KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK. Előadó: Bozsik Sándor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK. Előadó: Bozsik Sándor pzbozsi@uni-miskolc.hu"

Átírás

1 1 KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK Előadó: Bozsik Sándor

2 TANTÁRGY TEMATIKÁJA A tárgy az adózási ismeretek tananyagára épül A tárgy célja: egy KKV vállalat teljes költségvetési kapcsolatrendszerének ellátása Előadások Előadások Gyakorlatok 1-2. hét Aktuális adóváltozások ÁFA különleges elszámolási módok, Jövedéki adó példák 3-4. hét Vámok közgazdasági szerepe Közösségi vámjog, Vámpéldák 5-6. hét Helyi adók jellemzői, Gépjárműadó, Települési adó 7-8. hét Egyéni vállalkozások adózása (tételes költségelszámolás, átalányadó, EVA, KATA) hét Társadalombiztosítást illető befizetések Helyi adó példák, Iparűzési adószámítás és megosztás Tételes költségelszámolás, Átalányadó, EVA, KATA példák Prezentációk hét Speciális adófizetési kötelezettségek Zárthelyi, pótprezentáció hét Különadók PótZH 2

3 TANTÁRGY IRODALMA Kötelező irodalom: Fellegi Miklós (szerk.): Adózási ismeretek, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015 Bozsik Sándor (szerk.): Adózási ismeretek példatár Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015 Ajánlott irodalom: Herich György Dr.: Adótan Penta Unió, 2013 A számvitel és az adózás aktuális kérdései 2013, Pallas 70 NovoSchool, 2013 Scholes M. Wolfson M. Erikson A: Taxes & Business strategy Prentice Hall 2008 ISBN: Adó 2015 HVG különszám Társadalombiztosítás 2015 HVG különszám 3

4 KÖVETELMÉNYRENDSZER Aláírás feltétele: gyakorlatok minimum 70%-n részvétel ZH a gyakorlatok és az előadás anyagából (30% elmélet, 70% adópélda) (20 pont) Esettanulmány egy kis- és középvállalkozás költségvetési kapcsolataiból (20 pont) Mindkét követelményből el kell érni legalább 11 pontot 4

5 ESETTANULMÁNY TARTALMA Powerpointos prezentáció egy kis- és középvállalat költségvetési kapcsolataiból (15 perc) Vállalkozás bemutatás (ágazat, gazdálkodási forma, alkalmazotti létszám) Havi (negyedéves) ÁFA bevallás Havi bérszámfejtés (összesítő + egy kiemelt alkalmazott) Társasági adóbevallás (előző évről) Helyi iparűzési adó bevallás Egyéb a vállalkozót jellemző speciális bevallások Melléklet: Nyomtatványok pdf formában kinyomtatva Háttérszámítás Excelben igazolva (társasági adóról nem kell) Megjegyzés: A prezentációs fájlban legyenek benne a bevallási és befizetési határidők. 5

6 ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK Kidolgozott esettanulmány bonyolultsága Minél több speciális adószabály ismerete kelljen a kitöltéshez Teljesség Adott ágazatban az összes költségvetési kapcsolatot feldolgozta-e Számszaki helyesség (Excel alapján) Külön lesz értékelve Prezentáció színvonala Előadókészség, prezentációs fájl igényessége, időgazdálkodás 6

7 ÖS ADÓVÁLTOZÁSOK

8 ADÓZÁS RENDJE Eltérő minősítés tilalma ha egyszer az adóhatóság már minősített valamit, nem minősítheti ugyanazt át. Kivétel: adózó javára történő módosítás (pl. uniós ítéletek miatt számlabefogadás kellő gondosságának követelménye) Adóztatás kettős elmaradásának tilalma ha valamit sehol nem adóztatnak, az Magyarországon adózik 8

9 ART ELLENŐRZÉSI VÁLTOZÁSOK Feltételes adómegállapítás díja 500 eft-ra nő, határozathozatal ideje nő 90 napra Adatszolgáltatás: NAV kérésére távközlési cégek adatot szolgáltatnak internetes vásárlásról 9

10 ELEKTRONIKUS ÚTDÍJ (2013. ÉVI LXVII. TÖRVÉNY) Adótárgy: 3,5t össztömegnél nagyobb tehergépjármű főútvonalon (autósztráda, autóút, főút) történő áruszállítása Teendő: Áruszállítás előzetes regisztrációja + útdíj fizetése elektronikus útdíj-fizetési rendszerbe Mérték út besorolásától és a környezetvédelmi besorolástól függ Adóalany: tehergépjármű tulajdonosa Mentesség: katonai és útkarbantartó járművek, humanitárius szállítmányok, nemzetközi egyezmény szerint mentes 10

11 ELEKTRONIKUS ÚTDÍJ MÉRTÉKEK Környez etvédel mi osztály Kategóri a Útkateg ória J2 kategória J3 kategória J4 kategória Gyorsfor galmi út Főút Gyorsfor galmi út Főút Gyorsfor galmi út Főút A EURO 44,54 18,95 62,49 32,80 91,04 56,78 III B = EURO II C EUR O I 52,40 22,29 73,52 38,59 113,80 70,98 60,26 25,63 84,55 44,38 136,56 85,18 11

12 EKÁER (50/2014. (XII. 31.) NGM RENDELET) Elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer Területi hatály: EU-ból hazánkba, hazánkból EU-ba útdíjköteles (3,5t feletti össztömeg) járművel végzett közúti fuvarozás Mo területén belül nem végfelhasználó részére + kockázatos termékek Bejelentési kötelezettség: feladó, EU-ból hazánkba esetén címzett Mód: ügyfélkapus regisztráció és nyomtatvány Szállítás: csak EKÁER szám birtokában Mulasztási bírság: áru értékének 40%-a Ellenőrzés jogkövetkezménye: Lefoglalás 12

13 ÁFA VÁLTOZÁSOK Feketegazdaság visszaszorítása Acélkereskedelem, építőipari munkaerőkölcsönzés fordított ÁFA szabályai szerint 5%-os ÁFA kiterjesztése szarvasmarha, juh, kecske értékesítésre Belföldi összesítő jelentés összeghatára 2 mft-ról 1 mft-ra csökken Új vállalkozások két adóévig havi bevallók lesznek, 50 mft árbevétel felett negyedéves bevalló lehet valaki csak Előleg már nem csak pénz lehet. Adóharmonizáció Teljesítés helye szolgáltatás igénybevevőjének telephelye távközlési-, műsor-, és elektronikus szolgáltatások esetén (nem a szolgáltató székhelye) ÁFA visszatérítés svájci és norvég cégeknek is Portfólió kezelés Áfa köteles tevékenység 13

14 JÖVEDÉKI ADÓ Magánfőzésű gyümölcspárlat (pálinka) 50 liter tisztaszesztartalmú pálinka főzhető 1000 Ft általányadó mellett Desztilláló berendezést be kell jelenteni január 15-ig Adóhatóság: helyi önkormányzat Bérfőzés adója normál adómérték 50%-ig (általános adómérték Ft/hl tisztaszesz) Jövedéki biztosítékok minimális mértéke alkoholtermékeknél 150 mft-ra nő. 14

15 NEVA VÁLTOZÁS Alkoholos italra változatos mértékű adóteher Kivétel: gyümölcspárlat, gyógynövényes ital 15

16 SZEMÉLYI JÖVEDELMADÓ Jó hír Új családi kedvezmények (első házas, kétgyermekes) Adómentes juttatások köre bővül (akadálymentesítési támogatás) Rossz hír Cafeteria kedvezmények korlátai növekednek Életbiztosítások adókedvezménye 2017-től megszűnik 16

17 ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE Jogosult: Olyan ifjú pár, ahol legalább az egyik fél első házas (életkori korlát nincs) Mérték: Ft/hó adócsökkentő Időtartam: Házasságkötést követő hónaptól 2 évig, de legfeljebb a családi kedvezményre való jogosultság megnyílásáig A házasfelek megoszthatják egymás között a kedvezményt. 17

18 KÉTGYERMEKESEK KEDVEZMÉNYE Két eltartott esetében a kedvezmény 4 év alatt 2016-tól Ft/hó/eltartott-tól Ft/hó/eltartottig fog nőni Gyakorlatban: Adókedvezmény mértéke 10 eft/hó/eltartott-ról 20 eft/hó/eltartott-ra nő Ezután jogosult a családi kedvezményre a házaspár (élettárs) gyerekét nevelő nevelőszülő is. 18

19 CAFETERIA KORLÁTAI Megnevezés Felhasználás módja Maximális összeg Megjegyzés Összegkorlát Erzsébet-utalvány Hideg- és meleg étkezés, nagy áruházakban élelmiszer vásárlás 8000 Ft/hó Természetbeni Munkahelyi meleg étkezés Ft/hó étkezés Helyi utazási bérlet Tömeg-közlekedés Nincs Iskolarendszerű képzés Munkáltatói pénztári tagdíj Tanulói vagy hallgatói jogviszony vagy OKJ képzés Minimálbér két és félszerese minimálbér 30%-ig Munkáltató rendeletére a munkakör betöltéséhez szükséges végzettség Önkéntes nyugdíjpénztár, egészség- és önsegélyző pénztár Csak utalványként adható Iskolakezdési Munkavállaló kiskorú minimálbér 30%- Csak utalványként adható támogatás gyermekének iskolaszer a/gyerek/év Ft/év SZÉP-kártya Szálláshely-szolgáltatás Ft/év Csak és kizárólag a szálláshelyek, valamint a belföldi utazások árát lehet fedezni Rekreáció Ft/év Szórakoztató és kulturális intézményekben valamint az egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatásokra Meleg étel Ft/év Szálláshelyet is lehet belőle fedezni Ft/év, maximum Ft/év Adótétel: Juttatás 119%-a után 16% SZJA + 14% EHO, egyéb jutattás esetében 14% EHO helyett 27% SZOCHO 19

20 EGYÉB SZJA VÁLTOZÁSOK Életbiztosítások rendszeres díjának adómentessége 2017 után megszűnik, ebből származó jövedelem 2018 után kamatadó köteles. Nyugdíjbiztosítás kedvezményezettje csak biztosított lehet Jövőben az elektronikus kiküldetési rendelvény is jó. Munkavállalói értékpapír-juttatási programról program szervezője értesíti az adóhatóságot. Külföldi munkaerőkölcsönzésnél a belföldi kölcsönvevő teljesíti a SZJA kötelezettségeket Osztalék a KATA alatti cég KATA alá be nem jelentett tagjának kifizetett részesedés Családi kedvezményt megbízási szerződés alapján számfejtett jövedelemből is lehet igényelni. Munkáltatói adóbevallás határideje április 30, továbbítása NAV-nak május 20-ig 20

21 EHO VÁLTOZÁSOK Külföldi előadóművész 14% egészségügyi hozzájárulást (max. 450 eft) fizet a 16% SZJA felett a Magyaroszágon szerzett jövedelme után társadalombiztosítási ellátásra viszont ez jogcímet nem jelent. Rendkívüli egészségügyi hozzájárulás 2015-ben Adóalany: dohánygyártók és bejegyzett kereskedők Adótárgy: dohánytermékek értékesítése Adóalap: dohánytermékek értékesítésének 2014-es nettó árbevétele Adókedvezmény: 2015-ben végzett saját forrású termelő beruházás aktivált értékén 30%-val max. adó 80%-ig. Adómérték: sávos 21

22 RENDKÍVÜLI EHO MÉRTÉKE Árbevételi sáv Mérték <30 milliárd forint 0,2%, min. 30 mft 30 milliárd Ft < X < 60 milliárd Ft 2,5% 60 milliárd Ft < X 4,5% 22

23 TÁRSASÁGI ADÓ Veszteség nem határolható el korlátlanul ben vagy előtte felhalmozott veszteséget 2025-ig, a továbbiakat 5 évig lehet. (egyéni vállalkozásoknál is) Adóelőleg-fizetési kötelezettség felhasználható filmalkotások, előadó-művészeti szervezetek és látvány- csapatsportok támogatására (7,5% és 2,5%) (max. adóelőleg 50%, illetve 80%) Közhasznú szervezethez hasonló támogatást kapnak az egyetemek, ha 5 éves megállapodást kötnek velük (50%-os adóalapcsökkentő kedvezmény) Transzfer ár esetében a piaci ársáv közepe (interkvartilis) alkalmazható. Nyereségminimumnál bevétel nem csökkenthető ELÁBÉ-val és alvállalkozókkal) 23

24 PÉNZÜGYI SZERVEZETEK KÜLÖNADÓJA Befektetési alapok ezután vagyonadót fizetnek, nem bevétel-arányos adót. Mértéke 0,05%. 24

25 HELYI ADÓ Bármilyen települési adó bevezethető, bármilyen adótárgyra, kivéve amit központi adó nem adóztat, illetve működtetését törvény nem tiltja. Alanya nem lehet állam, önkormányzat, vállalkozói minőségére nézve a vállalkozó Helyi adóról adatszolgáltatás Kincstár felé: Hatálybalépést megelőző hónap 5. napja Példa: Balmazújváros földadót vezetett be 300 Ft/év/aranykorona értékben (ottani földminőségnél 10 ezer forint/hektár) 25

26 ÉLELMISZERLÁNC FELÜGYELETI DÍJ Gyakorlatilag egy új adó. Adótárgy: napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet (élelmiszer, illatszer, tisztítószer, vegyi áru, WC papír) Adóalap: napi fogyasztási cikkek értékesítésének nettó árbevétele Adómérték: sávosan progresszív Adóbevallás: május 31. Adófizetés: két részletben július 31 és követő év január 31 26

27 ÉLELMISZER FELÜGYELETI DÍJ MÉRTÉKEK Árbevételi sáv Mérték <500 millió forint 0% 500 mft < X < mft 0,1% mft < X < mft 1% mft < X < mft 2% mft < X < mft 3% mft < X < mft 4% mft < X < mft 5% mft < X 6% 27