EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2008/2237(INI) VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a kisvállalkozói intézkedéscsomagról (2008/2237(INI)) A vélemény előadója: Anni Podimata AD\ doc PE v02-00

2 PA_NonLeg PE v /6 AD\ doc

3 JAVASLATOK A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: A. mivel számos családi kisvállalkozásban a nők a tevékenységhez való hozzájárulásuk ellenére sem rendelkeznek a partnereikkel egyező jogi státusszal, díjazás nélküli családi dolgozók vagy munkavállalók, míg a partner az üzem tulajdonosa, B. mivel a hiányzó társadalmi és gazdasági hálózatok, amelyek elősegíthetnék kezdeményezéseiket, illetve a nők és a férfiak gazdasági szükségleteinek eltérő értékelése, valamint az üzleti környezet agresszivitása gyakran akadályozza a nőket gazdasági tevékenységek fejlesztésében, C. mivel az önálló vállalkozói tevékenységet folytató nők számára rendelkezésre álló szociális védelem hiánya vagy alacsony szintje jelentős akadályt jelent a nőknek az üzleti vállalkozások elindításában, 1. üdvözli, hogy a Bizottság figyelembe vette a vállalkozó szemlélet és a női vállalkozói tehetség bátorítására vonatkozó kérését, és felhívja a Bizottságot, hogy az Erasmus Ifjú vállalkozók kezdeményezés megvalósítása során is vegye tekintetbe ezt a dimenziót; 2. sajnálattal állapítja meg, hogy olyan tényezők miatt, mint az információs szakadékok, a kapcsolatok és a kapcsolatteremtéshez való hozzáférés hiánya, a nemek közötti hátrányos megkülönböztetés és a sztereotipizálás, a gyermekgondozási szolgáltatások gyenge és rugalmasságot nélkülöző hozzáférhetősége, a családi és üzleti kötelezettségek közötti egyensúly megteremtésének nehézségei, valamint a vállalkozói szemlélet nők és férfiak által alkalmazott közötti különbség miatt a nők nehézségekkel szembesülnek az üzleti vállalkozások elindítása és fenntartása során; 3. gratulál a Bizottságnak az önálló vállalkozói tevékenységet folytató nőkről és nő házastársaknak történő segítségnyújtásról szóló 86/613/EGK tanácsi irányelv 1 felülvizsgálatára vonatkozó kezdeményezéséhez, illetve úgy véli, hogy az új körülményekhez igazodó módosítás hozzájárul a női vállalkozói szemlélet megerősítéséhez és kiszélesíti az önálló vállalkozói tevékenységet folytatók körét; 4. hangsúlyozza, hogy a nők vállalkozói tevékenysége elősegíti a nőknek a munkaerőpiacra való bekapcsolódását, valamint javítja gazdasági és társadalmi helyzetüket; sajnálja továbbá, hogy a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségek, különösen a bérek vonatkozásában, továbbra is fennállnak ezen a területen, hozzátéve, hogy a női vállalkozók számaránya a mutatott érdeklődés ellenére továbbra is alacsony marad az EU-ban, ami részben a nőknek a családi kkv-k napi működtetéséhez való el nem ismert (például díjazás nélküli), mégis fontos hozzájárulásával kapcsolatos; 1 A Tanács 86/613/EGK irányelve (1986. december 11.) a valamely önálló vállalkozói tevékenységet, beleértve a mezőgazdasági tevékenységet is, folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról, valamint az önálló vállalkozó nők terhességi és anyasági védelméről (HL L 359., , 58. o.). AD\ doc 3/6 PE v02-00

4 5. kéri a Bizottságot, hogy mielőbb hozza létre a női vállalkozók nagyköveteinek hálózatát, valamint a nőket saját vállalkozás indítására ösztönözni kívánó és őket élvonalbeli tanácsokkal ellátó mentorprogramokat; 6. felhívja a tagállamokat, hogy: alakítsanak ki speciálisan a nőket megcélzó, vállalkozói tevékenységről szóló oktatási programokat, valamint nemzeti és európai programokon, illetve a legjobb gyakorlatok összegyűjtésén keresztül ösztönözzék az innovatív szemlélet kialakulását a fiatalok, különösen a fiatal lányok körében, és a női vállalkozó szemléletet; a kkv-k megalapításáról szóló jogszabályaikat egészítsék ki olyan rendelkezésekkel, amelyek egyenlő tulajdonjogi státuszt képesek garantálni a nők számára a családi vállalkozások elindítása során; segítsék elő a vállalkozások vezetői közötti partneri kapcsolatok megteremtését - azok nemétől függetlenül - a nők üzleti környezetben való hátrányos megkülönböztetésnek mérséklése érdekében; 7. felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki koherens stratégiát a női vállalkozó szemlélet megerősítésére, és hozzanak konkrét intézkedéseket a női vállalkozók hitelhez és banki szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megkönnyítése érdekében, különös tekintettel a mikrohitelekre; kéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy vizsgálják meg, a jelenlegi pénzügyi válság mennyire sújtja a kkv-kat, és különösen a női vállalkozókat; 8. felkéri a tagállamokat, hogy fontoljanak meg olyan alapvető minimumszabályokat a munkavállalók részvételi jogaival, illetve a nemek közötti egyenlőségi programokkal összefüggésben, amelyeknek kapcsolódniuk kell az európai zártkörű társaság statútumához; a munkavállalói részvételi jogok tiszteletben tartása biztosításának érdekében javasolja, hogy - ahogyan az európai társaság és az európai szövetkezet esetében is - a legmegfelelőbb megközelítés az lenne, ha az európai zártkörű társaság statútumát kiegészítenék a munkavállalói részvételi jogokról szóló önálló irányelvvel; 9. felkéri a Bizottságot, hogy támasszon további követelményeket különösen egy európai zártkörű társaság határokon átnyúló dimenziójával, annak minimális tőkekötelezettségével, illetve működésének átláthatóságával összefüggésben, valamint azzal kapcsolatban, hogy a vezető testületek milyen úton fogják figyelembe venni a munkavállalói részvételt és a női képviseletet; 10. biztatja a tagállamokat, hogy megfelelő szakmai és pénzügyi tanácsadási struktúrák kialakításával segítsék a női vállalkozókat a kkv-szektorban, amelyek teljes körűen figyelembe veszik a vállalkozásfejlesztés nemi szempontjait, valamint amelyek figyelembe veszik a nők családjaikban és/vagy közösségeikben betöltött tágabb szerepeit; 11. rámutat, hogy az új technológiák alkalmazása különösen a fiatal női vállalkozók számára jelent segítséget az adminisztratív költségek elkerülésében; 12. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák azokat a vállalkozásokat, amelyek, különösen a díjazás és a munkához való hozzájutás tekintetében, intézkedéseket hoznak a nők és a férfiak közötti egyenlőség előmozdítása, illetve a szakmai- és a magánélet PE v /6 AD\ doc

5 összeegyeztetésének megkönnyítése érdekében; 13. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az önálló vállalkozói tevékenységet folytató nők számára hozzanak intézkedéseket a szociális védelemhez (különösen az anyák védelméhez) kapcsolódó egyenlőtlenségek felszámolása érdekében; 14. elismeri, hogy az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag által támogatott képzésnek, kutatásnak és fejlesztésnek kellően rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye különösen a gyermeküket nevelő nők számára, hogy saját egyéni kötelezettségeiknek feleljenek meg munkaóráik meghatározása tekintetében; 15. elismeri, hogy a vállalkozók különösen a női vállalkozók számára felkínált támogatási rendszernek, beleértve a készség- és vállalkozásfejlesztési képzést, valamint a forrásokhoz való hozzáférés fokozottabb biztosításának (beleértve a berendezéseket, helyiségeket, közlekedést és a hitelt) folytatódnia kell, ezáltal elősegítve az üzleti vállalkozások túlélését a kezdeti elindulás után; AD\ doc 5/6 PE v02-00

6 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE Az elfogadás dátuma A zárószavazás eredménye +: : 0: A zárószavazáson jelen lévő tagok A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés) Edit Bauer, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Anne Van Lancker, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská Donata Gottardi, Marusya Ivanova Lyubcheva Juan Andrés Naranjo Escobar PE v /6 AD\ doc

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 24.7.2015 2015/2006(INI) VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről a Kulturális és Oktatási Bizottság részére a fiatalok

Részletesebben

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE 2010.3.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 68/13 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE (2010. március 8.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 29.11.2013 2013/2147(INI) VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére Szaúd-Arábiáról, kapcsolatairól

Részletesebben

A nők elleni erőszak felszámolása

A nők elleni erőszak felszámolása 2010.10.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 285 E/53 A nők elleni erőszak felszámolása P7_TA(2009)0098 Az Európai Parlament 2009. november 26-i állásfoglalása a nők elleni erőszak felszámolásáról (2010/C

Részletesebben

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 286 E/229 11. aggodalommal tekint a már elhatározott, de még el nem indított fejlesztési projektekhez kapcsolódó kockázatokra és azok lehetséges következményeire

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.9. COM(2014) 213 final 2014/0121 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése,

Részletesebben

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999. július 12-i 1784/1999/EK RENDELETE az Európai Szociális Alapról * AZ EURÓPAI PARLAMENT, AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére. Munkaanyag. 2004. január 8.

Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére. Munkaanyag. 2004. január 8. Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére Munkaanyag 2004. január 8. Tartalom I. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG, MINT HORIZONTÁLIS ELVÁRÁS FONTOSSÁGA 1. El lehet-e felejtkezni erről a feladatról? 2.

Részletesebben

A szülői szabadságról kötött, keretmegállapodás

A szülői szabadságról kötött, keretmegállapodás A szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás Az ESZSZ értelmezési útmutatója European Trade Union Confederation (ETUC) HUNGARIAN A szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás

Részletesebben

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL *

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * A tanulmány

Részletesebben

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 235/2014/EU RENDELETE (2014. március 11.) a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítását szolgáló finanszírozási

Részletesebben

A fiatalok foglalkoztatási válsága: Akciófelhívás

A fiatalok foglalkoztatási válsága: Akciófelhívás International Labour Organization Employment Promotion A fiatalok foglalkoztatási válsága: Akciófelhívás A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 101. ülésszakának határozata és következtetései Genf, 2012 Nemzetközi

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE L 347/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Erasmus+ : elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság SOC/331 Európai egészségügyi dolgozók Brüsszel, 2009. július 15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Tárgy: Zöld könyv az európai egészségügyi

Részletesebben

Egyezmény a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 2013. március 1.

Egyezmény a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 2013. március 1. CEDAW/C/HUN/CO/7-8 Egyesült Nemzetek Szervezete Egyezmény a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 2013. március 1. Eredeti: angol A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása az egyedülálló anyák helyzetérıl (2011/2049(INI))

Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása az egyedülálló anyák helyzetérıl (2011/2049(INI)) P7_TA-PROV(2011)0458 Az egyedülálló anyák helyzete Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása az egyedülálló anyák helyzetérıl (2011/2049(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az Európai

Részletesebben

Támogatjuk és elvárjuk a nők igazságos és arányos részvételét és képviseletét a politikában, a közéletben, a döntéshozatal minden szintjén.

Támogatjuk és elvárjuk a nők igazságos és arányos részvételét és képviseletét a politikában, a közéletben, a döntéshozatal minden szintjén. A nők és férfiak társadalmi egyenlősége demokratikus érték, emberi jogi kérdés. Egy igazságos, erőforrásaival okosan gazdálkodó társadalomban a nőknek és férfiaknak egyenlő jogai, lehetőségei és esélyei

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról

Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról Egyesült Nemzetek Szervezete CEDAW/C/HUN/CO/6 Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 2007. augusztus 10. Eredeti: angol A nők elleni megkülönböztetés Harminckilencedik

Részletesebben

ILO gyakorlati útmutató HIV/AIDS és a munka világa

ILO gyakorlati útmutató HIV/AIDS és a munka világa ILO gyakorlati útmutató HIV/AIDS és a munka világa Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Genf Copyright Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007 Első kiadás 2007 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kiadványai az Általános

Részletesebben

A FOGYATÉKKAL ÉLŐK INTEGRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS POLITIKÁKÉRT FELELŐS MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJA

A FOGYATÉKKAL ÉLŐK INTEGRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS POLITIKÁKÉRT FELELŐS MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJA A FOGYATÉKKAL ÉLŐK INTEGRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS POLITIKÁKÉRT FELELŐS MINISZTEREK MÁSODIK EURÓPAI KONFERENCIÁJA A fogyatékkal élők életminőségének javítása: a teljes körű részvételre irányuló és annak révén

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

C 287 E/168 Az Európai Unió Hivatalos Lapja. IV. melléklet

C 287 E/168 Az Európai Unió Hivatalos Lapja. IV. melléklet C 287 E/168 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 8. cikk (2) bekezdése a) pont - 8. cikk (2) bekezdése b) pont - 8. cikk (3) bekezdés 9. cikk - 10. cikk (1) bekezdés 20. cikk 10. cikk (2) bekezdés 10. cikk

Részletesebben

( 8 ) HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A legutóbb az 1976/2006/EK rendelettel

( 8 ) HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A legutóbb az 1976/2006/EK rendelettel 2008.8.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 214/3 A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETE (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek

Részletesebben

A Gyermek Jogainak Bizottsága 41. ülésszak A részes államok által a 44. cikk alapján benyújtott Jelentések tárgyalása

A Gyermek Jogainak Bizottsága 41. ülésszak A részes államok által a 44. cikk alapján benyújtott Jelentések tárgyalása Szerkesztetlen változat Nem hivatalos fordítás CRC/C/HUN/CO/2 2006. január 27. A Gyermek Jogainak Bizottsága 41. ülésszak A részes államok által a 44. cikk alapján benyújtott Jelentések tárgyalása A Gyermek

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve Zöld Híd Alapítvány TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT Esélyegyenlőségi Terve TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALOMMAGYARÁZATOK... 3 2. BEVEZETŐ... 9 3. HELYZETELEMZÉS... 11 3.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben