A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja."

Átírás

1

2 A) A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a szakmai követelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Amennyiben a tétel kidolgozásához segédeszköz szükséges, annak használata megengedett, az erre vonatkozó információkat a tétel tartalmazza. A felhasználható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A második részben található a tanári példány, mely az értékelést segíti. A tételsor a 29/2016. (VIII.26.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2 / 33

3 1./ Határozza meg a piac fogalmát! Sorolja fel és jellemezze a piac típusait! Mutassa be a piac egyes típusaihoz kapcsolódó kereskedői gyakorlat jellemzőit! Ismertesse a piaci szereplőket! Szakképesítés: Kereskedő 2. / Határozza meg a piackutatás fogalmát, célját, helyét! Ismertesse a piackutatás szerepét! Mutassa be a piackutatás típusait és szereplőit! Csoportosítsa a piackutatási módszereket! Jellemezze azokat! A tételhez használható segédeszköz: Kérdőív 3 / 33

4 3./ Sorolja fel és ismertesse a piac elemeit! Határozza meg a keresletre ható tényezőket! Ismertesse a kínálatot befolyásoló tényezőket! Mutassa be a piac általános működési mechanizmusát! Jellemezze a keresleti és kínálati mennyiség kapcsolatát! Szakképesítés: Kereskedő 4./ Sorolja fel a piac elemzésének módszereit! Ismertesse a STEEP elemzés tényezőit! Mutassa be a SWOT analízist! Határozza meg a versenytárselemzés lényegét! 4 / 33

5 5./ Határozza meg a piacszegmentálás fogalmát! Sorolja fel a piacszegmentálás munkafolyamatait! Ismertesse a piac meghatározását versenyhelyzetek szerint! Határozza meg a piaci rés fogalmát, mutassa be fajtáit! Szakképesítés: Kereskedő 6./ Határozza meg a fogyasztói magatartás felmérésének szükségességét! Ismertesse a fogyasztó típusait! Sorolja fel a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőket! Jellemezze a fogyasztói szokások felmérésének módszereit! 5 / 33

6 7./ Ismertesse a vásárlás folyamatát! Sorolja fel és jellemezze a vásárlói szerepköröket! Mutassa be a vásárlási magatartástípusokat! Szakképesítés: Kereskedő 8./ Határozza meg a termék fogalmát! Sorolja fel a termékek hasznossági funkcióit! Ismertesse a marketing minőségfogalmakat! Mutassa be egy új termék kifejlesztésének fázisait! 6 / 33

7 9./ Sorolja fel a fogyasztási cikkek vevők általi csoportosítását! Határozza meg a termék újdonságtartalmának megjelenési formáit! Ismertesse a termékpolitika lényegét! Mutassa be a termékpolitikai döntésekhez kapcsolódó elemzési eljárásokat! Szakképesítés: Kereskedő 10./ Határozza meg a termék életgörbe fogalmát! Ábrázolja a termék életgörbéjét! Jellemezze az egyes szakaszokat és a hozzá kapcsolódó marketing teendőket! Mutassa be a termékelfogadási folyamatot! 7 / 33

8 11./ Határozza meg az ár fogalmát! Sorolja fel az ár funkcióit! Ismertesse az árpolitika összetevőit! Foglalja össze a piaci erőviszonyok árra gyakorolt hatását! Szakképesítés: Kereskedő 12./ Határozza meg az árképzési elvek szempontjait! Mutassa be az árképzési elvek különböző fajtáit! Ismertesse a vevők, szállítók, versenytársak ármagatartását! 8 / 33

9 13./ Sorolja fel a kereskedelemben alkalmazott fizetési módok fajtáit! Mutassa be a fizetési módok alkalmazási lehetőségeit a vevőkkel, illetve a beszállítókkal szemben! Foglalja össze a számlakiállítás szabályait, kötelező adatait! A tételhez használható segédeszköz: Kereskedelmi számla Nyugta Szakképesítés: Kereskedő 14./ Határozza meg az átutalás fogalmát! Ismertesse az átutalással kapcsolatos teendőket! Mutassa be az átutalási fizetési mód előnyeit! A tételhez használható segédeszköz: Átutalási megbízás Bankszámlaszerződés Banki aláírási címpéldány 9 / 33

10 15./ Sorolja fel a beszerzési célokat! Mutassa be a beszerzési folyamatrendszert! Határozza meg a beszerzés kiválasztási szempontjait! Jellemezze a beszerzési források értékelését, a megrendelés kritériumrendszerét! A tételhez használható segédeszköz: Beszállítói ajánlatok Megrendelés Szakképesítés: Kereskedő 16./ Határozza meg az értékesítési csatorna fogalmát! Sorolja fel az étékesítési csatorna szereplőit! Jellemezze az értékesítési csatorna hosszát, szélességét és számát befolyásoló tényezőket! Mutassa be az értékesítési út költségelemeit! Sorolja fel az értékesítési csatornához kapcsolódó marketingstratégiákat! 10 / 33

11 17./ Határozza meg a reklám fogalmát! Mutassa be a reklámtevékenység tervezésének szempontjait! Ismertesse a reklámtevékenység tervezésének folyamatát! Sorolja fel a reklámtevékenység lebonyolításának formáit! A tételhez használható segédeszköz: Hirdetés képi illusztrációval Szakképesítés: Kereskedő 18./ Határozza meg az értékesítési akció fogalmát! Ismertesse az értékesítési akció célját! Mutassa be az értékesítési akció folyamatát! Jellemezze az AIDA modellt! A tételhez használható segédeszköz: Reklám 11 / 33

12 19./ Határozza meg az eladásösztönzés fogalmát! Ismertesse a Sales Promotion eszközeit és módszereit! Mutassa be a Public Relations tevékenységet! Sorolja fel a PR eszközeit! A tételhez használható segédeszköz: PR cikk Szakképesítés: Kereskedő 20./ Határozza meg a személyes eladás fogalmát! Sorolja fel a Personal Selling előnyeit, hátrányait! Jellemezze a személyes eladás és meggyőzés, (PS) területeit! Ismertesse a szponzorálás célját, területeit és fajtáit! 12 / 33

13 AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI TANÁRI PÉLDÁNY 1./ Határozza meg a piac fogalmát! Sorolja fel és jellemezze a piac típusait! Mutassa be a piac egyes típusaihoz kapcsolódó kereskedői gyakorlat jellemzőit! Ismertesse a piaci szereplőket! Piac fogalma a kereskedelmi marketing szempontjából (kereslet, kínálat) Piactípusok (fogyasztói, termelői, viszonteladói, állami) Piacok csoportosítása (szabad verseny, monopólium, oligopólium) Piaci szereplők (eladó, vevő, közvetítő, szállító, állam) 13 / 33

14 2. / Határozza meg a piackutatás fogalmát, célját, helyét! Ismertesse a piackutatás szerepét! Mutassa be a piackutatás típusait és szereplőit! Csoportosítsa a piackutatási módszereket! Jellemezze azokat! A tételhez használható segédeszköz: Kérdőív Piackutatás fogalma, célja, helye Piackutatás szerepe (fogyasztói igények, döntéshozatali információk) Piackutatás típusai (primer, szekunder piackutatás; területi, gyakoriság, információ szerzés módja, időtartam, adat jellege, a kutatást végzők és a kutatás alanya szerint) Piackutatás módszerei (megkérdezés, megfigyelés, kísérlet) 14 / 33

15 3./ Sorolja fel és ismertesse a piac elemeit! Határozza meg a keresletre ható tényezőket! Ismertesse a kínálatot befolyásoló tényezőket! Mutassa be a piac általános működési mechanizmusát! Jellemezze a keresleti és kínálati mennyiség kapcsolatát! Piac elemei: kereslet, kínálat, ár, mennyiség Keresletre ható tényezők (fogyasztói szokások, potenciális vásárlók jövedelem viszonyai, minőség, szállítási feltételek, reklám, várakozások, stb.) Kínálatot befolyásoló tényezők (technikai fejlődés, konjunktúra, helyettesítő termékek) Piac általános működési mechanizmusa (kereslet és kínálat mozgása, változásának iránya, piaci egyensúly) 15 / 33

16 4./ Sorolja fel a piac elemzésének módszereit! Ismertesse a STEEP elemzés tényezőit! Mutassa be a SWOT analízist! Határozza meg a versenytárselemzés lényegét! Piacelemzési módszerek (makro- és mikrokörnyezeti elemzés) Vállalati erőviszonyok vevők, - szállítók és versenytársak között STEEP tényezők (szociális, technikai, gazdasági, környezeti, politikai) SWOT analízis (GYELV elemzés: gyengeségek, erősségek, lehetőségek, veszélyek) Konkurencia-elemzés (piaci részesedés -, piac lefedés -, piacválasztás szerinti stratégiák, versenystratégiák) 16 / 33

17 5./ Határozza meg a piacszegmentálás fogalmát! Sorolja fel a piacszegmentálás munkafolyamatait! Ismertesse a piac meghatározását versenyhelyzetek szerint! Határozza meg a piaci rés fogalmát, mutassa be fajtáit! Piacszegmentálás fogalma Piacszegmentálás munkafolyamatai (kutatási szakasz; ismérv-meghatározás; szegmentumok kialakítása; - elemzése) Versenyhelyzetek szerinti piacmeghatározás (1. fogyasztó pénzéért folytatott verseny, 2. hasonló szükségletet kielégítő termékek közötti verseny, 3. azonos termékcsoporton belüli verseny, 4. cikkelem szintű verseny) Piaci rés (megnyilvánult -, lappangó piaci rések, meglévő termékek új piaci résekben, reinkarnáció, ökológiai és időszakos piaci rések) 17 / 33

18 6./ Határozza meg a fogyasztói magatartás felmérésének szükségességét! Ismertesse a fogyasztó típusait! Sorolja fel a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőket! Jellemezze a fogyasztói szokások felmérésének módszereit! Fogyasztói magatartás felmérése (szükséglet, Maslow-féle piramis; indíték; motívum; igény) Fogyasztó típusai (racionális fogyasztó, szokásokhoz ragaszkodó, impulzus magatartást követő, szociálisan függő magatartású) Fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők (társadalmi-gazdasági környezet, kulturális -, társadalmi -, személyes -, pszichológiai jellemzők) Fogyasztói szokások felmérésének módszerei (fő felhasználók szokásainak elemzése, vevőstruktúra elemzése) 18 / 33

19 7./ Ismertesse a vásárlás folyamatát! Sorolja fel és jellemezze a vásárlói szerepköröket! Mutassa be a vásárlási magatartástípusokat! Vásárlás folyamata (probléma felismerése, információgyűjtés, alternatívák értékelése, vásárlási döntés, vásárlás utáni magatartás) Vásárlói szerepkörök (kezdeményező, tanácsadó, döntéshozó, vásárló, használó) Vásárlási magatartástípusok (egyszerű -, bonyolult -, disszonanciát csökkentő, változatosságot kereső vásárlói magatartás) 19 / 33

20 8./ Határozza meg a termék fogalmát! Sorolja fel a termékek hasznossági funkcióit! Ismertesse a marketing minőségfogalmakat! Mutassa be egy új termék kifejlesztésének fázisait! A termék fogalma A termékek hasznossági funkciói (generikus -. elvárt -, kiterjesztett funkció, potenciális többlet) A marketing minőségfogalma (objektív -, szubjektív -, gazdaságos minőség) Termékfejlesztés fázisai (új ötletek kutatása; ötletek szelektálása, termékfejlesztés, termék bevezetése a piacra, új termék fogadtatásának vizsgálata) 20 / 33

21 9./ Sorolja fel a fogyasztási cikkek vevők általi csoportosítását! Határozza meg a termék újdonságtartalmának megjelenési formáit! Ismertesse a termékpolitika lényegét! Mutassa be a termékpolitikai döntésekhez kapcsolódó elemzési eljárásokat! A fogyasztási cikkek vevők általi csoportosítása (napi tömegcikkek, szakcikkek, luxuscikkek, impulzus cikkek) A termék újdonságtartalmának megjelenési formái (abszolút újdonság, új termékcsoport, meglévő termékcsoport kiegészítése új termékkel, meglévő termék javított változata, újrapozícionált termék, olcsóbb változat) Termékpolitika (termék kínálat kialakítása, választék szélessége, mélysége) Termékpolitikai döntésekhez kapcsolódó elemzési eljárások (ABC-elemzés, BCG mátrix, termék-mix) 21 / 33

22 10./ Határozza meg a termék életgörbe fogalmát! Ábrázolja a termék életgörbéjét! Jellemezze az egyes szakaszokat és a hozzá kapcsolódó marketing teendőket! Mutassa be a termékelfogadási folyamatot! A termék életgörbe fogalma (A termék értékesítését az idő függvényében leíró görbe) Ábrázolás (1. bevezetés,2. növekedés,3. érettség, 4. hanyatlás) Jellemzés (1. magas marketing költség, kevés értékesítési út, stb.; 2. versenytársak száma nő, szelektív értékesítési utak, több kapcsolódó szolgáltatás, stb.; 3. tömegpiac, széles értékesítési út, mérsékelt marketing költség, stb.; 4. lemaradó vásárlók, versenytárs szám csökkenés, stb.) A termékelfogadási folyamat (Laridge- Steiner féle termékelfogadási folyamat, Rogers-féle termék elfogadási görbe) 22 / 33

23 11./ Határozza meg az ár fogalmát! Sorolja fel az ár funkcióit! Ismertesse az árpolitika összetevőit! Foglalja össze a piaci erőviszonyok árra gyakorolt hatását! Az ár fogalma Az ár funkciói (költségfedezet, profit tartalom, társadalmi preferenciák, vevőorientálás) Árpolitika: 1. árstratégia (kereskedelmi haszonkulcs, költségigény, stb.) 2. ártaktika (áralku, szállítók rangsorolása, stb.) Piaci erőviszonyok hatása az árra (termelő és kereskedő erőviszonya, viszonteladói és fogyasztói ár) 23 / 33

24 12./ Határozza meg az árképzési elvek szempontjait! Mutassa be az árképzési elvek különböző fajtáit! Ismertesse a vevők, szállítók, versenytársak ármagatartását! Árképzési elvek szempontjai (ársáv: önköltség fogyasztó szerinti ármaximum, árképzésre ható tényezők) Árképzési elvek fajtái (költségorientált, keresletorientált, konkurencia-orientált, ár-imázs) Ármagatartási formák (vevők: árérzékenységet befolyásoló tényezők, árrugalmasság, presztízs, termékek árparadoxon; szállítók: piaci helyzet, erőpozíció, szállítási adottságok; versenytársak: szolgáltatástöbblet, termékkosarak, megfigyelés) 24 / 33

25 13./ Sorolja fel a kereskedelemben alkalmazott fizetési módok fajtáit! Mutassa be a fizetési módok alkalmazási lehetőségeit a vevőkkel, illetve a beszállítókkal szemben! Foglalja össze a számlakiállítás szabályait, kötelező adatait! A tételhez használható segédeszköz: Kereskedelmi számla Nyugta Fizetési módok fajtáinak csoportosítás, jellemzése A kereskedő pénzforgalmi kapcsolatai Az ellenérték elszámolásának szabályai A kereskedő vevői és eladói pozíciója az ellenérték elszámolása szempontjából Számla, nyugtaadási kötelezettség 25 / 33

26 14./ Határozza meg az átutalás fogalmát! Ismertesse az átutalással kapcsolatos teendőket! Mutassa be az átutalási fizetési mód előnyeit! A tételhez használható segédeszköz: Átutalási megbízás Bankszámlaszerződés Banki aláírási címpéldány Átutalás fogalma A bankszámlanyitás, bankszámla fajtái, Átutalási megbízás (indítás, elfogadás, teljesítési határidők) Átutalási megbízás előnyei (gyors, biztonságos, stb.) 26 / 33

27 15./ Sorolja fel a beszerzési célokat! Mutassa be a beszerzési folyamatrendszert! Határozza meg a beszerzés kiválasztási szempontjait! Jellemezze a beszerzési források értékelését, a megrendelés kritériumrendszerét! A tételhez használható segédeszköz: Beszállítói ajánlatok Megrendelés Beszerzési célok (megismerés, érdeklődés, értékelés, kipróbálás, alkalmazás) Beszerzési folyamat (keresés, értékelés, kiválasztás, megrendelés) Kiválasztási szempontok (megbízhatóság, fizetési gyakoriság, likviditás, stb.) Beszerzési források értékelése, megrendelés (a szempontok preferált sorrendje; minőség, mennyiség, szállítási határidő, monitoring, stb.) 27 / 33

28 16./ Határozza meg az értékesítési csatorna fogalmát! Sorolja fel az étékesítési csatorna szereplőit! Jellemezze az értékesítési csatorna hosszát, szélességét és számát befolyásoló tényezőket! Mutassa be az értékesítési út költségelemeit! Sorolja fel az értékesítési csatornához kapcsolódó marketingstratégiákat! Értékesítési csatorna fogalma Értékesítési csatorna szereplői (nagykereskedő, kiskereskedő) Értékesítési csatorna hossza (klasszikus -, tranzit -, Demigrosz -, művi -, közvetlen értékesítési út) Értékesítési csatorna szélessége (intenzív-, szelektív -, exkluzív elosztási mód) Költségelemek (árutovábbítási, raktározási, árengedményekből, hitelnyújtásból fakadó költségek) Marketing stratégiák (pull -, push -, gravitációs stratégia) 28 / 33

29 17./ Határozza meg a reklám fogalmát! Mutassa be a reklámtevékenység tervezésének szempontjait! Ismertesse a reklámtevékenység tervezésének folyamatát! Sorolja fel a reklámtevékenység lebonyolításának formáit! A tételhez használható segédeszköz: Hirdetés képi illusztrációval A reklám fogalma Reklámtevékenység tervezésének szempontjai (reklámcél, termék/szolgáltatás pozícionálása, reklámtevékenység fókusza: elvárás, szegmentum, üzenet, intenzitás, stb.) Reklámtevékenység tervezésének folyamata (5M: Mission Money Message Media Measurement) Reklámtevékenység lebonyolításának formái (globális reklám, adaptáció, burkolt reklám, reklámkampány) Akciós újság 29 / 33

30 18./ Határozza meg az értékesítési akció fogalmát! Ismertesse az értékesítési akció célját! Mutassa be az értékesítési akció folyamatát! Jellemezze az AIDA modellt! A tételhez használható segédeszköz: Reklám Akciós újság Értékesítési akció fogalma Értékesítési akció célja (forgalomnövelés, piaci pozícióstabilizálás, új termék bevezetés, fogyasztók tájékoztatása, érdeklődés fenntartása, stb.) Értékesítési akció folyamata (bevonandó árukészlet, engedmény meghatározása, időpont kiválasztása, technikai eszközök, jogszabályi megfeleltetés, hirdetés, lebonyolítás, értékelés) AIDA modell (Attention, Interest, Desire, Action) 30 / 33

31 19./ Határozza meg az eladásösztönzés fogalmát! Ismertesse a Sales Promotion eszközeit és módszereit! Mutassa be a Public Relations tevékenységet! Sorolja fel a PR eszközeit! A tételhez használható segédeszköz: PR cikk Eladásösztönzés fogalma Sales Promotion módszerei, eszközei (kereskedői eladásösztönzés: kereskedők részére szervezett találkozók, konferenciák, árubemutatók, stb.; fogyasztók ösztönzése kereskedő által: árengedmény, kóstoló, stb.; fogyasztók ösztönzése a termelő által: árukapcsolás, mintaküldemény, nyereményjáték, stb.; eladószemélyzet ösztönzése: ügynökök, PR) Public Relations (külső, belső; alapvető eszközök, közönségkapcsolatok sajátosságai) 31 / 33

32 20./ Határozza meg a személyes eladás fogalmát! Sorolja fel a Personal Selling előnyeit, hátrányait! Jellemezze a személyes eladás és meggyőzés, (PS) területeit! Ismertesse a szponzorálás célját, területeit és fajtáit! Személyes eladás fogalma PS előnyei (részletes információk a fogyasztó igényeiről, azonnali reakció és válaszreakció, stb.); hátrányai (magas a fajlagos költség, lassú és nehézkes a rendszer kiépítése, stb.) PS területei (bolti eladás, nagykereskedelem, termelő eszközök piaca, külkereskedelem) Szponzorálás célja (termék /cég/szolgáltatás bevezetése, termék /cég/szolgáltatás ismertségének növelése, bizalom növelése) Szponzorálás területei (sport, oktatás, kultúra, egészségügy, szociális), fajtái (fő szponzor, mellék szponzor, arany -, ezüst -, bronz támogató) 32 / 33

33 ÉRTÉKELÉS Sorszám Név Feladat sorszáma Osztályzat dátum aláírás 33 / 33

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A) A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a szakmai követelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

Szakképesítés: 54 341 01 Kereskedő Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalommal kapcsolatos feladatok

Szakképesítés: 54 341 01 Kereskedő Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalommal kapcsolatos feladatok A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a szakmai követelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelményekben

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: központilag összeállított kérdéssora az alábbi témaköröket foglalja magában: A turisztikai vállalkozás gazdálkodására vonatkozó szabályok. Az utazásszervezés, -közvetítés jogszabályi

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing. tanulmányokhoz II. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketing Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ.

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing alapjai 2011/2012. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja.

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Marketingstratégiai döntések. A pozicionálás fogalma és stratégiái. Termék/piac növekedési stratégiák

Marketingstratégiai döntések. A pozicionálás fogalma és stratégiái. Termék/piac növekedési stratégiák Marketingstratégiai döntések Szegmensmarketing és szegmentációs folyamat A pozicionálás fogalma és stratégiái Termék/piac növekedési stratégiák Szigorlati tételek 2016 Petruska Ildikó Dr. Petruska Ildikó

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: Piackutatás, üzleti terv, vállalkozási formák, alapításmegszüntetés, finanszírozás, pénzkezelés. Pályázatírás, humánerőforrás-gazdálkodás, szerződések, jogvédelmi szabályok.

Részletesebben

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem Dr. Piskóti István Marketing Intézet Disztribúciós mix A marketing (értékesítési, disztribúciós) csatorna kialakítására, működtetésére

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A vevők a vásárlást megelőző folyamat különbözőségei alapján a fogyasztási cikkeket a következő csoportokba sorolják :

A vevők a vásárlást megelőző folyamat különbözőségei alapján a fogyasztási cikkeket a következő csoportokba sorolják : MARKETING MIX 1.TERMÉKPOLITIKA Termék : a marketing szemlélet szerint olyan fizikai, esztétikai és szimbolikus tulajdonságok összessége, amelyek valamilyen fogyasztói igény kielégítésére képesek. A termékhez

Részletesebben

II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing alapjai. 2007/2008 II. félév

II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing alapjai. 2007/2008 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Marketing I. X. előadás Beszerzési magatartás és ipari marketing Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Amiről ma szó lesz 1. Az ipari piac sajátosságai 2. A beszerzési döntés folyamata 3.

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható!

A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek érvényesítése A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR MENEDZSMENT ÉS MARKETING TANSZÉK MARKETING TANSZÉKI CSOPORT. MARKETING Marketing

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR MENEDZSMENT ÉS MARKETING TANSZÉK MARKETING TANSZÉKI CSOPORT. MARKETING Marketing BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR MENEDZSMENT ÉS MARKETING TANSZÉK MARKETING TANSZÉKI CSOPORT MARKETING Marketing Tantárgyi tájékoztató Előadó: Dr. SZÉKELY GÉZA egyetemi docens Budapest

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: Rádióvétel-technikai ismeretek gyakorlatban előforduló összefüggéseinek értelmezése és alkalmazása; Rádióelektronikai felderítő szaktechnikai eszközök felépítésének, rendeltetésének,

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek

Munkaerő-piaci ismeretek 2 Munkaerő-piaci ismeretek 1. Mutassa be a munkaerőpiacot (tartalma, kategóriái)! Hogyan alakul a munkaerőpiac működése? 2. Hogyan alakul a népesség megoszlása? Milyen tényezők határozzák meg a népesség

Részletesebben

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a szakmai követelmények alapján

Részletesebben

Árpolitika, értékesítési politika, kommunikációs politika. Marketing

Árpolitika, értékesítési politika, kommunikációs politika. Marketing Árpolitika, értékesítési politika, kommunikációs politika Marketing Marketing a vállalat egészére kiterjedő filozófia, szemléletmód, amelynek megvalósítása a vállalati felső vezetés feladata, oly módon,

Részletesebben

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II.

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Előadás vázlat 1) BTL eszközök 2) Vásárlásösztönzés Előadás a ZH-ra készüléshez + 6. fejezet 2 1. BTL eszközök A marketingkommunikáció olyan tervezett cselekvéssorozat,

Részletesebben

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit 1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit napjainkban, a marketing sajátosságait a kereskedelemben! 7.

Részletesebben

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat Marketing mix Partnerek Értékajánlat Pozícionálás Márkaépítés Referenciacsoportok Szolgáltató Fogyasztó Termék Árazás Értékesítés Versenytársak Reklám gyüttfogyasztók Árazás Ár Áron egy termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma.

Polányi elosztási elmélete. Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban. A marketing fogalma. Polányi elosztási elmélete Marketing 1 fejezet: A marketing szerepe az üzleti életben és a társadalomban Bauer András Berács József Reciprocitás Redisztribúció Piac 2 A piaci csere A piaci csere nem az

Részletesebben

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység tételsora a következő témaköröket tartalmazza: Vendéglátó vállalkozások lényege és jellemzői, élelmianyag és italismeret, különböző kávékészítési,

Részletesebben

Élelmezési menedzser Élelmezésvezető

Élelmezési menedzser Élelmezésvezető 151808 Menedzseri feladatok végzése A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0002-06/1 A piackutatás módszereinek és a marketingtevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok

Részletesebben

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban Ábrahám Zsolt Juhász István MARKETINGESZKÖZÖK Két népszerű marketingeszköszről (STP és 4P) lesz szó STP Szegmentálás Targetálás Pozicionálás

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

A tételsor a 29/2016 (VIII.26.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 29/2016 (VIII.26.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza. Amennyiben a tétel

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/24 Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Árbevétel Nyereség Fejlődés, presztízs 2/24 Hozam Árbevétel Bevétel HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG

Részletesebben

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához?

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához? 1. - A kereskedelem helye, szerepe a nemzetgazdaságban, kapcsolata a többi nemzetgazdasági ággal. A privatizáció lényege, célja, folyamata. A kereskedelmi privatizáció jellegzetességei, problémái. - A

Részletesebben

Tanfolyami tájékoztató OKJ Kereskedő E /2014/A012

Tanfolyami tájékoztató OKJ Kereskedő E /2014/A012 Tanfolyami tájékoztató OKJ 54-341-01 Kereskedő E-000931/2014/A012 LEVRIK Knowledge KFT. FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OKJ-s és Hatósági vizsgaközpont Székhely: 1066 Budapest, Lovag utca 22. fszt. Ügyfélszolgálati

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot,

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, MARKETING A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat,

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing. tanulmányokhoz II. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing tanulmányokhoz LEVELEZŐ TAGOZAT Tanév (2016/2017) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketing Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező. Informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1183-06 és jogi ismeretek A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

Részletesebben

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható!

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a postai üzleti ügyintéző szakmai ismereteinek valamennyi témakörét tartalmazza. A felkészülés ideje alatt

Részletesebben

ÜZLETI TERV február

ÜZLETI TERV február ÜZLETI TERV 2017. február az üzleti terv foglalja össze az elkövetkezendő 2-5 évre előirányzott terveket, melyek reális elképzelésekre épülve alapozzák meg az üzletmenetet, a stratégiát úgy, hogy azt

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység, a Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem és a Szuggesztív kommunikáció

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései az alábbi témaköröket foglalják magukba: A turizmus rendszere, működése, szereplői, fajtái A magyar és a nemzetközi gasztronómia

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. tanév, 2. félév

Tantárgyi program 2013/2014. tanév, 2. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrás Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2013/2014. tanév, 2. félév Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat hallgatói

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Ár, árstratégiai döntések. Marketing 5.

Ár, árstratégiai döntések. Marketing 5. Ár, árstratégiai döntések Marketing 5. Az ár Egy termék illetve szolgáltatás tulajdonjogának, vagy használatának megszerzéséért kifizetett pénz, ellentételezés. Tipikus piacgazdasági kategória Árként funkcionálhat

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései tartalmazzák: Általános épületgépészeti rendszerismereteit Légcsatornák, légtechnikai- és klímaberendezések felépítésének,

Részletesebben

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/24 Vállalkozások árképzése (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Árbevétel Nyereség Fejlődés, presztízs 2/24 Hozam Árbevétel Bevétel HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 1) A fogyasztói és vásárlási magatartás bemutatása. Milyen egyéni tényezők

Részletesebben

A kereskedelem. A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai. Nagykereskedelem. Vendéglátás. Kiskereskedelem

A kereskedelem. A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai. Nagykereskedelem. Vendéglátás. Kiskereskedelem A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai Musinszki Zoltán MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A kereskedelem Fogalma: Az

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: Rádióvétel-technikai ismeretek gyakorlatban előforduló összefüggéseinek értelmezése és alkalmazása; Elektronikai hadviselés alapfogalmai; Elektronikai hadviselés helye, szerepe

Részletesebben

Business marketing menedzsment 3.

Business marketing menedzsment 3. Business marketing menedzsment 3. Beszerzés Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing A szervezeti beszerzést befolyásoló tényezők Környezet Vásárlási típus Beszerző szervezet sajátosságai Buying

Részletesebben

Előadás

Előadás Műszaki fejlesztés F1FNGYF; F1BNMFEJL Előadás 2. 2010.09.20. A termék gazdasági életútja: termék életciklus, termék életgörbe A bevezetési szakasz jellemzői: Piac Értékesítés Költségek Nyereség Marketingcélok

Részletesebben

Marketingkommunikáció

Marketingkommunikáció Marketingkommunikáció Tk. 10.fejezet Marketingkommunikáció (piacbefolyásolás) A vállalati célcsoport(ok) közvéleményének, közvélekedésének olyan irányban való befolyásolása, amely a vállalat értékesítéssel

Részletesebben

Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu

Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu MARKETINGISMERETEK KOMPETENCIÁK ÉS MÓDSZEREK KKV-K SZÁMÁRA (MBA SZINT) 1 MARKETING MENEDZSMENT A XXI. század marketingszemlélete Marketingevolúció Holisztikus marketing Alapfogalmak Marketingmix - a kibocsátó

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó

A marketing alapkoncepciói. Dr. Petruska Ildikó 1. A marketing alapkoncepciói A marketing értelmezése A marketing a menedzsmenttudományok egyik szakterülete Üzleti filozófia (a vevőt középpontba helyező szemléletmód Funkció (vevőközpontúság érvényesítését

Részletesebben

Dr. Szántó Szilvia. Nemzetközi marketing-mix

Dr. Szántó Szilvia. Nemzetközi marketing-mix Dr. Szántó Szilvia Nemzetközi marketing-mix Az előadás témái 1./ Nemzetközi árpolitika 2./ Nemzetközi értékesítési politika 3./ Nemzetközi kommunikációs politika 4./ A sztenderdizálás fokozatai A fő kérdés:

Részletesebben

EBC*L B MODUL. Tanulmányi célok jegyzéke

EBC*L B MODUL. Tanulmányi célok jegyzéke EBC*L B MODUL Tanulmányi célok jegyzéke International Centre of EBC*L Aichholzgasse 6 A 1120 Wien Fon: +43-1-813 997 745 office@ebcl.eu www.ebcl.eu Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa e.v. Rathenaustraße

Részletesebben

Mottó: Ha a hatékony termékpolitika, reklám és értékesítéspolitika elveti az üzleti siker magvait, akkor a hatékony árpolitika learatja azt.

Mottó: Ha a hatékony termékpolitika, reklám és értékesítéspolitika elveti az üzleti siker magvait, akkor a hatékony árpolitika learatja azt. Árpolitika Az előadás fő témái I./ Az árpolitika céljai II./ Az árakat meghatározó tényezők III./ Az árképzés folyamata IV./ Árváltoztatások kezdeményezése V./ Árváltoztatások Mottó: Ha a hatékony termékpolitika,

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

1495-06/2 MARKETING- ÉS PR ALAPFOGALMAINAK ISMERTETÉSE, ÜZLETI ALKALMAZÁSA, ETIKETT ÉS PROTOKOLL ISMERETEK

1495-06/2 MARKETING- ÉS PR ALAPFOGALMAINAK ISMERTETÉSE, ÜZLETI ALKALMAZÁSA, ETIKETT ÉS PROTOKOLL ISMERETEK 1495-06 MARKETING ÉS PR ISMERET 1495-06/2 MARKETING- ÉS PR ALAPFOGALMAINAK ISMERTETÉSE, ÜZLETI ALKALMAZÁSA, ETIKETT ÉS PROTOKOLL ISMERETEK A marketing és PR alapismeretek alkalmazása vizsgafeladat jellemzője:

Részletesebben

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők Az értékesítési rendszer szereplői Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Tóth É. - Kereskedelmi ismeretek 2 Az értékesítési rendszer

Részletesebben

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak?

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 1. tétel: Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 2. tétel: 3. tétel: Milyen érdekegyeztetési fórumokat ismer? Mit

Részletesebben

Minta. MELLÉKLETEK KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint TESZTFELADATOK. Mikroökonómia

Minta. MELLÉKLETEK KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint TESZTFELADATOK. Mikroökonómia MELLÉKLETEK KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint TESZTFELADATOK 1. Feleletválasztás Mikroökonómia a) Az alábbi jövedelemformák közül melyik a vállalkozó vállalkozói

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Stratégiai tervezés és marketingstratégia

Stratégiai tervezés és marketingstratégia 2. Stratégiai tervezés és marketingstratégia Tk. 2.fejezet Stratégiai tervezés és marketing stratégia Küldetés Vállalati célok és stratégiák Marketing alapstratégiák Üzletági célok és stratégiák Funkcionális

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató 2010 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató 2010 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET É 145206/1/17 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MK/HU Érvényességi idő: 2010. 02. 03. óra, perc a vizsgabefejezés szerint. Minősítő neve, beosztása: Nagy László s.k. NSZFI főigazgató Készítő szerv: Nemzeti

Részletesebben

A tételsor a 29/2016 (VIII.26.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 29/2016 (VIII.26.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok közül a 11787-16 Beszerzési folyamatok modul beszerzési folyamatokra

Részletesebben