Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához"

Átírás

1 Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program ( ) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 11. és 13. szakaszai alapján meghatározott megyei önkormányzati feladatok, a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Kormányrendelet 13. (1) és (2) bekezdése alapján meghatározott kidolgozási szabályok figyelembevételével, Heves Megye Területfejlesztési Program ( ) megalkotására a következő Partnerségi Terv kerül megállapításra. 1. A bevonás céljai: A partnerek terveinek, programjainak, elképzeléseinek megismerése, terveinek és programjainak összehangolása, tervezési folyamatban való aktív közreműködése. 2. A bevonandó célcsoportok (a partnerek): A területfejlesztés érintettjei és aktív szereplői: o az állampolgárok, o az érdekképviseletek, o a gazdasági, üzleti és vállalkozó szektor szereplői, o az önkormányzatok, o a térség civil és társadalmi szervezetei, A hivatalos partnerségi tevékenységet végző szervezetek: o Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum. o Heves Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum. o Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács. 3. A bevonás eszközei és részvételi formái: A munkacsoportok létrehozása. Az egyeztetési fórumok: o a Területfejlesztési Egyeztetési Fórum (TEF), o a Szakmai Fórumok, o a Térségi Fórumok, o a hivatalos partnerségi tevékenységet végző szervezetek fórumai és tanácskozásai. A partnerségi folyamat minden aktusa rendszeres gyakorisággal, az önkormányzat honlapján folyamatosan frissítésre kerül, amely minden érdeklődő számára hozzáférhető. A partneri részvétel: o személyes konzultációval, o postai úton, illetve o elektronikus levelezéssel történik. 4. Területfejlesztési Egyeztetési Fórum: A személyes részvételre felkért partnerek egyeztetése. 5. Szakmai Fórumok: A programozás során érintetté váló a Területfejlesztési Munkacsoport által kiválasztott ágazatok képviselőinek szakmai egyeztetése. 6. Térségi Fórumok: A járási központokban megrendezésre kerülő egyeztetések, a személyes konzultációra vállalkozó partnerek részére.

2 7. Partnerségi Terv aktív szereplői: Azok a partnerek, akik felkérésre kerültek arra, hogy személyes részvételükkel vegyenek részt a megyei területfejlesztési program tervezési folyamatában. Azok a partnerek, akik felkérésre kerülnek arra, hogy írásos anyagaik megküldésével vegyenek részt a megyei területfejlesztési program tervezési folyamatában. Azok a partnerek, akik a megyei honlapon történt tájékoztatásra reagálva, írásos anyagaik megküldésével vesznek részt a megyei területfejlesztési program tervezési folyamatában. Azok a partnerek, akik a térségi fórumokon való személyes részvételükkel vesznek részt a megyei területfejlesztési program tervezési folyamatában. 8. Területfejlesztési Munkacsoport: Vezető: Elnök Irányító: MEFEB elnök Feladatellátás: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály. A munkacsoport feladatai: A Partnerségi Terv megalkotása. A tervezők kiválasztása, szerződések megkötése, teljesítésigazolások kiadása. A megyei területfejlesztési program kidolgozásával kapcsolatos pályázatok összeállítása. Folyamatos kapcsolattartás a tervezőkkel, a partnerekkel és a jogszabályban nevesített szervekkel. Részvétel az egyeztetéseken, a fórumokon, rendezvényeken és képzéseken. A Területfejlesztési Egyeztetési Fórumok, a Szakmai Fórumok, és a Térségi Fórumok szakmai dokumentumainak elkészítése. Az elkészült területfejlesztési program minőségellenőrzésével, véleményezésével, előkészítésével, elfogadásával, kihirdetésével, megküldésével és hozzáférésének biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása. 9. Koordinációs Munkacsoport: Vezető: Főjegyző (belső koordináció) Irányító: Aljegyző Feladatellátás: Aljegyzőhöz beosztott személyek. Jogi és Szervezési Osztály Pénzügyi Osztály A munkacsoport belső koordinációs feladatai: Közreműködés a tervezők kiválasztásában, a szerződések megkötésében, és a teljesítésigazolások kiadásában. Közreműködés a megyei területfejlesztési program kidolgozásával kapcsolatos pályázatok összeállításában. A pályázati feltételek és a szerződéses feladatok teljesülésének nyomon követése és ellenőrzése. Tervezési folyamat nyomon követése és ellenőrzése. Az elkészült területfejlesztési program minőségellenőrzésével, véleményezésével, előkészítésével, elfogadásával, kihirdetésével, megküldésével és hozzáférésének biztosításával kapcsolatos feladatok nyomon követése és ellenőrzése. Vezető: Elnök (külső koordináció) Irányító: MEFEB elnök Feladatellátás: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály A munkacsoport külső koordinációs feladatai: A programozási folyamatban résztvevő ágazati és várostérségi tervezők, munkacsoportok, szakemberek, szervezetek és partnerek munkájának összehangolása.

3 10. Szervezési és Kommunikációs Munkacsoport: Vezető: Elnök Irányító: Elnöki Kabinet vezetője. Feladatellátás: Elnöki Kabinet. A munkacsoport feladatai: Folyamatos kommunikáció és kapcsolattartás a partnerekkel. A dokumentumok honlapon történő hozzáférésének biztosítása. A fórumok és rendezvények megszervezése, lebonyolítása, az események dokumentálása és híradásokban történő közzététele. 11. A Partnerségi Terv folyamatleírása: Adatkérés és adatgyűjtés. Adatellenőrzés és adatfeldolgozás. Tervezési feladatok elvégzése. o Közreműködő: Koordinációs Munkacsoport Tervek ismertetése, az egyeztetések és fórumok lebonyolítása. Szervezési és Kommunikációs Munkacsoport. o Feladatvégzés: Szervezési és Kommunikációs Munkacsoport végzi. o Közreműködő: Észrevételek feldolgozása, a szükséges módosítások elvégzése. A véleményezési folyamat lebonyolítása. Koordinációs Munkacsoport. o Feladatvégzés: Vélemények feldolgozása, a szükséges módosítások elvégzése. Jóváhagyási folyamat végrehajtása. Koordinációs Munkacsoport. o Feladatvégzés: Eger, szeptember 17. Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

4 Melléklet a Heves Megye Területfejlesztési Program ( ) Partnerségi Tervéhez Személyes részvételre felkért partnerek: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata. (megyei jogú város és várostérségi szerepkörben) Gyöngyös Város Önkormányzata. (városi és várostérségi szerepkörben) Hatvan Város Önkormányzata. (városi és várostérségi szerepkörben) Heves Város Önkormányzata. (városi és várostérségi szerepkörben) Füzesabony Város Önkormányzata. (városi és várostérségi szerepkörben) Bélapátfalva Város önkormányzata. (városi és várostérségi szerepkörben) Pétervására Város Önkormányzata. (városi és várostérségi szerepkörben) Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves Megyei Igazgatóság. Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Magyar Turizmus Zrt. Heves Megyei Kormányhivatal. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Heves Megyei Kirendeltség Írásbeli állásfoglalásra felkért partnerek: Heves megye települési önkormányzatai. Heves megye nemzetiségi önkormányzatai. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös. Eszterházy Károly Főiskola, Eger. Heves Megyei Építész Kamara. Heves Megyei Mérnöki Kamara. Heves Megyei Orvosi Kamara. Bükk-Térségi LEADER Egyesület. Dél-Mátra Közhasznú Egyesület. (LEADER) Eger Vidék Kincsei Nonprofit Kft. (LEADER) Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület. (LEADER) Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület. (LEADER) Egri Civil Kerekasztal. Tiszavíz Vízerőmű Kft. Mátrai Erőmű Zrt. Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet. Megyei illetékességű Volán társaságok. (Agria Volán Zrt., Mátra Volán Zrt., Hatvani Volán Zrt.) Heves Megyei Vízmű Zrt. Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt. Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Zrt. (ÉMÁSZ). Tigáz Zrt. (gázszolgáltató). Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltsége. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) Észak-Magyarországi Regionális Képviselete, Eger. Heves Megyei Vállalkozás-és Területfejlesztési Alapítvány Vállalkozói Központja. Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás. Heves Megyei Állami Közútkezelő Kht. MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Állami Autópálya Kezelő Zrt. Egererdő Erdészeti Zrt. Északerdő Zrt.

5 Kárpátok Alapítvány Magyarország. Kaptárkő természetvédelmi és Kulturális Egyesület. Nyugdíjasok Heves Megyei Szervezete. Életminőségért Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány. Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Heves Megyei Szervezet Északmagyarországi Regionális Iroda. Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete. Egri Városszépítő Egyesület. Hatvani Környezetvédő Egyesület. Egri Norma Alapítvány Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) Heves Megyei Közhasznú Egyesület. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) Heves Megyei Szervezete. Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete. Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete. Heves Megyei Autósport Szövetség EGERFOOD - Egri Regionális Tudásközpont Magyar Turisztikai Desztináció Menenedzsment Szövetség Észak-magyarországi Turisztikai és Innovációs Klaszter Eger, szeptember 17. Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

PARTNERSÉGI TERV. Tisza-tó térség Területfejlesztési Programjához (TTP)

PARTNERSÉGI TERV. Tisza-tó térség Területfejlesztési Programjához (TTP) PARTNERSÉGI TERV Tisza-tó térség Területfejlesztési Programjához (TTP) Jogszabályi háttér és annak tartalma: A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Partnerségi egyeztetési terv

Partnerségi egyeztetési terv ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0003 Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata projekt keretében végrehajtandó Partnerségi egyeztetési terv Szolnok, 2013. szeptember 1 Előzmények

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat által a területfejlesztési szakmai koordinációs feladatok

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok 2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok A Törvény az egyes megyehatárokon túlterjedő területfejlesztési feladatok ellátására regionális fejlesztési tanácsok (RFT) kialakítását tette lehetővé.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

TERVEZET. 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TERVEZET 1. napirend Az 5/2009 (IV. 14.) KvVM rendelet ismertetése Előadó Dr Kéri Szilvia KvVM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/79/ /2009 TERVEZET a vízgazdálkodási tanácsokról szóló

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. június 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési program

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG FŐTITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG FŐTITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG FŐTITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A FŐTITKÁRSÁG 1. A Szövetség végrehajtó testülete a Főtitkárság, amely végrehajtja a Kongresszus, a Szövetségi

Részletesebben

Civil Területfejlesztési Kisokos

Civil Területfejlesztési Kisokos kisokos:layout 1 7/29/10 4:40 PM Page 3 Civil Területfejlesztési Kisokos Tájékoztató füzet civileknek Milyen szerepet töltenek be a civilek a területfejlesztésben? A társadalmi egyeztetés; a partnerség

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 24., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2013. (IV. 24.) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) 2.0 változat elfogadására (Összeállította: Mann Roland, Domján Róbert)

Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) 2.0 változat elfogadására (Összeállította: Mann Roland, Domján Róbert) 13-6/2015/222 Heves Megyei Közgyűlése Helyben Javaslat Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) 2.0 változat elfogadására (Összeállította: Mann Roland, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés! Az

Részletesebben

SELLYE PARTNERSÉGI TERVE

SELLYE PARTNERSÉGI TERVE Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SELLYE PARTNERSÉGI TERVE Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 11. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 11. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 11. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. március 4., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 6/2015. (III. 4.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 19., péntek Tartalomjegyzék 340/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye:

Részletesebben