HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ( ) HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS FÜGGELÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS FÜGGELÉK"

Átírás

1 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ( ) HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS FÜGGELÉK Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola április 22.

2 TERVEZŐK, SZAKÉRTŐK NÉVSORA MEGBÍZÓI KONZULTÁCIÓ Heves Megyei Önkormányzat részéről Szabó Róbert elnök, Heves Megyei Önkormányzat Dr. Barta Viktor megyei főjegyző Oroján Sándor elnök, Heves Megyei Közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága Domján Róbert osztályvezető, Területfejlesztési és Területrendezési Osztály A KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZT VETTEK Az Eszterházy Károly Főiskola részéről Dr. Csáfor Hajnalka Csugány Julianna Dr. Patkós Csaba Dr. Tánczos Tamás A Károly Róbert Főiskola részéről Dr. Bujdosó Zoltán Dr. Dávid Lóránt Dr. Dinya László A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség knkft részéről Göndör J. Tibor Dr Balassáné Besenyei Tímea Telek Orsolya Török Lilla Gabriella Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részéről Szabó László Mann Roland Fejes Richárd Zsolt A saját térképeket készítette Dr. Pénzes János 2

3 Tartalom I. HEVES MEGYE KÜLSŐ KÖRNYEZETÉNEK VIZSGÁLATA Heves megye pozicionálása A vállalkozási potenciál értékelése Munkaerőpiaci értékelés Jövedelemtermelés és elosztás értékelése II. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁNAK ELEMZÉSE Természeti adottságok (éghajlat, földtan, talajtan, vízrajz, domborzat, élővilág) vizsgálata Környezeti elemek állapota és az alakulásukat befolyásoló fontosabb tényezők Szennyezett, sérült és veszélyeztetett területek számbavétele adatbázis alapján Felszíni és felszín alatti vízkészletek Energiaforrások, ásványkincsek III. ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME A megye épített és kulturális értékei IV. HEVES MEGYE BELSŐ GAZDASÁGI KÖRNYEZETE A vállalkozási potenciál ágazatonkénti értékelése A foglalkoztatási helyzet ágazatonkénti értékelése A gazdasági termelékenység ágazatonkénti értékelése A területi innovációs potenciál V. HEVES MEGYE TÁRSADALMI KÖRNYEZETE Humán erőforrások és demográfiai szerkezet Kulturális adottságok, értékek Területi identitás, civil aktivitás VI. AZ INFRASTRUKTÚRA ÁLLAPOTA HEVES MEGYÉBEN Vonalas rendszerek, létesítmények Egyéni és közösségi közlekedési megközelíthetőségi viszonyok, közlekedési kapcsolati hiányok Vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezés Energiaellátás Hulladéklerakók, hulladékgazdálkodás A települések jellemző lakásviszonyai VII. HEVES MEGYE TELEPÜLÉSEINEK INTÉZMÉNY-FELSZERELTSÉGE Egészségügyi intézmények Oktatási és nevelési intézmények Turisztikai és kereskedelmi intézmények

4 VIII. HEVES MEGYE TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ADOTTSÁGAI Településhierarchia Települések közötti feladatmegosztások, együttműködések IX. HEVES MEGYE TÉRSZERKEZETI ELEMEINEK AZONOSÍTÁSA Heves megye térszerkezeti elemeinek azonosítása A térségi területfelhasználás vizsgálata, a térségi területfelhasználás változásai, tendenciák értékelése X. A TÁJ TERHELÉSÉNEK ÉS TERHELHETŐSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA A táj terhelése és terhelhetősége kistérségenként XI. KISTÉRSÉGI SZINTŰ ELEMZÉSEK Megyék közötti kapcsolódási pontok feltárása A gazdasági fejlettség térbeli egyenlőtlenségei a megyében Heves megye kistérségeinek fókuszcsoportos felmérésen alapuló elemzése XIII. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMZÉSE HEVES MEGYÉBEN Az egyes operatív programok hasznosulása, eredményessége Heves megyében Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) Társadalmi infrastruktúra operatív program (TIOP) Közlekedés operatív program (KÖZOP) Környezet és Energia operatív program (KEOP) Államreform operatív program (ÁROP) Gazdaságfejlesztési operatív program (GOP) Észak-magyarországi operatív program (ÉMOP) Európai Uniós vidékfejlesztési támogatások Heves megyében XIV. PARTNERSÉG ÉS CSELEKVÉSI TERÜLETEK Cselekvési területek beazonosítása

5 I. HEVES MEGYE KÜLSŐ KÖRNYEZETÉNEK VIZSGÁLATA 1.1. Heves megye pozicionálása Fejlődési zónák Magyarországon 1996 és 2007 között Forrás: Tánczos T Az elérhetőség és a komplex gazdasági fejlettség által meghatározott centrum-periféria viszony Magyarországon (2006) Forrás: Lőcsei H. és Szalkai G

6 Működő vállalkozások összesen (db/km 2 ) A magyarországi kistérségek fejlődési erővonalai Forrás: Tánczos T A vállalkozási potenciál értékelése A működő vállalkozások területi sűrűségének alakulása 5 4,5 4 Vidék Heves megye 3, Év Forrás: KSH adatok alapján,

7 8 osztálynál kevesebbet végzett munkanélküliek (%) Összes munkanélküli (%) 1.3. Munkaerőpiaci értékelés A munkanélküliség alakulása a munkavállalási korú népesség százalékában Vidék Heves megye Év Forrás: KSH adatok alapján, általánosnál kisebb végzettségű munkanélküliek a munkavállalási korú népesség százalékában 1 0,9 0,8 0,7 0,6 Vidék Heves megye 0,5 0, Év Forrás: KSH adatok alapján,

8 Középiskolát végzett munkanélküliek (%) Általános iskolát végzett munkanélküliek (%) Általános iskolát végzett munkanélküliek a munkavállalási korú népesség százalékában 4 3,5 3 Vidék Heves megye 2, Év Forrás: KSH adatok alapján, 2010 Középiskolát végzett munkanélküliek a munkavállalási korú népesség százalékában Vidék Heves megye Év Forrás: KSH adatok alapján,

9 Felsőfokú végzettségű munkanélküliek (%) Felsőfokú végzettségű munkanélküliek a munkavállalási korú népesség százalékában 0,6 0,5 0,4 Vidék Heves megye 0,3 0, Év Forrás: KSH adatok alapján, 2011 A munkanélküliek iskolázottság szerinti megoszlása a megyében 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Év Forrás: KSH adatok alapján, 2011 Felsőfokú végzettségű Középiskolát végzett Általános iskolát végzett 8 osztálynál kisebb végzettségű 9

10 Egy lakosra jutó GDP (1000 Ft/fő) Foglalkoztatási ráta (%) A foglalkoztatási ráta a gazdaságban Vidék Megye Év Forrás: KSH adatok alapján, Jövedelemtermelés és elosztás értékelése Az egy lakosra jutó GDP alakulása Vidék Heves megye Év Forrás: KSH adatok alapján,

11 Egy foglalkoztatottra jutó GDP (millió Ft/fő) A gazdaság termelékenységének alakulása 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 Vidék Heves megy 3,7 3, Év Forrás: KSH adatok alapján,

12 II. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁNAK ELEMZÉSE 2.1. Természeti adottságok (éghajlat, földtan, talajtan, vízrajz, domborzat, élővilág) vizsgálata Heves megye tájbeosztása Forrás: Magyarország kistájainak katasztere (Szerk. Dövényi Z alapján Pénzes János-Dávid Lóránt 2012) 12

13 2.4. Környezeti elemek állapota és az alakulásukat befolyásoló fontosabb tényezők Heves megye jelentősebb felszíni vízfolyásai Forrás: A Hanyi-Tiszasülyi Víztározó környezete Forrás: 13

14 Ivóvíz minőség Heves megyében Forrás: Szennyezett, sérült és veszélyeztetett területek számbavétele adatbázis alapján Felszíni és felszín alatti vízkészletek Mélyfúrású, sekélymélységű és talajvizes kutak megoszlása Forrás: 14

15 A felszín alatti vízkészletek megoszlása Forrás: Heves megye vízrajza Forrás: 15

16 Energiaforrások, ásványkincsek A lignitbányászat területi kiterjedése Heves megyében Forrás: Az átlagos szélsebesség 75 méteres magasságban Forrás: Dobi I Dobi Ildikó (2006): Széltérképek összehasonlítása. in: Dobi Ildikó (szerk.) (2006): Magyarországi szél- és napenergia kutatás eredményei. OMSZ, Budapest pp

17 A globálsugárzás évi összegeinek eloszlása [MJ/m2] Forrás: Bella Sz III. ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME 3.1. A megye épített és kulturális értékei Világörökség, világörökség-várományos, és történeti települési terület övezete Forrás: HMTRT Bella Szabolcs (2006): Napenergia Mint Megújuló Energiaforrás. 17

18 Működő vállalkozások a szolgáltatásban (db/km 2 ) Műemlékek és régészeti lelőhelyek eloszlása a megyében Forrás: saját szerkesztés (TEIR adatok alapján) IV. HEVES MEGYE BELSŐ GAZDASÁGI KÖRNYEZETE 4.1. A vállalkozási potenciál ágazatonkénti értékelése A szolgáltatásban működő vállalkozások területi sűrűségének alakulása 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 Vidék Heves megye 2,2 2 1, Év Forrás: KSH adatok alapján,

19 Működő vállalkozások az iparban (db/km 2 ) Működő vállalkozások a mezőgazdaságban (db/km 2 ) A mezőgazdaságban működő vállalkozások területi sűrűségének alakulása 0,27 0,26 0,25 Vidék Heves megye 0,24 0, Év Forrás: KSH adatok alapján, 2010 Az iparban működő vállalkozások területi sűrűségének alakulása 1,2 1,1 Vidék Heves megye 1 0, Év Forrás: KSH adatok alapján,

20 A megyében működő vállalkozások ágazatonkénti megoszlása 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Év Szolgáltatás Ipar Mezőgazdaság Forrás: KSH adatok alapján, 2009 A szolgáltatásban működő vállalkozások területi sűrűségének tendenciái 2005 és 2009 között, kistérségi szinten Forrás: KSH adatok alapján 20

21 A szolgáltatásban működő vállalkozások területi sűrűsége 2009-ben, kistérségi szinten (db/km 2 ) Forrás: KSH adatok alapján A mezőgazdaságban működő vállalkozások területi sűrűségének tendenciái 2005 és 2009 között, kistérségi szinten Forrás: KSH adatok alapján 21

22 A mezőgazdaságban működő vállalkozások területi sűrűsége 2009-ben, kistérségi szinten (db/km 2 ) Forrás: KSH adatok alapján Az iparban működő vállalkozások területi sűrűségének tendenciái 2005 és 2009 között, kistérségi szinten Forrás: KSH adatok alapján 22

23 Foglalkoztatási ráta (%) Az iparban működő vállalkozások területi sűrűsége 2009-ben, kistérségi szinten (db/km 2 ) Forrás: KSH adatok alapján 4.2. A foglalkoztatási helyzet ágazatonkénti értékelése A foglalkoztatási ráta az iparban Vidék Heves megy Év Forrás: KSH adatok alapján,

24 Foglalkoztatási ráta (%) Foglalkoztatási ráta (%) A foglalkoztatási ráta a mezőgazdaságban 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 Vidék Heves megye 2,6 2,4 2, Év Forrás: KSH adatok alapján, 2010 A foglalkoztatási ráta a szolgáltatásban Év Vidék Heves megye Forrás: KSH adatok alapján,

25 Egy foglalkoztatottra jutó GDP a mezőgazdaságban (millió Ft/fő) A foglalkoztatottak megoszlása nemzetgazdasági áganként a megyében 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Év Szolgáltatás Ipar Mezőgazdaság Forrás: KSH adatok alapján, A gazdasági termelékenység ágazatonkénti értékelése A mezőgazdaság termelékenységének alakulása 6 5,5 5 4,5 4 Vidék Heves megye 3, Év Forrás: KSH adatok alapján,

26 Egy foglalkoztatottra jutó GDP a szolgáltatásban (millió Ft/fő) Egy foglalkoztatottra jutó GDP az iparban (millió Ft/fő) Az ipar termelékenységének alakulása 5,5 5 4,5 4 Vidék Heves megye 3, Év Forrás: KSH adatok alapján, 2009 A szolgáltató szektor termelékenységének alakulása 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4 Vidék Heves megye 3,9 3,8 3, Év Forrás: KSH adatok alapján,

27 Termelékenységi megoszlás nemzetgazdasági áganként a megyében 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Év Szolgáltatás Ipar Mezőgazdaság Forrás: KSH adatok alapján, 2009 Bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági áganként a megyében 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Év Szolgáltatás Ipar Mezőgazdaság Forrás: KSH adatok alapján,

28 Népsűrűség (fő/km 2 ) 4.4. A területi innovációs potenciál Heves megye K+F ráfordításainak alakulása 2005 és 2010 között Millió Ft K+F-költség beruházás Forrás: KSH (2012) Mennyire tartja a vezető innovatívnak a vállalkozást? V. HEVES MEGYE TÁRSADALMI KÖRNYEZETE 5.1. Humán erőforrások és demográfiai szerkezet A népsűrűség alakulása a vizsgált időszakban Vidék Heves megye Év Forrás: KSH adatok alapján,

29 Vándorlási egyenleg (fő/1000 lakos) Természetes szaporodás (fő/1000 lakos) A természetes szaporodás alakulása a vizsgált időszakban Év Vidék Heves megye -6-7 Forrás: KSH adatok alapján, 2010 A vándorlási egyenleg alakulása a vizsgált időszakban Vidék Heves megye -2-3 Év Forrás: KSH adatok alapján,

30 Fiatalodási index A fiatalodási index alakulása a vizsgált időszakban 0,9 0,8 0,7 Vidék Heves megye 0,6 0, Év Forrás: KSH adatok alapján, 2010 A roma lakosság száma és aránya Heves megye településein Forrás: Pénzes J. Pásztor I. adatai alapján 30

31 5.2. Kulturális adottságok, értékek A színházba járók száma a vizsgált területen (ezer fő) Forrás: KSH adatok alapján, ,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Az ezer főre eső színház- és mozilátogatók számának átlaga a vizsgált térségekben Színház Mozi Forrás: KSH adatok alapján,

32 5.3. Területi identitás, civil aktivitás Az 1000 lakosra jutó regisztrált non-profit szervezetek száma Heves megye településein (db) Forrás: KSH adatok alapján, főre jutó non profit szervezetek száma Heves BAZ Nógrád JNSZ Vidék Magyaro. Forrás: KSH adatok alapján,

33 1000 főre jutó non profit szervezetek száma Egerben és néhány környező megyeszékhelyen Eger Salgótarján Miskolc Szolnok Forrás: KSH főre jutó non profit szervezetek száma Magyarország régióiban és Heves-megyében (2010) Közép M. R. Közép- Dun. R. Nyugat- Dun. R. Dél-Dun. R. Észak-M. R. Észak-A. R. Dél-A. R Hevesmegye Forrás: KSH adatok alapján,

34 VI. AZ INFRASTRUKTÚRA ÁLLAPOTA HEVES MEGYÉBEN 6.1. Vonalas rendszerek, létesítmények Heves megye közúthálózatának sűrűsége a megyékhez (kivéve Pest megye és Budapest), valamint a vidéki átlaghoz viszonyítva 2010-ben (km közút/100km2) Forrás: KSH alapján, 2010 Közúthálózat Észak-Magyarországon Forrás: KSH alapján,

35 2002 Heves 2005 Heves 2008 Heves 2002 BAZ 2005 BAZ 2008 BAZ 2002 Nógrád 2005 Nógrád 2008 Nógrád 2002 JNSZ 2005 JNSZ 2008 JNSZ 2002 Pest 2005 Pest 2008 Pest 2002 Vidéki 2005 Vidéki 2008 Vidéki 6.2. Egyéni és közösségi közlekedési megközelíthetőségi viszonyok, közlekedési kapcsolati hiányok A személygépkocsik jelenléte a célterület településein Forrás: KSH alapján, Vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezés 120,0 Közművek megléte Heves megye és a környező térségek településein 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 % szám. Közüzemi vízhálózat % szám. Közüzemi szennyvíz csatorna hálózat % szám. Szennyvíztisztító 0,0 Forrás: KSH adatok alapján, A szennyvíztisztítók számáról csak 2008-as adatok állnak rendelkezésre. 35

36 lakosra jutó közkifolyók száma Heves megyében és szomszédos megyéiben ( ) db Forrás: KSH alapján, lakásra jutó szolgáltatott víz mennyisége Heves megyében és szomszédos megyéiben ( ) m Forrás: KSH alapján,

37 Arányszám A tisztítás nélküli és tengelyen szállított szennyvíz viszonyítása az összes szennyvíz mennyiségéhez Heves megyében és szomszédos megyéiben ( ) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Forrás: KSH adatok alapján, A közcsatorna-hálózat és az ivóvízvezeték-hálózat hosszának (km) aránya Heves megyében és szomszédos megyéiben ( ) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, ,2 0,1 0 Pest Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Jász-Nagykun-Szolnok Forrás: KSH adatok alapján,

38 1000 lakásra jutó szennyvíz mennyisége Heves megyében és szomszédos megyéiben ( ) m Forrás: KSH adatok alapján, A közcsatorna-hálózat hossza (km) és az ebbe bekapcsolt lakások (db) aránya Heves megyében és szomszédos megyéiben ( ) 0,025 0,02 0,015 0, ,005 0 Pest Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Jász-Nagykun-Szolnok Forrás: KSH adatok alapján,

39 A szennyvízhálózat néhány területi jellemzője Heves megyében Forrás: KSH adatok alapján,

40 6.4. Energiaellátás Heves megye nagy- és középfeszültségű villamosenergia-átviteli és elosztó hálózati elemek (2012) Forrás: ELMÜ-ÉMÁSZ (Piros színnel a nagyfeszültségű távvezetékek, míg az egyéb színek az alacsonyabb feszültségű rendszereket jelzik.) 40

41 Heves megye nagyfeszültségű villamosenergia-hálózata és elosztó központjai (2012) Forrás: ELMÜ-ÉMÁSZ,

42 Az 1000 lakásra jutó háztartási villamosenergia-fogyasztók számának alakulása ig Heves megyében és a szomszéd megyékben Forrás: KSH adatok alapján, Heves megye 1000 lakosra jutó villamosenergia-fogyasztóinak száma összehasonlítva a megyékkel és Budapesttel, a vidéki átlaghoz viszonyítva 2010-ben (szomszédos megyék kék színnel kiemelve) A függőleges tengelyen az 1000 lakosra jutó villamosenergiafogyasztók száma olvasható, a piros vonal pediga vidéki átlagot mutatja. Forrás: KSH adatok alapján,

43 Heves megye 1000 lakásra jutó szolgáltatott villamos energia mennyisége (1000 kwh) összehasonlítva a megyékkel és Budapesttel, a vidéki átlaghoz viszonyítva 2010-ben (szomszédos megyék zöld színnel kiemelve) Forrás: KSH adatok alapján, 2010 Az 1000 lakásra jutó összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége Heves megyében és a szomszédos megyékben a vidéki átlaghoz viszonyítva (átszámítás nélkül) (1000 m3) Forrás: KSH adatok alapján,

44 A gázfogyasztók számának alakulása Heves megyében és a szomszédos megyékben ig Forrás: KSH adatok alapján, Heves megye 1000 lakásra jutó gázfogyasztókból a fűtési fogyasztók száma összehasonlítva a megyékkel és Budapesttel, a vidéki átlaghoz viszonyítva 2010-ben (szomszédos megyék sötétkék színnel kiemelve) Forrás: KSH adatok alapján,

45 Heves megye 1000 lakásra jutó távfűtésbe bekapcsolt lakások száma összehasonlítva a megyékkel és Budapesttel, a vidéki átlaghoz viszonyítva 2010-ben (szomszédos megyék sárga színnel kiemelve) Összeg / 1000 lakásra jutó távfűtésbe bekapcsolt lakások száma Vidéki átlag Forrás: KSH adatok alapján,

46 6.5. Hulladéklerakók, hulladékgazdálkodás Nagyobb regionális hulladéklerakók Heves megyében Forrás: Jelmagyarázat: Sárga: Vegyes összetételű (ipari) nem veszélyes hulladékot fogadó lerakó (Visonta, Jobbágyi Nógrád-Heves megyehatár térsége) Piros: Veszélyes hulladéklerakó (Jobbágyi Nógrád-Heves megyehatár térsége) A 2000 és 2011 között épített lakások a évi lakásállomány százalékában 46

47 6.6. A települések jellemző lakásviszonyai Forrás: KSH adatok alapján, 2011 VII. HEVES MEGYE TELEPÜLÉSEINEK INTÉZMÉNY-FELSZERELTSÉGE 7.1. Egészségügyi intézmények A betöltetlen háziorvosi praxisok száma és aránya Magyarország megyéiben (2011) Forrás: OEP/ÁSZ,

48 Az egy kórházra jutó átlagos lakosságszám a megyében és a szomszédos területeken Heves BAZ Nógrád JNSZ Pest Forrás: KSH adatok alapján, Oktatási és nevelési intézmények 9 8 A 100 ezer lakosra jutó bölcsődék száma a vizsgált területeken Heves BAZ Nógrád JNSZ Pest Vidéki átlag Forrás: KSH adatok alapján,

49 160 A bölcsődék kihasználtsága a vizsgált területeken (%) Heves BAZ Nógrád JNSZ Pest Vidéki érték Forrás: KSH adatok alapján, A közoktatási feladatellátási helyek száma a célterületen és a környező térségben Heves BAZ Nógrád JNSZ Pest Vidék/10 Forrás: KSH adatok alapján,

50 Az egy közoktatási feladatellátási helyre jutó lakosok száma a célterületen és a környező térségekben Heves BAZ Nógrád JNSZ Pest Vidéki Forrás: KSH adatok alapján, Az 1000 lakosra jutó internettel ellátott feladatellátási helyek száma a közoktatási intézményekben (Heves megye és szomszédos megyék ) 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0, ,00 Heves BAZ Nógrád JNSZ Pest Vidéki Forrás: KSH adatok alapján,

51 7.4. Turisztikai és kereskedelmi intézmények 60 A szabadidős létesítmények jelenléte a térség és a szomszéd megyék településein (a települések %-ban) % szám. Sportcsarnok % szám. Uszoda % szám. Strand Heves BAZ Nógrád JNSZ Pest Vidék Forrás: KSH adatok alapján, 2010 A kiskereskedelmi egységek száma a célterületen és a szomszédos térségekben Heves BAZ Nógrád JNSZ Pest Vidéki/10 51

52 Forrás: KSH adatok alapján, Az 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi egységek száma Heves megyében és a szomszédos területeken Heves BAZ Nógrád JNSZ Pest Vidéki Forrás: KSH adatok alapján, Néhány alapvető szolgáltatás meglétének gyakorisága a vizsgált térségek településein 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 % szám. Bankfiók % szám. Benzinkút % szám. Postahivatal % szám. Vasútállomás 20,0 0,0 Forrás: KSH adatok alapján,

53 VIII. HEVES MEGYE TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ADOTTSÁGAI 8.1. Településhierarchia Heves megye települései jogállás szerint Forrás: KSH adatok alapján,

54 8.3. Települések közötti feladatmegosztások, együttműködések Heves megye kistérségi rendszere Forrás: KSH adatok alapján, 2010 Heves megye járási beosztása január 1-től Forrás: Heves Megyei Kormányhivatal,

55 IX. HEVES MEGYE TÉRSZERKEZETI ELEMEINEK AZONOSÍTÁSA 9.1. Heves megye térszerkezeti elemeinek azonosítása Heves megye térszerkezete Forrás: VÁTI, 2010 Elmaradott térségek és perifériák Forrás: OTK 55

56 9.3. A térségi területfelhasználás vizsgálata, a térségi területfelhasználás változásai, tendenciák értékelése Heves megye térségi szerkezeti terve Forrás: Heves megye Területrendezési terve, Eger

57 X. A TÁJ TERHELÉSÉNEK ÉS TERHELHETŐSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA A táj terhelése és terhelhetősége kistérségenként Működő és felhagyott bányák Heves megyében Forrás: Érzékeny természeti területek (lila) és nitrát érzékeny területek (szürke) Heves megyében Forrás: 57

58 XI. KISTÉRSÉGI SZINTŰ ELEMZÉSEK Megyék közötti kapcsolódási pontok feltárása (térképek forrása: OFK-OTK stratégiai vitaanyag 2012) 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 Összes belföldi jövedelem (Ft/lakos) A fejezet valamennyi térképének forrása: Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) A gazdasági fejlettség térbeli egyenlőtlenségei a megyében Az egy lakosra jutó összes belföldi jövedelem alakulása a megye kistérségeiben Egri Gyöngyösi Hatvani Megyei átlag Füzesabonyi Bélapátfalvai Pétervásárai Hevesi Év Forrás: Saját szerkesztés 66

67 RÉSZTERÜLETEK Az SZJA alapot képező egy lakosra jutó jövedelem országos átlaghoz viszonyított átlaga Heves megye településein (%) Forrás: Pénzes J. APEH-NAV adatok alapján 11.3 Heves megye kistérségeinek fókuszcsoportos felmérésen alapuló elemzése Fenntarthatósági részterületek fontossága-heves megye FENNTARTHATÓSÁGI RÉSZTERÜLETEK FONTOSSÁGA - HEVES MEGYE (N=177 FŐ) 5.4. Táj, természeti szépségek 15, Természeti befogadók 15, Civil hálózatok fejlettsége 14, Fenntartó folyamatok 13, Információs (Internet, kábel TV) 13, Közigazgatás 12, Természeti erőforrások 1.2. Kultúra, összetartás 2.2. Szolgáltatások (üzleti jellegű) 11,59 11,21 11,99 MÁSODLAGOS FONTOSSÁG 1.3. Demográfiai feszültségek 10, Víz- szennyvízrendszer, hulladékkezelés 10, Piacok (helybeli, külső) 10, Energia ellátás 9, Rendvédelem 3.3. Közlekedés, úthálózat 4.2. Egészségügy, szociális ellátás 7,90 7,70 9,19 ELSŐDLEGES FONTOSSÁG 4.3. Oktatás, gyermeknevelés 7, Termelés (ipar, agrár élelmiszer) 6, Humántőke 6, Helyi foglalkoztatás 5,05 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 FONTOSSÁGI RANGSOR (1...20) Forrás: Saját szerkesztés 67

68 JELENLEGI HELYZET (1...5) Fenntarthatósági részterületek stratégiai pozíciója-heves megye FENNTARTHATÓSÁGI RÉSZTERÜLETEK STRATÉGIAI POZÍCIÓJA (HEVES MEGYE, N=177 FŐ) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Helyi foglalkoztatás Humántőke Termelés Oktatás Egészségügy Energia ellátás Közlekedés, úthálózat Piacok Demográfiai feszültségek Közigazgatás Információs infrastruktúra Természeti erőforrások Természeti szépségek Természeti befogadók Fenntartó folyamatok Civil hálózatok 1, RÉSZTERÜLETEK FONTOSSÁGA (1...20) Forrás: Saját szerkesztés 68

69 XIII. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMZÉSE HEVES MEGYÉBEN Az egyes operatív programok hasznosulása, eredményessége Heves megyében Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) TÁMOP kiírásra érkezett és szerződött projektek száma Heves megyében között Egri Gyöngyösi Hatvani Hevesi Füzesabonyi Szerződött Beérkezett Pétervásárai Bélapátfalvai Forrás: NFÜ, 2012 A TÁMOP keretében igényelt és megítélt támogatás összege (mft) Heves megyében között Egri Gyöngyösi Hatvani Hevesi Füzesabonyi Szerződött Igényelt Pétervásárai Bélapátfalvai Forrás: NFÜ,

70 120 A TÁMOP prioritásaihoz kapcsolódó támogatott projektek száma Heves megyében között TÁMOP-1 TÁMOP-2 TÁMOP-3 TÁMOP-4 TÁMOP-5 TÁMOP Forrás: NFÜ, 2012 A TÁMOP prioritásaihoz kapcsolódó támogatott projektek támogatási összege Heves megyében között 4E+09 3,5E+09 3E+09 2,5E+09 2E+09 1,5E+09 1E+09 TÁMOP-1 TÁMOP-2 TÁMOP-3 TÁMOP-4 TÁMOP-5 TÁMOP Forrás: NFÜ,

71 Társadalmi infrastruktúra operatív program (TIOP) TIOP kiírásra beérkezett és szerződött projektek száma Heves megyében ( ) Hevesi Füzesabonyi Bélapátfalvai Pétervásárai Hatvani Szerződött Beérkezett Gyöngyösi Egri Forrás: NFÜ, 2012 TIOP keretében igényelt és megítélt támogatás összege (mft) Heves megyében ( ) Hevesi Füzesabonyi Bélapátfalvai Pétervásárai Hatvani Megítélt Igényelt Gyöngyösi Egri Forrás: NFÜ,

72 14 A TIOP prioritásaihoz kapcsolódó támogatott projektek száma Heves megyében ( ) TIOP-3 TIOP-2 TIOP Forrás: NFÜ, A TIOP prioritásaihoz kapcsolódó támogatott projektek értéke (mft) Heves megyében ( ) TIOP-3 TIOP-2 TIOP Forrás: NFÜ,

73 Közlekedés operatív program (KÖZOP) KÖZOP kiírásra beérkezett és szerződött projektek száma Heves megyében ( ) Hevesi Füzesabonyi Bélapátfalvai Pétervásárai Hatvani Szerződött Beérkezett Gyöngyösi Egri Forrás: NFÜ, 2012 KÖZOP keretében igényelt és megítélt támogatás összege (mft) Heves megyében ( ) Hevesi Füzesabonyi Bélapátfalvai Pétervásárai Hatvani Megítélt Igényelt Gyöngyösi Egri Forrás: NFÜ,

74 Környezet és Energia operatív program (KEOP) KEOP kiírásra érkezett és szerződött projektek száma Heves megyében 2008 és 2012 második negyedév között Bélapátfalvai Pétervásárai Füzesabonyi Hatvani Gyöngyösi Szerződött Beérkezett Hevesi Egri Forrás: NFÜ, 2012 A KEOP keretében igényelt és megítélt támogatás összege (mft) Heves megyében második negyedév között Bélapátfalvai Pétervásárai Hatvani Gyöngyösi Füzesabonyi Megítélt Igényelt Egri Hevesi Forrás: NFÜ,

75 A KEOP prioritásaihoz kapcsolódó projektek száma Heves megyében második negyedév között KEOP-7 KEOP-6 KEOP-5 KEOP-4 KEOP-3 KEOP-2 KEOP (második negyedévig) Forrás: NFÜ, 2012 A KEOP prioritásaihoz kapcsolódó támogatott projektek értéke (mft) Heves megyében második negyedév között KEOP-7 KEOP-6 KEOP-5 KEOP-4 KEOP-3 KEOP-2 KEOP (második negyedévig) Forrás: NFÜ,

76 Államreform operatív program (ÁROP) Az ÁROP kiírásra érkezett és szerződött projektek száma Heves megyében között ÁROP kiírásra érkezett és szerződött projektek száma Heves megyében között Pétervásárai Hevesi Hatvani Gyöngyösi Füzesabonyi Beérkezett Szerződött Forrás: NFÜ, 2012 ÁROP keretében igényelt és megítélt támogatás összege Heves Az ÁROP keretében igényelt megyében és megítélt támogatás összege között Heves megyében között Pétervásárai Hevesi Hatvani Gyöngyösi Füzesabonyi Megítélt Igényelt Egri Bélapátfalvai Forrás: NFÜ,

77 Gazdaságfejlesztési operatív program (GOP) A GOP prioritásaihoz kapcsolódó támogatott projektek száma Heves megyében ( ) 300 A GOP prioritásaihoz kapcsolód támogatott projektek száma Heves megyében között GOP-3 GOP-2 GOP Forrás: NFÜ, 2012 A GOP prioritásaihoz kapcoslódó támogatott projektek értéke A GOP prioritásaihoz kapcsolódó támogatott projektek értéke Heves megyében ( ) Heves megyében között GOP 2.GOP 1.GOP Forrás: NFÜ,

78 A GOP kiírásra érkezett és szerződött projektek száma Heves megyében ( ) GOP kiírásra érkezett és szerződött projektek száma a Heves megyében között Hevesi Hatvani Gyöngyösi Füzesabonyi Egri Bélapátfalvai Beérkezett Szerződött Forrás: NFÜ, 2012 A GOP keretében igényelt és megítélt támogatások összege A GOP keretében igényelt Heves és megítélt megyében támogatások összege Heves között megyében ( ) Pétervásárai Hevesi Hatvani Gyöngyösi Füzesabonyi Egri Bélapátfalvai Szerződött Igényelt Forrás: NFÜ, Észak-magyarországi operatív program (ÉMOP) ÉMOP kiírásra érkezett és szerződött projektek száma Heves megyében között Pétervásárai Hevesi Hatvani Gyöngyösi Füzesabonyi Szerződött Beérkezett Egri Bélapátfalvai Forrás: NFÜ,

79 Az ÉMOP keretében igényelt és megítélt támogatás összege (m Ft) Heves megyében között Pétervásárai Hevesi Hatvani Gyöngyösi Füzesabonyi Megítélt Igényelt Egri Bélapátfalvai Forrás: NFÜ, 2012 Az ÉMOP prioritásokhoz kapcsolódó támogatott projektek száma Heves megyében között ÉMOP-5 ÉMOP-4 ÉMOP-3 ÉMOP-2 ÉMOP (második negyedévig) Forrás: NFÜ,

80 Az ÉMOP prioritásokhoz kapcsolódó támogatott projektek összértéke (mft) Heves megyében között (második negyedévig) Forrás: NFÜ, 2012 ÉMOP-5 ÉMOP-4 ÉMOP-3 ÉMOP-2 ÉMOP Európai Uniós vidékfejlesztési támogatások Heves megyében EU-s forrásokhoz kapcsolódó vidékfejlesztési támogatások értéke (mft) Heves megye kistérségeiben első félév között Bélapátfalvai Egri Füzesabonyi Gyöngyösi Hatvai Hevesi Pétervásárai Forrás: MVH,

81 EU-s forrásokhoz kapcsolódó vidékfejlesztési támogatások értéke évenkénti eloszlásban (mft) Heves megye kistérségeiben első félév között Forrás: MVH, 2012 XIV. PARTNERSÉG ÉS CSELEKVÉSI TERÜLETEK Cselekvési területek beazonosítása Globális kihívások komplex rendszere 1. Energiabiztonság 2. Vízkezelő rendszerek biztonsága 3. Élelmezésbiztonság 4. Élhető környezet biztosítása 5. Szegénység minimalizálása 6. Életminőség, egészség biztosítása 7. Közbiztonság fenntartása 8. Értékrend, kooperáció megteremtése 9. Jogrend, intézmények működtetése 10. Demográfiai romlás megállítása Forrás: (Dinya L., 2009) 81

82 A fenntartható kistérség modelljének elemei Eü.+szociális Biztonsági Közigazgatási Oktatási Humán tőke Kultúra Demográfia Hálózatok 1. Fenntartó közösség Energiaellátó Víz, hulladék Közlekedési Információs 4. Fenntartható intézményrendszer FENN- TARTHATÓ KISTÉRSÉG 3. Fenntartható infrastruktúra Termelés Források Piacok 2. Fenntartható gazdaság 5. Fenntartható természeti környezet Táj Szolgáltatás Foglalkoztatás Befogadók Folyamatok Forrás: Dinya L.,

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS FÜGGELÉK

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS FÜGGELÉK HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS FÜGGELÉK Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN KT I IE KTI Könyvek 5. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Rechnitzer János Smahó Melinda A HUMÁN ERŐFORRÁSOK REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken. Lipták Katalin

Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken. Lipták Katalin Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken Lipták Katalin Ph.D., dr.jur., egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet, liptak.katalin@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

A megyei területfejlesztési tervezetés jogszabályi kereteinek összefoglalása

A megyei területfejlesztési tervezetés jogszabályi kereteinek összefoglalása A megyei területfejlesztési tervezetés jogszabályi kereteinek összefoglalása /tájékoztató dokumentum/ készült a Zala Megyei Önkormányzat által az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló a Területfejlesztési

Részletesebben

A taktaközi települések fóruma

A taktaközi települések fóruma A taktaközi települések fóruma A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁSI FEJLESZTÉSI TERVHEZ KAPCSOLÓDÓ HELYZETELEMZÉS

A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁSI FEJLESZTÉSI TERVHEZ KAPCSOLÓDÓ HELYZETELEMZÉS A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁS TERVEZÉSÉBEN A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TERÜLETI ADATOK FIGYELEMBE VÉTELE A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁSI FEJLESZTÉSI TERVHEZ KAPCSOLÓDÓ HELYZETELEMZÉS Márkus Róbert Zsolt TÁMOP

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr.

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr. Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- és Pest megye, 2014.09.12. dr. Radványi Bálint A GDP és összetevői 8/1 1. A bruttó hazai termék (GDP) 2012-ben: 10.639.823

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása:

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1. A Nemzeti Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1 2 3 4 5 A B C D E Prioritás Intézkedés Jelenlegi közreműködő szervezet program Gazdasági Versenyképesség Humán

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

EU források hasznosulása Kelet-Közép-Európában Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

EU források hasznosulása Kelet-Közép-Európában Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI EU források hasznosulása Kelet-Közép-Európában 2007-2008 Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Alapvető információk A KKE teljes népessége (2008): 102,14 millió Éves GDP (2008):934,86

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági útkeresés egy észak-nógrádi kistérségben. A szécsényi kistérség.

Társadalmi-gazdasági útkeresés egy észak-nógrádi kistérségben. A szécsényi kistérség. Engelberth István BGE PSZK Társadalmi-gazdasági útkeresés egy észak-nógrádi kistérségben. A szécsényi kistérség. Az önkormányzati gazdálkodás aktuális problémái Kutatói Napok: Alkalmazott tudományok a

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves megyében működő irodájának munkájáról. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert)

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves megyében működő irodájának munkájáról. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Ikt. szám: 6-17/2014/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves megyében működő irodájának munkájáról (Összeállította:

Részletesebben

Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás. A téma vázlata

Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás. A téma vázlata Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás A MAGYAR RÉGIÓK, MEGYÉK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ALAPMUTATÓI ÉS ALAPTÉNYEZİI A téma vázlata Régiók sikerességének tényezıi A magyar régiók, megyék versenyképességének alapmutatói

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Magyarország régióinak földrajza

Magyarország régióinak földrajza Magyarország régióinak földrajza szerkesztette: Dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens A régiók felépítése A régiók földrajzi jellemzői: A történelmi múltban kiformálódott közösség adja alapját (történelmi

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Erőforrástérkép Erőforrások feltárása, tervezése Forrásbevonás TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket szolgáló

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Mellékletek. a Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálathoz

Mellékletek. a Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálathoz Mellékletek a Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálathoz 2. verzió Munkaanyag!!!!! Debrecen 2012. szeptember 20. Tartalom 1. MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁK,

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei - Eredmények és kihívások Kovács Kálmán államtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetpolitikai Fórum-sorozat,

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Petykó Zoltán elnök. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Petykó Zoltán elnök. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Petykó Zoltán elnök Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Önkormányzatok részére megítélt támogatás mértéke és megoszlása Megítélt támogatás 2007-10 között Mrd Ft Mrd Ft 1200 1000 800 600 400 200 0 139 177 190

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Erőforrások alternatív elemzési lehetősége

Erőforrások alternatív elemzési lehetősége Erőforrások alternatív elemzési lehetősége Térbeli Teljesítményvizsgálat Áldorfai György SZIE-GTK-EGYRTDI Bevezető Probléma: a stratégiai dokumentumok módszertani hiányosságai (HVS HFS) Kihívások: EU-s

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

A vizsgált terület lehatárolása A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGA A CSEREHÁT TERÜLETÉN

A vizsgált terület lehatárolása A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGA A CSEREHÁT TERÜLETÉN Pénzes János Tóth Tamás Baros Zoltán Boros Gábor: A vizsgált terület lehatárolása Tájföldrajzi lehatárolás Társadalomföldrajzi lehatárolás A Cserehát területe A vizsgált három kistérség területe A MEGÚJULÓ

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztések aktuális állapota Riz Gábor országgyűlési képviselő, Borsod- Abaúj-Zemplén megye fejlesztési biztosa

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztések aktuális állapota Riz Gábor országgyűlési képviselő, Borsod- Abaúj-Zemplén megye fejlesztési biztosa Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztések aktuális állapota Riz Gábor országgyűlési képviselő, Borsod- Abaúj-Zemplén megye fejlesztési biztosa Miskolc, 2016. november 17. A gazdaság erősítése Kiemelt cél

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Gazdasági tendenciák és az adózás összefüggései Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Gazdasági tendenciák és az adózás összefüggései Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Gazdasági tendenciák és az adózás összefüggései Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Dr. Olasz András igazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága 213. november 2. 1 A megye

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS Miskolc, 2014. október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye 2014-2020 CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS AMIRŐL SZÓ LESZ 1. A 2014-2020-as tervezési időszak 2. A Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

A közötti európai uniós programozási időszak előrehaladásának, valamint a közötti időszak várható feladatainak áttekintése

A közötti európai uniós programozási időszak előrehaladásának, valamint a közötti időszak várható feladatainak áttekintése A 2007-13. közötti európai uniós programozási időszak előrehaladásának, valamint a 2014-20. közötti időszak várható feladatainak áttekintése PBKIK pályázói tájékoztató fórum Nagy Árpád tervezési csoportvezető

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK Felsőoktatási kihívások Alkalmazkodás stratégiai partnerségben 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program

Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Baksa Tamás térségfejlesztési referens Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztéséért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 22. szám 2008. október 21. Tartalomjegyzék Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (ÚMVP)... 2 A turisztikai

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25.

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. A leghátrányosabb kistérségek Magyarországon (forrás:térport) A bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági ágak szerinti aránya a magyar GDP-ben,

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

A hazai hátrányos helyzetű kistérségek főbb térgazdasági összefüggései

A hazai hátrányos helyzetű kistérségek főbb térgazdasági összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A hazai hátrányos helyzetű kistérségek főbb térgazdasági összefüggései Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében

Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntarthatóság és nem fenntarthatóság a számok tükrében Fenntartható fejlıdés: a XXI. Század globális kihívásai vitasorozat 2007. október 18. Dr. Laczka Éva 1 Elızmények 1996 az ENSZ egy 134 mutatóból

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés Tourinform 2014. május 13. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Rekordok és problémák 2 A SZÉP Kártya a belföldi turizmus motorja

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra V. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 27. Lakatos István irodavezető Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM ÚJ J SZÉCHENYI TERV PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. JANUÁR ÚJ J SZÉCHENYI TERV KITÖRÉSI PONTJAI GYÓGY GYÍTÓ MAGYARORSZÁG EGÉSZS SZSÉGIPARI PROGRAM ZÖLDGAZDASÁG G FEJLESZTÉSI SI PROGRAM VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli

európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli és a gyôri nonprofit szervezetek Körében Dr. Reisinger Adrienn Hajós Barbara bevezető gondolatok Európaiunióscsatlakozásunkótamárhazánkszámáraisrendelkezésreállnakatársadalmi

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben