Magyar Innovációs Szövetség. Az Innovációs Alap forrásszerkezetének átalakítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Innovációs Szövetség. Az Innovációs Alap forrásszerkezetének átalakítása"

Átírás

1 Magyar Innovációs Szövetség Az Innovációs Alap forrásszerkezetének átalakítása Készítette: Dr. Révész Tamás Budapest, június

2 T A R T A L O M 1. Az Innovációs Alap jelenlegi helyzete Az Innovációs Alap új konstrukciójának elvi alapjai Az Innovációs Alapnak az új konstrukcióban várható jövőbeni bevételei...10 Összefoglalás...16 Felhasznált irodalom

3 1. Az Innovációs Alap jelenlegi helyzete A évi XC. Törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról hozta új alapokra az innováció állami finanszírozását. Ez több, addig külön funkcionáló alapot egyesített, és kiadásaik finanszírozására egy új járulékfajtát, az innovációs járulékot vezette be. A törvény erre vonatkozó legfontosabb részei az alábbiak: 3. (2) Nem köteles járulékot fizetni a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XCV. törvény 3. -a szerint mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaság. 4. (1) A járulék alapja a helyi adókról szóló, többször módosított évi C. törvény 39. (1) bekezdése szerint megállapított adóalap. (3) A járulék éves bruttó összegéből e törvényben meghatározott körben és mértékig levonható a gazdasági társaság saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költsége, valamint a költségvetési gazdálkodási rendszerben működő és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 2. (1) bekezdésében meghatározott szervezetektől megrendelt kutatási-fejlesztési tevékenység költsége. 14. (1) A járulék éves bruttó összege a kisvállalkozások kivételével - a 4. (1) bekezdésben meghatározott vetítési alap a) 0,2 százaléka 2004-ben, b) 0,25 százaléka 2005-ben, c) 0,3 százaléka 2006-tól. (2) A kisvállalkozások által fizetendő járulék éves bruttó összege a 4. (1) bekezdésben meghatározott vetítési alap a) 0,05 százaléka 2004-ben, b) 0,1 százaléka 2005-ben, c) 0,15 százaléka 2006-ban, c) 0,2 százaléka 2007-től. Az idézett törvényszöveghez az alábbi észrevételeket kell tenni: Mint látható, a mikrovállalkozások mentesülnek a járulék fizetése alól. Ez eredetileg a 10 főnél kevesebbet foglalkoztató cégeket jelentette, de 2005-től már az 50 főnél kevesebbet 3

4 foglalkoztató cégek is járulékmentességet élveznek. Nyilvánvaló, hogy az eléggé önkényesen meghúzott kedvezményezettségi, illetve mentességi határok folyamatos vitákat vetítenek előre, és nem teszik érdekeltté a cégeket a legális foglalkoztatás növelésére. Az adó alapja lényegében az üzleti évi (évesített) korrigált nettó árbevétel. Ez mint köztudomású, eléggé halmozott, bruttó jellegű kategória, nem fejez ki lényeges közgazdasági tartalmat, sem az erőforrások, sem a termelés mennyiségét nem fejezi ki megfelelően. Fontos megjegyezni, - és ezért nem adóról, hanem járulékról van szó, - hogy elvileg senkinek sem kell a járulékot megfizetnie, ha legalább a járuléknak megfelelő összeget költ kutatás-fejlesztésre. Ezzel a kitétellel azonban hosszabb távon eléggé elbizonytalanítja az Alap bevételi perspektíváit, mivel a gazdálkodók előbb utóbb felismerik, hogy ha már úgyis elvész a járuléknak megfelelő összeg, akkor azt ha alacsony hatékonysággal is de mindenképpen érdemesebb saját célú kutatás-fejlesztésre költeniük. Igaz, a törvény csak a kutatás-fejlesztés közvetlen költségét engedi levonni a járulékból, de a cég számára a másoktól megrendelt kutatások lényegében járulékos költséget nem tartalmaznak. Mindezekből látható, hogy a járulék bevezetésekor rövidtávú, a technikai és politikai megvalósíthatóságot előtérbe helyező szempontok domináltak a hosszabbtávú, közgazdaságilag indokolt (versenysemlegesség, érdekeltség, stb.) szempontokkal szemben. Sajnos a járulék bevezetése óta eltelt másfél év alatt sem született olyan koncepció, amely a fenti fogyatékosságokat kiküszöbölné. Ezért is volt indokolt, hogy a GKM megbízásából az innovációs járulék konstrukciójának egy új koncepcióját dolgozzuk ki. Ezt az alábbi fejezet tárgyalja. Mielőtt erre sort kerítenénk, érdemes áttekinteni, hogy mekkora összegről is van szó, és milyen perspektívák vannak a jelenlegi rendszerben. Először az indulás évének pénzügyi adatait mutatjuk be az 1. táblázatban, majd az idei évre vonatkozó prognózisokat. Mint látható, az első évben az innovációs járulékbevétel majdnem másfélszeresen túlteljesült, elérte a 16 milliárd forintot. Ez azonban bármilyen jól hangzik is egyfelől, rámutat a bevételek tervezhetőségének nehézségére a jelenlegi konstrukció mellett. Mint látni fogjuk a javaslatunk a több lábon állás -ra törekszik, így a nagy számok törvényei alapján várható, hogy az egyes bevételi jogcímek teljesülési mértékében jelentkező eltérések jórészt kiegyenlítődnek, és így a középértéktől való eltérések mérsékeltebbek lesznek. 4

5 A Magyar Államkincstár április végéig bezárólag publikálta az Alap pénzforgalmát. Ebből látható, hogy az időarányos 25 %-kal szemben már csaknem 40 %-a folyt be az idei járulék-előirányzatnak. Ez ismét kb. másfélszeres túlteljesülést vetít előre. A folyamatos túlteljesüléssel szemlátomást nem tudtak lépést tartani az Alap kiadásai. A szükséges pályázatok kiírása, a támogatott projektek előrehaladása elmaradt a bevételek dinamikájától áprilisára az Alapnak már 20 milliárd többlete halmozódott fel. 1. Táblázat A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetésének előzetes teljesítése Bevételek törvényi előirányzat 2004.évi I-XII. hó Millió Ft teljesítés %-a Innovációs járulék ,8 Költségvetési támogatás ,6 Visszterhes támogatások törlesztései ,6 Egyéb bevétel Be nem azonosított bevétel 0 27 Költségvetés szerinti bevételek ,7 Függő tételek 0 3 Összes bevétel ,7 Millió Ft Kiadások törvényi előirányzat 2004.évi I-XII. hó teljesítés %-a Gazd.-ban hasznosuló alkalmazott K+F tám ,2 Vállalkozások K+F és innov.tev.-e támogatása ,5 Regionális innováció támogatása ,4 Innov. és kutat.partnerség, hálózatépítés...tám ,9 K+F eredmények elterjesztése,...hasznosítása ,4 Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok ,5 Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok ,0 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz ,1 Egyéb kiadás 0 0 Költségvetés szerinti kiadások ,2 Függő tételek 0 0 Összes kiadás ,2 5

6 KTI számlájának nyitóegyenlege 0 0 Összes bevétel ,7 Összes kiadás ,2 KTI számlájának záróegyenlege Táblázat A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetésének előzetes teljesítése Bevételek törvényi előirányzat évi módosított I-IV. hó előirányzat Millió Ft előirányzat %-a Innovációs járulék ,4 Költségvetési támogatás ,2 Visszterhes támogatások törlesztései ,4 Átvett pénzeszköz, egyéb bevétel ,0 Be nem azonosított bevétel Költségvetés szerinti bevételek ,7 Függő tételek Összes bevétel ,7 Kiadások törvényi előirányzat évi módosított I-IV. hó előirányzat Millió Ft előirányzat %-a Gazd.-ban hasznosuló alkalmazott K+F tám Vállalkozások K+F és innov.tev.-e támogatása ,3 Regionális innováció támogatása ,6 Innov. és kutat.partnerség, hálózatépítés...tám ,1 K+F eredmények elterjesztése,...hasznosítása ,7 Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok ,2 Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok ,7 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz Új fejlesztési tervekve való felkészülés tám ,0 Egyéb kiadás Költségvetés szerinti kiadások ,0 Függő tételek Összes kiadás ,0 6

7 A felhalmozódott összeg különösen felélénkítette e pénzek elköltése körüli vitákat. A kiadási oldalra koncentráló közgondolkodás közegében különösen nehéz a bevételi oldal átalakításához partnereket találni. Nem szerencsés, hogy az innováció több minisztérium hatáskörébe is tartozik, a főfelelős Oktatási Minisztérium viszont elsősorban a kiadási oldal struktúrájában érdekelt, a forrásszerkezetben kevésbé. Ezért is indokolt, hogy a GKM minél előbb megjelenjen egy saját, kiérlelt szakmai állásponttal az Alap forrásszerkezetét illetően. A következő fejezetben ennek megalapozásához kívánunk hozzájárulni. 2. Az Innovációs Alap új konstrukciójának elvi alapjai Az innovációt elősegítő állami szervezési, információáramlási, támogatási intézkedések pénzügyi fedezetét nem célszerű a gazdaság más szféráiból való elvonással teremteni elő (ez azok versenyképességét rontaná), hanem az e hatékonyságjavító program eredményeként megvalósuló - részben járadékjellegű -többletjövedelem egyrészének elvonásával (visszaforgatásával) lenne piackonform módon megoldható. A modern gazdaságban a termelésben (termelékenységben) egyre meghatározóbb szerepet (lásd: tudásalapú gazdaság ) betöltő K+F ismeretek egyrésze ugyanis közjószágként 1 funkcionál, a haszon részben másnál jelentkezik, mint aki a fejlesztést finanszírozta 2. Ezért az Alap forrásait elsősorban a K+F közjószágot használókra kivetett különféle járulékokból és illetékekből célszerű előteremteni. Az innovációs közjószág ingyenes használatát azonban nehéz tetten érni, pontosan megállapítani, hogy ki mikor és milyen mértékben jutott hozzá ellenszolgáltatás nélkül. Ezért közvetett módon, az ingyenes technológiadiffúzióhoz kapcsolódó jelenségek járulékoltatásával célszerű az Alap forrásait előteremteni. Bár a gyakorlatban nehéz pontosan megállapítani, hogy egy személy vagy eszköz milyen irányú technológia diffúziót valósít meg, fontos az ingyenesen beáramló és a kiáramló 1 A makroökonómia a közjószágot általában olyan dologként definiálja, amelynek használatából senki sem zárható ki. Ilyen közjószágok például a honvédelem, közrend, környezetminőség, az infrastruktúra egyrésze. 2 Ezen a felismerésen alapul Romer (1986) endogén növekedési modellje, ahol a technológiai fejlődés más országok technológiai színvonalától közvetlenül is függ. Ugyanakkor Cameron et al. (2005) hangsúlyozzák a kereskedelmi forgalom szerepét a technológiai diffúzióban. 7

8 technológia és tudás megkülönböztetése. A lényeges különbség, hogy a beáramlás hasznos a nemzetgazdaság szempontjából, de a járadék-jellegű jövedelem részbeni lefölözése ebben az esetben is indokolt, bizonyos határig ez nem veszélyezteti az ismeretek megszerzésében való érdekeltséget. A kiáramlás viszont káros, ott akár a haszon többszörösét kitevő, büntető jellegű elvonások is elfogadhatóak, hogy a kiáramlásban való ellenérdekeltséget növelje. Megjegyzendő azonban, hogy a kiáramlás legjobb ellenösztönzője a tulajdonosi jogok pontosabb meghatározása, azaz az externália jellegű tudás lehetőség szerinti internalizálása. A járulék konstrukciójának kidolgozásánál ezen túlmenően azt is szem előtt kell tartani, hogy az elvonás az EU-konform és politikailag elfogadható módon történjen, lehetőleg a már meglévő mechanizmusokhoz kapcsolódjon (meglevő elvonási tételek részbeni átengedésével, és lehetőleg ne kelljen új nyilvántartási és beszedési rendszert felállítani), vagy ha új konstrukcióról van szó, akkor annak óvatos és fokozatos bevezetése célszerű. A Pénzügyminisztérium nemrég megfogalmazott útadó javaslata hasonló elvi alapon áll, a külföldi gépjárművektől kívánja elvonni a hazai úthálózat ingyenes használatából eredő járadékot. Megfontolandó a szakképzési járulékkal való integrált kezelés is. Az innováció ugyanis képzett munkaerőt feltételez, mind a fejlesztő, mind az alkalmazó oldaláról. Mint ismeretes, az egyre költségesebb és hosszabb ideig való tanulás egyre élesebben veti fel az oktatás finanszírozásának kérdését, különösen, hogy a nagykorú személyek taníttatását már nem lehet a szülők kötelezettségévé tenni. Ezért is terjesztették ki a családi pótlékot a felsőoktatási tanulmányok idejére, hogy a szülők számára ösztönzőt jelentsen gyermekeik továbbtaníttatására. Az oktatás állami finanszírozását megkérdőjelezi az agyelszívás erősödése a globalizáció következtében. Az itthon egyre drágábban kiképzett orvosok, mérnökök, gazdasági szakemberek jelentős része kivándorol, és így képzettségük a külföldnek termel profitot. Ez a folyamat azonban elég bonyolult, az előnyök visszafelé való áramlása is felerősödött, amennyiben a kivándoroltak segítik a tanulás, közös munka, vállalkozás, befektetés céljából kiutazó rezidens magyar polgárokat, illetve a magyar áruk és szolgáltatások piacrajutását. Mindenesetre a nyugat-európai országok zömében a felsőoktatásban bizonyos mértékű tandíjat kell fizetni, sőt a brit kormány egy újabb keletű reformja ennek lényeges (évi 1000 fontról maximum kb fontra) emelését is lehetővé tevő törvényjavaslatot dolgozott ki halasztott tandíj formájában, amit aztán a munkábaálláskor kell elkezdeni törleszteni (erről a reformlépésről bővebben lásd a 8

9 webhelyen). Ez utóbbi esemény igazolja, hogy a felsőoktatás egyre nagyobb költségeinek részben a diplomásokat foglalkoztató munkaadókra való terhelése igenis lehetséges EUkonform módon, és a versenyképesség veszélyeztetése nélkül. Sőt a munkadóktól beszedett tandíj egyrészének az Innovációs Alapba helyezése lehetővé tenné, hogy az állam olyan szükséges az ország versenyképességét erősítő - kutatásfejlesztési tevékenységeket finanszírozzon, amik externális jószágot létrehozó jellege miatt spontán piaci módon nem valósulnak meg. A halasztott tandíj mint a brit példa is mutatja, kellő előkészítés után politikailag is elfogadtatható (megjegyzendő, hogy nem feltétlenül követendő alternatívaként, de ott akár beváltnak is tekinthető módon, az USA-ban a tandíj helyett sok helyen a magasabb szintű képzésben részt vevő hallgatóknak a tanszéki kutatásokban, publikációkban, oktatásban és oktatási segédanyagok gyártásában kell résztvenniük ingyen, vagy a piacitól elmaradó díjazásért), főleg ha a fokozatosságot és a differenciált megközelítést (tehát hogy esetleg csak a főiskolai 3 éven - túli évfolyamoknál kerülne bevezetésre).is érvényesítjük. A halasztott tandíjnak a promt fizetendő tandíjhoz képest számos előnye van: 1. Bizonyos mértékig ösztönzi a minőségi oktatást, mert csak akkor kerül befizetésre, ha a hallgató piacképes diplomát tud szerezni. természetesen a diákra is erős ösztönző hatást tesz a tartozás, különösen ha a képzés költsége a tanulmányi eredményétől függően differenciáltan kerül meghatározásra. 2. A családok helyett végeredményben az eddig részben ellenszolgáltatás nélküli haszonélvező munkaadókra terhelné a képzés költségét. 3. A tandíjtartozás egyéni nyilvántartása biztosítaná, hogy a pályakezdő (a munkaadó multinacionális cég ösztönzésére vagy egyéni elhatározásból történő) külföldre vándorlása esetén is megtörténjen a díj fizetése (ellentétben a jelenlegi szakképzési járulékkal). Ezt kiutazáskor vagy egy összegben kellene megfizetni, vagy a külföldi munkaadó által (bankgaranciával) átvállaltan, vagy kezes illetve anyagi biztosíték adása mellett az eredeti törlesztés ütemtervének megfelelően. 4. A közalkalmazottaknál az állam saját magának törlesztene, azaz az állami foglalkoztatóknál ez tényleges terhet sem a diáknak, sem a munkaadónak nem jelentene. 9

10 Sőt, mivel eddig a cégek a megspórolt szakképzési terhek (járadék-jellegű jövedelmük) egyrészét az alkalmazottaik béremelésére fordították, a halasztott tandíj bevezetése csökkenti az állami szférával szembeni bérversenyt, ami az állami béreket is felhajtja. A felsőoktatási tandíj további tárgyalásától most eltekintünk, tekintve, hogy az az Oktatási Minisztérium főfelelősségi körébe tartozik. Viszont a hasonló funkciójú szakképzési hozzájárulás tekintetében a fenti megfontolások alapján célszerű lenne a szakképzési járulék emelése, a képzésben részesülőre való átterhelése, illetve részbeni átcsoportosítása az Innovációs Alapba. Végül rá kell mutatni, hogy a kulturális járulék egyes fajtái is hasonló, az ingyenes technológia diffúzióból származó járadékelvonás funkcióját töltik be. A főleg a könyvek, filmek, zeneművek jogtalan másolásait ellensúlyozni hivatott, a másolóeszközökre kivetett 1 %-os kulturális járulékot is célszerű lenne az Innovációs Alapba irányítani, a Kulturális Alap profiljába legkevésbé illő (lásd az Állami Számvevőszék számú jelentését) szerzői jogi bírságokkal együtt. 3. Az Innovációs Alapnak az új konstrukcióban várható jövőbeni bevételei Fentieket végiggondolva az Innovációs Alapnak az alábbi sokcsatornás finanszírozását lehet felvázolni: 1. Szerzői jogi bírság 2. Kulturális járulék másolóeszközökre 3. Kulturális járulék egyéb termékekre és szolgáltatásokra (pl. internet, reklámok) 4. Szakképzési járulék emelése vagy az egyénre terhelhető járulékok átengedése 5. Repülőtéri illeték emelése 3 vagy egyrészének átengedése 6. Egyéb, a technológia és a szaktudás ingyenes áramlását elősegítő eszközökre, tevékenységekre kivetett illeték 3 Ezt már főleg környezetvédelmi okokból a Levegő Munkacsoport 1997-től kezdve szorgalmazza. 10

11 Természetesen nem könnyű meghatározni, hogy egy-egy eszköz, tevékenység mennyiben szolgál a technológia áramlásának eszközéül. Mindenesetre számos távközlési, távolsági közlekedési szolgáltatás és cikk, illetve műszaki cikk határon való áthaladása szóba jöhet mint illeték alap. A fentieknek megfelelő bontásban a jelenlegi innovációs járulékot kiváltó bevételi összegek az alábbiakban becsülhetők: 3. Táblázat Az Innovációs Alap javasolt új járulékbevételei Bevételi forrás megnevezése Várható bevétel, Mrd Ft, évi áron 1. Szerzői jogi bírság 2,0 2. Kulturális járulék másolóeszközökre 1,0 3. Kulturális járulék egyéb termékekre és 3,0 szolgáltatásokra 4. Egyénre terhelhető szakképzési járulék 3,6 5. Repülőtéri illeték egyrésze 6,4 6. Egyéb illeték technológia áramlásra 5,0 Összesen 21,0 A 3. táblázatban található összegek becslésének alapjai az alábbiak voltak: Ad 1. : A nemzetközi szervezetek szerint Magyarországon kb. 40 % az illegálisan használt szoftverek aránya. Ha ezt a számítástechnikai szolgáltatások árbevételéhez viszonyítjuk, akkor látható, hogy az illegális használat minimális bírságolása is könnyen hozhatja a megjelölt összeget. Ad 2.: A többnyire 1 %-os kulturális járulék jelenleg néhány milliárdos bevételt jelent a Kulturális Alapnak. Ennek kiterjesztése bizonyos, eddig mentességet élvező eszközökre és a járulékkulcs emelése együtt minden probléma nélkül biztosíthatja az egymilliárdos éves bevételt. A 4. táblázat a a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló évi XXIII. 11

12 Tv. Mellékletéből azokat a részeket mutatja be, ahol véleményünk szerint indokolt lehet a járulék emelése: 4. Táblázat Kivonat a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló KN-csoport évi XXIII. Tv. mellékletéből Termékkör I. TERMÉKEK 4902** ** Újság, folyóirat és időszakos kiadvány, illusztrálva és reklámtartalommal is, a jogalkotási törvényben nevesített hivatalos lapok nélkül ** Kereskedelmi reklámanyag, katalógus és hasonló ** CD-ROM és más lézerrel olvasható lemez adatfeldolgozási (pl. számítógépes) információval BTO (tájékoztató adat) Kötelezett Járulékkulcs (%) 1 Kiadó Kiadó Gyártó ** Hangfelvételek CD-n Kiadó ** Mágnesszalag adatfeldolgozási (pl. számítógépes) információval Gyártó * ** Mágnesszalag hangfelvétellel (műsoros hangszalag) ** Mágneses és egyéb adathordozó lemez, más jelhordozó automatikus adatfeldolgozási (pl. számítógépes stb.) információkkal ** Hangfelvételek mágneslemezen és más hordozón (nem CD-n) 37** ** ** Fotokémiai anyagok (film, fotópapír, fotólemez, fotóvegyszer), kivéve a röntgenfilmet és a röntgenpapírt 8442 ** ** Betűöntő vagy betűszedő, nyomódúc, nyomólap, nyomóhenger vagy más nyomólemezelőállítására szolgáló gép, készülék és felszerelés 8443** ** Nyomdaipari gép (ofszet-, magas- és mélynyomó, flexográfiai, tintasugaras stb. nyomógép) nyomdaipari segédgép, az automatikus adatfeldolgozó gép printere (nyomtatója) nélkül ex 8518** ** Mikrofon és tartószerkezete, hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató, fülhallgató és kombinált mikrofon/hangszóró egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység, Kiadó Gyártó Kiadó Gyártó Gyártó Gyártó 1 Gyártó 12

13 a polgári repülés készülékei kivételével 8519** ** Lemezjátszó, erősítő nélkül is, kazettalejátszó és más hangvisszaadó készülék, hangfelvevő szerkezet nélkül ex 8520** ** Magnetofon és más hangfelvevő készülék, - lejátszó szerkezettel vagy anélkül is, a polgári repülés készülékei kivételével ex 8521** ** Videofelvevő és -lejátszókészülék, videotunerrel egybeépítve is, a polgári repülés készülékei kivételével ex 8522** ** Kizárólag vagy elsősorban kép- és hangrögzítő és -lejátszó berendezések alkatrészei, a polgári repüléshez felhasznált, valamint az ipari továbbfelhasználású alkatrészek kivételével ex 8525 ** ** Rádiótelefon, rádiótávíró, rádió- és tévéműsoradókészülék (vevőkészülékkel vagy anélkül), hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is, kivéve a katonai és egyéb közszolgálati (közcélú távközlési, tűzoltó, mentő stb.), polgári repülési adóberendezést ex ** Televíziós kamera (felvevő), állóképes videokamera és más videokamera felvevők, kivéve a közterületi forgalomellenőrzés speciálisan csatlakoztatott (pl. helyhez kötött) kameráit * ** Külső áramforrás nélkül működő rádióműsorvevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával közös házban is, ideértve a rádiótelefon vagy rádiótávíró vételére egyaránt alkalmas készüléket is * ** Csak külső áramforrásról működő, gépjárművekben használatos rádióműsor-vevőkészülék, beleértve a rádiótelefon vagy rádiótávíró vételére egyaránt alkalmas készüléket is * ** Más rádióműsor-vevőkészülék beleértve a rádiótelefon vagy rádiótávíró vételére egyaránt alkalmas készüléket is ex * ** Rádiótelefon és rádiótávíró-vevőkészüléke (mobiltelefon is), a polgári repülés készülékei kivételével ex 8528** ** Televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor vevőkészüléket, hang- és képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is, videomonitor és video vetítőkészülék, kivéve az egészségügyi, művelődési, kulturális, oktatási intézmények és a tömegközlekedés zártláncú hálózatának speciálisan csatlakoztatott Gyártó Gyártó Gyártó Gyártó Gyártó Gyártó Gyártó Gyártó Gyártó Gyártó ,5 Gyártó 13

14 készülékeit ex ** Antennák és antennareflektor összes típusa, valamint az ezek használatához alkalmas Gyártó alkatrészek, a polgári repülés és a közcélú távközlési szolgáltatás készülékei kivételével ex ** Kép- és hangrögzítő és -lejátszó berendezések, rádió, televízió, rádiótelefon alkatrészei Gyártó (antenna nélkül), a polgári repüléshez felhasznált, valamint az ipari továbbfelhasználású alkatrészek kivételével ex 9002** ** ex 9006** ** Fényképészeti eszközök és tartozékaik, kivéve az orvosi, a kriminológiai, a földmérési és Gyártó 9007** ** ex 9008** ** ex9010** ** hasonló hivatásfényképezés, valamint a mikrofelvételek készítésének és leolvasásának eszközeit, a félvezetőgyártás fényképészeti berendezéseit ** Tévéhez kapcsolható videojáték Gyártó II. SZOLGÁLTATÁSOK SZJ-szám Megnevezés Járulékkulcs (%) A járulék fizetésére kötelezett Műalkotás-kiskereskedelem 1 Szolgáltató Régiség-kiskereskedelem 1 Szolgáltató Hirdetés 1 Szolgáltató Fényképészet 1 Szolgáltató Divattervezés, formatervezés, szaktanácsadás 1 Szolgáltató Személyek, művek közvetítése 1 Szolgáltató Film-, video-, DVD-lemez terjesztése 2 Szolgáltató Film-, videovetítés, DVD-lejátszás 2 Szolgáltató III. ÉPÜLET, EGYÉB ÉPÍTMÉNY KIVITELEZÉSE ÉJ-szám Megnevezés Járulékkulcs (%) A járulék fizetésére kötelezett 1211 Szállodaépületek 0,2 Kivitelező 1220 Hivatali épületek 0,2 Kivitelező 1230 Nagy- és kiskereskedelmi épületek 0,2 Kivitelező 1241 Közlekedési és hírközlési épületek, állomások, terminálok 0,2 Kivitelező és kapcsolódó épületek 1242 Garázsépületek 0,2 Kivitelező 1251 Ipari épületek 0,2 Kivitelező 1252 Tárolók, silók és raktárak 0,2 Kivitelező 2213 Távolsági távközlő hálózatok és műtárgyaik 0,2 Kivitelező 2224 Helyi (települési) távközlő- és elektromos hálózatok 0,2 Kivitelező 14

15 Különösen a reklám, a számítógépek (főleg a hordozható notebook-ok), a hirdetés, a TV, az üzleti célú építmények és a személyközvetítő (fejvadász, stb.) szolgáltatások járulékának emelését és az innovációs alapba való irányítását célszerű megfontolni. A WIPO-módszertan szerint készített becslés szerint (MSzH, 2004) csak a hazai gyártású üres rögzítő eszközök hozzáadott értéke eléri a 2 milliárdos nagyságrendet (a 20 ezer Mrdos GDP 0,01 %-át). Az importtal együtt a járulékalap jóval nagyobb. Ad 3.: A parlament már többször foglalkozott a telefonadó bevezetésével. Itt annál lényegesen enyhébb elvonásról lenne szó, és az összeg magában foglalja a reklámok (vagy csak bizonyos fajta reklámok, például a környezetszennyező utcai poszterek) után fizetendő illetéket (vagy járulékot, lásd előző pont) is. Ad 4.: 2005-ben 24 milliárd a szakképzési járulék tervezett összege. Ennek 15 %-át vettem figyelembe azzal, hogy ilyen arányban feltételezhetők a nemzetközileg kiáramló szakmák az összes képzési irányon belül. Ad 5.: 2004-ben 6,4 millió utas fordult meg a Ferihegyi Repülőtéren, aminek kb. a fele a kiutazó. Ha mind a kiutazásra, mind a beutazásra Ft illetéket állapítunk meg, akkor adódik a 6,4 Mrd Ft. A terrorveszély miatti pánik elmúltával a dinamikusan bővülő forgalom lehetővé teszi ezt a többletterhet. Ha nem, akkor átcsoportosítással oldható meg. Ad 6.: Ez a legkevésbé konkrétan kalkulálható tétel, de mint a kulturális járulék esetében is láttuk, annyi lehetséges illetékalap jöhet szóba, hogy az évi 5 Mrd Ft igen konzervatív becslésnek tekinthető. Összességében véve a fentiek 21 milliárd forint bevételt jelentenének, ami megközelíti az innovációs járulék évi előirányzatát. Ezért a jelenlegi, torzító hatású konstrukció valós, fiskális és a kutatás-fejlesztésben való állami szerepvállalás szempontjából is elfogadható alternatívát jelentene a vázolt új konstrukció. Természetesen ehhez további részletek kidolgozására van szükség, főleg jogászok részéről. 15

16 Összefoglalás A tanulmányban vázoltam az innovációs járulék jelenlegi konstrukcióját, problémáit, rámutatva annak hosszabb távon fokozódó hátrányaira, piactorzító voltára. Megfogalmaztam egy új konstrukció elvi alapjait, amely az externális hatásokból származó járadék-jellegű bevételek piacgazdaságban is jogos elvonásán alapul (az USA-ban például ezt windfall-profit tax -nak nevezik). Ezen túlmenően megpróbáltam felvázolni a sok kisebb bevételi jogcímmel rendelkező forrásstruktúrát, amely közgazdaságilag kevésbé torzító, adminisztratíve kezelhető, és stabil bevételeket biztosító jellegű lenne. Végezetül felhívtam a figyelmet, hogy az új konstrukció kidolgozásához milyen további információkra lenne szükség. 16

17 Felhasznált irodalom 1. Cameron, G. Proudman, J. Redding, S. (2005): Technological convergence, R&D, trade and productivity growth, European Economic Review, 49: KSH (2004) : Kutatás-fejlesztés, KSH (2004b) : Tárgyi eszközök állománya , KSH (2005) : Magyarország Nemzeti Számlái KSH (2005a): Szállítási teljesítmények Magyar Szabadalmi Hivatal (2004): Tájékoztató A szerzői jogi alapú tevékenységek gazdasági jelentősége Magyarországon című vizsgálatról, kézirat 7. Romer, P. M. (1986) : Increasing returns and long-run growth, Journal of political economy, 94:

M E L L É K L E T I. TERMÉKEK. Faanyagú dísztárgyak. Kiadási, nyomtatott és egyéb sokszorosított termékek

M E L L É K L E T I. TERMÉKEK. Faanyagú dísztárgyak. Kiadási, nyomtatott és egyéb sokszorosított termékek M E L L É K L E T A kulturális járulék fizetésére kötelezett termékek és szolgáltatások köre a 2000. január 1-jétől hatályos Kereskedelmi Vámtarifa alapját képező (8 számjegyű) Kombinált Nómenklatúra (KN),

Részletesebben

Vegyi termékek (fotokémiai anyagok) 37** ** ** Fotokémiai anyagok (film, fotópapír, fotólemez, fotóvegyszer), kivéve a röntgenfilmet és a röntgenpapír

Vegyi termékek (fotokémiai anyagok) 37** ** ** Fotokémiai anyagok (film, fotópapír, fotólemez, fotóvegyszer), kivéve a röntgenfilmet és a röntgenpapír isj-,, Lr u~..'iiunir~n6 8 20* LItirtri~ F,~f *~j I j.l i5*m ~~. c:z -c~r.~ziz ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ irományszám:vj4 j, jk 2004 Mai as.. Módosító javaslat dr. Szili Katalinnak az OrszágAyűlés elnökének

Részletesebben

2000. évi CXL. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról 67

2000. évi CXL. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról 67 66 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 000. évi CXL. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 99. évi XXIII. törvény módosításáról 67 A Nemzeti Kulturális Alapprogram tisztségviselõi 80 A Múzeumi Szakmai

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kulturális járulék 2006. évi elszámolására szolgáló 0616. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a kulturális járulék 2006. évi elszámolására szolgáló 0616. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a kulturális járulék 2006. évi elszámolására szolgáló 0616. számú nyomtatványhoz Általános tudnivalók A bevallást a Nemzeti Kulturális Alapról szóló, többször módosított 1993. évi XXIII.

Részletesebben

1993. évi XXIII. törvény. a Nemzeti Kulturális Alapról

1993. évi XXIII. törvény. a Nemzeti Kulturális Alapról 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról 1. A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti - a nemzeti

Részletesebben

1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról

1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról 1. A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

Részletesebben

1993. évi XXIII. törvény. a Nemzeti Kulturális Alapról

1993. évi XXIII. törvény. a Nemzeti Kulturális Alapról 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról 1. A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti - a nemzeti

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a nemzeti kulturális járulék 2002. évi elszámolására szolgáló 0216-os nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató. a nemzeti kulturális járulék 2002. évi elszámolására szolgáló 0216-os nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a nemzeti kulturális járulék 2002. évi elszámolására szolgáló -os nyomtatványhoz Általános tudnivalók A bevallást a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

A kulturális járulék fizetésére kötelezett termékek és szolgáltatások köre az 1995. december 31-én

A kulturális járulék fizetésére kötelezett termékek és szolgáltatások köre az 1995. december 31-én Melléklet A kulturális járulék fizetésére kötelezett termékek és szolgáltatások köre az 1995. december 31-én hatályos belföldi termékosztályozás (BTO), Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) és Építési Jegyzék

Részletesebben

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetésének előzetes teljesítése

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetésének előzetes teljesítése A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetésének előzetes e Innovációs járulék 10 809 0 0,0 Költségvetési támogatás 14 759 50 0,3 Visszterhes támogatások törlesztései 1 100 2 0,2 Egyéb bevétel

Részletesebben

É : 2008 APR p 4. ORSZÁGG Y ÜLÉS HIVATAL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/5395. szám ú. törvényjavasla t

É : 2008 APR p 4. ORSZÁGG Y ÜLÉS HIVATAL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/5395. szám ú. törvényjavasla t ORSZÁGG Y ÜLÉS HIVATAL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA É : 2008 APR p 4. T/5395. szám ú törvényjavasla t a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 993. évi XXIII. törvény módosításáró l El őadó : Dr. Hiller István

Részletesebben

Az 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról 3

Az 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról 3 2 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról 3 A 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1999. évi XXIII. törvény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról 43

TARTALOMJEGYZÉK. Az 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról 43 42 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról 43 A 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény

Részletesebben

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvény hatálya alá tartoznak:

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvény hatálya alá tartoznak: Innovációs járulék A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény a hatálya alá tartozó gazdasági társaságok számára írja elő az elkülönített állami alap javára teljesítendő

Részletesebben

A közlekedés valódi költségei Magyarországon Pavics Lázár Levegő Munkacsoport

A közlekedés valódi költségei Magyarországon Pavics Lázár Levegő Munkacsoport A közlekedés valódi költségei Magyarországon Pavics Lázár Levegő Munkacsoport Az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciája Budapest, 2010. július 8-9. A közlekedésben résztvevők döntő többsége a költség

Részletesebben

2003. évi XC. törvény. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

2003. évi XC. törvény. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról Az Országgyűlés, annak érdekében, hogy biztosítsa az ország versenyképességének és fenntartható fejlődésének az új ismereteken és azok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Újra független alap az NKA 3. Az 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról 5. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 20

TARTALOMJEGYZÉK. Újra független alap az NKA 3. Az 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról 5. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 20 2 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Újra független alap az NKA 3 Az 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról 5 A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 20 A Nemzeti Kulturális Alap 2006. január 1-jével

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28.

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28. Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei 2011. Szeptember 28. 1 A Teva Magyarországon A Teva mennyiségben első, árbevételt tekintve a harmadik legnagyobb vállalat a magyar gyógyszerpiacon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ. a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata 2373, Áchim u. 6. Telefon: 06-29/367-236, fax: 06-29/567-090 e-mail: segitoszolgalat@gmail.com 737-23/2012 Tisztelt Társulási Tanács! TÁJÉKOZTATÓ a 2012.

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens

Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens 1 Oktatás, képzés = befektetés az emberi tőkébe A humán tőke minden ember sajátja, munkaerejéhez tartozik. A képességek az egyén munkáját teszik hatékonyabbá.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 128/2015. Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének 3. sz. módosítása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

A kulturális adó szabályai 2012. január 1-jétől

A kulturális adó szabályai 2012. január 1-jétől A kulturális adó szabályai 2012. január 1-jétől 2012. január 1-jei hatállyal a kulturális terület állami támogatásának növelésére, illetve szinten tartására a kulturális járulék 1 2009. évi hatályon kívül

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Alap fejezet száma és megnevezése: LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Alap fejezet száma és megnevezése: LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap ELKA 1. számú melléklet Alap fejezet száma és megnevezése: LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Kutatásfejlesztésért- és technológiai innovációért felelős

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. előírja, hogy minden évben tájékoztatni kell a Képviselőtestületet

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS 1 Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 1. napirendi pont Ügyszám: 9-57/2014. Előkészítette: Lovasi Erika jegyző Becseiné

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-115/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáró l

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáró l VatarQ ijh66o 2011. évi... törvény Étkezett : 2011 GKT 14. a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáró l 1. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap fejezet száma és megnevezése: LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési

Részletesebben

A kulturális adó szabályai 2016.

A kulturális adó szabályai 2016. A kulturális adó szabályai 2016. A 2012. január 1-jei hatállyal bevezetett - és ezen időponttól változatlan formában hatályban lévő - kulturális adó a pornográf tartalmú termékértékesítést/szolgáltatásnyújtást,

Részletesebben

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének előadása az 54. Közgazdász-vándorgyűlésen Kecskemét 2016. szeptember 17. Az előadás tézise 2 Magyarország

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

1993. évi XXIII. törvény. a Nemzeti Kulturális Alapról

1993. évi XXIII. törvény. a Nemzeti Kulturális Alapról 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról 1. A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti - a nemzeti

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Innováció alapjai. Innováció fogalma, fajtái, jogi szabályozása. Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. 1. előadás

Innováció alapjai. Innováció fogalma, fajtái, jogi szabályozása. Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. 1. előadás Innováció alapjai Innováció fogalma, fajtái, jogi szabályozása 1. előadás Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. Innováció fogalma 1. Néhány rövid, a szakirodalomból származó meghatározás: Az innováció, minden

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 12/2010.(VII. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 6/2010.(II.19.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének

a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének ÚTMUTATÓ a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének számviteli elszámolásához Budapest, 2004. Készítette: dr. Nagy Gábor a Pénzügyminisztérium ny. főosztályvezetője 2 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 13

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/16-14/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

2003. évi XC. törvény. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

2003. évi XC. törvény. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról Az Országgyűlés, annak érdekében, hogy biztosítsa az ország versenyképességének és fenntartható fejlődésének az új ismereteken és azok

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2013. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az Államháztartásról

Részletesebben

Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató október 11.

Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató október 11. Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató A kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény legfontosabb változása

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére 1 Elterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 213. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 213. évi költségvetésének készítésekor

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Az innovációs járulék

Az innovációs járulék ADÓVILÁG 2004.02.13. Az innovációs járulék 2004. január 1-jétől új kötelezettség, az innovációs járulékfizetés terheli a gazdasági társaságokat, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003.

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -testület)

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2011(II.02.) számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselőtestülete ( továbbiakban

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

A kulturális adó szabályai 2013.

A kulturális adó szabályai 2013. A kulturális adó szabályai 2013. 2012. január 1-jei hatállyal a kulturális terület állami támogatásának növelésére, illetve szinten tartására a kulturális járulék 1 2009. évi hatályon kívül helyezését

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

NKFIH: Innováció a versenyképességért

NKFIH: Innováció a versenyképességért NKFIH: Innováció a versenyképességért Budapest, 2015. november 30. Tudomány- és innovációpolitikai alapvetések innovációpolitika tudomány- és gazdaságpolitikai összefüggésrendszerben növekvő mértékű részvétel

Részletesebben

Városi Önkormányzat : (53) : (53) Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály

Városi Önkormányzat : (53) : (53) Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 361-571 Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Ügyrendi

Részletesebben