PARTNERSÉGI TERV. Tisza-tó térség Területfejlesztési Programjához (TTP)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PARTNERSÉGI TERV. Tisza-tó térség Területfejlesztési Programjához (TTP)"

Átírás

1 PARTNERSÉGI TERV Tisza-tó térség Területfejlesztési Programjához (TTP) Jogszabályi háttér és annak tartalma: A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 13. (1) bekezdése alapján a területfejlesztési programok kidolgozásának része az állampolgárok, az érdekképviseletek, a társadalmi szervezetek és a vállalkozások tervezésbe való bevonását részletező partnerségi terv. A Korm. r. 13. (2) alapján a partnerségi tervben meg kell határozni: - a bevonandó célcsoportot, - a bevonás eszközeit és részvételi formáit, a bevonás céljait. A Korm. r. 17. (2) alapján a területfejlesztési program egyeztetése során tett véleményeket, társadalmi észrevételeket és a tervezői válaszokat az egyes munkafázisok dokumentációjához kell csatolni. A Korm. r. 18. (1) és (4) /(2)/ bekezdés alapján a területfejlesztési programok véleményezésére jogosultak körét a Korm. r. 10. számú melléklete 1 9. és pontjai tartalmazzák. A területi terv egyeztetését a területi terv kidolgozásáért felelős szerv végzi, jelen terv esetén: Tiszató Térségi Fejlesztési Tanács. A bevonás céljai: A Partnerségi Terv alapján történő bevonás céljai: az állampolgárok, az érintett területen működő érdekképviseletek, a térség területfejlesztés szereplői, és a véleményezésre jogosult szervek - térséget érintő elképzeléseinek áttekintése, - helyzetértékelés és a jelenlegi kihívások bemutatása, tervezésbe való bevonása. Az előkészítő szakaszban a kiindulási anyag: A Tisza-tó Térségfejlesztési Stratégiája A bevonandó célcsoportok: A Partnerségi Terv alapján bevonandó célcsoportok: A területfejlesztés érintettjei és aktív szereplői: az állampolgárok, az érdekképviseletek, a gazdasági, üzleti és vállalkozó szektor szereplői, az önkormányzatok, a térség társadalmi szervezetei, érintett államigazgatási szervek, hatóságok A jogszabályban megnevezett véleményezésre jogosultak A hivatalos partnerségi tevékenységet végző szervezetek: 1

2 Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum Észak-Alföldi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum Heves Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, Tisza-tó Térségfejlesztési Tanács A bevonás eszközei és részvételi formái: A Korm. r. szerint lehetséges eszközök: kommunikációs kampány, kiállítások, helyi média, tájékoztató kiadványok, állampolgári vélemények gyűjtése, nyilvános fórumok, konferenciák, eseti bizottság, közvélemény-kutatás (szociológiai kutatás, fókuszcsoportos kutatás, munkacsoport megbeszélések, zsűrik). Jelen Partnerségi Terv alapján a következő eszközökkel és részvételi formákkal történik a különböző célcsoportok bevonása: Megalakult a Területfejlesztési és Tervezői Munkacsoport, amely ellátja a partnerségi terv végrehajtásának adminisztratív, kommunikációs és szervezési feladatait. Összehívásra kerül a Területfejlesztési Egyeztetési Fórum, amelynek résztvevői: Területfejlesztési és Tervezői Munkacsoport, o a tervezési feladattal megbízott tervező és munkatársai, o a területfejlesztés érintettjei és aktív szereplői, akik írásbeli állásfoglalásaikkal, illetve szakmai képviselőik útján vesznek részt a fórum munkájában. Az aktív szereplői munkára vállalkozók illetve felkértek csoportja a továbbiakban: Szakmai Tanácsadó Kerekasztal. o a véleményezésre jogosultak képviselői, a továbbiakban: Véleményezők Köre. Megrendezésre kerülnek a Térségi Szakmai Fórumok, amelyeken az adott térséget (kistérséget illetve járást) képviselő minden partnerségi csoport lehetőséget kap elképzeléseik, terveik, észrevételeik és véleményeik dokumentált ismertetésére. Megrendezésre kerül a Területfejlesztési Konferencia, amely lehetőséget ad minden célcsoport számára észrevételeik, javaslataik szakmai előadásokban történő kifejtésére és közös állásfoglalás megalkotására. A partnerségi folyamat minden aktusa rendszeres gyakorisággal, és a Tisza-tó Fejlesztési Kft. honlapján folyamatosan frissítésre kerül, amely minden érdeklődő számára hozzáférhető lesz. A Területfejlesztési Egyeztetési Fórum részvevői számára elektronikus úton is megküldésre kerülnek a dokumentációk. A résztvevők közötti kapcsolattartás interneten keresztül történik. A jogszabályban meghatározott véleményezőknek postai úton vagy kézbesítéssel történik a dokumentációk átadása. A kapcsolattartás módja postai úton, illetve interneten történik. A Területfejlesztési és Tervezési Munkacsoport: Vezető: Lipcsey György Szakmai Vezető: Kiss György Csaba Irányító és felügyeletet ellátó: Kiss György Csaba Titkár: Zsoldi Julianna Felelős vezető: Lipcsey György Kapcsolattartó: Kiss György Csaba Területfejlesztési feladatok: 2

3 Folyamatos kapcsolattartás az érintett államigazgatási szervekkel, valamint részvétel az általuk szervezett rendezvényeken és képzéseken. A Partnerségi Terv megalkotása, és közgyűlési döntésre való előkészítése. A megye települési önkormányzatainak társadalmi-gazdasági helyzetét feltáró előzetes KSH adatgyűjtés. Előzetes kérdőíves felmérés a megye települési önkormányzatainak fejlesztési elképzeléseiről. A tervezéssel megbízandó Tervezői Munkacsoport kiválasztása, és folyamatos kapcsolattartás a munkavégzés során. A Tervezői Munkacsoport által összeállított kérdőíves adatgyűjtés által beérkezett anyagok kezelése és továbbítása. A kérdőíves adatok feldolgozását a Tervezői Munkacsoport végzi. A Területfejlesztési Egyeztetési Fórum, a Térségi Szakmai Fórumok és Területfejlesztési Konferencia megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása, a dokumentációk továbbítása és hozzáférhetőségük biztosítása. A véleményezésre jogosultak hivatalos megkeresése, a dokumentációk megküldése. Az előkészítő fázis elkészültét és megfelelőségét határozat, valamint a Tisza-tó Területfejlesztési program különböző munkafázisairól, azok elfogadásáról szóló előterjesztések előkészítése. Az elfogadott Tisza-tó-térség Területfejlesztési Program kihirdetése és dokumentációjának megküldése a jogszabályban meghatározott szerveknek. A Területfejlesztési és Tervezési Munkacsoport a Tisza-tó-térség Területfejlesztési Program elfogadását követően megkezdi a Program végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkát. Tervezői feladatok: A Tisza-tó-térség Területfejlesztési Program elkészítésére, érvényes tervezési szerződéssel rendelkező, a tervezési feladattal megbízott tervező és munkatársainak csoportja. A munkacsoport összeállítását a tervezési feladattal megbízott tervező végzi. A Tervezői Munkacsoport feladatai: A Korm. r. előírásai, valamint az NGM, NFM, NTH útmutatói alapján, a Tisza-tó-térség Területfejlesztési Program dokumentációinak elkészítése. A Partnerségi Terv szerinti partnerségi aktusokban való aktív részvétel. A tervezési megbízás szerinti további feladatok elvégzése. Szakmai Tanácsadó Kerekasztal: A területfejlesztés érintettjeinek és aktív szereplőinek azon csoportja, akik részt vesznek a tervezésbe bevont szakemberek munkájában. A Szakmai Tanácsadó Kerekasztal résztvevőinek köre a következő: A Partnerségi Terv 2. mellékletében felsorolt, személyes részvételre felkért szervezetek és intézmények képviselői. A Partnerségi Terv 2. mellékletében felsorolt, írásbeli állásfoglalásra felkért szervezetek és intézmények. A gazdasági, üzleti és vállalkozói szektor azon szereplői, akik határidőben megküldik hivatalos írásbeli állásfoglalásukat. A Szakmai Tanácsadó Kerekasztal résztvevőinek feladatai: A Területfejlesztési Egyeztetési Fórum munkájában való részvétel, az előzetesen megküldött szakmai anyagokhoz írásbeli állásfoglalás készítésével és megküldésével. 3

4 A szakmai képviseletre felkértek részéről, a Területfejlesztési Egyeztetési Fórumon történő személyes részvétel, előzetes írásos állásfoglalásaik szakmai képviselete, esetleges szóbeli kiegészítése. Közös szakmai álláspont kialakítása a többi résztvevővel, illetve saját álláspontjaik szakmai indoklása. A Területfejlesztési Konferencián való esetleges előadói részvétel. A Területfejlesztési Konferencián való részvétel meghívottként, valamint részvétel az esetleg megalkotásra kerülő közös állásfoglalás megalkotásában. Véleményezők Köre: A Véleményezők Köre a Korm. r. 18. (4) bekezdése és 10. melléklete alapján kerül összeállításra és megkeresésre. A Véleményezők Körének részletes összetételét a Partnerségi Terv 3. melléklete tartalmazza. A Véleményezők Körének feladatai: A Korm. r. 19. alapján történő véleményezés elvégzése. A Partnerségi Terv ütemezésének időrendi folyamatlistája (sávos ütemterv lásd 1. melléklet): Első végrehajtási ütem, az előkészítő fázis partnerségi aktusai: A tervezéssel megbízandó Területfejlesztési és Tervezői Munkacsoport kiválasztása A területfejlesztési programalkotási folyamat elindítását meghirdető dokumentáció összeállítása. A partnerek értesítése és a területfejlesztési programalkotási folyamat elindításának kihirdetése. A partnerektől beérkezett kérdőívek, javaslatok és észrevételek összegyűjtése, a Területfejlesztési és Tervezői Munkacsoportnak történő eljuttatása, majd az adatok tervezői feldolgozása. A Szakmai Tanácsadó Kerekasztal Résztvevőinek megkeresése, a beérkezett állásfoglalások feldolgozása, a Területfejlesztési Egyeztetési Fórum ülésének megtartása és dokumentálása. Az előkészítő fázis végleges dokumentációjának összeállítása. A Partnerségi Terv első ütemének lezárása és értékelése. Második végrehajtási ütem, a javaslattevő fázis partnerségi aktusai: A területfejlesztési program tervezői anyagának összeállítása. A tervezői anyagból meghívó tervezet és előzetes dokumentáció összeállítása. A Területfejlesztési Konferencia ülésének megtartása és dokumentálása. A Térségi Szakmai Fórumok helyének és időpontjának megszervezése. A Térségi Szakmai Fórumok lebonyolítása, a javaslatok, észrevételek, vélemények, illetve közös állásfoglalások dokumentálása. A Térségi Szakmai Fórumok dokumentációjának honlapra szerkesztése és partnereknek való megküldése. A Területfejlesztési Konferencia tervezői és előadói anyagainak összeállítása. A tervezői és előadói anyagokból meghívó tervezet és előzetes dokumentáció összeállítása. A Területfejlesztési Konferencia helyének és időpontjának megszervezése, a meghívók és az előzetes dokumentáció kiküldése. A Területfejlesztési Konferencia lebonyolítása, az előadások és az esetleges közös állásfoglalások dokumentálása. A Területfejlesztési Konferencia dokumentációjának honlapra szerkesztése és partnereknek való megküldése. A Területfejlesztési Egyeztetési Fórum helyének és időpontjának megszervezése, a meghívók és az előzetes dokumentáció kiküldése. 4

5 A Területfejlesztési Egyeztetési Fórum lebonyolítása, a javaslatok, észrevételek, vélemények, illetve közös állásfoglalások dokumentálása. A Területfejlesztési Egyeztetési Fórum dokumentációjának honlapra szerkesztése és partnereknek való megküldése. A javaslatok, észrevételek, vélemények feldolgozása, a javaslattevő fázis végleges dokumentációjának összeállítása. A Partnerségi Terv második ütemének lezárása és értékelése. A 4. melléklet tartalmazza a tervezett szakmai fórumokat, amely rendezvénysorozat keretében a Tisza-tó-térség Területfejlesztési Program adatgyűjtési időszaka zajlik majd, kiindulásként A Tisza-tó Térségfejlesztési Stratégiája kerül ismertetésre. Tiszafüred, 2013.október Lipcsey György ügyvezető Kiss György Csaba szakmai vezető 5

6 1. melléklet SÁVOS ÜTEMTERV Tisza-tó területfejlesztési programjához I. ütem Előkészítő fázis X Tervezési feladat meghatározása XI XII I II III. Adatgyűjtés és meghirdetés Tervezői dokumentáció Területfejlesztési Konferencia NFM döntés II. ütem Javaslattevő fázis X TTP tervezői dokumentáció XI XII I II III. Térségi Szakmai Fórumok Területfejlesztési Konferencia Véleményezési eljárás Program elfogadása Jelmagyarázat Szerződéskötés, adatgyűjtése, véleményezések, egyeztetések Tervezésre fordítható idő Tervdokumentáció kiegészítésekre, a tervezői válaszokra fordítható idő Tiszafüred, október 6

7 2. melléklet A Szakmai Tanácsadó Kerekasztal azon szereplői, akik a Területfejlesztési Egyeztetési Fórumon írásbeli állásfoglalásuk megküldése mellett képviselőik személyes megjelenésével is részt vesznek, arra felkérésre kerülnek: Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum Észak-Alföldi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum Heves Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar Turizmus Zrt., Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., Megyei Önkormányzatok (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Borsod-Abaúj- Zemplén) Tiszai Vízirendészet Szolnoki Rendőrőrs (Szolnok) Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Vízirendészeti Rendőrőrs Kisköre KÖTIVIZIG Komplex Tisza-tó Projekt Pályázati Koordinációs Csoport A Szakmai Tanácsadó Kerekasztal azon szereplői, akik a Területfejlesztési Egyeztetési Fórumon írásbeli állásfoglalásuk megküldésével vesznek részt, arra felkérésre kerülnek: Érintett települési önkormányzatok, de különösen: Tiszacsege Város Önkormányzata. (várostérségi szerepkörben), Heves Város Önkormányzata. (várostérségi szerepkörben), Kisköre Város Önkormányzata. (várostérségi szerepkörben), Abádszalók Város Önkormányzata. (várostérségi szerepkörben), Karcag Város Önkormányzata. (várostérségi szerepkörben), Kunhegyes Város Önkormányzata. (várostérségi szerepkörben), Tiszafüred Város Önkormányzata. (várostérségi szerepkörben), Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, továbbá Tisza-tó Térségi LEADER, Dél-Borsodi LEADER, Heves / Jász-Nagykun-Szolnok / Borsod-Abaúj-Zemplén / Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara, Heves / Jász-Nagykun-Szolnok / Borsod-Abaúj-Zemplén / Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar Megyei Agrárkamara, Agria Volán Zrt., Jászkun Volán Zrt., Hajdú Volán Zrt., Borsod Volán Zrt., Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., 7

8 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., MÁV Magyar Államvasutak Zrt., Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze Közép - Tisza - vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság, Heves Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Közép - Tisza - Vidéki Vízügyi Igazgatóság, Kiskörei Szakaszmérnökség, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatal, Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatal, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatal, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatal, Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény - és Talajvédelmi Igazgatóság, Heves Megyei Kormányhivatal Növény - és Talajvédelmi Igazgatóság, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény - és Talajvédelmi Igazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény - és Talajvédelmi Igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Légügyi Hivatal, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Magyar Közút Nonprofit Zrt., JNSZM -i. Igazgatósága, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóság, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Központja; Szolnok, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Hajdú-Bihar megyei Üzemigazgatósága, Heves, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt., Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt., Heves Megyei Vízmű Zrt., E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Zrt. (ÉMÁSZ). TIGÁZ - DSO Földgázelosztó Kft., Illetékes járási hivatalok és az elsőfokú építésügyi hatóságok Tiszafüred, október 8

9 Partnerségi Terv szerint ajánlott, egyedileg megszólítandó véleményezők a kötelezők mellett (civil szervezetek): Összefogás Heves Városért Hevesi Gazdakör Civil Kerekasztal '' Csillagbojtár Kulturális és Oktatási Nonprofit Kft. Kisköre Város Fejlesztéséért Kisköréért Lokálpatrióta Kiskörei Dózsa Kiskörei Tisza II. Horgászegyesület Közhasznú Közalapítvány Horgászegyesület Kulturális Örökségvédelmi Kerekasztal Közhasznú Dr. Nagy Gyula Bérkilövő Földtulajdonosi Jogközösség (067049) Kömlői Földtulajdonosok a Pély- Községünk, Szülőfalunk Ezüst Ponty Horgászegyesület; Poroszló Turizmusáért Sarudi Horgászegyesület Poroszló Sarudiak e Sarud A Tisza-tóért Wesselényi Szabadidős Sarudi Diákokért Tarnaszentmiklós Község Felemelkedéséért Dinnyéshát Fejlesztéséért Közalapítvány Tiszanánai Polgárőr Tiszanánai Bérkilövő Közalapítvány Petőfi Horgász ; Tiszanána Újlőrincfalva Fejlesztéséért Közalapítvány Egyek: Egyekért Egyek Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítvány Egyeki Horgász Folyás Község Fejlődéséért Póni és Gyermeklovas Sportegyesület Folyás Településért Közhasznú Madárkórház Hortobágy Jövőjéért Polgár: Élet Virága Polgár: Morotva Egészségvédő Polgári Méhész Polgár Városi Sport Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Polgári Huszár és Íjász Hagyományőrző Közhasznú Polgár Város Gazdakör Polgár: Tisza menti Intézmények Szakmai Társulása Regejárók Kulturális és Hagyományőrző Tiszacsegei Hagyományörző Néptánc Tiszacsege Tiszai Morotva Tiszacsegei Horgász és Horgászegyesület; Újszentmargita Újszentmargitai Hagyományőrző, Műemlékvédő és Településfejlesztő HUBERTUS Újszentmargitai Roma Természetvédelmi Abádszalók Idegenforgalmáért és Falusi Turizmusáért Egészségünk Megőrzéséért, Betegségünk Megelőzéséért Összefogás Abádszalókért Tisza-tó Régió Ifjúságáért Tisza-tó Térsége Leader Városvédők Társasága Petőfi Horgász Abádszalók: Tűzvirág Bereki Jázmír Berekfürdő Község Települési és Idegenforgalom Fejlesztési Bereki Irodalmi Társaság Berekfürdőért Faluvédők e Karcagért Közalapítvány Karcag: "Gyermekünk mosolya - egészséges gyermekekért" PUSZTAI RÓKA NOMÁD HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET Karcagi Hagyományőrző Talpas Íjász Kör Kunhegyesi Falusi Turizmusért Mesterségek Iskolája - Szakképzési Kunmadaras: A múltra építjük a jövőt Petőfi Vízközmű üzemeltetés Esély Innovációs Nonprofit Kft A Tisza Barátai Horgász (sport Tiszafüredi Elit Horgász Örvény Horgászegyesület (sport) Tisza-tavi Hal-, és Természetvédelmi Tűzmadár Íjász "SZAKI" 2000 Nagykunsági Népművészek e Bengecsegi Határ Tájvédelmi Karcagi Ipartestület Térségünkért Karcag- Berekfürdő-Kunmadaras Nagykun Kőteleki Cigány Közösségért Kőtelek: Szabó János Horgász Kunhegyes Városért Közalapítvány Kunhegyes Kultúrájáért Hagyományőrző Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Kunhegyes Mozgalom (Helyi Csoportja) Közép-Tiszai Vidékfejlesztő Kunhegyesi Sporthorgász Tiszamentiek Összefogása Községszépítők köre Egészséges Életmód Klub Hagyományőrző és Lovassport Közhasznú Nagykörű Fejlesztéséért Nagykörűért Tiszabura: Fiatal Romák Országos Szövetsége Tiszavirág Horgász Tiszaderzs: Derzsi Szabadidős Tiszafüred: Gróf Széchenyi István Tehetséggondozó Csirke Orsolya Művészetpártoló Magyar Rákellenes Liga Tiszafüredi Alapszervezete Tisza-tavi Horgászegyesületek Szövetsége Tisza-tavi Turizmus Fejlesztő Tiszavirág Környezet- és Természetvédelmi 9 Magyar Haltani Társaság (természetvédelem, környezetvédelmi) Tiszafüredi Gazdakör Regionális Fejlesztési Tiszafüred (egyéb) Tisza-tó Faluklub Tiszagyenda: Kunsági Dózsa (oktatási) Tiszafüredi Földtulajdonosi TISZA BALNEUM TISZAFÜREDI KAJAK-KENU SPORTEGYESÜLET Szőke Tisza Népzenei (kulturális) Tisza - Tó Horgászegyesület Tiszagyenda: Sárközi

10 Válaszúton Tiszaörs: Búzakalász Tiszaörsi Balkay Pál Müvelődés-Oktatásfejlesztő Szőke Tisza ; Tiszaroff Tiszaörsi Perspektíva Ifjúsági Baráti Kör; Tiszaörs Tiszaroff Gyermekeiért Közalapítvány Tiszaroffi Aranyhorog Horgászegyesület Tiszasülyért Tiszasüly Községért Tiszasülyi Gazdakör Tiszasüly: "Szőke Tisza" Tiszavirág Sporthorgász Tiszaszentimre: Aranykalász "Tiszaszentimréért" Tiszaszentimre Népművészetért Tiszaszentimrei Gyermekekért Tiszaszentimrei Horgász Tiszaszőlősi Sport Kende Baranta Tiszaszőlős: "Kinizsi" Tomajmonostora és "Ároktői Helységpártoló" "Ároktő Község Megújhodásáért" Sporthorgász Újszentgyörgy gyermekeiért Ároktői Roma Érdekvédelmi és Kulturális BAZ. Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége Dél-Borsodi LEADER ; Mezőcsát Művelt és Egészséges Gyermekekért Közalapítvány Ezüstkárász Horgász Falugondnokok Duna-Tisza Közi e Közalapítvány Borsodivánkai Faluszépítő, Kulturális és Idegenforgalmi Mezőcsát Népművészeti Borsodivánkai Gyermekekért Mezőcsáti Hubertus Mezőcsát: ARDAI JÓZSEF - MEZŐCSÁTI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS VÁROSFEJLESZTŐ - KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Mezőcsáti Természetjáró Mezőcsáti Vadász társaság Faluszépítő Rákóczi Horgász Dél- Borsodi Földtulajdonosi Közösség Kulturált és Egészséges Gyermekekért Közalapítvány Tiszadorogma Fejlődésért Tiszavalk Polgárőr Tiszavalki Tavirózsa Négyes Dél-Borsod Kapuja Civil Falufejlesztési Társaság Közhasznú 10

11 11

12 A területfejlesztési programok véleményezésére jogosult szervek a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 18. (5) bek. és 10. melléklete szerint 1. (1.) Országos Területfejlesztési Tanács 2. (2.) Miniszterek Dr. Pintér Sándor - belügyminiszter 3. melléklet 3. Balog Zoltán - emberi erőforrások minisztere 4. Dr. Hende Csaba - honvédelmi miniszter 5. Dr. Navracsics Tibor - közigazgatási és igazságügyi miniszter 6. Dr. Martonyi János - külügyminiszter 7. Dr. Varga Mihály - nemzetgazdasági miniszter 8. Dr. Fazekas Sándor - vidékfejlesztési miniszter 9. Németh Lászlóné - nemzeti fejlesztési miniszter 10. (3.) kormányhivatalok Központi Statisztikai Hivatal 11. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Heves Megyei Kormányhivatal 12. Magyar Energia Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 13. Országos Atomenergia Hivatal 14. (4.) Országos Környezetvédelmi Tanács 15. (5.) Magyar Tudományos Akadémia 16. (6.) országos önkormányzati érdekszövetségek Magyar Önkormányzatok Szövetsége Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 12

13 Megyei Jogú Városok Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Kistértségek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Magyar Faluszövetség 17. (8.) az érintett térségi fejlesztési tanácsok Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 18. (13.) az érintett megyei jogú városok önkormányzata Miskolc, Debrecen, Eger, Szolnok 13

14 Tervezett szakmai egyeztető fórumok 4. melléklet Téma: A Tisza-tó Térségfejlesztési Stratégiája ismertetése és továbbfejlesztése, Tisza-tó-térség Területfejlesztési Program készítéséhez adatgyűjtés Témavezetők: Lipcsey György, Kiss György Csaba Helyszínek, időpontok: 1. Időpont: december 12. Helyszín: Tiszafüred, Tisza Balneum Hotel Területfejlesztési Konferencia 2. Időpont: február 3. Helyszín: Karcag Területfejlesztési Szakmai Fórum Meghívottak: Berekfürdő, Karcag, Kőtelek, Kunhegyes, Kunmadaras, Nagyiván, Tiszaigar, Tiszaörs települési vezetői (polgármesterek, képviselő-testület tagjai, településfejlesztésért felelős önkormányzati dolgozó/i/) 3. Időpont: február 4. Helyszín: Tiszafüred Térségi Szakmai Fórum Meghívottak: Tiszafüred, Abádszalók, Nagykörű, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszasüly, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Tomajmonostora települési vezetői (polgármesterek, képviselő-testület tagjai, településfejlesztésért felelős önkormányzati dolgozó/i/) 4. Időpont: február 5. Helyszín: Poroszló Térségi Szakmai Fórum Meghívottak: települési vezetői (polgármesterek, képviselő-testület tagjai, településfejlesztésért felelős önkormányzati dolgozó/i/) 5. Időpont: február 6. Helyszín: Tiszaigar 14

15 Térségi Szakmai Fórum Meghívottak: Berekfürdő, Karcag, Kőtelek, Kunhegyes, Kunmadaras, Nagyiván, Tiszaigar, Tiszaörs települési vezetői (polgármesterek, képviselő testület tagjai, településfejlesztésért felelős önkormányzati dolgozó /i/) 6. Időpont: február 7. Helyszín: Hortobágy Térségi Szakmai Fórum Meghívottak: Hortobágy, Egyek, Folyás, Polgár, Tiszacsege, Újszentmargita települési vezetői (polgármesterek, képviselő-testület tagjai, településfejlesztésért felelős önkormányzati dolgozó/i/) 7. Időpont: február 10. Helyszín: Kisköre Térségi Szakmai Fórum Meghívottak: Heves, Kisköre, Kömlő, Pély, Poroszló, Sarud, Tarnaszentmiklós, Tenk, Tiszanána, Újlőrincfalva települési vezetői (polgármesterek, képviselő-testület tagjai, településfejlesztésért felelős önkormányzati dolgozó/i/) 8. Időpont: február 11. Helyszín: Borsodivánka Térségi Szakmai Fórum Meghívottak: Borsodivánka, Ároktő, Mezőcsát, Négyes, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszavalk települési vezetői (polgármesterek, képviselő-testület tagjai, településfejlesztésért felelős önkormányzati dolgozó/i/) 9. Időpont: február 28. Helyszín: Karcag Területfejlesztési Konferencia 15

Partnerségi egyeztetési terv

Partnerségi egyeztetési terv ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0003 Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata projekt keretében végrehajtandó Partnerségi egyeztetési terv Szolnok, 2013. szeptember 1 Előzmények

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 TERVEZET Egyeztetési változat Munkatársak: Lektorálta: Lipcsey

Részletesebben

SELLYE PARTNERSÉGI TERVE

SELLYE PARTNERSÉGI TERVE Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SELLYE PARTNERSÉGI TERVE Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Tisza-tavi Kódex a Tisza-tó fenntartható használatának szabálygyűjteménye

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Tisza-tavi Kódex a Tisza-tó fenntartható használatának szabálygyűjteménye Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Tisza-tavi Kódex a Tisza-tó fenntartható használatának szabálygyűjteménye Tisza-tó Fejlesztési Kft. Kisköre 2010. november A Tisza-tavi Kódex a Tiszavíz Vízerőmű Kft.,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009

Vízgazdálkodási Évkönyv 2009 kiadja: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. www.kotikovizig.hu Barabás Imre Bodnárné Szabó Andrea Boros László Böhmné Varga Gabriella Cseriné Krajcsi

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2014. december 18.

MEGHÍVÓ 2014. december 18. MEGHÍVÓ 2014. december 18. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS Jogi útmutató civil szervezetek számára Településfejlesztés, településrendezés - Jogi útmutató civil szervezetek számára

Részletesebben

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította a 15/2014. (V.30.), a 20/2014. (VII.2.), a 26/2014. (IX.29.),

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Civil Területfejlesztési Kisokos

Civil Területfejlesztési Kisokos kisokos:layout 1 7/29/10 4:40 PM Page 3 Civil Területfejlesztési Kisokos Tájékoztató füzet civileknek Milyen szerepet töltenek be a civilek a területfejlesztésben? A társadalmi egyeztetés; a partnerség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010 Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában Szerkesztette: Márkus Eszter, M. Tóth László Konzulens: Csizmár

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben