A Dráva mente magyarországi szakaszának madárfaunája (Aves)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Dráva mente magyarországi szakaszának madárfaunája (Aves)"

Átírás

1 Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat Pécs, 998 A Dráva mente magyarországi szakaszának madárfaunája (Aves) PURGER J. Jenő PURGER, J. J.: Omithofauna (Aves) of the Dráva region in Hungary. Abstract. Near the river Drava in Hungary in the last decades 7 bird species were recorded. In the investigated period ( ) during 46 field trips 54 bird species were observed. From this, 5 (75 %) bred in the territories of the National Park. The rest of recorded birds belongs to the occasional or regular visitors and passengers during migration. Bevezető Az ornitológai Magyarországon nagy hagyományokkal rendelkezik. Talán e ténynek köszönhető, hogy más állatcsoportokkal szemben a madarakról általában több információval rendelkezünk. A Dráva mente sem tekinthető fehér foltnak", mivel az omitológusok rendszeresen leközölték az eredményeiket. A nagyszámú rövid közleményben többnyire ritkábban megfigyelhető fajokról számolnak be. A Barcsi borókás területén (KÁRPÁTI 979, 980, MARIÁN & PUSKÁS 985, FENYŐSI 993), valamint a Dráva egyes folyószakaszai mentén azonban több éves vizsgálatok is folytak, és igen jelentős eredmények születtek (BANK 989, FENYŐSI 996, 997). Talán csak a kilencvenes évek előtti helyzettel (UHERKOVICH 995) magyarázható, hogy eddig nem készült összefoglaló a Dráva mente madárvilágáról. A rendszerváltás, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park megalakulása óta a terület mind inkább a kutatók célpontjává vált, és a zoológiai kutatások számos új eredménnyel szolgáltak (UHERKOVICH 995). A madártani kutatások is új lendületet kaptak, amit az irodalomjegyzékben közölt újkeletű munkák is alátámasztanak. A Dráva mente madárvilágára vonatkozó irodalom összegyűjtése mellet, a terepen végzett megfigyelésekkel a madárfauna aktuális állapotáról gyűjtöttünk információkat. Célunk egy fajlista elkészítése volt, amely az irodalmi adatok és az között végzett megfigyelések eredményeit tartalmazza. Hangsúlyt fektetve a terület fajösszetételére, az egyes faunaelemek között fennálló viszonyokra, és a megfigyelt fajok gyakoriságára, valamint státusára, egy teljes képet kívántunk nyújtani a Duna-Dráva Nemzeti Park, Dráva menti területeinek madárvilágáról. Anyag és módszer A madárfauna felmérését 995 és 997 között végeztük a Dráva mente magyarországi szakaszán Baranya és Somogy megye területén (. ábra,. táblázat). A vizsgálatok helyszínei többnyire a Duna-Dráva Nemzeti Park területén voltak, de a madarak nagy mozgásképessége miatt nem zárkózhattunk el a Nemzeti Park határai mentén húzódó

2 44 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 9. (998) holtágak, kavicsbányatavak, erdőtagok és más élőhelyek bejárásától sem. A terepkiszálláso kat úgy próbáltuk megszervezni, hogy minden évben havonta lehetőleg - napot a terepen töltsünk (. táblázat). A megfigyelések idejét és helyszíneit táblázatban foglaltuk össze (. táblázat), így a fajok felsorolása során elegendő a megfigyelések sorszámára hivatkozni. Az irodalomban fellehető adatok nagy terjedelmére való tekintettel, a fajok felsorolása során csak az irodalom forrására utalunk, eltekintve a konkrét adatokra való hivatkozások tól. A Dráva mentén található élőhelyekről BANK (989), BORHIDI (994), FENYÓSI (993, 996, 997), KÁRPÁTI (979, 980) valamint MARIÁN & PUSKÁS (985) munkáiból juthatunk bővebb információkhoz. A faunaelemek elnevezéseit LEGÁNY (985) és Voous (96) munkája alapján használtuk. A fajok a felsorolásokban (fajlista,. melléklet) a Voous (980) munkájában található sorrendben követik egymást. A fajok, családok és rendek tudományos, illetve magyar neveinek alkalmazása során Voous (980), PETERSON et al. (986), valamint MAGYAR & HADARICS (996) munkája volt mérvadó. Az közötti időszakban megfigyelt fajok státusára a megfigyelések havi eloszlása alapján következtethetünk (. melléklet), ennek ellenére a vizsgált területen fészkelő fajokat a sorszám előtt egy csillaggal külön kiemeltük.. ábra. A vizsgált terület Magyarország UTM rendszerű hálótérképén. Fig.. Investigated area on the UTM grid map of Hungary.. táblázat. A terepkiszállások havi megoszlása az es időszakban. Tab.. Number of monthly field trips in the period Év/Year Össz/Total Í Í Össz/Totai

3 PURGER J. J.: A DRÁVA MENTE MAGYARORSZÁGI SZAKASZÁNAK MADÁRFAUNÁJA (AVES) 443. táblázat. A terepkiszállások száma, ideje és helyszínei. Tab.. Number, date and localities of the field trips. No. Dátum Kutatott terület UTM Date Investigated area 0x0 km Keselyősfapuspuszta-Drávaszabolcs BR Drávaszabolcs-Vejti BR87, BR77, BR Drávacsehi-Drávasztára BR77, BR67, YL37, YL Cún-Vejti BR77, BR67, YL7, Keselyösfapuspuszta-Drávaszabolcs BR Révfal u-szentborbás YL7,YL8,YL Cún-Barcs BR77, YL7, YL08, XL Heresznye-Berzence XM70,XM7,XM Barcs-Bolhó XL89, XL Zákány-Őrtilos XM5,XM Matty-Drávaszabolcs BR Heresznye-Vízvár XM Heresznye-Bélavár XM70.XM Bélavár-Gyékényes XM7, XM6, XM6, XM Heresznye környéke XM Szentborbás-Tótújfalu YL Drávatamási környéke XL Zákány-Őrtilos XM5, XM Matty környéke BR Zákány-Őrtilos XM5, XM Tésenfa-Vejti BR77, BR67, YL Matty-Drávaszabolcs BR Heresznye-Bélavár XM70, XM Barcs környéke XL99, XL Babócsa-Heresznye XM80, XM Matty-Drávaszabolcs BR Barcs-Gyékényes XL89.XM70, XM7,XM Barcs környéke XL99,XL Zákány-Őrtilos XM5, XM Szentborbás-Barcs YL08, XL Keselyősfapuszta-Drávaszabolcs BR Heresznye-Bélavár XM Szentborbás-Barcs YL08, XL Heresznye-Vízvár XM Őrtilos környéke XM Péterhida környéke XL Szaporca-Cún BR Vejti-Zaláta YL37, YL Barcsi borókás YL09, XL Heresznye-Bélavár XM Bélavár-Somogyudvarhely XM7,XM Gyékényes környéke XM Matty-Drávaszabolcs BR Drávapalkonya-Tésenfa BR87, BR Cún környéke BR Drávakeresztúr YLI7

4 444 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 9. (998) Eredmények A munka legfontosabb eredményeként talán elsősorban a fajlistát tekinthetjük, melyet a korábban leközölt adatok, és az közötti időszakban végzett megfigyelések alapján állítottunk össze. A fajlistán a madárfajok tudományos és magyar neve után, a zárójelben található szám azt jelzi, hogy az adott faj egyedeit hány terepkiszállás alkalmával figyeltük meg (maximum 46,.,. táblázat). Ez a szám valójában a fajok gyakoriságára is utal. Ezután a faunaelem megnevezése, majd a madárfajjal kapcsolatos irodalmi hivatkozások következnek. Végül a terepkiszállások sorszámai találhatók, melyek segítségével a. táblázatból kikereshetők a megfigyelések idejére és helyére vonatkozó adatok (. táblázat). A Dráva mentén megfigyelt madárfajok listája GAVIIFORMES - BÚVÁR ALKATÚAK Gaviidae - Búvárfélék PELECANIFORMES - GÖDÉNY ALKATÚAK Phalacrocoracidae - Kárókatonafélék Gavia stellata (Pontoppidan, 763) - Északi búvár (0). Faunaelem: Arktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 996, 997, MOLNÁR 984. Gavia arctica (Linnaeus, 758) - Sarki búvár (0). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 996,997, HADARICS 997, MOLNÁR 984, 988, 993. PODICIPITIFORMES - VÖCSÖK ALKATÚAK Podicipedidae - Vöcsökfélék Tachybaptus ruficollis (Pallas, 764) - Kis vöcsök (9). Faunaelem: Ovilági. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, 996, 997, KÁRPÁTI 979, 980, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 5, 8, 0,, 3, 36, 38, 4, 43. Podiceps eristatus (Linnaeus, 758) - Búbos vöcsök (8). Faunaelem: Ovilági. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, 996, 997, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 6, 4, 33, 38, 4, 4, 43, 45. Podiceps grisegena (Boddaert, 783)-Vörösnyakú vöcsök (0). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: FENYÓSI 996, 997. Podiceps nigricollis С L. Brehm, 83 - Feketenyakú vöcsök (0). Faunaelem: Ovilági. Irodalom: FENYÓSI 997. Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 758) - Kárókatona (8). Faunaelem: Ovilági. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993,996,997, SCHNEIDER-JACOBY 994. Terepkiszállás:,, 5, 7, 8, 0,,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. 5, 6, 8, 30, 3, 33, 34, 36, 38, 4, 4, 45. CICONIIFORMES - GÓLYA ALKATÚAK Ardeidae - Gémfélék Botaurus stellaris (Linnaeus, 758) - Bölömbika (0). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: FENYÓSI 993. Ixobrychus minutus (Linnaeus, 766) - Törpegém (0). Faunaelem: Ovilági. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, 996, 997, KÁRPÁTI 979, 980, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 7, 8,, 4, 6, 37, 38, 4, 43, 45. Nycticorax nyeticorax (Linnaeus, 758) - Bakcsó (6). Faunaelem: Kozmopolita. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, 996, 997, KÁRPÁTI 979, 980, MARIÁN & PUSKÁS 985, MÁRKUS 989, SCHNEIDER- JACOBY 994. Terepkiszállás: 3, 4, 37, 39, 4, 43. Ardeola ralloides (Scopoli, 769) Üstökösgém (0). Faunaelem: Etiópiai. Irodalom: KÁRPÁTI 979, 980, MÁRKUS 989. Egretta garzetta (Linnaeus, 766) - Kis kócsag (5). Faunaelem: Ovilági. Irodalom: BANK 989, FE-

5 PURGER J. J.: A DRÁVA MENTE MAGYARORSZÁGI SZAKASZÁNAK MADÁRFAUNÁJA (AVES) 445 NYÓSI 996, 997, MÁRKUS 989,SCHNEIDER-JACOBY 994, Terepkiszállás: 8, 38, 4, 4, 43. Egretta alba (Linnaeus, 758) - Nagy kócsag (). Faunaelem: Kozmopolita. Irodalom: BANK 989, FENYŐSI 993,996,997, GYÖRPÁL 978, KÁRPÁTI 979,980, MARIÁN & PUSKÁS 985, MÁRKUS 989. Terepkiszállás: 3, 4, 6, 3, 3, , 38, 4, 43, 44, 45. Ardea cinerea Linnaeus, Szürke gém (30). FENYŐSI 993, 996, 997, KÁRPÁTI 979, 980, MARIÁN & PUSKÁS 985, SCHNEIDER-JACOBY 994. Terepkiszállás:, 3, 5, 7, 8,, 3, 8, 0, 4, 5,6, 7, 8, 9, 30, 3, 3. 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4, 4, 43, 45, 46. Ardea purpurea Linnaeus, Vörös gém (6). Faunaelem: Turkesztáni-Mediterrán. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993,996,997, KÁRPÁTI 979,980, MARIÁN & PUSKÁS 985, SCHNEIDER-JACOBY 994. Terepkiszállás:, 3, 36, 40, 4, 44. Ciconiidae - Gólyafélék Ciconia nigra (Linnaeus, 758) - Fekete gólya (). 995, 995a, FENYÓSI 993, 996, 997, FENYŐSI & STTX 995, GYÖRPÁL 978, KÁRPÁTI 979, 980, MARIÁN & PUSKÁS 985, MÁRKUS 989, SCHNEIDER- JACOBY 994, VASVÁRI 937. Terepkiszállás: 9, 0,, 4, 6, 8, 37, 38, 39, 4, 4, 43. Ciconia ciconia Linnaeus, Fehér gólya (9). FENYÓSI 993, 996, 997, 998b, JAKAB 99, KÁRPÁTI 979, MARIÁN 956, 97, MARIÁN & PUSKÁS 985, MÁRKUS 989, SCHNEIDER-JACOBY 994. Terepkiszállás: 5, 7, 8, 9,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 37, 38, 4, 4, 43, 44, 45, 46. ANSERIFORMES - LÚD ALKATÚAK Anatidae - Récefélék Cygnus olor (J. F. Gmelin, 789) - Bütykös hattyú (7). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 989, TrLESCH 986, FENYÓSI 996, 997, MIKUSKA & MiKUSKA 995, 995a. Terepkiszállás: 0, 8, 9, 3, 3, 35, 43. Cygnus cygnus (Linnaeus, 758) - Énekes hattyú (0). Faunaelem: Palerktikus. Irodalom: HADARICS 996, KÁRPÁTI 979, MIKUSKA &. MIKUSKA 99, 995, 995a. Anser fabalis (Latham, 787) - Vetési lúd (4). FENYÓSI 993,996,997, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985, MIKUSKA & MIKUSKA 99, 995. RÉKÁSI 995. Terepkiszállás:, 3, 3, 33. Anser albifrons (Scopoli, 769) - Nagy lilik (). Faunaelem: Arktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993,996,997, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 6, 3. Anser erythropus (Linnaeus, 758) - Kis lilik (0). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: FENYÓSI 996, 997. Anser anser (Linnaeus, 758) - Nyári lúd (). FENYÓSI 996, 997, MIKUSKA & MIKUSKA 99. Terepkiszállás: 3, 33. Branta leucopsis (Bechstein, 803) - Apácalúd (0). Faunaelem: Arktikus. Irodalom: FENYÓSI 997, HADARICS 997a. Anas penelope Linnaeus, Fütyülő réce (3). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: FENYÓSI 993, 996, 997, KÁRPÁTI 979, MIKUSKA & MIKUSKA 995. Terepkiszállás: 4, 6, 33. Anas strepera Linnaeus, Kendermagos réce (0). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: FENYÓSI 993, 996, 997. Anas crecca Linnaeus, Csörgő réce (4). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 995, FENYÓSI 993, 996, 997, GYÖRPÁL 978, KÁRPÁTI 979,980, MARIÁN & PUSKÁS 985, MiKUSKA & MiKUSKA 99, 995. Terepkiszállás: 6, 30, 3, 33. Anas platyrhynchos Linnaeus, Tőkés réce (35). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, 996, 997, KÁRPÁTI 979, 980, MARIÁN & PUSKÁS 985, MIKUSKA & MIKUSKA 99, 995, 995a. Terepkiszállás:, 3, 7, 8, 0,,, 3, 4, 5, 6, 7, 8,, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 30, 3, 3, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 4, 4, 43, 45, 46. Anas acuta Linnaeus, Nyílfarkú réce (0). FENYÓSI 996,997, KÁRPÁTI 979. Anas querquedula Linnaeus, Böjti réce (), FENYÓSI 993, 996, 997, KÁRPÁTI 979, 980, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 6, 36. Anas clypeata Linnaeus, Kanalas réce (). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, 996, 997. Terepkiszállás: 6, 46. Aythya ferina (Linnaeus, 758) - Barátréce (5). FENYÓSI 996, 997, KÁRPÁTI 979, MIKUSKA & MiKUSKA 99, 995. Terepkiszállás: 8, 0, 3, 5. 6, 5, 6, 7, 36, 37, 38, 4, 4, 43, 46. Aythya nyroca (Güldenstädt, 770) - Cigányréce (). Faunaelem: Turkesztáni-Mediterrán. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, 996, 997. KÁRPÁTI 979,980, MARIÁN & PUSKÁS 985, MÁRKUS 989. Terepkiszállás: 39. Aythya fuligula (Linnaeus, 758) - Kontyos réce ().

6 446 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 9. (998) FENYÓSI 996, 997, KÁRPÁTI 979, MIKUSKA & MlKUSKA 995. Terepkiszállás: 4, 33. Aythya marila (Linnaeus, 76) - Hegyi réce (0). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 996, 997, MOLNÁR 984. Somateria mollissima (Linnaeus, 758) - Pehelyréce (0). Faunaelem: Arktikus. Irodalom: FENYÓSI 996, 997. Clangula hyemalis (Linnaeus, 758) - Jegesréce (0). Faunaelem: Arktikus. Irodalom: FENYÓSI 996, 997. Melanitta fusca (Linnaeus, 758) - Füstös réce (0). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, FARAGÓ 990, FENYÓSI 996,997, HADARICS 996a. Bucephata clangula (Linnaeus, 758) - Kerceréce (8). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 996, 997, KÁRPÁTI 979, MIKUSKA & MlKUSKA 99, 995. Terepkiszállás: 3, 4, 5, 6, 30, 3, 3, 33. Mergus albellus Linnaeus, Kis bukó (). FENYÓSI 996, 997, KÁRPÁTI 979, MIKUSKA & MlKUSKA 995. Terepkiszállás: 3. Mergus serrator Linnaeus, Örvös bukó (0). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: MlKUSKA & MIKUSKA 99. Mergus merganser Linnaeus, Nagy bukó (0). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 996, 997. FALCONIFORMES - SÓLYOM ALKATÚAK Accípitridae - Vágómadárfélék Pernis apivorus (Linnaeus, 758) - Darázsölyv (5). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 989, 995, 995a, FENYÓSI 993, 996, 993b, GYÖRPÁL 978, KÁRPÁTI 979,980, MARIÁN & PUSKÁS 985, MÁR KUS 989, VASVÁRI 937. Terepkiszállás: 0, 7, 36, 4, 43. Milvus migrans (Boddaert, 783) - Barna kánya (8). Faunaelem: Óvilági. Irodalom: BANK 989, 995, 995a, FENYÓSI 993, 996, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985,TILESCH 986. Terepkiszállás: 5, 8, 9,, 6, 37, 4, 45. Milvus milvlus (Linnaeus, 758) - Vörös kánya (0). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 995a, FENYÓSI 996. Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 758) - Rétisas (). 995, 995a, 995b, FENYÓSI 993, 993b, 994c, 996, KÁRPÁTI 979,980, MARIÁN & PUSKÁS 985, MÁRKUS 989, SCHNEIDER-JACOBY 994, TÖMÖSVÁRY 995, VASVÁRI 937. Terepkiszállás:, 4, 4, 6,, 4, 33, 36, 38, 4, 4, 46. Circaetus gallicus (J. F. Gmelin, 788) - Kígyászölyv (0). Faunaelem: Indiai-Afrikai. Irodalom: FENYÓ SI 993, 996, VASVÁRI 937. Circus aeruginosus (Linnaeus, 758) - Вата rétihéja (). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, 996, KÁJÉ^ÁTI 979, MÁRKUS 989. Terepkiszállás: 5, 8, 8-, 9,, 4, 6, 8,37,38,4,4. Circus cyaneus (Linnaeus, 766) - Kékes rétihéja (3). Faunaelem: Holarktikus, Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, 996, KÁRPÁTI 979, MÁRKUS 989. Terepkiszállás: 5, 30, 3, Circus pygargus (Linnaeus, 758) - Hamvas rétihéja (0), Faunaelem: Európai-Turkeszláni. Irodalom: FENYÓSI 993, 996, Accipiter gentitis (Linnaeus, 758) - Héja (6). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, 995, 995a, FENYÓSI 993, 993b, Г996, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 3, 6, 8, 0,, 4, 8, 5, 7, 3, 3, 36, 39, 4, 4, 45. Accipiter nisus (Linnaeus, 758) - Karvaly (8) FENYÓSI 993,993b, 996, KÁRPÁIT 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás:.3. 4, 30, 3, 38, 39, 43. Buteo buteo (Linnaeus, 758) - Egerészölyv (4). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, 995, 995a, FENYÓSI 993, 993a, 993b, 996, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985,TILESCH 989. Terepkiszállás:,, 3, 4, 5, 8, 9,,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0,,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 3, 3, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4, 4, 43, 44, 45, 46. Buteo lagopus (Pontoppidan, 763) - Gatyás ölyv (0). Faunaelem: Arktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Aquila pomarina C. L. Brehm, 83 - Békászó sas (0). Faunaelem: Európai. Irodalom: FENYÓSI 993, 996. Pandionidae - Halászsasfélék Pandion haliaelus (Linnaeus, 758) - Halászsas (0). Faunaelem: Kozmopolita. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993,996, HADARICS 'l996b, 996c, 997a, KÁRPÁTI 979, 980, MARIÁN & PUSKÁS 985. Falconidae - Sólyomfélék Falco tinnunculus Linnaeus, Vörös vércse (3). Faunaelem: Óvilági. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, 996, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 4, 6, 43. Falco vespertinus Linnaeus, Kék vércse (). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: FENYÓSI 996. Terepkiszállás: 9.

7 PURGER J. J.: A DRÁVA MENTE MAGYARORSZÁGI SZAKASZÁNAK MADÁRFAUNÁJA (AVES) 447 Falco columbarius Linnaeus, Kis sólyom (3). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI993, 996, HADARICS 997,997a. TerepkiszáUás: 5, 6, 3. Falco subbuteo Linnaeus, 758- Kabasólyom (8). 995, 995a, FENYÓSI 993, 996, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 4,6,8, 36, 38,4, 43, 45. Falco peregrinus Tunstall, 77 - Vándorsólyom (0). Faunaelem: Kozmopolita. Irodalom: FENYÓSI 996. GALLIFORMES - TYÚK ALKATÚAK Tetraonidae - Fajdfélék Bonasa bonasia (Linnaeus, 758)-Császármadár (0). Faunaelem: Szibériai. Irodalom: FENYÓSI 993, MARIÁN & PUSKÁS 985. Phasianidae - Fácánfélék Perdix perdix (Linnaeus, 758) - Fogoly (6). Faunaelem: Európai-Turkesztáni. Irodalom: BANK 989, KÁRPÁTI 979. Terepkiszállás: 4, 6, 8, 3, 37, 4. Coturnix coturnix (Linnaeus, 758) - Fürj (4). Faunaelem: Óvilági. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 996, KÁRPÁTI 979. TerepkiszáUás: 3, 38, 40, 46. Phasianus colchicus Linnaeus, Fácán (8). Faunaelem: Ismeretlen. Irodalom: BANK 989, FE NYÓSI 993,996, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. TerepkiszáUás:,, 3, 5, 6, 7, 8,, 5, 7, 9,, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 3, 35, 36, 38, 40, 4, 4, 43, 45. GRUIFORMES - DARU ALKATÚAK Rallidae - Guvatfélék Rallus aquaticus Linnaeus, Guvat (). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: FENYÓSI 993, 996, KÁRPÁTI 979,980, MARIÁN & PUSKÁS 985. TerepkiszáUás: 8, 4, 5, 6, 8, 3, 36, 37, 4, 4, 45. Porzana porzana (Linnaeus, 766) - Pettyes vízicsibe (4). Faunaelem: Európai. Irodalom: FENYÓSI 996, KÁRPÁTI 979. TerepkiszáUás: 7, 4, 37, 4L Crex crex (Linnaeus, 758) - Haris (). Faunaelem: Európai. Irodalom: FENYÓSI 996. Terepkiszállás: 40. Gatlinula chloropus (Linnaeus, 758) - Vízityúk (5). Faunaelem: Kozmopolita. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993,996, KÁRPÁTI 979,980, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 5, 7, 8, 9., 4, 5, 6,7,8,36,37,4,4,43. Fulica atra Linnaeus, Szárcsa (8). FENYÓSI 993, 996, 997, KÁRPÁTI 979, 980, MARIÁN & PUSKÁS 985, MIKUSKA & MIKUSKA 995, 995a. TerepkiszáUás: 3, 4, 5, 7, 8, 9,, 3, 4, 7, 9, 3, 4, 5, 8, 3, 3, 33, 36, 37, , 40, 4, 4, 43, 45, 46. Gruidae - Darufélék Grus grus (Linnaeus, 758) - Daru (0). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: FENYÓSI 993, 996, KÁRPÁTI 979. CHARADRIIFORMES - LILE ALKATÚAK Recurvirostridae - Gulipánfélék Himantopus himantopus (Linnaeus, 758) Gólyatöcs (0). Faunaelem: Kozmopolita. Irodalom: FENYÓSI 996. Burhinidae - Ugartyúkfélék Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 758) - Ugartyúk (0). Faunaelem: Turkesztáni-Mediterrán. Irodalom: SZÉCHENYI 94, KÁRPÁTI 979, 980. Charadriidae - Lilefélék Charadrius dubius Scopoli, Kis lile (4). BÉCSY etal. 995, FENYÓSI 993,993c, 996,998a. TerepkiszáUás: 3, 7, 40, 4. Charadrius hiaticula Linnaeus, Parti Ые (0). Faunaelem: Arktikus. Irodalom: HADARICS 996c. Pluvialis apricaria (Linnaeus, 758) - АгапуШе (0). Faunaelem: Arktikus. Irodalom: FENYÓSI 996. Pluvialis squatarola (Linnaeus, 758) - Ezüstlile (0). Faunaelem: Arktikus. Irodalom: FENYÓSI 996. Vanellus vanellus (Linnaeus, 758) - Bíbic (9). FENYÓSI 993, 996, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. TerepkiszáUás: 6, 7, 9, 3, 6, 8, 34, 36, 43. Scolopacidae - Szalonkafélék Calidris ferruginea (Pontoppidan, 763) -Sarlós partfutó (0). Faunaelem: Szibériai. Irodalom: FENYÓSI 996. Calidris alpina (Linnaeus, 758) Havasi partfutó (0). Faunaelem: Arktikus. Irodalom: FENYÓSI 996.

8 448 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 9. (998) Philomachus pugnax (Linnaeus, 758) - Pajzsoscankó (0). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: FENYÓ- SI 996. Lymnocryptes minimus (Brünnich, 764) - Kis sárszalonka (0). Faunaelem: Szibériai. Irodalom: FENYÓSI 996. Gallinago gallinago (Linnaeus, 758) - Sárszalonka (0). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, 996, KÁRPÁTI 979. Scolopax rusticola Linnaeus, Erdei szalonka (). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: FENYÓSI 993, 996, FENYÓSI & STTX 993, HADARICS 997, 997a, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás:, 34. Limosa limosa (Linnaeus, 758) - Nagy goda (0). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: FENYÓSI 996. Numenius arquata (Linnaeus, 758) - Nagy póling (0). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 996. Tringa erythropus (Pallas, 764) - Füstös cankó (0). Faunaelem: Szibériai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, 996. Tringa toíanus (Linnaeus, 758) - Piroslábú cankó (3). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: FENYÓ SI 996, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 3, 8, 43. Tringa nebularia (Gunnerus, 767) - Szürke cankó (). Faunaelem: Szibériai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, 996, MOLNÁR 98. Terepkiszállás: 44. Tringa ochropus Linnaeus, Erdei cankó (). FENYÓSI 993, 996. Terepkiszállás: 35. Tringa glareola Linnaeus, Réti cankó (0). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: FENYÓSI 993, 996. Actitis hypoleucos (Linnaeus, 758) - Billegetócankó (3). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, 989a, BÉcSYetal. 995, FENYÓSI 993, 996, KÁRPÁTI 979. Terepkiszállás: 8,, 7, 0,3, 4, 36, 38, 40, 4, 4, 43, 44. Arenaria inierpres (Linnaeus, 758) - Kőforgató (0). Faunaelem: Arktikus. Irodalom: HADARICS 996c. Laridae - Sirályfélék Larus minutas Pallas, Kis sirály (0). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 989. Larus ridibundus Linnaeus, Dankasirály (0). FENYÓSI 993, 996, 997, KÁRPÁTI 979. Terepkiszállás: 8, 3, 7, 8, 3, 36, 38, 4, 43, 45. Larus canus Linnaeus, Viharsirály (0). FENYÓSI 996, 997. Larus argentatus Pontoppidan, Ezüstsirály (6). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989. Terepkiszállás: 3, 3, 8,, 38, 4. Larus cachinnans Pallas, 8 - Sárgalábú sirály (0). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: FENYÓSI 997. Sternidae - Csérfélék Sterna hirundo Linnaeus, Küszvágú csér (7). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, BÉCS Y et al. 995, FENYÓSI 996, 998a, KÁRPÁTI 979, SCHNEIDER-JACOBY 994. Terepkiszállás: 8, 3, 36, 40, 4, 4, 43. Sterna albifrons Pallas, 764 Kis csér (). Faunaelem: Kozmopolita. Irodalom: BÉCSY et al. 995, FENYÓSI 996, I998a, HADARICS 996b, MA GYAR & HADARICS 995. Terepkiszállás: 40. Chlidonias niger (Linnaeus, 758) - Kormos szerkó (4). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, 996. Terepkiszállás: 3, 40, 4, 45. Chlidonias leucopterus (Temminck, 85) - Fehérszányú szerkó (), Faunaelem: Palearktikus, Irodalom: FENYÓSI 996. Terepkiszállás: 43. COLUMBIFORMES - GALAMB ALKATÚAK Columbidae - Galambfélék Columba oenas Linnaeus, Kék galamb (4). Faunaelem: Európai-Turkesztáni. Irodalom: BANK 989, KÁRPÁTI 979, 980, VASVÁRI 937. Terepkiszállás: 0, 4, 36, 4. Columba palumbus Linnaeus, Örvös galamb (3). Faunaelem: Európai-Turkesztáni. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993,996, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 9,6,8,9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4, 4, 43, 44, 45, 46. Streptopelia decaocto (E. Frivaldszky, 838) - Balkáni gerle (6). Faunaelem: Indiai-Afrikai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993,-996, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 7, 8, 9, 3, 5, 7, 4, 5, 7, 8, 3, 36, 4, 4, 45, 46. Streptopelia turtur (Linnaeus, 758) - Vadgerle (8). Faunaelem: Európai-Turkesztáni. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, 996, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 0,,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 36, 37, 38, 39, 40, 4, 4, 43, 44, 45, 46. CUCULIFORMES - KAKUKK ALKATÚAK Cuculidae - Kakukkfélék Cuculus canorus Linnaeus, Kakukk ().

9 PURGER J. J.: A DRÁVA MENTE MAGYARORSZÁGI SZAKASZÁNAK MADÁRFAUNÁJA (AVES) 449 FENYÓSI 993, 996, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 3, 4, 5, 8, 9, 9, 0,,, 3, 4, 6, 7, 8, 38, 39, 40, 4, 4, 43, 44. STRIGIFORMES - BAGOLY ALKATÚAK Tytonidae - Gyöngybagolyfélék Tyto alba (Scopoli, 769) - Gyöngybagoly (5). Faunaelem: Kozmopolita. Irodalom: BANK 989, 990, FENYŐSI 994b, 996, HORVÁTH 995, 995a, 998, PURGER 998. Terepkiszállás: 3. 6, 4, 7, 8. Strigidae - Bagolyfélék Athene noctua (Scopoli, 769) - Kuvik (). Faunaelem: Turkesztáni-Mediterrán. Irodalom: MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 5, 7. Strix aluco Linnaeus, Macskabagoly (5). 995, FENYÓSI 993, 996, KALOTÁS 989, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 4, 7, 3, 38, 43. Asio otus (Linnaeus, 758) - Erdei fülesbagoly (). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, 995, 995a, FENYÓSI 993, 996, KÁRPÁTI 979, 980, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 36. Asio flammeus (Pontoppidan, 763) - Réti fülesbagoly (0). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 996. CAPRIMULGIFORMES - LAPPANTYÚ ALKATÚAK Caprimulgidae - Lappantyúfélék Caprimulgus europaeus Linnaeus, Lappantyú (0). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. APODIFORMES - SARLÓSFECSKE ALKATÚAK Apodidae - Sarlósfecskefélék Apus apus (Linnaeus, 758) - Sarlósfecske (). FENYŐSI 993,996, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 7, 8,, 3, 4, 5, 8, 38, 39, 4, 4, 43. CORACIIFORMES -SZALAKÓTA ALKATÚAK Alcedinidae - Jégmadárfélék Alcedo atthis (Linnaeus, 758) - Jégmadár (3). Faunaelem: Óvilági. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993,996, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 6, 8, 9, 0,,, 3, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 30, 3, 36, 40, 4, 4, 43, 46. Meropidae - Gyurgyalagfélék Merops apiaster Linnaeus, 758 Gyurgyalag (7). Faunaelem: Turkesztáni-Mediterrán. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993,996, MARIÁN & PUSKÁS 985, MlKUSKA 995, MUZINIC** al Terepkiszállás: 5, 7, 8, 0,, 3, 5, 6, 7, 8. 37, 38, 40. 4, 4, 43, 45. Coraciidae - Szalakótafélék Coraciasgarrulus Linnaeus, 758-Szalakóta (0). Faunaelem: Európai-Turkesztáni. Irodalom: KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985, MÁRKUS 989. Upupidae - Bankafélék Upupa epops Linnaeus, Búbosbanka (6). Faunaelem: Óvilági. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993,996, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 3, 5, 8, 9,,, 4, 6, 7, 36, 37, 38, 39, 4, 4, 43. PICIFORMES - HARKÁLY ALKATÚAK Picidae - Harkályfélék Jynx torquilla Linnaeus, Nyaktekercs (9). FENYÓSI 993, 996, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 3, 8,0,, 5, 36, 4, 4, 43. Picus canus J. F. Gmelin, '788 - Hamvas küllő (8). FENYÓSI 993,995a, 996, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985, MOLNÁR 988. Terepkiszállás:l, 7, 4, 3, 35, 36, 4, 43. Picus viridis Linnaeus, Zöld küllő (). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 993, 996,

10 450 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 9. (998) KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 8, 9, 0, 6, 7, 8, 9, 37, 38, 4, 45. Dryocopus martius (Linnaeus, 758) - Fekete harkály (5). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 99, 993, 996, KÁRPÁTI 979,980, MARIÁN & PUSKÁS 985, MÁRKUS 989, TTLESCH 986, VASVÁRI 937. Terepkiszállás:, 3, 6, 0,, 3, 4, 7,, 4, 5, 7, 3, 37, 4. Dendrocopos major (Linnaeus, 758) - Nagy fakopáncs (40). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 989, FENYŐSI 993, 996, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás:,,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 0,,, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0,,, 3, 5, 6, 8, 9, 30, 3, 3. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4, 43, 44, 46. Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg, 833) - Balkáni fakopáncs (5). Faunaelem: Mediterrán. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 996. Terepkiszállás:,5,7,38,4. Dendrocopos médius (Linnaeus, 758) - Közép fakopáncs (). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993,996, MARIÁN & PUSKÁS 985, MÁRKUS 989. Terepkiszállás:, 8, 9,, 7, 4, 8, , 39, 40, 45. Dendrocopos minor (Linnaeus, 758) - Kis fakopáncs (6). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, 996, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás:,7,4,3, 4,4. PASSERIFORMES - ÉNEKESMADÁR ALKATÚAK Alaudidae - Pacsirtafélék Galeridet eristata (Linnaeus, 758)-Búbospacsirta (4). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985, Terepkiszállás: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,, 3,, 5, 6, 7,8, 3, 3, 34, 36, 37,40, 4, 4, 43, 46. Lullula arborea (Linnaeus, 758) - Erdei pacsirta (7). Faunaelem: Európai. Irodalom: FENYÓSI 993, MARIÁN & PUSKÁS 985, Terepkiszállás: 8,4,7,36, 4, 43, 45. Alauda arvensis Linnaeus, Mezei pacsirta (0). FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979. Terepkiszállás: 3, 4,5, 6, 7, 8,, 9,, 3, 5, 6, 7, 36, 37, 38, 40, 4, 4, 43. Hirundínidae - Fecskefélék Riparia riparia (Linnaeus, 758) - Partifecske (3). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, MARIÁN & PUSKÁS 985, SCHNEIDER- JACOBY 994. Terepkiszállás: 3, 8,, 3, 4, 5, 7, 8, 37, 40, 4, 4, 43. Hirundo rustica Linnaeus, Füsti fecske (5). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, , 38, 40, 4, 4. 43, 44, 45, 46. Delichon urbica (Linnaeus, 758)- Molnárfecske (). FENYŐSI 993, FENYÓSI et al. 995, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985,TILESCH 986a. Terepkiszállás: 3, 6, 7, 8, 8, 9,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 36, 38, 40, 4, 4, 43, 44, 45, 46. Motacillidae - Billegetőfélék Anthus campestris (Linnaeus, 758) - Parlagi pityer (). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 989. Terepkiszállás: 4. Anthus triviális (Linnaeus, 758) - Erdei pityer (7). Faunaelem: Európai-Turkesztáni. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 3, 6, 4, 7, 36, 39, 4. Anthus pratensis (Linnaeus, 758) - Réti pityer (0). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 989, FENYŐSI 993, MARIÁN & PUSKÁS 985. Anthus cervinus (Pallas, 8) - Rozsdástorkú pityer (0). Faunaelem: Arktikus. Irodalom: BANK 989, FENYŐSI 993. Anthus spinoletta (Linnaeus, 758) - Havasi pityer (0). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 989. Motacilla flava Linnaeus, Sárga billegető (8). FENYŐSI 993, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 5, 8. 9, 4, 6, 36, 37, 4. Motacilla cinerea Tunstall, 77 - Hegyi billegető (). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 989, FENYŐSI 993. Terepkiszállás: 8. Motacilla alba Linnaeus, Barázdabillegető (7). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 985, 989, FENYŐSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 3, 6, 8, 0,, 9, 0,,, 3, 4, 5, 7, 8, 30, 3, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4, 4, 43, 44, 46. Bombycillidae - Csonttollúfélék Bombycilla garrulus (Linnaeus, 758) - Csonttollú (0). Faunaelem: Szibériai-Kanadai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993. Troglodytidae - Okörszemfélék Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 758) -

11 PURGER J. J.: A DRÁVA MENTE MAGYARORSZÁGI SZAKASZÁNAK MADÁRFAUNAJA (AVES) 45 Ökörszem (5). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 8,,,3, 4,5,7, 8, 3, 4, 7, 8, 9, 3, 3, 35, 37, 38, 39, 40, 4, 4, 43, 44, 46. Prunellidae - Szürkebegyfélék Prunella modularis (Linnaeus, 758) - Erdei szürkebegy (5). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993. Terepkiszállás:,, 3, 7, 35. Prunella coliaris (Scopoli, 769) - Havasi szürkebegy (0). Faunaelem: Paleomontán. Irodalom: HADA- RICS 996. Turdidae - Rigófélék Erithacus rubecula (Linnaeus, 758) -Vörösbegy (34). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás:,, 7, 8, 0,, 3, 4,5,7, 8, 9,,, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 3, 3, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4, 4, 43, 44, 46. Luscinia luscinia (Linnaeus, 758) - Nagy fülemüle (0). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: FENYÓSI 993. Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 83 - Fülemüle (0). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 4, 5, 6,7, 8, 9, 0,, 3, 4, 5, 6, 7, 36, 37, 38, 40, 4, 4, 43. Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 774) - Házi rozsdafarkú (4). Faunaelem: Paleo-xeromontán. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979. Terepkiszállás:, 8, 9, 0, 4, 7, 0, 3, 5, 8, 36, 40, 4, 43. Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 758)-Kerti rozsdafarkú (0). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 989. Saxicola rubetra (Linnaeus, 758) - Rozsdás csuk (). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979. Terepkiszállás:,9, 4, 7, 36, 37, 38, 40, 4, 4, 43. Saxicola torquata (Linnaeus, 766) - Cigánycsuk (4). FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 3, 6, 8.9,,3,5, 6, 7, 8, 37, 39, 4, 43. Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 758) - Hantmadár (8). FENYÓSI 993, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 6, 8, 5. 38, 4, 4, 43, 46. Turdus merula Linnaeus, Feketerigó (43). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás:,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,, 5, 7, 8, 9, 0,,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 3, 3, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4, 4. 43, 44, 45, 46. Turdus pilaris Linnaeus, Fenyőrigó (). Faunaelem: Szibériai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIANA PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 4, 3. Turdus philomelos С. L. Brehm, 83 - Énekes rigó (9). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, 980, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 4, 8,0, 8,, 3, 4, 5, 7, 8, 36, 37 38, 39, 40 4,, 43, 44. Turdus iliacus Linnaeus, Szőlőrigó (0). Faunaelem: Szibériai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, HADARICS 996c, 997, MARIÁN & PUSKÁS 985. Turdus viscivorus Linnaeus, Léprigó (3). Faunaelem: Európai-Turkesztáni. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979,980, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 0,, 3, 4, 8, 3, 7, 9, 3, 3, 35, 39, 4. Sylviidae - Poszátafélék Locusíella naevia (Boddaert, 783)-Réti tücsökmadár (4). Faunaelem: Európai-Turkesztáni. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, 994. Terepkiszállás: 7,, 5, 38. Locustella fluviatilis (I. Wolf, 80) - Berki tücsökmadár (7). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, 980, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 0,,, 3, 37, 38, 4. Locusíella luscinioides (Savi, 84) - Nádi tücsökmadár (4). Faunaelem: Európai-Turkesztáni. Irodalom: FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979. Terepkiszállás: 5,, 4, 4. Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 758) - Foltos nádiposzáta (8). Faunaelem: Európai-Turkesztáni. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 5,, 5, 6, 37, 38, 4, 43. Acrocephalus palustris (Bechstein, 798) - Énekes nádiposzáta (4). Faunaelem: Európai. Irodalom: BÁNK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979. Terepkiszállás: 6, 37, 38, 4. Acrocephalus scirpaceus (J. Hermann, 804) - Cserregő nádiposzáta (3). Faunaelem: Európai- Turkesztáni. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 5,9,0,, 3, 4, 6, , 38, 39, 4, 45. Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 758) - Nádirigó (). Faunaelem: Európai-Turkesztáni. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, 980, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 3, 4,

12 45 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 9. (998) 5, 7, 9,,, 3, 4, 5, 6, 7, 36, 37, 38, 39, 40, 4,4,43,45. Hippolais icterina (Vieillot, 87) - Kerti géze (0). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, MARIÁN & PUSKÁS 985. Sylvia nisoria (Bechstein, 795)-Karvalyposzáta (7). Faunaelem: Európai-Turkesztáni. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, MARIÁN & PUSKÁS 985, MÁR KUS 989. Terepkiszállás: 3, 4, 5, 7, 37, 40, 4. Sylvia curruca (Linnaeus, 758) - Kis poszáta (6). Faunaelem: Európai-Turkesztáni. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 6, 8, 4, 5, 36, 38. Sylvia communis Latham, Mezei poszáta (). Faunaelem: Európai-Turkesztáni. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979. Terepkiszállás: 8, 9, 0,, 3, 7, 37, 38, 39, 4, 43. Sylvia borin (Boddaert, 783) - Kerti poszáta (0). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993. Sylvia atricapilla (Linnaeus, 758) - Barátposzáta (3). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979. MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás:, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 8, 9, 0,., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4, 4, 43, 44, 45, 46. Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 793) - Sisegő füzike (5). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 4, 8, 6, 7, 37. Phylloscopus collybita (Vieillot, 87) - Csilpcsalpfüzike (8). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás:,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. 8, 9, 0,,, 3, 4, 5, 7, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40,4,4,43. Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 758) - Fitiszfüzike (). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 7. Regulus regulus (Linnaeus, 758) - Sárgafejű királyka (8). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás:,0,,3, 4, 30, 3, 35. Regulus ignicapillus (Temminck, 80) - Tüzesfejű királyka (0). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, MOLNÁR 985,988. Muscicapidae - Légykapófélék Muscicapa striata (Pallas, 764) - Szürke légykapó (6). Faunaelem: Európai-Turkesztáni. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 6, 8,, 3, 5, 36. Ficedula albicollis (Temminck, 85) - Örvös légykapó (7). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 0, 3, 5, 7, 37,38, 4. Ficedula hypoleuca (Pallas, 764) - Kormos légykapó (4). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, MOLNÁR 985. Terepkiszállás: 9,0,,37. Timalidae - Timáliaféíék Panurus biarmicus (Linnaeus, 758) - Barkóscinege (). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: FENYÓSI 993. Terepkiszállás:. Aegithalidae - Oszapófélék Aegithalos cadatus (Linnaeus, 758) - ószapó (6). FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás:, 4, 7, 8, 9, 0,, 3, 4, 5, 6. 7, 9, 4, 5, 7, 8, 30. 3, 3, , 4, 44, 46. Paridae - Cinegefélék Parus palustirs Linnaeus, Barátcinege (3). FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985, TILESCH 986b. Terepkiszállás:, 3. 6, 8, 0,,, 3, 4, 7, 8, 9. 3, 4, 5. 7, 3, 3, 39, 40, 4, 44, 46. Parus eristatus Linnaeus, Búbos cinege (0). Faunaelem: Európai. Irodalom: FENYÓSI 993, FERENCZ 963,966, GYÖRPÁL 978, KÁRPÁTI 979, 980, MARIÁN & PUSKÁS 985, MOLNÁR 988. Parus ater Linnaeus, Fenyvescinege (). FENYÓSI 993, FERENCZ 963,966, GYÖRPÁL 978, KÁRPÁTI 979,980, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 39. Parus caeruleus Linnaeus, Kék cinege (4). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985, TILESCH 986a. Terepkiszállás:,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,, 3, 4, 7, 8, 9,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 3, 3, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4, 4, 43, 44, 45, 46. Parus major Linnaeus, Széncinege (46). FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás:,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 3, 3, 33, , 36, 37, 38, 39, 40, 4, 4, 43, 44, 45, 46.

13 PURGER J. J.: A DRÁVA MENTE MAGYARORSZÁGI SZAKASZÁNAK MADÁRFAUNÁJA (AVES) 453 Sittidae - Csuszkafélék Sitta europaea Linnaeus, Csuszka (35). Faunaelem: Paleaiktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARJÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás:,, 4,6,7, 8,9,0,,3,4, 6, 7, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 3, 3, 33, , 36, 37, 38, 39, 4, 4, 43, 44, 45, 46. Certhiidae - Fakúszfélék Сerthia familiáris Linnaeus, Hegyi fakusz (6). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 8, 0, 3, 7, 38, 4. Certhia brachydactyla С L. Brehm, 80 - Rövidkarmú fakusz (9). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 8, 9,4,5, 37, 38, 39, 4, 46. Remizidae - Függőcinege-félék Remiz pendulinus (Linnaeus, 758)-Függőcinege (3). FENYÓSI 993, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 9,, 0, 3, 6. 3, 35, 38, 39, 40, 4, 4, 46. Oriolidae - Sárgarigófélék Oriolus oriolus (Linnaeus, 758)- Sárgarigó (). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,, 3, 4, 5, 6, 7. 37, 38, 39, 40, 4. 4, 43, 45. Laníidae - Gébicsfélék Lanius collurio Linnaeus, Töviszúró gébics (3). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985, MÁRKUS 989. Terepkiszállás: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0,,, 3, 4. 5, 6, 7, 8, , 39, 40, 4, 4, 43, 44. Lanius minor J. F. Gmelin, Kis őrgébics (0). Faunaelem: Európai-Turkesztáni. Irodalom: MÁRKUS 989. Lanius excubitor Linnaeus, Nagy őrgébics (). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 985, 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 5. Corvidae - Varjúfélék Garrulus glandarius (Linnaeus, 758) - Szajkó (40). FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás:,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 3, 3, 34, 35, 36, 37, , 40, 4, 4, 43, 44, 45, 46. Pica pica (Linnaeus, 758) - Sznrka (8). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás:, 8, 9, 3, 5, 9,, 4, 7, 8, 30, 3, 36, 37, 38, 40, 4, 43. Corvus monedula Linnaeus, Csóka (7). FENYÓSI 993, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 4,6,7,37,4,4,43. Corvus frugilegus Linnaeus, Vetési varjú (8). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 989. FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 0, 4, 6, 8, 37, 4, 4, 43. Corvus comix Linnaeus, Dolmányos varjú (6). FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 3, 8, 0,, 3, 5, 6, 7, 9,, 3, 4, 7, 8, 9, 30, 3, 37, 38, 40, 4, 4, 43, 44, 45, 46. Corvus corax Linnaeus, Holló (0). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: BANK 995,995a, FENYÓSI 993, MARIÁN & PUSKÁS 985, SZÉCHENYI 94, TILESCH 986. Terepkiszállás:, 9,, 6, 6, 7, 34, 36, 38, 4. Sturnidae - Seregélyfélék Sturnus vulgaris Linnaeus, Seregély (38). Faunaelem: Európai-Turkesztáni. Irodalom: BANK 989, FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás:,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,, 6, 7, 8, 9, 0,,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 34, 35, 36, , 39, 40, 4, 4, 43, , 46. Passeridae - Verébfélék Passer domesticus (Linnaeus, 758) - Házi veréb (33). FENYÓSI 993, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 6, 7, 8, 0,, , 8, 9, 0,, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 30, 3, 34, 35, 36, 37, , 43, 44, 45, 46. Passer montanus (Linnaeus, 758) - Mezei veréb (36). FENYÓSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás:, 3. 6, 7, 8, 9, 0,,, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 34, 35, 36, 37, 38, 40. 4, 4, 43, 44, 45, 46.

14 454 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 9. (998) Fringillidae - Pintyfélék Fringilla coelebs Linnaeus, Erdei pinty (45). Faunaelem: Európai. Irodalom: BANK 989, FENYŐSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás:,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 3, 3, 34, 35, , 38, , 4, 4, 43, 44, 45, 46. Fringilla montifringilla Linnaeus, Fenyőpinty (5). Faunaelem: Szibériai. Irodalom: BANK 989, FENYŐSI 993, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás:, 3, 5, 3, 3. Serinus serinus (Linnaeus, 766) - Csicsörke (8). Faunaelem: Mediterrán. Irodalom: BANK 989, FENYŐ SI 993, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 6,8, 0, 3, 5, 7, 40, 43. Carduelis chloris (Linnaeus, 758) -Zöldike (3). Faunaelem: Európai-Turkesztáni. Irodalom: BANK 989, FENYŐSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás:,, 4, 6, 7, 8, 9, 0, 6, 7, 8, 9, 0,,, 4, 5, 7, 8, 9, , 38, 39, 40, 4, 4, 43, 44, 45. Carduelis carduelis (Linnaeus, 758) - Tengelic (3). Faunaelem: Európai-Turkesztáni. Irodalom: BANK 989, FENYŐSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 3,4, 7, 8,9, 0,,, 4, 5, 8, 9, 0,, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 3, 35, 36, 38, 40, 4, 4, 43, 44, 45, 46. Carduelis spinas (Linnaeus, 758) - Csíz (7). FENYŐSI 993, 994a, KÁRPÁTI 979. Terepkiszállás:, 0., 3, 5,3,34. Carduelis cannabina (Linnaeus, 758)-Kenderike (8). Faunaelem: Európai-Turkesztáni. Irodalom: BANK 989, FENYŐSI 993, KÁRPÁTI 979. Terepkiszállás: 3, 5, 7, 38, 39, 40, 4, 4. Carduelisflammea (Linnaeus, 758)-Zsezse (0). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: FENYŐSI 993. Loxia curvirostra Linnaeus, Keresztcsőrű (0). Faunaelem: Holarktikus. Irodalom: FENYŐSI 993. Pyrrhulapyrrhula (Linnaeus, 758)-Süvöltő (5). FENYŐSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás:,, 5, 30, 3,. Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 758) - Meggyvágó (5). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 989, FENYŐSI 993. KÁRPÁTI 979. MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás: 3, 4, 6,7, 8, 9, 0, 5, 8, 9, 0,,, 3. 6, 7, 8, 9, 3, 37, 38, 39, 40, 4, 44. Emberizidae - Sármányfélék Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 758) - Hósármány (0). Faunaelem: Arktikus. Irodalom: TlLESCH 986. Emberiza citrinella Linnaeus, Citromsármány (36). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 989, FENYŐSI 993, KÁRPÁTI 979, MARIÁN & PUSKÁS 985. Terepkiszállás:,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,, 3, 5, 6, 8, 9, 0,., 3, 4, 5, 7, 8, 9, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 4, 4, 43, 45. Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 758) - Nádi sármány (3). Faunaelem: Palearktikus. Irodalom: BANK 989, FENYŐSI 993. Terepkiszállás: 5, 8, 9,, 5, 6, 7, 8, 37, 38, 4, 43, 45. Miliaria calandra (Linnaeus, 758) - Sordély (5). Faunaelem: Európai-Turkesztáni. Irodalom: BANK 989, FENYŐSI 993, KÁRPÁTI 979. Terepkiszállás: 4. 6, 7, 8,, 4, 5, 6, 7, 37, 38, 4, 4, 43, 45. A listán 7 madárfaj szerepel, és ebből a vizsgált időszakban 54 faj egyedeit (. melléklet) sikerült megfigyelnünk, ami a Dráva mentén megfigyelt és leközölt fajok 7%- ának felel meg. Az. mellékletből kiderül, hogy az közötti időszakban regisztrált fajok az év melyik hónapjaiban figyelhetők meg, a megfigyelések száma alapján pedig a fajok gyakoriságára következtethetünk (. melléklet). Az irodalomban említett és a vizsgált időszakban megfigyelt fajokat rendekbe csoportosítottuk, hogy kitűnjenek a különbségek (3. táblázat). A búvár alkatúak (Gaviiformes), lúd alkatúak (Anseriformes) és lile alkatúak (Charadriiformes) rendjébe sorolható fajok számánál érzékelhető jelentős eltérés. A különbséget képező fajok egyedeit az irodalom alapján, korábban is többnyire csak a téli időszakban, valamint a tavaszi és őszi vonulás idején szórványosan és kis számban figyelték meg a Dráva mentén. Ezért nem meglepő, hogy a vizsgált időszakban (.,. táblázat) nem találkoztunk velük. A madárfauna összetételét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a Dráva mentén a palearktikus faunaelemek dominálnak, de jelentős a holarktikus, európai, európaiturkesztáni, valamint az arktikus és óvilági elemek aránya is (4. táblázat).

15 PURGER J. J.: A DRÁVA MENTE MAGYARORSZÁGI SZAKASZÁNAK MADÁRFAUNÁJA (AVES) táblázat. A madárfauna összetétele az irodalomban említett 7, és a vizsgált időszakban megfigyelt 54 madárfaj alapján. Tab. 3. Composition of the avifauna based on the literature data (7 bird species) and as observed in the investigated period (54 bird species). Rend Order Gaviiformes Podicipitiformes Pelecaniformes Ciconiiformes Anseriformes Falconiformes Galliformes Gruiformes Charadrii formes Columbiformes Cuculiformes Strigiformes Caprimulgiformes Apodiformes Coraciiformes Piciformes Passeriformes Faj szám No. of species Százalék Percentage Faj szám No. of species Százalék Percentage 0,9 0 0,00 4,84,30 0,46 0,65 0 4,6 8 5,9 5,5 4 9,09 9 8,76 7,79 4,84 3,95 6,76 5 3,5 3 4,9 3 8,44 4,84 4,60 0,46 0,65 5,30 4,60 0,46 0 0,00 0,46 0,65 4,84 3,95 8 3,69 8 5,9 9 4, , , ,00 4. táblázat. Az irodalomban említett 7, és a vizsgált időszakban megfigyelt 54 madárfaj faunaelemek szerinti megoszlása. Tab. 4. Distribution of bird species according to faunal units (7 species mentioned in the literature and 54 bird species observed in the investigated period). Faunaelem Faunal unit Palearktikus Holarktikus Európai Európai-Turkesztáni Arktikus Óvilági Kozmopolita Szibériai Turkesztáni-Mediterrán Mediterrán Indiai-Afrikai Fajszám No. of species 8 3! Százalék Percentage 37,33 4,9,90 0,60 5,99 5,07 3,69 3,69,30 0,9 0,9 Faj szám No. of species 57 IS Százalék Percentage 43,5 Etiópiai 0,46 0 0,00 Szibériai-Kanadai 0,46 0 0,00 Paleo-xeromontán 0,46 0,65 Paleomontán 0,46 0 0,00 Ismeretlen 0,46 0,65,69 3,64,99 0,65 6,49 3,5,95,60,30 0, , ,00

16 456 DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 9. (998) Következtetések Az eredmények alapján megállapítható, hogy a Magyarországon regisztrált madárfajok (365 faj, MAGYAR & HADARICS 996) 59,45%-a a Dráva mentén is előfordul. A madárvilág tehát igen változatos, és elmondható, hogy magas fajszám és kis egyedszám jellemzi. A legtöbb megfigyelt faj az énekesmadár alkatúak (Passeriformes), lúd alkatúak (Anseriformes) és a lile alkatúak (Charadriiformes) rendjébe sorolható. Azonban az. mellékletből kiderül, hogy az említett rendekbe tartozó fajok jelentős része az évnek csak meghatározott hónapjaiban van jelen a Dráva mentén. Nagyobb számban többnyire csak a lúd alkatúak (Anseriformes) rendjébe sorolható fajok mutatkoznak, de csak a vonulás idején, illetve a téli időszakban. Ilyenkor a Gyékényes melletti Kortót és a Dráva, Bélavár-Vízvár, valamint Tótújfalu - Szentborbás közötti szakaszait részesítik előnybe. A Fokozottan védett állatfajok" (a /993. (III.3.) КТМ r. alapján) listáján szereplő 65 madárfaj közül, a Dráva mentén 6 faj (A. ralloides, E. garzetta, E. alba, С. nigra, С. ciconia, A. erythropus, A. nyroca, M. migrans, M. milvus, H. albicilla, C. gallicus, A. pomarina, P. haliaetus, F. peregrinus, В. bonasia, С. er ex, H. himantopus, B. oedienemus, N. arquata, S. albifrons, C. leucopîerus, T. alba, A. noctua, A. flammeus, M. apiaster, C. garrulus) előfordulásáról számol be az irodalom. Az ben végzett megfigyelések során azonban csak 3 fokozottan védett faj (. melléklet) jelenlétét sikerült megállapítanunk, ami a Magyarországon fokozottan védett madárfajok 8,5%-ának felel meg. A 3 fajból 8 rendszeres fészkelőnek (fekete gólya C. nigra, fehér gólya С ciconia, cigány réce A. nyroca, barna kánya M. migrans, réti sas H. albicilla, gyöngybagoly T. alba, kuvik A. noctua, gyurgyalag M. apiaster), pedig időszakos fészkelőnek (haris C. crex, kis csér S. albifrons) tekinthető. A nagy kócsag (E. alba) az egész év folyamán jelen van, sőt általában egy-egy terepkiszállás alkalmával több példányát is megfigyeltük (. melléklet). Költése várható a nagyobb holtágak, esetleg a Barcsi borókás nádasaiban. A kis kócsag (E. garzetta) magányos példányait csak a nyári időszak folyamán figyeltük meg, mindössze 5 terepkiszállás alkalmával, de fészkelésére a vizsgált területen semmi jel nem utalt. Korábban pedig a kis kócsag és nagy kócsag is a szaporcai holtágnál költött (Márkus 989). A fehérszárnyú szerkő (C. leucopterus) példányát mindössze egy alkalommal figyeltük meg 997. augusztus 0-én a Hótedránál, és költése a Dráva mente magyarországi szakaszán nem valószínű. A kapott eredmények igazolják, hogy a Dráva mente madárfaunája igen gazdag és változatos. A fokozottan védett fajok jelenléte és költése a Nemzeti Park területén külön figyelmet érdemel. Az élőhelyek megőrzésével és további területek védelem alá helyezésével pedig úgy tűnik, hogy a madárfauna jelenlegi állapota fenntartható, sőt remélhetőleg gazdagítható. Köszönetnyilvánítás Szeretném megköszönni Bank Lászlónak, Fenyősi Lászlónak, Horváth Zoltánnak, dr. Majer Józsefnek és dr. Uherkovich Ákosnak a munka során nyújtott segítséget.

Tartalomjegyzék. A FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ MUNKATÁRSAK (Faragó Sándor) 12

Tartalomjegyzék. A FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ MUNKATÁRSAK (Faragó Sándor) 12 NYUGAT-MAGYARORSZÁG FÉSZKELŐ MADARAINAK ELTERJEDÉSI ATLASZA Tartalomjegyzék ELŐSZÓ (Kárpáti László) 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 3 BEVEZETÉS (Faragó Sándor) 5 KUTATÁSI MÓDSZEREK 5 A TEREPI MEGFIGYELÉSEK AJÁNLOTT MÓDJA

Részletesebben

Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez

Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez Fol. Hist. nat. Mus. Matr. 4. 1976-77. Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez KÉVE, András Természettudományi Múzeum, Budapest ABSTRACT: (Further Data to the knowledge of the

Részletesebben

Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület. Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei

Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület. Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület Marcal-medencét érintő kutatásainak eredményei Készítette: Pápa és Környéke Természetvédelmi Egyesület 2012. Ez a tanulmány a következő személyek kitartó és

Részletesebben

XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor. Táborzáró beszámoló

XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor. Táborzáró beszámoló MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXIX. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 214. 1 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország

Részletesebben

A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. MADÁRVILÁGA 2000.

A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. MADÁRVILÁGA 2000. A Puszta 1999. 1/16, pp. 158-192. A TÓCÓ-VÖLGY MADÁRVILÁGA PÁSTI CSABA, DEBRECEN MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 2000. I. A TÓCÓ-VÖLGY FÖLDRAJZI FEKVÉSE, KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA Debrecen fő

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Pusztamizsei Holt-Zagyva és ártere Utoljára módosítva: 2013-08-22 21:54:25 Megye: Jász-Nagykun-Szolnok Községhatár: Jásztelek A terület kiterjedése: 70.942

Részletesebben

A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága

A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága Crisicum 3. pp.199-203. A Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő madárvilága Dan Munteanu Bevezetés 1989-ben a Cséfai-halastavak és a Radványi-erdő felkerült a romániai Fontos Madárélőhelyek (Important Bird

Részletesebben

A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése

A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése Natura Somogyiensis 26 117-122 Ka pos vár, 2015 A Tóközi-berek (Zamárdi) madártani felmérése Kovács Gyula 1,2 & Jakus László 2 1Nyugat-Magyarországi Egyetem, Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

Részletesebben

MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN

MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN A Puszta 2002 1/19. pp. 229-237. MADÁRPUSZTULÁS AZ ORSZÁGUTAK MENTÉN ENGI LÁSZLÓ MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, SZEGED 2001 Gyerekkoromban, 12 évesen kezdtem madarászni. Fő közlekedési

Részletesebben

AVES - MADARAK Ordo: Gaviiformes Búváralakúak Familia: Gaviidae Búvárfélék Ordo: Podicipidiformes Vöcsökalakúak Familia: Podicipedidae - Vöcsökfélék

AVES - MADARAK Ordo: Gaviiformes Búváralakúak Familia: Gaviidae Búvárfélék Ordo: Podicipidiformes Vöcsökalakúak Familia: Podicipedidae - Vöcsökfélék AVES - MADARAK Ordo: Gaviiformes Búváralakúak Familia: Gaviidae Búvárfélék Északi búvár - Gavia stellata Sarki búvár - Gavia arctica Jeges búvár - Gavia immer Ordo: Podicipidiformes Vöcsökalakúak Familia:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Dombóvár város helyi jelentőségű természeti területeinek és értékeinek védelméről Dombóvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Putnoki Kányás-tető és Ősbükkös Utoljára módosítva: 2013-10-08 20:11:38 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: 39.2 hektár

Részletesebben

standard hálóállást használtunk, 33 darab 12 méteres és 1 darab 7 méteres lengyel hálóval. Az adatfelvételezést a protokoll szerint végeztük. Jelen be

standard hálóállást használtunk, 33 darab 12 méteres és 1 darab 7 méteres lengyel hálóval. Az adatfelvételezést a protokoll szerint végeztük. Jelen be MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXI. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 26. 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország egyik

Részletesebben

MME 4. sz. Gömör-Tornai HCS. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság XXIV. Bódva-völgyi Madárvonulás-kutató és Természetvédelmi Tábor Táborzáró beszámoló 29. 1. Bevezetés A Bódva-völgy Észak-Magyarország egyik

Részletesebben

Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez

Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 3. 1975. Jegyzetek a Mátra- és a Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez KÉVE András Természettudományi Múzeum, Budapest ABSTRACT: (Data to the knowledge of the bird fauna of

Részletesebben

Molnár László. Beiträge zur Vogelwelt des Labodár-Zsup-sziget

Molnár László. Beiträge zur Vogelwelt des Labodár-Zsup-sziget ADATOK A LABODÁRI ZSUP-SZIGET MADÁR VILÁGÁRÓL Molnár László Beiträge zur Vogelwelt des Labodár-Zsup-sziget A közelmúltban fokozottabban megindult a folyóárterek rendezése (az áradások szabad lefutásának

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Halastó és térsége Utoljára módosítva: 2013-12-17 18:09:07 Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Községhatár: Putnok A terület kiterjedése: hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN AQUILA 1992. VOL.: 99(149-154) ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A GELLÉRTHEGY MADÁRFAUNÁJÁRÓL 1982 ÉS 1985 AUGUSZTUS-OKTÓBERÉBEN Schmidt Egon Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest Abstract

Részletesebben

Somogy megye madárfaunája (Aves)

Somogy megye madárfaunája (Aves) Natura Somogyiensis 1 453-479 Kaposvár, 2001 Somogy megye madárfaunája (Aves) PURGER J. JENÕ & FENYÕSI LÁSZLÓ PURGER J. J. & FENYÕSI L.: The avian fauna of Somogy county, Hungary(Aves) Abstract: No comprehensive

Részletesebben

A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE BEN

A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE BEN Tájökológiai Lapok 2 (2): 365 370. (2004) 365 A TÉTÉNYI-FENNSÍK MADÁRFAUNÁJÁNAK FELMÉRÉSE 2003 2004-BEN BAJOR ZOLTÁN Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Tájökológiai Tanszék 2103

Részletesebben

Adalékok a Mátra madáréletéhez

Adalékok a Mátra madáréletéhez Adalékok a Mátra madáréletéhez Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 9. 1984. CSÁK László Fülpösdaróc ABSTRACT: (Data to the birdlife of the Mátra.) The author gives an account of the presence of 64 bird species

Részletesebben

Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 3. szám Szerkesztette: Dr. Gyurácz József Szombathely 1998

Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 3. szám Szerkesztette: Dr. Gyurácz József Szombathely 1998 1 Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 3. szám Szerkesztette: Dr. Gyurácz József Szombathely 1998 2 Herman Ottó emlékének ISSN 1416-6356 Kiadja a Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME

Részletesebben

Radetzky Jenõ tojásgyûjteményének katalógusa

Radetzky Jenõ tojásgyûjteményének katalógusa FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2012 36: 123 138 Radetzky Jenõ tojásgyûjteményének katalógusa SOLTI BÉLA ABSRACT: (The catalogue of Jenõ Radetzky s bird egg collection) The author deals with

Részletesebben

SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum

SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum \ Fol. Hist-nat Mus. Matr. 11. 1986. Adatok a Hevesi-sík madárvilágához SOLTI Béla Gyöngyös, Mátra Múzeum ABSTRACT: Author writes about his ornithological observations at the flood-area along the Tisza

Részletesebben

JAVASLATOK A FOKOZOTTAN VÉDETT NAGYTESTŰ MADÁRFAJOK ERDEI FÉSZKELŐHELYEINEK VÉDELMÉRE

JAVASLATOK A FOKOZOTTAN VÉDETT NAGYTESTŰ MADÁRFAJOK ERDEI FÉSZKELŐHELYEINEK VÉDELMÉRE Králl Attila MME JAVASLATOK A FOKOZOTTAN VÉDETT NAGYTESTŰ MADÁRFAJOK ERDEI FÉSZKELŐHELYEINEK VÉDELMÉRE ÉLŐ ERDŐ KONFERENCIA 2017. MÁRCIUS 21-22. SOPRON, MAGYARORSZÁG Javaslatok a fokozottan védett nagytestű

Részletesebben

Alsóregmec Csörög között tervezett közúti összeköttetéséhez készített Natura 2000 hatásbecslés

Alsóregmec Csörög között tervezett közúti összeköttetéséhez készített Natura 2000 hatásbecslés Alsóregmec Csörög között tervezett közúti összeköttetéséhez készített Natura 2000 hatásbecslés HUBN10007 Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel különleges rendeltetésű Natura 2000

Részletesebben

Madártani megfigyelések a Cserhátból

Madártani megfigyelések a Cserhátból Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 8. 1982 83. Madártani megfigyelések a Cserhátból SOLTI Béla Mátra Múzeum, Gyöngyös ABSTRACT: Ornithological observations in the Cserhát Mountains. Ornithofaunistical observations

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT. Brüsszel, 2009. november 30. (OR. fr) PE-CONS 3681/1/09 REV 1 2009/0043 (COD) LEX 1113 CODIF 133 ENV 784 CODEC 1292

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT. Brüsszel, 2009. november 30. (OR. fr) PE-CONS 3681/1/09 REV 1 2009/0043 (COD) LEX 1113 CODIF 133 ENV 784 CODEC 1292 EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. november 30. (OR. fr) 2009/0043 (COD) LEX 1113 PE-CONS 3681/1/09 REV 1 CODIF 133 ENV 784 CODEC 1292 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Részletesebben

(Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján, december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok)

(Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján, december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok) 2010.1.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 20/7 IV (Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján, 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

Részletesebben

Adatok a szarvasi Arborétum madárvilágáról ( )

Adatok a szarvasi Arborétum madárvilágáról ( ) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1997 22: 327 340 Adatok a szarvasi Arborétum madárvilágáról (1956 1991) RÉTHY ZSIGMOND ABSTRACT: (Data to the avifauna of the Szarvasi Arborétum.) Author lets

Részletesebben

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 41/A. -ában, valamint

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI M A D A R A K MÉRETEI. írta : f Dr. Vasvári Miklós 1

MAGYARORSZÁGI M A D A R A K MÉRETEI. írta : f Dr. Vasvári Miklós 1 MAGYARORSZÁGI M A D A R A K MÉRETEI írta : f Dr. Vasvári Miklós 1 A Madártani Intézetbe rendszeresen küldött madarak méreteit mindig gondosan felvettem, és munkatársaimat is biztattam a méretek felvételére

Részletesebben

ÉS A KÖZELBEN LÉTESÜLT HOMOKBÁNYA MADÁRFAUNISZTIKAI ADATAI

ÉS A KÖZELBEN LÉTESÜLT HOMOKBÁNYA MADÁRFAUNISZTIKAI ADATAI A dorozsmai hosszúháti A Puszta trágyaszikkasztó 2004 1/21. pp. madárfaunisztikai 223-234. adatai Engi László A DOROZSMAI HOSSZÚHÁTI TRÁGYASZIKKASZTÓ ÉS A KÖZELBEN LÉTESÜLT HOMOKBÁNYA MADÁRFAUNISZTIKAI

Részletesebben

1. B) számú melléklet Az Európai Közösség területén rendszeresen előforduló egyéb, vonuló madárfajok Tudományos név Magyar név BÚVÁRALAKÚAK

1. B) számú melléklet Az Európai Közösség területén rendszeresen előforduló egyéb, vonuló madárfajok Tudományos név Magyar név BÚVÁRALAKÚAK 1. B) számú melléklet Az Európai Közösség területén rendszeresen előforduló egyéb, vonuló madárfajok Tudományos név Magyar név BÚVÁRALAKÚAK (GAVIIFORMES) Búvárfélék (Gaviidae) Gavia adamsii fehércsőrű

Részletesebben

KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS

KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS AQUILA 1994. VOL.: 101 (259-262) KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS Lars Jonsson: Birds of Europe With North Africa and the Middle East Svédből fordította D. Christie. Christopher Helm (Publishers) Ltd. London. 1992

Részletesebben

Táplálkozás-vizsgálatok szeged-fehértói vízimadarakon

Táplálkozás-vizsgálatok szeged-fehértói vízimadarakon Természettudomány Táplálkozás-vizsgálatok szeged-fehértói vízimadarakon STERBETZ ISTVÁN (Budapest) A Szegedi-Fehértó (46 15 N 20 10 E) hajdan vadvizes szikes puszta, jelenleg halastórendszer alkotta élettere

Részletesebben

VIZES ÉLŐHELYEKHEZ KÖTŐDŐ MADÁRFAJOK VIZSGÁLATA A SINKÁR- TAVON KÉT ÉV FELMÉRÉSE ALAPJÁN

VIZES ÉLŐHELYEKHEZ KÖTŐDŐ MADÁRFAJOK VIZSGÁLATA A SINKÁR- TAVON KÉT ÉV FELMÉRÉSE ALAPJÁN VIZES ÉLŐHELYEKHEZ KÖTŐDŐ MADÁRFAJOK VIZSGÁLATA A SINKÁR- TAVON KÉT ÉV FELMÉRÉSE ALAPJÁN Nagy Gergő Gábor Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest,

Részletesebben

Múlt-jelen-jövő (?) - változások az agrártáj biológiai sokféleségében

Múlt-jelen-jövő (?) - változások az agrártáj biológiai sokféleségében Múlt-jelen-jövő (?) - változások az agrártáj biológiai sokféleségében Prof. Dr. Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola & Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Drámai állapotok főleg a mezőgazdasági területeken

Részletesebben

Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag

Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag Svájci Hozzájárulás Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken SH/4/8 Natura-2000 fenntartási tervek a Kiskunságban Egyeztetési munkaanyag MTA ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT Fenntartható

Részletesebben

I. MELLÉKLET. (a) Latin név Magyar név Haz. Vonatkozó hazai jogszabályok BÚVÁRFÉLÉK GAVIIDAE. Gavia stellata északi búvár +

I. MELLÉKLET. (a) Latin név Magyar név Haz. Vonatkozó hazai jogszabályok BÚVÁRFÉLÉK GAVIIDAE. Gavia stellata északi búvár + A vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelv mellékletein szereplő ok I. MELLÉKLET (a) Latin név Magyar név Haz ai előf ord. Vonatkozó hazai jogszabályok GAVIIFORMES GAVIIDAE BÚVÁRALAKÚAK BÚVÁRFÉLÉK

Részletesebben

AQUILA VOL.: 102 ( ) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN

AQUILA VOL.: 102 ( ) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN AQUILA 1995. VOL.: 102 (171-177) A MADÁRKÖZÖSSÉG FAJI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉS SZERKEZETÉNEK SZEZONÁLIS VÁLTOZÁSA A CSÖRNÖC-PATAK VÖLGYÉBEN Gyurácz József & Bánhidi Péter Abstract Gyurácz, J. & P. Bánhidi (1995):

Részletesebben

A BUDAPESTI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN ÉSZLELT MADÁRFAJOK. Über die Vogelwelt des Sas-hegy Naturschutzgebietes in Budapest

A BUDAPESTI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN ÉSZLELT MADÁRFAJOK. Über die Vogelwelt des Sas-hegy Naturschutzgebietes in Budapest A BUDAPESTI SAS-HEGY TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN ÉSZLELT MADÁRFAJOK Dr. Simig Lajos Über die Vogelwelt des Sas-hegy Naturschutzgebietes in Budapest Az 1958-ban természetvédelmi területté nyilvánított budapesti

Részletesebben

A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor évi beszámolója

A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor évi beszámolója A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor 5. évi beszámolója A Fehér-tavi Ornitológiai Tábor (FOT) 5. évi madárgyűrűzési munkája összesen 3 napon zajlott április 9. és november 4. között. A költési id szakban szokásosan

Részletesebben

Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola Környezettudományi Intézet. & Nagy Károly, Nagy Zsolt, Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola Környezettudományi Intézet. & Nagy Károly, Nagy Zsolt, Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület A magyarországi agrártáj biológiai diverzitását befolyásoló AKG- és más agrártámogatási programok hatásának vizsgálata a Mindennapi Madaraink Monitoring (MMM) adatai alapján Szép Tibor Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL

FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL A Puszta 2001. 1/18. pp. 110-115. FAUNISZTIKAI ADATOK A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK, CSANÁDI-PUSZTÁK TERÜLETI EGYSÉGÉRŐL MÉSZÁROS CSABA MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET CSONGRÁD MEGYEI HELYI

Részletesebben

J_ 02.. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

J_ 02.. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló J_ 02.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Felsőrákosi-rétek helyi jelentőségű természetvédelmi területének

Részletesebben

A VOLT BIHARI SÁRRÉT JELENLEGI MADÁRVILÁGA

A VOLT BIHARI SÁRRÉT JELENLEGI MADÁRVILÁGA A VOLT BIHARI SÁRRÉT JELENLEGI MADÁRVILÁGA Nagy László The present Bird-Life of the drained Marsh-Land of Sárrét" in East-Hungary László Nagy A múlt század 60-as éveiben lecsapolásra ítélt híres Bihari

Részletesebben

ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN

ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN ÉLŐHELYVÉDELEM ÉS HELYREÁLLÍTÁS A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG TERÜLETEIN Vizes élőhelyek és lápok megőrzése és állagjavítása a veszprémi Miklád én című alprojekt összefoglaló Természetvédelmi

Részletesebben

A MADÁRTANI INTÉZET É VI MA D Á R- J ELÖLESEI \ X V I. G Y Ü RÜZÉSI J E L E N T É S

A MADÁRTANI INTÉZET É VI MA D Á R- J ELÖLESEI \ X V I. G Y Ü RÜZÉSI J E L E N T É S A MADÁRTANI INTÉZET 197 1. É VI MA D Á R- J ELÖLESEI \ X V I. G Y Ü RÜZÉSI J E L E N T É S Schmidt Egon Bird-Bandiiig of the Hungárián Ornithological Institute in the Year 1974. 26th Report on Bird Banding

Részletesebben

A D A T O K A GERECSE-HEGYSÉG A KÖZÉPSÖ-DUNA MADÁRVILÁGÁHOZ. írta : dr. Sághy

A D A T O K A GERECSE-HEGYSÉG A KÖZÉPSÖ-DUNA MADÁRVILÁGÁHOZ. írta : dr. Sághy ÉS A D A T O K A GERECSE-HEGYSÉG A KÖZÉPSÖ-DUNA MADÁRVILÁGÁHOZ írta : dr. Sághy Antal Megfigyeléseimet a Duna partján fekvő Lábatlan és Süttő községek közelében végeztem, így nemcsak a hegyi madarakról

Részletesebben

4. A kavicsbányatavak mint élőhelyek Barati Sándor Béres István

4. A kavicsbányatavak mint élőhelyek Barati Sándor Béres István 4. A kavicsbányatavak mint élőhelyek Barati Sándor Béres István Bevezetés A Föld felszínén az élővilág megtelepedésére alkalmas területeket az élőhelyek szövevényes rendszere hálózza be. Ezek az élőhelyek

Részletesebben

Adatok a hargitai Ivó völgy madárvilágához (Románia)

Adatok a hargitai Ivó völgy madárvilágához (Románia) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2003 27: 359 364 Adatok a hargitai Ivó völgy madárvilágához (Románia) FODOR ISTVÁN ABSTRACT: Bird density, diversity and similarity estimation were carried out

Részletesebben

JELENTÉS A GÖNYŰ SZOB KÖZTI DUNA-SZAKASZ ( fkm) AUGUSZTUS ÁPRILIS IDŐSZAKÁNAK VÍZIMADÁR FELMÉRÉSEIRŐL

JELENTÉS A GÖNYŰ SZOB KÖZTI DUNA-SZAKASZ ( fkm) AUGUSZTUS ÁPRILIS IDŐSZAKÁNAK VÍZIMADÁR FELMÉRÉSEIRŐL Magyar Vízivad Közlemények 3. (217) Hungarian Waterfowl Publications 3. (217) DOI: 1.17242/MVvK_3.4 JELENTÉS A GÖNYŰ SZOB KÖZTI DUNA-SZAKASZ (1791 178 fkm) 216. AUGUSZTUS 217. ÁPRILIS IDŐSZAKÁNAK VÍZIMADÁR

Részletesebben

Kutatási jelentés 2008 Nagy Zsolt. LIFE 05NAT/HU/ számú projekt

Kutatási jelentés 2008 Nagy Zsolt. LIFE 05NAT/HU/ számú projekt 1. Tevékenységek: Kutatási jelentés 2008 Nagy Zsolt Pannon gyeptípusok élőhelykezelése Magyarországon LIFE 05NAT/HU/000117 számú projekt Belsőbárándi löszvölgy projekt terület A vizsgálat elsődleges célja

Részletesebben

HORTOBÁGY - HALASTAVI ÉVES MADARÁSZVERSENY TEREPNAPLÓ NÉV: LAKCÍM: TELEFON:

HORTOBÁGY - HALASTAVI ÉVES MADARÁSZVERSENY TEREPNAPLÓ NÉV: LAKCÍM: TELEFON: HORTOBÁGY - HALASTAVI ÉVES MADARÁSZVERSENY 2017 TEREPNAPLÓ NÉV: LAKCÍM: TELEFON: E-MAIL : Címlapfotó: Tar János: Batla Hátlapfotó: Simay Gábor: Nyári lúd Szöveg: Koczka András Nyomdai szerkesztés: Kovács

Részletesebben

6. szám 1993. október

6. szám 1993. október 6. szám 1993. október A Magyar Madártani És Természetvédelmi Egyesület Soproni Csoportjának Lapja 1. Bevezetés A Fertő-táj hazai részén előforduló madarak névjegyzéke (1971-1992) A Fertő madártani kutatása

Részletesebben

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 1. oldal 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 41/A. -ában,

Részletesebben

A 2010 NOVEMBERI VÍZIMADÁR-FELMÉRÉS EREDMÉNYEI A BALATONON ÉS A KÖRNYEZŐ VIZESÉLŐHELYEKEN

A 2010 NOVEMBERI VÍZIMADÁR-FELMÉRÉS EREDMÉNYEI A BALATONON ÉS A KÖRNYEZŐ VIZESÉLŐHELYEKEN Magyar Vízivad Közlemények 23. (2013) Hungarian Waterfowl Publications 23. (2013) A 2010 NOVEMBERI VÍZIMADÁR-FELMÉRÉS EREDMÉNYEI A BALATONON ÉS A KÖRNYEZŐ VIZESÉLŐHELYEKEN RESULTS OF WATERBIRD CENSUS (NOVEMBER

Részletesebben

A Sajó-Hernád-sík és a Sajó-völgy gerinces faunájáról

A Sajó-Hernád-sík és a Sajó-völgy gerinces faunájáról Fol. Hist.-nat Mus. Matr., 17: 199-208, 1992 A Sajó-Hernád-sík és a Sajó-völgy gerinces faunájáról VIZSLÁN Tibor - SZENTGYÖRGYI Péter ABSTRACT: (Vertebral Fauna of the Sajó-Hernád Plain and the Sajó Valley)

Részletesebben

Magyar joganyagok - 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet - az európai közösségi jelentős 2. oldal f)1 különleges természetmegőrzési terület: olyan közössé

Magyar joganyagok - 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet - az európai közösségi jelentős 2. oldal f)1 különleges természetmegőrzési terület: olyan közössé Magyar joganyagok - 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet - az európai közösségi jelentős 1. oldal 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

Részletesebben

Selmeczi Kovács Ádám Göncöl Alapítvány Térségi Kutatások Intézete 2600 Vác, Ilona u. 3.

Selmeczi Kovács Ádám Göncöl Alapítvány Térségi Kutatások Intézete 2600 Vác, Ilona u. 3. VÍZIMADARAK ÉS EGYES ÖKOLÓGIAI TÉNYEZŐK KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA A DUNAKANYARBAN Selmeczi Kovács Ádám Göncöl Alapítvány Térségi Kutatások Intézete 2600 Vác, Ilona u. 3. BEVEZETÉS A Dunakanyar, mint a fővároshoz

Részletesebben

Móricgát madárvilága

Móricgát madárvilága Móricgát madárvilága EMMI Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a tudományhoz alprogram 2018/2019 Azonosító: UT-2018-0011 Készítette: Pál Szabina, Losoncz Tamás, Bozó Nataniel Noel, Deák Levente, Kohlrusz Péter

Részletesebben

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védett állatfajai

A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védett állatfajai A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védett állatfajai Puhatestűek Magyar név Tudományos név Védettség Természetvédelmi érték (Ft) Ugarcsiga Helix lutescens Balogcsiga Vertigo angustior Nagy hasascsiga Vertigo

Részletesebben

KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS

KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS KÖNYVISMERTETÉS - BOOKS Rakonczay Zoltán szerk. 1989: Vörös Könyv (Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 1-360.) A Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajok alcímet viselő kötet megjelentetése

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Naplás-tó és környéke Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:27:59 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, XVI. ker. A terület kiterjedése: 149.7194 hektár Védetté

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv. Kígyósi-puszta különleges madárvédelmi terület (HUKM10001)

Natura 2000 fenntartási terv. Kígyósi-puszta különleges madárvédelmi terület (HUKM10001) Natura 2000 fenntartási terv Kígyósi-puszta különleges madárvédelmi terület (HUKM10001) Ügyfél: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Partner: CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2018 Natura

Részletesebben

A 2011. NOVEMBERI VÍZIMADÁR-FELMÉRÉS EREDMÉNYEI A BALATONON ÉS A KÖRNYEZŐ VIZESÉLŐHELYEKEN

A 2011. NOVEMBERI VÍZIMADÁR-FELMÉRÉS EREDMÉNYEI A BALATONON ÉS A KÖRNYEZŐ VIZESÉLŐHELYEKEN Magyar Vízivad Közlemények 23. (2013) Hungarian Waterfowl Publications 23. (2013) A 2011. NOVEMBERI VÍZIMADÁR-FELMÉRÉS EREDMÉNYEI A BALATONON ÉS A KÖRNYEZŐ VIZESÉLŐHELYEKEN RESULTS OF WATERBIRD CENSUS

Részletesebben

Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet gerincesfaunája (Vertebrata)

Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet gerincesfaunája (Vertebrata) Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 6 257272 Pécs, 1992 BédaKarapancsa Tájvédelmi Körzet gerincesfaunája (Vertebrata) MAJER József MAJER, József: The vertebrates of BédaKarapancsa nature protection area,

Részletesebben

MADÁRTANI ADATOK A PELLÉRDI-H ALAST A V A K R Ó L. Papp J. László

MADÁRTANI ADATOK A PELLÉRDI-H ALAST A V A K R Ó L. Papp J. László Aquila LXXVni-LXXIX. 1971-1972. MADÁRTANI ADATOK A PELLÉRDI-H ALAST A V A K R Ó L Papp J. László A Pécstől DNy-ra, mintegy 4 km-re fekvő, mesterséges halastavakon eddig is számosan végeztek madártani megfigyeléseket.

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Várfürdő és Almássy-kastélypark Utoljára módosítva: 2013-09-14 08:50:22 Megye: Békés Községhatár: Kétegyháza A terület kiterjedése: 14.2 hektár Védetté

Részletesebben

Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madár faunájához

Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madár faunájához Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 8. 1982 83. Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madár faunájához BARTA Zoltán Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc ABSTRACT: On the bird-fauna of the Hór-Valley in

Részletesebben

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága

A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága The wildlife of calcareous sand steppe areas in military use in the Hungarian Little Plain Tanulmánygyűjtemény RENCE 1. A kisalföldi

Részletesebben

1979L0409 HU A TANÁCS IRÁNYELVE (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről (79/409/EGK) (HL L 103., , 1. o.

1979L0409 HU A TANÁCS IRÁNYELVE (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről (79/409/EGK) (HL L 103., , 1. o. 1979L0409 HU 23.12.2008 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS IRÁNYELVE (1979. április 2.) a vadon élő madarak

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa N A T U R A 2 0 0 0 F E N N T A R T Á S I T E R V ALPÁR-BOKROSI TISZA-ÁRTÉRI ÖBLÖZET (HUKN10004) különleges madárvédelmi

Részletesebben

BEJELENTÉSEK REPORTINGS

BEJELENTÉSEK REPORTINGS BEJELENTÉSEK REPORTINGS 1. XIX Congressus Internationalis Ornithologicus. FIRST ANNOUNCEMENT At the XYLII International Ornithological Congress in Moscow the International Ornithological Committee accepted

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet - az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi... Page 1 of 122 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php)

Részletesebben

MagyarorszАg madаrfajainak jegyzиke

MagyarorszАg madаrfajainak jegyzиke MagyarorszАg madаrfajainak jegyzиke MAGYAR GАbor H-1121 BUDAPEST, KЖltУ u. 21. Hungary ABSTRACT MAGYAR, G.: Checklist of the birds of Hungary PartimadАr 5: This is a list of the 365 different bird species

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Dombóvári Kis-Konda-patak Utoljára módosítva: 2013-08-15 17:29:29 Megye: Tolna Községhatár: Dombóvár A terület kiterjedése: 17.0225 hektár Védetté nyilvánítás

Részletesebben

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához:

Kikötésekkel járult hozzá az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek elfogadásához: NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3658-3/14/2012./I.

Részletesebben

Adatok az uhu (Bubo bubo) táplálkozásához. 98 Regionális védelem, felmérések / Regional protection and monitoring

Adatok az uhu (Bubo bubo) táplálkozásához. 98 Regionális védelem, felmérések / Regional protection and monitoring Adatok az uhu (Bubo bubo) északkelet-magyarországi állományának táplálkozásához Petrovics Zoltán* & Solti Béla *Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, H-3758 Jósvafő, Tengerszem-oldal 1. Email: z.petrovics55@gmail.com

Részletesebben

A madárvédelmi irányelv és az élôhelyvédelmi irányelv, valamint mellékleteik rövid ismertetése

A madárvédelmi irányelv és az élôhelyvédelmi irányelv, valamint mellékleteik rövid ismertetése 121 MELLÉKLETEK 1. melléklet A madárvédelmi irányelv és az élôhelyvédelmi irányelv, valamint mellékleteik rövid ismertetése Az Európai Közösség elsô természetvédelmi irányelve, az 1979-ben kihirdetett

Részletesebben

BERETZK PÉTER ÖRÖKLETÉTE

BERETZK PÉTER ÖRÖKLETÉTE BERETZK PÉTER ÖRÖKLETÉTE CSIZMAZIA GYÖRGY GASKÓ BÉLA (Tanárképző Főiskola, Biológia Tanszék Móra Ferenc Múzeum, Szeged) Dr. Beretzk Péter MÁV- főorvos 1951-ben a Szegedi Állami Múzeumnak" ajándékozta méltán

Részletesebben

A ZIRCI ARBORÉTUM MADÁRVILÁG; (1971. VIII. EGYÉVES MEGFIGYELÉS ALAPJÁN IX)

A ZIRCI ARBORÉTUM MADÁRVILÁG; (1971. VIII. EGYÉVES MEGFIGYELÉS ALAPJÁN IX) A ZIRCI ARBORÉTUM MADÁRVILÁG; (1971. VIII. EGYÉVES MEGFIGYELÉS ALAPJÁN -1972. IX) A Zirci Arborétum (továbbiakban arborétum) növekvő látogatottsága egyre inkább szükségessé tette, hogy minél előbb rendelkezésünkre

Részletesebben

CHECKLIST OF BIRDS IN HUNGARY

CHECKLIST OF BIRDS IN HUNGARY CHECKLIST OF BIRDS IN HUNGARY Date(s): Place(s): www.hungarianbirdwatching.com Red-throated Diver Gavia stellata Északi búvár Black-throated Diver Gavia arctica Sarki búvár Little Grebe Tachybaptus ruficollis

Részletesebben

France N W

France N W t A MADÁRTANI INTÉZET MADÁR JELÖLÉSEI XXXI. GYŰRŰZÉSI JELENTÉS BIRD-BANDING OFTHE HUNGÁRIÁN 0 RNITHOLO GIC AL INSTITUTE 31. REPORT ON BIRD-BANDING Egon Schmidt Ciconia ciconia Gólya V 938 puli. 06.07.77.

Részletesebben

JELENTÉS A GÖNYŰ SZOB KÖZTI DUNA-SZAKASZ ( fkm) AUGUSZTUS ÁPRILIS IDŐSZAKÁNAK VÍZIMADÁR FELMÉRÉSEIRŐL

JELENTÉS A GÖNYŰ SZOB KÖZTI DUNA-SZAKASZ ( fkm) AUGUSZTUS ÁPRILIS IDŐSZAKÁNAK VÍZIMADÁR FELMÉRÉSEIRŐL Magyar Vízivad Közlemények 28. (216) Hungarian Waterfowl Publications 28. (216) DOI: 1.17242/MVvK_28.7 JELENTÉS A GÖNYŰ SZOB KÖZTI DUNA-SZAKASZ (1791 178 fkm) AUGUSZTUS 215. ÁPRILIS IDŐSZAKÁNAK VÍZIMADÁR

Részletesebben

Vízimadár Monitoring a Ferencmajorihalastavakon

Vízimadár Monitoring a Ferencmajorihalastavakon Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet Vízimadár Monitoring a Ferencmajorihalastavakon (2006-2007) TDK dolgozat Készítette: Bátky Gellért Természetvédelmi

Részletesebben

Fajok leírása A Temesváron véletlenszerű jelleggel előforduló és az EEC 79/409 Irányelve által védett fajok

Fajok leírása A Temesváron véletlenszerű jelleggel előforduló és az EEC 79/409 Irányelve által védett fajok 3.4. Az avifaunára vonatkozó tanulmány eredményeinek bemutatása 3.4.1. Fajok leírása 3.4.1.1. A Temesváron véletlenszerű jelleggel előforduló és az EEC 79/409 Irányelve által védett fajok FALCONIDAE CSALÁD

Részletesebben

ADATOK A DÉL-ALFÖLDI AKÁCOSOK MADÁRVILÁGÁHOZ. Dr. Rékási József Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma. Abstract

ADATOK A DÉL-ALFÖLDI AKÁCOSOK MADÁRVILÁGÁHOZ. Dr. Rékási József Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma. Abstract AQUILA 1992. VOL.: 99(137-148) ADATOK A DÉL-ALFÖLDI AKÁCOSOK MADÁRVILÁGÁHOZ Dr. Rékási József Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma Abstract Data on the bird-life of the locust-tree forests of the Southern

Részletesebben

A 2008 NOVEMBERI VÍZIMADÁR-FELMÉRÉS EREDMÉNYEI A BALATONON ÉS A KÖRNYEZŐ VIZES ÉLŐHELYEKEN

A 2008 NOVEMBERI VÍZIMADÁR-FELMÉRÉS EREDMÉNYEI A BALATONON ÉS A KÖRNYEZŐ VIZES ÉLŐHELYEKEN Magyar Vízivad Közlemények 23. (2013) Hungarian Waterfowl Publications 23. (2013) A 2008 NOVEMBERI VÍZIMADÁR-FELMÉRÉS EREDMÉNYEI A BALATONON ÉS A KÖRNYEZŐ VIZES ÉLŐHELYEKEN RESULTS OF WATERBIRD CENSUS

Részletesebben

Schmidt Egon: Bagolyköpetek. Madártávlat, 1996. (3. évf.) 2. sz. 16. old. Schmidt Egon: Téli megfigyelések a budapesti Népligetben, 1994/95.

Schmidt Egon: Bagolyköpetek. Madártávlat, 1996. (3. évf.) 2. sz. 16. old. Schmidt Egon: Téli megfigyelések a budapesti Népligetben, 1994/95. Schmidt Egon: Bagolyköpetek. Madártávlat, 1996. (3. évf.) 2. sz. 16. Schmidt Egon: Téli megfigyelések a budapesti Népligetben, 1994/95. Madártani tájékoztató, 1995. 1. sz. jan-jún 28-29. Schmidt Egon:

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN Gál Szabolcs Zalaegerszeg, 2014. január 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: 10 db Tájvédelmi

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 20. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 20 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 20. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 20 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 20. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 20 th Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2015 2 Chernel István (1865-1922) emlékének

Részletesebben

A checklist of lice of Hungary (Insecta: Phthiraptera)

A checklist of lice of Hungary (Insecta: Phthiraptera) ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI Volume 104 Budapest, 2012 pp. 5 109 A checklist of lice of Hungary (Insecta: Phthiraptera) Z. VAS 1 *, J. RÉKÁSI 2 & L. RÓZSA 3 1 Hungarian Natural

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Dunapart és szigetvilága Utoljára módosítva: 2014-09-17 18:51:20 Megye: Komárom-Esztergom Községhatár: Neszmély A terület kiterjedése: 284,4874 hektár

Részletesebben

A Madárgyűrűzési Központ 2011. évi és a Gyűrűző és Vonuláskutató Szakosztály 5 éves (2007-2011.) beszámolója. Baja 2012. április 15.

A Madárgyűrűzési Központ 2011. évi és a Gyűrűző és Vonuláskutató Szakosztály 5 éves (2007-2011.) beszámolója. Baja 2012. április 15. A Madárgyűrűzési Központ 2011. évi és a Gyűrűző és Vonuláskutató Szakosztály 5 éves (2007-2011.) beszámolója. Baja 2012. április 15. A Madárgyűrűzési Központ részletes, szöveges 2011. évi beszámolója letölthető

Részletesebben

A Duna Harta - Baja (1546-1479 fkm) közötti szakaszán végzett vízimadár monitoring eredményei

A Duna Harta - Baja (1546-1479 fkm) közötti szakaszán végzett vízimadár monitoring eredményei Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet Sopron Kari Tudományos Diákköri Konferencia dolgozat A Duna Harta - Baja (1546-1479 fkm) közötti szakaszán végzett

Részletesebben

A Fokozottan védett és Telepesen Költő Madárfajok Állományának Monitorozása

A Fokozottan védett és Telepesen Költő Madárfajok Állományának Monitorozása 2008. 1. 9. III. PROJEKT Magyarország élőhelyei Cél: Az élővilág állapotváltozásának táj szintű monitorozása. A Fokozottan védett és Telepesen Költő Madárfajok Állományának Monitorozása Kalotás Zsolt 3,

Részletesebben

Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban

Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban Énekesmadarak, szokatlanul nagyszámú gyülekezése a Montág-pusztán 2007-2010 közötti időszakban Engi László -MME Csongrád Megyei Csoport- Bevezetés Jelen dolgozatban azon énekesmadarak gyülekezését kívánom

Részletesebben

A KIS-SZAMOS VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK MADÁRVILÁGA. Bélái Miklós Dr. Mannsberg Arvéd

A KIS-SZAMOS VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK MADÁRVILÁGA. Bélái Miklós Dr. Mannsberg Arvéd Aquila LXXVI LXXVII. 1969 1970. A KIS-SZAMOS VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK MADÁRVILÁGA Bélái Miklós Dr. Mannsberg Arvéd A Kis-Szamos vízgyűjtő területe a romániai Nyugati Sziget-hegységben (Muntii Apuseni) levő

Részletesebben