Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011."

Átírás

1 Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

2 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGI KÖRE, ANNAK FORRÁSAI, FELADATMUTATÓK ELLÁTOTT FELADATOK AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGEI, ALAPVETŐ SZAKFELADATA FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK FORRÁSAI AZ ALAPTEVÉKENYSÉGEKRE ÉS A KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE, VALAMINT AZ SZMSZ-RE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK FELADATMUTATÓK MEGNEVEZÉSE, KÖRE VÁLLALKOZÁSI FELADATOK A MECSEKALJAI ISKOLA JOGÁLLÁSA, GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRE A MECSEKALJAI ISKOLA SZERVEZETI EGYSÉGEI AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNY SZERVEZET INTÉZMÉNYEGYSÉGEK KÖZÖTTI SZERVEZETEK, KAPCSOLATOK ÉS FELADAT MEGOSZTÁSOK INTÉZMÉNYEGYSÉGEK ÉS AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS KAPCSOLATA A MECSEKALJAI ISKOLA IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRÁJA A GAZDASÁGI CSOPORT FELÉPÍTÉSE A DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÉS DÖNTÉSHOZATAL FÓRUMAI STRATÉGIAI SZINT NEM STRATÉGIAI KÉRDÉSEK DÖNTÉSI FÓRUMAI INTÉZMÉNYEGYSÉGEK DÖNTÉSHOZATALI FÓRUMAI KÉPVISELETI JOG AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETE INTÉZMÉNYEGYSÉGEK KÉPVISELETE AZ ALÁÍRÁSI JOGKÖR GYAKORLÁSA A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS 31 2

3 9.1. A FŐIGAZGATÓ A KINCSTÁRNOK AZ IGAZGATÓK A HELYETTESÍTÉS RENDJE A SZAKMAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE AZ IGAZGATÓK KÖZÖTTI MUNKAMEGOSZTÁS ÉS HELYETTESÍTÉS RENDJE A MŰKÖDÉS RENDJE NYITVA TARTÁS A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE NEM JOGVISZONYBAN ÁLLÓK BENNTARTÓZKODÁSA, FOGADÁSA A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁI A MINDENNAPI TESTEDZÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK KÖNYVTÁRAINAK MŰKÖDÉSE VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS RENDJE RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK KÜLSŐ KAPCSOLATOK A KÖZÖS TEREK HASZNÁLATA AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK A TANKÖNYVTÁMOGATÁS RENDJE AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA REKLÁMTEVÉKENYSÉG EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSAI A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA A MECSEKALJAI ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKHELYINTÉZMÉNYÉBEN Bevezető Az intézményegység tevékenységei A székhelyintézmény vezetése Székhelyintézmény munkarendje A székhelyintézmény nyitvatartási ideje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 48 3

4 A székhelyintézményben való tartózkodás rendje a következő: Az iskolához nem tartozó külső igénybe vevők a helyiségek átengedéséről szóló Az uszoda használati rendje A hit- és vallásoktatáson való részvétel Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje: Az intézményben történő dohányzás szabályozása: A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, továbbá a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Intézményünk dolgozói, szervezeti egységei Az iskola dolgozói Az iskola szervezeti egységei Az iskola közösségei, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel A székhelyintézmény igazgató, vagy igazgatóhelyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje A helyettesítés rendje: A vezetők és az iskolai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája A szülők közösségei: A külső kapcsolatok rendszere, formája, módja, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az intézményegységi védő és óvó előírások A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők Azok az ügyek, amelyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti és működési szabályzat véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel Mindazok a kérdések, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a nevelésioktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, illetve nem lehet szabályozni A mindennapi testedzés formái és az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje Az iskolai könyvtár működési rendje A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA AZ ORFŰI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bevezető Az intézményegység tevékenységei Törvényi szabályozás A működés rendje: Belső kapcsolatok Külső kapcsolatok Az iskola szervezeti rendszere, irányítása Az iskola szervezete Az iskola vezetése Az iskola vezetősége Az iskola dolgozói Az iskola szervezeti egységei Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai egymással és az intézmény vezetésével Az iskolai közösség Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége 67 4

5 A nevelők közösségei A nevelőtestület A nevelők szakmai munkaközösségei Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok A szülői szervezet (közösség) A tanulók közösségei Az osztályközösség A diákkörök Az iskolai diákönkormányzat Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az Igazgató és a nevelőtestület A nevelők és a tanulók A nevelők és a szülők Az iskola vezetőjének és közösségeinek külső kapcsolatai Az iskola működési rendje A tanórán kívüli foglalkozások A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének rendje Az iskolai könyvállománynak, munkát segítő dokumentumainak használata A mindennapi testedzés formái A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói- és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén Az iskola dolgozóinak feladata a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatosan Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az iskolai tankönyvellátás rendje Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei A teljesítménypótlék összegére vonatkozó belső szabályok Az iskola hagyományok ápolása és az ünnepek rendje A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA A JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bevezető Az intézményegység tevékenységei Törvényi szabályozás A működés rendje Belső kapcsolatok Külső kapcsolatok Egyéb kérdések: Az iskola szervezeti rendszere, irányítása Az iskola szervezete Az iskola vezetése Az iskola vezetősége Az iskola dolgozói 87 5

6 Az iskola szervezeti egységei Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai egymással és az intézmény vezetésével Az iskolai közösség Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége A nevelők közösségei A nevelőtestület A nevelők szakmai munkaközösségei Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok A szülői szervezet (közösség) A tanulók közösségei Az osztályközösség A diákkörök Az iskolai diákönkormányzat Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az iskolavezetés és a nevelőtestület A nevelők és a tanulók A nevelők és a szülők Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai Az iskola működési rendje A tanórán kívüli foglalkozások A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének rendje Az iskolai könyvtár működési rendje A mindennapi testedzés formái A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói- és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén Az iskola dolgozóinak feladata a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatosan Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az iskolai tankönyvellátás rendje Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei A teljesítménypótlék összegére vonatkozó belső szabályok Az iskola hagyományok ápolása és az ünnepek rendje A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA A KÖZTÁRSASÁG TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bevezető Az intézményegység tevékenységei Az intézményegység szervezeti rendszere, irányítása Az intézményegység szervezete Az intézmény vezetése: Az iskolavezetés: Az iskola dolgozói: Az iskola szervezeti egységei: 111 6

7 Az intézmény működési rendje Az iskola nyitva tartása: A vezetők benntartózkodása: Helyettesítés rendje: A belépés és a bent tartózkodás rendje: Az iskola helyiségeinek bérbeadási rendje: Reklámtevékenység: A munkaidő-nyilvántartásra vonatkozó szabályok A munkaidő-nyilvántartás tartalma: A nyilvántartás vezetésének eljárási szabályai: A pedagógiai munka belső ellenőrzéseinek rendje Területei: A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: Az ellenőrzés módszerei: Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai Az iskolaközösség: A szülői szervezet: Az iskolai közalkalmazottak közössége: A nevelők közösségei: Az intézmény nevelőtestülete A nevelőtestület értekezletei, az egy osztályban tanítók értekezletei: A nevelőtestület döntései, határozatai Szakmai munkaközösségek: A tanulók közösségei: A diákönkormányzat Az osztályközösség Az iskola közösségeinek kapcsolattartása: Iskolavezetés és a nevelőtestület A nevelők és tanulók: A nevelők és a szülők A helyettesítés rendje A nevelőtestület által átruházott feladatok és a beszámolás rendje Az igazgató a szakmai munkaközösségekre ruházza: A nevelőtestületnek az átruházott jogkörök gyakorlásáról a Az intézmény kapcsolatai Az iskola rendszeres kapcsolatot tart fenn a Franciaországbeli Jarrie iskolájával. _ Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai Iskolai ünnepélyt tartunk: Az iskolai életet érintő általános hagyományok Sporttal kapcsolatos hagyományok Kulturális hagyományok A dolgozók életével kapcsolatos hagyományok A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Egészségügyi ellátás: Az intézményi védő-óvó előírások A gyermekbalesetek megelőzését szolgáló előírások: A tanuló - és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége: Rendkívüli esemény: Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 122 7

8 A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell: A veszélyeztetett épület kiürítése során ügyelni kell a következőkre: A tűzriadóval, bombariadóval kapcsolatos tudnivalókat a Tűzriadó tartalmazza, mely a tűzvédelmi szabályzat része A dohányzás szabályozása az intézmény területén: Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái A tanórán kívüli foglalkozások célja: Napközi otthon: Tanulószoba Szakköri foglalkozások Énekkar: A képességek differenciált fejlesztésére szolgáló foglalkozások: Iskolai sportkör Tanfolyamok Országjárás, kirándulás A mindennapi testedzés formái Az első-negyedik évfolyamon Az ötödik-nyolcadik évfolyamon A napközi otthonban és a tanulószobán Az iskolai könyvtár működési rendje Feladatai: A könyvtárhasználóinak köre A beiratkozás módja: A szolgáltatások igénybevételének feltétele: A könyvtárhasználat szabályai: A nyitva tartás, kölcsönzés idejét szeptemberben határozzuk meg: A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA A PÁZMÁNY PÉTER UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bevezető Az intézményegység tevékenységei A MŰKÖDÉS RENDJE Az iskola nyitvatartási ideje, az iskolába érkezés rendje Az intézményben folyó munka rendje A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje A dolgozók munkarendje A pedagógiai munkát meghatározó egyéb dokumentumok Az iskola épületére vonatkozó egyéb rendelkezések A pedagógiai munka belső ellenőrzés rendje Belépés és bent tartózkodás rendje az oktatási intézménnyel jogviszonyban nem állók részére A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje. Formái, a vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Iskolai szervezeti egységek Munkaközösségek A nevelőtestület Diákönkormányzat Az intézményegység-vezető vagy intézményegység-vezető helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje A vezetők és a szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás formái 136 8

9 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja (gyermekjóléti szolgálat, iskola egészségügyi ellátás) Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok _ Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Intézményi védő, óvó előírások Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Azon ügyek melyekben a szülői szervezetet az SzMSz véleményezési, egyetértési joggal ruház fel Egyéb rendelkezések A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA A RÁCVÁROSI ISTENKÚTI ÓVODÁBAN Bevezető Általános rész Az intézményegység tevékenységei Az óvoda működési rendje Az óvoda nyitva tartása, a gyermekek fogadása: Az óvoda zárva tartása, szünetek, nevelés nélküli munkanapok: A vezető intézményben tartózkodásának rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az ellenőrzés célja: Az ellenőrzési terv: Ellenőrzésre jogosult személyek: A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával Intézményegységekkel való kapcsolattartás rendje Az óvoda kapcsolódása a többcélú közös igazgatású intézmény szervezeteihez: Az óvoda szervezeti felépítése, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje: A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje: Az óvodavezető, óvodavezető-helyettes jogköre: Az óvodavezető és óvodavezető-helyettes feladatai: Munkáltatással kapcsolatos feladatai: Tanügyigazgatással kapcsolatos feladatai: Pedagógiai munkával kapcsolatos feladatai: Gazdálkodással kapcsolatos feladatai: Az óvodavezető, óvodavezető-helyettes hiányzása esetén megbízott helyettesítő személy feladatai: A helyettesítés rendje: A vezető, vezetőhelyettes és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formái és a szülői szervezetre ruházott véleményezési jog A szülői szervezettel való együttműködés: A szülői szervezet: A szülők tájékoztatásának rendje: A nevelőtestület működése, feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámoltatására vonatkozó rendelkezések A nevelőtestület és működésének rendje: 149 9

10 A nevelőtestületi értekezlet: A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: A nevelőtestület véleményezési és javaslattevő jogköre: A nevelőtestület döntései, határozatai: Az átruházott feladatok ellátásával megbízottak beszámoltatására vonatkozó rendelkezések: Külső kapcsolatok rendszere, együttműködés formája, módja Az ünnepek, ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyomá-nyok ápolásával kapcsolatos feladatok Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az intézményi védő, óvó előírások Az épület egészére vonatkozó munkavédelmi rendszabályok: Az óvoda alkalmazottaira vonatkozó gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos szabályok: Gyermekbalesetek esetére vonatkozó szabályok: Gyermekbalesetek esetére vonatkozó dokumentáció, jelentés: Egyéb balesetvédelmi szabályok: Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Az óvodai dokumentumok nyilvánosságra hozatalának módja Más jogszabály által az szmsz szabályozásába tartozó kérdések Az óvodában végezhető reklámtevékenységekről: A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés feltételeiről ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLETEK sz. melléklet: Jognyilatkozatok sz. melléklet: Bélyegző nyilvántartás sz. melléklet: A Mecsekaljai Iskola Igazgatótanácsának ügyrendje sz. melléklet: A munkáltatói jogok átruházása sz. melléklet: A Mecsekaljai Iskola Könyvtárának gyűjtőköri szabályzata sz. melléklet: Szabálytalanságok kezelésének szabályzata sz. melléklet: Adatkezelési szabályzat 171 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ FÜGGELÉKEK A MECSEKALJAI ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKHELYINTÉZMÉNYÉBEN sz. melléklet: A könyvtári informatika helyi tanterve sz. melléklet: Gyűjtőköri szabályzat sz. melléklet: Tankönyvellátás rendje 187 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ FÜGGELÉKEK AZ ORFŰI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN sz. melléklet: Gyűjtőköri szabályzat sz. melléklet: Adatkezelési szabályzat sz. melléklet: Az intézményegység szervezeti felépítése 195 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ FÜGGELÉKEK A JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

11 1. sz. melléklet: Gyűjtőköri szabályzat sz. melléklet: Adatkezelési szabályzat sz. melléklet: Az intézményegység szervezeti felépítésének vázlata 200 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ FÜGGELÉKEK A KÖZTÁRSASÁG TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN sz. melléklet: Adatkezelési és nyilvántartási szabályzat sz. melléklet: Tankönyvrendelési és terjesztési szabályzat sz. melléklet: Az iskola könyvtár gyűjtőköri szabályzata 205 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ FÜGGELÉKEK A PÁZMÁNY PÉTER UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN sz. melléklet: Az iskolai könyvtár működési rendje sz. melléklet: A tankönyvellátás rendje FÜGGELÉKEK sz. függelék: Vezetői pótlékok, egyéb pótlékok ELFOGADÓ NYILATKOZATOK

12 A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény 40. paragrafusának (1-3.) bekezdése alapján, valamint a módosított 11/1994. (VI. 8) OM rendelete és a többször módosított évi XXXVII. a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény alapján a Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola elkészítette a Szervezeti és Működési Szabályzatát. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA Az SZMSZ előírásait be kell tartania az intézmény valamennyi dolgozójának (az intézmény tanárainak és alkalmazottainak), és bizonyos pontjait ismernie kell a szülői szervezeteknek és a diákönkormányzatnak. Az SZMSZ szabályai érvényesek az intézményegységek területén, valamint a pedagógiai program alapján szervezett iskolán kívüli rendezvényeken. Az intézmény elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata visszavonásig hatályos, illetve addig, amíg új törvény nem szabályozza a módosítást. Jogszabály változások alkalmával az intézmény igazgatója köteles az SZMSZ-t felülvizsgálni, az aktuális módosításokat elvégezni és a megfelelő fórumokkal az új SZMSZ-t véleményeztetni, majd a tantestületnek elfogadásra javasolni. Az SZMSZ-ben előírt jogszabályok betartása kötelező, megszegésük szankciót von maga után. Az SZMSZ alapján hozott döntések ellen jogorvoslattal lehet élni. A dolgozó, a tanuló vagy a szülő a jogorvoslati kérelmét írásban nyújtja be az intézmény főigazgatójának, aki erre 30 napon belül köteles írásban válaszolni. Amennyiben a főigazgató válasza nem kielégítő, a jogszabályokban leírt jogi fórumokhoz lehet fordulni. 3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény elnevezése: Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola Rövidített név: Mecsekaljai Iskola OM azonosító: Szakágazati szám: Törzsszám: Székhely címe: 7633 Pécs, Bánki D. utca 2. Bélyegző felirata: Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola 7633 Pécs, Bánki D. utca 2. Intézményegységei és telephelyei: Jurisics Utcai Általános Iskola 7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 17. Köztársaság Téri Általános Iskola 7623 Pécs, Köztársaság tér 1. Pázmány Péter Utcai Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u

13 7634 Pécs, Égerköz 5. Rácvárosi Istenkúti Óvoda 7634 Pécs, Rácvárosi u Pécs, Nagydeindoli u. 2/2. Fekete István Általános Iskola 7677 Orfű, Ady Endre u. 6. Ellátási terülte: Pécs Megye Jogú Város közigazgatási területén belül meghatározott óvoda és iskola körzetén kívül Bakonya, Cserkút, Kővágótöttös és Orfű községek közigazgatási területe Számlavezető bankfiók: OTP Baranya Megyei Igazgatóság Bankszámlaszám: Intézmény típusa: Többcélú intézmény, közös igazgatású közoktatási intézmény Az intézmény alapító és felügyeleti szerve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény fenntartója: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Bakonya Község Önkormányzata Cserkút Község Önkormányzata Kővágótöttös Község Önkormányzata Orfű Község Önkormányzata Az alapító okirat száma, kelte: 08-8/ / június 21. Hatálya: A Mecsekaljai Iskola valamennyi intézményegységére, valamennyi állományban lévő dolgozójára vonatkozik Érvényessége: január 01-től Jelen SZMSZ a mellékletben felsorolt jogszabályok alapján készült. 4. AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGI KÖRE, ANNAK FORRÁSAI, FELA- DATMUTATÓK 4.1. ELLÁTOTT FELADATOK óvodai nevelés általános iskola: 8 évfolyamos 13

14 4.2. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGEI, ALAPVETŐ SZAKFELADATA 85 OKTATÁS Óvodai nevelés Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Ezen belül: A testi (mozgássérült), érzékszervi (látás, hallásérült), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása. 852 Alapfokú oktatás 8520 Alapfokú oktatás Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Ezen belül: A testi (mozgássérült), érzékszervi (látás, hallásérült), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Ezen belül: A testi (mozgássérült), érzékszervi (látás, hallásérült), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása. 855 Egyéb oktatás Sport, szabadidős képzés 8559 M.n.s. egyéb oktatás évfolyamonként emeltszintű idegennyelvoktatás 1-4. évfolyamon úszásoktatás 1-3 évfolyamon iskolaotthonos osztályok működése évfolyamonként emelt szintű matematika oktatás képességkibontakoztató felkészítés integrációs nevelés-oktatás gyógytestnevelés Diáksport Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés Általános iskolai napközi otthoni nevelés 14

15 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Ezen belül: A testi (mozgássérült), érzékszervi (látás, hallásérült), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos tartós és súlyos rendellenességével küzdő, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása. 856 Oktatást kiegészítő tevékenység Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés városi beiskolázású gyógyúszás ellátása 4.3. FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK FORRÁSAI - Önkormányzati támogatás - Saját bevétel - Átvett pénzeszközök (pályázattal elnyert pénzek, alapítvány) - Előző évi pénzmaradvány 4.4. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGEKRE ÉS A KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE, VALAMINT AZ SZMSZ-RE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény - a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) számú Kormányrendelet - a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) számú Kormányrendelet - a közoktatásról szóló évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásról szóló 138/1992. (X.8.) számú Kormányrendelet - a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) számú OM rendelet - a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételéről szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) számú MKM rendelet - a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 15

16 4.5. FELADATMUTATÓK MEGNEVEZÉSE, KÖRE Feladatmutatók megnevezése Tanulólétszám (fő) Óvodai gyermeklétszám (fő) Tanulócsoport (db) Intézményi étkeztetést igénybevevők létszáma (fő) Foglalkozásokon résztvevők száma (fő) Az intézmény közoktatási szolgáltatásait igénybe vevők létszáma (fő) Pedagógus továbbképzés (fő) Köre: Az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók Az óvodákkal jogviszonyban álló gyermekek Az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulóknak a szervezeti egységeknek megfelelő csoportjai (óvoda, iskola) Az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók Létszám Az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus munkakörben foglalkoztatottak - Alapfokú iskolai oktatás, napközis foglalkozás, sajátos nevelési igényű tanulók foglalkoztatása - Iskola tanulói, tanulócsoportok, az iskola sajátos nevelési igényű tanulói, az iskola közalkalmazottai, napközis tanulók VÁLLALKOZÁSI FELADATOK A Mecsekaljai Iskola vállalkozási feladatokat nem lát el, de az intézményegységek helyiségeiket az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül szabadon bérbe adhatják A MECSEKALJAI ISKOLA JOGÁLLÁSA, GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRE A Mecsekaljai Iskola önálló jogi személy, előirányzatai felett részjogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodását a Pécs Városi Költségvetési Központ Elszámoló Szervezet látja el, a két intézmény között megkötött megállapodás alapján. Többcélú intézmény, közös igazgatású közoktatási intézmény, amely feladatait szakmailag önálló, egymással együttműködő, tevékenységüket összehangoló intézményegységekből álló intézményként látja el A MECSEKALJAI ISKOLA SZERVEZETI EGYSÉGEI 1. Mecsekaljai Iskola Intézményvezetés 2. Mecsekaljai Iskola Székhely iskola 3. Mecsekaljai Iskola Jurisics Utcai Általános Iskolája 4. Mecsekaljai Iskola Köztársaság Téri Általános Iskolája 16

17 5. Mecsekaljai Iskola Pázmány Péter Utcai Általános Iskolája 6. Mecsekaljai Iskola Rácvárosi Istenkúti Óvodája 7. Mecsekaljai Iskola Fekete István Általános Iskolája Orfű 5. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 17

18 18

19 5.1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZET Az intézményvezetés Az intézmény vezetését a főigazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. A főigazgató közvetlen munkatársait az alábbi vezető beosztású dolgozók alkotják: - Igazgatók - Óvodavezető - Kincstárnok Az intézmény felelős vezetője a főigazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Meg bízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az intézményvezetés a szükségleteknek megfelelő rendszerességgel tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszéléseket a főigazgató vezeti. Az intézményen belüli értekezletek rendjét, feladatait az SZMSZ a későbbiekben részletezi. A vezetői megbízásokhoz kapcsolódó illetménypótlékok mértékét a függelék tartalmazza. Az intézmény dolgozói Az intézmény dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai és a fenntartó engedélyezése alapján megállapított munkakörökre az intézmény főigazgatója alkalmazza. Az intézmény dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. Az intézményvezetéshez tartozó szervezetek, kollégák A gazdasági csoport Pénzügyi és gazdálkodási kérdésekben funkcionális feladatokat ellátó szervezeti egység. Ellátja a költségvetési tervezéssel, az előirányzat felhasználással, a pénzellátással, az intézmény hatáskörébe tartozó előirányzat módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a bér- és munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettséggel, az adatszolgáltatással, a gyermekélelmezéssel kapcsolatos feladatokat. A gazdasági csoport élén a kincstárnok áll. Feladatainak leírását jelen szabályzat Vezetők közötti munkamegosztás című rész tartalmazza. A gazdasági csoport dolgozóinak részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A titkárság A Mecsekaljai Iskola főigazgatójának közvetlen irányításával működik. Belső szabályzat alapján végzi az érkező iratok központi iktatását, a központi irattárazást, a központi postázást. Végzi a vezető és a szakmai testületek összehívásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, vezeti az ülések jegyzőkönyveit, nyilvántartja az állásfoglalásokat és a határidőket. 19

20 Koordinálja az intézményegységek kapcsolattartásából adódó adminisztrációs feladatokat. A Mecsekaljai Iskola iskolatitkárának részletes feladatait a munkaköri leírás állapítja meg. A főigazgatóhoz tartozó munkatársak Mérési, értékelési és minőségfejlesztési munkatárs Az intézmény teljes óraszámú mérés-értékelés szakvizsgával rendelkező minőségügyi munkatársat alkalmaz az intézményegységekben működő minőségirányítási csoportok tevékenységének összefogására. Feladata: Az intézményi MIP összeállítása. Egységes intézményi értékelési rendszer bevezetése és működtetése. Országos mérések lebonyolítása, az eredmények kiértékelése, nyomon követése és a szükséges következtetések levonása. A munkatárs a feladatait a főigazgató irányításával végzi. Az egyes intézményegységek szervezeti felépítése A Mecsekaljai Iskola a nevelő-oktató munkát és az azzal kapcsolatos feladatait hat intézményegységben látja el. Az intézményegységek: Mecsekaljai Iskola Székhely Iskolája Fekete István Általános Iskola Orfű Jurisics Utcai Általános Iskola Köztársaság Téri Általános Iskola Pázmány Péter Utcai Általános Iskola Rácvárosi Istenkúti Óvoda Az intézményegységek élén igazgatók, illetve óvodavezető állnak, akiknek helyi vezetőmunkáját a helyettes, valamint munkaközösség-vezetők segítik. Az intézményen belüli vezetési munkamegosztást jelen SZMSZ a későbbiekben részletezi. Jelen szabályzat intézményegységekre vonatkozó fejezete tartalmazza az egyes intézményegységek szervezeti felépítésének ábráját INTÉZMÉNYEGYSÉGEK KÖZÖTTI SZERVEZETEK, KAPCSOLATOK ÉS FELADAT MEGOSZTÁ- SOK Szervezeti együttműködés Az intézményegységek munkájukat összehangolják, egymással együttműködnek. Az együttműködés formái: o központi vezetői értekezletek, o az alábbi pontokban részletezett kapcsolatok, o a közös hagyományok ápolásában való közreműködés. A tanévenkénti szakmai együttműködés formáit és területeit az éves munkaterv tartalmazza, tartalmukról az intézményvezetés az érintett Igazgatókkal egyetértésben dönt. A szervezeti szintű, tartalmi szintű, tartalmi együttműködésekre a szakmai munkaközösségek is tesznek javaslatot. Intézményi szintű munkacsoportok Az intézményi szintű munkacsoportokat a Mecsekaljai Iskola főigazgatója hozza létre, élén az általa megbízott munkacsoport-vezetők állnak. Éves program alapján a Mecsekaljai Iskola fő- 20

21 igazgató szakmai felügyelete mellett működnek. Működésük személyi és tárgyi feltételeiről az intézményvezetés gondoskodik. A munkacsoport vezetők a munkaterv teljesüléséről minden tanév végén írásos beszámolót készítenek. Intézményegységek közötti kapcsolatok Áttanítások, közös foglalkoztatások A racionális munkaerő-gazdálkodás intézményi gyakorlata, hogy a pedagógusok a kötelező óráikat különböző intézményegységekben tarthatják meg. Az áttanításokat, a közös foglakoztatásokat a tantárgyfelosztásokban véglegesítik. Az érintett pedagógusokat változó munkahelyen foglalkoztatja az intézmény. Közös művészeti és sport csoportok A közös művészeti és sport csoportok a résztvevő intézményegységek igazgatóinak közös szakmai irányításával működnek. Közalkalmazotti Tanács Tagjait az intézmény dolgozóiból, az intézmény dolgozói választják meg. Ez a testület látja el az intézményben az alkalmazottak érdekképviseletét. A választást és a működést a Kjt. tartalmazza. Szülői munkaközösség Az intézményben a szülőknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői munkaközösség működik. Az intézményegységek szülői munkaközösségei a szülők köréből intézményegységenként: iskolánként 2-2 főt, óvodai telephelyenként 1-1 főt delegálnak az intézményi munkaközösség sorába. A 12 tagú testület megválasztja: elnök elnökhelyettes Az intézményi szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerv. A szülői munkaközösség akkor határozatképes, ha azon az érdekeltek több mint 50 %-a jelen van, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az intézményi szülői munkaközösséget az intézmény főigazgatója hívja össze, ahol tájékoztatás ad az intézmény egészének életéről, az intézmény munkatervéről, és a jogszabályokban előírt, valamint aktuális feladatokról. Az intézményi szülői munkaközösséget megillető jogok: megválasztja a tisztségviselőit kialakítja saját működési rendjét az intézményi munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét képviseli a szülőket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, amelyek a szülőkkel, tanulókkal kapcsolatosak. véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A vezetők és az intézményi szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás rendje: Az intézményben működő szülői munkaközösség részére a főigazgató évente két alkalommal ad tájékoztatást az intézmény munkájáról: tanév elején, illetve tanév végén. Intézményi Diákönkormányzat Az intézményi szintű diákönkormányzat az intézményegységekben működő diákönkormányzatok küldötteiből áll. Vezetőjét és más tisztségviselőjét maga választja. 21

22 Az intézményi Diákönkormányzat működését az egyik intézményegység diáksegítő pedagógusa támogatja. Amennyiben önként vállalkozó nincs közülük, egyiküket a főigazgató felkéri a feladatra, gondoskodva arról, hogy a támogató munkához a kolléga a szükséges időkerettel rendelkezzen. A vezetők és az intézményi diákönkormányzat közötti kapcsolattartás rendje: Az intézményben működő diákönkormányzat részére a főigazgató évente két alkalommal ad tájékoztatást az intézmény munkájáról: tanév elején, illetve tanév végén INTÉZMÉNYEGYSÉGEK ÉS AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS KAPCSOLATA Az intézményegységek különböző közösségeinek kapcsolattartása a főigazgatóval az igazgatók, óvodavezető útján valósul meg. A kapcsolattartás fórumai: - az igazgatói értekezletek, - megbeszélések. Az igazgatók, óvodavezető kötelesek: - az igazgatói értekezlet ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az őket érintő döntésekről, határozatokról. - az irányításaik alá tartozó dolgozók kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az intézményvezetés, a főigazgató felé. A dolgozók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetőjük illetve választott képviselőik útján közölhetik az intézményvezetéssel, a Főigazgatóval. Az intézményen belüli (intézményegységek közötti) kommunikációs rendszer működtetéséről az intézményi Minőségirányítási Program is rendelkezik. 6. A MECSEKALJAI ISKOLA IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRÁJA 22

23 Az azonos színű és azonos szintű csoportok között kétirányú ( ), illetve az azonos színű, de eltérő szintű csoportok között irányító () munkakapcsolat valósul meg. 23

24 6.1. A GAZDASÁGI CSOPORT FELÉPÍTÉSE 24

25 7. A DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÉS DÖNTÉSHOZATAL FÓRUMAI 7.1. STRATÉGIAI SZINT Az alkalmazotti értekezlet Tagjai: az intézményben foglalkoztatott valamennyi dolgozó, akivel az intézmény határozott vagy határozatlan közalkalmazotti jogviszonyt létesített. Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Az értekezletről jegyzőkönyv készül. Döntési jogköre: Az alkalmazotti értekezlet dönt a Mecsekaljai Iskola Minőségirányítási Programjának (IMIP) elfogadásáról. Véleményezési jogköre van: az intézmény átszervezésével (megszüntetésével), feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával vagy módosításával, az főigazgató megbízásával és a megbízás visszavonásával. Összehívás módja, gyakorisága: Az alkalmazotti értekezletet a döntési és véleményezési jogkörébe tartozó minden kérdésben össze kell hívni. Az összehívás az intézményegységekhez eljuttatott hivatalos főigazgatói levél útján történik. A szakalkalmazotti értekezlet Tagjai: a vezetők, valamint az Alapító Okiratban meghatározott alaptevékenységre létesített munkakörökben közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak. Az intézmény alaptevékenységével összefüggő szakalkalmazotti munkakörök: óvodapedagógus fejlesztő pedagógus tanító tanár könyvtáros Az alaptevékenységet közvetlenül segítő munkakörök: informatikus rendszergazda uszodamester gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Döntési jogkör: Az intézmény pedagógiai programjának elfogadása, módosítása. Az intézmény szervezeti- és működési szabályzatának elfogadása és módosítása. A szakalkalmazotti értekezlet képviseletében eljáró szakalkalmazottak megválasztásáról. Az éves munkaterv elkészítéséről és elfogadásáról. Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása. A pedagógiai program valamint a szervezeti és működési szabályzat fenntartói jóváhagyásának megtagadása esetén a bírósághoz történő kereset benyújtásáról. Véleményezési jogkör: Az intézményigazgatói megbízással összefüggő, a jogszabályban előírt véleményezési jogkör. A szakalkalmazotti értekezlet döntési jogköréből az Igazgatótanácsra ruházza: 25

26 A döntés az éves munkaterv elkészítéséről és a munkaterv elfogadásáról. Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadását. A szakalkalmazotti értekezlet képviseletében eljáró szakalkalmazottak megválasztását. A szakalkalmazotti értekezletet össze kell hívni, ha azt a napirend megjelölésével az intézmény főigazgatója, az igazgatótanács vagy a szakalkalmazottak egyharmada kéri. A szakalkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A főigazgatói megbízással kapcsolatos rendkívüli szakalkalmazotti értekezlet határozatképességéhez legalább kétharmados jelenlétre van szükség. A vezetésre vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról a szakalkalmazotti értekezlet titkos szavazással határoz. Amennyiben a szakalkalmazotti értekezlet az intézmény működését érintő bármely kérdésben véleményt nyilvánít vagy javaslatot tesz, a főigazgató azt megvizsgálja, és arra 30 napon belül indokolással ellátott írásbeli választ ad. Ennek közzétételéről az igazgatók gondoskodnak. A szakalkalmazotti értekezlet üléseiről jegyzőkönyv készül. Igazgatótanács Tagjai: Szavazati joggal rendelkező tagjai: a Mecsekaljai Iskola főigazgatója az igazgatók óvodavezető az intézményegységek dolgozói közül - az intézményegységben megválasztott két két fő (Orfűről az igazgató egyszemélyben képviseli az intézményegységet) Tanácskozási joggal jelen lehetnek még: Azok a meghívottak lehetnek jelen tanácskozási joggal, akiket az Igazgatótanács ilyen joggal felruház. Véleményezési joggal jelen lehetnek: Az érdekképviseletek felhatalmazott képviselői véleményezési joggal élhetnek az Igazgatótanácsban folyó munkával kapcsolatban. Az igazgatótanácsi tagság személyhez kötött jog, azt átruházni nem lehet, kivéve az igazgatóét, akit akadályoztatás esetén a meghatalmazott helyettese képvisel. Az igazgatótanácsi tagság létesítése: Az Igazgatótanács intézményegységi képviselőit az érintett egységek alkalmazottai titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel választják meg. Minden közalkalmazotti jogviszonyban álló munkatárs javaslatot tehet és választható az igazgatótanácsi tagságra. A megválasztáshoz a választásra jogosultak 50 %-ának +1 főnek titkos szavazás során megszerzett szavazata szükséges. Második fordulóban csak a két legtöbb szavazatot kapott jelölt indulhat. A megbízás kettő évre szól. A tagság megszűnik a nem főigazgató vagy igazgató tagok kivételével: a megbízás elteltével a tagságról való lemondással a tagságból való visszahívással a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével. A lemondás írásban, az igazgatónak történt átadással, a visszahívás az alkalmazottak 50 %-a 26

27 + 1 fő javaslata alapján, a megválasztással azonos javaslati és szavazási folyamat végén, a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor az utolsó munkában töltött napon válik hatályossá. A tagság megszűnésekor az új tag megválasztása megkezdhető. Az Igazgatótanács működése Az Igazgatótanács ülései nyilvánosak. Az Igazgatótanács évente legalább négy alkalommal ülésezik előzetes ütemterv alapján. Ügyrendje az SZMSZ melléklete. Rendkívüli ülést a Mecsekaljai Iskola főigazgatója vagy a tagok kétharmada kezdeményezhet az okok megjelölésével. Az Igazgatótanács akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a főigazgató szavazata dönt. Az igazgatói megbízáshoz, a megbízás visszavonásához, a fegyelmi döntéshez, az igazgatótanácsi tagok kétharmadának titkos szavazás keretében adott, igenlő szavazata szükséges. A döntéssel érintett személy a szavazásban nem vehet részt. Az IT tagjainak feladata alkalmazotti közösségeiket tájékoztatni az IT napirendjéről, előterjesztéseiről, állásfoglalásairól, döntéseiről. Minden olyan esetben, amikor jogszabály vagy az IT saját döntése meghatározza, titoktartási kötelezettsége van. Az Igazgatótanács feladata az alkalmazotti értekezlet előkészítése. Ennek keretében dönt az értekezlet összehívásának időpontjáról és napirendjéről. Az értekezlet elé kerülő előterjesztést előzetesen véleményezi. Állásfoglalását ismertetni kell. Az Igazgatótanács készíti elő az alkalmazotti értekezletet akkor is, ha annak összehívását a fenntartó kezdeményezi, kivéve az főigazgatói megbízás tárgyában, amelyet az előkészítő bizottság végez. Napirendi javaslatot az intézmény valamennyi közalkalmazottja tehet az IT választott tagjain keresztül. Az előterjesztők köre kiegészül a javaslattevővel. A javaslattevők által megjelenített alternatívákat az IT választott tagjai képviselik. Az Igazgatótanács üléseiről jegyzőkönyv készül. Az Igazgatótanács személyi döntéseket érintő ügyekben valamint saját hatáskörében zárt üléseket rendelhet el. Döntési jogköre: Az igazgatói pályázatok kiírásának feltételeiről és ütemezéséről. Az igazgatói megbízásról és a megbízás visszavonásáról. Az igazgatókkal szembeni fegyelmi eljárás megindításáról, a fegyelmi büntetés megállapításáról. Az intézményegységek feladatainak összehangolásáról. Szervezeti egységek létrehozásáról és megszüntetéséről. A pedagógiai művelődési programmal összhangban álló szakmai fejlesztésekről és az azt szolgáló személyi, tárgyi feltételekről. Az intézmény belső kitüntetéseinek odaítéléséről. Saját ügyrendjéről. Átruházott hatáskörben dönt: Az éves munkaterv elkészítéséről és a munkaterv elfogadásáról. Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról. A szakalkalmazotti értekezlet képviseletében eljáró szakalkalmazottak megválasztásáról. Véleményezési jogköre: A kibocsátásra kerülő Mecsekaljai Iskola - szintű szabályzatok, az intézmény éves 27

28 beszámolója. A fejlesztési, beruházási és felújítási tervek. Az intézményi költségvetés belső keretei felosztásának tervezete. A fenntartóhoz továbbítandó felújítási igények. Minden olyan kérdés, melyről az igazgató véleményt kér NEM STRATÉGIAI KÉRDÉSEK DÖNTÉSI FÓRUMAI Az igazgatói értekezlet Az intézmény operatív döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szerve, amely a más testületek elé nem tartozó belső szabályzatok megállapításában, valamint a főigazgató által meghatározott ügyekben döntéshozó testületként is működhet. Előkészíti az Igazgatótanács elé kerülő és az érdekképviseletekkel egyeztetendő döntésre váró feladatokat. Információt közvetít a napi működés formájáról, tartalmairól. Az igazgatói értekezletet a főigazgató vezeti. Tagjai: a Mecsekaljai Iskola főigazgatója és helyettese (Székhelyintézmény igazgatója) az igazgatók az óvodavezető Az igazgatói értekezlet saját munkaprogramja szerint kéthetente ülésezik, a témától függően meghívhat még más tagokat is INTÉZMÉNYEGYSÉGEK DÖNTÉSHOZATALI FÓRUMAI Az alkalmazotti értekezlet Tagjai: az intézményegységben foglalkoztatott valamennyi dolgozó: a nevelők és a közalkalmazotti jogviszonyban lévő adminisztratív és technikai dolgozók. Az alkalmazotti értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Az értekezletről jegyzőkönyv készül. Döntési jogköre: Az alkalmazotti értekezlet dönt az adott intézményegység törvényileg előírt dokumentumainak elfogadásáról, az intézményegység személyi képviselőinek megválasztásáról. Véleményezési jogköre: Az intézményegység igazgatójának megbízásával és a megbízás visszavonásával kapcsolatos kérdésekben. Összehívás módja, gyakorisága: az alkalmazotti értekezletet a döntési és véleményezési jogkörébe tartozó minden kérdésben össze kell hívni. Intézményegységi nevelőtestületi értekezlet Tagjai: az intézményegység minden pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja. Döntési jogkör: a pedagógiai program és módosításának elfogadása; az éves munkaterv elkészítése és elfogadása; az intézményegység munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; 28

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Mecsekaljai Általános Iskola SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Mecsekaljai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. TÖRVÉNYI HÁTTÉR 10 3. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 10 4. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 10 5. AZ

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Mecsekaljai Általános Iskola SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Mecsekaljai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. TÖRVÉNYI HÁTTÉR 10 3. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 10 4. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 11 5. AZ

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Mecsekaljai Általános Iskola SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Mecsekaljai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. TÖRVÉNYI HÁTTÉR 10 3. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 10 4. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 11 5. AZ

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. TÖRVÉNYI HÁTTÉR 6 3. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 6 4. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 5. AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGI KÖRE, ANNAK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. rész Általános rendelkezések A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 73. alapján az iskolában

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 8868 Letenye, Bajcsy Zs. u. 2. OM azonosító: 037530 Tel/Fax.: +36-93/343-042; e-mail: andrassy_suli@altisk-letenye.sulinet.hu ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI SZERVEZETÉNEK

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Kimle, Károlyháza, Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, a 10. (1) bekezdés g)

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

I-es számú melléklet. Az SzMSz 2012. évi átdolgozásakor figyelembe veendő jogszabályi előírások

I-es számú melléklet. Az SzMSz 2012. évi átdolgozásakor figyelembe veendő jogszabályi előírások I-es számú melléklet Az SzMSz 2012. évi átdolgozásakor figyelembe veendő jogszabályi előírások Pirossal kiemelve: az új szabályozási területek és előírások A köznevelési törvény SzMSz-re vonatkozó szabályai:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben