Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés a kiértékelésről az előadóknak"

Átírás

1 Debreceni Egyetem 400 Debrecen Egyetem tér. Debreceni Egyetem Tisztelt Diplomás Pályakövető Rendszer Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Diplomás Pályakövető Rendszer Úr/Asszony! Ez az tartalmazza a DPR - oktatói / EDU_oktato kiértékelés eredményeit: Először az általános indikátorok kerülnek felsorolásra, azt követik az egyéni átlagértékek, melyek az alábbi skálákból tevődnek össze: A analízis második részben az egyéni kérdések átlagértékei találhatók. Megjegyzés: az Adobe Acrobat Reader programnak telepítve kell lennie a számítógépen a fájlok megtekintéséhez. Üdvözlettel: Az Ön EvaSys Adminisztrátora

2 Diplomás Pályakövető Rendszer DPR - oktatói (dpr-oktatoi) Válaszadók száma = 93 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 0% 2 0% 3 0% 4 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás Skála Hisztogram..) Melyik kar főállású oktatója Ön? AGTC - Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 8.3% n=92 AGTC - Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdákodási Kar 9.4% TEK - Állam- és Jogtudományi Kar 6.3% TEK - Bölcsészettudományi Kar 26% TEK - Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 3.6% TEK - Informatikai Kar.7% TEK - Közgazdaság-és Gazdaságtudományi Kar 3.6% TEK - Műszaki Kar 8.3% TEK - Természettudományi és Technológiai Kar 26% TEK - Zeneművészeti Kar 2.6%.2) Mi az Ön beosztása: tanársegéd 7.3% n=9 adjunktus 3.9% főiskolai docens 7.3% főiskolai tanár 2.6% egyetemi docens 8.3% egyetemi tanár.7% tudományos segédmunkatárs 3.% tudományos munkatárs % tudományos főmunkatárs.6% óraadó 0.% nyelvtanár 0.%.3) Milyen tisztséget tölt be? magasabb vezető beosztás 3.8% n=78 dékán 6.4% dékánhelyettes 0.3% intézetigazgató (vagy helyettese) 9% tanszékvezető (vagy helyettese) 30.8% egyéb vezetői beosztás (pl: szakfelelős) 39.7% EvaSys kiértékelés Oldal

3 .4) Rendelkezik-e Ön tudományos fokozattal? igen 77.8% n=8 nem 22.2%.) Ha igen, milyen tudományos fokozattal? PhD (DLA) 69.9% n=46 kandidátus.% tudományok doktora, MTA doktora 3.7% akadémikus.4%.6) Hány éves Ön: 24.% n= % 27.% 28.6% % 30 2.% 3 4.8% 32 2.% 33.9% % 3 4.8% % % % % 40.6% 4.6% % 43.6% 44 2.% 4 4.3% % 47.% % 49 2.% 0.%.6% 2.% 3 2.7% 4 2.% 2.% 6 3.7% 7 3.7% 8 2.7% EvaSys kiértékelés Oldal2

4 9.6% % 6 0.% 62 2.% 63 0.% 64 0.% 66 0.% 69 0.% 70 0.% 72 0.% 73 0.%.7) Ön: férfi 64.2% n=90 nő 3.8%.8) Hány éve dolgozik a Debreceni Egyetemen? 4.2% n= % 3 4.2% 4 2.% 8.% 6 3.7% 7 4.2% 8 4.8% 9 2.% 0 7.4%.% 2 4.8% 3 2.% 4 2.6% 6.3% 6 2.% 7 3.2% 8 2.6% 9.6% 20 2.% 2 2.% 22.% 24.% 2 2.% 26.% 27.% % 29.% 30.6% EvaSys kiértékelés Oldal3

5 3.% 32.% 33.6% 34.6% 3 0.% 36.6% 37.6% 39.% 44 0.% 4 0.% 47 0.% 48 0.% 0 0.% 2. 2.) Mit gondol, az Ön által oktatott szak(ok) hallgatói a diploma megszerzése után a szakterületen szeretnének dolgozni, vagy inkább mással szeretnének foglalkozni? a szakterületen szeretnének elhelyezkedni.4% n=68 a szakterülethez közeli pályán szeretnének elhelyezkedni 40.% teljesen más szakterületen szeretnének elhelyezkedni 2.4% nem tudja.8% 2.2) Az Ön által oktatott szak(ok)on milyen együttműködés alakult ki a munkaerő-piac szereplőivel? (több válasz is lehetséges) közös pályázat vagy egyéb projekt 4.% n=93 közös képzés, vendégtanári program 27.% szakmai gyakorlat 73.% közös rendezvények, előadások 46.6% közös intézmények, testületek 2.4% kutatási, fejlesztési megbízások 38.9% egyéb 7.3% nem tudja.7% 2.4) Véleménye szerint a megszerzett diplomával egy-két éven belül el lehet-e helyezkedni az adott szakterületen? igen, biztos 34.6% n=88 valószínű 2.% nem valószínű 9.6% biztos, hogy nem 0.% nem tudja 3.2% Kérem, a következő szempontok alapján értékelje azt a kart, amelyet az első kérdésnél megjelölt. Mennyire elégedett Ön a kar működésével a következő területeken? ( = teljes mértékben elégedett, = egyáltalán nem elégedett, 0 = nem tudja) 2.) Szakmai önképzési lehetőségek biztosításával a hallgatóknak 2.8% 0.% 26% 37.6% 23.2% n=8 elt.= tart.= EvaSys kiértékelés Oldal4

6 2.6) 2.7) 2.8) 2.9) A hallgatók egyéni szakmai érdeklődésének segítésével A végzés utáni elhelyezkedést segítésével A kutatásokba való bekapcsolódás segítésével a hallgatóknak A képzés alatti munkalehetőségek biztosításával a hallgatóknak Diplomás Pályakövető Rendszer, DPR - oktatói 3.2% 8.6% 28.% 37.8% 22.2% n=8 elt.= tart.= % 23.8% 33.3% 22% 7.% n=68 átl.=2.9 elt.=. tart.= % 2.7% 27.6% 32% 2.4% n=8 elt.=. tart.= % 32.% 28.% 6.4% 9.% n=6 átl.=2.7 elt.=.2 tart.= ) 2.) 2.2) 2.3) 2.4) 2.) 2.6) 2.7) 2.8) A hallgatók szakmai konferenciákon való részvételi lehetőségeivel Az oktatott szakismeret alkalmazhatóságával Az oktatott szakismeretek naprakészsége A szakterület napi gyakorlati példáinak jelenlétével az oktatásban A szakmai gyakorlatok színvonalával Az elméleti képzés színvonalával Az oktatás színvonalával Az oktatók segítőkészsége (mennyire segítik a hallgatókat a tanulmányi szakmai munkában, előrejutásban) Az oktatók és a hallgatók viszonyával 3.2% 4.4% 24.% 3% 27.3% n=87 elt.=. tart.= % 8.% 7.8% 48.6% 23.8% n=8 átl.=3.8 tart.= % 4.3% 22.7% 44.3% 27% n=8 átl.=3.9 tart.= % 0.3% 26.% 38.6% 2.7% n=84 elt.= tart.= % 2% 2.7% 40.% 9.2% n=67 elt.= tart.= % 4.8% 3.9% 4.% 3.3% n=87 átl.=4. tart.= %.9% 22% 42.% 28.% n=86 átl.=3.9 tart.= % 3.7%.3% 46.6% 32.8% n=89 átl.=4. tart.= %.9% 6.6% 48.% 28.9% n=87 átl.=4 tart.= EvaSys kiértékelés Oldal

7 2.9) 2.20) 2.2) 2.22) A szakterület elismert képviselőinek jelenlétével az oktatásban A képzés szervezettségével Az intézményvezetés, az intézménymenedzsment tevékenységével A Kar kapcsolatával a szakmában működő intézményekkel, cégekkel 3.2% % 24.% 30.% 27.3% n=87 elt.=. tart.= % 4.2% 28.9% 26.8% 24.2% n=90 átl.=3. elt.= % 9.3% 30.8% 30.8% 20.9% n=82 átl.=3. elt.=.2 tart.= % 7.4% 30.8% 26.2% 22.% n=72 átl.=3. elt.=. tart.= A következőkben felsoroltunk néhány készséget, ismeretet. Arra kérjük, hogy egyenként mondja meg, Ön szerint mennyire fontosak ahhoz a szakhoz, majdani foglalkozási területhez, melynek a képzésében Ön részt vesz. Az -ös jelentse, hogy nagyon fontos, az - es, hogy egyáltalán nem fontos. Természetesen közbülső osztályzatot is használhat. ) 9 = ez a kérdés nem jellemző arra a képzésre, melyben rész vesz Kérjük, azt is mérlegelje, hogy Ön szerint milyen mértékben képes a kar ezeket az ismereteket átadni. Az -ös jelentse, hogy teljes mértékben, az -es, hogy egyáltalán nem. Természetesen közbülső osztályzatot is használhat. ) 9 = ez a kérdés nem jellemző arra a képzésre, melyben rész vesz. 3.) Mennyire fontosak a szakmai elméleti alapok? 0% 0.% 4.8% 27.% 67.2% n=89 átl.=4.6 md= elt.= ) 3.3) 3.4) 3.) 3.6) 3.7) Mennyire fontos a szakmai gyakorlati jártasság? Mennyire fontosak a számítógépes ismeretek, gyakorlat? Mennyire fontos az új készségek elsajátítása? 0% 2.7% 8.7% 48.7% 29.9% n=87 átl.=4. elt.=0.8 tart.= %.6% 0.% 63.3% n=88 átl.=4. md= elt.= %.7% 32.4% 36.8%.9% n=8 elt.= tart.= %.% 3.% 27.6% 7.8% n=8 átl.=4.4 md= elt.=0.8 tart.= % 8.4% 23% 46.% 20.8% n=78 átl.=3.8 tart.= % 0.% 0.9% 30.% 8.% n=83 átl.=4. md= elt.=0.7 tart.= EvaSys kiértékelés Oldal6

8 3.8) 3.9) Mennyire fontos az analitikus szemlélet? Diplomás Pályakövető Rendszer, DPR - oktatói 2.2% 7.9% 30.3% 43.3% 6.3% n=78 tart.= % 2.3% 4.4% 38.% 44.3% n=74 átl.=4.2 elt.=0.8 tart.= ) 3.) 3.2) 3.3) 3.4) 3.) 3.6) 3.7) 3.8) 3.9) 3.20) Mennyire fontos a szándékok, problémák írásbeli kifejtése, értelmezése? Mennyire fontos az idegennyelv-tudás? Mennyire fontos a szervező készség? Mennyire fontos a precíz munkavégzés? Mennyire fontos a nagy munkabírás?.8% 9.% 33.9% 33.3% 2.4% n=68 elt.= tart.= % 3.9% 4.4% 3% 46.7% n=80 átl.=4.2 elt.=0.8 tart.= % 0.4% 39.3% 3.8%.6% n=73 átl.=3. elt.= tart.= % 0% 8.%.% 76.2% n=8 átl.=4.7 md= elt.=0.7 tart.= % 4% 30.8% 26.2% 20.9% n=72 elt.=.2 tart.= % 3.8% 6.8% 39.% 39.7% n=84 átl.=4. tart.= % 2.3% 30.8% 29% 9.% n=69 átl.=3. elt.=. tart.= % 0% 2.7% 27.7% 69.6% n=84 átl.=4.7 md= elt.=0. tart.= % 0.9% 3.4% 33.% 20.6% n=7 elt.=. tart.= % 0.%.9% 37.3% 0.3% n=8 átl.=4.4 md= elt.=0.7 tart.= %.7% 32% 33.% 4% n=72 elt.=. tart.= EvaSys kiértékelés Oldal7

9 3.2) 3.22) 3.23) 3.24) 3.2) 3.26) 3.27) 3.28) 3.29) 3.30) 3.3) 3.32) 3.33) Mennyire fontos az önálló munkavégzéshez szükséges készség? Mennyire fontos a csapatmunkához szükséges készség? Mennyire fontos a kapcsolatteremtő, kommunikációs készség? Mennyire fontos az empátiás és szociális érzékenység? Mennyire fontos a számolási, számítási feladatok megoldásának képessége? Mennyire fontos a logikai, térbeli gondolkodás? Mennyire fontos a társadalmi kérdésekben való jártasság? 0% 0% 3.2% 3.9% 64.9% n=8 átl.=4.6 md= elt.=0.6 tart.= % 7.4% 28.7% 33.% 6.9% n=78. elt.=. tart.= %.%.3% 40.9% 4.7% n=86 átl.=4.3 elt.=0.8 tart.= % 9.% 32.2% 3.6% 3.2% n=74 elt.= tart.= % 2.2% 9.2% 34.% 4.% n=8 átl.=4.4 md= elt.=0.8 tart.= % 8.9% 27.4% 33.7% 6% n=7 elt.=. tart.= % 9.4% 22.4% 28.8% 36.% n=70 átl.=3.9 elt.=. tart.= % 2.6% 34.6% 23.% 3.7% n=3 átl.=3.2 elt.=. tart.= % 7.% 6.% 29.2% 42.9% n=68 átl.=4 elt.=. tart.= % 6% 26.9% 33.3% 7.3% n=6 elt.=. tart.= % 7.4% 6% 2.9% 48.% n=62 átl.=4. elt.=. tart.= % 9.9% 36.4% 28.% 2.6% n= elt.= tart.= % 7.% 20.% 28.7% 39.% n=74 átl.=3.9 elt.=. tart.= EvaSys kiértékelés Oldal8

10 3.34) 3.3) 3.36) 3.37) 3.38) Mennyire fontos a vállalkozó szellem? Mennyire fontos a személyes célok megvalósításának képessége? % 8.9% 32.% 3.4% 2.6% n=9 elt.=. tart.= %.6% 23.9% 38.3% 3.% n=80 átl.=3.9 tart.= % 23.4% 32.3% 20.4% 0.8% n=67 átl.=2.9 elt.=.2 tart.= % 4% 7.3% 39.3% 38.2% n=73 átl.=4. tart.= % 6.4% 39% 24.% 2.6% n=9 átl.=3.2 elt.=. tart.= Ez az elem a vezetői csoportok és valamennyi vezető (dékán, tanszékvezetők, stb) magatartását és tevékenységét értékeli név nélkül. A modul azt vizsgálja, hogy a vezetői beosztásban lévők milyen módon támogatják, inspirálják és segítik elő a kar célkitűzéseinek elérésének módját. Kitöltéskor a kitöltést végző személy a közvetlen vezetőjét értékeli. Pl.: oktató a tanszékvezetőjét, tanszékvezető a dékánját, stb. 4.) 4.2) 4.3) 4.4) 4.) 4.6) 4.7) A vezetők világosan meghirdetett jövőbeli irányvonalakat fogalmaznak meg az oktatói állomány számára a munkavégzés minőségének fejlesztése érdekében? Ebben a szervezetben a hatalmi pozícióban lévő emberek növelik-e társadalmi távolságukat a kevesebb hatalommal bírókkal szemben? A vezetők példát mutatnak-e az oktatás specifikus erkölcsi elemei érvényesülésében? A vezetõk megtesznek-e mindent azért, hogy a szervezet mûködését megismerjék és elismerjék? A vezetõk meghallgatják-e mások ötleteit; és segítik-e azok megvalósulását? A vezetés elkövet mindent, hogy hatékony kapcsolatot alakítson ki az oktatókkal és munkatársakkal? A vezetés megfelelõen mûködteti kapcsolatrendszerét, képviseli az intézmény, a kar érdekeit? 0.8% 0.3% 24.3% 24.9% 29.7% n=8 átl.=3. elt.=.3 tart.= % 7.% 20.9% 2.% 4.% n=77 átl.=2.8 elt.=.4 tart.= %.8% 23% 27.% 30.9% n=78 elt.=.2 tart.= % 0.9% 23.% 27.9% 33.3% n=83 elt.=.2 tart.= %.4% 2.2% 32.% 30.4% n=84 elt.=.2 tart.= % 0.9% 23% 29.% 26.8% n=83 átl.=3. elt.=.3 tart.= % 6.% 2.7% 26.% 38.3% n=80 átl.=3.8 elt.=.2 tart.= EvaSys kiértékelés Oldal9

11 4.8) A vezetők képesek-e hozzáigazítani a külső változásokhoz a kar/szak jövőképét és értékrendjét? Diplomás Pályakövető Rendszer, DPR - oktatói 7.% 3.2% 9.8% 28.6% 3.3% n=82 elt.=.2 tart.= Az elem azt vizsgálja, hogy a kar/szak hogyan fogalmazza meg a saját stratégiáját, hogyan alkalmazza a kar egyes szintjein. 4.9) Létezik-e a karon stratégia-alkotási folyamat (ez lehet akár formális stratégiai tervezési rendszer, akár informális stratégia-alkotás)? 8.6%.% 22.2% 30.9% 27.2% n=62 elt.=.2 tart.= ) A vezetõk biztosítják-e az Ön és/vagy szervezeti egysége számára azt a konkrét feladattervet, amelyet teljesíteni kell? 4.) A vezetés megfelelõ egyensúlyt alakít-e ki a hosszú és rövid távú célkitûzések, a feladatok és a rendelkezésre álló erõforrások között? 4.2) A vezetők biztosítják-e a megfelelő informáltságot? 4.3) A vezetés figyelemmel kíséri-e a külsõ/belsõ változásokat és a változásoknak megfelelõ intézkedéseket vezet be? 4.4) Biztosítják-e a vezetõk, hogy a kiemelkedõ megoldások, eredmények, eljárások szakmai fórumokon és kiadványokban ismertté váljanak? 2.8% % 26.% 26.7% 9.4% n=80 elt.=.3 tart.= % 2.7% 3.8% 2.4% 20.2% n=73 átl.=3.2 elt.=.3 tart.= % 4.6% 3.4% 20.% 22.7% n=8 elt.=.3 tart.= % 3.3% 24.3% 33.% 22.7% n=8 átl.=3. elt.=.2 tart.= % 7.% 22.9% 24% 27.4% n=7 elt.=.3 tart.= Az elem azt vizsgálja, hogy a Kar és szervezetei hogyan hasznosítják a személyi állomány, a humán erőforrás képességeit, ismereteit, adottságait. 4.) A vezetés meghatározza-e a szervezetekkel és személyekkel szembeni teljesítmény elvárásokat? 4.6) A vezetés rendszeresen elemzi emberi erõforrás szükségleteit annak érdekében, hogy a kar eredményesen mûködhessen? 4.7) A vezetés pontosan meghatározza-e a munkatársai feladatait, hatáskörét és felelõsségi körét? 4.8) Az Ön szervezeténél végeznek-e személyre lebontott karriertervezést? 4.9) A kar támogatja-e a kommunikációra és a párbeszédre épülõ szervezeti kultúra kialakítását?.% 2.% 22.% 28% 3.9% n=82 elt.=.2 tart.= % 3.9% 2.9% 2.3% 22.9% n=66 elt.=.3 tart.= % 3.9% 2.7% 28.9% 29.4% n=80 elt.=.2 tart.= % 22%.6% 6.2% 8.% n=73 átl.=2.8 elt.=. tart.= % 20.% 23.7% 20.7% 8.9% n=69 átl.=3. elt.=.4 tart.= EvaSys kiértékelés Oldal0

12 4.20) Mennyire elégedett a kétirányú kommunikációval? 2.2% 2.% 27.8% 24.4% 4.4% n=80 átl.=3. elt.=.2 tart.= Az elem azt vizsgálja, hogy a Kar mennyire tartja kézben a szervezet erõforrásait a hatékony és hatásos mûködés érdekében. Milyen intézkedések biztosítják, hogy a szervezet felhasználja és fejleszti a kulcsfontosságú kapcsolatait, hogy teljes körûen hasznosuljon a szervezetben rendelkezésre álló tudásanyag. 4.2) Megfelelõ szintû-e az információs rendszer kiépítettsége a szervezeten belül? 7.7% 7.% 2.4% 3.4% 4.4% n=8 elt.=. tart.= ) Biztosított-e a technikai eszközök, berendezések karbantartása, felújítása, dinamikus szinten tartása? 4.23) Biztosított-e az irodák költség hatékony kihasználása, valamint a technikai felszerelések használata oly módon, hogy azok elősegítik a szervezet stratégiai és működési célkitűzéseit? 4.24) Biztosított-e az intézményi (nem kari) szervezetekkel való együttmûködés? 4.2) Biztosított-e az egyetemen belül, más karokkal való együttmûködés? 4.26) Átláthatóak-e a pénzügyi és költségvetési viszonyok a szervezeten belül? 4.27) A rendelkezésre álló pénzügyi erõforrások szétosztása hatékonyan támogatja-e a stratégiai célkitûzések megvalósítását? 4.28) A pénzügyi döntéshozatal decentralizációja megvalósul-e a szervezetben? 9.3% 20.2% 24% 26.2% 20.2% n=83 elt.=.3 tart.= % 6.2% 2.7% 28.% 20.7% n=79 elt.=.2 tart.= % 4.3% 3.7% 3%.% n=68 elt.= tart.= % 6% 3.4% 29.7% 7.7% n=7 elt.=. tart.= % 9.% 24.9%.4% 4.8% n=69 átl.=2.7 elt.=.4 tart.= % 8.% 27.2% 22.8%.7% n=62 átl.=2.9 elt.=.3 tart.= % 2.8% 24.4% 7.9% 2.2% n=6 átl.=2.7 elt.=.3 tart.= Az elem azt vizsgálja, hogy a Kar és szervezetei hogyan szabályozzák a változások folyamatait, és hogyan tartják kézben a működés folyamatait. 4.29) Biztosítottak-e a tevékenységek (képzés, kutatás,..) tervezésének és megvalósításának szabályozott folyamatai? 4.30) Biztosított-e a támogató tevékenységek (pénzügy, igazgatás?) dokumentáltsága, ellenõrzöttsége? 4.3) A szervezet az erõforrásokat úgy rendeli-e a folyamatokhoz, hogy azok kielégítõen segítik a szervezet stratégiai céljainak elérését?.9% 8.2% 30% 26.% 9.4% n=70 elt.=.2 tart.= % 7.% 26% 23.4% 24.7% n=4 elt.=.3 tart.= % 3% 33.3% 23.% 7.9% n=62 átl.=3.2 elt.=.2 tart.= EvaSys kiértékelés Oldal

13 4.32) Összehasonlítják-e a szervezet teljesítményét más hasonló szervezetek teljesítményével? 4.33) A szervezet biztosítja-e a szükséges erõforrásokat a változások megvalósításához? 4.34) Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján az elméleti képzés színvonalát? 4.3) Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján a gyakorlati képzés színvonalát? 4.36) Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján az oktatásszervezés színvonalát? 4.37) Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján a TDK aktivitást? 4.38) Milyennek ítéli a tudományos közéleti tevékenységet? 4.39) Hogyan minõsíti a publikációs aktivitást? 4.40) Hogyan értékeli a külsõ kutatási és technológia fejlesztési források megszerzésének eredményességét? 0.8% 7.6% 24.3% 22.3% n=48 elt.=.3 tart.= % 23.7% 32% 7.8% 4.2% n=69 átl.=3 elt.=.2 tart.= % 3.8% 4.% 0.8% 29.2% n=8 átl.=4 tart.= % 4.% 30.3% 3.% 4.6% n=8 elt.=. tart.= % % 3.3% 30.8% 22.% n=82 elt.=. tart.= % 0% 3.7% 32.2% 22.2% n=80 elt.=. tart.= %.6% 33.% 29.8% 22.7% n=8 elt.= tart.= % 2.3% 34.6% 36.3%.% n=79 átl.=3. elt.= tart.= % 26.4% 3% 23.3% 9.8% n=63 átl.=3. elt.=. tart.= Részt vesz-e valamilyen munkájához kapcsolódó szakmai szervezet, egyesület, társaság munkájában? 4.4) Egyetemi / Kari szintû igen 63% n=73 nem 37% 4.42) Regionális igen 43.% n=68 nem 6.% 4.43) Országos igen 73.6% n=74 nem 26.4% EvaSys kiértékelés Oldal2

14 4.44) Nemzetközi igen 44% n=66 nem 6% Az elem azt vizsgálja, hogy milyen eredményeket ért el a szervezet a munkatársak elégedettsége és motivációja tekintetében. 4.4) Milyennek értékeli a teljesítményét a szervezetnek, ahol dolgozik? 2.8%.6% 27.8% 46.% 7.8% n=80 tart.= ) Hogyan minõsíti a munkatársak bevonását a szervezet mûködésébe és küldetésének megvalósításába? 4.47) Hogyan értékeli a szervezeténél a feladatok összehangolását? 4.48) Milyen az Ön szervezetének munkahelyi légköre, szervezeti kultúrája? 4.49) A munkatársakkal való tisztességes bánásmód jellemzi-e a szervezetet, ahol Ön dolgozik? % 2.3% 27.4% 38% 7.3% n=79 átl.=3. elt.=. tart.= %.2% 34.3% 32.6% 4% n=78 elt.=. tart.= % 7.3%.% 37.4% 30.7% n=79 elt.=.2 tart.= % 8.8%.% 30.8% 4.8% n=82 átl.=3.9 elt.=.2 tart.= Köszönjük, hogy válaszaival segíti a Debreceni Egyetem képzéseinek a fejlesztését! EvaSys kiértékelés Oldal3

15 Hisztogram skálázott kérdésekhez Szakmai önképzési lehetőségek biztosításával a hallgatóknak A hallgatók egyéni szakmai érdeklődésének segítésével A végzés utáni elhelyezkedést segítésével 00% 00% 00% átl.=2.9 7% 0% elt.= 7% 0% elt.= 7% 0% elt.=. 0% 26% 38% 23% n =8 9% 28% 38% 22% n =8 4% 24% 33% 22% 7% n =68 A kutatásokba való bekapcsolódás segítésével a hallgatóknak A képzés alatti munkalehetőségek biztosításával a hallgatóknak A hallgatók szakmai konferenciákon való részvételi lehetőségeivel 00% 00% átl.=2.7 00% 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=. 3% 28% 32% n =8 4% 32% 28% 6% 9% n =6 4% 24% 3% 27% n =87 Az oktatott szakismeret alkalmazhatóságával Az oktatott szakismeretek naprakészsége A szakterület napi gyakorlati példáinak jelenlétével az oktatásban 00% átl.=3.8 00% átl.=3.9 00% 7% 0% 8% 8% 49% 24% n =8 7% 0% 23% 44% 27% n =8 7% 0% 0% 26% 39% 22% n =84 elt.= A szakmai gyakorlatok színvonalával Az elméleti képzés színvonalával Az oktatás színvonalával 00% 00% átl.=4. 00% átl.=3.9 7% 0% 2% 26% 40% 9% n =67 elt.= 7% 0% 4% 4% 3% n =87 7% 0% 22% 42% 28% n =86 Az oktatók segítőkészsége (mennyire segítik a hallgatókat a tanulmányi szakmai munkában, Az oktatók és a hallgatók viszonyával A szakterület elismert képviselőinek jelenlétével az oktatásban 00% átl.=4. 00% átl.=4 00% 7% 0% 47% 7% 0% 48% 7% 0% elt.=. % 33% n =89 7% 29% n =87 % 24% 30% 27% n = EvaSys kiértékelés Oldal4

16 A képzés szervezettségével Az intézményvezetés, az intézménymenedzsment tevékenységével A Kar kapcsolatával a szakmában működő intézményekkel, cégekkel 00% átl.=3. 00% átl.=3. 00% átl.=3. 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=. 4% 29% 27% 24% n =90 8% 9% 3% 3% 2% n =82 7% 3% 26% 22% n =72 Mennyire fontosak a szakmai elméleti alapok? Mennyire fontos a szakmai gyakorlati jártasság? 00% átl.=4.6 00% átl.=4. 00% átl.=4. 7% 0% 67% elt.=0.6 7% 0% 49% elt.=0.8 7% 0% 63% elt.=0.7 28% n =89 9% 30% n =87 0% n =88 Mennyire fontosak a számítógépes ismeretek, gyakorlat? 00% 00% átl.=4.4 00% átl.=3.8 7% 0% 6% 32% 37% 2% n =8 elt.= 7% 0% 4% 28% 8% n =8 elt.=0.8 7% 0% 8% 23% 46% 2% n =78 Mennyire fontos az új készségek elsajátítása? Mennyire fontos az analitikus szemlélet? 00% átl.=4. 00% 00% átl.=4.2 7% 0% 30% 8% n =83 elt.=0.7 7% 0% 30% 43% n =78 7% 0% 39% 44% n =74 elt.=0.8 % 8% 6% 4% Mennyire fontos a szándékok, problémák írásbeli kifejtése, értelmezése? 00% 00% átl.=4.2 00% átl.=3. 7% 0% 0% 34% 33% 2% n =68 elt.= 7% 0% 4% 3% 47% n =80 elt.=0.8 7% 0% 0% 39% 32% 6% n =73 elt.= EvaSys kiértékelés Oldal

17 Mennyire fontos az idegennyelv-tudás? Mennyire fontos a szervező készség? 00% átl.=4.7 00% 00% átl.=4. 7% 0% 76% elt.=0.7 7% 0% elt.=.2 7% 0% 8% % n =8 8% 4% 3% 26% 2% n =72 7% 39% 40% n =84 Mennyire fontos a precíz munkavégzés? 00% átl.=3. 00% átl.=4.7 00% 7% 0% elt.=. 7% 0% 70% elt.=0. 7% 0% elt.=. 9% 2% 3% 29% 9% n =69 28% n =84 % 3% 33% 2% n =7 Mennyire fontos a nagy munkabírás? Mennyire fontos az önálló munkavégzéshez szükséges készség? 00% átl.=4.4 00% 00% átl.=4.6 7% 0% 0% elt.=0.7 7% 0% elt.=. 7% 0% 6% elt.=0.6 37% n =8 32% 33% n =72 32% n =8 2% 6% 4% Mennyire fontos a csapatmunkához szükséges készség? 00% 00% átl.=4.3 00% 7% 0% 7% 29% 33% 7% n =78 elt.=. 7% 0% % 4% 46% n =86 elt.=0.8 7% 0% 20% 32% 32% 3% n =74 elt.= Mennyire fontos a kapcsolatteremtő, kommunikációs készség? Mennyire fontos az empátiás és szociális érzékenység? 00% átl.=4.4 00% 00% átl.=3.9 7% 0% 4% elt.=0.8 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. 9% 34% n =8 9% 27% 34% 6% n =7 9% 22% 29% 36% n = EvaSys kiértékelés Oldal6

18 Mennyire fontos a számolási, számítási feladatok megoldásának képessége? 00% átl.=3.2 00% átl.=4 00% 7% 0% 22% 3% 24% 4% n =3 elt.=. 7% 0% 7% 6% 29% 43% n =68 elt.=. 7% 0% 6% 27% 33% 7% n =6 elt.=. Mennyire fontos a logikai, térbeli gondolkodás? Mennyire fontos a társadalmi kérdésekben való jártasság? 00% átl.=4. 00% 00% átl.=3.9 7% 0% 7% 6% 26% 48% n =62 elt.=. 7% 0% 20% 36% 28% 3% n = elt.= 7% 0% 7% 20% 29% 39% n =74 elt.=. Mennyire fontos a vállalkozó szellem? 00% 00% átl.=3.9 00% átl.=2.9 7% 0% elt.=. 7% 0% 7% 0% elt.=.2 9% 32% 3% 3% n =9 24% 38% 3% n =80 3% 23% 32% 20% % n =67 Mennyire fontos a személyes célok megvalósításának képessége? A vezetők világosan meghirdetett jövőbeli irányvonalakat fogalmaznak meg az oktatói állomány 00% átl.=4. 00% átl.=3.2 00% átl.=3. 7% 0% 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=.3 7% 39% 38% n =73 8% 6% 39% 3% n =9 % 0% 24% 30% n =8 Ebben a szervezetben a hatalmi pozícióban lévő emberek növelik-e társadalmi távolságukat a A vezetők példát mutatnak-e az oktatás specifikus erkölcsi elemei érvényesülésében? A vezetõk megtesznek-e mindent azért, hogy a szervezet mûködését megismerjék és elismerjék? 00% átl.=2.8 00% 00% 7% 0% elt.=.4 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=.2 26% 8% 2% 2% 4% n =77 2% 23% 28% 3% n =78 % 23% 28% 33% n = EvaSys kiértékelés Oldal7

19 A vezetõk meghallgatják-e mások ötleteit; és segítike azok megvalósulását? A vezetés elkövet mindent, hogy hatékony kapcsolatot alakítson ki az oktatókkal és A vezetés megfelelõen mûködteti kapcsolatrendszerét, képviseli az intézmény, a kar 00% 00% átl.=3. 00% átl.=3.8 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=.3 7% 0% elt.=.2 % 2% 32% 30% n =84 0% % 23% 30% 27% n =83 8% 22% 26% 38% n =80 A vezetők képesek-e hozzáigazítani a külső változásokhoz a kar/szak jövőképét és értékrendjét? Létezik-e a karon stratégia-alkotási folyamat (ez lehet akár formális stratégiai tervezési rendszer, akár A vezetõk biztosítják-e az Ön és/vagy szervezeti egysége számára azt a konkrét feladattervet, 00% 00% 00% 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=.3 7% 3% 20% 29% 3% n =82 9% % 22% 3% 27% n =62 3% % 26% 27% 9% n =80 A vezetés megfelelõ egyensúlyt alakít-e ki a hosszú és rövid távú célkitûzések, a feladatok és a A vezetők biztosítják-e a megfelelő informáltságot? A vezetés figyelemmel kíséri-e a külsõ/belsõ változásokat és a változásoknak megfelelõ 00% átl.=3.2 00% 00% átl.=3. 7% 0% elt.=.3 7% 0% elt.=.3 7% 0% elt.=.2 4% 3% 32% 2% 20% n =73 % % 3% 2% 23% n =8 3% 24% 33% 23% n =8 Biztosítják-e a vezetõk, hogy a kiemelkedõ megoldások, eredmények, eljárások szakmai A vezetés meghatározza-e a szervezetekkel és személyekkel szembeni teljesítmény elvárásokat? A vezetés rendszeresen elemzi emberi erõforrás szükségleteit annak érdekében, hogy a kar 00% 00% 00% 7% 0% elt.=.3 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=.3 9% 7% 23% 24% 27% n =7 2% 23% 28% 32% n =82 2% 4% 26% 23% n =66 A vezetés pontosan meghatározza-e a munkatársai feladatait, hatáskörét és felelõsségi körét? Az Ön szervezeténél végeznek-e személyre lebontott karriertervezést? A kar támogatja-e a kommunikációra és a párbeszédre épülõ szervezeti kultúra kialakítását? 00% 00% átl.=2.8 00% átl.=3. 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=.4 4% 22% 29% 29% n =80 28% 22% 6% 6% 8% n =73 7% 20% 24% 2% 9% n = EvaSys kiértékelés Oldal8

20 Mennyire elégedett a kétirányú kommunikációval? Megfelelõ szintû-e az információs rendszer kiépítettsége a szervezeten belül? Biztosított-e a technikai eszközök, berendezések karbantartása, felújítása, dinamikus szinten tartása? 00% átl.=3. 00% 00% 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=.3 2% 2% 28% 24% 4% n =80 8% 7% 3% 4% n =8 9% 20% 24% 26% 20% n =83 Biztosított-e az irodák költség hatékony kihasználása, valamint a technikai felszerelések Biztosított-e az intézményi (nem kari) szervezetekkel való együttmûködés? Biztosított-e az egyetemen belül, más karokkal való együttmûködés? 00% 00% 00% 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.= 7% 0% elt.=. 9% 6% 26% 28% 2% n =79 4% 36% 3% % n =68 6% 3% 30% 8% n =7 Átláthatóak-e a pénzügyi és költségvetési viszonyok a szervezeten belül? A rendelkezésre álló pénzügyi erõforrások szétosztása hatékonyan támogatja-e a stratégiai A pénzügyi döntéshozatal decentralizációja megvalósul-e a szervezetben? 00% átl.=2.7 00% átl.=2.9 00% átl.=2.7 7% 0% elt.=.4 7% 0% elt.=.3 7% 0% elt.=.3 20% % % n =69 20% 9% 27% 23% 2% n =62 24% 22% 24% 8% 2% n =6 Biztosítottak-e a tevékenységek (képzés, kutatás,..) tervezésének és megvalósításának szabályozott Biztosított-e a támogató tevékenységek (pénzügy, igazgatás?) dokumentáltsága, ellenõrzöttsége? A szervezet az erõforrásokat úgy rendeli-e a folyamatokhoz, hogy azok kielégítõen segítik a 00% 00% 00% átl.=3.2 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=.3 7% 0% elt.=.2 8% 30% 26% 9% n =70 8% 8% 26% 23% n =4 2% 3% 33% 23% 8% n =62 Összehasonlítják-e a szervezet teljesítményét más hasonló szervezetek teljesítményével? A szervezet biztosítja-e a szükséges erõforrásokat a változások megvalósításához? Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján az elméleti képzés színvonalát? 00% 00% átl.=3 00% átl.=4 7% 0% elt.=.3 7% 0% elt.=.2 7% 0% % % 8% 24% 22% n =48 2% 24% 32% 8% 4% n =69 4% 29% n = EvaSys kiértékelés Oldal9

21 Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján a gyakorlati képzés színvonalát? Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján az oktatásszervezés színvonalát? Milyennek ítéli Ön az eddigi tapasztalatai alapján a TDK aktivitást? 00% 00% 00% 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. 7% 0% elt.=. 4% 30% 3% % n =8 % 3% 3% 23% n =82 0% 32% 32% 22% n =80 Milyennek ítéli a tudományos közéleti tevékenységet? Hogyan minõsíti a publikációs aktivitást? Hogyan értékeli a külsõ kutatási és technológia fejlesztési források megszerzésének 00% 00% átl.=3. 00% átl.=3. 7% 0% elt.= 7% 0% elt.= 7% 0% elt.=. 2% 33% 30% 23% n =8 2% 3% 36% % n =79 26% 3% 23% 0% n =63 Milyennek értékeli a teljesítményét a szervezetnek, ahol dolgozik? Hogyan minõsíti a munkatársak bevonását a szervezet mûködésébe és küldetésének Hogyan értékeli a szervezeténél a feladatok összehangolását? 00% 00% átl.=3. 00% 7% 0% 28% 46% 8% n =80 7% 0% 2% 27% 38% 7% n =79 elt.=. 7% 0% 8% % 34% 33% 4% n =78 elt.=. Milyen az Ön szervezetének munkahelyi légköre, szervezeti kultúrája? A munkatársakkal való tisztességes bánásmód jellemzi-e a szervezetet, ahol Ön dolgozik? 00% 00% átl.=3.9 7% 0% elt.=.2 7% 0% elt.=.2 37% 3% n =79 3% 42% n =82 9% 7% % 7% 9% 2% EvaSys kiértékelés Oldal20

22 Profil Alegység: Tanár neve: Kurzus neve: (felmérés neve) Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer DPR - oktatói 2.) Szakmai önképzési lehetőségek biztosításával a hallgatóknak 2.6) A hallgatók egyéni szakmai érdeklődésének segítésével 2.7) A végzés utáni elhelyezkedést segítésével 2.8) A kutatásokba való bekapcsolódás segítésével a hallgatóknak 2.9) A képzés alatti munkalehetőségek biztosításával a hallgatóknak 2.0) A hallgatók szakmai konferenciákon való részvételi lehetőségeivel 2.) Az oktatott szakismeret alkalmazhatóságával 2.2) Az oktatott szakismeretek naprakészsége 2.3) A szakterület napi gyakorlati példáinak jelenlétével az oktatásban 2.4) A szakmai gyakorlatok színvonalával 2.) Az elméleti képzés színvonalával 2.6) Az oktatás színvonalával n=8 n=8 n=68 átl.=2.9 n=8 n=6 átl.=2.7 n=87 n=8 átl.=3.8 n=8 átl.=3.9 n=84 n=67 n=87 átl.=4. n=86 átl.= ) Az oktatók segítőkészsége (mennyire segítik a hallgatókat a tanulmányi szakmai munkában, előrejutásban) n=89 átl.=4. 2.8) Az oktatók és a hallgatók viszonyával 2.9) A szakterület elismert képviselőinek jelenlétével az oktatásban 2.20) A képzés szervezettségével 2.2) Az intézményvezetés, az intézménymenedzsment tevékenységével 2.22) A Kar kapcsolatával a szakmában működő intézményekkel, cégekkel 3.) Mennyire fontosak a szakmai elméleti alapok? 3.2) 3.3) Mennyire fontos a szakmai gyakorlati jártasság? 3.4) 3.) Mennyire fontosak a számítógépes ismeretek, gyakorlat? 3.6) 3.7) Mennyire fontos az új készségek elsajátítása? 3.8) n=87 átl.=4 n=87 n=90 átl.=3. n=82 átl.=3. n=72 átl.=3. n=89 átl.=4.6 n=87 átl.=4. n=88 átl.=4. n=8 n=8 átl.=4.4 n=78 átl.=3.8 n=83 átl.=4. n= EvaSys kiértékelés Oldal2

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt DPR0 Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt DPR0 Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a DPR hallgatói

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Debreceni Egyetem 400 Debrecen Egyetem tér. Debreceni Egyetem Tisztelt Diplomás Pályakövető Rendszer Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Diplomás Pályakövető

Részletesebben

DPR_vegzett_hallg._TEK_GYFK

DPR_vegzett_hallg._TEK_GYFK DPR_vegzett_hallg._TEK_GYFK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% % Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák,

Részletesebben

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_GYFK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_GYFK DPR_végzett_00_GYFK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0%

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

DPR_végzett_2010_IK. Válaszadók száma = 47. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_IK. Válaszadók száma = 47. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_IK DPR_végzett_00_IK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSBAN FOLYÓ NYELVI ÉS SZAKNYELVI KÉPZÉSEK

A FELSŐOKTATÁSBAN FOLYÓ NYELVI ÉS SZAKNYELVI KÉPZÉSEK A FELSŐOKTATÁSBAN FOLYÓ NYELVI ÉS SZAKNYELVI KÉPZÉSEK Készítette: Kurtán Zsuzsa - Silye Magdolna Budapest, 2012. június TARTALOM A KUTATÁS HÁTTERE, CÉLKITŰZÉSE, MÓDSZEREI EREDMÉNYEK 1. A (SZAK)NYELVOKTATÁS

Részletesebben

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2010_NK. Válaszadók száma = 29. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_00_NK DPR_végzett_00_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN A FELSŐOKTATÁS VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ ÁTVILÁGÍTÁSA A GYŐRI SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM BEMUTATÁSÁVAL 2013. NOVEMBER

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 2000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Minőségirányítási Iroda Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Minőségirányítási Iroda Úr/Asszony!

Részletesebben

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ECHO SURVEY SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET ECHO RESEARCH CENTER SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK A kutatási programot az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE

A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó É R T É K E L É S E K A HALLGATÓK INTÉZMÉNYI MENEDZSELÉSE A magyar egyetemi hallgatók általánosan elégedettek azzal, miként segíti őket az intézmény. Elsősorban a legközvetlenebbül

Részletesebben

DPR_végzett_2008_NK. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzett_2008_NK. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_végzett_008_NK DPR_végzett_008_NK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt DPR0 Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt DPR0 Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a DPR 0-ben végzett

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne dr. Horváth-Egri Katalin Az eljárás megindítása A 2012 évben A Munka Méltósága projekt keretében már

Részletesebben

btk_dpr_a_2011 Válaszadók száma = 178 Felmérés eredmények Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

btk_dpr_a_2011 Válaszadók száma = 178 Felmérés eredmények Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% btk_dpr_a_2011 Válaszadók száma = 178 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 25% 5 Jobb pólus

Részletesebben

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról. Fókuszcsoportos interjúk alapján

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról. Fókuszcsoportos interjúk alapján Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról Fókuszcsoportos interjúk alapján Készítette: Antal Zsófia 2011 Tartalomjegyzék 1. 1. A tanulmány célja 3 1. 2. Miért fontos és

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

G ÁBOR KÁLMÁN SZEMERSZKI MARIANNA TOMASZ GÁBOR. A kétciklusú képzés kezdetei

G ÁBOR KÁLMÁN SZEMERSZKI MARIANNA TOMASZ GÁBOR. A kétciklusú képzés kezdetei G ÁBOR KÁLMÁN SZEMERSZKI MARIANNA TOMASZ GÁBOR A kétciklusú képzés kezdetei A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás keretében készültek. Gábor

Részletesebben

DPR_2011_hallgatoi_NK. Válaszadók száma = 73. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_2011_hallgatoi_NK. Válaszadók száma = 73. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DPR_0_hallgatoi_NK DPR_0_hallgatoi_NK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0%

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA FIATAL KUTATÓK KÉT NEMZEDÉKE. KARCSICS ÉVA: A versenyképes közgazdász

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA FIATAL KUTATÓK KÉT NEMZEDÉKE. KARCSICS ÉVA: A versenyképes közgazdász 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

Felnőttek pályaorientációja, élethossziglani tanulása. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Felnőttek pályaorientációja, élethossziglani tanulása. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Felnőttek pályaorientációja, élethossziglani tanulása szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2010 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 5. Sorozatszerkesztők: Karlovitz

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány A hazai egyetemek bekapcsolódása a nemzetközi oktatási és kutatási színtérbe, és

Részletesebben

P R O B L É M Á JA. M. Csizmadia Béla Szeidl György 1. AZ OKTATÁS

P R O B L É M Á JA. M. Csizmadia Béla Szeidl György 1. AZ OKTATÁS A M Ű S Z A K I F E L S Ő O K T A T Á S N É H Á N Y P R O B L É M Á JA A G É P É S Z M É R N Ö K K É P Z É S K A P C S Á N M. Csizmadia Béla Szeidl György Összefoglaló fejtegetéseinkben szándékosan kerüljük

Részletesebben

Regionális munkaerő-piaci vizsgálat

Regionális munkaerő-piaci vizsgálat Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Regionális munkaerő-piaci vizsgálat Zárótanulmány TÁMOP 4.1.1. Diplomás Pályakövető Rendszer projekt A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló (1) Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló Impresszum:

Részletesebben