Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Public Relations szakirány Public Relations egy egészségügyi intézmény szolgálatában Készítette: Karancsi Ágnes Budapest, 2008

2 1. Bevezetés Szakirodalmi áttekintés Elméleti áttekintés Szervezeti kommunikáció Issue menedzsment A Bács-Kiskun Megyei Önk. Kórházának makrokörnyezete Steep elemzés Társadalmi, kulturális tényezők Technológiai tényezők Környezeti tényezők Gazdasági tényezők Politikai tényezők A Bács-Kiskun Megyei Önk. Kórházának arculata Az arculat tartalmi elemei A kórház struktúrája A kórház stratégiája A kórház küldetése A kórház stílusa Az arculat formai elemei A kórház vizuális megjelenése A kórház public relations tevékenysége A PR elhelyezkedése a struktúrában A Betegszolgálati Iroda Külső PR Tulajdonos, önkormányzat irányába Páciensek, betegek irányába Tömegkommunikációs eszközök Kétirányú sajtómonitoring Belső PR Esettanulmány A betegelégedettségi felmérés módszertana A kérdések összeállítása A felmérés eredményeinek értékelése

3 5.2.1.Szöveges értékelés A kérdőívek eredményei táblázatban Konklúzió Irodalomjegyzék Mellékletek

4 1. Bevezetés A public relations tevékenységet sokáig csak a profitorientált vállalatoknak tulajdonították, mára azonban már tudjuk, hogy az állami szervezetek, politikai pártok, alapítványok, szakszervezetek, de még az egyházak és a múzeumok is public relations tevékenységet folytatnak. Nem felejthetjük ki ebből a felsorolásból a kórházakat sem, különösen ma, amikor ennyi figyelem fordul az egri kórházban történtekre, ahol nyilvánvalóan a vezetőség és a dolgozók közötti kommunikáció hiánya okozta a helyzet elmérgesedését. Az egészségügyi ellátás, mint szolgáltatás, problémaérzékenysége az utóbbi években jelentősen, napjainkban drámaian megnövekedett. Ennek a kezelését csak a lakossági szükségletek és elvárások felismerésével és a tervezési tevékenység összehangolásával lehet megvalósítani Az egészség mindannyiunk számára különleges érték, de leginkább csak akkor értékeljük, amikor mi magunk vagy hozzátartozóink betegek lesznek. A betegség leküzdéséhez pedig nagyban hozzájárul, hogy a gyógyító intézményben emberséggel bánjanak velünk, és kellemes környezet vegyen minket körül. Az egészség ügye azonban nem lehet csak az egészségügyi közigazgatásé. Természetesen nehéz megmondani, hogy meddig terjed a kormány vagy a helyi önkormányzat felelőssége. Vajon mit tehet egy kórház annak érdekében, hogy a betegek bizalommal forduljanak hozzá és vajon mit tehet annak érdekében, hogy tevékenységének javításához minél több forrást szerezzen? Beépítheti a public relations tevékenységet a szervezeti struktúrába, mint a stratégiai menedzsmentet támogató egységet. Az issue menedzser (a public relations egység részeként) pedig mindazon háttérmunkákat végzi el (kutatás, tervezés), amely a kórházat segítheti az érdekgazdákkal történő kommunikációban. Dolgozatom első felében egy komplex elméleti áttekintést készítek, amely elengedhetetlen annak érdekében, hogy tisztán lássuk a gyakorlati részben elemzett szervezet működésének miértjét. Ebben a részben a szervezeti kommunikáció fontosságát valamint az issue menedzsment működését ismertetem public relations szakkönyvek segítségével. A szekunder kutatás során elsősorban az egészségügyi marketing témában íródott nemzetközi szakkönyvekre illetve folyóiratokra támaszkodtam. 4

5 A dolgozat második részében az elmélet gyakorlati átültetésére törekedtem, elsősorban a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának Betegszolgálati Irodáján eltöltött 15 hetes szakmai gyakorlatom alapján. Ennek első szakaszaként a kórház környezetét mutatom be STEEP elemzés segítségével, melyből kiderül melyek a kommunikációs tevékenység legfontosabb stratégiai pontjai. Nagyon sok segítséget nyújtott számomra a kórház Pr menedzsere, aki személyes tanácsain túl szakmai forrásanyagokat is a rendelkezésemre bocsátott. Bemutatom a kórházat valamint a Betegszolgálati Iroda tevékenységét különös tekintettel a külső célcsoportokkal folytatott kommunikációra. A dolgozat záró részeként pedig a kórház Betegszolgálati Irodáján töltött szakmai gyakorlatom során szerzett tapasztalataimat írom le egy esettanulmányon keresztül. A dolgozat lezárásaként észrevételeimet összegzem Szakirodalmi áttekintés Heimerl és Köck szerint a kórház, mint közszolgálati szervezet esetén nem a gazdasági siker a legfontosabb cél. A működés fenntartásának elengedhetetlen feltétele, a szervezet sikeréhez azonban ennél többre van szükség. Az egészségügyi intézmények többféle konfliktussal szembesülnek, így többféle érdekgazdának kell eleget tenniük. Minden kórház a lehető legjobb szolgáltatásra törekszik elsősorban a betegek elvárásainak eleget téve, azonban a fenntartó által támasztott gazdasági elvárásokat is ki kell elégítenie. Mindez bonyolult stratégia megalkotását követeli. A profitorientált szervezeteknél mindent a nyereségtermelés határoz meg, az egészségügyi intézményekben azonban többféle véleményvezér érdekei is meghúzódhatnak. A kórházaknak ezért a különböző érdekekhez hangolt kommunikációs stratégiát kell kidolgozniuk, kezdve a megfelelő szervezeti struktúra kialakításával. Az egészségügyi menedzsment, egészségügyi marketing nem új keletű fogalmak nemzetközi viszonylatban. Az egészségügyi intézmények jelenlegi környezetére vetett pillantás azt mutatja, hogy feladataik összetettsége nagymértékben növekszik, ami a releváns környezeti tényezők számának növekedésével indokolható. Az itt következő néhány példa ezt mutatja: a betegek nagykorúsága 5

6 az egyes egészségügyi intézmények közötti konkurencia a kórházon belüli és kívüli területek együttműködése személyzeti problémák: munkaerő toborzási nehézségek, autonómia törekvések, a motiváció hiánya, stb. új feladatok (pl. prevenció)- népnevelés Mindezzel párhuzamosan ezek és más környezeti tényezők dinamizálják a változást. Egykét példa: a finanszírozás nyomása elszámolási rendszerek orvos - technológiai fejlődés KÖZVÉLEMÉNY 1 A közellátás fogalmát közelebbről megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy a kórházak vezetési tevékenységei között rengeteg olyan feladat van, amelyek marketing eszközök felhasználásával könnyen megoldhatóak lennének. Ezek között említhetnénk a közvélemény-kutatást, amely megfelelő eszközöket kínál a betegek elvárásainak, igényeinek és megelégedettségének elemzéséhez. A kínálatot is segíthet színesebbé tenni, a kórházban gyógyító tevékenység megértését is segítheti a public relations/marketing. A külső közönségcsoportokkal való kommunikálás, a tömegkommunikációs eszközök kihasználása, a szervezeten belüli kommunikációs tevékenység is rengeteg megoldást nyújthatnak a menedzsment számára. Ma Magyarországon ez a szemlélet nem igazán jellemzi az egészségügyi intézményeket. A legtöbb kórházban nem vesznek tudomást az ilyen marketingszemléletről, hiszen úgy állnak hozzá, hogy a beteg úgyis az ő kórházukat fogja választani, mert nincsen más választása. A beteg bizalmának elnyeréséhez azonban hosszú út vezet, ez az út pedig tervezést igényel. Egy korszerű egészségügyi intézménynek betegközpontúnak kell lennie, különben a gyógyító tevékenység látja kárát, ami egy végeláthatatlan folyamatot indít be. Ha egy kórházban az aktuális és lehetséges értékesítési piacot célzó minden tevékenységet szisztematikusan megterveznek, kiviteleznek, koordinálnak és ellenőriznek, akkor az a 1 Peter Heimerl Wagner, Christian Köck (1999): Az egészségügyi intézmények menedzsmentje 6

7 szükségletek által meghatározott gazdálkodás körülményei között is nagyban hozzájárul a közellátási megbízás teljesítéséhez. 2 A magyar egészségügyi ágazat jövőjéről szóló tanulmányok sok egyéb mellett azt is alátámasztják, hogy a jövőben az egészségügyi rendszernek számolnia kell a versenynyomás erősödésével. Az állami kórházaknál először csak a támogatásért és felszerelésekért folytatott verseny területén alakul ki konkurenciaharc. Később azonban már a betegekért is versengés alakulhat ki. Gondoljunk csak bele, egy jó hírű fogorvosért akár több száz kilométert is hajlandóak vagyunk utazni. Mindezek szintén az újkoncepciók befogadására ösztönözhetik a kórházak döntéshozóit. A betegek egyre öntudatosabbakká válnak- köszönhetően a különböző amerikai televíziós sorozatoknak a kórházi szolgáltatásokkal szemben tudat alatt is egyre nagyobb igényeket támasztanak. Magát a gyógyító tevékenységet hozzáértés híján- nem tudják megítélni, ezért figyelmük sokkal inkább a körülményekre irányul (mennyit kell várniuk, hogyan szólt hozzájuk az orvos). Ezek az elvárások főként a munkafolyamatok változásaihoz járulnak hozzá. A kórház menedzsmentjének viszont a felszereltségben, az étkeztetésben, az infrastruktúra kialakításában is igazodnia kell ezekhez az elvárásokhoz, ez pedig újabb pénzforrások beszerzését igényli. A kórháznak pont ezért érdeke a tulajdonossal való jó kapcsolat kialakítására való törekvés. Fontos azt is megállapítanunk, hogy az egészségügy általános negatív megítélése is hozzájárulhat a magyar kórházak veszteségességéhez. Az állandó miniszterváltások, a sikertelen reformkísérletek a lakosság maradék bizalmát is elvették, a forráshiányokkal pedig mindenki tisztában van. Sajnos ennek a kialakulásához nagyban hozzájárulnak a médiák is, hiszen többségüknek csupán a rossz hír a jó hír. Egy egyébként sikeres kórházban történő orvosi műhiba ami rendkívül ritkán esik meg- hosszú időre befeketítheti az adott kórház hírnevét. Nyilvánvaló, hogy az egész szektor, de az egyes kórházak is megfelelő, célirányos tájékoztatási munkával vethetnek gátat a negatív tudósítások eluralkodásának. 2 (392) Peter Heimerl Wagner, Christian Köck (1999):Az egészségügyi intézmények menedzsmentje 7

8 Ahogy a bevezetőben is megállapítottam, a public relations nem csak a vállalatok sajátja, a kórházaknak is aktív kommunikációra kell törekedniük, igyekezniük kell megnyerni a közvéleményt. A közvélemény nem csupán a betegeket, hanem a teljes lakosságot és a potenciális munkatársakat is jelenti. Törekedni kell a kórházaknak a megfelelő imázs (a közönség szemében a szervezetről kialakult kép) kialakítására, és ezeknek a tömegkommunikációs eszközökön keresztüli közzétételére Elméleti áttekintés Hogy megértsük, miért is fontos a public relations beépülése a szervezeti struktúrába, elsősorban tisztában kell lennünk a szakma alapfogalmaival, főként a szervezeti kommunikáció szemszögéből. A Pr munka valamint a szervezeti felépítés szorosan összefüggő rendszert alkotnak. A megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező Pr szakembernek szüksége van a támogatásra a szervezet többi résztvevőjétől is. Egy megfelelően működő szervezeti struktúrában nagy hangsúlyt kell fektetni a Pr munkára és egy komplex, jól felépített szervezeti működésben kell gondolkodni. Az elméleti háttér leírásánál az a célom, hogy rávilágítsak, a Pr elmélet hogyan kapcsolódik egy kórház struktúrájához, menedzsmentjéhez, stratégiai tevékenységéhez, a kórház céljainak megvalósításához Szervezeti kommunikáció A szervezetek alapvetően háromfélék lehetnek: profitorientált, nem profitorientált, valamint kormányzati/ államigazgatási szervezetek. Mivel esetünkben egy kórházról van szó, amelynek az önkormányzat a tulajdonosa, ezért a kormányzati szervezetek közé tartozik. A public relations tevékenység és szakma szempontjából minden szervezeti forma értékes, a következő okok miatt: - mindenfajta szervezet számára hasznos a public relations tevékenység, és ezért - minden szervezet életében értelmezhető a public relations funkció, továbbá - a public relations szakma funkcionálása a szervezeti keretekhez kötődik és nem annak fajtájához. 3 3 Nyárády Gáborné-Szeles Péter: (2004) Public Relations I. (12) 8

9 Egy szervezet akkor válhat azonban leginkább sikeressé, ha környezetével igyekszik együttműködni, tevékenységét a belső-és külső közönségcsoportokkal elfogadtatni. Egy szervezet nagyon sokféle kapcsolatot tart fent környezetével. Ilyen a szervezet tagjainak munkája, mely során találkoznak vagy érintkeznek a környezetben élő emberekkel és más szervezetekkel; a kórház esetében az orvos, az ápoló, a portás, de a konyhai alkalmazott napi munkáját és az igazgató tárgyalásait egyaránt. Ezek a kapcsolatok mind felelősek a szervezet külső megítélésének kialakulásában. Arról, hogy hogyan dolgozik, működik, látja el alapvető feladatát, milyen felkészültséggel rendelkezik, mennyire készségesek a munkatársai, milyen rend van a szervezeten belül, és mennyire van megszervezve a szervezetben folyó munka. Arról is, hogy a szervezet tagjai milyen viszonyban vannak a saját szervezetükkel, munkahelyükkel, munkaadójukkal, éreznek-e felelősséget a végzett feladataik kapcsán, szívesen végzik-e a feladataikat vagy ez terhet jelent a számukra. Mindezek a kórház szempontjából leginkább a betegek kapcsán a legfontosabbak, hiszen nem mindegy számukra, hogy az orvosok vagy éppen az ápolók hogyan bánnak velük. A szervezet környezettel kialakított kapcsolatait tehát leginkább a kikerült információk befolyásolják. Az információk alakítása, az általuk kiváltott hatások visszacsatolása is kommunikációnak számít ilyen értelemben. Ebből következik, hogy a szervezetnek szüksége van az információk rendszerezésére. A szervezetek nem csupán a klasszikus értelemben vett kommunikációs szakmai aktivitásuk során (reklámtevékenységek, vezetői nyilatkozatok a médiában, Pr tevékenység), hanem minden egyes tevékenységükkel kommunikálnak a környezet felé. Napjaink jellemző szervezetfelfogása alapján a magatartás az a tényező, amely a környezetben, illetve a közvéleményben a szervezet személyiségéből tükröződik. Rendszerint a szervezet alapműködésének folyamatai is interaktív viszonyban állnak a környezettel. A szervezeti kommunikáció tehát egy adott szervezet magatartása a környezet vonatkoztatási keretében: a szervezet tervezett és spontán aktivitásainak összessége. 4 A szervezeteknek különböző lehetőségei vannak a környezeti kihívásokra válaszolni. A szervezetnek három választása van: 1., Lehet INAKTÍV és remélheti, hogy minden veszély elmúlik. 4 Nyárády Gáborné-Szeles Péter: (2004) Public Relations I (17-19) 9

10 2., Lehet REAKTÍV és védekező, a harcot át is engedheti valaki másnak. 3., Lehet PROAKTÍV és menedzselheti a viszonyt megelőző, rendszerszemléletű, előrelátó, kezdeményező módon is. 5 A kommunikáció szervezeten belüli szerepét is meg kell határoznunk, hiszen nem mindegy, hogy pl. a kórház struktúrájában milyen szerepet szánnak a public relations-ért felelős egységnek. Erről a későbbiek folyamán még tárgyalni fogok a dolgozatomban. Legtanácsosabb a menedzsment közvetlen közelébe rendelt alrendszerként kijelölni a közkapcsolatokért felelős részleget/személyt. Rajta keresztül áramlanak az információk, s hogy kellő információhoz jusson, megfelelő hatáskörrel kell rendelkeznie. Ahhoz, hogy a szervezet kommunikációs szakembere hatékonyan és sikeresen oldja meg a feladatát, a szervezeten, mint rendszeren belül olyan alrendszerben kell elhelyezkednie, ahol kellő információt kap, és döntési hatásköre is van. A kommunikáció szervezetben betöltött szerepét már el tudjuk helyezni, azonban tisztában kell lennünk azzal is, hogy a vizsgált kórház mely public relations folyamatokat követi. Ahogy a bevezetőből is kiderült, a Bács-Kiskun Megyei Kórház egy olyan intézmény, amelynek elsődleges feladata a köz szolgálata, a társadalom egészségi állapotának fenntartása.. Ebből a feladatból következik, hogy a kórház elsődleges célcsoportjai a betegek, hiszen az ő bizalmuk és elégedettségük elérése a kórház fennmaradásának és hatékony működésének záloga. A kórház környezetében azonban más érdekgazdák is meghúzódnak, említhetnénk a különböző érdekszervezeteket, az önkormányzati képviselőket, vagy a kórházat ellenőrző szervezeteket. A kórház mikro-és makrokörnyezetében létező érdekek és ellenérdekek feltérképezéséhez nem elég a sajtókapcsolatok ápolása vagy csupán a belső kommunikációs folyamatokra való koncentrálás. Az issue management egy olyan tervezés, amely segít kézben tartani a közügyeket (public affairs), az intézményi tervezést, az intézményi kommunikációt és az ön/kormányzati ügyeket egyaránt. Elméleti áttekintésem következő lépéseként az issue management fogalmát írom le, valamint annak működéséhez szükséges támogató rendszereket. 5 Nyárády Gáborné-Szeles Péter: (2004) Public Relations I. (17-19) 10

11 Issue management Egy vállalat tevékenységét nagyon sokféle hatalmi harc befolyásolhatja, napjainkban a különböző érdekcsoportok intézményesült formákba tömörülnek. Ezek a csoportok akadályai lehetnek akár az intézmény lobbitevékenységének is. Az issue menedzsernek előre kell jelezniük a központi jelentőségű ügyeket és az érdekgazdák álláspontjában várható változásokat, majd ezeket az információkat fel kell használniuk a kommunikációs kampányok és a stratégiai tervezés során. Az issue management nem azonos más public relations tevékenységekkel, vagy más Pr szakterületekkel, az issue management a következőket hordozza magában: kormányzati kapcsolatok közügyek lobbi krízis management stratégiai tervezés Az issue menedzsment különböző eszközökkel szünteti meg a tevékenység és a külső érdekgazdák elvárásai közötti eltérést. Ez jelentheti a munkafolyamat módosítását, a politikai vagy egyéb döntések befolyásolását is. Egy formális menedzselési folyamat, amely külterjes és proaktív szervezeti magatartást igényel, hiszen egy reaktív szervezet nem is érzékeli a külvilág elvárásait. Az issue menedzsment nem arra törekszik, hogy másokra ráerőltessen valamit, vagy befolyásolja, hanem a teljes együttműködés a cél. 6 Az issue management egyik funkciója a kulcsfontosságú külső érdekgazdákat (a kórház esetében az OEP, a lakosság, az önkormányzat) ellátni információkkal. Ezen folyamat segítségével a szervezet eléri a célcsoportját, próbálja azok attitűdjét alakítani, félelmeit, előítéleteit eloszlatni. Az issue management figyelmezteti a szervezetet a környezetében fellelhető érdekellentétekre, megkeresi az érdekek összeegyeztethetőségének lehetőségét. Ennek köszönhetően tehát a szervezetek meggondolatlan irányelvek helyett felelősségteljesen tudnak működni, miközben saját érdekeiket képviselik. 6 Nyárády Gáborné- Szeles Péter: (2004) Public Relations II. 11

12 . A szervezet belső működésén kívül nem hagyható el a makro-és mikrokörnyezet elemzése, az egészségügyi szervezeti tevékenység várható hatásának vizsgálata. Ehhez az issue menedzsernek folyamatos környezetvizsgálatot kell végeznie a piackutatás eszközeit felhasználva (lásd STEEP). Az issue menedzsment nem csak az általános közvéleménnyel tartja a kapcsolatot, hanem a kormányzati szervekkel, döntéshozókkal is, ezek attitűdjét, véleményét is próbálja alakítani. Az issue menedzsment elősegíti a külső környezet változásaihoz igazodó üzleti tervek kidolgozását, figyelemmel követi az általános etikai irányelvekben bekövetkező változásokat és megtervezi a stratégiai menedzsment azon lépéseit, amelyek a szervezet napi működését ezekhez igazítják. Kompromisszum nem mindig jöhet létre, azonban az issue menedzser igyekszik a legjobb megoldást megkeresni a külső érdekgazdákkal folytatott küzdelmekben. Mielőtt egy szervezet belekezd egy issue management programba, létre kell hozni a megfelelő szervezeti struktúrát, meg kell teremtenie a megfelelő munkakörnyezetet és azokat az intézkedéseket, amelyek a stratégiai és Pr tervezés integrálásához szükségesek. A stratégiai tervet a szervezet céljainak elérése érdekében hozzák létre. Ennek alátámasztása az üzleti terv, amely a cél megvalósításához szükséges erőforrások felhasználását határozza meg. A nyilvánosság politikai terv az üzleti tervhez kapcsolódik, hiszen olyan formán támogatja az üzleti tervet, hogy javaslatokat tesz a környezet változásaira való lehetséges reagálásokra. Kitűzi a szervezeten belüli változtatások szükségességét, taktikai terveket készít elő. A tervezés akkor a leghatásosabb, ha a menedzser nem csak a vezetési, hanem a tervezési folyamatokban is részt vesz. A stratégiai terv létrehozása eredménytelen a környezet megfigyelése az azokból származó információk figyelembevétele nélkül. A sikerek vagy kudarcok gondos mérlegelését követően egy olyan taktikai tervet kell létrehozni, amely a kommunikációs stratégiákat vagy azoknak szükséges megváltozatását is tartalmazza. A szervezetek sikere nem csak az issue menedzser tevékenységén múlik. Szükséges hozzá egy jól felépített szervezet, valamint szervezeti kultúra. A szervezet tagjainak 12

13 viselkedésétől, a vállalati atmoszférától is függ, hogy mennyire sikeres az információ felvétel, feldolgozás, illetve a befolyásolás módja. Huber és Draft elmélete szerint a turbulencia esetén a szervezetek környezethez való alkalmazkodási készsége nő, több forrást bocsátanak az issue management rendelkezésére. Minél nagyobb a bizonytalanság, annál több forrást hajlandó a vállalat információkeresés céljára rendelkezésre bocsátani. Ez a hajlandóság a bizonytalanság megszüntetésének igényéből ered. A szervezeti kultúra befolyásolja, hogy az összekötőként szolgáló személyzet hogyan észleli, hogy mely ügyek állnak a szervezet érdeklődésének középpontjában és hogyan célszerű kezelni azokat. Az összekötő szerepet betöltő személyzetnek és tevékenységük helyszínéül szolgáló szervezeti struktúráknak alkalmasnak kell lennie sok ügy kezelésére, sok információ beszerzésére az ügyekkel és az azokat körülvevő kölcsönhatásokkal kapcsolatban. 7 A vállalat alkalmazottainak a vállalati politika alkalmazhatóságát biztosnak kell érezniük, konszenzusnak kell létrejönnie. Az elméleti áttekintés után egy gyakorlati példán keresztül igyekszem bemutatni egy egészségügyi intézmény public relations tevékenységét. 2. A kórház makrokörnyezete STEEP elemzés 7 Nyárády Gáborné Szeles Péter : (2004) Public Relations II. 13

14 Az elméleti részben már tárgyalt issue menedzsment szerint ahhoz, hogy egy szolgáltató, jelen esetben egy kórház eredményes és a szolgáltatását igénybe vevők körében népszerű legyen, folyamatos környezetfigyelésre van szüksége. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházának esetében arról tárgyalhatunk, hogy melyek azok az érdekcsoportok illetve döntéshozók, amelyekkel a kórház kapcsolatban áll. Annak érdekében, hogy mindezt megértsük, elsődlegesen a kórház környezetét kell elemeznünk. Ehhez segítségünkre szolgál a STEEP analízis, mely a marketingszakmában egy ismert és bevált módszer a makro környezet megfigyelésére. A kórház esetében ez a módszer az issue menedzsment monitoring tevékenységének egyik legfontosabb eszköze. A STEEP kifejezés az angol social-cultural (társadalmi), technological (műszaki), economical (gazdasági), environmental (környezeti), political (politikai-jogi) szavak kezdőbetűjéből adott kifejezés. Ezzel a módszerrel könnyen azonosíthatóak a külső környezet gyors változásai, lehetővé téve az intézmény számára a gyors alkalmazkodást. Felbecsülhetőek a várható tendenciák, az érdekgazdák elvárásai, a szervezeti működést befolyásoló változások. Ezen tényezők ismeretében a Pr vezető könnyen felismeri a változásokban rejlő lehetőségeket, rugalmasabbá válik a stratégiai tervezés, a fejlesztési irány meghatározása, a felmerülő issuek illetve a kormányzati döntések befolyásolása. A Megyei Kórházról készített STEEP elemzés esetében elsősorban a Kecskemét és térségét tekintettem makro-környezetnek. Voltak azonban olyan esetek, amikor ésszerűbbnek tűnt egész Bács-Kiskun Megyét is számításba venni (pl. a társadalmi tényezőknél), illetve országos viszonylatban értelmezni az adott tényeket (pl. gazdasági, politikai tényezők). A kórházat tekintve pedig egyes tényezőkre nem fektettem akkora hangsúlyt, tekintve, hogy az intézmény issue management tevékenységére nem gyakorolnak hatást Társadalmi-kulturális tényezők A népesség számának alakulása Bács-Kiskun megye népessége az elmúlt négy évtizedben megközelítőleg 10%-kal csökkent, ugyanakkor a megyeszékhely lakossága folyamatos emelkedést mutat. Kecskemét lakossága az elmúlt bő négy évtizedben több mint másfélszeresére növekedett 14

15 (1. táblázat). A város lakónépessége az 1980-as évek végén már meghaladta a főt, s a népesség számának bővülése ezt követően is tartós maradt. Kecskemét és Bács-Kiskun megye lakosságának alakulása Táblázat Megnevezés Kecskemét Bács-Kiskun megye Kecskemét a 12,1 % 14,8 % 17,0% 18,8% 19,9% 20,03% megye %- ában Forrás: Népszámlálás 1990, KSH T-STAR, KSH Megyei Statisztikai Évkönyv A bővülés dinamikájára jellemző, hogy az elmúlt öt évben közel 3000 fős növekedést tapasztalhattunk, ami egyedülálló a magyarországi megyei jogú városok sorában. Kedvező tendenciaként értékelhető továbbá, hogy a város népességvonzó képessége a kistérségének határain túlra is kiterjed. Kecskemét tehát jelentős vonzásközponttá vált, s megyén belüli súlya egyre növekvő. A város részesedése a megye lakosságából folyamatosan növekedett az elmúlt évtizedekben, s ez napjainkban sem tört meg, így a 2000-es 19,9%-os értékről 2004-re már 20% fölé emelkedett. Az elmúlt évtizedek adataiból megállapítható, hogy Kecskeméten a születések és halálozások aránya az országos tendenciákhoz képest kedvezőbben alakult. Míg országos szinten a népesség fogyása 1981-től folyamatos, addig Kecskeméten ez a tendencia csak a kilencvenes évek közepétől figyelhető meg. A természetes fogyás mértéke 1998-ban volt a legmagasabb, azóta viszont a növekvő élveszületéseknek és az alacsonyabb szinten egyre inkább stabilizálódó halálozási számoknak köszönhetően, a természetes fogyás alacsony értékű (2,3 fő/ lakos). A népesség kormegoszlása A város fejlődése szempontjából fontos demográfiai mutató a korstruktúra is. Ennek ismerete, változásának nyomon követése alapvető feladat, hiszen hatása van a népszaporodás jövőbeni alakulására, befolyásolja a munkaerő-kínálatot, és alapvetően 15

16 meghatározza az oktatásra, valamint a szociális és egészségügyi szolgáltatásokra háruló feladatokat. Az országos tendenciákhoz hasonlóan 1980 és 2005 között jelentősen megváltozott Kecskemét város korstruktúrája (1. ábra). Az ábra alapján látható, hogy a korösszetétel kedvezőtlen irányban módosult. Jelentősen csökkent a gyermekek száma, illetve aránya, ugyanakkor növekedett a 60 éven felüliek részaránya. Különösen a változás iránya és szerkezete aggasztó, hiszen csak a legutóbbi öt évben két százalékponttal csökkent a 14 éven aluliak aránya, míg az időseké 1%-kal nőtt, amely egy elöregedő társadalom képét vetíti előre. 1. ábra Kecskemét lakosságának korösszetétele, % 90% 14% 15% 17% 18% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 63% 63% 65% 66% 20% 10% 0% 23% 22% 18% 16% * x Forrás: Népszámlálás 1990, KSH T-STAR 2000, * Mikrocenzus 2005 Foglalkoztatás A munkaerőpiacra jellemző, hogy emelkedett a éves népesség aktivitási aránya a régióban (53 %, év), amely 2 százalékponttal még mindig elmarad az országos átlagtól. Bács-Kiskun megyében magas a munkanélküliségi ráta 9,5 %, a 48 %- os foglalkoztatási arány az elmúlt évhez képest minimális javulást mutat, de még mindig regionálisan a legrosszabb, és országosan is rendkívül kedvezőtlen decemberében 3 %- kal több álláskereső volt a megyében, mint a korábbi év végén. A munkanélküliség az egészségi állapottal összefügg, ahol magas a munkanélküliek száma, ott általában a rokkantak száma is magas, az ellátásukkal kapcsolatos kiadások az egészségbiztosítási rendszert terhelik. 16

17 Életmód Magyarországon a lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban is igen kedvezőtlen képet mutat. A szociológiai vizsgálatok szerint az egészségi állapot szubjektív megítélése nagyban befolyásolja az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét és ez jól korrelál az objektív egészségi állapottal. A magyar társadalomban az egészségügy és a hozzá kapcsolódó területek, valamint problémák csak a betegség észlelésekor jelennek meg. Az egyik alapprobléma az emberek nem megfelelő attitűdje az egészség, az egészséges életmód és a testmozgás iránt. Az egészség nem determináló érték az emberek számára, holott a betegség megelőzése sokkal kevesebb gonddal jár, olcsóbb és időtakarékosabb, mint a betegség kezelése. Hiányzik a tudatos prevenció megvalósítására tett szándék is. Az emberek általában tisztában vannak azzal, hogy melyek a korszerű élelmiszerfajták, ugyanakkor mindennapi táplálkozásukban az ellenkezője valósul meg. Még mindig túlsúlyban vannak az egészségtelenebbnek minősített élelmiszerek, mint a fehérkenyér, zsiradékok. A zöldséggyümölcsféleségek fogyasztása és összetétele sem korszerű. A fogyasztási szokások jól érzékelhető különbséget mutatnak az iskolázottság szerint, a magasabb iskolázottságúak javára. A káros szenvedélyek tekintetében Bács-Kiskun Megyében az országos átlagnál súlyosabb a helyzet. A rendszeres vagy alkalomszerűen alkoholt fogyasztók számában az élen állunk. A fiatalabb korosztályban is egyre gyakrabban jelenik meg a dohány, az alkohol és a drog. Az ezekből adódó halálozási arány meglehetősen elkeserítő. Még mindig nem jelent meg csak nagyon szűk körben - az egészségérték fogalom és a hozzá kapcsolódó haszonelmélet és életminőség. Bács-Kiskun megye egészségügyi mutatóinak jellemzői Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza ellátási területe az alap szakmákban Kecskemét és térsége, mint súlyponti kórház a speciális szakmákban az egész Bács-Kiskun megye lakosságát ellátja, ezért az lakosság egészségi állapotát szemléltető főbb adatokat megyei szinten mutatom be. Bács-Kiskun megyében a demográfiai jellemzőinek tekintetében az országos tendencia figyelhető meg: a 60 évnél idősebbek aránya nő. 17

18 A férfiak és a nők születéskor várható átlagéletkora a hazai adatok között is a legrosszabbak közé tartozik: évben Bács-Kiskunban 67,9 és 76,6 év, (2. számú melléklet, 1.táblázat), melynek hátterében a magas halálozás, káros életviteli és életmódbeli szokások és abból eredő megbetegedések, a fiatalok arányának csökkenése, a lakosság elöregedése áll. Az 1000 lakosra jutó élve születések száma évben a megyében (9,6) az országos átlag (9,9) alatt volt. Az 1000 lakosra jutó halálozások száma országosan 13,1, ez Bács- Kiskunban 13,3. Ugyanakkor a megyében az 1000 élve születésre jutó egy éven aluli meghaltak esetében 1996-hoz képest viszont jelentős javulás figyelhető meg: 1996-ben: 8,9; 2006-ban: 5,3. A megye lakosságának egészségi állapota tekintetében is igen kedvezőtlen a kép, mivel nem elégséges a tudatos prevenció megvalósítására tett szándék, a jövedelmi pozíció is az országos átlag alatt van (havi bruttó átlagkereset országosan 171 ezer Ft, a megyében 135 ezer Ft, (79 %) évben. A halálozások száma évben évhez viszonyítva országosan 1 % - os, a régióban 3 % - os, a megyében 2 % - os növekedést mutat. Mind a régióban, mind a megyében az országosnál kedvezőtlenebbül alakult a mutató. A nemenkénti halandóság is nagy különbségeket mutat, ugyanis a férfiak életkilátásai valamennyi korcsoportban lényegesen rosszabbak, mint a nőké, a részarányuk a halálozásban évente eléri az % - ot. A magas halandóság okai a következőkre vezethetők vissza:- Az egészségre káros életviteli és életmódbeli szokások. A lakosság elöregedése, fiatalok arányának csökkenése. Az egészségügyi ellátás bizonyos hiányosságai. Kecskemét város és Bács-Kiskun megye demográfiai adataira és egészségügyi állapotának bemutatására arányaiban nagyobb hangsúlyt fektettem a STEEP elemzés során, mivel az egészségi állapotot legmarkánsabban a demográfiai tényezők (kor, nem, iskolai végzettség, foglalkozási, jövedelemi viszonyok) befolyásolják. A lakosság egészségi állapota mint kereslet - határozza meg az egészségügyi kormányzat, a helyi közigazgatás és az intézmények részére a megoldásra váró feladatokat. 18

19 2.2. Technológiai tényezők Az egészségügyi ágazat folyamatos átalakulásban van, egyrészt a megbetegedési viszonyok megváltozása, másrészt a technológiai fejlődés lehetővé teszi a kórházon kívüli ellátások terjedését. Az egészségügyi ellátó rendszer részére örök probléma, hogy a tudomány, a technika fejlődése gyorsabb ütemben növeli a gyógyítás eszköztárát, mint ahogy az erre rendelkezésre álló források növekedni tudnak. A technológiai fejlődés óriási mértékű, amely nemcsak korszerű orvosi műszereket, hanem új gyógyítási módszereket, technológiákat, műtéti eljárásokat is magában foglal. Az egészségügyi ellátás a korszerű informatikai eszközök alkalmazása nélkül elképzelhetetlen. A gyógyítási feltételek közé kell sorolni a gyógyszereket is, melyek a kutatások eredményeként rendkívül széles palettát biztosítanak az orvosi döntésekhez. Különösen a daganatos betegségek gyógyítása terén jelentős a fejlődés. A technológia fejlődése új ellátás-szervezési módszerek bevezetését hozza magával, a drága eszközöket, technológiát centralizáltan kell működtetni az egyetemi központokban és a súlyponti kórházakban, biztosítva azok maximális kihasználtságát. Ezekben a centrumokban társul a korszerű technológiához a megfelelő tudás és gyakorlat, így itt nagyobbak a gyógyulás esélyei Természeti-környezeti tényezők Település-szerkezet Bács-Kiskun megyére jellemző a tanyás, szétszórt település-szerkezet, 20 város és 99 község tartozik a megyéhez. A megye déli és Duna-menti részén a település sűrűsége nagyobb, a települések mintegy 60 %-a itt helyezkedik el. A népesség közel 66%-a városlakó, a fennmaradó népesség pedig községekben és tanyákon él. A térség egyik helyi sajátossága, hogy az alföldi átlagnál is nagyobb arányban van jelen a tanyás településszerkezet (külterületen, tanyákon lakók száma fő év). Az aprófalvak is jellemzőek, melyeknek száma az urbanizálódási folyamatok miatt vélhetően emelkedni fog a jelenleg még nagyobb települések lakosságszámának csökkenése miatt. A térség településszerkezete komoly feladatot jelent az egészségügyi ellátási kötelezettség teljesítésében, mivel nem minden területen képes megfelelni az esélyegyenlőség követelményének. A térségben 22 elmaradottnak minősített település található (a 19

20 kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007.(XI.17.) korm.rendelet alapján), az elmaradottságot társadalmi-gazdaság tényezők figyelembevételével állapítják meg. E településeken nagyobb arányban élnek társadalmi perifériára került emberek, akiket források hiányában sem az önkormányzat, sem az egyház vagy civil szervezet nem tud támogatni. Közlekedés A közlekedési lehetőségek, a közút és vasúthálózat kiépítettsége, műszaki állapota kihat az egészségügyi intézmények elérhetőségére, különösen igaz ez a tanyákon élők esetében. A megye úthálózat sűrűsége és minősége a közepesen ellátott (M5-ös autópálya és az 5-ös országos főútvonal), Kecskemét tekintetében igen sok másodrendű és jelentős főút ágazik ki, ezáltal a megyeszékhely könnyen megközelíthető az ország számos területéről. A megyén halad át továbbá a Budapest Szabadka - Belgrád nemzetközi és a Budapest Cegléd - Szeged országos vasútvonal, amelyek egyben nemzetközileg is fontos közlekedési folyosók részét képezik. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza területén kialakított helikopter leszálló pálya biztosítja a légi mentés feltételeit. A fenti jellemzők alapján, tehát megállapítható, hogy az egészségügy korszerű logisztikai szempontú fejlesztése vonatkozásában is ideális helyszín Kecskemét, a gyors és költséghatékony megközelíthetőség okán. Infrastruktúra A gyors segélykérést biztosító távbeszélő ellátottság jónak mondható, a tanyavilágban is sokan mobil készülékkel javítják életminőségüket. Bács-Kiskun megyében a rendőrség tanyavédő programja keretében mobil telefonokat juttatott a veszélyeztetett, idős tanyán élő embereknek Gazdasági tényezők A kórház makro környezetének elemzése során a gazdasági tényezők bemutatása rendkívül fontos, mivel az egészségügyre rendelkezésre álló források, azok elosztási módja meghatározzák az intézmény lehetőségeit a feladatai ellátásában. 20