SZAKMAI ÚT BELGIUMBA ELS SEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM EGYESÜLETÜNKNÉL JÁRT A MIKULÁS SZÜLETÉSNAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI ÚT BELGIUMBA ELS SEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM EGYESÜLETÜNKNÉL JÁRT A MIKULÁS SZÜLETÉSNAP"

Átírás

1 KAPCS LAT A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója SZAKMAI ÚT BELGIUMBA ELS SEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM EGYESÜLETÜNKNÉL JÁRT A MIKULÁS SZÜLETÉSNAP

2 SZAKMAI ÚT BELGIUMBA Egyesületünk munkatársai szakmai továbbképzésen vettek részt a Periskal Groupnál a Belgiumban található Wuustwezelben. Hertendi Ervin, Keszei Péter, Kutasi György, Pampuk Imre és Rábai Roland képviselték Egyesületünket a képzésen. A Periskal Group olyan programokat gyárt számítógépre, amelyek a transzponderekkel összekötve számos a hajózást megkönnyít funkcióval bírnak. Ilyenek többek között az elektronikus hajózási térkép, valamint a hajózási jelzések megjelenítése, útvonaltervezés és számos egyéb navigációs segítség. (út id tartamának kiszámítása, távolság stb.) Egyesületünk munkatársait három cél vezérelte, hogy személyesen keressék fel a Periskalt. Lehet ség van a radarkép rávetítésére a normál ECDIS térképmegjelenítésen, melynek el nye, hogy nem kell két külön monitoron figyelni a radart és a térképet, hanem egy felületen látni azt. Valamint Egyesületünk munkatársai számos szoftvert telepítettek fel a hajókra, azonban a különböz típusú transzponderek esetében inkompatibilitás miatt problémák merültek fel. A képzés által ezeket sikerült kiküszöbölni. Ezen kívül a belga vállalat bemutatta legújabb fejlesztéseit, új technológiáit. Az egynapos képzés alatt közel tíz kolléga segítette munkatársaink képzését. A szabadid ben kollégáink megtekintették Vlissegen városának kiköt jét. 2.

3 Egyesületünk szervezésében zajlott le az a projektmeeting a budapesti Novotel Hotelban, amelyen több mint 60 ember vett részt. A meghívottak több mint tíz ország 23 projektpartnerét képviselték. ADB-PROJEKT Háromnapos projektmeeting Budapesten Mez Gergely projektmenedzserünk ismertette szervezetünk feladatait a projektben és beszámolt a jelenlegi állásról. Mint mindenki el tt ismeretes, a projektben kommunikációs feladatokat látunk el. Ennek kapcsán örömmel számolt be arról, hogy elkészült a projekt hivatalos weboldala (www.adbmultiplatform.eu), valamint hamarosan a projektismertet -brosúra grafikája is látható lesz. Mez Gergely a kés bbiekben el adást tartott a RIS kapcsolódásáról más közlekedési módokhoz. A projektmeetinget a résztvev k áttekintették, melyik szervezet hol tart a feladatok el rehaladásában és a január végi belgrádi meetingig milyen feladatok várnak rájuk. Mi is az a ADB-Multiplatform? Az ADB-Multiplatform célja, hogy összekapcsolja a folyami, a közúti és a vasúti szállítási módokat. A 30 hónapos futamidej projektben els sorban a folyami hajózás és kifejezetten a RIS kapcsán szerzett tapasztalatainkat használjuk fel, valamint ahogy a SEERISK-nél, itt is a kommunikációért vagyunk felel sek. DISZPÉCSERKÖZPONT ismeretellen rz vizsga 24-órás szolgálatot ellátó diszpécser-munkatársaink számára elengedhetetlen a megszerzett tudás és ismeret folyamatos szinten tartása, valamint a változások, új szabályok stb. pontos ismerete. Ennek kapcsán évente egy alkalommal bels vizsgát tartunk, amely az alábbi területeket érinti: RIS a hazai és nemzetközi hajózásban, veszélyesárú szállítással összefügg információk, hajózási szabályzat és változásai. A december 10-én megrendezett vizsgát minden munkatárs sikeresen teljesítette. 3.

4 SZAKÉRT I ESZMECSERÉK holland vizeken november utolsó hetében rendezte a négy európai RIS Szakért i Csoport az idei második üléssorozatát, valamint nagyszabású konferencia megvalósulására is sor került Rotterdamban, a holland víziútért felel s szervezet segítségével. CO-WANDA munkamegbeszélés az A38-on A RIS négy alaptechnológiája folyamatos fejl dés és fejlesztés alatt áll immár világszerte. Európában a négy területért négy szakért i csoport felel s, akik évente két alkalommal találkoznak, hogy megvitassák tapasztalataikat és alakítsák a szabványokat. A négy RIS Szakért i Csoportban az egyes országok kormányzati és nem kormányzati, illetve megfigyel státuszú képvisel i vesznek részt. Az idei második RIS Héten Bellyei Csaba (Nemzeti Közlekedési Hatóság), Rédly László és egyesületünk részér l Rafael Róbert képviselték Magyarország érdekeit és adtak számot a hazai eredményekr l. A Rijkswaterstaat által szervezett november 28-i konferencián magas színvonalú szakmai el adások keretében ismerhette meg a közel 150 résztvev, hogy Európában milyen információs szolgáltatásokkal támogatható a vízi közlekedés biztonsága és hatékonysága. A projekt ez év októberében indult, így id szer volt egy negyedéves áttekintés. December 3-4-én rendeztük meg azt a munkamegbeszélést, melyen 9 ország 11 partnere vett részt, hogy áttekintsék a SEE (Dél-Kelet Európai Nemzetközi Együttm ködési Program) program keretében megvalósult projekt el rehaladási fázisait. Egyesületünk részér l Rafael Róbert számolt be az általunk vállalt 4-es munkacsomag kettes tevékenységér l, mely els sorban a megvalósítási koncepció elkészítéséhez szükséges pilotkísérletekhez kapcsolódik. A CO-WANDA projekt f célja a dunai hajóhulladék-kezelési rendszer összehangolását szolgáló nemzetközi egyezmény szakmai el készítése az érintettek bevonásával. A projekt megvalósítása során sor kerül továbbá konkrét kísérleti alkalmazások bevezetésére is a korszer hulladékkezelési módszerek bemutatásával. Megtisztel számunkra, hogy Magyarország képviseletében, a SEE Programban futó CO-WANDA projekt folyami információs szolgáltatásokkal kapcsolatos tartalmát egyesületünk vezérigazgatóhelyettese mutathatta be a közönségnek. 4.

5 CO-PO Projektzárás Mohácson A horvát-magyar projektünk mintegy 16 hónapos közös munkájának zárására került sor a horvát és magyar határrendészet magyar oldalán, Mohácson, Baranya megye, Eszék-Baranya megye, valamint Egyesületünk részvételével. A december 6-án megrendezett zárókonferenciának részét képezte a projekt keretében megvalósult Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely dunai határkiköt épületében létesült iroda ünnepélyes átadása. EDR Menet közben patkoltuk a lovat mondták diszpécser-kollégáink, amikor a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi F igazgatóság területi és helyi szerveinek átszervezése során az EDR-rendszer struktúrája is módosításra került. Dr. Hatala József r. altábornagy, országos rend r- f kapitány, valamint Dakos József r. dandártábornok, a Baranya Megyei Rend r-f kapitányság vezet je és Milan Baricevic, az Eszék-Baranyai Rend r Igazgatóság vezet je ünnepélyes keretek között aláírták a KKSZH M ködési Szabályzatát. Nem egyszer rutinfeladatot oldott meg a diszpécser szolgálat állománya, melyet gyorsan, precízen és észrevétlenül hajtottak végre anélkül, hogy a veszélyhelyzeti információáramlásban fennakadás történt volna. A BM OKF Informatikai F osztály, valamint a megyei katasztrófavédelmi híradós szakembereinek összehangolt munkájával május 9-t l megkezd dött a katasztrófavédelem rádióinak átprogramozása, mely során a csoportok is megváltoztak. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon bekövetkezett szervezeti változásokat követve az összes megyei rádió törlésre került, majd új számon, megfelel tulajdonságokkal és jogosultságokkal a diszpécserszolgálat újra létrehozta. Az áttekinthet bb, egységes struktúrák felépítése június 29-én fejez dött be. Ez id alatt 4578 rádió törlése és 4825 db rádió átprogramozása történt meg, így közel módosítást hajtottak végre. Egyesületünk legf bb eredménye az a határrendészeti igényeknek megfelel en kialalkított elektronikus hajózási utaslista, amelyet az európai szabványoknak megfelel en Európában els ként valósítottunk meg. Egyesületünket többek között Dobai Sándor is képviselte az eseményen. 5.

6 A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója ELS SEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM munkatársaink számára Kaposi Judit és Hertendi Ervin részt vett a DolomitMed Egészségügyi Kft. által szervezett Munkahelyi Els segélynyújtó Tanfolyamon, majd ezt követ en sikeres vizsgát tettek. Elméleti és gyakorlati ismeretek szerzése mellett elsajátították a sebellátás és vérzéscsillapítás módszereit, a sérülések formáit, a sérült testrészek helyes rögzítésének módját, a sokk elleni eljárásokat, valamint az újraélesztés módszerét. A jöv év elején sor kerül valamennyi egyesületi munkatárs els segélynyújtó képzésére, hiszen ezen nemes dolog nem pusztán szervezeti, hanem állampolgári kötelesség, hogy bajba jutott embertársainkon segíteni tudjunk szükség esetén. 6.

7 EGYESÜLETÜNKNÉL JÁRT A MIKULÁS Felel sségteljes munkánk mellett törekvésünk, hogy a különböz ünnepeket méltó módon ünnepeljük. Ennek kapcsán munkatársaink gyermekeit felkereste a Mikulás. A december mindig izgalmakkal és várakozással teli hónap, nem csak a gyermekek, de a feln ttek számára is. Várjuk a Mikulást, a Karácsonyt, a téli szabadságot és a gyönyör fehér havat. A Kommunikációs Csoport hosszas egyeztetést követ en leszervezte a Mikulás és segít je, Krampusz úr látogatását Egyesületünknél. A gyermekek várva várt kedvence péntek délután érkezett Egyesületünkhöz a Murmansk-Budapest járattal, hogy ajándékait átadja dolgozóink gyermekei számára. 16 apró vendég várta izgatottan a Télapót a Hull a pelyhes fehér hó cím dallal, melynek hallatán nagyszakállú, vidám arcú, szálfa termet Mikulás lépett be az ajtón. A hitetlenked nagyobbacska gyerekek egyik ámulatból a másikba estek, mikor a feny fa méret mikulás gitárt ragadt és citera kísérettel eljátszotta a Hull a hó és hózik cím dalt. Az ajándékozásból természetesen Egyesületünk elnöke és partnerszervezetünk, a DND Telecom Center ügyvezet je sem maradt ki. A Mikulás rajongótábora közös éneklésben, majd kézm ves foglalkozáson vett részt, kés bb szerény fogadásra is sor került. A hónap ezen kedves ünnepe vidámságban, örömteli hangulatban zajlott. Köszönjük e szép napot, kedves Mikulás és Krampusz! 7.

8 A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület tájékoztatója SZÜLETÉSNAP kerek évfordulóst köszöntöttünk Egyesületünk munkatársa Pócsfalvi Szabolcsné, mindenki Bori nénije kerek évfordulós születésnapját ünnepelte. Ebb l az alkalomból a tárgyalóban szerény fogadást tartottunk tortával és süteményekkel. A gyönyör virágcsokrot Dobai Sándor elnök úr adta át Bori néninek, aki meghatódva mesélte el, hogy ilyen kellemes születésnapi meglepetésben még nem volt része. REPI-NAPTÁR AJÁNDÉKBA A Kommunikációs Csoport az ünnepek alkalmából RSOE-naptárat készített, abból a célból, hogy a vezet ség ezzel, a szervezetünk egész éves tevékenységét bemutató naptárral ajándékozza meg együttm köd partnereit. A Tobak Ferenc által megálmodott naptár 13 lapos és valamennyi lapján egy rövid üzenet található valamely tevékenységünkkel kapcsolatban, kiegészítve egy ahhoz a témához ill fotóval. A naptár megtekinthet a titkárságon. KEDVES KOLLÉGÁINK! BÉKÉS ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN NEKTEK ÉS SZERETTEITEKNEK Dobai Sándor és Kovács Csaba 8.

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés Korai fejlesztés Az európai helyzet elemzése Kulcstényez k és ajánlások Összefoglaló jelentés Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentés a Korai fejlesztés

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

HÍR forrás szerkesztése

HÍR forrás szerkesztése HÍR forrás szerkesztése A DRV Rt. bels információs kiadványának, a HÍR forrás-nak a szerkesztését 2002. január 1-tl Dónucz László PR-vezet veszi át Lódi Miklós munkaügyi osztályvezettl. A formai megújulás

Részletesebben

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében!

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 27. FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! PROJEKTKÖTET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK NTI ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK - SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS, 2012. Gypsy

Részletesebben

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt.

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt. Ez is lezárult: a Gyõr Szombathelyi projekt - a folyamat - Az igazgatóság közleményei 2006. augusztus 23-i ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2006. június 28-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet. Elfogadta

Részletesebben

A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN

A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Póla Péter A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN Témavezet : Dr. Illés Iván, tudományos tanácsadó

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

A támogatott szervezet adatai:

A támogatott szervezet adatai: A támogatott szervezet adatai: A pályázó szervezet hivatalos neve: Magyar Kerékpárosklub A pályázó szervezet székhelye: 1137, Bp., Radnóti Miklós u. 29. A szervezet hivatalos képviselıjének / képviselıinek

Részletesebben

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2013. FEBRUÁR HÓ, 14. ÉVFOLYAM 2 SZÁM ÁRA: 200,- FT Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése A Bodrogolaszi

Részletesebben

Légy része a történetnek!

Légy része a történetnek! Légy része a történetnek! Els találkozó Kedves Diósjen i Polgárok! Amikor e sorokat olvassák, már a 2010-es év els hónapjának a végén járunk, vagy talán a második elején. Megkezd dött tehát egy új év,

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kétmilliós segítség a kárpátaljai Eszenynek XXVII. évfolyam 15. szám 2015. április 23. Állás: jogász A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet

Részletesebben

Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár

Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár 23 hónap története képekben és szavakban TÁMOP 3.2.3/08/2 2009-0034 Állj mögém, szurkolj nekem, és ha együtt nyerünk, hajolj meg velem. - Presser Gábor - Előszó

Részletesebben

A kánikula sem tartott vissza

A kánikula sem tartott vissza 2008. július hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja IX. évfolyam 7. szám A kánikula sem tartott vissza Több mint évtizedes hagyománya van már, hogy minden évben július derekán megrendezzük

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés Katona Nóra - 2 - I. Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia 3 I.1. A definíció szintjén 3 I.2. Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben

Részletesebben

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd

é vkönyv 2006/2007 s zolgáltatás 006/2007 é vkönyv 2 lapítvány a m eze a k f ogd szolgáltatás fogd a kezem alapítvány évkönyv 2006/2007 tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Köszöntő...3 A napközi otthon beszámolója a 2006. évről...5 Beszámoló a lakóotthon munkájáról 2006-ban...9 Dolgozz

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket:

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket: 1 ÜNNEPI BESZÉD A 2009. december 20-tól 2011. december 31-ig tartó időszakban, a Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezetének működéséről, tevékenységéről. Tisztelt

Részletesebben

GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010

GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010 GYEMSZI IRF Egészségügyi Évkönyv 2010 II. rész - Számok a Magyar Egészségügyr l A GYEMSZI IRF sorozata Szerkeszt k: Borbás Ilona, Mihalicza Péter 2011. december ISBN 963 86852 2 0 Felel s kiadó: GYEMSZI

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

Medgyesegyházi hírlap Medgyesegyháza Város Önkormányzatának helyi, ingyenes közérdekű lapja

Medgyesegyházi hírlap Medgyesegyháza Város Önkormányzatának helyi, ingyenes közérdekű lapja Medgyesegyházi hírlap Medgyesegyháza Város Önkormányzatának helyi, ingyenes közérdekű lapja XXI. évfolyam, 4. szám 2013. április Medgyesegyházi hírlap 2 április Rendbe hozzák a Kétegyházi út burkolatát

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 1 2013/december A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 20 éves a Kárpátok Eurorégió A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 8. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. augusztus Ára: 250.- Ft Tisztelettel hívjuk és várjuk Önt és Kedves Családját a 2013. augusztus 20-i rendezvényre 10.00 óra Ünnepi

Részletesebben

A TERRORIZMUS ÉS A JOG A TERRORIZMUS MEGHATÁROZÁSA. Dr. Havasi Zoltán r. dandártábornok

A TERRORIZMUS ÉS A JOG A TERRORIZMUS MEGHATÁROZÁSA. Dr. Havasi Zoltán r. dandártábornok Dr. Havasi Zoltán r. dandártábornok A TERRORIZMUS ÉS A JOG A TERRORIZMUS MEGHATÁROZÁSA A terrorizmus, mint gyujtofogalom értelmezése nem mindig zavarmentes. A témával foglalkozó szakemberek a fogalom tekintetében

Részletesebben

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1808 2012 Egyetemi folyóirat Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Emlékoszlopavatás a Ludovikán Altábornagy lett: Bleszity János 10 éve az Európai Unióban

Részletesebben

Tovább javuló üzemi eredmények

Tovább javuló üzemi eredmények 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 8. szám 2006. 2004. augusztus október VESZTESÉGES ÉVEK UTÁN POZITÍV NEGYEDÉVEK Tovább javuló üzemi eredmények A Rába-csoport működését 2006 második

Részletesebben

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám 2014/4. szám Kedves Besnyőiek! A 2010-14-es önkormányzati ciklus végére érvén a Besnyői Hírmondó ez évi 5. lapszámát ajánlom szíves figyelmükbe, melyben végre új háziorvosunk érkezéséről adhatunk hírt,

Részletesebben