2013. február XXIV. évfolyam 2. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu"

Átírás

1 feb20132_layout :39 Page február XXIV. évfolyam 2. szám Megemlékezés báró Eötvös Józsefre Halálának évfordulóján emlékezünk báró Eötvös Józsefre, aki minden honfitársunk megbecsülését megérdemli. Remélem és hiszem, hogy mi, ercsiek külön tisztelettel gondolunk rá, aki sok szállal kötődött településünkhöz. Gyermekkorában sokat időzött nagyszülei itteni birtokán, ifjú korában barátaival itt szövögették egy korszerű, virágzó Magyarország terveit. Valószínűleg az itt átélt boldogtalan szerelme ihlette első regényének alakját, és egy 1865-ös dunai hajóút során gondolta ki, majd rendelkezett úgy, hogy a nagyszülei által épített kápolnánál legyen a végső nyughelye is. Eötvös József apai ágon a Habsburgokat nemzedékeken át kiszolgáló, a nemzet érdekeivel mit sem törődő arisztokrata család sarja volt. Ő éppen ezért nem bárói a rangjával, hanem munkájával, emberségével akart tiszteletet kivívni. Fiatal korától arra törekedett, hogy tudásával, példamutató magatartásával, hazája szolgálatával érjen el megbecsülést. Nagy műveltségű, sokféle tehetséggel megáldott ember volt, aki költőként, íróként és politikusként egyaránt jelentőset alkotott. Fiatalkori verseit megbecsüléssel fogadta a korabeli olvasóközönség. Második regényét, A falu jegyzőjét külföldön is kora jelentős műveként értékelték, több nyelvre lefordították. Írói munkásságával is a haladást, egy igazságosabb, polgárosult társadalom létrejöttét segítette elő. Hivatali pályafutását 18 évesen Fejér megye aljegyzőjeként kezdte. Az 1840es évektől egyre nagyobb szerepet töl- A Művelődési Ház és Könyvtár fejlesztése Ercsiben Projektzáró rendezvény Tisztelettel meghívjuk a Közép Dunántúli Operatív program keretében meghirdetett a Kistelepüléseken a településkép javítása tárgyú KDOP 3.1.1/C számú A Művelődési Ház és Könyvtár fejlesztése Ercsiben című pályázat projektzáró rendezvényére. Kedvezményezett: Ercsi Város Önkormányzata Megvalósítás helyszíne: Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Projekt időtartama: július február 28. Rendezvény helyszíne: Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Időpont: február óra A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. tött be a közéletben, a centristák csoportosulásának vezérévé vált. Ezek a jól képzett fiatal gondolkodók Széchenyi és Kossuth politikájától egyaránt különböző elképzelést fogalmaztak meg. A polgárosult nyugathoz képest elmara-

2 feb20132_layout :39 Page 2 2. oldal dott Magyarország felzárkózását, felvirágzását a társadalom korszerűsítésével, a feudális széttagoltság helyett a hatékonyabb vezetés érdekében a hatalom központosításával akarták elérni ban 35 évesen vállalta el Batthyány Lajos kormányában a vallás- és közoktatási minisztérium irányítását, de néhány hónapos vezetése alatt nem tudta megvalósítani terveit. Nem volt forradalmár, ezért ősszel lemondott hivataláról, és külföldre távozott, de sosem árulta el nemzetét. A forradalom leverése utáni önkényuralom éveiben a Kisfaludy Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia érdekében végzett munkájával a szellemi élet újjászervezésében szerzett elévülhetetlen érdemeket. A kiegyezés után ismét Eötvöst kérték fel a vallás- és közoktatási tárca vezetésére, így két évtizeddel később lehetősége nyílt, hogy terveit megvalósítsa. Ő rendelte el az általános és kötelező népoktatás bevezetését, és más fontos intézkedéseket is hozott ben bekövetkezett halála megakadályozta további elképzeléseinek megvalósítását, de munkássága így is nagyon nagy jelentőségű: a későbbi fejlődést alapozta meg. Ez a sok eredményt Alakul Városunk takarója Jól esett hallani városunk évi költségvetési tárgyalásának kezdetén a Pénzügyi Bizottság elnökének, Karsai Gergelynek a szájából, azt a bíztató mondatot, hogy: Ez az első olyan év amikor nem azzal kell kezdenünk, hogy forráshiány miatt megvágjuk az Intézmények költségvetését. Számítottam rá, hogy idén is szűkös lesz a keret, de szívből örültem annak, hogy hamisnak bizonyultak azok a riogatások, miszerint az adómegvonások, csökkentések, államosítások következtében több száz milliós hiánya lesz Ercsinek. Örömmel készültem arra is, hogy városunk lakossága felé felhalmozódott adósságainkból (járdák utak állapota) is törleszteni tudjunk. Tudom, hogy ezekre is futná abból a közel 20 millió forintból, amit azzal nyerne városunk, ha a Kistérségi Egészségügyi Központ járóbeteg ellátását átadnánk állami fenntartásba. Ezzel kapcsolatban olyan állítások hangzottak el, miszerint az állam elsorvasztaná és megszüntetné a járóbeteg ellátást, a dolgozókat elbocsátaná, felmutató munka, az alkotó élet feltétlenül megérdemli megbecsülésünket. Eötvös József sosem kereste a pozíciókat, a hatalmat. Viszont vállalta a közéleti feladatokat, ha szükség volt tudására, személyére. Használni s nem ragyogni akarok. ezt a Petőfi-sort ő is mondhatta volna, nagyon illik rá. Amikor vállalhatatlannak érezte a közéleti szereplést, akkor a művészi alkotómunkában, a jövő tervezésében, a tudományos élet szervezésében találta meg a haza szolgálatának lehetőségét. A XIX. század, melyben élt azért lehetett a nemzet felemelkedésének hihetetlen eredményeket hozó időszaka, mert a kor meghatározó alakjai hozzá hasonlóan egyéni érdekeiket alárendelték a nemzet ügyének. Tudták, hogy e cserével mind a kettő jól jár: Hatalmas ország és jómódu polgár. Ez az önzetlen magatartás szintén tiszteletre méltó. Ez a nagyszerű ember ugyanakkor a minden helyzetben megőrzött becsülete, szerénysége, embersége okán is megérdemli főhajtásunkat. Végezetül magának Eötvös Józsefnek a szavai kívánkoznak ide, melyeket Kazinczy születésének centenáriumán mondott: Minden nemzet, mely e névre érdemes, tiszteletben tartja azon Közérdekű hírek férfiait, kik tevékenységöknek magasabb czélokat tűzve ki, akár a közélet, akár a tudomány vagy művészet körében kitűnő érdemeket szereztek maguknak, s ünnepnek tekinti a napot, melyet valamely dicső fia emlékének szentelhet. És méltán; nemcsak azért, mert kitűnő férfiaknak való jutalma csak az lehet, ha nevök s tetteiknek emléke tiszteletben tartatik, de azért is, mert a megérdemlett borostyán, melyet a nemzet dicső gyermekeinek szobraira tesz, egyszersmind reménység, mely arra emlékeztet, hogy valamint a hatalmas cser után annak legalább sarjadékai maradnak, úgy a haza, mely valóban nagy férfiakat nevelt, később is fel fogja találni polgárai között azokat, kik a jövő vészeivel szembeszálljanak. Ha mi, kései utódok a jövőben szebb, jobb életet akarunk, akkor Eötvös József példája nyomán tanulással, munkával kell megteremtenünk azt. Azzal méltóbban tisztelgünk az ő politikusi, művészi, emberi nagysága előtt, mintha csak ünnepi szavakkal idézzük emlékét ezen az évfordulón. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kaposi József stb. Mindezek úgyanúgy alaptalanok, mint ahogy a feljebb említett több száz milliós elvonásról szóló rémhírek voltak. Az aláírások gyűjtői közül is némelyek félelmet keltettek, ami szerintem tiszteletlen volt a megkérdezettekkel szemben. De látva a lakosság élénk érdeklődését ígérem, hogy még alaposan utána járunk a feltételeknek, várható következményeknek és Ercsi javát fogjuk szem előtt tartani a döntésnél! Idén végre olyan fejlesztéseket is terveztünk és olyan pályázatokat is előkészíttettünk amelyek megvalósulásuk esetén, a szépítésen és minőségi fejlődésen túl, megtakarítást fognak jelenteni a városnak. Ilyenek az Eötvös Iskola és az Óvodák hőszigetelésére, napelemek és kollektorok elhelyezésére, valamint a közvilágítást LED-es korszerűsítésére előkészített pályázatok, melyek beadási határideje jelenleg február 11. Önkormányzatunk villamosenergia ellátására más villamosenergia-szolgáltatók piaci ajánlatait is kikértem a 2013-as évre. Ezek a lépések kiváló alkupoziciót alakítottak ki a jelenlegi szolgáltatóval való tárgyalásokhoz is, aki végül a kapott egyéb ajánlatok alá ígért, így néhány millió forintot megtakaríthatunk ezen a területen is. Végül hadd idézzek néhányat azokból a javaslatokból, melyeket képviselőcsoportunk tavaly november közepén tárt a Képviselő-Testület elé a 2013-as költségvetés készítéséhez: Törekedjünk arra, hogy a 2012-es szinten tarthassuk az oktatás bennünket terhelő kiadásaira és a közbiztonságra fordított költségvetési keretet! Az Ipari Parkba vonzzunk befektetőket, termelő egységeket! Teremtsünk átlátható üzleti körülményeket és reklámozzunk! (Pl. a saját weboldalunkon, az Ercsi Hiradóban!) 1 MFt A kiadások ésszerűsítésére vonatkozó, a felelős gazdálkodást célzó javaslatok: Alakítsuk meg a Városgazdálkodási és Fejlesztési Vállalatot (a Törökkút Kft. Tevékenységi körét átalakítva) ami első lépésben közvetlenül alkalmazhatná a Polgármesteri Hivatal takarítóit és a Hulladékudvar őreit, továbbá összehangolhatná az intézményekben szükségessé váló karbantartást, valamint

3 feb20132_layout :39 Page 3 alkalmazhatna egy építő brigádot a Lakásprogram saját erőből való végrehajtása érdekében. Későbbiekben a közterületek karbantartása és a közhasznú munkások irányítása és ellenőrzése is a cég feladatát képezné. A vállalat beindítására, alaptőkeként, különítsünk el 10 millió Ft az átadandó eszközökön (traktor, terepjáró, árokásó-gép, egyéb eszközök) túl. Javasoljuk 1 fő teljes idős alkalmazását a Közcélú Munkások felügyelőjeként. Ez a személy elláthatná min munkás felügyeletét, hatékonnyá téve foglalkoztatásukat.... Így a felügyelő bérére költött összeg megtérülne, hiszen a város rendezettebbé válna, a programban rész tvevők pedig valóságosan bekerülnének a munka világába. Indítsunk egy Önkormányzati Lakásprogramot melynek keretében, meglévő és ezután megvásárolt ingatlanainkkal való felelős gazdálkodás által szolgálati-, bér- és szociális lakásokat alakítanánk ki. Első lépésként (2013-ban) sort kellene keríteni a volt Nőtlen Tisztiszálló egy lakásának felújításához, illetve kialakításához, valamint a szociális bérlakások (Fő út 45, Csokigyár) felújítását látjuk szükségesnek. Minderre - önkormányzati építő brigáddal végeztetve a munkát (lsd. A Városgazdálkodási Vállalatra vonatkozó javaslatnál!) - ca. 10 millió Ft-ot javaslunk elkülöníteni. Javasoljuk a Nőtlen Tisztiszálló társasházzá való alakítását, annak érdekében, hogy pályázatok útján és saját 3. oldal erőből minden egyes lakás lakhatóvá váljon. További városfejlesztési javaslataink: Helyezzünk ki a buszmegállóknál lévő s. zöld utcai szemetesekből még 30 db-ot, a város tisztasága érdekében! 1.05 Mft (30 eft /szemetes/ + 5 eft /telepítés/) A temető kerítésének festésének befejezésére különítsünk el további 975 eft-ot! A Bercsényi utca és Dózsa Gy. út sarkán lévő önkormányzati telken alakítsunk ki egy kistermelői piacot (elektromos szekrény, konténer mosdó, fedett asztalok és 6-8 pavilont). 2-3 Mft. A Korona emlékművet újítsuk fel a tervezővel egyeztetve. 600 eft. 1 millió Ft-ot különítsünk el egy sinatelepi közösségi ház kialakításának elindítására (a rendelkezésükre bocsátott önkormányzati ingatlanon víz, villany bevezetése után és egy alap kialakítása). Itt tarthatná gyűléseit, ünnepeit Sinatelep lakossága, a civilszervezetek, később az itt kialakított épületben kerülhetne sor a voksolásra a szavazások során, és majd távlati célként - egy Postahivatal is működhetne itt. A város 10 pontján alakítsunk ki hirdetőtáblákat, a meglévőket újítsuk fel ca. 1 millió Ft-ért, majd rendeletben szabályozzuk a plakátok, hirdetések elhelyezését, hogy azok csakis a hirdetőtáblákra kerülhessenek kifüggesztésre. Tegyük vonzóbbá a város kapuit! Ízléses köszöntők kiépítése a közúti bejáratokhoz (Százhalombatta, Ráckeresztúr és Adony felől + Sina Telep), valamint a komphoz és a vasútállomáshoz. 1,5 millió Ft. Alakítsunk ki járdát a Rákóczi út Kispuszta úttól déli irányban is! Támogatnánk egy családi park (szabadtéri sportszerek, színpad, korcsolypálya, padok) kialakítását a Duna-parton. Javaslatainkat elviekben támogatták a képviselők. Mire Önök ezeket a sorokat olvassák, már azt is tudni fogjuk, hogy ezekből melyek kerülnek be Ercsi Város Önkormányzatának 2013-as költségvetésébe. Reméljük, hogy lesz felszabaduló, átcsoportosítható forrás a tervek megvalósítására, hogy a címben említett takaró végre elég hosszú lesz, hogy az intézmények biztonságos fenntartásán túl, végre rendezettebbé tehessük szeretett kisvárosunkat! Győri Máté FELHÍVÁS! Tisztelt városlakók! Kérjük adójuk 1%-val támogassák a Polgárőrség munkáját. Adószámunk: Segítségüket és támogatásukat előre is köszönjük! Ercsi Polgárőrség 2012-ben kétszer is változtak az állattartás szabályai: augusztusban a kedvtelésből tartott állatok tartásának feltételeiben következtek be változások, október 1-jével pedig a haszonállatok tartását szabályozták. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet többek között a következőket szabályozza az ebek transzponderrel közkeletűbb nevén chippel történő megjelöléséről: A magán állatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel (chippel) jelölte. A chippel való megjelölés megtörténtét az azt elvégző magán állatorvos az oltási könyv megfelelő rovatának kitöltésével, aláírásával és bélyegzőjével igazolja. A chippel megjelölt eb Tisztelt Kutyatulajdonosok! tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magán állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. Négy hónaposnál idősebb eb csak chippel megjelölve tartható. A chippel való megjelölés elvégeztetését a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb, transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magán állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé. Ez azt jelenti, hogy a négy hónapnál idősebb kutyákat január 1-től már csak elektronikus transzponderrel, vagyis chippel megjelölve tarthatjuk és ez minden kutyára vonatkozik. A Korm. rendelet azt is meghatározza, hogy ezért legfeljebb forintot kérhet el az állatorvos, tehát ebből az árból ki kell, hogy jöjjön a chippel való megjelölés és az országos adatbázisba való regisztráció díja is. A regisztrációnak tehát díja van, mivel azonban előfordul, hogy elkóborolnak kutyák a gazditól, a chippel jelölt állatokat egyszerűbb megtalálni és beazonosítani. Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy a további hatósági intézkedés elkerülése érdekében mielőbb gondoskodjanak a kutyák chippel történő megjelöléséről! Tisztelettel Dr. Feik Csaba jegyző

4 feb20132_layout :39 Page 4 4. oldal FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA TÁJÉKOZTATÁS Tisztelt Földhasználó! A termőföldről szóló évi LV. tv január 1-től hatályos módosítása alapján a földhasználati nyilvántartás kötelező tartalmi elemévé vált magánszemély földhasználók esetén a személyi azonosító szám (személyi szám), gazdálkodó szervezet esetén a statisztikai azonosító és a cégjegyzékszám. A bejelentést a Vidékfejlesztési Minisztérium által közzétett adatlapon kell megtenni. Az adatlap a mtatvany/foldhaszn2013/foldhaszn_ad atkozl_13.doc hivatkzásról letölthető. Az adatlap kötelező használatával a földhasználók az azonosító adatközlési kötelezettségüknek március 30-ig tehetnek eleget a járási földhivatal felé. A határidő elmulasztása földhasználati bírság kiszabását vonja maga után. Magánszemély földhasználóknak a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya mindkét oldala!), míg gazdálkodó szervezet földhasználóknak a - mondta nekem egy frissen meglopott és majdnem megsarlózott ercsi polgár. A kezdeti düh tehetetlenség érzésén túljutva billentyűzetet ragadva az alábbi levelet írtam Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrnak, remélve, hogy sokak érzésének és elkeseredésének hangot adhatok. Örömmel láttam, azt, hogy megduplázták a járőröző rendőrök számát, és elindult a levélben említett akció-terv kigondolása is! Tiszta szívből remélem, hogy összefogva (polgárok, rendőrök, Polgári Őrség, Önkormányzat, Ügyészség, Bíróság) javítani tudjuk városunk közbiztonságát! Tisztelt Miniszter Úr! Ercsi város polgárai nevében is köszönöm fáradozását, melyet miniszterként tanúsít a közrend megteremtéséért és fenntartásáért! Városunk egyik felelős vezetőjeként napi szinten szembesülök azokkal az áldatlan állapotokkal amelyek sok más településhez hasonlóan az itt lakók életét is megkeserítik. Többségében dolgos nép lakja Ercsit, mégsem érezzük statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is csatolniuk kell. A bejelentés ingyenes, amennyiben a földhasználatban egyéb változás bejelentésére nem irányul. Az adatbejelentő lapon földrészlet használatát, illetve annak megszűnését bejelenteni nem lehet, az kizárólag a törvény által előírt azonosító bejelentésére szolgál! Amennyiben a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területén is használ termőföldet, vagy minden földhivatalnál be kell nyújtania az adatlapot és a másolatot, vagy csak a választása szerinti járási földhivatalba nyújtja be egy példányban, de ebben az esetben az adatlapon fel kell tüntetnie azon általa használt földrészleteket, melyek nem az adott járási földhivatal illetékességi területén fekszenek. Ily módon értesülhet a járási földhivatal arról, hogy a nyilvántartásba vétel után hivatalból meg kell keresnie a többi érintett járási földhivatalt az azonosító nyilvántartásba vétele végett. Felhívom a figyelmet továbbá, hogy január 1-től minden földhasználónak be kell jelentenie az általa Csináljunk valamit! magunkat biztonságban, sőt félelemben élünk, hiszen van egy dologtalan, segélyekre berendezkedett réteg, akik egyre agresszívabban, fenyegetőbben és merészebben fenyegetik mindazt amiért megdolgoztunk, de még a testi épségünket is!... Többnyire éjszaka, de már fényes nappal is betörnek a házakba, sokszor támadnak meg idős, magukat megvédeni nem tudó polgárokat. Rájuk törik az ajtót, elviszik amit csak találnak! Azt is tapasztaljuk, hogy az Ügyészség és a Bíróság nem alkalmazza a Törvény teljes (és elrettentő) szigorát a bűnelkövetőkkel szemben, hanem azt keresi, hogyan mentse fel őket a felelősség alól. Újabb esélyt adnak nekik, amit ők ki is használnak: újra betörnek házainkba és lopnak tőlünk! Kérjük ebben is szíves közbenjárását! Az itt élő dolgos emberek, köztük jómagam is, felháborítónak és elkeserítőnek tartjuk azt, hogy az adóforintjainkból juttatott segélyeken olyan emberek élnek, akik aztán meglopnak bennünket, elveszik a fáradságos munkával megszerzett javainkat és a nyugodt álmainkat is! Kérnénk használt termőföldet az illetékes járási földhivatalnál, függetlenül az általa használt összes termőföld mennyiségétől. Ez a rendelkezés az 1 ha alatti, jellemzően zártkerti termőföldek használóira is vonatkozik. A belterületi, 1 ha-nál kisebb földrészleteket, továbbá azon zártkerti és külterületi földrészleteket, melyek nem minősülnek termőföldnek, azaz aranykorona értékkel nem rendelkeznek, továbbra sem kell bejelenteni. Abban az esetben is be kell jelenteni a földhasználatot, ha a tulajdonos saját maga használja a termőföldet! A földhasználati bejelentés igazgatásiszolgáltatási díja Ft, ha a bejelentés 20 vagy annál több földrészletet érint Ft. A bejelentést az erre rendszeresített adatlapon kell benyújtani. A földhasználati bejelentési adatlap a honlap Nyomtatványok menüpontjából letölthető. Székesfehérvár, január 31. Holczheim Gábor hivatalvezető Falugazdász fogadóideje: Minden kedden óra között a Polgármesteri Hivatalban. a segítségét, hogy megvizsgálva településünk közbiztonsági helyzetét, közös akció tervet dolgozzunk ki az áldatlan állapotok felszámolására, a helyi rendőrőrs dolgozói, a Polgári Őrség, az Önkormányzat és sok jóakaratú és mára már elszánt polgár összefogásával! Összefoglalva tehát kérjük, hogy Ön és munkatársai kezeljék Ercsi város közbiztonsági helyzetét kiemelt figyelemmel! Segítsenek nekünk megállítani az egyre inkább elharapódzó bűnözést, fontolják meg, hogy legalább 2-3 évre kapitánysági szintre emelik az Ercsi Rendőrőrsöt, és támogassák törekvéseinket a kiszolgáltatott polgárok megvédésére és egy akció-terv kidolgozására! Mihamarabbi válaszára várva, maradok tisztelettel: Ercsi, január 30. Győri Máté alpolgármester Kapják még: Dr. Dorkota Lajos, Fejér Megyei Kormánymegbízott Dr. Varga Péter rendőr ezredes, Fejér Megyei Rendőr-főkapitány Nagy Zoltán rendőr ezredes, Dunaújvárosi Rendőrkapitány

5 feb20132_layout :39 Page 5 5. oldal Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 29-i testületi ülésén döntött az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére fizetendő működési hozzájárulás biztosításáról, a civil szervezetek támogatásáról szóló kérelem formájának meghatározásáról, a Sina Polgárőr Egyesület részére nyújtott támogatás felhasználásáról, Krasznay Zoltán részére helyiség használati díj beszámításáról, Mezőgazdasági Földhaszonbérleti szerződés megkötéséről, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámának 1 fővel történő bővítéséről, valamint a Sinatelepi vízi közmű 15 éves időtartamra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elkészítéséről. A testület elfogadta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződést, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságainak évi ellenőrzési munkatervét, valamint a KEOP kódjelű energetikai korszerűsítési pályázattal kapcsolatos megállapodásokat. Eredménytelenné nyilvánította a testület az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatát. Tisztelt Lakosság! Támogatta a képviselő-testület Tamon József, valamint az Ercsi Polgári Őrség támogatási kérelmét. A testület tudomásul vette a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság és a Humán Bizottság évi munkájáról szóló tájékoztatókat, valamint a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosította az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletét, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat SzMSz-ét, a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát, az Ercsi Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások igénybevételéről szóló 22/2004. (VI.30.), és a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn túl történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az ezen eseményekhez kapcsolódó díjak mértékének megállapításáról szóló 4/2012. (II.13.) önkormányzati rendeleteket. Módosította továbbá a testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásáról szóló szabályzatot. A képviselő-testület módosította a polgármester illetményét és költségátalányát, a képviselő-testület az alpolgármesteri tiszteletdíj és a költségátalány összegén nem változtatott. Az Eötvös év alkalmából Eötvös egykor és ma című pályázat bíráló bizottságának a Humán Bizottságot jelölte meg, aki szakemberek bevonásával alakítja ki javaslatát. A testület a rászoruló családok részére nyújtandó téli tüzelő beszerzésére ,- Ft előirányzatot biztosított az átmeneti segélyezés rovatán a évi költségvetésében. A képviselő-testület az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ önkormányzat általi működtetését hosszan tartó vita után nem támogatta. A napirend újratárgyalásra kerül, a február 14-re kitűzött ülés napirendi pontjai között ismételten szerepelni fog, végső döntés tehát itt fog születni. Ercsi, január 30. Tisztelettel: Szabó Tamás polgármester Önkormányzati rendeletek Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.9.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti: 1. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 33/2000.(VI.14.) önkormányzati rendelete, 2. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelet 23. -ának (3) és (4) bekezdése, valamint a rendelet melléklete, 3. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás helyi szabályairól szóló 17/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete, 4. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 24/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelete, 5. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról 22/2012. (IX.26.) önkormányzati rendelete. 2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Szabó Tamás polgármester Dr. Feik Csaba jegyző Záradék: Ez a rendelet január 10- én kihirdetésre került. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (I.10.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Ercsi Város Önkormányzat képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 4. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 4. (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele: e Ft (2) Az Önkormányzat költségvetési kiadás e Ft (3) A költségvetési hiány e Ft (4) A finanszírozási kiadás e Ft (5) A költségvetési hiány a korábbi

6 feb20132_layout :39 Page 6 6. oldal években felvett hitelek törlesztési kötelezettségével csökkentve: e Ft. (6) A hiány összege az előző évi e Ft pénzmaradványból finanszírozható, melyre a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert. 2. Az R 5. -a helyébe a következők lépnek: 5. Az Önkormányzat évi bevételeinek főösszege: e Ft ezen belül: a.) Működési bevételek: e Ft b.) Központi költségvetésből kapott támogatások e Ft c.) Támogatásértékű bevételek e Ft d.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek e Ft e.) Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 676 e Ft f) Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése e Ft g.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele e Ft 3. Az R 7. -a helyébe a következők lépnek: 7. Az Önkormányzat évi kiadásainak főösszege: e Ft ezen belül: a.) a működési kiadás előirányzat összege e Ft ebből: 1.személyi jellegű kiadások e Ft 2. munkaadót terhelő járulékok e Ft 3. dologi kiadások e Ft 4. dologi jellegű kiadások e Ft 5. működési célú pénzeszköz átadás e Ft 6. ellátottak pénzbeli juttatásai e Ft 7. tartalék e Ft 8. kölcsön folyósítása e Ft b.) a felhalmozási kiadás előirányzat öszszege e Ft ebből: 1.beruházások e Ft 2.felújítások 300 e Ft 3.felhalmozásihitel törlesztés e Ft 4.felhalmozási célú pénzeszköz átadás e Ft 4. Az R mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Szabó Tamás polgármester dr. Feik Csaba jegyző Záradék: Ez a rendelet január 10- én kihirdetésre került. A rendelet-tervezet általános indokolása Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(I.30.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások, illetve intézmények igénybevételéről szóló 22/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 13. (1) bekezdés 8. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Ercsi Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások, illetve intézmények igénybevételéről szóló 22/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Alapellátások I. Cím Étkeztetés 4. Szociális étkeztetésre jogosult az, aki a szociális helyzete, kora, egészségi állapota, illetve jövedelemi helyzete miatt rászoruló személy, aki önmaga vagy eltartottja részére átmeneti vagy tartós jelleggel a napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni nem tud. a.) Szociális helyzete, kora miatt rászoruló az: 1. aki életkora miatt saját ellátásáról gondoskodni képtelen; 2. akinek ellátásáról közeli hozzátartozója vagy a vele közös háztarásban élő családtagja önhibáján kívül gondoskodni nem tud; 3. aki hajléktalan; 4. aki a 62. életévét betöltötte. b.) Egészségi állapota miatt, rászoruló az, aki: 1. tartós betegségben szenved; 2. mozgásában korlátozott; 3.fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról gondoskodni nem tud; 4. szenvedélybeteg c.) Jövedelmi helyzete miatt rászoruló az: 1. akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg; 2. aki egyedülálló és a jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg. 2. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. Dr. Feik Csaba jegyző Szabó Tamás polgármester Záradék: Ez a rendelet január 30. napján kihirdetésre került. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(I.30.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn túl történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az ezen eseményekhez kapcsolódó díjak mértékének megállapításáról szóló 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn túl történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az ezen eseményekhez kapcsolódó díjak mértékének megállapításáról szóló 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Az önkormányzat hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn túl térítésmentesen biztosítja a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, mint anyakönyvi események lebonyolítására alkalmas hivatali helyiséget. (2) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésért és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért e rendelet szerinti többletszolgáltatást igénybevevők alkalmanként Ft díjat kötelesek fizetni. A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat a hivatali helyiségen kívül csak akkor köthető meg, illetve létesíthető, ha a kérelmezők a kitűzött anyakönyvi eseményt megelőzően legalább tíz nappal a díjat Ercsi Város Önkormányzat Polgár-

7 feb20132_layout :39 Page 7 mesteri Hivatalának számlájára megfizették. (3) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt pénzbeli juttatást illeti meg, amelynek mértéke házasságkötésenként és bejegyzett élettársi kapcsolatonként bruttó Ft. (4) A pénzbeli juttatás kifizetésére az anyakönyvvezető legkésőbb az anyakönyvi eseményt követő hó 5. napjáig Tájékoztatjuk, hogy január 1- től cégünk biztosítja Ercsi vízellátását és szennyvízelvezetését. A szolgáltató-váltás a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései miatt következett be, a FEJÉRVÍZ ZRT. kiválasztásáról az önkormányzat képviselő testülete döntött. Szolgáltatásunkat a hatályos jogszabályok alapján, különösen a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvénynek és a 38/1995. (IV.5.) kormányrendeletnek, valamint cégünk közüzemi szerződéseinek megfelelően végezzük. A korábbi szolgáltatóval együttesen leolvassuk a vízmérőket, melynek alapján záró számlák készülnek. A következő, általunk történő vízmérő-leolvasás és elszámoló számla-készítés minden év A tudás, a kreativitás, a szellemiség és az esélyegyenlőség fontossága, fejlesztése még pályázatainkban is meghatározó cél Ercsiben! Tájékoztató az Ercsiben indított humán erőforrásokat támogató Európai Uniós pályázatokról. Köszöntöm a Kedves Olvasót! Az elmúlt években többször írtam Ercsi város fejlesztéseiről, gyarapodásunkról, látványos beruházásainkról, amelyek mindenki számára szembetűnő és fontos volt Ercsi megújulásában, de úgy érzem egy igen fontos értékről az emberi tudásról, a humán erőforrás fejlesztésről, már kevesebb szó esett, kevésbé hívtuk rá fel a Kedves Olvasó figyelmét. A tudás központúság, a minőségi munka, a korszerű és kreatív oktatási módszerek elsajátítása, az esélyek biztosítása, új ismeretek és képességek megtanulása fontos minden ember számára, amelyhez a lehetőséget és a finanszírozást, az Európai Unió Kohéziós Tisztelt Felhasználónk! Pályázatokról Alapok forrása biztosítja, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretein keresztül. Milyen Európai Uniós források is érkeztek ide városunkba, milyen pályázatokban kívánunk részt vállalni az elkövetkező időszakban azért, hogy azt a nem kevés tudás, amely a város életét működteti a város polgárai számára még tökéletesebb, még kifinomultabb és természetesen még hatékonyabb legyen. Mindebből származó előnyöket természetesen az Önök szolgálatára, Ercsi fejlődésére kívánjuk fordítani. Vegyük hát sorba a pályázatainkat, azok céljait, szándékait, a ráfordított illetve ráfordítandó összegeket és abból megmutatva esetenként a város ráfordítását is. A pályázatok megvalósításai több hónapot, évet esetenként három naptári évet is átölelnek. Oktatás területén: 1.) Az első humán pályázatunk a TÁMOP /08/ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 7. oldal benyújtott - kérelmére kerül sor. Az anyakönyvvezető a pénzbeli juttatás iránti kérelemhez köteles mellékelni az adott hónapban megtartott házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok jegyzékét, mely tartalmazza a résztvevők neveit, illetve az események időpontját. A kérelem alapján a juttatás kifizetéséről a jegyző 15 napon belül rendelkezik. 2. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően megtartott házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok esetében kell alkalmazni. Dr. Feik Csaba jegyző Szabó Tamás polgármester Záradék: Ez a rendelet január 30. napján kihirdetésre került. februárjában és augusztusában történik azokon a területeken ahol eddig páros hónapokban történt a leolvasás, március és szeptember hónapokban azokon a területeken, ahol eddig páratlan hónapokban volt az elszámolás. A köztes időszakokra 5-5 darab részszámlát bocsátunk ki, azokat március- szeptember és április-október hónapokban fogjuk kézbesíteni. Természetesen e számlák a víz és csatornaszolgáltatás díját együttesen fogják tartalmazni. A rendszer üzemeltetésének átvételével a díjak nem változnak, a vízdíj: 245 Ft/m3 + Áfa, a csatornadíj 264 Ft/m3 + Áfa. A díjakat a jövőben a nemzeti fejlesztési miniszter állapítja meg. Ha szolgáltatásunkkal kapcsolatosan elintéznivalója, vagy észrevétele van, a következő elérhetőségek valamelyikén szíveskedjék megtenni: Helyi megbízottunk: ifj. Scheszták Sándor, tel: (ivóvíz) Csarnoki József, tel: (szennyvíz) Ercsi Üzem ügyfélszolgálati irodája: 2451Ercsi, Bajcsy Zs u. 49., telefon: FEJÉRVÍZ ZRT. központja: 8000 Székesfehérvár Királysor 3-15, telefon ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS, egyéb információk : hu FEJÉRVÍZ ZRT. hozzáférés- innovatív intézményekben. Célja a szakmai, módszertani továbbképzések, eszközbeszerzések, innovációk, jó gyakorlatok kidolgozása. Pályázó Ercsi Város Önkormányzata volt 2008-ban és minden intézményét bevontuk a kivitelbe. A megvalósítás között folyt városunkban. Összesen: , - Ft volt az elnyert támogatás, amely 100 %-ban volt uniós forrás. Az intézményeink az alábbiak szerint osztoztak a megvalósításban, amely sok-sok eszközzel, és megannyi jó módszerrel gazdagította pedagógusaink felkészültségét és az intézmények eszköztárát a minőségi oktatáshoz. Napfény Óvoda Dózsa , - Ft tér Napfény Óvoda Bercsényi utcai telephelye , - Ft Hétszínvirág Óvoda , - Ft Eötvös József Általános , - Ft Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

8 feb20132_layout :39 Page 8 8. oldal 2.) A.) Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés; óvodai fejlesztő program szervezése esetén igényelhető támogatás volt a második olyan pályázat, amelyre az Ercsi Város Önkormányzat Napfény Óvodája adta be kandidálását és azt között meg is valósított. A pályázat célja az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása; eszközbeszerzés, módszertani továbbképzés, szabadidős tevékenység szervezése, pedagógusok kiegészítő illetménye volt. A ráfordított összeg 100 %-ban az elnyert pályázatból történt: , -Ft értékben. B.) Újabb sikeres pályázattal a Napfény Óvoda az előbbi A.) pontban megfogalmazott célra pályázott között, amelyet tartalmában is sikeresen meg tudott valósítani: , -Ft értékben. C-D.) A képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre szóló pályázati lehetőséget a Napfény Óvoda ismételten kihasználva még kétszer pályázott és időszakra, amelyre , -Ft-ot illetve , -Ftot nyert. Céljai és tartalma ugyanúgy esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása; eszközbeszerzés, módszertani továbbképzés, szabadidős tevékenység szervezése és pedagógusok kiegészítő illetménye volt. 3.) 2010-ben a Napfény Óvoda Szakmai informatikai eszközök beszerzésé -re is egy sikeres pályázatot nyújtott be: ,-Ft értékben. A pályázati pénzből fénymásoló beszerzés és könyvek vásárlása (gyermek, szakmai, ismeretterjesztő kiadványok) volt a cél, amellyel a gyermekek oktatását tették korszerűbbé és gazdagabbá. 4.) TÁMOP /2 A referencia intézmény feltételrendszerének kialakítása a Napfény Óvodában címmel pályázott 2011.ben a Napfény Óvoda, , - Ft összegre. Ebben a pályázatban lehetőséget kapott intézményünk arra, hogy bemutassa más hasonló intézményeknek azt a szakmai tudást, felkészültséget és nevelési készségeket, amelyeket több éves előkészítő és felkészítő munkája során elért. A pályázat kiírója is a célok között a felkészülés a referencia szerep vállalására, módszertani továbbképzésekre továbbá eszközök beszerzésére adott lehetőséget. 5.) 2012-ben Ercsi Város Önkormányzata pályázott a TÁMOP /2 Óvodafejlesztés megvalósítása Ercsi óvodáiban címmel, ami azt jelenti, hogy a Napfény Óvoda telephelyein és a Hétszínvirág Óvodában új játékok, oktatásiés szemléltető eszközök beszerzésére ad lehetőséget, a két óvoda tekintetében összesen: , - Ft értékben. A pályázat 2012 júliusában lett benyújtva 100 %-os uniós forrású támogatási intenzitás mellett. Jelenleg elbírálás alatt van. 6.) Érdekes kuriózum a következő pályázat, mivel a pályázó a Fejér Megyei Művelődési Központ Művészetek Háza és azzal együttműködő partnereként a Napfény Óvoda. A pályázat címe: TÁMOP /1 "Kulturális intézmények részvétele a tanórákon kívüli nevelési feladatok ellátásában". A pályázatot múltévben adták be, és ,-Ft-ról szól a tervezett programok finanszírozása, amely teljes értékben uniós forrásból jön. A közreműködésben a Napfény Óvoda havi szakkörök szervezésével, összesen 10 alkalommal valamint versenyek szervezésével vesz részt. Az elnyert összegből a feladat ellátás arányában fognak osztozni a pályázó és a közreműködők. 7.) Az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egy TÁMOP /2 kódszámú Innovatív iskolák fejlesztése című pályázaton is indult az önkormányzat jóváhagyása mellett. A pályázat célja a hátrányos helyzetű tanulók egészségügyi, mentális, kulturális hátrányainak csökkentése, az Ercsi modell (az élet iskolája) feladatainak megvalósítása. A pályázat további céljai között szerepel az új köznevelési törvény által megjelölt új feladatok, lehetőségek kialakítása (egész napos iskola, mindennapos testnevelés, egészségnevelés, hazafias nevelés, háztartás-életvitel, közlekedés ismeretek, stb.) a pedagógusok átképzése az új feladatoknak megfelelően és a tanulók táboroztatása, felzárkóztatása, tehetségek fejlesztése és gondozása. A pályázat öszszege: , - Ft, amely teljes mértékben unós finanszírozású. (Ebből eszközbeszerzés: , - Ft; szolgáltatás: , - Ft; bérköltség: , - Ft; járulékok: , - Ft.) Elbírálása folyamatban van. Egészségügy területén: 8.) TÁMOP A-11/1 pályázatát tavaszán nyújtotta be az Ercsi Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett lehetőségre októberében értesült a Kft. vezetése arról, hogy az Ercsi Egészségügyi Központ Képzési igényeinek támogatása TÁMOP A-11/ jelű pályázatukat ,-Ft öszszegű támogatásra érdemesnek ítélte az Irányító Hatóság. A magasabb szakmai képzésben (OKJ) 7 fő asszisztens vesz részt (teljes és részállású), a menedzsment típusú képzésekben az Egészségügyi Központban dolgozó valamennyi szakember részt vehet. A szakképzések február közepén és május elején indulnak el, a csoportos képzésekre szeptemberben kerül majd sor az intézményoktató termében. 9.) Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP /3 kódszámú Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségekben" című pályázatot többszöri határidő és szakmai tartalom módosítása után július 31-én lezárták. A Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft július 13-án beadta a nagyon alaposan és részletesen kidolgozott, a kistérség összes települését megszólító és bevonó pályázati anyagát. A pályázatban , - forinttámogatásra készítettek kistérségi egészségfejlesztési tervet és költségvetést, amit nyertes pályázat esetén 18 hónap alatt kívánnak, megvalósítani a kistérségben. A pályázatot számos halasztás után - várhatóan február hónapban bírálják el. Kultúra és művészetek területen: 10.) Az Ercsi Város Önkormányzata még 2009-ben pályázott, de akkor még eredménytelenül a tavaly ismételten kiírt városközpont rehabilitációs pályázaton. A KDOP 3.1.1/C kódszámú és A Művelődési Ház és Könyvtár fejlesztése Ercsiben megnevezésű pályázatunkkal 2012 nyarán nyertesekké váltunk. Így az Eötvös József Művelődési Ház részleges energiaracionalizálással (nyílászárók cseréjével), akadálymentesítéssel egybekötött felújítása, és eszközbeszerzésein túl a pályázat megvalósítás egyik elemeként rendezvények szervezésére és azok megtartására adott lehetőséget. A 2012 évi Jubileumi Napok Ercsiben rendezvény sorozatunk finanszírozásában ezt a forrást is felhasználtuk , -Ft értékben. A felújítási project teljes értéke: , -Ft, amelyből uniós forrás: , -Ft, önkormányzatunk: 18

9 feb20132_layout :39 Page , - Ft-ot biztosított hozzá. A befejezés várható időpontja: ) A TÁMOP-3.2.3/A-11 Iskolán kívüli kreatív kompetencia iskolán kívüli kreatív kompetenciafejlesztés ER- CSIBEN. Pályázó az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár az Önkormányzat döntése alapján. Az uniós forrás elnyerésére egy ,-Ft értékű pályázatot nyújtottak be 2011 őszén, amely ez év nyarára eredményesnek ítélte a Bíráló Bizottság és az NFÜ. Befejezését: re tervezték. Pályázattal a szervezők fő stratégiája és feladata, hogy az iskolarendszeren belül megszerzett képességeket, kreativitást továbbfejlesztő közösségi szolgáltatásokat végezzenek és ezek a városban arányosan és minél teljesebb körben legyenek elérhetőek. Cél, hogy elsősorban a hátrányos helyzetű tanulóink és településünkön élők előnybe részesüljenek. Jelenleg már tart a projekt megvalósítása, kb. 100 gyermeket mozgat meg összesen, de csatlakozni még lehet a művelődési ház irodájában. 12.) TÁMOP / Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában. Itt is pályázó az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár a Képviselő-testület 482/2012.(XI.27.) Kt. számú határozata alapján. A pályázott összeg 100 %-os uniós forrás, , - Ft. A pályázat célja és feladata: közösségépítés, ismeretszerzés, ismeret átadás, kreatív játékos és hasznos időtöltés, kézműves manualitás fejlesztése, témahetek és táborok keretében. A társulásból fakadó intézményi együttműködés a projekt keretében kialakuló kapcsolatok, a települések és intézmények közötti közművelődési tevékenység megerősödése és hosszú távú fenntarthatóság biztosítása. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van, és tervezett befejezés ra várható. 13.) Az Ercsi Kulturális Ifjúsági és Sport Alapítvány (EKISA) önálló döntése alapján indult a MNVH (Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hivatal) által kiírt Vidékfejlesztési III.-as tengely pályázati lehetőségei között. A kiírásban a Térségi többnapos rendezvények és táborok szervezése -ére lehetett pályázni. A Helyi Akció Csoport (HACS) és MNVH döntése alapján a beadott pályázatot eredményesnek és értékelhetőnek ítélték. Így a művelődési ház jubileumának méltó megünneplése egy tradicionális rendezvénysorozat keretein 9. oldal belül, térségi kapcsolatok ápolása, helyi civil szervezetek, intézmények együttműködése, valamint a lakosság identitástudatának erősítése volt a fő cél. A rendezvények megtartásának végső időpontja: Elnyerhető összeg: , -Ft volt. Szociális ellátás területén: 14.) A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásban, valamint átmeneti gondozásban részesülő gyermekek számára táborozási pályázatot hirdetett. Ercsi város Szociális Szolgálata ezt a lehetőséget kihasználva ben és most 2013-ban is megpályázta az alábbi feltételekkel évi június Erzsébet-tábor : 2x10fő 6 nap 5 éjszakás nyári táboroztatása Csopakon. Gyermekenként 1.000Ft befizetésével, a tábor teljes részvételi költségét (teljes ellátás, kirándulások, programok) a pályázat biztosította. Az utazási költséget a Szociális Szolgálat biztosította február Erzsébet-tábor A tavalyi sikeres táboroztatás után ebben az évben 4x10fős csoport táboroztatására nyújtottunk be pályázatot. 3 helyszínt kellett a pályázatban megjelölni: Fonyód-liget, Zánka, Fadd-Dombori. Reményeink szerint, ezek közül kapunk lehetőséget táboroztatásra. Közigazgatás, önkormányzat területén: 15.) Ercsi város önkormányzata indult az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében 2008-ban megjelent A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2/A ) kódszámú pályázaton. Cél: az önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők képességének, felkészültségének javítása. Többek között vezető köztisztviselők képzése, vezetői utánpótlás biztosítása, munkatársak készségfejlesztése, stratégiai- és változásmenedzsment. A pályázaton nyert összeg , -Ft volt, amelyet önkormányzatunk: , - Ft-tal egészített ki, így a teljes költség , - Ft volt. A projektkezdési időpont befejezése volt. A szervezetfejlesztéses pályázat keretében az alábbi történések segítették a hivatali apparátus fejlődését. A hivatal dolgozói részt vettek két alkalommal szervezetfejlesztési tréningen (csapatépítés és továbbképzés) Elkészült több szabályzat (informatikai, kommunikációs, kockázatkezelési, szabálytalanság kezelési, nyomvonal ellenőrzési stb.), amelyek a hivatal életének szabályozottságát segítették elő. Megalkottuk az Ügyfélszolgálati Chartát, mely az ügyfelek még kulturáltabb kiszolgálásának főbb szabályait tartalmazza. Több szakirányú, de nem jogi jellegű továbbképzésen vett részt a hivatal dolgozóinak csoportjai. Társadalmi csoportok és egyének területén: 16.) Együtt egymásért a Mezőföld Önkéntes Pont Besnyőn, Önkéntesek Fejér megye szívében címmel pályázott a Mezőföld Önkéntes Pont a TÁMOP / kódszámú pályázaton. Ebben több település mellett Ercsi is helyet és lehetőséget kapott. Pályázat elnyerésével lehetőség nyílt a Mezőföld 8 településén az önkéntes munka szervezésére, a civil szervezetek és önkormányzati intézmények vezetőinek képzésére, segítő munkatársak alkalmazására, hogy az önkéntesség hatékonyan és szakszerűen működjön ebben a térségben. (Pl tól csak akkor szerezhető érettségi vizsga, ha az illető 50 óra önkéntes munkát tud igazolni, vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultságot is lehet önkéntes munkával teljesíteni.) Iroda: Kriski Csaba 06-25/ ; 06-20/ ) 17.) Ercsi városa a rossz közbiztonsági helyzete okán részt vesz az áldozatvédelmi programban. A Csillagkapu néven az országban egyedülálló áldozatvédelmi modell-program indult Fejér megyében a TÁMOP C-11/ kódszám alatt. A Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, az Echo Innovációs Műhely és a Fejér megyei Rendőr-főkapitányság partneri együttműködésével, az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében elnyert 100 millió 476 ezer 943 forint támogatást. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt gazdája a székesfehérvári Echo Innovációs Műhely, akik a programot 2012 szeptemberében kezdték és 18 hónapos időszakra tervezték október 24-én Ercsiben is tájékoztatást tartottak. A megyében, az utóbbi években több településen, településrészben alakult ki az együttélést veszélyeztető tartós konfliktus (pl. Enying, Pátka, Ercsi), mely közösségi mediáció nélkül várha-

10 feb20132_layout :39 Page oldal tóan eszkalálódni fog. Így Ercsiben is szükséges a társadalmi és közösségi bűnmegelőzési programok célzott fejlesztése. Egy társadalom nagyságát és erkölcsi fejlettségét híven tükrözi az, ahogy a társadalom az időseivel, betegeivel, gyermekeivel, elesettjeivel, önérvényesítő képességükben támogatásra szoruló polgáraival, így például a bűncselekmények és szabálysértések áldozataival hogyan bánik. A programban pszichológus, mentálhigiénés szakember, szociális munkás által végzett egyéni és csoportos kezelésekre kerül majd sor Székesfehérváron Az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. (Egészségügyi Központ Szakorvosi Rendelőintézet) ügyvezetése a járóbeteg szakellátási feladat állam részére történő átadásával kapcsolatban az alábbi közleményt teszi közzé: A járóbeteg szakellátó feladatok további önkormányzati ellátása (támogatása) érdekében Ercsi lakosok aláírásgyűjtést kezdeményeztek. Ercsi Város Önkormányzatának egyes képviselői ezzel kapcsolatosan azt a tényt és Dunaújvárosban, hogy segítsenek a bűncselekmények lelki hatásait feldolgozni, s e folyamatba kiképzett önkénteseket is bevonnak majd. A bűncselekmények áldozatai részére önvédelmi tanfolyamot és reintegrációs foglalkozások lehetőségét is megteremtik a projekt keretében. Áldozatsegítő szolgálatok: Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Székesfehérvár Sörház tér 1 sz. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (Rendőrség) Székesfehérvár Ady Endre u 21 Tel: 22/ ; 22/ ; Fax: 22/ KÖZLEMÉNY hozták nyilvánosságra, hogy a lakossági aláírás kezdeményezés mögött a járóbeteg szakellátó intézmény vezetősége áll, mely a dolgozókat állásuk elvesztésével riogatja állítván, hogy az állam el fogja sorvasztani, sőt be is fogja zárni a rendelőt és a betegeknek Dunaújvárosba kell majd járniuk. A járóbeteg szakellátó intézmény vezetése ezeket az állításokat leghatározottabban visszautasítja, azok semmilyen valóságalappal nem rendelkeznek. Látható, hogy városunk önkormányzata, intézményeink és külső szervezetek rengeteg erőfeszítést tesznek azért, hogy uniós forrásokat bevonjanak a napi munkánkba. Ezzel gyarapítsák szellemi kapacitásunk, teljesítő képességünk, polgáraink és gyermekeink élet minőségét javító, korszerűbb humán ellátást biztosító szolgáltatás megvalósulását. Reméljük, hogy ez az erőfeszítés az Önök elvárásaival is találkozik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Ercsi, Szabó Tamás polgármester A szakrendelő vezetése semmilyen aláírásgyűjtést nem kezdeményezett, nem vett részt aláírásgyűjtésben, senkit nem riogat. Elhatárolódik minden olyan politikai jellegű kísérlettől amely az intézmény vezetését, akár az intézmény munkatársaival, akár az önkormányzattal vagy Ercsi lakosságával kívánja szembe fordítani. Mi csak dolgozni szeretnénk! Ercsi február 06. EÖTVÖS JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a felújított Művelődési Ház és Könyvtár március 1-jén megnyitja kapuit. Nyitva tartás: ig Könyvtár: ig Szeretettel várunk mindenkit!

11 feb20132_layout :39 Page 11 FELHÍVÁS Az Eötvös József Művelődési Ház a TÁMOP /A-11 számú pályázatával lehetőséget biztosít Ercsiben élő, év közötti gyermek számára, hogy térítésmentesen részt vegyen 23 hetes fotó szakkörén. A foglalkozások kezdete: hét A foglalkozások helyszíne: Eötvös József Művelődési Ház kisterem A foglalkozások heti rendszerességgel a délutáni órákban kerülnek megrendezésre. A program elemei: elméleti és gyakorlati alkalmak során a fotózás alapismereteinek és technikájának elsajátítása, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítás létrehozása, találkozók helyi alkotókkal, pályaválasztási lehetőségek megismertetése. Foglalkoztató: Ifj. Nagy Ferenc fényképész Projektmenedzser: Elszeszerné Sólyom Anna intézményvezető Szakmai vezető: Horváth Erika Éva kulturális szervező, pedagógus A jelentkezés feltétele: a gyermek helyi lakos legyen, 10 és 14 év közötti életkorú. Jelentkezni lehet március 29-ig az Eötvös József Művelődési Ház alábbi címén, névvel, elérhetőséggel. cím: ISKOLÁN KÍVÜLI, KREATÍV KOMPETEN- CIAFEJLESZTÉS ERCSI- BEN Projekt leírása: Az iskolarendszeren belül megszerzett képességeket, kreativitást továbbfejlesztő közösségi szolgáltatások a városban arányosan és 11. oldal minél teljesebb körben legyenek elérhetőek. Cél, hogy elsősorban a hátrányos helyzetű tanulóink és településünkön élők előnybe részesüljenek, ezzel hozzájárulunk a város népesség megtartó erejének, helyi életminőségét javító képességének növekedéséhez is. A helyi hagyományok kreatív felhasználása, az ehhez szükséges ismeretek és kompetenciák birtoklása hosszabb távon hozzájárul a térség és a város gazdasági növekedéséhez, a foglalkoztatás javításához. Kedvezményezett neve: EÖTVÖS JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Kedvezményezett címe: 2451 ERCSI SZENT ISTVÁN EÖTVÖS JÓZSEF IRODALMI KLUB Amíg alszunk Ma egy másik kastélyba zársz. Vihar lesz szoknyám suhogása elhagyom a lépcsőfordulóban. Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket: táplálnak, melengetnek társukként megölelnek és megint messze szállnak. (Weöres Sándor: Ars poetica) Február Már hosszabbak a nappalok, Ám birodalmát őrzi még a tél. Még fagyosak a hajnalok, De néha lusta ködöt hoz a szél. A szántóföldek dombjain Szürke már a jeges hólepel, S a déli lejtők lankáin Sok barna foltot nem takar már el. Egész a toronyszobáig követsz. Csapódó ablaktáblák: csontszínű költeményemből szabadult kísértetek. Sokáig nézlek szótlanul. Lélegzetünk gyolcs és csipke, sötétségből épült baldachin. Amíg alszunk az esőt áteresztik a falak. Új kastélyt vonnak fölénk a bőrünkből kioldódó cseppkövek. A következő Irodalmi Klub öszszejövetele: március 07-e (csütörtök) fél öttől fél hétig a Művelődési Ház Könyvtárában. Bármilyen időpontban lehet csatlakozni! Kötött téma: Karafiáth Orsolya (Budapest, szeptember 19. ) költő, fordító, publicista, énekesnő, több díj birtokosa. Hozz saját verset, prózát! Szívesen hallgatjuk. Szabó Aida (Jampa drolma) A klubbal kapcsolatban érdeklődni lehet: címen illetve a telefonszámon. Ha rájuk néz a déli nap, A jégcsapoknak sűrű könnye hull, De éjszakánként jő a fagy, És vigasztalja őket álnokul. Hallgatnak még a madarak, De hangszereik kéznél vannak már, Most fagyos kórószálakon Még élelmet gyűjt sok cinegepár. A tavaszt váró erdőkben, Míg alszanak a bokrok és a fák, Az avar alól szerényen Kitekint az első hóvirág. Kovács István Ercsi, február 2.

12 feb20132_layout :39 Page oldal Örülünk a hamarosan bekövetkező tavasznak, de sokak esetében ilyenkor tavaszi fáradtság jelentkezik, amely általános fáradtsággal és levertséggel jár. A tavaszi fáradtság annak a jele, hogy szervezetünk elkezdett alkalmazkodni a tavasz beköszöntével jelentkező új környezeti viszonyokhoz. az emelkedő hőmérséklethez és napsütéses órák ugrásszerű növekedéséhez. A tavaszi fáradtságban szenvedők számára ugyanakkor jó hír, hogy ők maguk sokat tehetnek azért, hogy minél hamarabb túl legyenek a levertségen. Érdemes tehát az immunrendszert erősíteni nemcsak ősszel, de tavasszal is, és ennek sokféle módja van. A jó immunrendszer alapfeltétele a vitaminokban, ásványi anyagokban és rostokban gazdag egészséges táplálkozás, bőséges folyadékbevitel, naponta 1,5-2 liter ásványvíz vagy tea. Naponta fogyasszunk gyümölcsöt, zöldséget, nemsokára megérkezik az első tavaszi friss retek, medvehagyma, spenót. Ne feledkezzünk el a csírákról sem, egy tenyérnyi csíragubanc elég mókás látvány, ám fontos és praktikus vitaminforrás, ráadásul finom is. A csírák ugyanis jóval több telítetlen zsírsavat, ballasztanyagot, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaznak, mint maguk a Egészséges Életmód Egyesület zöldségek. A csírák élő élelmiszerek, fogyasztásuk így rendkívül fontos, különösen a vitaminszegény hónapokban, hiszen kiváló forrásai az A-, B-komplex, C-, D-, E-, G- és K-vitaminnak, valamint számos ásványi anyagnak (kalcium, magnézium, foszfor, kálium, nátrium és szilícium), ráadásul ezek természetes formában vannak jelen, így a szervezet könnyen fel tudja használni. A különféle csírákat nyersen fogyasszuk, salátákba, szendvicsekbe téve, de a különféle mártogatósokat vagy sós túrókrémeket is feldobják a hihetetlenül intenzív ízű egészséges kis növénykezdemények. Már korábban, 2-3 évvel ezelőtt ismertettük a házi csíráztatást, de most röviden újra leírom, hátha már nincs meg valakinek a régi újság, de szeretné kipróbálni: 1. A csíráztatni való magokat kertészetekben, bio- vagy tápboltokban szerezhetjük be. Semmi esetre se használjunk vetőmagot, mert ezek mindegyike csávázott, közvetlen fogyasztásra nem alkalmas. 2. Helyezzük a csíráztatni kívánt magvakat műanyag, üveg- vagy agyagedénybe, és áztassuk be langyos vízbe 4-12 órán át. Ügyeljünk arra, hogy a magokat ne érje erős napfény. 3. Ha a mag héja már megpuhult, helyezzük nedves papírtörlőre, és fedjük le szinté nedves papírtörlővel, hogy viszonylag sötétben legyen. Akinek van csíráztató tálja, természetesen azt használja. 4. Az edényt öblítsük el minden nap, Gyászolunk egyrészt azért, hogy biztosítsuk a folyamatos nedvességet, másrészt így elkerüljük a penészedést. 5. A csíranövénynek, amelynek már friss, zöld hajtásai vannak, szüksége van az éltető napsugárra, ezért néhány nap múltán kitehetjük a konyhaablakba. 6. A csírákat fejlettségi fokuktól függően, illetve ízlés szerint 2-10 nap múltán szüretelhetjük! A következő, könnyen beszerezhető magokat csíráztathatjuk: búza, retek, káposzta, vöröshagyma, bab, lucerna, mustármag, napraforgó - mindegyik nagyon finom lesz. A vitamindús táplálkozáson kívül fontos a mozgás is, ezért látogassanak el kedden és csütörtökön 16 órától a gerinctornára és 17 órától a jógára, szeretettel várunk mindenkit. Teadélután Idei első Teadélutánunkat március 19-én, 18 órai kezdettel tartjuk meg a megszépült Művelődési Házban. Jöjjenek el, töltsünk el együtt egy kellemes délutánt, nagyon régen találkoztunk már. 1% Ismét eltelt egy év, újra itt van az adóbevallás ideje. Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa Egyesületünket, segítse céljaink megvalósítását. Adószámunk: Támogatását előre is köszönjük! Egészséges Életmód Egyesület Kaposi Józsefné Fájdalmas veszteség ért bennünket. A kikötés reménye nélkül elhajózott közűlűnk Kohut Gábor az Ercsi Hajózók Egyesületének alapító tagja, és volt vezetője. Veszteség érte Ercsi városát is, mint nagyobb közösséget, mert Kohut Gáborral eltávozott egy lelkes közéleti Ercsi Polgár is. Kohut Gábornak elvitatlan és elévülhetetlen érdemei vannak a tekintetben, hogy Ercsiben sok korábbi képviselő testület véleményével szemben honosítottá vált a vízi élet szerete, a motorcsónak, mint verseny sportág megkedveltetése. Kohut Gábor hathatós közreműködésével, és szervezésével versenyhajók részére világbajnoki futamokat szerveztünk és rendeztünk. Több napon keresztül a nemzetközi sportsajtó Ercsiről cikkezett, és közölt fényképeket méltatta a város sportszeretetét. Ehhez szükséges volt az önkéntes szponzorok anyagi áldozat vállalása, a helyi lakosok közreműködése, és munkavégzése. Utólagosan is köszönjük a vízi élet szeretetének népszerűsítése érdekében tett gesztusait. A Város elveszített egy sikeres vállalkozót, a vállalkozásásban dolgozók egy biztos munkaadót, mi egy közösségi a közösségért dolgozó barátot. Kedves Barátunk Kedves Kohut Gábor! A kikötés és a visszatérés reménye nélkül kívánjuk, hogy a véget nem érő utad békés vizeken folytatódjék! Utolsó üdvözlettel Ercsi Hajózók Közössége

13 feb20132_layout :39 Page oldal Az Eötvös József Általános Iskola 2 kiemelkedő képességű tanulójával készítettem riportot. Mindketten két különböző területen nyújtanak kiemelkedő teljesítményt. Riport Szászik Eszter 8. b osztályos tanulóval Tanítványaink -Milyen terveid vannak a jövőre nézve? -A Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium angol nyelvi előkészítő osztályában szeretnék továbbtanulni. -Hogyan sikerült a központi felvételi? -Elég jól sikerült, ahhoz képest, amilyenre számítottam. -Nehéznek vélted a feladatokat? -A magyar könnyű volt, a matekot nehezebbnek véltem. -Elég volt a feladatok megoldására a 45 perc? -A mateknál éreztem, hogy kevés volt az idő. -Melyik a kedvenc a tantárgyad? -Több is van. Irodalom, rajz és a történelem -Mit szeretsz az irodalomban, a regényeket, novellákat vagy esetleg a verseket? -A regényeket és a verseket kedvelem jobban. -Melyik a kedvenc regényed? -Suzanne Collins: Az éhezők viadala, Trilógia -Szeretsz verseket tanulni? -Igen, nagyon szeretek. -Gyakran láthatunk iskolai műsorokban szerepelni. Mennyi ideje foglalkozol a verstanulással? -Nagycsoportos korom óta tanulok verseket. Alsós korom óta kérnek fel folyamatosan különböző kulturális rendezvényeken való részvételre. -Mikor szerepeltél utoljára, és milyen verset szavaltál? -Eötvös József halálának 200. évfordulójára szervezett koszorúzási ünnepségén szavaltam el az Eötvös József által írt A megfagyott gyermek című költeményt. -Milyen hasonló jellegű terveid vannak? -A ballagási műsorban szeretnék még szerepelni, majd ha lehetőségem adódik a középiskolában is folytatni szeretném a versmondást. -A szavalás mellett még mivel foglakozol a szabadidődben? -Olvasni, fotózni, rajzolni, kirándulni is szeretek. Szívesen hallgatok zenét, gyakran sütök és főzök, és imádom a jó filmeket is. -Felnőtt korodban mivel szeretnél foglalkozni? -Mivel könnyen tanulom az idegen nyelveket, ezért ezzel kapcsolatos foglalkozást szeretnék választani. -Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást az interjúra. -Én is köszönöm szépen a lehetőséget. A riportot készítette: Krepsz Zoltánné igazgatóhelyettes Beszélgetés Ifjú Dalma 8. b osztályos tanulóval -Milyen tanuló vagy? -Első osztályos korom óta minden tanévet kitűnő eredménnyel fejeztem be. -Hogyan sikerült a felvételid? Hány pontot értél el? -Jobban sikerült, mint ahogyan vártam. 76 ponttal az én eredményem lett a legjobb az iskolában. -Gratulálunk. Hallottam egy másik szép eredményedről is, amelyet az érdi Vörösmarty Gimnáziumban értél el. -Igen, mivel humán szakra szeretnék felvételt nyerni, így az iskola által meghirdetett történelem versenyen vettem részt, és első helyezést értem el. Ezért mentesültem a szóbeli eljárás alól. -Ezek szerint a Vörösmarty Gimnáziumban szeretnéd folytatni a tanulmányaidat? -Igen, ahol emelt óraszámban fogom tanulni a történelmet, az irodalmat, művészettörténetet és a retorikát. -Más tanulmány versenyeken is vettél már részt? -Igen, matematika, angol és anyanyelvi vetélkedőkön is eredményesen szerepeltem. -Vannak kedvenc tantárgyaid? -Szeretem a földrajzot, az irodalmat is, de a kedvencem a történelem. -Mivel szeretnél foglakozni felnőtt korodban? -Még nincs konkrét elképzelésem, de azt biztosan tudom, hogy valószínűleg nem reáldiplomám lesz. -A tanuláson kívül szeretsz mással is foglalkozni? -A hobbijaim közé tartozik a zenehallgatás, az olvasás, a sütés-főzés. -Hiányozni fog az általános iskola? -A barátnőim és a tanáraim biztosan hiányozni fognak. -Tervezed a ballagási műsorban való részvételt? -Vannak ezzel kapcsolatos terveim is, remélem, megvalósulnak! -További sok sikert kívánok! Köszönöm a beszélgetést. -Nagyon szívesen. Köszönöm a meghívást. A riportot készítette: Krepsz Zoltánné igazgatóhelyettes

14 feb20132_layout :39 Page oldal Az év utolsó hónapja mozgalmas, élményekkel teli volt számunkra. December 6-án ellátogatott óvodánkba a Mikulás. A csomag mellé az óvó nénik bábjátékkal kedveskedtek a gyerekeknek. Másnap délután a családokat vártuk szeretettel adventi játszóházunkba. Számos lehetőség közül választhattak kicsik és nagyok, de a legfontosabb a közösen eltöltött idő volt számukra. Az városi adventi gyertyagyújtáson a második vasárnapra készült óvodánk. Az idei ünnep rendhagyó volt, hiszen a gyermekek szép műsora mellett először tartottunk a szülők segítségével karácsonyi vásárt. Különféle karácsonyfadíszeket, gipsz-díszeket, gyertyatartókat, gyertyákat, ajtó- és asztali díszeket, mézeskalácsot, grillázst, házi lekvárt, ékszert kínáltunk az érdeklődőknek. A hideg időben forralt borral kedveskedtünk a vendégeknek. Ez a nap nem sikerült volna ilyen jól a szülők lelkes támogatása nélkül! A vásárra való készülődést egy hónappal előbb már elkezdtük. A vállalkozó anyukák sütötték a mézeskalácsot, díszítették velünk azokat, majd a portékák csomagolásában is részt vettek, illetve ők álltak a standoknál. A közös készülődés mélyítette jó kapcsolatunkat a szülőkkel. A gyerekek és az óvó nénik dalokkal, versekkel köszöntötték advent második vasárnapját. A műsorunk végén immár hagyománnyá vált, hogy a téren lévők velünk énekelték a Kiskarácsony, Nagykarácsony kezdetű dal, miközben csillagszórók gyúltak. Köszönet: a Szülői Munkaközösségnek és Egyesületünkben, március 18- án Tisztújító Közgyűlést tartottunk. Közgyűlés 17 szavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúan megválasztotta az új vezetőséget. Az új vezetőség tagjai Topánka Marianna: elnök. Kovács József: alelnök, gazd.vez. Fodor István EB elnök. Az új Vezetőség, szeretettel visszahív, és visszavár minden régi kedves tagtársat, szeretettel vár minden új belépő tagot. Új vezetőség 2013 évi fontosabb célkitűzései 1.) Levált csoportok egyesítése és új csoportok felkutatása. Hétszínvirág Óvoda hírei a segítő szülőknek, Farádi Józsefnek, Ábrahám Antalnak, Csarnoki Józsefnek, Halminé Katának és minden támogatónknak. Óvodai karácsonyunk december 17-én volt. A szépen feldíszített fa alatt minden kisgyermeket ajándék várt. A színes ceruza és a kifestő mellett közös meglepetésben volt részünk. Dr. Dobi Ildikó felajánlása segítségével buszos kirándulásra készülhet az egész óvoda tavasszal. Egy kedves család jóvoltából másnap rendkívül szórakoztató Betlehemi játékot láthattunk a Pécsi Márkus Színház előadásában. Köszönjük szépen! Nagy örömünkre Bús Laci felajánlotta, hogy a karácsonyi ünnepek lezárásaként egy ovis előszilveszteri diszkót tart. A gyerekek lelkesen készültek erre a délutánra. A fergeteges buli végén a szülők is beálltak egy zárótáncra. Köszönjük a jó bulit! A 2013-as év első kiemelkedő rendezvénysorozata az immár hagyománnyá vált Egészség-hét volt. Az első napon Hetyei Ildikót láttuk vendégül, aki az emberi testről, testrészekről és az egészségmegőrzésről tartott a gyermekek számára is érthető foglalkozást. Az interaktív bemutató végén minden kisgyermek müzliszeletet kapott ajándékba. Ezután a fogmosást is gyakoroltuk, ahogyan az Ildikó nénitől láthattuk. A keddi napon svédasztalos halkóstoló várta a gyerekeket. Tízórai előtt halpástétomos rozskenyeret és füstölt afrikai harcsafilét kóstolhattak, ebéd előtt rántott afrikai harcsafilét kínáltunk a kicsiknek MEKE Tagtársi Tájékoztató Mozgáskorlátozottak Ercsi és Környéke Közhasznú Egyesülete. Telefon: , Ercsi. Szent István út E mail cím: Adószám: ) Szeretnénk az Ercsi Egyesületekkel jó kapcsolatot ki alakítani. 3.)Az új helyünkön csoportfoglalkozást kialakítani, ahol tagtársaink kellemesen tölthetik idejüket, sakk, malom, és különböző társasjátékok, számítógéppel való ismerkedés, zenehallgatás, filmnézés, jó időtöltés. Rendezvények 1.)Részvétel az Ercsi Város ünnepségein. 2.)Május 1-i, Majálison való részvétel. 3.)Ebben az évben is hagyományokhoz híven szeretnénk egy képkiállítást rendezni. 4.) Esély nap keretében egy Sportnap rendezését is tervezzük. szintén rozskenyérrel és zöldségekkel. A halakat Szilágyi Ákos és Judit, a rozskenyeret a Soós Pékség biztosította számunkra Zsuzsi néni segítségével. A finom falatok elkészítésében segítségünkre voltak: Janda Gábor és a Kikötő Étterem dolgozói. A zöldségeket Kapuvári Zoltán zöldségboltja ajánlotta fel számunkra. A szerda Vitamin-napon különböző gyümölcsökből és zöldségekből állítottunk össze svédasztalos kóstolót. Csütörtökön az összes csoport útra kelt, hogy ellátogasson az Egészségházba és az Eötvös Patikába. A rendelőben Sárdi-Fekete Niki és Ábrahámné Andi vezetett körbe bennünket. Megnéztük a röntgent, a sebészetet, a belgyógyászatot, a kardiológiai vizsgálatot segítő eszközöket, a szemészeten kipróbálhatta minden gyermek a komputeres látásvizsgálatot. A patikában Padosné Teca körbevezetett minket, megmutatta a gyógyszerészek eszközeit, majd minden csoport vitaminos cukorkát kapott ajándékba. Mindkét helyen szívesen fogadtak minket. A hét lezárásaként pénteken az óvodában vetélkedőn adhattak számot a héten megszerzett ismeretekről a gyerekek. Minden csoportban más feladattal várták az óvó nénik őket. Jutalmul apró ajándékokat kaptak. A hét eseményeinek megvalósításában való részvételt, segítséget mindenkinek köszönjük! Hétszínvirág Ovisok 5.)Buszkirándulást rendezünk tagtársainknak. 6.)MEKE, Mikulás, és karácsonyi ünnepélyt E célok megvalósításában, feltétlenül kérnénk tagtársaink segítségét, részvételét. A vezetőség csak a tagok részvételével és összefogásával tudja teljesíteni, a 2013 évi célkitűzéseit. Tagdíj: 2013 évi tagdíjat kérnénk legkésőbb május 31-ig szíveskedjenek befizetni, és azt a tagsági könyv érvényesítésekor bemutatni szíveskedjenek. Az a tag, aki tagdíját május 31-ig, de legkésőbb július végéig nem fizeti be, és vele együtt tagsági könyvét nem érvényesít, azt a Vezetőség, kilépettnek, tekinti. Ercsi, február 06 Sorstársi üdvözlettel: Topánka Marianna elnök,kovács József alelnök.

15 feb20132_layout :39 Page oldal Tavaly jelent meg a 20. Szent István Könyvhéten, Puszta Sándor Örökség, Válogatott versek a katolikus pap-költő, életművéből című gyűjtemény, melyben Ercsiben írt versei is megtalálhatók. Dr. Katona Puszta Sándorra, az ercsiek soha nem feledett papjára ( ) a Polgármesteri Hivatalon lévő emléktábla, a családoknál lévő könyvei, és a két legszebb ercsi Mária szenténekünk emlékeztet. 30 éve, március 5-én hunyt el a Nagy magyar c. kanonok, aki Ercsiből áthelyezve 46 évig volt Leányfalu plébánosa. Amíg csak tehette visszajárt, búcsúi püspöki szentmisénk szónokaként. Emlékét kegyelettel őrizzük. Könyve kapható Budapesten a Ferenciek tere 3. sz. alatti könyvesboltban. A mellékelt képeken Görgeteg szülőfalujának temploma, és a leányfalusi sírhelye látható, melyet az ercsiek ma is látogatnak. SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT HÍREI Az Ercsi Híradó novemberi számában felhívással fordultunk Önökhöz segítségüket kérve Bogdán Róbert 14 éves ercsi fiú támogatásához. A településen 8 helyre helyeztünk ki adománygyűjtő üvegeket elsődleges célunk Robi számára laptop vásárlás, a gyakori és hosszadalmas kezelések miatti távollétekre valamint a tanulás könnyítésére. Eredetileg 5 Ft-osokat terveztünk gyűjteni. A felhívásra példátlan összefogással 2 hét alatt összejött a pénz Ft volt az üvegekben melyből futotta a laptopra, valamint a család anyagi segítésére. Ezután az üvegeket újra kihelyeztük további támogatást kérve Önöktől. A január 10-én begyűjtött üvegekben Ft jött össze. Az összeget Robi számlájára utaltuk Az ifjúsági klubunkba járó gyermekek adventi ajándékokat, asztaldíszeket készítettek társuknak, melyeket a Templom-téren az adventi vásárokon árusítottak családgondozóink segítségével. A négy adventi hétvégén összesen Ft-ot gyűlt össze, melyet Robi anyukájának adtunk át. Adománygyűjtési akcióinkkal így összesen Ft-tal támogattuk Robit és családját. Köszönöm a gyűjtésben résztvevőknek: Kikötő Étterem és Panzió, Soós Pékség, Dodó Italkereskedés, Báró Eötvös Patika, Tiffany Virágüzlet, Egészségügyi Központ, Hétszínvirág Óvoda, NBK-MP2007Bt (Nyomtatvány bolt), hogy kihelyezhettük az adománygyűjtő üvegeket. Köszönöm Janda Gábornak a laptop beszerzését, Tauber Norbertnek a gép üzembe helyezését. Köszönöm mindannyiunknak az összefogást, a gyors és jelentős segítségnyújtást. E-ON kód feltöltési hely Ercsiben is! Településünkön egyre többen kérik A Honismereti Szakkör közleményei Novemberben köszöntötték a Fővárosi Petőfi Irodalmi Múzeumban, Jókai Anna Kossuth-díjas írónőt, 80. születésnapja alkalmából. Dedikált regényei szintén szép számmal találhatók Ercsiben, mert kedves vendég volt az olvasóknak a laktanyai és a nagyközségi könyvtárban is. Veszprémben a Pannon Egyetemen tartott ünnepi megemlékezésen dr. FriedlerFerenc rektor rendhagyó beszédet tartott. Az ünnepi gondolatok helyett, dr. Paczolay Gyula ny. egyetemi docens, Ercsi Díszpolgára, és a megyei könyvtár dokumentumai alapján összeállított 1956 veszprémi eseményeinek sorozatával emlékezett meg. Országszerte zenei megemlékezések kártyás gáz- és villanyóra felszerelését az E-ON-tól, hogy elkerüljék a tartozás miatti kikapcsolást. A szolgáltatást igénybevevők a kártyára feltöltött összeg mértékéig kapják a gázt és/vagy a villanyt, így annyi lesz a fogyasztásuk, amennyit be tudnak fizetni. Sokáig probléma volt, hogy a kártyás órát csak Adonyban lehetett feltölteni, mert Ercsiben nem volt feltöltő hely. Több vállalkozást is megkerestünk, hogy biztosítsák ezt a szolgáltatást. A szerződéskötés feltételeit 1 kereskedő vállalta és a szolgáltatás már működik is. E-ON kód feltöltés helye: Ercsi, Fő u. 1. Dodó Kereskedés Kártyás mérőórával, kódfeltöltéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítás vagy ügyintézéshez segítségnyújtás a Szociális Szolgálatnál ügyfélfogadási időben vagy telefonon 25/ kérhető. Hujberné Pej Márta intézményvezető voltak Kodály Zoltán születésének 130. évfordulóján. Ercsiben Barabás József ( ) ismerte Őt személyesen, kinek erről szóló írását és levelezését őrizzük. Mindketten tudásuk legjavát adták hallgatóiknak, mely ma már történelem. Közös képük a Honvéd Légierők Zenekarában, a Kodály Múzeumnak lett tisztelettel felajánlva. 80 éves lett a nagytudású és nagyhírű Jelenits István Széchenyi-díjas piarista szerzetes, évtizedek rendfőnöke, író. Karácsonykor a tököli templomban is köszöntötték, ahol tanítványai révén 40 éve Ő tartja az ünnepi szentmisét. Már történelmi tényként emlékezetes, hogy a rendszerváltáskor elsőnek tartotta a határ menti, battonyai éjféli misét, a népek közötti megbékélés és az új világ megteremtésének reményéért. Kisszebeni Marcell ( ) képzőés iparművész emlékkiállítása volt januárban a Budafok-Tétényi Művelődési Központ Vén Emil Galériában. A fővárosban különösen ismert belsőépítész azon művészek közé tartozott, akit Ráckeve és Ercsi, múlt hangulatát idéző utcái is alkotásra ihlettek. Felújították az ercsiek által is ismert szécsiszigeti templomot, melyet szintén gr. Szapáry Péter ( ) főgenerális építtetett, 10 évvel a miénk előtt.

16 feb20132_layout :39 Page oldal Végtisztesség, végjáték A régi öregek mindig azt mondták, nincsenek véletlenek, mindennek okokozati összefüggése van. Talán így volt ez azon a decemberi napon is, amikor Ercsi legfiatalabb, de már Ő is nyugdíjas pilótájával Szalai Lászlóval beszélgettem. Alig kezdtük el, amikor jött a postás, és egy nagyon megható levelet hozott K- né Varga Erzsébettől. Erzsike, annak a Varga László ( ) pilótának a húga, akiről a EH februári számában írtunk, aki, mint Messerschmitt vadászpilóta szakaszvezető, december 11-én Budakeszi-Telki térségében légiharc közben tűnt el. Ezt a levelet aztán közösen olvastuk el, melyből megtudtuk, hogy a régi ercsi Varga család egy csodálatos felemelő, elégtételt kapó esemény tanúja lehetett. Varga László vadászpilóta halálának 68. évfordulóján a budaörsi Magyar-Német Katonai temetőben ünnepélyes megemlékezést tartottak, név került az addig anonim keresztre, déli 12 órakor nyughelyének hivatalossá tétele megtörtént. Az ünnepség a magyar katonai tiszteletadás és végtisztesség hagyományai szerint történt. 36 fegyveres katona alkotta a díszőrséget, 6 magyar történelmi zászlóval és külön a zenekar. A Himnusz elhangzása után Lamos Imre dandártábornok a MH 86 Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka méltatta Most a Település és Vidékfejlesztési Minisztérium által 2 éve kiírt pályázatra, 3 plébánia pályázott sikerrel, Csesztreg, Tornyiszentmiklós és Szécsisziget. Itt írták Csondor Kata és Körmendi Edit, a Pannonföld legendái című könyvet, mely Lázár Ervinnek ajánlva két történetet tár fel gr. Szapáry Péter életéből, több helyen említve Ercsit, és környékét. Szép példája ez, az íratlan szabályok nélküli testvérvárosi kapcsolatnak. Ugyancsak szép karácsonyi meglepetés és ajándék volt, hogy az országos 2013-as horvát kalendárium első lapján egész lapterjedelem nagyságban, az Országos Horvát Önkormányzat és a kiadó, az ercsi Illír-Rác Madonna kegyképpel kívánt, Istentől megáldott karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt. Ez a kalendárium minden országba eljut, öregbítve szakrális értékeinket, látnivalóinkat. Helytörténeti Gyűjteményünknek csak egy kisbíró dobja van, sajnos az is javításra szorul, melyet elvégeznének gratis a százhalombattai Matrica Múzeum restaurátorai. Ezért nagy szükség lenne ½ m2 cserzetlen dobnak való bőrre, melyet, ha felajánlana valaki, nagyon megköszönnénk. Továbbra is kérjük, hogy ne dobják ki a hagyatékból feleslegessé vált fényképeket, használati tárgyakat, adják át a múzeumnak, mert ilyenek már nem készülnek. A képek pedig családokat, rokonokat hoznak össze ismét, a megfeledkezés évtizedei után. Sajnos a Művelődési Ház udvarában lévő Millecentenáriumi emlékkő 2. felirati tábláját is tönkretették, célirányosan verték szét. Erre nincs magyarázat, csak az éjszakai tétlen, rossz szándékú lődörgés. Látjuk, van már kerítés és érdemes lenne minden este zárni az iskola napközi konyhájának kapuját is. Köszönet érte, hogy egész évben rendbe volt tartva a Rába-patak medre, és a Duna-part is. Reméljük ez már folyamatos lesz. Még el kellene vinni a kiszedett fatuskókat, ne váljanak őskövületté, és nagyon kellene egy magasan lévő talán a Kikötő Panzió tetején Ercsi felirat, mert rossz hallani a Dunán járók találgatásait, hol is vannak. Büszkén kiírhatjuk, talán ki is kötnek és bejönnek az étterembe és a múzeumainkba. Nagyon szépek a gyarapodó új utca-névtáblák, de érdemes átnézni, mert pl. Újtelep az Arany János utcánál kezdődik, és a Szent István út sem az. Ne essünk mégegyszer a múlt hibáiba. 70 éve, január 12-én volt a doni, az urivi áttörés napja, a Don-kanyar, a 2. magyar hadsereg hősi helytállásának és mérhetetlen szenvedéseinek helyszíne, a 2. Mohácsa, sok ezer katona végső nyughelye. Ercsi áldozatainak nevei a Duna-parti hősi emlékművön olvashatók, ahol önkormányzatunk és a civil szervezetek évente kétszer helyezik el a megemlékezés és hála koszorúit, virágait. E kifogyhatatlan téma eseményeiről, és az akkori világpolitikai helyzetről ír sorozatban Pergel Antal az Érdi Lapban. A Művelődési Ház megnyitását követően az íróval mi is megemlékezést fogunk tartani, megkérve Őt az eddig ismeretlen történelmi események elmondására. Megható két vers olvasható az Ercsi Híradó előző számában, Kovács Istvántól, az Ercsi és az Angolkert. Engedelmével az elsőt ünnepi megemlékezéseinken szeretnénk többször is elszavalni, mert a legnagyobb tanúbizonyságát adta annak, hogy nem kell itt születni ahhoz, hogy idevalóvá, elismertté, kedvessé váljon valaki. Csupán az kell hozzá, hogy értékelje értékeinket, tisztelje hagyományainkat, vegye észre problémáinkat és gondjainkat, tanuljon e többnemzetiségű település történelmi múltjából, a jövőért. Ön ilyen. Köszönjük. Szili-Sárdi Varga László érdemeit, mely példaértékű lehetne a mai ifjúság számára. Megköszönte a testvér közel hét évtizedes hitét, kitartását, bizodalmát, és a rendkívül lelkes és fáradhatatlan Magyar Roncskutató Egyesület tagjainak munkáját, Légrádi Lajos vezetésével. A kutatást különben a család barátja az ercsi dr. Takács László repülő mérnök indította el, sajnos már nem él, Martonvásáron lakott családjával. Az Ő munkáját folytatták és tették eredményessé a civil szervezet töretlen akaratú tagjai. A díszőrség sorfalat állt a sírnál, melyet római katolikus tábori lelkész szentelt meg és imáit szép beszéddel ötvözte. Három nemzeti színű szalagos koszorút helyeztek el, a testvér, a szolnoki Helikopter Bázis és a Roncskutatók nevében. A megható végtisztesség és hivatalossá tétel a Szózat és a Repülős induló elhangzásával ért véget. Kár, hogy erről Ercsi akkor nem értesült, mert önkormányzatunk is méltón képviselhette volna Ercsi üzenetét, de a Duna-parti emlékműnél erre mindig megvan a lehetőség. Légrádi Lajos erre ígéretet is tett,

17 feb20132_layout :39 Page oldal hogy eljön a Varga családdal tavasszal. Legifjabb, volt pilótánk Szalai László is csak az EH-ból ismerhette meg elődjének történetét, hiszen az elmúlt évtizedekben ezekről a hősökről nem lehetett beszélni. Ő, 1969-ben született és itt úszta át először a Dunát, Szalai János úszóbajnok nagybátyjával. A nagyszülők tótliki házából elé táruló csodálatos panoráma, majd egy későbbi édesapjával történő repülős út ébresztette fel benne a magasság utáni kiolthatatlan vágyat. Tervéről nem tudtak szülei, de igen hamar megvalósult. Még érettségi előtt iskolájukban toborzás volt, a pilótalétszám növelése érdekében. Nagyon sok jelentkezőből a végén csak ketten váltak alkalmassá a nehéz megmérettetésben. Az érettségit követően 1 hónapra bevonult katonának, de a főiskolát már a Szovjetunióban kezdték, akkor 30-an. Tanulás, kiképzés minden oroszul Krasznodar-Rosztov térségében, ősztől-tavaszig elméleti, tavasztól-őszig gyakorlati oktatással. Vizsgák félévente voltak, akkor jöhetett haza két hétre, a családok és barátok örömére től a rendkívül kemény szellemi és fizikai megpróbáltatások és Szalai László Szalai László megmérettetések évei voltak 1991-ig, a diploma megszerzéséig. Közben 1989től már a szakaszparancsnoki teendők ellátása is az ő feladata lett. Végezve és hazatérve Szolnokon, Pápán szolgált, és repült az L39-es tanulógéptől kezdve a Fénylő bajuszú legények, mosolygós lányok Képek a rác farsangról Fergetes forgatag... Fotók: Péter Jánosné Forró volt a hangulat, de szerencsére nem volt rám szükség MIG21-es gépek több változatán, minden időjárásban, éjjel-nappal, éjszakai készültségben, a légtér védelméért. Ercsi felett egyszer repült Pápáról a DKV-ét kerülve látta a templomot, mert akarta látni. Szalai László pilóta százados közel 10 évig szolgálta hazánk légvédelmét, de a haderőreform átalakítása, a légierő lecsökkentése miatt nyugdíjazták. Feledhetetlen és szívszorító érzés volt 2000-ben Pápán, a csillag alakzatban, ötös kötelékben történő búcsúrepülés. Szalai László ma is fiatal még, nagy szaktudásával, szinte minden idegszálával most is gépen ül, vagyis ülne, ülhetne. Két történet, két ercsi vadászpilótáról, két Lászlóról, melyben benne van hazánk történelmének 70 éve. És talán jobb is, hogy az elhunyt hősök nem látják, hogy most milyen hatalmas szellemi és fizikai tudások, erők váltak feleslegessé, és lettek félretéve. A pilótabarátságok viszont ma is tartanak, összejöveteleik rendszeresek, mert megbonthatatlan azok barátsága, akik hoszszú éveket dolgoztak együtt halált megvető bátorsággal, a hazáért vállalt sorsközösségben. Szili Istvánné és csak tánc, csak tánc

18 feb20132_layout :39 Page oldal Lévai Ferenc ( ) október 29-én Pályaavató az Ercsi Kinizsi Elektromos Művek mérkőzésen 1964-ben Bánfy Dénes beszálló vendéglőjének kerthelyiségében játszó zenekar ben: Valuschek János, Takács István, Révai (Richter) János, Barabás József és Ónódi Nándor Kokics Jánosné Bilics Anna és testvére Bilics János bíró ( ) 1941-ben Képek a múltból Közzéteszi a Szapáry Péter Honismereti Szakkör Horváth Etelka ( ) tanárnő emlékére. Búcsúzó 8.-as osztályával, és a ballagásra érkező Jónás István, volt alsó tagozatos tanítójukkal 1984-ben

19 feb20132_layout :39 Page 19 JÁTSSZUNK EGYÜTT!!! Kedves olvasóközönség, játsszunk együtt! A zsűri már szavazott, de kérem, szavazzanak Önök is! A legjobbnak ítélt műveket folyamatosan közzéteszszük, amikre 1-10 ig lehet szavazni az ERCSI VÁROS HONLAPJÁN: vagy a könyvtárban elhelyezett dobozba, illetve a címemre: Dózsa György út.56/a szám alatti postaládába kérem bedobni! Köszönettel: Szabó Aida (Jampa drolma) Ez a zsűri véleménye, de mi az Önöké? Prózakategóriában: II. helyezést ért el RÓKÁS ZSUZSA a 20 év alatti korosztályból. Azon az éjszakán sötét volt. Az egész falut sötétség borította be. Az emberek valahol a végtelen álmok mezején járhattak; vakon, némán és süketen, a világnak hátat fordítva. Nyitott könyvként, mozdulatlan feküdtek az ágyukban, és nem foglalkoztak a valóság nevetséges egyszerűségével. Az ezer éves templomtoronyban hajnali hármat ütött az óra. A toronyból vagy száz denevér röppent ki a nem várt zajra, és beleolvadtak az éjszaka sötétjébe. A puha, groteszk álomnak tetsző világ szivacsként szívta magába a feszültség és szomorúság minden cseppjét. A tüdőkben a levegő nehezebbé vált, és a közelgő eső párája beborította a környéket. Álmos kóbor kutyák élelem után vizslatták a kukákat. A szívek lassabban vertek. Nyugalom borított mindent. Nyugalom. Sötétség. Halál. Egy lámpa fénye álmatag pislákolt. A Camberline házban nem volt se sötét, se nyugalom. A leendő Mona Barrie, kinek ujján még mindig fényesen csillogott az eljegyzési gyűrű, idegesen pakolta ki a fürdőszobaszekrény legfelső fiókjából a gyógyszereket. Haját remegő kézzel tűrte arrébb. Óvatosan megfogta az első kis szelencét, ami a kezébe akadt. - Nem mondta idegesen. Fájdalomcsillapító szemcsepp jódtinktúra lázcsillapító! Ez az! egyenesedett fel és már indult volna ki a fürdőszobából, de az ijedség megbénította tagjait. Az üvegcse kis híján kicsúszott a kezéből. Egy pöttöm, fekete kislány állt az ajtóban nagy, színes könyvvel a kezében. - Mona szólalt meg halkan. Mesélsz nekem? A fiatal menyasszonynak beletelt pár másodpercbe, mire felfogta, mit mondott neki a kislány. - Most nem lehet, Sophie. Anya nagyon beteg simogatta meg a gyermek hosszú, fekete copfjait, majd kikerülve őt elindult a konyhába, hogy megnézze a forrásban lévő teavizet. A ház egy régi, jómódú polgári család igényei szerint épült; szolid, antik berendezés, egy csipetnyi csillogással. A falakat a lámpa fénye halovány sárgára és árnyas szürkére festette, és mindenütt régi festmények és családi képek függtek, mintha itt már vagy száz éve megállt volna az idő. Barna bútorok és hosszú, robosztus könyvespolcok nyújtózkodtak a falak mentén, a fekete zongora pedig némán, hangtalanul aludta csendes álmát a nappaliban. A kerek telihold jókedvűen nevetett az égen, míg a halál óvatosan, szinte észrevétlenül ölelte magához a kis falut, ajkával belekóstolva az élők ajkába. A víz felforrt. Mona elzárta a gázt, és remegő kezeivel próbálta levenni a kancsót a gázról. Feladta. Zsibbadó tagjaival leült az étkezőasztalhoz, és nagyokat lélegezve, halkan motyogott az asztallapnak. Imádkozott. Jobban mondva csak imádkozni próbált, de a vallásos szavak és az Istent dicsőítő mondatok csak nem akartak megszületni ajkán. De talán már teljesen fölösleges volt fohászt rebegnie az éghez, hiszen vannak dolgok, amiket odafönt már rég eldöntöttek, és nincs az az ima, ami képes lenne megfordítani a dolgok állását. A halál csak óvatosan környékezte meg a takaros kis házat. Alig lehetett érezni. A levegő lassan kihűlt, a kacagó holdat is sötét felhő takarta el, és lassan cseperegni kezdett az eső. Először csak halkan, óvatosan, majd egyre hangosabban, míg Tájékoztató 19. oldal Ismertté vált bűncselekmények Év Bűncselekmény megnevezése Ercsi 8. Szándékos testi sértés Segítségnyújtás elmulasztása Kényszerítés Személyi szabadság megsértése Magánlaksértés Egyéb, e csoporthoz tartozó bcsk A személy elleni bcsk. összesen Közúti veszélyeztetés 16. Közúti baleset okozása Közúti jármü ittas vezetése Közúti jármüvezetés tiltott átengedése 19. Közúti cserbenhagyás 20. Egyéb, e csoporthoz tartozó bcsk A közlekedési bcsk. összesen Eröszakos közösülés 23. Szemérem elleni eröszak 24. Természet elleni eröszakos fajtalanság 25. Üzletszerü kéjelgés és üzletszerü kéjelg 26. Egyéb, e csoporthoz tartozó bcsk A házasság, a család és a nemi erkölcs e Tiltott határátlépés 29. Hivatalos személy elleni eröszak 30. Közfeladatot ellátó személy elleni erösz Hivatalos személy támogatója elleni erös 32. Egyéb, e csoporthoz tartozó bcsk Az államigazgatás,a közélet tisztasága e Visszaélés robbanóanyaggal, löfegyverrel Közösség megsértése 36. Garázdaság Önbíráskodás Egyéb e csoporthoz tartozó bcsk A közrend elleni bcsk. összesen Devizagazdálkodás megsértése 42. Egyéb e csoporthoz tartozó bcsk A gazdasági bcsk. összesen Lopás ebből: egyéb, személyek javait károsító lopás(0) ebből: gépkocsi (2) 2 - ebből: motorkerékpár (3) 3 - ebből: gépkocsiból történt lopás (4) 36 - ebből: besurranásos lopás (5) 43 - ebből: ittas személy kárára elkövetett lopás (6) - ebből: kerékpárlopás (7) 9 - ebből: öltözői lopás (8) - ebből: zsebtolvajlás (9) Betöréses lopás Sikkasztás Csalás Rablás Kifosztás Zsarolás Jármü önkényes elvétele Egyéb e csoporthoz tartozó bcsk Személyek javai elleni bcsk. összesen A honvédségi kötelezettség elleni bcsk. 64. Mindösszesen 1152

20 feb20132_layout :39 Page oldal végül viharrá tornyosulva tépte a szél a fák koronáit. Mona egyre jobban sírt. Könynyei egymás után gördültek le porcelánarcán, habár ez semmiség volt ahhoz a fájdalomhoz képest, amit a szívében érzett. Rendkívüli pánik vett erőt rajta. A halál enyhít a test fájdalmain, mondogatta magában, és fejéből próbálta kiűzni a haldokló mély sóhajtásait. A halál, mint megváltás kúszott be Adelaide Camberline testébe. Bár a hálószobában is égett a villany, ahogy a ház majdnem összes helyiségében derengett valamiféle fény, Adelaide mégis mindent egyre sötétebben látott maga körül. A levegő ólomsúlyként nyomta a tüdejét, az idő pedig mintha lelassult volna körülötte. A fiatal nőt rázta a hideg, és verte a víz. Oly szívesen becsukta volna szemeit, de jól tudta, azonnal elragadná őt az örök álom. Zúgott a füle, és a fejében is valami földön túli fájdalom vett erőt. Szétfeszítette a koponyáját, és nem adott teret a józan gondolatoknak sem. A világ hirtelen nagyon kívánatos hellyé vált számára. Az élet, mintha csak valami régi emlék lett volna, úgy derengett fel előtte. Félt a haláltól, úgy, ahogy bárki más is félt volna tőle. A halál ismeretlen és sötét volt, és nem adott sem reményt, sem jövőt. Oka volt hát félni, és nyugodtan könyvelte el magában, hogy félelmét nem a gyávaság váltotta ki. Sophie megállt az ajtóban és a beteg nőre nézett. Lassan az ágya mellé tipegve megállt, és meséskönyv szemeit Adelaide-re vetette. - Mesélsz nekem, anya? kérdezte, és a könyvet, amit még mindig magával cipelt, az ágy szélére tette. Adelaide óvatosan, fájó kezeivel feltornázta magát a puha párnán, és homályosan egy szem lányára pillantott. - Már nem lehet suttogta. - Miért? A nő arcán halvány és bölcs mosoly jelent meg. - Most fel kell nőnöd, Sophie. Én elmegyek, és te nem élhetsz többé mesék között. Érted? - Elmész? De ugye visszajössz még? a kislány hangja elcsuklott. - Nem, Sophie. Nem jöhetek vissza. - De te nem mehetsz el! Nem akarom, hogy elmenj! Hallod, anya? fakadt ki a kislány. Hangja éles volt, és bántotta a haldokló nő fülét, de mégis édes volt számára ez a fájdalom. - Az éjjeliszekrényben van egy gyűrött, lepecsételt levél. Az a tiéd, Sophie. - De nekem nem kell az a levél hisztizett; Adelaide csak halvány mosollyal vette tudomásul a kislány reakcióját. - Figyelj, kislányom szólalt meg halkan és tétován. Ígérd meg nekem, hogy mindig az igaz úton fogsz járni. Érted? Mindig az igaz úton. - Anya - Csss - intette csendre őt Adelaide. Csak ígérd meg. - Ígérem. De ne menj el kérte anyját szinte már könnyesen Sophie. És ekkor csend lett. A levegő egyre sűrűbbé vált, a hangok távolibbnak tűntek. Talán csak az eső ritmusos kopogását lehetett tisztán hallani. Sophie nagy, zöld szemeit anyja arcán nyugtatta. Nagyot nyelt és bátortalanul szólalt meg újra. - Anya! szólítgatta a kislány édesanyját. Mesélj nekem, kérlek. Csak még egyszer. Kérésére nem kapott választ többé. Mona már egy ideje az ajtóban állt, kezében teával és lázcsillapítóval; némán figyelte a jelenetet. - Mona fordult felé Sophie. Azt hiszem, anya rosszul van ráncolta össze gondterhelten apró kis homlokát. Adsz neki valami gyógyszert, ugye? A nő feszülten nevetett fel, majd a bögrét lerakva odasétált Sophie mellé, de nem méltatta válaszra a kislányt. - A Jóisten vigyázzon rád, Adelaide Camberline suttogta könnybe lábadt szemmel, ahogy a halott nő porcelánarcára nézett. A kislány szíve hatalmasakat dobbant. Össze volt zavarodva és nem értette ezt az egész jelenetet. Hirtelen annyira idegen lett számára minden, és annyira egyedül érezte magát, mint még soha. Anyjára, majd Monára, végül pedig az éjjeliszekrény fiókjára pillantott. Mona követte tekintetét. A nő idegesen vette ki a fiókból az Adelaide által említett levelet, és gyűlölettel pillantott rá. - Feleslegesek a titkok. Csak fájdalmat okoznak motyogta halkan, majd Sophie-val a sarkában a konyhába ment, és gondolkodás nélkül a kandalló tüzébe dobta a levelet. A kislányt az ebédlőasztalhoz ültette, ő pedig a kislánynak háttal állva, remegéssel küszködve kezdte el a már tisztára mosott tányérokat az ódon, barna konyhaszekrény polcaira pakolni. Sophie a nő minden mozdulatát árgus tekintettel vizslatta, hátha valamit mégis megért ebből a zavaros helyzetből; hiába. Nézte, ahogy a nő remegve pakolja az edényeket, és fülében visszahangzott a kandallóban égő levél recsegése. Hosszas csönd és feszült várakozás után a kislány szájából záporozni kezdtek a kérdések. - Mona! Te sírsz? Miért? Bántottak? Miért nem válaszolsz? Mona! Baj van? Ne sírj! Kérlek szépen, ne sírj Mosoly :) MINDENKINEK, AKI "MÁR ELÉG RÉGÓTA FIATAL" Egy öregúr egyszer elhatározza, hogy elmegy Afrikába szafarira. Magával viszi öreg kutyáját, hogy társasága legyen. A kutya egy nap addig kergeti a pillangókat, amíg azt veszi észre, hogy eltévedt. Bóklászik erre-arra, hogy megtalálja az utat, egyszercsak látja, hogy egy leopárd rohan felé láthatóan azért, hogy megegye. Az öreg kutya azt gondolja: "Jajjaj! Most igazán szarban vagyok!" Észrevesz a közelében néhány csontmaradványt valami dögből, gyorsan elkezdi rágni a csontokat hátat fordítva a közeledő leopárdnak. Amikor az már majdnem ráugrik, a vén kutya felkiált: "Ez a leopárd igazán finom volt! Vajon találok még egyet?" Ezt hallván a leopárd az utolsó pillanatban visszafogja az ugrást, rémülettel néz a kutyára, és gyorsan elhordja az irháját. "Húúú!", sóhajt a leopárd, "ez meleg volt. Ez a vén kutya majdnem elkapott." Közben egy öreg majom, aki végignézte az egész jelenetet egy faágról, arra gondol, hogy hasznot húzhat abból, amit tud, éskialkudhat valami védelmet a leopárdtól. Utánairamodik, de az öreg kutya, amikor látja teljes sebességgel a leopárd után futni, rájön, hogy valami ravaszság történik. A majom utoléri a leopárdot, elárulja neki a kutya cselét, és alkut ajánl. Az ifjú leopárd feldühödik, hogy rászedték. "Ide gyere, majom, ugorj a hátamra, és meglátod, hogy jár, aki be akar csapni!" Az öreg kutya látja a felé rohanó leopárdot a majommal a hátán és nyugtalankodik: "Na, most mit csináljak?" Menekülés helyett újra leül háttal a támadóknak, és ismét úgy tesz, mintha nem látta volna őket. Mihelyt hallótávolságba érnek, felkiált: "Hol van már az a hülye majom? Már egy órája elküldtem, hogy hozzon egy másik leopárdot!" Tanulság: - Sose nevesd ki az öregeket! - A kor és a finesz végül mindig legyőzi az erőt és a fiatalságot. A szellem és a ravaszság csak a korral és a tapasztalattal nő meg. Ha ezt nem küldöd tovább öt régi barátodnak, öttel kevesebben fognak nevetni a Földön. Ezzel nem akarom azt állítani, hogy öreg vagy, csak mások fiatalabbak.:))) Észrevetted, milyen kellemes nagy betűkkel írtam, hogy könnyebben olvasd? )))

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

2. Az R 5. -a helyébe a következők lépnek:

2. Az R 5. -a helyébe a következők lépnek: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.)

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Felcsút

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére Ikt.szám: 5190-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) A hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 27-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző Előterjesztés

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,

eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről 2/2013. (II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L ŐTERJ E SZT É S Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (IV. 23.) önkormányzati rendelte az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Alsómocsolád

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Az R 2. -a az alábbiak szerint módosul:

Az R 2. -a az alábbiak szerint módosul: Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Velem Község Önkormányzata Képviselőtestületének február 4-i ülésének... napirendi pontjához

Velem Község Önkormányzata Képviselőtestületének február 4-i ülésének... napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 4-i ülésének... napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Velem Község Önkormányzata Képviselőtestületének az anyakönyvi

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére Város Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 ELŐTERJESZTÉS Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Okmányiroda

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez többletszolgáltatásért fizetendő

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Igazgatási és Okmányiroda Osztály. Előkészítő:

Igazgatási és Okmányiroda Osztály. Előkészítő: Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (..) önkormányzati rendelete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól Ó z d,

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben