PARTNERSÉGI TERV. Tisza-tó térség Területfejlesztési Programjához (TTP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PARTNERSÉGI TERV. Tisza-tó térség Területfejlesztési Programjához (TTP)"

Átírás

1 PARTNERSÉGI TERV Tisza-tó térség Területfejlesztési Programjához (TTP) Jogszabályi háttér és annak tartalma: A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 13. (1) bekezdése alapján a területfejlesztési programok kidolgozásának része az állampolgárok, az érdekképviseletek, a társadalmi szervezetek és a vállalkozások tervezésbe való bevonását részletező partnerségi terv. A Korm. r. 13. (2) alapján a partnerségi tervben meg kell határozni: - a bevonandó célcsoportot, - a bevonás eszközeit és részvételi formáit, a bevonás céljait. A Korm. r. 17. (2) alapján a területfejlesztési program egyeztetése során tett véleményeket, társadalmi észrevételeket és a tervezői válaszokat az egyes munkafázisok dokumentációjához kell csatolni. A Korm. r. 18. (1) és (4) /(2)/ bekezdés alapján a területfejlesztési programok véleményezésére jogosultak körét a Korm. r. 10. számú melléklete 1 9. és pontjai tartalmazzák. A területi terv egyeztetését a területi terv kidolgozásáért felelős szerv végzi, jelen terv esetén: Tiszató Térségi Fejlesztési Tanács. A bevonás céljai: A Partnerségi Terv alapján történő bevonás céljai: az állampolgárok, az érintett területen működő érdekképviseletek, a térség területfejlesztés szereplői, és a véleményezésre jogosult szervek - térséget érintő elképzeléseinek áttekintése, - helyzetértékelés és a jelenlegi kihívások bemutatása, tervezésbe való bevonása. Az előkészítő szakaszban a kiindulási anyag: A Tisza-tó Térségfejlesztési Stratégiája A bevonandó célcsoportok: A Partnerségi Terv alapján bevonandó célcsoportok: A területfejlesztés érintettjei és aktív szereplői: az állampolgárok, az érdekképviseletek, a gazdasági, üzleti és vállalkozó szektor szereplői, az önkormányzatok, a térség társadalmi szervezetei, érintett államigazgatási szervek, hatóságok A jogszabályban megnevezett véleményezésre jogosultak A hivatalos partnerségi tevékenységet végző szervezetek: 1

2 Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum Észak-Alföldi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum Heves Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, Tisza-tó Térségfejlesztési Tanács A bevonás eszközei és részvételi formái: A Korm. r. szerint lehetséges eszközök: kommunikációs kampány, kiállítások, helyi média, tájékoztató kiadványok, állampolgári vélemények gyűjtése, nyilvános fórumok, konferenciák, eseti bizottság, közvélemény-kutatás (szociológiai kutatás, fókuszcsoportos kutatás, munkacsoport megbeszélések, zsűrik). Jelen Partnerségi Terv alapján a következő eszközökkel és részvételi formákkal történik a különböző célcsoportok bevonása: Megalakult a Területfejlesztési és Tervezői Munkacsoport, amely ellátja a partnerségi terv végrehajtásának adminisztratív, kommunikációs és szervezési feladatait. Összehívásra kerül a Területfejlesztési Egyeztetési Fórum, amelynek résztvevői: Területfejlesztési és Tervezői Munkacsoport, o a tervezési feladattal megbízott tervező és munkatársai, o a területfejlesztés érintettjei és aktív szereplői, akik írásbeli állásfoglalásaikkal, illetve szakmai képviselőik útján vesznek részt a fórum munkájában. Az aktív szereplői munkára vállalkozók illetve felkértek csoportja a továbbiakban: Szakmai Tanácsadó Kerekasztal. o a véleményezésre jogosultak képviselői, a továbbiakban: Véleményezők Köre. Megrendezésre kerülnek a Térségi Szakmai Fórumok, amelyeken az adott térséget (kistérséget illetve járást) képviselő minden partnerségi csoport lehetőséget kap elképzeléseik, terveik, észrevételeik és véleményeik dokumentált ismertetésére. Megrendezésre kerül a Területfejlesztési Konferencia, amely lehetőséget ad minden célcsoport számára észrevételeik, javaslataik szakmai előadásokban történő kifejtésére és közös állásfoglalás megalkotására. A partnerségi folyamat minden aktusa rendszeres gyakorisággal, és a Tisza-tó Fejlesztési Kft. honlapján folyamatosan frissítésre kerül, amely minden érdeklődő számára hozzáférhető lesz. A Területfejlesztési Egyeztetési Fórum részvevői számára elektronikus úton is megküldésre kerülnek a dokumentációk. A résztvevők közötti kapcsolattartás interneten keresztül történik. A jogszabályban meghatározott véleményezőknek postai úton vagy kézbesítéssel történik a dokumentációk átadása. A kapcsolattartás módja postai úton, illetve interneten történik. A Területfejlesztési és Tervezési Munkacsoport: Vezető: Lipcsey György Szakmai Vezető: Kiss György Csaba Irányító és felügyeletet ellátó: Kiss György Csaba Titkár: Zsoldi Julianna Felelős vezető: Lipcsey György Kapcsolattartó: Kiss György Csaba Területfejlesztési feladatok: 2

3 Folyamatos kapcsolattartás az érintett államigazgatási szervekkel, valamint részvétel az általuk szervezett rendezvényeken és képzéseken. A Partnerségi Terv megalkotása, és közgyűlési döntésre való előkészítése. A megye települési önkormányzatainak társadalmi-gazdasági helyzetét feltáró előzetes KSH adatgyűjtés. Előzetes kérdőíves felmérés a megye települési önkormányzatainak fejlesztési elképzeléseiről. A tervezéssel megbízandó Tervezői Munkacsoport kiválasztása, és folyamatos kapcsolattartás a munkavégzés során. A Tervezői Munkacsoport által összeállított kérdőíves adatgyűjtés által beérkezett anyagok kezelése és továbbítása. A kérdőíves adatok feldolgozását a Tervezői Munkacsoport végzi. A Területfejlesztési Egyeztetési Fórum, a Térségi Szakmai Fórumok és Területfejlesztési Konferencia megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása, a dokumentációk továbbítása és hozzáférhetőségük biztosítása. A véleményezésre jogosultak hivatalos megkeresése, a dokumentációk megküldése. Az előkészítő fázis elkészültét és megfelelőségét határozat, valamint a Tisza-tó Területfejlesztési program különböző munkafázisairól, azok elfogadásáról szóló előterjesztések előkészítése. Az elfogadott Tisza-tó-térség Területfejlesztési Program kihirdetése és dokumentációjának megküldése a jogszabályban meghatározott szerveknek. A Területfejlesztési és Tervezési Munkacsoport a Tisza-tó-térség Területfejlesztési Program elfogadását követően megkezdi a Program végrehajtásával kapcsolatos előkészítő munkát. Tervezői feladatok: A Tisza-tó-térség Területfejlesztési Program elkészítésére, érvényes tervezési szerződéssel rendelkező, a tervezési feladattal megbízott tervező és munkatársainak csoportja. A munkacsoport összeállítását a tervezési feladattal megbízott tervező végzi. A Tervezői Munkacsoport feladatai: A Korm. r. előírásai, valamint az NGM, NFM, NTH útmutatói alapján, a Tisza-tó-térség Területfejlesztési Program dokumentációinak elkészítése. A Partnerségi Terv szerinti partnerségi aktusokban való aktív részvétel. A tervezési megbízás szerinti további feladatok elvégzése. Szakmai Tanácsadó Kerekasztal: A területfejlesztés érintettjeinek és aktív szereplőinek azon csoportja, akik részt vesznek a tervezésbe bevont szakemberek munkájában. A Szakmai Tanácsadó Kerekasztal résztvevőinek köre a következő: A Partnerségi Terv 2. mellékletében felsorolt, személyes részvételre felkért szervezetek és intézmények képviselői. A Partnerségi Terv 2. mellékletében felsorolt, írásbeli állásfoglalásra felkért szervezetek és intézmények. A gazdasági, üzleti és vállalkozói szektor azon szereplői, akik határidőben megküldik hivatalos írásbeli állásfoglalásukat. A Szakmai Tanácsadó Kerekasztal résztvevőinek feladatai: A Területfejlesztési Egyeztetési Fórum munkájában való részvétel, az előzetesen megküldött szakmai anyagokhoz írásbeli állásfoglalás készítésével és megküldésével. 3

4 A szakmai képviseletre felkértek részéről, a Területfejlesztési Egyeztetési Fórumon történő személyes részvétel, előzetes írásos állásfoglalásaik szakmai képviselete, esetleges szóbeli kiegészítése. Közös szakmai álláspont kialakítása a többi résztvevővel, illetve saját álláspontjaik szakmai indoklása. A Területfejlesztési Konferencián való esetleges előadói részvétel. A Területfejlesztési Konferencián való részvétel meghívottként, valamint részvétel az esetleg megalkotásra kerülő közös állásfoglalás megalkotásában. Véleményezők Köre: A Véleményezők Köre a Korm. r. 18. (4) bekezdése és 10. melléklete alapján kerül összeállításra és megkeresésre. A Véleményezők Körének részletes összetételét a Partnerségi Terv 3. melléklete tartalmazza. A Véleményezők Körének feladatai: A Korm. r. 19. alapján történő véleményezés elvégzése. A Partnerségi Terv ütemezésének időrendi folyamatlistája (sávos ütemterv lásd 1. melléklet): Első végrehajtási ütem, az előkészítő fázis partnerségi aktusai: A tervezéssel megbízandó Területfejlesztési és Tervezői Munkacsoport kiválasztása A területfejlesztési programalkotási folyamat elindítását meghirdető dokumentáció összeállítása. A partnerek értesítése és a területfejlesztési programalkotási folyamat elindításának kihirdetése. A partnerektől beérkezett kérdőívek, javaslatok és észrevételek összegyűjtése, a Területfejlesztési és Tervezői Munkacsoportnak történő eljuttatása, majd az adatok tervezői feldolgozása. A Szakmai Tanácsadó Kerekasztal Résztvevőinek megkeresése, a beérkezett állásfoglalások feldolgozása, a Területfejlesztési Egyeztetési Fórum ülésének megtartása és dokumentálása. Az előkészítő fázis végleges dokumentációjának összeállítása. A Partnerségi Terv első ütemének lezárása és értékelése. Második végrehajtási ütem, a javaslattevő fázis partnerségi aktusai: A területfejlesztési program tervezői anyagának összeállítása. A tervezői anyagból meghívó tervezet és előzetes dokumentáció összeállítása. A Területfejlesztési Konferencia ülésének megtartása és dokumentálása. A Térségi Szakmai Fórumok helyének és időpontjának megszervezése. A Térségi Szakmai Fórumok lebonyolítása, a javaslatok, észrevételek, vélemények, illetve közös állásfoglalások dokumentálása. A Térségi Szakmai Fórumok dokumentációjának honlapra szerkesztése és partnereknek való megküldése. A Területfejlesztési Konferencia tervezői és előadói anyagainak összeállítása. A tervezői és előadói anyagokból meghívó tervezet és előzetes dokumentáció összeállítása. A Területfejlesztési Konferencia helyének és időpontjának megszervezése, a meghívók és az előzetes dokumentáció kiküldése. A Területfejlesztési Konferencia lebonyolítása, az előadások és az esetleges közös állásfoglalások dokumentálása. A Területfejlesztési Konferencia dokumentációjának honlapra szerkesztése és partnereknek való megküldése. A Területfejlesztési Egyeztetési Fórum helyének és időpontjának megszervezése, a meghívók és az előzetes dokumentáció kiküldése. 4

5 A Területfejlesztési Egyeztetési Fórum lebonyolítása, a javaslatok, észrevételek, vélemények, illetve közös állásfoglalások dokumentálása. A Területfejlesztési Egyeztetési Fórum dokumentációjának honlapra szerkesztése és partnereknek való megküldése. A javaslatok, észrevételek, vélemények feldolgozása, a javaslattevő fázis végleges dokumentációjának összeállítása. A Partnerségi Terv második ütemének lezárása és értékelése. A 4. melléklet tartalmazza a tervezett szakmai fórumokat, amely rendezvénysorozat keretében a Tisza-tó-térség Területfejlesztési Program adatgyűjtési időszaka zajlik majd, kiindulásként A Tisza-tó Térségfejlesztési Stratégiája kerül ismertetésre. Tiszafüred, 2013.október Lipcsey György ügyvezető Kiss György Csaba szakmai vezető 5

6 1. melléklet SÁVOS ÜTEMTERV Tisza-tó területfejlesztési programjához I. ütem Előkészítő fázis X Tervezési feladat meghatározása XI XII I II III. Adatgyűjtés és meghirdetés Tervezői dokumentáció Területfejlesztési Konferencia NFM döntés II. ütem Javaslattevő fázis X TTP tervezői dokumentáció XI XII I II III. Térségi Szakmai Fórumok Területfejlesztési Konferencia Véleményezési eljárás Program elfogadása Jelmagyarázat Szerződéskötés, adatgyűjtése, véleményezések, egyeztetések Tervezésre fordítható idő Tervdokumentáció kiegészítésekre, a tervezői válaszokra fordítható idő Tiszafüred, október 6

7 2. melléklet A Szakmai Tanácsadó Kerekasztal azon szereplői, akik a Területfejlesztési Egyeztetési Fórumon írásbeli állásfoglalásuk megküldése mellett képviselőik személyes megjelenésével is részt vesznek, arra felkérésre kerülnek: Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum Észak-Alföldi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum Heves Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum, Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar Turizmus Zrt., Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., Megyei Önkormányzatok (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Borsod-Abaúj- Zemplén) Tiszai Vízirendészet Szolnoki Rendőrőrs (Szolnok) Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Vízirendészeti Rendőrőrs Kisköre KÖTIVIZIG Komplex Tisza-tó Projekt Pályázati Koordinációs Csoport A Szakmai Tanácsadó Kerekasztal azon szereplői, akik a Területfejlesztési Egyeztetési Fórumon írásbeli állásfoglalásuk megküldésével vesznek részt, arra felkérésre kerülnek: Érintett települési önkormányzatok, de különösen: Tiszacsege Város Önkormányzata. (várostérségi szerepkörben), Heves Város Önkormányzata. (várostérségi szerepkörben), Kisköre Város Önkormányzata. (várostérségi szerepkörben), Abádszalók Város Önkormányzata. (várostérségi szerepkörben), Karcag Város Önkormányzata. (várostérségi szerepkörben), Kunhegyes Város Önkormányzata. (várostérségi szerepkörben), Tiszafüred Város Önkormányzata. (várostérségi szerepkörben), Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, továbbá Tisza-tó Térségi LEADER, Dél-Borsodi LEADER, Heves / Jász-Nagykun-Szolnok / Borsod-Abaúj-Zemplén / Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara, Heves / Jász-Nagykun-Szolnok / Borsod-Abaúj-Zemplén / Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar Megyei Agrárkamara, Agria Volán Zrt., Jászkun Volán Zrt., Hajdú Volán Zrt., Borsod Volán Zrt., Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., 7

8 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., MÁV Magyar Államvasutak Zrt., Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze Közép - Tisza - vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság, Heves Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Közép - Tisza - Vidéki Vízügyi Igazgatóság, Kiskörei Szakaszmérnökség, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatal, Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatal, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatal, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatal, Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény - és Talajvédelmi Igazgatóság, Heves Megyei Kormányhivatal Növény - és Talajvédelmi Igazgatóság, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény - és Talajvédelmi Igazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény - és Talajvédelmi Igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Légügyi Hivatal, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Magyar Közút Nonprofit Zrt., JNSZM -i. Igazgatósága, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóság, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Központja; Szolnok, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Hajdú-Bihar megyei Üzemigazgatósága, Heves, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt., Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt., Heves Megyei Vízmű Zrt., E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Zrt. (ÉMÁSZ). TIGÁZ - DSO Földgázelosztó Kft., Illetékes járási hivatalok és az elsőfokú építésügyi hatóságok Tiszafüred, október 8

9 Partnerségi Terv szerint ajánlott, egyedileg megszólítandó véleményezők a kötelezők mellett (civil szervezetek): Összefogás Heves Városért Hevesi Gazdakör Civil Kerekasztal '' Csillagbojtár Kulturális és Oktatási Nonprofit Kft. Kisköre Város Fejlesztéséért Kisköréért Lokálpatrióta Kiskörei Dózsa Kiskörei Tisza II. Horgászegyesület Közhasznú Közalapítvány Horgászegyesület Kulturális Örökségvédelmi Kerekasztal Közhasznú Dr. Nagy Gyula Bérkilövő Földtulajdonosi Jogközösség (067049) Kömlői Földtulajdonosok a Pély- Községünk, Szülőfalunk Ezüst Ponty Horgászegyesület; Poroszló Turizmusáért Sarudi Horgászegyesület Poroszló Sarudiak e Sarud A Tisza-tóért Wesselényi Szabadidős Sarudi Diákokért Tarnaszentmiklós Község Felemelkedéséért Dinnyéshát Fejlesztéséért Közalapítvány Tiszanánai Polgárőr Tiszanánai Bérkilövő Közalapítvány Petőfi Horgász ; Tiszanána Újlőrincfalva Fejlesztéséért Közalapítvány Egyek: Egyekért Egyek Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítvány Egyeki Horgász Folyás Község Fejlődéséért Póni és Gyermeklovas Sportegyesület Folyás Településért Közhasznú Madárkórház Hortobágy Jövőjéért Polgár: Élet Virága Polgár: Morotva Egészségvédő Polgári Méhész Polgár Városi Sport Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Polgári Huszár és Íjász Hagyományőrző Közhasznú Polgár Város Gazdakör Polgár: Tisza menti Intézmények Szakmai Társulása Regejárók Kulturális és Hagyományőrző Tiszacsegei Hagyományörző Néptánc Tiszacsege Tiszai Morotva Tiszacsegei Horgász és Horgászegyesület; Újszentmargita Újszentmargitai Hagyományőrző, Műemlékvédő és Településfejlesztő HUBERTUS Újszentmargitai Roma Természetvédelmi Abádszalók Idegenforgalmáért és Falusi Turizmusáért Egészségünk Megőrzéséért, Betegségünk Megelőzéséért Összefogás Abádszalókért Tisza-tó Régió Ifjúságáért Tisza-tó Térsége Leader Városvédők Társasága Petőfi Horgász Abádszalók: Tűzvirág Bereki Jázmír Berekfürdő Község Települési és Idegenforgalom Fejlesztési Bereki Irodalmi Társaság Berekfürdőért Faluvédők e Karcagért Közalapítvány Karcag: "Gyermekünk mosolya - egészséges gyermekekért" PUSZTAI RÓKA NOMÁD HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET Karcagi Hagyományőrző Talpas Íjász Kör Kunhegyesi Falusi Turizmusért Mesterségek Iskolája - Szakképzési Kunmadaras: A múltra építjük a jövőt Petőfi Vízközmű üzemeltetés Esély Innovációs Nonprofit Kft A Tisza Barátai Horgász (sport Tiszafüredi Elit Horgász Örvény Horgászegyesület (sport) Tisza-tavi Hal-, és Természetvédelmi Tűzmadár Íjász "SZAKI" 2000 Nagykunsági Népművészek e Bengecsegi Határ Tájvédelmi Karcagi Ipartestület Térségünkért Karcag- Berekfürdő-Kunmadaras Nagykun Kőteleki Cigány Közösségért Kőtelek: Szabó János Horgász Kunhegyes Városért Közalapítvány Kunhegyes Kultúrájáért Hagyományőrző Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Kunhegyes Mozgalom (Helyi Csoportja) Közép-Tiszai Vidékfejlesztő Kunhegyesi Sporthorgász Tiszamentiek Összefogása Községszépítők köre Egészséges Életmód Klub Hagyományőrző és Lovassport Közhasznú Nagykörű Fejlesztéséért Nagykörűért Tiszabura: Fiatal Romák Országos Szövetsége Tiszavirág Horgász Tiszaderzs: Derzsi Szabadidős Tiszafüred: Gróf Széchenyi István Tehetséggondozó Csirke Orsolya Művészetpártoló Magyar Rákellenes Liga Tiszafüredi Alapszervezete Tisza-tavi Horgászegyesületek Szövetsége Tisza-tavi Turizmus Fejlesztő Tiszavirág Környezet- és Természetvédelmi 9 Magyar Haltani Társaság (természetvédelem, környezetvédelmi) Tiszafüredi Gazdakör Regionális Fejlesztési Tiszafüred (egyéb) Tisza-tó Faluklub Tiszagyenda: Kunsági Dózsa (oktatási) Tiszafüredi Földtulajdonosi TISZA BALNEUM TISZAFÜREDI KAJAK-KENU SPORTEGYESÜLET Szőke Tisza Népzenei (kulturális) Tisza - Tó Horgászegyesület Tiszagyenda: Sárközi

10 Válaszúton Tiszaörs: Búzakalász Tiszaörsi Balkay Pál Müvelődés-Oktatásfejlesztő Szőke Tisza ; Tiszaroff Tiszaörsi Perspektíva Ifjúsági Baráti Kör; Tiszaörs Tiszaroff Gyermekeiért Közalapítvány Tiszaroffi Aranyhorog Horgászegyesület Tiszasülyért Tiszasüly Községért Tiszasülyi Gazdakör Tiszasüly: "Szőke Tisza" Tiszavirág Sporthorgász Tiszaszentimre: Aranykalász "Tiszaszentimréért" Tiszaszentimre Népművészetért Tiszaszentimrei Gyermekekért Tiszaszentimrei Horgász Tiszaszőlősi Sport Kende Baranta Tiszaszőlős: "Kinizsi" Tomajmonostora és "Ároktői Helységpártoló" "Ároktő Község Megújhodásáért" Sporthorgász Újszentgyörgy gyermekeiért Ároktői Roma Érdekvédelmi és Kulturális BAZ. Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége Dél-Borsodi LEADER ; Mezőcsát Művelt és Egészséges Gyermekekért Közalapítvány Ezüstkárász Horgász Falugondnokok Duna-Tisza Közi e Közalapítvány Borsodivánkai Faluszépítő, Kulturális és Idegenforgalmi Mezőcsát Népművészeti Borsodivánkai Gyermekekért Mezőcsáti Hubertus Mezőcsát: ARDAI JÓZSEF - MEZŐCSÁTI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS VÁROSFEJLESZTŐ - KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Mezőcsáti Természetjáró Mezőcsáti Vadász társaság Faluszépítő Rákóczi Horgász Dél- Borsodi Földtulajdonosi Közösség Kulturált és Egészséges Gyermekekért Közalapítvány Tiszadorogma Fejlődésért Tiszavalk Polgárőr Tiszavalki Tavirózsa Négyes Dél-Borsod Kapuja Civil Falufejlesztési Társaság Közhasznú 10

11 11

12 A területfejlesztési programok véleményezésére jogosult szervek a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 18. (5) bek. és 10. melléklete szerint 1. (1.) Országos Területfejlesztési Tanács 2. (2.) Miniszterek Dr. Pintér Sándor - belügyminiszter 3. melléklet 3. Balog Zoltán - emberi erőforrások minisztere 4. Dr. Hende Csaba - honvédelmi miniszter 5. Dr. Navracsics Tibor - közigazgatási és igazságügyi miniszter 6. Dr. Martonyi János - külügyminiszter 7. Dr. Varga Mihály - nemzetgazdasági miniszter 8. Dr. Fazekas Sándor - vidékfejlesztési miniszter 9. Németh Lászlóné - nemzeti fejlesztési miniszter 10. (3.) kormányhivatalok Központi Statisztikai Hivatal 11. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Heves Megyei Kormányhivatal 12. Magyar Energia Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 13. Országos Atomenergia Hivatal 14. (4.) Országos Környezetvédelmi Tanács 15. (5.) Magyar Tudományos Akadémia 16. (6.) országos önkormányzati érdekszövetségek Magyar Önkormányzatok Szövetsége Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 12

13 Megyei Jogú Városok Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Kistértségek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Magyar Faluszövetség 17. (8.) az érintett térségi fejlesztési tanácsok Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 18. (13.) az érintett megyei jogú városok önkormányzata Miskolc, Debrecen, Eger, Szolnok 13

14 Tervezett szakmai egyeztető fórumok 4. melléklet Téma: A Tisza-tó Térségfejlesztési Stratégiája ismertetése és továbbfejlesztése, Tisza-tó-térség Területfejlesztési Program készítéséhez adatgyűjtés Témavezetők: Lipcsey György, Kiss György Csaba Helyszínek, időpontok: 1. Időpont: december 12. Helyszín: Tiszafüred, Tisza Balneum Hotel Területfejlesztési Konferencia 2. Időpont: február 3. Helyszín: Karcag Területfejlesztési Szakmai Fórum Meghívottak: Berekfürdő, Karcag, Kőtelek, Kunhegyes, Kunmadaras, Nagyiván, Tiszaigar, Tiszaörs települési vezetői (polgármesterek, képviselő-testület tagjai, településfejlesztésért felelős önkormányzati dolgozó/i/) 3. Időpont: február 4. Helyszín: Tiszafüred Térségi Szakmai Fórum Meghívottak: Tiszafüred, Abádszalók, Nagykörű, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszasüly, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Tomajmonostora települési vezetői (polgármesterek, képviselő-testület tagjai, településfejlesztésért felelős önkormányzati dolgozó/i/) 4. Időpont: február 5. Helyszín: Poroszló Térségi Szakmai Fórum Meghívottak: települési vezetői (polgármesterek, képviselő-testület tagjai, településfejlesztésért felelős önkormányzati dolgozó/i/) 5. Időpont: február 6. Helyszín: Tiszaigar 14

15 Térségi Szakmai Fórum Meghívottak: Berekfürdő, Karcag, Kőtelek, Kunhegyes, Kunmadaras, Nagyiván, Tiszaigar, Tiszaörs települési vezetői (polgármesterek, képviselő testület tagjai, településfejlesztésért felelős önkormányzati dolgozó /i/) 6. Időpont: február 7. Helyszín: Hortobágy Térségi Szakmai Fórum Meghívottak: Hortobágy, Egyek, Folyás, Polgár, Tiszacsege, Újszentmargita települési vezetői (polgármesterek, képviselő-testület tagjai, településfejlesztésért felelős önkormányzati dolgozó/i/) 7. Időpont: február 10. Helyszín: Kisköre Térségi Szakmai Fórum Meghívottak: Heves, Kisköre, Kömlő, Pély, Poroszló, Sarud, Tarnaszentmiklós, Tenk, Tiszanána, Újlőrincfalva települési vezetői (polgármesterek, képviselő-testület tagjai, településfejlesztésért felelős önkormányzati dolgozó/i/) 8. Időpont: február 11. Helyszín: Borsodivánka Térségi Szakmai Fórum Meghívottak: Borsodivánka, Ároktő, Mezőcsát, Négyes, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszavalk települési vezetői (polgármesterek, képviselő-testület tagjai, településfejlesztésért felelős önkormányzati dolgozó/i/) 9. Időpont: február 28. Helyszín: Karcag Területfejlesztési Konferencia 15

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

Kommunikációs terv. I. Együttműködési megállapodás aláírása. II. Szakmai egyeztetések

Kommunikációs terv. I. Együttműködési megállapodás aláírása. II. Szakmai egyeztetések Kommunikációs terv Összeállította a Tisza-tó Fejlesztési Kft. I. Együttműködési megállapodás aláírása A Tisza-tó működtetői és működésében érdekelt szervezetek között megkötendő Együttműködési Megállapodás

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT. Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Partnerségi Tervének jóváhagyására

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT. Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Partnerségi Tervének jóváhagyására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 10. sz. napirendi pont 51-6/2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Partnerségi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 27/2013. (VII. 11.) határozata

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 27/2013. (VII. 11.) határozata Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. július 11. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 27/2013. (VII.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) szám: 02/259-10/2012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke

Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Alapító

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 1/ 2017. BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1/2008. (II. 04.) számú

Részletesebben

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 16-7/2012. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozata a Tolna megye területfejlesztési

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. március 23-ai ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. március 23-ai ülésén hozott határozataiból: 31/2012. (III. 23.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 18. (1) bekezdése

Részletesebben

üi.szám: /2016. ügyintéző: Tekse A.

üi.szám: /2016. ügyintéző: Tekse A. Jászapáti Város Polgármestere 5130. Jászapáti, Dr Szlovencsák Imre út 2. Pf.: 28. tel: 57/540-100. Fax: 57/440-338; www.jaszapati.hu; e-mai titkarsag@jaszapati.hu ügyintéző: Tekse A. üi.szám: 3211-36/2016.

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 12. szám 2010. május 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 22/2010. (V. 31.) Ö.r. Az Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE SZÉKESFEHÉRVÁR MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 26/2006. (I.28.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, a Székesfehérvár,

Részletesebben

Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának. melléklete

Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának. melléklete Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának melléklete TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI Jelen szabályzat Székesfehérvár Megyei Jogú

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. 3450 Mezőcsát, Hősök tere 8. 3450 Mezőcsát, Szent István út 1-2.

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. 3450 Mezőcsát, Hősök tere 8. 3450 Mezőcsát, Szent István út 1-2. 1. Ároktő Község Önkormányzata 3467 Ároktő,Széchenyi út 75. 2. Győri Kálmán, egyéni vállalkozó 3467 Ároktő, Deák F. u. 34. 3. Berzék Község Önkormányzata 3575 Berzék, Petőfi út 42. 4. Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása

4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend HATÁROZATI JAVASLAT Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása Tolmács község településrendezési

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROS FŐÉPÍTÉSZE " 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4.! 48/514-731; Fax: 48/514-733 mobil:06-20-584-3554 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu. KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat által a területfejlesztési szakmai koordinációs feladatok

Részletesebben

"( ) a mdosítások jóváhagyását javasolja. "

( ) a mdosítások jóváhagyását javasolja. Melléklet a 85/2015. (IV.23.) sz. KGY határozathoz Államigazgatási szervek véleményezésének kiértékelése (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban Szolnok, Városháza, 2013. november 20. Széchenyi Programiroda Őszi

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A Tisza tó környékének közlekedése

A Tisza tó környékének közlekedése A Tisza tó környékének közlekedése Piros András KTI Nonprofit Kft, Észak Alföldi Regionális Közlekedésszervezési Iroda Kunhegyes, 2008. szeptember 19. A Tisza tó Tiszai átkelési lehetőségek a Tisza tó

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Sellye Város Képviselő - testületének 2015. október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Sellye Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2015. évi módosításának

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén) Melléklet a 200/2015. (VI.26.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi ülésterve KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2015. szeptember 25. NAPIREND 1. Elnöki jelentés 2. Javaslat a Heves Megyei

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÉVI MUNKATERVE Záradék: Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkatervet a 246/2015. (XII. 14.) határozatával fogadta el. 2016. január

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés év II. félévi üléstervére és a év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés év II. félévi üléstervére és a év I. félévi ülésterv-tervezetére 84-3/2016/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2016. év II. félévi üléstervére és a 2017. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK június 19-I ÜLÉSÉRE VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK június 19-I ÜLÉSÉRE VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 08-8/657-82/2014. TÁRGY: PÉCS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 46/2009. (XII. 21.) ÖNKORMÁNY- ZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: CD LEMEZEN. E L Ő T E

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. február 16. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Eljr. 37. (2)a) bekezdés szerint elızetes tájékoztatás összefoglalása

Eljr. 37. (2)a) bekezdés szerint elızetes tájékoztatás összefoglalása Eljr. 37. (2)a) bekezdés szerint elızetes tájékoztatás összefoglalása Partnerek állásfoglalásai 21/2013.(I.24.) sz. Kth. határozat szerint településfejlesztési koncepció egyeztetésének résztvevıi helyi

Részletesebben

Komárom Város településfejlesztési- és településrendezési dokumentumai Partnerségi Egyeztetésének Szabályai

Komárom Város településfejlesztési- és településrendezési dokumentumai Partnerségi Egyeztetésének Szabályai 1. melléklet Komárom Város településfejlesztési- és településrendezési dokumentumai Partnerségi Egyeztetésének Szabályai 1. A polgármester a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2009. év 1. Kedvezményezett neve: OKM Támogatáskezelő Alap Budapest A támogatás

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15. 148/2014. (VIII. 15.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. augusztus 15-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2011. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2011. év 1. Kedvezményezett neve: Wekerle Sándor Alapkezelő Budapest A támogatás

Részletesebben

ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és

ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és rendezési eszközök egyeztetése Eljr. 30. (1) bekezdés

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 19 MELLÉKLETEK VÁROS ÉS HÁZ BT 2014. NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

KIVONAT. 2.) A módosításhoz érkezett észrevételeket a határozat melléklete alapján a tervdokumentációban át kell vezetni.

KIVONAT. 2.) A módosításhoz érkezett észrevételeket a határozat melléklete alapján a tervdokumentációban át kell vezetni. KIVONAT Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 10-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 108/2016. (VIII. 10.) Kth. számú határozat Tárgy: Véleményezési eljárás

Részletesebben

Sorszám Projekt megnevezése Kapcsolódó TOP intézkedés Tervezett tevékenységek Érintett település(ek) megnevezése A projekt költségigénye (Ft)

Sorszám Projekt megnevezése Kapcsolódó TOP intézkedés Tervezett tevékenységek Érintett település(ek) megnevezése A projekt költségigénye (Ft) 1. Gyermekintézmények fejlesztések TOP 1.4 2. Városi fókuszú településfejlesztés TOP 2.1 3. Turizmusfejlesztés TOP 2.2 4. Települési közlekedésfejlesztés TOP 3.1 III. Jászapáti Járás Térségfejlesztésfejlesztési

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

1. MELLÉKLET. 1.1 ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

1. MELLÉKLET. 1.1 ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1. MELLÉKLET TATA VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSÁRA BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ÉS TERVEZŐI VÁLASZ Fekete út - Gyertános utca - Akácos út által határolt terület (Gottwald) 1. Véleményében

Részletesebben

Melléklet a 253/2015. (XII.11.) közgyűlési határozathoz. Heves Megyei Közgyűlés év I. félévi ülésterve. KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: február 26.

Melléklet a 253/2015. (XII.11.) közgyűlési határozathoz. Heves Megyei Közgyűlés év I. félévi ülésterve. KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: február 26. 1. Elnöki jelentés Melléklet a 253/2015. (XII.11.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Közgyűlés 2016. év I. félévi ülésterve KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2016. február 26. NAPIREND Jogi és Szervezési Osztály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

Szezonális vasúti kerékpárjegy a Tisza- tóhoz 2011. június július Lehetőségek, teendők

Szezonális vasúti kerékpárjegy a Tisza- tóhoz 2011. június július Lehetőségek, teendők Szezonális vasúti kerékpárjegy a Tisza- tóhoz 2011. június július Lehetőségek, teendők Somodi Mária, a Magyar Közlekedési Klub titkára Tisza-tó Térségfejlesztési Tanács Kisköre, 2011. május 3. (Kép) 1

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A közösségi közlekedés átszervezésének tapasztalatai a Tisza-tó környezetében

A közösségi közlekedés átszervezésének tapasztalatai a Tisza-tó környezetében A közösségi közlekedés átszervezésének tapasztalatai a Tisza-tó környezetében Piros András KTI Nonprofit Kft Észak Alföldi Regionális Közlekedésszervezési Iroda Kisköre, 2010. április 21. A Tisza tó Tiszai

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Szezonális vasúti kerékpárjegy a Tisza-tóhoz 2011. június július Lehetőségek, teendők

Szezonális vasúti kerékpárjegy a Tisza-tóhoz 2011. június július Lehetőségek, teendők Szezonális vasúti kerékpárjegy a Tisza-tóhoz 201 június július Lehetőségek, teendők Somodi Mária titkár, projektvezető Tisza-tó Térségfejlesztési Tanács Kisköre, 201 május (Kép) 1 A szezonális kerékpárjegy

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 116-94/2016., 116-95/2016. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft.

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve: Komárom3 dokumentumok véglegesítés.docx

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

Együttműködési megállapodások 2015/2016-es tanév

Együttműködési megállapodások 2015/2016-es tanév Együttműködési megállapodások 2015/2016-es tanév N é v C í m 1. Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú 5000 Szolnok, Batthyány u. 8. Egyesület 2. Tiszazugi Földrajz Múzeum 5340 Tiszaföldvár, Kossuth

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 11/2017. (II. 14.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi területfejlesztési tevékenységéről A Veszprém Megyei

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 19./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: Partnerségi egyeztetés szabályainak

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉTŐL

A CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉTŐL A CSONGRÁD MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉTŐL H-6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Telefon: +36 62/566-002 Fax: +36 62/420-080 E-mail: elnok@csongrad-megye.hu www.csongrad-megye.hu Ügyiratszám: 338 / 2012 Témafelelős:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program Akcióterve (2009-2010)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program Akcióterve (2009-2010) Jász-Nagykun-Szolnok Területfejlesztési Program Akcióterve (2009-2010) Készítette: Jász- Nagykun-Szolnok Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda Szolnok 2009. június Elfogadta a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre Ssz. Dátum Címe Témakör Elnökségi ülés- Helyi Fejlesztési 1. 2015.11.04 2. 2015.11.06 Fejlesztési Stratégia tervezése 3. 2015.11.16 Tervezési

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2008. év 1. Kedvezményezett neve: Szolnok TV Zrt. A támogatás célja: Összefoglaló

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

> A Tisza-tó és környéke. Ú t i t i p p e k. Hol szórakozzunk? / 144 Hol szálljunk meg? / 144

> A Tisza-tó és környéke. Ú t i t i p p e k. Hol szórakozzunk? / 144 Hol szálljunk meg? / 144 > A Tisza-tó és környéke Ú t i t i p p e k Hol szórakozzunk? / 144 Hol szálljunk meg? / 144 Ú t i tippek 144 Hol......szórakozzunk? Gyógy- és Strandfürdő Sportcentrum Gyógyulni, pihenni vágyóknak kellemes

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal KÖZLEMÉNY KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATRÓL [314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet] Ügy száma, tárgya: JN/KTF/04629/2016.; A Tisza hullámtér - Nagyvízi meder vízszállító

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. I. félévi M U N K A T E R V E 2006. február 17. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / /

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / / A közösség részvételét alátámasztó események listája: Esemény megnevezése Időpont Helyszín Részvevők Rövid összefoglaló száma 1. Térségi Fejlesztési Fórum 2014. január 20. Ipolydamásd, Fő út Közösségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben