Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon"

Átírás

1 Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon beszámoló 2013/2014 tanév A nevelőtestület a június 30-án megtartott értekezleten egyhangúlag elfogadta. Kazincbarcika, június 30. Pál-Kutas Dénesné igazgató 1

2 Tartalom BEVEZETÉS TÁRGYI FELTÉTELEK A SZEMÉLYI FELTÉTELEK A SZAKMAI ÉS EGYÉB ÁLLOMÁNY LÉTSZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA A TANULÓK A TANULÓI LÉTSZÁMOK ALAKULÁSA ES TANÉVBEN A TANÁROK A NEVELŐ OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK NEVELŐ OKTATÓ MUNKA (1. melléklet: A es tanév eredményei a statisztika tükrében BEISKOLÁZÁS, TOVÁBBTANULÁS BEISKOLÁZÁS TOVÁBBTANULÁS, A VÉGZETT TANULÓK ELHELYEZKEDÉSE AZ ISKOLA RENDJÉNEK ÉS FEGYELMÉNEK BIZTOSÍTÁSA A TANULÓK MUNKÁJÁNAK RENDSZERES, TERVSZERŰ ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE A TANORAI MUNKA TERVEZESE, ELLENORZESE A MUNKAKÖZÖSSÉGEK PROGRAMJAIBÓL (2. melléklet: munkaközösségek beszámolói) ELLENŐRZÉS: A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS SZAKMAI VIZSGA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 8. ÓRALÁTOGATÁSI TERV MEGVALÓSULÁSA... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 9. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK (3. melléklet: versenyeredmények)... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 9.1 TANULMÁNYI VERSENYEK VERSENYEK - SZAKKÖRÖK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 9.2 FELZÁRKÓZTATÓK KORREPETÁLÁSOK FAKULTÁCIÓ - ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ IRINYI ÉS A CIVILSZERVEZETEK KAPCSOLATA TOVÁBBKÉPZÉSEK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (4. sz. melléklet: Közösségi szolgálat, beszámoló) KULTÚRA, SZABADIDŐ SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG (5. sz. melléklet: Szabadidős programok, beszámoló) DIÁKMOZGALOM (6. sz. melléklet IDÖK beszámoló) TEHETSÉGGONDOZÁS KÖRNYEZETI- ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉS: SPORTMUNKA (7. sz. melléklet FITT mérés)... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 14. IFJÚSÁGVÉDELEM ÚTRAVALÓ PROGRAM (8. sz. melléklet: Ifjúságvédelem Útravaló, beszámoló) MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS (9. sz. melléklet: Minőségbiztosítás, beszámoló) TANÜGYIGAZGATÁS KÖNYVTÁR (10. sz. melléklet - beszámoló: Könyvtár ) TANKÖNYV (11. sz. melléklet tankönyvről, beszámoló) KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG KAPCSOLATOK BELSŐ -... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1

3 2. Fogadóórák: A szülői munkaközösség működése KÜLSŐ KAPCSOLATOK:... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 21. DIÁKOTTHON (12. sz. melléklet Diákotthon, beszámoló) ESEMÉNYNAPTÁR MELLÉKLETEK (1. melléklet: A es tanév eredményei a statisztika tükrében) (2. melléklet: munkaközösségek beszámolói) (3. melléklet: versenyeredmények)... Hiba! A könyvjelző nem létezik (4. sz. melléklet: Közösségi szolgálat, beszámoló) (5. sz. melléklet: Szabadidős programok, beszámoló) (6. sz. melléklet IDÖK beszámoló) (7. sz. melléklet FITT mérés)... Hiba! A könyvjelző nem létezik (8. sz. melléklet: Ifjúságvédelem Útravaló, beszámoló) (9. sz. melléklet: Minőségbiztosítás, beszámoló) (10. sz. melléklet - beszámoló: Könyvtár ) (11. sz. melléklet tankönyvről, beszámoló) (12. sz. melléklet Diákotthon, beszámoló)

4 Nobiscum Deus! A győztesek a célszalagon tartják a szemüket, nem az akadályokon. (Frank Edward Peretti) Bölccsé teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj; szemeimmel tanácsollak téged... Zsolt 34 Bevezetés Az éves beszámoló az IPP és az éves munkaterv alapján készült. E dokumentumok kitűzött céljai és a megvalósítás mértéke adja a beszámoló alapját. Sámuel pedig vett egy követ, és felállítá Mispa és Sén között, és Ében-Háézernek nevezte el, mert mondá: Mindeddig megsegített minket az Úr! Véget ért immár a Református Irinyi első tanéve. Ez alatt a 180 nap alatt volt bőven részünk örömben, egymás tanulásában, az új intézmény építésének időnként fárasztó munkájában. Meg kellett tanulnunk az új szabályokat, a sokszor tehetetlen küzdelmet, hiszen a világból érkezve, s elhagyatva, nehéz volt az újrakezdés, de mindig volt valaki, aki a kellő időben segített, bátorított, elismert bennünket, mi pedig igyekeztünk megfelelni az elvárásnak. Az elmúlt nyár folyamán elkezdtük a kapcsolatépítést, illetve igyekeztünk megkeresni az újraindítást akadályozó tényezőket. Tagiskolai létünk akadályként tornyosult a feladataink elé, de végül sikeresen lezárult a pedagógusoknak és a pedagógiai munkát segítőknek az átadás-átvétele. Ettől nehezebbnek bizonyult a rendszerből kivenni a további személyzetet. A tárgyi eszközök iskolánkban meglévő részét felleltároztuk, de az akkori székhelyintézmény a mai napig adós az elvitt tárgyi eszközök visszaszolgáltatásával. A gazdálkodó szervezet által elvitt eszközök egy része többnyire sérülten, de visszakerült, viszont a Toyota típusú személygépkocsit a listáról is lehagyták. S elkezdtük az új Irinyi építését. A tanórákon megindult a képzés, a tanórán kívül a fejlesztés, felzárkóztatás, kulturális munka. Napról napra erősebbek lettünk, s mindig akadt segítő kéz, tanács, hogy a holnap jobb legyen. Az új irány szerint, az előző évi csökkentett létszámmal kellett megbirkóznunk a nevelő-oktató munka nehézségeivel. Minden pedagógus erőt, fáradságot nem kímélve tette a dolgát. Nem szeretném, és nem lehet ezt a munkát 40 órába szorítani, mert csak kevesek esetében lenne lehetséges. 3

5 Az intézmény napi életét befolyásoló tényezőket normalizáltuk, megoldottuk az étkeztetést. Az új fenntartó támogató, segítő figyelme egész évben erősítette munkánkat, s lankadó erőnket újra és újra megújította. Köszönjük szépen. A pedagógusoknak a sok munka mellett meg kellett birkózniuk azzal az új életminőséggel is, amit vállaltak, amikor átjöttek az egyházi intézménybe dolgozni. A köznevelési törvény mellett megismertük az egyház oktatási törvényét és etikai kódexét is, s folyamatosan tanultuk, hogy a tanítani szónak más jelentése van az egyházi intézményben, s a példaszerep is másként hat egymás és a diákok körében is. A tanulók könnyen alkalmazkodtak, s csupán néhány esetben fordult elő következetlenség, az alkalmakról való hiányzás. Az egyházi jelleget a hétkezdő áhítatok, csendesnapok, ünnepek alkalmával megtartott istentiszteletek alkották. Pásztor Dániel, intézményi lelkészünk hamar megtalálta a hangot diákjainkkal, s a kölcsönös bizalom a lelkészi osztályfőnöki órákon, illetve a személyes találkozásokon teljesedett ki. Diákotthonunk sokat veszített presztízséből azzal, hogy az elmúlt években nem működött. Újra meg kell ismerniük a diákoknak a jó lehetőségét e bentlakásos formának. Ezért rendkívüli diákotthoni napokat is szerveztünk, s a távolból érkező diákjainkat biztatjuk a bentlakásra. A nevelőtanárok családias légkört alakítottak ki az itt lakó tanulók számára. A sok munka eredménye, hogy az Irinyi neve újra él a város köztudatában, s bár van egy kisebb elvándorlás az intézményből, összességében a gyengék mennek el. Reméljük, egyre népszerűbbé, szeretetteljessé tudjuk tenni iskolánkat, s tanulóink számára a tudás, az ismeretszerzés örömét fogjuk nyújtani. A tanév során az opont.hu oldal felmérése szerint a város legnépszerűbb iskolája címet érdemeltük ki a es tanévben. A szülőkkel való kapcsolatunk bár nagyon hálásak vagyunk nekik sajnos nem fejlődött tovább a tanév során. Az intézményben lévő folyamatok építése, a szakmai kapcsolatok újraértékelése, a vizsgák, a portfólió és egyéb oktatási újítások miatt erre nem fordítottunk kellő figyelmet. Ez a következő időszak feladata, mint ahogy egymás segítése is, hogy a hit útján való járást jobban megtanuljuk, s lehessen példa a tanításban, a nevelő-oktató munka folyamatában is. Mindeddig megsegített bennünket az Úr! S így igaz Az elmúlt tanévben az Úr segítségével a bajokon úrrá tudtunk lenni. Azt tapasztaltuk, hogy képesek vagyunk együtt és egymásért cselekedni, s nem lankadni el a munkában. (1. féléves beszámoló) 4

6 1. Tárgyi feltételek Az átadó-átvevő leltározási folyamattal elkezdődött intézményünk önálló élete. Az épület lakhatóvá tétele megtörtént, s pályázattal igyekszünk segíteni a jelenleg problémás terülteken: vizesblokk, fűtés, tető, energetika, eszközhiány. (A korábban elindított pályázatok nem voltak sikeresek, de reméljük, a közeljövőben ez megoldódik). Bár legfontosabb feladatunk volt az épületek állagának javítása, felújításának előkészítése, sajnos ebben érdemi munka valójában nem történt, mivel az induló pályázatoknak nem feleltünk meg. Ennek oka az iskolahomlokzatán (2010-ben) történt változtatás, valamint az iskola és a diákotthon közös intézményként való kezelése. A pályázati lehetőségek keresése folyt a félév során. Továbbra is feladatként jelentkezik egy pályázatíró team létrehozása, akik nem csupán megtalálják a pályázatot, hanem előkészítik, sőt meg is írják. A tanév során felvettük a gondos gazda szerepét, s az épület és környezetének formálása volt a cél, lehetőségeink szerint. (Az iskola és a diákotthon épületében várhatóan a nyár folyamán megtörténnek a legszükségesebb karbantartások, átalakítások.) A falak javításával, festéssel megújított vendégszobák már várják a vendégeket, s a diákotthonlakók számára kulturált tanulási környezetet alakítottunk ki. Sajnos a karbantartást több helyen kezdhetjük elölről a beázások miatt, s ez végleges megoldást keresésére ösztönöz bennünket. A diákotthon berendezési tárgyait, felszerelését folyamatosan kiegészítjük. Az épületek beázása nincs megoldva, csak korrigálás történt, ezért ez most is aktuális feladat. Ennek megszüntetésére tett lépéseink közé tartozik, hogy az épület tulajdonosát, a város képviselőtestületét, polgármesterét tájékoztattuk helyzetünkről, segítségüket kérve. A karbantartók eszközeit folyamatosan pótoljuk. A gépparkunk a költségvetésből és az Irinyi János Középiskoláért Alapítvány segítségével bővült, annak karbantartása folyamatos, s általa mindennapi nevelőoktató munkánk körülményei javultak. 5

7 A szakmai munka és a jövő beruházása érdekében munkálatokat folytatunk a kisüzemben is. Terveink között szerepel egy videós anyag készítése a kisüzem használhatóságának bemutatására. A tanév kezdetén a nevelő-oktató munkának tárgyi feltételei részben voltak adottak, hiszen egyes szakmacsoportok esetében nagyon elhasználódott, elavult eszközparkunk van (elektrotechnika, informatika) Ennek ellenére, vagy éppen ezért, a munkát a pedagógusok leleményének köszönhetően méltón elkezdtük. A sok szorgos kéz nyoma meglátszik intézményünkön. A diákok számára kaptunk SuliBox szekrényeket, amelyek szépek és tanulóink kedvelik, de pénzért való meghosszabbítására nincs módunk. 2. Személyi feltételek A meglévő személyi állomány stabilizálása, lelki erősítése volt a célunk. A tanév végéig ezen a módon (26 óra 32 óra 40 óra) kellett léteznünk, bármennyire tudtuk, hogy ez nem célravezető, sok probléma forrása lehet, s lett is, hiszen a tanév utolsó hónapjaiban a hiányzások, a vizsgáztatások miatt a helyettesítést lehetetlen volt koordinálni. 2.1 A szakmai és egyéb állomány létszámának változása pedagógus (teljes álláshely) 55 fő 55 fő 55 fő 55 fő pedagógus (%-os 4 fő 4 fő 4 fő 4 fő oglalkoztatású) óraadó 2 fő 2 fő 2 fő 2 fő oktató-nevelő munkát segítők 20 fő 20 fő 21 fő 21 fő megbízással foglalkoztatott 4 fő 4 fő 4 fő 4 fő 2.2 A tanulók s szüleik 100 %-ban vállalták a református intézményben való tanulást, ennek ellenére néhányan inkább elmentek iskolánkból a magas követelményszint miatt. Elsősorban a gyenge tanulmányeredményt produkáló diákok hagyták el intézményünket. 6

8 Létszámadataink állandó változásban vannak. Az okok között a családok elköltözése, külföldi munkavállalás, s egyéb iskolaváltó ok is szerepel. Sajnos egyre többen kérték a magántanulói státuszt, ami lehetőség ugyan a tanulónak, viszont nincs normatíva vonzata, annál több elvárás az intézmény és a pedagógus felé. Jelenleg magántanulói státuszban van 4 fő. 2.3 A tanulói létszámok alakulása es tanévben szept október január június évfolyam ( évfolyam +levelező) Tanulói létszám összesen Érettségire jelentkező végzős évfolyam Beiratkozott a 9. évfolyamra: 160 fő 134 fő 2.4 A tanárok Az intézmény szakember ellátottsága jónak mondható, bár a pedagógus állományú munkavállalók közül 4 fő nem rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges iskolai végzettséggel, illetve létszámproblémáink vannak. A törvénynek való megfelelés miatt 4 főnek tehát szükséges további végzettséget egyetem, pedagógus végzettség - szereznie Bízunk benne, hogy a tanulmányokat sikerül elkezdeniük, és sikeresen megszüntethető lesz e hiányosságunk, ill. a pedagóguslétszámunk pedig normalizálódik a következő tanévre. A pedagógus-továbbképzés keretében többen folytatják tanulmányaikat önerőből, s csupán a továbbképzési keret szűkös volta miatt, elsősorban az intézmény újraindítása, ill. az nevelő-oktatási munka fejlesztése szempontjából szükséges képzéseket támogatjuk. 1 Bakai Szilárd, Gérus Andrea, Kasza László Róbert, Veresné Banga Ildikó 2 Továbbá a törvény adta lehetőség, hogy kora miatt nem kötelezhető a hiányzó végzettség megszerzésére (Gaszperné Kondás Judit, Dr. Kosztkáné Karóczkai Róza, Horváth Tibor) (1) Ha a pedagógus szakképesítése e törvényben meghatározott képesítésnek nem felel meg, és e törvénynek a hatálybalépésekor a pedagógusnak a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél kevesebb ideje van, legfeljebb a nyugdíjkorhatár eléréséig változatlan munkakörben tovább foglalkoztatható; b) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél több ideje van, e törvény hatálybalépésének napjától számított öt év után csak akkor foglalkoztatható tovább pedagógus-munkakörben, ha tanulmányait a felsőfokú pedagógus-szakképesítést nyújtó oktatásban megkezdte. 7

9 E nehéz körülmények között is elsődleges volt azonban a pedagógus személyes példamutatása beszédben, tettben. Ezen a téren többnyire sikeresen megálltunk, s a problémás helyzeteket igyekeztünk rendezni. Időnként ellankadtunk, megfeledkeztünk hivatásunk iránti felelősségről, s be kellett látnunk a református etikai kódex még nem vált életünk, hivatásunk napi mértékévé. Ehhez a problémakörhöz kapcsolható az az embert próbáló feladat is, amely szerint eljött az ideje az életpályamodellre való felkészülésnek. A szakértői-szaktanácsadói munkára, portfólió készítésre jelenleg nagyon kevés idő jutott, de azért iskolánkban e feladatra alkalmas emberek is vannak. Ketten mennek az első körben képzésre Gérus Béla igh. és Forgonyné Viszlai Margit mkv. Nagyon feszített tempóban kellett teljesítenünk a tanév során, de a tantestület kiválóan állta a próbát. Az álláshelyek további bővítésével, a kötelező óraszám csökkentésével normalizálódni fog reményeink szerint a helyzetünk, s már nyugodtabb körülmények között, kiegyensúlyozottabb létszám mellett indulunk az új kihívások felé. A tanévet a köteles tanítási órák száma szerinti legszorosabb létszámmal kezdhettük el. A tanítási órák száma 26, s az új törvényi rendelkezés szerint további 32 óráig elfoglaltságunkat a tanulók felzárkóztatására és fejlesztésére fordított órákkal növeltük. A tanév során alkalmazott pedagógusi létszám az egyházi fenntartással járó változásokat elfogadókból alakult, és még 2 fő engedélyezésére került sor. A diákotthonban ellátandó feladatokat így 2 főállású kolléga Demeter János és Kovácsné Horváth Krisztina valamint a 32 óra terhére kollégák Bakai Szilárd, Répási László, Roskó Miklós és Szabó László - foglalkoztatásával teljesítettük. 1 fő kolléga saját elhatározásából hagyta el intézményünket Gyökér Róbert -, s az ő helyére vettünk fel további 1 főt Dr. Szabó Katalint. Gyökér Róbert kolléga távozása s a tervezett újfelvételes munkaviszonyának rendezése miatt csak december 21-én vált lehetővé a tanítás véglegesített szakossal való ellátása. A helyettesítést óraadó beállításával (Lukács Balázs) oldottuk meg. A teljes munkaidő bizonyos %-ban 4 fő nyugdíjast alkalmaztunk - Ivády Emil Miklós, Ivády Emil Miklósné, Ruszkai Gyula, Dr. Király Bálint személyében, akik nagy odaadással, igyekezettel végezték feladatukat. Óraadói megbízási szerződéssel: 2 fő - Gregusné Fórizs Anikó, Dudás Attila - végzett iskolánkban pedagógiai feladatokat. 8

10 Az SNI és BTM-s tanulók ellátására felvettük a kapcsolatot a helyi pedagógiai szakszolgálattal. Sajnos időközben őket is elérte a racionalizálás, s most már Miskolc központtal működnek, ami a napi munkákat lassítja, hiszen a döntések több időt vesznek igénybe. Az SNI-s tanulóink fejlesztő foglalkoztatását óraadói megbízással láttuk el (Farkas Ágnes, Szeleczki Erika, Wéberné Létai Judit), a gyógytestnevelést (Darai Imre), ill. a BTM-s tanulók fejlesztését a szakszolgálat szakemberei végezték. 2.5 A nevelő oktató munkát segítők A gazdasági személyzet száma - 2 fő szintén nőtt 1 fővel (Törőcsik Béláné). (A gazdasági ügyek mellett a gondnoki munkakört is ellátja az új munkatárs, aki gyorsan beilleszkedett feladatkörébe.) A létszám növekedésével a rájuk háruló felelősségteljes munka mérséklődött ugyan, de továbbra is nagyon feszített tempóban végzik feladataikat, amelynek oka elsősorban az épület nagysága és szerteágazó funkcionális terei. Elfogadtuk, de a munkában nem segítség számunkra, hogy a könyvelési feladatokat nem az intézményen belül végezzük, hiszen az előkészítő munka, ami a könyvelőt segíti, itthon a könyvelés része lenne. 20 fő technikai személyzet dolgozik jelenleg e területen. A törvényi szabályoknak megfelelően az álláshelyekhez tartozó feladatok belső átcsoportosítással, munkák átszervezésével kerülnek végrehajtásra, sajnos további létszámbővítésre jelenleg nincs lehetőség. (30 %). A Munkaügyi Központ által kapott segítséggel viszont tudtuk és jelenleg is tudjuk támogatni a munkát. Karbantartó, takarító személyzet segítette a dolgozóinkat. Valamennyien szorgalmas, fegyelmezett munkát végeztek, megelégedésünkre. Az intézmény adminisztratív munkái sok nehézséget okoznak a 2 iskolatitkárnak, ezért kértük a pedagógus kollégákat, hogy a határidőket betartva végezzék pontosabban a szaktanári és osztályfőnöki adminisztrációs teendőiket törzslapok, bizonyítványok, jegyzőkönyvek, szóbeli érettségi tételek. Az átgondolatlan, elnagyolt iskolai hálózat viszont rendszergazdánk számára nem teszi lehetővé a gördülékeny munkát. Ez a probléma meghaladja a rendszergazda feladatkörét, főleg mert a kolléga szakmai képzettsége a feladathoz nem elegendő. Megoldás lenne az iskolai hálózat újratervezése, logikus és követhető kiépítése, amit nagyon jól lát az informatika munkaközösség. Ennek a problémának ők a kulcsai, hiszen szakmai segítségükkel és szakképzett rendszergazdával lenne megoldható. 9

11 3. Nevelő oktató munka 3.1 A tanterv megvalósítása Jelenlegi tanévünkben 3 különböző tanterv szerint dolgoztunk. A 9. évfolyamon as tanév során elfogadott kerettantervre épülő új helyi tanterv szerint oktattunk, a 10. évfolyamon az ezt megelőző tanévben es tanévben történt módosítás- (Surányi), míg a 1l-13. évfolyamon a régi Irinyi helyi tanterve alapján zajlik a munka. (PP Helyi tanterv mellékletei). Az induló nyelvi előkészítő osztályban, ahol a törvény szerinti új elnevezés 4 átvezetése megtörtént, az idegen nyelv oktatása csoportbontásban 3-3 pedagógussal folyik. A 9. évfolyamon és a 10.A osztályban, matematikában is csoportbontást alkalmaztunk kiemelt oktatási feladatként. A 10.A osztály nevét az Oktatási Hivataltól kért állásfoglalás alapján megváltoztattuk és a következő tanévben már eszerint kell a tanulók tantervét alakítani. Az új OKJ-nak megfelelően a 2 éves szakképzés 1 évre csökkenthető, amennyiben a évfolyamon a szakképzés 1. évének tananyagát a tanuló elsajátítja, és a szakmai érettségin megfelel. Természetesen ez csak a saját szakmacsoportban lehetséges. Mivel intézményünk ismét ECDL vizsgaközpont, törekedtünk minél több tanítványunk felkészítésére, vizsgára küldésére, s a jeles érettségit követően a bizonyítvány megszerzésére. Célunk, hogy iskolánk hírnevét erősítsük e területen is. Ehhez viszont több vizsgáztatói szerepkört kell vállalnunk (jelenleg 3 vizsgáztatónk van), s már megjelentek az első fecskék, akik igénybe veszik eme szolgáltatásunkat. ECDL Vizsgaközpont újraindítása: október 15. Első vizsga: december 12. Utolsó vizsga: június 19. Összes vizsga: 144 db. A tanév végéig az NJSZT meghosszabbította 57 tanulónak a vizsgaidőszakát, ebből élt a folytatás lehetőségével 6 fő. Saját vizsgázók: 12 fő 4 A 73/2013 (III.8.) Kormányrendelet módosította az új nemzeti alaptanterv és az új kerettantervek alapján megírt helyi tantervek bevezetésében érintett évfolyamok meghatározását, a 110/2012 Korm. rendelet 10. (1) bekezdését, évfolyam elnevezését. 10

12 3.2 A es tanév eredményei a statisztika tükrében A tanulók magatartási és szorgalomjegyének alakulása 2012/13 tanév vége 2013/14 félév 2013/14 tanév vége magatartás 3,81 4,01 3,84 szorgalom 3,68 3,52 3,68 A tanulók magatartása az elmúlt tanév során is jónak tekinthető. A fegyelmi fokozatként kapható szaktanári, osztályfőnöki és igazgatói beírások nagyobb magatartásbeli problémát nem tükröznek. A legtöbbet a dohányzással és az iskola területének elhagyásával küzdünk. Ezért is volna elsődleges fejlesztési terület az iskolát körülvevő kerítés megépítése. A beilleszkedést elutasító, az iskola házirendjét el nem fogadó tanulók számára az új iskolába történő átiratkozást javasoltuk néhány esetben a tanév során. Fegyelmi tárgyalásra nem került sor. Tanulmányi munka 2012/13 tanév vége 2013/14 I. félév 2013/14 tanév vége szakközépiskola 3,40 3,37 3,22 szakképzés 3,56 3,38 3,46 Iskolai átlag 3,45 3,37 3,35 Sajnos problémát okoz a tanulók érdektelensége, sok esetben a megelégedés az elégséges szinttel. Az elmúlt évek során nem volt lehetőségünk tanulóink kiválogatására, a székhelyintézménnyel közös érdek volt a nem bukott tanulók mindegyikének felvétele. Ma már tudjuk, hogy a többség érdeke is az, hogy azok kerüljenek a tanulócsoportba, akik komolyan veszik tudásuk gyarapítását, a továbbfejlődést. A magatartási gondok nagy része is azért alakul ki, mert a gyengébb teljesítményű diákok nem akarnak részt venni a tanulási folyamatban, unatkoznak, s ez által tanulótársaikat, tanáraikat is zavarják a közös munkában. 11

13 A szakmacsoportok szerinti tanulmányi átlagok: 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 közgazdasági informatika elektrotechnika-elektronika vegyipari pedagógia 3,01 2,78 2,51 3,57 3,79 A tanulmányi átlagok egyenes arányban állnak a szakokra történő jelentkezés számával. A legtöbben a közgazdasági szakmacsoport iránt érdeklődnek, míg az elektrotechnikaelektronika a legkevésbé népszerű szakunk. Kifutó rendszerben már csak két évfolyamon képezünk pedagógia szakmacsoportos diákokat (a volt Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium hagyatékaként). Évfolyamátlagok: 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam szakközépisk 13. évfolyam szakképző 14. évfolyam szakképző 2,94 3,22 3,23 3,42 3,94 3,63 3,48 A 9. évfolyamon mindig gyengébb a tanulmányi átlag, hiszen az általános iskolából érkező diákoknak új tanárokkal, új szokásokkal és követelményrendszerrel kell megismerkedniük. Sokszor az általános iskolás eredmények nem mutatják pontosan a tanulók tudását, tehetségét. Megfigyelhető, hogy a minél kisebb településről érkező nebulók jobb tanulmányi eredménnyel érkeznek, mint a városiak, még ha tudásuk meg is egyezik. S mivel iskolánk tanulóinak nagyobb része bejáró, felzárkóztatásuk sok gondot okoz a 9. évfolyam pedagógusainak. 12

14 Ezért is szerepel Pedagógiai Programunkban a 9. évfolyamon a csoportbontás matematika tantárgyból, illetve a sávos nyelvoktatás. Bukási statisztika A legtöbb bukás a kezdő évfolyamokon jelentkezik: ssz osztály osztályfőnök bukási arány C Darai Imre 42,9% 2. 9.E Demeterné Mérai Mária 40,6% 3. 9.C Csontos Dénes 33,3% 4. 9.D Bozsóné Kolosai Éva 30,0% 5. 9.B Gaszperné Kondás Judit 29,7% B Lovas Tünde 25,9% D Hilovszky Eszter 25,0% 8. I/13.V Ivády Miklós 23,5% D Borsodi Csaba 20,7% LV Bakai Szilárd 16,7% Sajnos nagyon magas az iskola bukási átlaga. A pedagógusok leterheltsége, a magas óraszámú tanítási hét, a bejárók aránya mind okolható a gyenge teljesítményért. Hiába vállal erőn felül a tanár korrepetálásokat, ha a diákok ezt a szolgáltatást nem veszik igénybe a közlekedésre hivatkozva, hiszen ezek a foglalkozások csak a délutáni órákra szervezhetők, akkor meg már sok távolabbi településre nincs buszjárat. Célunk a következő tanévre, hogy megnyerjük a távolélő tanulókat és szüleiket arról, kényelmesebb a diákotthonban lakni, ahol felzárkóztatási, tehetséggondozási feladatokat is el tudunk látni a szaktanárok segítségével. (1. melléklet: A es tanév eredményei a statisztika tükrében) 13

15 A bukási arány közismereti tantárgyakra bontva: Magyar irodalom Magyar nyelv Történelem Angol nyelv Német nyelv Matematika Fizika Földrajz Biológia Kémia Informatika 6,3% 4,0% 4,2% 4,3% 2,0% 4,3% 9,6% 9,4% 11,2% 16,5% 31,8% (fent az érettségi tantárgyak, lent a nem érettségi tantárgyak szerepelnek) Szakmai tantárgyak esetében: Kémia, fizikai kémia Laboratóriumi gyakorlatok Műszaki ismeretek Automatizálási gyakorlat Automatizálási ismeretek Alkalmazott számítástechnika Elektronikus áramkörök Fizikai kémia Projektmenedzsment elm. WAN technológiák elm. 14,3% 16,4% 14,3% 14,3% 14,0% 11,1% 21,4% 30,8% 28,6% 33,3% Hálózati kapcsolók elm. Információtechnológiai alapok Szakmacsoportos alapozó okt. elektronika Elektrotechnika-elektronika elm. Számvitel 14,3% 17,1% 17,1% 14,3% 27,8% Bízunk abban, hogy a pedagógusok leterheltségének csökkentése (26 óra), a tanulók jobb ösztönzése a tanulásra, a módszerek megfelelő kiválasztása lehetővé teszik a bukási arányok csökkentését. 14

16 Szakmai vizsgák eredményei Jelentkezett Sikeres vizsgát (fő) tett (fő) Átlag % Elektronikai technikus , 00 76% Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető ,26 69% Vegyipari technikus ,54 61% Érettségi vizsgák eredményei A 160 érettségire jelentkezett végzős évfolyamú tanuló mellett 37 tanuló próbálkozott előrehozott érettségi vizsgát tenni informatika, angol nyelv és német nyelv tantárgyakból. Mellettük 5 fő (szakképzős diákjaink és iskolánkon kívüli, már dolgozó fiatalemberek) jelentkezett szintemelő, ismétlő és kiegészítő vizsgára. Érettségi vizsgát tett Vizsgatárgyak összesen Középszintű vizsgák száma Emelt szintű vizsgák száma Beszámítós (korábbi előrehozott) vizsga Előrehozott vizsgák 202 fő 891 db 771 db 37 db 83 db 37 db A vizsgacsoportok szerinti eredmények: vizsgacsoport közép-szinten bizonyítványt szerzett Átlag % emelt szinten vizsgázott Átlag % 12.B 32 fő 3,22 51,7% 11 fő 4,16 55,8% 12.C 26 fő 3,21 53,0% 2 fő 2,00 32,0% 12.D 24 fő 3,17 51,5% 6 fő 4,85 71,5% 12.E 15 fő 3,40 56,5% 1 fő A 34 fő 4,16 69,8% 10 fő 3,67 58,8% 13.J 20 fő 3,53 57,3% 7 fő 3,04 45,5% összesen 151 fő 3,48 57,2% 37 3,69 54,4% 15

17 A vizsgatárgyak szerinti eredmények: középszint % emelt szint % matematika 156 fő 41, magyar nyelv és irodalom 158 fő 58,41 6 fő 38,33 történelem 154 fő 52,13 7 fő 43,86 angol nyelv 124 fő 59,21 9 fő 63,67 német nyelv 29 fő 53,66 6 fő 50,33 biológia 8 fő 50, informatika 84 fő 52,52 3 fő 65,67 földrajz 2 fő 42, Beiskolázás, továbbtanulás 4.1 Beiskolázás a 9. évfolyamra október szeptember 1. (terv)* közgazdasági (nyelvi előkészítő) 32 fő 28 fő közgazdasági 38 fő 26 fő informatika 60 fő 53 fő elektrotechnika-elektronika 16 fő 13 fő vegyipari 22 fő 17 fő *A tervezett létszámokban nem szerepel az évismétlők száma. Az idei tanévben a jelentkezettek közül csak az általunk fontosnak tartott tantárgyak (a leendő érettségi tantárgyak + a természettudományos tantárgyak) 7. év végi és 8. félévi átlagát vettük számításba. A felvehető átlaghatárt 3,00-ban állapítottuk meg. Ennek alapján 72 nagyon gyengén teljesítő tanulót utasítottunk el. Bízunk benne, hogy ez a lépés elősegíti majd a minőségi javulást. Kiemelt feladatunk mindegyik szakunk népszerűsítése, és különösen az elektronika és a vegyipar területén a létszámbővítés. Új ágazati képzés beindítását tervezzük a humán érdeklődési területű tanulók számára a 2015/16-os tanévtől kezdődően pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakon. 16

18 4.2 Beiskolázás az OKJ-s képzésekre Az eddig indított négy ágazat mellett képzési profilunkat a vízügyi technikus ágazattal bővítjük. A 2014/15-ös tanévben tervezett létszámok: Csoport Osztály pénzügyi-számviteli ügyintéző 2 1 informatikai rendszergazda 2 1 elektronikai technikus 1 0,5 vegyipari technikus 2 1 vízügyi technikus 1 0,5 vegyipari technikus (levelező) 1 0,5 összesen 8 4 A beiskolázásnál igyekeztünk minden alkalmat megragadni, hogy új intézményünket megismertessük és elfogadtassuk környezetünkkel. Felhasználtuk a helyi lapok, a városi televízió, szóróanyagok, internet nyújtotta lehetőségeket. Segítségünkre volt a sporttagozatos osztályt tervező egyesületek szervező tevékenysége is. A beiskolázás érdekében részt vettünk a városi és vidéki iskolákban a beiskolázási szülői értekezleteken. A 7. és 8. osztályos osztályfőnökök, igazgatók és tanulók részére nyílt napot szerveztünk, segítve a diákok s a szülők döntését. Ezek időpontjai: november és január 07-e voltak. Jól megtervezett foglalkozásokkal mutattuk meg lehetőségeinket. Köszönet érte a szervező, s aktívan részt vevő kollégáknak, s tanulóknak. A hagyományos nyílt napokat megelőzően november 7-én a 8. évfolyamos osztályfőnököket és az intézményvezetőket hívtuk egy kötetlen iskola-bemutató beszélgetésre. Novemberben szakmai napokat tartottunk, amelyekbe bevontuk a szakképzés képviselőit, s így létre jöhetett a találkozás az iskola- és a munkapad között. Ezt a folyamatot segítette a kamara s azok a cégek, akik hívásunkat elfogadták, ill. akik nyitni szándékoznak felénk. (Jabil, BC Zrt., ÉRV Zrt., IT Services; IN, bankok...) A fent említett okok miatt a beiratkozás nem lett olyan mértékű, mint amit vártunk. A sportosztály beindítása elmaradt, mivel ebbe az osztályba jelentkező tanulók átlageredménye nem érte el az általunk preferált minimumot, s a sportegyesületekkel, diákotthonnal közösen 17

19 tervezett projekt nem valósulhat meg. Célunk az eredményes, igényes tanulás elérése, s ez korábban nem volt biztosított. 4.3 Továbbtanulás, a végzett tanulók elhelyezkedése Igénybe vettük Pogonyi Ildikó, nevelési tanácsadó (Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarcika) pályaválasztással kapcsolatos segítségét az osztályfőnöki órákon. A végzős tanulók számára biztosítottuk a továbbtanulási lehetőségekkel való folyamatos ismerkedést: felvételi vizsgák követelményei, felvételi esélyek. Tájékoztató előadást tartottunk 60 érdeklődő tanuló és szülő számára a felsőoktatási intézménybe jelentkezés tudnivalóiról (2014. január 31.), s emellett az osztályfőnök kollégák prospektusok és a felvételi tájékoztató segítségével folyamatosan informálták a tanulókat lehetőségeikről. 5. Az iskola rendjének és fegyelmének biztosítása A követelményszint egységessé és világossá tétele továbbra is lényeges, hiszen a lemaradást jelző alacsony osztályzatok ezt szükségessé teszik. A féléves beszámoló mondatai még aktuálisak, s közösen kell megtalálnunk annak lehetőségét. A munkaközösségeken belül értékelték a kollégák a féléves eredményeket, s ennek következtében indult meg a szaktárgyak esetében a felzárkóztatás. A hiányzások, az iskolaváltás egyre komolyabb problémát jelent, főleg a kilencedik évfolyamosok esetében. Segítenünk kell továbbra is a tanulók tanulási folyamatait a munkaközösségek által kidolgozott fejlesztéssel. Reméljük, eredményesen tudunk teljesíteni. A tanulók elküldése nem a legjobb megoldás e problémára, hanem sokkal inkább a differenciált oktatás vezethet célhoz. Elkezdtük a szülők interneten való értesítésének alkalmazását - bevezettük az E-naplót -, ezzel biztosítottuk a megfelelő tájékoztatást számukra, s erősítettük az együttműködést az iskola és a szülői ház között. Néhány feladatunk továbbra is prioritást élvez, hiszen megoldása az egész éves tevékenységünket áthatotta. 18

20 1. Kiemelt gondot igyekeztünk fordítani a tanórák és gyakorlatok védelmére, a pontos órakezdésre és befejezésre. a) Ezt maradéktalanul nem sikerült véghezvinni, hiszen a tanulók akár negyedfélóra késéssel érkeznek az iskolába, s a bekerítetlen terület miatt lehetetlen e problémát érdemben kezelni. b) A másik komoly akadály a tanárok létszáma, illetve az új, helyettesítést korlátozó rendelet (30 nap), amely év vége felé már a takarékosság jegyében megnehezítette kiválasztani a helyettesítő tanár személyét. 2. A tanórák és gyakorlatok rendjét zavaró tanulókkal szemben felelősségre vonást kellett több esetben alkalmazni. 3. A pedagógusok munkafegyelmére is figyelmet kellett fordítanunk. A pontos órakezdés, befejezés, a tananyag megfelelő leadása, a példamutató életvitel elengedhetetlen, s nem mindannyiunk erénye. Sajnos emiatt is történtek intézkedések, de a megoldást valójában magunkban hordozzuk. Amennyiben vállaltuk ebben az intézményben a munkát, úgy a terheket is együtt kell viselnünk, s ez csak felelősségteljes hozzáállással lehetséges. 4. A tanulók késésének csökkentése érdekében rendszeresen vezettük a késés perceit a naplóban. Csak akkor van nevelő hatása, ha egységesek vagyunk, s mindannyian jelezzük e problémát, s megtaláljuk azt a motiváló erőt, ami behozza tanítványainkat a munkakezdésre. Továbbra is célunk az iskolába járás felelősségének emelése. 5. A szándékos károkozókkal szemben szigorú fegyelmi és kártérítési felelősségre vonást kell alkalmazni. Sajnos a károkozás megvan, csak menjünk végig a tantermeken, de felelős nincs. A vándorló élet, s a még ki nem alakított pihenő, illetve a termek be nem zárása engedte meg e helyzet kialakulását. Valamennyiünknek felelőssége a károkozás megakadályozása. 6. Óraközi szünetekben fontos szerepe van a tanári ügyeletnek, amelyet a nevelőtestület által kialakított módon, megerősített létszámmal láttunk el. Folyamatos jelenléttel igyekeztünk elkerülni a rongálásokat, az iskola területének elhagyását (Házirend!) Az eredményesség nyomon követhető volt. 7. A nevelőktől, s a tanulóktól elvártuk a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartását. S bár kisebb balesetek előfordultak (pl. testnevelés órán), jó eredménnyel zárjuk a tanévet. Barta László, munkavédelmi felelős segítette, követte, támogatta e munkát. 19

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2013/14. tanévre

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2013/14. tanévre Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon munkaterve a 2013/14. tanévre A nevelőtestület a 2013. augusztus 29-én megtartott értekezleten jóváhagyta. Kazincbarcika, 2013. augusztus 29. Pál-Kutas

Részletesebben

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2014/2015. tanévre

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2014/2015. tanévre Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon munkaterve a 2014/2015. tanévre A nevelőtestület a 2014. augusztus 29-én megtartott értekezleten elfogadta. Kazincbarcika, 2014. augusztus 29. Pál-Kutas

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERV 2013/2014. 1 Bevezetés A 2013/2014-es tanév munkaterve a minőségirányítási stratégiából ismert intézkedési tervekhez hasonlóan a

Részletesebben

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6.

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6. TARTALOM BEVEZETÉS... 3 1. Szakmai munka áttekintése... 4 1.1. Statisztikai adatok mutatóinak elemzése, indoklása (beiskolázás, tanuló- és csoportlétszámok, SNI, BTM tanulók, magántanulók száma stb )...

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2015. június 30-án elfogadta.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

PÁLYÁZAT a debreceni Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátására

PÁLYÁZAT a debreceni Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátására PÁLYÁZAT a debreceni Tóth Árpád Gimnázium intézményvezetői feladatainak ellátására Pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Fenyősné Kircsi Amália Márta Debrecen, 2015. TARTALOM BEVEZETŐ

Részletesebben

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Összeállította: Nagy István Igazgató Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. szeptember 8-án. Bevezetés A nyári

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

KLEBERSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT ÉRDI TANKERÜLETE. TÁRNOKI II. RÁKÓCZI FERENC SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

KLEBERSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT ÉRDI TANKERÜLETE. TÁRNOKI II. RÁKÓCZI FERENC SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KLEBERSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT ÉRDI TANKERÜLETE 2012/2013 TANÉV TÁRNOKI II. RÁKÓCZI FERENC SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT É V VÉGI BESZÁMOLÓ KÉSZÍTETTE: Bagdiné Dudog

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 2. A 2013/2014. tanév személyi, tárgyi feltételei, és a tanulócsoportok

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA VEZETŐI PÁLYÁZAT A HAJDÚSZOBOSZLÓI A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Hajdúszoboszló, 2013. május 23. pályázó Tartalom MOTIVÁCIÓS LEVÉL... 4 I. HELYZETÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

BESZÁMOLÓJA KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL. Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató

BESZÁMOLÓJA KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL. Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató A KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BESZÁMOLÓJA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató Tartalomjegyzék I. Erőforrások 1. A személyi feltételek alakulása... 5 2. Pedagógus

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné

Intézményvezetői Pályázat. Szabó Zoltán Ervinné Intézményvezetői Pályázat 2014 Pályázat A Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető 1. TARTALOM: 1. Az intézmény szervezeti strukturája... 3 1.1. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A M O N O R I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Marunák Ferenc általános iskolai tanár, igazgató 2200 Monor, Ady E. út

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben