Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 4. (OR. en)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 4. (OR. en)"

Átírás

1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 4. (OR. en) 9302/15 SOC 371 GENDER 7 PENS 4 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az elnökség az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács Előző dok. sz.: 8610/15 SOC 284 GENDER 4 PENS 3 Tárgy: A nők és férfiak közötti jövedelmi esélyegyenlőség: A nemek közötti nyugdíjszakadék megszüntetése Tervezet A Tanács következtetései Az elnökség benyújtotta A nők és férfiak közötti jövedelmi esélyegyenlőség: A nemek közötti nyugdíjszakadék megszüntetése című tanácsi következtetéstervezetet. A szociális kérdésekkel foglalkozó munkacsoport a május 20-i ülésén megállapodásra jutott a mellékletben foglalt szövegről. Felkérjük az Állandó Képviselők Bizottságát, hogy továbbítsa a következtetések tervezetét a EPSCO Tanácsnak, hogy az a június 18-i ülésén elfogadhassa azokat. 9302/15 zssz/tk/kz 1

2 A nők és férfiak közötti jövedelmi esélyegyenlőség: A nemek közötti nyugdíjszakadék megszüntetése Tervezet A Tanács következtetései MIVEL: 1. A nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében és 3. cikkének (3) bekezdésében, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. cikkében, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. cikkében foglalt egyik közös és alapvető elv; A nemek közötti egyenlőséget az EU valamennyi tevékenységében érvényesíteni kell. 2. A Szerződés az Európai Gazdasági Közösség megalapítása óta garantálja az egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazás elvének a férfi és a női munkavállalók esetében való tiszteletben tartását A foglalkoztatással és a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekkel kapcsolatos kérdésekben, valamint az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén ideértve a pénzügyi szolgáltatásokat is a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvét azok az uniós jogszabályok biztosítják, amelyek e területen tiltják a nemi alapon történő megkülönböztetést. A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvét ezen felül az oktatással kapcsolatos kérdésekben is érvényesíteni kell. 4. A nemek közötti egyenlőségről szóló európai paktumban ( ) a Tanács megerősítette az iránti elkötelezettségét, hogy teljesítse a nemek közötti egyenlőség területén kitűzött uniós célokat, így pl. a foglalkoztatás, az oktatás és a szociális védelem terén a nemek között húzódó szakadékok megszüntetését. 1 Az EGK-Szerződés 119. cikke (ma a 157. cikk). 9302/15 zssz/tk/kz 2

3 5. A nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlensége az egyik kiemelt fontosságú terület a Bizottságnak a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiájában ( ), amely a nyugdíj terén jelentkező egyenlőtlenséget szintén a kezelendő problémák egyikeként határozza meg. 6. A nyugdíjak megfelelőségéről szóló jelentésben a Bizottság és a szociális védelemmel foglalkozó bizottság elismerte, hogy a nyugdíj megfelelőségére vonatkozó kihívás jelentős mértékben a nemekhez kapcsolódó kérdés. 7. A tagállamok tudomásul vették, hogy a nemek közötti egyenlőség felmérése és nyomon követése a szakpolitikák javítását szolgáló, átfogó eszköz. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) többek között azzal a céllal jött létre, hogy módszereket dolgozzon ki a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos adatok összehasonlíthatóságának és megbízhatóságának fokozására. Az EIGE kidolgozta a nemek közötti egyenlőség mutatószámát; ez az eszköz a nemek közötti egyenlőség bizonyos területeken való mérésére, valamint annak felmérésére szolgál, hogy hogyan teljesítenek a tagállamok a nemek közötti átfogó egyenlőség megvalósítása irányába tett erőfeszítéseik terén. A mutatóban vizsgált egyik legfőbb terület a pénz, amely a nők és férfiak pénzügyi erőforrásai és gazdasági helyzete közötti egyenlőtlenségekre összpontosít. 8. Noha továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik a szociális védelmi rendszerük megtervezése és működtetése, az Európai Unió értékes hozzájárulásokkal szolgálhat a tagállamok tevékenységeihez a különböző területeken. 9. E tanácsi következtetések a Tanács által megfogalmazott politikai kötelezettségvállalásokra, valamint a különböző szereplők által korábban elvégzett munkára, köztük a mellékletben felsorolt dokumentumokra épülnek. HANGSÚLYOZVA, HOGY: 10. A nők és férfiak azonos gazdasági függetlenségének előmozdítása, egyebek között a bérszakadék felszámolása révén, alapvető jelentőségű a nemek közötti egyenlőség tényleges megvalósításának biztosításához. Egy sor átfogó szakpolitikai intézkedésre van szükség annak biztosításához, hogy a nők és férfiak az egész élet során egyenlő feltételekkel jussanak pénzügyi forrásokhoz. 9302/15 zssz/tk/kz 3

4 11. A nemek közötti nyugdíjszakadék igen átfogó, több vetületet érintő kérdés, amelynek számos, a nemek közötti egyenlőség javítását célzó szakpolitikai erőfeszítés keretében meg kell jelennie így pl.: a nők foglalkoztatottsági arányának növelését, a nemek közötti bérszakadék csökkentését, az oktatás és foglalkoztatás terén a nemek közötti szegregáció leküzdését, a munka, a családi és a magánélet összehangolásának javítását, az öregségi nyugdíjjogosultságoknak a karriermegszakítások hatásának csökkentése általi javítását, valamint a társadalmi befogadásban a nemek közötti egyenlőség kérdésének kezelését célzó intézkedésekben, figyelembe véve mindeközben a népesség elöregedésének és a migrációnak a hatását. 12. A Bizottság által közzétett legfrissebb adatok 2 szerint az EU-ban a nemek közötti nyugdíjszakadék átlagosan 38,5%. A konkrét helyzetek azonban jelentősen eltérnek egymástól az egyes tagállamokban, és ennek megfelelően az ennek az összetett problémakörnek a kezelésére irányuló intézkedések is különbözőek. 13. A nemek közötti nyugdíjszakadék mindezidáig kevesebb figyelmet kapott, mint a nemek közötti bérszakadék (amelynek uniós átlaga 2012-ben 16,5% volt). Pedig az időskorú nők gazdasági függetlenségének egyik akadálya a nemek közötti nyugdíjszakadékban rejlik. A nők esetében a szegénység kockázata is magasabb. Különböző intézkedésekre van szükség beleértve a szakpolitikákra vonatkozó kutatást, nyomon követést és végrehajtást, amelyek hozzájárulnak a nemek közötti nyugdíjszakadék mögött rejlő tényezők enyhítésében a foglalkoztatás, a munkakörülmények, az oktatás, a munka, a családi és magánélet összehangolása, a szociális védelmi rendszer, valamint a javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén. 14. A nők és férfiak nyugdíjkilátásai tükrözhetik a nemek között a gazdaságilag aktív évek során, a munkaerőpiacon és a gondozási feladatok eloszlásában megmutatkozó egyenlőtlenségeket, valamint azt, ahogy a nyugdíjrendszerekben ezek az egyenlőtlenségek megnyilvánulnak. A foglalkoztatási ráta, a munkaidő és a bérek tekintetében jelentkező, háromszoros nemek közötti szakadék közvetlen hatást gyakorol a nemek közötti nyugdíjszakadékra. A nemek közötti nyugdíjszakadék csökkentését célzó intézkedéseket ezért a munkával töltött életszakasz egészére tekintettel kell meghozni. 2 Jelentés a nők és a férfiak közötti egyenlőségről /15 zssz/tk/kz 4

5 15. A nemek közötti nyugdíjszakadék azt a tényt tükrözi, hogy a nők munkával töltött életszakaszát továbbra is sokkal inkább befolyásolják a gondozási feladatok, mint a férfiakét. A nők tehát gyakrabban szakítják meg karrierjüket, előmenetelük és bérük növekedése korlátozottabb, és gyakrabban élnek a részmunka lehetőségével, mint a férfiak. A nők ezért hátrányos helyzetbe kerülhetnek, amennyiben a nyugdíjjogosultságok legfőbb meghatározói a foglalkoztatáshoz kötődő hozzájárulások, különösen ha nem léteznek az említett hatás csökkentését célzó intézkedések. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA FELKÉRI A TAGÁLLAMOKAT ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGOT, hogy hatáskörüknek megfelelően eljárva: 16. Tegyék meg az ahhoz szükséges lépéseket, hogy az alábbiaknak megfelelően elmélyítsék a nemek közötti nyugdíjszakadék jelenségével kapcsolatos ismereteket: a) Mozdítsák elő egyrészt a nemek közötti nyugdíjszakadék mögött rejlő okok felkutatását, valamennyi releváns kérdésre kitérve, ideértve a munkához és képzéshez való hozzáférést, a karrierválasztásokat befolyásoló, nemek közötti szegregációt, a nemek közötti bérszakadékot, a részmunkaidőt, az új foglalkoztatási formákat, a munkával töltött életszakasz hosszát, a gondozási és háztartási feladatok férfiak és nők közötti egyenlőtlen elosztását és a nemekhez kapcsolódó sztereotípiákat, másrészt az adó- és szociális ellátórendszereknek az idős korú nők és férfiak jövedelmére gyakorolt hatását, illetve a szakpolitikáknak a munka, a családi és a magánélet összehangolásában betöltött szerepét elemző kutatásokat. b) Mozdítsák elő a nemek közötti nyugdíjszakadék hatásaira vonatkozó kutatásokat, ideértve a nők gazdasági függetlenségét, figyelembe véve olyan kérdéseket, mint pl. a népesség elöregedése, az egészségügyi feltételek és a várható élettartam tekintetében a nemek között fennálló különbségek, a változó családszerkezet és az egyszemélyes háztartások számának növekedése. c) Mozdítsák elő a nemek közötti nyugdíjszakadék felszámolását célzó hatékony stratégiákra irányuló kutatást. 9302/15 zssz/tk/kz 5

6 17. Biztosítsák, hogy mind az EU, mind pedig a tagállamok szintjén továbbra is prioritásként kezelik a nemek közötti nyugdíjszakadék felszámolásának kérdését, ezért többek közt: a) A szociális védelemmel foglalkozó bizottság keretében dolgozzanak ki egy olyan mutatót, amely az egyéb releváns mutatókkal együtt pl. a nemek közötti bérszakadék mutatója arra használható, hogy rendszeresen felmérjék és nyomon kövessék a nemek közötti nyugdíjszakadékot, továbbá továbbra is vonják be valamennyi érintett szereplőt a nemek közötti nyugdíjszakadék nyomon követésébe, a rendelkezésre álló eszközök és források így pl. a nyitott koordinációs módszer felhasználásával és a nemzeti és uniós statisztikai hivatalok, valamint a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) teljes körű kihasználásával. b) Ösztönözzék valamennyi érintettet, beleértve a szociális partnereket is, hogy függetlenségük tiszteletben tartása mellett a megfelelő intézkedések meghozatalával kezeljék a nemek közötti nyugdíjszakadék okait. c) Erősítsék meg a nemek közötti egyenlőség érvényesítését az egész életen át és valamennyi érintett területen, beleértve a demográfiai politikákat, a szociális védelmi rendszereket és a nemzeti és uniós szakpolitikákat, ezáltal lendületet adva a gazdasági növekedésnek és a társadalmi befogadásnak. 18. Törekedjenek többek között az Európa 2020 stratégia végrehajtásával összefüggésben olyan átfogó intézkedéscsomag kidolgozására, amely a két nem nyugdíja közötti egyenlőtlenségek összes mögöttes okának kezelésére alkalmas. Az e területet érintő szakpolitikáknak a teljes életutat átfogóan kell kezelniük, és tartalmazniuk kell mind a foglalkoztatás szerkezetére összpontosító megelőző intézkedéseket, mind pedig olyan kockázatenyhítő intézkedéseket, melyek célja a megfelelő és nemtől független eredmények biztosítása az időskorú férfiaknak és nőknek egyaránt. Megfelelő intézkedések lehetnek többek közt a következők: a) A nők, ezen belül az idősebb nők foglalkoztatási arányának növelése egyrészt a jó minőségű munkahelyek és az egyenlő bérezés biztosításával, másrészt a munka, a családi és a magánélet összeegyeztetésének támogatásával például olyan intézkedések révén, melyek lehetővé teszik a nők és férfiak rugalmas munkavégzését, harmadrészt a gyermekek és más eltartott családtagok részére hozzáférhető, megfizethető és minőségi gondozási szolgáltatások (ezen belül iskolán kívüli ellátás) nyújtásával. 9302/15 zssz/tk/kz 6

7 b) A fizetett munkában való részvételt hátráltató pénzügyi tényezők kezelése mindkét szülő (és az egyedülálló szülők) esetében többek között annak ösztönzése révén, hogy a nők és a férfiak egyenlőbb arányban végezzenek fizetetlen munkát és vegyenek részt a munkaerőpiacon, valamint annak támogatása révén, hogy a rész- és teljes munkaidős munkavégzés, illetve a gondozással kapcsolatos szabadság és a munkavégzés közötti átmenetek zökkenőmentesek legyenek. c) A nemi alapú szegregáció elleni küzdelem az oktatásban ahol ez a pályaválasztásra is hatással van és a foglalkoztatásban, többek közt a következők révén: annak ösztönzése, hogy több nő legyen jelen döntéshozatali pozíciókban; a nők hozzáférésének javítása az élethosszig tartó tanulás programjaihoz; a nemi alapú sztereotípiák elleni küzdelem; a lányok és fiúk, illetve nők és férfiak bátorítása arra, hogy szabadon válasszák meg tanulmányaikat és szakmájukat, és ezen belül különösen a nők hozzáférésének elősegítése a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika területéhez kapcsolódó oktatási területekhez és foglalkozásokhoz. FELKÉRI A TAGÁLLAMOKAT, hogy: 19. Mérsékeljék a férfiak és nők nyugdíja közötti különbséget mind a jelenlegi, mind a jövőbeli nyugdíjaskorúak között, ezáltal elősegítve a nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségét és hozzájárulva a nemek aránykülönbségének csökkentéséhez a szegénységi küszöb alatt élő időskorú népességen belül. 20. Orvosolják azt a helyzetet, hogy a nők nagyobb arányban dolgoznak részmunkaidőben és bérük viszonylag lassan növekszik, mivel e két tényező negatív hatást gyakorolhat a nyugdíjjogosultságokra. 21. Küszöböljék ki a nyugdíjrendszerek nemi alapú elfogultságát, különösen azáltal, hogy a nyugdíjpolitikai reformok végrehajtása előtt elvégzik azok nemi szempontú hatásvizsgálatát. 22. Szükség esetén hozzanak olyan szociális védelmi intézkedéseket, melyek mérséklik azokat a negatív hatásokat, amelyeket a karrier gondozással összefüggő megszakításai, a részmunkával töltött idő és a lassú bérnövekedés gyakorolnak a nyugdíjjogosultságokra. 9302/15 zssz/tk/kz 7

8 23. Segítsék elő a nyugdíjjogosultságokkal kapcsolatos tájékozottság növelését többek között azáltal, hogy rámutatnak a nemek közötti meglévő egyenlőtlenségekre, hozzáférhető információval szolgálnak a nőknek a pályafutásukkal kapcsolatos döntéseik következményeiről, továbbá nyugdíjkalkulátorok és hasonló eszközök révén, valamint azáltal, hogy differenciált és naprakész adatokkal szolgálnak a nemek közötti nyugdíjszakadékról. FELKÉRI AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGOT, hogy: 24. foglalkozzon a nemek közötti nyugdíjszakadék kérdésével a nemek közötti egyenlőségnek a 2015 utáni időszakra vonatkozó új stratégiájában, a nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló éves jelentéseiben, valamint az Európa 2020 stratégia irányítási keretében, ideértve az éves növekedési jelentést és a közös foglalkoztatási jelentés tervezetét is. 25. Segítse elő a nyugdíjjogosultságokban megmutatkozó, a nemek közötti egyenlőtlenségek megszüntetését célzó jó gyakorlatok cseréjét. 9302/15 zssz/tk/kz 8

9 MELLÉKLET Hivatkozások: Uniós jogszabályok A Tanács december 19-i 79/7/EGK irányelve a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról (HL L 6., , 24. o.,) Az Európai Parlament és a Tanács július 5-i 2006/54/EK irányelve a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról (HL L 204., , 23. o.) A Tanács március 8-i 2010/18/EU irányelve a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 68., , 13. o.) Az Európai Parlament és a Tanács július 7-i 2010/41/EU irányelve az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 180., , 1. o.) A Tanács következtetései Valamennyi releváns tanácsi következtetés, beleértve a Pekingi Cselekvési Platform 3 végrehajtásának felülvizsgálatáról elfogadott tanácsi következtetéseket, és különösen az alábbiakat: Nemek közötti egyenlőség az EU-ban: a 2015 utáni teendők. A Pekingi Cselekvési Platform 20 éves végrehajtásának áttekintése Az Európai Unió Tanácsa és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések a Pekingi Cselekvési Platform tagállamok és uniós intézmények általi végrehajtásának áttekintéséről (16891/14) A Tanács következtetései: A nők és a gazdaság: gazdasági függetlenség a részmunkaidő és az önfoglalkoztatás nézőpontjából (11050/14) /15 zssz/tk/kz 9

10 A Tanács következtetései a nemek közötti egyenlőségről szóló európai paktumról ( ) (HL C 155., , 10. o.) A Tanács következtetései a nemek közötti bérszakadék felszámolásával kapcsolatos elkötelezettség megerősítéséről és az arra irányuló erőfeszítések fokozásáról, valamint a Pekingi Cselekvési Platform végrehajtásának áttekintéséről (18121/10) A Tanács következtetései a nemekhez kötődő sztereotípiák társadalomban való felszámolásáról (9671/08) A szociális védelemmel foglalkozó bizottság Jelentés a nyugdíjak megfelelőségéről ( ) (2012) (10488/12 ADD 1) Key=pensionadequacy&mode=advancedSubmit&langId=en Európai Parlament Az Európai Parlament március 12-i állásfoglalása a gazdasági válságnak a nemek közötti egyenlőségre és a nők jogaira kifejtett hatásáról (2012/2301(INI)) Az Európai Parlament május 24-i állásfoglalása a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a férfi és női munkavállalók egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazása elvének alkalmazásáról (2011/2285(INI)) Az Európai Parlament március 13-i állásfoglalása a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban 2011 (2011/2244(INI)) Az Európai Parlament január 28-i állásfoglalása a nők és a férfiak közötti egyenlőség terén 2013-ban elért haladásról az Európai Unióban (2014/2217(INI)) Az Európai Parlament október 26-i állásfoglalása az új készségek és munkahelyek menetrendjéről (2011/2067(INI)) Európai Bizottság Jelentés a nők és a férfiak közötti egyenlőségről 2014., Európai Bizottság, Jogérvényesülési Főigazgatóság. A nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozó tanácsadó bizottság véleménye a nemek közötti nyugdíjszakadék csökkentéséről (2014) 9302/15 zssz/tk/kz 10

11 Men, Women and Pensions [Férfiak, nők, nyugdíjak], Platon Tinios, Francesco Bettio és Gianni Betti, Thomas Georgiadis közreműködésével. Az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága finanszírozásával és felhasználására készült jelentés, The Gender Gap in Pensions in the EU [A férfiak és nők nyugdíja közötti különbség az EU-ban], (Az Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatósága finanszírozásával és felhasználására készült jelentés) A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje (Fehér könyv), évi jelentés a népesség idősödéséről: Gazdasági és költségvetési prognózisok az EU 27 tagállamára vonatkozóan ( ), az Európai Bizottság (Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság) és a Gazdaságpolitikai Bizottság (a népesség elöregedésével foglalkozó munkacsoport) közös jelentése A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégia (13767/10) A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete A nemek közötti nyugdíjszakadék az Unióban: kutatási feljegyzés a lett elnökség számára, /15 zssz/tk/kz 11

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest,

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, 2012.05.14. Brigitte Triems EWL past President Az Európai Női Lobbi

Részletesebben

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 A BIZOTTSÁG 20/2009/EK RENDELETE (2009. január 13.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a munka és a családi élet összeegyeztetésére vonatkozó

Részletesebben

12606/16 eh/zv/zv/eh/ju 1 DG B 1C

12606/16 eh/zv/zv/eh/ju 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 27. (OR. en) 12606/16 SOC 565 EMPL 375 ECOFIN 837 EDUC 302 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a szociális védelemmel foglalkozó bizottság az Állandó Képviselők

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2008/2237(INI) 4.12.2008 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága /

Részletesebben

1. Az elnökség előkészítette a mellékletben található, A nők és a szegénység című tanácsi következtetések tervezetét.

1. Az elnökség előkészítette a mellékletben található, A nők és a szegénység című tanácsi következtetések tervezetét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 14701/16 SOC 732 GENDER 44 ANTIDISCRIM 74 MIGR 200 CONUN 205 DEVGEN 255 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Előző dok. sz.: Tárgy: az Állandó Képviselők

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 267 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Málta 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta 2015. évi stabilitási programját HU HU Ajánlás

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2016/2061(INI) 28.9.2016 JELENTÉSTERVEZET egy uniós stratégia szükségességéről a nemek közötti nyugdíjszakadék megszüntetése és megelőzése

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2250(INI) 15.4.2015

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2250(INI) 15.4.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 15.4.2015 2014/2250(INI) JELENTÉSTERVEZET a lányok társadalmi szerepvállalásának az oktatáson keresztül történő ösztönzéséről az Európai

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM

A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM A szegénység, a társadalmi kirekesztés és a megkülönböztetés elleni küzdelem terén a tagállamoknak nyújtott támogatás révén

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

1. A népegészségügyi munkacsoport megvitatta és jóváhagyta a mellékletben foglalt tanácsi következtetéstervezetet.

1. A népegészségügyi munkacsoport megvitatta és jóváhagyta a mellékletben foglalt tanácsi következtetéstervezetet. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 17. (23.11) (OR. en) 16709/11 SAN 239 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)/a Tanács A FOGLALKOZTATÁSI,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Nemek Közötti Egyenlőség

Nemek Közötti Egyenlőség Nemek Közötti Egyenlőség AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA A nők és férfiak közötti egyenlőség a demokrácia alapvető elve. Jelenleg az a tény, hogy a nemi diszkrimináció továbbra is

Részletesebben

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. május 30. (30.05) (OR. en) 9806/06 OJ/CONS 31 SOC 271 SAN 149 CONSOM 43 TERVEZETT NAPIREND Küldi: Az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK (FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLPOLITIKA, EGÉSZSÉGÜGY

Részletesebben

8831/16 eh/ju 1 DG C 1

8831/16 eh/ju 1 DG C 1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 12. (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. május 12. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014/2160(INI) 6.3.2015 JELENTÉSTERVEZET a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2007/2290(INI) 10.9.2008 VÉLEMÉNY Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére a szociális biztonsági

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-22. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008. Véleménytervezet Den Dover (PE400.

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-22. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008. Véleménytervezet Den Dover (PE400. EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008 MÓDOSÍTÁS: 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) a nőkről és a tudományról (2007/2206(INI)) AM\712026.doc PE402.819v01-00

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : 44 t i,ldb l Érkezett: Tisztelt Elnök Úr! Korrizs Lajo s országgy ű lési képviselő

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : 44 t i,ldb l Érkezett: Tisztelt Elnök Úr! Korrizs Lajo s országgy ű lési képviselő Országgy űlés Hivatal a ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISELŐ Irományszám : 44 t i,ldb l Érkezett: 2016 NOV 0 7a Dr. Kövér László az Országgy űlés Elnöke részére Kénvisel ői önálló indítvá n Határozati javaslat kezdeményezése

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament a szegénységről: a nemek közötti egyenlőség szempontjai

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament a szegénységről: a nemek közötti egyenlőség szempontjai Európai Parlament 2014-2019 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 17.11.2015 MUNKADOKUMENTUM a szegénységről: a nemek közötti egyenlőség szempontjai Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság Előadó: Maria Arena

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 26. 2013. március 8.: Nemzetközi nőnap A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Európai Parlament, Eurobarométer

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 10449/16 SOC 421 EMPL 280 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága a delegációk Előző dok. sz.: 9891/16 SOC 384 EMPL 259 Tárgy:

Részletesebben

Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4.

Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4. Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4. Távmunka Magyarországon Jogszabályi környezet adott Több pályázati lehetőség Sikeres projekt: örkényi távmunkaház Több szervezet is

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE 2010.3.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 68/13 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE (2010. március 8.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző dok. sz.: 16566/08

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon, munkaerőpiaci pozíciót befolyásoló tényezők

Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon, munkaerőpiaci pozíciót befolyásoló tényezők Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon, munkaerőpiaci pozíciót befolyásoló tényezők Matiscsákné dr. Lizák Marianna adjunktus 1 Két idézet mottóként "Ösvényt talán már sikerült vágnunk, de hogy út legyen, az

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 4. (OR. en) 12874/16 ADD 4 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 3. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

A MUNKAHELYI NEMEN ALAPULÓ KÜLÖNBSÉGTÉTEL FELSZÁMOLÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE A NEMEN ALAPULÓ RÉSZREHA JLÁS FELSZÁMOLÁSA A SZÜLŐI SZEREPEK TEKINTETÉBEN

A MUNKAHELYI NEMEN ALAPULÓ KÜLÖNBSÉGTÉTEL FELSZÁMOLÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE A NEMEN ALAPULÓ RÉSZREHA JLÁS FELSZÁMOLÁSA A SZÜLŐI SZEREPEK TEKINTETÉBEN A HIVATÁS ÉS A CSALÁDI ÉLET ÖSSZEEGYEZTETÉSE Várandós munkavállalók védelme; szülési szabadság; szülő i szabadság Kollonay-Lehoczky Csilla JÓ MUNKAVÁLLALÓ kontra JÓ GONDOZÓ még meddig? A MUNKAHELYI NEMEN

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2010.7.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/41/EU IRÁNYELVE (2010. július 7.) az önálló vállalkozói tevékenységet folytató

Részletesebben

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK Monitoring Bizottsági tagok felkészítése a fejlesztéspolitikai tevékenységükhöz kapcsolódóan 2015. június 3. HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK GYENE GYÖNGYVÉR MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A horizontális

Részletesebben

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 1. Társadalmi egyenlőtlenségek Fogalma: az egyének, családok és más társadalmi kategóriák helyzete a társadalomban jelentős

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 22/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI OKMÁNY, IX. MELLÉKLET

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

A NŐK A TUDOMÁNYBAN EGYESÜLET STRATÉGIA

A NŐK A TUDOMÁNYBAN EGYESÜLET STRATÉGIA A NŐK A TUDOMÁNYBAN EGYESÜLET STRATÉGIA A Nők a Tudományban Egyesület (továbbiakban Egyesület) stratégiai célja, hogy támogassa mindazokat a törekvéseket és intézkedéseket, amelyek biztosítják a nők és

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 156. sz. Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 23. (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. november 22. Címzett: a delegációk Előző

Részletesebben

1. A népegészségügyi munkacsoport megvitatta a mellékletben foglalt tanácsi következtetéstervezetet, és megállapodásra jutott arról.

1. A népegészségügyi munkacsoport megvitatta a mellékletben foglalt tanácsi következtetéstervezetet, és megállapodásra jutott arról. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 17. (22.11) (OR. en) 16708/11 SAN 238 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)/a Tanács A FOGLALKOZTATÁSI,

Részletesebben

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete Az EIGE-ről röviden. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete Az EIGE-ről röviden. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete Az EIGE-ről röviden Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (http://europa.eu). Luxembourg: Az

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.9.19. JOIN(2016) 40 final 2016/0290 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösség és

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Luxemburg évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Luxemburg évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Luxemburg évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Luxemburg évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 265 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Luxemburg 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Luxemburg 2015. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, április 29. (05.05) (OR. en) 8843/10 AUDIO 16 CULT 35 RECH 137 PI 44

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, április 29. (05.05) (OR. en) 8843/10 AUDIO 16 CULT 35 RECH 137 PI 44 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. április 29. (05.05) (OR. en) 8843/10 AUDIO 16 CULT 35 RECH 137 PI 44 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző dok. sz.:

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2046(INI) 4.5.2012. a nők munkakörülményeiről a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2046(INI) 4.5.2012. a nők munkakörülményeiről a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2012/2046(INI) 4.5.2012 JELENTÉSTERVEZET a nők munkakörülményeiről a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Nőjogi és Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram *

A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram * DOKUMENTUM A társadalmi kirekesztés elleni közösségi akcióprogram * Az Európa Parlament és az Európai Unió Tanácsa, az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés, különös tekintettel a 137(2) cikk második

Részletesebben

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18.

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18. EBA/GL/2014/06 2014. július 18. Iránymutatások a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről 1 Az EBH iránymutatásai a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) 5549/15 ACP 12 FIN 69 PTOM 6 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: az AKCS-munkacsoport az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac A szociális gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás növelése szociális szövetkezeteken keresztűk Ruszkai Zsolt Magyar Munka Terv Közfoglalkoztatás Szociális gazdaság Nyílt munkaerőpiac 2 Szociális gazdaság

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája 2013. október 4. Budapest Szepesi András Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája - 1998 Az EU-ban nincs közös erdészeti politika,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről

a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről MEGÁLLAPODÁS a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről Preambulum 1., 2013 decemberében a Bizottság

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.07.25. COM(2009) XXX végleges Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) a [ ] 2006/43/EK irányelv alapján egyes harmadik országok illetékes hatóságainak megfelelőségéről

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 15.4.2015 2014/2236(INI) JELENTÉSTERVEZET a Szociális vállalkozásokról és szociális innovációról a munkanélküliség leküzdése során (2014/2236(INI))

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14.

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Örökség a szocializmusból A nők (erőltetett és közel teljes) részvétele a munkaerő piacon Nemi szerepek

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

Az EU regionális politikája

Az EU regionális politikája Alapvető célkitűzések, fogalom Az EU regionális politikája Előadás vázlat Sonnevend Pál Az EK-n belüli fejlettségi különbségek kiegyenlítése Nem segélyezés, hanem a növekedés feltételeinek megteremtése,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.21. COM(2010) 491 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság IDEIGLENES 2006/2105(INI) 19.7.2006 JELENTÉSTERVEZET A fogyatékkal élık helyzete a kibıvült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006-2007

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 338 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Málta 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta 2016. évi stabilitási programját HU HU Ajánlás

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben