Magyar Innovációs Szövetség. Az Innovációs Alap forrásszerkezetének átalakítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Innovációs Szövetség. Az Innovációs Alap forrásszerkezetének átalakítása"

Átírás

1 Magyar Innovációs Szövetség Az Innovációs Alap forrásszerkezetének átalakítása Készítette: Dr. Révész Tamás Budapest, június

2 T A R T A L O M 1. Az Innovációs Alap jelenlegi helyzete Az Innovációs Alap új konstrukciójának elvi alapjai Az Innovációs Alapnak az új konstrukcióban várható jövőbeni bevételei...10 Összefoglalás...16 Felhasznált irodalom

3 1. Az Innovációs Alap jelenlegi helyzete A évi XC. Törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról hozta új alapokra az innováció állami finanszírozását. Ez több, addig külön funkcionáló alapot egyesített, és kiadásaik finanszírozására egy új járulékfajtát, az innovációs járulékot vezette be. A törvény erre vonatkozó legfontosabb részei az alábbiak: 3. (2) Nem köteles járulékot fizetni a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XCV. törvény 3. -a szerint mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaság. 4. (1) A járulék alapja a helyi adókról szóló, többször módosított évi C. törvény 39. (1) bekezdése szerint megállapított adóalap. (3) A járulék éves bruttó összegéből e törvényben meghatározott körben és mértékig levonható a gazdasági társaság saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költsége, valamint a költségvetési gazdálkodási rendszerben működő és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 2. (1) bekezdésében meghatározott szervezetektől megrendelt kutatási-fejlesztési tevékenység költsége. 14. (1) A járulék éves bruttó összege a kisvállalkozások kivételével - a 4. (1) bekezdésben meghatározott vetítési alap a) 0,2 százaléka 2004-ben, b) 0,25 százaléka 2005-ben, c) 0,3 százaléka 2006-tól. (2) A kisvállalkozások által fizetendő járulék éves bruttó összege a 4. (1) bekezdésben meghatározott vetítési alap a) 0,05 százaléka 2004-ben, b) 0,1 százaléka 2005-ben, c) 0,15 százaléka 2006-ban, c) 0,2 százaléka 2007-től. Az idézett törvényszöveghez az alábbi észrevételeket kell tenni: Mint látható, a mikrovállalkozások mentesülnek a járulék fizetése alól. Ez eredetileg a 10 főnél kevesebbet foglalkoztató cégeket jelentette, de 2005-től már az 50 főnél kevesebbet 3

4 foglalkoztató cégek is járulékmentességet élveznek. Nyilvánvaló, hogy az eléggé önkényesen meghúzott kedvezményezettségi, illetve mentességi határok folyamatos vitákat vetítenek előre, és nem teszik érdekeltté a cégeket a legális foglalkoztatás növelésére. Az adó alapja lényegében az üzleti évi (évesített) korrigált nettó árbevétel. Ez mint köztudomású, eléggé halmozott, bruttó jellegű kategória, nem fejez ki lényeges közgazdasági tartalmat, sem az erőforrások, sem a termelés mennyiségét nem fejezi ki megfelelően. Fontos megjegyezni, - és ezért nem adóról, hanem járulékról van szó, - hogy elvileg senkinek sem kell a járulékot megfizetnie, ha legalább a járuléknak megfelelő összeget költ kutatás-fejlesztésre. Ezzel a kitétellel azonban hosszabb távon eléggé elbizonytalanítja az Alap bevételi perspektíváit, mivel a gazdálkodók előbb utóbb felismerik, hogy ha már úgyis elvész a járuléknak megfelelő összeg, akkor azt ha alacsony hatékonysággal is de mindenképpen érdemesebb saját célú kutatás-fejlesztésre költeniük. Igaz, a törvény csak a kutatás-fejlesztés közvetlen költségét engedi levonni a járulékból, de a cég számára a másoktól megrendelt kutatások lényegében járulékos költséget nem tartalmaznak. Mindezekből látható, hogy a járulék bevezetésekor rövidtávú, a technikai és politikai megvalósíthatóságot előtérbe helyező szempontok domináltak a hosszabbtávú, közgazdaságilag indokolt (versenysemlegesség, érdekeltség, stb.) szempontokkal szemben. Sajnos a járulék bevezetése óta eltelt másfél év alatt sem született olyan koncepció, amely a fenti fogyatékosságokat kiküszöbölné. Ezért is volt indokolt, hogy a GKM megbízásából az innovációs járulék konstrukciójának egy új koncepcióját dolgozzuk ki. Ezt az alábbi fejezet tárgyalja. Mielőtt erre sort kerítenénk, érdemes áttekinteni, hogy mekkora összegről is van szó, és milyen perspektívák vannak a jelenlegi rendszerben. Először az indulás évének pénzügyi adatait mutatjuk be az 1. táblázatban, majd az idei évre vonatkozó prognózisokat. Mint látható, az első évben az innovációs járulékbevétel majdnem másfélszeresen túlteljesült, elérte a 16 milliárd forintot. Ez azonban bármilyen jól hangzik is egyfelől, rámutat a bevételek tervezhetőségének nehézségére a jelenlegi konstrukció mellett. Mint látni fogjuk a javaslatunk a több lábon állás -ra törekszik, így a nagy számok törvényei alapján várható, hogy az egyes bevételi jogcímek teljesülési mértékében jelentkező eltérések jórészt kiegyenlítődnek, és így a középértéktől való eltérések mérsékeltebbek lesznek. 4

5 A Magyar Államkincstár április végéig bezárólag publikálta az Alap pénzforgalmát. Ebből látható, hogy az időarányos 25 %-kal szemben már csaknem 40 %-a folyt be az idei járulék-előirányzatnak. Ez ismét kb. másfélszeres túlteljesülést vetít előre. A folyamatos túlteljesüléssel szemlátomást nem tudtak lépést tartani az Alap kiadásai. A szükséges pályázatok kiírása, a támogatott projektek előrehaladása elmaradt a bevételek dinamikájától áprilisára az Alapnak már 20 milliárd többlete halmozódott fel. 1. Táblázat A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetésének előzetes teljesítése Bevételek törvényi előirányzat 2004.évi I-XII. hó Millió Ft teljesítés %-a Innovációs járulék ,8 Költségvetési támogatás ,6 Visszterhes támogatások törlesztései ,6 Egyéb bevétel Be nem azonosított bevétel 0 27 Költségvetés szerinti bevételek ,7 Függő tételek 0 3 Összes bevétel ,7 Millió Ft Kiadások törvényi előirányzat 2004.évi I-XII. hó teljesítés %-a Gazd.-ban hasznosuló alkalmazott K+F tám ,2 Vállalkozások K+F és innov.tev.-e támogatása ,5 Regionális innováció támogatása ,4 Innov. és kutat.partnerség, hálózatépítés...tám ,9 K+F eredmények elterjesztése,...hasznosítása ,4 Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok ,5 Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok ,0 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz ,1 Egyéb kiadás 0 0 Költségvetés szerinti kiadások ,2 Függő tételek 0 0 Összes kiadás ,2 5

6 KTI számlájának nyitóegyenlege 0 0 Összes bevétel ,7 Összes kiadás ,2 KTI számlájának záróegyenlege Táblázat A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetésének előzetes teljesítése Bevételek törvényi előirányzat évi módosított I-IV. hó előirányzat Millió Ft előirányzat %-a Innovációs járulék ,4 Költségvetési támogatás ,2 Visszterhes támogatások törlesztései ,4 Átvett pénzeszköz, egyéb bevétel ,0 Be nem azonosított bevétel Költségvetés szerinti bevételek ,7 Függő tételek Összes bevétel ,7 Kiadások törvényi előirányzat évi módosított I-IV. hó előirányzat Millió Ft előirányzat %-a Gazd.-ban hasznosuló alkalmazott K+F tám Vállalkozások K+F és innov.tev.-e támogatása ,3 Regionális innováció támogatása ,6 Innov. és kutat.partnerség, hálózatépítés...tám ,1 K+F eredmények elterjesztése,...hasznosítása ,7 Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok ,2 Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok ,7 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz Új fejlesztési tervekve való felkészülés tám ,0 Egyéb kiadás Költségvetés szerinti kiadások ,0 Függő tételek Összes kiadás ,0 6

7 A felhalmozódott összeg különösen felélénkítette e pénzek elköltése körüli vitákat. A kiadási oldalra koncentráló közgondolkodás közegében különösen nehéz a bevételi oldal átalakításához partnereket találni. Nem szerencsés, hogy az innováció több minisztérium hatáskörébe is tartozik, a főfelelős Oktatási Minisztérium viszont elsősorban a kiadási oldal struktúrájában érdekelt, a forrásszerkezetben kevésbé. Ezért is indokolt, hogy a GKM minél előbb megjelenjen egy saját, kiérlelt szakmai állásponttal az Alap forrásszerkezetét illetően. A következő fejezetben ennek megalapozásához kívánunk hozzájárulni. 2. Az Innovációs Alap új konstrukciójának elvi alapjai Az innovációt elősegítő állami szervezési, információáramlási, támogatási intézkedések pénzügyi fedezetét nem célszerű a gazdaság más szféráiból való elvonással teremteni elő (ez azok versenyképességét rontaná), hanem az e hatékonyságjavító program eredményeként megvalósuló - részben járadékjellegű -többletjövedelem egyrészének elvonásával (visszaforgatásával) lenne piackonform módon megoldható. A modern gazdaságban a termelésben (termelékenységben) egyre meghatározóbb szerepet (lásd: tudásalapú gazdaság ) betöltő K+F ismeretek egyrésze ugyanis közjószágként 1 funkcionál, a haszon részben másnál jelentkezik, mint aki a fejlesztést finanszírozta 2. Ezért az Alap forrásait elsősorban a K+F közjószágot használókra kivetett különféle járulékokból és illetékekből célszerű előteremteni. Az innovációs közjószág ingyenes használatát azonban nehéz tetten érni, pontosan megállapítani, hogy ki mikor és milyen mértékben jutott hozzá ellenszolgáltatás nélkül. Ezért közvetett módon, az ingyenes technológiadiffúzióhoz kapcsolódó jelenségek járulékoltatásával célszerű az Alap forrásait előteremteni. Bár a gyakorlatban nehéz pontosan megállapítani, hogy egy személy vagy eszköz milyen irányú technológia diffúziót valósít meg, fontos az ingyenesen beáramló és a kiáramló 1 A makroökonómia a közjószágot általában olyan dologként definiálja, amelynek használatából senki sem zárható ki. Ilyen közjószágok például a honvédelem, közrend, környezetminőség, az infrastruktúra egyrésze. 2 Ezen a felismerésen alapul Romer (1986) endogén növekedési modellje, ahol a technológiai fejlődés más országok technológiai színvonalától közvetlenül is függ. Ugyanakkor Cameron et al. (2005) hangsúlyozzák a kereskedelmi forgalom szerepét a technológiai diffúzióban. 7

8 technológia és tudás megkülönböztetése. A lényeges különbség, hogy a beáramlás hasznos a nemzetgazdaság szempontjából, de a járadék-jellegű jövedelem részbeni lefölözése ebben az esetben is indokolt, bizonyos határig ez nem veszélyezteti az ismeretek megszerzésében való érdekeltséget. A kiáramlás viszont káros, ott akár a haszon többszörösét kitevő, büntető jellegű elvonások is elfogadhatóak, hogy a kiáramlásban való ellenérdekeltséget növelje. Megjegyzendő azonban, hogy a kiáramlás legjobb ellenösztönzője a tulajdonosi jogok pontosabb meghatározása, azaz az externália jellegű tudás lehetőség szerinti internalizálása. A járulék konstrukciójának kidolgozásánál ezen túlmenően azt is szem előtt kell tartani, hogy az elvonás az EU-konform és politikailag elfogadható módon történjen, lehetőleg a már meglévő mechanizmusokhoz kapcsolódjon (meglevő elvonási tételek részbeni átengedésével, és lehetőleg ne kelljen új nyilvántartási és beszedési rendszert felállítani), vagy ha új konstrukcióról van szó, akkor annak óvatos és fokozatos bevezetése célszerű. A Pénzügyminisztérium nemrég megfogalmazott útadó javaslata hasonló elvi alapon áll, a külföldi gépjárművektől kívánja elvonni a hazai úthálózat ingyenes használatából eredő járadékot. Megfontolandó a szakképzési járulékkal való integrált kezelés is. Az innováció ugyanis képzett munkaerőt feltételez, mind a fejlesztő, mind az alkalmazó oldaláról. Mint ismeretes, az egyre költségesebb és hosszabb ideig való tanulás egyre élesebben veti fel az oktatás finanszírozásának kérdését, különösen, hogy a nagykorú személyek taníttatását már nem lehet a szülők kötelezettségévé tenni. Ezért is terjesztették ki a családi pótlékot a felsőoktatási tanulmányok idejére, hogy a szülők számára ösztönzőt jelentsen gyermekeik továbbtaníttatására. Az oktatás állami finanszírozását megkérdőjelezi az agyelszívás erősödése a globalizáció következtében. Az itthon egyre drágábban kiképzett orvosok, mérnökök, gazdasági szakemberek jelentős része kivándorol, és így képzettségük a külföldnek termel profitot. Ez a folyamat azonban elég bonyolult, az előnyök visszafelé való áramlása is felerősödött, amennyiben a kivándoroltak segítik a tanulás, közös munka, vállalkozás, befektetés céljából kiutazó rezidens magyar polgárokat, illetve a magyar áruk és szolgáltatások piacrajutását. Mindenesetre a nyugat-európai országok zömében a felsőoktatásban bizonyos mértékű tandíjat kell fizetni, sőt a brit kormány egy újabb keletű reformja ennek lényeges (évi 1000 fontról maximum kb fontra) emelését is lehetővé tevő törvényjavaslatot dolgozott ki halasztott tandíj formájában, amit aztán a munkábaálláskor kell elkezdeni törleszteni (erről a reformlépésről bővebben lásd a 8

9 webhelyen). Ez utóbbi esemény igazolja, hogy a felsőoktatás egyre nagyobb költségeinek részben a diplomásokat foglalkoztató munkaadókra való terhelése igenis lehetséges EUkonform módon, és a versenyképesség veszélyeztetése nélkül. Sőt a munkadóktól beszedett tandíj egyrészének az Innovációs Alapba helyezése lehetővé tenné, hogy az állam olyan szükséges az ország versenyképességét erősítő - kutatásfejlesztési tevékenységeket finanszírozzon, amik externális jószágot létrehozó jellege miatt spontán piaci módon nem valósulnak meg. A halasztott tandíj mint a brit példa is mutatja, kellő előkészítés után politikailag is elfogadtatható (megjegyzendő, hogy nem feltétlenül követendő alternatívaként, de ott akár beváltnak is tekinthető módon, az USA-ban a tandíj helyett sok helyen a magasabb szintű képzésben részt vevő hallgatóknak a tanszéki kutatásokban, publikációkban, oktatásban és oktatási segédanyagok gyártásában kell résztvenniük ingyen, vagy a piacitól elmaradó díjazásért), főleg ha a fokozatosságot és a differenciált megközelítést (tehát hogy esetleg csak a főiskolai 3 éven - túli évfolyamoknál kerülne bevezetésre).is érvényesítjük. A halasztott tandíjnak a promt fizetendő tandíjhoz képest számos előnye van: 1. Bizonyos mértékig ösztönzi a minőségi oktatást, mert csak akkor kerül befizetésre, ha a hallgató piacképes diplomát tud szerezni. természetesen a diákra is erős ösztönző hatást tesz a tartozás, különösen ha a képzés költsége a tanulmányi eredményétől függően differenciáltan kerül meghatározásra. 2. A családok helyett végeredményben az eddig részben ellenszolgáltatás nélküli haszonélvező munkaadókra terhelné a képzés költségét. 3. A tandíjtartozás egyéni nyilvántartása biztosítaná, hogy a pályakezdő (a munkaadó multinacionális cég ösztönzésére vagy egyéni elhatározásból történő) külföldre vándorlása esetén is megtörténjen a díj fizetése (ellentétben a jelenlegi szakképzési járulékkal). Ezt kiutazáskor vagy egy összegben kellene megfizetni, vagy a külföldi munkaadó által (bankgaranciával) átvállaltan, vagy kezes illetve anyagi biztosíték adása mellett az eredeti törlesztés ütemtervének megfelelően. 4. A közalkalmazottaknál az állam saját magának törlesztene, azaz az állami foglalkoztatóknál ez tényleges terhet sem a diáknak, sem a munkaadónak nem jelentene. 9

10 Sőt, mivel eddig a cégek a megspórolt szakképzési terhek (járadék-jellegű jövedelmük) egyrészét az alkalmazottaik béremelésére fordították, a halasztott tandíj bevezetése csökkenti az állami szférával szembeni bérversenyt, ami az állami béreket is felhajtja. A felsőoktatási tandíj további tárgyalásától most eltekintünk, tekintve, hogy az az Oktatási Minisztérium főfelelősségi körébe tartozik. Viszont a hasonló funkciójú szakképzési hozzájárulás tekintetében a fenti megfontolások alapján célszerű lenne a szakképzési járulék emelése, a képzésben részesülőre való átterhelése, illetve részbeni átcsoportosítása az Innovációs Alapba. Végül rá kell mutatni, hogy a kulturális járulék egyes fajtái is hasonló, az ingyenes technológia diffúzióból származó járadékelvonás funkcióját töltik be. A főleg a könyvek, filmek, zeneművek jogtalan másolásait ellensúlyozni hivatott, a másolóeszközökre kivetett 1 %-os kulturális járulékot is célszerű lenne az Innovációs Alapba irányítani, a Kulturális Alap profiljába legkevésbé illő (lásd az Állami Számvevőszék számú jelentését) szerzői jogi bírságokkal együtt. 3. Az Innovációs Alapnak az új konstrukcióban várható jövőbeni bevételei Fentieket végiggondolva az Innovációs Alapnak az alábbi sokcsatornás finanszírozását lehet felvázolni: 1. Szerzői jogi bírság 2. Kulturális járulék másolóeszközökre 3. Kulturális járulék egyéb termékekre és szolgáltatásokra (pl. internet, reklámok) 4. Szakképzési járulék emelése vagy az egyénre terhelhető járulékok átengedése 5. Repülőtéri illeték emelése 3 vagy egyrészének átengedése 6. Egyéb, a technológia és a szaktudás ingyenes áramlását elősegítő eszközökre, tevékenységekre kivetett illeték 3 Ezt már főleg környezetvédelmi okokból a Levegő Munkacsoport 1997-től kezdve szorgalmazza. 10

11 Természetesen nem könnyű meghatározni, hogy egy-egy eszköz, tevékenység mennyiben szolgál a technológia áramlásának eszközéül. Mindenesetre számos távközlési, távolsági közlekedési szolgáltatás és cikk, illetve műszaki cikk határon való áthaladása szóba jöhet mint illeték alap. A fentieknek megfelelő bontásban a jelenlegi innovációs járulékot kiváltó bevételi összegek az alábbiakban becsülhetők: 3. Táblázat Az Innovációs Alap javasolt új járulékbevételei Bevételi forrás megnevezése Várható bevétel, Mrd Ft, évi áron 1. Szerzői jogi bírság 2,0 2. Kulturális járulék másolóeszközökre 1,0 3. Kulturális járulék egyéb termékekre és 3,0 szolgáltatásokra 4. Egyénre terhelhető szakképzési járulék 3,6 5. Repülőtéri illeték egyrésze 6,4 6. Egyéb illeték technológia áramlásra 5,0 Összesen 21,0 A 3. táblázatban található összegek becslésének alapjai az alábbiak voltak: Ad 1. : A nemzetközi szervezetek szerint Magyarországon kb. 40 % az illegálisan használt szoftverek aránya. Ha ezt a számítástechnikai szolgáltatások árbevételéhez viszonyítjuk, akkor látható, hogy az illegális használat minimális bírságolása is könnyen hozhatja a megjelölt összeget. Ad 2.: A többnyire 1 %-os kulturális járulék jelenleg néhány milliárdos bevételt jelent a Kulturális Alapnak. Ennek kiterjesztése bizonyos, eddig mentességet élvező eszközökre és a járulékkulcs emelése együtt minden probléma nélkül biztosíthatja az egymilliárdos éves bevételt. A 4. táblázat a a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló évi XXIII. 11

12 Tv. Mellékletéből azokat a részeket mutatja be, ahol véleményünk szerint indokolt lehet a járulék emelése: 4. Táblázat Kivonat a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló KN-csoport évi XXIII. Tv. mellékletéből Termékkör I. TERMÉKEK 4902** ** Újság, folyóirat és időszakos kiadvány, illusztrálva és reklámtartalommal is, a jogalkotási törvényben nevesített hivatalos lapok nélkül ** Kereskedelmi reklámanyag, katalógus és hasonló ** CD-ROM és más lézerrel olvasható lemez adatfeldolgozási (pl. számítógépes) információval BTO (tájékoztató adat) Kötelezett Járulékkulcs (%) 1 Kiadó Kiadó Gyártó ** Hangfelvételek CD-n Kiadó ** Mágnesszalag adatfeldolgozási (pl. számítógépes) információval Gyártó * ** Mágnesszalag hangfelvétellel (műsoros hangszalag) ** Mágneses és egyéb adathordozó lemez, más jelhordozó automatikus adatfeldolgozási (pl. számítógépes stb.) információkkal ** Hangfelvételek mágneslemezen és más hordozón (nem CD-n) 37** ** ** Fotokémiai anyagok (film, fotópapír, fotólemez, fotóvegyszer), kivéve a röntgenfilmet és a röntgenpapírt 8442 ** ** Betűöntő vagy betűszedő, nyomódúc, nyomólap, nyomóhenger vagy más nyomólemezelőállítására szolgáló gép, készülék és felszerelés 8443** ** Nyomdaipari gép (ofszet-, magas- és mélynyomó, flexográfiai, tintasugaras stb. nyomógép) nyomdaipari segédgép, az automatikus adatfeldolgozó gép printere (nyomtatója) nélkül ex 8518** ** Mikrofon és tartószerkezete, hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató, fülhallgató és kombinált mikrofon/hangszóró egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység, Kiadó Gyártó Kiadó Gyártó Gyártó Gyártó 1 Gyártó 12

13 a polgári repülés készülékei kivételével 8519** ** Lemezjátszó, erősítő nélkül is, kazettalejátszó és más hangvisszaadó készülék, hangfelvevő szerkezet nélkül ex 8520** ** Magnetofon és más hangfelvevő készülék, - lejátszó szerkezettel vagy anélkül is, a polgári repülés készülékei kivételével ex 8521** ** Videofelvevő és -lejátszókészülék, videotunerrel egybeépítve is, a polgári repülés készülékei kivételével ex 8522** ** Kizárólag vagy elsősorban kép- és hangrögzítő és -lejátszó berendezések alkatrészei, a polgári repüléshez felhasznált, valamint az ipari továbbfelhasználású alkatrészek kivételével ex 8525 ** ** Rádiótelefon, rádiótávíró, rádió- és tévéműsoradókészülék (vevőkészülékkel vagy anélkül), hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is, kivéve a katonai és egyéb közszolgálati (közcélú távközlési, tűzoltó, mentő stb.), polgári repülési adóberendezést ex ** Televíziós kamera (felvevő), állóképes videokamera és más videokamera felvevők, kivéve a közterületi forgalomellenőrzés speciálisan csatlakoztatott (pl. helyhez kötött) kameráit * ** Külső áramforrás nélkül működő rádióműsorvevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával közös házban is, ideértve a rádiótelefon vagy rádiótávíró vételére egyaránt alkalmas készüléket is * ** Csak külső áramforrásról működő, gépjárművekben használatos rádióműsor-vevőkészülék, beleértve a rádiótelefon vagy rádiótávíró vételére egyaránt alkalmas készüléket is * ** Más rádióműsor-vevőkészülék beleértve a rádiótelefon vagy rádiótávíró vételére egyaránt alkalmas készüléket is ex * ** Rádiótelefon és rádiótávíró-vevőkészüléke (mobiltelefon is), a polgári repülés készülékei kivételével ex 8528** ** Televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor vevőkészüléket, hang- és képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is, videomonitor és video vetítőkészülék, kivéve az egészségügyi, művelődési, kulturális, oktatási intézmények és a tömegközlekedés zártláncú hálózatának speciálisan csatlakoztatott Gyártó Gyártó Gyártó Gyártó Gyártó Gyártó Gyártó Gyártó Gyártó Gyártó ,5 Gyártó 13

14 készülékeit ex ** Antennák és antennareflektor összes típusa, valamint az ezek használatához alkalmas Gyártó alkatrészek, a polgári repülés és a közcélú távközlési szolgáltatás készülékei kivételével ex ** Kép- és hangrögzítő és -lejátszó berendezések, rádió, televízió, rádiótelefon alkatrészei Gyártó (antenna nélkül), a polgári repüléshez felhasznált, valamint az ipari továbbfelhasználású alkatrészek kivételével ex 9002** ** ex 9006** ** Fényképészeti eszközök és tartozékaik, kivéve az orvosi, a kriminológiai, a földmérési és Gyártó 9007** ** ex 9008** ** ex9010** ** hasonló hivatásfényképezés, valamint a mikrofelvételek készítésének és leolvasásának eszközeit, a félvezetőgyártás fényképészeti berendezéseit ** Tévéhez kapcsolható videojáték Gyártó II. SZOLGÁLTATÁSOK SZJ-szám Megnevezés Járulékkulcs (%) A járulék fizetésére kötelezett Műalkotás-kiskereskedelem 1 Szolgáltató Régiség-kiskereskedelem 1 Szolgáltató Hirdetés 1 Szolgáltató Fényképészet 1 Szolgáltató Divattervezés, formatervezés, szaktanácsadás 1 Szolgáltató Személyek, művek közvetítése 1 Szolgáltató Film-, video-, DVD-lemez terjesztése 2 Szolgáltató Film-, videovetítés, DVD-lejátszás 2 Szolgáltató III. ÉPÜLET, EGYÉB ÉPÍTMÉNY KIVITELEZÉSE ÉJ-szám Megnevezés Járulékkulcs (%) A járulék fizetésére kötelezett 1211 Szállodaépületek 0,2 Kivitelező 1220 Hivatali épületek 0,2 Kivitelező 1230 Nagy- és kiskereskedelmi épületek 0,2 Kivitelező 1241 Közlekedési és hírközlési épületek, állomások, terminálok 0,2 Kivitelező és kapcsolódó épületek 1242 Garázsépületek 0,2 Kivitelező 1251 Ipari épületek 0,2 Kivitelező 1252 Tárolók, silók és raktárak 0,2 Kivitelező 2213 Távolsági távközlő hálózatok és műtárgyaik 0,2 Kivitelező 2224 Helyi (települési) távközlő- és elektromos hálózatok 0,2 Kivitelező 14

15 Különösen a reklám, a számítógépek (főleg a hordozható notebook-ok), a hirdetés, a TV, az üzleti célú építmények és a személyközvetítő (fejvadász, stb.) szolgáltatások járulékának emelését és az innovációs alapba való irányítását célszerű megfontolni. A WIPO-módszertan szerint készített becslés szerint (MSzH, 2004) csak a hazai gyártású üres rögzítő eszközök hozzáadott értéke eléri a 2 milliárdos nagyságrendet (a 20 ezer Mrdos GDP 0,01 %-át). Az importtal együtt a járulékalap jóval nagyobb. Ad 3.: A parlament már többször foglalkozott a telefonadó bevezetésével. Itt annál lényegesen enyhébb elvonásról lenne szó, és az összeg magában foglalja a reklámok (vagy csak bizonyos fajta reklámok, például a környezetszennyező utcai poszterek) után fizetendő illetéket (vagy járulékot, lásd előző pont) is. Ad 4.: 2005-ben 24 milliárd a szakképzési járulék tervezett összege. Ennek 15 %-át vettem figyelembe azzal, hogy ilyen arányban feltételezhetők a nemzetközileg kiáramló szakmák az összes képzési irányon belül. Ad 5.: 2004-ben 6,4 millió utas fordult meg a Ferihegyi Repülőtéren, aminek kb. a fele a kiutazó. Ha mind a kiutazásra, mind a beutazásra Ft illetéket állapítunk meg, akkor adódik a 6,4 Mrd Ft. A terrorveszély miatti pánik elmúltával a dinamikusan bővülő forgalom lehetővé teszi ezt a többletterhet. Ha nem, akkor átcsoportosítással oldható meg. Ad 6.: Ez a legkevésbé konkrétan kalkulálható tétel, de mint a kulturális járulék esetében is láttuk, annyi lehetséges illetékalap jöhet szóba, hogy az évi 5 Mrd Ft igen konzervatív becslésnek tekinthető. Összességében véve a fentiek 21 milliárd forint bevételt jelentenének, ami megközelíti az innovációs járulék évi előirányzatát. Ezért a jelenlegi, torzító hatású konstrukció valós, fiskális és a kutatás-fejlesztésben való állami szerepvállalás szempontjából is elfogadható alternatívát jelentene a vázolt új konstrukció. Természetesen ehhez további részletek kidolgozására van szükség, főleg jogászok részéről. 15

16 Összefoglalás A tanulmányban vázoltam az innovációs járulék jelenlegi konstrukcióját, problémáit, rámutatva annak hosszabb távon fokozódó hátrányaira, piactorzító voltára. Megfogalmaztam egy új konstrukció elvi alapjait, amely az externális hatásokból származó járadék-jellegű bevételek piacgazdaságban is jogos elvonásán alapul (az USA-ban például ezt windfall-profit tax -nak nevezik). Ezen túlmenően megpróbáltam felvázolni a sok kisebb bevételi jogcímmel rendelkező forrásstruktúrát, amely közgazdaságilag kevésbé torzító, adminisztratíve kezelhető, és stabil bevételeket biztosító jellegű lenne. Végezetül felhívtam a figyelmet, hogy az új konstrukció kidolgozásához milyen további információkra lenne szükség. 16

17 Felhasznált irodalom 1. Cameron, G. Proudman, J. Redding, S. (2005): Technological convergence, R&D, trade and productivity growth, European Economic Review, 49: KSH (2004) : Kutatás-fejlesztés, KSH (2004b) : Tárgyi eszközök állománya , KSH (2005) : Magyarország Nemzeti Számlái KSH (2005a): Szállítási teljesítmények Magyar Szabadalmi Hivatal (2004): Tájékoztató A szerzői jogi alapú tevékenységek gazdasági jelentősége Magyarországon című vizsgálatról, kézirat 7. Romer, P. M. (1986) : Increasing returns and long-run growth, Journal of political economy, 94:

Környezetbarát közlekedés

Környezetbarát közlekedés Lukács András Pavics Lázár Horváth Zsolt Pál János Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal megbízásából a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére

Részletesebben

A turizmus makrogazdasági. szerepe

A turizmus makrogazdasági. szerepe GKI GAZDASÁGKUTATÓ Rt. A turizmus makrogazdasági szerepe Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Szállodaszövetség, a Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége, a Vendéglátó

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára alapfogalmak, lehetőségek, elszámolások, adókedvezmények TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2 1. A K+F TEVÉKENYSÉGEKKEL

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

A magyar kis-közepes vállalatok. innovációs képességének fejlesztése

A magyar kis-közepes vállalatok. innovációs képességének fejlesztése MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG A magyar kis-közepes vállalatok innovációs képességének fejlesztése A tanulmány elkészítését az Oktatási Minisztérium Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkársága támogatta

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok GKI Gazdaságkutató Zrt. Az Új Széchenyi Terv vitairata Vélemény és javaslatok Az Új Széchenyi Terv hosszú távú gazdaságfejlesztési stratégiát előkészítő dokumentumként igyekszik elszakadni a választási

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (34 56. o.) Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete CSONKA LÁSZLÓ

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon

a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon Fejlesztési és Módszertani Intézet Kutatástól az innovációig a K+F tevékenység helyzete, néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése Magyarországon 2005. október Szerkesztette és a kutatást irányította:

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT. A környezeti adók hatása és a környezeti számvitel kiemelt kérdései Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszék Műszaki menedzsment PhD Program TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A környezeti adók hatása és a környezeti

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETÉS A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása

Részletesebben

A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Magyarországon

A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Magyarországon NESsT Jogi sorozat Magyarország Magyar 2012. május A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Jogi útmutató társadalmi vállalkozásoknak Írta: Tóth Laura. Jogi szakértő:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék AJÁNLÁS...5 I. ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN...6 II. AZ IKT ESZKÖZHASZNÁLAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÖSSZEFÜGGÉSEI

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben Harsányi Gergely Vincze Szilvia A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben az egyetemnek át kell hatva lennie az igazságok szeretetétõl, s falai között meg kell õriznie a teljes szellemi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Rövidítésjegyzék... 3 I. Bevezető... 5 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés...

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben