A VOLT BIHARI SÁRRÉT JELENLEGI MADÁRVILÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VOLT BIHARI SÁRRÉT JELENLEGI MADÁRVILÁGA"

Átírás

1 A VOLT BIHARI SÁRRÉT JELENLEGI MADÁRVILÁGA Nagy László The present Bird-Life of the drained Marsh-Land of Sárrét" in East-Hungary László Nagy A múlt század 60-as éveiben lecsapolásra ítélt híres Bihari Sárrét vagy Nagysárrét, a nádi farkasok volt hazájának azon igen mély fekvésű részei, melyeknek lecsapolása nagyon körülményes lett volna, összefüggés nélküli foltokban megmaradt, s kisebb-nagyobb tóvá, tócsává, zsombékossá alakulva, alapul szolgáltak a mai ott létesült tavaknak. Ezt a mocsárvidéket négy község határolja közvetlenül: Geszt, Mezőgyán, Zsadány és Biharugra. Miután az erősen szikes terület mezőgazdasági művelésre teljesen alkalmatlannak bizonyult, a múlt század 90-es éveiben halastavakat létesítettek ott, ami jelenleg mint Biharugrai Tógazdaság szerepel. A biharugrai részen egy, a geszti részen három nagy tó van, melyek területe több, mint 4000 kat. hold. Ezenkívül vannak réti vizek, zsombékosok és sok helyen olyan vízzel lepett lapályok, amiket a legnagyobb nyári forróság sem tud kiszárítani. Részben közvetlenül a halastavak és a víztároló mocsár mellett, részben azoktól távolabb sok helyen van kisebb nagyobb erdősítés. A főleg nyár-, tölgy- és akácfákból álló erdőfoltok között szántóföldek, rétek, legelők, vizes lapályok, zsombékosok terülnek el, sok madárféleség befogadására. Ne foglalkozzunk most azzal, hogy a lecsapolás előtt milyen fajok éltek itt, de mégis meg kívánom említeni, hogy a daru nagyon közönséges költőfaj lehetett, mivel a geszti rész egyik magasabb helyét a mai napig is Darvasérhátnak nevezik től állandó megfigyelés alatt tartva a területet, megállapításom alapján fel fogom sorolni, hogy milyen madárfajokkal találkoztam és melyek élnek ott jelenleg is. Nem mellőzhetem azonban a szárazföldi madarakat sem, mivel ezek is a volt Nagysárrét területén élnek. A kimondott halastavak területe több mint 2400 kat. hold, a halban szintén bővelkedő, csak egy gáttal elválasztott mocsár, a víztároló 1600 kat. hold kiterjedésű. A fentebb említett négy község által batárolt kb kat. holdat kitevő víziés szárazföldi területet évi augusztus hó 1. napjától rezervátummá nyilvánították és kezelték egészen évi január hó 31-ig, amikor is a védettséget megszüntetvén, a területet a halastavak kivételével felosztották a fenti négy község vadásztársaságai között. A mocsarat, a víztárolót azonban évi augusztus hó 1. napjától Békés megye vadászati felügyelője a vadásztársaságoktól vissza véve, a Madártani Intézetnek adatta oda tudományos gyűjtésekre és vizsgálatokra, így a terület részbeni védettséget nyert. Ez a mocsár a legalkalmasabb költőhelye az ott élő vízimadárféleségeknek, mivel vannak benne teljesen száraz szigetek a szarkák, csérek, sirályok telepes fészkelésére, sekély vizek avas nád- és gyékényfoltokkal 151

2 a nyári lúd, a barát- és cigányréce, vörös gém, bölömbika stb. fészkelésére, vannak benne gyönyörű víztükrök, melyeknek gyékényes, nádas szélein nyugodtan úszhatnak a vöcsök-fészkek. A madárvilág képe fajokban és létszámban változó. Például liba, kacsa szempontjából az 1950., 1951., és évek voltak a legjobbak. Százezrekről kell szólanom. Számuk azóta erősen megcsappant. Különösen a libára vonatkoztatva mondhatom ezt, mivel az utolsó négy évben (1954-től kezdve) az őszi százezres libatömegeket még ezrek sem váltották fel. Hirtelen megfogyatkozásuk oka ez idő szerint még ismeretlen, de az öregek pusztulása mellett alighanem a költésnél keresendő a pusztulás oka. Bár a kacsaállomány is igen jelentősen megfogyatkozott, de mégsem olyan ijesztő mértékben, mint a liba. Az idei kacsaállománynál már javulás mutatkozik. De nemcsak a tőkéskacsában van hiány, hanem a többi fajokéban, pl. az apró, nyilas, kanalas, böjti, cigány, barát, kendermagos, fütyülő stb. récékben is. A szárazföldi madarak közül feltűnik a ragadozó fajok erős megfogyatkozása. A valamikor olyan közönséges piroslábú cankó anyira megfogyott, hogy igazán csak mutatóban találhatunk belőlük néhány párat. Pajzsos cankóból ősszel van sok. A többi cankóféleség megfogyott. Ugyanez áll a lilékre is. Minden faja erősen tünedezik. Gulipán és gólyatöcs, mint a szikes tavak fő ékességei, egyáltalában nem fordulnak elő. Az állomány csökkenéséhez nagyban hozzájárul az ellenőrzés elmaradása miatti, évről-évre fokozódó tojásszedés, továbbá vadászaink madárismereti hiánya, akik válogatás nélkül lelőnek mindenféle madarat. Az itt előforduló madarakat öt csoportban fogom felsorakoztatni. 1. Költő fajok, azaz amelyek ott költenek. 2. Állandóan ott tartózkodók, habár nem is költenek ott. 3. Rendes tavaszi és őszi átvonulok. 4. Ritka átvonulok. 5. Téli vendégek. 1. Költő fajok: Házi veréb (Passer domesticus). Mezei veréb (Passer montanus). - Vetési varjú (Corvus frugilegus). A geszti erdőkben öt helyen nagy kolóniájuk van. A fészkelő párok számát még hozzávetőlegesen is nehéz volna megállapítani. Hamvas varjú (Corvus cornix). A biharugrai részeken költ elég nagy mennyiségben. Csóka (Coleus monedula). Geszten igen sok költ. Szarka (Pica pica). Mindenütt bőven van, darabból álló csapatai min den - napos látványok. Szajkó (Garrulus glandarius). Nincs sok. Seregély (Sturnus vulgaris). Van bőben. Aranymálinkó (Oriolus oriolus). Számuk évről-évre fogy. Meggyvágó (Cocoihreustes cocothreustes). Kevés van. Zöldike (Chloris chloris). Ugyancsak kevés. Tengehc (Carduelis carduelis). Mindenhol van. Erdei pinty (Frvngilla coelebs). Még van bőven. Sordély (Emberiza cálandra). Fogyóban. Citrom sármány (Emberiza citrinella). Van bőven. Búbos pacsirta (Galenida eristata). Elég sok van. 152

3 Mezei pacsirta (Alauda arvensis). Erősen fogyóban. Parlagi pityer (Anthus campestris). Igen kevés van. Erdei pityer (Anthus triviális). Még van. Sárga billegető (Motacilla flava). Kevés van. Barázdabillegető (Motacilla alba). Kevés van. Fakusz (Certhia brachdactyla). Nagyon gyér fészkelő ben a geszti parkban egy pár fészkelt. A zsadányi tölgyerdőben két pár fészkelt 1952-ben ban ugyanott már csak egy párat találtam. Többször nem észleltem. Csuszka (Sitta europaea). Szintén a gyér-fészkelők közé tartozik ben a geszti parkban egy pár; 1952-ben ugyanott egy pár; 1954-ben a zsadányi erdőben egy pár fészkelt. Széncinke (Parus maior). Még van bőven. Kék cinke (Parus caeruleus). Jóval kevesebb az előbbinél. Barátcinege (Parus palustris). Olyanféle létszámú, mint az előbbi. Őszapó (Aegithelus candatus). Kevés költ. Kis őrgébics (Lanius minor). Erősen fogyóban. Tövisszúró gébics (Lanius collurio). Közönséges. Szürke légykapó (Muscicapa striata). Fogyóban. Orvas légykapó (Muscicapa albicollis) ben Geszten és 1953-ban Mezőgyánban észleltem egy-egy párban. Csil-csal füzike (Phylloscopus collybita). Kevés van. Sisegő füzike (Phylloscopus sibilatrix). A füzikék közül ebből van a legtöbb. Fitisz füzike (Phylloscopus trochilus). Kevés van. Kerti geze (Hippolais icterina). Kevés van. Karvaly poszáta (Sylvia nisoria). Igen kevés. Kerti poszáta (Sylvia borin). Gyakrabban előfordul. Barátka posztáta (Sylvia atricapilla). Kevés van. Mezei poszáta (Sylvia communis). Ebből van a legtöbb. Kis poszáta (Sylvia curruca). Van elég. Énekes rigó (Turdus philomelos). Van szép számmal. Fekete rigó (Turdus merula). Van elég. Hantmadár (Oenanthe oenanthe). Szórványosan. Rozsdástorkú csaláncsúcs (Saxicola rubetra). Kevés van. Cigány csaláncsúcs (Saxicola rubicola). Igen kevés. Kerti rozsdafarkú (Phoenicurus phoenicurus). Fogyóban. Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros). Nagyon gyéren. Kis fülemüle (Luscvnia megarhycha). Fogyóban. Vörösbegy (Erithacus rubecula). Még van szépen. Ökörszem (Troglodytes troglodytes). Sehol nincs sok. Füsti fecske (Hirundo rustica). Még van. Molnár fecske (Delichon urbica). Mint fent. Kecskefejő (Caprimulgus europaeus). Nincs sok. Búbos banka (Upupa epops). Fogyóban. Szalakóta (Goracias garrulus). Fogyóban. Zöld küllő (Picus viridis). Még van. Szürke küllő (Picus canus). Kevesebb, mint az előbbi. Nagy fakopáncs (Dendrocopos maior). Aránylag bőven van a többiekhez viszonyítva. Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus). Számuk évről-évre nő, vetekszik a nagy fakopáncséval. Nyaktekercs (Jynx torquilla). Még van. Kakuk (Cuculus canorus). Van mindenütt. Erdei fülesbagoly (Asio otus). Nincs sok. Gyöngybagoly (Tyto alba). Nincs sok. Kuvik (Athene noctua). Mindenütt van. Macskabagoly (Stryx aluco). Kevés van. Kaba sólyom (Falco subbuteo). A volt kat. holdas rezervátumban sohasem találtam többet 3 fészkelő párnál. Kék vércse (Falco vespertinus). A geszti varjútelepek egyikén a vetési varjak között 1950-ben négy pár, 1951-ben három pár; 1952-ben két pár; 1953-ban három 153

4 pár fészkelt ben a telepre nem tértek vissza, s elmaradtak 1958-ig, amikor már csak egy pár fészkelt a telepen. Vörös vércse (Falco tinunculus). Még van. Örvös galamb (Columba palumbus). A zsadányi erdőkben 1950-től 1955-ig minden évben két pár. Gerle (Streptopelia turtur). Közönséges. Balkáni gerle (Streptopelia decaocto). Szabadban ritka. Emberlakta helyeken közönséges. Túzok (Otis tarda). Számuk Mezőgyán, Geszt és Zsadány határában db-ra tehető. Haris (Crex pratensis). Évről-évre rohamosan fogy. Fogoly (Perdix perdix). Igen kevés. Fürj (Coturnix coturnix). Teljes pusztulóban. Számuk annyira leapadt, hogy pl év tavaszán mindössze két esetben hallottam szólani, s az őszi vadászatokon összesen négy darabot repítettünk. Fácán (Phasianus colchicus). Mindenütt közönséges. Guvat (Rallus aquaticus). Fogyóban. Pettyes vízicsibe (Porzana porzana). Kevés van. Kis vízicsibe (Porzana parva). Kevesebb az előbbinél. Vízityúk (Gallinula chloropus). Van elég. Szárcsa (Fulica atra). Igen közönséges. Küszvágó csér (Sterna hirundo). Van szépen. Danka sirály (Larus ridibundus). Nagyon sok van. Nagy goda (Limosa limosa). Még van. Középsárszalonka (Gallinago gallinago). Sok van. Kormosszerkő (Ghlidonias niger). Sok van. Fehérszárnyú szerkő (Chlidonias leucoptera). Jóval kevesebb van előbbi fajnál. Bíbic (Vanellus vanellus). Számuk megcsappant. Piroslábú cankó (Tringa totanus). Erősen fogyóban. Évek óta négy fészkelő párnál sohasem észleltem többet. Búbos vöcsök (Podiceps eristatus). Számuk a folytonos üldözés miatt megcsappant. Vörösnyakú vöcsök (Podiceps griseigena). Jóval kevesebb van az előbbi fajnál. Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis). Pár éve számuk megfogyott. Kis vöcsök (Podiceps ruficollis). Van bőven. Kanalas réce (Spatula clypeata). Aránylag kevés van. Barát réce (Aythya ferina). Számuk erősen leapadt. Cigányréce (Aythya nyroca). Szintén fogyóban. Tőkés réce (Anas platyrhyncha). Erősen apadó létszámban. Böjti réce (Anas querquedula). Mint, előbbi. Kendermagos réce (Anas strepera). Kevés van. Nyilas réce (Anas ascuta). Mint előbbi. Nyári lúd (Anser anser). Évenként 8 20 pár fészkel, de tojásait minden évben elszedik. Fehér gólya (Ciconia ciconia). Fogyóban. Szürke gém (Ardea cinerea). A mezőgyáni akác erdőben nagy telepben költ. Vörös gém (Ardea purpurea). Még van bőven. Kis kócsag (Egretta garzetta). A geszti, mezőgyáni és zsadányi erdőrészletekben a többi gémfélék társaságában költ. Így Mezőgyánban hatalmas akácerdőben a szürke gém telepen, ahol számos bakcsó és 8 10 pár üstökös gém is fészkel. Továbbá a geszti fiatalos 5 6 m magasságú tölgyerdők egyikében nagy bakcsó telep és két pár üstökös gém társaságában, s végül a zsadányi hasonló korú és magasságú tölgyesben ugyancsak nagy bakcsó telep és évenként váltakozva 3 6 pár üstökös gém társaságában 2 4 pár kis kócsag. Négy párnál egyetlen költőhelyen sem találtam többet. Üstökös gém (Ardeola ralloides). Gém telepeken. Poegém (Ixobrychus minutus). Mindenütt közönséges. Jobban kedveli a halastavakat környező keskeny nádszegélyeket, mint az összefüggő nagy nádas részeket. Bölömbika ( Botaurus stellaris). Kevés van; több esetben áttelelt. Barna rétihéja (Circus aeruginosus). Van bőven. 154

5 Jégmadár (Alcedo ispida). A biharugrai tavak partoldalaiban minden évben fészkel. Kékbegy (Luscinia svecica). Igen kevés van. Nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides). Akad. Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus). Van bőven. Cserregő nádi poszáta (Acrocephalus streperus). Közönséges. Énekes nádi poszáta (Acrocephalus palustris). Valamivel kevesebb van, mint az előző faj. Foltos sitke (Acrocephalus schoenobaenus). Van bőven. Nádi sármány (Emberiza schoeniclus). Közönséges. Szakállas cinke (Panurus biarmicus). Aránylag szép számban van. Függő cinke (Remiz pendulinus). Csak a biharugrai tógazdaság biharugrai részén, a tavakat szegélyező fűzfákon fészkel. 2. Nem költő, de állandóan itt tartózkodó fajok: Holló (Corvus corax). A biharugrai és geszti halastavakkal közvetlenül szomszédos Romániából járnak át, főként haldögre. Egerész ölyv (Buteo buteo). Réti sas (Haliaaetus albicilla). Az év minden hónapjában, mindennap látható 1 14 db (mind fehérfarkú vén, mind ivaréretlen, fiatal példány) március 28-ig egyszerre a legtöbbet őszén figyeltem meg; egy nyolc tagból álló társaságot, amely minden este kedvenc éjjelező helyére, a geszti csillaglaposi akácerdőbe húzott be, kis békászósas társaságában március 28-án a geszti Jankovics-tó déli partján húzódó hatalmas nyárfákon felgallyazva de. 8 9 óra között 14 darabot olvastam meg. Ilyen mennyiségben még a Hortobágyi halastavon sem észleltem soha. Karvaly (Accipiter nisus). Van elég. 3. Rendes tavaszi és őszi átvonulok: Daru (Grus grus). Tavasszal és ősszel nagy csapatokban érkezik. Csak élelemszerzés és pihenés céljából száll meg. Ezüstös sirály (Larus argentatus). Főként őszi vendég július 27-én a geszti részen 5 darabot figyeltem meg, amiből kettő idei költésű volt. Viharsirály (Larus canus). Ősszel gyéren mutatkozik. Főként a biharugrai részen. Kis sirály (Larus minutus). Tavasszal, ősszel kisebb csapatokban. Szürke cankó (Tringa nebularia). Ősszel több látható belőle, mint tavasszal. Rendszerint magánosan vagy kis csapatban jár. Mint minden cankó, úgy ez is megjelenik már június végén, július elején, s itt van késő őszi távozásáig. Erdei cankó (Tringa ochropus). Gyéren, de van. Réti cankó (Tringa glareola). Közönséges. Billegető cankó (Actitis hypoleucos). Közönséges. Füstös cankó (Tringa erythropus). Ősszel nagy csapatokba verődve található. Amíg a víz be nem fagy, itt marad. Pajzsos cankó (Philomachus pugnax). Felhőnyi serege inkább tavasszal látható, mint ősszel. Nagy póling (Numenius arquatus). Ezt a terepet nem kedveli. Kevés van belőle. Erdei szalonka (Scolopax rusticola). Vonuláskor. Parti lile (Gharadrius hiaticula). Minden évben megtaláltam a szikes részeken és főként július hónapban VH. 9-én egv darabot, VH. 16-án 3 darabot, VH. 15-én 1 db-ot, VTH. 6-án 1 db-ot, VH. 6-án 2 db-ot, VH. 24-én 1 db-ot, VH. 1-én 3 kis hle társaságában 1 db-ot, VT. 25-én 2 db-ot, VH. 13-án 1 db-ot figyeltem meg a geszti részeken. Kis lile (Gharadrius dubius). Rendszerint július, augusztus hónapban párosával, harmad- vagy negyedmagával látható.. Havasi partfutó (Tringa alpina). Őszi vonulásában nagy csapatokban. Apró partfutó (Calidris minuta). Ősszel kis csapatokban. Rendszerint a havasi partfutók társaságában. Temminck partfutója (Calidris Temminchi). Mint előbbi. Kevesebb van belőlük az apró partfutóknál. Sarki búvár (Gavia arctica). Rendszerint ősszel jelentkezik febr. 23-án a geszti részen egy teljes díszben levőt lőtt Palicz Pál halőr. 155

6 Északi búvár (Gavia stellata). Őszi vendég. Nagy békászó sas (Aquila clanga). Júliusban már megjelenik egyes példányokban, s késő őszig ott marad. Kis békászó sas (Aquila koribb az előző fajnál. Rendszerint pomarina). JúUusban már ez is megjelenik. Sokkal gya párosával látni. Egy esetben 4 db-ot láttam egyszerre együtt. Héja (Accipiter gentilis). Rendszerint ősszel mutatkozik belőlük évenként 1 2, példány. Tavaszi előfordulása ritka. Kékes réti béja (Circus cyaneus). ősztől tavaszig állandó madár. Van belőle elég. Fakó rétihéja (Circus macrourus). Késő őszig és tavasszal jelentkezik. Kevesebb van előbbinél. Vörös kánya (Milvus milvus). Mind tavasszal, mind ősszel állandóan gyéren fordul elő. Barna kánya (Milvus meg, hogy a Hortobágyon migrans). a tavaszi A tavaszi vonulásnál bőven van. Itt említem vonuláskor nem egyszer olvastam meg db-ot számláló, szétszórtan földre leszállott csapatait. Réti fülesbagoly (Asio flammeus). Ősztől tavaszig kisebb csoportokban található. Vándorsólyom (Falco peregrinus). Már a nyár közepén megjelenik, s itt van egészen tavaszig. Mindennap látható egy-két példány. Ráró (Pandion haliaetus). Tavasszal gyakoribb, mint ősszel. Rendszerint magánosan található. Fekete gólya (Ciconia nigra), ősszel a fehér gólyák között vagy külön láthatók kisebb-nagyobb csapatai őszén a geszti erdők egyik évszázados tölgyesébe heteken keresztül több mint 100 db húzott be éjszakai pihenőhelyére. Kanalas gém (Platalea leucorodia). Minden év júhusában megjelenik 8 20 db-ból álló csapatban, s itt vannak elvonulásig július 19-én egy 14 db-ból álló jelent meg, s jelenleg a biharugrai részeken tartózkodnak. Több évben megjelenik csapat tavasszal is, de ezideig itt nem költött. Batla (Plegadis falcinellus). Rendszerint tavaszkor érkezik kis számban, de nem költ. Ősszel nincs. Nemes kócsag (Egretta alba). Minden tavasszal megjelenik, de nem költ. Megjelenés után elvonul. A fiókák kirepülése után újból megjelenik kis csapatban, s itt vannak csaknem a vizek befagyásáig. Kontyos réce (Aythya fuligula). Kisebb csapatokban ősztől tavaszig más récék társaságában. Kerce réce (Bucephala clangula). Késő ősztől tavaszig kisebb csoportokban. Vetési lúd (Anser fabalis). Ősszel hamarabb érkezik, mint a hhk, de itt rövid ideig tartózkodik. Átengedi helyét a liliknek. Nagy hlik (Anser albifrons). Ősszel, nagy csapatokban érkezik, s itt van a vizek befagyásáig. Kis lilik (Anser erythropus). Jóval kevesebb van előbbinél. Csörgő réce (Anas crecca). Ősztől tavaszig nagy csapatokban. Július közepén, már vannak kisebb csapatai, ami itteni költésére enged következtetni. Fütyülő réce (Anas penelope). Ősszel és tavasszal csapatokban járják a határt. Gyurgyalag (Merops apiaster). Őszi és tavaszi vonuláskor a méhes helyek közelében pár napig időzik. Léprigó (Turdus viscivorus). Ősztől tavaszig kis számban. Fenyőrigó (Turdus pilaris). Késő ősztől tavaszig nagy csapatokban. Sarlós fecske (Apus apus). Augusztus közepe táján látható néhány darab. Parti fecske (Riparia riparia). Júliustól a nádasok felett felhőnyi csapatokban, elvonulásig. Havasi pityer (Anthus spinoletta). Ősszel kisebb csapatokban. 4. Ritka átvonulok: Vékonycsőrű víztaposó (Phalaropus lobatus) június 23-án a geszti részen egy kiszínezett vén tojó példányt lőttem, ami a Madártani Intézet gyűjteményébe került. Székicsér (Glareola pratincola) május 3-án egy darabot láttam alacsonyan repülni a geszti részen. 156

7 Ujjas lile (Squatarola squatarola) október 14-én 2 db-ot láttam a geszti Tészen, amiből egy db-ot elejtettem. Rózsáslábú vetési lúd (Anser fabalis neglectus") október 10-én egy db magánosan jövő példányt lőttem a geszti részen. Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis). Néha megjelnik őszén a geszti részen egy gunárt és egy tojót el is ejtettek belőlük december 10-én lilikek társaságában 2 db-ot figyeltem meg a biharugrai részen. Nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo). 1 2 példánya évenként megjelenik, különböző időszakokban. Pl július 22-én egy db volt a geszti tavakon. Szélesfarkú halfarkas (Stercorarius pomarinus). A geszti vizeken augusztus 12-ón láttam egyet, s nyolc nap múlva, augusztus 29-én ejtettem el egyet, ami a legnagyobb valószínűség szerint ugyanazon példány volt. Hamvas rétihéja (Circus pygargus). A biharugrai halastó mellett szeptember 9-én, november 13-án és november 7-én ejtettem el egy-egy példányt. Pettyes lile (Gharadrius apricarius). A geszti legelőn november 20-án lőttem egyet. Darázsölyv (Pernis apivorus). A geszti részen május 29-én 1 db-ot lőttem. Parlagi sas (Aquila heliaca). A geszti mocsár felett alacsonyan húzott, majd le is szállt egy vén példány augusztus 29-én. 5. Téli vendégek: Csíz (Carduelis spinus). Nincs minden télen. Süvöltő (Pyrrhula pyrrhida) ig kisebb -nagyobb csapatokban minden évben megjelent. 1956/57. év telén már nagyon kevés volt. 1957/58. év telén pedig teljesen elmaradt. Hósármány (Plectrophenax nivalis). Elég ritka téli vendég dec. 9-én a geszti legelőn egy kis csapat. Tüzesfejű királyka (Regulus ignicapillus). Gyéren, de előfordul. Sárgafejű királyka (Regulus regulus). Nincs sok belőle, de jóval gyakoribb az, előző fajnál. Nagy őrgébics (Lanius execubitor). Késő ősztől kora tavaszig szórványosan. Csonttollú madár (Bombicilla garrulus). Néha nagy csapatokban jelenik meg. Kis fakopáncs (Dendrocapos minor). A harkályok között ez fordul elő a legritkábban. Közép fakopáncs (Dendrocopos medius). Néha több van, mint nagy fakopáncs. Kis sólyom (Falco columbarius). Rendes téli vendég. Gatyás ölyv (Buto lagopus). Közönséges. Uhu (Bubo bubo). A biharugrai részen január 4-én élve fogtak egy példányt. Hegyi réce (Aythya marila). Nagyon gyéren és igen kis számban fordul elő. Nincs minden télen. Nagybuko (Mergus merganser). Rendes téli vendég. A geszti vizeken 1957/58. év telén ezres csapatokban tartózkodott hónapokon keresztül. Kisbukó (Mergus albellus). Ez is rendes téli vendég, de mindig kis létszámban jelenik meg. A felsorolt 198 fajjal teljesen ki is merítettem a volt bihari Sárrét jelenlegi madárvilágát VIII

Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez

Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez Fol. Hist. nat. Mus. Matr. 4. 1976-77. Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez KÉVE, András Természettudományi Múzeum, Budapest ABSTRACT: (Further Data to the knowledge of the

Részletesebben

Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület. Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei

Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület. Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei Készítette: Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület 2012. Ez a tanulmány a következő személyek kitartó és

Részletesebben

A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága

A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága Crisicum 3. pp.199-203. A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága Dan Munteanu Bevezetés 1989-ben a Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő felkerült a romániai Fontos Madárélőhelyek (Important Bird

Részletesebben

A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. MADÁRVILÁGA 2000.

A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. MADÁRVILÁGA 2000. A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. A TÓCÓ-VÖLGY MADÁRVILÁGA PÁSTI CSABA, DEBRECEN MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 2000. I. A TÓCÓ-VÖLGY FÖLDRAJZI FEKVÉSE, KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA Debrecen fő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ MUNKATÁRSAK (Faragó Sándor) 12

Tartalomjegyzék. A FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ MUNKATÁRSAK (Faragó Sándor) 12 NYUGAT-MAGYARORSZÁG FÉSZKELŐ MADARAINAK ELTERJEDÉSI ATLASZA Tartalomjegyzék ELŐSZÓ (Kárpáti László) 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 3 BEVEZETÉS (Faragó Sándor) 5 KUTATÁSI MÓDSZEREK 5 A TEREPI MEGFIGYELÉSEK AJÁNLOTT MÓDJA

Részletesebben

XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor. Táborzáró beszámoló

XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor. Táborzáró beszámoló MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 214. 1 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Pusztamizsei Holt-Zagyva és ártere Utoljára módosítva: 2013-08-22 21:54:25 Megye: Jász-Nagykun-Szolnok Községhatár: Jásztelek A terület kiterjedése: 70.942

Részletesebben

Molnár László. Beiträge zur Vogelwelt des Labodár-Zsup-sziget

Molnár László. Beiträge zur Vogelwelt des Labodár-Zsup-sziget ADATOK A LABODÁRI ZSUP-SZIGET MADÁR VILÁGÁRÓL Molnár László Beiträge zur Vogelwelt des Labodár-Zsup-sziget A közelmúltban fokozottabban megindult a folyóárterek rendezése (az áradások szabad lefutásának

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Dombóvár város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védelméről Dombóvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum

SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum \ Fol. Hist-nat Mus. Matr. 11. 1986. Adatok a Hevesi-sík madárvilágához SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum ABSTRACT: Author writes about his ornithological observations at the flood-area along the Tisza

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Putnoki Kányás-tető és Ősbükkös Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:11:38 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: 39.2 hektár

Részletesebben

MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN

MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN A Puszta 2002 1/19. pp. 229-237. MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN ENGI LÁSZLÓ MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, SZEGED 2001 Gyerekkoromban, 12 évesen kezdtem madarászni. Fő közlekedési

Részletesebben

FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL

FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL A Puszta 2001. 1/18. pp. 110-115. FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL MÉSZÁROS CSABA MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET CSONGRÁD MEGYEI HELYI

Részletesebben

MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXIV. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 29. 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország egyik

Részletesebben

Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 3. szám Szerkesztette: Dr. Gyurácz József Szombathely 1998

Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 3. szám Szerkesztette: Dr. Gyurácz József Szombathely 1998 1 Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 3. szám Szerkesztette: Dr. Gyurácz József Szombathely 1998 2 Herman Ottó emlékének ISSN 1416-6356 Kiadja a Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME

Részletesebben

Adalékok a Mátra madáréletéhez

Adalékok a Mátra madáréletéhez Adalékok a Mátra madáréletéhez Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 9. 1984. CSÁK László Fülpösdaróc ABSTRACT: (Data to the birdlife of the Mátra.) The author gives an account of the presence of 64 bird species

Részletesebben

JAVASLATOK A FOKOZOTTAN VÉDETT NAGYTESTŰ MADÁRFAJOK ERDEI FÉSZKELŐHELYEINEK VÉDELMÉRE

JAVASLATOK A FOKOZOTTAN VÉDETT NAGYTESTŰ MADÁRFAJOK ERDEI FÉSZKELŐHELYEINEK VÉDELMÉRE Králl Attila MME JAVASLATOK A FOKOZOTTAN VÉDETT NAGYTESTŰ MADÁRFAJOK ERDEI FÉSZKELŐHELYEINEK VÉDELMÉRE ÉLŐ ERDŐ KONFERENCIA 2017. MÁRCIUS 21-22. SOPRON, MAGYARORSZÁG Javaslatok a fokozottan védett nagytestű

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI M A D A R A K MÉRETEI. írta : f Dr. Vasvári Miklós 1

MAGYARORSZÁGI M A D A R A K MÉRETEI. írta : f Dr. Vasvári Miklós 1 MAGYARORSZÁGI M A D A R A K MÉRETEI írta : f Dr. Vasvári Miklós 1 A Madártani Intézetbe rendszeresen küldött madarak méreteit mindig gondosan felvettem, és munkatársaimat is biztattam a méretek felvételére

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN AQUILA 1992. VOL.: 99(149-154) ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN Schmidt Egon Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest Abstract

Részletesebben

standard hálóállást használtunk, 33 darab 12 méteres és 1 darab 7 méteres lengyel hálóval. Az adatfelvételezést a protokoll szerint végeztük. Jelen be

standard hálóállást használtunk, 33 darab 12 méteres és 1 darab 7 méteres lengyel hálóval. Az adatfelvételezést a protokoll szerint végeztük. Jelen be MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXI. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 26. 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország egyik

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Halastó és térsége Utoljára módosítva: 2013-12-17 18:09:07 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag

Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag Svájci Hozzájárulás Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken SH/4/8 Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag MTA ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT Fenntartható

Részletesebben

Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez

Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 3. 1975. Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez KÉVE András Természettudományi Múzeum, Budapest ABSTRACT: (Data to the knowledge of the bird fauna of

Részletesebben

ÉS A KÖZELBEN LÉTESÜLT HOMOKBÁNYA MADÁRFAUNISZTIKAI ADATAI

ÉS A KÖZELBEN LÉTESÜLT HOMOKBÁNYA MADÁRFAUNISZTIKAI ADATAI A dorozsmai hosszúháti A Puszta trágyaszikkasztó 2004 1/21. pp. madárfaunisztikai 223-234. adatai Engi László A DOROZSMAI HOSSZÚHÁTI TRÁGYASZIKKASZTÓ ÉS A KÖZELBEN LÉTESÜLT HOMOKBÁNYA MADÁRFAUNISZTIKAI

Részletesebben

Madártani megfigyelések a Cserhátból

Madártani megfigyelések a Cserhátból Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 8. 1982 83. Madártani megfigyelések a Cserhátból SOLTI Béla Mátra Múzeum, Gyöngyös ABSTRACT: Ornithological observations in the Cserhát Mountains. Ornithofaunistical observations

Részletesebben

A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE BEN

A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE BEN Tájökológiai Lapok 2 (2): 365 370. (2004) 365 A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE 2003 2004-BEN BAJOR ZOLTÁN Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Tájökológiai Tanszék 2103

Részletesebben

A BUDAPESTI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN ÉSZLELT MADÁRFAJOK. Über die Vogelwelt des Sas-hegy Naturschutzgebietes in Budapest

A BUDAPESTI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN ÉSZLELT MADÁRFAJOK. Über die Vogelwelt des Sas-hegy Naturschutzgebietes in Budapest A BUDAPESTI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN ÉSZLELT MADÁRFAJOK Dr. Simig Lajos Über die Vogelwelt des Sas-hegy Naturschutzgebietes in Budapest Az 1958-ban természetvédelmi területté nyilvánított budapesti

Részletesebben

Alsóregmec Csörög között tervezett közúti összeköttetéséhez készített Natura 2000 hatásbecslés

Alsóregmec Csörög között tervezett közúti összeköttetéséhez készített Natura 2000 hatásbecslés Alsóregmec Csörög között tervezett közúti összeköttetéséhez készített Natura 2000 hatásbecslés HUBN10007 Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel különleges rendeltetésű Natura 2000

Részletesebben

KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS

KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS AQUILA 1994. VOL.: 101 (259-262) KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS Lars Jonsson: Birds of Europe With North Africa and the Middle East Svédből fordította D. Christie. Christopher Helm (Publishers) Ltd. London. 1992

Részletesebben

VIZES ÉLŐHELYEKHEZ KÖTŐDŐ MADÁRFAJOK VIZSGÁLATA A SINKÁR- TAVON KÉT ÉV FELMÉRÉSE ALAPJÁN

VIZES ÉLŐHELYEKHEZ KÖTŐDŐ MADÁRFAJOK VIZSGÁLATA A SINKÁR- TAVON KÉT ÉV FELMÉRÉSE ALAPJÁN VIZES ÉLŐHELYEKHEZ KÖTŐDŐ MADÁRFAJOK VIZSGÁLATA A SINKÁR- TAVON KÉT ÉV FELMÉRÉSE ALAPJÁN Nagy Gergő Gábor Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest,

Részletesebben

A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése

A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése Natura Somogyiensis 26 117-122 Ka pos vár, 2015 A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése Kovács Gyula 1,2 & Jakus László 2 1Nyugat-Magyarországi Egyetem, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

Részletesebben

Radetzky Jenõ tojásgyûjteményének katalógusa

Radetzky Jenõ tojásgyûjteményének katalógusa FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2012 36: 123 138 Radetzky Jenõ tojásgyûjteményének katalógusa SOLTI BÉLA ABSRACT: (The catalogue of Jenõ Radetzky s bird egg collection) The author deals with

Részletesebben

A D A T O K A GERECSE-HEGYSÉG A KÖZÉPSÖ-DUNA MADÁRVILÁGÁHOZ. írta : dr. Sághy

A D A T O K A GERECSE-HEGYSÉG A KÖZÉPSÖ-DUNA MADÁRVILÁGÁHOZ. írta : dr. Sághy ÉS A D A T O K A GERECSE-HEGYSÉG A KÖZÉPSÖ-DUNA MADÁRVILÁGÁHOZ írta : dr. Sághy Antal Megfigyeléseimet a Duna partján fekvő Lábatlan és Süttő községek közelében végeztem, így nemcsak a hegyi madarakról

Részletesebben

A Sajó-Hernád-sík és a Sajó-völgy gerinces faunájáról

A Sajó-Hernád-sík és a Sajó-völgy gerinces faunájáról Fol. Hist.-nat Mus. Matr., 17: 199-208, 1992 A Sajó-Hernád-sík és a Sajó-völgy gerinces faunájáról VIZSLÁN Tibor - SZENTGYÖRGYI Péter ABSTRACT: (Vertebral Fauna of the Sajó-Hernád Plain and the Sajó Valley)

Részletesebben

MADÁRTANI ADATOK A PELLÉRDI-H ALAST A V A K R Ó L. Papp J. László

MADÁRTANI ADATOK A PELLÉRDI-H ALAST A V A K R Ó L. Papp J. László Aquila LXXVni-LXXIX. 1971-1972. MADÁRTANI ADATOK A PELLÉRDI-H ALAST A V A K R Ó L Papp J. László A Pécstől DNy-ra, mintegy 4 km-re fekvő, mesterséges halastavakon eddig is számosan végeztek madártani megfigyeléseket.

Részletesebben

TIZ EV A YELEACEI-TO MELLETT

TIZ EV A YELEACEI-TO MELLETT TIZ EV A YELEACEI-TO MELLETT írta : Nagy László Gyermekkori vágyam teljesedett be, amikor 1931 január havában szolgálattételre Székesfehérvárra helyeztek át, közvetlen a Velencei-tó szomszédságába. 1931

Részletesebben

A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor évi beszámolója

A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor évi beszámolója A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor 5. évi beszámolója A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor (FOT) 5. évi madárgyűrűzési munkája összesen 3 napon zajlott április 9. és november 4. között. A költési id szakban szokásosan

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv. Kígyósi-puszta különleges madárvédelmi terület (HUKM10001)

Natura 2000 fenntartási terv. Kígyósi-puszta különleges madárvédelmi terület (HUKM10001) Natura 2000 fenntartási terv Kígyósi-puszta különleges madárvédelmi terület (HUKM10001) Ügyfél: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Partner: CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2018 Natura

Részletesebben

A MADÁRTANI INTÉZET É VI MA D Á R- J ELÖLESEI \ X V I. G Y Ü RÜZÉSI J E L E N T É S

A MADÁRTANI INTÉZET É VI MA D Á R- J ELÖLESEI \ X V I. G Y Ü RÜZÉSI J E L E N T É S A MADÁRTANI INTÉZET 197 1. É VI MA D Á R- J ELÖLESEI \ X V I. G Y Ü RÜZÉSI J E L E N T É S Schmidt Egon Bird-Bandiiig of the Hungárián Ornithological Institute in the Year 1974. 26th Report on Bird Banding

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V ALPÁR-BOKROSI TISZA-ÁRTÉRI ÖBLÖZET (HUKN10004) különleges madárvédelmi

Részletesebben

Móricgát madárvilága

Móricgát madárvilága Móricgát madárvilága EMMI Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a tudományhoz alprogram 2018/2019 Azonosító: UT-2018-0011 Készítette: Pál Szabina, Losoncz Tamás, Bozó Nataniel Noel, Deák Levente, Kohlrusz Péter

Részletesebben

Adatok a szarvasi Arborétum madárvilágáról ( )

Adatok a szarvasi Arborétum madárvilágáról ( ) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1997 22: 327 340 Adatok a szarvasi Arborétum madárvilágáról (1956 1991) RÉTHY ZSIGMOND ABSTRACT: (Data to the avifauna of the Szarvasi Arborétum.) Author lets

Részletesebben

Madárvonulási adatok Magyarországból. Vogelzugsdaten aus Ungarn.

Madárvonulási adatok Magyarországból. Vogelzugsdaten aus Ungarn. SCHENK J. MADÁRVONULÁSI ADATOK 39 Madárvonulási adatok Magyarországból. Közreadja: SCHENK JAKAB. III. (1920-as) évfolyam.*) Vogelzugsdaten aus Ungarn. Herausgegeben von JAKOB SCHENK. III. Jahrgang (1920).*)

Részletesebben

HORTOBÁGY - HALASTAVI ÉVES MADARÁSZVERSENY TEREPNAPLÓ NÉV: LAKCÍM: TELEFON:

HORTOBÁGY - HALASTAVI ÉVES MADARÁSZVERSENY TEREPNAPLÓ NÉV: LAKCÍM: TELEFON: HORTOBÁGY - HALASTAVI ÉVES MADARÁSZVERSENY 2017 TEREPNAPLÓ NÉV: LAKCÍM: TELEFON: E-MAIL : Címlapfotó: Tar János: Batla Hátlapfotó: Simay Gábor: Nyári lúd Szöveg: Koczka András Nyomdai szerkesztés: Kovács

Részletesebben

J_ 02.. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

J_ 02.. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló J_ 02.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Felsőrákosi-rétek helyi jelentőségű természetvédelmi területének

Részletesebben

BEJELENTÉSEK REPORTINGS

BEJELENTÉSEK REPORTINGS BEJELENTÉSEK REPORTINGS 1. XIX Congressus Internationalis Ornithologicus. FIRST ANNOUNCEMENT At the XYLII International Ornithological Congress in Moscow the International Ornithological Committee accepted

Részletesebben

Adatok az uhu (Bubo bubo) táplálkozásához. 98 Regionális védelem, felmérések / Regional protection and monitoring

Adatok az uhu (Bubo bubo) táplálkozásához. 98 Regionális védelem, felmérések / Regional protection and monitoring Adatok az uhu (Bubo bubo) északkelet-magyarországi állományának táplálkozásához Petrovics Zoltán* & Solti Béla *Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, H-3758 Jósvafő, Tengerszem-oldal 1. Email: z.petrovics55@gmail.com

Részletesebben

Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet gerincesfaunája (Vertebrata)

Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet gerincesfaunája (Vertebrata) Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 6 257272 Pécs, 1992 BédaKarapancsa Tájvédelmi Körzet gerincesfaunája (Vertebrata) MAJER József MAJER, József: The vertebrates of BédaKarapancsa nature protection area,

Részletesebben

KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS

KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS Rakonczay Zoltán szerk. 1989: Vörös Könyv (Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 1-360.) A Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajok alcímet viselő kötet megjelentetése

Részletesebben

A CSANÁDI-PUSZTÁKON FÉSZKELŐ JELENTŐSEBB MADÁRFAJOK ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 2005-2007 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

A CSANÁDI-PUSZTÁKON FÉSZKELŐ JELENTŐSEBB MADÁRFAJOK ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 2005-2007 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN A Puszta 2005 A Nimfea Természetvédelmi Egyesület évkönyve A CSANÁDI-PUSZTÁKON FÉSZKELŐ JELENTŐSEBB MADÁRFAJOK ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 2005-2007 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN MÉSZÁROS CSABA MAGYAR MADÁRTANI EGYESÜLET

Részletesebben

ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN

ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN Vizes élőhelyek és lápok megőrzése és állagjavítása a veszprémi Miklád én című alprojekt összefoglaló Természetvédelmi

Részletesebben

Múlt-jelen-jövő (?) - változások az agrártáj biológiai sokféleségében

Múlt-jelen-jövő (?) - változások az agrártáj biológiai sokféleségében Múlt-jelen-jövő (?) - változások az agrártáj biológiai sokféleségében Prof. Dr. Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola & Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Drámai állapotok főleg a mezőgazdasági területeken

Részletesebben

AQUILA VOL.: 102 ( ) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN

AQUILA VOL.: 102 ( ) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN AQUILA 1995. VOL.: 102 (171-177) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN Gyurácz József & Bánhidi Péter Abstract Gyurácz, J. & P. Bánhidi (1995):

Részletesebben

4. A kavicsbányatavak mint élőhelyek Barati Sándor Béres István

4. A kavicsbányatavak mint élőhelyek Barati Sándor Béres István 4. A kavicsbányatavak mint élőhelyek Barati Sándor Béres István Bevezetés A Föld felszínén az élővilág megtelepedésére alkalmas területeket az élőhelyek szövevényes rendszere hálózza be. Ezek az élőhelyek

Részletesebben

CSIGÁT APLÁLÉK A. írta:

CSIGÁT APLÁLÉK A. írta: A M A D A R A K CSIGÁT APLÁLÉK A IV. írta: dr. Keve András Az állatgyógyászat és így a mezőgazdaságtan és vadgazdaságtan egyik fontos kérdése, hogy hogyan terjednek az állatbetegségek. A madarak szerepe

Részletesebben

Kutatási jelentés 2008 Nagy Zsolt. LIFE 05NAT/HU/ számú projekt

Kutatási jelentés 2008 Nagy Zsolt. LIFE 05NAT/HU/ számú projekt 1. Tevékenységek: Kutatási jelentés 2008 Nagy Zsolt Pannon gyeptípusok élőhelykezelése Magyarországon LIFE 05NAT/HU/000117 számú projekt Belsőbárándi löszvölgy projekt terület A vizsgálat elsődleges célja

Részletesebben

A KIS-SZAMOS VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK MADÁRVILÁGA. Bélái Miklós Dr. Mannsberg Arvéd

A KIS-SZAMOS VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK MADÁRVILÁGA. Bélái Miklós Dr. Mannsberg Arvéd Aquila LXXVI LXXVII. 1969 1970. A KIS-SZAMOS VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK MADÁRVILÁGA Bélái Miklós Dr. Mannsberg Arvéd A Kis-Szamos vízgyűjtő területe a romániai Nyugati Sziget-hegységben (Muntii Apuseni) levő

Részletesebben

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága The wildlife of calcareous sand steppe areas in military use in the Hungarian Little Plain Tanulmánygyűjtemény RENCE 1. A kisalföldi

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Várfürdő és Almássy-kastélypark Utoljára módosítva: 2013-09-14 08:50:22 Megye: Békés Községhatár: Kétegyháza A terület kiterjedése: 14.2 hektár Védetté

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT. Brüsszel, 2009. november 30. (OR. fr) PE-CONS 3681/1/09 REV 1 2009/0043 (COD) LEX 1113 CODIF 133 ENV 784 CODEC 1292

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT. Brüsszel, 2009. november 30. (OR. fr) PE-CONS 3681/1/09 REV 1 2009/0043 (COD) LEX 1113 CODIF 133 ENV 784 CODEC 1292 EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. november 30. (OR. fr) 2009/0043 (COD) LEX 1113 PE-CONS 3681/1/09 REV 1 CODIF 133 ENV 784 CODEC 1292 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Részletesebben

(Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján, december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok)

(Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján, december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok) 2010.1.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 20/7 IV (Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján, 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

Részletesebben

6. szám 1993. október

6. szám 1993. október 6. szám 1993. október A Magyar Madártani És Természetvédelmi Egyesület Soproni Csoportjának Lapja 1. Bevezetés A Fertő-táj hazai részén előforduló madarak névjegyzéke (1971-1992) A Fertő madártani kutatása

Részletesebben

Táplálkozás-vizsgálatok szeged-fehértói vízimadarakon

Táplálkozás-vizsgálatok szeged-fehértói vízimadarakon Természettudomány Táplálkozás-vizsgálatok szeged-fehértói vízimadarakon STERBETZ ISTVÁN (Budapest) A Szegedi-Fehértó (46 15 N 20 10 E) hajdan vadvizes szikes puszta, jelenleg halastórendszer alkotta élettere

Részletesebben

France N W

France N W t A MADÁRTANI INTÉZET MADÁR JELÖLÉSEI XXXI. GYŰRŰZÉSI JELENTÉS BIRD-BANDING OFTHE HUNGÁRIÁN 0 RNITHOLO GIC AL INSTITUTE 31. REPORT ON BIRD-BANDING Egon Schmidt Ciconia ciconia Gólya V 938 puli. 06.07.77.

Részletesebben

BERETZK PÉTER ÖRÖKLETÉTE

BERETZK PÉTER ÖRÖKLETÉTE BERETZK PÉTER ÖRÖKLETÉTE CSIZMAZIA GYÖRGY GASKÓ BÉLA (Tanárképző Főiskola, Biológia Tanszék Móra Ferenc Múzeum, Szeged) Dr. Beretzk Péter MÁV- főorvos 1951-ben a Szegedi Állami Múzeumnak" ajándékozta méltán

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Naplás-tó és környéke Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:27:59 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, XVI. ker. A terület kiterjedése: 149.7194 hektár Védetté

Részletesebben

A TAPOLCAI-MEDENCE MADÁRVILÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ CÖNOLÓGIAI ËS ÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATA

A TAPOLCAI-MEDENCE MADÁRVILÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ CÖNOLÓGIAI ËS ÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATA A TAPOLCAI-MEDENCE MADÁRVILÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ CÖNOLÓGIAI ËS ÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATA A feladat körvonalazása és a területegységre vonatkozó eddigi kutatások A Bakony hegység természettudományi szempontból

Részletesebben

Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban

Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban Engi László -MME Csongrád Megyei Csoport- Bevezetés Jelen dolgozatban azon énekesmadarak gyülekezését kívánom

Részletesebben

Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madár faunájához

Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madár faunájához Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 8. 1982 83. Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madár faunájához BARTA Zoltán Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc ABSTRACT: On the bird-fauna of the Hór-Valley in

Részletesebben

Adatok a hargitai Ivó völgy madárvilágához (Románia)

Adatok a hargitai Ivó völgy madárvilágához (Románia) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2003 27: 359 364 Adatok a hargitai Ivó völgy madárvilágához (Románia) FODOR ISTVÁN ABSTRACT: Bird density, diversity and similarity estimation were carried out

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN Gál Szabolcs Zalaegerszeg, 2014. január 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: 10 db Tájvédelmi

Részletesebben

A ZIRCI ARBORÉTUM MADÁRVILÁG; (1971. VIII. EGYÉVES MEGFIGYELÉS ALAPJÁN IX)

A ZIRCI ARBORÉTUM MADÁRVILÁG; (1971. VIII. EGYÉVES MEGFIGYELÉS ALAPJÁN IX) A ZIRCI ARBORÉTUM MADÁRVILÁG; (1971. VIII. EGYÉVES MEGFIGYELÉS ALAPJÁN -1972. IX) A Zirci Arborétum (továbbiakban arborétum) növekvő látogatottsága egyre inkább szükségessé tette, hogy minél előbb rendelkezésünkre

Részletesebben

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védett állatfajai

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védett állatfajai A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védett állatfajai Puhatestűek Magyar név Tudományos név Védettség Természetvédelmi érték (Ft) Ugarcsiga Helix lutescens Balogcsiga Vertigo angustior Nagy hasascsiga Vertigo

Részletesebben

CHECKLIST OF BIRDS IN HUNGARY

CHECKLIST OF BIRDS IN HUNGARY CHECKLIST OF BIRDS IN HUNGARY Date(s): Place(s): www.hungarianbirdwatching.com Red-throated Diver Gavia stellata Északi búvár Black-throated Diver Gavia arctica Sarki búvár Little Grebe Tachybaptus ruficollis

Részletesebben

A ZSOMBÓI ŐSLÁP-ERDŐ MADÁRVILÁGA

A ZSOMBÓI ŐSLÁP-ERDŐ MADÁRVILÁGA A Puszta 2000. 1/17, pp. 15-25. A ZSOMBÓI ŐSLÁP-ERDŐ MADÁRVILÁGA MÉSZÁROS CSABA MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, CSONGRÁD 2000. Bevezetés A zsombói ősláp-erdő, Szegedtől 15 km-re északnyugati

Részletesebben

ADATOK A DÉL-ALFÖLDI AKÁCOSOK MADÁRVILÁGÁHOZ. Dr. Rékási József Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma. Abstract

ADATOK A DÉL-ALFÖLDI AKÁCOSOK MADÁRVILÁGÁHOZ. Dr. Rékási József Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma. Abstract AQUILA 1992. VOL.: 99(137-148) ADATOK A DÉL-ALFÖLDI AKÁCOSOK MADÁRVILÁGÁHOZ Dr. Rékási József Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma Abstract Data on the bird-life of the locust-tree forests of the Southern

Részletesebben

Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola Környezettudományi Intézet. & Nagy Károly, Nagy Zsolt, Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola Környezettudományi Intézet. & Nagy Károly, Nagy Zsolt, Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület A magyarországi agrártáj biológiai diverzitását befolyásoló AKG- és más agrártámogatási programok hatásának vizsgálata a Mindennapi Madaraink Monitoring (MMM) adatai alapján Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Dunapart és szigetvilága Utoljára módosítva: 2014-09-17 18:51:20 Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Neszmély A terület kiterjedése: 284,4874 hektár

Részletesebben

2011.03.10. FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK A NEMZETI PARK LOGÓJA A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA VÍZTANI ÉRTÉKEK VÍZTANI ÉRTÉKEK

2011.03.10. FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK A NEMZETI PARK LOGÓJA A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA VÍZTANI ÉRTÉKEK VÍZTANI ÉRTÉKEK FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK http://www.eupolisz.hu/pics/utak/140/fokep.jpg http://www.ceglokator.hu/map.php http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b10103/ch04s04s06s01.html A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Részletesebben

A TISZAVASVÁRI FEHÉR- SZIK MADÁRVILÁGÁNAK ÖKOLÓGIÁJA ÖKOLOGIE DER VOGELWELT DES FEHÉR SZIK'S BEI TISZA VASVÁRI

A TISZAVASVÁRI FEHÉR- SZIK MADÁRVILÁGÁNAK ÖKOLÓGIÁJA ÖKOLOGIE DER VOGELWELT DES FEHÉR SZIK'S BEI TISZA VASVÁRI A TISZAVASVÁRI FEHÉR- SZIK MADÁRVILÁGÁNAK ÖKOLÓGIÁJA ÖKOLOGIE DER VOGELWELT DES FEHÉR SZIK'S BEI TISZA VASVÁRI Dr. Legány András A tisza vas vári Fehér-sziken 16 éve végzek ornitológiai megfigyeléseket

Részletesebben

Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból)

Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból) Tesztminta (válogatás az előző évek anyagaiból) Madárfajismeret Énekesmadarak 1. Az alábbi csoportok közül melyik tartalmaz csak olyan fajokat, amelyeknél csupán tollazati bélyegek alapján az ivar meghatározható?

Részletesebben

MagyarorszАg madаrfajainak jegyzиke

MagyarorszАg madаrfajainak jegyzиke MagyarorszАg madаrfajainak jegyzиke MAGYAR GАbor H-1121 BUDAPEST, KЖltУ u. 21. Hungary ABSTRACT MAGYAR, G.: Checklist of the birds of Hungary PartimadАr 5: This is a list of the 365 different bird species

Részletesebben

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához:

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához: NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3658-3/14/2012./I.

Részletesebben

A Fokozottan védett és Telepesen Költő Madárfajok Állományának Monitorozása

A Fokozottan védett és Telepesen Költő Madárfajok Állományának Monitorozása 2008. 1. 9. III. PROJEKT Magyarország élőhelyei Cél: Az élővilág állapotváltozásának táj szintű monitorozása. A Fokozottan védett és Telepesen Költő Madárfajok Állományának Monitorozása Kalotás Zsolt 3,

Részletesebben

A környezetvédelmi vizsgálatról szóló 2000. évi osztrák UVP-G 6. -a által előírt

A környezetvédelmi vizsgálatról szóló 2000. évi osztrák UVP-G 6. -a által előírt A környezetvédelmi vizsgálatról szóló 2000. évi osztrák UVP-G 6. -a által előírt KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT A beruházás térség- és környezetspecifikus megítélése 02. változat Bécs, 2010. 06. 30. TERVEZŐ

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Merzse-mocsár Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:28:48 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, XVII. ker. A terület kiterjedése: 39.3424 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

A Csanádi-pusztákon fészkelő jelentősebb madárfajok állományalakulása 2005-2007 közötti időszakban

A Csanádi-pusztákon fészkelő jelentősebb madárfajok állományalakulása 2005-2007 közötti időszakban A Csanádi-pusztákon fzkelő jelentősebb madárfajok állományalakulása 2005-2007 közötti időszakban Mzáros Csaba Magyar Madártani Egyesület Csongrád Megyei Csoport A Csanádi-puszták, hazánk, azon belül a

Részletesebben

A Bakony természettudományi kutatásának eredményei VII.

A Bakony természettudományi kutatásának eredményei VII. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei VII. BAKONYI VESZPRÉM MÚZEUM A Bakony természettudományi kutatásának eredményei VII. Resultationes inyestigationum rerum naturalium Montium Bakony VII.

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Ikervári Zsidahó dűlő Utoljára módosítva: 2014-09-02 12:13:03 Megye: Vas Községhatár: Ikervár A terület kiterjedése: 61,4216 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

Vízimadár Monitoring a Ferencmajorihalastavakon

Vízimadár Monitoring a Ferencmajorihalastavakon Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet Vízimadár Monitoring a Ferencmajorihalastavakon (2006-2007) TDK dolgozat Készítette: Bátky Gellért Természetvédelmi

Részletesebben

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

HORTOBÁGYI NEMZETI PARK A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA http://www.vilagorokseg.hu/portal/helyszin.php?idt=20070131184205 http://www.ngkids.hu/index.php?act=kids&id=7623&lapid=4&phpsessid=a9fbe2cd696fb2a46a42a58a07b8d2a1 HORTOBÁGYI NEMZETI PARK A NEMZETI PARK

Részletesebben

A Dráva mente magyarországi szakaszának madárfaunája (Aves)

A Dráva mente magyarországi szakaszának madárfaunája (Aves) Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 9 44-463 Pécs, 998 A Dráva mente magyarországi szakaszának madárfaunája (Aves) PURGER J. Jenő PURGER, J. J.: Omithofauna (Aves) of the Dráva region in Hungary. Abstract.

Részletesebben

A Duna Harta - Baja (1546-1479 fkm) közötti szakaszán végzett vízimadár monitoring eredményei

A Duna Harta - Baja (1546-1479 fkm) közötti szakaszán végzett vízimadár monitoring eredményei Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet Sopron Kari Tudományos Diákköri Konferencia dolgozat A Duna Harta - Baja (1546-1479 fkm) közötti szakaszán végzett

Részletesebben

Somogy megye madárfaunája (Aves)

Somogy megye madárfaunája (Aves) Natura Somogyiensis 1 453-479 Kaposvár, 2001 Somogy megye madárfaunája (Aves) PURGER J. JENÕ & FENYÕSI LÁSZLÓ PURGER J. J. & FENYÕSI L.: The avian fauna of Somogy county, Hungary(Aves) Abstract: No comprehensive

Részletesebben

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA ÖK BLI Elektronikus folyóirata 2016. 3: 35-46. A KIS-BALATON VÍZI ÉS VIZES ÉLŐHELYEIHEZ KÖTŐDŐ FÉSZKELŐ MADÁRPOPULÁCIÓK VÁLTOZÁSA (2003 2007) Boros Emil*

Részletesebben

A Szeged-kiskundorozsmai Hosszúhát madárvilága között

A Szeged-kiskundorozsmai Hosszúhát madárvilága között A Szeged-kiskundorozsmai Hosszúhát madárvilága 1990-2011 között Engi László MME Csongrád Megyei Csoport Bevezetés Jelen dolgozatban 21 év madármegfigyelés adatait dolgoztam fel 1990 és 2011 közötti időszakról.

Részletesebben

Nycticorax nycticorax

Nycticorax nycticorax Állatok Magyar név Madarak Feketenyakú vöcsök Kis vöcsök Búbos vöcsök Kárókatona Kis kárókatona Bölömbika Törpegém Bakcsó Selyemgém Kiskócsag Nagy kócsag Szürke gém Vörös gém Fehér gólya Fekete gólya Kanalasgém

Részletesebben

XV. KÜLFÖLDI GYÜRÜS MADARAK KÉZRE KERÜLÉSEI XXXVII. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS. Records oí birds ringod abroad 37th report of bird-banding

XV. KÜLFÖLDI GYÜRÜS MADARAK KÉZRE KERÜLÉSEI XXXVII. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS. Records oí birds ringod abroad 37th report of bird-banding XV. KÜLFÖLDI GYÜRÜS MADARAK KÉZRE KERÜLÉSEI XXXVII. GYÜRÜZÉSI JELENTÉS Records oí birds ringod abroad 37th report of bird-banding László Haraszthy Egon Schmidt Podiceps ruficollis Ljubljana ad. 110 135

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 20. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 20 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 20. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 20 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 20. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 20 th Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2015 2 Chernel István (1865-1922) emlékének

Részletesebben

A KARANCS-MEDVES HEGYSÉG MADÁRVILÁGA

A KARANCS-MEDVES HEGYSÉG MADÁRVILÁGA A KARANCS-MEDVES HEGYSÉG MADÁRVILÁGA Moskát Csaba Faunisztikai szempontból a Karancs-Medves Magyarország egyik legelhanyagoltabb tájegysége. Gyakran megtörtént, hogy madárvilágát a Cserhátéval azonosnak

Részletesebben