S17. Az észlelt madárfajok ismertetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S17. Az észlelt madárfajok ismertetése"

Átírás

1 ADATOK A KÖRIS-HEGY MADÁRVILÁGÁHOZ Az elmúlt év során 5 megfigyelő utamon érintettem a Kőris-hegyet, illetve a vonulatához tartozó Parajost és Kék-hegyet. Űtjaim alatt összesen 47 madárfajt észleltem e területen, köztük jelentős faunisztikai ritkaságokat is. Itt kerültelő a fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos), mely eddig a Bakonyból nem volt ismeretes. Említést érdemel továbbá az örvös rigó (Turdus torquatus L.), amely átvonulásában a csúcson táplálkozás végett telepedett meg kis csapatokban. Megállapíthattam azt is, hogy ragadozó madarakban ez a terület is nagyon szegényes. Mivel a Bakony e legmagasabban fekvő részéről madártani leírás még nem jelent meg, szükségesnek tartom az egy év megfigyelési adatainak közzétételét. Az alábbiakban felsorolom a megfigyelési napokat, s így később a fajok ismertetésénél csak a lényegesebb esetekben teszem ki az évszámokat az adatoknál. A megfigyelések időpontjai a következők: 97. VIII. 5., XII. 6., 97. III. 8., IV. 6., IV. 9., IV. 0., IV. 7., IV. 0., V.., V.., VI. 9., VI. 8., VII. 7., VIII.. és IX. 5. A környezet rövid jellemzése A Kőris-hegy (704 m) a Bakony legmagasabbra emelkedő tömbje. Vonulatához tartozik a tőle északra fekvő Kék-hegy (686 m) és a délre elnyúló Parajos (6 m) is. A tömb alapkőzete mészkő, mely csak néhol, főleg a csúcsokon és a kisebb kőfejtőkben van napvilágon. Többnyire zárt erdő borítja az egész területet. Mindhárom hegy keleti oldalán a hegy lábától kezdődően ( m tengerszint felett) bükkös szálerdőt találunk. A Kék-hegyen ez a szálerdő épp kitermelés alatt áll, így a kisebb tarvágásos foltok helyén már felverődött a magas kórós vágásnövényzet vagy a bükkújulat. Bükkös szálerdő az uralkodó az Kőris-hegy délnyugati oldalán és a tőle délre fekvő területeken is. A bükkösben szálanként előfordul a hegyi szil (Ulmus scdbra). Nagy területeket borít a bükkfiatalos és a rudas állományú bükkös is. A tetők sziklakibúvásos rendzinatalaján (600 m felett) hárskőris sziklaerdő nő. Leggyakoribb fafajok itt a magas kőris (Fraxinus excelsior), hegyi juhar (Acer pseudoplatanus), korai juhar (A. platanoides), nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos), de ide is feljut néhány csenevész bükk (Fagus silvatica) vagy gyertyán (Carpinus betulus). Kisebb karsztos terület van a Kőris-hegy délkeleti oldalán az Ördög-lik nevű barlangnyílás körül, illetve a hegy nyugati oldalán is. E helyeken előfordul a húsos som (Cornus mas) és a barkóca berkenye (Sorbus torminalis) is. Az észlelt madárfajok ismertetése. Vetési lúd (Anser fabolis) Bár nem tartozik a terület faunájába, mégis megemlítem itt, mivel átvonul a Kőris-hegy felett. 97. XII. 6-án 6 db repült vonalban kb. 600 m magasan északnyugat felé.. Héja (Accipiter gentilis) 97. XII. 6-án Szépalma környékén mezőgazdasági területen magányos fa koronájában alsó ágon (fedezésben) ült db. Közeledtemre egy kis fenyvesfoltba, majd onnan egyenesen a Kőris-hegy lábához repült, megtéve km-t az erdők felett. Ahol leszállt,. A Kőris-hegy és a Kék-hegy vonulata Szépalma felől. Der Zug des Kőrisberges und Kékberges von Szépalma. The Kőris-hegy and the range of Kék-hegy from Szépalma S7

2 ott találtam meg IV. 6-án a fészkét gyertyános bükkösben. A fészek egy magas bükkfán volt a korona szétágazásában. Április 6-án a tojó a fészkén ült, s azt csak erős zavarásomra hagyta el. Távozáskor jellegzetes hangján kiabált. Április 9-én a Ç szintén a fészken ült, a <$ bükkös szálerdőben mozgott. Április 0-án a hímet ismét a bükkösben láttam a fészektől kb. km-re. Április 0-án, amint azt JA- SZENOVICS TIBOR barátommal megfigyeltük, a tojó még mindig erősen ülte a fészkét. (Mint utólag értesültem róla, valamelyik erdész tudatlanul kilőtte ezt a védett madarat a fészkéből.). Egerészölyv (Buteo buteo) Gyakran megfigyelhető ragadozó madár. A Kőris - hegyen néhány párban költhet. 97. VIII. 5-én TÓTH SÁNDORral 4 db-ot láttunk körözni a csúcs fölött. III. 8-án már párban köröztek, s zuhanó nászrepülésük is megfigyelhető volt. Április 0-án magas bükkfakoronában épült fészkéről repült le közeledtemre egy kotló madár. IV. 0-án 5 db mozgott együtt. 4. Kék galamb (Columba oenas) 97. VIII. 5-én még szólt a bükkösben. III. 8-án két helyen hallottam. Az egyik a fák közül kimagasló csúcsszáraz korai juhar tetejéről hallatta hangját a délutáni napsütésben. Közben tollászkodott és éberen figyelt, már messziről észrevett és élesen suhogó szárnycsapásokkal repült el. Hangját hallottam még IV. 7-én a Kőris-hegyről, és VI. 8- án a Kék-hegy bükköséből. 5. Örvös galamb (Columba palumbus) III. 8-án már szólt. V. -én db mutatkozott. VI. 9-én talajról kelt db, míg egy másik távolabb szólt. Valamivel gyakoribb az előző fajnál. 6. Gerle (Streptopelia turtur) Bár a környező alacsonyabb fekvésű helyeken már IV. 0-án megjelent, a Kőris-hegyen csak V. -én láttam először. V. -én a csúcs közelében 7 db-ot észleltem kb. hektárnyi területen. 450 m tengerszint feletti magasságban figyeltem meg IV. 6-án egy udvarló balkáni gerle párt. Ezek a jelenségek jól példázzák e faj habitatáttörési folyamatát, mely ma a kultúrkörnyezetből az erdő felé irányul. 8. Kakukk (Cuculus canorus) Nem gyakori. IV. 0-án, IV. 7-én és IV. 0-án hallottam db-ot V. -én helyen szólt..9. Macskabagoly (Strix aluco) A Kőris-hegy csúcsa közelében egy öreg, odvas nagylevelű hársban rendszeresen tartózkodott egy példány. A megfigyelések napjai: IV. 6., IV. 9., IV. 7. és IV Nyaktekercs (Jynx torquilla) IV. 0-án a kisszépalmai erdészház mögött egy cserjeágon hosszában ülve kiabált egy példány.. Szürke küllő (Picus canus) V. -én a Kék-hegyen öreg bükkös koronájában mozgott és kiabált db. Bár a Bakonyban meglehetősen elterjedt, a Kőris-hegy környékén csak ez egy esetben találkoztam vele.. Fekete harkály (Dryocopus marlius) V. -én bükkös szálerdőben egymástól távolabb kiabált db.. Nagy fakopáncs (Dendrocopos maior) XII. 6-án a kisszépalmai erdészház körül gyümölcsfákon mozgott pár. Ugyanaznap később egy hímet láttam a Kőris-hegy csúcsa közelében, amely egy fehérhátú fakopáncs pártól 80 m-re egy beteg bükkfán fejtegette a kérget. III. 8-án elegyetlen bükkösben <$ mozgott. IV. 0-án egy tojó magas kőris törzsön ugrált, onnan egy korhadó tuskóra, majd le a talajra, s vissza a tuskóra röppent. V. - én hegyi juhar száraz ágvégén dobolt db. IX. 5-én az erdészháznál diófán (Juglans regia) db. 7. Balkáni gerle (Streptopelia decaocto) Jellegzetes,,ku-kuu-ku" hangját hallottam IV. 0- án a Kőris-hegy bükkösében. Ez a hely légvonalban,5 km-re esik Szépalma-pusztától, ahol már régebben él ez a faj. Itt jegyzem meg, hogy a Zirc felett levő Pintér-hegyen, a község szélétől, mely ott az erdővel határos, 700 m-re benn az erdőben, kb.. Kitermelés alatt álló bükkös szálerdő a Kék-hegyen. Abgeholzter Buchenhochwald am Kékberg. Beech stand forest under felling on the Kék-hegy 58

3 4. Közép fakopáncs (D. médius) Ritkább a nagy fakopáncsnál. XII. 6-án elegyetlen bükkösben a koronaágakon mozgott egy példány cinkecsapatban. (A csapat összetétele: Parus caeruleus, P. palustris, Sitta europaea.) VI. 8- án 700 m-es magasságban a csúcs közelében kőrises sziklaerdőben mozgott db. Nem messze tőle egy fehérhátú fakopáncs tojó, mellyel ügyet sem vetettek egymásra. 5. Fehérhátú fakopáncs (D. leucotos) A 5 megfigyelési napból 8 napon találkoztam e fajjal. A Bakonyból főleg csak a Kőris-hegyről ismeretes. Részletesebb leírását külön dolgozatban Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) a Bakonyban" címen közlöm. 6. Kis fakopáncs (D. minor) A Kőris-hegy csúcsának kőrises sziklaerdejében elég rendszeresen előfordul. III. 8-án db jellegzetes ki-ki-ki" kiáltását hallatta, s többször dobolt. IV. 9-én és IV. 0-án bükkösben kiabált példány. V. -én a csúcs közelében hím a fehérhátú fakopáncséhoz hasonló tyúk... tyúk" hívó hangját hallatva táplálékot keresett. Utvonala a következő: egy öreg hegyi juhar törzsön fel a vékony ágakig, s a leveles hajtásokig le egy tuskóra, majd földön levő száraz ágakra, ahol kopácsol gyertyán törzsre röppen, azon fel a koronába, majd át egy újabb hegyi juharra. Egy tojó is a közelében mozgott. 7. Füsti fecske (Hirundo rustica) V. -én a Kőris-hegy csúcsán a kilátóról láttam db-ot,amint az erdő felett molnárfecskék társaságában észak felé repült táplálékot fogdosva. A kisszépalmai erdészház egyik istállójában 97-ben Э fészke volt. Augusztus 0-a körül az erős lehűlés (4 5 napon át viharos északi északnyugati széllel egyfolytában eső 7 0 С fokos hőmérséklet mellett!) hatására itt is elpusztultak a még fészken ülő fiókák. ROTWEIL GYÖRGY erdész szerint öreg madarak is estek le holtan a fészkekről a több napos éhezés miatt. VIII. -én már egy sem mutatkozott a ház körül. 8. Molnárfecske (Delichon urbica) V. -én a füsti fecske után haladt 7+ db az erdő felett lassan észak felé. VI. 8-án szintén a kilátóról figyeltem meg db-ot, amint az erdő fölött röpködtek. A fenti erdészháznál 97-ben pár költött, 97-ben egy sem tért vissza. 9. Parti fecske (Riparia riparia) 97. VIII. 5-én a Kőris-hegy csúcsa fölött alant repült db délkeleti irányban. 0. Sárgarigó (Oriolus oriolus) Az Északi-Bakony területén ritka. VI. 8-án a Kék-hegy lábánál Ménesjáráspuszta közelében hallottam egynek a hangját.. Szajkó (Garrulus glandarius) Négy alkalommal találkoztam vele. III. 8-án a Parajoson db; VI. 8-án a Kék-hegynél apró énekes madár kergetett egyet; VIII. -én bükkösben db; IX. 5-én bükkösben db.. Széncinege (Parus maior) Mint a Bakony más területein, úgy a Kőris-hegyen is általánosan elterjedt. Legtöbbel III. 8-án találkoztam, amikor 5 db-ot jegyeztem fel, 4 km-es útvonalon. Ezek megoszlása a következő: =5. Ebben az időben tehát már nagyrészt párban jártak. Fészkelésükről IV. 7-én győződtem meg, amikor egy vastag bükkfa törzsén,5 m magasan levő korhadt ág tövében keletkezett üregbe járt be egy pár etetni.. Kék cinege (P. caeruleus) Általánosan elterjedt, de ritkább a széncinegénél. A megfigyelt madarak nagy része a zárt bükkös szálerdő koronaszintjében kereste táplálékát, onnan hallatta énekét. 4. Barátcinege (P. palustris) A Kőris-hegy bükköseiben a tél folyamán elsősorban ez a cinke faj mozgott. Nyárra a számuk relatíve lecsökkent. 5. Őszapó (Aegithalos caudatus) V. -én a Kék-hegyen + db a bükkösben, IX. 5-én a Kőris-hegyen bükkös koronaszintjében kb. -es csapata keresgélt. 6. Csuszka (Sitta europaea) Gyakori és általánosan előforduló faj. Költését IV. 0-án találtam egy általa szűkre tapasztott bejárónyílású bükkodúban. 7. Fakusz (Certhia familiáris) Jóval ritkább a csuszkánál, de rendszeresen előfordul. A kisszépalmai erdészház mögött IV. 6-án fészekanyaggal a csőrében mozgott egy példány. IV. 0-án e helytől távol másik pár fészkére bukkantam. Ez egy lábon álló kiszáradt hegyi szil elváló kérge mögé volt építve 4 m magasan. Az egyik madár épp egy házityúk fedőtollat hozott bélésnek. Amikor VI. 9-én a fészket parazitológiai célra begyűjtöttem, annak belseje vastagon ki volt bélelve házityúk tollal. Kérdés, vajon milyen messziről hordhatták ezt ide? Szeptember 5-én nagy kitérj e- 59

4 . Kidöntött öreg nagylevelű hás (Tilia platyphyllos a Kékhegyen ( A képen Máj Ferenc preparátor). Gefällte alte Linde (Tilia platyphyllos) am Kékberg (auf dem Bild Präparator Ferenc Máj). Old, felled large-leaf linden (Tilia platyphyllos) on the Kékhegy désű fiatal bükkösben a 8 0 cm átmérőjű törzseken mozgott egy példány. 8. ökörszem (Troglodytes troglodytes) Télen és kora tavasszal nem találkoztam vele. IV. 0-án a Kőris-hegy csúcsa közelében egy pár a fészkét építette egy földön fekvő fatörzs alsó oldalán a tőrész egyik zugába, a talajtól 40 cm-re. A befejezéshez közel álló fészekbe bélésanyagul mohát hordtak, amit 0 0 m-es körzetben sziklakibúvásokról tépdestek. A megfigyelés 5 perce alatt 6-szor hoztak ilyen fészekanyagot. A tojó hozott többször, mivel a hím egy-egy forduló után hosszas éneklésbe kezdett valamely száraz ágvégen. Bár a fészek hamarosan elkészülhetett, de IV. 7-én és IV. 0-án még teljesen üres volt, sőt körülötte a madarak sem mutatkoztak. V. -én viszont már 5 6 meleg tojás volt benne. Az öreg észrevétlenül surrant ki. V. -én a hím m magasan egy száraz ágvégen a fészek fölött énekelt. Másik fészkét a Kőris-hegy és a Kék-hegy közti völgy alján találtam. Amikor észrevettem (V. - én), a madárpár épp a mohát hordta ebbe is egy 0 m-re levő szikláról. A fészek az előzőhöz hasonló helyzetben, egy földön fekvő, gyökerestől kidőlt hegyi szil elváló kérge alá épült a törzs alsó oldalán a talajtól 0 cm-re. VI. 8-án ebben a fészekben pár napos fiókák voltak. Tehát ez is jóval előbb elkészült, mint ahogy használatba vették. VII. 7-én már üres, a fiókák valószínű sikeresen repülhettek ki, mivel a fészek feldúlva nem volt. 9. Léprigó (Turdus viscivorus) IV. 7-én a Kőris-hegy lábánál, tisztás szélén láttam egy példányt. 0. Énekes rigó (Turdus philomelos) Gyakori. A csúcs körül találtam néhány fészkét. V. -én az egyikben 4 repítős fiókát a Madártani Intézet gyűrűivel láttam.el.. Örvös rigó (Turdus torquatus) 97. IV. 6-án a Kőris-hegy csúcsán sziklaerdőben kb. 4 db mozgott laza összetartásban. A virágzó odvaskeltike (Corydalis bulbosa) szőnyegben az avaron kapargálva keresgéltek. 4 5 is tartózkodott néhol egymás közelében. Egy-egy hím néha kitartóan énekelgetett a csupasz fakoronában. Egy repülőgép hangrobbanására egyszerre szállt fel a talajról valamennyi, a fakoronákból később újból visszaszállingóztak a talajra. Az éneklés mellett a cu-fu... cu-fu" riasztóhangjukat is gyakran hallatták. Kb. 8 (5 és 6 Ç volt ebben a csapatban. A későbbi napokban nem mutatkoztak, IV. 7-én ismét volt itt azonban tojó. A korábbi szép időjárást az ezt megelőző napokban ismét erős lehűlés váltotta fel viharos északnyugati széllel, hózáporokkal. Nem lehetetlen, hogy a hideg idő hatására jelentek meg ilyen késői időpontban.. Fekete rigó (Turdus merula) Az énekes rigónál valamivel gyakoribb. Fészkét rendkívül változatos helyekre építi. Az megtalálható sziklapárkányokon, földön fekvő fatörzsön, bükkfa elágazásában alacsonyan-magasan, fatőben tősarjak mögött, valamint normális környezetben cserjéken is. V. -én egy 4-es fészekaljat a Madártani Intézet gyűrűivel jelöltem meg.. Vörösbegy (Erithacus rubecula) Bár gyakori madár, fészkére nem akadtam. Télire a területről elvonul. 4. Barátposzáta (Sylvia atricapilla) IV. 6-án láttam az első <$-et. A költésidőszakban minden megfigyelésen mutatkozott néhány, melyek főleg a lombkoronaszintben táplálkoztak és énekeltek. VIII. -én a kisszépalmai erdészház mögött terméses fekete bodza (Sambucus nigra) bokron legalább példány mozgott. 5. Kis poszáta (Sylvia curruca) VI. 8-án + példány a Kék-hegy alján fiatalosban, IX. 5-én a Kőris-hegy nyugati bokros lejtőjén füzikék és cinegék társaságában db mozgott. 6. Fitisz füzike (Phylloscopus trochilus) Egy esetben találkoztam vele. IX. 5-én a Kőris-hegy nyugati lejtőjén cserjés, füves helyen mozgott

5 4. Kilátó a Kőris-hegy tetején 4. Aussichtpunkt am Gipfel des Kőrisberges 4. Look-out tower on the top of the Kőris-hegy db. Velük együtt haladt 4 csilpcsalp-füzike, kis poszáta, barátcinege, 4 szén- és 6 7 kék cinege. 7. Csilpcsalp füzike (Phylloscopus collybita) Éneke tavasszal és nyár elején gyakran hallható. VI. 8-án a Kőris-hegy csúcsán sziklaerdőben laza csoportosulásban kb. 6 db volt együtt. Főleg ezévi fiatalok. A talaj közelben száraz ágakon, cserjéken keresgéltek. Néhány a napsütésben tollászkodott, s madár szárnyát lazán oldalt nyújtva süttette magát a napon kb. percig. VIII. -én, amikor Zircen az arborétumban nagy számban gyűltek össze, a Kőris-hegyen meglepően kevés mutatkozott ( db). 8. Sisegő füzike (Phylloscopus sibilatrix) Kis számban mutatkozott a bükkösökben, főleg a költésidő alatt. 9. Szürke légykapó (Muscicapa striata) Egy esetben láttam. V. -én a Kőris-hegyen sziklaerdőben tartózkodott db. 40. örvös légykapó (Ficedula albicollis) Az öreg bükkösökben gyakori. IV. 0-án már több helyen mutatkozott. ( = 6 db). A tojók ritkábban kerülnek szem elé. IV. 7-én megfigyelhettem, amint egy pár fészkelőhelyet keresett. Egy száraz bükkágban 0 m magasan levő, ferdén lefelé néző odúhoz a hím röppent fel először, aztán alaposan körülmustrálta, 6 7-szer is belenézett, olykor rövid időre be is ment. Közben néha egyszerű énekét hallatta. Ezalatt a Ç lenn a talajon fekvő száraz ágakról rovarok után kapkodott. Miután a ($ leröppent érte, a hímet követve a 9 is felröppent az odúhoz, bebújt, percig is bennmarad'! majd ismét a hím ment be. Tovább nem figyeltem, de a későbbiekben nem találtam itt őket. VI. 8-án egy nemrégen kirepített, még csíkos fiatalt figyeltem meg a Kőris-hegy csúcsán sziklaerdőben. 4. Erdei pityer (Anthus triviális) Több helyen megtalálható, de főleg a csúcstól délre levő vágásterület környékén. 4. Tövisszúró gébics (Lanius collurio) V. -én pár tartózkodott a Kőris-hegy csúcsától délre levő vágásterületen. 4. Seregély (Sturnus vulgaris) Csak a fészkelési időben észleltem itt, s ilyenkor szinte ez a leggyakoribb madár. III. 8-án már mutatkozott 5 db, VI. 9-én láttam utoljára, VI. 8-án már egy sem volt látható. Fészkelési adatai:. V. -én 700 m körüli magasságban, sziklaerdőben egy korai juhar m magasan levő odújából repült ki. Benn fiókái csipogtak.. VI. 9-én völgyaljban bükkfa száraz ágában,5 m magasan levő odúból csipogtak erősen fiókái. Az öreg fél óra múlva jött meg táplálékkal. 44. Meggyvágó (Coccothraustes coccothrausies) Megfigyeléseim az alábbiak: III. 8. ( db), IV. 9. ( db), IV. 0, V.. és VI. 8. ( db). 45. Zöldike (Chloris chloris) Egy esetben észleltem, III. 8-án db-ot. 46. Erdei pinty (Fringilla coelebs) Megfigyeléseimen legnagyobb számban ez a faj for- 5

6 dúlt elő. IV. 0-án egy tojó fészkét építette hengeres bükktörzsön 0 m magasan levő kis ágacska tövében. 47. Citromsármány (Emberiza citrinella) A Kőris-hegyen ritkább mint az alacsonyabb fekvésű helyeken, de itt is megtalálható télen és nyáron is. Az alábbiakban táblázatban foglalom össze a Kőrishegyen megfigyelt fajokat, illetve az egyes alkalmakkor észlelt mennyiségüket. A felsorolt 47 madárfaj nagy része minden bizonnyal költ is a területen, azonban eddig csak faj fészkelését sikerült bizonyítanom. Ezek a következők : Accipiter gentilis Delichon urbica Buteo buteo Parus maior Dendrocopos leucotos Sitta europaea Hirundo rustica Certhia familiáris Troglodytes troglodytes Sturnus vulgaris Turdus philomelos Fringilla coelebs T. merula Jelentőségét tekintve kiemelkedik közülük a Dendrocopos leucotos, mely egy új montánelem a Bakony faunájában. Az átvonulok közül a subalpin Turdus torquatus említhető meg, amely csapatosan kereste fel épp a Kőris-hegy csúcsi részét, kifejezve ezzel is a terület montán jellegét. Két faj csak átrepült a terület felett, azonban nem egyformán értékelendők, mert a Riparia riparia alant repült, épp az erdő felett, tehát valószínű táplálkozott is, vagyis bekapcsolódott a terület anyagcsere-forgalmába, míg az Anser fabalis valóban csak átvonult a terület légterén. A további kutatások lényegesen növelhetik a fajszámot, különösen az átvonulok tekintetében, s még jelentősen nőhet a megfigyelt fészkelő fajok száma is. Bankovics Attila IRODALOM KÉVE, A. (960): Nomenciator Avium Hungáriáé Budapest. LOVASSY, S. (97) : Magyarország gerinces állatai és gazdasági vonatkozásaik Budapest, 97. PETERSON, R. T. MOUNTFORT, G. HOLLÓM, P. A. D. (969.): Európa madarai Budapest, 969. LITERATUR SZÉKESSY, V. (szerkesztésében) (958): Aves Madarak Budapest. Akadémiai Kiadó. : Magasbakonyi erdőgazdasági táj Országos Erdészeti Főigazgatóság kiadványa. ANGABEN ZUR VOGELWELT AUF DEM KÖRIS-BERG Verfasser war in den Jahren Mal auf dem Kőris-Berg, dem höchest gelegenen Teil des Bakony-Gebirges, um in erster Linie die dort nistenden Dendrocopos leucotos (BECHST.) zu beobachten. Während seines Aufenthalts beobachtete er insgesamt 47 Vogelarten, die in dieser Arbeit bekannt gegeben werden. Ausser der Darlegung des Vorkommens der Arten werden in einigen Fällen auch ökologische und ethologische Probleme besprochen. Die beobachteten Arten sowie ihre Anzahl bei den einzelnen Gelegenheiten sind in einer Tabelle zusammengefasst. In faunistischer Hinsicht ist das Vorhandensein von Dendrocopos leucotos auf dem Kőris-Berg von grösster Bedeutung, da diese Art ein neues montanes Element in der Fauna des Bakony-Gebirges darstellt, weiterhin der Beweis des Nistens von Certhia familiáris und Troglodytes troglodytes sowie die Beobachtung der durchziehenden Turdus torquatus-gruppe. Verfasser beabsichtigt, die auf dem Kőris-Berg angefangene Untersuchung weiter zu fuhren, dadurch kann die mitgeteilte Artliste mit Sicherheit noch bedeutend erweitert werden. Attila Bankovics CONTRIBUTION TO THE BIRD FAUNA OF THE KÓRIS MT. Author visited Kőris Mt., the highest point of the Bakony Mts., on fifteen occasions in 97 7, to make observations on the nestling of Dendrocopos leucotos (BECHST.). En route he observed 47 bird species which are listed in the present paper. Besides listing the species in certain instances he makes comments on ecological and ethological problems. The observed species are given in a tabulated form showing the number of each. Faunistically, the occurence of Dendrocopos leucotos in the Kőris Mt. is the most important establishment, for this species is a new montane element in the bird fauna of the Bakony Mts. Other important observations are that Certhia familiáris and Troglodytes troglodytes build nests here, and that a pack of Turdus torquatus passed over this area. The above series of observations is hoped to be continued by which it is expected that the present list will be significantly enlarged. Attila Bankovics 5

7

8 . táblázat A Kőris-hegyen megfigyelt madárfajok és az egyes alkalmakkor észlelt mennyiségük Sorszám Auj Dec Mái Április Május Június Júl. AUJ Sze Faj. Anser fabalis 6. Accipiter gentilis. Buteo buteo Columba oenas 5. C. palumbus 6. Streptopelia turtur 7 7. S. decaocto 8. Cuculus canorus. 9. Strix aluco 0. Jynx torquilla... Picus canus Dryocopus martius Dendrocopos maior 4. D. médius 5. D. leucotos ~ 6. D. minor 7. Hirundo rustica 8. Delichon urbica 8 9. Riparia riparia ~ 0. Oriolus oriolus.. Garrulus glandarius ~з~ ^ Parus maior 7 5 ~ 6~ 8 0. P. caeruleus 9 4 " 6 4. P. palustris Aegithalos caudalus 6. Sitta europaea ~ Certhia familiáris 8. Troglodytes troglodytes 5 5 ~ 9. Turdus viscivorus 0. T. philomelos T. torquatus 4 ~ T. merula Erithacus rubecula Sylvia atricapilla ~T~ S. curruca 6. Phylloscopus trochilus Ph. collybita 6 ~W Ph. sibilatrix 4 9. Muscicapa striata 40. Ficedula albicollis 6 4 TT Anthus triviális 4. Lanius collurio 4. Sturnus vulgaris Coccothraustes 45. Chloris chloris 46. Fringilla coelebs Emberiza citrinella ~Г 54

Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez

Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez Fol. Hist. nat. Mus. Matr. 4. 1976-77. Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez KÉVE, András Természettudományi Múzeum, Budapest ABSTRACT: (Further Data to the knowledge of the

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Putnoki Kányás-tető és Ősbükkös Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:11:38 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: 39.2 hektár

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Halastó és térsége Utoljára módosítva: 2013-12-17 18:09:07 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN AQUILA 1992. VOL.: 99(149-154) ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN Schmidt Egon Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest Abstract

Részletesebben

XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor. Táborzáró beszámoló

XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor. Táborzáró beszámoló MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 214. 1 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország

Részletesebben

Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez

Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 3. 1975. Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez KÉVE András Természettudományi Múzeum, Budapest ABSTRACT: (Data to the knowledge of the bird fauna of

Részletesebben

standard hálóállást használtunk, 33 darab 12 méteres és 1 darab 7 méteres lengyel hálóval. Az adatfelvételezést a protokoll szerint végeztük. Jelen be

standard hálóállást használtunk, 33 darab 12 méteres és 1 darab 7 méteres lengyel hálóval. Az adatfelvételezést a protokoll szerint végeztük. Jelen be MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXI. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 26. 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország egyik

Részletesebben

Adalékok a Mátra madáréletéhez

Adalékok a Mátra madáréletéhez Adalékok a Mátra madáréletéhez Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 9. 1984. CSÁK László Fülpösdaróc ABSTRACT: (Data to the birdlife of the Mátra.) The author gives an account of the presence of 64 bird species

Részletesebben

MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXIV. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 29. 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország egyik

Részletesebben

A ZIRCI ARBORÉTUM MADÁRVILÁG; (1971. VIII. EGYÉVES MEGFIGYELÉS ALAPJÁN IX)

A ZIRCI ARBORÉTUM MADÁRVILÁG; (1971. VIII. EGYÉVES MEGFIGYELÉS ALAPJÁN IX) A ZIRCI ARBORÉTUM MADÁRVILÁG; (1971. VIII. EGYÉVES MEGFIGYELÉS ALAPJÁN -1972. IX) A Zirci Arborétum (továbbiakban arborétum) növekvő látogatottsága egyre inkább szükségessé tette, hogy minél előbb rendelkezésünkre

Részletesebben

A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE BEN

A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE BEN Tájökológiai Lapok 2 (2): 365 370. (2004) 365 A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE 2003 2004-BEN BAJOR ZOLTÁN Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Tájökológiai Tanszék 2103

Részletesebben

A BUDAPESTI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN ÉSZLELT MADÁRFAJOK. Über die Vogelwelt des Sas-hegy Naturschutzgebietes in Budapest

A BUDAPESTI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN ÉSZLELT MADÁRFAJOK. Über die Vogelwelt des Sas-hegy Naturschutzgebietes in Budapest A BUDAPESTI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN ÉSZLELT MADÁRFAJOK Dr. Simig Lajos Über die Vogelwelt des Sas-hegy Naturschutzgebietes in Budapest Az 1958-ban természetvédelmi területté nyilvánított budapesti

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Ferenc-hegy Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:39:31 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, II. ker. A terület kiterjedése: 6.5697 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület. Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei

Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület. Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei Készítette: Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület 2012. Ez a tanulmány a következő személyek kitartó és

Részletesebben

J_ 02.. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

J_ 02.. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló J_ 02.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Felsőrákosi-rétek helyi jelentőségű természetvédelmi területének

Részletesebben

Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madár faunájához

Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madár faunájához Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 8. 1982 83. Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madár faunájához BARTA Zoltán Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc ABSTRACT: On the bird-fauna of the Hór-Valley in

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Várfürdő és Almássy-kastélypark Utoljára módosítva: 2013-09-14 08:50:22 Megye: Békés Községhatár: Kétegyháza A terület kiterjedése: 14.2 hektár Védetté

Részletesebben

Adatok a hargitai Ivó völgy madárvilágához (Románia)

Adatok a hargitai Ivó völgy madárvilágához (Románia) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2003 27: 359 364 Adatok a hargitai Ivó völgy madárvilágához (Románia) FODOR ISTVÁN ABSTRACT: Bird density, diversity and similarity estimation were carried out

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Kis-Sváb-hegy (Martinovics-hegy) Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:26:02 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, XII. ker. A terület kiterjedése: 6.6898

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTELMEZÉSE

AZ ADATOK ÉRTELMEZÉSE Territóriumtartó fajok Ezeknél a fajoknál az ún. territóriumtérképezés klasszikus módszerét alkalmazzuk. Ez abból áll, hogy a mintaterületünkről részletes, 1:10.000 vagy 1:25.000 méretarányú térképet kell

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Boldogasszony papucsa termőhely Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:04:46 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Miskolc A terület kiterjedése: 12.2 hektár

Részletesebben

Móricgát madárvilága

Móricgát madárvilága Móricgát madárvilága EMMI Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a tudományhoz alprogram 2018/2019 Azonosító: UT-2018-0011 Készítette: Pál Szabina, Losoncz Tamás, Bozó Nataniel Noel, Deák Levente, Kohlrusz Péter

Részletesebben

MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN

MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN A Puszta 2002 1/19. pp. 229-237. MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN ENGI LÁSZLÓ MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, SZEGED 2001 Gyerekkoromban, 12 évesen kezdtem madarászni. Fő közlekedési

Részletesebben

Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk

Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Természetes élőhelyek A változatos növényzetű környezet egész

Részletesebben

AQUILA VOL.: 102 ( ) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN

AQUILA VOL.: 102 ( ) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN AQUILA 1995. VOL.: 102 (171-177) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN Gyurácz József & Bánhidi Péter Abstract Gyurácz, J. & P. Bánhidi (1995):

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Égeres növénytársulás a Majális parkban Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:04:21 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Miskolc A terület kiterjedése:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Dombóvár város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védelméről Dombóvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Fragmentáció hatásának vizsgálata ökoszisztéma szolgáltatásokra rovarevő énekesmadár közösségek hernyópredációján keresztül

Fragmentáció hatásának vizsgálata ökoszisztéma szolgáltatásokra rovarevő énekesmadár közösségek hernyópredációján keresztül Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar Biológiai Intézet Fragmentáció hatásának vizsgálata ökoszisztéma szolgáltatásokra rovarevő énekesmadár közösségek hernyópredációján keresztül Készítette:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ MUNKATÁRSAK (Faragó Sándor) 12

Tartalomjegyzék. A FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ MUNKATÁRSAK (Faragó Sándor) 12 NYUGAT-MAGYARORSZÁG FÉSZKELŐ MADARAINAK ELTERJEDÉSI ATLASZA Tartalomjegyzék ELŐSZÓ (Kárpáti László) 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 3 BEVEZETÉS (Faragó Sándor) 5 KUTATÁSI MÓDSZEREK 5 A TEREPI MEGFIGYELÉSEK AJÁNLOTT MÓDJA

Részletesebben

Sarlósfecske-, szalakóta és harkályalkatúak rendje

Sarlósfecske-, szalakóta és harkályalkatúak rendje Magyarország madarai 7. elıadás 2011. február 23. 2011.08.12. Sarlósfecske-, szalakóta és harkályalkatúak rendje Sarlósfecske alkatúak rendje Habitusuk fecskére emlékeztet, lábuk rövid kapaszkodó láb,

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Pusztamizsei Holt-Zagyva és ártere Utoljára módosítva: 2013-08-22 21:54:25 Megye: Jász-Nagykun-Szolnok Községhatár: Jásztelek A terület kiterjedése: 70.942

Részletesebben

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához:

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához: NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3658-3/14/2012./I.

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Csörnöc-patak menti égeres láprét Utoljára módosítva: 2014-09-02 12:20:46 Megye: Vas Községhatár: Nádasd A terület kiterjedése: 79.385 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

Madártani megfigyelések a Cserhátból

Madártani megfigyelések a Cserhátból Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 8. 1982 83. Madártani megfigyelések a Cserhátból SOLTI Béla Mátra Múzeum, Gyöngyös ABSTRACT: Ornithological observations in the Cserhát Mountains. Ornithofaunistical observations

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Sárvár, Rába-holtág a Szatmári-erdőben Utoljára módosítva: 2013-11-08 20:34:38 Megye: Vas Községhatár: Sárvár A terület kiterjedése: 6.1 hektár Védetté

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Ikervári Zsidahó dűlő Utoljára módosítva: 2014-09-02 12:13:03 Megye: Vas Községhatár: Ikervár A terület kiterjedése: 61,4216 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban

Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban Engi László -MME Csongrád Megyei Csoport- Bevezetés Jelen dolgozatban azon énekesmadarak gyülekezését kívánom

Részletesebben

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága The wildlife of calcareous sand steppe areas in military use in the Hungarian Little Plain Tanulmánygyűjtemény RENCE 1. A kisalföldi

Részletesebben

Adatok a szarvasi Arborétum madárvilágáról ( )

Adatok a szarvasi Arborétum madárvilágáról ( ) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1997 22: 327 340 Adatok a szarvasi Arborétum madárvilágáról (1956 1991) RÉTHY ZSIGMOND ABSTRACT: (Data to the avifauna of the Szarvasi Arborétum.) Author lets

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN Gál Szabolcs Zalaegerszeg, 2014. január 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: 10 db Tájvédelmi

Részletesebben

JAVASLATOK A FOKOZOTTAN VÉDETT NAGYTESTŰ MADÁRFAJOK ERDEI FÉSZKELŐHELYEINEK VÉDELMÉRE

JAVASLATOK A FOKOZOTTAN VÉDETT NAGYTESTŰ MADÁRFAJOK ERDEI FÉSZKELŐHELYEINEK VÉDELMÉRE Králl Attila MME JAVASLATOK A FOKOZOTTAN VÉDETT NAGYTESTŰ MADÁRFAJOK ERDEI FÉSZKELŐHELYEINEK VÉDELMÉRE ÉLŐ ERDŐ KONFERENCIA 2017. MÁRCIUS 21-22. SOPRON, MAGYARORSZÁG Javaslatok a fokozottan védett nagytestű

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Biatorbágyi Nyakaskő-Ürgehegy Utoljára módosítva: 2013-10-31 21:04:33 Megye: Pest Községhatár: Biatorbágy A terület kiterjedése: 24.4657 hektár Védetté

Részletesebben

Gyertyános - kocsánytalan tölgyesek

Gyertyános - kocsánytalan tölgyesek Előfordulás: Hegy és dombvidékeken kb. 400 600 m tszf. magasságban zonális, alacsonyabb térszineken is előfordul zárt völgyaljakban, északi lejtőkön Termőhely: Hűvös, párás mikroklíma, üde talajok, optimálisan

Részletesebben

A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. MADÁRVILÁGA 2000.

A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. MADÁRVILÁGA 2000. A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. A TÓCÓ-VÖLGY MADÁRVILÁGA PÁSTI CSABA, DEBRECEN MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 2000. I. A TÓCÓ-VÖLGY FÖLDRAJZI FEKVÉSE, KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA Debrecen fő

Részletesebben

Múlt-jelen-jövő (?) - változások az agrártáj biológiai sokféleségében

Múlt-jelen-jövő (?) - változások az agrártáj biológiai sokféleségében Múlt-jelen-jövő (?) - változások az agrártáj biológiai sokféleségében Prof. Dr. Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola & Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Drámai állapotok főleg a mezőgazdasági területeken

Részletesebben

FÉSZ K E I,Ő KÖZöSS É G El

FÉSZ K E I,Ő KÖZöSS É G El A / ÖCS AI I, Á PÉG E I! E S E K MAI) V K A I \ A K FÉSZ K E I,Ő KÖZöSS É G El Dr. Horváth Lajos 'ri'rnii's/rl I midm;inyi M M/.IMIMI. líudiiprsl A Természettudományi Múzeum egyrészt mint a Művelődésügyi

Részletesebben

Innováció címe: Barátaink a madarak. Típusa: Témahét. Készítette: Véghné Tóth Andrea

Innováció címe: Barátaink a madarak. Típusa: Témahét. Készítette: Véghné Tóth Andrea Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben Pályázó neve: Göd Város Önkormányzata Pályázó címe: 2131. Göd, Pesti

Részletesebben

A MADÁRTANI INTÉZET É VI MA D Á R- J ELÖLESEI \ X V I. G Y Ü RÜZÉSI J E L E N T É S

A MADÁRTANI INTÉZET É VI MA D Á R- J ELÖLESEI \ X V I. G Y Ü RÜZÉSI J E L E N T É S A MADÁRTANI INTÉZET 197 1. É VI MA D Á R- J ELÖLESEI \ X V I. G Y Ü RÜZÉSI J E L E N T É S Schmidt Egon Bird-Bandiiig of the Hungárián Ornithological Institute in the Year 1974. 26th Report on Bird Banding

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 1 144/00. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A SZABADKÍIiYÓSI TERMÉSZETVÉDELMI PARK MADÁRVILÁGA. Rétliy Zsigmond* Beiträge zur Vogelwelt des Szabadkígyós-er Naturschutzgebiets.

A SZABADKÍIiYÓSI TERMÉSZETVÉDELMI PARK MADÁRVILÁGA. Rétliy Zsigmond* Beiträge zur Vogelwelt des Szabadkígyós-er Naturschutzgebiets. A SZABADKÍIiYÓSI TERMÉSZETVÉDELMI PARK MADÁRVILÁGA Rétliy Zsigmond* Beiträge zur Vogelwelt des Szabadkígyós-er Naturschutzgebiets Bevezető Örömmel fogtam hozzá ennek a dolgozatnak az elkészítéséhez, hiszen

Részletesebben

ADATOK A DÉL-ALFÖLDI AKÁCOSOK MADÁRVILÁGÁHOZ. Dr. Rékási József Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma. Abstract

ADATOK A DÉL-ALFÖLDI AKÁCOSOK MADÁRVILÁGÁHOZ. Dr. Rékási József Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma. Abstract AQUILA 1992. VOL.: 99(137-148) ADATOK A DÉL-ALFÖLDI AKÁCOSOK MADÁRVILÁGÁHOZ Dr. Rékási József Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma Abstract Data on the bird-life of the locust-tree forests of the Southern

Részletesebben

DIVERZITÁS ÉS RAREFACTION. Dr. Mos kát Csaba

DIVERZITÁS ÉS RAREFACTION. Dr. Mos kát Csaba DIVERZITÁS ÉS RAREFACTION Dr. Mos kát Csaba Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest A közösségi ökológia (community ecology) egyik sikeres találmánya" a diverzitás-indexek felfedezése. Legismertebb

Részletesebben

FEHÉRHÁTÜ FAKOPÁNCS (DENDROCOPOS LEUCOTOS) A BAKONYBAN

FEHÉRHÁTÜ FAKOPÁNCS (DENDROCOPOS LEUCOTOS) A BAKONYBAN FEHÉRHÁTÜ FAKOPÁNCS (DENDROCOPOS LEUCOTOS) A BAKONYBAN A fehérhátú fakopáncs az 5 európai Dendrocopos faj közül a legritkább. Elterjedése inkább kontinensünk keleti és délkeleti részére szorítkozik. A

Részletesebben

Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola Környezettudományi Intézet. & Nagy Károly, Nagy Zsolt, Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola Környezettudományi Intézet. & Nagy Károly, Nagy Zsolt, Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület A magyarországi agrártáj biológiai diverzitását befolyásoló AKG- és más agrártámogatási programok hatásának vizsgálata a Mindennapi Madaraink Monitoring (MMM) adatai alapján Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 3. szám Szerkesztette: Dr. Gyurácz József Szombathely 1998

Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 3. szám Szerkesztette: Dr. Gyurácz József Szombathely 1998 1 Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 3. szám Szerkesztette: Dr. Gyurácz József Szombathely 1998 2 Herman Ottó emlékének ISSN 1416-6356 Kiadja a Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Naplás-tó és környéke Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:27:59 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, XVI. ker. A terület kiterjedése: 149.7194 hektár Védetté

Részletesebben

A klímaváltozás hatása a madarakra

A klímaváltozás hatása a madarakra A klímaváltozás hatása a madarakra Csörgő Tibor ELTE Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék Szent László Gimnázium 2011. október 27. Lehetséges változások (Lokális) kihalás Fenotípusos plaszticitás

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Róka-hegyi bánya Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:40:58 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, III. ker. A terület kiterjedése: 9.0848 hektár Védetté

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

Molnár László. Beiträge zur Vogelwelt des Labodár-Zsup-sziget

Molnár László. Beiträge zur Vogelwelt des Labodár-Zsup-sziget ADATOK A LABODÁRI ZSUP-SZIGET MADÁR VILÁGÁRÓL Molnár László Beiträge zur Vogelwelt des Labodár-Zsup-sziget A közelmúltban fokozottabban megindult a folyóárterek rendezése (az áradások szabad lefutásának

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 16. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 16 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 16. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 16 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 16. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 16 th Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2011 2 Fekete István (1900-1970) emlékének

Részletesebben

A ZSOMBÓI ŐSLÁP-ERDŐ MADÁRVILÁGA

A ZSOMBÓI ŐSLÁP-ERDŐ MADÁRVILÁGA A Puszta 2000. 1/17, pp. 15-25. A ZSOMBÓI ŐSLÁP-ERDŐ MADÁRVILÁGA MÉSZÁROS CSABA MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, CSONGRÁD 2000. Bevezetés A zsombói ősláp-erdő, Szegedtől 15 km-re északnyugati

Részletesebben

VP Agrár-környezetgazdálkodási kifizetéshez kapcsolódó

VP Agrár-környezetgazdálkodási kifizetéshez kapcsolódó VP-4-10.1.1-15 - Agrár-környezetgazdálkodási kifizetéshez kapcsolódó 7. számú mellékelt A leggyakoribb madárfajok igényeinek megfelelően a madárodú-típusok közül az ültetvényekbe az A, B, C és D típusú

Részletesebben

Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosban, BIOTOWNS Cod HURO/0901/128/1.3.4.

Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosban, BIOTOWNS Cod HURO/0901/128/1.3.4. Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosban, BIOTOWNS Cod HURO/0901/128/1.3.4. Környezeti nevelés a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumban Mottó: Védeni csak azt tudjuk, amit

Részletesebben

A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor évi beszámolója

A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor évi beszámolója A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor 5. évi beszámolója A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor (FOT) 5. évi madárgyűrűzési munkája összesen 3 napon zajlott április 9. és november 4. között. A költési id szakban szokásosan

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1302-18/2012. Tárgy: A Colas-Északkő Bányászati Kft. részére

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Fácán (Béla király u. 61.) Utoljára módosítva: 2013-10-11 08:35:20 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, XII. ker. A terület kiterjedése: 11,7 hektár

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz.

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz. A-002-009, 010 Salix alba Tristis Fehér fűz fasor 15-30/4-10/6-10/3 ok A-013-020 hrsz. 095/1 Tilia cordata Kislevelű hárs fasor 25-35/7-12/4-6/3 A-021-024 Betula pendula Bibircses nyír csop. 17-30/11-12/3-4/3

Részletesebben

Madárvonulási adatok Magyarországból. Vogelzugsdaten aus Ungarn.

Madárvonulási adatok Magyarországból. Vogelzugsdaten aus Ungarn. SCHENK J. MADÁRVONULÁSI ADATOK 39 Madárvonulási adatok Magyarországból. Közreadja: SCHENK JAKAB. III. (1920-as) évfolyam.*) Vogelzugsdaten aus Ungarn. Herausgegeben von JAKOB SCHENK. III. Jahrgang (1920).*)

Részletesebben

A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése

A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése Natura Somogyiensis 26 117-122 Ka pos vár, 2015 A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése Kovács Gyula 1,2 & Jakus László 2 1Nyugat-Magyarországi Egyetem, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Sajómercsei szőlők Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:27:27 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Sajómercse A terület kiterjedése: 99,22 hektár Védetté

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Palotai-sziget Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:41:39 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, IV. ker. A terület kiterjedése: 31 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Dobogó elnevezésű erdőrészlet Utoljára módosítva: 2013-11-08 20:25:17 Megye: Vas Községhatár: Körmend A terület kiterjedése: 29.9 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját BIOTOWNS - Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosokban HURO/0901/128/1.3.4 TANULMÁNYTERV

Részletesebben

Gyakorlati madárvédelem a ház körül. 4. Téli madáretetés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011.

Gyakorlati madárvédelem a ház körül. 4. Téli madáretetés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Gyakorlati madárvédelem a ház körül 4. Téli madáretetés Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Mikor etessünk? Téli madáretetés - a tartós fagyok beálltával, ezek megszűntéig (novembertől

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 20. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 20 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 20. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 20 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 20. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 20 th Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2015 2 Chernel István (1865-1922) emlékének

Részletesebben

Kedves Természetjárók!

Kedves Természetjárók! A túra időpontja: 2017.12.21. csütörtök A tervezett indulás: Kedves Természetjárók! Találkozó: 2017.11.25. 9.00 Buszpályaudvar Veszprém A menetjegy ára: 50 %-os 185 HUF oda vissza pedig 185; Összesen:

Részletesebben

LEGYÉL TE IS MADARÁSZ! Levelező vetélkedő. 1. forduló 1-2. osztály

LEGYÉL TE IS MADARÁSZ! Levelező vetélkedő. 1. forduló 1-2. osztály LEGYÉL TE IS MADARÁSZ! Levelező vetélkedő 1. forduló 1-2. osztály Beküldési határidő: március 23. 1. FELADAT: Kedvenc madarunk rajzos madárbemutató Amikor madármegfigyelésre indultok, érdemes vinnetek

Részletesebben

1. sz. melléklet Sajóbábony város Képviselőtestületének 22/2005.(XI.30.) rendeletéhez. A) Belterület Szabályozási terve Rajzszám: SZT_01_2M_BT

1. sz. melléklet Sajóbábony város Képviselőtestületének 22/2005.(XI.30.) rendeletéhez. A) Belterület Szabályozási terve Rajzszám: SZT_01_2M_BT 1. sz. melléklet Sajóbábony város Képviselőtestületének 22/2005.(XI.30.) rendeletéhez A) Belterület Szabályozási terve Rajzszám: SZT_01_2M_BT 1 B) Ipari Park Szabályozási terve Rajzszám: SZT_01_2M_GIP

Részletesebben

Vonuláskutatás és környezeti nevelés a Bódva-völgyben

Vonuláskutatás és környezeti nevelés a Bódva-völgyben Ornis Hungarica 15-16: 63-70. 2008 Vonuláskutatás és környezeti nevelés a Bódva-völgyben Farkas Roland Farkas, R. 2008. Research on bird migration and environmental education in the Bódva-valley. Ornis

Részletesebben

A fák védetté nyilvánításáról szóló 10/2009 (IV.29.) számú önkormányzati rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

A fák védetté nyilvánításáról szóló 10/2009 (IV.29.) számú önkormányzati rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (IV. 27.) rendelete a fák védetté nyilvánításáról szóló 10/2009 (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város

Részletesebben

A D A T O K A GERECSE-HEGYSÉG A KÖZÉPSÖ-DUNA MADÁRVILÁGÁHOZ. írta : dr. Sághy

A D A T O K A GERECSE-HEGYSÉG A KÖZÉPSÖ-DUNA MADÁRVILÁGÁHOZ. írta : dr. Sághy ÉS A D A T O K A GERECSE-HEGYSÉG A KÖZÉPSÖ-DUNA MADÁRVILÁGÁHOZ írta : dr. Sághy Antal Megfigyeléseimet a Duna partján fekvő Lábatlan és Süttő községek közelében végeztem, így nemcsak a hegyi madarakról

Részletesebben

ÁLLATMENTÉSRE FELKÉSZÜLNI! TÁRSASJÁTÉK ÁLLATKÁRTYÁK

ÁLLATMENTÉSRE FELKÉSZÜLNI! TÁRSASJÁTÉK ÁLLATKÁRTYÁK ÁLLATMENTÉSRE FELKÉSZÜLNI! TÁRSASJÁTÉK ÁLLATKÁRTYÁK Csány-Szendrey Általános Iskola Rezi Tagintézménye 2017 Foltos szalamandra Szín: fekete alapon sárga foltok Testalkat: kb.: 20 cm hosszú Élőhely: Lomberdőben

Részletesebben

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Nagykáta Város Önkormányzata Városgazdálkodási Szervezet Nagykáta, Temető u. 24. Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Készítette: Kutas Péter Nagykáta,

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Szekszárdi Sötétvölgyi erdő Utoljára módosítva: 2013-08-15 17:47:34 Megye: Tolna Községhatár: Szekszárd A terület kiterjedése: 502.899 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz Lampert Bálint Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz A természetvédelmi törvény 43. (3) szerint Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság különösen

Részletesebben

ISK 1/ tavasz 80 Ft 60 Ft 38 Ft 32 Ft ISK 1/ tavasz 90 Ft 70 Ft 50 Ft ISK 1/ tavasz 100 Ft 100 Ft 60 Ft

ISK 1/ tavasz 80 Ft 60 Ft 38 Ft 32 Ft ISK 1/ tavasz 90 Ft 70 Ft 50 Ft ISK 1/ tavasz 100 Ft 100 Ft 60 Ft Frondeus Prima Kft. Székhely : 2112 Veresegyház Fácán u. 12. Telephely : 3000 Hatvan Görbeér hrsz. 0137/2 Telefon: +36 20 9 289 551 Email: attila.dobrovitz@frondeus.hu weboldal: www.hatvanicsemetekert.hu

Részletesebben

Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból)

Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból) Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból) Madárfajismeret Énekesmadarak 1. Az alábbi csoportok közül melyik tartalmaz csak olyan fajokat, amelyeknél csupán tollazati bélyegek alapján az ivar meghatározható?

Részletesebben

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok I. Acer sp., Juharfélék A juharfélék a fás szárú növények egyik legváltozatosabb, egyik leginkább faj-, és fajta gazdagabb nemzetsége. Fajtái

Részletesebben

A természetes vegetáció típusok megismerése hasonló egy film, könyv vagy színházi előadás megértéséhez

A természetes vegetáció típusok megismerése hasonló egy film, könyv vagy színházi előadás megértéséhez A természetes vegetáció típusok megismerése hasonló egy film, könyv vagy színházi előadás megértéséhez Helyszín kor történet, üzenet társadalmi viszonyok, szereplők, szereplők közötti viszonyok, előfordulás,

Részletesebben

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 15/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 5. (20) Veszélyességi zónák övezetére vonatkozó hatályos jogszabály: a veszélyes

Részletesebben

A Sár-hegy madárvilága

A Sár-hegy madárvilága A Sár-hegy madárvilága Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., Suppl. 2: 73-86, 1988 SOLTI Béla SZÁLAI Ferenc Gyöngyös, Mátra Múzeum Gyöngyöshalász ABSTRACT: (Avifauna of Sár-hegy) - Authors investigated the avifauna

Részletesebben

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület?

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület? Gyakorlás 1. Az út emelkedésének nevezzük annak a szögnek a tangensét, amelyet az út a vízszintessel bezár. Ezt általában %-ban adják meg. (100 %-os emelkedésű a vízszintessel 1 tangensű szöget bezáró

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Nemzetközi és hazai kitekintés

Erdőgazdálkodás. Nemzetközi és hazai kitekintés Erdőgazdálkodás Nemzetközi és hazai kitekintés Az erdő: a világ egyik legösszetettebb életközössége, amely magában foglalja - a talajban élő mikroorganizmusokat, - a földfelszínen élő mohákat, gombákat,

Részletesebben

SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum

SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum \ Fol. Hist-nat Mus. Matr. 11. 1986. Adatok a Hevesi-sík madárvilágához SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum ABSTRACT: Author writes about his ornithological observations at the flood-area along the Tisza

Részletesebben

Pápa Erzsébet liget fakivágás

Pápa Erzsébet liget fakivágás 5 nyugati ostorfa Celtis occidentalis 5 3 száraz ágak 12 cseresznyeszilva Prunus cerasifera 40 15 száraz ágak, mézgás 24 mezei juhar Acer campestre 50 8 száraz ágak, törzssarjak külpontos 41/b kínai papíreperfa??

Részletesebben

KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG XIV. ŐSZIRÓZSA TERMÉSZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ

KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG XIV. ŐSZIRÓZSA TERMÉSZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG XIV. ŐSZIRÓZSA TERMÉSZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ 2017 Feladatlap Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk benneteket az idei - már 14. - Őszirózsa Természetvédelmi Vetélkedő

Részletesebben

Adatok a remetei erdő madárvilágáról

Adatok a remetei erdő madárvilágáról A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 5 Adatok a remetei erdő madárvilágáról POVÁZSAY LÁSZLÓ Békés megye délkeleti részén, a Fekete-Körös remetei, s a Kettős-Körös dobozi hídja között, valamint a Gyula Sarkad,

Részletesebben

Beszámoló: Madártani szakmai kirándulás a Cséffai Természetvédelmi Területre

Beszámoló: Madártani szakmai kirándulás a Cséffai Természetvédelmi Területre Beszámoló: Madártani szakmai kirándulás a Cséffai Természetvédelmi Területre 200 december 7-9 Első nap Útvonal: gyalog, szálláshely - tavakat elválasztó út gát - megfigyelőtorony a 2-es tó partján szálláshely

Részletesebben