Hard és szoft módszerek infokommunikációs rendszerek és kapcsolódó folyamatok hatékony modellezéséhez és szimulációjához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hard és szoft módszerek infokommunikációs rendszerek és kapcsolódó folyamatok hatékony modellezéséhez és szimulációjához"

Átírás

1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Híradástechnikai Tanszék Muka László: Hard és szoft módszerek infokommunikációs rendszerek és kapcsolódó folyamatok hatékony modellezéséhez és szimulációjához PhD értekezés tézisei Témavezető: Dr. Lencse Gábor Budapest, 2011.

2 A KUTATÁSOK ELŐZMÉNYE Igaz, hogy a számítástechnika fejlődése egyre nagyobb számítási teljesítményt tesz elérhetővé a szimuláció számára, azonban ezzel együtt növekszik az igény az egyre komplexebb rendszerek szimulációjára, ahol a szükséges teljesítmény könnyen meghaladhatja a rendelkezésre állót. Egy szervezet ICT (Information and Communication Technology) és kapcsolódó BP (Business Process) rendszereinek jelentős hatása lehet egymásra (forgalmat és terhelést generálnak egymásnak), ezért az együttes modellezés és szimuláció nemcsak pontosabb eredményeket szolgáltathat, hanem hasznos eszközt ad a vállalati ICT és a BP rendszerek teljesítményének az üzleti céloknak megfelelő összehangolásához. Az ICT rendszerek és a kapcsolódó BP rendszerek együttes szimulációja során szükség lehet olyan nagy és komplex rendszerek vizsgálatára, ahol a szimuláció erőforrásigénye meghaladhatja a rendelkezésre álló számítási teljesítményt. A szimuláció hatékonyságának növelése lehetővé teszi komplexebb szimulációs vizsgálatok elvégzését. A szimulációs folyamat hatékonyságát több módszertani tényező is befolyásolja. Ilyenek a modellezésben gyakran előforduló strukturálatlan problémák [Pidd, 1991] és a módszerek hatékony alkalmazhatóságának problémái [Jackson és Keys, 1984]. A szimuláció hatékonyságát a szimuláció gyorsításán keresztül növelik az ismert párhuzamos szimulációs módszerek ([Fujimoto, 1990] és [Lencse, 1998]), illetve ugyanerre szolgál a TFA (Traffic Flow Analysis) nevű gyors, közelítő módszer is [Lencse, 2001]. A gyors módszerek hatékonyságra gyakorolt hatása erősen függ attól, hogy a szimulációs folyamatban kellően korán meg tudjuk-e hozni a döntést az alkalmazásukról, illetve attól is, hogy hogyan tudjuk együtt használni őket a részletes szimulációhoz alkalmazott módszerekkel. Olyan módszerek kidolgozására van szükség, amelyek e tényezők figyelembe vételével növelik a szimuláció hatékonyságát oly módon, hogy nemcsak a közvetlen hatékonyságra vannak figyelemmel amely a kívánt eredmények és az elérésükhöz felhasznált erőforrások arányával jeleníthető meg, hanem figyelembe veszik a modellezés és szimuláció teljes folyamatát. 2

3 CÉLKITŰZÉSEK A szimuláció hatékonysága alatt a teljes szimulációs folyamat hatékonyságát értem, mely folyamat a vizsgálandó rendszer szimulációs modelljének kidolgozására vonatkozó igény azonosításától és elemzésétől a szimuláció eredményeinek implementálásához nyújtott támogatásig terjed. A szervezeti ICT és kapcsolódó BP rendszereinek együttes vizsgálata során a szimuláció hatékonyságát befolyásolhatja a szervezet, mint a szimuláció folyamatának szélesebb környezete az időben és a rendszerek tekintetében. PhD kutatásom célja hard- és szoft-rendszer módszerek és alkalmazásuk módszereinek kutatása a szimuláció hatékonyságának növeléséhez a következők szerint: 1. A szimuláció teljes folyamatát lefedő módszerkészlet kutatása és kidolgozása. Az ICT és a kapcsolódó BP rendszerek tervezésére és fejlesztésére vonatkozó szimulációs feladatok rendszerint nem strukturáltan, többszereplős környezetben fogalmazódnak meg, ezért a hatékony szimulációhoz fontos a szimulációs modellezést támogató szoft-rendszer módszerek kutatása. 2. A szimuláció teljes folyamatát lefedő módszerkészlet hatékony alkalmazása módszertanának (szimulációs meta-módszer) kutatása és létrehozása. 3. A szimuláció gyorsítása, gyors módszerek fejlesztése és alkalmazása a szimuláció hatékonysága növelésének fontos lehetősége. Továbbfejlesztem az ígéretes, ICT rendszerekben gyors modellezésre alkalmazható TFA módszert és kidolgozom a TFA módszer kiterjesztését BP rendszerekre. 4. Kidolgozom a gyors, közelítő és a részletes módszerek együttes alkalmazásának módszerét az ICT és kapcsolódó BP rendszerek előzetes és részletes modellezéséhez. Az ICT és BP rendszerek modellezésére és szimulációjára (együttesen is) vonatkozó növekvő igény adja a célkitűzésekben megfogalmazott feladatok aktualitását. Az ICT és BP rendszerek együttes vizsgálata igényének rendszeres megjelenésére jó példa a vállalatok ERP (Enterprise Resource Planning) rendszerének változásmenedzsmentje. A kijelölt feladatok kutatásának jelentősége elsősorban abban van, hogy az így kidolgozott módszerekkel lehetőség nyílik komplex rendszerek hatékony vizsgálatára is. 3

4 VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A kutatás kitűzött céljainak eléréséhez az alábbi módszereket és megközelítéseket használtam. A Szimulációs meta-módszer téziscsoport: A modellezés és szimuláció hatékonyságának meta-szintű vizsgálatához bevezettem a dinamikus szimulációs problémakontextus koncepcióját, és hatékonyság rendszer megközelítésű kritériumait alkalmaztam: az efficiency (E1), efficacy (E2) és effectiveness (E3) teljesítmény kritériumokat a Checkland-féle rendszerperformacia kritériumok alapján definiálva [Checkland, 1989] kibővítve a rés-hatékonyság (Eg) kritériumával. Az ICT és BP rendszerek egyszerű-komplex rendszerjellemzőinek és a módszerek szoft-hard jellemzőinek figyelembevételéhez kettő- és négy-állapotú problémakontextus-típus modelleket használtam (a módszerek alkalmas kategorizálásával együtt) amelyek rendszerelméleti és szoft-operációkutatási megközelítéseken alapulnak, [Jackson and Keys, 1984], [Checkland, 1989]. A definiált szimulációs meta-módszer (Simulation Meta-Methodology, SMM) hosszú távú jellemzőinek vizsgálatához (konvergencia, leállási kritériumok) egy új modellt, az információ visszakeresésen alapuló problémakontextus-visszakeresési modellt alkalmaztam. A szoft-hard problémakontextus-átmenet hatékonyságának kezeléséhez egy új módszert, az MCMM (Modified Conceptual Modelling Methodology) módszert alkalmaztam. Az MCMM modellekhez, az SSM (Soft Systems Methodology [Checkland, 1989]) koncepcionális modelljeinek felkeményítését illetve vállalatmodellezési és információs-rendszer modellezési megközelítéseket használtam. Az SMM működésének vizsgálatát az SMM implementációjának kifejtésével és publikált módszerrel [Sierhuis és Clancey, 2002] a teljesítménykritériumok alapján történő összehasonlító elemzéssel végeztem. Az MCMM működésének vizsgálatát egy CRM (Customer Relationship Management) esettanulmány valamint egy BP modellező eszközön történő implementálási módszer részletes kifejtésével végeztem. A formális elemzésekben gráf modelleket és a matematikai analízist használtam. 4

5 A Gyors és együttműködő modellek téziscsoport: A TFA térbeli szétosztási algoritmusának kidolgozásával kapcsolatos vizsgálatokban felhasználtam a TFA modell DES-funkció tulajdonságát 1 és statisztika módszereket alkalmaztam figyelembe veendő a szimuláció gyorsításának és az eredmények bizonytalanságának szempontjait. A TFA módszer üzleti folyamatok modellezésére és szimulációjára történő kiterjesztéséhez, az EFA (Entity Flow-Phase Analysis) módszerhez szükséges elemzésekhez, az üzleti folyamatok modellezésére és vállalatmodellezésre vonatkozó megközelítéseket alkalmaztam, valamint valószínűségi modelleket és lineáris regressziós modellt az EFA entitás-terhelésének és változó aktivitáskapacitásának modellezéséhez. A térbeli szétosztási módszer működését IP hálózatkapacitás tervezésének példájával vizsgáltam, az EFA működésének vizsgálatához szimulációs modellt alkalmaztam. A szervezeti ICT és BP rendszerek gyors és részletes modelljeinek együttműködési módszeréhez, a modellek közötti konverzió rendszerének meghatározásához és az összevont modellek létrehozáshoz a gyors modellek DES-funkció tulajdonságát és a párhuzamos szimuláció módszereit [Fujimoto, 1990] használtam ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK Szimulációs meta-módszer téziscsoport PhD kutatásom során olyan módszereket dolgoztam ki, amelyek meta-szinten (a módszerek szintjén) növelik a szimuláció hatékonyságát, figyelembe veszik a rendszerek hard és szoft vonatkozásait (beleértve a rendszerek komplex jellemzőit), és támogatják a szimulációs folyamat kulcs feladatát, a szimulációs modell meghatározását is. 1 A TFA lehet egy funkcióhalmaz a DES (Descrete-Event Simulation) programban és használhatja a DES engine (szimulátor) virtuális idejét [Lencse, 2004]. 5

6 Tézis 1: A modellezés és szimuláció meta-szintű hatékonyságának javítása [4, 5, 7, 12] A. Az SMM definiálása a Jackson-Keys módszer kiterjesztésével és rendszer teljesítménykritériumok bevezetésével A Jackson-Keys módszert [Jackson és Keys, 1984] kiterjesztettem változó típusú problémakontextusokra. Ehhez definiáltam az E1, E2, E3 teljesítménykritériumokat (a Checkland-féle rendszer-performancia kritériumok alapján [Checkland, 1989]) és bevezettem az Eg teljesítménykritériumot (rés-hatékonyság) a lehetséges módszertani rés figyelembe vételére. A kiterjesztett Jakson-Keys módszer alapján bevezettem a dinamikus szimulációs problémakontextus fogalmát. A vállalati ICT és BP rendszerek problémakontextus jellemzőit valamint két- és négy-állapotú problémakontextus-típus modelleket figyelembe véve meghatároztam a szimulációs meta-módszert a módszerkészlete, struktúrája és működése szerint. B. Az SMM folyamat konvergenciájának vizsgálata Definiáltam az SMM folyamat problémakontextus visszakeresési modelljét. A Rijsbergen-féle összetett teljesítménymutató (precision és recall együttes figyelembevétele [Rijsbergen, 1979]) felhasználásával megmutattam, hogy bizonyos feltételek mellett az SMM folyamat konvergens. Leállási kritériumokat határoztam meg a folyamathoz. Tézis 2: A szoft-hard problémakontextus-átmenet hatékonyságának javítása [4, 6, 7] Definiáltam az MCMM (Modified Conceptual Modelling Methodology) módszert. Az MCMM, amely az SSM koncepcionális modelljeinek módosításán alapul, mind a szoft mind a hard problémakontextus-típusokhoz alkalmazható, eliminálva így a módszertani rés megjelenését a szoft-hard problémakontextus-átmenenet során. - Meghatároztam, hogy az MCMM modelljeiben hogyan biztosítható a kauzalitási feltételek teljesülése szervezeti ICT és BP rendszerek együttes modellezése esetén. - Eljárásokat határoztam meg az ICT és BP rendszerek struktúrájának és folyamatainak vizsgálatához az MCMM modellekben: az alrendszerek szükséges és elégséges relációinak vizsgálatához, az alrendszerek felbontásának megválasztásához (felbontási transzformációkkal), az 6

7 alrendszerek szinkronizálásához és az idő-dekompozícióhoz (végrehajtási-idő és végrehajtási-útvonal modellekkel). - Megmutattam, hogy a definiált eljárásokkal hogyan határozható meg modellezendő és szimulálandó ICT és BP alrendszerek halmaza. Gyors és együttműködő modellek téziscsoport Kutatásaim során a szimuláció hatékonyságának növeléséhez gyors, közelítő módszereket dolgoztam ki: módszereket dogoztam ki mind az ICT és mind a BP rendszerek gyors modellezéséhez. A különböző gyors, közelítő módszerek alkalmazása az előzetes modellezésben, illetve a részletes (DES) és a gyors modellek együttes használata a részletes modellezésben jelentősen javíthatják a szimuláció hatékonyságát. Tézis 3: A szimuláció gyorsítása a TFA módszer alapján [1, 3, 10, 11] A. A routing unit méretének meghatározása a TFA térbeli szétosztás során Definiáltam az alkalmazások aggregált forgalmának fa-modelljét, és azt felhasználva statisztikai megfontolásokon alapuló módszert adtam az alkalmazásmodellek routing unit méretének meghatározásához. A TFA eredményének kiértékeléséhez, az eredmények bizonytalanságának figyelembe vételéhez metrikát definiáltam, és megmutattam, hogy ennek segítségével hogyan finomítható a routing unit méretének megválasztása. B. A TFA módszer kiterjesztése BP rendszerekre: az Entiy Flow-Phase Analysis (EFA) módszer Megmutattam, hogy a TFA módszer miként terjeszthető ki BP rendszerekre: meghatároztam az entitásterhelés (entity-load) és a változó aktivitáskapacitások modelljeit. Megadtam a módszer alkalmazhatóságának kritériumait. 7

8 Tézis 4: Hatékonyságjavítás a gyors és részletes modellek együttműködésének módszerével [2, 8] Kidolgoztam a gyors és részletes modellek együttműködésének módszerét az ICT és kapcsolódó BP rendszerek modellezésének és szimulációjának részletes és előzetes fázisaihoz: - Meghatároztam a részletes modellezéshez, a modellek közötti konverzió és szinkronizáció rendszerét az ICT és kapcsolódó BP rendszerek kritikus és nemkritikus alrendszeinek modelljeihez (részletes és gyors modellek). - Megadtam a TFA (EFA) és összevont TFA (összevont EFA) modellek együttműködésének működési algoritmusát az előzetes modellezéshez. - Meghatároztam az együttműködő modellek párhuzamos végrehajthatóságának kritériumait ICT és kapcsolódó BP rendszerek részletes és előzetes modellezési fázisára. AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA Az eredmények az Elassys Consulting Kft. alábbi, vállalati ICT és BP rendszerek együttes modellezését és szimulációját igénylő projektjeiben kerültek felhasználásra: - ERP rendszerhez csatlakoztatott rendszer és szimulációs modellek fejlesztése ICT-BP rendszerek kapacitás-tervezéséhez - BP teljesítmény javítás ICT rendser szolgáltatásainak integrálásával nagy telekommunikációs szolgáltatónál (A projekt eredményeit publikáltam [9].) - Nagyvállalati CRM rendszer modellezése és szimulációja - BCP-DRP (Business Continuity Plan Disaster Recovery Plan) szimulációja tervezéstámogatáshoz nagy energiaszolgáltatónál Az SMM-re vonatkozóan a módszerkészletre, az ICT és BP rendszerek szimulációs problémakontextus jellemzőinek meghatározására, a dinamikus problémakontextusra valamint a hatékonysági elvekre épülő problémakontextus és módszer illesztésére vonatkozó eredmények alkalmazására került sor, modellezési és szimulációs projektek tervezésében és végrehajtásában. Az MCM-re vonatkozóan a modellezendő és szimulálandó ICT és BP alrendszerek meghatározására, a szimuláció tervezésére vonatkozó eredmények kerültek felhasználásra. Az alrendszerek kritikusságának meghatározása a végrehajtási-időkre és a rendszer-időkre vonatkozó mért-gyűjtött (elsődleges és másodlagos) ERP/NMS 8

9 (Network Management System) adatokból statisztikai elemzéssel, illetve szimulációs eredmények alapján történt a rendszerkritikusság többféle az elméleti definícióra visszavezethető gyakorlati értelmezése mellett. Az együttműködő modellekre vonatkozóan az alrendszerek együttműködésének rendszer-modell mátrix segítségével történő elemzésére és az ICT-BP modellek konverzió rendszerének tervezésére vonatkozó eredmények kerültek felhasználásra. (Többféle modellező rendszer használata esetén elosztott modellezés és szimuláció valósult meg az egyszerűsített modellek elvének használata mellett.) A TFA/EFA módszerekre vonatkozó eredmények felhasználása: változó aktivitáskapacitás (terheléstől függő) modellezése regressziós modellel, historikus MIS (Management Information System) adatok alapján. IRODALMI HIVATKOZÁSOK LISTÁJA Checkland, P., Soft Systems Methodology, in Rational Analysis for a Problematic World, Edited by J. Rosenhead, John Wiley & Sons Ltd, Fujimoto, R. M., Parallel Discrete Event Simulation Communications of the ACM Vol. 33, No. 10, Jackson, M.C., Keys, P., Towards a System of Systems Methodologies J. Opl. Res. Soc. Vol. 35, No. 6, Lencse, G., Efficient Parallel Simulation with the Statistical Synchronization Method" Proceedings of the 1998 Conference on Communication Networks and Distributed Systems Modeling and Simulation (CNDS'98), (San Diego, CA, USA, January 11-14) SCS, 3-8. Lencse, G., Traffic-Flow Analysis for Fast Performance Estimation of Communication Systems Journal of Computing and Information Technology Vol. 9, No. 1, Lencse, G., Combination and Interworking of Traffic-Flow Analysis and Event-Driven Discrete Event Simulation, Proceedings of the 2004 European Simulation and Modelling Conference (ESM '2004), (Paris, France, Oct ) EUROSIS-ETI,

10 Pidd, M., Operations research/management science method In Operations Research in Management, Edited by Littlechild, S. and Shutler, M., Prentice Hall, UK. Sierhuis, M., Clancey W.J., Modeling and Simulating Work Practice: A Method for Work System Design, IEEE Intelligent Systems, September/October, Vol. 17, No. 5., van Rijsbergen, C.J., 1979, Information Retrieval Butterworth, London A TÉZISPONTOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK [1] Lencse, G., Muka, L., Expanded Scope of Traffic-Flow Analysis: Entity Flow-Phase Analysis for Rapid Performance Evaluation of Enterprise Process Systems Proceedings of the 2006 European Simulation and Modelling Conference (ESM'2006) (Toulouse, France, Oct ) EUROSIS-ETI, [2] Lencse, G., Muka, L., Combination and Interworking of Four Modelling Methods for Infocommunications and Business Process Modelling Proceedings of the 5 th Industrial Simulation Conference 2007 (ISC'2007) (Delft, The Netherlands, Jun ) EUROSIS-ETI, [3] Lencse, G., Muka, L., Investigation of the Spatial Distribution Algorithm of the Traffic Flow Analysis and of the Entity Flow-Phase Analysis Proceedings of the 2007 European Simulation and Modelling Conference (ESM'2007) (St. Julians, Malta, Oct ) EUROSIS-ETI, [4] Muka, L., Lencse, G., Developing a Meta-Methodology Supporting the Application of Parallel Simulation Proceedings of the 2006 European Simulation and Modelling Conference (ESM'2006) (Toulouse, France, Oct ) EUROSIS-ETI, [5] Muka, L., Lencse, G., Hard and Soft Approaches in a Simulation Meta- Methodology Proceedings of the 5 th Industrial Simulation Conference 2007 (ISC'2007) (Delft, The Netherlands, Jun ) EUROSIS-ETI, [6] Muka, L., Lencse, G., Decision Support Method for Efficient Sequential and Parallel Simulation: Time Decomposition in Modified Conceptual Models 10

11 Proceedings of the 2007 European Simulation and Modelling Conference (ESM'2007) (St. Julians, Malta, Oct ) EUROSIS- ETI, [7] Muka, L., Lencse, G., Developing a meta-methodology for efficient simulation of infocommunication systems and related processes Infocommunications Journal, Vol. LXIII, No. 7, [8] Muka, L., Lencse, G., Cooperating Modelling Methods for Performance Evaluation of Interconnected Infocommunication and Business Process Systems Proceedings of the 2008 European Simulation and Modelling Conference (ESM'2008) (Le Havre, France, Oct ) EUROSIS-ETI, [9] Muka L., Muka G., BPR projekt támogatása komplex szinulációs modellel Minőség és Megbízhatóság, 2009/2, [10] Lencse, G., Muka, L., Entity Flow-Phase Analysis for Fast Performance Estimation of organisational Processes Acta Technica Jaurinensis, közlésre elfogadva. [11] Muka, L., Lencse, G., Improving the Spatial Distribution Algorithm of the Traffic Flow Analysis Acta Technica Jaurinensis, közlésre elfogadva. [12] Muka, L., Benko, B. K., Meta-level performance management of simulation: The problem context retrieval approach Periodica Polytechnica, elbírálás alatt. TOVÁBBI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK [13] Lencse, G., Muka, L., Convergence of the Key Algorithm of Traffic-Flow Analysis Journal of Computing and Information Technology, Vol. 14, No. 2, [14] Muka L., Lencse G., Meta-módszer fejlesztése infokommunikációs rendszerek és kapcsolódó folyamatok hatékony szimulációjához Híradástechnika, Vol. LXIII, No. 2, [15] Lencse, G., Muka, L., Managing the Resolution of Simulation Models Proceedings of the 2008 European Simulation and Modelling Conference (ESM'2008) (Le Havre, France, Oct ) EUROSIS-ETI,

ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ

ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ ICT ÉS BP RENDSZEREK HATÉKONY TELJESÍTMÉNY SZIMULÁCIÓJA DR. MUKA LÁSZLÓ 1 TARTALOM 1.1 A MODELLEZÉS ÉS SZIMULÁCIÓ META-SZINTŰ HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA A. Az SMM definiálása, a Jackson Keys módszer kiterjesztése

Részletesebben

Meta-módszer fejlesztése infokommunikációs rendszerek és kapcsolódó folyamatok hatékony szimulációjához

Meta-módszer fejlesztése infokommunikációs rendszerek és kapcsolódó folyamatok hatékony szimulációjához Meta-módszer fejlesztése infokommunikációs rendszerek és kapcsolódó folyamatok hatékony szimulációjához MUKA LÁSZLÓ Elassys Consulting Kft. muka.laszlo@elassys.hu LENCSE GÁBOR Széchenyi István Egyetem,

Részletesebben

BPR projekt támogatása komplex szimulációs modellel. Esettanulmány: értékesítési szervezet átalakítása

BPR projekt támogatása komplex szimulációs modellel. Esettanulmány: értékesítési szervezet átalakítása Dr. Muka László igazgató, vezető tanácsadó Muka Gergely fejlesztési igazgató, CISA szakértő BPR projekt támogatása komplex szimulációs modellel Bevezetés Esettanulmány: értékesítési szervezet átalakítása

Részletesebben

Kommunikációs rendszerek teljesítőképesség vizsgálata

Kommunikációs rendszerek teljesítőképesség vizsgálata Kommunikációs rendszerek teljesítőképesség vizsgálata»a modellezés és szimuláció módszertani kérdéseiről»az ImiNet/ImiFlow szakértői rendszerről»dr. Muka László»2011 1 A modellezés és szimuláció módszertani

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDŐ ÉS VERSENGŐ ERŐFORRÁSOK SZERVEZÉSÉT TÁMOGATÓ ÁGENS RENDSZER KIDOLGOZÁSA

EGYÜTTMŰKÖDŐ ÉS VERSENGŐ ERŐFORRÁSOK SZERVEZÉSÉT TÁMOGATÓ ÁGENS RENDSZER KIDOLGOZÁSA infokommunikációs technológiák EGYÜTTMŰKÖDŐ ÉS VERSENGŐ ERŐFORRÁSOK SZERVEZÉSÉT TÁMOGATÓ ÁGENS RENDSZER KIDOLGOZÁSA Témavezető: Tarczali Tünde Témavezetői beszámoló 2015. január 7. TÉMAKÖR Felhő technológián

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk...

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... Publikációs lista Gódor Győző 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2 Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... 2 Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadások...

Részletesebben

Információ-visszakeresı módszerek egységes keretrendszere és alkalmazásai. Kiezer Tamás

Információ-visszakeresı módszerek egységes keretrendszere és alkalmazásai. Kiezer Tamás Információ-visszakeresı módszerek egységes keretrendszere és alkalmazásai Doktori (PhD) értekezés tézise Kiezer Tamás Témavezetı: Dr. Dominich Sándor (1954-2008) Pannon Egyetem Mőszaki Informatikai Kar

Részletesebben

Módszer köztes tárolókat nem tartalmazó szakaszos működésű rendszerek ütemezésére

Módszer köztes tárolókat nem tartalmazó szakaszos működésű rendszerek ütemezésére Módszer köztes tárolókat nem tartalmazó szakaszos működésű rendszerek ütemezésére Doktori (PhD) értekezés tézisei Holczinger Tibor Témavezető: Dr. Friedler Ferenc Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben Tantárgy Tárgykód I. félév ősz II. félév tavasz Algoritmusok

Részletesebben

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata Tóth László Richárd Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Témavezetők: Dr. Szeifert Ferenc Dr.

Részletesebben

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet PAPP ZSOLT Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszék 2003 1 Bevezetés A lézerek megjelenését

Részletesebben

Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time)

Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time) Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BSL) / BSc in Logistics Engineering (Part Time) A képzés közös része (specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) GEMAN113-1

Részletesebben

OTKA nyilvántartási szám: T047198 ZÁRÓJELENTÉS

OTKA nyilvántartási szám: T047198 ZÁRÓJELENTÉS MESTERSÉGES INTELLIGENCIA MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A FOLYAMATMODELLEZÉSBEN című OTKA pályázatról 2004. jan. 01 2007. dec. 31. (Vezető kutató: Piglerné dr. Lakner Rozália) A mesterséges intelligencia eszközök

Részletesebben

(A képzés közös része, specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése)

(A képzés közös része, specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) Logisztikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BS) / BSc in Logistics Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializációra lépés feltétele: a szigorlat eredményes teljesítése) GEMAN113-B

Részletesebben

P-gráf alapú workflow modellezés fuzzy kiterjesztéssel

P-gráf alapú workflow modellezés fuzzy kiterjesztéssel P-gráf alapú workflow modellezés fuzzy kiterjesztéssel Doktori (PhD) értekezés Tick József témavezető: Dr. Kovács Zoltán Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Informatikai Tudományok Doktori Iskola 2007.

Részletesebben

Autópálya forgalomszabályozás felhajtókorlátozás és változtatható sebességkorlátozás összehangolásával és fejlesztési lehetőségei

Autópálya forgalomszabályozás felhajtókorlátozás és változtatható sebességkorlátozás összehangolásával és fejlesztési lehetőségei Autópálya forgalomszabályozás felhajtókorlátozás és változtatható sebességkorlátozás összehangolásával és fejlesztési lehetőségei Tettamanti Tamás, Varga István, Bokor József BME Közlekedésautomatikai

Részletesebben

DERKA ISTVÁN egyetemi tanársegéd

DERKA ISTVÁN egyetemi tanársegéd Multicast routing protokollok vizsgálatának egyes kérdései DERKA ISTVÁN egyetemi tanársegéd Témavezetők: DR. HABIL LENCSE GÁBOR egyetemi docens Távközlési Tanszék, Széchenyi István Egyetem DR. MUKA LÁSZLÓ

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (A képzés közös része, szakirányválasztás a 3. félév végén) Tárgykód Félév Tárgynév Tárgy

Részletesebben

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés

Részletesebben

B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon

B/16. számú melléklet Önéletrajz sablon Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Tímea Fülep Cím(ek) 3, Törökugrató u. 3., 1118, Budapest, Magyarország Telefonszám(ok) +36 96 50 3308 Mobil: +36 70 210 4319 Fax(ok) +36 1 436

Részletesebben

AKTUÁTOR MODELLEK KIVÁLASZTÁSA ÉS OBJEKTÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA

AKTUÁTOR MODELLEK KIVÁLASZTÁSA ÉS OBJEKTÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA AKTUÁTOR MODELLEK KIVÁLASZTÁSA ÉS OBJEKTÍV ÖSSZEHASONLÍTÁSA Kovács Ernő 1, Füvesi Viktor 2 1 Egyetemi docens, PhD; 2 tudományos segédmunkatárs 1 Eletrotechnikai és Elektronikai Tanszék, Miskolci Egyetem

Részletesebben

Számítógépes döntéstámogatás. Döntések fuzzy környezetben Közelítő következtetések

Számítógépes döntéstámogatás. Döntések fuzzy környezetben Közelítő következtetések BLSZM-09 p. 1/17 Számítógépes döntéstámogatás Döntések fuzzy környezetben Közelítő következtetések Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu

Részletesebben

Pénzügy, számvitel. Váradi Mónika 2013.01.29.

Pénzügy, számvitel. Váradi Mónika 2013.01.29. Pénzügy, számvitel Váradi Mónika 2013.01.29. Pénzügy, számvitel A rendszer megoldást nyújt a teljeskörű pénzügyi, számviteli műveletek elvégzésére a törvényi megfelelőségek biztosítása mellett. Pénzügy,

Részletesebben

Süle Zoltán publikációs listája

Süle Zoltán publikációs listája Süle Zoltán publikációs listája Statisztikai összegzés Referált nemzetközi folyóiratcikkeim száma: 3 (+1) Nemzetközi konferenciakiadványban megjelent publikációim száma: 14 Hazai konferenciakiadványban

Részletesebben

ImiNet/ImiFlow szakértői rendszer. »Infokommunikációs rendszerek és kapcsolódó. folyamatok modellezése. »Dr. Muka László»2007

ImiNet/ImiFlow szakértői rendszer. »Infokommunikációs rendszerek és kapcsolódó. folyamatok modellezése. »Dr. Muka László»2007 ImiNet/ImiFlow szakértői rendszer Infokommunikációs rendszerek és kapcsolódó folyamatok modellezése Dr. Muka László 2007 Az eredmények felhasználása S tratégiai szint T ak tik ai szint Operatív szint Stratégiai

Részletesebben

Vizuális adatelemzés - Gyakorlat. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Vizuális adatelemzés - Gyakorlat. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Vizuális adatelemzés - Gyakorlat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Adatelemzés szerepe a rendszermodellezésben Lényeges paraméterek meghatározása

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

Design of Programming V 5 -

Design of Programming V 5 - Gazdaságinformatikus (BSc) alapszak nappali tagozat (BGI) / BSc programme in Business Information Technology (Full Time) A mintatantervben szereplő tárgyakon felül a tanulmányok során további 10 kredit

Részletesebben

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamatmodellezés és eszközei Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamat, munkafolyamat Ez vajon egy állapotgép-e? Munkafolyamat (Workflow):

Részletesebben

A hálózattervezés alapvető ismeretei

A hálózattervezés alapvető ismeretei A hálózattervezés alapvető ismeretei Infokommunikációs hálózatok tervezése és üzemeltetése 2011 2011 Sipos Attila ügyvivő szakértő BME Híradástechnikai Tanszék siposa@hit.bme.hu A terv általános meghatározásai

Részletesebben

The nontrivial extraction of implicit, previously unknown, and potentially useful information from data.

The nontrivial extraction of implicit, previously unknown, and potentially useful information from data. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs rendszerek Tanszék Adatelemzés intelligens módszerekkel Hullám Gábor Adatelemzés hagyományos megközelítésben I. Megválaszolandó

Részletesebben

Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL

Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL 123 Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL Az igazi szûk keresztmetszet nem technológiai, nem pénzügyi, de még csak nem is információs szûkösség. A kényszertényezõ

Részletesebben

A megerosítéses tanulás és a szimulált hutés kombinált használata: algoritmusok és alkalmazások

A megerosítéses tanulás és a szimulált hutés kombinált használata: algoritmusok és alkalmazások MISKOLCI EGYETEM DOKTORI (PH.D.) TÉZISFÜZETEI HATVANY JÓZSEF INFORMATIKAI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A megerosítéses tanulás és a szimulált hutés kombinált használata: algoritmusok és alkalmazások Készítette:

Részletesebben

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamatmodellezés és eszközei Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamat, munkafolyamat Munkafolyamat (Workflow): azoknak a lépéseknek a sorozata,

Részletesebben

Méréselmélet MI BSc 1

Méréselmélet MI BSc 1 Mérés és s modellezés 2008.02.15. 1 Méréselmélet - bevezetés a mérnöki problémamegoldás menete 1. A probléma kitűzése 2. A hipotézis felállítása 3. Kísérlettervezés 4. Megfigyelések elvégzése 5. Adatok

Részletesebben

A KUTATÁS EREDMÉNYEI ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006.

A KUTATÁS EREDMÉNYEI ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006. ÖNELLENŐRZÉS ÉS FUTÁSIDEJŰ VERIFIKÁCIÓ SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOKBAN OTKA T-046527 A KUTATÁS EREDMÉNYEI ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006. Témavezető: dr. Majzik István Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék 2016/17 1. félév 1.-2. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens A termelésinformatika

Részletesebben

és alkalmazások, MSc tézis, JATE TTK, Szeged, Témavezető: Dr. Hajnal Péter

és alkalmazások, MSc tézis, JATE TTK, Szeged, Témavezető: Dr. Hajnal Péter Publikációs jegyzék Balogh János Jegyzetek, tézis: [1] Balogh J., Maximális folyamok és minimális költségű cirkulációk; algoritmusok és alkalmazások, MSc tézis, JATE TTK, Szeged, 1994. Témavezető: Dr.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék 2013/14 2. félév 5. Gyakorlat Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens Tartalomjegyzék Klasszikus termelésirányítási

Részletesebben

BIZTONSÁGI AUDIT. 13. óra

BIZTONSÁGI AUDIT. 13. óra 13. óra BIZTONSÁGI AUDIT Tárgy: Szolgáltatás menedzsment Kód: NIRSM1MMEM Kredit: 5 Szak: Mérnök Informatikus MSc (esti) Óraszám: Előadás: 2/hét Laborgyakorlat: 2/hét Számonkérés: Vizsga, (félévi 1db ZH)

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

Távközlô hálózati folyamatok monitorozása

Távközlô hálózati folyamatok monitorozása TATAI PÉTER AITIA International Zrt. VARGA PÁL, MAROSI GYULA BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék, TSPLab {varga, marosi}@tmit.bme.hu Kulcsszavak: passzív hálózat, GSM, GPRS, távmonitorozás, forgalmi

Részletesebben

Épületenergetikai szimuláció alapjai

Épületenergetikai szimuláció alapjai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Szabadon választható tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Épületenergetikai szimuláció alapjai Building Energy Simulation

Részletesebben

Modell alapú tesztelés: célok és lehetőségek

Modell alapú tesztelés: célok és lehetőségek Szoftvertesztelés 2016 Konferencia Modell alapú tesztelés: célok és lehetőségek Dr. Micskei Zoltán Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika

Részletesebben

Mérés és modellezés 1

Mérés és modellezés 1 Mérés és modellezés 1 Mérés és modellezés A mérnöki tevékenység alapeleme a mérés. A mérés célja valamely jelenség megismerése, vizsgálata. A mérés tervszerűen végzett tevékenység: azaz rögzíteni kell

Részletesebben

Kormány Eszter A környezeti teljesítményértékelés integrált informatikai támogatása

Kormány Eszter A környezeti teljesítményértékelés integrált informatikai támogatása Kormány Eszter A környezeti teljesítményértékelés integrált informatikai támogatása doktori tézisek témavezető: Dr Bakó András professzor emeritus Óbudai Egyetem Infrastrukturális Rendszerek Modellezése

Részletesebben

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul (MSZ ISO/IEC 20000-1:2013) LATERAL Consulting 1 Tartalom ISO/IEC 20000-1 alapú tanúsítások a nagyvilágban és itthon ISO/IEC 20000-1:2011 f jellemz

Részletesebben

Kvantitatív módszerek

Kvantitatív módszerek Kvantitatív módszerek szimuláció Kovács Zoltán Szervezési és Vezetési Tanszék E-mail: kovacsz@gtk.uni-pannon.hu URL: http://almos/~kovacsz Mennyiségi problémák megoldása analitikus numerikus szimuláció

Részletesebben

Ipari hálózatok biztonságának speciális szempontjai és szabványai

Ipari hálózatok biztonságának speciális szempontjai és szabványai Ipari hálózatok biztonságának speciális szempontjai és szabványai Borbély Sándor CISA, CISM, CRISC Információvédelmi projekt vezető sandor.borbely@noreg.hu Tartalom Az ipari hálózatnál mennyiben, és miért

Részletesebben

Koordináció Termelési Hálózatokban

Koordináció Termelési Hálózatokban Koordináció Termelési Hálózatokban PhD értekezés tézisei Egri Péter Témavezető: Váncza József, PhD Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Informatikai Doktori Iskola Az informatika alapjai és módszertana

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Alkalmazott számítástechnika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Alkalmazott számítástechnika. tanulmányokhoz 2. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Alkalmazott számítástechnika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Alkalmazott Számítástechnika Tanszék:

Részletesebben

Mérés és modellezés Méréstechnika VM, GM, MM 1

Mérés és modellezés Méréstechnika VM, GM, MM 1 Mérés és modellezés 2008.02.04. 1 Mérés és modellezés A mérnöki tevékenység alapeleme a mérés. A mérés célja valamely jelenség megismerése, vizsgálata. A mérés tervszerűen végzett tevékenység: azaz rögzíteni

Részletesebben

Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja. Hesz Gábor

Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja. Hesz Gábor Pacemaker készülékek szoftverének verifikációja Hesz Gábor A szív felépítése http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=fájl:diagram_of_the_human_heart_hu.svg http://en.wikipedia.org/wiki/file:conductionsystemoftheheartwithouttheheart.png

Részletesebben

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 1 Oracle Felhő Alkalmazások: Gyorsabb eredmények alacsonyabb kockázattal Biber Attila Igazgató Alkalmazások Divízió 2 M I L L I Á RD 4 1 PERC MINDEN 5 PERCBŐL 5 6 Ember használ mobilt 7 FELHŐ SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO 400084 Tel.: 0264 405300, Fax: 0264 591906 rector@ubbcluj.ro www.ubbcluj.

BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO 400084 Tel.: 0264 405300, Fax: 0264 591906 rector@ubbcluj.ro www.ubbcluj. Beiskolázási keretszámok a 2015 2016-os tanévre Magiszteri képzés Kar Szakterület Szak állami tan díjas össze sen MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA KAR FIZIKA KAR KÉMIA ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR Matematika Informatika

Részletesebben

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Kérdő Attila, ügyvezető, INSERO Kft. EOQ MNB, Informatikai Szakosztály, HTE, ISACA 2012. május 17. Módszertanok

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális Ipari Ökológia pp. 17 22. (2015) 3. évfolyam, 1. szám Magyar Ipari Ökológiai Társaság MIPOET 2015 Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális elegyekre* Tóth András

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában

Széchenyi István Egyetem Diplomamunka: A marketing lehetőségei a közúti közlekedésbiztonság javításában Dr. Borsos Attila Curriculum Vitae Munkahelyi telefon: +36 (96) 613 634 Közlekedésépítési Tanszék Mobil: +36 (30) 453 3311 9026, Győr, Egyetem tér 1. E-mail: borsosa@sze.hu Lakcím: 9029 Győr, Sárási út

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Füleki Péter. Aszfaltbeton keverékek fundamentális alakváltozási jellemzőinek kapcsolata a bitumenek teljesítményalapú paramétereivel

TARTALOMJEGYZÉK. Füleki Péter. Aszfaltbeton keverékek fundamentális alakváltozási jellemzőinek kapcsolata a bitumenek teljesítményalapú paramétereivel TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Füleki Péter Aszfaltbeton keverékek fundamentális alakváltozási jellemzőinek kapcsolata a bitumenek teljesítményalapú paramétereivel Doktori tézisek Témavezető: Dr. Adorjányi

Részletesebben

Kétdimenziós mesterséges festési eljárások. Hatások és alkalmazások

Kétdimenziós mesterséges festési eljárások. Hatások és alkalmazások Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskola Tézisfüzet Kétdimenziós mesterséges festési eljárások. Hatások és alkalmazások Kovács Levente Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tanszék Témavezet

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS-VALIDÁCIÓ ITU-T AJÁNLÁSOK ALAPJÁN

SZOLGÁLTATÁS-VALIDÁCIÓ ITU-T AJÁNLÁSOK ALAPJÁN SZOLGÁLTATÁS-VALIDÁCIÓ ITU-T AJÁNLÁSOK ALAPJÁN Szoftver verifikáció és validáció (BMEVIMMD052) 2013. december 11., Budapest Kara Péter András doktorandusz BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Részletesebben

Publikációs lista. Dr. Molnárka-Miletics Edit Széchenyi István Egyetem Matematika és Számítástudományi Tanszék

Publikációs lista. Dr. Molnárka-Miletics Edit Széchenyi István Egyetem Matematika és Számítástudományi Tanszék Publikációs lista Dr. Molnárka-Miletics Edit Széchenyi István Egyetem Matematika és Számítástudományi Tanszék Folyóirat cikkek: E. Miletics: Energy conservative algorithm for numerical solution of ODEs

Részletesebben

Informatikai rendszerek fejlesztése

Informatikai rendszerek fejlesztése Informatikai rendszerek fejlesztése Dr. Csetényi Arthur Előadás: hétfő 8:00 9:20 Fogadóóra: hétfő 9:30 11:00 (Sóház, fszt. 02) E-mail: csetenyi at uni-corvinus dot hu Informatikai rendszerek fejlesztése

Részletesebben

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010 MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN 2010 KONFERENCIA ELŐADÁSAI Nyíregyháza, 2010. május 19. Szerkesztette: Edited by Pokorádi László Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁS. szervezet. Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium

JÓVÁHAGYÁS. szervezet. Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium Projektvezető JÓVÁHAGYÁS Közreműködő szervezet Irányító Hatóság Név Dr. Szakonyi Lajos KPI Oktatási Minisztérium Beosztás Dátum Aláírás tanszékvezető főiskolai docens 2009. április 1A. PROJEKT AZONOSÍTÓ

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Drótposta: kovacsea@math.bme.hu ; edith_kovacs@yahoo.com ; Honlapom: http://www.math.bme.hu/diffe/staff/kovacse.shtml

Drótposta: kovacsea@math.bme.hu ; edith_kovacs@yahoo.com ; Honlapom: http://www.math.bme.hu/diffe/staff/kovacse.shtml Szakmai önéletrajz 1.1 Személyes adatok: Nevem: Kovács Edith Alice Születési idő, hely: 1971.05.18, Arad Drótposta: kovacsea@math.bme.hu ; edith_kovacs@yahoo.com ; Honlapom: http://www.math.bme.hu/diffe/staff/kovacse.shtml

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak nappali tagozat (BI) / BSc in Engineering Information Technology (Full Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak nappali tagozat (BI) / BSc in Engineering Information Technology (Full Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak nappali tagozat (BI) / BSc in Engineering Information Technology (Full Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele:

Részletesebben

- Adat, információ, tudás definíciói, összefüggéseik reprezentációtípusok Részletesebben a téma az AI alapjai című tárgyban

- Adat, információ, tudás definíciói, összefüggéseik reprezentációtípusok Részletesebben a téma az AI alapjai című tárgyban I. Intelligens tervezőrendszerek - Adat, információ, tudás definíciói, összefüggéseik reprezentációtípusok Részletesebben a téma az AI alapjai című tárgyban Adat = struktúrálatlan tények, amelyek tárolhatók,

Részletesebben

László Péter. Lehetséges-e az üzleti fókuszú infokommunikációs szolgáltatás menedzsment megvalósítása az állami szférában?

László Péter. Lehetséges-e az üzleti fókuszú infokommunikációs szolgáltatás menedzsment megvalósítása az állami szférában? László Péter Lehetséges-e az üzleti fókuszú infokommunikációs szolgáltatás menedzsment megvalósítása az állami szférában? Do more with less. ICT értékének bizonyítása Transzparencia hiánya ICT szolgáltatások

Részletesebben

Válság és előrejelzés

Válság és előrejelzés Válság és előrejelzés Magyar Statisztikai Társaság 2009. október 15. Dr. Gáspár Tamás Tudományos főmunkatárs ECOSTAT 1998. augusztus A globális kapitalizmus válsága 2000. szeptember Nem omlott össze a

Részletesebben

Policy keretrendszer dinamikus hálózatkompozíciók automatizált tárgyalási folyamatához

Policy keretrendszer dinamikus hálózatkompozíciók automatizált tárgyalási folyamatához Policy keretrendszer dinamikus hálózatkompozíciók automatizált tárgyalási folyamatához ERDEI MÁRK, WAGNER AMBRUS Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék {merdei, awagner}@hit.bme.hu

Részletesebben

A J2EE fejlesztési si platform (application. model) 1.4 platform. Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem

A J2EE fejlesztési si platform (application. model) 1.4 platform. Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem A J2EE fejlesztési si platform (application model) 1.4 platform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Utolsó módosítás: 2007. 11.13. A J2EE application model A Java szabványok -

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett Tanulmányok: 2008- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar, Polimertechnika Tanszék PhD hallgató 2002-2008 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz)

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) A házi feladatokkal kapcsolatos követelményekről Kapcsolódó határidők: választás: 6. oktatási hét csütörtöki

Részletesebben

Nagy bonyolultságú rendszerek fejlesztőeszközei

Nagy bonyolultságú rendszerek fejlesztőeszközei Nagy bonyolultságú rendszerek fejlesztőeszközei Balogh András balogh@optxware.com A cég A BME spin-off-ja A Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport tagjai alapították Tisztán magánkézben Szakmai háttér Hibatűrő

Részletesebben

Fuzzy rendszerek és neurális hálózatok alkalmazása a diagnosztikában

Fuzzy rendszerek és neurális hálózatok alkalmazása a diagnosztikában Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fuzzy rendszerek és neurális hálózatok alkalmazása a diagnosztikában Cselkó Richárd 2009. október. 15. Az előadás fő témái Soft Computing technikák alakalmazásának

Részletesebben

Zárójelentés 2003-2005

Zárójelentés 2003-2005 Zárójelentés 2003-2005 A kutatási programban nemlineáris rendszerek ún. lineáris, paraméter-változós (LPV) modellezésével és rendszer elméleti tulajdonságainak kidolgozásával foglalkoztunk. Az LPV modellosztály

Részletesebben

GÉPI ÉS EMBERI POZICIONÁLÁSI, ÉRINTÉSI MŰVELETEK DINAMIKÁJA

GÉPI ÉS EMBERI POZICIONÁLÁSI, ÉRINTÉSI MŰVELETEK DINAMIKÁJA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MŰSZAKI MECHANIKAI TANSZÉK PhD Tézisfüzet GÉPI ÉS EMBERI POZICIONÁLÁSI, ÉRINTÉSI MŰVELETEK DINAMIKÁJA Szerző MAGYAR Bálint Témavezető Dr. STÉPÁN Gábor Budapest,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc RÖVIDEN - LCA ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ EURÓPÁBAN - NEMZETKÖZI PROGRAM-LEHETŐSÉGEK - JÓ GYAKORLATOK partnerségben

Részletesebben

A HTE aktuális témái. HTE Szenátus ülés február 23.

A HTE aktuális témái. HTE Szenátus ülés február 23. A HTE aktuális témái HTE Szenátus ülés 2017. február 23. Szakmai közösségek pályázat Tovább folytatjuk a pályáztatási rendszert 2017-ben 600 ezer + 150 ezer Ft támogatás 9 igény érkezett hat szakosztálytól,

Részletesebben

I.3 ELOSZTOTT FOLYAMATSZINTÉZIS BERTÓK BOTOND. Témavezetői beszámoló

I.3 ELOSZTOTT FOLYAMATSZINTÉZIS BERTÓK BOTOND. Témavezetői beszámoló infokommunikációs technológiák infokommunikációs technológiák I.3 ELOSZTOTT FOLYAMATSZINTÉZIS BERTÓK BOTOND Témavezetői beszámoló Pannon Egyetem 2015. január 7. A KUTATÁSI TERÜLET RÖVID MEGFOGALMAZÁSA

Részletesebben

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Rendszer (System) Elem, kölcsönhatás, struktúra, határ, jel, állapot, folyamat, modell. Rendszer

Részletesebben

Növekvő befektetés megtérülés és teljesítmény az Emelt Szintű Támogatás (ACS) eredménye

Növekvő befektetés megtérülés és teljesítmény az Emelt Szintű Támogatás (ACS) eredménye Növekvő befektetés megtérülés és teljesítmény az Emelt Szintű Támogatás (ACS) eredménye László Fodor Senior Manager Service Management Advanced Customer Support Services Program Agenda Az Oracle stratégia

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZAT AUDIT

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZAT AUDIT SZÁMÍTÓGÉ-HÁLÓZAT AUDIT Előadás nyomdakész anyaga SZÁMÍTÓGÉ-HÁLÓZAT AUDIT, illesi.zsolt@proteus.hu roteus Consulting Kft. ABSTRACT Nowadays Information and Communication Technology (ICT) plays quite important

Részletesebben

Működő ITSM Ne ágyúval verébre

Működő ITSM Ne ágyúval verébre Működő ITSM Ne ágyúval verébre Jungbauer József Jungbauer.jozsef@aamtech.hu hu 2009.03.26. 03 26 Témák 2 Bemutatkozás, AAM/AAMTECH bemutatás Előadás célja, témái ITSM folyamatok bevezetési irányelvei ITIL

Részletesebben

Kognitív Infokommunikáció: egy ébredő interdiszciplína. Baranyi Péter DSc

Kognitív Infokommunikáció: egy ébredő interdiszciplína. Baranyi Péter DSc Kognitív Infokommunikáció: egy ébredő interdiszciplína Baranyi Péter DSc Távközlési és Médiainformatika Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem *** 3D Internet alapú Kontrol és Kommunikáció

Részletesebben

Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján

Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján Az OKM tartalmi keret Célja: definiálja azokat a tényezőket és szempontrendszereket, amelyek

Részletesebben

Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20

Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20 Számítógéppel segített folyamatmodellezés Piglerné Lakner Rozália Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Pannon Egyetem Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20 Tartalom Modellező rendszerektől

Részletesebben

Foundation Fieldbus kommunikációra épülő folyamatirányítás teljesítőképességi kérdései. DR. JÓNAP KÁROLY dr. Univ., okleveles gépészmérnök

Foundation Fieldbus kommunikációra épülő folyamatirányítás teljesítőképességi kérdései. DR. JÓNAP KÁROLY dr. Univ., okleveles gépészmérnök MISKOLCI EGYETEM DOKTORI (PhD) TÉZISFÜZETEI HATVANY JÓZSEF INFORMATIKAI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Foundation Fieldbus kommunikációra épülő folyamatirányítás teljesítőképességi kérdései Készítette: DR.

Részletesebben

Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére

Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére Informatika szigorlati témakörök gazdasági informatika egyetemi képzés hallgatói részére Az Informatika szigorlat alapvetően az IR-fejlesztés, valamint az OO-fejlesztés c. tantárgyi blokkok, valamint az

Részletesebben

Forgalmi modellezés BMEKOKUM209

Forgalmi modellezés BMEKOKUM209 BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Forgalmi modellezés BMEKOKUM209 Szimulációs modellezés Dr. Juhász János A forgalmi modellezés célja A közlekedési igények bővülése és a motorizáció növekedése

Részletesebben

TERMELÉSI (GYÁRTÁSI) LOGISZTIKA. Termelési program tervezése. Termelési program

TERMELÉSI (GYÁRTÁSI) LOGISZTIKA. Termelési program tervezése. Termelési program TERMELÉSI (GYÁRTÁSI) LOGISZTIKA Termelési program tervezése A termelési program kidolgozásának fő célja, hogy adott időszakban meghatározza az előállítandó termékeket fajta, mennyiség és idő szerint. Az

Részletesebben