KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: /2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u. 8-9.) fémhulladék előkezelési tevékenység bővítésének előzetes vizsgálati eljárása Előadó: Horváth Kinga dr. Szilágyi Dávid Fülöp Júlia Rétvári István Skót Béla Kiss Enikő Markovits Péter Memon Szilvia Zsille Ákosné H A T Á R O Z A T A METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u. 8-9.; a továbbiakban: Kérelmező) megbízásából a Green FRAME Bt. (1037 Budapest, Zúzmara u. 4. fszt. 1.; a továbbiakban: Tervező) által elkészített és benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció és kérelmére indított, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás alapján megállapítom, hogy a Kérelmező által végzett fémhulladék előkezelési tevékenység bővítésének jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A tevékenység csak a Felügyelőség külön eljárása alapján kiadott hulladékgazdálkodási engedély, valamint vízjogi fennmaradási engedély birtokában végezhető. I. ALAPADATOK: Helye: 2030 Érd, Délibáb u. hrsz. 097/8. és 097/9. L e v e l e z é s i c í m : B u d a p e s t, P f. : E - m a i l : k o z e p d u n a v o l g y z o l d h a t o s a g. h u T e l e f o n : , T e l e f a x : H o n l a p : h t t p : / / k d v k t v f. z o l d h a t o s a g. h u Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 11. Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: ig, péntek: ig Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: , ig, péntek: ig

2 Megközelítése: A METAL BOY Kft. telephelye Érd város külterületén, a 7-es számú főút, ill. az M6-os autópálya mellett helyezkedik el. A vizsgált terület mind a 7-es számú főút felől, mind Érd város főútján át megközelíthető. Területe: 2844 m 2 A Kérelmező adatai: Neve: METÁL-BOY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Címe: 2030 Érd, Délibáb u Cégjegyzékszám: KSH: A tervezett tevékenységet jellemző alapadatok A Kérelmező telephelyén érvényes engedélyek birtokában nem veszélyes hulladékok begyűjtését és előkezelését, valamint veszélyes hulladékok begyűjtését végzi. A KTVF: /2010. iktatószámú határozat értelmében a hulladék birtokosaitól 1250 t/év nem veszélyes hulladék begyűjtésére és a telephelyen belüli előkezelésére van engedélye. A veszélyes hulladékok begyűjtését a KTVF: /2008. iktatószámú határozat alapján végzi. A Kérelmező a nem veszélyes hulladékok körét nem kívánja bővíteni, a begyűjthető és az előkezelhető fémhulladék mennyiséget kívánja megnövelni t/év mennyiségre. A beérkező hulladékok válogatása utáni szelektív elhelyezésére 3200 m 2 nyitott, betonozott kerítéssel körbekerített, olajfogóval, homokfogóval és csatornával ellátott terület biztosított. A hulladékokat szükség szerint bálázzák, vagy darabolják. Lakossági beszállítás A telephelyre beszállított hulladék %-át magánszemélyek, a lakosság szállítja be. A lakossági beszállítás vagy személygépkocsival vagy 3,5 tonnás gépjárművel történik. A napi forgalom: db gépjármű. Céges beszállítás Kb %-ot tesz ki az ipari cégektől beszállított fémhulladék, a cégek vagy 3,5 tonnás gépjárműveken vagy 16 tonnás kamionokkal szállítanak. A hulladékot termelő cégektől az elszállítást lehetőség szerint úgy szervezi a Kérelmező, hogy azok a telephelyére nem is érkeznek be, hanem közvetlenül a hasznosító cégekhez kerül elszállításra. Ez esetben a Kérelmező mintegy koordináló szerepet tölt be. A napi forgalom: 5-10 db gépjármű. A telephelyen begyűjteni és előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok: EWC kód 2 Megnevezés vasfém reszelék és esztergaforgács gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács közelebbről nem meghatározott hulladékok műanyag csomagolási hulladékok fém csomagolási hulladékok egyéb, kevert csomagolási hulladékok termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket

3 vasfémek használatból kivont berendezések, amelyek különböznek től ig felsoroltaktól használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek től arany, ezüst, rénium, ródium, palládium irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve ) fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve ) műanyag vörösréz, bronz, sárgaréz alumínium ólom cink vas és acél fémkeverékek kábelek, amelyek különböznek a től kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a , és kódszámú hulladékoktól lom hulladék A begyűjteni és előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok mennyisége: t/év. II. Környezetvédelmi előírások Vízvédelmi előírások: 1. A tevékenység végzése során be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet) 13. (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltakat. 2. Az ingatlanon bekövetkező havária esemény esetén a szakszerű kárelhárítást haladéktalanul meg kell kezdeni. A havária eseményről a Felügyelőséget és a vízbázist üzemeltető Érd és Térsége Víziközmü Kft.-t (2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.; a továbbiakban ÉTV Kft.) is azonnal értesíteni kell. 3. A hulladékkezelési tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: favr.) előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön. 4. A telephelyen a szállító járművek javítása, karbantartása és tisztítása nem végezhető. 5. A települési folyékony hulladék elhelyezése csak érvényes engedéllyel rendelkező befogadóba történhet. 6. A zárt csapadékvíz tároló medencéből származó, esetlegesen maradék szénhidrogén származékot tartalmazó víz elhelyezése csak érvényes engedéllyel rendelkező befogadóba történhet. 7. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról a Kérelmező köteles gondoskodni. 8. A tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a favr. előírásait. 3

4 9. A telephely burkolt felületeiről elfolyó csapadékvíz tisztítására szolgáló, egyedi tervezésű és kialakítású előkezelő berendezés nem rendelkezik a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996 (V. 22.) Korm. rendelet 3. (12) bekezdésében előírt létesítési és üzemeltetési vízjogi engedéllyel, ezért a 15. (1) bekezdése alapján a vízjogi fennmaradási engedélyt meg kell szerezni. Hulladékgazdálkodási előírások: 1. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben foglaltaknak megfelelően a tevékenységet a hulladékképződés megelőzésével, az esetlegesen keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésével, a hulladék hasznosításával, környezetkímélő ártalmatlanításával kell végezni. 2. A begyűjtött, előkezelt, illetve a hulladékkezelési tevékenység során keletkező hulladékokat vizsgálni kell. Amennyiben a hulladékok a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. (3) bekezdésében ismertetett veszélyességi jellemzőkkel bírnak, akkor veszélyes hulladéknak minősülnek és kezelésüknél a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 3. Az előkezelt, illetve a tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat kizárólag hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladékkezelő szállíthatja el és arra engedéllyel rendelkező kezelőnek adhatja át (hasznosításra, ártalmatlanításra). 4. A tevékenység során begyűjtött, előkezelt, illetve keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni, figyelembe véve a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet előírásait. 5. A hulladékkezelési tevékenység jelen előzetes vizsgálati dokumentációban szereplő megnövelt mennyiségekkel történő végzésének előfeltétele az érvényes hulladékkezelési engedélyben szereplő mennyiségek módosításáról szóló határozat jogerőre emelkedése, amire az ügyfél által benyújtott kérelem és az annak mellékleteként benyújtott jogszabályi követelményeknek megfelelő dokumentáció alapján kerülhet sor. Táj- és természetvédelemi előírások: A telephely Délibáb utca felé eső határán takarás céljából a termőhelynek és táji adottságoknak megfelelő, őshonos fajok alkalmazásával legalább egy sor fát kell telepíteni. Amennyiben a telepítést követő 2 éven belül az egyedek nem erednek meg, illetve elpusztulnak, a telepítést meg kell ismételni. A növénytelepítés határideje: április 30. Zaj- és rezgésvédelmi előírások: A létesítmény gépészeti berendezéseitől, a telephelyen belüli parkolásból, szállításból, rakodásból származó együttes zaj nem haladhatja meg a KTVF: /2008. számú határozatban előírt zajkibocsátási határértékeket. A zajterhelési határértékek teljesülését a hulladékhasznosítási engedélyezési dokumentációban műszaki számításokkal bizonyítani kell. Meg kell határozni a zajvédelmi szempontú hatásterületet, átnézeti helyszínrajzon azonosítható módon jelölni kell a legközelebbi zajtól védendő építményeket, területeket és a szabályozási terv szerinti építési övezeti besorolásokat. 4

5 III. Egyéb előírások Megállapítom, hogy jelen eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj mértéke Ft, azaz kettőszázötvenezer forint, amelyet a Kérelmező megfizetett. E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez négy példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség. A fellebbezési eljárás díja Ft, azaz százhuszonötezer forint, amelyet a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. INDOKOLÁS A Kérelmező által a tervezéssel megbízott Tervező a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen (a továbbiakban: Felügyelőség) a Kérelmező fémhulladék előkezelési tevékenységének bővítésére vonatkozóan előzetes vizsgálati dokumentáció és kérelem benyújtásával előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. A Kérelmező a Ft, azaz kettőszázötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat lerótta. A Felügyelőség megállapította, hogy a tervezett tevékenység a Rendelet 3. számú mellékletének 118. pontja - Fémhulladék gyűjtőhely (beleértve az autóroncstelepeket) fémfeldolgozással vagy újrahasznosításra történő előkészítéssel 5 db/nap gépjárműtől vagy 5 t/nap kapacitástól - alatt szerepel, azaz a Felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. A Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás megindításáról az ismert ügyfeleket értesítette. A Felügyelőség az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően a Rendelet 3. (3) és (4) bekezdései, valamint 29. (6) bekezdése értelmében hivatalában és honlapján, valamint a központi rendszerben (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárásról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat közhírré tétel céljából megküldte a tervezett tevékenység helye szerinti Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének. A Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése alapján elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket. A Felügyelőség megállapította, hogy a tevékenységgel kapcsolatban országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem feltételezhető. 5

6 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője március 30-án kelt, /4/2011. számú levelében tájékoztatta a Felügyelőséget arról, hogy tárgyi ügyben az előzetes vizsgálati eljárás megindításáról szóló közlemény kifüggesztése szabályszerűen megtörtént. A Felügyelőség figyelemmel a Ket. 44. (1) bekezdésében foglaltakra megkereste a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet) 32/A. (1) bekezdése és a 4. számú mellékletében felsorolt, jelen eljárásban érdekelt szakhatóságokat. A Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve március 4. napján kelt, /2011. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult a tervezett tevékenységhez, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartotta szükségesnek. Állásfoglalását az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvényben biztosított jogkörében, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott illetékességi körében eljárva, a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdése és a 4. számú mellékletében foglaltak szerint, a Ket a alapján állította ki. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője /3/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult a tervezett tevékenységhez, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartotta szükségesnek. * Külön-külön az egyes környezeti elemekre és a beruházás egyes környezeti hatásaira vonatkozóan - a rendelkező részben előírásként rögzítetteken túl - a következők szerinti értékelést tette a Felügyelőség, figyelembe véve a terület igénybevételének nagyságát (beleértve a kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is), a más természeti erőforrás igénybevételének, illetve használata korlátozásának nagyságát, a tevékenység kapacitásának vagy más méretjellemzőjének nagyságát, a tevékenység telepítése, megvalósítása és felhagyása során keletkező hulladék mennyiségét, veszélyességét, kezelhetőségét, a környezetterhelés nagyságát, jelentőségét, a baleset, üzemzavar kockázatának mértékét (különös tekintettel a felhasznált anyagokra és az alkalmazott technológiára), valamint a vonzerőt más jelentős környezeti hatású tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában. Mindezek alapján az egyes környezeti elemekre és a beruházás egyes környezeti hatásaira vonatkozóan a következők szerinti értékelést tette a Felügyelőség. Vízvédelmi szempontból Tárgyi ingatlanok az ÉTV Kft. által üzemeltetett Érd, Sasvárosi sérülékeny ivóvízbázis KTVF: /2010. számon előzetesen meghatározott hidrogeológiai B védőövezetén helyezkednek el. Ezért szakvéleményemet a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai alapján, az 5. számú mellékletének figyelembevételével adtam meg. Előírásaimat a favr. figyelembevételével adtam meg. A favr. 8. -a értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel, csak ellenőrzött körülmények 6

7 között történhet, és úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését. A rendelkező részben foglalt vízvédelmi kikötéseimet ennek figyelembevételével tettem. A telephely egésze vízzáró beton burkolattal burkolt és zárt rendszerű csapadékvíz elvezető, előkezelő rendszerrel rendelkezik. A csapadékvíz előkezelésre, összegyűjtésre majd megfelelő időközönként elszállításra kerül. A hulladék begyűjtési és előkezelési tevékenység normál üzemi körülmények között sem a talaj, sem a talajvíz minőségét nem veszélyezteti, jelentős környezeti hatás nem alakul ki. Hulladékgazdálkodási szempontból Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenység környezetre gyakorolt hatása nem jelentős. Kikötéseimet a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény, a hulladékok a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet valamint a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet alapján adtam. Táj- és természetvédelmi szempontból A beruházással érintett terület nem képezi részét országos jelentőségű védett vagy védelemre tervezett természeti területnek, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területnek. A dokumentáció fejezete bemutatja, hogy a telephely üzemelése során negatív tájképi hatásokat indukál. A Délibáb utca növényzete szegényes néhány akác, tuja és fenyő díszlik. A telephelyen belül zöldfelületet néhány cserép virág jelent. A Délibáb utcában a csekély növényborítás takarást nem biztosít. Kedvezőtlen látképi hatása van az üzemeléssel ill. a bővítéssel együtt járó megnövekedő gépjármű forgalomnak, a telephelyen áthaladó, ill. várakozó szállító- és egyéb járműveknek. Fentiek indokolják, hogy ennek enyhítése céljából, legalább a Délibáb utcai közterület felől indokolt növénytelepítés. Előírásaimat fentiek, valamint a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 7. -ának figyelembevételével adtam meg. Zajvédelmi szempontból Az előzetes vizsgálati dokumentációban leírtak alapján a tervezett hulladékhasznosító telep az M6 autópálya és a 7. számú főút északi oldalán, Gksz övezetbe sorolt gazdaságikereskedelmi területen helyezkedik el. Megközelítése az M6 autópályán és a 7-es főúton egyaránt biztosított a Délibáb utcához csatlakozó autópálya csomóponton, valamint a főúton megépült körforgalmú csomópontokon keresztül. A déli és délkeleti irányban a telephely bejáratával szemben, illetve a Délibáb utca túloldalán 880 m széles beépítetlen terület húzódik a 7-es számú főútig és az autópálya vonaláig. Övezeti besorolása Gksz., gazdasági-kereskedelmi terület. Ebben az irányban nincs épület. Keleti és északkeleti irányban a telephely bejáratától balra, a közvetlenül szomszédos ingatlan a Délibáb u. 12. szám alatti 097/8 hrsz.-ú jelölt ingatlan, ahol egy földszintes lakóház található. Övezeti besorolása Gksz gazdasági-kereskedelmi terület. Északi és északnyugati irányokban nagy kiterjedésű beépítetlen terület húzódik. Övezeti besorolása Gksz, gazdasági-kereskedelmi terület. A dokumentáció szerint megállapítható, hogy a telephelyen folytatott tevékenységtől származó zajterhelés kisebb a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben (a továbbiakban 27/2008. (XII. 3.) 7

8 KvVM-EüM együttes rendelet) előírt határértékeknél, illetve a KTVF: /2008. számú határozatban előírt értékeknél, azaz a tervezett bővítés mellett várható működési időtartamok mellett is teljesülnek. A kapcsolódó forgalomtól származó zajterhelés a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket nem haladja meg. Levegőtisztaság-védelmi szempontból Véleményemet az előzetes vizsgálati dokumentáció vizsgálata után a Rendelet, és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével alakítottam ki. A dokumentáció megfelel a Rendelet 4. számú mellékletében előírt tartalmi követelményeknek. A telephely Érd város külterületén helyezkedik el. A levegő minőségét alapvetően a város kibocsátásai, a szomszédos területeken folyó mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó légszennyezés, valamint a 7-es főút, illetve az M6-os autópálya forgalma által keltett légszennyező anyag kibocsátások együttesen határozzák meg. A telephelyen jelenleg pontforrás nem üzemel, és a jövőben sem kerül telepítésre. A bővítés eredményeként a telephely területén belül mozgó gépek és szállító eszközök üzemideje fog megnövekedni (napi 4 óra). A szállítási forgalom a közeli útszakaszon az alap légszennyezettség növekedését okozza, amely a meglévő, főutak forgalma által okozott légszennyezettséget csak csekély mértékben növeli meg, nincs kiemelkedően terhelő hatással a levegőminőségre. * Összességében az eljárásba bevont szakhatóságok, valamint a Felügyelőség szakértői az előzetes vizsgálat során a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró okot nem találtak. A tevékenység létesítésének és üzemeltetésének környezetre gyakorolt hatásait nem ítélték jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartották szükségesnek. A fentiekre tekintettel a Felügyelőség a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 71. (1) bekezdés a) pontja, valamint a 67. (2) bekezdése, a Rendelet 5. (2) bekezdés a) és ac) pontja értelmében - a Ket. 71. (1) bekezdésére és 72. (1) bekezdésére figyelemmel - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. A Felügyelőség az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak indokolását a Ket. 72. (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglalta a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A határozatot a Felügyelőség a Kvtv. 71. (3) bekezdése és a Ket. 80. (4) bekezdése alapján hivatalában és a honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá a Rendelet 5. (6) bekezdése alapján megküldi az eljárásban részt vett Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének, akik kötelesek a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni annak közzétételéről. A Jegyzők a határozat közzétételét követő öt napon belül tájékoztatják a Felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról. 8

9 A 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. (1) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is megküldöm. A dokumentációban nem került megjelölve, elkülönítve ismertetésre olyan adat, amely a Rendelet 4. számú mellékletének 3. b) pontja szerint államtitoknak, szolgálati titoknak minősül, vagy amely a Kérelmező szerint üzleti titkot képez. A határozat elleni fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezési határidőről a Ket. 99. (1) bekezdése rendelkezik. Az eljárási díjról a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet) 1. számú melléklete I. fejezetének 49. pontja, a jogorvoslati eljárás díjáról a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése alapján rendelkeztem. A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg. Jelen határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik a Ket (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény időben utolsóként történt kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. Budapest, április 29. Dolla Eszter s. k. igazgató 9

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. -a (7) bekezdésének c) és i) pontjaiban

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről OptiJUS Opten Kft. I 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 2014.2.25.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről A Minisztertanács az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény 53. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Összefoglaló... 3 1. Székhely, telephely, fióktelep... 8 1.1 Székhely... 8 1.2 Telephely... 10 1.3 Fióktelep,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3442-17/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: május 28. Tárgy: Csór, 0158/1

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről OptiJUS Opten Kft. I 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet

Részletesebben