Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés a kiértékelésről az előadóknak"

Átírás

1 Debreceni Egyetem 400 Debrecen Egyetem tér. Debreceni Egyetem Tisztelt Diplomás Pályakövető Rendszer Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Diplomás Pályakövető Rendszer Úr/Asszony! Ez az tartalmazza a DPR - oktatói / EDU_oktato kiértékelés eredményeit: Először az általános indikátorok kerülnek felsorolásra, azt követik az egyéni átlagértékek, melyek az alábbi skálákból tevődnek össze: A analízis második részben az egyéni kérdések átlagértékei találhatók. Megjegyzés: az Adobe Acrobat Reader programnak telepítve kell lennie a számítógépen a fájlok megtekintéséhez. Üdvözlettel: Az Ön EvaSys Adminisztrátora

2 Diplomás Pályakövető Rendszer DPR - oktatói (dpr-oktatoi) Válaszadók száma = 93 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 2 0% 3 0% 4 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás Skála Hisztogram..) Melyik kar főállású oktatója Ön? AGTC - Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 8.3% n=92 AGTC - Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdákodási Kar 9.4% TEK - Állam- és Jogtudományi Kar 6.3% TEK - Bölcsészettudományi Kar 26% TEK - Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 3.6% TEK - Informatikai Kar.7% TEK - Közgazdaság-és Gazdaságtudományi Kar 3.6% TEK - Műszaki Kar 8.3% TEK - Természettudományi és Technológiai Kar 26% TEK - Zeneművészeti Kar 2.6%.2) Mi az Ön beosztása: tanársegéd 7.3% n=9 adjunktus 3.9% főiskolai docens 7.3% főiskolai tanár 2.6% egyetemi docens 8.3% egyetemi tanár.7% tudományos segédmunkatárs 3.% tudományos munkatárs % tudományos főmunkatárs.6% óraadó 0.% nyelvtanár 0.%.3) Milyen tisztséget tölt be? magasabb vezető beosztás 3.8% n=78 dékán 6.4% dékánhelyettes 0.3% intézetigazgató (vagy helyettese) 9% tanszékvezető (vagy helyettese) 30.8% egyéb vezetői beosztás (pl: szakfelelős) 39.7% EvaSys kiértékelés Oldal

3 .4) Rendelkezik-e Ön tudományos fokozattal? igen 77.8% n=8 nem 22.2%.) Ha igen, milyen tudományos fokozattal? PhD (DLA) 69.9% n=46 kandidátus.% tudományok doktora, MTA doktora 3.7% akadémikus.4%.6) Hány éves Ön: 24.% n= % 27.% 28.6% % 30 2.% 3 4.8% 32 2.% 33.9% % 3 4.8% % % % % 40.6% 4.6% % 43.6% 44 2.% 4 4.3% % 47.% % 49 2.% 0.%.6% 2.% 3 2.7% 4 2.% 2.% 6 3.7% 7 3.7% 8 2.7% EvaSys kiértékelés Oldal2

4 9.6% % 6 0.% 62 2.% 63 0.% 64 0.% 66 0.% 69 0.% 70 0.% 72 0.% 73 0.%.7) Ön: férfi 64.2% n=90 nő 3.8%.8) Hány éve dolgozik a Debreceni Egyetemen? 4.2% n= % 3 4.2% 4 2.% 8.% 6 3.7% 7 4.2% 8 4.8% 9 2.% 0 7.4%.% 2 4.8% 3 2.% 4 2.6% 6.3% 6 2.% 7 3.2% 8 2.6% 9.6% 20 2.% 2 2.% 22.% 24.% 2 2.% 26.% 27.% % 29.% 30.6% EvaSys kiértékelés Oldal3

5 3.% 32.% 33.6% 34.6% 3 0.% 36.6% 37.6% 39.% 44 0.% 4 0.% 47 0.% 48 0.% 0 0.% 2. 2.) Mit gondol, az Ön által oktatott szak(ok) hallgatói a diploma megszerzése után a szakterületen szeretnének dolgozni, vagy inkább mással szeretnének foglalkozni? a szakterületen szeretnének elhelyezkedni.4% n=68 a szakterülethez közeli pályán szeretnének elhelyezkedni 40.% teljesen más szakterületen szeretnének elhelyezkedni 2.4% nem tudja.8% 2.2) Az Ön által oktatott szak(ok)on milyen együttműködés alakult ki a munkaerő-piac szereplőivel? (több válasz is lehetséges) közös pályázat vagy egyéb projekt 4.% n=93 közös képzés, vendégtanári program 27.% szakmai gyakorlat 73.% közös rendezvények, előadások 46.6% közös intézmények, testületek 2.4% kutatási, fejlesztési megbízások 38.9% egyéb 7.3% nem tudja.7% 2.4) Véleménye szerint a megszerzett diplomával egy-két éven belül el lehet-e helyezkedni az adott szakterületen? igen, biztos 34.6% n=88 valószínű 2.% nem valószínű 9.6% biztos, hogy nem 0.% nem tudja 3.2% Kérem, a következő szempontok alapján értékelje azt a kart, amelyet az első kérdésnél megjelölt. Mennyire elégedett Ön a kar működésével a következő területeken? ( = teljes mértékben elégedett, = egyáltalán nem elégedett, 0 = nem tudja) 2.) Szakmai önképzési lehetőségek biztosításával a hallgatóknak 2.8% 0.% 26% 37.6% 23.2% n=8 elt.= tart.= EvaSys kiértékelés Oldal4

6 2.6) 2.7) 2.8) 2.9) A hallgatók egyéni szakmai érdeklődésének segítésével A végzés utáni elhelyezkedést segítésével A kutatásokba való bekapcsolódás segítésével a hallgatóknak A képzés alatti munkalehetőségek biztosításával a hallgatóknak Diplomás Pályakövető Rendszer, DPR - oktatói 3.2% 8.6% 28.% 37.8% 22.2% n=8 elt.= tart.= % 23.8% 33.3% 22% 7.% n=68 átl.=2.9 elt.=. tart.= % 2.7% 27.6% 32% 2.4% n=8 elt.=. tart.= % 32.% 28.% 6.4% 9.% n=6 átl.=2.7 elt.=.2 tart.= ) 2.) 2.2) 2.3) 2.4) 2.) 2.6) 2.7) 2.8) A hallgatók szakmai konferenciákon való részvételi lehetőségeivel Az oktatott szakismeret alkalmazhatóságával Az oktatott szakismeretek naprakészsége A szakterület napi gyakorlati példáinak jelenlétével az oktatásban A szakmai gyakorlatok színvonalával Az elméleti képzés színvonalával Az oktatás színvonalával Az oktatók segítőkészsége (mennyire segítik a hallgatókat a tanulmányi szakmai munkában, előrejutásban) Az oktatók és a hallgatók viszonyával 3.2% 4.4% 24.% 3% 27.3% n=87 elt.=. tart.= % 8.% 7.8% 48.6% 23.8% n=8 átl.=3.8 tart.= % 4.3% 22.7% 44.3% 27% n=8 átl.=3.9 tart.= % 0.3% 26.% 38.6% 2.7% n=84 elt.= tart.= % 2% 2.7% 40.% 9.2% n=67 elt.= tart.= % 4.8% 3.9% 4.% 3.3% n=87 átl.=4. tart.= %.9% 22% 42.% 28.% n=86 átl.=3.9 tart.= % 3.7%.3% 46.6% 32.8% n=89 átl.=4. tart.= %.9% 6.6% 48.% 28.9% n=87 átl.=4 tart.= EvaSys kiértékelés Oldal

7 2.9) 2.20) 2.2) 2.22) A szakterület elismert képviselőinek jelenlétével az oktatásban A képzés szervezettségével Az intézményvezetés, az intézménymenedzsment tevékenységével A Kar kapcsolatával a szakmában működő intézményekkel, cégekkel 3.2% % 24.% 30.% 27.3% n=87 elt.=. tart.= % 4.2% 28.9% 26.8% 24.2% n=90 átl.=3. elt.= % 9.3% 30.8% 30.8% 20.9% n=82 átl.=3. elt.=.2 tart.= % 7.4% 30.8% 26.2% 22.% n=72 átl.=3. elt.=. tart.= A következőkben felsoroltunk néhány készséget, ismeretet. Arra kérjük, hogy egyenként mondja meg, Ön szerint mennyire fontosak ahhoz a szakhoz, majdani foglalkozási területhez, melynek a képzésében Ön részt vesz. Az -ös jelentse, hogy nagyon fontos, az - es, hogy egyáltalán nem fontos. Természetesen közbülső osztályzatot is használhat. ) 9 = ez a kérdés nem jellemző arra a képzésre, melyben rész vesz Kérjük, azt is mérlegelje, hogy Ön szerint milyen mértékben képes a kar ezeket az ismereteket átadni. Az -ös jelentse, hogy teljes mértékben, az -es, hogy egyáltalán nem. Természetesen közbülső osztályzatot is használhat. ) 9 = ez a kérdés nem jellemző arra a képzésre, melyben rész vesz. 3.) Mennyire fontosak a szakmai elméleti alapok? 0% 0.% 4.8% 27.% 67.2% n=89 átl.=4.6 md= elt.= ) 3.3) 3.4) 3.) 3.6) 3.7) Mennyire fontos a szakmai gyakorlati jártasság? Mennyire fontosak a számítógépes ismeretek, gyakorlat? Mennyire fontos az új készségek elsajátítása? 0% 2.7% 8.7% 48.7% 29.9% n=87 átl.=4. elt.=0.8 tart.= %.6% 0.% 63.3% n=88 átl.=4. md= elt.= %.7% 32.4% 36.8%.9% n=8 elt.= tart.= %.% 3.% 27.6% 7.8% n=8 átl.=4.4 md= elt.=0.8 tart.= % 8.4% 23% 46.% 20.8% n=78 átl.=3.8 tart.= % 0.% 0.9% 30.% 8.% n=83 átl.=4. md= elt.=0.7 tart.= EvaSys kiértékelés Oldal6

8 3.8) 3.9) Mennyire fontos az analitikus szemlélet? Diplomás Pályakövető Rendszer, DPR - oktatói 2.2% 7.9% 30.3% 43.3% 6.3% n=78 tart.= % 2.3% 4.4% 38.% 44.3% n=74 átl.=4.2 elt.=0.8 tart.= ) 3.) 3.2) 3.3) 3.4) 3.) 3.6) 3.7) 3.8) 3.9) 3.20) Mennyire fontos a szándékok, problémák írásbeli kifejtése, értelmezése? Mennyire fontos az idegennyelv-tudás? Mennyire fontos a szervező készség? Mennyire fontos a precíz munkavégzés? Mennyire fontos a nagy munkabírás?.8% 9.% 33.9% 33.3% 2.4% n=68 elt.= tart.= % 3.9% 4.4% 3% 46.7% n=80 átl.=4.2 elt.=0.8 tart.= % 0.4% 39.3% 3.8%.6% n=73 átl.=3. elt.= tart.= % 0% 8.%.% 76.2% n=8 átl.=4.7 md= elt.=0.7 tart.= % 4% 30.8% 26.2% 20.9% n=72 elt.=.2 tart.= % 3.8% 6.8% 39.% 39.7% n=84 átl.=4. tart.= % 2.3% 30.8% 29% 9.% n=69 átl.=3. elt.=. tart.= % 0% 2.7% 27.7% 69.6% n=84 átl.=4.7 md= elt.=0. tart.= % 0.9% 3.4% 33.% 20.6% n=7 elt.=. tart.= % 0.%.9% 37.3% 0.3% n=8 átl.=4.4 md= elt.=0.7 tart.= %.7% 32% 33.% 4% n=72 elt.=. tart.= EvaSys kiértékelés Oldal7

9 3.2) 3.22) 3.23) 3.24) 3.2) 3.26) 3.27) 3.28) 3.29) 3.30) 3.3) 3.32) 3.33) Mennyire fontos az önálló munkavégzéshez szükséges készség? Mennyire fontos a csapatmunkához szükséges készség? Mennyire fontos a kapcsolatteremtő, kommunikációs készség? Mennyire fontos az empátiás és szociális érzékenység? Mennyire fontos a számolási, számítási feladatok megoldásának képessége? Mennyire fontos a logikai, térbeli gondolkodás? Mennyire fontos a társadalmi kérdésekben való jártasság? 0% 0% 3.2% 3.9% 64.9% n=8 átl.=4.6 md= elt.=0.6 tart.= % 7.4% 28.7% 33.% 6.9% n=78. elt.=. tart.= %.%.3% 40.9% 4.7% n=86 átl.=4.3 elt.=0.8 tart.= % 9.% 32.2% 3.6% 3.2% n=74 elt.= tart.= % 2.2% 9.2% 34.% 4.% n=8 átl.=4.4 md= elt.=0.8 tart.= % 8.9% 27.4% 33.7% 6% n=7 elt.=. tart.= % 9.4% 22.4% 28.8% 36.% n=70 átl.=3.9 elt.=. tart.= % 2.6% 34.6% 23.% 3.7% n=3 átl.=3.2 elt.=. tart.= % 7.% 6.% 29.2% 42.9% n=68 átl.=4 elt.=. tart.= % 6% 26.9% 33.3% 7.3% n=6 elt.=. tart.= % 7.4% 6% 2.9% 48.% n=62 átl.=4. elt.=. tart.= % 9.9% 36.4% 28.% 2.6% n= elt.= tart.= % 7.% 20.% 28.7% 39.% n=74 átl.=3.9 elt.=. tart.= EvaSys kiértékelés Oldal8

10 3.34) 3.3) 3.36) 3.37) 3.38) Mennyire fontos a vállalkozó szellem? Mennyire fontos a személyes célok megvalósításának képessége? % 8.9% 32.% 3.4% 2.6% n=9 elt.=. tart.= %.6% 23.9% 38.3% 3.% n=80 átl.=3.9 tart.= % 23.4% 32.3% 20.4% 0.8% n=67 átl.=2.9 elt.=.2 tart.= % 4% 7.3% 39.3% 38.2% n=73 átl.=4. tart.= % 6.4% 39% 24.% 2.6% n=9 átl.=3.2 elt.=. tart.= Ez az elem a vezetői csoportok és valamennyi vezető (dékán, tanszékvezetők, stb) magatartását és tevékenységét értékeli név nélkül. A modul azt vizsgálja, hogy a vezetői beosztásban lévők milyen módon támogatják, inspirálják és segítik elő a kar célkitűzéseinek elérésének módját. Kitöltéskor a kitöltést végző személy a közvetlen vezetőjét értékeli. Pl.: oktató a tanszékvezetőjét, tanszékvezető a dékánját, stb. 4.) 4.2) 4.3) 4.4) 4.) 4.6) 4.7) A vezetők világosan meghirdetett jövőbeli irányvonalakat fogalmaznak meg az oktatói állomány számára a munkavégzés minőségének fejlesztése érdekében? Ebben a szervezetben a hatalmi pozícióban lévő emberek növelik-e társadalmi távolságukat a kevesebb hatalommal bírókkal szemben? A vezetők példát mutatnak-e az oktatás specifikus erkölcsi elemei érvényesülésében? A vezetõk megtesznek-e mindent azért, hogy a szervezet mûködését megismerjék és elismerjék? A vezetõk meghallgatják-e mások ötleteit; és segítik-e azok megvalósulását? A vezetés elkövet mindent, hogy hatékony kapcsolatot alakítson ki az oktatókkal és munkatársakkal? A vezetés megfelelõen mûködteti kapcsolatrendszerét, képviseli az intézmény, a kar érdekeit? 0.8% 0.3% 24.3% 24.9% 29.7% n=8 átl.=3. elt.=.3 tart.= % 7.% 20.9% 2.% 4.% n=77 átl.=2.8 elt.=.4 tart.= %.8% 23% 27.% 30.9% n=78 elt.=.2 tart.= % 0.9% 23.% 27.9% 33.3% n=83 elt.=.2 tart.= %.4% 2.2% 32.% 30.4% n=84 elt.=.2 tart.= % 0.9% 23% 29.% 26.8% n=83 átl.=3. elt.=.3 tart.= % 6.% 2.7% 26.% 38.3% n=80 átl.=3.8 elt.=.2 tart.= EvaSys kiértékelés Oldal9

11 4.8) A vezetők képesek-e hozzáigazítani a külső változásokhoz a kar/szak jövőképét és értékrendjét? Diplomás Pályakövető Rendszer, DPR - oktatói 7.% 3.2% 9.8% 28.6% 3.3% n=82 elt.=.2 tart.= Az elem azt vizsgálja, hogy a kar/szak hogyan fogalmazza meg a saját stratégiáját, hogyan alkalmazza a kar egyes szintjein. 4.9) Létezik-e a karon stratégia-alkotási folyamat (ez lehet akár formális stratégiai tervezési rendszer, akár informális stratégia-alkotás)? 8.6%.% 22.2% 30.9% 27.2% n=62 elt.=.2 tart.= ) A vezetõk biztosítják-e az Ön és/vagy szervezeti egysége számára azt a konkrét feladattervet, amelyet teljesíteni kell? 4.) A vezetés megfelelõ egyensúlyt alakít-e ki a hosszú és rövid távú célkitûzések, a feladatok és a rendelkezésre álló erõforrások között? 4.2) A vezetők biztosítják-e a megfelelő informáltságot? 4.3) A vezetés figyelemmel kíséri-e a külsõ/belsõ változásokat és a változásoknak megfelelõ intézkedéseket vezet be? 4.4) Biztosítják-e a vezetõk, hogy a kiemelkedõ megoldások, eredmények, eljárások szakmai fórumokon és kiadványokban ismertté váljanak? 2.8% % 26.% 26.7% 9.4% n=80 elt.=.3 tart.= % 2.7% 3.8% 2.4% 20.2% n=73 átl.=3.2 elt.=.3 tart.= % 4.6% 3.4% 20.% 22.7% n=8 elt.=.3 tart.= % 3.3% 24.3% 33.% 22.7% n=8 átl.=3. elt.=.2 tart.= % 7.% 22.9% 24% 27.4% n=7 elt.=.3 tart.= Az elem azt vizsgálja, hogy a Kar és szervezetei hogyan hasznosítják a személyi állomány, a humán erőforrás képességeit, ismereteit, adottságait. 4.) A vezetés meghatározza-e a szervezetekkel és személyekkel szembeni teljesítmény elvárásokat? 4.6) A vezetés rendszeresen elemzi emberi erõforrás szükségleteit annak érdekében, hogy a kar eredményesen mûködhessen? 4.7) A vezetés pontosan meghatározza-e a munkatársai feladatait, hatáskörét és felelõsségi körét? 4.8) Az Ön szervezeténél végeznek-e személyre lebontott karriertervezést? 4.9) A kar támogatja-e a kommunikációra és a párbeszédre épülõ szervezeti kultúra kialakítását?.% 2.% 22.% 28% 3.9% n=82 elt.=.2 tart.= % 3.9% 2.9% 2.3% 22.9% n=66 elt.=.3 tart.= % 3.9% 2.7% 28.9% 29.4% n=80 elt.=.2 tart.= % 22%.6% 6.2% 8.% n=73 átl.=2.8 elt.=. tart.= % 20.% 23.7% 20.7% 8.9% n=69 átl.=3. elt.=.4 tart.= EvaSys kiértékelés Oldal0

12 4.20) Mennyire elégedett a kétirányú kommunikációval? 2.2% 2.% 27.8% 24.4% 4.4% n=80 átl.=3. elt.=.2 tart.= Az elem azt vizsgálja, hogy a Kar mennyire tartja kézben a szervezet erõforrásait a hatékony és hatásos mûködés érdekében. Milyen intézkedések biztosítják, hogy a szervezet felhasználja és fejleszti a kulcsfontosságú kapcsolatait, hogy teljes körûen hasznosuljon a szervezetben rendelkezésre álló tudásanyag. 4.2) Megfelelõ szintû-e az információs rendszer kiépítettsége a szervezeten belül? 7.7% 7.% 2.4% 3.4% 4.4% n=8 elt.=. tart.= ) Biztosított-e a technikai eszközök, berendezések karbantartása, felújítása, dinamikus szinten tartása? 4.23) Biztosított-e az irodák költség hatékony kihasználása, valamint a technikai felszerelések használata oly módon, hogy azok elősegítik a szervezet stratégiai és működési célkitűzéseit? 4.24) Biztosított-e az intézményi (nem kari) szervezetekkel való együttmûködés? 4.2) Biztosított-e az egyetemen belül, más karokkal való együttmûködés? 4.26) Átláthatóak-e a pénzügyi és költségvetési viszonyok a szervezeten belül? 4.27) A rendelkezésre álló pénzügyi erõforrások szétosztása hatékonyan támogatja-e a stratégiai célkitûzések megvalósítását? 4.28) A pénzügyi döntéshozatal decentralizációja megvalósul-e a szervezetben? 9.3% 20.2% 24% 26.2% 20.2% n=83 elt.=.3 tart.= % 6.2% 2.7% 28.% 20.7% n=79 elt.=.2 tart.= % 4.3% 3.7% 3%.% n=68 elt.= tart.= % 6% 3.4% 29.7% 7.7% n=7 elt.=. tart.= % 9.% 24.9%.4% 4.8% n=69 átl.=2.7 elt.=.4 tart.= % 8.% 27.2% 22.8%.7% n=62 átl.=2.9 elt.=.3 tart.= % 2.8% 24.4% 7.9% 2.2% n=6 átl.=2.7 elt.=.3 tart.= Az elem azt vizsgálja, hogy a Kar és szervezetei hogyan szabályozzák a változások folyamatait, és hogyan tartják kézben a működés folyamatait. 4.29) Biztosítottak-e a tevékenységek (képzés, kutatás,..) tervezésének és megvalósításának szabályozott folyamatai? 4.30) Biztosított-e a támogató tevékenységek (pénzügy, igazgatás?) dokumentáltsága, ellenõrzöttsége? 4.3) A szervezet az erõforrásokat úgy rendeli-e a folyamatokhoz, hogy azok kielégítõen segítik a szervezet stratégiai céljainak elérését?.9% 8.2% 30% 26.% 9.4% n=70 elt.=.2 tart.= % 7.% 26% 23.4% 24.7% n=4 elt.=.3 tart.= % 3% 33.3% 23.% 7.9% n=62 átl.=3.2 elt.=.2 tart.= EvaSys kiértékelés Oldal

13 4.32) Összehasonlítják-e a szervezet teljesítményét más hasonló szervezetek teljesítményével? 4.33) A szervezet biztosítja-e a szükséges erõforrásokat a változások megvalósításához? 4.34) Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján az elméleti képzés színvonalát? 4.3) Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján a gyakorlati képzés színvonalát? 4.36) Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján az oktatásszervezés színvonalát? 4.37) Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján a TDK aktivitást? 4.38) Milyennek ítéli a tudományos közéleti tevékenységet? 4.39) Hogyan minõsíti a publikációs aktivitást? 4.40) Hogyan értékeli a külsõ kutatási és technológia fejlesztési források megszerzésének eredményességét? 0.8% 7.6% 24.3% 22.3% n=48 elt.=.3 tart.= % 23.7% 32% 7.8% 4.2% n=69 átl.=3 elt.=.2 tart.= % 3.8% 4.% 0.8% 29.2% n=8 átl.=4 tart.= % 4.% 30.3% 3.% 4.6% n=8 elt.=. tart.= % % 3.3% 30.8% 22.% n=82 elt.=. tart.= % 0% 3.7% 32.2% 22.2% n=80 elt.=. tart.= %.6% 33.% 29.8% 22.7% n=8 elt.= tart.= % 2.3% 34.6% 36.3%.% n=79 átl.=3. elt.= tart.= % 26.4% 3% 23.3% 9.8% n=63 átl.=3. elt.=. tart.= Részt vesz-e valamilyen munkájához kapcsolódó szakmai szervezet, egyesület, társaság munkájában? 4.4) Egyetemi / Kari szintû igen 63% n=73 nem 37% 4.42) Regionális igen 43.% n=68 nem 6.% 4.43) Országos igen 73.6% n=74 nem 26.4% EvaSys kiértékelés Oldal2

14 4.44) Nemzetközi igen 44% n=66 nem 6% Az elem azt vizsgálja, hogy milyen eredményeket ért el a szervezet a munkatársak elégedettsége és motivációja tekintetében. 4.4) Milyennek értékeli a teljesítményét a szervezetnek, ahol dolgozik? 2.8%.6% 27.8% 46.% 7.8% n=80 tart.= ) Hogyan minõsíti a munkatársak bevonását a szervezet mûködésébe és küldetésének megvalósításába? 4.47) Hogyan értékeli a szervezeténél a feladatok összehangolását? 4.48) Milyen az Ön szervezetének munkahelyi légköre, szervezeti kultúrája? 4.49) A munkatársakkal való tisztességes bánásmód jellemzi-e a szervezetet, ahol Ön dolgozik? % 2.3% 27.4% 38% 7.3% n=79 átl.=3. elt.=. tart.= %.2% 34.3% 32.6% 4% n=78 elt.=. tart.= % 7.3%.% 37.4% 30.7% n=79 elt.=.2 tart.= % 8.8%.% 30.8% 4.8% n=82 átl.=3.9 elt.=.2 tart.= Köszönjük, hogy válaszaival segíti a Debreceni Egyetem képzéseinek a fejlesztését! EvaSys kiértékelés Oldal3

15 Hisztogram skálázott kérdésekhez Szakmai önképzési lehetőségek biztosításával a hallgatóknak A hallgatók egyéni szakmai érdeklődésének segítésével A végzés utáni elhelyezkedést segítésével 00% 00% 00% átl.=2.9 7% 0% elt.= 7% 0% elt.= 7% 0% elt.=. 0% 26% 38% 23% n =8 9% 28% 38% 22% n =8 4% 24% 33% 22% 7% n =68 A kutatásokba való bekapcsolódás segítésével a hallgatóknak A képzés alatti munkalehetőségek biztosításával a hallgatóknak A hallgatók szakmai konferenciákon való részvételi lehetőségeivel 00% 00% átl.=2.7 00% 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=. 3% 28% 32% n =8 4% 32% 28% 6% 9% n =6 4% 24% 3% 27% n =87 Az oktatott szakismeret alkalmazhatóságával Az oktatott szakismeretek naprakészsége A szakterület napi gyakorlati példáinak jelenlétével az oktatásban 00% átl.=3.8 00% átl.=3.9 00% 7% 0% 8% 8% 49% 24% n =8 7% 0% 23% 44% 27% n =8 7% 0% 0% 26% 39% 22% n =84 elt.= A szakmai gyakorlatok színvonalával Az elméleti képzés színvonalával Az oktatás színvonalával 00% 00% átl.=4. 00% átl.=3.9 7% 0% 2% 26% 40% 9% n =67 elt.= 7% 0% 4% 4% 3% n =87 7% 0% 22% 42% 28% n =86 Az oktatók segítőkészsége (mennyire segítik a hallgatókat a tanulmányi szakmai munkában, Az oktatók és a hallgatók viszonyával A szakterület elismert képviselőinek jelenlétével az oktatásban 00% átl.=4. 00% átl.=4 00% 7% 0% 47% 7% 0% 48% 7% 0% elt.=. % 33% n =89 7% 29% n =87 % 24% 30% 27% n = EvaSys kiértékelés Oldal4

16 A képzés szervezettségével Az intézményvezetés, az intézménymenedzsment tevékenységével A Kar kapcsolatával a szakmában működő intézményekkel, cégekkel 00% átl.=3. 00% átl.=3. 00% átl.=3. 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=. 4% 29% 27% 24% n =90 8% 9% 3% 3% 2% n =82 7% 3% 26% 22% n =72 Mennyire fontosak a szakmai elméleti alapok? Mennyire fontos a szakmai gyakorlati jártasság? 00% átl.=4.6 00% átl.=4. 00% átl.=4. 7% 0% 67% elt.=0.6 7% 0% 49% elt.=0.8 7% 0% 63% elt.=0.7 28% n =89 9% 30% n =87 0% n =88 Mennyire fontosak a számítógépes ismeretek, gyakorlat? 00% 00% átl.=4.4 00% átl.=3.8 7% 0% 6% 32% 37% 2% n =8 elt.= 7% 0% 4% 28% 8% n =8 elt.=0.8 7% 0% 8% 23% 46% 2% n =78 Mennyire fontos az új készségek elsajátítása? Mennyire fontos az analitikus szemlélet? 00% átl.=4. 00% 00% átl.=4.2 7% 0% 30% 8% n =83 elt.=0.7 7% 0% 30% 43% n =78 7% 0% 39% 44% n =74 elt.=0.8 % 8% 6% 4% Mennyire fontos a szándékok, problémák írásbeli kifejtése, értelmezése? 00% 00% átl.=4.2 00% átl.=3. 7% 0% 0% 34% 33% 2% n =68 elt.= 7% 0% 4% 3% 47% n =80 elt.=0.8 7% 0% 0% 39% 32% 6% n =73 elt.= EvaSys kiértékelés Oldal

17 Mennyire fontos az idegennyelv-tudás? Mennyire fontos a szervező készség? 00% átl.=4.7 00% 00% átl.=4. 7% 0% 76% elt.=0.7 7% 0% elt.=.2 7% 0% 8% % n =8 8% 4% 3% 26% 2% n =72 7% 39% 40% n =84 Mennyire fontos a precíz munkavégzés? 00% átl.=3. 00% átl.=4.7 00% 7% 0% elt.=. 7% 0% 70% elt.=0. 7% 0% elt.=. 9% 2% 3% 29% 9% n =69 28% n =84 % 3% 33% 2% n =7 Mennyire fontos a nagy munkabírás? Mennyire fontos az önálló munkavégzéshez szükséges készség? 00% átl.=4.4 00% 00% átl.=4.6 7% 0% 0% elt.=0.7 7% 0% elt.=. 7% 0% 6% elt.=0.6 37% n =8 32% 33% n =72 32% n =8 2% 6% 4% Mennyire fontos a csapatmunkához szükséges készség? 00% 00% átl.=4.3 00% 7% 0% 7% 29% 33% 7% n =78 elt.=. 7% 0% % 4% 46% n =86 elt.=0.8 7% 0% 20% 32% 32% 3% n =74 elt.= Mennyire fontos a kapcsolatteremtő, kommunikációs készség? Mennyire fontos az empátiás és szociális érzékenység? 00% átl.=4.4 00% 00% átl.=3.9 7% 0% 4% elt.=0.8 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. 9% 34% n =8 9% 27% 34% 6% n =7 9% 22% 29% 36% n = EvaSys kiértékelés Oldal6

18 Mennyire fontos a számolási, számítási feladatok megoldásának képessége? 00% átl.=3.2 00% átl.=4 00% 7% 0% 22% 3% 24% 4% n =3 elt.=. 7% 0% 7% 6% 29% 43% n =68 elt.=. 7% 0% 6% 27% 33% 7% n =6 elt.=. Mennyire fontos a logikai, térbeli gondolkodás? Mennyire fontos a társadalmi kérdésekben való jártasság? 00% átl.=4. 00% 00% átl.=3.9 7% 0% 7% 6% 26% 48% n =62 elt.=. 7% 0% 20% 36% 28% 3% n = elt.= 7% 0% 7% 20% 29% 39% n =74 elt.=. Mennyire fontos a vállalkozó szellem? 00% 00% átl.=3.9 00% átl.=2.9 7% 0% elt.=. 7% 0% 7% 0% elt.=.2 9% 32% 3% 3% n =9 24% 38% 3% n =80 3% 23% 32% 20% % n =67 Mennyire fontos a személyes célok megvalósításának képessége? A vezetők világosan meghirdetett jövőbeli irányvonalakat fogalmaznak meg az oktatói állomány 00% átl.=4. 00% átl.=3.2 00% átl.=3. 7% 0% 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=.3 7% 39% 38% n =73 8% 6% 39% 3% n =9 % 0% 24% 30% n =8 Ebben a szervezetben a hatalmi pozícióban lévő emberek növelik-e társadalmi távolságukat a A vezetők példát mutatnak-e az oktatás specifikus erkölcsi elemei érvényesülésében? A vezetõk megtesznek-e mindent azért, hogy a szervezet mûködését megismerjék és elismerjék? 00% átl.=2.8 00% 00% 7% 0% elt.=.4 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=.2 26% 8% 2% 2% 4% n =77 2% 23% 28% 3% n =78 % 23% 28% 33% n = EvaSys kiértékelés Oldal7

19 A vezetõk meghallgatják-e mások ötleteit; és segítike azok megvalósulását? A vezetés elkövet mindent, hogy hatékony kapcsolatot alakítson ki az oktatókkal és A vezetés megfelelõen mûködteti kapcsolatrendszerét, képviseli az intézmény, a kar 00% 00% átl.=3. 00% átl.=3.8 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=.3 7% 0% elt.=.2 % 2% 32% 30% n =84 0% % 23% 30% 27% n =83 8% 22% 26% 38% n =80 A vezetők képesek-e hozzáigazítani a külső változásokhoz a kar/szak jövőképét és értékrendjét? Létezik-e a karon stratégia-alkotási folyamat (ez lehet akár formális stratégiai tervezési rendszer, akár A vezetõk biztosítják-e az Ön és/vagy szervezeti egysége számára azt a konkrét feladattervet, 00% 00% 00% 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=.3 7% 3% 20% 29% 3% n =82 9% % 22% 3% 27% n =62 3% % 26% 27% 9% n =80 A vezetés megfelelõ egyensúlyt alakít-e ki a hosszú és rövid távú célkitûzések, a feladatok és a A vezetők biztosítják-e a megfelelő informáltságot? A vezetés figyelemmel kíséri-e a külsõ/belsõ változásokat és a változásoknak megfelelõ 00% átl.=3.2 00% 00% átl.=3. 7% 0% elt.=.3 7% 0% elt.=.3 7% 0% elt.=.2 4% 3% 32% 2% 20% n =73 % % 3% 2% 23% n =8 3% 24% 33% 23% n =8 Biztosítják-e a vezetõk, hogy a kiemelkedõ megoldások, eredmények, eljárások szakmai A vezetés meghatározza-e a szervezetekkel és személyekkel szembeni teljesítmény elvárásokat? A vezetés rendszeresen elemzi emberi erõforrás szükségleteit annak érdekében, hogy a kar 00% 00% 00% 7% 0% elt.=.3 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=.3 9% 7% 23% 24% 27% n =7 2% 23% 28% 32% n =82 2% 4% 26% 23% n =66 A vezetés pontosan meghatározza-e a munkatársai feladatait, hatáskörét és felelõsségi körét? Az Ön szervezeténél végeznek-e személyre lebontott karriertervezést? A kar támogatja-e a kommunikációra és a párbeszédre épülõ szervezeti kultúra kialakítását? 00% 00% átl.=2.8 00% átl.=3. 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=.4 4% 22% 29% 29% n =80 28% 22% 6% 6% 8% n =73 7% 20% 24% 2% 9% n = EvaSys kiértékelés Oldal8

20 Mennyire elégedett a kétirányú kommunikációval? Megfelelõ szintû-e az információs rendszer kiépítettsége a szervezeten belül? Biztosított-e a technikai eszközök, berendezések karbantartása, felújítása, dinamikus szinten tartása? 00% átl.=3. 00% 00% 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=.3 2% 2% 28% 24% 4% n =80 8% 7% 3% 4% n =8 9% 20% 24% 26% 20% n =83 Biztosított-e az irodák költség hatékony kihasználása, valamint a technikai felszerelések Biztosított-e az intézményi (nem kari) szervezetekkel való együttmûködés? Biztosított-e az egyetemen belül, más karokkal való együttmûködés? 00% 00% 00% 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.= 7% 0% elt.=. 9% 6% 26% 28% 2% n =79 4% 36% 3% % n =68 6% 3% 30% 8% n =7 Átláthatóak-e a pénzügyi és költségvetési viszonyok a szervezeten belül? A rendelkezésre álló pénzügyi erõforrások szétosztása hatékonyan támogatja-e a stratégiai A pénzügyi döntéshozatal decentralizációja megvalósul-e a szervezetben? 00% átl.=2.7 00% átl.=2.9 00% átl.=2.7 7% 0% elt.=.4 7% 0% elt.=.3 7% 0% elt.=.3 20% % % n =69 20% 9% 27% 23% 2% n =62 24% 22% 24% 8% 2% n =6 Biztosítottak-e a tevékenységek (képzés, kutatás,..) tervezésének és megvalósításának szabályozott Biztosított-e a támogató tevékenységek (pénzügy, igazgatás?) dokumentáltsága, ellenõrzöttsége? A szervezet az erõforrásokat úgy rendeli-e a folyamatokhoz, hogy azok kielégítõen segítik a 00% 00% 00% átl.=3.2 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=.3 7% 0% elt.=.2 8% 30% 26% 9% n =70 8% 8% 26% 23% n =4 2% 3% 33% 23% 8% n =62 Összehasonlítják-e a szervezet teljesítményét más hasonló szervezetek teljesítményével? A szervezet biztosítja-e a szükséges erõforrásokat a változások megvalósításához? Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján az elméleti képzés színvonalát? 00% 00% átl.=3 00% átl.=4 7% 0% elt.=.3 7% 0% elt.=.2 7% 0% % % 8% 24% 22% n =48 2% 24% 32% 8% 4% n =69 4% 29% n = EvaSys kiértékelés Oldal9

21 Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján a gyakorlati képzés színvonalát? Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján az oktatásszervezés színvonalát? Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján a TDK aktivitást? 00% 00% 00% 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. 4% 30% 3% % n =8 % 3% 3% 23% n =82 0% 32% 32% 22% n =80 Milyennek ítéli a tudományos közéleti tevékenységet? Hogyan minõsíti a publikációs aktivitást? Hogyan értékeli a külsõ kutatási és technológia fejlesztési források megszerzésének 00% 00% átl.=3. 00% átl.=3. 7% 0% elt.= 7% 0% elt.= 7% 0% elt.=. 2% 33% 30% 23% n =8 2% 3% 36% % n =79 26% 3% 23% 0% n =63 Milyennek értékeli a teljesítményét a szervezetnek, ahol dolgozik? Hogyan minõsíti a munkatársak bevonását a szervezet mûködésébe és küldetésének Hogyan értékeli a szervezeténél a feladatok összehangolását? 00% 00% átl.=3. 00% 7% 0% 28% 46% 8% n =80 7% 0% 2% 27% 38% 7% n =79 elt.=. 7% 0% 8% % 34% 33% 4% n =78 elt.=. Milyen az Ön szervezetének munkahelyi légköre, szervezeti kultúrája? A munkatársakkal való tisztességes bánásmód jellemzi-e a szervezetet, ahol Ön dolgozik? 00% 00% átl.=3.9 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=.2 37% 3% n =79 3% 42% n =82 9% 7% % 7% 9% 2% EvaSys kiértékelés Oldal20

22 Profil Alegység: Tanár neve: Kurzus neve: (felmérés neve) Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer DPR - oktatói 2.) Szakmai önképzési lehetőségek biztosításával a hallgatóknak 2.6) A hallgatók egyéni szakmai érdeklődésének segítésével 2.7) A végzés utáni elhelyezkedést segítésével 2.8) A kutatásokba való bekapcsolódás segítésével a hallgatóknak 2.9) A képzés alatti munkalehetőségek biztosításával a hallgatóknak 2.0) A hallgatók szakmai konferenciákon való részvételi lehetőségeivel 2.) Az oktatott szakismeret alkalmazhatóságával 2.2) Az oktatott szakismeretek naprakészsége 2.3) A szakterület napi gyakorlati példáinak jelenlétével az oktatásban 2.4) A szakmai gyakorlatok színvonalával 2.) Az elméleti képzés színvonalával 2.6) Az oktatás színvonalával n=8 n=8 n=68 átl.=2.9 n=8 n=6 átl.=2.7 n=87 n=8 átl.=3.8 n=8 átl.=3.9 n=84 n=67 n=87 átl.=4. n=86 átl.= ) Az oktatók segítőkészsége (mennyire segítik a hallgatókat a tanulmányi szakmai munkában, előrejutásban) n=89 átl.=4. 2.8) Az oktatók és a hallgatók viszonyával 2.9) A szakterület elismert képviselőinek jelenlétével az oktatásban 2.20) A képzés szervezettségével 2.2) Az intézményvezetés, az intézménymenedzsment tevékenységével 2.22) A Kar kapcsolatával a szakmában működő intézményekkel, cégekkel 3.) Mennyire fontosak a szakmai elméleti alapok? 3.2) 3.3) Mennyire fontos a szakmai gyakorlati jártasság? 3.4) 3.) Mennyire fontosak a számítógépes ismeretek, gyakorlat? 3.6) 3.7) Mennyire fontos az új készségek elsajátítása? 3.8) n=87 átl.=4 n=87 n=90 átl.=3. n=82 átl.=3. n=72 átl.=3. n=89 átl.=4.6 n=87 átl.=4. n=88 átl.=4. n=8 n=8 átl.=4.4 n=78 átl.=3.8 n=83 átl.=4. n= EvaSys kiértékelés Oldal2

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. www.szolf.hu OM azonosító: FI47616 www.ujszechenyiterv.gov.hu IDEGEN NYELVOKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

Közgazdaságtudományi. Informatika Tudományi Kémiai és Vegyipari. Humán Tudományi. Műszaki Tudományi. Művészeti és Művészettudományi

Közgazdaságtudományi. Informatika Tudományi Kémiai és Vegyipari. Humán Tudományi. Műszaki Tudományi. Művészeti és Művészettudományi ÁVF Budapest 10 10 2 AVKF Vác 1 2 1 4 BCE ÉTK Budapest 29 29 8 BCE GTK Budapest 5 3 40 3 51 20 BCE KERTK Budapest 27 27 11 1 BCE KIK Budapest 16 16 1 BCE KTK Budapest 2 1 25 3 31 7 BCE TÁJK Budapest 4

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL - Élő kapcsolatban a műszaki felsőoktatással 2 DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL igényei a változás kapcsán Az üzleti igényeknek megfelelő szakképzettségű,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Képzés hallgatói véleményezése

Képzés hallgatói véleményezése NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Képzés hallgatói véleményezése Ez az összesítés a MÜL6_földmérő és földrendező mérnöki 203/204. tanév I. félévi felmérés eredményeit tartalmazza. A minőségfejlesztési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alcsoport DPR_0_hallgato_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

XXVI. OTDK összesített adatok

XXVI. OTDK összesített adatok 1 ÁVF Budapest 8 1 9 1 AVKF Zsámbék 15 1 1 1 2 20 4 1 BDF Szombathely 4 5 2 16 1 19 8 3 6 64 23 BGF KKFK Budapest 20 20 5 1 BGF KVIFK Budapest 16 16 4 BGF PSZFK Budapest 2 2 1 BGF PSZFK ZA Zalaegerszeg

Részletesebben

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK_H Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5.

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5. Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre Vezetői összefoglaló és módszertan 2013. február 5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (Nftv.) négy minősítési kategóriát

Részletesebben

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról

MÜL1 - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... MÜL - Felmérés a hallgatók intézményválasztás motivációiról RH-77-/0. Felmérési eredmények kiértékelése - Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar - 0 Ez az összesítés

Részletesebben

2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Az EMMI által kért, és 2015.10.12. állapotnak megfelelő táblázat a következő kiegészítéssel ment el: Állami egyetemek / Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest BCE 1999 2914 2056 2527 1867 2198 2031 2006

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011)

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) A felsőoktatásban működő szakkollégiumok (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) Pályázati kategória azonosító Pályázó neve Székhely város Székhely megye neve Projekt címe Igényelt összeg 0001 i Agrárés Gazdálkodástudományok

Részletesebben

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT EGPSZ DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT NELL DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 21. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT NELL DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖRE ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA 2005 2006

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖRE ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA 2005 2006 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖE ÉS INFASTUKTÚÁJA 2005 2006 Jelen összefoglaló a Felsőoktatási (ANKING) kutatás keretében az elmúlt két évben vizsgált eket hasonlítja össze öt változó alapján. Az eket

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25%

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25% Jelentéskészítő, GYFK_gólya_00 GYFK_gólya_00 Válaszadók száma = 66 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% % Hisztogram

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5% Általános indikátorok 2 3 4 - + Globális index átl.=3.48 elt.=.06 8. Az oktatással kapcsolatosan értékelje az alábbi szempontokat! ( - egyáltalán nem elégedett, -teljes mértékben elégedett) (α = 0.82)

Részletesebben

Tisztelt Rózsa András Úr!

Tisztelt Rózsa András Úr! VSL Kft 2000 Szentendre Pitypang utca. VSL Kft ISO 9000 FÓRUM Rózsa András részére (személyes és bizalmas). Tisztelt Rózsa András Úr! Ez az összesítés tartalmazza az ISO 9000 FÓRUM XVI. Nemzeti Konferenciájának

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK?

GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? gazd.qxd 2005.12.12. 18:16 Page 64 GAZDASÁGTUDOMÁNY GAZDASÁGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? 64 A gazdaságtudományi képzésben igen gazdag a magyarországi kínálat: összesen 34 gazdasági karból választhatnak a

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁJA

AZ INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁJA Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K AZ INTÉZMÉNYEK OKTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁJA Felkészült és elhivatott oktató, tudásvágyó és szorgalmas hallgató ők a felsőfokú képzés sikerességének évszázadok

Részletesebben

XXVII. OTDK összesített adatok 1

XXVII. OTDK összesített adatok 1 XXVII. OTDK összesített adatok 1 ÁVF Budapest 10 10 3 AVKF Vác 1 1 BCE ÉTK Budapest 31 31 10 1 BCE GTK Budapest 2 2 19,16 1,00 24,16 5 1 1 BCE KERTK Budapest 22 3 25 9 1 1 BCE KIK Budapest 8 1 9 1 BCE

Részletesebben

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Tisztelt Rózsa András Úr!

Tisztelt Rózsa András Úr! VSL Kft. 2000 Szentendre Pitypang u.. VSL Kft. ISO 9000 FÓRUM Rózsa András részére. Tisztelt Rózsa András Úr! Ez az összesítés tartalmazza az ISO 9000 FÓRUM XX. Nemzeti Konferenciáján elhangzott kerekasztal-beszélgetésre

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_NK. Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_hallg._OEC_NK. Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_hallg._OEC_NK Válaszadók száma = 62 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 2% 0% 2 0% 3 0% 4 2% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai A BME VIK FMD pályázatának specifikumai Vajta László dékán, Henk Tamás FMD megbízott FMD átadás 2011. október 26. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tartalom Adottságok: 1. Profil és hallgatóság 2.

Részletesebben

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS jog.qxd 2005.12.12. 18:02 Page 90 JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? A jogi és igazgatási szakterületen kilenc intézményben, hét egyetemi jogtudományi karon és további

Részletesebben

DPR_2011_hallgatoi_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_2011_hallgatoi_FOK. Válaszadók száma = 17. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_FOK DPR_0_hallgatoi_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése

A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése Tóth István János, PhD ügyvezető Előadás a Felsőoktatási Kerekasztal

Részletesebben

Jelentés - Záróvizsga bizottságok véleményéről

Jelentés - Záróvizsga bizottságok véleményéről NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Jelentés - Záróvizsga bizottságok véleményéről Ez az összesítés a(az) Partneri elégedettség 202 kiértékelés eredményeit tartalmazza. A jelentés a következő részekből:

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

DPR_2011_mpiac_all. Válaszadók száma = 343. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_2011_mpiac_all. Válaszadók száma = 343. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_0_mpiac_all DPR_0_mpiac_all Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-SZKOLL-14-0001 2. NTP-SZKOLL-14-0002 PTE TTK Szentágothai Protestáns Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. NTP-SZKOLL-14-0003

Részletesebben

Ez az összesítés tartalmazza az ISO 9000 FÓRUM XXII. Nemzeti Konferenciájára vonatkozó elégedettségi felmérés eredményeit.

Ez az összesítés tartalmazza az ISO 9000 FÓRUM XXII. Nemzeti Konferenciájára vonatkozó elégedettségi felmérés eredményeit. ISO 9000 FÓRUM 1124 Budapest Fürj u. 18. ISO 9000 FÓRUM Rózsa András részére (személyes és bizalmas). Tisztelt Rózsa András úr! Ez az összesítés tartalmazza az ISO 9000 FÓRUM XXII. Nemzeti Konferenciájára

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY TERMÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK?

TERMÉSZETTUDOMÁNY TERMÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? termtud.qxd 2005.12.12. 19:58 Page 152 TERMÉSZETTUDOMÁNY TERMÉSZETTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? Magyarországon természettudományokat több mint harminckétezren tanulnak. A TTK-sok akik fele annyian vannak,

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetettjei. a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetettjei. a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetettjei a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából 2013 PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és TÉMAVEZETŐIK Bajusz Dávid Kémiai és Vegyipari Szekció

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

ÁJK - Bejövő motivációs 2012. Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

ÁJK - Bejövő motivációs 2012. Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% ÁJK - Bejövő motivációs 0 ÁJK - Bejövő motivációs 0 Válaszadók száma = 6 Általános indikátorok Globális index - + átl.=, elt.=. Felsőoktatási intézmény-választás és motiváció (α = 0.78) - + - +. Gólyatábori

Részletesebben

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján Turizmus 2.0 Humán fejlesztések a kiemelt ágazatban BKF, BUDAPEST, 2010. XI. 4. Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján DR. RUSZINKÓ

Részletesebben

AGTC_DPR_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 48. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

AGTC_DPR_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 48. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, AGTC_DPR_vegzett_hallg._009 AGTC_DPR_vegzett_hallg._009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR OKTATÓI ÁLTAL A DEBRECENI EGYETEM MÁS KARAIRA ÁTOKTATOTT TÁRGYAK

AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR OKTATÓI ÁLTAL A DEBRECENI EGYETEM MÁS KARAIRA ÁTOKTATOTT TÁRGYAK AZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR OKTATÓI ÁLTAL A DEBRECENI EGYETEM MÁS KARAIRA ÁTOKTATOTT TÁRGYAK Őszi szemeszter AGRÁRJOGI-, KÖRNYEZETJOGI ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Tavaszi szemeszter DE Népegészségügyi Kar Jogi

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. 0001 PTE TTK Szentágothai János Protestáns Pécs Baranya Tehetséglánc-2014 2. 0002 DE Pálffy István Színháztudományi Debrecen Pálffy István Színháztudományi pályázata 914 000 3. 0003 Karolina Katolikus

Részletesebben

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL OKTATÓI SZEMSZÖGBŐL A felmérést koordinálta: Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely, az Országos Felsőoktatási Információs Központ

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL Csákány Anikó BME Matematika Intézet Előzmények 1. Fizika felmérő 2008 2. A TTK Dékáni Kollégium 2008. okt. 30-i ülésén elhatározta,

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 2000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC KREH Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

BBZI_Provizorg_2008. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0% 25%

BBZI_Provizorg_2008. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% 0% 25% BBZI_Provizorg_2008 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 2 5 25% 3 4 5 Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar Munkaerő-piaci helyzetkép a Nyugat-Dunántúlon és a Dél-Alföldön a természettudományi szakos hallgatók esetében Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4.. Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Elsőévesek sportolása, Győr Ez az összesítés a/az Elsőévesek sportolása, Győr elsőseinek körében

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

Az alábbi kérdőívben az Ön intézménye minőségfejlesztési programjának az oktatói munkára gyakorolt hatására vonatkoznak kérdések.

Az alábbi kérdőívben az Ön intézménye minőségfejlesztési programjának az oktatói munkára gyakorolt hatására vonatkoznak kérdések. Tisztelt Oktató! A 2005. évi CXXXIX. törvény (Felsőoktatási tv.) alapján az Ön felsőoktatási intézménye is készített minőségfejlesztési programot az intézményfejlesztési terv és a kutatásifejlesztési-innovációs

Részletesebben

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_V_135_NIK. Válaszadók száma = 69. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Minőségirányítási Iroda, DPR_V NIK DPR_V NIK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb

Részletesebben

Társadalmi kohéziós szerep elemzése

Társadalmi kohéziós szerep elemzése Társadalmi kohéziós szerep elemzése Vidéki felsőoktatási intézmények gazdasági és társadalmi hatásai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Tartalom A kutatás célja Társadalmi és

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL KÉRDŐÍV Az európai EMCOSU (Együttműködés elősegítése a magánszféra szereplői és a felsőoktatási intézmények között) projektet a Ljubljana Egyetem koordinálja.

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

MUE Konferencia Construma, 2011. április 6.

MUE Konferencia Construma, 2011. április 6. MUE Konferencia Construma, 2011. április 6. Az Új Széchenyi Terv Termál- Egészségipart érintő pályázati lehetőségei. A humán erőforrás fejlesztési irányai egy munkaerő-piaci kutatás eredményei alapján

Részletesebben

A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban

A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban A munkavédelmi oktatás helyzete a felsőoktatásban (összegző megállapítások) 1. Bevezetés, a vizsgálat célkitűzései A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtását az Országgyűlés és a Kormány

Részletesebben

Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció 1

Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció 1 Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 6 8 10 11 12 Elõadások I-II helyezés 1 BDF TMK Szombathely 1 1 2 1 2 BDF TTK Szombathely 1 1 2 1 3 BME GTK Budapest 1 1 1 4 BMF

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Bemutatkozik az ELTE Informatikai Kara

Bemutatkozik az ELTE Informatikai Kara Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Nyílt nap, 2010. január 28. Hallgatók, oktatók, kutatók informatikusok képzése magas színvonalon 1972 óta, évente 650-700 új hallgató alap, mester és doktori

Részletesebben