Vállalkozások adózása. dr. Bozsik Sándor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozások adózása. dr. Bozsik Sándor"

Átírás

1 Vállalkozások adózása dr. Bozsik Sándor

2 Tantárgy célja Adózási ismeretek naprakészre hozása Nemzetközi adózás (Vám, EU adójoga) Adótervezés (egyéni- és családi vállalkozások adózása)

3 Tantárgy tematikája A tárgy az adózási ismeretek tananyagára épül A tárgy célja: egy KKV vállalat teljes költségvetési kapcsolatrendszerének ellátása Előadások Előadások Gyakorlatok 1-2. hét Aktuális adóváltozások ÁFA különleges elszámolási módok, Jövedéki adó példák 3-4. hét Vámok közgazdasági szerepe Közösségi vámjog, Vámpéldák 5-6. hét Helyi adók jellemzői, Gépjárműadó, Települési adó 7-8. hét Egyéni vállalkozások adózása (tételes költségelszámolás, átalányadó, EVA, KATA) hét Társadalombiztosítást illető befizetések Helyi adó példák, Iparűzési adószámítás és megosztás Tételes költségelszámolás, Átalányadó, EVA, KATA példák Prezentációk hét Speciális adófizetési kötelezettségek Zárthelyi, pótprezentáció hét Különadók PótZH 3

4 Tantárgy irodalma Kötelező irodalom: Fellegi Miklós (szerk.): Adózási ismeretek, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015 Bozsik Sándor (szerk.): Adózási ismeretek példatár Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015 Ajánlott irodalom: Herich György Dr.: Adótan Penta Unió, 2013 A számvitel és az adózás aktuális kérdései 2013, Pallas 70 NovoSchool, 2013 Scholes M. Wolfson M. Erikson A: Taxes & Business strategy Prentice Hall 2008 ISBN: Adó 2015 HVG különszám Társadalombiztosítás 2015 HVG különszám 4

5 Számonkérés módja Aláírás feltétele Zárthelyi és házi dolgozat prezentáció összesített pontjainak több mint 50%-ának megszerzése (21 pont). Kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai: Komplex adózási esettanulmány készítése: Egy adott vállalkozás összes költségvetési kapcsolatainak bemutatása. (20 pont) Zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban (példák) (20 pont) Írásbeli vizsgadolgozat a vizsgaidőszakban (esszé, tesztkérdés, példák) (40 pont). Értékelése: Összpontszám: 80 pont 0-40 pont (1) elégtelen; pont (2) elégséges; pont (3) közepes; pont (4) jó; pont (5) jeles.

6 Esettanulmány tartalma Powerpointos prezentáció egy kis- és középvállalat költségvetési kapcsolataiból (15 perc) Vállalkozás bemutatás (ágazat, gazdálkodási forma, alkalmazotti létszám) Havi (negyedéves) ÁFA bevallás Havi bérszámfejtés (összesítő + egy kiemelt alkalmazott) Társasági adóbevallás (előző évről) Helyi iparűzési adó bevallás Egyéb a vállalkozót jellemző speciális bevallások Melléklet: Nyomtatványok pdf formában kinyomtatva Háttérszámítás Excelben igazolva (társasági adóról nem kell) Megjegyzés: A prezentációs fájlban legyenek benne a bevallási és befizetési határidők. 6

7 Értékelési kritériumok Kidolgozott esettanulmány bonyolultsága Minél több speciális adószabály ismerete kelljen a kitöltéshez Teljesség Adott ágazatban az összes költségvetési kapcsolatot feldolgozta-e Számszaki helyesség (Excel alapján) Külön lesz értékelve Prezentáció színvonala Előadókészség, prezentációs fájl igényessége, időgazdálkodás 7

8 A MAGYAR ADÓRENDSZER ÁTTEKINTÉSE

9 Adók és adójellegű bevételek Személyi jövedelemadó (SZJA) Általános forgalmi adó (ÁFA) Társasági adó (TAO) Vállalkozások egyszerűsített adózási lehetőségei Általányadó, EVA, KATA, KIVA Jövedéki adó Népegészségügyi termékadó Gépjárműadó; Cégautóadó; Regisztrációs adó; Baleseti adó Szerencsejáték adó Helyi adók Iparűzési adó Építmény- és telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok Szektoriális különadók (biztosítási adó, pénzintézetek különadója, tranzakciós illeték, hitelintézeti járulék, távközlési adó, közműadó, stb.) Vámok 9

10 Nem adójellegű bevételek Az illeték, állami előírásokon alapuló, kényszer jellegű, közvetlen ellenszolgáltatást nyújtó, egyszeri fizetési kötelezettség Illetékfajták Vagyonszerzési Örökösödési Ajándékozási Visszterhes vagyonátruházási Eljárási Államigazgatási eljárási Bírósági eljárási Államigazgatási és bírósági díjak 10

11 Az államháztartás alrendszereinek adójellegű bevételei I. Közvetlen Közvetett 1.Központi Társasági adó ÁFA költségvetés Szerencsejáték Jövedéki adó adó 2.Helyi Építményadó Idegenforgalmi önkormányzatok Telekadó adó Kommunális Iparűzési adó adó 3.Megosztott SZJA Regisztrációs adó bevételek (1-2) között Gépjárműadó 11

12 Az államháztartás alrendszereinek adójellegű bevételei II. 4.Elkülönített Szakképzési állami alapok hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék 5.Társadalombiztosítás Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás 12

13 Fogyasztást terhelő központi költségvetést illető adók Adó neve Általános forgalmi adó Jövedéki adó Regisztrációs adó Távközlési adó Adómérték/adókulcs Adótárgy minden termékértékesítés és 27%, 5%, 0%, szolgáltatás mentes általában ABC termékek termékek fizikai értékesítés mennyiségében életkor, motor Gépjármű belföldi cm 3, motortípus forgalombahozatala beszélgetési idő (perc) Bevétel mftban Megjegyzés hozzáadott értéket adóztat kötöttpályás értékesítés függvénye max Ft/perc Ft/előfizető Tranzakciós illeték tranzakció összege 0,6% készpénzfelvételn él illetve 0,3% átutalásnál casco, vagyon és Biztosítási adó balesetbiztosítások díjbevétele 15%, illetve 10% sávosan progresszív Összesen

14 Egyéb közvetett adók Adó neve Adótárgy Adómérték általában Egészségtelen termékek élelmiszer (pl. chips, fizikai Népegészségügyi üdítőital, energiaital, mennyiségébe termékadó szörp) n Értékesített gáz, termékek szén és fizikai Energiaadó villamosenergia mennyisége Kinek a bevétele? Bevétel mftban Egészségbiztosítási Alap??? Központi költségvetés Bányajáradék kitermelt ásvány-, kitermelési geotermikus energiaérték %-a Központi költségvetés Játékadó szerencsejáték értékesítés általában árbevétel Központi költségvetés Összesen

15 Gazdálkodó szervezetek jövedelmét terhelő adók Adó neve Adóalany Adóalap Bevétel mft-ban Társasági adó Gazdasági társaság Korrigált adózás előtti eredmény Támogatott hitelt folyósító Állami támogatás Hitelintézeti járadék pénzintézetek mértéke Energiaellátók jövedelemadója Energiaellátók Korrigált adózás előtti eredmény EVA 30 mft alatti éves árbevételű cég Bruttó árbevétel KIVA Kisvállalat Hozzáadott érték KATA Egyéni vállalkozók és BT Havi tétel Levegő-, víz-, talajszennyező Szennyező-anyag Környezetterhelési díj Pénzügyi szervezetek különadója vállalat Pénzintézetek Olyan autó után, ami után a vállalkozás költséget számol el mennyisége korrigált mérlegfőösszeg vagy árbevétel környezetvédelmi besorolás, teljesítmény Cégautóadó Közműadó Közművek vezetékhossz m-ben Összesen

16 Lakosság befizetései Adó neve Adóalany Adóalap Bevétel mft-ban Adott évben szerzett Személyi jövedelmadó Magánszemély jövedelem Közszférából kapott 2 mft-nál nagyobb Végkielégítés Végkielégítések adója végkielégítés nagysága Eljárási és vagyonszerzési (örökösödési, Illetékbefizetések ajándékozási és visszterhes vagyonátruházási) illetékek alanya Gépjárműadó Lásd helyi adóknál Háztartási alkalmazott alkalmazási regisztrációs díja Munkaadó hónap 26 Összesen

17 Helyi adók Adó megnevezése Adótárgy Adóalany Adóalap Adó típusa Építményadó Építmény január 1-n tulajdonos korrigált forgalmi érték vagy hasznos m2 vagyoni Telekadó beépítetlen földterület január 1-n tulajdonos korrigált forgalmi érték vagy hasznos m2 vagyoni Magánszemélyek Építmény, bérleti jog, január 1-n tulajdonos, kommunális adója telek bérlő darab vagyoni Vállalkozási hozzáadott érték vagy Iparűzési adó tevékenység Vállalkozó alkalom közvetlen szállásdíj vagy vendégéjszaka Idegenforgalmi adó Szállásadás Szállásadó száma közvetett Települési adó Bármi, amire nem vetettek ki központi vagy helyi adót Gépjárműadó Forgalomba helyzett belföldi gépjármű vagy külföldi fuvarozó tehergépkocsi január 1-n tulajdonos vagy fuvarozó Motor teljesítménye, vagy út darabszáma vagyoni

18 Foglalkoztatást terhelő járulékok, hozzájárulások Adónem neve Alany Alap Bevétel mft-ban Szociális hozzájárulási adó, nyugdíj- és egészségügyijárulék Foglalkoztató Munkabér Egészségügyi hozzájárulás Minden jövedelem után, ami után nincs járulék Szakképzési hozzájárulás Foglalkoztató munkabér Rehabilitációs hozzájárulás 25 főnél nagyobb foglalkoztató alkalmazottak száma Összesen

19 Egyes elkülönített alapok befizetései Adónem neve Alany Elkülönített alap Bevétel mftban Innovációs járulék Vállalkozás Kutatási és technológiai innovációs Alap Kultúrával foglalkozó vállalkozások, adathordozót Nemzeti Kulturális járulék forgalmazók Kulturális Alap Összesen

20 HELYI ADÓK 2015

21 HELYI ADÓK JELLEMZŐI Magyarország Alaptörvénye biztosítja Kereteit helyi adókról szóló törvény szabályozza Csak az adott önkormányzat illetékességi körére vonatkozik Befizetett adó az önkormányzatot illeti Önkormányzatnak tájékoztatási kötelezettsége van

22 ADÓKIVETŐ Adómegállapítási jog Adó bevezetése, módosítása, törlése Adó mértékének meghatározása kerettörvényen belül Mentességeket, kedvezményeket adhat* Végrehajtási szabályokat meghatározza *vállalkozás vagyona, kommunális adója, iparűzési adó esetében nem lehet csak egy adómérték

23 ADÓZÁSI JOG KORLÁTJA Adótöbbszörözés korlátja Vagyoni típusú adók esetében adó alapját egységesen kell meghatározni Törvényi mentességeket nem lehet szűkíteni Törvény által meghatározott mérték felett nem lehet adót kivetni Évközi adórendelet nem súlyosbíthatja az adózó terheit

24 ADÓMENTES egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magán-nyugdíjpénztár, Közhasznú szervezetnek minősülő non-profit gazdasági társaság

25 Az adó nem terjed ki A Magyar Államra Helyi önkormányzatra Országos és helyi kisebbségi önkormányzatra Az egyházra Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-re Államadósság Kezelő Központra Büntetésvégrehajtási gazdálkodó szervezetre Magyar Nemzeti Bankra (csak HIPA)

26 ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI JOG KORLÁTAI Adótöbbszörözés tilalma Vagyoni típusú adóknál adóalapot egységesen kell meghatározni Törvényi maximumnál nagyobb adót kivetni nem lehet Évközi adórendelet nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit az év közben

27 ÖNKORMÁNYZATI ADÓK FAJTÁI Vagyoni Építményadó Telekadó Gépjárműadó Kommunális Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Vállalkozási Idegenforgalmi adó

28 ÉPÍTMÉNYADÓ Adóalany: naptári év első napján építmény tulajdonosa Adótárgy: építmény (beleértve a funkcionálisan hozzá tartozó építményeket is) Adóalap: tulajdonolt építmények hasznos m2-e vagy korrigált forgalmi értéke Adómérték: Ft/m2 vagy a korrigált forgalmi érték 3,6%-a

29 Építményadó jellemzői Különböző adómérték nemcsak az ingatlan fajtája és településen belüli elhelyezkedése után lehet, hanem az épület, telek hasznos alapterülete, funkciója, továbbá vendéglátást szolgáló épület nyitvatartási ideje szerint is.

30 ÉPÍTMÉNYADÓ Hasznos alapterület: azonos helyrajzi számon lévő, azonos fajtájú épületek hasznos alapterületének összege, ez képezi az adó alapját (ha differenciált az alapterület) Hasznos alapterület: 1,9 m belmagasság felett, Beletartozik a három oldalról fedett erkély, terasz Nem tartozik bele: pince, szárító, tüzelőtároló Korrigált forgalmi érték: illetéktörvény szerint meghatározott forgalmi érték 50%-a

31 ADÓFELFÜGGESZTÉS ÉPÍTMÉNYADÓNÁL 67%-ban rokkant, vagy 65. évét betöltött személy kérheti az adó felfüggesztését Időtartama: naptári év első napja, adófelfüggesztés megszűnéséig Adó számítása: adó mértéke + jegybanki alapkamat Megszűnés: elidegenítés, elhalálozás, rokkantság megszűnése

32 ÉPÍTMÉNYADÓ MENTES a szükséglakás, az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület kizárólag háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség

33 TELEKADÓ Adóalany: naptári év első napján telek tulajdonosa Adótárgy: beépítetlen földrészlet Adóalap: tulajdonolt telek hasznos m2-e vagy korrigált forgalmi értéke Adómérték: 200 Ft/m2 vagy korrigált forgalmi érték 3%-a

34 TELEKADÓ MENTES az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész, az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek, az építési tilalom alatt álló telek alapterületének 50%-a a belterületen fekvő művelési ág alól kivett 1 ha-t meg nem haladó földterület, ha igazoltan mezőgazdasági művelés alatt áll.

35 MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA Adóalany: naptári év első napján építmény, telek birtokosa + bérleti jogviszony (Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.) Adótárgy: fentiek birtoklása vagy bérlet Adóalap: tulajdonolt építmények száma vagy bérleti jogviszony Adómérték: Ft

36 IDEGENFORGALMI ADÓ Adóalany: üdülő birtokosa és/vagy üdülő Adótárgy: üdülés, üdülő tulajdona Adóalap megkezdett vendégéjszakák száma megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj (ennek hiányában) szállásért bármilyen jogcímen fizetett érték Mértéke: Vendégéjszakánként és személyenként 300 Ft vagy szállásdíj 4%-a

37 IDEGENFORGALMI ADÓNÁL BESZEDÉSRE KÖTELEZETT a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be

38 IDEGENFORGALMI ADÓ ALÓL MENTES a 18 év alatti és a 70 év feletti magánszemély; a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély; a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakmunkásképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése vagy a vállalkozási tevékenység végzése, a munkáltató által kiküldetési rendelvénnyel, a munkáltató tevékenységi körébe tartozó munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély; továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, valamint a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója

39 IPARŰZÉSI ADÓ ADÓALANYA Bármilyen vállalkozó (egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság) Illetékességi körben végzett ideiglenesen végzett bevételszerző tevékenység

40 IDEIGLENES IPARŰZÉSI ADÓ piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat; építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat (30 és 181 nap között) Bármely - az előzőek közé nem sorolható - tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert

41 Ideiglenes iparűzési adó január 1-től, ha a TEÁOR szerinti építőipari tevékenység időtartama a vállalkozó megítélése szerint előreláthatóan hosszabb lesz 180 napnál,az adózó már a tevékenység megkezdésekor állandó tevékenységet végzőnek számít. (megszűnik az először ideiglenes, majd állandó tevékenység végzésének bejelentése)

42 Ideiglenes iparűzési adó bevallása, befizetése Maximális mértéke: Ft/nap Ha a tevékenység ideiglenes jellegűnek minősül, a bevallást az adóévet követő év január 15-ig kell benyújtania. Ezzel egyidejűleg kell az adót is megfizetni január 1-től a piaci vásározó tevékenység nem minősül ideiglenes jellegűnek befizetik, bevallani nem kell.

43 Iparűzési adó adóalapja +Nettó árbevétel -ELÁBÉ -Közvetített szolgáltatás -Alvállalkozói teljesítés -Anyagköltség -K+F-re költött közvetlen költség = Adóalap

44 ELÁBÉ és közvetített szolgáltatás elszámolási korlátja 500 millió forint és 20 milliárd forint között maximum árbevétel 85%-a, 20 milliárd forint és 80 milliárd forint között maximum árbevétel 75%-a, 80 milliárd forint felett maximum árbevétel 70%-a vonható le.

45 IPARŰZÉSI ADÓ EGYSZERŰSÍTETT KISZÁMOLÁSA Adóalap Nettó árbevétel 4 millió forint alatt vagy 600 eft feletti árbevételű mezőgazdasági vállalkozó árbevétel 80%- a Adó alapja: SZJA szerinti általányadó-alap + 20%, maximum bevétel 80%-a EVA: adó alapja az EVA alap 50%-a KIVA: KIVA adóalap + 20% KATA: 2,5 mft Kedvezményes adóalap: árbevétel 2,5 millió forint alatti EU de minimis kedvezménye vagy létszámbővítés esetén alkalmazottanként 1 mft adóalapcsökkentés

46 IPARŰZÉSI ADÓ MÉRTÉKE, BEVALLÁS ÉS BEFIZETÉS NAV feladatai Bejelentési és megszűnési kötelezettség bejelentése Iparűzési adó beszedése Helyi önkormányzat Helyi szabályok megállapítása (mentesség, kedvezmény) Iparűzési adó megfizetése Bevallási nyomtatvány elkészítése, bevallások feldolgozása

47 IPARŰZÉSI ADÓ MEGOSZTÁSA (ADÓALAP <100 MFT) Személyi jellegű ráfordításon alapuló megosztás Vállalkozónál bérköltségnek évi 500 ezer forintot kell venni Az ügyvezető(k) után figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás legalább 10%-át a székhely szerinti településnek fizetendő adó számításánál kell kimutatni

48 IPARŰZÉSI ADÓ MEGOSZTÁSA (ADÓALAP <100 MFT) Eszközértéken alapuló megosztás Elszámolt értékcsökkenés 100 ezer forint alatti eszköz 1. évben teljes érték 2. évben ennek 50%-a Elszámolt lízingdíj, bérleti költség Ingatlan, telek esetében érték 2%-a Termőföldnél aranykoronánként 500 Ft

49 IPARŰZÉSI ADÓ MEGOSZTÁSA (ADÓALAP>100 MFT) Komplex módszer Az adóalap olyan hányadát kell a személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás módszerével megosztani, amilyen arányt a személyi jellegű ráfordítások összege képvisel a személyi jellegű ráfordítás és eszközérték együttes összegén belül. A fennmaradó adóalap-részre az eszközérték arányos megosztás módszerét kell alkalmazni.

50 Iparűzési adó megosztása Építőipari tevékenység esetén választható: Teljes adóalap 50%-át a korábbi szabályok szerint megosztja a székhely és a klasszikus telephely szerinti települések között. Másik 50%-ot a telephellyé váló települések között oszt meg az ott végzett építőipari tevékenység arányában. (Olyan arányban oszthatja meg az adóalapot a települések között, amilyen a nettó árbevétele és a készletei (befejezetlen termelés, félkész késztermék) együttes értéke

51 Iparűzési adó megosztása nettó árbevétel alapon Áram-, gáz, és távközlési szolgáltató Székhelye és telephelye szerinti települések között osztja meg adóalapját, hogy a kimutatott nettó árbevételét arányítja a teljes nettó árbevételhez. Az ügyfele, fogyasztója, számlázási címe szerinti település egész területe telephelynek minősül.

52 BELFÖLDI GÉPJÁRMŰVEK GÉPJÁRMŰADÓJA Adóalany: év elején gépjármű tulajdonosa Adótárgy: gépjármű birtoklása Adóalap: Személyszállító jármű kwatt, vagy LE/1,36 Autóbusz, nyergesvontató, pótkocsi saját tömeg megkezdett 100 kg-ja Tehergépkocsi saját tömeg + raksúly 50%- a minden megkezdett 100 kg-ja

53 Személygépkocsinál és motorkerékpárnál az adó mértéke a gyártási évben és az azután következő 3 naptári évben: 345 Ft/kilowatt a gyártás évét követő 4-7. naptári évben: 300 Ft/kilowatt a gyártás évét követő naptári évben: 230 Ft/kilowatt a gyártás évét követő naptári évben: 185 Ft/kilowatt a gyártás évét követő 16. naptári évben, valamint az azt követő naptári években: 140 Ft/kilowatt

54 Tehergépjárműnél az adó alapja és mértéke Adó alapja adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi önsúlya Az adó alapja a tehergépjármű önsúlya növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. Adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után: a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft, b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.

55 TÉTELES ADÓMÉRTÉK az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után forint, míg a tehergépjármű után forint, a P betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása a P betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén forint

56 GÉPJÁRMŰADÓ ALÓL TÁRGYIMENTES a belföldi rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontató, a lassú jármű és a lassú jármű pótkocsijá, az ún. "méhesházas" gépjárművek, a munkagép, a CD, CK, DT és Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjármű, valamint a muzeális jellegű gépjármű (OT rendszámú), a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek közül azok, amelyek az Európai Unió valamely tagállamából származik a rendszámuk

57 GÉPJÁRMŰADÓ ALÓL ALANYI MENTES a költségvetési szerv és az egyház, a társadalmi szervezet, az alapítvány, a helyi és a helyközi tömegközlekedést lebonyolító gépjármű, a súlyos mozgáskorlátozott személy; az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja, illetve NATO

58 GÉPJÁRMŰADÓ KEDVEZMÉNYEK 20%-os adókedvezmény illeti meg azon autóbuszt és tehergépjárművet, amely "5", "6", "7" vagy "8" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott; 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet, amely legalább "9", "10", "11", "12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

59 ADÓK BEVALLÁSA, BEFIZETÉSE Adófajta Bevallás Adó-megállapítás Befizetés Vagyoni típusú adók Belföldi gépjárműadó 15 napon Kivetés Magánszemélyek belül Március 15. kommunális adója szeptember 15. Vállalkozók kommunális adója, iparűzési adó Május 31. Önadózás Idegenforgalmi adó Tárgyhót követő 15. Adóbeszedés Tárgyhót követő 15.

60 Települési adó Adó alanya: nem lehet szervezet, vagy vállalkozó, önkormányzat és állam Adótárgy: amit nem terhel törvényben meghatározott közteher (pl. lakás, termőföld) Hatályba lépő helyi adóról hatályba lépést megelőző hónap 5.-ig adatszolgáltatás a Kincstár felé

61 ÁFÁ-NKÍVÜLI FORGALMI ADÓK

62 Elektronikus útdíj (2013. évi LXVII. Törvény) Adótárgy: 3,5t össztömegnél nagyobb tehergépjármű főútvonalon (autósztráda, autóút, főút) történő áruszállítása Teendő: Áruszállítás előzetes regisztrációja + útdíj fizetése elektronikus útdíj-fizetési rendszerbe Mérték út besorolásától és a környezetvédelmi besorolástól függ Adóalany: tehergépjármű tulajdonosa Mentesség: katonai és útkarbantartó járművek, humanitárius szállítmányok, nemzetközi egyezmény szerint mentes 62

63 Elektronikus útdíj mértékek Környez etvédel mi osztály Kategóri a Útkateg ória J2 kategória J3 kategória J4 kategória Gyorsfor galmi út Főút Gyorsfor galmi út Főút Gyorsfor galmi út Főút A EURO 44,54 18,95 62,49 32,80 91,04 56,78 III B = EURO II C EUR O I 52,40 22,29 73,52 38,59 113,80 70,98 60,26 25,63 84,55 44,38 136,56 85,18 63

64 EKÁER (50/2014. (XII. 31.) NGM RENDELET) Elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer Területi hatály: EU-ból hazánkba, hazánkból EU-ba útdíjköteles (3,5t feletti össztömeg) járművel végzett közúti fuvarozás Mo területén belül nem végfelhasználó részére + kockázatos termékek Bejelentési kötelezettség: feladó, EU-ból hazánkba esetén címzett Mód: ügyfélkapus regisztráció és nyomtatvány Szállítás: csak EKÁER szám birtokában Mulasztási bírság: áru értékének 40%-a Ellenőrzés jogkövetkezménye: Lefoglalás 64

65 ÁFA változások Feketegazdaság visszaszorítása Acélkereskedelem, építőipari munkaerőkölcsönzés fordított ÁFA szabályai szerint 5%-os ÁFA kiterjesztése szarvasmarha, juh, kecske értékesítésre Belföldi összesítő jelentés összeghatára 2 mft-ról 1 mft-ra csökken Új vállalkozások két adóévig havi bevallók lesznek, 50 mft árbevétel felett negyedéves bevalló lehet valaki csak Előleg már nem csak pénz lehet. Adóharmonizáció Teljesítés helye szolgáltatás igénybevevőjének telephelye távközlési-, műsor-, és elektronikus szolgáltatások esetén (nem a szolgáltató székhelye) ÁFA visszatérítés svájci és norvég cégeknek is Portfólió kezelés Áfa köteles tevékenység 65

66 Jövedéki adó Magánfőzésű gyümölcspárlat (pálinka) 50 liter tisztaszesztartalmú pálinka főzhető 1000 Ft általányadó mellett Desztilláló berendezést be kell jelenteni január 15- ig Adóhatóság: helyi önkormányzat Bérfőzés adója normál adómérték 50%-ig (általános adómérték Ft/hl tisztaszesz) Jövedéki biztosítékok minimális mértéke alkoholtermékeknél 150 mft-ra nő. 66

67 NEVA változás Alkoholos italra változatos mértékű adóteher Kivétel: gyümölcspárlat, gyógynövényes ital 67

68 Jövedéki adó Bruttó, speciális, egyfázisú adó Beépül az ÁFA alapjába Luxus vagy egészségre ártalmas termék merev árrugalmasság Importszabályozás eszköze Ellenőrzött termelés és import Jövedéki terméket csak adóraktárban lehet előállítani Import adóraktárban tárolják Szabad forgalomba csak jövedéki adó megfizetése után kerülhet

69 Jövedéki törvény Területi hatálya: Magyar Köztársaság vámszabad és tranzitterület Személyi hatály: aki jövedéki tevékenységet végez (termel, importál, raktároz, szállít, exportál, birtokol) Tárgyi hatály: jövedéki ügyek + dohánytermékek ÁFá-ja Vámhatóság: VPOP

70 Jövedéki termékek Alkoholtermék Sör Bor Pezsgő Köztes alkoholtermék Ásványolaj Dohánygyártmány - B - C A

71 Jövedéki adózás elvei Jövedéki terméket csak adóraktárban lehet előállítani Jövedéki adó megfizetése nélkül behozott terméket ne lehessen szabad forgalomba hozni Adófizetés nélküli terméket csak adóraktárban lehessen tárolni Adómentes beszerzést csak adómentes felhasználásra lehessen felhasználni

72 Szabad forgalomba bocsátás Jövedéki termék adóraktárból, illetve adómentes felhasználó telephelyéről való kitárolása Jövedéki termék bejegyzett/nem bejegyzett kereskedő általi fogadása Termelői borkimérés Import vámkezelése Kivéve: más adóraktárba szállítás, betárolás

73 Jövedéki adó adóhatósága - VPOP Első fok, ellenőrzés VPOP regionális jövedéki központ Adójegy, zárjegy Pesti Jövedéki és Zárjegy Hivatal Vámtarifa besorolás VPOP Vegyvizsgáló Intézet Uniós jövedéki adó VPOP Jövedéki Kapcsolattartó irodája

74 Adókötelezettség Keletkezése Belföldi előállítás Importálás, közösségbe behozatal Adóalany Előállító Adóraktár engedélyese (az a személy, aki az adóraktárban engedély birtokában adózatlan jövedéki termék előállítására, tárolására jogosult.) Adómentesség Vámmentes üzemanyag (üzemanyagtartály, repülőgépek) Nemzetközi szerződések alapján behozott Diplomáciai és konzuli testületek által behozott Nem kereskedelmi termékimport (lásd 2003/CXXI törvény)

75 Vámmentesen behozható jövedéki termékek Dohánytermék esetében: 200 db cigaretta vagy 100 db szivarka (egyenként legfeljebb 3 gramm súlyú szivar), vagy 50 db szivar vagy 250 gramm cigaretta-, pipadohány vagy A fenti termékekből vegyesen összeállított arányos egyveleg Alkohol és alkohol tartalmú italok: 22%-ot meghaladó erősségű alkoholtartalmú égetett italok és párlatok, 80%- os vagy azt meghaladó alkoholtartalmú denaturálatlan etilalkohol: 1 liter, vagy Párlatok és szeszesitalok, bor vagy egyéb alkohol-alapú aperitifek, tafia,szaké vagy ezekhez hasonló italok, amelynek alkoholtartalma nem haladja meg a 22%-ot; pezsgőborok, likőrborok: 1 liter, vagy több tétel esetén részarányosan megfelelő mennyiség és Csendes borok: 2 liter A fenti jövedéki termékek tekintetében a vámmentes kedvezmény csak a 17 éven felüli utasokat illeti meg.

76 Közösségen belüli nem kereskedelmi mennyiség Dohánytermékek: 800 szál cigaretta 200 db szivar, 400 db szivarka, 1000 gramm fogyasztási dohány Alkoholtermékek: 110 liter sör, 20 liter köztes alkoholtermék, (likőrök stb.) 10 liter alkoholtermék,(tömény) 90 liter bor (ebből pezsgő legfeljebb 60 liter lehet)

77 Nem belföldi előállítás (példa) Kétütemű motorolaj motorbenzinhez keverése PB gáz átfejtése túristapalackba Adalék üzemanyagba keverése (max 0,2%) Ásványolaj színezése Ásványolaj finomítása, átminősítése Gyógyszeripari benzin Ásványolajok szállítás utáni keverése - bejelentve Alkoholos gyümölcsből alkohol visszanyerése bejelentéssel (csokoládégyártás) Ásványolajipari, gyógyszeripari termék tisztítása, szűrése, visszanyerése

78 Adófelfüggesztés A jövedéki terméket Adóraktárban (adómentes felhasználó üzemében) tárolják Adófelfüggesztéssel szállítják, maximum a kitárolás után 30 napig Adóraktári engedély megszűnése után a készlet más adóraktárba szállításáig (max. 30 nap) Import esetén adóraktárba szállításnál, ha bemutatták az adóraktár engedélyét a vámnál Felszámolási eljárás esetén szabad forgalomba bocsátásig vagy másik adómentes raktárba történő szállításig Végelszámolás esetén ua. mint fent, de maximum 180 napig.

79 Adófelfüggesztéssel szállíthat Bejegyzett kereskedő: az a személy, aki a vámhatóság e törvényben meghatározott engedélye birtokában, illetve valamely tagállam illetékes hatóságának a jóváhagyása alapján jogosult más tagállamból adófelfüggesztéssel szállítani Nem bejegyzett kereskedő: az a személy, aki a vámhatóság, illetve valamely tagállam illetékes hatóságának a jóváhagyása alapján jogosult más tagállamból a közösségi adó-felfüggesztési eljárásban szállított jövedékei termék rendszeres fogadására

80 Bejegyzett kereskedő feltételei Kettős könyvvitel Szállítási nyilvántartás vezetés Ellenőrizhetőség biztosítása Tartozásmentesség Nem áll csőd- és felszámolás alatt Közvetlen elektronikus kapcsolat Jövedéki biztosíték (éves adókötelezettség 1 havi átlaga)

81 Nem bejegyzett kereskedő Bevallás, befizetés termékfogadást követő 5 napon belül Jövedéki biztosíték (100% behozatalt megelőzően)

82 Felfüggesztéssel szállítható Adóraktárba Közösségen belülre Adómentes célra Bioetanolból alkohol, alkoholból üzemanyag Külföldre Katonai célra (Csak termékkísérő okmánnyal) 2719/92/EGK rendelet szerint 1. példány feladó adóraktár 2-4. példány szállító 5. példány megküldeni VPOP-nek 3. példány visszaküldeni a feladónak 15 napon belül 4. példány megérkezéskor elküldeni a VPOP-nek

83 Felfüggesztés megszűnése Végleges mentesülés Adókötelezettség beállta

84 Végleges mentesülés Adóraktár engedélyese esetén Másik raktárba betárolták Adómentes felhasználóhoz betárolták Véglegesen külföldre vagy tranzitterületre kiléptették Másik jövedéki termék előállításához, minőségellenőrzéshez mintának, vámhatóság ellenőrzéséhez felhasználták VPOP felügyelete mellett megsemmisítették Igazoltan megsemmisült Adómentes felhasználó Adóraktárba visszaszállították Adómentes célra, minőségellenőrzésnél, adóellenőrzés céljaira használták fel Felügyelet mellett megsemmisítették Elismert veszteség Importáló Adóraktárba betárolták Véglegesen kiszállították

Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka:

Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka: Vám A vám története Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka: Könnyen beszedhető Könnyen ellenőrizhető Merkantilizmus (import korlátozása) Hazai gazdaság védelme (List) Luxusfogyasztás megadóztatása

Részletesebben

A vám története Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka:

A vám története Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka: Vám A vám története Egyik legrégebbi állami bevételi forrás Oka: Könnyen beszedhető Könnyen ellenőrizhető Merkantilizmus (import korlátozása) Hazai gazdaság védelme (List) Luxusfogyasztás megadóztatása

Részletesebben

ADÓKIVETŐ. Adómegállapítási jog

ADÓKIVETŐ. Adómegállapítási jog HELYI ADÓK JELLEMZŐI Magyarország Alaptörvénye biztosítja Kereteit helyi adókról szóló törvény szabályozza Csak az adott önkormányzat illetékességi körére vonatkozik Befizetett adó az önkormányzatot illeti

Részletesebben

ADÓKIVETŐ. Adómegállapítási jog

ADÓKIVETŐ. Adómegállapítási jog HELYI ADÓK 2012 HELYI ADÓK JELLEMZŐI Magyarország Alaptörvénye biztosítja Kereteit helyi adókról szóló törvény szabályozza Csak az adott önkormányzat illetékességi körére vonatkozik Befizetett adó az önkormányzatot

Részletesebben

Jövedéki adó. 2003. évi CXXVII. tv.

Jövedéki adó. 2003. évi CXXVII. tv. Jövedéki adó 2003. évi CXXVII. tv. Jövedéki adó Bruttó, speciális, egyfázisú adó Beépül az ÁFA alapjába Luxus vagy egészségre ártalmas termék merev árrugalmasság Importszabályozás eszköze Ellenőrzött termelés

Részletesebben

Jövedéki adó, fogyasztási adó, vám és illetékek. JÖVEDÉKI ADÓ 2003. évi CXXVII. Tv. Iparûzési adó jellemzõi. Jövedéki törvény. Jövedéki adózás elvei

Jövedéki adó, fogyasztási adó, vám és illetékek. JÖVEDÉKI ADÓ 2003. évi CXXVII. Tv. Iparûzési adó jellemzõi. Jövedéki törvény. Jövedéki adózás elvei Jövedéki adó, fogyasztási adó, vám és illetékek JÖVEDÉKI ADÓ 2003. évi CXXVII. Tv. Iparûzési adó jellemzõi Bruttó, speciális, egyfázisú adó Beépül az ÁFA alapjába Luxus vagy egészségre ártalmas termék

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

Jövedéki adó 20 2 0 0 3 0. 3. é v é i C XXVII I. I. t v t.

Jövedéki adó 20 2 0 0 3 0. 3. é v é i C XXVII I. I. t v t. Jövedéki adó 2003. évi CXXVII. tv. Jövedéki adó Bruttó, speciális, egyfázisú adó Beépül az ÁFA alapjába Luxus vagy egészségre ártalmas termék merev árrugalmasság Importszabályozás eszköze Ellenırzött termelés

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK. Előadó: Bozsik Sándor pzbozsi@uni-miskolc.hu

KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK. Előadó: Bozsik Sándor pzbozsi@uni-miskolc.hu 1 KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK Előadó: Bozsik Sándor pzbozsi@uni-miskolc.hu TANTÁRGY TEMATIKÁJA A tárgy az adózási ismeretek tananyagára épül A tárgy célja: egy KKV vállalat teljes költségvetési kapcsolatrendszerének

Részletesebben

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Illeték, jövedék, vám IVAM1K0MPZP Gazdálkodási modul Kontaktórák

Részletesebben

2012.05.03. Hatálya. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról. Kivetés szabályai. I. Vagyoni típusú adók. I.1. Az építményadó

2012.05.03. Hatálya. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról. Kivetés szabályai. I. Vagyoni típusú adók. I.1. Az építményadó Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Hatálya Hazai települési önkormányzatok adókivetési jogát szabályozza A törvény meghatározza, milyen adókat vethetnek ki nem kötelezően az önkormányzatok,

Részletesebben

Az évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012.

Az évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2011/2012. Hatálya Hazai települési önkormányzatok adókivetési jogát szabályozza A törvény meghatározza, milyen adókat vethetnek ki nem kötelezően az önkormányzatok,

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya Gépjárműadó alanya

GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya Gépjárműadó alanya GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű)

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás A 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) A Jöt.-ben meghatározott tevékenység ( jövedéki termék előállítása, felhasználása, kereskedelme, tárolása, raktározása,

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t a helyi adókról Buzsák községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL. A rendelet hatálya 1.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL. A rendelet hatálya 1. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Jászszentandrás község önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ

A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 20/2004.(V.3.) RENDELETÉNEK A 16/2007.(XI. 01.) RENDELETTEL, A 24/2007.(XII. 20.) RENDELETTEL, A 26/2008.(XI. 27.) RENDELETTEL,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL BÁLVÁNYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2010.(XII. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Bálványos Község Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció. Helyi adók

Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció. Helyi adók Adózási alapismeretek 5.2 konzultáció Helyi adók A törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE DR. HERKNER VERONIKA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETŐJE AZ

Részletesebben

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07.

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07. Adózási ismeretek Czibula Zoltán igazgató 06-30-9451590 czibula@alfakepzo.hu www.alfakepzo.hu Adózási alapfogalmak Adó: Állam egyoldalú bevétele, ellenszolgáltatás nélküli elvonását törvény biztosítja.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK 1 JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2003. (XII.01.) RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ Jászszentandrás község önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről április Konferenciák és gyakorlatias Adózási határidők április közössége 2. (márc. 31.) 5. Kötelezettség Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről Bevallás a környezetterhelési

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vám, jövedék 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vám, jövedék Gazdálkodási modul

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról és a telekadóról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról és a telekadóról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról és a telekadóról Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Dr. Gróf Gabriella. Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló

Dr. Gróf Gabriella. Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló Módosításokat tartalmazza a 2013. évi CC. Törvény Hatály: 2014. 01. 01. 2 Építmény fogalmának alkalmazása épület, épületrész

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések 1..

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések 1.. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12. Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2004.(XII.20.) rendelete a helyi adókról a módosító 30/2005. (XII. 12.) rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2011. (XII. 16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2011. (XII. 16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2011. (XII. 16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 13/2007. (XII.11.) SZÁMÚ r e n d e l e t e A H E L Y I A D Ó K R Ó L

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 13/2007. (XII.11.) SZÁMÚ r e n d e l e t e A H E L Y I A D Ó K R Ó L PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 13/2007. (XII.11.) SZÁMÚ r e n d e l e t e A H E L Y I A D Ó K R Ó L Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t. a helyi adókról BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2007. (XII.18.) sz. r e n d e l e t a helyi adókról Buzsák községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK 5 ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK Részletes tartalomjegyzék... 15 Előszó... 55 Rövidítések... 57 1. Bevezetés... 61 1.1. A vámunió... 61 1.2. Jogforrások... 63 2. Területi hatály...

Részletesebben

Fogalmak Oktatási anyag

Fogalmak Oktatási anyag Fogalmak Oktatási anyag 2015. Március 25. Jogforrások 31992R2913 a Közösségi vámkódex létrehozásáról 31993R2454 a Közösségi vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORT

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORT ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORT H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: ado@etyek.hu B e v a l l á s a hatályos t e l e k a d ó r ó

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 10/2012. (V. 22.), 22/2012. (XII. 11.) valamint a 15/2013. (XII.11.)

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag 2015.05.25. Összeállította: Szórádi András vámszakértő A vám és a vámjog A vámszedés

Részletesebben

Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 17./ számú r e n d e l e t e

Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 17./ számú r e n d e l e t e Bókaháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 17./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL - HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 9/2003. (III. 28.), a

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról 2014.01.01-től BERKESDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (XII.01.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1981-06 Vám- és jövedéki alapok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jövedéki adótörvény rendelkezéseinek

Részletesebben

Tájékoztató a helyi adókról

Tájékoztató a helyi adókról Tájékoztató a helyi adókról ÉPÍTMÉNYADÓ Az építményadóra vonatkozó szabályokat az 1990. C. törvény, illetve az önkormányzat helyi adókról szóló rendelete tartalmazza. Adóköteles az önkormányzat illetékességi

Részletesebben

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - -

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - 59 A JELŰ BETÉTLAP I. Adóalany Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel () 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMRENDSZERE

AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMRENDSZERE AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMRENDSZERE Alkalmazása a tagországok - hatóságai részére kötelező - vállalkozások részére ajánlott BRÜSSZELI KÖZPONTTAL RENDELKEZŐ, ahhoz nemzeti (tagországi) központokkal csatlakozó,

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1..

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1.. Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE Helyi adókról - egységes szerkezetben - Dombrád Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

I. fejezet. Építményadó

I. fejezet. Építményadó A Visegrádi Önkormányzat 22/2005. (XII. 16.) ör. rendelete a helyi adókról [egységes szerkezetben a *6/2006. (II. 23.), **17/2006. (XII. 1.), 12/207 (XI.22.), 15/2007 (XII.13.), a 16/2008 (XI.27.), valamint

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13/2013. (XI.30.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13/2013. (XI.30.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Buzsák Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete /Egységes szerkezetbe foglalva a 21/2014. (XI.26.) és a 31/2015. (XI.26.) önkormányzati rendeletekkel./ Mogyoród

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 12/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelettel Nagycsepely Község

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6)

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete. A helyi adókról * Általános rendelkezések

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete. A helyi adókról * Általános rendelkezések Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete A helyi adókról * I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben