Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye"

Átírás

1 Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum:

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Bevezetés... 3 I.1 A dokumentum célja, megközelítésünk... 3 I.2 A projektmenedzsment definíciója... 4 II Projektmenedzsment technikák projektfázisonként... 6 II.1 A projektdefiníció (előkészítés)... 6 II.2 Projektvégrehajtás II.3 A projektzárás III Tipikus hibák az önkormányzati projektvégrehajtásban IV Mellékletek

3 I Bevezetés I.1 A dokumentum célja, megközelítésünk Jelen módszertani-szakmai útmutató a PRINCE 2 strukturált projektvezetési módszertan alapján, a hazai önkormányzati szektor lehetőségeinek, és a GKIeNET több éves szakmai tapasztalataiból, saját belső módszertanából építkezve készült. Az útmutató közvetlen célja, hogy az önkormányzatok érdekeit szem előtt tartó, a hazai bevált gyakorlatokra építő szakmai, módszertani segédletként szolgáljon azok számára, akik projektet irányítanak, illetve abban részt vesznek. Célunk, hogy az olvasó értse, és hatékonyan alkalmazza a projektmenedzsmenthez kapcsolódó kifejezéseket, eszközöket, illetve a szakmai nyelvezetet beszélve oldja meg a napi projektfeladatokat. Célunk továbbá, hogy a napi feladatokhoz, döntésekhez, illetve a projektmenedzsmenthez kapcsolódó alapvető dokumentumok szerkezetéhez és tartalmához gyakorlati ajánlásokat fogalmazzunk meg. Mivel a PRINCE úgy készült, hogy bármilyen méretű projekteket is menedzselni lehessen az alkalmazásával, fontos hangsúlyozni, hogy jelen dokumentum a módszertanból egy kivonatot képez annak önkormányzat környezetben hozzáadott értéket képviselő elemeit összefoglalva. Fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink csak olyan mértékben alkalmazzák a módszertan elemeit, amely hatékonyan segíti az ellenőrzést egy adott projekt felett, de ne jelentsen a megnyerhető előnyökön túlmutató, például adminisztratív jellegű, többletráfordításokat. Jelen dokumentumot olyan szemléletben készítettük, hogy a módszertan ezen, valóban segítséget nyújtó elemeit foglalja össze. A projektmenedzsment módszertan alkalmazásának hozzáadott értéke, hogy ne kövessük el azokat a hibákat, amiket elődeink elkövettek, illetve alkalmazzuk azon metodikákat, amik elődeinket sikerre vitték. A projektmenedzsmentben nem egy adminisztratív többletfeladat, hanem az újszerű tevékenységek végrehajtása esetén maga a siker (azaz a határidők, minőségi elvárások tartásának) kulcsa. Jelen kézikönyv tartalma részben a mindennapi gyakorlat része az Önkormányzatnál, célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a jelenlegi működés során nem alkalmazott, de jelentős hozzáadott értéket képviselő elemekre. Jellemzően a hazai önkormányzatok nem alkalmazzák a projektmenedzsment módszertan elemeit, annak ellenére, hogy az önkormányzati munkában is egyre inkább jellemzőek az olyan feladatok, amelyek projektszerűek (meghatározott céllal, valamint idő- és ráfordítás kerettel rendelkeznek), valamint az azok végrehajtásával kapcsolatos határidőcsúszások, illetve nem megfelelő minőségű teljesítések súlyos anyagi vagy más természetű következményekkel járnak. A javasolt projektmenedzsment módszertani megközelítés előnyei: segíti a határidők, erőforrás- és költség tervek betartását; a minőségi kritériumok, és az ellenőrzési pontok beépítésével támogatja a termékek magas minőségét, az elvárások teljesülését; elősegíti a számon-kérhetőséget, és az ellenőrzést; jól láthatóvá teszi a projekt előrehaladását; 3

4 felszínre hozza a projekt emberi, technológiai kockázatait, csökkenti a kockázatok nagyságát, illetve bekövetkezési esélyét; támogatja, hogy a projekttevékenységeket a helyes sorrendben végezzék; támogatja, hogy a megfelelő időben szülessenek meg a projektet érintő döntések. I.2 A projektmenedzsment definíciója A projekt az a tevékenységrendszer, mely újszerű, jelentős méretű (nem azonnal átlátható), egyedi lefolyású (nem rutinszerűek az egyes munkafolyamatokhoz tartozó problémamegoldás), meghatározott cél elérése érdekében kerül végrehajtásra, valamint meghatározott idő, költség és erőforráskeretekkel rendelkezik. Projekt egy útfelújítás végrehajtása, projekt egy pályázat beadása, hiszen a végrehajtása újszerű, bonyolult, és meghatározott céllal, illetve idő és ráfordítás keretek közt történik, ugyanakkor folyamatszerű (azaz nem vagy csak kismértékben projektszerű) egy építési engedély kiadása, amely szabályozott, definiált, gyakran előforduló, ismétlődő tevékenységsor, amely ráadásul nem hoz létre lényegileg új eredményt. A projektmenedzsment képességek, eszközök és eljárások együttesének alkalmazása a projekt céljainak hatékony elérése érdekében. A hatékonyság jelen esetben a célállapotként megjelölt terjedelem tervezett minőségben, illetve tervezetett idő és költségkeretek betartását jelenti. A projektek jellemző keretrendszerét az alábbi ábra szemlélteti: Egy projekt általában az alábbi három szakaszra osztható: Projektdefiníció a projekt-ötlet felvetődése, a projekt keretrendszerének kialakítása; Projektvégrehajtás a projektfeladatok végrehajtása folyamatos előrehaladás követés, illetve kockázatkezelés mellett; Projektzárás. Minőség Projekt definíció Ráfordítás Projektek Idő Projekt lezárás Terjedelem Kozkázat 4

5 Jelen dokumentumban ezen három szakasz szerint mutatjuk be a módszertani elemeit. A jellemző projektszerű feladatok az önkormányzati munkában: Nagyobb horderejű előterjesztések elkészítése; Költségvetés-tervezés; Városfejlesztési feladatok; Pályázatok; Hivatali működés és szolgáltatásfejlesztés; Nagyobb rendezvények szervezése; Informatikai fejlesztések; Ellenőrzési projektek; Stb. 5

6 II Projektmenedzsment technikák projektfázisonként II.1 A projektdefiníció (előkészítés) A tágabb értelemben vett projekt minden esetben a projekt végrehajtás ötletének felvetődésével kezdődik. A munka súlyától, illetve a feltételezett projektérdekelti kör összetételétől függően a felvetés sorsa többféle lehet: A felvetések többsége bekerül a testületi napirendbe, elkezdődik az előterjesztési folyamat; A jegyzői hatáskörben végrehajtható projekt ötletek a Jegyzőhöz kerülnek. Miután a szóban forgó ötlet a megfelelő szintre eszkalálódott, megkezdődik az elindítással kapcsolatos döntés előkészítése, azaz elindul a projekt rendelkezésre álló adatokból történő, minél részletesebb definíciója. A testületi döntést igénylő önkormányzati projekt végrehajtása során az alábbi projektdimenziók definiálása szükséges, azaz az alábbi pontok kifejtését javasoljuk az előterjesztésekben (a jelenlegi előterjesztési gyakorlatban ezek gyakran csak részben szerepelnek): A projekt keretrendszere: o Projektfinanszírozás, projektköltségvetés, üzleti modell a döntéshozó tájékoztatása a finanszírozás módjáról, a projekt összköltségéről, illetve megtérüléséről. A költségtervezés lényege, hogy a projekt tevékenységeihez hozzárendeljük azok költségeit, majd ezt összevessük a projekthez rendelkezésre álló költségkerettel, illetve a pénzbeli erőforrások rendelkezésre állásának ütemezésével. A projekt működését biztosító emberi és technikai erőforrások költségét általában jól ismerjük, így ezeket felhasználva kikalkulálható a projekt várható működési költsége. A szállítói költségek törvényszerűen a projekt tevékenység tervének mérföldköveihez kapcsolandók, hiszen itt történnek a dokumentált átadás-átvételi folyamatok és teljesítésigazolások; o Határidők a döntéshozatalhoz szükséges főbb határidők (mérföldkövek) felsorolása elégséges; o Jogi modell a megvalósítandó célállapot, illetve a projektmegvalósítás jogi hátterének ismertetése. A vonatkozó jogszabályok felsorolása, a megfelelés tömör ismertetése; o Megvalósítandó cél, elvárt eredmény fontos kiemelni a két fogalom közti különbséget. A cél leírásakor a döntéshozó számára világossá tesszük, hogy a projekt végén milyen produktum kerül megvalósításra (pl. egy útfelújítási projekt esetében a felújítandó út helye, hossza, az új burkolat minősége, stb.; vagy egy pályázatírási projekt esetében maga a pályázati dokumentum). Míg az elvárt eredmény leírásakor távolabbra tekintünk. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy a projekt produktumának megvalósítását követően milyen hozadéka lesz annak az Önkormányzat számára (pl. egy útfelújítási projekt esetében az érintett lakosok 6

7 száma, a várhatóan bejelentésre kerülő panaszok számának csökkenése, a város arculatának fejlesztése stb.; vagy egy pályázatírási projekt esetében maga az elnyert forrás, illetve elindítható fejlesztés); o Ismert testületi szinten kezelendő kockázatok a testület számára kizárólag azon kockázatok ismertetése szükséges (azok ismertetése viszont nagyon fontos), amelyek egyrészt láthatóak a projekt ezen szakaszában, másrészt testületi szinten kezelendőek (pl. egy pályázati projekt esetén a szükséges önerő nincsen betervezve a költségvetésbe). Projekt érintettek: o Projektvezető Kijelölése kiemelten fontos. Javasoljuk, hogy amennyiben egy mód van rá, ne a jegyző kerüljön kijelölésre, hiszen projektmenedzsment oldalról inkább a projektportfólió menedzselése jegyzői szintű feladat, nem az egyes projekteké. A leginkább bevált gyakorlat, hogy a projekt végtermékéhez leginkább kapcsolódó önkormányzati terület vezetője kerüljön kijelölésre; o Projektkoordinátor Az operatív projektmenedzsment végrehajtója. Javasoljuk projektmenedzsmentben jártas kolléga megnevezését; o Projektet felügyelő A projekt felügyeletét ellátó személy, vagy testület. Olyan személy, vagy csoport kijelölése szükséges, aki érdekelt a projekt végrehajtásában, valamint hatalmában áll az esetleges projektkockázatok elhárítása. Önkormányzati projekteknél többnyire a testület, hivatali belső projektek esetében tipikusan a Jegyző kell, hogy a felügyeletet ellássa; o Egyéb projekt érintettek Minden olyan hivatali dolgozó, intézményi alkalmazott, külső vállalkozó, stb. aki az adott projekt kapcsán feladatokat kell, hogy végezzen (legyen az bármilyen jelentéktelennek tűnő feladat) megnevezésük kiemelten fontos, hiszen a projektvezető az esetek többségében nem lesz valamennyi érintett funkcionális vezetője, a projekt sikere érdekében mégis feladatokat kell hogy adjon nekik, illetve számon kell hogy kérjen tőlük. o Projekt minőségbiztosító Fontos megjegyezni, bár nem jellemző az önkormányzati gyakorlatban, hogy főleg a nagyobb kockázatú projektek esetében érdemes felkérni független szakértőt a projekt előrehaladásának, illetve szakmai színvonalának monitorozására. A projekt minőségbiztosító a projektvezetőhöz hasonlóan, de tőle függetlenül tesz jelentést a felügyelő felé. Az előterjesztésben szereplő fenti projektdimenziók természetesen csak felső szinten definiálják a projektet. Azok célja, hogy rájuk támaszkodva dönteni lehessen a projekt elindításáról. A projekt végrehajtóknak azonban részletesebben definiálniuk kell a a munka részleteit. Javasoljuk, hogy az önkormányzatnál kerüljön bevezetésre projekt-végrehajtási szabályzat (ennek tartalmára vonatkozóan a továbbiakban még fogalmazunk meg javaslatokat), és a szabályzat értelmében legyen automatikus az alábbi feladatok végrehajtása: Projekt Alapító Dokumentum (röviden PAD) készítése az előterjesztésben (amennyiben készült) található fent felsorolt információk, továbbá az alábbi tartalmi elemek összefoglalásának céljából 7

8 (PAD sablon mellékelve megtalálható az 1. számú mellékletben): Projektterv - A projektek tervezését nagyban megkönnyíti a speciális projektirányítást támogató szoftvereszközök alkalmazása. Ilyen eszköz például az MS Project, mely az egyszerű projekttervtől a részletes szakmai tervekig, illetve a hálótervező eszközökig minden jelentős funkciót támogat. Illetve a tervezésen túl a projekt menete során a projekt adminisztrálását és zárását is segíti. Egy MS Project-tel készített tervet illusztrál a lenti képernyőkivágás: Jellemzően a hazai önkormányzatok nem rendelkeznek MS Project licenc-szel, így jelen módszertani leírásban sem részletezzük/javasoljuk annak alkalmazását. Ettől függetlenül projekttervezésre szükség van, mert projekttervek megalkotása nagyban segíti a projekt átláthatóságát, követhetőségét. Amennyiben MS Projekt, vagy más projekttervezési céleszköz nem áll rendelkezésre, javasoljuk az MS Excel szoftver alkalmazását. A 6. sz. mellékletben található egy tervminta, amely MS Excel segítségével készült. Az Excel legfőbb gyengesége az MS Projekthez képest, hogy a menet-közbeni módosítások végrehajtásakor (amennyiben az egyes tervtáblák nem tartalmaznak konzisztens kereszthivatkozásokat)nem frissíti automatikusan a teljes tervet. Azaz valamennyi módosítás során az egész tervet át kell tekinteni és javítani. Státuszkövetés rendje Meg kell határozni, hogy milyen időközönként készítsen a projektvezető státusz jelentést a felügyelő (többnyire a testület, vagy a Jegyző) felé. A státuszjelentés valódi jelentősége a projekt határidőre, illetve megfelelő minőségben való végrehajtását fenyegető kockázatok bemutatása a felügyelő, azaz egy olyan személy vagy csoport felé, akiknek hatalmában áll azt elhárítani. 8

9 A státuszkövetés bevezetése a projektmenedzsment módszertan meghonosításának legfőbb hozzáadott értéke. Az önkormányzati projektek (pl. testületi határozatok végrehajtása) legnagyobb problémája, hogy előrehaladásuk követése nem elég erőteljes, a csúszásokra, nem megfelelő teljesítésekre utólag derül fény, amikor már nem lehet rajtuk változtatni. Kockázatkezelés menete a projekt előrehaladása során bekövetkeznek olyan események, amelyek a veszélyeztetik a határidők tartását és/vagy a projekt céljának (maradéktalan) teljesítését. A PAD-ban le kell fektetni, hogy a projekt érintettek felelőssége valamennyi tudomásukra jutott kockázatot továbbítani a projektvezető felé, a projektvezető felelőssége valamennyi kockázat továbbítása a felügyelő felé. Projektszervezet Nevesíteni kell valamennyi projektérintettet. Vállalkozó bevonásával végrehajtásra kerülő PRINCE módszertan tükörszervezet kialakítását írja elő. A tükörszervezet azt jelenti, hogy a projekt indítása során az önkormányzat és a szállító létrehozza a projekttagok olyan szervezetét, ahol a kulcspozíciókra az önkormányzat és a szállító is delegál felelőst: így lesz például projektvezető, és megrendelő oldali projektvezető, illetve szállító szakmai képviselője, és önkormányzat szakmai képviselője. A szervezet kialakítása során törekedni kell arra, hogy azonos súllyal legyen jelen a szállító és a megrendelő, így mindkét fél érdekei megfelelően képviselve legyenek. A döntéseket hozó szervezeti egységekbe (Projektvezetőség, Projekt Felügyelő) a PRINCE módszertan szerint a döntésképtelenség megelőzése érdekében mindig páratlan számú döntéshozót kell delegálni. A projekt önkormányzat által delegált tagjainak belső munkavégzési felelősségén túlmenően lesz egy projekten belüli felelőssége is, mely feladatokat a projektre szánható idő arányában kell megosztaniuk. Az alábbi előnyök miatt érdemes valamennyi projektet PAD készítéssel elkezdeni: A projekt sikere utólag mérhetővé válik, azaz könnyen megtehető a tervek és a megvalósulás összehasonlítása; A PAD szétküldhető a projekt érintettjeinek, akik ezáltal a projekt valamennyi lényegi dimenzióját (határidők, felelősök, elérhetőségek stb.) megismerhetik, folyamatosan elérhetik; Garantálja, hogy valamennyi érintett azonosan értse a projekt célját, menetét, illetve a projektben betöltött szerepeket; A projekt vezetőjének formális kijelölése írásban megtörténik. A projekt hivatalos indítását a Projekt Indító Értekezlet jelenti. Az értekezleten részt vesznek a projektvezető beosztású tagjai, illetve ennek során mutatkoznak be a szállító részéről a projektben részt vevő munkatársak is. A projektvezető ismerteti a projekt céljait, mérföldköveit, a projekt működési szabályzatát, a projekt értekezletek idejét, illetve a kezdeti feladatokat. 9

10 II.2 Projektvégrehajtás A projektek fázisai közül az egyik legösszetettebb feladat a projektek megvalósítása, a projekt megvalósítási fázisának irányítása. Adott esetben számos terület, vállalkozó, intézmény tevékenységét kell irányítani, és összehangolni. A projektvezető főbb feladatai a fázis során: A részletes tervek alapján, a feladatok személyre szóló kiosztása, számonkérése a projektvezetőnek törekednie kell írásban vagy -ben kiosztani a feladatokat. A projektterv elkészítése után fontos feladat a kritikus út azonosítása. A kritikus út a projektterv azon feladatainak lánca, amelyek a projekt átfutási idejét meghatározzák, más szóval, amely feladatok csúszása közvetlenül a projekt véghatáridejének csúszását is előidézi. Elemzésével szintén elérhető, hogy a projektvezető megismerje, hogy a tevékenységek párhuzamosításával, az erőforrások elosztásának változtatásával, illetve kiegészítő erőforrások bevonásával milyen esetben képes a projekt időtartamát csökkenteni. Vagy adott esetben a projektre allokált erőforrásokat csökkenti amellett, hogy a véghatáridő nem módosul. Értekezletek vezetése Az értekezlet vezetőjének számos kötelezettsége van, amelyek elmulasztása csökkenti az értekezletek hatékonyságát, és a tagok motiválását is negatívan befolyásolhatja. Ilyen kötelezettség az, hogy az értekezlet vezetője: o Napirendet készít, o Gondoskodik a szükséges helyiségről, valamint a dokumentumok rendelkezésre állásáról, o Nem engedi, hogy a résztvevők eltérjenek a tárgytól! o Tisztázást és magyarázatot kér, ha a résztvevők nem fejtik ki pontosan az álláspontjukat, o Olyan légkört teremt, amelyben minden résztvevő szabadon és őszintén tud kommunikálni, o Az értekezlet végén összefoglalja, hogy mire jutott a team és mi lesz a következő lépés. Nagyon hasznosnak tartjuk, és egyben javasoljuk valamennyi projekt kapcsán ún. feladatlista vezetését. A feladatlista nem egy hivatalos dokumentum, hanem egy amolyan segédlet a projektvezető számára, amiben egyben rögzítheti a megbeszéléseken elhangzott, vagy más módon keletkezett projektfeladatokat/határidőket/felelősöket. Ezen eszköz segítségével könnyedén átlátható, hogy adott pillanatban milyen feladatok megkezdését kell elindítani, illetve mely feladatok vannak végrehajtás alatt. A feladatlista kapcsán egy sablon található a 5. sz. mellékletben. A projekt működési kockázatainak felismerése, és azok kezelése A kockázat a projekt sikerét, illetve terveknek megfelelő erőforrás felhasználást veszélyeztető esemény 10

11 bekövetkezésének a valószínűsége. A rendszeres projektértekezletek napirendi pontjává kell tenni a kockázatok felvetését, és azok kezelésére határidőt kell szabni, a nyitott kérdéseket napirenden tartani. A problémák a projektvezetőnek azonosítania kell, és a kockázati eseményekről a projektvezető felelőssége nyilvántartást vezetni. Az azonosított kockázatok kezelésére javaslatot kell kidolgozni, mely optimális esetben megoldja a problémát, de ha ez nem lehetséges, vagy nem gazdaságos, akkor áthidaló megoldást kell találni. A kockázatok nyilvántartására alkalmazható sablont jelen dokumentum 4. sz. melléklete tartalmazza. Jelentősebb kockázatok, illetve jelentős keretrendszerrel kapcsolatos változtatásokat igénylő megoldások (a projekt terjedelmének megváltozása, a projekthatáridő módosítás, a költségvetés módosítása) kezelése esetén szükséges a Projektfelügyelő bevonása. Az előzetes tervektől való eltérések kezelése, gördülő tervezés Az eltérések azonosítását követi azok elemzése az okok, illetve a már észlelhető és várhatóan bekövetkező hatások meghatározása érdekében. Ennek az előnye, hogy nem csak az eltérések következményeit tudjuk kezelni, hanem magukat az eltéréseket. Az eltérések okai, és hatásai ismeretében lehet a várható előnyök és hátrányok mérlegelését követően a megfelelő beavatkozásokat meghatározni: o Nem kell tenni semmit, tűréshatáron belül van az eltérés; o Kisebb változtatások (A projektterv aktualizálása); o Új tervváltozat, új PAD verzió készítése. Ha megszületett a döntés a beavatkozás mikéntjéről, akkor azt dokumentálni kell, hogy ennek megfelelően folytatódhasson a projekt: o Összes érintett tájékoztatása; o Meg kell jelentetni a státuszjelentésekben; o Hasonló problémák megelőzésére felkészülés. A projekt termékeinek elfogadását formalizált átadás-átvételi eljárás keretében kell megtenni. A termékeket csak akkor lehet egy következő termék, vagy projekt szakasz alapjaként felhasználni, hogy ha hivatalosan kiadásra került és a projektvezetőség elfogadta. Státuszjelentés a felügyelő felé Mint már korábban is leírtuk, a státuszkövetés bevezetése a projektmenedzsment módszertan meghonosításának legfőbb hozzáadott értéke. Az önkormányzati projektek (pl. testületi határozatok végrehajtása) legnagyobb problémája, hogy előrehaladásuk követése nem elég erőteljes, a csúszásokra, nem megfelelő teljesítésekre utólag derül fény, amikor már nem lehet rajtuk változtatni. A projektek sikeres végrehajtásához, illetve a projekt indulásakor tervezett keretek minél pontosabb betartásához elengedhetetlen, hogy a státusz információk automatikusan 11

12 kerüljenek a felelős vezetők elé, ne kelljen kérni, összegyűjteni azokat. Ha projektvezető minden feladatot kiosztott, számon kért, kezelte a változásokat, és a felmerülő kockázatokat, akkor még mindig egy fontos feladata van hátra, a projekttagok motiválása. Nem szükségszerű, hogy a munkatársak élvezzék azt, amit csinálnak, de biztosan nem hátrány. Elengedhetetlen, hogy legjobb tudásuk szerint végezzék el a feladatukat, és a projekt érdekeit tartsák szem előtt. Ennek eléréséhez a projektvezetőjének meg kell találnia a megfelelő motiváló eszközöket. Informális kontroll A módszertani útmutatókban általában nem kellőképpen hangsúlyozott a szerepe a projektvezetés, illetve a projektvezető által gyakorolt informális kontrollnak. Pedig hatékonyan segítheti az irányítást, és ellenőrzést. Számos módja létezik, melyek nagyban segíthetik az eltérések korai azonosítását, illetve a projekttagok motiválását az elvárt szakmai színvonalon végzett munkára. Ilyen eszközök: Csoport részéről történő informális visszacsatolások a projekt tagok projekthez való viszonyának, reakcióiknak, gesztusainak felismerése; Személyes beszélgetések Sok esetben egy kávé mellett, vagy ebéd közben a projekttagok közvetlenebbül beszélnek a vezetőikkel, és ha azok módot adnak rá, akkor elmondják, hogy mi az, ami zavarja őket vagy adott esetben amivel nagyon meg vannak elégedve; Hozzáférhetőség a projekt tagok számára: biztosítani kell, hogy a projekt tagjai bármikor megkereshessék a projektvezetőt, és ne csak a legvégső esetben forduljanak hozzá; Példamutatás a projekt tagok hajlamosak a termékek minőségével kapcsolatos elvárásaikat a vezető elvárásaihoz igazítani, és ha a vezető nem pontos vagy szakszerű, az is átragadhat a projekt tagokra. II.3 A projektzárás Klasszikusa: A projekt lezárás célja a kitűzött célok elérésének értékelése, a tanulságok levonása és rögzítése. A projekt lezárásához, az alábbi dokumentumok szükségesek: Tanulságok levonása; Dokumentáció rendbe tétele; Projektértékelés (sikerkritériumok elérése); Pénzügyi zárás és utókalkuláció; Személyes értékelés. A valóságban a projektzárás rendszerint elmarad, tekintve hogy nincs közvetlen hozzáadott értéke. Elveszik az időt az adott pillanat problémái, illetve az új projektek. A dokumentációk rendbetételét és a pénzügyi zárást mindenképpen támogatjuk. 12

13 III Tipikus hibák az önkormányzati projektvégrehajtásban Valamennyi projekt egy-két személy felelőssége alá tartozik. Ők tipikusan a jegyző, illetve az aljegyző, ami azt eredményezi, hogy keveset tudnak foglalkozni az egyes projektekkel. A felelősségek nem megfelelő delegálása következtében a vezetőknek nincs ideje, a lentebbi funkcionális szinten elhelyezkedő kollégáknak nem feladata a projektmenedzsment. A tervezés rendszerint alulértékelt, nem kedvelt feladat. A tervezési szakaszban a projekt elején található. Javasoljuk, hogy a projektmenedzsment tekintse ezt a szakaszt a legnagyobb kihívásnak, szánjon időt a tervezésre, széleskörű véleményezésre, vitákra. A tervezés lezárását követően a projekt már egy kvázi zárt doboz, melybe új elemeket vinni nagyon nehéz, sokszor lehetetlen. Tehát ennek a tartalomnak az egyértelműsége, végiggondoltsága és teljessége a projekt sikerének az alapja. Ezért nem tekinthető súlyos problémának, ha ebben a fázisban szükségünk van még egy hétre a terven felül, tegyük ide az erőforrást, mert ezt később nem lehet pótolni, ha itt nem végezzük el a feladatot. A projektek menedzselése nem módszeres, inkább ösztönös, ennek leginkább a kockázatok kezelése, és a státuszkövetés területén mutatkoznak negatív hatásai. A felelős vezetők számára nem megfelelő mélységben, vagy időben állnak elő kritikus információk, hiszen azok előállítása nem kimondott, leírt, leszabályozott feladat. A vállalkozóval közösen megvalósított projektek esetén nem képződik tükörszervezet, így a felelősség és a feladatok nagy része áttolódik a vállalkozóra, ami az önkormányzati érdekek érvényesíthetőségének gyengülését okozza. A megrendelői oldal a megvalósítás sikeréhez akkor járul a leghatékonyabban hozzá, ha aktív a követelmények meghatározásában és a számonkérésben. 13

14 IV Mellékletek Nemzetközi és hazai források PRINCE2 módszertan PMBOK módszertan, Project Management Institute PCM módszertan, EU Állami Számvevőszék: Módszertan az Informatikai Rendszerek Kontrolljainak Ellenőrzéséhez, február Egyéb szakmai anyagok 4 Sales Systems Kft bevált gyakorlata projekt menedzsment és minőségbiztosítás területén Partner vállalatok belső projekt menedzsment módszertanainak legjobb gyakorlatot tükröző elemei 14

15 1. sz. melléklet projekt megnevezése c. projekt Projekt Alapító Dokumentum (PAD) A dokumentum története Változat Dátum (kiadás) Módosító Változás 1.0 Létrehozás 15

16 1. Projekt Azonosító adatok Projekt neve: PROJEKTAZONOSÍTÓ ADATOK PAD készítés dátuma: Projektszponzor neve: Projekt felügyelő neve: 2. Bevezetés A fejezet elkészítése kötelező. Összefoglalja a projektdefiníció érdekében végzett tevékenységeket, az előzményeket, amelyek lehettek projektek is (pl. stratégiai tervezés, rendszer-kiválasztás, igényfelmérés). Amennyiben a projekt mérete és komplexitása igényli, leírja a projekt definíció célját és felépítését. 3. Általános projektleírás A fejezet elkészítése kötelező. Tartalmazza: a projekt céljainak rövid leírását. Ez alatt egyrészt érthető a projekt "miért"-je, azaz azoknak az céloknak a megjelölése, melyek elérése érdekében a projektet megvalósítják, másrészt pedig a projekt "mi -je, azaz amit ténylegesen létre fognak hozni a projekt során. Az elérendő célokat úgy kell meghatározni, hogy azok mérhető sikerkritériumokhoz kötődjenek. azokat követelményeket (sikerkritériumok), amelyeket a projekt végtermékeinek ki kell elégítenie. A sikerkritériumok azok a lehetőleg mérőszámmal, mértékegységgel, határértékkel rendelkező tényezők, melyeknek a projekt időtartama alatt vagy a projekt zárásakor való teljesülése visszajelzés értékű a projekt sikerességére vonatkozóan. A sikerkritériumokat ezért a projekt célrendszeréből kell meghatározni olyan módon, hogy azok a célkitűzések teljesülésének a projekt végén történő mérésére szolgálhassanak. (Pl. szervezetfejlesztési projekt esetén sikerkritérium lehet, hogy a kilépő munkatársak száma ne haladja meg az összlétszám 5%-át. Új levelezési rendszer bevezetése esetén sikerkritérium lehet, hogy az üzemeltetésre érkező panaszok száma az átállás alatt kevesebb legyen, mint 30.) SSZ.: SIKERKRITÉRIUM CÉLRENDSZER CÉLÉRTÉK 1. Az egyes projekttervekben megfogalmazott határidők betartása 2. A definiált mérföldkövek betartása 4. A projekt elvárt produktumának szakszerű leírása A fejezet elkészítése kötelező. A leírásnak tartalmaznia kell a következőket: Max. 1 hét csúszás a közbenső mérföldkövek esetében Meg kell határozni a projekt végtermékeit, eredményeit, amennyiben nem egyértelmű a jelentésük, akkor azok rövid leírását. Meg kell határozni a projekt végtermékei által lefedett funkcionalitást. Amennyiben a meghatározás pontossága miatt szükséges, történhet utalás a projekt során elvégzendő tevékenységekre, illetve azok leírására is A meghatározás módja változhat a projekt típusa függvényében. A leírás célszerűen nemcsak a meghatározásokat tartalmazza, hanem azt is, hogy azok honnan származnak. 5. Projektterv Grafikus összefoglaló A fejezet elkészítése kötelező. A lehetséges és egyben ajánlott megjelenítési formája a valamely projekttervező eszköz felhasználásával (pl. MSProject) készült 16

17 Gantt diagram. Ebben érdemes feltüntetni: a szakaszhatárokat, mérföldköveket a projektszakaszok egymáshoz viszonyított (kezdés, befejezés, lépések közötti átfedések) logikai kapcsolatait, a főbb minőségellenőrzési (érintettek, hatóság, külső felhasználók véleményezése, vélemények összegzése, kompromisszumos közelítése) és átadási pontokat. 6. Projektszervezet A projektszervezet felépítése A fejezet elkészítése kötelező. Ebben a fejezetben kell bemutatni a projekt szervezet felépítését. Meg kell nevezni a szükséges szerepköröket, meg kell adni az egyes szerepkörökhöz tartozó létszámot, valamint - amennyiben már ismert - az egyes szerepkörökhöz tartozó neveket. A projektszervezet működési rendje A fejezet elkészítése kötelező. A projekt szervezet működésével kapcsolatban ki kell térni a projekt értekezletek, munkacsoport értekezletek rendjére (milyen időközönként, kik és miről értekeznek), a PFB ülések gyakoriságára és ütemezésére, valamint a véleményezések eljárására (például írásban, vagy szóban; milyen határidővel; ellentétes vélemények feloldása milyen módon (például workshop)), gyakoriságára, ütemezésére. Kommunikációs terv A fejezet elkészítése kötelező. A kommunikációs terv tartalmazza az írásban elkészülő jelentések (helyzetjelentés, PFB jelentés) elkészítésének gyakoriságát, valamint a projekt által érintett munkatársak és külső szereplők tájékoztatásának módját. A kommunikációs tervben kell szerepeltetni a projekthez kapcsolódó ülések gyakoriságát is. JELENTÉSNEVE KÉSZÍTÉS GYAKORISÁGA JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉNEK FELELŐSE projektfelügyelő havonta projektvezető KOMMUNIKÁCIÓS CÉLCSOPORT KOMMUNIKÁCIÓ FORMÁJA munkatársak Intranetes tájékoztató folyamatosan frissítve KOMMUNIKÁCIÓ GYAKORISÁGA külső partner OTP hírlevél OTP Hírlevél megjelenési gyakorisága PROJEKTÜLÉS MEGNEVEZÉSE projektfelügyelő ülés szakaszzáráskor 3 hetente PROJEKTÜLÉS GYKORISÁGA PROJEKTÜLÉS RÉSZTVEVŐI projektfelügyelő tagok és a projektvezető 7. Költségelemzés A fejezet elkészítése kötelező. A költségek oldalán számításba kell venni a projekt emberi erőforrás- és beruházás-, valamint a projekthez kapcsolódó egyéb (tanulmányút, képzés, stb.) költségeket is. Fel kell tüntetni, hogy a költségek milyen ütemezéssel jelentkeznek majd. Külső vállalkozói díjak Szakértői, konzulensi díjak 17

18 Beruházási, beszerzési költségek Személyi jellegű ráfordítások Szálloda és utazási költség Képzési költség Közüzemi költség Helyiség, eszköz bérleti díj Karbantartási költség Kommunikációs költség Adminisztrációs költség Nyomda költség Reprezentációs költség Egyéb költségek 8. Kockázatelemzés A fejezet elkészítése kötelező. A kockázatelemzés elkészítésének célja a projektre vonatkozó kockázatok és veszélyek felderítése és elemzése. Ez a pont az olyan lehetséges külső és belső tényezők, hatások elemzése és lehetséges kezelési módjának meghatározása, amelyek a projekt terv szerinti végrehajtását (határidő, ráfordítás, célok, minőség) veszélyeztetik vagy veszélyeztethetik. Az elemzés eredményeként feltárt magas kockázatú tényezőkről és azok csökkentésének tervezett módjáról írásos feljegyzés készül. A kockázatok ismeretében adott esetben a projektvezetőnek módosítania kell a projekttervet és a projektszervezetet. A kockázatmenedzsment folyamata magában foglalja a kockázatok azonosítását, a kockázatok elemzését, a kockázatok priorizálását (súlyozását), a tartalékképzést, a kockázatok figyelését, reagálást, a kockázat csökkentés lépéseinek meghatározását. AZONOSÍTOTT KOCKÁZAT KOCKÁZAT KEZELÉSI MÓD FELELŐS *3: nagy, 2: közepes, 1: alacsony 9. A projekt által igényelt speciális szervezeti felhatalmazások, hatáskörök Az elemzések elkészítése opcionális. A projekt a hatósugarába tartozó szervezeti egységeket, azok működését valamilyen mértékben meg fogja változtatni. A projekt eredményeként a megrendelő szervezeti működése is megváltozhat, ami hatással lehet a szervezet működéséhez szükséges erőforrások mennyiségére is. Mindezeknek az összetevőknek a leírása, elemzése szerepel ebben a fejezetben. Kapcsolódó területek, a kapcsolódás módjának felsorolása A fejezet elkészítése kötelező, ha van ilyen. Az adott projekt hatósugarába szorosan nem tartozó, de ahhoz valamilyen szinten kapcsolódó, illetve a projekt által érintett területek felsorolása a kapcsolat jellegének és tartalmának vázlatos leírása található ebben a részben. Ide tartozhatnak kapcsolódó rendszerek vagy egyéb projektek, amelyekre az adott projekt hatással van. 10. Kivételkezelés A fejezet elkészítése kötelező. Ebben a fejezetben kell megadni minden olyan eltérést, amelybe a projekt a Projektkezelési Kézikönyvben leírtaktól különbözik. 18

19 A KÉZIKÖNYV ÉRINTETT SZABÁLYOZÁSA ELTÉRÉS RÉSZLETEZÉSE ELTÉRÉS INDOKLÁSA AZ ELTÉRÉST KÖVETŐ ÉS DOKUMENTÁLÓ PROJEKTSZEREPKÖR ÖK MEGNEVEZÉSE 11. A projekt hatókörén túlmutató feladatok A projekt hatókörén túlmutató feladatok felsorolása kötelező. Itt kell felsorolni a projekthez kapcsolódó, esetleg annak eredményeire épülő feladatokat, melyek nem tartoznak a projekt hatókörébe. Ezek megvalósítását a projekttel párhuzamosan, vagy azt követően kell elvégezni 19

20 2. sz. melléklet Projektfelügyelő helyzetjelentés sablon Kezelhető és kritikus eltérések részletes kifejtése kötelező. Projekt neve: Projekt vezető neve: PROJEKT AZONOSÍTÓ ADATOK PROJEKTÁLLAPOT ÖSSZEFOGLALÓ 1 Tárgy időszak: Normális, a tervezettnek megfelelő Kezelhető, tervekhez képest van eltérés Kritikus, a projekt sikerét, eredmény-ét veszélyezteti Határidő Eredmények Minőség Ráfordítások Kockázatok Tárgy időszak összegzése Tárgy időszak termékei, eredményei SSZ. A TÁRGYIDŐSZAKRA TERVEZETT TERMÉKEK, EREDMÉNYEK MEGNEVEZÉSE TERMÉKEK, EREDMÉNYEK A TÁRGYIDŐSZAKBAN TÉNYLEGESEN ELKÉSZÜLT TERMÉKEK, EREDMÉNYEK MEGNEVEZÉSE AZ ESETLEGES ELTÉRÉS OKAI ÉS KEZELÉSÉNEK MÓDJA 1. Termék 1 (50%) Termék 1 (40%) időszakos erőforrás hiány 2. Termék 2 (30%) Termék 2 (60%) A befejezés tervezett időpontja 2 : dátum A befejezés becsült időpontja: dátum Kiadások 1 A megfelelő négyzet megjelölendő! 2 Projekt szakaszra vonatkozó határidő. 20

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 18. SZÁMÚ AJÁNLÁS Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján Verzió: 1.0 Budapest 2003. 1 / 12. oldal Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3

Részletesebben

Projektismeretek, projektmenedzsment

Projektismeretek, projektmenedzsment Projektismeretek, projektmenedzsment Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. 01. 29. Projekt fogalma Projekt: Meghatározott eredmények elérése (projekt termékek létrehozása) érdekében, adott erőforrással

Részletesebben

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1.1 MIT JELENT ÉS MIÉRT FONTOS A KOCKÁZATMENEDZSMEN T? A Project Management Institute (PMI) definíciója szerint a projekt egy ideiglenes

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL A BELSŐ DIGITÁLIS IRATFORGALOMRA 2010. 04. 30. 2 / 6 Önkormányzata /2010. számú együttes polgármesteri és

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és - fejlesztési programjának kidolgozása KÉPZÉS menedzsment VANIN 2009. Erőforrás gazdálkodás- üzemeltetés benchmark Cél,

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

Frederick Taylor (1900 körül) A Pennsylvania-i acélműben tanulmányozta a munkafolyamatokat. A munkafolyamatokat szakaszokra bontotta, és különböző méréseket végzett a szakaszokon belüli és a szakaszok

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata. Projektmenedzsment-folyamatcsoportok. Tervezési folyamatcsoport

A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata. Projektmenedzsment-folyamatcsoportok. Tervezési folyamatcsoport A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata Projektmenedzsment-folyamatcsoportok Tudásterületek Kezdeményezési folyamatcsoport Tervezési folyamatcsoport Végrehajtási folyamatcsoport

Részletesebben

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Kassai Eszter kockázatelemzési tanácsadó MÉTP konferencia, 2010. június 10. A kockázat fogalma

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

HELYES zárójelentése) Válasz sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet HIBAS

HELYES zárójelentése) Válasz sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet HIBAS MC Jelölje be a helyes választ! (több válasz is lehetséges) A projektmenedzser feladatai: döntés a megvalósításról a projekt tervének elkészítése csapatépítés, a csapaton belüli kompetenciák és felelősségek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A projektmenedzsment célja

A projektmenedzsment célja ÖKO vezetőképző program Hallgatói segédanyag A projektmenedzsment célja Hogy minél több lehetséges veszélyt és problémát előrejelezve, úgy szervezze meg (tervezéstől a megvalósításon át az ellenőrzésig)

Részletesebben

PRO JEKT = előre visz

PRO JEKT = előre visz A projekt PRO JEKT = előre visz PROJEKT DEFINÍCIÓK, ISMÉRVEK Angol nyelvben a project szó kettős jelentéssel bír. Jelenthet: tervet vagy beruházást azaz a megvalósítandó feladatok összességét A területfejlesztésben

Részletesebben

13. Kockázatos Körkapcsolás

13. Kockázatos Körkapcsolás PMI Budapest, Magyar Tagozat 13. Kockázatos Körkapcsolás 2010. május 19. Tervezett program Előadások Előadó 13:00 Köszöntő és bevezető Szalay Imre, PMP PMI elnök 13:10 A PMI PMBOK kockázatmenedzsment megközelítése

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

A PROJEKTÖSSZETÉTEL MEGHATÁROZÁSA

A PROJEKTÖSSZETÉTEL MEGHATÁROZÁSA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTÖSSZETÉTEL MEGHATÁROZÁSA TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2 1. Bevezetés 3 2. A

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

PROJEKTKULTÚRA, PROJEKTSZEMLÉLET. Csabina Zoltán stratégiai igazgató Közép-Pannon Zrt.

PROJEKTKULTÚRA, PROJEKTSZEMLÉLET. Csabina Zoltán stratégiai igazgató Közép-Pannon Zrt. PROJEKTKULTÚRA, PROJEKTSZEMLÉLET Csabina Zoltán stratégiai igazgató Közép-Pannon Zrt. Miről lesz szó? Mitől projekt a projekt? Jó az nekünk? Siker- és kudarc tényezők Érdemes és lehetséges-e alkalmazni

Részletesebben

Szakmai ajánlat független külső minőségbiztosítási tevékenység ellátására a. Struktúraváltás a Bajai Szent Rókus Kórházban című

Szakmai ajánlat független külső minőségbiztosítási tevékenység ellátására a. Struktúraváltás a Bajai Szent Rókus Kórházban című Szakmai ajánlat független külső tevékenység ellátására a Struktúraváltás a Bajai Szent Rókus Kórházban című projekthez kapcsolódóan Azonosítószám: TIOP-2.2.4-09/1-2010-0003 2011. január 11. PSZM-PEN Kft.

Részletesebben

MINTA Projektterv 2007

MINTA Projektterv 2007 PROJEKTTERV 1 (7) MINTA Projektterv 2007 1 Összefoglaló Ez a MINTA projekt projektterve. (Tömör leírás, kihangsúlyozva a fő eredményeket.) 2 Verziók Verzió Szerző Dátum Státusz Megjegyzés 0.1

Részletesebben

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek A Project Management Institute (PMI, www.pmi.org) részletesen kidolgozott és folyamatosan fejlesztett metodológiával rendelkezik projektmenedzsment

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 9. részfeladat Pályázati kiírás 12. területe A projekt szemlélet megerősítése Képzési tematika Készítette: SKC Consulting

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Az IRE projekt megvalósítási rendszerének szabályzata

Az IRE projekt megvalósítási rendszerének szabályzata Az IRE projekt megvalósítási rendszerének szabályzata Jelen szabályzat az Inspi-Ráció Egyesület projektjeinek jó minőségben történő megvalósítását, elszámolhatóságának biztosítását hivatott segíteni, ezért

Részletesebben

A jelentés a Véglegesítés projektszakasz (2009. november február 8.) eseményeinek összefoglalását tartalmazza.

A jelentés a Véglegesítés projektszakasz (2009. november február 8.) eseményeinek összefoglalását tartalmazza. III. PROJEKTSZAKASZ ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE HATÉKONY SZERVEZETI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA HEVES ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁBAN PROJEKT ELŐZMÉNY Ezen jelentés a Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati

Részletesebben

Kommunikációs és változásmenedzsment terv

Kommunikációs és változásmenedzsment terv II. fázis VI. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Kommunikációs és változásmenedzsment terv című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A projektmenedzsment alapjai

A projektmenedzsment alapjai A projektmenedzsment alapjai A projektmenedzsment alapjai 2003. 09. 15. [1] Tartalom Mi Mi a projekt? Projekt célok, terjedelem Projekttervezés Érintettek Kockázatok A projekt nyomon követése Összefoglalás

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL A

ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL A Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket.

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket. Jelölje be a helyes választ: ely projektszereplőhöz tartoznak az következő feladatok: sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet a megvalósítás során a változtatások engedélyezése a megvalósítás

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja Szerződéses és leendő partnereink tájékoztatása a DFL Systems Kft.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

Projektek monitorozása. Elvek és módszerek. dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest

Projektek monitorozása. Elvek és módszerek. dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest Projektek monitorozása. Elvek és módszerek dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest Monitorozás, audit és értékelés Monitorozás: a projektre vagy programra vonatkozó információk rendszeres vagy időszakos

Részletesebben

TM Magyarország. Nehezített pálya

TM Magyarország. Nehezített pálya TM Magyarország Nehezített pálya Tematika Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara köszöntője Bemutatkozás Miért vagyunk itt? Működés optimalizálás és kríziskezelés projekt bemutatása SZÜNET Vendég előadó

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Projektfolyamat. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2)

Projektfolyamat. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata PCM elvárások PCM funkciók PCM modell PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) Négy (4) fázis: 1) Kezdeményezési

Részletesebben

T Írásbeli vizsgatevékenység

T Írásbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Az alábbi minta feladatsor a Közösségi-civil szervező és a Projektmenedzser-asszisztens szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai

Részletesebben

Civilek és az Önkéntesség. - Projektmenedzsment -

Civilek és az Önkéntesség. - Projektmenedzsment - Civilek és az Önkéntesség - Projektmenedzsment - I. Projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület, célja: erőforrások által végzett munka eredményeként egy

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Éves ellenőrzési terv

A Baranya Megyei Önkormányzat Éves ellenőrzési terv A munkaterv 2. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi ellenőrzési terve A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. rendelkezik - többek között - a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Projekt -Megtervezett tevékenység-sorozat -Erőforrások -Előre meghatározott célok -Mérhető eredmények, outputok (indikátorok)

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE CÍMŰ ÁROP AZONOSÍTÓSZÁMÚ KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN

AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE CÍMŰ ÁROP AZONOSÍTÓSZÁMÚ KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN I. Regionális konferenciasorozat Helyzetelemzés az EU-s kötelezettségvállalások teljesítéséről: Ivóvízminőség-javító projektek megvalósításának helyzete Dr. Simon Barbara (BM ÖKI) AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK

Részletesebben

Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja

Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja Első Önkormányzati és Befektetői projektbörze Fejlesztési és beruházási projektek monitoringja ZÁRT RENDSZERBŐL, HITELES ADATOKKAL! Budapest, 2010. 03. 31. A prezentáció célja: Bemutatni cégünk sikeres,

Részletesebben

Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80

Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80 Projektmenedzsment státusz autóipari beszállító cégeknél tréning tapasztalatok alapján herczeg.ivan@pmakademia.hu mobil: +36-20-485-02-80 Herczeg Iván Mesteroktató Semmelweis Egyetem. Szervező mérnök First

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 9700 Szombathely, Kossuth u. 1-3. Tel.: (06) 94-520-100; Fax: (06) 94-328-148 E-mail: info@szombathely.hu www.szombathely.hu PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST

Részletesebben

SLA RÉSZLETESEN. 14. óra

SLA RÉSZLETESEN. 14. óra 14. óra SLA RÉSZLETESEN Tárgy: Szolgáltatás menedzsment Kód: NIRSM1MMEM Kredit: 5 Szak: Mérnök Informatikus MSc (esti) Óraszám: Előadás: 2/hét Laborgyakorlat: 2/hét Számonkérés: Vizsga, (félévi 1db ZH)

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához

Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 Dél-Alföldi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1

A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 25. (10) bekezdésében foglaltak szerint az előterjesztések rendjének további szabályait és a benyújtásukhoz

Részletesebben

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP PROJEKTADATLAP Pályázat címe Pályázat azonosítója (kódszám / rendeletszám) A pályázat kötelező önkormányzati feladat megvalósítását támogatja (a megfelelő válasz kódját adja meg) 1. igen 2. részben 3.

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Projektmenedzsment képzés Oktatási tematika Budapest, 2009. szeptember 4. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon: +36 (1) 382

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 9. ea.: Projektek végrehajtása I. Projekt megvalósítás fázisa. Szerződések Projektirányítás

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 9. ea.: Projektek végrehajtása I. Projekt megvalósítás fázisa. Szerződések Projektirányítás ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 9. ea.: Projektek végrehajtása I. Projekt megvalósítás fázisa Projekt napló Szerződések Projektirányítás A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS A MEGVALÓSÍTÁS (2.FÁZIS ) HEFOP 3.3.1. PROJEKT NAPLÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

Kockázatmenedzsment a vállalati sikeresség érdekében. ISOFÓRUM XXIII. NMK Balatonalmádi, Dr. Horváth Zsolt (INFOBIZ Kft.

Kockázatmenedzsment a vállalati sikeresség érdekében. ISOFÓRUM XXIII. NMK Balatonalmádi, Dr. Horváth Zsolt (INFOBIZ Kft. Kockázatmenedzsment a vállalati sikeresség érdekében ISOFÓRUM XXIII. NMK Balatonalmádi, 2016. 09. 15-16. Dr. Horváth Zsolt (INFOBIZ Kft.) CÉL és ESZKÖZ kérdése Vállalati sikeresség a CÉL támogatás iránya

Részletesebben

PSZÁF - IT kockázatkezelési konferencia IT szolgáltatások megfelelőségének biztosítása Mátyás Sándor Belső Ellenőrzés

PSZÁF - IT kockázatkezelési konferencia IT szolgáltatások megfelelőségének biztosítása Mátyás Sándor Belső Ellenőrzés PSZÁF - IT kockázatkezelési konferencia IT szolgáltatások megfelelőségének biztosítása Mátyás Sándor Belső Ellenőrzés Budapest, 2007. szeptember 19. Tartalom Szolgáltató - Szolgáltatás - Szerződés Megfelelőség

Részletesebben

PROVICE Üzleti és Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

PROVICE Üzleti és Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. PARTNERKÖZPONTÚSÁG MINŐSÉGÉRTÉKELÉS MINŐSÉGKULTÚRA VÁLTÁS Szakértőkkel való együttműködés a szegedi modell kimunkálásában PROVICE Üzleti és Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Csécsei Róbert THE

Részletesebben

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Kérdő Attila, ügyvezető, INSERO Kft. EOQ MNB, Informatikai Szakosztály, HTE, ISACA 2012. május 17. Módszertanok

Részletesebben

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi Tartalom n Kockázat vs. megelőzés n A kockázat fogalma n Hol található a kockázat az új szabványban? n Kritikus megjegyzések n Körlevél n Megvalósítás

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 12. ea.: Projektek végrehajtása III. Projekt eredmények bevezetése Projekt zárás Szakmai jelentés Pénzügyi jelentés

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 12. ea.: Projektek végrehajtása III. Projekt eredmények bevezetése Projekt zárás Szakmai jelentés Pénzügyi jelentés ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 12. ea.: Projektek végrehajtása III. Projekt eredmények bevezetése Projekt zárás Szakmai jelentés Pénzügyi jelentés Projekt eredmények bevezetése A bevezetés (3.fázis) HEFOP 3.3.1.

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Projektek értékelése. dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest

Projektek értékelése. dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest Projektek értékelése dr. Koós Tamás 2013. szeptember 18. Budapest Az értékelés Annak a vizsgálata, hogy a projekt vagy program miképpen járul hozzá a kitűzött, átfogó célok eléréséhez; Annak vizsgálata,

Részletesebben

Projekt azonosítás. Kiadások. Elosztólista. Projekt_indito_dokumentum_Bucsa_AROP_1_00. Projekt: Dokumentum neve: File: Verzió: 1.0

Projekt azonosítás. Kiadások. Elosztólista. Projekt_indito_dokumentum_Bucsa_AROP_1_00. Projekt: Dokumentum neve: File: Verzió: 1.0 Projekt azonosítás Projekt: Dokumentum neve: File: A döntési mechanizmus korszerűsítése; a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása; a partnerség erősítése Bucsa Községben Projektindító Dokumentum

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése

Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése Dunavarsány Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-3.A.1/2008-0018 9. részfeladat Pályázati kiírás 12. területe A projekt szemlélet megerősítése Meghatározás Készítette: SKC Consulting Kft.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A kerekegyházi Kölcsey és Dózsa György utca részleges felújítása nyertes pályázat

Részletesebben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában,

Részletesebben

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. Lényegre törő leírásokra törekedtünk, ami alkalmassá

Részletesebben

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás

Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Szervezeti működésfejlesztés komplexitása CMC minősítő előadás Sarlósi Tibor 2012. február 28. Érintett területek 1 Diagnózis 2 Stratégiamenedzsment 3 Folyamatmenedzsment 4 Projektmenedzsment 6 rendszerek

Részletesebben

Építési projektek kockázatmenedzsmentje

Építési projektek kockázatmenedzsmentje Építési projektek kockázatmenedzsmentje Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos főmunkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető Nagyberuházások sikeres megvalósítása Projektmenedzsment Fórum 2016

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben