SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!!"

Átírás

1 2005. december VII. évfolyam 12. szám Kellemes Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet kíván a PVDSz Betlehemi fényesõ Fekete sivatag az éjjel. Sötét homok pereg a csendbõl. A falakról árnyék csurog, a fákról üszkös virágok szirma hull. A fényüres tér, mint tükörben a tükör: végtelen. /Ide nem süt be az álom./ Az égretekintõ pásztorszemek kihunyt, kormos tûzhelyek. Ködöt kötöznek gúzsba hótiszta sugarak, a kiszáradt fán rügy fakad. Valahány szem izzó máglya, örömkönnyekkel átitatott láng. Jégfehér csillagláncon vakító gyémántmedál: villódzik a Föld. A deres jászolra fényesõ zuhog. Mindenféle halálon átragyog. Mandula József Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács megállapodása Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) eltérõen a korábbi gyakorlattól középtávú megállapodást kötött a kötelezõ legkisebb munkabérrõl és a képzettségtõl függõ garantált bérminimumokról a évekre. A több évre szóló egyezség garanciát jelent az érintett munkavállalók számára. 1. A kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) a évekre SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!! Sok munkavállaló kétségbeesve kereste meg szakszervezetünket azzal a panasszal, hogy úgy érzik rútul becsapták Õket azért, mert a VÖKKÖP, ugyan meghirdeti a hatalmas összegû segélyeket, de fizetni nem akar, és csupán csak a tag egyéni számláján lévõ csekély összeget fizeti ki. Az alábbi táblázatunkban a két önsegélyezõ pénztár közötti alapvetõ különbséget kívánjuk bemutatni: Az OÉT mérlegelve a létminimum szintjét és várható alakulását, valamint a gazdasági teljesítmények prognosztizált növekedését megállapodott arról, hogy a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) hatályos összege: a) január 1-tõl havi Ft, b) január 1-tõl havi Ft, c) január 1-tõl havi Ft legyen. (folytatás a 2. oldalon) Az alábbi táblázatból jól látható, hogy az aki felületesen olvassa el a VÖKKÖP szolgáltatásait, az pont akkor koppan méghozzá jó nagyot! amikor segélyre szorul. Ezzel szemben a PÖKKÖP, az alapszabályában rögzített módon és feltételekkel, a segély teljes összegét a szolidaritási alapjából kifizeti!!! Jó lesz tehát mindenkinek odafigyelni, amikor a jövõ évi VBKJ nyomtatványát tölti ki. Nagy Miklós PÖKKÖP VÖKKÖP Segély megnevezése: Meghirdetve (Ft) Fizetve (Ft) Meghirdetve (Ft) Fizetve (Ft) Szülési Munkaképesség csökkenési Rokkantsági segély Átmeneti segély, házasságkötésre Gyermeknevelési támogatás: - beiskolázási üdülési Temetési: - a tag halála esetén közeli hozzátartozó esetén Egyszeri árvasági Keresõképtelenek segélyezése: - betegségi 500 /nap 500 /nap /10 nap - kórházi, szanatóriumi ( elsõ 30 napra ) /nap /nap /nap - megszakítás nélküli folyamatos kórházi, szanatóriumi ellátás esetén, a 31. naptól /nap /nap Munkanélküliek segélyezése de maximum az egyéni számlán lévõ összeg erejéig

2 2 HÉZAG NÉLKÜL december (folytatása az elsõ oldalról) Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács megállapodása 2. A képzettségtõl függõ ajánlott, illetve garantált bérminimumok a évekre 2.1 Az OÉT megállapodott abban, hogy január 1-jétõl a legalább középfokú iskolai végzettséget és/vagy szakképzettséget igénylõ munkakört ellátók számára garantált bérminimumok kerülnek bevezetésére a következõk szerint: a) január 1-jétõl június 30-ig 0-2 éves, a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges szakképzettséget, képesítést igénylõ szakmában szerzett gyakorlati idõ (a továbbiakban: gyakorlati idõ) esetén az ajánlott bérminimum a minimálbér 105%- a, legalább két év gyakorlati idõ esetén 110%-a. b) július 1-jétõl december 31-ig 0-2 éves gyakorlati idõ esetén a garantált bérminimum a minimálbér 105%-a, legalább két év gyakorlati idõ esetén 110%-a. c) január 1-jétõl december 31-ig 0-2 éves gyakorlati idõ esetén a garantált bérminimum a minimálbér 110%-a, legalább két év gyakorlati idõ esetén 115%-a. d) január 1-jétõl december 31-ig 0-2 éves gyakorlati idõ esetén a garantált bérminimum a minimálbér 120%-a, legalább két év gyakorlati idõ esetén 125%-a. A gyakorlati idõ feltételét az 50 év feletti munkavállalók bérminimumra való jogosultságánál figyelmen kívül kell hagyni. PÉT HÍREK PÉT HÍREK 2.2 Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács egyetért azzal, hogy a 2.1 pont szerinti garantált bérminimumoktól középszintû megállapodásokban a mindenkori érvényes minimálbér mértékéig el lehet térni. Természetesen a Munka törvénykönyve alapján a 2.1 pont szerinti garantált bérminimumoknál magasabb mértékekrõl is meg lehet állapodni. 2.3 Az OÉT ajánlja, hogy a felsõfokú iskolai végzettséget és/vagy akkreditált felsõfokú szakképzettséget igénylõ munkakört ellátók bérminimuma érje el a) 2006-ban a minimálbér 140%-át, b) 2007-ben a minimálbér 150%-át. c) 2008-ban a minimálbér 160%-át. 3. A következõ évekre vonatkozó bérpolitikai törekvések November 18-án ülésezett a Pályavasúti Érdekegyeztetõ Tanács (PÉT). Az ülésen tájékoztatást kaptak a szakszervezetek a PMLI és TEBI Központok további szervezeti alakulásáról. A munkáltatói tervei szerint az idei évben nem kerül sor további átalakításra, a téma legközelebb jövõ év február-márciusában kerülhet ismét napirendre. A munkáltató beszámolt arról is, hogy a gépkocsi vezetõi tevékenység kihelyezése elmarad. Szakszervezetek írásos anyagot (és szóbeli kiegészítést) kaptak az állomási segéd és betanított munkásokra vonatkozóan, valamint a vonat fel- és átvevõkre kötött megállapodás Pályavasútra vonatkozó hatásairól. Eszerint az Árufuvarozási Üzletág december 1-el a külsõ vonatfelvételt nem tudja átvenni, ezért az átmeneti idõszakban (2005. december 1. és február 1. között) a tevékenységet a Pályavasúti Üzletág végzi. Az esetlegesen felmerülõ túlórák csökkentése érdekében az üzemidõ csökkentését javasolta az üzletág, amely KSZ Helyi Függelékének módosításával járhat. A munkáltató tájékoztatta a szakszervezeteket, hogy a távközlés kiszervezésével kapcsolatban sok a bizonytalan tényezõ, de az nagy valószínûséggel állítható, hogy idén sem kerül rá sor. SzM Az OÉT megállapítja, hogy a hazai bérek fokozatos felzárkózásának alapjait a gyors ütemû, tartós és kiegyensúlyozott gazdasági növekedés teremtheti meg. Az OÉT a bérek felzárkózásával egyenrangú törekvésnek tekinti a foglalkoztatás bõvítését. Ezen alapelvekbõl kiindulva az OÉT oldalainak közös az érdekeltsége a bérek (keresetek) olyan növelésében, ami összhangot érvényesít a reálkeresetnövekedés, a foglalkoztatás-bõvülés, valamint a termelékenység alakulása között, és ezzel a bérfelzárkózás számára hosszabb távon is stabil, kiszámítható pályát határoz meg. 4. A évre szóló keresetnövelési ajánlás 4.1 Az OÉT a évi keresetnövelési ajánlás mértékének meghatározása során a következõ feltételekbõl indult ki: a) A bruttó hazai termék (GDP) 4 %-kal emelkedik. b) A foglalkoztatás 0,5-1 %-kal bõvül. c) A nemzetgazdasági szintû munkatermelékenység 3-3,5 %-kal emelkedik. d) A személyi jövedelemadó csökkentésének hatására az ajánlott bruttó keresetnövekedést átlagosan 1-1,5 százalékponttal meghaladó nettó keresetnövekedés valósul meg. e) A fogyasztói árszínvonal éves átlagban 2%-kal emelkedik. 4.2 A 4.1 pontban foglaltak figyelembevételével, a reálkeresetek 3,5 %- os növekedésének elérése érdekében az OÉT megállapodott arról, hogy 2006-ban a bruttó keresetek átlagosan 4-5 %-os növelését ajánlja a vállalkozási szférának, a kollektív bértárgyalásokat folytató szociális partnereknek. 5. Záradék 5.1 Az OÉT javasolja a kollektív tárgyalások részvevõinek, hogy az e megállapodásban foglaltak figyelembevételével a évi bértárgyalásokat haladéktalanul kezdjék meg. 5.2 A kormányzati oldal vállalja, hogy az e megállapodás miatt szükségessé váló törvény- és rendelet-módosításokat kezdeményezi, illetve azok kiadásáról gondoskodik. 5.3 Az OÉT megállapodott arról, hogy a jelen megállapodást az éves bérajánlásról szóló tárgyalások keretében évente értékeli. Budapest, november 25. munkáltatói oldal kormányzati oldal munkavállalói oldal

3 2005. december HÉZAG NÉLKÜL VÉT HÍREK 3 A Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács (VÉT) munkájáról történõ szokásos helyzetjelentést nehezíti a tárgyalások sûrûsödése. Az év végi érdekegyeztetõ tárgyalások kedd-péntek ütemezésben folynak és elképzelhetõ, hogy mire a NYÍLT VONAL az olvasó kezébe kerül már megszületik a megállapodás a vasutasok bérének évi növelésérõl, a Kollektív Szerzõdésrõl. A napirendek ilyenkor szokásos központi témája, hogy a következõ évben hogyan emelkedik a vasutasok keresete, milyenek lesznek a foglalkoztatás körülményei, hogyan változik a kollektív szerzõdés. Ez évben azonban a klasszikus témák közé egy olyan napirend is keveredett, mely nem kevésbé fontos és hosszútávon megváltoztatja a magyarországi vasúti mûködés szerkezetét. MÁV Cargo ZRt. Az árufuvarozási üzletág önálló társaságként történõ mûködése és az érintett munkavállalók helyzetének megállapodásban történõ rendezése mindenki számára kiemelkedõ jelentõségû. Kiemelkedõ jelentõségû azért, mert a Cargo létrehozása csak az elsõ lépés. Eddig is történtek ugyan a MÁV ZRt. életében tevékenység-kihelyezések, ezek azonban a vasúti alaptevékenységet nem érintették. Most az egyik alaptevékenység önállósul és ne lepõdjön meg senki, ha ezt a nem túl távoli jövõben követi a személyszállítás sõt a vontatási szolgáltatás is. Az õ sorsuk szempontjából is meghatározó tehát, hogy a munkavállalók számára milyen feltételeket tudnak a szakszervezetek kiharcolni. Gyakorlatilag egyetértés alakult ki a Kollektív Szerzõdés két éves továbbélésérõl, végéig tartó foglalkoztatási garanciáról, valamint az átkerülõk alapbérének 10 százalékos növelésérõl. Egyetértés van abban is, hogy megállapodás esetén az új társaságban biztosítanák a dolgozói kivásárlást Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében. Errõl azonban csak a tulajdonos (miniszter) rendelkezhet és vele a tárgyalások még meg sem kezdõdtek. Nehezíti a megállapodás megkötését az is, hogy a vasúti menetkedvezmény (szabadjegy) ügyében nagyfokú a bizalmatlanság valamint, hogy a Kollektív Szerzõdés kérdése sem eldöntött. A MÁV Kollektív Szerzõdés idõbeni hatálya ugyanis december 31-én lejár és a meghosszabbításáról, módosításáról folyó tárgyalásokon a tárgyalópartnerek sok kérdésben vannak eltérõ állásponton. Tárgyalás a Kollektív Szerzõdésrõl. A korábbi évek tapasztalatából kiindulva nem okozott különösebb meglepetést a munkáltató javaslata a január 1-tõl hatályos Kollektív Szerzõdésre. Az elõterjesztésben megfogalmazott javaslatok továbbra is az üzletági függelékek szerepének növelésére, a foglalkoztatás kötöttségeinek lebontására irányulnak. A tárgyalás során a munkáltató kezdeményezte a kötelezõ munkaidõ négy, sõt a több mûszakos, megszakítás nélküli (fordulós) munkarendben foglalkoztatottak esetén éves keretben történõ megállapításának lehetõségét, a munkaidõ-beosztás elõre közlésének idõbeli szûkítését, a napi munkaidõ maximumára vonatkozó elõírások eltörlését. Gyakorlatilag a munkaidõ tekintetében a Munka törvénykönyve biztosította lehetõségek teljes kihasználását. A szakszervezetek a javaslatokat többnyire elutasították és fõként a megfelelõ ellentételezésre irányuló javaslatokat hiányolták. Álláspontjuk azonban korántsem egységes. Vannak szakszervezetek, amelyek például a munkaidõkeret négy havi, illetve éves megállapítását a mûszakpótlék 40 százalékban történõ megállapítása esetén már elfogadhatónak tartják!? (pl: a VDSZSZ) A munkáltató mindezeken túlmenõen javasolta az éves túlórakeret 300 órára növelését, a túlórapótlék általános, 50 százalékra csökkentését, a készenlét éves keretének növelését, díjazásának csökkentését. A PVDSz a tárgyalások során azt képviselte, hogy az év végi érdekegyeztetõ tárgyalások idõpontja nem alkalmas idõpont a Kollektív Szerzõdés átfogó, mennyiségileg sok és bonyolult kérdéseinek megtárgyalására. Az aki sok javaslatot tesz, az vagy nem is akar megállapodni, vagy igazán változtatni sem szeretne. A PVDSz arra figyelmeztette tárgyaló partnereit, hogy a Kollektív Szerzõdés hatálya december 31-én lejár, idõ hiányában már nincs lehetõség a jelenlegi KSz nagyobb léptékû átalakítására, kérte, hogy a módosító javaslatok megtétele során mindenki tanúsítson önkorlátozást. Ennek szellemében tettük meg mi is javaslatunkat, mely a kollektív szerzõdés határozatlan idejûvé tételére, a munkaidõ mértékének további 0,1 órával történõ csökkentésére, A középtávú megállapodás alapján az atipikus foglalkoztatási formák (részmunkaidõ) Ksz. szabályaira a fix összegû pótlékok és juttatások karbantartására (infláció követés), kereskedelmi tevékenységet ellátó forgalmi szolgálattevõk díjazására vonatkozott. A kollektív szerzõdés évi módosítására vonatkozó elképzeléseinket már november 15-én a MÁV ZRt. vezetésének tudomására hoztuk az alábbi levélben foglaltaknak megfelelõen: MÁV ZRt. Vezérigazgatósága Kugler Flórián humánpolitikai vezérigazgató-helyettes Budapest Andrássy út Tisztelt Vezérigazgató-helyettes Úr! A Gy /2005. számú levelében közölt felhívásának eleget téve az alábbiakban tájékoztatjuk a MÁV ZRt. Kollektív Szerzõdés évi módosítására vonatkozó elképzeléseinkrõl: (folytatása a 4. oldalon)

4 4 HÉZAG NÉLKÜL december (a VÉT hírek folytatása a 3. oldalról) 1. A Kollektív Szerzõdés módosítása tekintetében önkorlátozást vállalunk, de mindenképpen fenntartjuk a kollektív szerzõdés határozatlan idejûvé tételére, a munkaidõ további csökkentésére, a részmunkaidõs foglalkoztatás ösztönzésére, a személypénztárt kezelõ forgalmi szolgálattevõk jutalékának növelésére vonatkozó korábbi javaslatainkat. 2. A meghatározott mértékû jövedelem növekedés biztosításához szükséges, hogy a Kollektív Szerzõdésben fix összegben meghatározott pótlékok és más bérjellegû juttatások is minimálisan az átlagos béremelési százalékkal növekedjenek. Ezen belül növelni szükséges a biztosítási alapon nyugvó juttatás összegét, a rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó segélykeretet, a temetési segély összegét. valamint a béren kívüli juttatások keret összegét. 3. A VBKJ tekintetében szakszervezetünk támogatja a juttatások választékának bõvítését, a szabályrendszer mindennemû egyszerûsítését valamint a jogszabályi változások figyelembe vételét. Ezen belül: A hideg étkezési utalvány forintra, a meleg étkezési utalvány forintra, Az iskolakezdési támogatás forintra, A lakáscélú támogatás 1 millió forintra történõ felemelését. A konkrét mértékekre és szabályokra vonatkozó szövegszerû javaslatainkat az érdekegyeztetés folyamatában a Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács hivatalos ülésén fogjuk az érdekeltek elé terjeszteni. Kérjük javaslataink szíves figyelembe vételét a munkáltatói elõterjesztés megfogalmazásakor! Budapest, november 15. Tisztelettel: elnök PVDSz javaslat a részmunkaidõs foglalkoztatás Kollektív Szerzõdésben történõ szabályozására A évekre szóló együttmûködési megállapodás (négyéves megállapodás) II. fejezetének 3-as pontjában az aláírók vállalták, hogy a korszerû és rugalmas foglalkoztatási formák (részmunkaidõ) bevezetésének részlet szabályait Kollektív Szerzõdésben rögzítik. Szakszervezetünk a KSz tárgyalások során csodálkozva tapasztalta, hogy a megállapodásban foglaltak ellenére sem a munkáltatói, sem a szakszervezeti oldalról nem érkezik ilyen irányú javaslat. Már pusztán a megállapodás hitelének megõrzése érdekében is kénytelenek voltunk magunk az alábbi javaslatot VÉT elé terjeszteni: Javasolojuk a KSz 22. (4)-es pontját törölni, helyébe új 22/A -nak a következõket felvenni: 22/A A részmunkaidõ (1) A MÁV ZRt.-nél a foglalkoztatási nehézségek enyhítése céljából lehetõség van a 22. (1) és (2) pontjában foglaltaknál rövidebb munkaidõ munkaszerzõdés keretében történõ megállapítására abban az esetben, ha a munkavállaló részmunkaidõben kerül foglalkoztatásra. (2) A kollektív szerzõdés helyi függelékében kell meghatározni azokat a munkaköröket, amelyekben lehetõség van a részmunkaidõ alkalmazására. (3) Határozatlan idõre megkötött teljes munkaidõs munkaszerzõdés határozott idejû részmunkaidõsre módosítása esetén a határidõ lejártakor a munkaidõ ismét teljes munkaidõssé válik. (4) A részmunkaidõben történõ foglalkoztatás esetén a személyi alapbér - a teljes munkaidõben, azonos munkakörben alkalmazott személyi alapbérhez viszonyított - csökkenésének aránya nem érheti el a munkaidõ csökkenés arányának mértékét. ( Pl.: 10 % bér csökkenés, 20%-os munkaidõ csökkenés). A bér illetve munkaidõ csökkenés mértékérõl ennek figyelembe vételével kell megállapodni. (5) Munkavállaló részmunkaidõs foglalkoztatásra irányuló kérelmét, a munkáltató csak írásban indokolva utasíthatja el. (6) Munkáltató felajánlása esetén, a munkavállaló által történõ elutasítás nem járhat automatikusan a munkaviszony megszûnésével. (7) A részmunkaidõben foglalkoztatott munkavállalóra osztott munkaidõ (KSz 32. ) nem alkalmazható. (8) Részmunkaidõben foglalkoztatott munkavállalót ugyanazon jogok illetik meg a képzés, szakmai továbbképzés esetében, mint a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállalót. A részmunkaidõs foglalkoztatás önmagában nem lehet ok a szokásos elõmenetelbõl való kizárásra vagy korlátozásra. (9) A részmunkaidõben foglalkoztatott munkavállalót a munkabérével arányosan csökkentett béren kívüli javadalmazás illeti meg. (10)Teljes munkaidõs munkakörökben jelentkezõ munkaerõigény munkaerõ-piacról történõ kielégítését megelõzõen munkaköri alkalmasság esetén a munkáltató köteles figyelembe venni és elõnyben részesíteni a MÁV ZRt-nél részmunkaidõben foglalkoztatott munkavállalókat. Vita a jövõ évi vasutas jövedelmekrõl Múlt havi számunkban tettük közzé a MÁV ZRt évi bérpolitikára vonatkozó javaslatát és jeleztük, hogy az a tárgyalások hatására nyilvánvalóan változni, finomodni fog. Nem mondhatjuk ugyan, hogy semmit sem változott, ezt azonban nem a tárgyalások, hanem az OÉT megállapodás idézte elõ. A munkáltató a bérfejlesztés mértékére vonatkozó javaslatát fél százalékkal 4,5+1 százalékra emelné meg, ugyanakkor fél százalékkal 2 százalékra csökkentené a személyi alapbérek alanyi jogú emelését. Alanyi jogú bérfejlesztést továbbra is csak a 6-13-as munkaköri kategóriákba tartozók esetén biztosítana, a többiek esetében differenciáltan osztaná el a 4,5 százaléknak megfelelõ átlagos bérnövekedési lehetõséget. A szakszervezeti oldal egységesen utasítja el a béremelés mértékére vonatkozó munkáltatói ajánlatot, és a

5 2005. december HÉZAG NÉLKÜL 5 munkabéke érdekében további bérnövelést lát szükségesnek A tárgyalások során fokozta a munkavállalói oldalon jelentkezõ feszültséget az a munkáltatói bejelentés, hogy nem tudja biztosítani az emelt bérekkel történõ bérszámfejtést a januári fizetések esetében. Ennek oka az új, Integrált Humán Információs Rendszerre ( IHIR )történõ átállás. A munkavállalók ugyan január 1-jei visszamenõleges hatállyal, de csak a márciusi bérfizetési napon juthatnának hozzá a megemelt bérükhöz. Gyakorlatilag a béremelés csaknem minden vonatkozásában vita folyik. Egyetértés csak abban van, hogy a évi reformprémium alapbéresítését az érintett munkavállalók egyszeri 3,2 %-os mértékû személyi alapbéremelésével kell végrehajtani. Nincs egyetértés a 4 %-os alapbér-kiegészítés alapbéresítésében sem. A munkáltató 3,07 %-os mértékben alapbéresítené, a szakszervezetek egy része változatlan formában megtartaná és vannak akik a vasutasnapi jutalmat állítanák vissza helyette. Vita van a differenciálás lehetõségének biztosításáról is. A PVDSz szerint munkáltatói jogkörgyakorlónként differenciálási keretet kell létrehozni, melybõl célirányos, differenciált alapbéremelést kell végrehajtani. A differenciált béremelés végrehajtása során kötelezõen a helyi bérfeszültségek feloldását, a munkavállalók vasúti gyakorlati idejének és az egyéni leterheltség mértékének figyelembe vételét kell biztosítani a munkaköri bérkategóriák keretei között, SZAKSZERVEZETI KONT- ROLLAL. Ezen túlmenõen, utólagos beszámolási kötelezettség elõírását javasoltuk a munkáltatói jogkörgyakorlók számára, melynek összefoglalóját VÉT keretében javasoltuk értékelni. A tárgyalás során tapasztalható, hogy a differenciálással szemben egyes szakszervezetek ellenállása gyengül. Mint múlt havi számunkban tájékoztattuk olvasóinkat a munkáltató összefüggésben a középtávú megállapodás munkavállalói érdekeltségi rendszer kidolgozására és mûködtetésére vonatkozó kitételével 1 százalékos bérnövekedésnek megfelelõ keretösszeggel teljesítménymenedzselési rendszert kíván jövõre bevezetni. A PVDSz ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy az erre vonatkozó elképzelést csak a rendszer mûködésére vonatkozó konkrét elvek és szabályok ismeretében tud támogatni. Elképzelhetetlennek tart olyan bianko csekket kiállítani, mely ismeretlen szabályok alapján biztosít többletjövedelmet egyesek számára. Emelte a munkáltató a VBKJ keretösszegére vonatkozó addigi forintos ajánlatát. A szakszervezetek azonban továbbra is keveslik a forintban meghatározott keretet. Egyöntetûen azt hangsúlyozták, hogy a létszámcsökkenés eredményezte megtakarítás, lehetõséget biztosít a munkáltató számára a forintnál magasabb keret meghatározására is. A tárgyalások lapzártát követõen is zajlanak. A PVDSz hasonlóan az elmúlt évekhez a megállapodás létrejötte esetén külön kiadványban fogja tájékoztatni az érdeklõdõket. Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök (HÓK)ÉSZENLÉT! A szokásoknak megfelelõen idén is van tél, hideg idõ, így szükség van az idõjárással kapcsolatos szabályok megerõsítésére. A Pályavasúti Üzletág az idén is kiadott egy utasítást a hókészenlétrõl, amelyet a reprezentatív szakszervezetek részére a november 18-i PÉT ülésen át is adott. A VDSZSZ a javaslatot (amely ráadásul megegyezik a korábbi években kiadottakkal) nem fogadta el, aminek következtében a munkáltató új egyeztetést tûzött ki, az utasítást pedig visszavonta. Az elõre egyeztetett idõpontban az érdekeltek (reprezentatív szakszervezetek, munkáltató) a VDSZSZ kivételével aki az egyeztetés elõtti napon még elfogadta az idõpontot megjelentek. Így egy elég furcsa helyzet állt elõ, hiszen az egyeztetést a VDSZSZ kezdeményezésére hívta össze a munkáltató, a többi szakszervezetnek pedig nem volt az utasítással szemben kifogása (sõt igazából a VDSZSZ problémáját sem értette senki!). A szakszervezeti oldal még értetlenebbül állt a dolog elõtt, amikor a munkáltató egy emlékeztetõt vett elõ, amely márciusban készült, amikor a VDSZSZ a téli készenlétekkel kapcsolatban egy kifogást nyújtott be. Az emlékeztetõ tanulsága szerint a VDSZSZ és a munkáltató között létrejött az egyezség, ráadásul ugyanazzal a tartalommal, amellyel a munkáltató novemberben az utasítást kiadta!? De már ezen sem lehet csodálkozni. Ui: Aznap délután a munkáltató a VDSZSZ-szel is lefolytatta külön az egyeztetést, amelyen a VDSZSZ VÁLTOZATLAN TARTALOM- MAL! elfogadta a munkáltatói utasítás-tervezetet. Ez igen! Ez aztán az igazi összefogás és igazi érdekvédelem! Bravó! Az alábbiakban közöljük a fõigazgatói utasítás munkavállalók számára fontos lényegi elemeit: az üzletág alap hókészenlétet rendel el a készenléti beosztás elkészítése: november 15-tõl január31-ig, majd február és március hónapokra a munkáltatói jogkörgyakorlók a MÁV ZRt. KSZ pontja alapján (az idõjárás függvényében) hatályba léptetés: a munkáltatói jogkörgyakorló által hét nappal elõbb, de legkésõbb december 1.-vel szükség esetén a munkáltató jogosult az Mt (1) és az Mt.129. (6) alapján az alap hókészenlét kiegészítésére kéri a PVTK vezetõit és a pályavasúti humánpartner szervezet koordinátorait, hogy a készenlét elrendelésének és díjazásának szabályainak betartására fokozottan ügyeljenek. Kispál Viktor érdekvédelmi referens

6 8 HÉZAG NÉLKÜL december PÖKKÖP morzsák 1. Szülési segély 2. Munkaképesség csökkenési segély 3. Rokkantsági segély 4. Átmeneti segély, házasságkötésre 5. Gyermeknevelési támogatás (beiskolázási, üdülési) 6. Temetési segély (tag halála, hozzátartozó) 7. Egyszeri árvasági segély 8. Keresõképtelenek segélyezése (betegségi, kórházi) 9. Munkanélküliek segélyezése 10. Lakhatási támogatás 11. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása 1. és 6. segély Az ember a születésével a halálát is felvállalja! 2. és 3. segély Engem nem érhet baleset mondta Pökköp Pali aztán leszázalékolták. 4. segély Mi az hogy igen?! Naná! mondta Pökköp Pali a házasságkötõ-teremben. 5. segély Tanulj, tanulj, tanulj és elmehetsz táborozni! mondta Pökköp Panni a fiának, miközben megszámolta a maradék konyhapénzt. 7. segély Én mindig is fogok rólad gondoskodni! mondta Pökköp Pali félárva gyermekeinek. 8. és 11. segély Én soha nem szoktam beteg lenni mondta Pökköp Panka, miközben az orvos betegállományba vette, és beutalta a kórházba. 9. segély Engem senki nem rúghat ki mondta Pökköp Panka, miközben átvette a felmondását. 10. segély Jó lenne ha valaki támogatná a lakhatási problémáinkat is mondta Pökköp Panka vacsora közben Pökköp Palinak. Hát akkor lépjünk be anyám a PÖKKÖP-be! jött rögtön a bölcs válasz. PÖKKÖP az interneten: 1. Nemzeti minimumprogram kell mondta Hiller István az MSZP elnöke november 14.-én egy sajtótájékoztatón. A politika nõjön már fel. Ne garanciatörvényrõl, meg minimál programról beszéljen olyan célkitûzések mentén, amelyeknek nyilvánvalóan önmagában nincs értelmük mondta Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter november 17.-én a Napkeltében. Minimál program? Garanciatörvény? Na és a vasúttörvénnyel mi van? 2. Gaskó vezetésével demonstrált a Liga az esztergomi Suzuki gyár elõtt tudhattuk meg a Napkelte december 05.-i adásából. Állítólag az ott dolgozókért tették. A baj csak az, hogy pont az érintettek közül a kutya sem vett részt a demonstráción! tudhattuk meg még a TV mûsorból. 3. Az érzelmekkel nem lehet vitatkozni! 4. A december 06.-i VÉT-en Bárány Balázs a VDSZSZ elhíresült alelnöke bejelentette, hogy õ bizony nem ér rá a következõ VÉTre eljönni, mert más dolga van. Emiatt aztán el is maradt a VÉT. Két héttel Karácsony elõtt!? Urak! Annyi ember közül senki nem képes ott Nálatok pótolni Õt? Vagy csak nem meri??? MÁV Lokomotív Hotels december 01-én a MÁV Lokomotív Hotels Rt. valamint a Pályavasúti Dogozók Szakszervezete ünnepélyes keretek között Együttmûködési megállapodás -t írtak alá. A megállapodás keretében a MÁV Hotels Rt, mint szolgáltató vállalja az üdültetéshez szükséges információk átadását (árlistákat, szálláshelyek bemutatása, stb). Szakszervezetünk vállalta, hogy a munkavállalók minél szélesebb körû tájékoztatása érdekében a havonta megjelenõ újságában közzéteszi az aktuális üdülési hirdetéseket, valamint a hozzá forduló munkavállalókat, nyugdíjasokat a szolgáltató munkatársaihoz irányítja. - a szerk. hu.morzsák 5. Videóval figyelteti a jövõben a MÁV az utasokat az ország több fõpályaudvarán tudhattuk meg a Színes Lap november 19-i számából. Nem figyeltetni! Utaztatni kell! 6. A november 18.-i Pályavasúti Érdekegyeztetõ Tanács (PÉT ) ülésen az egyik napirendi pont kifogásolása kapcsán a VDSZSZ egy új egyeztetést provokált ki. Ennek megfelelõen a közösen egyeztetett idõpontban ahogy az illik az érintettek egy kivétellel megjelentek. Nem nehéz kitalálni, hogy az egy kivétel a VDSZSZ volt. Aztán meg változatlan formában aláírták. 7. Más az ábra, más a hám, és megint más az Ábrahám! BSS 2000 Kft november 15.-én a BSS 2000 Kft és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) vezetõi szinten egy egyeztetés keretében találkozott elõször. Az egyeztetésen a felek értékelték a vállalat helyzetét, a MÁV ZRt.-hez fûzõdõ kapcsolatrendszerét, valamint a munkavállalók foglalkoztatásáról, bérezésérõl és a Kollektív Szerzõdésrõl való álláspontjukról cseréltek véleményt. Mindkét szervezet kifejtette abbéli szándékát, hogy a jövõben kiemelt figyelemmel az érintett munkavállalókat érintõ kérdésekben folytatják az ilyen típusú egyeztetéseket. Káré István TEB referens

7 2005. december HÉZAG NÉLKÜL 9 PÖKKÖP A PÖKKÖP székhelye megváltozott. A székhelyváltozás oka az volt, hogy az épület, amelyben a Pénztár mûködött, lebontásra kerül. A Pénztár új címe: 3000 Hatvan, Gárdonyi G. u. 2. A székhely változással telefonszámaink is megváltoztak. Az új vasútüzemi telefonszámaink: és a (fax+ üzenetrögzítõ) Az új Matáv telefonszámunk: 06-37/ (fax+üzenetrögzítõ) A változásokról minden pénztártag névre szóló értesítést kapott. NagyMiklós IT elnök KÖLTÖZÖTT A hív6sz! PVDSz! Szakszervezetünk székhelye megváltozott, mivel a Bp. Bulcsú u szám alatti épületek lebontásra kerülnek. Az új címünk: 1142 Budapest, Teleki Blanka u III. em. A vasútüzemi telefonszámaink nem változtak! Az új Matáv telefon/fax számunk: 06-1/ A változásról az alapszervezeteinket, és a partnereinket is idõben értesítettük. elnök A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink - közvetlen! telefonszámait: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: elnök Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Nagy Miklós általános alelnök ( forg. ) Szentgyörgyi Mihály PML alelnök Hegedûs István TEB alelnök és Kispál Viktor érdekvédelmi referens Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ fax/üzenetrögzítõ MATÁV/fax TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI : Budapest Boros Sándor Vas István Káré István Debrecen: Papp Zoltán Horváth Imre Miskolc Bozsik Endre Osztermann József Pécs Puszpán János Tislér Gábor Szeged Dani Erika Dobák Zoltán Szombathely Éder Ferenc Hanzmann Károly cím: vagy - a szerk - OLVASÓI LEVÉL Tisztelt Nagy Úr! Rendszeres olvasója vagyok a Nyílt vonalnak, aminek novemberi számában az Ön cikkét olvasva rájöttem, hogy én is a becsapott VÖKKÖP tagok között vagyok. Az Ön utolsó mondata a jövõ évi VBKJ nyomtatványra vonatkozik. Elég e, ha akkor a PÖKKÖP-t jelölöm meg, illetve mi lesz az akkor VÖKKÖP-ben maradt pénzemmel. Nem e lehetne már most azonnal átlépni? Várom szíves tájékoztatását a fentiekrõl. Maradok tisztelettel: ( név és cím a szerkesztõségben ) VÁLASZ: No Comment! KÖZLEMÉNY Az Alapítvány a Pályavasutasokért (Budapest, Bulcsú u , adószám: ezúton értesíti az adományozókat, a személyi jövedelem meghatározott részének (1 %) az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló többször módosított évi CXXVI. Törvény 6 (3) bekezdésében elõírtak értelmében a évi felajánlásból az Alapítvány Ft azaz ötszázhuszonhatezer-kilencszázkilencvenhat forintot kapott, amelyet tisztelettel megköszön. A teljes összeget az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került pályázó pályavasutasok segélyezésére fordított. Az Alapítvány Kuratóriuma MOSz-PVDSz találkozó november 29-én a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSz) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) vezetõ tisztségviselõi egyeztettek az év végi jövõ évi Kollektív Szerzõdés és bér tárgyalásokat illetõen. A két szakszervezet vezetõi kinyilvánították azon szándékukat, hogy a évi bér és Kollektív Szerzõdés megkötésében támogatják egymás elképzeléseit. - a szerk -

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata (A működési szabályzat érvényes 2015. szeptember 1-től) KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata A segélyezés célja a szociálisan rászoruló szakszervezeti tagok segélyezése, támogatása, az életükben

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1 A.. Zártkörűen Működő részvénytársaság.. (Megyei Törvényszék mint Cégbíróság Cg.: ) Megjegyzés [A1]: szervezeti forma adott munkáltatóé, ez csak példa 201. napján kelt EGYSÉGES

Részletesebben

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora?

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora? VIII. évfolyam 12. szám Csatlakoztunk! Újságunk tartalmából Nyugdíjasok aranykora? 2025-re az Európai Unió (EU) lakosságának negyven százaléka lesz idõsebb hatvanévesnél. A nyugdíjrendszerek reformja Európa-szerte

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre 1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzat (továbbiakban: Cafeteria szabályzat) 1. (2) bekezdése

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk

Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk 2005. május VII. évfolyam 5. szám KÖSZÖNET! Újságunk tartalmából A Munka Ünnepe mióta nem munkaszüneti nap? Azt senki sem vitatja, hogy a MÁV Rt. megszakítás nélkül üzemelõ vállalat és közszolgáltatást

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 7 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. TERVEZET VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Tárgy: A béren kívüli (továbbiakban természetbeni) juttatások választhatóságának részletes szabályai

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések Jánoshalma Város Képviselő-testületének 19/2001(XI.29.) Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok

2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok 2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok Mint ahogy azt már korábbi években is megszoktuk, idén, 2010-ben is a magánszemélyek jövedelemadójának megállapítása és ellenőrzése céljából az állami

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések

I. fejezet Bevezető rendelkezések NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2001. (XI. 30.) SZ. ÖR. RENDELETE A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALÁNAK KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ JUTTATÁSOKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE Nagykereki Községi Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2013. I. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásairól, a szociális és kegyeleti támogatásairól, valamint a köztisztviselők munkaidejéről szóló 23/2003.(IX.22.)Kt. számú rendelet

Részletesebben

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Részletesebben

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től)

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) XXV-1/618-1/2015. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

A VDSZSZ ismét bírósághoz fordult.

A VDSZSZ ismét bírósághoz fordult. 2005. június VII. évfolyam 6. szám Újságunk tartalmából PVDSz Szakági Választmányi ülések 2005. június 6.,7. és 8.-án üléseztek a PVDSz PML, Forgalom és a TEB szakági választmányai, amelyeken a pályavasút

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Budapest, 2012. Jóváhagyta a Tulajdonos...számú határozatával Az UV Újpesti Vagyonkezelő

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések Öttömös Község Képviselőtestülete 11/2002. (VIII.06.) Ktr. számú rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2005. júl.-aug. VII. évfolyam 7-8. szám ITT A NYÁR! és minden ami vele jár... Újságunk tartalmából Pályavasutasok, akik Az 55. Vasutasnap alkalmából a MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág munkavállalói közül sokan

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/5

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY

SEGÉLY HELYETT ESÉLY 2005. február VII. évfolyam 2. szám Választottak a munkavállalók Mint azt már korábbi számunkban hírül adtuk, a VÉT tárgyalások eredményeként 2005. évben tíz százalékkal, 165.000,- forintra nõtt a béren

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (;61. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2001.(X.30) KT sz. rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

Csibrák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2005(III.1.) számú KT. Rendelete

Csibrák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2005(III.1.) számú KT. Rendelete Csibrák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2005(III.1.) számú KT. Rendelete a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 5. sz. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (A BKV Zrt. és a Társaság területén működő szakszervezetek között) Együttműködési megállapodás mely létrejött a Budapesti Közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Javaslat közérdekű önkéntes

Részletesebben

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti:

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti: Internet: Tisztelt Ügyfelünk! Elsőként szeretnék a Rezon Iroda minden dolgozója nevében szerencsés és BOLDOG ÚJ ÉVET kívánni. Nemcsak a BÚÉK betűi, mi is egy kicsit megrészegedtünk a sok változástól, ami

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege Alulírott Alapító az 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. szabályai alapján közérdekű célból az alábbi alapítványt (a továbbiakban

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítésének adminisztratív és adózási korlátai

A foglalkoztatás bővítésének adminisztratív és adózási korlátai A foglalkoztatás bővítésének adminisztratív és adózási korlátai (Sajtótájékoztató) Budapest, 2012. június 14. Bevezető Előadó: Zara László elnök A magyar közterhek nemzetközi összehasonlításban Előadó:

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 2007. évi 1. sz. módosítása 2007-2008. évi Építőipari Ágazati Bértarifa Megállapodás

Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 2007. évi 1. sz. módosítása 2007-2008. évi Építőipari Ágazati Bértarifa Megállapodás Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 2007. évi 1. sz. módosítása 2007-2008. évi Építőipari Ágazati Bértarifa Megállapodás Az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződést (a továbbiakban ÉÁKSZ) kötő felek

Részletesebben