Mi van egy magyar orvos fejében, aki nem lesz orvos, vagy nem Magyarországon lesz az?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi van egy magyar orvos fejében, aki nem lesz orvos, vagy nem Magyarországon lesz az?"

Átírás

1 Mi van egy magyar orvos fejében, aki nem lesz orvos, vagy nem Magyarországon lesz az? Egyre több fórumon hallani, hogy fogy az orvos és az ápoló Magyarországon, az ágazatban dolgozóknak és számos helyen már a betegek számára is ez nem csupán hír, hanem mindennap megtapasztalt valóság. Beszélni róla lehet kifulladásig, ám a panasz bizonyított sérelem hiányában előbb-utóbb kiüresedik. Nem véletlen hát, hogy a XX. Kórházszövetségi Kongresszuson az egyik legnépszerűbb előadás dr. Eke Edité volt, aki Miért kell emberi erőforrás-stratégia az egészségügyben? címmel számok és grafikonok, valamint többéves vizsgálati eredmények tükrében válaszolta meg a címben feltett kérdést. Lapunknak tett nyilatkozatában az adatok bemutatásán túl szakértői szemmel felmért összefüggésekbe avatott bennünket, és eloszlatott minden kétséget afelől, hogy szükség van-e kutatási eredményekre egy ágazat átalakításakor. Radnai Anna Milyen előzményei voltak a kutatásnak? Egy 2003-as Litvániában végzett kutatás eredménye szerint a fiatal litván orvosok 60 százaléka gondolkozott az ország elhagyásán, amint a határok megnyílnak. Többek között ez a megdöbbentő adat motivált bennünket, hogy megvizsgáljuk, milyenek nálunk az arányok. Ezt erősítette, hogy május elseje előtt egyébként is sok rémhír született a diplomások külföldre áramlásával kapcsolatban, adatokat azonban senki nem tudott felmutatni. Így adódott kutatásunk egyik fontos célkitűzése: hogy tudományos igényességgel és módszerrel, releváns adatokat gyűjtsünk az orvosok külföldi munkavállalási szándékára vonatkozóan. Ezek elemzésével és értékelésével pedig, összevetve eredményeinket az egészségügyi emberi erőforrások terén uralkodó európai uniós és világtendenciákkal, tényleges képet alakítsunk ki a magyar helyzetről. Ezzel segítve az ágazatban az emberi erőforrás vonalon a kritikus pontok azonosítását és egy fenntartható stratégia kidolgozását. Kutatásunkat azért is szükségesnek éreztük, hogy felmérhessük, vajon uniós csatlakozásunk után mennyire lesz valójában nyitott az európai munkaerőpiac. Átfogó kép rajzolására törekszünk: a külföldi munkavállalási szándékon túl az itthoni elhelyezkedés döntési faktorait, a hiányszakmákat, a területi egyenlőtlenségek valós mértékét, okait és veszélyeit, és számos egyéb szempontot vizsgálunk. Mindezeket az elérhető releváns információk tükrében értékeljük: ilyen például az orvostársadalom elöregedésének mértéke. Minden egészségügyi szakmában gondok vannak, de a mi kutatásaink egyelőre orvosokra vonatkoznak. Tevékenységünknek köszönhetően mára kialakult egy hálózat, melynek mentén szinte az összes érdekelt magyarországi szervezettel kapcsolatban vagyunk, többek között a Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamarájával, a Magyar Rezidens Szövetséggel és a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségével, a Magyar Kórházszövetséggel stb. Kutatásainkat idővel más szakképzett rétegekre: elsősorban ápolókra és gyógytornászokra is ki kívánjuk terjeszteni. Hogyan alakították ki a vizsgálatot? Kezdetben elsősorban a Magyarországról külföldre irányuló munkavégzési szándékot kívántuk mérni, a későbbiekben ez a kérdéskör az egészségügy emberi erőforrásainak összefüggés rendszerébe került. Jelenleg rezidensek és orvostanhallgatók körében végzünk felmérést. Az utóbbi időkig kizárólag kérdőívekkel dolgoztunk, ma már egyéb vizsgálati módszerekkel is kiegészítjük a kutatást, például strukturált interjúkkal, illetve fókuszcsoportok bevonásával. A kutatás alapvetően a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja és az akkoriban alakult Magyar Rezidens Szövetség közös kezdeményezése volt, intézményünkben azóta egy háromtagú kutatói csapat végzi ezt a programot. Az elmúlt évek során több mint 3000 részletes kérdőív adataiból dolgoztunk, melyek első-, valamint hatodéves orvostanhallgatók és rezidens orvosok bevonásával készültek. A rezidens orvosok körében a mintavétel szinte teljes körűvé vált a múlt évben, több mint 80 százalékukat érjük el. A kérdőívet mi fejlesztettük. Kezdetben a munkavállalási szándék volt a központi kérdés, de elég hamar számos egyéb szemponttal is kiegészítettük az ívet, pl. rákérdezünk a pályaválasztás motivációira, és arra is, hogy milyen döntési kritériumok mentén keresnek általában állást egészségügyi gazdasági szemle 2008/3. 27

2 a válaszadók, milyen jövőképpel rendelkeznek, miért azt a szakmát választják, amit választanak stb. Folyamatosan indulunk a munkánkat érintő pályázati kiírásokon. Már kezdetben igyekeztünk átfogó kutatási koncepciónk alapján az egyes egységeket a teljes kép alapján, kvázi puzzle-szerűen illeszteni, hogy a továbbfejlesztések során szervesen építkezni tudjunk addigi munkánkra. A legutóbb elnyert pályázat lehetőséget ad rá például, hogy a rezidensek körében az álláskeresés szempontjaira fókuszáljunk. Az Országos Alapellátási Intézet adataiból kiderül, hogy az ország elmaradott területein közel 160 háziorvosi körzet betöltetlen évek óta. Első mintánk adatai e vizsgálatból ugyanakkor azt mutatják, hogy senki nem tervez fő alatti településen munkát vállalni, fő közötti lélekszámú helyen pedig szinte senki, és munkát majd mindenki az egyetemi képzőhelyeken és környékükön szeretne kapni. Vagyis körükben megfelelő és hosszú távú stratégiára (ösztönzőkkel!) van szükség, ha a jelenlegi, munkaerő szempontjából is ordító egyenlőtlenségeket mutató ellátórendszer kiegyensúlyozottabb átalakítása a cél. Milyen általános tapasztalatokat szereztek még a kutatások során? A felmérésben szereplő generáció tág munkaerőpiacon nézelődhet, és szabad kommunikációt folytathat a nyugati országok felé. Válaszadóink egy nyelvet, általában az angolt jól beszélik, mobilisak, nagy részük még független, és ezek a tények meghatározzák vállalkozó kedvüket is. Mindhárom megkérdezett korcsoport százaléka állítja, hogy gondolkodik a külföldi munkavállaláson, de azok aránya, akik tényleges lépéseket is tesznek e cél elérésére, kb. 10 százalék. (A nem elvágyódók érzelmi kötődések miatt biztosak a maradásban, vagy félnek egy másik kultúrába beilleszkedni, nyelvi és beilleszkedési nehézségekkel szembenézni.) A felmérésben megkérdezzük azt is, hogy mikorra tervezik a munkavállalást, s a leggyakoribb az amint lehetőségem lesz rá válasz. Ez figyelmeztető: lehetséges, hogy a válaszadó nem tesz lépéseket, vagy nincs tisztában a külföldi munkavállalás feltételeivel, ugyanakkor, ha kínálkozik lehetőség, akkor mégis menne. Viszonylag magas azon fiatalok aránya, akik akár még a szakvizsga előtt külföldre költöznének. Kérdés, hogy a magyar továbbképzési rendszer hogyan tudja integrálni a külföldi gyakorlatot. A célországok vonatkozásában összesítve érdemes kiemelni, hogy az angol nyelvterületek: az Egyesült Királyság és Írország vezet, a második helyen a skandináv országok, és a harmadikon a német nyelvterületek állnak, ha az EU-t, illetve azzal szoros kapcsolatban álló európai országokat nézzük. Nem európai országokat kevesen jelölnek meg lehetséges célállamként. Melyek a megkérdezett fiatalok számára a legnyomósabb érvek a külföldi munkavállalás mellett? Vezet az anyagi megbecsültség. A kutatás során azt is megkérdezzük, hogy egy kezdő orvosnak és szakorvosnak szerintük mennyi havi nettó fizetést illene kapni. A válaszok alapján mondhatom, hogy nincsenek földtől elrugaszkodott elképzelések: nem az uniós átlagkeresetek közepével nyitnak, hanem reális, akár pár éven belül fokozatos emeléssel megvalósítható béreket jelölnek meg. Az orvosképzés költségét ismerve, ki lehet kalkulálni, hogy mennyibe kerül egy, a magyar állam pénzén képzett, de a magyar ellátási rendszerből kikerülő ember. Az elvesztett összeg messze meghaladja azt az összeget, melyből az orvosok bérét az általuk megjelölt mértékben rendezni lehetne úgy, hogy már adjon számukra egzisztenciális jövőképet, és ne szoruljanak se álláshalmozásra, se hálapénzre. Milyen egyéb tényezőket találnak elhajtónak a magyar egészségügyi ágazatban az orvostanhallgatók és a fiatal orvosok? A vizsgálat módszeréhez egyes kérdéseknél a felsorolt szempontok súlyozása is hozzátartozik. A súlyozott átlagok szerint sorrendbe állítva a megjelölt okokat azt láthatjuk, hogy az elhajtó tényezők első helyén álló anyagi megbecsültség után az élbolyban a magyarországi kilátások, az életminőség, a munkakörülmények és a szakmai lehetőségek állnak, és az elsőként megjelölt, illetve az utóbbi szempontok között nincs nagyon jelentős különbség. Ez a motivációs erőtér megmutatja, hogy milyen pontokon érdemes és lehet javítani az egészségügyi ágazatban az adottságokat. Még ha a magyar gazdasági helyzet miatt nem is vállalkozhatnak a döntéshozók arra, hogy például 5 éven belül európai szintűvé tegyék a béreket, fokozott, ám lassabb felzárkóztatási program, kiegészítve például a munkakörülmények javításával, vagy a szakmai lehetőségek hierarchikus szorításának enyhítésével, jelentősen befolyásolhatnák az elmenetelen gondolkodó fiatalokat. Önök tehát ötleteket adhatnak arra vonatkozóan, hogy miként lehet a Magyarországon végzett fiatal orvosokat eltántorítani a külföldi munkavállalástól? A kutatás eredményei segíthetik megfelelő megoldási lehetőségek kidolgozását. Rendkívül fontos célkitűzés, hogy a rendszer gyenge pontjait, és ezáltal a beavatkozási helyeket azonosítsuk. Ám csapatunk önmagában semmiképpen nem tekinti a migrációt káros jelenségnek! Az egészségügyi szakképzett személyzet vándorlása a világon mindenütt az elit migráció fontos komponensét képezi. A hangsúlyos kérdés, hogy ez a külföldi munkavállalás adott esetben ideiglenes, cirkuláló vagy végleges. Azt is kutatjuk, hogy milyen időtartamra tervezik a külföldi munkavállalást a fiatalok es felmérésünkben viszonylag kisebb azoknak az aránya, akik már a szándék felmerülésekor azt mondják, hogy hosszú távon vagy véglegesen költöznek más országba, 52,1 százalék 2 év vagy 2 évnél kisebb időtartamot jelölt meg. De a nem végleges szándék esetében is kulcskérdés, hogy vajon a hazatérés után a külföldi szakmai munka és tapasztalat milyen megítélésű, mit biztosít, hozzáadott értékként integrálódik-e a rendszerbe természetesen a személy szintjén is? Az NFT2 keretében kiosztott uniós támogatás felhasználása csökkentheti-e a külföldi munkavállalási szándékot? Feltéve, ha tényleges problémák megszüntetésére irányuló jó pályázati kiírások születnek, és jól határozzák meg a pályázók körét. Nem gondolom, hogy az uniós pénzek egy csettintéssel megoldhatják az évtizedek óta fennálló gondokat, ehhez jól átgondolt stratégia mentén kellene átalakításokat végezni az egészségügy egészében. Minthogy kiemelkedően nagy problémának látjuk a bizonytalan jövőképet és a rossz munkakörülményeket, azt gondolom, hogy a pályázati kiírásokkal lehetne kritikus pontokat pozitívan befolyásolni. A rezidenseknek feltett kérdések a képzés területén mutatkozó gondokat is érintik? 28 egészségügyi gazdasági szemle 2008/3.

3 Pályakép Eke Edit a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett 1991-ben diplomát. Ezt követôen között a Tempus program keretében egészségügyi menedzsment szakon posztgraduális képzésen vett részt ban szerezte meg okleveles egészségügyi szakmenedzser képesítését ban tett le belgyógyászat, majd 1999-ben nephrologia szakvizsgáját. A Debreceni Orvostudományi Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikáján dolgozott között; klinikai orvosként, majd szakorvosként. Az általános belgyógyászat mellett elsôsorban belgyógyászati intenzív terápia, nephrologia, dialysis, endocrinologia, cardiovascularis betegségek területén szerzett tapasztalatokat között orvosszakmai fordítást végzett, szakrendelést folytatott (nephrologia, diabetologia) és orvosi ügyeleti szolgálatban vállalt munkát ban csatlakozott a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképzô SE EMK csapatához Jelenleg szakértôként a központjában dolgozik. Az intézet graduális és posztgraduális oktatásában történô részvétel mellett kutat és nemzetközi projektekben dolgozik. Jelen kutatási spektrumunkban nem, de e fontos területre irányuló kutatási szegmens is van terveinkben. Sokak véleménye, hogy a jelenlegi rezidensi rendszer csupán kitolja az egyetemet, és nem alkalmas arra, hogy gyakorlatorientált szakmai felkészültséget adjon. A rezidensek gyakran említik, hogy helyfüggő, miként kezelik őket és hogyan foglalkoznak velük. Amennyiben például születne olyan pályázati kiírás, mely lehetővé teszi, hogy a képzés gyakorlatorientált, integratív, akár multidiszciplináris fejlesztése bekövetkezzék, vagy a csapatmunkát előtérbe helyező fejlesztések történnének, az elindíthatna egy, hosszú távon a szakma egészére jótékonyan ható szemléletváltozást. A kutatások folyamán a pályaelhagyás tekintetében is szereztek tapasztalatokat? Kérdés, ki hogyan definiálja a pályaelhagyást. Az orvosi szakmát tekintve kutatóként az a véleményem, hogy pályaelhagyó, aki nem lesz gyakorló- vagy a gyógyításhoz nagyon közel álló pl. kutatóorvos, hanem teszem azt a gyógyszeripar területén vállal munkát, amely egyébként a legnagyobb elszívó szektor. A gyógyszercégek hirdetései alapján ezt tendenciának tartom. Az ő szempontjukból érthető, hogy már a kezdő orvosokat is szívesen alkalmazzák, de még inkább, később is csábító erőt jelentenek: jól képzett, magas szintű szaktudással és kapcsolati hálóval rendelkező embereket keresnek. Cserébe kompetens ajánlatot tudnak tenni az ellátórendszerrel szemben. Az orvosoknál az ápolókkal szemben egyébként kisebb arányú a képzés befejezését követő, későbbi lemorzsolódás. A képzés és e kérdés kapcsán egyaránt fontos amiben teljesen egyetértünk Balogh Zoltán MESZK-elnökkel, aki rendszeresen felhívja erre a figyelmet, hogy ha napjainkban megszületnek az emberi erőforrás biztosítására a megfelelő lépések, akkor is csak 5 10 év múlva lesz eredmény belőlük! Érdemes volna hát a pályaelhagyás vizsgálatakor kirajzolódó tendenciákból is levonni a következtetéseket. Milyen rálátással bírnak a hiányszakmák alakulására? Léteznek a közismert és a klasszikus hiányszakmák, mint az aneszteziológia, a radiológia, a patológia, pszichiátria. Ezek újabban kiegészülnek korábban nem ide tartozó szakmákkal, pl. gyerekgyógyászat, ideggyógyászat. A külföldi munkavállalás vonatkozásában ezek a szakmák eredményeink szerint fokozottan sérülékenyek. Az Egészségügyi Engedélyezés és Közigazgatási Hivatalban követni lehet, hogy évente milyen korúak, hányan és milyen szakvizsgával kérnek igazolást külföldi munkavállaláshoz. (Ezek még mindig csak a szándékra vonatkozó adatok, de mivel minden irat beszerzése kb forintba kerül, így aki elindítja a hivatalos eljárást, feltehetőleg komoly elképzelésekkel bír.) Kutatásaink során azt tapasztaltuk, hogy a hiányszakmákban a külföldi munkavállalási szándék az átlagot meghaladó mértékű. Itt a külföldre vágyók aránya akár 100 százalék az adott mintában, amely legalábbis figyelmeztető előfordulási adat, már csak azért is, mert ami nálunk hiányszakma, az Európa más országaiban is az. A tőlünk tudatosabb emberi erőforrás-stratégiával rendelkező helyeken olyan motiváló faktorokat próbálnak ezen szakmák képviselői számára felállítani, ami könnyen elszipkázhatja az e területen dolgozókat. Hiányszakmák egyébként egészen hirtelen kialakulhatnak, különösen egy kis országban és elöregedő társadalomban, mint amilyen a magyar. A jelenségnek egyébként közvetve, a képzésre nézve is lehetnek káros következményei, hiszen az orvoslás egy tapasztalati szakma. Ha bizonyos szakmák nagy tudású képviselői elhagyják az országot, akkor a fiatal generációk képzése is sérül. Mit gondol a külföldi szakmai tapasztalatok előnyeiről? Újra hangsúlyoznám, hogy nem gondoljuk, hogy a migráció alapvetően negatív jelenség. Azért tartjuk ijesztőnek, hogy a szakvizsga előtt állók és az elsőévesek viszonylag nagy arányban gondolkoznak a külföldi munkavállaláson, mert a magyar egészségügyi rendszer jelenleg nem alkalmas arra, hogy a külföldön szerzett többéves tapasztalatot vagy szakvizsgát integrálja, és biztosítsa azt is, hogy az illető és a rendszer hoszszú távon is kompatibilisek legyenek egymással. Számos, egy ideig külföldön tartózkodó, majd hazatérő kollégától hallani, hogy egészen más egészségügyi kultúrába és rendszerbe, valamint más szakmai közegbe integrálódtak a határokon túl, melytől a magyar rendszer nagyon eltér. Természetesen egészségügyi gazdasági szemle 2008/3. 29

4 embere és egyéni sorsa válogatja, de a visszailleszkedés nehézségei is sokakat elrettenthetnek, ezért ezt a folyamatot is tudatosan ösztönözni és segíteni kellene. Aki például a svéd egészségügyi rendszerben pár évet dolgozva azt látja, hogy orvosi tevékenységét egy sokkal kevésbé merev és hierarchikus rendszerben végezheti, munkaadói mindent elkövetnek, hogy ne csak ő, hanem a családja is jól érezze magát, s teszik ezt a célból, hogy értékes munkájával minél tovább szolgálja az adott intézményt, annak nagyon nehéz lehet visszajönni. Minél fiatalabban vállal egy orvos külföldi munkát, annál nehezebb a visszailleszkedés olyan közegbe, amely más kultúrájú, és adott esetben az a feszültség is terheli, hogy a többi, idősebb kollégának még nem volt ilyen lehetősége. Napjainkban hogyan értesülnek a lehetőségekről a fiatal orvosok? Ismeretségi körökben, migrációs hálózatokba kapcsolódva, interneten, hirdetések útján stb. Számos orvoskollégától hallottam továbbá, hogy különösen az uniós csatlakozás idején meglehetősen agresszív volt a nemzetközi munkaerő-közvetítő cégek tevékenysége. Ha egy ügynökség el akar jutni az adott célcsoporthoz, akkor el is jut, és ha számosan vannak, akik csak a megfelelő lehetőségre várnak, akkor azok az orvosok vagy orvostanhallgatók kaphatnak olyan ajánlatot, melyet elég vonzónak találnak. Ugyanakkor megkérdeztünk Magyarországon egészségügyi munkaerő-közvetítésben jártas cégeket, melyek képviselői hangsúlyozzák, hogy az európai munkaerőpiacra bárki beléphet a kontinensről, valóságos verseny folyik. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a kiválogatási folyamatban a legrátermettebbeket gyűjtik össze, vagyis azokat, akik nemcsak a nyelvet beszélik jól, hanem a szakmában is kiemelkedőek. Másrészt szó sincs arról, hogy külföldön olyan könnyű lenne megfelelő munkát kapni. Itt lép be azonban az említett migrációs hálózatok szerepe. Többször említette, hogy a kutatások során csupán a szándékot tudják mérni. Vannak adataik emellett a valóban külföldön dolgozó magyar orvosi diplomát szerzettek számát illetően is? A külföldi regisztrációs hivatalokkal is megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot, hogy képet kaphassunk erről. Sok országból reagáltak. Összevetve a visszajelzéseket a kutatási eredményeinkkel és az Egészségügyi Engedélyezés és Közigazgatási Hivatalnál megjelenő számokkal, azt tapasztaltuk, hogy egyrészt kutatásunk helytálló nagyságrendeket mér, másrészt a külföldön regisztrált orvosok száma nagyjából arányban van a hivatalnál éves szinten külföldi munkavállaláshoz szükséges dokumentumokat kérők számával ben kértük akár visszamenőleg is a többi országtól az adatokat. Ekkor 2065 volt azoknak a Magyarországon végzett regisztrált orvosoknak a száma, akik a válaszukat elküldő országokban regisztrált munkaerőként dolgozhattak, az engedélyezési hivatalnál május 1-jétől összesen 2218 orvosnak adtak engedélyt. Milyen mértékű nyitottságot tapasztalnak az ágazatvezetés részéről a kutatások eredményeire vonatkozóan, mennyire kívánják figyelembe venni ezeket az adatokat, és bevonni önöket a módszertani munkákba? Eddig a mi tapasztalataink ezen a téren igen vegyesek. Egyfajta hárítást éreztünk sokak részéről az eredmények igénylését és felhasználását illetően. Ugyanakkor el kell mondani, hogy időről időre vannak jó kezdeményezések Magyarországon, melyek azonban néhány rendszeresen előforduló hiba okán mégsem valósulnak meg. (Így például megszületett a Vitaanyag az egészségügyben dolgozók helyzetéről c. munka, mely Kökény Mihály minisztersége idején látott napvilágot, vagy a Rácz Jenő idején született Fehér Könyv. Mindkettő az egészségügy emberi erőforrás-stratégiáját kívánta kialakítani.) Úgy tűnik, hogy a politikai változásokra olyannyira érzékenyek ezek a stratégiák, hogy értékük ellenére sem kerülhetnek át a gyakorlatba egy-egy kormányváltás után. A másik rendszeresen elkövetett hiba, hogy ezekről a kezdeményezésekről nem értesítik a széles szakmát. A szakma képviselői nem tudhatják, hogy a számukra fontos problémák valóban a döntéshozók számára is sürgősen megoldandó kérdések-e, vagy sem, hiszen frázisok szintjén mindig kiemelten kezelik ezeket, a tényleges lépések terén azonban mintha félnének az illetékesek szembenézni a tényekkel. Mind a szakma, mind pedig az egészségpolitikai irányítás részéről sokkal nagyobb kölcsönös tiszteletre lenne szükség, hogy a párbeszéd konstruktívvá válhasson. Tudomásul kell venni, hogy a szakmai szervezetek fenntartásokkal fogadnak olyan tervezeteket, melyekről úgy érzik: a megvitatásába nem vonták be őket, vagy nem megfelelően tették ezt és/vagy nem vették érdemben figyelembe észrevételeiket. Itt azonban érzékelhető változás, például úgy tudjuk, hogy a rezidensképzési rendszer átalakítása során folyamatos egyeztetések zajlanak. Ezek a problémák persze nem kizárólag az egészségügyi ágazatot érintik. Sajnos Magyarországon általánosan nincs kultúrája a konszenzuskeresésnek és a kölcsönös tiszteletadásnak, a személyeskedés nélküli vitának. Az egészségügyi ágazatban fenntartható stratégia kidolgozására irányuló dokumentumok harmadik jellemző hibája pedig az, hogy bár igyekeznek áttekintést nyújtani a helyzetről, a kapacitások, gyakorlati eszközök és megvalósíthatóság számba vételét nem erősítik kellőképp. Az egészségügyi szakmák képviselőinek csökkenő tendenciája magyar jelenség? Az egészségügyi emberi erőforráshiánya Európában és a világon mindenütt óriási problémát jelent. A Europian Observatory nemrég jelentetett meg kiadványt ebben a témában, és a WHO is ezen kérdéskörnek szentelte 2006-os évi riportját. Az Observatorium dokumentumban leírják, hogy semmilyen egészségügyi rendszer átalakítás nem végezhető el sikeresen, ha nem dolgozzák ki hozzá az egészségügyi emberi erőforrások megfelelő kezelési stratégiáját. Magyarországon mi már az elmúlt években is megszerveztük Emberi erőforráskrízis az egészségügyben c. konferenciasorozatunkat, melyek egyrészt sikerrel zajlottak, sajnos azonban a döntéshozók magas szinten alig képviseltették magukat ezen eseményeken. Minthogy az ilyen rendezvényeknek éppen az a célja, hogy lehetővé tegyék a párbeszédet, nagyon reméljük, hogy idei, júniusban megrendezésre kerülő egészségügyi emberi erőforrás-fórumunk ezen a téren is áttörést hoz majd. Mondana néhány szót az idei fórumról? Az egészségügyben az emberi erőforrás a legfontosabb tényező, ugyanakkor a változó környezetben, az elöregedő társadalomban, folyamatosan módosuló készségigényekkel bíró szakembereknek kellene rendelkezésre állniuk. Ez egész Európában és a világon is kihívást jelent, így fórumunk európai, illetve világösszefüggésben vizsgálja a kérdéskört. 30 egészségügyi gazdasági szemle 2008/3.

5 A rendezvényre számos külföldi előadó érkezik, pl. egy litván szakértő, kinek hazájában számos szempontból hasonló volt a kiindulási pont az egészségügyi emberi erőforrás tekintetében, mint nálunk, ott azonban már elkészült átfogó stratégia. Megvitatjuk majd az Európai Unió egészségügyi emberi erőforrások vonatkozásában készülő policy dokumentumát. Szeretnénk a képzés fejlesztését is elősegíteni, hogy a munkaerőpiac és a képzés között dinamikus kapcsolat alakulhasson ki. (Ez a tendencia már számos szakmában előrébb jár az egészségügyben tapasztaltaknál.) Említettem, a most végzősök kis számban kívánnak olyan területen elhelyezkedni, ahol a legnagyobb igény lenne rájuk, ez azonban befolyásolható lenne. A pozitív hatásgyakorlásnak az alapvető feltétele azonban az, hogy a munkaerőpiacról olyan visszajelzések érkezzenek, melyek ténylegesen lecsapódhatnak a képzésrendszerben, aminek pedig nyitottá kell válnia az ilyen hatások figyelembevételére. A világszinten is megmutatkozó orvoshiánynak szintén egyik kiváltó tényezője az egészségügyben dolgozók erkölcsi megbecsülésének hanyatlása? Az orvostársadalom és az ápolók megbecsültsége Európában, sőt a világon mindenhol rendkívül magas szintű. Sokkal inkább a külföldön is adott problémákban kell az egészségügyi dolgozók hiányát keresni. Először is öregedik a társadalom, így az ellátó személyzet is. Másfajta igény jelentkezik, és másfajta készségekre van szükség az egészségügyi munkaerő vonatkozásában, mint korábban, és azt sem szabad elfelejteni, hogy ez az egyik leginkább emberpróbáló szakma. Magyarországon egyrészt a társadalom egészében végbemenő negatív folyamatok része, hogy nem becsülik az orvosokat és az egészségügyi szakdolgozókat, hiszen például a pedagógusokat és több más csoportot is hasonlóan sok igazságtalan támadás is éri. A mostanit megelőző időszakban az is pluszteherként hatott, hogy az ágazat vezetői közt is akadtak, akik nemhogy megvédték volna a szakmát, hanem nehezítették a helyzetét az egyébként is meglévő közhangulat és a média szenzációéhségén túl. A társadalom azon része azonban, aki szorult már egészségügyi ellátásra és a saját szemével látta, hogy milyen körülmények között, hogyan dolgoznak az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók, gyakorta megváltoztatja korábban esetleg negatív véleményét. Nem megfelelő munkát végző személyek sajnos minden szakmában vannak, ám az egészségügyben a nagy többség tisztességgel és hivatástudattal végzi a neki jutott iszonytató mennyiségű munkát. Ezért működik még egyáltalán az ellátórendszer. egészségügyi gazdasági szemle 2008/3. 31

Migráció a magyar orvosok körében

Migráció a magyar orvosok körében Transznacionalizmus és integráció Migráció Magyarországon a második évezred első évtizedében KSH 2010. május 17. Migráció a magyar orvosok körében Dr. Eke Edit, Girasek Edmond, Dr. Szócska Miklós Semmelweis

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Miért jönnének vissza a fiatal orvosok? Magasabb GDP-részesedést az egészségügynek!? Dr. Dénes Tamás Magyar Rezidens Szövetség

Miért jönnének vissza a fiatal orvosok? Magasabb GDP-részesedést az egészségügynek!? Dr. Dénes Tamás Magyar Rezidens Szövetség Miért jönnének vissza a fiatal orvosok? Magasabb GDP-részesedést az egészségügynek!? Dr. Dénes Tamás Magyar Rezidens Szövetség Orvos motivációs életút KEZDETI CÉLOK EGYETEM REZIDENS LÉT - jó orvos akarok

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Milyen a betegbiztonság 2015-ben Magyarországon?

Milyen a betegbiztonság 2015-ben Magyarországon? Milyen a betegbiztonság 2015-ben Magyarországon? A Magyar Rezidens Szövetség és Szinapszis Kft. közös kutatásának eredményei szerint mind az átlagembereket, mind az egészségügyben dolgozókat aggasztja

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Szakmai szervezet Általános javaslatok Forráselosztás 2013 orvos - szakdolgozó - egyéb eü.-s Egyéb pénzügyi javaslat Emberi erőforrás intézkedési

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Információk a németországi egészségügyi munkavállaláshoz

Információk a németországi egészségügyi munkavállaláshoz Információk a németországi egészségügyi munkavállaláshoz Tisztelt érdeklődő! Cégünk, a Medikwork megalapításának fő célja, hogy professzionális munkaerő közvetítésével megállítsuk, illetve lelassítsuk

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

8. Napirend Orvosi rendelő felújítása pályázati lehetőség ELŐTERJESZTÉS. Orvosi rendelő felújítása és akadálymentesítése

8. Napirend Orvosi rendelő felújítása pályázati lehetőség ELŐTERJESZTÉS. Orvosi rendelő felújítása és akadálymentesítése 8. Napirend Orvosi rendelő felújítása pályázati lehetőség 8. Napirend ELŐTERJESZTÉS Orvosi rendelő felújítása és akadálymentesítése Tisztelt Képviselő-testület! Kiírásra került néhány, az önkormányzatokat

Részletesebben

Democracy for the people by the people opinion law rights vote

Democracy for the people by the people opinion law rights vote Democracy for the people by the people opinion law rights vote Policy Suggestion Booklet Fiatalok és a demokrácia projekt Cipruson A projekt, amit az Európai Unió, Fiatalok Lendületben Programja támogat,

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről 2013 A szakképzés munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött, meghatározott időtartamú törzsképzési és szakgyakorlati időből áll. (A jelölt

Részletesebben

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Munkaerőpiac igények a. felnőttoktatási modell

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Munkaerőpiac igények a. felnőttoktatási modell 2008. február 25. Szabadka Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Munkaerőpiac igények a Vajdaságban és a regionális felnőttoktatási modell Fiatalok bizonytalan jövőképe - Egyetem választáskor kudarckerülő magatartás

Részletesebben

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország Vasas Szakszervezeti Szövetség Magyarország Ideiglenes foglalkoztatás Az atipikus foglalkoztatás térnyerése folyamatos Európa szerte. Egyre több munkavállaló dolgozik a tipikustól a szerződéses jogviszony

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Piackutatás Módszertan Kérdőíves kutatás, elemzés. A célcsoport elérése kvantitatív és kvalitatív elérési úton valósulhat meg a leghatékonyabban.

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Gyakornoki képzési program

Gyakornoki képzési program Gyakornoki képzési program A a MediaGo Holding független érdekszövetség tagjaként jött létre 2009-ben. Missziónk a pályája elején lévő fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítése, ezen keresztül a strukturális

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?)

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?) DIÁKOK Előzmények a múlt: az egyetem előtti időszak Hol született? Meséljen a családjáról! (szülei foglalkozása, iskolai végzettsége, lakóhely típusa, testvérek száma) Hova járt középiskolába? (Milyen

Részletesebben

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-megismerési módszertanának és munkaerő-piaci összhangvizsgálatának fejlesztése

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-megismerési módszertanának és munkaerő-piaci összhangvizsgálatának fejlesztése Varga Péter 2014. február 18. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-megismerési módszertanának és munkaerő-piaci összhangvizsgálatának fejlesztése Tartalom 1. NFSZ feladatai, szervezete 2. Fejlesztési

Részletesebben

Az elearning szerepe és perspektívái az orvos-továbbképzésben

Az elearning szerepe és perspektívái az orvos-továbbképzésben Az elearning szerepe és perspektívái az orvos-továbbképzésben Bodnár Károly, Kristóf Zsolt DE-EK Nyíregyháza Az elearning szerepe és perspektívái az orvos-továbbképzésben 1. Bevezetés téma aktualitása

Részletesebben

A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése -

A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai. - statisztikai adatok másodelemzése - TÁMOP-1.4.-1/1.-1-000 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok pályaválasztási motivációi és munkahely választási szempontjai - statisztikai adatok másodelemzése - 14. február 7. Készítette:

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Dr. Endrei Dóra orvos-igazgató Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Dr. Saághy Andrea Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fıigazgatóság Közgazdasági Igazgatóság

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az intézetbe érkező külföldi ápoló tanulóknak mutassa be a sürgősségi betegellátás magyarországi rendszerét, ismertesse a progresszív ellátás elméletét! Az ismertetés során az alábbi szempontokra

Részletesebben

A mobilitás jelentősége az Európai Unióban

A mobilitás jelentősége az Európai Unióban A mobilitás jelentősége az Európai Unióban Bokodi Szabolcs felsőoktatási csoportvezető Tempus Közalapítvány Balatonszárszó, 2013. augusztus 10. A Tempus Közalapítvány tevékenységi köre A mobilitás előzményei

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

A 2012. évi fekvőbeteg struktúraátalakítás folyamata. 2012. április 26. Dr. Cserháti Péter

A 2012. évi fekvőbeteg struktúraátalakítás folyamata. 2012. április 26. Dr. Cserháti Péter A 2012. évi fekvőbeteg struktúraátalakítás folyamata 2012. április 26. Dr. Cserháti Péter Szakmapolitikai háttér Jogalkotás (2 törvénycsomag + 2 korm.r. csomag bérfejlesztés, államosítás, struktúra átalakítás,

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás?

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? 2.0* Készítette: Szakál Ferenc Pál *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak lehetnek, így azok tartalmáért e változat

Részletesebben

Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon. Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia

Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon. Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia Fizetés és juttatások A környező infrastruktúra minősége Helyszín (ország,

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉHEZ 1

KÉZIKÖNYV A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉHEZ 1 Szervezeti és Működési Rend 7. sz. melléklete A Diplomás Pályakövetés rendszere, működtetése KÉZIKÖNYV A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZERÉHEZ 1 Tartalom: 1.) Bevezető 2.) Intézményi

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER BESZÁMOLÓ a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TÁMOP 4.1.1.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez - más szakterületek, ágazatok esetében és szakmaközi komplexitásban is megvalósítható- I. Célja: 1. Alakuljon helyi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s

HÍRLEVÉL. I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s I V. é v f o l y a m 1. s z á m 2 0 1 4. m á r c i u s HÍRLEVÉL A TARTALOMBÓL: Kihívások és lehetőségek a felsőoktatásban 1 A 10. MELLearN Konferencia programja 2 MELLearN hírek 4 A MELLearN Felsőoktatási

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Elvándorlás lélektana

Elvándorlás lélektana Elvándorlás lélektana Kiss Paszkál ELTE Társadalom és Neveléspszichológiai Tanszék Két kérdés Ki szeretne néhány hónapra külföldre menni? Ki volt már rövid ideig külföldön tanulni, dolgozni? 100% 90% 80%

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest)

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest) A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai Prof. Simon Tamás 1, Gellénné Rezsnyák Erika 2, dr. Kiss Istvánné 3, Kreicsi Mária 4, Bak Imre 5, Szentmiklósi Judit 6 ( 1 Magyar Rákellenes

Részletesebben

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA 1 Előzmények (az NKTH támogatás elnyerése után) Kickoff meeting (március 18.) Platform vezetőség Titkárság Munkacsoportok

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21.

Visszajelző kérdőív NYILVÁTARTÁSI SZÁMA 2014/OFŐ/II. KITÖLTÉS DÁTUMA 2014. március 21. Visszajelző kérdőív "Fogadd el, fogadj el!" Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére Kedves Hallgató! KÉPZÉS IDEJE 2014. február

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések

Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések Foglalkoztatottság és munkanélküliség 193000 15500 191000 189000

Részletesebben

Fejlődés és fejlesztés, középpontban a munkaerő mobilitás és flexibilitás Németh Kinga, 2011.06.07.

Fejlődés és fejlesztés, középpontban a munkaerő mobilitás és flexibilitás Németh Kinga, 2011.06.07. Fejlődés és fejlesztés, középpontban a munkaerő mobilitás és flexibilitás Németh Kinga, 2011.06.07. Tartalom I. A munkaerő mobilitás és flexibilitás elméleti háttere II. Munkaerő mobilitás és flexibilitás

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond

Nemzetközi és hazai HRH projektek. Dr. Eke Edit Girasek Edmond Nemzetközi és hazai HRH projektek Dr. Eke Edit Girasek Edmond Joint Action on European Health Workforce Planning and Forecasting (JAHWF) Nagyívű nemzetközi összefogás (közös fellépés) az Európai Unió egészségügyi

Részletesebben

A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata

A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata 257 A Magyar Építőipar Kht. fejlesztési javaslata A Magyar Építőipar Közhasznú Társaságot az Európai Uniós csatlakozásra való hatékonyabb felkészülés érdekében

Részletesebben

Dobai Korcsmáros Enikő Migrációs hajlandóság hallgatói mobilitás

Dobai Korcsmáros Enikő Migrációs hajlandóság hallgatói mobilitás Dobai Korcsmáros Enikő Migrációs hajlandóság hallgatói mobilitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A kutatás célja Primer kutatás Online kérdőíves

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS. szolgáltatás leírás. ahogy a Viapan Group csinálja!

MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS. szolgáltatás leírás. ahogy a Viapan Group csinálja! MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS szolgáltatás leírás ahogy a Viapan Group csinálja! A Viapan Groupról röviden A Viapan Group egy márkanév, garancia a minőségi szolgáltatásra. Cégcsoportunk több HR szolgáltató cégből

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata Dr. Kukely György cégvezető Terra Studio Kft. Terra Studio Kft. A stratégiai környezeti vizsgálat 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint stratégiai környezeti vizsgálat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

2. A járási állami közigazgatási hivatalnak biztosítania kell a Program intézkedéseinek végrehajtását, illetve azok finanszírozását.

2. A járási állami közigazgatási hivatalnak biztosítania kell a Program intézkedéseinek végrehajtását, illetve azok finanszírozását. Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 16-ої сесії VI скликання від 05.12. 2013р. 305 м.берегово _ VI _összehívású_16_ülésszaka 2013.12.05.én kelt 305

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ Jelen dokumentum célja, hogy a közösségi alapítvány szervezése mellett elköteleződött személyeknek iránymutatásként,

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

50 év felettiek foglalkoztatásának szokásai

50 év felettiek foglalkoztatásának szokásai 50 év felettiek foglalkoztatásának szokásai a magyar vállalatok körében Viapan Group tanulmány Viapan Group kutatás az 50 év felettiek foglalkoztatási szokásairól A tanulmány a Munkástanácsok Országos

Részletesebben

Fővárosi önálló lakhatási programok közterületen élők számára. Balogi Anna Fehér Boróka Teller Nóra. BMSZKI - Városkutatás Kft./FEANTSA.

Fővárosi önálló lakhatási programok közterületen élők számára. Balogi Anna Fehér Boróka Teller Nóra. BMSZKI - Városkutatás Kft./FEANTSA. Fővárosi önálló lakhatási programok közterületen élők számára Balogi Anna Fehér Boróka Teller Nóra BMSZKI - Városkutatás Kft./FEANTSA Bevezető 3 innovatív fővárosi kezdeményezés alapvetően eltérő forrással/szemlélettel

Részletesebben

Azonnali beavatkozást sürget a hálapénz problémájának megoldása

Azonnali beavatkozást sürget a hálapénz problémájának megoldása Azonnali beavatkozást sürget a hálapénz problémájának megoldása A Magyar Rezidens Szövetség a Hála-Pénz - Hálát a betegtől, Pénzt az Államtól Kampányának keretében a Szinapszis Kft. segítségével piackutatásokat

Részletesebben

Onkológiai betegek palliatív ellátása Dr. Benyó Gábor (Magyar Hospice-Palliatív Egyesület)

Onkológiai betegek palliatív ellátása Dr. Benyó Gábor (Magyar Hospice-Palliatív Egyesület) Onkológiai betegek palliatív ellátása Dr. Benyó Gábor (Magyar Hospice-Palliatív Egyesület) I. Bevezetés A rákbetegség hazánk második leggyakoribb haláloki tényezője Évente 32.000 ember hal meg rákbetegségben

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089 Ismertető a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. Fecske Családok Átmeneti Otthona Gyermekek és fiatalok integrációs programja TÁMOP -5.2.5 / 08 /1 / A Gyermekvédelmi komponens pályázatáról TÁMOP- 5.2.5-08/1-2008-0089

Részletesebben

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK

EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, TERVEK Prof. Dr. Németh Erzsébet Mit jelent a pénzügyi a) Nemzetközi kutatások: banki termékek ismertsége,

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel)

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Nap- és szélenergia kutatás és oktatás OMSZ 2014. május 29. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Ütőné dr. Visi Judit Kaknics-Kiss Barbara Kovács Enikő Miről lesz

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

Bevezetés, ráhangolódás

Bevezetés, ráhangolódás Beszélgetés Csoport helye: Edelény létszáma összesen (fő): 20 időpontja: 2010.11.26. ebből férfiak száma (fő) 8 moderátor: Lepsényi Ildikó életkor év (átlag vagy tól-ig) 12-18 Bevezetés, ráhangolódás 1.

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

Pozitív példák egy fejlődő régióból A HU-RO/0901/277/2.2.2 számú önkormányzati szervezetfejlesztési projekt tapasztalatai

Pozitív példák egy fejlődő régióból A HU-RO/0901/277/2.2.2 számú önkormányzati szervezetfejlesztési projekt tapasztalatai Pozitív példák egy fejlődő régióból A HU-RO/0901/277/2.2.2 számú önkormányzati szervezetfejlesztési projekt tapasztalatai Debrecen, 2012. február 17. (péntek) Dr. Ujhelyi Mária, egyetemi docens Debreceni

Részletesebben