Mágnesség mágnes ferromágneses ferrimágneses domé- nekben remanencia koercitív

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mágnesség mágnes ferromágneses ferrimágneses domé- nekben remanencia koercitív"

Átírás

1 Mágnesség az elektromágnesség egyik megjelenése. A 19. században tárták fel, hogy az elektromos és a mágneses jelenségek szoros kapcsolatban állnak, egymástól elválaszthatatlanok. Mozgó elektromos töltések mágneses teret keltenek, a mozgó töltésekre mágneses erők hatnak. Az egymástól függetlenül létező pozitív és negatív elektromos töltéstől eltérően mágneses egypólust még nem találtak, bár az elméleti fizika számol létezésével. Tapasztalataink szerint csak mágneses dipólus, vagyis egymástól elválaszthatatlan északi és déli pólus létezik. Az atomok maguk is parányi mágnesek. Külső mágneses tér hatására az atomok rendezettséget vesznek fel, az anyag mágneses tulajdonságokat mutat. Az anyagok mágnesezhetőségén alapul a modern információtárolás: audio- és videomagnó, mágneslemezek (floppy, winchester). Erős mágneses térben alkot részletgazdag képet az emberi szervezetről a mágneses rezonancia (MR) módszer. A Föld maga hatalmas mágnes, ezzel vált érthetővé a már évszázadok óta sikeresen használt iránytű működése. A bolygók mágneses tere alakítja ki a magnetoszférát, amely védelmet nyújt a Napból származó részecskeáram, a napszél ellen. mágnes a mágnesség alapjelenségeit mutató anyagi közeg, amelynek alapvető tulajdonságai a kétpólusú (északi és déli) sarkítottság és a más mágneses anyagokra érintkezés nélkül, a távolból is ható vonzó vagy taszító erő. Ez a sokáig rejtélyesnek tartott távolhatás a mágneses erőtér. A mágnesek vonzását már az ókorban ismerték, a 19. sz. óta pedig azt is tudjuk, hogy a villamos áramok is teremtik és követik a mágneses erőteret. Így minden anyag mágneses a maga módján a benne mozgó elektronok áramai miatt, mágneseknek azonban mégis csupán a rendezett ferromágneses és ferrimágneses szerkezetű, általában szilárd halmazállapotú állandó mágneseket nevezzük. Ezek mikroszerkezete parányi atomi mágnesek egyirányba rendeződésével épül fel az atom-párok között ható, kvantumfizikai eredetű kicserélődési kölcsönhatás erőterében, a Curie-pont alatti hőmérsékleteken. A rendezettség mikrométernyi méretű tartományokban doménekben valósul meg, és a sokféle irányú doménből összegződő eredő mágnesezettség nagy külső térerőben telítődik, majd nulla térerőnél is visszamarad a remanencia értéke, amely az ellenkező irányú koercitív

2 erőtérnél nullázódik. A mágnesezési folyamat hiszterézis-függvénye a mágneses eszközök műszaki alkalmazása szempontjából ad fontos információkat. mágneses eszközök a mágneses anyagok tulajdonságaira és a mágnesség fizikai jelenségeire vonatkozó tudást a társadalom hasznos céljai érdekében felhasználó műszaki alkotások. A mágnesek hiszterézis-függvényének fizikai paraméterei, a telítési és a remanens mágnesezettség, valamint a koercitív erő értékei a mágnesek alkalmazhatóságát lényegesen befolyásolják. A kemény-mágnesekben általában ritkaföldfém ötvözetek a telítési mágnesezettség, a remanencia és a koercitív erő is a lehető legnagyobb értékű. A lágy-mágneses anyagokban pl. a transzformátorok vasmagjaiban a telítési mágnesezettség nagy, de a kis értékű remanencia és koercitív erő biztosítják a hiszterézishurok területével arányos kis vasveszteséget. A számítógépi digitális memóriák mágneses vékonyrétegeiben a remanencia és a koercitív erő értékeinek a biztonságos adattároláshoz elegendően nagynak, viszont a gyors működést biztosító kis energiaveszteséghez minél kisebbnek kell lenniük. A szórakoztatóipari analóg műsorrögzítésre használt audio- és videoszalagok mágneses rétegeiben a jelek alakjának hű átvitele, a bemeneti mágnesező erőtér és a kimeneti remanens mágnesezettség lineáris arányossága a legfontosabb követelmény. Fogalmak: a. Diamágnesesség: a kisebb mágneses térerő irányába mozdulnak (Sn, Pb, Ag, Au). A fémek többségének atomjai szimmetrikus kompenzált spinű elektronpárokat, lezárt elektronhéjakat tartalmaznak, ezért az egyes elektronok mozgása során keletkező mágneses momentumok egymást kompenzálják. Külső mágneses tér az elektronok mozgását megváltoztatja, az addig kompenzált mágneses momentumú részecskéket átmenetileg aszimmetrikusan rendezi el. ún. indukált mágneses momentum jön létre, amely taszítja a mágnest. b. Paramágnesesség: néhány elektron kompenzálatlan marad, így az atomoknak saját mágneses momentumuk van, a nagyobb mágneses térerő irányába tolódnak el (Al, Pb, Cr, Ti, Mn), amelyet csak külső mágneses tér rendezhet el, orientálhatja az atomok mágneses tengelyeit az erővonalakkal párhuzamosan.

3 c. Ferromágnesesség: ha az atom kompenzálatlan mágneses momentuma olyan nagy, hogy az atomok mágnesessége már a szomszédos atomokat is bizonyos mértékben orientálja, mágneses szigetek jönnek létre, ahol az egyes atomok mágneses erővonalai párhuzamosak. Külső erőtér a mágneses szigetek egységesen orientálhatja, ezáltal erős, maradandó mágnes jön létre. Minden ferromágneses anyagra van egy hőmérséklet (Curie-féle pont), ahol a ferromágnesesség megszűnik. Permanens mágnesek Az állandó kutatásfejlesztés eredményeként kialakított mágnes anyagoknak köszönhetően egyre kisebb méretben egyre nagyobb mágneses energia áll rendelkezésre. A mágnesek csoportosítása: Funkciójuk szerint: - Elektromos energiát alakítunk át mozgási energiává (motorok, hangszórók) - Mozgási energiát alakítunk át elektromos energiává (generátor, mikrofon, érzékelők) - Mechanikai energiát továbbítunk (rögzítők, kuplungok, emelők, vaskiválasztó, szeparátor) A mágnes anyaga szerint: AlNi, AlNiCo ( öntött mágnes ) Ferrit mágnes ( kerámia mágnes ) Szamárium-kobalt (ritkaföldfém mágnes) Neodimium-vas-bór ( ritkaföldfém mágnes)

4 AlNi, AlNiCo ( öntött mágnes ) Az első izotróp AlNi mágnesek a 30-as évek elején jelentek meg. Aluminium, Nikkel és vas ötvözetéből állították elő hagyományos öntészeti technológiával. Néhány évvel később már anizotrop öntött mágneseket is készítettek, amelyek már Al, Ni, Co, Cu, Fe ötvözetéből áll. A korábban használt hajlított acélmágneseket váltotta fel. Sokkal kedvezőbb mágneses paraméterei miatt jelentős méretcsökkenést tettek lehetővé. (pl. villanyóra fékmágnese, Deprez-műszer) Előállítás: A tiszta alapanyagokat megfelelő arányban előírt technológiai sorrendben összeolvasztják és a kívánt mágnes alakjának megfelelő héjformába öntik, ahol a folyékony fémkeverék megszilárdul. A megfelelő mágneses paraméterek hőkezeléssel érhetők el. 910 C -on edzik, majd mágneses térben, adott sebességgel hűtik le. Így kialakul a kívánt irányítottság, a mágneses anizotrópia. Készülhet AlNiCo mágnes szintereléssel is, ahol a finom por alakú alapanyagokból préseléssel állítják elő a kívánt alakot, amit aztán védőgázas kemencében szinterelnek, végül hőkezelnek. A szintermágnesek jelentős szerszámozási költségei és technológiai igénye miatt áruk magasabb, mint az öntött mágneseké. Csak nagy szériák esetén gazdaságos. Mágneses jellemzők: Mágneses tulajdonságát a magas remanens indukció és viszonylag kis koercitív erő szabja meg. A mágneskör tervezésnél ezt mindig szem előtt kell tartani. Előnyeit a hosszú rudaknál (3-4 < L/D aránynál) ill. szűk légrésű mágnesköröknél lehet kihasználni. Egyes esetekben a felmágnesezés a mágneskör összeszerelése után történik (mágnesasztal, kuplung, hangszóró..) Az szakirodalom szerint stabilitására jellemző, hogy 15 év alatt kb. 5%-ot csökken a mágnesezettsége, amit újramágnesezéssel vissza lehet állítani. Azoknál az alkalmazásoknál, ahol még ilyen mértékű változás sem megengedett, ott -mesterséges öregítéssel- kell beállítani a stabil állapotot. (árammérő óra, járműipari felhasználás..) Külső ellenterekkel szemben az ellenálló képessége kicsi. Az összes létező mágnesfajtával összehasonlítva messze a legjobb a hőmérséklettűrő képessége. Megengedett maximális környezeti hőmérséklet 550 C.

5 Mechanikai jellemzők: Az öntött mágnesek természetes tulajdonsága a nagy keménység, a porozitás és a rideg kristályos szerkezet ezért megmunkálni köszörüléssel szokták. Az 50% körüli vastartalom miatt a korrózióra való hajlam a vaséhoz hasonló. Nem igényel külön galvanikus bevonatot. Alkalmazási terület: Hangszóró, motor, jeladó, mágnesasztal, kuplung, Ferrit mágnes kerámia mágnes 1952-ben szabadalmaztatták az izotróp-, majd 1954-ben az anizotróp ferrit mágneseket. Gyártástechnológiájuk és fizikai tulajdonságuk alapján gyakran említik kerámia mágnesekként is. Az olcsó és korlátlanul rendelkezésre álló alapanyagoknak köszönhetően áruk a legalacsonyabb. Ugyanakkor a kedvező mágneses jellemző miatt a legjobb ár/érték arányt mutatják. Előállítás: Gyártási folyamat a 80 % vasoxid és a 20 % stroncium- vagy báriumkarbonát keverék összeőrlésével kezdődik. Ezt követi a keverék kiégetése (ferritizálás), aminek az eredményeként kapjuk az oxidkerámiát (stoncimferrit vagy báriumferrit). Az újabb őrlés egészen egykristály méretig (mikronos szemcseméret) tart. Itt már elemi mágnes kristályokat kapunk. Az őrölt porból száraz vagy nedves préseléssel állítják elő a kívánt alakú mágneseket. A préselt mágneseket magas hőfokon alagútkemencékben szinterelik. Ekkor a méretek kb. 17 %-ot zsugorodnak. A pólusméreteken általában ennél szigorúbb tűrést írnak elő, ezért a végső méretet köszörüléssel állítják be. Mágneses jellemzők: Az izotróp mágnesek bármilyen irányba mágnesezhetőek és közel azonos mágneses jellemzőket mutatnak a különböző irányokban. Az anizotróp mágnesek préselése erős mágneses térben történik, ezért van egy kitüntetett, un. könnyű mágnesezési irány. Ebben az irányban sokkal kedvezőbb jellemzői vannak, mint többi irányban.

6 A kerámia mágnesek nagy kristály anizotrópiájának köszönhetően nagy koercitív erővel rendelkeznek, ami a külső-, gyöngítő terekkel szemben ellenállóvá teszi és biztosítja hosszú idejű stabilitást. A viszonylag alacsony remanens indukció miatt nagyobb pólusfelülettel kell tervezni. Megengedett maximális környezeti hőmérséklet 250 C. Mechanikai jellemzők: Nagyon kemények, ezért köszörülni is csak gyémántszerszámmal lehet. Rendkívül ellenállóak a korrózióval, savakkal, sókkal, olajakkal és gázokkal szemben. Alkalmazási terület: Hangszóró, motor, szeparátor, rögzítők Szamárium-kobalt (ritkaföldfém mágnes) A 60-as évek elején jelent meg a szamárium-kobalt mágnesek első generációja, melyet az SmCo5 képlettel jelölnek. Hagyományos mágnesötvözők (vas, kobalt) mellett ritkaföldfémet, szamáriumot is tartalmaz. A korábbi mágnes anyagokkal összehasonlítva sokkal kedvezőbb paraméterekkel rendelkeznek. A második generációt jelentő Sm2Co17 mágnesekre a még nagyobb koercitív erő és (BxH) max érték a jellemző. Kiváló mágneses tulajdonságaik ellenére a viszonylag magas áruk korlátozza széleskörű felhasználásukat. Előállítás : Először elkészítik a kívánt összetételű elő-ötvözetet, amelyből őrléssel finom port állítanak elő. Ebből mágnestérben történő préseléssel készül az anizotrop mágnes, vagy izo-statikus préseléssel az izotróp mágnes. Sok esetben először nagyobb hasábokat préselnek és később ezekből gyémántszemcsés tárcsákkal vágják ki a kisebb méretű hasábokat. A préselt darabokat magas hőfokon szinterelik, majd köszörülik, vágják méretre.

7 Mágneses jellemzők : Az izotróp mágnesek bármilyen irányba mágnesezhetőek és közel azonos mágneses jellemzőket mutatnak a különböző irányokban. Az anizotrop mágnesek préselése erős mágneses térben történik, ezért van egy kitüntetett, un. könnyű mágnesezési irány. Ebben az irányban sokkal kedvezőbb jellemzői vannak, mint többi irányban. Szamárium-kobalt mágnesek a korábbi mágnes anyagoknál nagyobb koercitív erővel rendelkeznek, ami a külső-, gyöngítő terekkel szemben ellenállóvá teszi és biztosítja hosszú idejű stabilitást. Remanens indukciója alig kisebb mint az AlNiCo-nak, de több mint duplája a ferritének. Maximális BxH szorzata 5-6- szor nagyobb, mint a korábbi mágnes anyagoknak. Megengedett maximális környezeti hőmérséklet 250 C. Mechanikai jellemzők: Nagyon kemények, ezért köszörülni is csak gyémántszerszámmal lehetséges. Keménységüknek köszönhetően a legtörékenyebb mágnesek. Normál körülmények között nem korrodálnak, ezért külön galvanikus védelmet nem igényelnek. Alkalmazási terület: Mikromotor, autóipari érzékelők, jeladók Neodimium-vas-bór ( ritkaföldfém mágnes) A Neodimium-vas-bór mágneseket 1980-ban fedezték fel. Jelenleg ez a legmodernebb mágnesfajta. A szamárium-kobalt mágnesekkel együtt a ritkaföldfém mágnesek csoportjába tartoznak. Gyártási technológiájuk is sok hasonlóságot mutat.

8 Előállítás: Először elkészítik a kívánt összetételű elő-ötvözetet, amelyből őrléssel finom port állítanak elő. Ebből mágnestérben történő préseléssel készül az anizotróp mágnes, vagy izo-statikus préseléssel az izotróp mágnes. Sok estben először nagyobb hasábokat préselnek és később ezekből gyémántszemcsés tárcsákkal vágják ki a kisebb méretű hasábokat. A préselt darabokat magas hőfokon szinterelik, majd köszörülik, vágják méretre. A korrózió megelőzése érdekében galvanikus bevonat (nikkel, zink,..) szükséges. Fő előnyük a szamárium-kobalttal szemben a jobb mágneses tulajdonságok és a jóval alacsonyabb ár. Mágneses jellemzők: Neodimium-vas-bór mágnesek a szamárium-kobalt mágneseknél is nagyobb koercitív erővel rendelkeznek Remanens indukciója megegyezik az AlNiCo-éval. Maximális BxH szorzata kb. másfélszerese a szamárium-kobalt mágnesének. A legnagyobb problémát a korrózió és a viszonylag alacsony maximális megengedett külső hőmérséklet jelenti. T max C. anyagminőségtől függően. Mechanikai jellemzők: Nagyon kemények, ezért köszörülni is csak gyémántszerszámmal lehetséges. Nagy keménységük és erős mágneses terük miatt könnyen törnek vagy sérülnek, amikor egy másik mágnessel összecsapódnak. Nagyobb méretek esetén ez komoly balesetet is okozhat. Normál körülmények között korrodálnak, ezért galvanikus védelmet igényelnek. Alkalmazási terület: Hangszórók, motorok, jeladók, rögzítők, kuplungok

Fémek és ötvözeteik kristályosítása

Fémek és ötvözeteik kristályosítása A szerkezeti anyagok nagyobb részében, a fémekben az atomok a tér mindhárom irányában, szabályosan ismétlődő idomok szerint rendeződve helyezkednek el. Az ilyen anyagokat kristályos anyagoknak nevezzük.

Részletesebben

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Szent István Egyetem ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Doktori (Ph.D) értekezés Földi László Gödöllő 01 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

Termoelektromos jelenségek

Termoelektromos jelenségek Termoelektromos jelenségek Vezetési elektronok maguktól nem lépnek ki egy fém felületéről, ahhoz, hogy ez megtörténjen, az elektronokra a fém belseje felé irányuló erő ellenében bizonyos munkát, un. kilépési

Részletesebben

REJTETT SZÚRÓ-VÁGÓ ÉS LŐFEGYVEREK JELLEMZŐ ANYAGA ÉS KIALAKÍTÁSA

REJTETT SZÚRÓ-VÁGÓ ÉS LŐFEGYVEREK JELLEMZŐ ANYAGA ÉS KIALAKÍTÁSA IV. Évfolyam 4. szám - 2009. december Sipos Jenő sipos.jeno@zmne.hu Bunyitai Ákos bunyitai.akos@gmail.com REJTETT SZÚRÓ-VÁGÓ ÉS LŐFEGYVEREK JELLEMZŐ ANYAGA ÉS KIALAKÍTÁSA Absztrakt A rejtett fegyver fogalmának

Részletesebben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben

FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK. Az atomok elrendezıdése (a) f.k.k., (b) hex és (c) t.k.k. szerkezetben BEVEZETİ FÉMEK ÉS ÖTVÖZETEK A fémek egy vagy több fémes elembıl állnak, de tartalmazhatnak nem-fémes elemeket (pl. C, N, O, H, P, stb.) is. A fémek általában kristályos szerkezetőek, amorf fémek csak különleges

Részletesebben

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András TANULÁSI ÚTMUTATÓ Villanymotorok a gyakorlatban Készítette: Mozsolics András A fejlesztő intézmény megnevezése: Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 1-5.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Villamos és mágneses tér jellemzői, indukciós jelenségek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Villamos és mágneses tér jellemzői, indukciós jelenségek. A követelménymodul megnevezése: Danás Miklós Villamos és mágneses tér jellemzői, indukciós jelenségek A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

FUNKCIONÁLIS KERÁMIÁK. Cél

FUNKCIONÁLIS KERÁMIÁK. Cél FUNKCIONÁLIS KERÁMIÁK Cél funkcionális kerámiák különböző típusainak áttekintése, a ferroelektromos, más néven piezoelektromos kerámiák szerkezetének, tulajdonságainak, a piezoelektromos viselkedés okainak,

Részletesebben

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai tulajdonságaira PhD Értekezés

Részletesebben

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak.

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. 3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. Az atom szerkezete Az anyag legkisebb olyan része, amely még az anyag tulajdonságait mutatja, a molekula. A molekula atomokból, az atom pedig atommagból, és az

Részletesebben

3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA

3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA 3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA A földmágneses tér elemei nemcsak a helynek, hanem az időnek is a függvényei. A tapasztalatok szerint a mágneses tér időben minden más földfizikai erőtérnél gyorsabban

Részletesebben

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József

A RÁDIÓAMATŐR. ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN. Lektor és szerkesztő: Papp József A RÁDIÓAMATŐR ELŐADÁSSOROZAT 1 60. rész 2010 2014. (Harmadik, bővített kiadás) Szerző: Zentai Tibor HA2MN Lektor és szerkesztő: Papp József HAJDÚ QTC 2015. A kiadvány szabadon terjeszthető, ára kizárólag

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai

MUNKAANYAG. Gubán Gyula. Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál. A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai Gubán Gyula Aktív védőgázos ívhegesztések végzése karosszériajavításoknál A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság Adó-vevõs fotokapcsolók A mûködés aelve: 1. Az adó-vevõs érzékelõ két részbõl áll, egy adóból (fénykibocsátó), és egy vevõbõl (fényelnyelõ). Egy fénysugár kapcsolja össze a két eszközt egymással. vevõ

Részletesebben

ALUMÍNIUM ÉS ÖTVÖZETEI. Cél

ALUMÍNIUM ÉS ÖTVÖZETEI. Cél ALUMÍNIUM ÉS ÖTVÖZETEI Cél Az alumínium és ötvözeteinek szerkezete, tulajdonságai, a hőkezelés, szilárdságnövelés és könnyű megmunkálhatóság elvi alapjainak, valamint autóipari alkalmazásainak elsajátítása

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS

1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS 1. ÁLTALÁNOS KÉMIA 1.1 ATOMFELÉPÍTÉS, ATOMSZERKEZET, PERIÓDUSOS RENDSZER, ELEM FOGALMA, ATOMOK MÉRETE, IONOK, ELEKTRONEGATIVITÁS - környezetünkben az atomok kötött állapotban (magasabb hőmérsékleten, nyomáson

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

CCD kamerák. Egy ilyen kis tároló három alapvető részből áll: szennyezett félvezető alapréteg, szigetelő zóna (általában szilícium-dioxid), elektróda.

CCD kamerák. Egy ilyen kis tároló három alapvető részből áll: szennyezett félvezető alapréteg, szigetelő zóna (általában szilícium-dioxid), elektróda. CCD kamerák A CCD kamerák alapelvét még 1970 táján fejlesztették ki a Bell Laboratóriumokban. A kutatás eredményeként olyan eszközöket készítettek, melyek ún. MOS (Metal Oxide Semi-conductor, Fém-Oxid

Részletesebben

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma 3.15. Műszerek és mérések 3.15.1. A mérés fogalma Hagyományos értelmezés szerint a mérés egy fizikai mennyiség nagyságának meghatározása a választott mértékegységben kifejezett számértékével. A mérési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA. Előadásanyag 2005/2006. Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA Jókainé Szatura Zsuzsanna Előadásanyag 2005/2006 Élelmiszermérnök BSc levelező hallgatóknak Az anyagban található ábrák forrásai : Dr. Tóth Árpád : Általános és szervetlen

Részletesebben

Őrlés. Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM)

Őrlés. Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) Őrlés A mechanikai őrlés egy hatékony, gazdaságos és széleskörűen vizsgált módszer. A mechanikai őrlés egyik előnyös jellemzője, hogy egyszerű az átjárhatóság a laboratóriumi módszerek és a nagyságrendekkel

Részletesebben

1.1 ANYAGOK RENDSZEREZÉSE

1.1 ANYAGOK RENDSZEREZÉSE 1.1 ANYAGOK RENDSZEREZÉSE 1.1 MELYEK AZ ANYAGOK JELLEGZETES HALMAZÁLLAPOTAI ÉS ÁLLAPOTVÁLTOZÁSAI? 1.1.1 Halmazállapotok: szilárd (kristályos pl: fémek és amorf pl:üveg) cseppfolyós (folyadék, olvadék)

Részletesebben

Anyag, energia, erők

Anyag, energia, erők Tartalom Mi az anyag, az energia, mik az erők és a kölcsönhatások? Ezek legfontosabb tulajdonságai. Megjegyzés Ez egy elég rövid és érthető téma. Azt magyarázza el, hogy miből van az anyagi világ és mi

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

Minden a gyújtótekercsekről

Minden a gyújtótekercsekről Gyújtástechnológia Dízel hidegindítási technológia Hűtés Érzékelők Minden a gyújtótekercsekről Technikai információk, 7. sz. Perfection Beépített tökéletesség built in 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A szikragyújtású

Részletesebben

A számítógép működési elve

A számítógép működési elve A számítógép működési elve A számítógépek működésének elve a kettes számrendszer segítségével fogalmazható meg. Kétféle állapotú egységek működtetésén alapul a legbonyolultabb eljárások elvégzése, szöveges

Részletesebben

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék Rendszerek RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék A rendszer általánosan ismert és kiterjedten használt fogalom, például a szoba, ahol tartózkodunk, rendelkezik fűtési-, esetleg légkondicionáló

Részletesebben

Elektromágnesség tesztek

Elektromágnesség tesztek Elektromágnesség tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai

NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszék NMR Laboratórium Verziószám: 1.2 CD, 2002. január NMR vizsgálatok

Részletesebben