A MAGYAR MADÁRTANI INTÉZET ÉVI MADÁR JELÖLÉSEI. írta : dr. Pátkai Imre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR MADÁRTANI INTÉZET 1951 5 3. ÉVI MADÁR JELÖLÉSEI. írta : dr. Pátkai Imre"

Átírás

1 A MAGYAR MADÁRTANI INTÉZET ÉVI MADÁR JELÖLÉSEI XVII. Jelentés írta : dr. Pátkai Imre A madárvonulás magyar kutatói számára az 1951-es év új korszak kezdetét jelenti. Intézetünk ebben az esztendőben kezdte meg újból az egyes számtól induló, új feliratú gyűrűsorozatokkal a munkát közötti időben a még munkatársainknál itt-ott megmaradt régi gyűrűkkel, később a segítségünkre siető svájci és csehszlovák társintézmények gyűrűit használva hidaltuk át az újrakezdés nehézségeit ben 42 munkatárssal dolgoztunk, ez a szám 1953 decemberéig 83-ra növekedett. Az önkéntes munkatársi tábor igénye szükségszerűen nemcsak a gyűrűfelhasználás emelkedésében, hanem a tudományos madártani ismeretek bővítésére irányuló törekvésben is megnyilvánult. Hogy ez a mindinkább fokozódó érdeklődés Intézetünk munkáját az egyéb feladatok végzésében ne akadályozza, rendszeresítettük az utolsó szerdákat". Minden hónap utolsó szerdáján vesszük át fővárosi és környékbeli munkatársainktól gyűrűzési jelentéseiket, adjuk ki a szükséges újabb gyűrűsorozatokat, és a szakmai továbbképzés keretében ilyenkor foglalkozunk a gyűrűzés technikai kérdéseivel. Ilyenkor kerülnek megvitatásra a fogási módszerek, fogóeszközök és nem utolsósorban fajismereti kérdések szeptemberétől 1953 júniusáig 40 munkatárs részére rendeztünk madárismereti tanfolyamot. Ki kell emelnünk azokat a tanulni vágyó munkatársakat, akik éjszakai műszakban dolgozó létükre is résztvettek ezen az esti tanfolyamon, és az Intézetből indultak munkahelyükre. Lelkes munkatársaink gyűrű-igényét egyre nehezebben tudtuk kielégíteni, és ebből spontán vetődött fel a gyűrűkészítés gépesítésének gondolata. A tanfolyam résztvevői szakmai képzettségük szerint ajánlották fel a gép tervezését és különféle részmunkáit. Kállai Győző tervező technikus a Magyar Optikai Művektől, vállalta a gép megtervezését és részletes tervrajzának elkészítését. Varadi Ferenc műszerész a Budakalászi Textil Művektől, végezte a gépváz hegesztési munkáját. Az esztergályos munkában Jenéi György műszerész és brigádja a Telefongyártól, Beck Pál szerszámlakatos a Hegesztőkészülékek Gyárából, továbbá Juhász Lajos szerszámlakatos, Szabó Lajos művezető és Bányai Rezső a Nyersolaj Szivattyúgyár dolgozói vettek részt. A marással készült alkatrészeket Som Ferenc marós készítette a Központi Szerszámgyárban. Kertész Sándor a Rákosi Művek tervezője gyűrűhajlító gép tervrajzait küldötte meg. Kivitelezését pedig Prukner Géza műszaki ellenőr végezte el a Budapesti Szerszámgépgyárban. Fenti munkákat teljesen díjtalanul, társadalmi munkaként hulladékanyag- 253

2 ból készítették munkatársaink. Nekik és a fent nevezett gyárak vezetőségének a tudományos munka önzetlen támogatásáért hálás köszönetünket fejezzük ki. Űj gyűrűtípusaink : 1.,,Fecske"-típus felirata: Budapest Madártan, mérete : 8X11 mm 2.,,Rigó"-típus,,,,,,,, 10X22 mm 3. Sirály"-típus,,,,,,,, 13x20 mm 4.,,Réce"-típus,, Budapest, Hungária Madártan,, 13x41 mm 5. Gém"-típus,, Ornithologia, Hungária Budapest Madártani Intézet,, 16x41 mm 6.,,Gólya"-típus,,,,,,,,,, 18 X50 mm 7.,,Sas"-típus,,,,,,,,,, 20 x80 mm A gyűrűk anyaga alumínium. A gyűrűzési munka kapcsán szerzett tapasztalataink közül rá kell mutatnunk egy zavartkeltő jelenségre. Az Intézet gyűrűivel jelölt madarak egy része olyan madárfogók kezébe kerül, akik a gyűrűs madár eladásával is foglalkoznak jogtalanul. A fogott madarak gyűrűit a büntető eljárástól való félelmükben nem szolgáltatják be, és zavartkeltő módon más bejelentetlen madarakra teszik át. A visszajelentéskor a törzskönyv adataitól eltérő tények ebből adódnak. Ennek a problémának főleg a kis énekes fajok gyűrűzésénél van jelentősége. Ezért kérjük első sorban a külföldi társintézeteket, hogy a hozzájuk kerülő magyar gyűrűs madarak faji meghatározásának helyességét saját maguk is ellenőrizzék. Intézetünk kezdettől fogva egyes területeket rendszeresen keresett fel gyűrűzés céljából, pl. Kisbalaton. Ezek a többnyire nagy kiterjedésű helyek, az egyes gyűrűzési jelentésekben más-más földrajzi fok megjelölésével kerültek közlésre. Ezért felhasználjuk az alkalmat, hogy jövőbeni gyűrűzési jelentéseink egységesítése végett alábbi állandó jelzéseket használjuk: Kisbalaton 46 40', 17 15' Szeged-Fehértó 46 20', 20 05' Rétszilas 46 50', 18 35' Ezek az állomások adják a magyar gyűrűs madarak zömét, tehát a visszajelentésekről szóló beszámolóinkban is ezek a helységnevek szerepelnek a leggyakrabban, és így a koordináták állandó ismétlése felesleges. A három év gyűrűzési munkájában 98 önzetlen munkatárs fáradozása fekszik. Egyes fajok gyűrűzési eredményei tetemes emelkedésükkel szinte a mértani haladványt juttatják eszünkbe. A pinty-félék gyűrűzésében mutatkozik ez meg első sorban. A következő táblázatban adjuk évek gyűrűzési kimutatását: 1. Corvus cornix 2. Corvus frugilegus 3. Coloeus monedula 4. Pica pica összesen

3 Garrulus glandarius 6 6. Sturnus vulgaris Oriolus oriolus 1 8. Coccothraustes coccothraustes 6 9. Chloris chloris Carduelis carduelis Carduelis spinus Carduelis cannabina Carduelis flammea Serinus serinus Pyrrhula pyrrhula Fringilla coelebs Fringilla montifringilla Passer domesticus 19. Passer montanus Emberiza calandra 21. Emberiza citrinella Emberiza hortulana 23. Emberiza sehoeniclus Galerida eristata 25. Lullula arborea Alauda arvensis Anthus campestris Anthus triviális Motacilla flava Motacilla cinerea Motacilla alba Certhia (brachydaetyla?) Sitta europaea Parus maior Parus caeruleus Parus palustris Aegithalos eaudatus Remiz pendulinus Regulus regulus 40. Regulus ignieapillus Lanius minor Lanius exeubitor 43. Lanius collurio 24 Lanius sp 44. Muscicapa striata Muscicapa hypoieuca 46. Muscicapa albicollis Muscicapa parva 1 Muscicapa sp 48. Phylloscopus collybita Phylloscopus troehilus összes n Q «> i i

4 50. Phylloscopus sibilatrix... Phylloscopus sp 51. Lusciniola melanopogon Acrocephalus arundinaceus 53. Acrocephalus scirpaceus Acrocephalus palustris Acrocephalus schoenobaenus 56. Sylvia nisoria 57. Sylvia borin 58. Sylvia at ricapilla 59. Sylvia communis 60. Sylvia curruca Sylvia sp 61. Turdus pilaris 62. Turdus viscivorus 63. Turdus ericetorum 64. Turdus merula Turdus sp 65. Monticola saxatilis 66. Oananthe oenanthe 67. Saxicola rubetra 68 Saxicola torquata Saxicola sp 69. Phoenicurus phoenicurus Phoenicurus ochruros Phoenicurus sp 71. Luscinia megarhyncha Luscinia luscinia 73. Luscinia svecica 74. Erithacus rubecula 75. Prunella modularis Troglodytes troglodytes Cinclus cinclus 78. Hirundo rustiea 79. Delichon urbica 80. Riparia riparia 81. Apus apus 82. Caprimulgüs europaeus Merops apiaster 84. Upupa epops 85. Coracias garrulus 86. Alcedo atthis 87. Pieus viridis 88. Dendrocopos maior 89. Dendrocopos syriacus 90. Dendrocopos medius 91. Jynx torquilla 256

5 Cuculus canorus Otus scops 94. Asio otus 95. Asio flammeus. 96. Athene noctua 97. Strix aluco 98. Tyto alba Falco cherrug Falco tinnunculus Buteo buteo Buteo lagopus Circus aeruginosus 104. Circus cyaneus 105. Accipiter gentilis 106. Accipiter nisus Milvus migrans Pernis apivorus 109. Ciconia ciconia Platalea leucorodia Plegadis falcinellus Ardea cinerea Ardea purpurea Egretta alba Egretta garzetta.*'.' Ardeola ralloides Nycticorax nycticorax 14( Ixobrychus minutus 119. Anas platyrhyncha 120. Anas strepera 121. Spatula clypeata Nyroca nyroca 123. Phalacrocorax carbo 124. Podiceps nigricollis 125. Podiceps ruficollis Columba palumbus Columba sp 127. Streptopelia turtur Streptopelia decaocto Glareola pratineola Charadrius alexandrinus Vanellus vanellus Calidris alpina 133. Tringa totanus Himantopus himantopus 135. Recurvirostra avosetta 136. Limosa limosa Chlidonias nigra Összesei ' : o _ _ Aquila

6 Sterna hirundo Larus canus 140. Larus ridibundus Porzana parva, Porzana porzana Gallinula ehloropus Fulica atra Coturnix coturnix Phasianus colchicus 1 Összesen: összesen Kézrekerülések 1. Corvus cornix * 3757 Békásmegyer, V. Ziegner Ibidem, VI. 16. Csonka 2. Garrulus glandarius Gödöllő, VIII. 9. Csóka Gödöllő, VIII. 9. Csóka Gödöllő, IX. 17. Csóka Lajos 3. Coccothraustes coccothraustes Pilisszentiván, VII ', 18 54', Woracek Károly Budapest, 1952.VIII ' ', Starnberger Budapest-Városliget, III Chloris chloris Budapest-Hű vösvölgy, XI. 27. Starnberger Budapest-Hűvösvölgy, IX. 27. Starnberger Budapest-Hűvösvölgy, IX. 28. Starnberger Budapest-Hűvösvölgy, VII. 21. Starnberger Békásmegyer, XI. 29. Ziegner Budakeszi, VI. 7. Bozzi Tibor. 258 Ibidem, III. 1. Bástyái Lóránt, Ibidem, X. 4. Rajnik Ibidem, IL 18. Lengyel Imre. Lucca, Toscana, X km. A. Toschi. Napoli, Campania, XL km. A. Toschi. Budapest-Lágymányos, II. 1. Lengyel Imre. kb. 6 km. W. Ibidem, IV. 24. Starnberger Budapest-Fogaskerekű, XII. 3. Bezsilla László, kb. 5 km.s. Ibidem, VI. 5. Starnberger Ibidem, IV. 24. Starnberger Ibidem, II. 1. Ziegner Budapest-Gellérthegy, X. 4. Balogh Károly, kb. 10 km.so.

7 5. Carduelis carduelis 2. Budapest-Pasarét, XII. 27. Szijj László Budapest-Lágymányos, IX. 20. Krizsán Gusztáv Budapest-Lágymányos, IX. 20. Krizsán Gusztáv Budapest-Lágymányos, IX. 20. Krizsán Gusztáv Sopron, Marschall Gyula Pestújhely, IX. 1. Drenyina István Budapest-Hűvösvölgy, X. 21. Starnberger Mogyoród, XI. 27. Csóka Rákoskeresztúr, III. 11. Csóka Békásmegyer, IV. 22. Ziegner Solymár, VII. 29. Dombauer Budapest-Farkasrét, IX. 14. Borsos László Törökbálint, X. 5. Simon Mihály Törökbálint, XI. 2. Simon Mihály Budapest-Hűvösvölgy, IX. 24. Krizsán Gusztáv Budakeszi, XI. 7. Szabadkai Róbert, Budapest-Hajógyársziget, II. 15. Haász Budapest-Pesthidegkút, X. 4. Bókai Bátor Békásmegyer, II. 14. Ziegner Budakeszi, I. 4. Szijj László Békásmegyer, XI. 14. Ziegner 17* Budapest-Mártonhegy, III. 16. Straub Pál. kb. 3 km. SW. Budapest-Mártonhegy, IV. 5. Straub Pál kb. 4 km.w. Újpest, XI. Jenéi György, kb. 15 km. N. Budakalász, XI. 7. Ziegner János, kb. 15 km. N. Nagykanizsa, I. 25. Bárdos István, kb. 130 km. SSE. Rákoskeresztúr, IX. 2. Ősze Ferenc, kb. 20 km. E. Budakalász, XII. 16. Ziegner János, kb.10km.nne. Ibidem, XI. 29. Bábosik Antal. Budapest-Jánoskórház, V. 21. Tóth István, kb. 20 km. W. Ibidem, VI. 30. Ziegner Ibidem, IV. 18. Prukner Géza. Ibidem, V. 15. Sztaricsek Mihály. Szokolya, V. 10. Bíró Béla, kb. 50 km. N. Budapest-Farkasrét, IV. 8. Kresztics József, kb. 10 km. N. Budakeszi, X. 18. Franke Jenő, kb. 3 km. W. Ibidem, I. 4. Szijj László. Budapest-Magdolna város, II. 14. Som Ferenc, kb. 4 km. E. Budapest-Petneházirét, XI. 15. Nagy Antal, kb. 3 km. W. Budakalász, III. 20. Woracek Károly, kb. 2 km. N. Ibidem, XII. 29. Franke Jenő. Ibidem, II. 15. Ziegner 259

8 Békásmegyer, XI. 4. Ziegner Békásmegyer, XI. 27. Ziegner Békásmegyer, XII. 17. Ziegner Békásmegyer, XII. 17. Ziegner Budapest-Mártonhegy, XI. 16. Borsos László Budapest -Mártonhegy II. 1. Borsos László Békásmegyer, I. 4. Frühling Mátyás Békásmegyer, I. 13. Várafii Békásmegyer, II. 1. Ziegner Antul Szilasliget, III. 22. Csóka Dunakeszi, III. 18. Virág István Budakeszi, III. 22. Bozzi Tibor Budapest-Óbuda, VI Bari Zoltán Budapest-Óbuda, VIII. 11 Bari Zoltán Törökbálint, X. 14. Simon Mihály Budapest-Óbuda, VIII. 30. Szijjártó Pomáz, IX. 27. Csóka Budapest-Remet ehegy, IX. 25. Bányai Rezső Budapest-Remetehegy, IX. 26. Bányai Rezső Budapest-Hűvösvölgy, XI. 7. Starnberger % Esztergom, X. 20. Kertész K álmán. Ibidem, II. 8. Ziegner Ibidem, XII. 17. Ziegner Ibidem, II. 14. Ziegner.Iá nos. Ibidem II. 14. Ziegner Budapest-Szépvölgy, I. 25. Beck Pál. kb.' 6 km. NO. Budapest-Hűvös völgy, I. Jenéi Györgv, kb. 4 km. N. Üröm, * Deichter Karoly, kb. 2 km. W. Ibidem II. 14. Ziegner Dunakeszi, III. 22. Virág István, kb. 10 km. E. Hídvégardó, VII. 20. Abádi András, kb.l60km,ne. Ibidem, X. Virág István. Büdapest-Pei neházirét, III. 22. Balogh Károly, kb. 2 km. E. Budapest-Farkasrét, X. 6. Hollósv Sándor, kb. 6 km. S\Y. Ibidem, I. Juhász Budakeszi, IV. 5. Tóth Rihárd. kb. 8 km. N. Budapest-Rórriaifürdőj XII. 13. Som Ferenc, kb. 2 km. N. Budapest-Újlak, IV. 22. Palkó Ferenc, kb, 15 km. SE. Budapest- Hajógyársziget, X. 16. Haász József, kb. 2 km. E. Budapest-Újlak X. 6. Bari Zoltán. Ibidem, XI. 15. Nagy Antal. Ibidem, XI. 27. Raimau 260

9 Újpest, X.3. Prukner Géza Újpest, X. 4. Prukner Géza Békásmegyer, XI. 25. Ziegner Antal Páty, IX. 6. Som Mátyásföld, VIII. 21. Balázs Mátyásföld, VIII. 21. Balázs Budapest-Óbuda, VIII. 23. Bari Zoltán Budapest-Óbuda, IX. 14. Bari Zoltán Dömös, X. 18. Varga Rákosfalva; X. 26. Szabó Imre Újpest, IX. 22. Prukner Géza Újpest, IX. 22. Prukner Géza Budapest-Újlak, IX. 21. Bari Zoltán Budapest-Újlak, IX. 22. Bari Zoltán Budapest-Újlak, IX. 22. Bari Zoltán Budapest-Újlak, IX. 23. Bari Zoltán Budapest-Újlak, IX. 24. Bari Zoltán Újpest, X ', 19 c 08'. Prukner Géza Budapest-Hajógyárisziget, X. 16. Haász Budapest-Hajógyárisz'iget, X. 18. Haász Újpest, X. 16. Prukner Géza. Békásmegyer, III. 15. Lenner József, kb. 4 km. W. Ibidem, XII. 20. Kiss. d ózsef. Ibidem, II. 1. Váradi Budakeszi, XI. 7. Kiss József, kb. 5 km. E. Rákosszentmihály, III. 1. Klopesek István, kb. 3 km. NW. Cinkota, X. 30. Bókai Bátor, kb. 2 km. W. Sződliget, XI. 1. Som Ferenc, kb. 15 km. XE. Budapest-Magdolna város, X. 30. Som Ferenc, kb. 5 km. E. Budapest-Pet neházirét, XI. 15. Nagv Antal, kb. 30 km. S. Budakalász, XII. 11. Tergovics Antal, kb. 25 km. NW. Ibidem Xlí. 20. Kiss d ózsef. Ibidem, XI. Kiss József Ibidem, IX. 25. Bányai Rezső. Ibidem, X. 11. Demetrovics Antal. Ibidem, II. 9. Bányai Rezső. Ibidem, IX. 25. Bányai Rezső. Budapest-II ármashatárhegy X. 4. Bókai Bátor." Pisa, Toscana, II ', 10 25', A. Toschi 810 km. Rákospalota, XII. 11. Som Ferenc, kb. 3 km. E. Rákospalota, X. 24. Som Ferenc, kb. 3 km. E. Budakalász, XII. 11. Tergovics Antal kb. 10 km. NW. 261

10 Újpest, X. 27. Prukner Géza Budakeszi, XI. 15. Franke Jeno. 6. Carduelis spinus Budapest-Mártonhegy, VII ', 18 58', Straub Pál Budapest-Farkasrét, X. 8. Borsos László Budapest-Mátyáshegy, VIII ', 19 03', Beck Pál Budakeszi, IX ', 18 56', Szijj László Budakeszi, X ', 18 56', Szijj László Budakalász, X. 18. Ziegner János Budakeszi, X ', 18 56', Szijj László Budapest-Mártonhegy, X. 2. Hollósy Sándor Budapest-Farkasrét, X. 31. Kresztics István Gödöllő, X ', 19 21'. Csóka Budakeszi, X ', 18 56'. Kiss Budapest-Hűvösvölgy, XI. 10. Starnberger Budakeszi, XI. 21. Bozzi Tibor Budapest-Sashegy, X. 11. Laki Budakeszi, XI. 14. Tóth Rihárd Üröm, XI. 8. Woracek Károly Budakeszi, XI. 14. Prukner Géza. Ibidem, III. 14. Som Ibidem, III. 14. Kiss Roma-Tivoli, XI km. A. Toschi. Budakeszi, X. 19. Szijj László, kb. 5 km. W. Bredene, Ostende, W. Flandria, Belge, X., R. Hautekiet, 1240 km. Trento, XI. 640 km. A. Toschi. S. Germano Vercellese, Vercelli, Piemont, X. 26. A. Toschi, 890 km. Dunakeszi, XI. 13. Virág István, kb. 10 km. E. Castagna, Genova, III. 850 km. Marco Comotto. Törökbálint, 1952, XI. 2. Simon Mihály, kb. 10 km. N. Budakeszi, XI. 7. Kiss József, kb. 4 km. W. Trento, Trentino, X km. A. Toschi. Belluno, XI km. A. Toschi. Budapest-Újlak, XI. 25. Demetrovics Antal, kb. 5 km. NE. Ibidem, XI. 22. Kiss Pesthidegkút, XI. 12. Starnberger János, kb. 8 km. NNW. Ibidem, XI. 15. Martinovics Flóra. Budakalász, XI. 29. Lenner József, kb. 5 km. E. Pesthidegkút, XI. 18. Starnberger János, kb. 3 km. NE. 262

11 Budakeszi, XI. 12. Szijj László Budapest-Hármashatárhegy, XI. 12. Bányai Rezső Budakeszi, XI. 8. Kiss Budakeszi, XI. 15. Kiss Praha Z Pomáz, XI. 6. Szijj László. 7. Carduelis cannabina Budapest, X. 30. Bókai Bátor ', 18 55' Budapest-Hármashatárhegy, III. 19. Bókai Bátor Budapest-Magdolna város, XII. 9. Som Ferene Dunakeszi, XI. 8. Virág István Praha K Nagykovácsi, VII. 9. Farkas Tibor. 8. Carduelis flammea Budapest-Hármashatárhegy, XI. 24. Bányai Rezső. 9. Serinus serinus Budapest Gellérthegy, VIII. 31. Pollák Jakab Budapest-Hűvösvölgy, X. 7. Starnberger Praha Z Budapest, VII. 17. Bókai Bátor. 10. Fringilla eoelebs 889. Szilasliget, VI. 22. Kurucz J ózsef Budapest-Hűvösvölgy, VII. 24. Starnberger Budapest-Hűvösvölgy, VI ', 18 59', Starnberger Budapest-Hűvösvölgy, XII. 13. Szimandl József, kb. 4 km. E. Pesthidegkút, XI. 12. Starnberger János, kb. 5 km W. Budapest-Hármashatárhegy, XI. 8. Bókai Bátor, kb. 7 km. E. Budapest-Hűvösvölgy, XII. 13. Szimandl József, kb. 4 km. E. Sződliget, XI. 30. Som Ferenc, kb. 4. km E. Birgebbuga, Malta, X km. Domenico Galea. Budaliget, IV. 20. Deichter Károly, kb. 3 km. W. Tárnok, IV. 4. Som Ferenc, kb. 35 km. SW. Tömörkény, II. 20. Antal István, kb. 140 km. SSE. Ibidem, IV. Laskó Konstantin. Ibidem, XI. 25. Bari Zoltán Ibidem, VIII. 31. Papp Ibidem, XI. 15. Thaly Béla. Ibidem, V. 10. Pollák Jakab. Budapest-Hűvösvölgy, IX. 14. Bábosik Antal, kb. 30 km. W. Ibidem, X. 4. Szimandl Forli, Emilia, XI. 650 km. A. Toschi. 263

12 8825. Budakeszi, V. 29. Sopronyi Törökbálint, X ' 18 10', Simon Mihály Budapest-Hűvösvölgy, VI. Krizsán Gusztáv Budapest-Petneházirét, V. 10. Pollák Jakab Budapest-Hűvösvölgy, X. 5. Starnberger János 47 31' ' Budapest-Hűvösvölgy, IV. 4. Som Budapest-Hűvösvölgy, IV. 5. Som Torbágy, IV. 12. Som Budakeszi, V. 12. Csóka Lajos Gödöllő, VI. 14. Csóka Budapest, IV ', 18 58'. Klopcsek István Budapest-Csillebérc, IV. 15. Klopcsek István Izbég, V ', 19 04', Juhász Budapest-Zugliget, VII. 2. Starnberger János 11. Pyrrhula pyrrhula Budapest-Hármashatárhegy, XI. 8. Bányai Rezső. 12. Passer domesticus Újpest, XII. 2. Rajnik 13. Passer montanus Liget, XII. 25. Bónert Pesthidegkút, VI. 21. Thaly Zoltán. Ibidem, VI. 21. Dombauer Firenze, Toscana, X km. A. Toschi. Ibidem, VI. 14. Szijj László. Ibidem, IV. 25. Beck Pál La Spezia, Liguria, III km. A. Toschi. Ibidem, X. 13. Szimandl d ózsef. Ibidem, IV. 6. Prukner Géza. Budakeszi, V. 17. Sopronyi József, kb. 5 km. NE; Ibidem, V. Hollósy Sándor. Ibidem, IX. 18. Csóka Rieti, Lazio, X km. A. Toschi. (delentve Recorded-:,,Turdus ericetorum") Ibidem, V. 5. Borsos László. Viterbo, Lazio, X km. A. Toschi ( T. ericetorum"). Ibidem, V. 9. Prukner Géza. Budapest-Mártonhegy, I. 17. Borsos László, kb. 7 km. SW. Budapest, Rottenbiller u X. 7. Gspann Károly, kb. 8 km. S. (Kuvik köpetből. In pellet of Athene noctua.) Ibidem, IV. 23. Bónert Ibidem, VII. 24. Starnberger

13 Pesthidegkút, VI. 21. Ibidem, VII. 27. Thaly Thaly Zoltán. Zoltán Pesthidegkút, VII. 21. Ibidem, XII. 6. Thaly Thaly Zoltán. Zoltán Pesthidegkút, VII. 27. Ibidem, VII. Thaly Zol- Thaly Zoltán. tán. 14. Galerida eristata Budapest-Újlak, IX, 22. Budaörs, Szilágyi" Bari Zoltán. István, kb. 10 km. S. lő. Lullula arborea Budaőrs, IV ', Xapoli, Campania, X '. Koffán Károly. 820 km. A. Toschi. 16. Alauda arvensis Budatétény, VII. 4. Bor- Ibidem, V. 8. Ilollósy sos László. Sándor. 17. Anthus triviális Nagykovácsi, IV. 6. Ba- Pilisszentiván, VIII. 9. logh Károly. Szimandl József, kb. 6 km. N Pilisszentiván, VII. 20. Ibidem, VIII. 18. YYora- Pollák dakab. ek Károly. 18. Motacilla alba 635. Pilisszentiván, VII. 1. Bieka, Sfax, Tunis, ', 18 54'. Nagy Antal km.. Paul Bedé Újpest, V. 14. Kiss Ibidem, V. 30. Kiss 19. Parus maior 261. Liget, XII. 8. Bónert Ibidem, XL 13. Bónert 263. Liget, XII. 11. Bónert Ibidem, Hieme 1952/53. 6 eset- József, ben six times Liget, VI. 19. Keve And- Kaposvár-Tokajpuszta, rás XI; 25. Kühár József, kb. 35. km. NWW Tahi, I. 15. Ziegner Ibidem, Urban Sándor Liget, XII. 7. Bónert Ibidem, IV. 18. Bónert Liget, XII. 7. Bónert Ibidem, 1952/53. Hieme. 3 eset- József, ben three times, Bónert Liget, XII. 7. Bónert Ibidem, 1952/53. Hieme. 5 eset- József, ben fivetimes, Bónert 265

14 3334. Liget, I. 24. Bónert Liget, I. 23. Bónert Liget, II. 6. Bónert Liget, II. 6. Bónert Liget, II. 6. Bónert Bükkszenterzsébet, I. 17. Schmidt Bükkszenterzsébet, I. 17. Schmidt Bükkszenterzsébet, I. 17. Schmidt Bükkszenterzsébet, I. 18. Schmidt Bükkszenterzsébet, I. 21. Schmidt Bükkszenterzsébet, I. 21. Schmidt Császló, V. 22. Baboss Jenő Budakeszi, VII. 22. Som Bükkszenterzsébet, X. 22. Schmidt Egon Bükkszenterzsébet, X. 26. Schmidt Bükkszenterzsébet, XI. 5. Schmidt Bükkszenterzsébet, XI. 9. Scmidt Bükkszenterzsébet, XI. 24. Schmidt Bükkszenterzsébet, XII. 8. Schmidt Bükkszenterzsébet, XII. 20. Schmidt Bükkszenterzsébet, XII. 24. Schmidt Békásmegyer, X. 21. Ziegner János Ibidem, II. 24. Bónert Ibidem, 1952/53. Hieme. 2 esetben twice, Bónert Ibidem, 1952/53. Hieme. 8 esetben eight times, Bónert dózsef. Ibidem, IV. 18. Bónert Ibidem, IV. 23. Bónert Ibidem, XI. 1. Schmidt Ibidem, XI. 2. Schmidt Ibidem, I. 28. Schmidt Ibidem, X. 27. Schmidt Egon Ibidem, XI. 10. Schmidt Ibidem, X. 27. Ibidem, I. 5. Schmidt Ibidem, II. 26. Baboss Jenő. Ibidem, X. 25. Fleischbauer Károly. Ibidem, II. 18. Schmidt Ibidem, XII. 8. Ibidem, II. 18. Schmidt Ibidem, XII. 11. Schmidt Ibidem, XII. 12. Schmidt Ibidem, I. 22. Schmidt Ibidem, II. 11. Schmidt Ibidem, I. 26. Schmidt Ibidem, I. 26. Schmidt Ibidem, II. 9. Ziegner 266

15 Budakeszi, VIII. 17. Som Budapest-Hűvösvölgy, V. 9. Starnberger Tahi, IV. 4. Ziegner János Békásmegyer, XI. 12. Ziegner Békásmegyer, X. 31. Ziegner Budapest-Kurucles, I. 11. Koffán Károly Tahi, V. 1. Váradi Pesthidegkút, VI. 12. Thaly Zoltán Pesthidegkút, XII. 7. Thaly Zoltán. Ibidem, XI. 1. Fleischhauer Károly. Ibidem, I. Jenéi György. Ibidem, II. 16. Urbán Sándor. Ibidem, XII. 25. Ziegner Ibidem, XII. 25. Ziegner Ibidem, II. 15. Bukovszky Péter. Ibidem, IV. 19. Urbán Sándor. Ibidem, XII. 20. Thaly Zoltán. Ibidem, XII. 11. Papp Márton. 20. Aegithalos caudatus Balatonmária, V. 13. Will Hubert. Ibidem, István II. 2. Farkas 21. Lanius collurio 880. Budapest, IX ', 18 59', Kurucz 22. Muscicapa striata Hévíz, VI. Györik 23. Phylloscopus collybita Budakeszi, V. 21. Starnberger 24. Sylvia atricapilla Praha M Budapest-Hűvösvölgy, VI. 15. Festetics Praha Z Budapest-Hűvösvölgy, V. 15. Starnberger 25. Turdus ericetorum Budapest-Hűvösvölgy, VI ', 18 59', Starnberger Budapest-Hűvösvölgy, VIII ', 18 59', Balogh Károly. Arborea, Prov. Cagliari, Sardegna, XII. 22. C. Gaspare 1200 km. Ibidem, VI. 17. Kalmár István. Ibidem, V. 22. Tóth Rihárd. Ibidem, VII. 6. Sopronyi Budakeszi, VIII. 15. Warga Kálmán, kb. 3 km. W. Macerata, Marche, III km. A. Toschi. Frosinone, Lazio, III km. A. Toschi 267

16 26. Turdus merula Budapest-Hűvösvölgy, V. 28. Koffán Károly Budakeszi, VII ' 18 56', Som Ferenc Budapest-Kurucles, VI. 23. Orolin András. Budapest, Garas u., VI. 27. kb. 2 km. S. Macerata, Marche, II. 630 km. A. Toschi. Ibidem, VIII. 7. Orolin András Monticola saxatilis Praha K Pilisvörösvár, 18. Farkas Tibor VI. lindem, VI. 3. Farkas Tibor. 28. Phoenicurus ochruros Budapest-Hűvösvölgy, VII. 1. Starnberger 29. Luscinia megarhyncha Győr, IV. 8. Sopronyi Budapest-Remetehegy, VIII. 25. Szijj László Pilisszentkereszt, VI. 6. Haász Budapest-Csillebérc, V. 7. Hollósy Sándor. Sempach Pesthidegkút, IX. 5. Dandl 30. Luscinia luscinia Budapest-Remetehegy, VIII. 24. Szijj László. 31. Erithacus rubecula 846. Budapest-Margitsziget, V. 22. Kovács András Pesthidegkút, II. 20. Starnberger 32. Dendrocopos syriacus Békásmegyer, IV. 13. Ziegner János 33. Jynx torquilla Hajdúhadház, VJI. 10. Sóvágó Mihály. Ibidem, VII. Thaly Béla. Ibidem, V. 3. Tölgyesi dános. Ibidem, VIII. 25. Dandl Ibidem, IV. 24. Haász Ibidem, IV. 18. Csóka Nagykovácsi, IV. 21. Laskó Konstantin kb. 5 km. W. Ibidem, IX. 2. Farkas Tibor. Ibidem, V. 25. Ibidem, XII. 27. Starnberger dános. Ibidem, IX. 9. Ziegner dános. Ibidem, VII. 27. Sóvágó Mihály.

17 34. Accipiter gentilis Budakalász, X. 11. Juhász Praha D Sopron, VII. 9. Marschall Gyula. 35. Accipiter nisus Gödöllő, VII. 15. Csóka Sződliget, XI. 1. Som 36. Pernis apivorus Gödöllő, VII ', 19 21', Csóka Praha C Gödöllő, VII. 9. Csóka 37. Platalea leucorodia Kisbalaton, VII Ardea cinerea Kisbalaton, VII. 4. Warga Kálmán Kisbalaton, V. 26. Warga Kálmán Kisbalaton, VII Ardea purpurea Gárdony, VI. 18. Szijj Gárdonv, VI ', 18 32',' Szijj Velence, VI. 13. Szabó L. Vilmos Velence, VI. 13. Szabó L. Vilmos Kisbalaton, VI. 10. Warga Kálmán Kisbalaton, VI. 13. Warga Kálmán Kisbalaton, VI, 13. Warga Kálmán. Palarikovo (Tótmegver), I. 21. kb. 125 km. NW. Stollmann András. Harka, IX. 15. kb. 5 km. S. Marschall Gyula. Ibidem, VI. 23. Csóka Budapest-Márionhcgv, XII. 13. kb. 25 km. SW. Borsos László. Reggio, Calabria, V km. A. Toschi. Ibidem, V. 10. Hauer Damous,. Tunisie, Print ', 09 37', M. Arnould 1200 km. Nagyatád, V. 23. kb. 50 km. SSE. Papp dános. Xapoli, I km. A. Toschi. Firenze, km. A. Toschi. Rábapatona, VIII. 25. kb. 100 km. NW. La Valetta, Malta, IN km. E. Mercer. Nádasladány, VIII. 26. kb. 10 km.'sw Deli András. Dömsöd, VIII. 19. kb. 35 km. SE. Jászfalussv Lajos Veliki Zdenci, Croatia, IX ', 17 07'. R. Kroneisl. 110 km. S. Keszthely, VIII. 24. Hoffmann Sándor. Bielo Brdo, Croatia, VIII ', 18 53', IL Kroneisl 150 km. SE. 269

18 Kisbalaton, VI. 13. Warga Kálmán Kisbalaton, VI. 15. Warg a Kálmán. 40. Egretta alba Kisbalaton, VI. 26. Steffel Gábor. 41. Ardeola ralloides Kisbalaton, VII Rétszilas, VII. 25. Szijj.J ózséf Rétszilas, VII. 25. Pátkai Imre. 42. Nycticorax nycticorax Kisbalaton, VII Kisbalaton, VII Rétszilas, VII. 25. Pátkai Imre Rétszilas, VI. 11. Ziegner Sempach Geszt, VII ', 21 35', Müller Géza. 43. Anas platyrhyncha 950. Szeged-Fehértó, VI Szeged-Fehértó, VI Recurvirostra avosetta Szeged-Fehértó, VI Sterna hirundo Szeged-Fehértó, VI Szeged-Fehértó, VII. 17. Avellino, Campania, IX km. A. Toschi. Xedeljanec, Varasdin, Croatia, VIII ', 16 21', R. Kroneisl. 175 km. SW. Valle Penini, Burano, Venezia I km. E. Moltoni. Slivno Ravno, Metkovic, Dalmácia, X ', 17 13', R. Kroneisl. 400 km. Sibari-Cosensa, Calabria, IX km. A. Toschi. Reggio, Calabria, IX km. Domenico Neri. Balatonfenyves, X. 9. kb. 20 km. E. Kiss Béla. Zabbar, Malta, X. 7. Emmanuele Magro km. Velence, IX. 10. kb. 40 km. N. Szabó L. Vilmos. Reggio, Calabria, IX km. A. Toschi. Székudvar, VI. kb. 50 km. S. A. Schifferli. Bosut, Macva, Serbia, X ', 19 22', R. Kroneisl. 160 km. S. Csanytelek, IX. 13. kb. 30 km. N. Csontos Warna, Bulgária, IV km. I. Buresch. Balmazújváros, VI. 17. kb. 170 km. NNE. Béres Gábor. Ibidem, VIII. 3. Beretzk Péter.

19 46. Larus ridibundus Rétszilas, Imre Rétszilas, Szeged-Fehértó, Szeged-Fehértó, Szeged-Fehértó, Rétszilas, Imre. Rétszilas, Szeged-Fehértó, Szeged-Fehértó, Szeged-Fehértó, Szeged-Fehértó, Szeged-Fehértó, Szeged-Fehértó, Szeged-Fehértó, VI. 21. Pátkai VI. 22. Szijj Rétszilas, VI. 21. Pátkai Imre. Rétszilas, József 1951 VI. 21. Szijj Szeged-Fehértó, VI. 18. Szeged-Fehértó, VI VI VII VII. 5. VI. 12. Pátkai VI. 12. Ziegner VI VI VI VI VI VI VI. 21. Bologna, VIII km. A. Toschi. Laguna di Chioggia, Venezia, VIII km. E. Moltoni. Roma, II km. A. Toschi. Sárszentmiklós, VII. 23. kb. 5 km. E. Ibidem, V. 13. Beretzk Péter. Siponto, Golfo di Manfredonia, Puglie, XII km. E. Moltoni. Trogir, Sv. Bilusine-Blato, Dalmácia 43 31', 16 15', I km. R, Kroneisl. Sidi Tabet, Tunisie, I km. M. Arnould. Bari, I km. A. Toschi. Ferrara, XII km. A. Toschi. Gorizia, III km. A. Toschi. Vaccarés, Camargue, I km. Luc Hoffmann 43 33', 04 35'. Napoli, Campania, X km. A. Toschi. Lago Trasimano.Umbria, X. 730 km. A. Toschi. Firenze, XII km. A. Toschi. Roma, I km. A. Toschi. Pisa, Toscana, XI km. A. Toschi. Vinna, III ', 21 50', kb. 280 km. NE. Bocskoros 271

20 XVIIth Report on Bird-Bándiné in Hungary By Dr. Imre Pátkai The year 1951 marked the beginning of a new area for the Hungárián explorers of bird-migiation. Our Institute again took up its work with series of bird-rings starting from number one, bearing a new inscription. During the years we could only overcome the difficulties of starting the work once again with old rings, that were left at our cooperators here and there and later on we used the rings kinjly given us by Swiss and Czechoslovakian brother-institutions. The number of our cooperators that took part in this work increased frcm 42 in 1951 to 83 tili December This incrcase in the circle of voluntary cooperators not only resulted in a constantly growing démand for rings for the US3 of marking birds, but also in a demand for the increase of their scientific ornithological knowledge. Thus our System of the "last Wednesdays" was set up, to enable the Institute to carry out its work and its other special tasks and also to fulfil this constantly growing demand. On the last Wednesdays of each month we take the ringing-reports from our cooperators living in the Capital and its Surroundings, we hand over the necessary series of rings to replace the ones used up, and in the frarne of scientific ornithological edueation, technical questions of ringing birds are dealt with too. On these occasions catching methods and instruments and last but not least, questions connected with identification of various species were diseussed as well. A special course to learn identification of bird's species was run with the participation of 40 cooperators from September 1952 tili June Those especially diligent members have to be particularly mentioned, who, though working during the nighthours, attended this e ve ni ng-course and left the Institute for their place of work. It became more and more difficult to fulfil our enthusiastic cooperators' growing demand for rings and thus the thought of meehanizing the proeess of making rings spontaneously cropped up. According to their profession, the members of the course of féred to plan the necessary machine and various detail-work of construction. Győző Kállai, planning-technic ian of the Hungárián Optica! Works offered to plan the machine and to devise the detailed drawings of the plan. Instrument-maker Ferenc Yáracli from the Textilé Works at Budakalász took over the welding of the machine. The works of turnery were sháred by tool-maker György Jeney and bis workingcolleagues in the Telephone-Factory, by tool locksmith Pál Beck from the Factory of Welding-Implemonts, further by tooblocksmith Lajos Juhász, overseer Lajos Szabó and Rezső Bányai from the Crude-Oil Pumps' Factory. The components manufactured by milling were made by miller Ferenc Som in the Central Tool-Factory. Sándor Kertész, constructor in the Rákosi Factories has sent plans for the construction of a machinery for bending the rings, it was then manufactured by technical Controller Géza Pruckner of the Budapest Tool-Machine-Factory. Ali this work has been done by our cooperators out of waste-material, entirely free of charge. We are greatly indebted to all of them, as well as to the management of the factories mentioned above for their unselfish aid with which they greatly helped our scientific work. Our new types of rings : 1. 'Swallow' 2. "Thrush" 3. "Gull" 4. "Duck" 5. "Heron" 6. "Stork" 7. "Eagle" typ? type type type type 1 ype type inscription : Budapest, Madártan, do,, do inscription inscription do do 7J Budapest, Hungária, Madártan measurements: Ornithologia, Hungária Madártani Intézet measurements: 8 X 11 mm 10 x 22 mm 13x20 mm Budapest, 13x41 mm 16x41 mm 18x50 mm 20 X 80 mm The rings are made of aluminium. Among our experiences made during the work of ringing birds, there is one which has to be mentioned as it may cause confusion. Some of the birds marked with our rings 272

21 fel] into the hands of people who illegally catch and seil birds. As they are afraid of punishment, they do not report the rings of the birds caught, but cause confusion by putting the längs on some other birds, that are naturally not reported. When the marked bird is later reported back, differences between the reported species and our records arise from these facts. This problem is chiefly significant at the ringing of small song-birds. Therefore we ask our brother institutions abroad to kindly control, whether the species of birds with Hungárián rings reported to them are correctly determined. Our institute has systematically done ringing work on certain territories right from the start, e.g. Kisbalaton. These are mostly large territories and therefore it happened, that in our various reports on ringing, different geographic degrees were given. In order to urüfy our future reports on ringing, we take the opportunity now to give the degrees which will constantly be used in future. Kisbalaton Lake Fehértó near Rétszilas Szeged 46 '40, 46 20', 46 50', 17 15' 20 05' 18 35' Most of the birds marked in Hungary are ringed at the above three places, therefore their names are mostly met with in our accounts of ringed birds reported back. Thus the constant repetition of coordinates becomes unnecessary. In three years' work of ringing birds 98 cooperators helpedusin a most unselfish, way. The results in ringing some species, mounted almost as rapidly as a geometrical Progression, such as in the case of several species of Finches. The reports of ringing during the years are given in the following table : see Hungárián text p Aquila

Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez

Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez Fol. Hist. nat. Mus. Matr. 4. 1976-77. Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez KÉVE, András Természettudományi Múzeum, Budapest ABSTRACT: (Further Data to the knowledge of the

Részletesebben

XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor. Táborzáró beszámoló

XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor. Táborzáró beszámoló MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 214. 1 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország

Részletesebben

Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület. Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei

Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület. Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei Készítette: Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület 2012. Ez a tanulmány a következő személyek kitartó és

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Putnoki Kányás-tető és Ősbükkös Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:11:38 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: 39.2 hektár

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Dombóvár város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védelméről Dombóvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ MUNKATÁRSAK (Faragó Sándor) 12

Tartalomjegyzék. A FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ MUNKATÁRSAK (Faragó Sándor) 12 NYUGAT-MAGYARORSZÁG FÉSZKELŐ MADARAINAK ELTERJEDÉSI ATLASZA Tartalomjegyzék ELŐSZÓ (Kárpáti László) 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 3 BEVEZETÉS (Faragó Sándor) 5 KUTATÁSI MÓDSZEREK 5 A TEREPI MEGFIGYELÉSEK AJÁNLOTT MÓDJA

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Halastó és térsége Utoljára módosítva: 2013-12-17 18:09:07 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. MADÁRVILÁGA 2000.

A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. MADÁRVILÁGA 2000. A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. A TÓCÓ-VÖLGY MADÁRVILÁGA PÁSTI CSABA, DEBRECEN MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 2000. I. A TÓCÓ-VÖLGY FÖLDRAJZI FEKVÉSE, KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA Debrecen fő

Részletesebben

Molnár László. Beiträge zur Vogelwelt des Labodár-Zsup-sziget

Molnár László. Beiträge zur Vogelwelt des Labodár-Zsup-sziget ADATOK A LABODÁRI ZSUP-SZIGET MADÁR VILÁGÁRÓL Molnár László Beiträge zur Vogelwelt des Labodár-Zsup-sziget A közelmúltban fokozottabban megindult a folyóárterek rendezése (az áradások szabad lefutásának

Részletesebben

Madártani megfigyelések a Cserhátból

Madártani megfigyelések a Cserhátból Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 8. 1982 83. Madártani megfigyelések a Cserhátból SOLTI Béla Mátra Múzeum, Gyöngyös ABSTRACT: Ornithological observations in the Cserhát Mountains. Ornithofaunistical observations

Részletesebben

Adalékok a Mátra madáréletéhez

Adalékok a Mátra madáréletéhez Adalékok a Mátra madáréletéhez Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 9. 1984. CSÁK László Fülpösdaróc ABSTRACT: (Data to the birdlife of the Mátra.) The author gives an account of the presence of 64 bird species

Részletesebben

A BUDAPESTI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN ÉSZLELT MADÁRFAJOK. Über die Vogelwelt des Sas-hegy Naturschutzgebietes in Budapest

A BUDAPESTI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN ÉSZLELT MADÁRFAJOK. Über die Vogelwelt des Sas-hegy Naturschutzgebietes in Budapest A BUDAPESTI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN ÉSZLELT MADÁRFAJOK Dr. Simig Lajos Über die Vogelwelt des Sas-hegy Naturschutzgebietes in Budapest Az 1958-ban természetvédelmi területté nyilvánított budapesti

Részletesebben

standard hálóállást használtunk, 33 darab 12 méteres és 1 darab 7 méteres lengyel hálóval. Az adatfelvételezést a protokoll szerint végeztük. Jelen be

standard hálóállást használtunk, 33 darab 12 méteres és 1 darab 7 méteres lengyel hálóval. Az adatfelvételezést a protokoll szerint végeztük. Jelen be MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXI. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 26. 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország egyik

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Pusztamizsei Holt-Zagyva és ártere Utoljára módosítva: 2013-08-22 21:54:25 Megye: Jász-Nagykun-Szolnok Községhatár: Jásztelek A terület kiterjedése: 70.942

Részletesebben

SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum

SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum \ Fol. Hist-nat Mus. Matr. 11. 1986. Adatok a Hevesi-sík madárvilágához SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum ABSTRACT: Author writes about his ornithological observations at the flood-area along the Tisza

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI M A D A R A K MÉRETEI. írta : f Dr. Vasvári Miklós 1

MAGYARORSZÁGI M A D A R A K MÉRETEI. írta : f Dr. Vasvári Miklós 1 MAGYARORSZÁGI M A D A R A K MÉRETEI írta : f Dr. Vasvári Miklós 1 A Madártani Intézetbe rendszeresen küldött madarak méreteit mindig gondosan felvettem, és munkatársaimat is biztattam a méretek felvételére

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN AQUILA 1992. VOL.: 99(149-154) ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN Schmidt Egon Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest Abstract

Részletesebben

A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE BEN

A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE BEN Tájökológiai Lapok 2 (2): 365 370. (2004) 365 A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE 2003 2004-BEN BAJOR ZOLTÁN Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Tájökológiai Tanszék 2103

Részletesebben

Radetzky Jenõ tojásgyûjteményének katalógusa

Radetzky Jenõ tojásgyûjteményének katalógusa FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2012 36: 123 138 Radetzky Jenõ tojásgyûjteményének katalógusa SOLTI BÉLA ABSRACT: (The catalogue of Jenõ Radetzky s bird egg collection) The author deals with

Részletesebben

A D A T O K A GERECSE-HEGYSÉG A KÖZÉPSÖ-DUNA MADÁRVILÁGÁHOZ. írta : dr. Sághy

A D A T O K A GERECSE-HEGYSÉG A KÖZÉPSÖ-DUNA MADÁRVILÁGÁHOZ. írta : dr. Sághy ÉS A D A T O K A GERECSE-HEGYSÉG A KÖZÉPSÖ-DUNA MADÁRVILÁGÁHOZ írta : dr. Sághy Antal Megfigyeléseimet a Duna partján fekvő Lábatlan és Süttő községek közelében végeztem, így nemcsak a hegyi madarakról

Részletesebben

Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 3. szám Szerkesztette: Dr. Gyurácz József Szombathely 1998

Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 3. szám Szerkesztette: Dr. Gyurácz József Szombathely 1998 1 Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 3. szám Szerkesztette: Dr. Gyurácz József Szombathely 1998 2 Herman Ottó emlékének ISSN 1416-6356 Kiadja a Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME

Részletesebben

MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXIV. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 29. 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország egyik

Részletesebben

A Sajó-Hernád-sík és a Sajó-völgy gerinces faunájáról

A Sajó-Hernád-sík és a Sajó-völgy gerinces faunájáról Fol. Hist.-nat Mus. Matr., 17: 199-208, 1992 A Sajó-Hernád-sík és a Sajó-völgy gerinces faunájáról VIZSLÁN Tibor - SZENTGYÖRGYI Péter ABSTRACT: (Vertebral Fauna of the Sajó-Hernád Plain and the Sajó Valley)

Részletesebben

A MADÁRTANI INTÉZET É VI MA D Á R- J ELÖLESEI \ X V I. G Y Ü RÜZÉSI J E L E N T É S

A MADÁRTANI INTÉZET É VI MA D Á R- J ELÖLESEI \ X V I. G Y Ü RÜZÉSI J E L E N T É S A MADÁRTANI INTÉZET 197 1. É VI MA D Á R- J ELÖLESEI \ X V I. G Y Ü RÜZÉSI J E L E N T É S Schmidt Egon Bird-Bandiiig of the Hungárián Ornithological Institute in the Year 1974. 26th Report on Bird Banding

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Várfürdő és Almássy-kastélypark Utoljára módosítva: 2013-09-14 08:50:22 Megye: Békés Községhatár: Kétegyháza A terület kiterjedése: 14.2 hektár Védetté

Részletesebben

KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS

KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS AQUILA 1994. VOL.: 101 (259-262) KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS Lars Jonsson: Birds of Europe With North Africa and the Middle East Svédből fordította D. Christie. Christopher Helm (Publishers) Ltd. London. 1992

Részletesebben

A ZIRCI ARBORÉTUM MADÁRVILÁG; (1971. VIII. EGYÉVES MEGFIGYELÉS ALAPJÁN IX)

A ZIRCI ARBORÉTUM MADÁRVILÁG; (1971. VIII. EGYÉVES MEGFIGYELÉS ALAPJÁN IX) A ZIRCI ARBORÉTUM MADÁRVILÁG; (1971. VIII. EGYÉVES MEGFIGYELÉS ALAPJÁN -1972. IX) A Zirci Arborétum (továbbiakban arborétum) növekvő látogatottsága egyre inkább szükségessé tette, hogy minél előbb rendelkezésünkre

Részletesebben

XV. KÜLFÖLDI GYÜRÜS MADARAK KÉZRE KERÜLÉSEI XXXVII. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS. Records oí birds ringod abroad 37th report of bird-banding

XV. KÜLFÖLDI GYÜRÜS MADARAK KÉZRE KERÜLÉSEI XXXVII. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS. Records oí birds ringod abroad 37th report of bird-banding XV. KÜLFÖLDI GYÜRÜS MADARAK KÉZRE KERÜLÉSEI XXXVII. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS Records oí birds ringod abroad 37th report of bird-banding László Haraszthy Egon Schmidt Podiceps ruficollis Ljubljana ad. 110 135

Részletesebben

A TAPOLCAI-MEDENCE MADÁRVILÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ CÖNOLÓGIAI ËS ÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATA

A TAPOLCAI-MEDENCE MADÁRVILÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ CÖNOLÓGIAI ËS ÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATA A TAPOLCAI-MEDENCE MADÁRVILÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ CÖNOLÓGIAI ËS ÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATA A feladat körvonalazása és a területegységre vonatkozó eddigi kutatások A Bakony hegység természettudományi szempontból

Részletesebben

Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag

Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag Svájci Hozzájárulás Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken SH/4/8 Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag MTA ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT Fenntartható

Részletesebben

Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madár faunájához

Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madár faunájához Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 8. 1982 83. Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madár faunájához BARTA Zoltán Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc ABSTRACT: On the bird-fauna of the Hór-Valley in

Részletesebben

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához:

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához: NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3658-3/14/2012./I.

Részletesebben

A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága

A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága Crisicum 3. pp.199-203. A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága Dan Munteanu Bevezetés 1989-ben a Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő felkerült a romániai Fontos Madárélőhelyek (Important Bird

Részletesebben

Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet gerincesfaunája (Vertebrata)

Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet gerincesfaunája (Vertebrata) Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 6 257272 Pécs, 1992 BédaKarapancsa Tájvédelmi Körzet gerincesfaunája (Vertebrata) MAJER József MAJER, József: The vertebrates of BédaKarapancsa nature protection area,

Részletesebben

A MADÁRTANI INTÉZET MADÁRJELÖLÉSEI XXXIV. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS BIRD-BANDING OF THE HUNGÁRIÁN INSTITUTE FOR ORNITHOLOGY 34th REPORT ON BIRD-BANDING

A MADÁRTANI INTÉZET MADÁRJELÖLÉSEI XXXIV. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS BIRD-BANDING OF THE HUNGÁRIÁN INSTITUTE FOR ORNITHOLOGY 34th REPORT ON BIRD-BANDING A MADÁRTANI INTÉZET MADÁRJELÖLÉSEI XXXIV. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS BIRD-BANDING OF THE HUNGÁRIÁN INSTITUTE FOR ORNITHOLOGY 34th REPORT ON BIRD-BANDING Egon Schmidt Nycticorax nycticorax 503 284 0 Nagyhegyes,

Részletesebben

Móricgát madárvilága

Móricgát madárvilága Móricgát madárvilága EMMI Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a tudományhoz alprogram 2018/2019 Azonosító: UT-2018-0011 Készítette: Pál Szabina, Losoncz Tamás, Bozó Nataniel Noel, Deák Levente, Kohlrusz Péter

Részletesebben

Adatok a hargitai Ivó völgy madárvilágához (Románia)

Adatok a hargitai Ivó völgy madárvilágához (Románia) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2003 27: 359 364 Adatok a hargitai Ivó völgy madárvilágához (Románia) FODOR ISTVÁN ABSTRACT: Bird density, diversity and similarity estimation were carried out

Részletesebben

MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN

MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN A Puszta 2002 1/19. pp. 229-237. MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN ENGI LÁSZLÓ MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, SZEGED 2001 Gyerekkoromban, 12 évesen kezdtem madarászni. Fő közlekedési

Részletesebben

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága The wildlife of calcareous sand steppe areas in military use in the Hungarian Little Plain Tanulmánygyűjtemény RENCE 1. A kisalföldi

Részletesebben

Madárvonulási adatok Magyarországból. Vogelzugsdaten aus Ungarn.

Madárvonulási adatok Magyarországból. Vogelzugsdaten aus Ungarn. SCHENK J. MADÁRVONULÁSI ADATOK 39 Madárvonulási adatok Magyarországból. Közreadja: SCHENK JAKAB. III. (1920-as) évfolyam.*) Vogelzugsdaten aus Ungarn. Herausgegeben von JAKOB SCHENK. III. Jahrgang (1920).*)

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V ALPÁR-BOKROSI TISZA-ÁRTÉRI ÖBLÖZET (HUKN10004) különleges madárvédelmi

Részletesebben

Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez

Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 3. 1975. Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez KÉVE András Természettudományi Múzeum, Budapest ABSTRACT: (Data to the knowledge of the bird fauna of

Részletesebben

J_ 02.. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

J_ 02.. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló J_ 02.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Felsőrákosi-rétek helyi jelentőségű természetvédelmi területének

Részletesebben

France N W

France N W t A MADÁRTANI INTÉZET MADÁR JELÖLÉSEI XXXI. GYŰRŰZÉSI JELENTÉS BIRD-BANDING OFTHE HUNGÁRIÁN 0 RNITHOLO GIC AL INSTITUTE 31. REPORT ON BIRD-BANDING Egon Schmidt Ciconia ciconia Gólya V 938 puli. 06.07.77.

Részletesebben

BEJELENTÉSEK REPORTINGS

BEJELENTÉSEK REPORTINGS BEJELENTÉSEK REPORTINGS 1. XIX Congressus Internationalis Ornithologicus. FIRST ANNOUNCEMENT At the XYLII International Ornithological Congress in Moscow the International Ornithological Committee accepted

Részletesebben

Adatok az uhu (Bubo bubo) táplálkozásához. 98 Regionális védelem, felmérések / Regional protection and monitoring

Adatok az uhu (Bubo bubo) táplálkozásához. 98 Regionális védelem, felmérések / Regional protection and monitoring Adatok az uhu (Bubo bubo) északkelet-magyarországi állományának táplálkozásához Petrovics Zoltán* & Solti Béla *Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, H-3758 Jósvafő, Tengerszem-oldal 1. Email: z.petrovics55@gmail.com

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Ikervári Zsidahó dűlő Utoljára módosítva: 2014-09-02 12:13:03 Megye: Vas Községhatár: Ikervár A terület kiterjedése: 61,4216 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

BERETZK PÉTER ÖRÖKLETÉTE

BERETZK PÉTER ÖRÖKLETÉTE BERETZK PÉTER ÖRÖKLETÉTE CSIZMAZIA GYÖRGY GASKÓ BÉLA (Tanárképző Főiskola, Biológia Tanszék Móra Ferenc Múzeum, Szeged) Dr. Beretzk Péter MÁV- főorvos 1951-ben a Szegedi Állami Múzeumnak" ajándékozta méltán

Részletesebben

AQUILA VOL.: 102 ( ) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN

AQUILA VOL.: 102 ( ) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN AQUILA 1995. VOL.: 102 (171-177) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN Gyurácz József & Bánhidi Péter Abstract Gyurácz, J. & P. Bánhidi (1995):

Részletesebben

A MADÁRTANI INTÉZET MAD ÁR JELÖLÉSEI XXXVI. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS. BIRD-BANDING OF THE HUNGÁRIÁN INSTITUTE FOR ORNITHOLOGY 36rd REPORT ON BIRD-BANDING

A MADÁRTANI INTÉZET MAD ÁR JELÖLÉSEI XXXVI. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS. BIRD-BANDING OF THE HUNGÁRIÁN INSTITUTE FOR ORNITHOLOGY 36rd REPORT ON BIRD-BANDING A MADÁRTAN NTÉZET MAD ÁR JELÖLÉSE XXXV. GYÜRÜZÉS JELENTÉS BRD-BANDNG OF THE HUNGÁRÁN NSTTUTE FOR ORNTHOLOGY 36rd REPORT ON BRD-BANDNG László Haraszthy Egon Schmidt Ardea pur pur ea 502 158 0 Adony (L.

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 11. szám Ornithological Newsletter of Vas County The 11 th issue. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 11. szám Ornithological Newsletter of Vas County The 11 th issue. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 11. szám Ornithological Newsletter of Vas County The 11 th issue Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2006 2 Keve András (1909-1984) emlékének

Részletesebben

Fajok leírása A Temesváron véletlenszerű jelleggel előforduló és az EEC 79/409 Irányelve által védett fajok

Fajok leírása A Temesváron véletlenszerű jelleggel előforduló és az EEC 79/409 Irányelve által védett fajok 3.4. Az avifaunára vonatkozó tanulmány eredményeinek bemutatása 3.4.1. Fajok leírása 3.4.1.1. A Temesváron véletlenszerű jelleggel előforduló és az EEC 79/409 Irányelve által védett fajok FALCONIDAE CSALÁD

Részletesebben

A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor évi beszámolója

A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor évi beszámolója A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor 5. évi beszámolója A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor (FOT) 5. évi madárgyűrűzési munkája összesen 3 napon zajlott április 9. és november 4. között. A költési id szakban szokásosan

Részletesebben

A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése

A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése Natura Somogyiensis 26 117-122 Ka pos vár, 2015 A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése Kovács Gyula 1,2 & Jakus László 2 1Nyugat-Magyarországi Egyetem, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

Részletesebben

Növénytani és madártani adatok a monoki Õr-hegy és Szõlõs-hegy területérõl*

Növénytani és madártani adatok a monoki Õr-hegy és Szõlõs-hegy területérõl* FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2006 30: 415 421 Növénytani és madártani adatok a monoki Õr-hegy és Szõlõs-hegy területérõl* BARATI SÁNDOR, HUDÁK KATALIN & ÉZSÖL TIBOR ABSTRACT: The authors

Részletesebben

MagyarorszАg madаrfajainak jegyzиke

MagyarorszАg madаrfajainak jegyzиke MagyarorszАg madаrfajainak jegyzиke MAGYAR GАbor H-1121 BUDAPEST, KЖltУ u. 21. Hungary ABSTRACT MAGYAR, G.: Checklist of the birds of Hungary PartimadАr 5: This is a list of the 365 different bird species

Részletesebben

Kutatási jelentés 2008 Nagy Zsolt. LIFE 05NAT/HU/ számú projekt

Kutatási jelentés 2008 Nagy Zsolt. LIFE 05NAT/HU/ számú projekt 1. Tevékenységek: Kutatási jelentés 2008 Nagy Zsolt Pannon gyeptípusok élőhelykezelése Magyarországon LIFE 05NAT/HU/000117 számú projekt Belsőbárándi löszvölgy projekt terület A vizsgálat elsődleges célja

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 20. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 20 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 20. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 20 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 20. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 20 th Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2015 2 Chernel István (1865-1922) emlékének

Részletesebben

CSIGÁT APLÁLÉK A. írta:

CSIGÁT APLÁLÉK A. írta: A M A D A R A K CSIGÁT APLÁLÉK A IV. írta: dr. Keve András Az állatgyógyászat és így a mezőgazdaságtan és vadgazdaságtan egyik fontos kérdése, hogy hogyan terjednek az állatbetegségek. A madarak szerepe

Részletesebben

6. szám 1993. október

6. szám 1993. október 6. szám 1993. október A Magyar Madártani És Természetvédelmi Egyesület Soproni Csoportjának Lapja 1. Bevezetés A Fertő-táj hazai részén előforduló madarak névjegyzéke (1971-1992) A Fertő madártani kutatása

Részletesebben

ÉS A KÖZELBEN LÉTESÜLT HOMOKBÁNYA MADÁRFAUNISZTIKAI ADATAI

ÉS A KÖZELBEN LÉTESÜLT HOMOKBÁNYA MADÁRFAUNISZTIKAI ADATAI A dorozsmai hosszúháti A Puszta trágyaszikkasztó 2004 1/21. pp. madárfaunisztikai 223-234. adatai Engi László A DOROZSMAI HOSSZÚHÁTI TRÁGYASZIKKASZTÓ ÉS A KÖZELBEN LÉTESÜLT HOMOKBÁNYA MADÁRFAUNISZTIKAI

Részletesebben

A KARANCS-MEDVES HEGYSÉG MADÁRVILÁGA

A KARANCS-MEDVES HEGYSÉG MADÁRVILÁGA A KARANCS-MEDVES HEGYSÉG MADÁRVILÁGA Moskát Csaba Faunisztikai szempontból a Karancs-Medves Magyarország egyik legelhanyagoltabb tájegysége. Gyakran megtörtént, hogy madárvilágát a Cserhátéval azonosnak

Részletesebben

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védett állatfajai

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védett állatfajai A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védett állatfajai Puhatestűek Magyar név Tudományos név Védettség Természetvédelmi érték (Ft) Ugarcsiga Helix lutescens Balogcsiga Vertigo angustior Nagy hasascsiga Vertigo

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Naplás-tó és környéke Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:27:59 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, XVI. ker. A terület kiterjedése: 149.7194 hektár Védetté

Részletesebben

S17. Az észlelt madárfajok ismertetése

S17. Az észlelt madárfajok ismertetése ADATOK A KÖRIS-HEGY MADÁRVILÁGÁHOZ Az elmúlt év során 5 megfigyelő utamon érintettem a Kőris-hegyet, illetve a vonulatához tartozó Parajost és Kék-hegyet. Űtjaim alatt összesen 47 madárfajt észleltem e

Részletesebben

Innováció címe: Barátaink a madarak. Típusa: Témahét. Készítette: Véghné Tóth Andrea

Innováció címe: Barátaink a madarak. Típusa: Témahét. Készítette: Véghné Tóth Andrea Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben Pályázó neve: Göd Város Önkormányzata Pályázó címe: 2131. Göd, Pesti

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN

ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN Vizes élőhelyek és lápok megőrzése és állagjavítása a veszprémi Miklád én című alprojekt összefoglaló Természetvédelmi

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

ADATOK A DÉL-ALFÖLDI AKÁCOSOK MADÁRVILÁGÁHOZ. Dr. Rékási József Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma. Abstract

ADATOK A DÉL-ALFÖLDI AKÁCOSOK MADÁRVILÁGÁHOZ. Dr. Rékási József Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma. Abstract AQUILA 1992. VOL.: 99(137-148) ADATOK A DÉL-ALFÖLDI AKÁCOSOK MADÁRVILÁGÁHOZ Dr. Rékási József Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma Abstract Data on the bird-life of the locust-tree forests of the Southern

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Róka-hegyi bánya Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:40:58 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, III. ker. A terület kiterjedése: 9.0848 hektár Védetté

Részletesebben

HORTOBÁGY - HALASTAVI ÉVES MADARÁSZVERSENY TEREPNAPLÓ NÉV: LAKCÍM: TELEFON:

HORTOBÁGY - HALASTAVI ÉVES MADARÁSZVERSENY TEREPNAPLÓ NÉV: LAKCÍM: TELEFON: HORTOBÁGY - HALASTAVI ÉVES MADARÁSZVERSENY 2017 TEREPNAPLÓ NÉV: LAKCÍM: TELEFON: E-MAIL : Címlapfotó: Tar János: Batla Hátlapfotó: Simay Gábor: Nyári lúd Szöveg: Koczka András Nyomdai szerkesztés: Kovács

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Ikervári kockásliliom élőhely Utoljára módosítva: 2013-11-09 06:32:50 Megye: Vas Községhatár: Ikervár A terület kiterjedése: 73,14 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 41/A. -ában, valamint

Részletesebben

CHECKLIST OF BIRDS IN HUNGARY

CHECKLIST OF BIRDS IN HUNGARY CHECKLIST OF BIRDS IN HUNGARY Date(s): Place(s): www.hungarianbirdwatching.com Red-throated Diver Gavia stellata Északi búvár Black-throated Diver Gavia arctica Sarki búvár Little Grebe Tachybaptus ruficollis

Részletesebben

A M A G Y A R MADÁRTANI INTÉZET ÉVI MADÁRJELÖLÉSEI. írta : Warga Kálmán

A M A G Y A R MADÁRTANI INTÉZET ÉVI MADÁRJELÖLÉSEI. írta : Warga Kálmán A M A G Y A R MADÁRTANI INTÉZET 1 9 5 1 1 9 5 3. ÉVI MADÁRJELÖLÉSEI XVI. jelentés írta : Warga Kálmán A Madártani Intézet a madárjelölési munkálatok eredményeit ez alkalommal három fejezetben adja közre.

Részletesebben

ÁLLOMÁNYFELMÉRÉSE ÉS KÖLTÉSI EREDMÉNYEINEK

ÁLLOMÁNYFELMÉRÉSE ÉS KÖLTÉSI EREDMÉNYEINEK Aquila. Vol. 105-106, p. 59-69 Természetvédelmi Hivatal. 2000 RAGADOZÓMADÁR-FAJOK ÉS A HOLLÓ (CORVUS CORAX) ÁLLOMÁNYFELMÉRÉSE ÉS KÖLTÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA A BÖRZSÖNY-HEGYSÉGBEN 1983-94 KÖZÖTT Varga

Részletesebben

Schmidt Egon: Bagolyköpetek. Madártávlat, 1996. (3. évf.) 2. sz. 16. old. Schmidt Egon: Téli megfigyelések a budapesti Népligetben, 1994/95.

Schmidt Egon: Bagolyköpetek. Madártávlat, 1996. (3. évf.) 2. sz. 16. old. Schmidt Egon: Téli megfigyelések a budapesti Népligetben, 1994/95. Schmidt Egon: Bagolyköpetek. Madártávlat, 1996. (3. évf.) 2. sz. 16. Schmidt Egon: Téli megfigyelések a budapesti Népligetben, 1994/95. Madártani tájékoztató, 1995. 1. sz. jan-jún 28-29. Schmidt Egon:

Részletesebben

3. Jelentés az Állatiárról,

3. Jelentés az Állatiárról, 3. Jelentés az Állatiárról, Tisztelt Közgyűlés! Az állattárnak elmúlt évi működése részint az átköltözés előkészítésében, részint a gyűjtemény anyagának fölfrissítésében állott. Az átköltözés előkészületeihez

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Ferenc-hegy Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:39:31 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, II. ker. A terület kiterjedése: 6.5697 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Csörnöc-patak menti égeres láprét Utoljára módosítva: 2014-09-02 12:20:46 Megye: Vas Községhatár: Nádasd A terület kiterjedése: 79.385 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment

EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment 22.3.2019 A8-0206/419 419 Article 2 paragraph 4 point a point i (i) the identity of the road transport operator; (i) the identity of the road transport operator by means of its intra-community tax identification

Részletesebben

(Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján, december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok)

(Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján, december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok) 2010.1.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 20/7 IV (Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján, 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

Részletesebben

KÜLFÖLDI GYŰRŰS M A D A R A K KÉZREKERÜLÉSEI. XIX. GYŰRÜZÉSI JELENTÉS Dr. Keve András

KÜLFÖLDI GYŰRŰS M A D A R A K KÉZREKERÜLÉSEI. XIX. GYŰRÜZÉSI JELENTÉS Dr. Keve András KÜLFÖLDI GYŰRŰS M A D A R A K KÉZREKERÜLÉSEI XIX. GYŰRÜZÉSI JELENTÉS Dr. Keve András Az Aquila utolsó kötetében tett felhívásunkra számos régebbi adat került kezünkbe. Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,

Részletesebben

KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS

KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS Rakonczay Zoltán szerk. 1989: Vörös Könyv (Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 1-360.) A Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajok alcímet viselő kötet megjelentetése

Részletesebben

On The Number Of Slim Semimodular Lattices

On The Number Of Slim Semimodular Lattices On The Number Of Slim Semimodular Lattices Gábor Czédli, Tamás Dékány, László Ozsvárt, Nóra Szakács, Balázs Udvari Bolyai Institute, University of Szeged Conference on Universal Algebra and Lattice Theory

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT. Brüsszel, 2009. november 30. (OR. fr) PE-CONS 3681/1/09 REV 1 2009/0043 (COD) LEX 1113 CODIF 133 ENV 784 CODEC 1292

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT. Brüsszel, 2009. november 30. (OR. fr) PE-CONS 3681/1/09 REV 1 2009/0043 (COD) LEX 1113 CODIF 133 ENV 784 CODEC 1292 EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. november 30. (OR. fr) 2009/0043 (COD) LEX 1113 PE-CONS 3681/1/09 REV 1 CODIF 133 ENV 784 CODEC 1292 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Részletesebben

A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor évi beszámolója

A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor évi beszámolója A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor 6. évi beszámolója A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor (FOT) 6. évi vonuláskutatási munkája április 4-én vette kezdetét, s november 8-án ért véget. Összesen 36 napon folyt madárgyűrűzés

Részletesebben

A TISZAVASVÁRI FEHÉR- SZIK MADÁRVILÁGÁNAK ÖKOLÓGIÁJA ÖKOLOGIE DER VOGELWELT DES FEHÉR SZIK'S BEI TISZA VASVÁRI

A TISZAVASVÁRI FEHÉR- SZIK MADÁRVILÁGÁNAK ÖKOLÓGIÁJA ÖKOLOGIE DER VOGELWELT DES FEHÉR SZIK'S BEI TISZA VASVÁRI A TISZAVASVÁRI FEHÉR- SZIK MADÁRVILÁGÁNAK ÖKOLÓGIÁJA ÖKOLOGIE DER VOGELWELT DES FEHÉR SZIK'S BEI TISZA VASVÁRI Dr. Legány András A tisza vas vári Fehér-sziken 16 éve végzek ornitológiai megfigyeléseket

Részletesebben

MADÁRTANI ADATOK A PELLÉRDI-H ALAST A V A K R Ó L. Papp J. László

MADÁRTANI ADATOK A PELLÉRDI-H ALAST A V A K R Ó L. Papp J. László Aquila LXXVni-LXXIX. 1971-1972. MADÁRTANI ADATOK A PELLÉRDI-H ALAST A V A K R Ó L Papp J. László A Pécstől DNy-ra, mintegy 4 km-re fekvő, mesterséges halastavakon eddig is számosan végeztek madártani megfigyeléseket.

Részletesebben

Construction of a cube given with its centre and a sideline

Construction of a cube given with its centre and a sideline Transformation of a plane of projection Construction of a cube given with its centre and a sideline Exercise. Given the center O and a sideline e of a cube, where e is a vertical line. Construct the projections

Részletesebben

KÖNYVISMERTETÉS. A harmadik fejezet témája az areográfia, vagyis az elterjedési területek tanulmányozása.

KÖNYVISMERTETÉS. A harmadik fejezet témája az areográfia, vagyis az elterjedési területek tanulmányozása. KÖNYVISMERTETÉS Udvardy M., 1970; Dynamic Zoogeography (D. Van Nostrand Co. Ltd., London, pp. 445, 174 ábra, 14 táblázat, 4 tábla) Udvardy Miklós, Intézetünk volt kutatója igen sokoldalú iskolát futott

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Égeres növénytársulás a Majális parkban Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:04:21 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Miskolc A terület kiterjedése:

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 7. szám Ornithological Newsletter of Vas County The 7 th issue. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 7. szám Ornithological Newsletter of Vas County The 7 th issue. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 7. szám Ornithological Newsletter of Vas County The 7 th issue Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2002 2 Palkó Sándor (1959-2002) emlékének Memory

Részletesebben

A Puszta 1999. 1/16, pp. 25-31. MADÁRÁLLOMÁNYÁNAK VISZONYIRÓL A SZENNYEZÉSI HULLÁMOK KAPCSÁN 2000.

A Puszta 1999. 1/16, pp. 25-31. MADÁRÁLLOMÁNYÁNAK VISZONYIRÓL A SZENNYEZÉSI HULLÁMOK KAPCSÁN 2000. A Puszta. 1/16, pp. 25-31. A TISZA-TÓ MADÁRÁLLOMÁNYÁNAK VISZONYIRÓL A SZENNYEZÉSI HULLÁMOK KAPCSÁN ZALAI TAMÁS, HEVES HORTOBÁGY TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET. * A tanulmány eredeti, teljes címe: Összefoglaló

Részletesebben

A szerecsensirály (Larus melanocephalus) Balaton környéki előfordulásai és első Somogy megyei fészkelése az Irmapusztai-halastavakon

A szerecsensirály (Larus melanocephalus) Balaton környéki előfordulásai és első Somogy megyei fészkelése az Irmapusztai-halastavakon Natura Somogyiensis 26 109-116 Ka pos vár, 2015 A szerecsensirály (Larus melanocephalus) Balaton környéki előfordulásai és első Somogy megyei fészkelése az Irmapusztai-halastavakon Kovács Gyula 1,2, Szinai

Részletesebben

Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban

Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban Engi László -MME Csongrád Megyei Csoport- Bevezetés Jelen dolgozatban azon énekesmadarak gyülekezését kívánom

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Sajómercsei szőlők Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:27:27 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Sajómercse A terület kiterjedése: 99,22 hektár Védetté

Részletesebben

4. A kavicsbányatavak mint élőhelyek Barati Sándor Béres István

4. A kavicsbányatavak mint élőhelyek Barati Sándor Béres István 4. A kavicsbányatavak mint élőhelyek Barati Sándor Béres István Bevezetés A Föld felszínén az élővilág megtelepedésére alkalmas területeket az élőhelyek szövevényes rendszere hálózza be. Ezek az élőhelyek

Részletesebben