Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon"

Átírás

1 Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon beszámoló 2013/2014 tanév A nevelőtestület a június 30-án megtartott értekezleten egyhangúlag elfogadta. Kazincbarcika, június 30. Pál-Kutas Dénesné igazgató 1

2 Tartalom BEVEZETÉS TÁRGYI FELTÉTELEK A SZEMÉLYI FELTÉTELEK A SZAKMAI ÉS EGYÉB ÁLLOMÁNY LÉTSZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA A TANULÓK A TANULÓI LÉTSZÁMOK ALAKULÁSA ES TANÉVBEN A TANÁROK A NEVELŐ OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK NEVELŐ OKTATÓ MUNKA (1. melléklet: A es tanév eredményei a statisztika tükrében BEISKOLÁZÁS, TOVÁBBTANULÁS BEISKOLÁZÁS TOVÁBBTANULÁS, A VÉGZETT TANULÓK ELHELYEZKEDÉSE AZ ISKOLA RENDJÉNEK ÉS FEGYELMÉNEK BIZTOSÍTÁSA A TANULÓK MUNKÁJÁNAK RENDSZERES, TERVSZERŰ ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE A TANORAI MUNKA TERVEZESE, ELLENORZESE A MUNKAKÖZÖSSÉGEK PROGRAMJAIBÓL (2. melléklet: munkaközösségek beszámolói) ELLENŐRZÉS: A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS SZAKMAI VIZSGA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 8. ÓRALÁTOGATÁSI TERV MEGVALÓSULÁSA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 9. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK (3. melléklet: versenyeredmények)... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 9.1 TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYEK - SZAKKÖRÖK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 9.2 FELZÁRKÓZTATÓK KORREPETÁLÁSOK FAKULTÁCIÓ - ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ IRINYI ÉS A CIVILSZERVEZETEK KAPCSOLATA TOVÁBBKÉPZÉSEK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (4. sz. melléklet: Közösségi szolgálat, beszámoló) KULTÚRA, SZABADIDŐ SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG (5. sz. melléklet: Szabadidős programok, beszámoló) DIÁKMOZGALOM (6. sz. melléklet IDÖK beszámoló) TEHETSÉGGONDOZÁS KÖRNYEZETI- ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉS: SPORTMUNKA (7. sz. melléklet FITT mérés)... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 14. IFJÚSÁGVÉDELEM ÚTRAVALÓ PROGRAM (8. sz. melléklet: Ifjúságvédelem Útravaló, beszámoló) MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS (9. sz. melléklet: Minőségbiztosítás, beszámoló) TANÜGYIGAZGATÁS KÖNYVTÁR (10. sz. melléklet - beszámoló: Könyvtár ) TANKÖNYV (11. sz. melléklet tankönyvről, beszámoló) KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG KAPCSOLATOK BELSŐ -... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1

3 2. Fogadóórák: A szülői munkaközösség működése KÜLSŐ KAPCSOLATOK:... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 21. DIÁKOTTHON (12. sz. melléklet Diákotthon, beszámoló) ESEMÉNYNAPTÁR MELLÉKLETEK (1. melléklet: A es tanév eredményei a statisztika tükrében) (2. melléklet: munkaközösségek beszámolói) (3. melléklet: versenyeredmények)... Hiba! A könyvjelző nem létezik (4. sz. melléklet: Közösségi szolgálat, beszámoló) (5. sz. melléklet: Szabadidős programok, beszámoló) (6. sz. melléklet IDÖK beszámoló) (7. sz. melléklet FITT mérés)... Hiba! A könyvjelző nem létezik (8. sz. melléklet: Ifjúságvédelem Útravaló, beszámoló) (9. sz. melléklet: Minőségbiztosítás, beszámoló) (10. sz. melléklet - beszámoló: Könyvtár ) (11. sz. melléklet tankönyvről, beszámoló) (12. sz. melléklet Diákotthon, beszámoló)

4 Nobiscum Deus! A győztesek a célszalagon tartják a szemüket, nem az akadályokon. (Frank Edward Peretti) Bölccsé teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj; szemeimmel tanácsollak téged... Zsolt 34 Bevezetés Az éves beszámoló az IPP és az éves munkaterv alapján készült. E dokumentumok kitűzött céljai és a megvalósítás mértéke adja a beszámoló alapját. Sámuel pedig vett egy követ, és felállítá Mispa és Sén között, és Ében-Háézernek nevezte el, mert mondá: Mindeddig megsegített minket az Úr! Véget ért immár a Református Irinyi első tanéve. Ez alatt a 180 nap alatt volt bőven részünk örömben, egymás tanulásában, az új intézmény építésének időnként fárasztó munkájában. Meg kellett tanulnunk az új szabályokat, a sokszor tehetetlen küzdelmet, hiszen a világból érkezve, s elhagyatva, nehéz volt az újrakezdés, de mindig volt valaki, aki a kellő időben segített, bátorított, elismert bennünket, mi pedig igyekeztünk megfelelni az elvárásnak. Az elmúlt nyár folyamán elkezdtük a kapcsolatépítést, illetve igyekeztünk megkeresni az újraindítást akadályozó tényezőket. Tagiskolai létünk akadályként tornyosult a feladataink elé, de végül sikeresen lezárult a pedagógusoknak és a pedagógiai munkát segítőknek az átadás-átvétele. Ettől nehezebbnek bizonyult a rendszerből kivenni a további személyzetet. A tárgyi eszközök iskolánkban meglévő részét felleltároztuk, de az akkori székhelyintézmény a mai napig adós az elvitt tárgyi eszközök visszaszolgáltatásával. A gazdálkodó szervezet által elvitt eszközök egy része többnyire sérülten, de visszakerült, viszont a Toyota típusú személygépkocsit a listáról is lehagyták. S elkezdtük az új Irinyi építését. A tanórákon megindult a képzés, a tanórán kívül a fejlesztés, felzárkóztatás, kulturális munka. Napról napra erősebbek lettünk, s mindig akadt segítő kéz, tanács, hogy a holnap jobb legyen. Az új irány szerint, az előző évi csökkentett létszámmal kellett megbirkóznunk a nevelő-oktató munka nehézségeivel. Minden pedagógus erőt, fáradságot nem kímélve tette a dolgát. Nem szeretném, és nem lehet ezt a munkát 40 órába szorítani, mert csak kevesek esetében lenne lehetséges. 3

5 Az intézmény napi életét befolyásoló tényezőket normalizáltuk, megoldottuk az étkeztetést. Az új fenntartó támogató, segítő figyelme egész évben erősítette munkánkat, s lankadó erőnket újra és újra megújította. Köszönjük szépen. A pedagógusoknak a sok munka mellett meg kellett birkózniuk azzal az új életminőséggel is, amit vállaltak, amikor átjöttek az egyházi intézménybe dolgozni. A köznevelési törvény mellett megismertük az egyház oktatási törvényét és etikai kódexét is, s folyamatosan tanultuk, hogy a tanítani szónak más jelentése van az egyházi intézményben, s a példaszerep is másként hat egymás és a diákok körében is. A tanulók könnyen alkalmazkodtak, s csupán néhány esetben fordult elő következetlenség, az alkalmakról való hiányzás. Az egyházi jelleget a hétkezdő áhítatok, csendesnapok, ünnepek alkalmával megtartott istentiszteletek alkották. Pásztor Dániel, intézményi lelkészünk hamar megtalálta a hangot diákjainkkal, s a kölcsönös bizalom a lelkészi osztályfőnöki órákon, illetve a személyes találkozásokon teljesedett ki. Diákotthonunk sokat veszített presztízséből azzal, hogy az elmúlt években nem működött. Újra meg kell ismerniük a diákoknak a jó lehetőségét e bentlakásos formának. Ezért rendkívüli diákotthoni napokat is szerveztünk, s a távolból érkező diákjainkat biztatjuk a bentlakásra. A nevelőtanárok családias légkört alakítottak ki az itt lakó tanulók számára. A sok munka eredménye, hogy az Irinyi neve újra él a város köztudatában, s bár van egy kisebb elvándorlás az intézményből, összességében a gyengék mennek el. Reméljük, egyre népszerűbbé, szeretetteljessé tudjuk tenni iskolánkat, s tanulóink számára a tudás, az ismeretszerzés örömét fogjuk nyújtani. A tanév során az opont.hu oldal felmérése szerint a város legnépszerűbb iskolája címet érdemeltük ki a es tanévben. A szülőkkel való kapcsolatunk bár nagyon hálásak vagyunk nekik sajnos nem fejlődött tovább a tanév során. Az intézményben lévő folyamatok építése, a szakmai kapcsolatok újraértékelése, a vizsgák, a portfólió és egyéb oktatási újítások miatt erre nem fordítottunk kellő figyelmet. Ez a következő időszak feladata, mint ahogy egymás segítése is, hogy a hit útján való járást jobban megtanuljuk, s lehessen példa a tanításban, a nevelő-oktató munka folyamatában is. Mindeddig megsegített bennünket az Úr! S így igaz Az elmúlt tanévben az Úr segítségével a bajokon úrrá tudtunk lenni. Azt tapasztaltuk, hogy képesek vagyunk együtt és egymásért cselekedni, s nem lankadni el a munkában. (1. féléves beszámoló) 4

6 1. Tárgyi feltételek Az átadó-átvevő leltározási folyamattal elkezdődött intézményünk önálló élete. Az épület lakhatóvá tétele megtörtént, s pályázattal igyekszünk segíteni a jelenleg problémás terülteken: vizesblokk, fűtés, tető, energetika, eszközhiány. (A korábban elindított pályázatok nem voltak sikeresek, de reméljük, a közeljövőben ez megoldódik). Bár legfontosabb feladatunk volt az épületek állagának javítása, felújításának előkészítése, sajnos ebben érdemi munka valójában nem történt, mivel az induló pályázatoknak nem feleltünk meg. Ennek oka az iskolahomlokzatán (2010-ben) történt változtatás, valamint az iskola és a diákotthon közös intézményként való kezelése. A pályázati lehetőségek keresése folyt a félév során. Továbbra is feladatként jelentkezik egy pályázatíró team létrehozása, akik nem csupán megtalálják a pályázatot, hanem előkészítik, sőt meg is írják. A tanév során felvettük a gondos gazda szerepét, s az épület és környezetének formálása volt a cél, lehetőségeink szerint. (Az iskola és a diákotthon épületében várhatóan a nyár folyamán megtörténnek a legszükségesebb karbantartások, átalakítások.) A falak javításával, festéssel megújított vendégszobák már várják a vendégeket, s a diákotthonlakók számára kulturált tanulási környezetet alakítottunk ki. Sajnos a karbantartást több helyen kezdhetjük elölről a beázások miatt, s ez végleges megoldást keresésére ösztönöz bennünket. A diákotthon berendezési tárgyait, felszerelését folyamatosan kiegészítjük. Az épületek beázása nincs megoldva, csak korrigálás történt, ezért ez most is aktuális feladat. Ennek megszüntetésére tett lépéseink közé tartozik, hogy az épület tulajdonosát, a város képviselőtestületét, polgármesterét tájékoztattuk helyzetünkről, segítségüket kérve. A karbantartók eszközeit folyamatosan pótoljuk. A gépparkunk a költségvetésből és az Irinyi János Középiskoláért Alapítvány segítségével bővült, annak karbantartása folyamatos, s általa mindennapi nevelőoktató munkánk körülményei javultak. 5

7 A szakmai munka és a jövő beruházása érdekében munkálatokat folytatunk a kisüzemben is. Terveink között szerepel egy videós anyag készítése a kisüzem használhatóságának bemutatására. A tanév kezdetén a nevelő-oktató munkának tárgyi feltételei részben voltak adottak, hiszen egyes szakmacsoportok esetében nagyon elhasználódott, elavult eszközparkunk van (elektrotechnika, informatika) Ennek ellenére, vagy éppen ezért, a munkát a pedagógusok leleményének köszönhetően méltón elkezdtük. A sok szorgos kéz nyoma meglátszik intézményünkön. A diákok számára kaptunk SuliBox szekrényeket, amelyek szépek és tanulóink kedvelik, de pénzért való meghosszabbítására nincs módunk. 2. Személyi feltételek A meglévő személyi állomány stabilizálása, lelki erősítése volt a célunk. A tanév végéig ezen a módon (26 óra 32 óra 40 óra) kellett léteznünk, bármennyire tudtuk, hogy ez nem célravezető, sok probléma forrása lehet, s lett is, hiszen a tanév utolsó hónapjaiban a hiányzások, a vizsgáztatások miatt a helyettesítést lehetetlen volt koordinálni. 2.1 A szakmai és egyéb állomány létszámának változása pedagógus (teljes álláshely) 55 fő 55 fő 55 fő 55 fő pedagógus (%-os 4 fő 4 fő 4 fő 4 fő oglalkoztatású) óraadó 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő oktató-nevelő munkát segítők 20 fő 20 fő 21 fő 21 fő megbízással foglalkoztatott 4 fő 4 fő 4 fő 4 fő 2.2 A tanulók s szüleik 100 %-ban vállalták a református intézményben való tanulást, ennek ellenére néhányan inkább elmentek iskolánkból a magas követelményszint miatt. Elsősorban a gyenge tanulmányeredményt produkáló diákok hagyták el intézményünket. 6

8 Létszámadataink állandó változásban vannak. Az okok között a családok elköltözése, külföldi munkavállalás, s egyéb iskolaváltó ok is szerepel. Sajnos egyre többen kérték a magántanulói státuszt, ami lehetőség ugyan a tanulónak, viszont nincs normatíva vonzata, annál több elvárás az intézmény és a pedagógus felé. Jelenleg magántanulói státuszban van 4 fő. 2.3 A tanulói létszámok alakulása es tanévben szept október január június évfolyam ( évfolyam +levelező) Tanulói létszám összesen Érettségire jelentkező végzős évfolyam Beiratkozott a 9. évfolyamra: 160 fő 134 fő 2.4 A tanárok Az intézmény szakember ellátottsága jónak mondható, bár a pedagógus állományú munkavállalók közül 4 fő nem rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges iskolai végzettséggel, illetve létszámproblémáink vannak. A törvénynek való megfelelés miatt 4 főnek tehát szükséges további végzettséget egyetem, pedagógus végzettség - szereznie Bízunk benne, hogy a tanulmányokat sikerül elkezdeniük, és sikeresen megszüntethető lesz e hiányosságunk, ill. a pedagóguslétszámunk pedig normalizálódik a következő tanévre. A pedagógus-továbbképzés keretében többen folytatják tanulmányaikat önerőből, s csupán a továbbképzési keret szűkös volta miatt, elsősorban az intézmény újraindítása, ill. az nevelő-oktatási munka fejlesztése szempontjából szükséges képzéseket támogatjuk. 1 Bakai Szilárd, Gérus Andrea, Kasza László Róbert, Veresné Banga Ildikó 2 Továbbá a törvény adta lehetőség, hogy kora miatt nem kötelezhető a hiányzó végzettség megszerzésére (Gaszperné Kondás Judit, Dr. Kosztkáné Karóczkai Róza, Horváth Tibor) (1) Ha a pedagógus szakképesítése e törvényben meghatározott képesítésnek nem felel meg, és e törvénynek a hatálybalépésekor a pedagógusnak a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél kevesebb ideje van, legfeljebb a nyugdíjkorhatár eléréséig változatlan munkakörben tovább foglalkoztatható; b) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél több ideje van, e törvény hatálybalépésének napjától számított öt év után csak akkor foglalkoztatható tovább pedagógus-munkakörben, ha tanulmányait a felsőfokú pedagógus-szakképesítést nyújtó oktatásban megkezdte. 7

9 E nehéz körülmények között is elsődleges volt azonban a pedagógus személyes példamutatása beszédben, tettben. Ezen a téren többnyire sikeresen megálltunk, s a problémás helyzeteket igyekeztünk rendezni. Időnként ellankadtunk, megfeledkeztünk hivatásunk iránti felelősségről, s be kellett látnunk a református etikai kódex még nem vált életünk, hivatásunk napi mértékévé. Ehhez a problémakörhöz kapcsolható az az embert próbáló feladat is, amely szerint eljött az ideje az életpályamodellre való felkészülésnek. A szakértői-szaktanácsadói munkára, portfólió készítésre jelenleg nagyon kevés idő jutott, de azért iskolánkban e feladatra alkalmas emberek is vannak. Ketten mennek az első körben képzésre Gérus Béla igh. és Forgonyné Viszlai Margit mkv. Nagyon feszített tempóban kellett teljesítenünk a tanév során, de a tantestület kiválóan állta a próbát. Az álláshelyek további bővítésével, a kötelező óraszám csökkentésével normalizálódni fog reményeink szerint a helyzetünk, s már nyugodtabb körülmények között, kiegyensúlyozottabb létszám mellett indulunk az új kihívások felé. A tanévet a köteles tanítási órák száma szerinti legszorosabb létszámmal kezdhettük el. A tanítási órák száma 26, s az új törvényi rendelkezés szerint további 32 óráig elfoglaltságunkat a tanulók felzárkóztatására és fejlesztésére fordított órákkal növeltük. A tanév során alkalmazott pedagógusi létszám az egyházi fenntartással járó változásokat elfogadókból alakult, és még 2 fő engedélyezésére került sor. A diákotthonban ellátandó feladatokat így 2 főállású kolléga Demeter János és Kovácsné Horváth Krisztina valamint a 32 óra terhére kollégák Bakai Szilárd, Répási László, Roskó Miklós és Szabó László - foglalkoztatásával teljesítettük. 1 fő kolléga saját elhatározásából hagyta el intézményünket Gyökér Róbert -, s az ő helyére vettünk fel további 1 főt Dr. Szabó Katalint. Gyökér Róbert kolléga távozása s a tervezett újfelvételes munkaviszonyának rendezése miatt csak december 21-én vált lehetővé a tanítás véglegesített szakossal való ellátása. A helyettesítést óraadó beállításával (Lukács Balázs) oldottuk meg. A teljes munkaidő bizonyos %-ban 4 fő nyugdíjast alkalmaztunk - Ivády Emil Miklós, Ivády Emil Miklósné, Ruszkai Gyula, Dr. Király Bálint személyében, akik nagy odaadással, igyekezettel végezték feladatukat. Óraadói megbízási szerződéssel: 2 fő - Gregusné Fórizs Anikó, Dudás Attila - végzett iskolánkban pedagógiai feladatokat. 8

10 Az SNI és BTM-s tanulók ellátására felvettük a kapcsolatot a helyi pedagógiai szakszolgálattal. Sajnos időközben őket is elérte a racionalizálás, s most már Miskolc központtal működnek, ami a napi munkákat lassítja, hiszen a döntések több időt vesznek igénybe. Az SNI-s tanulóink fejlesztő foglalkoztatását óraadói megbízással láttuk el (Farkas Ágnes, Szeleczki Erika, Wéberné Létai Judit), a gyógytestnevelést (Darai Imre), ill. a BTM-s tanulók fejlesztését a szakszolgálat szakemberei végezték. 2.5 A nevelő oktató munkát segítők A gazdasági személyzet száma - 2 fő szintén nőtt 1 fővel (Törőcsik Béláné). (A gazdasági ügyek mellett a gondnoki munkakört is ellátja az új munkatárs, aki gyorsan beilleszkedett feladatkörébe.) A létszám növekedésével a rájuk háruló felelősségteljes munka mérséklődött ugyan, de továbbra is nagyon feszített tempóban végzik feladataikat, amelynek oka elsősorban az épület nagysága és szerteágazó funkcionális terei. Elfogadtuk, de a munkában nem segítség számunkra, hogy a könyvelési feladatokat nem az intézményen belül végezzük, hiszen az előkészítő munka, ami a könyvelőt segíti, itthon a könyvelés része lenne. 20 fő technikai személyzet dolgozik jelenleg e területen. A törvényi szabályoknak megfelelően az álláshelyekhez tartozó feladatok belső átcsoportosítással, munkák átszervezésével kerülnek végrehajtásra, sajnos további létszámbővítésre jelenleg nincs lehetőség. (30 %). A Munkaügyi Központ által kapott segítséggel viszont tudtuk és jelenleg is tudjuk támogatni a munkát. Karbantartó, takarító személyzet segítette a dolgozóinkat. Valamennyien szorgalmas, fegyelmezett munkát végeztek, megelégedésünkre. Az intézmény adminisztratív munkái sok nehézséget okoznak a 2 iskolatitkárnak, ezért kértük a pedagógus kollégákat, hogy a határidőket betartva végezzék pontosabban a szaktanári és osztályfőnöki adminisztrációs teendőiket törzslapok, bizonyítványok, jegyzőkönyvek, szóbeli érettségi tételek. Az átgondolatlan, elnagyolt iskolai hálózat viszont rendszergazdánk számára nem teszi lehetővé a gördülékeny munkát. Ez a probléma meghaladja a rendszergazda feladatkörét, főleg mert a kolléga szakmai képzettsége a feladathoz nem elegendő. Megoldás lenne az iskolai hálózat újratervezése, logikus és követhető kiépítése, amit nagyon jól lát az informatika munkaközösség. Ennek a problémának ők a kulcsai, hiszen szakmai segítségükkel és szakképzett rendszergazdával lenne megoldható. 9

11 3. Nevelő oktató munka 3.1 A tanterv megvalósítása Jelenlegi tanévünkben 3 különböző tanterv szerint dolgoztunk. A 9. évfolyamon as tanév során elfogadott kerettantervre épülő új helyi tanterv szerint oktattunk, a 10. évfolyamon az ezt megelőző tanévben es tanévben történt módosítás- (Surányi), míg a 1l-13. évfolyamon a régi Irinyi helyi tanterve alapján zajlik a munka. (PP Helyi tanterv mellékletei). Az induló nyelvi előkészítő osztályban, ahol a törvény szerinti új elnevezés 4 átvezetése megtörtént, az idegen nyelv oktatása csoportbontásban 3-3 pedagógussal folyik. A 9. évfolyamon és a 10.A osztályban, matematikában is csoportbontást alkalmaztunk kiemelt oktatási feladatként. A 10.A osztály nevét az Oktatási Hivataltól kért állásfoglalás alapján megváltoztattuk és a következő tanévben már eszerint kell a tanulók tantervét alakítani. Az új OKJ-nak megfelelően a 2 éves szakképzés 1 évre csökkenthető, amennyiben a évfolyamon a szakképzés 1. évének tananyagát a tanuló elsajátítja, és a szakmai érettségin megfelel. Természetesen ez csak a saját szakmacsoportban lehetséges. Mivel intézményünk ismét ECDL vizsgaközpont, törekedtünk minél több tanítványunk felkészítésére, vizsgára küldésére, s a jeles érettségit követően a bizonyítvány megszerzésére. Célunk, hogy iskolánk hírnevét erősítsük e területen is. Ehhez viszont több vizsgáztatói szerepkört kell vállalnunk (jelenleg 3 vizsgáztatónk van), s már megjelentek az első fecskék, akik igénybe veszik eme szolgáltatásunkat. ECDL Vizsgaközpont újraindítása: október 15. Első vizsga: december 12. Utolsó vizsga: június 19. Összes vizsga: 144 db. A tanév végéig az NJSZT meghosszabbította 57 tanulónak a vizsgaidőszakát, ebből élt a folytatás lehetőségével 6 fő. Saját vizsgázók: 12 fő 4 A 73/2013 (III.8.) Kormányrendelet módosította az új nemzeti alaptanterv és az új kerettantervek alapján megírt helyi tantervek bevezetésében érintett évfolyamok meghatározását, a 110/2012 Korm. rendelet 10. (1) bekezdését, évfolyam elnevezését. 10

12 3.2 A es tanév eredményei a statisztika tükrében A tanulók magatartási és szorgalomjegyének alakulása 2012/13 tanév vége 2013/14 félév 2013/14 tanév vége magatartás 3,81 4,01 3,84 szorgalom 3,68 3,52 3,68 A tanulók magatartása az elmúlt tanév során is jónak tekinthető. A fegyelmi fokozatként kapható szaktanári, osztályfőnöki és igazgatói beírások nagyobb magatartásbeli problémát nem tükröznek. A legtöbbet a dohányzással és az iskola területének elhagyásával küzdünk. Ezért is volna elsődleges fejlesztési terület az iskolát körülvevő kerítés megépítése. A beilleszkedést elutasító, az iskola házirendjét el nem fogadó tanulók számára az új iskolába történő átiratkozást javasoltuk néhány esetben a tanév során. Fegyelmi tárgyalásra nem került sor. Tanulmányi munka 2012/13 tanév vége 2013/14 I. félév 2013/14 tanév vége szakközépiskola 3,40 3,37 3,22 szakképzés 3,56 3,38 3,46 Iskolai átlag 3,45 3,37 3,35 Sajnos problémát okoz a tanulók érdektelensége, sok esetben a megelégedés az elégséges szinttel. Az elmúlt évek során nem volt lehetőségünk tanulóink kiválogatására, a székhelyintézménnyel közös érdek volt a nem bukott tanulók mindegyikének felvétele. Ma már tudjuk, hogy a többség érdeke is az, hogy azok kerüljenek a tanulócsoportba, akik komolyan veszik tudásuk gyarapítását, a továbbfejlődést. A magatartási gondok nagy része is azért alakul ki, mert a gyengébb teljesítményű diákok nem akarnak részt venni a tanulási folyamatban, unatkoznak, s ez által tanulótársaikat, tanáraikat is zavarják a közös munkában. 11

13 A szakmacsoportok szerinti tanulmányi átlagok: 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 közgazdasági informatika elektrotechnika-elektronika vegyipari pedagógia 3,01 2,78 2,51 3,57 3,79 A tanulmányi átlagok egyenes arányban állnak a szakokra történő jelentkezés számával. A legtöbben a közgazdasági szakmacsoport iránt érdeklődnek, míg az elektrotechnikaelektronika a legkevésbé népszerű szakunk. Kifutó rendszerben már csak két évfolyamon képezünk pedagógia szakmacsoportos diákokat (a volt Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium hagyatékaként). Évfolyamátlagok: 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam szakközépisk 13. évfolyam szakképző 14. évfolyam szakképző 2,94 3,22 3,23 3,42 3,94 3,63 3,48 A 9. évfolyamon mindig gyengébb a tanulmányi átlag, hiszen az általános iskolából érkező diákoknak új tanárokkal, új szokásokkal és követelményrendszerrel kell megismerkedniük. Sokszor az általános iskolás eredmények nem mutatják pontosan a tanulók tudását, tehetségét. Megfigyelhető, hogy a minél kisebb településről érkező nebulók jobb tanulmányi eredménnyel érkeznek, mint a városiak, még ha tudásuk meg is egyezik. S mivel iskolánk tanulóinak nagyobb része bejáró, felzárkóztatásuk sok gondot okoz a 9. évfolyam pedagógusainak. 12

14 Ezért is szerepel Pedagógiai Programunkban a 9. évfolyamon a csoportbontás matematika tantárgyból, illetve a sávos nyelvoktatás. Bukási statisztika A legtöbb bukás a kezdő évfolyamokon jelentkezik: ssz osztály osztályfőnök bukási arány C Darai Imre 42,9% 2. 9.E Demeterné Mérai Mária 40,6% 3. 9.C Csontos Dénes 33,3% 4. 9.D Bozsóné Kolosai Éva 30,0% 5. 9.B Gaszperné Kondás Judit 29,7% B Lovas Tünde 25,9% D Hilovszky Eszter 25,0% 8. I/13.V Ivády Miklós 23,5% D Borsodi Csaba 20,7% LV Bakai Szilárd 16,7% Sajnos nagyon magas az iskola bukási átlaga. A pedagógusok leterheltsége, a magas óraszámú tanítási hét, a bejárók aránya mind okolható a gyenge teljesítményért. Hiába vállal erőn felül a tanár korrepetálásokat, ha a diákok ezt a szolgáltatást nem veszik igénybe a közlekedésre hivatkozva, hiszen ezek a foglalkozások csak a délutáni órákra szervezhetők, akkor meg már sok távolabbi településre nincs buszjárat. Célunk a következő tanévre, hogy megnyerjük a távolélő tanulókat és szüleiket arról, kényelmesebb a diákotthonban lakni, ahol felzárkóztatási, tehetséggondozási feladatokat is el tudunk látni a szaktanárok segítségével. (1. melléklet: A es tanév eredményei a statisztika tükrében) 13

15 A bukási arány közismereti tantárgyakra bontva: Magyar irodalom Magyar nyelv Történelem Angol nyelv Német nyelv Matematika Fizika Földrajz Biológia Kémia Informatika 6,3% 4,0% 4,2% 4,3% 2,0% 4,3% 9,6% 9,4% 11,2% 16,5% 31,8% (fent az érettségi tantárgyak, lent a nem érettségi tantárgyak szerepelnek) Szakmai tantárgyak esetében: Kémia, fizikai kémia Laboratóriumi gyakorlatok Műszaki ismeretek Automatizálási gyakorlat Automatizálási ismeretek Alkalmazott számítástechnika Elektronikus áramkörök Fizikai kémia Projektmenedzsment elm. WAN technológiák elm. 14,3% 16,4% 14,3% 14,3% 14,0% 11,1% 21,4% 30,8% 28,6% 33,3% Hálózati kapcsolók elm. Információtechnológiai alapok Szakmacsoportos alapozó okt. elektronika Elektrotechnika-elektronika elm. Számvitel 14,3% 17,1% 17,1% 14,3% 27,8% Bízunk abban, hogy a pedagógusok leterheltségének csökkentése (26 óra), a tanulók jobb ösztönzése a tanulásra, a módszerek megfelelő kiválasztása lehetővé teszik a bukási arányok csökkentését. 14

16 Szakmai vizsgák eredményei Jelentkezett Sikeres vizsgát (fő) tett (fő) Átlag % Elektronikai technikus , 00 76% Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető ,26 69% Vegyipari technikus ,54 61% Érettségi vizsgák eredményei A 160 érettségire jelentkezett végzős évfolyamú tanuló mellett 37 tanuló próbálkozott előrehozott érettségi vizsgát tenni informatika, angol nyelv és német nyelv tantárgyakból. Mellettük 5 fő (szakképzős diákjaink és iskolánkon kívüli, már dolgozó fiatalemberek) jelentkezett szintemelő, ismétlő és kiegészítő vizsgára. Érettségi vizsgát tett Vizsgatárgyak összesen Középszintű vizsgák száma Emelt szintű vizsgák száma Beszámítós (korábbi előrehozott) vizsga Előrehozott vizsgák 202 fő 891 db 771 db 37 db 83 db 37 db A vizsgacsoportok szerinti eredmények: vizsgacsoport közép-szinten bizonyítványt szerzett Átlag % emelt szinten vizsgázott Átlag % 12.B 32 fő 3,22 51,7% 11 fő 4,16 55,8% 12.C 26 fő 3,21 53,0% 2 fő 2,00 32,0% 12.D 24 fő 3,17 51,5% 6 fő 4,85 71,5% 12.E 15 fő 3,40 56,5% 1 fő A 34 fő 4,16 69,8% 10 fő 3,67 58,8% 13.J 20 fő 3,53 57,3% 7 fő 3,04 45,5% összesen 151 fő 3,48 57,2% 37 3,69 54,4% 15

17 A vizsgatárgyak szerinti eredmények: középszint % emelt szint % matematika 156 fő 41, magyar nyelv és irodalom 158 fő 58,41 6 fő 38,33 történelem 154 fő 52,13 7 fő 43,86 angol nyelv 124 fő 59,21 9 fő 63,67 német nyelv 29 fő 53,66 6 fő 50,33 biológia 8 fő 50, informatika 84 fő 52,52 3 fő 65,67 földrajz 2 fő 42, Beiskolázás, továbbtanulás 4.1 Beiskolázás a 9. évfolyamra október szeptember 1. (terv)* közgazdasági (nyelvi előkészítő) 32 fő 28 fő közgazdasági 38 fő 26 fő informatika 60 fő 53 fő elektrotechnika-elektronika 16 fő 13 fő vegyipari 22 fő 17 fő *A tervezett létszámokban nem szerepel az évismétlők száma. Az idei tanévben a jelentkezettek közül csak az általunk fontosnak tartott tantárgyak (a leendő érettségi tantárgyak + a természettudományos tantárgyak) 7. év végi és 8. félévi átlagát vettük számításba. A felvehető átlaghatárt 3,00-ban állapítottuk meg. Ennek alapján 72 nagyon gyengén teljesítő tanulót utasítottunk el. Bízunk benne, hogy ez a lépés elősegíti majd a minőségi javulást. Kiemelt feladatunk mindegyik szakunk népszerűsítése, és különösen az elektronika és a vegyipar területén a létszámbővítés. Új ágazati képzés beindítását tervezzük a humán érdeklődési területű tanulók számára a 2015/16-os tanévtől kezdődően pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakon. 16

18 4.2 Beiskolázás az OKJ-s képzésekre Az eddig indított négy ágazat mellett képzési profilunkat a vízügyi technikus ágazattal bővítjük. A 2014/15-ös tanévben tervezett létszámok: Csoport Osztály pénzügyi-számviteli ügyintéző 2 1 informatikai rendszergazda 2 1 elektronikai technikus 1 0,5 vegyipari technikus 2 1 vízügyi technikus 1 0,5 vegyipari technikus (levelező) 1 0,5 összesen 8 4 A beiskolázásnál igyekeztünk minden alkalmat megragadni, hogy új intézményünket megismertessük és elfogadtassuk környezetünkkel. Felhasználtuk a helyi lapok, a városi televízió, szóróanyagok, internet nyújtotta lehetőségeket. Segítségünkre volt a sporttagozatos osztályt tervező egyesületek szervező tevékenysége is. A beiskolázás érdekében részt vettünk a városi és vidéki iskolákban a beiskolázási szülői értekezleteken. A 7. és 8. osztályos osztályfőnökök, igazgatók és tanulók részére nyílt napot szerveztünk, segítve a diákok s a szülők döntését. Ezek időpontjai: november és január 07-e voltak. Jól megtervezett foglalkozásokkal mutattuk meg lehetőségeinket. Köszönet érte a szervező, s aktívan részt vevő kollégáknak, s tanulóknak. A hagyományos nyílt napokat megelőzően november 7-én a 8. évfolyamos osztályfőnököket és az intézményvezetőket hívtuk egy kötetlen iskola-bemutató beszélgetésre. Novemberben szakmai napokat tartottunk, amelyekbe bevontuk a szakképzés képviselőit, s így létre jöhetett a találkozás az iskola- és a munkapad között. Ezt a folyamatot segítette a kamara s azok a cégek, akik hívásunkat elfogadták, ill. akik nyitni szándékoznak felénk. (Jabil, BC Zrt., ÉRV Zrt., IT Services; IN, bankok...) A fent említett okok miatt a beiratkozás nem lett olyan mértékű, mint amit vártunk. A sportosztály beindítása elmaradt, mivel ebbe az osztályba jelentkező tanulók átlageredménye nem érte el az általunk preferált minimumot, s a sportegyesületekkel, diákotthonnal közösen 17

19 tervezett projekt nem valósulhat meg. Célunk az eredményes, igényes tanulás elérése, s ez korábban nem volt biztosított. 4.3 Továbbtanulás, a végzett tanulók elhelyezkedése Igénybe vettük Pogonyi Ildikó, nevelési tanácsadó (Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarcika) pályaválasztással kapcsolatos segítségét az osztályfőnöki órákon. A végzős tanulók számára biztosítottuk a továbbtanulási lehetőségekkel való folyamatos ismerkedést: felvételi vizsgák követelményei, felvételi esélyek. Tájékoztató előadást tartottunk 60 érdeklődő tanuló és szülő számára a felsőoktatási intézménybe jelentkezés tudnivalóiról (2014. január 31.), s emellett az osztályfőnök kollégák prospektusok és a felvételi tájékoztató segítségével folyamatosan informálták a tanulókat lehetőségeikről. 5. Az iskola rendjének és fegyelmének biztosítása A követelményszint egységessé és világossá tétele továbbra is lényeges, hiszen a lemaradást jelző alacsony osztályzatok ezt szükségessé teszik. A féléves beszámoló mondatai még aktuálisak, s közösen kell megtalálnunk annak lehetőségét. A munkaközösségeken belül értékelték a kollégák a féléves eredményeket, s ennek következtében indult meg a szaktárgyak esetében a felzárkóztatás. A hiányzások, az iskolaváltás egyre komolyabb problémát jelent, főleg a kilencedik évfolyamosok esetében. Segítenünk kell továbbra is a tanulók tanulási folyamatait a munkaközösségek által kidolgozott fejlesztéssel. Reméljük, eredményesen tudunk teljesíteni. A tanulók elküldése nem a legjobb megoldás e problémára, hanem sokkal inkább a differenciált oktatás vezethet célhoz. Elkezdtük a szülők interneten való értesítésének alkalmazását - bevezettük az E-naplót -, ezzel biztosítottuk a megfelelő tájékoztatást számukra, s erősítettük az együttműködést az iskola és a szülői ház között. Néhány feladatunk továbbra is prioritást élvez, hiszen megoldása az egész éves tevékenységünket áthatotta. 18

20 1. Kiemelt gondot igyekeztünk fordítani a tanórák és gyakorlatok védelmére, a pontos órakezdésre és befejezésre. a) Ezt maradéktalanul nem sikerült véghezvinni, hiszen a tanulók akár negyedfélóra késéssel érkeznek az iskolába, s a bekerítetlen terület miatt lehetetlen e problémát érdemben kezelni. b) A másik komoly akadály a tanárok létszáma, illetve az új, helyettesítést korlátozó rendelet (30 nap), amely év vége felé már a takarékosság jegyében megnehezítette kiválasztani a helyettesítő tanár személyét. 2. A tanórák és gyakorlatok rendjét zavaró tanulókkal szemben felelősségre vonást kellett több esetben alkalmazni. 3. A pedagógusok munkafegyelmére is figyelmet kellett fordítanunk. A pontos órakezdés, befejezés, a tananyag megfelelő leadása, a példamutató életvitel elengedhetetlen, s nem mindannyiunk erénye. Sajnos emiatt is történtek intézkedések, de a megoldást valójában magunkban hordozzuk. Amennyiben vállaltuk ebben az intézményben a munkát, úgy a terheket is együtt kell viselnünk, s ez csak felelősségteljes hozzáállással lehetséges. 4. A tanulók késésének csökkentése érdekében rendszeresen vezettük a késés perceit a naplóban. Csak akkor van nevelő hatása, ha egységesek vagyunk, s mindannyian jelezzük e problémát, s megtaláljuk azt a motiváló erőt, ami behozza tanítványainkat a munkakezdésre. Továbbra is célunk az iskolába járás felelősségének emelése. 5. A szándékos károkozókkal szemben szigorú fegyelmi és kártérítési felelősségre vonást kell alkalmazni. Sajnos a károkozás megvan, csak menjünk végig a tantermeken, de felelős nincs. A vándorló élet, s a még ki nem alakított pihenő, illetve a termek be nem zárása engedte meg e helyzet kialakulását. Valamennyiünknek felelőssége a károkozás megakadályozása. 6. Óraközi szünetekben fontos szerepe van a tanári ügyeletnek, amelyet a nevelőtestület által kialakított módon, megerősített létszámmal láttunk el. Folyamatos jelenléttel igyekeztünk elkerülni a rongálásokat, az iskola területének elhagyását (Házirend!) Az eredményesség nyomon követhető volt. 7. A nevelőktől, s a tanulóktól elvártuk a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartását. S bár kisebb balesetek előfordultak (pl. testnevelés órán), jó eredménnyel zárjuk a tanévet. Barta László, munkavédelmi felelős segítette, követte, támogatta e munkát. 19

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2016/2017-es tanévre Alakuló

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta Vezetői ellenőrzés: iskolai szabályoknak, normáknak való megfelelés. Az intézmény ellenőrzési terve: CÉLCS. TERÜLET GYAKORISÁG ELLENŐRZÉST VÉGZŐ Adminisztráció VISSZACSATOLÁS

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája A történetünk 1950-ben alapították (Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium) 1955-1991. Latinka Sándor Gépipari Technikum 1993-tól

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2015. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája Közzétételi lista Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók létszáma. Szakképző évfolyamok Osztály Tanulók száma

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV 2014/2015. tanév A 2014/2015. tanév munkarendje Tanévnyitó: Első tanítási nap: 2014. szeptember 01., 8 00 óra (felelős: Jakab Sándor - 7 30

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Szakgimnáziuma OM azonosító száma: /014

Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Szakgimnáziuma OM azonosító száma: /014 Szegedi Szakképzési Centrum Gábor Dénes Szakgimnáziuma OM azonosító száma: 203052/014 Cím: 6724 Szeged, Mars tér 14. Telefonszám: 62/558-751 Fax: 62/558-755 E-mail: gabord@gdszeged.hu Honlap: www.gdszeged.hu

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben