DPR_2011_munkatársi_all. Válaszadók száma = 624. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DPR_2011_munkatársi_all. Válaszadók száma = 624. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%"

Átírás

1 Jelentéskészítő, DPR_0_munkatársi_all DPR_0_munkatársi_all Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás..) Melyik kar főállású munkatársa Ön? AGTC - Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 8. AGTC - Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdákodási Kar 8.% TEK - Állam- és Jogtudományi Kar.% TEK - Bölcsészettudományi Kar.7% TEK - Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar. TEK - Informatikai Kar.6% TEK - Közgazdaság-és Gazdaságtudományi Kar.% TEK - Műszaki Kar. TEK - Természettudományi és Technológiai Kar.% TEK - Zeneművészeti Kar 0.% OEC - Általános Orvostudományi Kar 8.7% OEC - Egészségügyi Kar 8.7% OEC - Gyógyszerésztudományi Kar. OEC - Népegészségügyi Kar.% n=69.) Mi az Ön beosztása: tanársegéd.% n=6 adjunktus. főiskolai docens 6.% főiskolai tanár.% egyetemi docens.% egyetemi tanár 9. tudományos segédmunkatárs.% tudományos munkatárs. tudományos főmunkatárs 0.7% tudományos tanácsadó 0.% óraadó 0. műszaki oktató.6% nyelvtanár 0.7% egyéb EvaSys kiértékelés Oldal

2 Jelentéskészítő, DPR_0_munkatársi_all.) Rendelkezik-e Ön tudományos fokozattal? igen 9.% n=609 nem 0.7%.) Ha igen, milyen tudományos fokozattal? PhD (DLA) 7.% n=67 kandidátus. tudományok doktora, MTA doktora.% akadémikus.%.) Ön: férfi 7.6% n=6 nő.%. DE_blokk_0 Kérjük mérlegelje, hogy Ön mennyire elégedett azzal, ahogy a kar átadja, fejleszti az alábbi ismereteket, készségeket. ( = teljes mértékben; = egyáltalán nem; 0 = nem tudja).) szakmai elméleti alapok %.%.% 0.% % n=97 átl.=. md= elt.=0.8 tart.=.) szakmai gyakorlati jártasság % 0.% 0.%..6% n=9 átl.=.7 md= elt.= tart.=7.) számítógépes ismeretek % 6.7% 7.6%.7% n=8 átl.=.7 md= elt.= tart.=6.) idegennyelv tudás.6%.% 9.7% %.% n=6 átl.=. md= elt.=. tart.=6.) önálló munkavégzéshez szükséges készség % 8.% 9.% 6.%. n=9 átl.=.7 md= elt.= tart.=7.6) csapatmunkához szükséges készség.% 9.%.% 0..6% n=8 átl.=.6 md= elt.= tart.=8.7) szervező készség.%.% %.% 0.% n=60 átl.=. md= elt.=. tart.=60.8) vállalkozó szellem. 6.6% 0.6% 0.% 8. n=9 átl.=. md= elt.=. tart.= EvaSys kiértékelés Oldal

3 Jelentéskészítő, DPR_0_munkatársi_all.9) kommunikációs készség.6% 9. 0.% 6%.% n=8 átl.=.6 md= elt.= tart.=.0) problémamegoldó készség.% 0.6% 8.% 6.7% % n=9 átl.=.6 md= elt.= tart.=.) precíz munkavégzés.% %.7% n=9 átl.=.8 md= elt.= tart.=8.) számítási, számolási feladatok megoldásának képessége.%.%. 7.% 8.% n=9 átl.=. md= elt.=. tart.=88.) logikai térbeli gondolkodás 6.%.% 9.%.% 7.% n=99 átl.=. md= elt.=. tart.=8.) emberekkel való bánásmód.% 7.% % 6.% n=6 átl.=.7 md= elt.=. tart.=.) empátiás és szociális érzékenység % % 7.6% 9.% n=7 átl.=.7 md= elt.=. tart.=70.6) társadalmi kérdésekben való jártasság.%.7%.%. n=9 átl.=.6 md= elt.=. tart.=79.7) tanult ismeretek alkalmazhatósága.% 6.% 6. 9.%.% n=86 átl.=.8 md= elt.= tart.=.8) oktatás színvonala (összességében).% % 9. 0.%.% n=99 átl.= md= elt.=0.8 tart.=6. Ez az elem a vezetői csoportok és valamennyi vezető (dékán, tanszékvezetők, stb) magatartását és tevékenységét értékeli név nélkül. A modul azt vizsgálja, hogy a vezetői beosztásban lévők milyen módon támogatják, inspirálják és segítik elő a kar célkitűzéseinek elérésének módját. Kitöltéskor a kitöltést végző személy a közvetlen vezetőjét értékeli. Pl.: oktató a tanszékvezetőjét, tanszékvezető a dékánját, stb. ( - egyáltalán nem; - nagy mértékben; 0 - nem tud válaszolni).) A vezetők világosan meghirdetett jövőbeli irányvonalakat fogalmaznak meg az oktatói állomány számára a munkavégzés minőségének fejlesztése érdekében? % 6...% 7.% n=99 átl.=.9 md= elt.=. tart.=8.) A vezetők példát mutatnak-e az oktatás specifikus erkölcsi elemei érvényesülésében? %.%.% 0..% n=97 átl.=. md= elt.=. tart.= EvaSys kiértékelés Oldal

4 Jelentéskészítő, DPR_0_munkatársi_all.) A vezetõk megtesznek-e mindent azért, hogy a szervezet mûködését megismerjék és elismerjék?.6% 6.% 6.% 0. % átl.=. md= elt.= tart.=0.) A vezetõk meghallgatják-e mások ötleteit; és segítik-e azok megvalósulását?. 7.% 7..% 8.6% n=606 átl.= md= elt.=. tart.=8.) A vezetés elkövet mindent, hogy hatékony kapcsolatot alakítson ki az oktatókkal és munkatársakkal?.6% 9.% 9.% 9.7% 8.% n=6 átl.=.9 md= elt.=. tart.=.6) A vezetés megfelelõen mûködteti kapcsolatrendszerét, képviseli az intézmény, a kar érdekeit?..6%. 8.% 7.% n=9 átl.=. md= elt.=. tart.=6.7) A vezetők képesek-e hozzáigazítani a külső változásokhoz a kar/szak jövőképét és értékrendjét?.6% 7.% 8.%.7% 8.% n=60 átl.= md= elt.= tart.=0.8) A szervezet vezetői a fejlődés nyomonkövetéséhez több szempontból értékelik az elért eredményeket? % % 6..7% n=7 átl.=.9 md= elt.= tart.=.9) A szervezet vezetői kidolgozzák és továbbfejlesztik a szervezet menedzsmentrendszerét?.% 0.7% 8.%.%. n= átl.=.9 md= elt.=. tart.=7.0) A szervezet vezetői felhasználják az innovációs tevékenységet a szervezet megítélésének javítása érdekében?. 7.% 8.7%. 6% n= átl.=.9 md= elt.=. tart.=70.) A szervezet vezetői előmozdítják és támogatják az esélyegyenlőséget?. 6.% 7.% %. n= átl.= md= elt.= tart.=69.) A szervezet vezetői bevonják és elkötelezetté teszik a fontos érintetteket a fenntartható siker elérése érdekében?.% 8. 6.%..% n=70 átl.=.9 md= elt.=. tart.= Az elem azt vizsgálja, hogy a kar/szak hogyan fogalmazza meg a saját stratégiáját, hogyan alkalmazza a kar egyes szintjein. ( - egyáltalán nem; - nagy mértékben; 0 - nem tud válaszolni).) Létezik-e a karon stratégia-alkotási folyamat (ez lehet akár formális stratégiai tervezési rendszer, akár informális stratégia-alkotás)?.% 7.6% 0% % % n= átl.=.9 md= elt.= tart.=0.) A vezetõk biztosítják-e az Ön és/vagy szervezeti egysége számára azt a konkrét feladattervet, amelyet teljesíteni kell?.% 9.% 0.%.%.6% n=98 átl.=.8 md= elt.=. tart.=0.) A vezetés megfelelõ egyensúlyt alakít-e ki a hosszú és rövid távú célkitûzések, a feladatok és a rendelkezésre álló erõforrások között?.% 9.%.6% 7.%. n=68 átl.=.7 md= elt.=. tart.= EvaSys kiértékelés Oldal

5 Jelentéskészítő, DPR_0_munkatársi_all.6) A vezetők biztosítják-e a megfelelő informáltságot?...%. 6.% átl.=.6 md= elt.=. tart.=.7) A vezetés figyelemmel kíséri-e a külsõ/belsõ változásokat és a változásoknak megfelelõ intézkedéseket vezet be?.% 6.%.% 7.%. n=7 átl.=.9 md= elt.= tart.=7.8) Biztosítják-e a vezetõk, hogy a kiemelkedõ megoldások, eredmények, eljárások szakmai fórumokon és kiadványokban ismertté váljanak?.% 6.% 7.% % 8. n=88 átl.= md= elt.= tart.=7.9) A vezetők a szervezet meglévő és potenciális képességeinek megértése érdekében elemzik a működési teljesítmény tendenciáit?.7% 7.%. 9.% 6. n=90 átl.=.8 md= elt.= tart.=.0) A vezetők a szervezet teljesítményét összehasonlítják a megfelelő benchmark adatokkal?.% 7%.% %.% n=7 átl.=.8 md= elt.=. tart.=0.) A szervezet hatékony menedzsment módszereket alkalmaz a stratégiai kockázatok kezelésére?.% 9.6% % 6.%.% n=7 átl.=.6 md= elt.=. tart.=9.) A szervezet gondoskodik a gazdasági, társadalmi és ökológiai fenntarthatóságról?.% 9.%.% 6..6% n= átl.=.7 md= elt.=. tart.=.) A szervezet világos innovációs célokat és feladatokat határoz meg?.% 9.7%...% n=6 átl.=.8 md= elt.=. tart.=8 Az elem azt vizsgálja, hogy a Kar és szervezetei hogyan hasznosítják a személyi állomány, a humán erőforrás képességeit, ismereteit, adottságait. ( - egyáltalán nem; - nagy mértékben; 0 - nem tud válaszolni).) A vezetés meghatározza-e a szervezetekkel és személyekkel szembeni teljesítmény elvárásokat?.6%.% 8.% 0.6%.% átl.=. md= elt.= tart.=6.) A vezetés rendszeresen elemzi emberi erõforrás szükségleteit annak érdekében, hogy a kar eredményesen mûködhessen?.6%.% %.6% 0.% n= átl.=.7 md= elt.=. tart.=67.6) A vezetés pontosan meghatározza-e a munkatársai feladatait, hatáskörét és felelõsségi körét?.6%.6% 9.%.% 6. n=60 átl.= md= elt.=. tart.=6.7) Az Ön szervezeténél végeznek-e személyre lebontott karriertervezést? %. 0.7%.% 6.% n=60 átl.=. md= elt.=. tart.= EvaSys kiértékelés Oldal

6 Jelentéskészítő, DPR_0_munkatársi_all.8) A kar támogatja-e a kommunikációra és a párbeszédre épülõ szervezeti kultúra kialakítását? 8.%.7% 6.% 6. 6.% n=6 átl.=. md= elt.=. tart.=.9) Mennyire elégedett a kétirányú kommunikációval? 9.7%. 7%. 7.6% n=96 átl.=. md= elt.=. tart.=6.0) A szervezet menedzseli a munkatárs-kiválasztás folyamatát, a karrierfejlesztést? 6.%...%. n=6 átl.=.6 md= elt.=. tart.=66.) A szervezet ismeri, hogy mely készségek és kompetenciák szükségesek a stratégiai célok eléréséhez?.6% 7.6% 0.%.7%.6% n=6 átl.=.8 md= elt.=. tart.=8.) A szervezet összehangolja az egyéni és csoport célokat a szervezet célkitűzéseivel?. 9.%.%..% n=7 átl.=.6 md= elt.=. tart.=67.) A szervezet bevonja a munkatársakat a folyamatok fejlesztésébe? 7.% 9.%.%.%. n=76 átl.=.6 md= elt.=. tart.=.) A szervezetben a jutalmazás, a juttatások, kérdéseit összehangolják a stratégiával? 6.%..7%..% n=0 átl.=. md= elt.=. tart.=99 Az elem azt vizsgálja, hogy a Kar mennyire tartja kézben a szervezet erõforrásait a hatékony és hatásos mûködés érdekében. Milyen intézkedések biztosítják, hogy a szervezet felhasználja és fejleszti a kulcsfontosságú kapcsolatait, hogy teljes körûen hasznosuljon a szervezetben rendelkezésre álló tudásanyag. ( - egyáltalán nem; - nagy mértékben; 0 - nem tud válaszolni).) Megfelelõ szintû-e az információs rendszer kiépítettsége a szervezeten belül?.% 9.%.%. 8.% n=60 átl.=.8 md= elt.=. tart.=.6) Biztosított-e a technikai eszközök, berendezések karbantartása, felújítása, dinamikus szinten tartása?.. %. 6.% n=60 átl.=.6 md= elt.=. tart.=8.7) Biztosított-e az irodák költség hatékony kihasználása, valamint a technikai felszerelések használata oly módon, hogy azok elősegítik a szervezet stratégiai és működési célkitűzéseit?.% 8..%.% 0.% n=8 átl.=.8 md= elt.=. tart.=7.8) Biztosított-e az intézményi (nem kari) szervezetekkel való együttmûködés?. 8.6% 9.% % n=68 átl.=.9 md= elt.= tart.=6.9) Biztosított-e az egyetemen belül, más karokkal való együttmûködés?.% 8.6%.%. % n=70 átl.=.9 md= elt.= tart.= EvaSys kiértékelés Oldal6

7 Jelentéskészítő, DPR_0_munkatársi_all.0) Átláthatóak-e a pénzügyi és költségvetési viszonyok a szervezeten belül?.%.% n= átl.=. md= elt.=. tart.=0.) A rendelkezésre álló pénzügyi erõforrások szétosztása hatékonyan támogatja-e a stratégiai célkitûzések megvalósítását? 9.6%..7% 6.6%.% n=78 átl.=. md= elt.=. tart.=.) A pénzügyi döntéshozatal decentralizációja megvalósul-e a szervezetben?.% 6% 6.% 6.%. n=7 átl.=. md= elt.=. tart.=.) A szervezetben a pénzügyi kockázatok azonosításával törekednek az érintettek bizalmának elérésére?.%.7% % n=09 átl.=. md= elt.=. tart.=0 Az elem azt vizsgálja, hogy a Kar és szervezetei hogyan szabályozzák a változások folyamatait, és hogyan tartják kézben a működés folyamatait. ( - egyáltalán nem; - nagy mértékben; 0 - nem tud válaszolni).) Biztosítottak-e a tevékenységek (képzés, kutatás,..) tervezésének és megvalósításának szabályozott folyamatai?. 8.%.% n=67 átl.=.8 md= elt.=. tart.=6.) Biztosított-e a támogató tevékenységek (pénzügy, igazgatás?) dokumentáltsága, ellenõrzöttsége?.6% 8.% 0. 6.% 0. n=7 átl.=.8 md= elt.=. tart.=87.6) A szervezet az erõforrásokat úgy rendeli-e a folyamatokhoz, hogy azok kielégítõen segítik a szervezet stratégiai céljainak elérését?.% 0.7%.7%.%.% n= átl.=.6 md= elt.=. tart.=00.7) Összehasonlítják-e a szervezet teljesítményét más hasonló szervezetek teljesítményével?.% 9.% 9.7%.% % n=66 átl.=.8 md= elt.=. tart.=6.8) A szervezet biztosítja-e a szükséges erõforrásokat a változások megvalósításához?..% 7%. 7. n=8 átl.=. md= elt.=. tart.=6.9) Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján az elméleti képzés színvonalát? %. 6.%.% 7.6% n=98 átl.=. md= elt.=0.9 tart.=.0) Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján a gyakorlati képzés színvonalát?.%.% %.7%. n=97 átl.=.6 md= elt.= tart.=8.) Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján az oktatásszervezés színvonalát?.% 6..7%.%. n=9 átl.=.8 md= elt.= tart.= EvaSys kiértékelés Oldal7

8 Jelentéskészítő, DPR_0_munkatársi_all.) Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján a TDK aktivitást?.%..% 0% 0.% n=90 átl.=.9 md= elt.=0.9 tart.=.) Milyennek ítéli a tudományos közéleti tevékenységet?.%.% % % 6.% n=9 átl.=.9 md= elt.=0.9 tart.=0.) Hogyan minõsíti a publikációs aktivitást?.7% 7.% 7.% 8.%.% n=9 átl.=.8 md= elt.= tart.=.) Hogyan értékeli a külsõ kutatási és technológia fejlesztési források megszerzésének eredményességét?.% 0.% 0.. 0% n= átl.=.6 md= elt.= tart.=76.6) A szervezetben innovatív szolgáltatásokat fejlesztenek ki, bevonva a munkatársakat, vevőket? 6.7%.% 8.7%.% 8. n=77 átl.=. md= elt.=. tart.=.7) A szervezetben figyelembe veszik a szolgáltatások életciklusának a gazdasági, társadalmi és ökológiai fenntarthatóságra gyakorolt hatásait? 6.%.% 9.% 0.% 0.% n=99 átl.=. md= elt.=. tart.=.8) A szervezet marketing stratégiát dolgoz ki a felhasználói célcsoportok felé? % 9.% n=8 átl.=. md= elt.=. tart.=69.9) A szervezetben folyamatosan figyelemmel kísérik és felülvizsgálják a hallgatói és munkaerő piac visszajelzéseket?.% 9.%..% 9.% n= átl.=.7 md= elt.=. tart.=8 Részt vesz-e valamilyen munkájához kapcsolódó szakmai szervezet, egyesület, társaság munkájában?.60) Egyetemi / Kari szintû igen.% nem 6.% n=9.6) Regionális igen.% nem 6.7% n=78.6) Országos igen 7.% nem. n=96.6) Nemzetközi igen. nem 68.% n=6 Az elem azt vizsgálja, hogy milyen eredményeket ért el a szervezet a munkatársak elégedettsége és motivációja tekintetében EvaSys kiértékelés Oldal8

9 Jelentéskészítő, DPR_0_munkatársi_all ( - egyáltalán nem; - nagy mértékben; 0 - nem tud válaszolni).6) Milyennek értékeli a teljesítményét a szervezetnek, ahol dolgozik? %.6% 0.6%. átl.= md= elt.=0.9 tart.=8.6) Hogyan minõsíti a munkatársak bevonását a szervezet mûködésébe és küldetésének megvalósításába?.% 9.%.%.%.% n=60 átl.=.8 md= elt.= tart.=.66) Hogyan értékeli a szervezeténél a feladatok összehangolását?.% 9.%.% % 7.7% n=98 átl.=.6 md= elt.= tart.=.67) Milyen az Ön szervezetének munkahelyi légköre, szervezeti kultúrája?.%.6% 7% 6.% 6.% n=60 átl.=.9 md= elt.=. tart.=7.68) A munkatársakkal való tisztességes bánásmód jellemzi-e a szervezetet, ahol Ön dolgozik?..% % 9.% 7.% átl.=. md= elt.=. tart.=8 Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket! Válaszait az "Elküld" gombra kattintva rögzítheti adatbázisunkban. Az adatok elmentése az internet sebességétől függően néhány másodpercig is eltarthat. Kérjük, várja meg az adatmentés végét jelző üzenet megjelenését! EvaSys kiértékelés Oldal9

10 Jelentéskészítő, DPR_0_munkatársi_all Hisztogram skálázott kérdésekhez szakmai elméleti alapok szakmai gyakorlati jártasság számítógépes ismeretek 00% átl.=. 00% átl.=.7 00% átl.=.7 7% 0% % % 0% % n =97 elt.=0.8 7% 0% % 0% 0% % % n =9 elt.= 7% 0% % 7% % n =8 elt.= idegennyelv tudás önálló munkavégzéshez szükséges készség csapatmunkához szükséges készség 00% átl.=. 00% átl.=.7 00% átl.=.6 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.= 7% 0% elt.= % % 0% % % n =6 % 6% % n =9 % % % % n =8 szervező készség vállalkozó szellem kommunikációs készség 00% átl.=. 00% átl.=. 00% átl.=.6 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.= % % % % % n =60 % 7% % 0% n =9 % 0% 0% 6% % n =8 problémamegoldó készség precíz munkavégzés számítási, számolási feladatok megoldásának képessége 00% átl.=.6 00% átl.=.8 00% átl.=. 7% 0% elt.= 7% 0% elt.= 7% 0% elt.=. % % 7% % n =9 % % 0% % n =9 % % 6% 7% n =9 logikai térbeli gondolkodás emberekkel való bánásmód empátiás és szociális érzékenység 00% átl.=. 00% átl.=.7 00% átl.=.7 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. % % % 7% n =99 % 7% % 6% n =6 % % n = EvaSys kiértékelés Oldal0

11 Jelentéskészítő, DPR_0_munkatársi_all társadalmi kérdésekben való jártasság tanult ismeretek alkalmazhatósága oktatás színvonala (összességében) 00% átl.=.6 00% átl.=.8 00% átl.= 7% 0% % % % % n =9 elt.=. 7% 0% % 7% % n =86 elt.= 7% 0% % 0% 0% 6% n =99 elt.=0.8 A vezetők világosan meghirdetett jövőbeli irányvonalakat fogalmaznak meg az oktatói állomány A vezetők példát mutatnak-e az oktatás specifikus erkölcsi elemei érvényesülésében? A vezetõk megtesznek-e mindent azért, hogy a szervezet mûködését megismerjék és elismerjék? 00% átl.=.9 00% átl.=. 00% átl.=. 7% 0% % % 7% n =99 elt.=. 7% 0% % % % n =97 elt.=. 7% 0% % % % n =607 elt.= 6% % 6% A vezetõk meghallgatják-e mások ötleteit; és segítike azok megvalósulását? A vezetés elkövet mindent, hogy hatékony kapcsolatot alakítson ki az oktatókkal és A vezetés megfelelõen mûködteti kapcsolatrendszerét, képviseli az intézmény, a kar 00% átl.= 00% átl.=.9 00% átl.=. 7% 0% % 7% % n =606 elt.=. 7% 0% % 0% n =6 elt.=. 7% 0% % 6% 7% n =9 elt.=. A vezetők képesek-e hozzáigazítani a külső változásokhoz a kar/szak jövőképét és értékrendjét? A szervezet vezetői a fejlődés nyomonkövetéséhez több szempontból értékelik az elért eredményeket? A szervezet vezetői kidolgozzák és továbbfejlesztik a szervezet menedzsmentrendszerét? 00% átl.= 00% átl.=.9 00% átl.=.9 7% 0% elt.= 7% 0% elt.= 7% 0% elt.=. % 7% % n =60 % 0% 7% % n =7 % % % % n = A szervezet vezetői felhasználják az innovációs tevékenységet a szervezet megítélésének javítása A szervezet vezetői előmozdítják és támogatják az esélyegyenlőséget? A szervezet vezetői bevonják és elkötelezetté teszik a fontos érintetteket a fenntartható siker elérése 00% átl.=.9 00% átl.= 00% átl.=.9 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.= 7% 0% elt.=. % % 6% n = % 7% % % n = % 6% % % n = EvaSys kiértékelés Oldal

12 Jelentéskészítő, DPR_0_munkatársi_all Létezik-e a karon stratégia-alkotási folyamat (ez lehet akár formális stratégiai tervezési rendszer, akár A vezetõk biztosítják-e az Ön és/vagy szervezeti egysége számára azt a konkrét feladattervet, A vezetés megfelelõ egyensúlyt alakít-e ki a hosszú és rövid távú célkitûzések, a feladatok és a 00% átl.=.9 00% átl.=.8 00% átl.=.7 7% 0% elt.= 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. % 0% % % n = % 0% % % n =98 % % 7% % n =68 A vezetők biztosítják-e a megfelelő informáltságot? A vezetés figyelemmel kíséri-e a külsõ/belsõ változásokat és a változásoknak megfelelõ Biztosítják-e a vezetõk, hogy a kiemelkedõ megoldások, eredmények, eljárások szakmai 00% átl.=.6 00% átl.=.9 00% átl.= 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.= 7% 0% elt.= % % % % 6% n =607 % % 7% % n =7 % % n =88 A vezetők a szervezet meglévő és potenciális képességeinek megértése érdekében elemzik a A vezetők a szervezet teljesítményét összehasonlítják a megfelelő benchmark adatokkal? A szervezet hatékony menedzsment módszereket alkalmaz a stratégiai kockázatok kezelésére? 00% átl.=.8 00% átl.=.8 00% átl.=.6 7% 0% elt.= 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. % % 7% n =90 % % % % n =7 % % 6% % n =7 7% 7% 0% A szervezet gondoskodik a gazdasági, társadalmi és ökológiai fenntarthatóságról? A szervezet világos innovációs célokat és feladatokat határoz meg? A vezetés meghatározza-e a szervezetekkel és személyekkel szembeni teljesítmény elvárásokat? 00% átl.=.7 00% átl.=.8 00% átl.=. 7% 0% % % 7% 6% n = elt.=. 7% 0% % 0% % % % n =6 elt.=. 7% 0% % % % n =607 elt.= A vezetés rendszeresen elemzi emberi erõforrás szükségleteit annak érdekében, hogy a kar A vezetés pontosan meghatározza-e a munkatársai feladatait, hatáskörét és felelõsségi körét? Az Ön szervezeténél végeznek-e személyre lebontott karriertervezést? 00% átl.=.7 00% átl.= 00% átl.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. % % % % 0% n = % 0% % 7% n =60 % % % % % 6% n = EvaSys kiértékelés Oldal

13 Jelentéskészítő, DPR_0_munkatársi_all A kar támogatja-e a kommunikációra és a párbeszédre épülõ szervezeti kultúra kialakítását? Mennyire elégedett a kétirányú kommunikációval? A szervezet menedzseli a munkatárs-kiválasztás folyamatát, a karrierfejlesztést? 00% átl.=. 00% átl.=. 00% átl.=.6 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. % % 7% 7% 7% n =6 % 0% % 7% % n =96 % % % % % n =6 A szervezet ismeri, hogy mely készségek és kompetenciák szükségesek a stratégiai célok A szervezet összehangolja az egyéni és csoport célokat a szervezet célkitűzéseivel? A szervezet bevonja a munkatársakat a folyamatok fejlesztésébe? 00% átl.=.8 00% átl.=.6 00% átl.=.6 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. % % 6% % n =6 % 6% % % n =7 % 7% % % 6% n =76 A szervezetben a jutalmazás, a juttatások, kérdéseit összehangolják a stratégiával? Megfelelõ szintû-e az információs rendszer kiépítettsége a szervezeten belül? Biztosított-e a technikai eszközök, berendezések karbantartása, felújítása, dinamikus szinten tartása? 00% átl.=. 00% átl.=.8 00% átl.=.6 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. % 6% % % % % n =0 % % 6% n =60 % % % % 6% n =60 Biztosított-e az irodák költség hatékony kihasználása, valamint a technikai felszerelések Biztosított-e az intézményi (nem kari) szervezetekkel való együttmûködés? Biztosított-e az egyetemen belül, más karokkal való együttmûködés? 00% átl.=.8 00% átl.=.9 00% átl.=.9 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.= 7% 0% elt.= % % % 0% n =8 % % n =68 % % % % n =70 Átláthatóak-e a pénzügyi és költségvetési viszonyok a szervezeten belül? A rendelkezésre álló pénzügyi erõforrások szétosztása hatékonyan támogatja-e a stratégiai A pénzügyi döntéshozatal decentralizációja megvalósul-e a szervezetben? 00% átl.=. 00% átl.=. 00% átl.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. % % % % 0% n = % 0% 6% 6% 7% % n =78 % % 6% 7% 7% 6% n = EvaSys kiértékelés Oldal

14 Jelentéskészítő, DPR_0_munkatársi_all A szervezetben a pénzügyi kockázatok azonosításával törekednek az érintettek bizalmának Biztosítottak-e a tevékenységek (képzés, kutatás,..) tervezésének és megvalósításának szabályozott Biztosított-e a támogató tevékenységek (pénzügy, igazgatás?) dokumentáltsága, ellenõrzöttsége? 00% átl.=. 00% átl.=.8 00% átl.=.8 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. % % % 7% n =09 % % n =67 % % 6% % n =7 A szervezet az erõforrásokat úgy rendeli-e a folyamatokhoz, hogy azok kielégítõen segítik a Összehasonlítják-e a szervezet teljesítményét más hasonló szervezetek teljesítményével? A szervezet biztosítja-e a szükséges erõforrásokat a változások megvalósításához? 00% átl.=.6 00% átl.=.8 00% átl.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. % % 6% % % n = % 0% % % n =66 % % 7% % n =8 Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján az elméleti képzés színvonalát? Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján a gyakorlati képzés színvonalát? Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján az oktatásszervezés színvonalát? 00% átl.=. 00% átl.=.6 00% átl.=.8 7% 0% elt.=0.9 7% 0% elt.= 7% 0% elt.= % 6% % n =98 % % % % % n =97 % % % % n =9 Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján a TDK aktivitást? Milyennek ítéli a tudományos közéleti tevékenységet? Hogyan minõsíti a publikációs aktivitást? 00% átl.=.9 00% átl.=.9 00% átl.=.8 7% 0% elt.=0.9 7% 0% elt.=0.9 7% 0% elt.= % % 0% % n =90 % % % 6% n =9 % 7% 6% n =9 7% Hogyan értékeli a külsõ kutatási és technológia fejlesztési források megszerzésének A szervezetben innovatív szolgáltatásokat fejlesztenek ki, bevonva a munkatársakat, vevőket? A szervezetben figyelembe veszik a szolgáltatások életciklusának a gazdasági, társadalmi és ökológiai 00% átl.=.6 00% átl.=. 00% átl.=. 7% 0% elt.= 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. % 0% % 6% 0% n = % % % n =77 % % 0% 0% n = EvaSys kiértékelés Oldal

15 Jelentéskészítő, DPR_0_munkatársi_all A szervezet marketing stratégiát dolgoz ki a felhasználói célcsoportok felé? A szervezetben folyamatosan figyelemmel kísérik és felülvizsgálják a hallgatói és munkaerő piac Milyennek értékeli a teljesítményét a szervezetnek, ahol dolgozik? 00% átl.=. 00% átl.=.7 00% átl.= 7% 0% % % 0% 0% n =8 elt.=. 7% 0% % % % n = elt.=. 7% 0% % % 6% n =607 elt.=0.9 Hogyan minõsíti a munkatársak bevonását a szervezet mûködésébe és küldetésének Hogyan értékeli a szervezeténél a feladatok összehangolását? Milyen az Ön szervezetének munkahelyi légköre, szervezeti kultúrája? 00% átl.=.8 00% átl.=.6 00% átl.=.9 7% 0% % % % % n =60 elt.= 7% 0% % % % n =98 elt.= 7% 0% % 7% 6% 7% n =60 elt.=. A munkatársakkal való tisztességes bánásmód jellemzi-e a szervezetet, ahol Ön dolgozik? 00% átl.=. 7% 0% 7% elt.=. % n =607 % EvaSys kiértékelés Oldal

16 Jelentéskészítő, DPR_0_munkatársi_all Profil Összehasonlítás: DPR_0_munkatársi_all. DE_blokk_0.) szakmai elméleti alapok.) szakmai gyakorlati jártasság.) számítógépes ismeretek.) idegennyelv tudás.) önálló munkavégzéshez szükséges készség.6) csapatmunkához szükséges készség.7) szervező készség.8) vállalkozó szellem.9) kommunikációs készség.0) problémamegoldó készség.) precíz munkavégzés.) számítási, számolási feladatok megoldásának képessége.) logikai térbeli gondolkodás.) emberekkel való bánásmód.) empátiás és szociális érzékenység.6) társadalmi kérdésekben való jártasság.7) tanult ismeretek alkalmazhatósága.8) oktatás színvonala (összességében) n=97 átl.=. n=9 átl.=.7 n=8 átl.=.7 n=6 átl.=. n=9 átl.=.7 n=8 átl.=.6 n=60 átl.=. n=9 átl.=. n=8 átl.=.6 n=9 átl.=.6 n=9 átl.=.8 n=9 átl.=. n=99 átl.=. n=6 átl.=.7 n=7 átl.=.7 n=9 átl.=.6 n=86 átl.=.8 n=99 átl.=..) A vezetők világosan meghirdetett jövőbeli irányvonalakat fogalmaznak meg az oktatói állomány számára a munkavégzés minőségének fejlesztése érdekében?.) A vezetők példát mutatnak-e az oktatás specifikus erkölcsi elemei érvényesülésében?.) A vezetõk megtesznek-e mindent azért, hogy a szervezet mûködését megismerjék és elismerjék?.) A vezetõk meghallgatják-e mások ötleteit; és segítik-e azok megvalósulását? n=99 átl.=.9 n=97 átl.=. átl.=. n=606 átl.=.) A vezetés elkövet mindent, hogy hatékony kapcsolatot alakítson ki az oktatókkal és munkatársakkal? n=6 átl.= EvaSys kiértékelés Oldal6

17 Jelentéskészítő, DPR_0_munkatársi_all.6) A vezetés megfelelõen mûködteti kapcsolatrendszerét, képviseli az intézmény, a kar érdekeit?.7) A vezetők képesek-e hozzáigazítani a külső változásokhoz a kar/szak jövőképét és értékrendjét?.8) A szervezet vezetői a fejlődés nyomonkövetéséhez több szempontból értékelik az elért eredményeket?.9) A szervezet vezetői kidolgozzák és továbbfejlesztik a szervezet menedzsmentrendszerét?.0) A szervezet vezetői felhasználják az innovációs tevékenységet a szervezet megítélésének javítása érdekében?.) A szervezet vezetői előmozdítják és támogatják az esélyegyenlőséget?.) A szervezet vezetői bevonják és elkötelezetté teszik a fontos érintetteket a fenntartható siker elérése érdekében?.) Létezik-e a karon stratégia-alkotási folyamat (ez lehet akár formális stratégiai tervezési rendszer, akár informális stratégia-alkotás)?.) A vezetõk biztosítják-e az Ön és/vagy szervezeti egysége számára azt a konkrét feladattervet, amelyet teljesíteni kell?.) A vezetés megfelelõ egyensúlyt alakít-e ki a hosszú és rövid távú célkitûzések, a feladatok és a rendelkezésre álló erõforrások között?.6) A vezetők biztosítják-e a megfelelő informáltságot?.7) A vezetés figyelemmel kíséri-e a külsõ/belsõ változásokat és a változásoknak megfelelõ intézkedéseket vezet be?.8) Biztosítják-e a vezetõk, hogy a kiemelkedõ megoldások, eredmények, eljárások szakmai fórumokon és kiadványokban ismertté váljanak?.9) A vezetők a szervezet meglévő és potenciális képességeinek megértése érdekében elemzik a működési teljesítmény tendenciáit?.0) A vezetők a szervezet teljesítményét összehasonlítják a megfelelő benchmark adatokkal?.) A szervezet hatékony menedzsment módszereket alkalmaz a stratégiai kockázatok kezelésére?.) A szervezet gondoskodik a gazdasági, társadalmi és ökológiai fenntarthatóságról?.) A szervezet világos innovációs célokat és feladatokat határoz meg?.) A vezetés meghatározza-e a szervezetekkel és személyekkel szembeni teljesítmény elvárásokat?.) A vezetés rendszeresen elemzi emberi erõforrás szükségleteit annak érdekében, hogy a kar eredményesen mûködhessen?.6) A vezetés pontosan meghatározza-e a munkatársai feladatait, hatáskörét és felelõsségi körét?.7) Az Ön szervezeténél végeznek-e személyre lebontott karriertervezést?.8) A kar támogatja-e a kommunikációra és a párbeszédre épülõ szervezeti kultúra kialakítását?.9) Mennyire elégedett a kétirányú kommunikációval?.0) A szervezet menedzseli a munkatárs-kiválasztás folyamatát, a karrierfejlesztést?.) A szervezet ismeri, hogy mely készségek és kompetenciák szükségesek a stratégiai célok eléréséhez?.) A szervezet összehangolja az egyéni és csoport célokat a szervezet célkitűzéseivel?.) A szervezet bevonja a munkatársakat a folyamatok fejlesztésébe?.) A szervezetben a jutalmazás, a juttatások, kérdéseit összehangolják a stratégiával?.) Megfelelõ szintû-e az információs rendszer kiépítettsége a szervezeten belül? n=9 átl.=. n=60 átl.= n=7 átl.=.9 n= átl.=.9 n= átl.=.9 n= átl.= n=70 átl.=.9 n= átl.=.9 n=98 átl.=.8 n=68 átl.=.7 átl.=.6 n=7 átl.=.9 n=88 átl.= n=90 átl.=.8 n=7 átl.=.8 n=7 átl.=.6 n= átl.=.7 n=6 átl.=.8 átl.=. n= átl.=.7 n=60 átl.= n=60 átl.=. n=6 átl.=. n=96 átl.=. n=6 átl.=.6 n=6 átl.=.8 n=7 átl.=.6 n=76 átl.=.6 n=0 átl.=. n=60 átl.=.8.6) Biztosított-e a technikai eszközök, berendezések karbantartása, felújítása, dinamikus szinten tartása? n=60 átl.= EvaSys kiértékelés Oldal7

18 Jelentéskészítő, DPR_0_munkatársi_all.7) Biztosított-e az irodák költség hatékony kihasználása, valamint a technikai felszerelések használata oly módon, hogy azok elősegítik a szervezet stratégiai és működési célkitűzéseit?.8) Biztosított-e az intézményi (nem kari) szervezetekkel való együttmûködés?.9) Biztosított-e az egyetemen belül, más karokkal való együttmûködés? n=8 átl.=.8 n=68 átl.=.9 n=70 átl.=.9.0) Átláthatóak-e a pénzügyi és költségvetési viszonyok a szervezeten belül?.) A rendelkezésre álló pénzügyi erõforrások szétosztása hatékonyan támogatjae a stratégiai célkitûzések megvalósítását?.) A pénzügyi döntéshozatal decentralizációja megvalósul-e a szervezetben?.) A szervezetben a pénzügyi kockázatok azonosításával törekednek az érintettek bizalmának elérésére?.) Biztosítottak-e a tevékenységek (képzés, kutatás,..) tervezésének és megvalósításának szabályozott folyamatai?.) Biztosított-e a támogató tevékenységek (pénzügy, igazgatás?) dokumentáltsága, ellenõrzöttsége?.6) A szervezet az erõforrásokat úgy rendeli-e a folyamatokhoz, hogy azok kielégítõen segítik a szervezet stratégiai céljainak elérését?.7) Összehasonlítják-e a szervezet teljesítményét más hasonló szervezetek teljesítményével?.8) A szervezet biztosítja-e a szükséges erõforrásokat a változások megvalósításához?.9) Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján az elméleti képzés színvonalát?.0) Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján a gyakorlati képzés színvonalát?.) Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján az oktatásszervezés színvonalát?.) Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján a TDK aktivitást?.) Milyennek ítéli a tudományos közéleti tevékenységet? n= átl.=. n=78 átl.=. n=7 átl.=. n=09 átl.=. n=67 átl.=.8 n=7 átl.=.8 n= átl.=.6 n=66 átl.=.8 n=8 átl.=. n=98 átl.=. n=97 átl.=.6 n=9 átl.=.8 n=90 átl.=.9 n=9 átl.=.9.) Hogyan minõsíti a publikációs aktivitást?.) Hogyan értékeli a külsõ kutatási és technológia fejlesztési források megszerzésének eredményességét?.6) A szervezetben innovatív szolgáltatásokat fejlesztenek ki, bevonva a munkatársakat, vevőket?.7) A szervezetben figyelembe veszik a szolgáltatások életciklusának a gazdasági, társadalmi és ökológiai fenntarthatóságra gyakorolt hatásait?.8) A szervezet marketing stratégiát dolgoz ki a felhasználói célcsoportok felé?.9) A szervezetben folyamatosan figyelemmel kísérik és felülvizsgálják a hallgatói és munkaerő piac visszajelzéseket?.6) Milyennek értékeli a teljesítményét a szervezetnek, ahol dolgozik?.6) Hogyan minõsíti a munkatársak bevonását a szervezet mûködésébe és küldetésének megvalósításába?.66) Hogyan értékeli a szervezeténél a feladatok összehangolását?.67) Milyen az Ön szervezetének munkahelyi légköre, szervezeti kultúrája? n=9 átl.=.8 n= átl.=.6 n=77 átl.=. n=99 átl.=. n=8 átl.=. n= átl.=.7 átl.= n=60 átl.=.8 n=98 átl.=.6 n=60 átl.=.9.68) A munkatársakkal való tisztességes bánásmód jellemzi-e a szervezetet, ahol Ön dolgozik? átl.= EvaSys kiértékelés Oldal8

DPR_hallg_2013_DE_r_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_hallg_2013_DE_r_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_hallg_0_DE_r_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

GVK_Munkaerőpiac_2011

GVK_Munkaerőpiac_2011 Jelentéskészítő, GVK_Munkaerőpiac_0 GVK_Munkaerőpiac_0 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0%

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Reprezentatív felmérés - végzett 200, 20, 202 Válaszadók száma = 70 Általános indikátorok Globális index - 2 3 4 6 + átl.=4.28 elt.=.23-2 3 4 6 átl.=4.28 elt.=.23 (α = 0.87) + Felmérés eredmények Jelmagyarázat

Részletesebben

Jelentés - Partneri elégedettség (MÜL8)

Jelentés - Partneri elégedettség (MÜL8) NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Jelentés - Partneri elégedettség (MÜL8) Ez az összesítés a(az) Partneri elégedettség 202 kiértékelés eredményeit tartalmazza. A jelentés a következő részekből áll:

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alcsoport DPR_0_hallgato_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT NELL DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Képzés hallgatói véleményezése

Képzés hallgatói véleményezése NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Képzés hallgatói véleményezése Ez az összesítés a/az Élelmiszerbiztonsági- és minőségi mérnöki szak 203. decemberi felmérés eredményeit tartalmazza. A minőségfejlesztési

Részletesebben

DPR_2011_hallgatoi_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_2011_hallgatoi_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_FOK DPR_0_hallgatoi_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

DPR_2011_mpiac_all. Válaszadók száma = 343. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_2011_mpiac_all. Válaszadók száma = 343. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_0_mpiac_all DPR_0_mpiac_all Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram

Részletesebben

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT EGPSZ DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Ez az összesítés tartalmazza az ISO 9000 FÓRUM XXII. Nemzeti Konferenciájára vonatkozó elégedettségi felmérés eredményeit.

Ez az összesítés tartalmazza az ISO 9000 FÓRUM XXII. Nemzeti Konferenciájára vonatkozó elégedettségi felmérés eredményeit. ISO 9000 FÓRUM 1124 Budapest Fürj u. 18. ISO 9000 FÓRUM Rózsa András részére (személyes és bizalmas). Tisztelt Rózsa András úr! Ez az összesítés tartalmazza az ISO 9000 FÓRUM XXII. Nemzeti Konferenciájára

Részletesebben

NYME Faipari Mérnöki Kar - Ipari termék- és formatervező szak () Válaszadók száma = 15

NYME Faipari Mérnöki Kar - Ipari termék- és formatervező szak () Válaszadók száma = 15 NYME Faipari Mérnöki Kar - Ipari termék- és formatervező szak () Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Bal pólus Átl. elt. Átlag Medián Jobb pólus

Részletesebben

Tisztelt Rózsa András Úr!

Tisztelt Rózsa András Úr! VSL Kft 2000 Szentendre Pitypang utca. VSL Kft ISO 9000 FÓRUM Rózsa András részére (személyes és bizalmas). Tisztelt Rózsa András Úr! Ez az összesítés tartalmazza az ISO 9000 FÓRUM XVI. Nemzeti Konferenciájának

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_2013_ÁJK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% EDUCATIO_DPR_vegzett_SZT_0_ÁJK Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Jelentés - Záróvizsga bizottságok véleményéről

Jelentés - Záróvizsga bizottságok véleményéről NYME 900 Sopron BajcsyZsilinszky u.. Jelentés Záróvizsga bizottságok véleményéről Ez az összesítés a Ipari termék és formatervező BSc ZV Bizottság 0. jan. 6. és jan.. kiértékelés eredményeit tartalmazza.

Részletesebben

Fogorvostudományi Kar () Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága. Skála

Fogorvostudományi Kar () Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága. Skála Fogorvostudományi Kar () Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Bal pólus Skála Átl. elt. Átlag Medián Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

DPR_2011_mpiac_NK. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_2011_mpiac_NK. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Jelentéskészítő, DPR_0_mpiac_NK DPR_0_mpiac_NK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb

Részletesebben

Népegészségügyi Kar, Válaszadók száma = 30. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25%

Népegészségügyi Kar, Válaszadók száma = 30. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% Munkatársi elégedettségi felmérés, Népegészségügyi Kar, 00. Népegészségügyi Kar, 00. Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Közgazdaságtudományi Kar 0 Ez az összesítés a/az Közgazdaságtudományi Kar 0 elsőseinek körében

Részletesebben

DPR_2011_mpiac_GYFK. Válaszadók száma = 16. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_2011_mpiac_GYFK. Válaszadók száma = 16. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Jelentéskészítő, DPR_0_mpiac_GYFK DPR_0_mpiac_GYFK Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram %

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Debreceni Egyetem 400 Debrecen Egyetem tér. Debreceni Egyetem Tisztelt Diplomás Pályakövető Rendszer Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Diplomás Pályakövető

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Népegészségügyi Kar, Válaszadók száma = 37. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25%

Népegészségügyi Kar, Válaszadók száma = 37. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% Munkatársi elégedettségi felmérés, Népegészségügyi Kar, 009. Népegészségügyi Kar, 009. Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

Tisztelt Rózsa András Úr!

Tisztelt Rózsa András Úr! VSL Kft. 2000 Szentendre Pitypang u.. VSL Kft. ISO 9000 FÓRUM Rózsa András részére. Tisztelt Rózsa András Úr! Ez az összesítés tartalmazza az ISO 9000 FÓRUM XX. Nemzeti Konferenciáján elhangzott kerekasztal-beszélgetésre

Részletesebben

TEK_zv_2009. Válaszadók száma = 908. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

TEK_zv_2009. Válaszadók száma = 908. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Jelentéskészítő, TEK_zv_009 TEK_zv_009 Válaszadók száma = 908 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram %

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC KREH Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Benedek Elek Pedagógiai Kar 0 Ez az összesítés a/az Benedek Elek Pedagógiai Kar 0 elsőseinek

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5% Általános indikátorok 2 3 4 - + Globális index átl.=3.48 elt.=.06 8. Az oktatással kapcsolatosan értékelje az alábbi szempontokat! ( - egyáltalán nem elégedett, -teljes mértékben elégedett) (α = 0.82)

Részletesebben

Képzés hallgatói véleményezése

Képzés hallgatói véleményezése NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Képzés hallgatói véleményezése Ez az összesítés a MÜL6_földmérő és földrendező mérnöki 203/204. tanév I. félévi felmérés eredményeit tartalmazza. A minőségfejlesztési

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPSZ. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPSZ Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 NELL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 NELL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25%

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25% Jelentéskészítő, GYFK_gólya_00 GYFK_gólya_00 Válaszadók száma = 66 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% % Hisztogram

Részletesebben

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... MÜL - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról RH-77-/0. Felmérési eredmények kiértékelése - Apáczai Csere János Kar - 0 Ez az összesítés az elsőéves

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NIK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 142. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NIK hallgatói motíváció 0 NIK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

KVK_H. Válaszadók száma = 360. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% KVK_H Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

DPR_mpiac_2013_DE_r_FOK. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_mpiac_2013_DE_r_FOK. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_mpiac_0_DE_r_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Jelentés a 2011 májusi munkatársi elégedettség felmérés eredményeiről (OEC-EK, DPR)

Jelentés a 2011 májusi munkatársi elégedettség felmérés eredményeiről (OEC-EK, DPR) DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Minőségügyi Iroda 4400 NYÍREGYHÁZA, Sóstói u. 2-4. Tel.: 42-404 411 Fax: 42-408 656 e-mail: dekan@de-efk.hu de-efk.hu UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF HEALTH Office

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

HÁZIORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK KÉRÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.-BEN

HÁZIORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK KÉRÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.-BEN Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Betegközpontúság, magas szakmai színvonal... M i n ı s ég i r án yí t ás i O s z tá l y www.josa.hu HÁZIORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK KÉRÉSE A JÓSA

Részletesebben

MIR. Kompetenciák. Dr. Finna Henrietta

MIR. Kompetenciák. Dr. Finna Henrietta MIR Kompetenciák Dr. Finna Henrietta A kompetenciák jelentősége Kiválasztás alapja Munkaköri leírás Munkaköri térkép A kompetencia a szakképzett dolgozótól elvárt ismeretek, személyiségjegyek (készségek,

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% a fal-, és padlóburkolatok állapota átl.=4.71 md=5 elt.=0.49 tart.

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% a fal-, és padlóburkolatok állapota átl.=4.71 md=5 elt.=0.49 tart. , Dolgozói elégedettség PPP200 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 20% 2 40% 3 30% 4 % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK hallgatói motíváció 0 RKK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

AGTC_DPR_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 48. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

AGTC_DPR_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 48. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, AGTC_DPR_vegzett_hallg._009 AGTC_DPR_vegzett_hallg._009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

AMK hallgatói motíváció Válaszadók száma = 88. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% AMK hallgatói motíváció 0 AMK hallgatói motíváció 0 Válaszadók száma = 88 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

más kolik_alcsoport_maróthi

más kolik_alcsoport_maróthi más kolik_alcsoport_maróthi Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 0% 0% 0% Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.. Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Elsőévesek sportolása, Győr Ez az összesítés a/az Elsőévesek sportolása, Győr elsőseinek körében

Részletesebben

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... MÜL - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról RH-77-/0. Felmérési eredmények kiértékelése - Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar - 0 Ez az összesítés

Részletesebben

DPR_végzett_2008_NK. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2008_NK. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_008_NK DPR_végzett_008_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

DPR_végzett_2010_FOK. Válaszadók száma = 2. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_FOK. Válaszadók száma = 2. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_FOK DPR_végzett_00_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4.

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4. STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP- 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 PROJEKT KERETÉN BELÜL Projekt koordinációs értekezlet 2011. október 4. A stratégia készítés - szerződéses kötelezettség A Pályázónak a kiemelt kutatási

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve)

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2011. március 31. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK_H Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

Jelentés - Záróvizsga bizottságok véleményéről

Jelentés - Záróvizsga bizottságok véleményéről NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Jelentés - Záróvizsga bizottságok véleményéről Ez az összesítés a(az) Partneri elégedettség 202 kiértékelés eredményeit tartalmazza. A jelentés a következő részekből:

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.. Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Elsőévesek sportolása, Soproni campus Ez az összesítés a/az Elsőévesek sportolása, Soproni

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

A SZERVEZETI MAGATARTÁS ÖNÉRTÉKELÉSI FOLYAMATÁNAK ELEMZÉSE A DEBRECENI EGYETEMEN. Varga Emilné SZŰCS Edit 1. BEVEZETÉS

A SZERVEZETI MAGATARTÁS ÖNÉRTÉKELÉSI FOLYAMATÁNAK ELEMZÉSE A DEBRECENI EGYETEMEN. Varga Emilné SZŰCS Edit 1. BEVEZETÉS A SZERVEZETI MAGATARTÁS ÖNÉRTÉKELÉSI FOLYAMATÁNAK ELEMZÉSE A DEBRECENI EGYETEMEN Varga Emilné SZŰCS Edit Debreceni Egyetem AMTC Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 4028 Debrecen, Ótemető

Részletesebben

Szervezeti önértékelési kézikönyv

Szervezeti önértékelési kézikönyv Szervezeti önértékelési kézikönyv TESZTANYAGA Konzorciumvezető: MISKOLCI EGYETEM Konzorciumi tagok: BERZSENYI DÁNIEL FŐISKOLA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DEBRECENI EGYETEM ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZOLNOKI

Részletesebben

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE SE INNONET Innovációs és Technológiai Központ, Győr 2007. május 08. Előadó: Hajdu Elemér cégvezető tanácsadó Hajdu & Társai Tanácsadó és

Részletesebben

MINŐSÉG- ÉS TELJESÍTMÉNY MUTATÓK WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA

MINŐSÉG- ÉS TELJESÍTMÉNY MUTATÓK WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA MINŐSÉG- ÉS TELJESÍTMÉNY MUTATÓK WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA 29/21 Minőség- és teljesítménymutatók 1. Oktatói minőségjelzők 1.1. Tudományos besorolású oktatók aránya Oktatók száma Ebből tudományos minősítésű

Részletesebben

Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai

Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai Bozóky Tamás, AVIR szakmai vezető Fejérvári Bence, informatikai folyamatmenedzser 2013. szeptember 18. AVIR I. fejlesztése 2008-2011: AVIR fejlesztése

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi vállalkozásként civilek, társadalmi vállalkozások hatásnövelésén dolgozunk

Részletesebben

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap Pannon Egyetem Minıségügyi Érdekeltek párbeszéde, az elvárások egyeztetése Kari minıség oktatói szemmel Dr. Csizmadia Tibor egyetemi adjunktus Minıségirányítási modell és az elıállítandó dokumentumok kapcsolata

Részletesebben

DPR_2011_hallgatoi_NK. Válaszadók száma = 73. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_2011_hallgatoi_NK. Válaszadók száma = 73. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK DPR_0_hallgatoi_NK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0%

Részletesebben

Elégedettség mérés ELTE Nagytétényi úti Kollégiuma (EK_2013) Válaszadók száma = 57. Felmérés eredmények

Elégedettség mérés ELTE Nagytétényi úti Kollégiuma (EK_2013) Válaszadók száma = 57. Felmérés eredmények ség mérés, ELTE Nagytétényi úti Kollégiuma ség mérés ELTE Nagytétényi úti Kollégiuma (EK_2013) Válaszadók száma = 57 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián

Részletesebben

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_végzett_FOK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Alcsoport DPR_2014_végzett_FOK. Válaszadók száma = 10. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Alcsoport DPR_0_végzett_FOK Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Program

Szervezetfejlesztési Program Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 CAF (Common Assessment Framework) minőségmenedzsment modell bemutatása és gyakorlati alkalmazásának lépései I. Általános tudnivalók a CAF szervezeti

Részletesebben

Teljesítményértékelés

Teljesítményértékelés 2009 Teljesítményértékelés a Continental Teves Magyarország Kft-nél 2010. február 4. Előadó: Dr. Sántha Péter, emberi erőforrás vezető Áttekintés Általános információk Emberi Erőforrás Fejlesztési Ciklus

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Generáció menedzsment. Dr. Finna Henrietta

Generáció menedzsment. Dr. Finna Henrietta Generáció menedzsment Dr. Finna Henrietta Kérdések HR-esként milyen ösztönző módszereket alkalmaznál az Y generáció tagjai esetében? Mennyire jelent megfelelő motiválást az Y generáció számára, ha karrierjük

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE szeptember 29.

DEBRECENI EGYETEM A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE szeptember 29. DEBRECENI EGYETEM A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 2016. szeptember 29. Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 1. Bevezető rendelkezések, általános szabályok... 3 II. Jogszabály által meghatározott...

Részletesebben