HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ( ) HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS FÜGGELÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS FÜGGELÉK"

Átírás

1 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ( ) HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS FÜGGELÉK Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola február 14.

2 A Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója ( ) dokumentumot jóváhagyta a Heves Megyei Közgyűlés 6/2014. (II.14.) számú határozatával TERVEZŐK, SZAKÉRTŐK NÉVSORA MEGBÍZÓI KONZULTÁCIÓ Heves Megyei Önkormányzat részéről Szabó Róbert elnök, Heves Megyei Önkormányzat Dr. Barta Viktor megyei főjegyző Oroján Sándor elnök, Heves Megyei Közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága Domján Róbert osztályvezető, Területfejlesztési és Területrendezési Osztály A KONCEPCIÓ KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZT VETTEK Az Eszterházy Károly Főiskola részéről Dr. Csáfor Hajnalka Csugány Julianna Dr. Patkós Csaba Dr. Tánczos Tamás A Károly Róbert Főiskola részéről Dr. Bujdosó Zoltán Dr. Dávid Lóránt Dr. Dinya László A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség knkft részéről Göndör J. Tibor Dr Balassáné Besenyei Tímea Telek Orsolya Török Lilla Gabriella Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részéről Szabó László Mann Roland Fejes Richárd Zsolt A saját térképeket készítette Dr. Pénzes János 2

3 Tartalom I. HEVES MEGYE KÜLSŐ KÖRNYEZETÉNEK VIZSGÁLATA Heves megye pozicionálása A vállalkozási potenciál értékelése Munkaerőpiaci értékelés Jövedelemtermelés és elosztás értékelése II. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁNAK ELEMZÉSE Természeti adottságok (éghajlat, földtan, talajtan, vízrajz, domborzat, élővilág) vizsgálata Környezeti elemek állapota és az alakulásukat befolyásoló fontosabb tényezők Szennyezett, sérült és veszélyeztetett területek számbavétele adatbázis alapján Felszíni és felszín alatti vízkészletek Energiaforrások, ásványkincsek III. ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME A megye épített és kulturális értékei IV. HEVES MEGYE BELSŐ GAZDASÁGI KÖRNYEZETE A vállalkozási potenciál ágazatonkénti értékelése A foglalkoztatási helyzet ágazatonkénti értékelése A gazdasági termelékenység ágazatonkénti értékelése A területi innovációs potenciál V. HEVES MEGYE TÁRSADALMI KÖRNYEZETE Humán erőforrások és demográfiai szerkezet Kulturális adottságok, értékek Területi identitás, civil aktivitás VI. AZ INFRASTRUKTÚRA ÁLLAPOTA HEVES MEGYÉBEN Vonalas rendszerek, létesítmények Egyéni és közösségi közlekedési megközelíthetőségi viszonyok, közlekedési kapcsolati hiányok Vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezés Energiaellátás Hulladéklerakók, hulladékgazdálkodás A települések jellemző lakásviszonyai VII. HEVES MEGYE TELEPÜLÉSEINEK INTÉZMÉNY-FELSZERELTSÉGE Egészségügyi intézmények

4 7.2. Oktatási és nevelési intézmények Turisztikai és kereskedelmi intézmények VIII. HEVES MEGYE TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ADOTTSÁGAI Településhierarchia Települések közötti feladatmegosztások, együttműködések IX. HEVES MEGYE TÉRSZERKEZETI ELEMEINEK AZONOSÍTÁSA Heves megye térszerkezeti elemeinek azonosítása A térségi területfelhasználás vizsgálata, a térségi területfelhasználás változásai, tendenciák értékelése X. A TÁJ TERHELÉSÉNEK ÉS TERHELHETŐSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA A táj terhelése és terhelhetősége kistérségenként XI. KISTÉRSÉGI SZINTŰ ELEMZÉSEK Megyék közötti kapcsolódási pontok feltárása A gazdasági fejlettség térbeli egyenlőtlenségei a megyében Heves megye kistérségeinek fókuszcsoportos felmérésen alapuló elemzése XIII. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMZÉSE HEVES MEGYÉBEN Az egyes operatív programok hasznosulása, eredményessége Heves megyében Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) Társadalmi infrastruktúra operatív program (TIOP) Közlekedés operatív program (KÖZOP) Környezet és Energia operatív program (KEOP) Államreform operatív program (ÁROP) Gazdaságfejlesztési operatív program (GOP) Észak-magyarországi operatív program (ÉMOP) Európai Uniós vidékfejlesztési támogatások Heves megyében XIV. PARTNERSÉG ÉS CSELEKVÉSI TERÜLETEK Cselekvési területek beazonosítása

5 I. HEVES MEGYE KÜLSŐ KÖRNYEZETÉNEK VIZSGÁLATA 1.1. Heves megye pozicionálása Fejlődési zónák Magyarországon 1996 és 2007 között Forrás: Tánczos T Az elérhetőség és a komplex gazdasági fejlettség által meghatározott centrum-periféria viszony Magyarországon (2006) Forrás: Lőcsei H. és Szalkai G

6 A magyarországi kistérségek fejlődési erővonalai Forrás: Tánczos T A vállalkozási potenciál értékelése A működő vállalkozások területi sűrűségének alakulása Működő vállalkozások összesen (db/km 2 ) 5 4,5 4 3, Év Vidék Heves megye Forrás: KSH adatok alapján,

7 1.3. Munkaerőpiaci értékelés A munkanélküliség alakulása a munkavállalási korú népesség százalékában 12 Összes munkanélküli (%) Vidék Heves megye Év Forrás: KSH adatok alapján, általánosnál kisebb végzettségű munkanélküliek a munkavállalási korú népesség százalékában 8 osztálynál kevesebbet végzett munkanélküliek (%) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0, Év Vidék Heves megye Forrás: KSH adatok alapján,

8 Általános iskolát végzett munkanélküliek a munkavállalási korú népesség százalékában 4 Általános iskolát végzett munkanélküliek (%) 3,5 3 2,5 Vidék Heves megye Év Forrás: KSH adatok alapján, 2010 Középiskolát végzett munkanélküliek a munkavállalási korú népesség százalékában 7 Középiskolát végzett munkanélküliek (%) Vidék Heves megye Év Forrás: KSH adatok alapján,

9 Felsőfokú végzettségű munkanélküliek a munkavállalási korú népesség százalékában 0,6 Felsőfokú végzettségű munkanélküliek (%) 0,5 0,4 0,3 Vidék Heves megye 0, Év Forrás: KSH adatok alapján, 2011 A munkanélküliek iskolázottság szerinti megoszlása a megyében 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Év Forrás: KSH adatok alapján, 2011 Felsőfokú végzettségű Középiskolát végzett Általános iskolát végzett 8 osztálynál kisebb végzettségű 9

10 A foglalkoztatási ráta a gazdaságban 58 Foglalkoztatási ráta (%) Év Vidék Megye Forrás: KSH adatok alapján, Jövedelemtermelés és elosztás értékelése Az egy lakosra jutó GDP alakulása Egy lakosra jutó GDP (1000 Ft/fő) Év Vidék Heves megye Forrás: KSH adatok alapján,

11 A gazdaság termelékenységének alakulása Egy foglalkoztatottra jutó GDP (millió Ft/fő) 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7 3, Év Vidék Heves megy Forrás: KSH adatok alapján,

12 II. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁNAK ELEMZÉSE 2.1. Természeti adottságok (éghajlat, földtan, talajtan, vízrajz, domborzat, élővilág) vizsgálata Heves megye tájbeosztása Forrás: Magyarország kistájainak katasztere (Szerk. Dövényi Z alapján Pénzes János-Dávid Lóránt 2012) 12

13 2.4. Környezeti elemek állapota és az alakulásukat befolyásoló fontosabb tényezők Heves megye jelentősebb felszíni vízfolyásai Forrás: A Hanyi-Tiszasülyi Víztározó környezete Forrás: 13

14 Ivóvíz minőség Heves megyében Forrás: Szennyezett, sérült és veszélyeztetett területek számbavétele adatbázis alapján Felszíni és felszín alatti vízkészletek Mélyfúrású, sekélymélységű és talajvizes kutak megoszlása Forrás: 14

15 A felszín alatti vízkészletek megoszlása Forrás: Heves megye vízrajza Forrás:http://heves.katasztrofavedelem.hu/index.php?subpage1=41&subpage=2&subpage2=42 15

16 Energiaforrások, ásványkincsek A lignitbányászat területi kiterjedése Heves megyében Forrás: Az átlagos szélsebesség 75 méteres magasságban Forrás: Dobi I Dobi Ildikó (2006): Széltérképek összehasonlítása. in: Dobi Ildikó (szerk.) (2006): Magyarországi szél- és napenergia kutatás eredményei. OMSZ, Budapest pp

17 A globálsugárzás évi összegeinek eloszlása [MJ/m2] Forrás: Bella Sz III. ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME 3.1. A megye épített és kulturális értékei Világörökség, világörökség-várományos, és történeti települési terület övezete Forrás: HMTRT Bella Szabolcs (2006): Napenergia Mint Megújuló Energiaforrás. 17

18 Műemlékek és régészeti lelőhelyek eloszlása a megyében Forrás: saját szerkesztés (TEIR adatok alapján) IV. HEVES MEGYE BELSŐ GAZDASÁGI KÖRNYEZETE 4.1. A vállalkozási potenciál ágazatonkénti értékelése A szolgáltatásban működő vállalkozások területi sűrűségének alakulása 3,4 Működő vállalkozások a szolgáltatásban (db/km 2 ) 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1, Vidék Heves megye Év Forrás: KSH adatok alapján,

19 A mezőgazdaságban működő vállalkozások területi sűrűségének alakulása 0,27 Működő vállalkozások a mezőgazdaságban (db/km 2 ) 0,26 0,25 0,24 0, Év Vidék Heves megye Forrás: KSH adatok alapján, 2010 Az iparban működő vállalkozások területi sűrűségének alakulása Működő vállalkozások az iparban (db/km 2 ) 1,2 1,1 1 0, Év Vidék Heves megye Forrás: KSH adatok alapján,

20 A megyében működő vállalkozások ágazatonkénti megoszlása 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Év Szolgáltatás Ipar Mezőgazdaság Forrás: KSH adatok alapján, 2009 A szolgáltatásban működő vállalkozások területi sűrűségének tendenciái 2005 és 2009 között, kistérségi szinten Forrás: KSH adatok alapján 20

21 A szolgáltatásban működő vállalkozások területi sűrűsége 2009-ben, kistérségi szinten (db/km 2 ) Forrás: KSH adatok alapján A mezőgazdaságban működő vállalkozások területi sűrűségének tendenciái 2005 és 2009 között, kistérségi szinten Forrás: KSH adatok alapján 21

22 A mezőgazdaságban működő vállalkozások területi sűrűsége 2009-ben, kistérségi szinten (db/km 2 ) Forrás: KSH adatok alapján Az iparban működő vállalkozások területi sűrűségének tendenciái 2005 és 2009 között, kistérségi szinten Forrás: KSH adatok alapján 22

23 Az iparban működő vállalkozások területi sűrűsége 2009-ben, kistérségi szinten (db/km 2 ) Forrás: KSH adatok alapján 4.2. A foglalkoztatási helyzet ágazatonkénti értékelése A foglalkoztatási ráta az iparban 23 Foglalkoztatási ráta (%) Vidék Heves megy Év Forrás: KSH adatok alapján,

24 A foglalkoztatási ráta a mezőgazdaságban 3,8 3,6 Foglalkoztatási ráta (%) 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2, Év Vidék Heves megye Forrás: KSH adatok alapján, 2010 A foglalkoztatási ráta a szolgáltatásban Foglalkoztatási ráta (%) Év Vidék Heves megye Forrás: KSH adatok alapján,

25 A foglalkoztatottak megoszlása nemzetgazdasági áganként a megyében 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Év Szolgáltatás Ipar Mezőgazdaság Forrás: KSH adatok alapján, A gazdasági termelékenység ágazatonkénti értékelése A mezőgazdaság termelékenységének alakulása Egy foglalkoztatottra jutó GDP a mezőgazdaságban (millió Ft/fő) 6 5,5 5 4,5 4 3, Év Vidék Heves megye Forrás: KSH adatok alapján,

26 Az ipar termelékenységének alakulása Egy foglalkoztatottra jutó GDP az iparban (millió Ft/fő) 5,5 5 4,5 4 3, Év Vidék Heves megye Forrás: KSH adatok alapján, 2009 A szolgáltató szektor termelékenységének alakulása Egy foglalkoztatottra jutó GDP a szolgáltatásban (millió Ft/fő) 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4 3,9 3,8 3, Év Vidék Heves megye Forrás: KSH adatok alapján,

27 Termelékenységi megoszlás nemzetgazdasági áganként a megyében 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Év Szolgáltatás Ipar Mezőgazdaság Forrás: KSH adatok alapján, 2009 Bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági áganként a megyében 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Év Szolgáltatás Ipar Mezőgazdaság Forrás: KSH adatok alapján,

28 4.4. A területi innovációs potenciál Heves megye K+F ráfordításainak alakulása 2005 és 2010 között Millió Ft K+F-költség beruházás Forrás: KSH (2012) Mennyire tartja a vezető innovatívnak a vállalkozást? V. HEVES MEGYE TÁRSADALMI KÖRNYEZETE 5.1. Humán erőforrások és demográfiai szerkezet A népsűrűség alakulása a vizsgált időszakban Népsűrűség (fő/km 2 ) Vidék Heves megye Év Forrás: KSH adatok alapján,

29 A természetes szaporodás alakulása a vizsgált időszakban Év Természetes szaporodás (fő/1000 lakos) Vidék Heves megye -7 Forrás: KSH adatok alapján, 2010 A vándorlási egyenleg alakulása a vizsgált időszakban Vándorlási egyenleg (fő/1000 lakos) Év Vidék Heves megye Forrás: KSH adatok alapján,

30 A fiatalodási index alakulása a vizsgált időszakban 0,9 Fiatalodási index 0,8 0,7 0,6 Vidék Heves megye 0, Év Forrás: KSH adatok alapján, 2010 A roma lakosság száma és aránya Heves megye településein Forrás: Pénzes J. Pásztor I. adatai alapján 30

31 5.2. Kulturális adottságok, értékek A színházba járók száma a vizsgált területen (ezer fő) Forrás: KSH adatok alapján, ,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Az ezer főre eső színház- és mozilátogatók számának átlaga a vizsgált térségekben Színház Mozi Forrás: KSH adatok alapján,

32 5.3. Területi identitás, civil aktivitás Az 1000 lakosra jutó regisztrált non-profit szervezetek száma Heves megye településein (db) Forrás: KSH adatok alapján, főre jutó non profit szervezetek száma Heves BAZ Nógrád JNSZ Vidék Magyaro. Forrás: KSH adatok alapján,

33 1000 főre jutó non profit szervezetek száma Egerben és néhány környező megyeszékhelyen Eger Salgótarján Miskolc Szolnok Forrás: KSH főre jutó non profit szervezetek száma Magyarország régióiban és Heves-megyében (2010) Közép M. R. Közép- Dun. R. Nyugat- Dun. R. Dél-Dun. R. Észak-M. R. Észak-A. R. Dél-A. R Hevesmegye Forrás: KSH adatok alapján,

34 VI. AZ INFRASTRUKTÚRA ÁLLAPOTA HEVES MEGYÉBEN 6.1. Vonalas rendszerek, létesítmények Heves megye közúthálózatának sűrűsége a megyékhez (kivéve Pest megye és Budapest), valamint a vidéki átlaghoz viszonyítva 2010-ben (km közút/100km2) Forrás: KSH alapján, 2010 Közúthálózat Észak-Magyarországon Forrás: KSH alapján,

35 2002 Heves 2005 Heves 2008 Heves 2002 BAZ 2005 BAZ 2008 BAZ 2002 Nógrád 2005 Nógrád 2008 Nógrád 2002 JNSZ 2005 JNSZ 2008 JNSZ 2002 Pest 2005 Pest 2008 Pest 2002 Vidéki 2005 Vidéki 2008 Vidéki HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ( ): HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS 6.2. Egyéni és közösségi közlekedési megközelíthetőségi viszonyok, közlekedési kapcsolati hiányok A személygépkocsik jelenléte a célterület településein Forrás: KSH alapján, Vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezés 120,0 Közművek megléte Heves megye és a környező térségek településein 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 % szám. Közüzemi vízhálózat % szám. Közüzemi szennyvíz csatorna hálózat % szám. Szennyvíztisztító 0,0 Forrás: KSH adatok alapján, A szennyvíztisztítók számáról csak 2008-as adatok állnak rendelkezésre. 35

36 lakosra jutó közkifolyók száma Heves megyében és szomszédos megyéiben ( ) db Forrás: KSH alapján, lakásra jutó szolgáltatott víz mennyisége Heves megyében és szomszédos megyéiben ( ) m Forrás: KSH alapján,

37 Arányszám HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ( ): HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS A tisztítás nélküli és tengelyen szállított szennyvíz viszonyítása az összes szennyvíz mennyiségéhez Heves megyében és szomszédos megyéiben ( ) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Forrás: KSH adatok alapján, A közcsatorna-hálózat és az ivóvízvezeték-hálózat hosszának (km) aránya Heves megyében és szomszédos megyéiben ( ) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, ,2 0,1 0 Pest Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Jász-Nagykun-Szolnok Forrás: KSH adatok alapján,

38 1000 lakásra jutó szennyvíz mennyisége Heves megyében és szomszédos megyéiben ( ) m Forrás: KSH adatok alapján, A közcsatorna-hálózat hossza (km) és az ebbe bekapcsolt lakások (db) aránya Heves megyében és szomszédos megyéiben ( ) 0,025 0,02 0,015 0, ,005 0 Pest Borsod-Abaúj-Zemplén Heves Nógrád Jász-Nagykun-Szolnok Forrás: KSH adatok alapján,

39 A szennyvízhálózat néhány területi jellemzője Heves megyében Forrás: KSH adatok alapján,

40 6.4. Energiaellátás Heves megye nagy- és középfeszültségű villamosenergia-átviteli és elosztó hálózati elemek (2012) Forrás: ELMÜ-ÉMÁSZ (Piros színnel a nagyfeszültségű távvezetékek, míg az egyéb színek az alacsonyabb feszültségű rendszereket jelzik.) 40

41 Heves megye nagyfeszültségű villamosenergia-hálózata és elosztó központjai (2012) Forrás: ELMÜ-ÉMÁSZ,

42 Az 1000 lakásra jutó háztartási villamosenergia-fogyasztók számának alakulása ig Heves megyében és a szomszéd megyékben Forrás: KSH adatok alapján, Heves megye 1000 lakosra jutó villamosenergia-fogyasztóinak száma összehasonlítva a megyékkel és Budapesttel, a vidéki átlaghoz viszonyítva 2010-ben (szomszédos megyék kék színnel kiemelve) A függőleges tengelyen az 1000 lakosra jutó villamosenergiafogyasztók száma olvasható, a piros vonal pediga vidéki átlagot mutatja. Forrás: KSH adatok alapján,

43 Heves megye 1000 lakásra jutó szolgáltatott villamos energia mennyisége (1000 kwh) összehasonlítva a megyékkel és Budapesttel, a vidéki átlaghoz viszonyítva 2010-ben (szomszédos megyék zöld színnel kiemelve) Forrás: KSH adatok alapján, 2010 Az 1000 lakásra jutó összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége Heves megyében és a szomszédos megyékben a vidéki átlaghoz viszonyítva (átszámítás nélkül) (1000 m3) Forrás: KSH adatok alapján,

44 A gázfogyasztók számának alakulása Heves megyében és a szomszédos megyékben ig Forrás: KSH adatok alapján, Heves megye 1000 lakásra jutó gázfogyasztókból a fűtési fogyasztók száma összehasonlítva a megyékkel és Budapesttel, a vidéki átlaghoz viszonyítva 2010-ben (szomszédos megyék sötétkék színnel kiemelve) Forrás: KSH adatok alapján,

45 Heves megye 1000 lakásra jutó távfűtésbe bekapcsolt lakások száma összehasonlítva a megyékkel és Budapesttel, a vidéki átlaghoz viszonyítva 2010-ben (szomszédos megyék sárga színnel kiemelve) Összeg / 1000 lakásra jutó távfűtésbe bekapcsolt lakások száma Vidéki átlag Forrás: KSH adatok alapján,

46 6.5. Hulladéklerakók, hulladékgazdálkodás Nagyobb regionális hulladéklerakók Heves megyében Forrás: Jelmagyarázat: Sárga: Vegyes összetételű (ipari) nem veszélyes hulladékot fogadó lerakó (Visonta, Jobbágyi Nógrád-Heves megyehatár térsége) Piros: Veszélyes hulladéklerakó (Jobbágyi Nógrád-Heves megyehatár térsége) A 2000 és 2011 között épített lakások a évi lakásállomány százalékában 46

47 6.6. A települések jellemző lakásviszonyai Forrás: KSH adatok alapján, 2011 VII. HEVES MEGYE TELEPÜLÉSEINEK INTÉZMÉNY-FELSZERELTSÉGE 7.1. Egészségügyi intézmények A betöltetlen háziorvosi praxisok száma és aránya Magyarország megyéiben (2011) Forrás: OEP/ÁSZ,

48 Az egy kórházra jutó átlagos lakosságszám a megyében és a szomszédos területeken Heves BAZ Nógrád JNSZ Pest Forrás: KSH adatok alapján, Oktatási és nevelési intézmények 9 8 A 100 ezer lakosra jutó bölcsődék száma a vizsgált területeken Heves BAZ Nógrád JNSZ Pest Vidéki átlag Forrás: KSH adatok alapján,

49 160 A bölcsődék kihasználtsága a vizsgált területeken (%) Heves BAZ Nógrád JNSZ Pest Vidéki érték Forrás: KSH adatok alapján, A közoktatási feladatellátási helyek száma a célterületen és a környező térségben Heves BAZ Nógrád JNSZ Pest Vidék/10 Forrás: KSH adatok alapján,

50 Az egy közoktatási feladatellátási helyre jutó lakosok száma a célterületen és a környező térségekben Heves BAZ Nógrád JNSZ Pest Vidéki Forrás: KSH adatok alapján, Az 1000 lakosra jutó internettel ellátott feladatellátási helyek száma a közoktatási intézményekben (Heves megye és szomszédos megyék ) 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0, ,00 Heves BAZ Nógrád JNSZ Pest Vidéki Forrás: KSH adatok alapján,

51 7.4. Turisztikai és kereskedelmi intézmények 60,0 A szabadidős létesítmények jelenléte a térség és a szomszéd megyék településein (a települések %-ban) 50,0 40,0 30,0 % szám. Sportcsarnok % szám. Uszoda % szám. Strand 20,0 10,0 0,0 Heves BAZ Nógrád JNSZ Pest Vidék Forrás: KSH adatok alapján, 2010 A kiskereskedelmi egységek száma a célterületen és a szomszédos térségekben Heves BAZ Nógrád JNSZ Pest Vidéki/10 51

52 Forrás: KSH adatok alapján, Az 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi egységek száma Heves megyében és a szomszédos területeken Heves BAZ Nógrád JNSZ Pest Vidéki Forrás: KSH adatok alapján, Néhány alapvető szolgáltatás meglétének gyakorisága a vizsgált térségek településein 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 % szám. Bankfiók % szám. Benzinkút % szám. Postahivatal % szám. Vasútállomás 20,0 0,0 Forrás: KSH adatok alapján,

53 VIII. HEVES MEGYE TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ADOTTSÁGAI 8.1. Településhierarchia Heves megye települései jogállás szerint Forrás: KSH adatok alapján,

54 8.3. Települések közötti feladatmegosztások, együttműködések Heves megye kistérségi rendszere Forrás: KSH adatok alapján, 2010 Heves megye járási beosztása január 1-től Forrás: Heves Megyei Kormányhivatal,

55 IX. HEVES MEGYE TÉRSZERKEZETI ELEMEINEK AZONOSÍTÁSA 9.1. Heves megye térszerkezeti elemeinek azonosítása Heves megye térszerkezete Forrás: VÁTI, 2010 Elmaradott térségek és perifériák Forrás: OTK 55

56 9.3. A térségi területfelhasználás vizsgálata, a térségi területfelhasználás változásai, tendenciák értékelése Heves megye térségi szerkezeti terve Forrás: Heves megye Területrendezési terve, Eger

57 X. A TÁJ TERHELÉSÉNEK ÉS TERHELHETŐSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA A táj terhelése és terhelhetősége kistérségenként Működő és felhagyott bányák Heves megyében Forrás: Érzékeny természeti területek (lila) és nitrát érzékeny területek (szürke) Heves megyében Forrás: 57

58 XI. KISTÉRSÉGI SZINTŰ ELEMZÉSEK Megyék közötti kapcsolódási pontok feltárása (térképek forrása: OFK-OTK stratégiai vitaanyag 2012) 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 A fejezet valamennyi térképének forrása: Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) A gazdasági fejlettség térbeli egyenlőtlenségei a megyében Az egy lakosra jutó összes belföldi jövedelem alakulása a megye kistérségeiben Összes belföldi jövedelem (Ft/lakos) Év Egri Gyöngyösi Hatvani Megyei átlag Füzesabonyi Bélapátfalvai Pétervásárai Hevesi Forrás: Saját szerkesztés 66

67 Az SZJA alapot képező egy lakosra jutó jövedelem országos átlaghoz viszonyított átlaga Heves megye településein (%) Forrás: Pénzes J. APEH-NAV adatok alapján 11.3 Heves megye kistérségeinek fókuszcsoportos felmérésen alapuló elemzése Fenntarthatósági részterületek fontossága-heves megye FENNTARTHATÓSÁGI RÉSZTERÜLETEK FONTOSSÁGA - HEVES MEGYE (N=177 FŐ) 5.4. Táj, természeti szépségek 15, Természeti befogadók 15, Civil hálózatok fejlettsége 14, Fenntartó folyamatok 13, Információs (Internet, kábel TV) 13, Közigazgatás 12,40 RÉSZTERÜLETEK 5.1. Természeti erőforrások 1.2. Kultúra, összetartás 2.2. Szolgáltatások (üzleti jellegű) 1.3. Demográfiai feszültségek 3.2. Víz- szennyvízrendszer, hulladékkezelés 2.3. Piacok (helybeli, külső) 3.1. Energia ellátás 9,36 10,40 10,36 10,07 11,59 11,21 11,99 MÁSODLAGOS FONTOSSÁG 4.4. Rendvédelem 3.3. Közlekedés, úthálózat 4.2. Egészségügy, szociális ellátás 7,90 7,70 9,19 ELSŐDLEGES FONTOSSÁG 4.3. Oktatás, gyermeknevelés 7, Termelés (ipar, agrár élelmiszer) 6, Humántőke 6, Helyi foglalkoztatás 5,05 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 Forrás: Saját szerkesztés FONTOSSÁGI RANGSOR (1...20) 67

68 Fenntarthatósági részterületek stratégiai pozíciója-heves megye FENNTARTHATÓSÁGI RÉSZTERÜLETEK STRATÉGIAI POZÍCIÓJA (HEVES MEGYE, N=177 FŐ) 5,0 4,5 JELENLEGI HELYZET (1...5) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Helyi foglalkoztatás Humántőke Termelés Oktatás Egészségügy Energia ellátás Közlekedés, úthálózat Piacok Demográfiai feszültségek Közigazgatás Információs infrastruktúra Természeti erőforrások Természeti szépségek Természeti befogadók Fenntartó folyamatok Civil hálózatok 1,5 1, RÉSZTERÜLETEK FONTOSSÁGA (1...20) Forrás: Saját szerkesztés 68

69 XIII. A TERÜLETFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMZÉSE HEVES MEGYÉBEN Az egyes operatív programok hasznosulása, eredményessége Heves megyében Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) TÁMOP kiírásra érkezett és szerződött projektek száma Heves megyében között Egri Gyöngyösi Hatvani Hevesi Füzesabonyi Szerződött Beérkezett Pétervásárai Bélapátfalvai Forrás: NFÜ, 2012 A TÁMOP keretében igényelt és megítélt támogatás összege (mft) Heves megyében között Egri Gyöngyösi Hatvani Hevesi Füzesabonyi Szerződött Igényelt Pétervásárai Bélapátfalvai Forrás: NFÜ,

70 120 A TÁMOP prioritásaihoz kapcsolódó támogatott projektek száma Heves megyében között TÁMOP-1 TÁMOP-2 TÁMOP-3 TÁMOP-4 TÁMOP-5 TÁMOP Forrás: NFÜ, 2012 A TÁMOP prioritásaihoz kapcsolódó támogatott projektek támogatási összege Heves megyében között 4E+09 3,5E+09 3E+09 2,5E+09 2E+09 1,5E+09 1E+09 TÁMOP-1 TÁMOP-2 TÁMOP-3 TÁMOP-4 TÁMOP-5 TÁMOP Forrás: NFÜ,

71 Társadalmi infrastruktúra operatív program (TIOP) TIOP kiírásra beérkezett és szerződött projektek száma Heves megyében ( ) Hevesi Füzesabonyi Bélapátfalvai Pétervásárai Hatvani Szerződött Beérkezett Gyöngyösi Egri Forrás: NFÜ, 2012 TIOP keretében igényelt és megítélt támogatás összege (mft) Heves megyében ( ) Hevesi Füzesabonyi Bélapátfalvai Pétervásárai Hatvani Megítélt Igényelt Gyöngyösi Egri Forrás: NFÜ,

72 14 A TIOP prioritásaihoz kapcsolódó támogatott projektek száma Heves megyében ( ) TIOP-3 TIOP-2 TIOP Forrás: NFÜ, A TIOP prioritásaihoz kapcsolódó támogatott projektek értéke (mft) Heves megyében ( ) TIOP-3 TIOP-2 TIOP Forrás: NFÜ,

73 Közlekedés operatív program (KÖZOP) KÖZOP kiírásra beérkezett és szerződött projektek száma Heves megyében ( ) Hevesi Füzesabonyi Bélapátfalvai Pétervásárai Hatvani Szerződött Beérkezett Gyöngyösi Egri Forrás: NFÜ, 2012 KÖZOP keretében igényelt és megítélt támogatás összege (mft) Heves megyében ( ) Hevesi Füzesabonyi Bélapátfalvai Pétervásárai Hatvani Megítélt Igényelt Gyöngyösi Egri Forrás: NFÜ,

74 Környezet és Energia operatív program (KEOP) KEOP kiírásra érkezett és szerződött projektek száma Heves megyében 2008 és 2012 második negyedév között Bélapátfalvai Pétervásárai Füzesabonyi Hatvani Gyöngyösi Szerződött Beérkezett Hevesi Egri Forrás: NFÜ, 2012 A KEOP keretében igényelt és megítélt támogatás összege (mft) Heves megyében második negyedév között Bélapátfalvai Pétervásárai Hatvani Gyöngyösi Füzesabonyi Megítélt Igényelt Egri Hevesi Forrás: NFÜ,

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor

Részletesebben

A megyei területfejlesztési tervezetés jogszabályi kereteinek összefoglalása

A megyei területfejlesztési tervezetés jogszabályi kereteinek összefoglalása A megyei területfejlesztési tervezetés jogszabályi kereteinek összefoglalása /tájékoztató dokumentum/ készült a Zala Megyei Önkormányzat által az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló a Területfejlesztési

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) JAVASLATTEVŐ MUNKAANYAG Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat

Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat Hajdú-Bihar megye területfejlesztési koncepcióját megalapozó feltáró-értékelő vizsgálat 4. verzió Debrecen, 2013. november 7. A helyzetfeltárás készítésében részt vettek: Dr. Bujdosó Zoltán Dr. Molnár

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HATVAN VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HATVAN VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HATVAN VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. Projekt azonosító: DAOP - 6.2. SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET:

Részletesebben

BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETÉRTÉKELÉS. Készítette: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal. Pécs, 2013. november 7.

BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETÉRTÉKELÉS. Készítette: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal. Pécs, 2013. november 7. BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETÉRTÉKELÉS Készítette: Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal Pécs, 2013. november 7. Felelős: Tiffán Zsolt elnök Pohl Marietta alelnök Készítették: Dr.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 142. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 6., kedd. Tartalomjegyzék. 218/2009. (X. 6.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 142. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 6., kedd. Tartalomjegyzék. 218/2009. (X. 6.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 142. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 6., kedd Tartalomjegyzék 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 219/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 15/2009.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. HELYZETFELTÁRÁS (79/2012 (XI.23.) KH határozattal jóváhagyva) 2012. november 30.

GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. HELYZETFELTÁRÁS (79/2012 (XI.23.) KH határozattal jóváhagyva) 2012. november 30. GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETFELTÁRÁS (79/2012 (XI.23.) KH határozattal jóváhagyva) 2012. november 30. Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat megbízásából. A Megbízó

Részletesebben

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Megalapozó vizsgálat - Helyzetfeltárás és helyzetelemzés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Egyeztetési változat

SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Egyeztetési változat Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Egyeztetési változat BELÜGYMINISZTÉRIUM SZENTES VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

DERECSKE VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

DERECSKE VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 DERECSKE VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Egyeztetési változat 2015.05.26. BELÜGYMINISZTÉRIUM DERECSKE VÁROS INTEGRÁLT

Részletesebben

52-61/2013.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

52-61/2013.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6. sz. napirendi pont 52-61/2013.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) területi

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KAPUVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program Fenntartható

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Megalapozó vizsgálat - Helyzetfeltárás és helyzetelemzés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FELTÁRÓ - ÉRTÉKELŐ VIZSGÁLAT 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail:

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KÖRMEND INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív Program Fenntartható

Részletesebben

KÖRMEND INTEGRÁLT TELEPÜLÉS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

KÖRMEND INTEGRÁLT TELEPÜLÉS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KÖRMEND INTEGRÁLT TELEPÜLÉS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójához és Integrált Településfejlesztési Stratégiájához (2014-2020) Győr 2014. január Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (2014-2020) TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT 2013

NÓGRÁD MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (2014-2020) TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT 2013 NÓGRÁD MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (2014-2020) TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT 2013 Készült a Nógrád Megyei Önkormányzat megbízásából Közreműködő szervezetek: NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Putnok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata

Putnok Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Putnok

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 2 1.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK Az ország északi részén az Észak-magyarországi régióban,

Részletesebben

HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA HELYZETFELTÁRÓ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT. 2014. DECEMBER TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 6 1. HELYZETFELTÁRÓ

Részletesebben

X. KERÜLET KŐBÁNYA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

X. KERÜLET KŐBÁNYA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA X. KERÜLET KŐBÁNYA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben