MagyarorszАg madаrfajainak jegyzиke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MagyarorszАg madаrfajainak jegyzиke"

Átírás

1 MagyarorszАg madаrfajainak jegyzиke MAGYAR GАbor H-1121 BUDAPEST, KЖltУ u. 21. Hungary ABSTRACT MAGYAR, G.: Checklist of the birds of Hungary PartimadАr 5: This is a list of the 365 different bird species ever reported in Hungary until 31 December Additionally, a hybrid between Azure Tit Parus cyanus and Blue TTit Parus caeruleus is also mentioned in the list. The official Hungarian names were accepted by the Hungaryan Rarities Committee on October 21, Taxonomy and sequences of species follow the checklist of Voous (1977). Rarities to be reported to the Hungarian RC are printed in bold. Az alаbbiakban kжzzиtett nиvjegyzиk tartalmazza mindazon madаrfajokat, amelyek MagyarorszАg mai fжldrajzi hatаrain belэl december 31-ig bizonyмtottan elуfordultak. Eddig az idуpontig 365 madаrfaj kerэlt elу, valamint egy tovаbbi faj, a lazзrcinege kиk cinegиvel alkotott hibridje, mely lиvиn Мgy nem kэlжnаllс faj, sorszаmot sem kapott. Az alаbbi neveket az MME Nomenclator BizottsАga elуzetes МrАsbeli egyeztetиst kжvetуen oktсber 21-Иn BalmazЗjvАrosban megtartott ЭlИsИn tаrgyalta meg Иs fogadta el. Itt fordulunk felhмvаssal valamennyi hazai madаrtannal foglalkozс szerzуhжz Иs szaklaphoz, hogy kжzlemиnyeikben az egysиges nиvhasznаlat ИrdekИben az alаbbi kжzжlt neveket hasznаljаk! SzАmos madаrfajnak tжbb neve is hasznаlatban van a hazai szakirodalomban, nem utolsс sorban a Peterson-fИle zsebkжnyv 1969-es elsу magyar kiadаsаnak nиhol ЖnkИnyes nиvhasznаlata kжvetkeztиben. BАr kаr lenne az alternatмv nevek (Мgy pl. a csalogаny, a pipiske Иs szаmos egyиb nиpi nevek) kiirtаsa a kжztudatbсl, tudomаnyos kжzlemиnyekben szэksиges, hogy egy faj lehetуleg csak egy magyar nиvvel szerepeljen. Az egyes orszаgok hivatalos nиvjegyzиkei tжbbek kжzt ezt az egysиgesмtу szerepet is ellаtjаk. MindazonАltal mаr tмz Иve, hogy a legutolsс hazai nиvjegyzиk megjelent, azсta pedig szаmos Зj madаrfaj elуfordulаsa nyert bizonyмtаst a hazai faunаban. A magyar АllatnevekrУl idуkжzben megjelent irаnyelvek nincsenek mindenhol Жsszhangban Keve (1984) korаbbi jegyzиkиvel, Мgy ennek a Иs a magyar nyelv fejlуdиsиnek szellemиben egyarаnt vаltoztatаsokra volt szэksиg helyenkиnt olyan nevek esetиben is, melyek Keve nиvjegyzиkиben megtalаlhatсk. TЖrekedtЭnk ugyanakkor a konzervativizmus elvиre, Мgy vаltoztatаsokat csak ott tettэnk, ahol ez kifejezetten indokolt volt. Az egyes nevek egybe- vagy kэlжnмrаsаt illetуen jelen lista Keve МrАsmСdjАt kжveti, hacsak ez nem mond kifejezetten ellent a GozmАny (1994) Аltal lefektetett szabаlyoknak. Ez utсbbi kиrdиst nem tаrgyaltuk rиszleteiben, minthogy az egybeмrаs mсdjаn akkor lesz idуszerш vаltoztatni, ha mаr a vilаg madаrfajainak tжbbsиge elfogadott magyar nиvvel rendelkezik, mivel ekkor vаlik majd esetleg szэksиgessи egyes nemzetsиgek fajainak jelenleginиl nagyobb mиrvш elkэlжnмtиse a tжbbi rokon fajtсl magyar nevэkben is. A rendszertani sorrend Иs a latin nevek terиn Voous (1977) nиvjegyzиkиt kжvettэk, mely a jelenleg elfogadott nиvjegyzиk a rиgiсban, Мgy tжbbek kжzжtt Cramp kиzikжnyve (Cramp & Simmons 1983) is ezt a rendszertant kжveti. Mind Voous tanulmаnyаnak, mind Cramp mшvиnek megjelenиsиt kжvetуen a taxonсmiai kutatаsok nиhаny olyan eredmиnnyel szolgаltak, melyek egyes fajok szиtvаlasztаsаt indokoltаk. мgy a sаrgalаbз sirаlyt Larus cachinnans kэlжnvаlasztottаk az ezэstsirаlytсl Larus argentatus, a hazаnkban elуfordulс havasi pityert

2 Anthus spinoletta a parti pityertуl Anthus petrosus. Amennyiben e vаltozаsokat szakmai kжvetelmиny Аltal elfogadott tudomаnyos Иrvek is alаtаmasztjаk, azokat mi is figyelembe vettэk. A tudomаnyos nevek tehаt a nemzetkжzileg jelenleg elfogadott nomenklatзrаnak felelnek meg, Мgy azok egysиges hasznаlata ha lehet, ha lehet, mиg inkаbb kжvetendу, akаrcsak a magyar nevekи. A nиvjegyzиk hazаnkban csak kсborlсkиnt elуfordulс fajai vastag betшvel vannak szedve. Ezek ИszlelИsИrУl jelentиs kиszмtendу Иs ezt az MME Nomenclator BizottsАgАhoz kиrjэk tovаbbмtani. (CМm: 1121 Budapest, KЖltУ u. 21.) 1. иszaki bзvаr Gavia stellata 184. DolmАnyos sirаly Larus marinus 2. Sarki bзvаr Gavia arctica 185. CsЭllУ Rissa tridactyla 3. Jeges bзvаr Gavia immer 186. KacagСcsИr Gelochelidon nilotica 4. Kis vжcsжk Tachybaptus ruficollis 187. LСcsИr Sterna caspia 5. BЗbos vжcsжk Podiceps cristatus 188. Kenti csиr Sterna sandvicensis 6. VЖrЖsnyakЗ vжcsжk Podiceps grisegena 189. KЭszvАgС csиr Sterna hirundo 7. FЭles vжcsжk Podiceps auritus 190. Sarki csиr Sterna paradisaea 8. FeketenyakЗ vжcsжk Podiceps nigricollis 191. Kis csиr Sterna albifrons 3 9. KАrСkatona Phalacrocorax carbo 192. FattyЗszerkУ Chlidonias hybridus 10. Kis kаrсkatona Phalacrocorax pygmeus 193. Kormos szerkу Chlidonias niger 11. RСzsАs gжdиny Pelecanus onocrotalus 194. FehИrszАrnyЗ szerkу Chlidonias leucopterus 12. Borzas gжdиny Pelecanus crispus 195. Alka Alca torda 13. BЖlЖmbika Botaurus stellaris 196. Lunda Fratercula arctica 14. TЖrpegИm Ixobrychus minutus 197. BarnahasЗ pusztaityзk Pterocles exustus 15. BakcsС Nycticorax nycticorax 198. TalpastyЗk Syrrhaptes paradoxus 16. эstжkжsgиm Ardeola ralloides 199. Parlagi galamb Columba livia domestica 17. PАsztorgИm Bubulcus ibis 200. KИk galamb Columba oenas 18. Kis kсcsag Egretta garzetta 201. жrvжs galamb Columba palumbus 19. Nagy kсcsag Egretta alba 202. BalkАni gerle Streptopelia decaocto 20. SzЭrke gиm Ardea cinerea 203. Vadgerle Streptopelia turtur 21. VЖrЖs gиm Ardea purpurea 204. Keleti gerle Streptopelia orientalis 22. Fekete gсlya Ciconia nigra 205. Kakukk Cuculus canorus 23. FehИr gсlya Ciconia ciconia 206. GyЖngybagoly Tyto alba 24. Batla Plegadis falcinellus 207. FЭleskuvik Otus scops 25. KanalasgИm Platalea leucorodia 208. Uhu Bubo bubo 26. RСzsАs flamingс Phoenicopterus ruber 209. HСbagoly Nyctea scandiaca 27. BЭtykЖs hattyз Cygnus olor 210. Karvalybagoly Surnia ulula 28. Kis hattyз Cygnus columbianus 211. TЖrpekuvik Glaucidium passerinum 29. иnekes hattyз Cygnus cygnus 212. Kuvik Athene noctua 30. VetИsi lзd Anser fabalis 213. Macskabagoly Strix aluco 31. RЖvidcsУrШ lзd Anser brachyrchynchus 214. UrАli bagoly Strix uralensis 32. Nagy lilik Anser albifrons 215. Erdei fэlesbagoly Asio otus 33. Kis lilik Anser erythropus 216. RИti fэlesbagoly Asio flammeus 34. NyАri lзd Anser anser 217. GatyАskuvik Aegolius funereus 35. ApАcalЗd Branta leucopsis 218. LappantyЗ Caprimulgus europaeus 36. жrvжs lзd Branta bernicla 219. SarlСsfecske Apus apus 37. VЖrЖsnyakЗ lзd Branta ruficollis 220. JИgmadАr Alcedo atthis 38. VЖrЖs АsСlЗd Tadorna ferruginea 221. Gyurgyalag Merops apiaster 39. BЭtykЖs АsСlЗd Tadorna tadorna 222. SzalakСta Coracias garrulus 40. FЭtyЭlУ rиce Anas penelope 223. BЗbosbanka Upupa epops 41. Kendermagos rиce Anas strepera 224. Nyaktekercs Jynx torquilla 42. CsЖrgУ rиce Anas crecca 225. Hamvas kэllу Picus canus 43. TУkИs rиce Anas platyrchynchos 226. ZЖld kэllу Picus viridis 44. NyМlfarkЗ rиce Anas acuta 227. Fekete harkаly Dryocopus martius 45. BЖjti rиce Anas querquedula 228. Nagy fakopаncs Dendrocopos major 46. Kanalas rиce Anas clypeata 229. BalkАni fakopаncs Dendrocopos syriacus 47. MАrvАnyos rиce Marmaronetta angustirostris 230. KЖzИp fakopаncs Dendrocopos medius 48. эstжkжsrиce Netta rufina 231. FehИrhАtЗ fakopаncs Dendrocopos leucotos

3 49. BarАtrИce Aythya ferina 232. Kis fakopаncs Dendrocopos minor 50. CigАnyrИce Aythya nyroca 233. Kalandrapacsirta Melanocorypha calandra 51. Kontyos rиce Aythya fuligula 234. Szikipacsirta Calandrella brachydactyla 52. Hegyi rиce Aythya marila 235. BЗbospacsirta Galerida cristata 53. PehelyrИce Somateria mollissima 236. Erdei pacsirta Lullula arborea 54. Cifra pehelyrиce Somateria spectabilis 237. Mezei pacsirta Alauda arvensis 55. JegesrИce Clangula hyemalis 238. Havasi fэlespacsirta Eremophila alpestris Fekete rиce Melanitta nigra 239. Partifecske Riparia riparia 57. FЭstЖs rиce Melanitta fusca 240. FЭsti fecske Hirundo rustica 58. KercerИce Bucephala clangula 241. MolnАrfecske Delichon urbica 59. Kis bukс Mergus albellus 242. SarkantyЗs pityer Anthus richardi 60. жrvжs bukс Mergus serrator 243. Parlagi pityer Anthus campestris 61. Nagy bukс Mergus merganser 244. Erdei pityer Anthus trivialis 62. KИkcsУrШ rиce Oxyura leucocephala 245. RИti pityer Anthus pratensis 63. DarАzsЖlyv Pernis apivorus 246. RozsdАstorkЗ pityer Anthus cervinus 64. Barna kаnya Milvus migrans 247. Havasi pityer Anthus spinoletta 65. VЖrЖs kаnya Milvus milvus 248. SАrga billegetу Motacilla flava 66. RИtisas Haliaeetus albicilla 249. CitrombillegetУ Motacilla citreola 67. DЖgkeselyШ Neophron percnopterus 250. Hegyi billegetу Motacilla cinerea 68. FakС keselyш Gyps fulvus 251. BarАzdabillegetУ Motacilla alba 69. BarАtkeselyШ Aegypius monachus 252. CsonttollЗ Bombycilla garrulus 70. KМgyАszЖlyv Circaetus gallicus 253. VМzirigС Cinclus cinclus 71. Barna rиtihиja Circus aeruginosus 254. жkжrszem Troglodytes troglodytes 72. KИkes rиtihиja Circus cyaneus 255. Erdei szэrkebegy Prunella modularis 73. FakС rиtihиja Circus macrourus 256. Havasi szэrkebegy Prunella collaris 74. Hamvas rиtihиja Circus pygargus 257. VЖrЖsbegy Erithacus rubecula 75. HИja Accipiter gentilis 258. Nagy fэlemэle Luscinia luscinia 76. Karvaly Accipiter nisus 259. FЭlemЭle Luscinia megarhynchos 77. Kis hиja Accipiter brevipes 260. KИkbegy Luscinia svecica 78. EgerИszЖlyv Buteo buteo 261. HАzi rozsdafarkз Phoenicurus ochruros 79. Pusztai Жlyv Buteo rufinus 262. Kerti rozsdafarkз Phoenicurus phoenicurus 80. GatyАs Жlyv Buteo lagopus 263. RozsdАs csuk Saxicola rubetra 81. BИkАszС sas Aquila pomarina 264. CigАnycsuk Saxicola torquata 82. Fekete sas Aquila clanga 265. HantmadАr Oenanthe oenanthe 83. Pusztai sas Aquila nipalensis 266. ApАcahantmadАr Oenanthe pleschanka 84. Parlagi sas Aquila heliaca 267. DИli hantmadаr Oenanthe hispanica 85. Szirti sas Aquila chrysaetos 268. Sivatagi hantmadаr Oenanthe deserti 86. TЖrpesas Hieraaetus pennatus 269. KЖvirigС Monticola saxatilis 87. HИjasas Hieraaetus fasciatus 270. жrvжs rigс Turdus torquatus 88. HalАszsas Pandion haliaetus 271. Fekete rigс Turdus merula 89. FehИrkarmЗ vиrcse Falco naumanni 272. Naumann-rigС Turdus naumanni 90. VЖrЖs vиrcse Falco tinnunculus 273. FenyУrigС Turdus pilaris 91. KИk vиrcse Falco vespertinus 274. иnekes rigс Turdus philomelos 92. Kis sсlyom Falco columbarius 275. SzУlУrigС Turdus iliacus 93. KabasСlyom Falco subbuteo 276. LИprigС Turdus viscivorus 94. EleonСra-sСlyom Falco eleonorae 277. RИti tэcsжkmadаr Locustella naevia 95. KerecsensСlyom Falco cherrug 278. Berki tэcsжkmadаr Locustella fluviatilis 96. VАndorsСlyom Falco peregrinus 279. NАdi tэcsжkmadаr Locustella luscinioides 97. CsАszАrmadАr Bonasa bonasia 280. FЭlemЭlesitke Acrocephalus melanopogon 98. NyМrfajd Tetrao tetrix 281. CsМkosfejШ nаdiposzаta Acrocephalus paludicola Siketfajd Tetrao urogallus 282. Foltos nаdiposzаta Acrocephalus schoenobaenus 100. Fogoly Perdix perdix 283. RozsdАs nаdiposzаta Acrocephalus agricola 101. FЭrj Coturnix coturnix 284. иnekes nаdiposzаta Acrocephalus palustris 102. FАcАn Phasianus colchicus 285. CserregУ nаdiposzаta Acrocephalus scirpaceus 103. Guvat Rallus aquaticus 286. NАdirigС Acrocephalus arundinaceus 104. Pettyes vмzicsibe Porzana porzana 287. HalvАny geze Hippolais pallida 105. Kis vмzicsibe Porzana parva 288. Kerti geze Hippolais icterina 106. TЖrpevМzicsibe Porzana pusilla 289. KucsmАs poszаta Sylvia melanocephala 107. Haris Crex crex 290. KarvalyposzАta Sylvia nisoria 108. VМzityЗk Gallinula chloropus 291. Kis poszаta Sylvia curruca

4 109. KИk fз Porphyrio porphyrio 292. Mezei poszаta Sylvia communis 110. SzАrcsa Fulica atra 293. Kerti poszаta Sylvia borin 111. Daru Grus grus 294. BarАtposzАta Sylvia atricapilla 112. PАrtАsdaru Anthropoides virgo 295. VАndorfЭzike Phylloscopus inornatus 113. Reznek Tetrax tetrax 296. Bonelli-fЭzike Phylloscopus bonelli 114. TЗzok Otis tarda 297. SisegУ fэzike Phylloscopus sibilatrix 115. CsigaforgatС Haematopus ostralegus 298. CsilpcsalpfЭzike Phylloscopus collybita 116. GСlyatЖcs Himantopus himantopus 299. FitiszfЭzike Phylloscopus trochilus 117. GulipАn Recurvirostra avosetta 300. SАrgafejШ kirаlyka Regulus regulus 118. UgartyЗk Burhinus oedicnemus 301. TЭzesfejШ kirаlyka Regulus ignicapillus 119. SzИkicsИr Glareola pratincola 302. SzЭrke lиgykapс Muscicapa striata 120. FeketeszАrnyЗ szиkicsиr Glareola nordmanni 303. Kis lиgykapс Ficedula parva 121. Kis lile Charadrius dubius 304. жrvжs lиgykapс Ficedula albicollis 122. Parti lile Charadrius hiaticula 305. Kormos lиgykapс Ficedula hypoleuca 123. иkfarkз lile Charadrius vociferus 306. BarkСscinege Panurus biarmicus 124. SzИki lile Charadrius alexandrinus 307. уszapс Aegithalos caudatus 125. Sivatagi lile Charadrius leschenaultii 308. BarАtcinege Parus palustris 126. Havasi lile Charadrius morinellus 309. KormosfejШ cinege Parus montanus 127. Aranylile Pluvialis apricaria 310. BЗbos cinege Parus cristatus 128. EzЭstlile Pluvialis squatarola 311. Fenyvescinege Parus ater 129. TЭskИs bмbic Hoplopterus spinosus 312. KИk cinege Parus caeruleus 130. LilebМbic Chettusia gregaria LazЗrcinege Parus cyanus x P. caeruleus hibrid 131. FehИrfarkЗ lilebмbic Chettusia leucura 313. SzИncinege Parus major 132. BМbic Vanellus vanellus 314. Csuszka Sitta europaea 133. Sarki partfutс Calidris canutus HajnalmadАr Tichodroma muraria 134. FenyИrfutС Calidris alba 316. Hegyi fakusz Certhia familiaris 135. AprС partfutс Calidris minuta 317. RЖvidkarmЗ fakusz Certhia brachydactyla 136. Temminck-partfutС Calidris temminckii 318. FЭggУcinege Remiz pendulinus 137. VАndorpartfutС Calidris melanotos 319. SАrgarigС Oriolus oriolus 138. SarlСs partfutс Calidris ferruginea 320. TЖvisszЗrС gиbics Lanius collurio 139. Tengeri partfutс Calidris maritima 321. HosszЗfarkЗ gиbics Lanius schach 140. Havasi partfutс Calidris alpina 322. Kis УrgИbics Lanius minor 141. SАrjАrС Limicola falcinellus 323. Nagy УrgИbics Lanius excubitor 142. CankСpartfutС Tryngites subruficollis 324. VЖrЖsfejШ gиbics Lanius senator 143. PajzsoscankС Philomachus pugnax 325. SzajkС Garrulus glandarius 144. Kis sаrszalonka Lymnocryptes minimus 326. Szarka Pica pica 145. SАrszalonka Gallinago gallinago 327. FenyУszajkС Nucifraga caryocatactes 146. Nagy sаrszalonka Gallinago media Havasi csсka Pyrrhocorax graculus 147. HosszЗcsУrШ cankсgoda Limnodromus scolopaceus 329. Havasi varjз Pyrrhocorax pyrrhocorax 148. Erdei szalonka Scolopax rusticola 330. CsСka Corvus monedula 149. Nagy goda Limosa limosa 331. VetИsi varjз Corvus frugilegus 150. Kis goda Limosa lapponica Kormos varjз/dolmаnyos varjз Corvus corone corone/cornix 151. Kis pсling Numenius phaeopus 333. HollС Corvus corax 152. VИkonycsУrШ pсling Numenius tenuirostris 334. SeregИly Sturnus vulgaris 153. Nagy pсling Numenius arquata 335. PАsztormadАr Sturnus roseus 154. FЭstЖs cankс Tringa erythropus 336. HАzi verиb Passer domesticus 155. PiroslАbЗ cankс Tringa totanus 337. Mezei verиb Passer montanus 156. Tavi cankс Tringa stagnatilis 338. Erdei pinty Fringilla coelebs 157. SzЭrke cankс Tringa nebularia 339. FenyУpinty Fringilla montifringilla 158. SАrgalАbЗ cankс Tringa flavipes 340. CsicsЖrke Serinus serinus 159. Erdei cankс Tringa ocropus 341. ZЖldike Carduelis chloris 160. RИti cankс Tringa glareola 342. Tengelic Carduelis carduelis 161. TerekcankС Xenus cinereus 343. CsМz Carduelis spinus 162. BillegetУcankС Actitis hypoleucos 344. Kenderike Carduelis cannabina 163. KУforgatС Arenaria interpres 345. SАrgacsУrШ kenderike Carduelis flavirostris 164. VИkonycsУrШ vмztaposс Phalaropus lobatus 346. Zsezse Carduelis flammea 165. LaposcsУrШ vмztaposс Phalaropus fulicarius 347. SzЭrke zsezse Carduelis hornemanni 166. SzИlesfarkЗ halfarkas Stercorarius pomarinus 348. Szalagos keresztcsуrш Loxia leucoptera 167. иkfarkз halfarkas Stercorarius parasiticus 349. KeresztcsУrШ Loxia curvirostra 168. NyМlfarkЗ halfarkas Stercorarius longicaudus 350. KarmazsinpirСk Carpodacus erythrinus

5 169. Nagy halfarkas Stercorarius skua 351. RСzsАs pirсk Carpodacus roseus 170. HalАszsirАly Larus ichthyaetus 352. Nagy pirсk Pinicola enucleator 171. SzerecsensirАly Larus melanocephalus 353. SЭvЖltУ Pyrrhula pyrrhula 172. PrИrisirАly Larus pipixcan 354. MeggyvАgС Coccothraustes coccothraustes 173. Kis sirаly Larus minutus 355. SarkantyЗs sаrmаny Calcarius lapponicus FecskesirАly Larus sabini 356. HСsАrmАny Plectrophenax nivalis 175. DankasirАly Larus ridibundus 357. FenyУsАrmАny Emberiza leucocephalos 176. VИkonycsУrШ sirаly Larus genei 358. CitromsАrmАny Emberiza citrinella 177. GyШrШscsУrШ sirаly Larus delawarensis 359. SЖvИnysАrmАny Emberiza cirlus ViharsirАly Larus canus 360. Bajszos sаrmаny Emberiza cia 179. HeringsirАly Larus fuscus 361. Kerti sаrmаny Emberiza hortulana 180. EzЭstsirАly Larus argentatus 362. TЖrpesАrmАny Emberiza pusilla 181. SАrgalАbЗ sirаly Larus cachinnans 363. KucsmАs sаrmаny Emberiza melanocephala 182. Sarki sirаly Larus glaucoides 364. NАdi sаrmаny Emberiza schoeniclus 183. Jeges sirаly Larus hyperboreus 365. SordИly Miliaria calandra 1 A HortobАgy rиgiсja kivиtelиvel 2 KivИve Baranya megyиt 3 Csak az ИszlelИs adata kэldendу be az MME NB-hoz Irodalom References CRAMP, S. & SIMMONS, K. E. L. (1983): The birds of the Wsetern Palearctic, Vol. III., Waders to Gulls. Oxford University Press. GOZMаNY, L. (1994): A magyar Аllatnevek helyesмrаsi szabаlyai. Folia Entomologica Hungarica 55: KEVE, A. (1984): MagyarorszАg madarainak nиvjegyzиke. AkadИmiai KiadС, Budapest: 100. VOOUS, K. (1977): The list of recent Holarctic bird species. 2. аtdolgozott kiadаs. British Ornithologists Union, London. Magyar G. (1996): MagyarorszАg madаrfajainak jegyzиke. PartimadАr 5:

Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület. Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei

Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület. Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei Készítette: Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület 2012. Ez a tanulmány a következő személyek kitartó és

Részletesebben

Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez

Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez Fol. Hist. nat. Mus. Matr. 4. 1976-77. Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez KÉVE, András Természettudományi Múzeum, Budapest ABSTRACT: (Further Data to the knowledge of the

Részletesebben

XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor. Táborzáró beszámoló

XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor. Táborzáró beszámoló MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 214. 1 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország

Részletesebben

A MADÁRGYŰRŰZÉSI KÖZPONT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítva: 2010. december 13.

A MADÁRGYŰRŰZÉSI KÖZPONT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítva: 2010. december 13. A MADÁRGYŰRŰZÉSI KÖZPONT MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosítva: 2010. december 13. A Madárgyűrűzési Központ alapfeladatai a magyarországi madárgyűrűzés kezdete óta fennmaradt és időközben folyamatosan felhalmozott

Részletesebben

A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. MADÁRVILÁGA 2000.

A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. MADÁRVILÁGA 2000. A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. A TÓCÓ-VÖLGY MADÁRVILÁGA PÁSTI CSABA, DEBRECEN MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 2000. I. A TÓCÓ-VÖLGY FÖLDRAJZI FEKVÉSE, KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA Debrecen fő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ MUNKATÁRSAK (Faragó Sándor) 12

Tartalomjegyzék. A FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ MUNKATÁRSAK (Faragó Sándor) 12 NYUGAT-MAGYARORSZÁG FÉSZKELŐ MADARAINAK ELTERJEDÉSI ATLASZA Tartalomjegyzék ELŐSZÓ (Kárpáti László) 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 3 BEVEZETÉS (Faragó Sándor) 5 KUTATÁSI MÓDSZEREK 5 A TEREPI MEGFIGYELÉSEK AJÁNLOTT MÓDJA

Részletesebben

KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS

KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS AQUILA 1994. VOL.: 101 (259-262) KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS Lars Jonsson: Birds of Europe With North Africa and the Middle East Svédből fordította D. Christie. Christopher Helm (Publishers) Ltd. London. 1992

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Dombóvár város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védelméről Dombóvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Putnoki Kányás-tető és Ősbükkös Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:11:38 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: 39.2 hektár

Részletesebben

FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL

FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL A Puszta 2001. 1/18. pp. 110-115. FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL MÉSZÁROS CSABA MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET CSONGRÁD MEGYEI HELYI

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI M A D A R A K MÉRETEI. írta : f Dr. Vasvári Miklós 1

MAGYARORSZÁGI M A D A R A K MÉRETEI. írta : f Dr. Vasvári Miklós 1 MAGYARORSZÁGI M A D A R A K MÉRETEI írta : f Dr. Vasvári Miklós 1 A Madártani Intézetbe rendszeresen küldött madarak méreteit mindig gondosan felvettem, és munkatársaimat is biztattam a méretek felvételére

Részletesebben

Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 3. szám Szerkesztette: Dr. Gyurácz József Szombathely 1998

Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 3. szám Szerkesztette: Dr. Gyurácz József Szombathely 1998 1 Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 3. szám Szerkesztette: Dr. Gyurácz József Szombathely 1998 2 Herman Ottó emlékének ISSN 1416-6356 Kiadja a Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME

Részletesebben

A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága

A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága Crisicum 3. pp.199-203. A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága Dan Munteanu Bevezetés 1989-ben a Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő felkerült a romániai Fontos Madárélőhelyek (Important Bird

Részletesebben

Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag

Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag Svájci Hozzájárulás Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken SH/4/8 Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag MTA ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT Fenntartható

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Halastó és térsége Utoljára módosítva: 2013-12-17 18:09:07 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Pusztamizsei Holt-Zagyva és ártere Utoljára módosítva: 2013-08-22 21:54:25 Megye: Jász-Nagykun-Szolnok Községhatár: Jásztelek A terület kiterjedése: 70.942

Részletesebben

Radetzky Jenõ tojásgyûjteményének katalógusa

Radetzky Jenõ tojásgyûjteményének katalógusa FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2012 36: 123 138 Radetzky Jenõ tojásgyûjteményének katalógusa SOLTI BÉLA ABSRACT: (The catalogue of Jenõ Radetzky s bird egg collection) The author deals with

Részletesebben

KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS

KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS Rakonczay Zoltán szerk. 1989: Vörös Könyv (Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 1-360.) A Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajok alcímet viselő kötet megjelentetése

Részletesebben

Az MME Nomenclator Bizottság 2001. évi jelentése a Magyarországon ritka madárfajok előfordulásáról

Az MME Nomenclator Bizottság 2001. évi jelentése a Magyarországon ritka madárfajok előfordulásáról Az MME Nomenclator Bizottság 2001. évi jelentése a Magyarországon ritka madárfajok előfordulásáról MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Nomenclator Bizottsága (MME

Részletesebben

Adalékok a Mátra madáréletéhez

Adalékok a Mátra madáréletéhez Adalékok a Mátra madáréletéhez Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 9. 1984. CSÁK László Fülpösdaróc ABSTRACT: (Data to the birdlife of the Mátra.) The author gives an account of the presence of 64 bird species

Részletesebben

SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum

SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum \ Fol. Hist-nat Mus. Matr. 11. 1986. Adatok a Hevesi-sík madárvilágához SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum ABSTRACT: Author writes about his ornithological observations at the flood-area along the Tisza

Részletesebben

Molnár László. Beiträge zur Vogelwelt des Labodár-Zsup-sziget

Molnár László. Beiträge zur Vogelwelt des Labodár-Zsup-sziget ADATOK A LABODÁRI ZSUP-SZIGET MADÁR VILÁGÁRÓL Molnár László Beiträge zur Vogelwelt des Labodár-Zsup-sziget A közelmúltban fokozottabban megindult a folyóárterek rendezése (az áradások szabad lefutásának

Részletesebben

(Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján, december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok)

(Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján, december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok) 2010.1.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 20/7 IV (Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján, 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT. Brüsszel, 2009. november 30. (OR. fr) PE-CONS 3681/1/09 REV 1 2009/0043 (COD) LEX 1113 CODIF 133 ENV 784 CODEC 1292

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT. Brüsszel, 2009. november 30. (OR. fr) PE-CONS 3681/1/09 REV 1 2009/0043 (COD) LEX 1113 CODIF 133 ENV 784 CODEC 1292 EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. november 30. (OR. fr) 2009/0043 (COD) LEX 1113 PE-CONS 3681/1/09 REV 1 CODIF 133 ENV 784 CODEC 1292 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Részletesebben

Madártani megfigyelések a Cserhátból

Madártani megfigyelések a Cserhátból Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 8. 1982 83. Madártani megfigyelések a Cserhátból SOLTI Béla Mátra Múzeum, Gyöngyös ABSTRACT: Ornithological observations in the Cserhát Mountains. Ornithofaunistical observations

Részletesebben

A D A T O K A GERECSE-HEGYSÉG A KÖZÉPSÖ-DUNA MADÁRVILÁGÁHOZ. írta : dr. Sághy

A D A T O K A GERECSE-HEGYSÉG A KÖZÉPSÖ-DUNA MADÁRVILÁGÁHOZ. írta : dr. Sághy ÉS A D A T O K A GERECSE-HEGYSÉG A KÖZÉPSÖ-DUNA MADÁRVILÁGÁHOZ írta : dr. Sághy Antal Megfigyeléseimet a Duna partján fekvő Lábatlan és Süttő községek közelében végeztem, így nemcsak a hegyi madarakról

Részletesebben

BEJELENTÉSEK REPORTINGS

BEJELENTÉSEK REPORTINGS BEJELENTÉSEK REPORTINGS 1. XIX Congressus Internationalis Ornithologicus. FIRST ANNOUNCEMENT At the XYLII International Ornithological Congress in Moscow the International Ornithological Committee accepted

Részletesebben

standard hálóállást használtunk, 33 darab 12 méteres és 1 darab 7 méteres lengyel hálóval. Az adatfelvételezést a protokoll szerint végeztük. Jelen be

standard hálóállást használtunk, 33 darab 12 méteres és 1 darab 7 méteres lengyel hálóval. Az adatfelvételezést a protokoll szerint végeztük. Jelen be MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXI. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 26. 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország egyik

Részletesebben

6. szám 1993. október

6. szám 1993. október 6. szám 1993. október A Magyar Madártani És Természetvédelmi Egyesület Soproni Csoportjának Lapja 1. Bevezetés A Fertő-táj hazai részén előforduló madarak névjegyzéke (1971-1992) A Fertő madártani kutatása

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V ALPÁR-BOKROSI TISZA-ÁRTÉRI ÖBLÖZET (HUKN10004) különleges madárvédelmi

Részletesebben

A Sajó-Hernád-sík és a Sajó-völgy gerinces faunájáról

A Sajó-Hernád-sík és a Sajó-völgy gerinces faunájáról Fol. Hist.-nat Mus. Matr., 17: 199-208, 1992 A Sajó-Hernád-sík és a Sajó-völgy gerinces faunájáról VIZSLÁN Tibor - SZENTGYÖRGYI Péter ABSTRACT: (Vertebral Fauna of the Sajó-Hernád Plain and the Sajó Valley)

Részletesebben

A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE BEN

A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE BEN Tájökológiai Lapok 2 (2): 365 370. (2004) 365 A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE 2003 2004-BEN BAJOR ZOLTÁN Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Tájökológiai Tanszék 2103

Részletesebben

MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXIV. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 29. 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország egyik

Részletesebben

Kutatási jelentés 2008 Nagy Zsolt. LIFE 05NAT/HU/ számú projekt

Kutatási jelentés 2008 Nagy Zsolt. LIFE 05NAT/HU/ számú projekt 1. Tevékenységek: Kutatási jelentés 2008 Nagy Zsolt Pannon gyeptípusok élőhelykezelése Magyarországon LIFE 05NAT/HU/000117 számú projekt Belsőbárándi löszvölgy projekt terület A vizsgálat elsődleges célja

Részletesebben

A BUDAPESTI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN ÉSZLELT MADÁRFAJOK. Über die Vogelwelt des Sas-hegy Naturschutzgebietes in Budapest

A BUDAPESTI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN ÉSZLELT MADÁRFAJOK. Über die Vogelwelt des Sas-hegy Naturschutzgebietes in Budapest A BUDAPESTI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN ÉSZLELT MADÁRFAJOK Dr. Simig Lajos Über die Vogelwelt des Sas-hegy Naturschutzgebietes in Budapest Az 1958-ban természetvédelmi területté nyilvánított budapesti

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN AQUILA 1992. VOL.: 99(149-154) ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN Schmidt Egon Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest Abstract

Részletesebben

HORTOBÁGY - HALASTAVI ÉVES MADARÁSZVERSENY TEREPNAPLÓ NÉV: LAKCÍM: TELEFON:

HORTOBÁGY - HALASTAVI ÉVES MADARÁSZVERSENY TEREPNAPLÓ NÉV: LAKCÍM: TELEFON: HORTOBÁGY - HALASTAVI ÉVES MADARÁSZVERSENY 2017 TEREPNAPLÓ NÉV: LAKCÍM: TELEFON: E-MAIL : Címlapfotó: Tar János: Batla Hátlapfotó: Simay Gábor: Nyári lúd Szöveg: Koczka András Nyomdai szerkesztés: Kovács

Részletesebben

A checklist of lice of Hungary (Insecta: Phthiraptera)

A checklist of lice of Hungary (Insecta: Phthiraptera) ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI Volume 104 Budapest, 2012 pp. 5 109 A checklist of lice of Hungary (Insecta: Phthiraptera) Z. VAS 1 *, J. RÉKÁSI 2 & L. RÓZSA 3 1 Hungarian Natural

Részletesebben

Adatok a hargitai Ivó völgy madárvilágához (Románia)

Adatok a hargitai Ivó völgy madárvilágához (Románia) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2003 27: 359 364 Adatok a hargitai Ivó völgy madárvilágához (Románia) FODOR ISTVÁN ABSTRACT: Bird density, diversity and similarity estimation were carried out

Részletesebben

ÉS A KÖZELBEN LÉTESÜLT HOMOKBÁNYA MADÁRFAUNISZTIKAI ADATAI

ÉS A KÖZELBEN LÉTESÜLT HOMOKBÁNYA MADÁRFAUNISZTIKAI ADATAI A dorozsmai hosszúháti A Puszta trágyaszikkasztó 2004 1/21. pp. madárfaunisztikai 223-234. adatai Engi László A DOROZSMAI HOSSZÚHÁTI TRÁGYASZIKKASZTÓ ÉS A KÖZELBEN LÉTESÜLT HOMOKBÁNYA MADÁRFAUNISZTIKAI

Részletesebben

Alsóregmec Csörög között tervezett közúti összeköttetéséhez készített Natura 2000 hatásbecslés

Alsóregmec Csörög között tervezett közúti összeköttetéséhez készített Natura 2000 hatásbecslés Alsóregmec Csörög között tervezett közúti összeköttetéséhez készített Natura 2000 hatásbecslés HUBN10007 Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel különleges rendeltetésű Natura 2000

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Várfürdő és Almássy-kastélypark Utoljára módosítva: 2013-09-14 08:50:22 Megye: Békés Községhatár: Kétegyháza A terület kiterjedése: 14.2 hektár Védetté

Részletesebben

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 41/A. -ában, valamint

Részletesebben

AZ MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG ÉVI JELENTÉSE RITKA MADÁRFAJOK MAGYARORSZÁGI ELŐFORDULÁSÁRÓL. Abstract

AZ MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG ÉVI JELENTÉSE RITKA MADÁRFAJOK MAGYARORSZÁGI ELŐFORDULÁSÁRÓL. Abstract AQUILA 1995. VOL.: 102 (199-208) AZ MME NOMENCLATOR BIZOTTSÁG 1994. ÉVI JELENTÉSE RITKA MADÁRFAJOK MAGYARORSZÁGI ELŐFORDULÁSÁRÓL Magyar Gábor Abstract Magyar, G. (1995): The 1994 Annual Report of the Hungárián

Részletesebben

BERETZK PÉTER ÖRÖKLETÉTE

BERETZK PÉTER ÖRÖKLETÉTE BERETZK PÉTER ÖRÖKLETÉTE CSIZMAZIA GYÖRGY GASKÓ BÉLA (Tanárképző Főiskola, Biológia Tanszék Móra Ferenc Múzeum, Szeged) Dr. Beretzk Péter MÁV- főorvos 1951-ben a Szegedi Állami Múzeumnak" ajándékozta méltán

Részletesebben

1979L0409 HU A TANÁCS IRÁNYELVE (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről (79/409/EGK) (HL L 103., , 1. o.

1979L0409 HU A TANÁCS IRÁNYELVE (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről (79/409/EGK) (HL L 103., , 1. o. 1979L0409 HU 23.12.2008 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS IRÁNYELVE (1979. április 2.) a vadon élő madarak

Részletesebben

Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez

Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 3. 1975. Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez KÉVE András Természettudományi Múzeum, Budapest ABSTRACT: (Data to the knowledge of the bird fauna of

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 20. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 20 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 20. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 20 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 20. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 20 th Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2015 2 Chernel István (1865-1922) emlékének

Részletesebben

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához:

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához: NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3658-3/14/2012./I.

Részletesebben

Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból)

Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból) Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból) Madárfajismeret Énekesmadarak 1. Az alábbi csoportok közül melyik tartalmaz csak olyan fajokat, amelyeknél csupán tollazati bélyegek alapján az ivar meghatározható?

Részletesebben

Segédkezhetett. Míg BERETZK a szikes puszták igazi kepei tárta fel, és azok jelentősegére mutatott rá,

Segédkezhetett. Míg BERETZK a szikes puszták igazi kepei tárta fel, és azok jelentősegére mutatott rá, IN MEMÓRIÁM Beck Pál. 1911. június 3-án született Budapesten. Lakatos szakmát tanult. Intézetünkkel a negyvenes évek végén került kapcsolatba, és attól kezdve haláláig hűséges és lelkes gyűrűzőnk maradt.

Részletesebben

MADÁRTANI ADATOK A PELLÉRDI-H ALAST A V A K R Ó L. Papp J. László

MADÁRTANI ADATOK A PELLÉRDI-H ALAST A V A K R Ó L. Papp J. László Aquila LXXVni-LXXIX. 1971-1972. MADÁRTANI ADATOK A PELLÉRDI-H ALAST A V A K R Ó L Papp J. László A Pécstől DNy-ra, mintegy 4 km-re fekvő, mesterséges halastavakon eddig is számosan végeztek madártani megfigyeléseket.

Részletesebben

A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor évi beszámolója

A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor évi beszámolója A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor 5. évi beszámolója A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor (FOT) 5. évi madárgyűrűzési munkája összesen 3 napon zajlott április 9. és november 4. között. A költési id szakban szokásosan

Részletesebben

Adatok az uhu (Bubo bubo) táplálkozásához. 98 Regionális védelem, felmérések / Regional protection and monitoring

Adatok az uhu (Bubo bubo) táplálkozásához. 98 Regionális védelem, felmérések / Regional protection and monitoring Adatok az uhu (Bubo bubo) északkelet-magyarországi állományának táplálkozásához Petrovics Zoltán* & Solti Béla *Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, H-3758 Jósvafő, Tengerszem-oldal 1. Email: z.petrovics55@gmail.com

Részletesebben

A madárvédelmi irányelv és az élôhelyvédelmi irányelv, valamint mellékleteik rövid ismertetése

A madárvédelmi irányelv és az élôhelyvédelmi irányelv, valamint mellékleteik rövid ismertetése 121 MELLÉKLETEK 1. melléklet A madárvédelmi irányelv és az élôhelyvédelmi irányelv, valamint mellékleteik rövid ismertetése Az Európai Közösség elsô természetvédelmi irányelve, az 1979-ben kihirdetett

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet - az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi... Page 1 of 122 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php)

Részletesebben

MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN

MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN A Puszta 2002 1/19. pp. 229-237. MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN ENGI LÁSZLÓ MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, SZEGED 2001 Gyerekkoromban, 12 évesen kezdtem madarászni. Fő közlekedési

Részletesebben

A TAPOLCAI-MEDENCE MADÁRVILÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ CÖNOLÓGIAI ËS ÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATA

A TAPOLCAI-MEDENCE MADÁRVILÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ CÖNOLÓGIAI ËS ÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATA A TAPOLCAI-MEDENCE MADÁRVILÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ CÖNOLÓGIAI ËS ÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATA A feladat körvonalazása és a területegységre vonatkozó eddigi kutatások A Bakony hegység természettudományi szempontból

Részletesebben

CSIGÁT APLÁLÉK A. írta:

CSIGÁT APLÁLÉK A. írta: A M A D A R A K CSIGÁT APLÁLÉK A IV. írta: dr. Keve András Az állatgyógyászat és így a mezőgazdaságtan és vadgazdaságtan egyik fontos kérdése, hogy hogyan terjednek az állatbetegségek. A madarak szerepe

Részletesebben

Vízimadár Monitoring a Ferencmajorihalastavakon

Vízimadár Monitoring a Ferencmajorihalastavakon Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet Vízimadár Monitoring a Ferencmajorihalastavakon (2006-2007) TDK dolgozat Készítette: Bátky Gellért Természetvédelmi

Részletesebben

A KARANCS-MEDVES HEGYSÉG MADÁRVILÁGA

A KARANCS-MEDVES HEGYSÉG MADÁRVILÁGA A KARANCS-MEDVES HEGYSÉG MADÁRVILÁGA Moskát Csaba Faunisztikai szempontból a Karancs-Medves Magyarország egyik legelhanyagoltabb tájegysége. Gyakran megtörtént, hogy madárvilágát a Cserhátéval azonosnak

Részletesebben

Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet gerincesfaunája (Vertebrata)

Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet gerincesfaunája (Vertebrata) Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 6 257272 Pécs, 1992 BédaKarapancsa Tájvédelmi Körzet gerincesfaunája (Vertebrata) MAJER József MAJER, József: The vertebrates of BédaKarapancsa nature protection area,

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Ikervári Zsidahó dűlő Utoljára módosítva: 2014-09-02 12:13:03 Megye: Vas Községhatár: Ikervár A terület kiterjedése: 61,4216 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

Madárvonulási adatok Magyarországból. Vogelzugsdaten aus Ungarn.

Madárvonulási adatok Magyarországból. Vogelzugsdaten aus Ungarn. SCHENK J. MADÁRVONULÁSI ADATOK 39 Madárvonulási adatok Magyarországból. Közreadja: SCHENK JAKAB. III. (1920-as) évfolyam.*) Vogelzugsdaten aus Ungarn. Herausgegeben von JAKOB SCHENK. III. Jahrgang (1920).*)

Részletesebben

Magyar Vízivad Közlemények 26. (2015) Hungarian Waterfowl Publications 26. (2015)

Magyar Vízivad Közlemények 26. (2015) Hungarian Waterfowl Publications 26. (2015) Magyar Vízivad Közlemények 26. (2015) Hungarian Waterfowl Publications 26. (2015) VONULÓ ÉS TELELŐ VÍZIMADÁR ÁLLOMÁNYOK A SZIGETKÖZBEN (2012/2013 2014/2015) MIGRATING AND WINTERING WATERBIRD POPULATIONS

Részletesebben

A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése

A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése Natura Somogyiensis 26 117-122 Ka pos vár, 2015 A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése Kovács Gyula 1,2 & Jakus László 2 1Nyugat-Magyarországi Egyetem, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

Részletesebben

A ZIRCI ARBORÉTUM MADÁRVILÁG; (1971. VIII. EGYÉVES MEGFIGYELÉS ALAPJÁN IX)

A ZIRCI ARBORÉTUM MADÁRVILÁG; (1971. VIII. EGYÉVES MEGFIGYELÉS ALAPJÁN IX) A ZIRCI ARBORÉTUM MADÁRVILÁG; (1971. VIII. EGYÉVES MEGFIGYELÉS ALAPJÁN -1972. IX) A Zirci Arborétum (továbbiakban arborétum) növekvő látogatottsága egyre inkább szükségessé tette, hogy minél előbb rendelkezésünkre

Részletesebben

Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban

Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban Engi László -MME Csongrád Megyei Csoport- Bevezetés Jelen dolgozatban azon énekesmadarak gyülekezését kívánom

Részletesebben

I. MELLÉKLET. (a) Latin név Magyar név Haz. Vonatkozó hazai jogszabályok BÚVÁRFÉLÉK GAVIIDAE. Gavia stellata északi búvár +

I. MELLÉKLET. (a) Latin név Magyar név Haz. Vonatkozó hazai jogszabályok BÚVÁRFÉLÉK GAVIIDAE. Gavia stellata északi búvár + A vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelv mellékletein szereplő ok I. MELLÉKLET (a) Latin név Magyar név Haz ai előf ord. Vonatkozó hazai jogszabályok GAVIIFORMES GAVIIDAE BÚVÁRALAKÚAK BÚVÁRFÉLÉK

Részletesebben

CHECKLIST OF BIRDS IN HUNGARY

CHECKLIST OF BIRDS IN HUNGARY CHECKLIST OF BIRDS IN HUNGARY Date(s): Place(s): www.hungarianbirdwatching.com Red-throated Diver Gavia stellata Északi búvár Black-throated Diver Gavia arctica Sarki búvár Little Grebe Tachybaptus ruficollis

Részletesebben

AQUILA VOL.: 102 ( ) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN

AQUILA VOL.: 102 ( ) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN AQUILA 1995. VOL.: 102 (171-177) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN Gyurácz József & Bánhidi Péter Abstract Gyurácz, J. & P. Bánhidi (1995):

Részletesebben

A CSANÁDI-PUSZTÁKON FÉSZKELŐ JELENTŐSEBB MADÁRFAJOK ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 2005-2007 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

A CSANÁDI-PUSZTÁKON FÉSZKELŐ JELENTŐSEBB MADÁRFAJOK ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 2005-2007 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN A Puszta 2005 A Nimfea Természetvédelmi Egyesület évkönyve A CSANÁDI-PUSZTÁKON FÉSZKELŐ JELENTŐSEBB MADÁRFAJOK ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 2005-2007 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN MÉSZÁROS CSABA MAGYAR MADÁRTANI EGYESÜLET

Részletesebben

AQUILA VOL.: 99 ( ) IM MEMÓRIÁM

AQUILA VOL.: 99 ( ) IM MEMÓRIÁM AQUILA 1992. VOL.: 99 (205-207) IM MEMÓRIÁM Fáy Aladár (1898-1963) Rajztanár és festőművész. Budapesten született 1898. április 11-én. Édesapja dr. Fáy Aladár a magyar közegészségügyi szolgálat egyik megszervezője,

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 11. szám Ornithological Newsletter of Vas County The 11 th issue. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 11. szám Ornithological Newsletter of Vas County The 11 th issue. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 11. szám Ornithological Newsletter of Vas County The 11 th issue Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2006 2 Keve András (1909-1984) emlékének

Részletesebben

J_ 02.. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

J_ 02.. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló J_ 02.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Felsőrákosi-rétek helyi jelentőségű természetvédelmi területének

Részletesebben

XV. KÜLFÖLDI GYÜRÜS MADARAK KÉZRE KERÜLÉSEI XXXVII. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS. Records oí birds ringod abroad 37th report of bird-banding

XV. KÜLFÖLDI GYÜRÜS MADARAK KÉZRE KERÜLÉSEI XXXVII. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS. Records oí birds ringod abroad 37th report of bird-banding XV. KÜLFÖLDI GYÜRÜS MADARAK KÉZRE KERÜLÉSEI XXXVII. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS Records oí birds ringod abroad 37th report of bird-banding László Haraszthy Egon Schmidt Podiceps ruficollis Ljubljana ad. 110 135

Részletesebben

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága The wildlife of calcareous sand steppe areas in military use in the Hungarian Little Plain Tanulmánygyűjtemény RENCE 1. A kisalföldi

Részletesebben

Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madár faunájához

Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madár faunájához Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 8. 1982 83. Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madár faunájához BARTA Zoltán Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc ABSTRACT: On the bird-fauna of the Hór-Valley in

Részletesebben

A 2011. NOVEMBERI VÍZIMADÁR-FELMÉRÉS EREDMÉNYEI A BALATONON ÉS A KÖRNYEZŐ VIZESÉLŐHELYEKEN

A 2011. NOVEMBERI VÍZIMADÁR-FELMÉRÉS EREDMÉNYEI A BALATONON ÉS A KÖRNYEZŐ VIZESÉLŐHELYEKEN Magyar Vízivad Közlemények 23. (2013) Hungarian Waterfowl Publications 23. (2013) A 2011. NOVEMBERI VÍZIMADÁR-FELMÉRÉS EREDMÉNYEI A BALATONON ÉS A KÖRNYEZŐ VIZESÉLŐHELYEKEN RESULTS OF WATERBIRD CENSUS

Részletesebben

Móricgát madárvilága

Móricgát madárvilága Móricgát madárvilága EMMI Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a tudományhoz alprogram 2018/2019 Azonosító: UT-2018-0011 Készítette: Pál Szabina, Losoncz Tamás, Bozó Nataniel Noel, Deák Levente, Kohlrusz Péter

Részletesebben

AVES - MADARAK Ordo: Gaviiformes Búváralakúak Familia: Gaviidae Búvárfélék Ordo: Podicipidiformes Vöcsökalakúak Familia: Podicipedidae - Vöcsökfélék

AVES - MADARAK Ordo: Gaviiformes Búváralakúak Familia: Gaviidae Búvárfélék Ordo: Podicipidiformes Vöcsökalakúak Familia: Podicipedidae - Vöcsökfélék AVES - MADARAK Ordo: Gaviiformes Búváralakúak Familia: Gaviidae Búvárfélék Északi búvár - Gavia stellata Sarki búvár - Gavia arctica Jeges búvár - Gavia immer Ordo: Podicipidiformes Vöcsökalakúak Familia:

Részletesebben

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védett állatfajai

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védett állatfajai A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védett állatfajai Puhatestűek Magyar név Tudományos név Védettség Természetvédelmi érték (Ft) Ugarcsiga Helix lutescens Balogcsiga Vertigo angustior Nagy hasascsiga Vertigo

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Naplás-tó és környéke Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:27:59 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, XVI. ker. A terület kiterjedése: 149.7194 hektár Védetté

Részletesebben

ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN

ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN Vizes élőhelyek és lápok megőrzése és állagjavítása a veszprémi Miklád én című alprojekt összefoglaló Természetvédelmi

Részletesebben

JELENTÉS A GÖNYŰ SZOB KÖZTI DUNA-SZAKASZ ( fkm) AUGUSZTUS ÁPRILIS IDŐSZAKÁNAK VÍZIMADÁR FELMÉRÉSEIRŐL

JELENTÉS A GÖNYŰ SZOB KÖZTI DUNA-SZAKASZ ( fkm) AUGUSZTUS ÁPRILIS IDŐSZAKÁNAK VÍZIMADÁR FELMÉRÉSEIRŐL Magyar Vízivad Közlemények 3. (217) Hungarian Waterfowl Publications 3. (217) DOI: 1.17242/MVvK_3.4 JELENTÉS A GÖNYŰ SZOB KÖZTI DUNA-SZAKASZ (1791 178 fkm) 216. AUGUSZTUS 217. ÁPRILIS IDŐSZAKÁNAK VÍZIMADÁR

Részletesebben

VIZES ÉLŐHELYEKHEZ KÖTŐDŐ MADÁRFAJOK VIZSGÁLATA A SINKÁR- TAVON KÉT ÉV FELMÉRÉSE ALAPJÁN

VIZES ÉLŐHELYEKHEZ KÖTŐDŐ MADÁRFAJOK VIZSGÁLATA A SINKÁR- TAVON KÉT ÉV FELMÉRÉSE ALAPJÁN VIZES ÉLŐHELYEKHEZ KÖTŐDŐ MADÁRFAJOK VIZSGÁLATA A SINKÁR- TAVON KÉT ÉV FELMÉRÉSE ALAPJÁN Nagy Gergő Gábor Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest,

Részletesebben

A VOLT BIHARI SÁRRÉT JELENLEGI MADÁRVILÁGA

A VOLT BIHARI SÁRRÉT JELENLEGI MADÁRVILÁGA A VOLT BIHARI SÁRRÉT JELENLEGI MADÁRVILÁGA Nagy László The present Bird-Life of the drained Marsh-Land of Sárrét" in East-Hungary László Nagy A múlt század 60-as éveiben lecsapolásra ítélt híres Bihari

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Róka-hegyi bánya Utoljára módosítva: 2013-10-09 07:40:58 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, III. ker. A terület kiterjedése: 9.0848 hektár Védetté

Részletesebben

4. A kavicsbányatavak mint élőhelyek Barati Sándor Béres István

4. A kavicsbányatavak mint élőhelyek Barati Sándor Béres István 4. A kavicsbányatavak mint élőhelyek Barati Sándor Béres István Bevezetés A Föld felszínén az élővilág megtelepedésére alkalmas területeket az élőhelyek szövevényes rendszere hálózza be. Ezek az élőhelyek

Részletesebben

Növénytani és madártani adatok a monoki Õr-hegy és Szõlõs-hegy területérõl*

Növénytani és madártani adatok a monoki Õr-hegy és Szõlõs-hegy területérõl* FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2006 30: 415 421 Növénytani és madártani adatok a monoki Õr-hegy és Szõlõs-hegy területérõl* BARATI SÁNDOR, HUDÁK KATALIN & ÉZSÖL TIBOR ABSTRACT: The authors

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Kis-Sváb-hegy (Martinovics-hegy) Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:26:02 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, XII. ker. A terület kiterjedése: 6.6898

Részletesebben

A MAGYAR MADÁRTANI INTÉZET 1951 5 3. ÉVI MADÁR JELÖLÉSEI. írta : dr. Pátkai Imre

A MAGYAR MADÁRTANI INTÉZET 1951 5 3. ÉVI MADÁR JELÖLÉSEI. írta : dr. Pátkai Imre A MAGYAR MADÁRTANI INTÉZET 1951 5 3. ÉVI MADÁR JELÖLÉSEI XVII. Jelentés írta : dr. Pátkai Imre A madárvonulás magyar kutatói számára az 1951-es év új korszak kezdetét jelenti. Intézetünk ebben az esztendőben

Részletesebben

Fajok leírása A Temesváron véletlenszerű jelleggel előforduló és az EEC 79/409 Irányelve által védett fajok

Fajok leírása A Temesváron véletlenszerű jelleggel előforduló és az EEC 79/409 Irányelve által védett fajok 3.4. Az avifaunára vonatkozó tanulmány eredményeinek bemutatása 3.4.1. Fajok leírása 3.4.1.1. A Temesváron véletlenszerű jelleggel előforduló és az EEC 79/409 Irányelve által védett fajok FALCONIDAE CSALÁD

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 7. szám Ornithological Newsletter of Vas County The 7 th issue. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 7. szám Ornithological Newsletter of Vas County The 7 th issue. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 7. szám Ornithological Newsletter of Vas County The 7 th issue Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2002 2 Palkó Sándor (1959-2002) emlékének Memory

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Csörnöc-patak menti égeres láprét Utoljára módosítva: 2014-09-02 12:20:46 Megye: Vas Községhatár: Nádasd A terület kiterjedése: 79.385 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

1. B) számú melléklet Az Európai Közösség területén rendszeresen előforduló egyéb, vonuló madárfajok Tudományos név Magyar név BÚVÁRALAKÚAK

1. B) számú melléklet Az Európai Közösség területén rendszeresen előforduló egyéb, vonuló madárfajok Tudományos név Magyar név BÚVÁRALAKÚAK 1. B) számú melléklet Az Európai Közösség területén rendszeresen előforduló egyéb, vonuló madárfajok Tudományos név Magyar név BÚVÁRALAKÚAK (GAVIIFORMES) Búvárfélék (Gaviidae) Gavia adamsii fehércsőrű

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Dunapart és szigetvilága Utoljára módosítva: 2014-09-17 18:51:20 Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Neszmély A terület kiterjedése: 284,4874 hektár

Részletesebben

A Csanádi-pusztákon fészkelő jelentősebb madárfajok állományalakulása 2005-2007 közötti időszakban

A Csanádi-pusztákon fészkelő jelentősebb madárfajok állományalakulása 2005-2007 közötti időszakban A Csanádi-pusztákon fzkelő jelentősebb madárfajok állományalakulása 2005-2007 közötti időszakban Mzáros Csaba Magyar Madártani Egyesület Csongrád Megyei Csoport A Csanádi-puszták, hazánk, azon belül a

Részletesebben

Erdei szalonka. Grafikusok: Kókay Szabolcs, Matyikó Tibor, Zsoldos Márton

Erdei szalonka. Grafikusok: Kókay Szabolcs, Matyikó Tibor, Zsoldos Márton Szalonkák A szalonkák a lilealakúak (Charadriiformes) rendjének jellegzetes, hosszú csőrű képviselői. Két fajuk (az erdei szalonka és a sárszalonka) fészkel is Magyarországon, a nagy sárszalonka rendszeres

Részletesebben

A MADÁRTANI INTÉZET É VI MA D Á R- J ELÖLESEI \ X V I. G Y Ü RÜZÉSI J E L E N T É S

A MADÁRTANI INTÉZET É VI MA D Á R- J ELÖLESEI \ X V I. G Y Ü RÜZÉSI J E L E N T É S A MADÁRTANI INTÉZET 197 1. É VI MA D Á R- J ELÖLESEI \ X V I. G Y Ü RÜZÉSI J E L E N T É S Schmidt Egon Bird-Bandiiig of the Hungárián Ornithological Institute in the Year 1974. 26th Report on Bird Banding

Részletesebben