SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!!"

Átírás

1 2005. december VII. évfolyam 12. szám Kellemes Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet kíván a PVDSz Betlehemi fényesõ Fekete sivatag az éjjel. Sötét homok pereg a csendbõl. A falakról árnyék csurog, a fákról üszkös virágok szirma hull. A fényüres tér, mint tükörben a tükör: végtelen. /Ide nem süt be az álom./ Az égretekintõ pásztorszemek kihunyt, kormos tûzhelyek. Ködöt kötöznek gúzsba hótiszta sugarak, a kiszáradt fán rügy fakad. Valahány szem izzó máglya, örömkönnyekkel átitatott láng. Jégfehér csillagláncon vakító gyémántmedál: villódzik a Föld. A deres jászolra fényesõ zuhog. Mindenféle halálon átragyog. Mandula József Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács megállapodása Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) eltérõen a korábbi gyakorlattól középtávú megállapodást kötött a kötelezõ legkisebb munkabérrõl és a képzettségtõl függõ garantált bérminimumokról a évekre. A több évre szóló egyezség garanciát jelent az érintett munkavállalók számára. 1. A kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) a évekre SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!! Sok munkavállaló kétségbeesve kereste meg szakszervezetünket azzal a panasszal, hogy úgy érzik rútul becsapták Õket azért, mert a VÖKKÖP, ugyan meghirdeti a hatalmas összegû segélyeket, de fizetni nem akar, és csupán csak a tag egyéni számláján lévõ csekély összeget fizeti ki. Az alábbi táblázatunkban a két önsegélyezõ pénztár közötti alapvetõ különbséget kívánjuk bemutatni: Az OÉT mérlegelve a létminimum szintjét és várható alakulását, valamint a gazdasági teljesítmények prognosztizált növekedését megállapodott arról, hogy a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) hatályos összege: a) január 1-tõl havi Ft, b) január 1-tõl havi Ft, c) január 1-tõl havi Ft legyen. (folytatás a 2. oldalon) Az alábbi táblázatból jól látható, hogy az aki felületesen olvassa el a VÖKKÖP szolgáltatásait, az pont akkor koppan méghozzá jó nagyot! amikor segélyre szorul. Ezzel szemben a PÖKKÖP, az alapszabályában rögzített módon és feltételekkel, a segély teljes összegét a szolidaritási alapjából kifizeti!!! Jó lesz tehát mindenkinek odafigyelni, amikor a jövõ évi VBKJ nyomtatványát tölti ki. Nagy Miklós PÖKKÖP VÖKKÖP Segély megnevezése: Meghirdetve (Ft) Fizetve (Ft) Meghirdetve (Ft) Fizetve (Ft) Szülési Munkaképesség csökkenési Rokkantsági segély Átmeneti segély, házasságkötésre Gyermeknevelési támogatás: - beiskolázási üdülési Temetési: - a tag halála esetén közeli hozzátartozó esetén Egyszeri árvasági Keresõképtelenek segélyezése: - betegségi 500 /nap 500 /nap /10 nap - kórházi, szanatóriumi ( elsõ 30 napra ) /nap /nap /nap - megszakítás nélküli folyamatos kórházi, szanatóriumi ellátás esetén, a 31. naptól /nap /nap Munkanélküliek segélyezése de maximum az egyéni számlán lévõ összeg erejéig

2 2 HÉZAG NÉLKÜL december (folytatása az elsõ oldalról) Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács megállapodása 2. A képzettségtõl függõ ajánlott, illetve garantált bérminimumok a évekre 2.1 Az OÉT megállapodott abban, hogy január 1-jétõl a legalább középfokú iskolai végzettséget és/vagy szakképzettséget igénylõ munkakört ellátók számára garantált bérminimumok kerülnek bevezetésére a következõk szerint: a) január 1-jétõl június 30-ig 0-2 éves, a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges szakképzettséget, képesítést igénylõ szakmában szerzett gyakorlati idõ (a továbbiakban: gyakorlati idõ) esetén az ajánlott bérminimum a minimálbér 105%- a, legalább két év gyakorlati idõ esetén 110%-a. b) július 1-jétõl december 31-ig 0-2 éves gyakorlati idõ esetén a garantált bérminimum a minimálbér 105%-a, legalább két év gyakorlati idõ esetén 110%-a. c) január 1-jétõl december 31-ig 0-2 éves gyakorlati idõ esetén a garantált bérminimum a minimálbér 110%-a, legalább két év gyakorlati idõ esetén 115%-a. d) január 1-jétõl december 31-ig 0-2 éves gyakorlati idõ esetén a garantált bérminimum a minimálbér 120%-a, legalább két év gyakorlati idõ esetén 125%-a. A gyakorlati idõ feltételét az 50 év feletti munkavállalók bérminimumra való jogosultságánál figyelmen kívül kell hagyni. PÉT HÍREK PÉT HÍREK 2.2 Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács egyetért azzal, hogy a 2.1 pont szerinti garantált bérminimumoktól középszintû megállapodásokban a mindenkori érvényes minimálbér mértékéig el lehet térni. Természetesen a Munka törvénykönyve alapján a 2.1 pont szerinti garantált bérminimumoknál magasabb mértékekrõl is meg lehet állapodni. 2.3 Az OÉT ajánlja, hogy a felsõfokú iskolai végzettséget és/vagy akkreditált felsõfokú szakképzettséget igénylõ munkakört ellátók bérminimuma érje el a) 2006-ban a minimálbér 140%-át, b) 2007-ben a minimálbér 150%-át. c) 2008-ban a minimálbér 160%-át. 3. A következõ évekre vonatkozó bérpolitikai törekvések November 18-án ülésezett a Pályavasúti Érdekegyeztetõ Tanács (PÉT). Az ülésen tájékoztatást kaptak a szakszervezetek a PMLI és TEBI Központok további szervezeti alakulásáról. A munkáltatói tervei szerint az idei évben nem kerül sor további átalakításra, a téma legközelebb jövõ év február-márciusában kerülhet ismét napirendre. A munkáltató beszámolt arról is, hogy a gépkocsi vezetõi tevékenység kihelyezése elmarad. Szakszervezetek írásos anyagot (és szóbeli kiegészítést) kaptak az állomási segéd és betanított munkásokra vonatkozóan, valamint a vonat fel- és átvevõkre kötött megállapodás Pályavasútra vonatkozó hatásairól. Eszerint az Árufuvarozási Üzletág december 1-el a külsõ vonatfelvételt nem tudja átvenni, ezért az átmeneti idõszakban (2005. december 1. és február 1. között) a tevékenységet a Pályavasúti Üzletág végzi. Az esetlegesen felmerülõ túlórák csökkentése érdekében az üzemidõ csökkentését javasolta az üzletág, amely KSZ Helyi Függelékének módosításával járhat. A munkáltató tájékoztatta a szakszervezeteket, hogy a távközlés kiszervezésével kapcsolatban sok a bizonytalan tényezõ, de az nagy valószínûséggel állítható, hogy idén sem kerül rá sor. SzM Az OÉT megállapítja, hogy a hazai bérek fokozatos felzárkózásának alapjait a gyors ütemû, tartós és kiegyensúlyozott gazdasági növekedés teremtheti meg. Az OÉT a bérek felzárkózásával egyenrangú törekvésnek tekinti a foglalkoztatás bõvítését. Ezen alapelvekbõl kiindulva az OÉT oldalainak közös az érdekeltsége a bérek (keresetek) olyan növelésében, ami összhangot érvényesít a reálkeresetnövekedés, a foglalkoztatás-bõvülés, valamint a termelékenység alakulása között, és ezzel a bérfelzárkózás számára hosszabb távon is stabil, kiszámítható pályát határoz meg. 4. A évre szóló keresetnövelési ajánlás 4.1 Az OÉT a évi keresetnövelési ajánlás mértékének meghatározása során a következõ feltételekbõl indult ki: a) A bruttó hazai termék (GDP) 4 %-kal emelkedik. b) A foglalkoztatás 0,5-1 %-kal bõvül. c) A nemzetgazdasági szintû munkatermelékenység 3-3,5 %-kal emelkedik. d) A személyi jövedelemadó csökkentésének hatására az ajánlott bruttó keresetnövekedést átlagosan 1-1,5 százalékponttal meghaladó nettó keresetnövekedés valósul meg. e) A fogyasztói árszínvonal éves átlagban 2%-kal emelkedik. 4.2 A 4.1 pontban foglaltak figyelembevételével, a reálkeresetek 3,5 %- os növekedésének elérése érdekében az OÉT megállapodott arról, hogy 2006-ban a bruttó keresetek átlagosan 4-5 %-os növelését ajánlja a vállalkozási szférának, a kollektív bértárgyalásokat folytató szociális partnereknek. 5. Záradék 5.1 Az OÉT javasolja a kollektív tárgyalások részvevõinek, hogy az e megállapodásban foglaltak figyelembevételével a évi bértárgyalásokat haladéktalanul kezdjék meg. 5.2 A kormányzati oldal vállalja, hogy az e megállapodás miatt szükségessé váló törvény- és rendelet-módosításokat kezdeményezi, illetve azok kiadásáról gondoskodik. 5.3 Az OÉT megállapodott arról, hogy a jelen megállapodást az éves bérajánlásról szóló tárgyalások keretében évente értékeli. Budapest, november 25. munkáltatói oldal kormányzati oldal munkavállalói oldal

3 2005. december HÉZAG NÉLKÜL VÉT HÍREK 3 A Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács (VÉT) munkájáról történõ szokásos helyzetjelentést nehezíti a tárgyalások sûrûsödése. Az év végi érdekegyeztetõ tárgyalások kedd-péntek ütemezésben folynak és elképzelhetõ, hogy mire a NYÍLT VONAL az olvasó kezébe kerül már megszületik a megállapodás a vasutasok bérének évi növelésérõl, a Kollektív Szerzõdésrõl. A napirendek ilyenkor szokásos központi témája, hogy a következõ évben hogyan emelkedik a vasutasok keresete, milyenek lesznek a foglalkoztatás körülményei, hogyan változik a kollektív szerzõdés. Ez évben azonban a klasszikus témák közé egy olyan napirend is keveredett, mely nem kevésbé fontos és hosszútávon megváltoztatja a magyarországi vasúti mûködés szerkezetét. MÁV Cargo ZRt. Az árufuvarozási üzletág önálló társaságként történõ mûködése és az érintett munkavállalók helyzetének megállapodásban történõ rendezése mindenki számára kiemelkedõ jelentõségû. Kiemelkedõ jelentõségû azért, mert a Cargo létrehozása csak az elsõ lépés. Eddig is történtek ugyan a MÁV ZRt. életében tevékenység-kihelyezések, ezek azonban a vasúti alaptevékenységet nem érintették. Most az egyik alaptevékenység önállósul és ne lepõdjön meg senki, ha ezt a nem túl távoli jövõben követi a személyszállítás sõt a vontatási szolgáltatás is. Az õ sorsuk szempontjából is meghatározó tehát, hogy a munkavállalók számára milyen feltételeket tudnak a szakszervezetek kiharcolni. Gyakorlatilag egyetértés alakult ki a Kollektív Szerzõdés két éves továbbélésérõl, végéig tartó foglalkoztatási garanciáról, valamint az átkerülõk alapbérének 10 százalékos növelésérõl. Egyetértés van abban is, hogy megállapodás esetén az új társaságban biztosítanák a dolgozói kivásárlást Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében. Errõl azonban csak a tulajdonos (miniszter) rendelkezhet és vele a tárgyalások még meg sem kezdõdtek. Nehezíti a megállapodás megkötését az is, hogy a vasúti menetkedvezmény (szabadjegy) ügyében nagyfokú a bizalmatlanság valamint, hogy a Kollektív Szerzõdés kérdése sem eldöntött. A MÁV Kollektív Szerzõdés idõbeni hatálya ugyanis december 31-én lejár és a meghosszabbításáról, módosításáról folyó tárgyalásokon a tárgyalópartnerek sok kérdésben vannak eltérõ állásponton. Tárgyalás a Kollektív Szerzõdésrõl. A korábbi évek tapasztalatából kiindulva nem okozott különösebb meglepetést a munkáltató javaslata a január 1-tõl hatályos Kollektív Szerzõdésre. Az elõterjesztésben megfogalmazott javaslatok továbbra is az üzletági függelékek szerepének növelésére, a foglalkoztatás kötöttségeinek lebontására irányulnak. A tárgyalás során a munkáltató kezdeményezte a kötelezõ munkaidõ négy, sõt a több mûszakos, megszakítás nélküli (fordulós) munkarendben foglalkoztatottak esetén éves keretben történõ megállapításának lehetõségét, a munkaidõ-beosztás elõre közlésének idõbeli szûkítését, a napi munkaidõ maximumára vonatkozó elõírások eltörlését. Gyakorlatilag a munkaidõ tekintetében a Munka törvénykönyve biztosította lehetõségek teljes kihasználását. A szakszervezetek a javaslatokat többnyire elutasították és fõként a megfelelõ ellentételezésre irányuló javaslatokat hiányolták. Álláspontjuk azonban korántsem egységes. Vannak szakszervezetek, amelyek például a munkaidõkeret négy havi, illetve éves megállapítását a mûszakpótlék 40 százalékban történõ megállapítása esetén már elfogadhatónak tartják!? (pl: a VDSZSZ) A munkáltató mindezeken túlmenõen javasolta az éves túlórakeret 300 órára növelését, a túlórapótlék általános, 50 százalékra csökkentését, a készenlét éves keretének növelését, díjazásának csökkentését. A PVDSz a tárgyalások során azt képviselte, hogy az év végi érdekegyeztetõ tárgyalások idõpontja nem alkalmas idõpont a Kollektív Szerzõdés átfogó, mennyiségileg sok és bonyolult kérdéseinek megtárgyalására. Az aki sok javaslatot tesz, az vagy nem is akar megállapodni, vagy igazán változtatni sem szeretne. A PVDSz arra figyelmeztette tárgyaló partnereit, hogy a Kollektív Szerzõdés hatálya december 31-én lejár, idõ hiányában már nincs lehetõség a jelenlegi KSz nagyobb léptékû átalakítására, kérte, hogy a módosító javaslatok megtétele során mindenki tanúsítson önkorlátozást. Ennek szellemében tettük meg mi is javaslatunkat, mely a kollektív szerzõdés határozatlan idejûvé tételére, a munkaidõ mértékének további 0,1 órával történõ csökkentésére, A középtávú megállapodás alapján az atipikus foglalkoztatási formák (részmunkaidõ) Ksz. szabályaira a fix összegû pótlékok és juttatások karbantartására (infláció követés), kereskedelmi tevékenységet ellátó forgalmi szolgálattevõk díjazására vonatkozott. A kollektív szerzõdés évi módosítására vonatkozó elképzeléseinket már november 15-én a MÁV ZRt. vezetésének tudomására hoztuk az alábbi levélben foglaltaknak megfelelõen: MÁV ZRt. Vezérigazgatósága Kugler Flórián humánpolitikai vezérigazgató-helyettes Budapest Andrássy út Tisztelt Vezérigazgató-helyettes Úr! A Gy /2005. számú levelében közölt felhívásának eleget téve az alábbiakban tájékoztatjuk a MÁV ZRt. Kollektív Szerzõdés évi módosítására vonatkozó elképzeléseinkrõl: (folytatása a 4. oldalon)

4 4 HÉZAG NÉLKÜL december (a VÉT hírek folytatása a 3. oldalról) 1. A Kollektív Szerzõdés módosítása tekintetében önkorlátozást vállalunk, de mindenképpen fenntartjuk a kollektív szerzõdés határozatlan idejûvé tételére, a munkaidõ további csökkentésére, a részmunkaidõs foglalkoztatás ösztönzésére, a személypénztárt kezelõ forgalmi szolgálattevõk jutalékának növelésére vonatkozó korábbi javaslatainkat. 2. A meghatározott mértékû jövedelem növekedés biztosításához szükséges, hogy a Kollektív Szerzõdésben fix összegben meghatározott pótlékok és más bérjellegû juttatások is minimálisan az átlagos béremelési százalékkal növekedjenek. Ezen belül növelni szükséges a biztosítási alapon nyugvó juttatás összegét, a rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó segélykeretet, a temetési segély összegét. valamint a béren kívüli juttatások keret összegét. 3. A VBKJ tekintetében szakszervezetünk támogatja a juttatások választékának bõvítését, a szabályrendszer mindennemû egyszerûsítését valamint a jogszabályi változások figyelembe vételét. Ezen belül: A hideg étkezési utalvány forintra, a meleg étkezési utalvány forintra, Az iskolakezdési támogatás forintra, A lakáscélú támogatás 1 millió forintra történõ felemelését. A konkrét mértékekre és szabályokra vonatkozó szövegszerû javaslatainkat az érdekegyeztetés folyamatában a Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács hivatalos ülésén fogjuk az érdekeltek elé terjeszteni. Kérjük javaslataink szíves figyelembe vételét a munkáltatói elõterjesztés megfogalmazásakor! Budapest, november 15. Tisztelettel: elnök PVDSz javaslat a részmunkaidõs foglalkoztatás Kollektív Szerzõdésben történõ szabályozására A évekre szóló együttmûködési megállapodás (négyéves megállapodás) II. fejezetének 3-as pontjában az aláírók vállalták, hogy a korszerû és rugalmas foglalkoztatási formák (részmunkaidõ) bevezetésének részlet szabályait Kollektív Szerzõdésben rögzítik. Szakszervezetünk a KSz tárgyalások során csodálkozva tapasztalta, hogy a megállapodásban foglaltak ellenére sem a munkáltatói, sem a szakszervezeti oldalról nem érkezik ilyen irányú javaslat. Már pusztán a megállapodás hitelének megõrzése érdekében is kénytelenek voltunk magunk az alábbi javaslatot VÉT elé terjeszteni: Javasolojuk a KSz 22. (4)-es pontját törölni, helyébe új 22/A -nak a következõket felvenni: 22/A A részmunkaidõ (1) A MÁV ZRt.-nél a foglalkoztatási nehézségek enyhítése céljából lehetõség van a 22. (1) és (2) pontjában foglaltaknál rövidebb munkaidõ munkaszerzõdés keretében történõ megállapítására abban az esetben, ha a munkavállaló részmunkaidõben kerül foglalkoztatásra. (2) A kollektív szerzõdés helyi függelékében kell meghatározni azokat a munkaköröket, amelyekben lehetõség van a részmunkaidõ alkalmazására. (3) Határozatlan idõre megkötött teljes munkaidõs munkaszerzõdés határozott idejû részmunkaidõsre módosítása esetén a határidõ lejártakor a munkaidõ ismét teljes munkaidõssé válik. (4) A részmunkaidõben történõ foglalkoztatás esetén a személyi alapbér - a teljes munkaidõben, azonos munkakörben alkalmazott személyi alapbérhez viszonyított - csökkenésének aránya nem érheti el a munkaidõ csökkenés arányának mértékét. ( Pl.: 10 % bér csökkenés, 20%-os munkaidõ csökkenés). A bér illetve munkaidõ csökkenés mértékérõl ennek figyelembe vételével kell megállapodni. (5) Munkavállaló részmunkaidõs foglalkoztatásra irányuló kérelmét, a munkáltató csak írásban indokolva utasíthatja el. (6) Munkáltató felajánlása esetén, a munkavállaló által történõ elutasítás nem járhat automatikusan a munkaviszony megszûnésével. (7) A részmunkaidõben foglalkoztatott munkavállalóra osztott munkaidõ (KSz 32. ) nem alkalmazható. (8) Részmunkaidõben foglalkoztatott munkavállalót ugyanazon jogok illetik meg a képzés, szakmai továbbképzés esetében, mint a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállalót. A részmunkaidõs foglalkoztatás önmagában nem lehet ok a szokásos elõmenetelbõl való kizárásra vagy korlátozásra. (9) A részmunkaidõben foglalkoztatott munkavállalót a munkabérével arányosan csökkentett béren kívüli javadalmazás illeti meg. (10)Teljes munkaidõs munkakörökben jelentkezõ munkaerõigény munkaerõ-piacról történõ kielégítését megelõzõen munkaköri alkalmasság esetén a munkáltató köteles figyelembe venni és elõnyben részesíteni a MÁV ZRt-nél részmunkaidõben foglalkoztatott munkavállalókat. Vita a jövõ évi vasutas jövedelmekrõl Múlt havi számunkban tettük közzé a MÁV ZRt évi bérpolitikára vonatkozó javaslatát és jeleztük, hogy az a tárgyalások hatására nyilvánvalóan változni, finomodni fog. Nem mondhatjuk ugyan, hogy semmit sem változott, ezt azonban nem a tárgyalások, hanem az OÉT megállapodás idézte elõ. A munkáltató a bérfejlesztés mértékére vonatkozó javaslatát fél százalékkal 4,5+1 százalékra emelné meg, ugyanakkor fél százalékkal 2 százalékra csökkentené a személyi alapbérek alanyi jogú emelését. Alanyi jogú bérfejlesztést továbbra is csak a 6-13-as munkaköri kategóriákba tartozók esetén biztosítana, a többiek esetében differenciáltan osztaná el a 4,5 százaléknak megfelelõ átlagos bérnövekedési lehetõséget. A szakszervezeti oldal egységesen utasítja el a béremelés mértékére vonatkozó munkáltatói ajánlatot, és a

5 2005. december HÉZAG NÉLKÜL 5 munkabéke érdekében további bérnövelést lát szükségesnek A tárgyalások során fokozta a munkavállalói oldalon jelentkezõ feszültséget az a munkáltatói bejelentés, hogy nem tudja biztosítani az emelt bérekkel történõ bérszámfejtést a januári fizetések esetében. Ennek oka az új, Integrált Humán Információs Rendszerre ( IHIR )történõ átállás. A munkavállalók ugyan január 1-jei visszamenõleges hatállyal, de csak a márciusi bérfizetési napon juthatnának hozzá a megemelt bérükhöz. Gyakorlatilag a béremelés csaknem minden vonatkozásában vita folyik. Egyetértés csak abban van, hogy a évi reformprémium alapbéresítését az érintett munkavállalók egyszeri 3,2 %-os mértékû személyi alapbéremelésével kell végrehajtani. Nincs egyetértés a 4 %-os alapbér-kiegészítés alapbéresítésében sem. A munkáltató 3,07 %-os mértékben alapbéresítené, a szakszervezetek egy része változatlan formában megtartaná és vannak akik a vasutasnapi jutalmat állítanák vissza helyette. Vita van a differenciálás lehetõségének biztosításáról is. A PVDSz szerint munkáltatói jogkörgyakorlónként differenciálási keretet kell létrehozni, melybõl célirányos, differenciált alapbéremelést kell végrehajtani. A differenciált béremelés végrehajtása során kötelezõen a helyi bérfeszültségek feloldását, a munkavállalók vasúti gyakorlati idejének és az egyéni leterheltség mértékének figyelembe vételét kell biztosítani a munkaköri bérkategóriák keretei között, SZAKSZERVEZETI KONT- ROLLAL. Ezen túlmenõen, utólagos beszámolási kötelezettség elõírását javasoltuk a munkáltatói jogkörgyakorlók számára, melynek összefoglalóját VÉT keretében javasoltuk értékelni. A tárgyalás során tapasztalható, hogy a differenciálással szemben egyes szakszervezetek ellenállása gyengül. Mint múlt havi számunkban tájékoztattuk olvasóinkat a munkáltató összefüggésben a középtávú megállapodás munkavállalói érdekeltségi rendszer kidolgozására és mûködtetésére vonatkozó kitételével 1 százalékos bérnövekedésnek megfelelõ keretösszeggel teljesítménymenedzselési rendszert kíván jövõre bevezetni. A PVDSz ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy az erre vonatkozó elképzelést csak a rendszer mûködésére vonatkozó konkrét elvek és szabályok ismeretében tud támogatni. Elképzelhetetlennek tart olyan bianko csekket kiállítani, mely ismeretlen szabályok alapján biztosít többletjövedelmet egyesek számára. Emelte a munkáltató a VBKJ keretösszegére vonatkozó addigi forintos ajánlatát. A szakszervezetek azonban továbbra is keveslik a forintban meghatározott keretet. Egyöntetûen azt hangsúlyozták, hogy a létszámcsökkenés eredményezte megtakarítás, lehetõséget biztosít a munkáltató számára a forintnál magasabb keret meghatározására is. A tárgyalások lapzártát követõen is zajlanak. A PVDSz hasonlóan az elmúlt évekhez a megállapodás létrejötte esetén külön kiadványban fogja tájékoztatni az érdeklõdõket. Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök (HÓK)ÉSZENLÉT! A szokásoknak megfelelõen idén is van tél, hideg idõ, így szükség van az idõjárással kapcsolatos szabályok megerõsítésére. A Pályavasúti Üzletág az idén is kiadott egy utasítást a hókészenlétrõl, amelyet a reprezentatív szakszervezetek részére a november 18-i PÉT ülésen át is adott. A VDSZSZ a javaslatot (amely ráadásul megegyezik a korábbi években kiadottakkal) nem fogadta el, aminek következtében a munkáltató új egyeztetést tûzött ki, az utasítást pedig visszavonta. Az elõre egyeztetett idõpontban az érdekeltek (reprezentatív szakszervezetek, munkáltató) a VDSZSZ kivételével aki az egyeztetés elõtti napon még elfogadta az idõpontot megjelentek. Így egy elég furcsa helyzet állt elõ, hiszen az egyeztetést a VDSZSZ kezdeményezésére hívta össze a munkáltató, a többi szakszervezetnek pedig nem volt az utasítással szemben kifogása (sõt igazából a VDSZSZ problémáját sem értette senki!). A szakszervezeti oldal még értetlenebbül állt a dolog elõtt, amikor a munkáltató egy emlékeztetõt vett elõ, amely márciusban készült, amikor a VDSZSZ a téli készenlétekkel kapcsolatban egy kifogást nyújtott be. Az emlékeztetõ tanulsága szerint a VDSZSZ és a munkáltató között létrejött az egyezség, ráadásul ugyanazzal a tartalommal, amellyel a munkáltató novemberben az utasítást kiadta!? De már ezen sem lehet csodálkozni. Ui: Aznap délután a munkáltató a VDSZSZ-szel is lefolytatta külön az egyeztetést, amelyen a VDSZSZ VÁLTOZATLAN TARTALOM- MAL! elfogadta a munkáltatói utasítás-tervezetet. Ez igen! Ez aztán az igazi összefogás és igazi érdekvédelem! Bravó! Az alábbiakban közöljük a fõigazgatói utasítás munkavállalók számára fontos lényegi elemeit: az üzletág alap hókészenlétet rendel el a készenléti beosztás elkészítése: november 15-tõl január31-ig, majd február és március hónapokra a munkáltatói jogkörgyakorlók a MÁV ZRt. KSZ pontja alapján (az idõjárás függvényében) hatályba léptetés: a munkáltatói jogkörgyakorló által hét nappal elõbb, de legkésõbb december 1.-vel szükség esetén a munkáltató jogosult az Mt (1) és az Mt.129. (6) alapján az alap hókészenlét kiegészítésére kéri a PVTK vezetõit és a pályavasúti humánpartner szervezet koordinátorait, hogy a készenlét elrendelésének és díjazásának szabályainak betartására fokozottan ügyeljenek. Kispál Viktor érdekvédelmi referens

6 8 HÉZAG NÉLKÜL december PÖKKÖP morzsák 1. Szülési segély 2. Munkaképesség csökkenési segély 3. Rokkantsági segély 4. Átmeneti segély, házasságkötésre 5. Gyermeknevelési támogatás (beiskolázási, üdülési) 6. Temetési segély (tag halála, hozzátartozó) 7. Egyszeri árvasági segély 8. Keresõképtelenek segélyezése (betegségi, kórházi) 9. Munkanélküliek segélyezése 10. Lakhatási támogatás 11. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása 1. és 6. segély Az ember a születésével a halálát is felvállalja! 2. és 3. segély Engem nem érhet baleset mondta Pökköp Pali aztán leszázalékolták. 4. segély Mi az hogy igen?! Naná! mondta Pökköp Pali a házasságkötõ-teremben. 5. segély Tanulj, tanulj, tanulj és elmehetsz táborozni! mondta Pökköp Panni a fiának, miközben megszámolta a maradék konyhapénzt. 7. segély Én mindig is fogok rólad gondoskodni! mondta Pökköp Pali félárva gyermekeinek. 8. és 11. segély Én soha nem szoktam beteg lenni mondta Pökköp Panka, miközben az orvos betegállományba vette, és beutalta a kórházba. 9. segély Engem senki nem rúghat ki mondta Pökköp Panka, miközben átvette a felmondását. 10. segély Jó lenne ha valaki támogatná a lakhatási problémáinkat is mondta Pökköp Panka vacsora közben Pökköp Palinak. Hát akkor lépjünk be anyám a PÖKKÖP-be! jött rögtön a bölcs válasz. PÖKKÖP az interneten: 1. Nemzeti minimumprogram kell mondta Hiller István az MSZP elnöke november 14.-én egy sajtótájékoztatón. A politika nõjön már fel. Ne garanciatörvényrõl, meg minimál programról beszéljen olyan célkitûzések mentén, amelyeknek nyilvánvalóan önmagában nincs értelmük mondta Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter november 17.-én a Napkeltében. Minimál program? Garanciatörvény? Na és a vasúttörvénnyel mi van? 2. Gaskó vezetésével demonstrált a Liga az esztergomi Suzuki gyár elõtt tudhattuk meg a Napkelte december 05.-i adásából. Állítólag az ott dolgozókért tették. A baj csak az, hogy pont az érintettek közül a kutya sem vett részt a demonstráción! tudhattuk meg még a TV mûsorból. 3. Az érzelmekkel nem lehet vitatkozni! 4. A december 06.-i VÉT-en Bárány Balázs a VDSZSZ elhíresült alelnöke bejelentette, hogy õ bizony nem ér rá a következõ VÉTre eljönni, mert más dolga van. Emiatt aztán el is maradt a VÉT. Két héttel Karácsony elõtt!? Urak! Annyi ember közül senki nem képes ott Nálatok pótolni Õt? Vagy csak nem meri??? MÁV Lokomotív Hotels december 01-én a MÁV Lokomotív Hotels Rt. valamint a Pályavasúti Dogozók Szakszervezete ünnepélyes keretek között Együttmûködési megállapodás -t írtak alá. A megállapodás keretében a MÁV Hotels Rt, mint szolgáltató vállalja az üdültetéshez szükséges információk átadását (árlistákat, szálláshelyek bemutatása, stb). Szakszervezetünk vállalta, hogy a munkavállalók minél szélesebb körû tájékoztatása érdekében a havonta megjelenõ újságában közzéteszi az aktuális üdülési hirdetéseket, valamint a hozzá forduló munkavállalókat, nyugdíjasokat a szolgáltató munkatársaihoz irányítja. - a szerk. hu.morzsák 5. Videóval figyelteti a jövõben a MÁV az utasokat az ország több fõpályaudvarán tudhattuk meg a Színes Lap november 19-i számából. Nem figyeltetni! Utaztatni kell! 6. A november 18.-i Pályavasúti Érdekegyeztetõ Tanács (PÉT ) ülésen az egyik napirendi pont kifogásolása kapcsán a VDSZSZ egy új egyeztetést provokált ki. Ennek megfelelõen a közösen egyeztetett idõpontban ahogy az illik az érintettek egy kivétellel megjelentek. Nem nehéz kitalálni, hogy az egy kivétel a VDSZSZ volt. Aztán meg változatlan formában aláírták. 7. Más az ábra, más a hám, és megint más az Ábrahám! BSS 2000 Kft november 15.-én a BSS 2000 Kft és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) vezetõi szinten egy egyeztetés keretében találkozott elõször. Az egyeztetésen a felek értékelték a vállalat helyzetét, a MÁV ZRt.-hez fûzõdõ kapcsolatrendszerét, valamint a munkavállalók foglalkoztatásáról, bérezésérõl és a Kollektív Szerzõdésrõl való álláspontjukról cseréltek véleményt. Mindkét szervezet kifejtette abbéli szándékát, hogy a jövõben kiemelt figyelemmel az érintett munkavállalókat érintõ kérdésekben folytatják az ilyen típusú egyeztetéseket. Káré István TEB referens

7 2005. december HÉZAG NÉLKÜL 9 PÖKKÖP A PÖKKÖP székhelye megváltozott. A székhelyváltozás oka az volt, hogy az épület, amelyben a Pénztár mûködött, lebontásra kerül. A Pénztár új címe: 3000 Hatvan, Gárdonyi G. u. 2. A székhely változással telefonszámaink is megváltoztak. Az új vasútüzemi telefonszámaink: és a (fax+ üzenetrögzítõ) Az új Matáv telefonszámunk: 06-37/ (fax+üzenetrögzítõ) A változásokról minden pénztártag névre szóló értesítést kapott. NagyMiklós IT elnök KÖLTÖZÖTT A hív6sz! PVDSz! Szakszervezetünk székhelye megváltozott, mivel a Bp. Bulcsú u szám alatti épületek lebontásra kerülnek. Az új címünk: 1142 Budapest, Teleki Blanka u III. em. A vasútüzemi telefonszámaink nem változtak! Az új Matáv telefon/fax számunk: 06-1/ A változásról az alapszervezeteinket, és a partnereinket is idõben értesítettük. elnök A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink - közvetlen! telefonszámait: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: elnök Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Nagy Miklós általános alelnök ( forg. ) Szentgyörgyi Mihály PML alelnök Hegedûs István TEB alelnök és Kispál Viktor érdekvédelmi referens Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ fax/üzenetrögzítõ MATÁV/fax TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI : Budapest Boros Sándor Vas István Káré István Debrecen: Papp Zoltán Horváth Imre Miskolc Bozsik Endre Osztermann József Pécs Puszpán János Tislér Gábor Szeged Dani Erika Dobák Zoltán Szombathely Éder Ferenc Hanzmann Károly cím: vagy - a szerk - OLVASÓI LEVÉL Tisztelt Nagy Úr! Rendszeres olvasója vagyok a Nyílt vonalnak, aminek novemberi számában az Ön cikkét olvasva rájöttem, hogy én is a becsapott VÖKKÖP tagok között vagyok. Az Ön utolsó mondata a jövõ évi VBKJ nyomtatványra vonatkozik. Elég e, ha akkor a PÖKKÖP-t jelölöm meg, illetve mi lesz az akkor VÖKKÖP-ben maradt pénzemmel. Nem e lehetne már most azonnal átlépni? Várom szíves tájékoztatását a fentiekrõl. Maradok tisztelettel: ( név és cím a szerkesztõségben ) VÁLASZ: No Comment! KÖZLEMÉNY Az Alapítvány a Pályavasutasokért (Budapest, Bulcsú u , adószám: ezúton értesíti az adományozókat, a személyi jövedelem meghatározott részének (1 %) az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló többször módosított évi CXXVI. Törvény 6 (3) bekezdésében elõírtak értelmében a évi felajánlásból az Alapítvány Ft azaz ötszázhuszonhatezer-kilencszázkilencvenhat forintot kapott, amelyet tisztelettel megköszön. A teljes összeget az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került pályázó pályavasutasok segélyezésére fordított. Az Alapítvány Kuratóriuma MOSz-PVDSz találkozó november 29-én a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSz) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) vezetõ tisztségviselõi egyeztettek az év végi jövõ évi Kollektív Szerzõdés és bér tárgyalásokat illetõen. A két szakszervezet vezetõi kinyilvánították azon szándékukat, hogy a évi bér és Kollektív Szerzõdés megkötésében támogatják egymás elképzeléseit. - a szerk -