TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT március 28-án megtartott, közmeghallgatással egybekötött ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. március 28-án megtartott, közmeghallgatással egybekötött ülésének"

Átírás

1 Szám: 337-6/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E március 28-án megtartott, közmeghallgatással egybekötött ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 30/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Tiszakécskei Kirendeltségének tájékoztatójáról / 31/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Tájékoztató a lakossági ivóvíz-szolgáltatásról, a évi lakossági vízellátásról / 32/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Remondis Kft. beszámolójáról / 33/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / A település közbiztonsági helyzetének évi alakulásáról tájékoztató / 34/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Tiszaugi Polgárőrség évi tevékenységéről / 35/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / A közművelődési tevékenység évi munkájáról / 36/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tiszaugi Óvodai Tagintézménye évi munkájáról, fejlesztési irányairól / 37/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató / 38/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Beszámoló a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény működéséről, a község szociális helyzetéről, a évben végzett munkájáról / 39/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / A gyermekjóléti szolgálat évben végzett munkájáról / 1

2 40/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása / 41/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Jegyzői álláshely betöltésére pályázati felhívás jóváhagyása / 42/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Tiszaug Község Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása / 43/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / A évi önkormányzati beruházásokról és a évi fejlesztési tervekről / 44/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Polgármesteri Hivatal évi munkájáról / 45/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Tiszaug, Rákóczi u. 43. sz. I/4. sz. alatti önkormányzati szociális bérlakás bérbe adása / 46/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Tiszakécskei Tűzoltóság fenntartásához hozzájárulás / 47/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Külterületi utak tavaszi felújítása / 48/2012. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / Könyvtár, Információs és Közösségi Hely nyitva tartása módosításának jóváhagyása / 49/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégium altéma kódszámú Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatása elnevezésű pályázat benyújtása / 50/2012. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / Könyvtár padozatának burkolása / 2

3 JEGYZŐKÖNYV Készült: március 28-án megtartott, közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem Jelen vannak: 3 fő képviselő Dr. Méhész László megbízott jegyző jelenléti ív szerint Gulyás Lajos alpolgármester és Trencsényi István képviselő az ülésről távolmaradtak. Jegyzőkönyvvezető: Vargáné Szántó Krisztina Jegyzőkönyv hitelesítők: Tigyi Istvánné képviselő Kocsis Józsefné képviselő Sinka Ferenc polgármester megállapítja, hogy az ülésen 3 fő képviselő jelen van, tehát az ülés határozatképes, azt megnyitja. Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. A napirendi pontok kissé kibővültek a következőképpen: - Tiszakécskei Tűzoltóság fenntartásához hozzájárulás, - Külterületi utak tavaszi felújítása, - Könyvtár, Információs és Közösségi Hely nyitva tartása módosításának jóváhagyása, - Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményének Kollégiuma altéma kódszámú Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatása elnevezésű pályázat benyújtása. Ezekkel a kiegészítésekkel a napirendi pontok listája 21. napirendi pontra bővült. Elfogadjátok a módosításokat? A képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta. Interpelláció nem volt. I. napirendi pont Tájékoztató a település évi foglalkoztatás-politikai feladatok teljesítéséről és az aktuális foglalkoztatás-politikai célkitűzésekről, lehetőségekről Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Tiszakécskei Kirendeltségének tájékoztatója Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A település évi foglalkoztatás-politikai feladatok teljesítéséről és az aktuális foglalkoztatáspolitikai célkitűzésekről, lehetőségekről szóló írásos beszámolót minden képviselő megkapta. Személyesen megjelent Terjéki Zsuzsanna a Munkaügyi Központ Tiszakécskei Kirendeltségének vezetője. Van-e kiegészítése a tájékoztatóhoz? 3

4 Terjéki Zsuzsanna kirendeltség vezető: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal együttműködését. Kapcsolatunk napi szintű, nagyon jól kiépített, rugalmasan együttműködő. Nagyon nehéz a jelenlegi helyzet. Minden egyes ember bevonása megtörténik a közfoglalkoztatásba. Ezt szerettem volna kiemelni, hogy nem csak azokkal az emberekkel foglalkozunk, aki szimpatikus nekünk. Meg szeretném említeni a családsegítővel való kapcsolatunkat, aki nagy segítséget nyújt abban, hogy lehetőséget biztosít rá, hogy akinek nehézséget okoz a buszjegy megvásárolása még úgy is, hogy utólag megkapja annak térítését, azok a jelentkezési kötelezettségüket nála teljesíthetik. Jelezném, hogy a képzéseinkben Tiszaug 1, 2, 3 fővel mindig részt vesz. Ebben az évben először fordult elő, hogy az önkormányzat lehetősége kisebb, mint más nagyobb szervezetnek. Míg mi csak 6 órában tudunk közfoglalkoztatottat alkalmazni, addig pl. a Vízügy 8 órában. Ennek az lesz a következménye, hogy minden férfi a 8 órás foglalkoztatást fogja választani és nem marad nekünk ember. A feladatok belterületen végezetlenül maradnak, pedig van munka bőven. Miért van ez? Lesz-e ebben változás? Terjéki Zsuzsanna kirendeltség vezető: A Belügyminisztériumhoz tartozik a dolog igazából. A helyi közfoglalkoztatás valamilyen szinten változott. Meghívásos pályázat útján 8 órás foglalkoztatásra van lehetőség. Önkormányzatok esetében az a cél, hogy kevesebb óraszámban több ember forduljon meg a foglalkoztatás keretében. A 4 órás foglalkoztatáshoz képest már ez is javulás, amire az elmúlt évben volt lehetőség. A megyei vezetés határozta meg a 6 órát, de legalább már ezt is elértük. Ezek a jelzések az a baj süket fülekre találnak. Szívfájdalmam pl.:, hogy azt mondjuk, menjen motorfűrészkezelő tanfolyamra, mert többet fog érni az elvégzett munka és így már szakképzettnek minősül és a minimálbére: Ft lesz. Ehelyett most azt kell mondanunk, ha nincs mellette iskola rendszerben szerzett végzettség, akkor még mindig nem számít szakképzettnek és a kevesebb bért kaphatja. Közalkalmazottak esetén úgy szól a szabályozás, hogy amilyen munkakört betölt, meg kell adni a magasabb bért. Ez a közfoglalkoztatásban miért nem valósul meg, nem tudom. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 30/2012.(III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Tiszakécskei Kirendeltségének tájékoztatójáról / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Tiszakécskei Kirendeltség tájékoztatóját a település évi foglalkozás-politikai feladatok teljesítéséről és az aktuális foglalkozás-politikai célkitűzésekről, lehetőségekről. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Tiszakécskei Kirendeltsége Tiszakécske, Béke út 116. Képviselők 4

5 Irattár - é r t e s ü l n e k. II. napirendi pont Tájékoztató a lakossági ivóvíz-szolgáltatásról, a évi lakossági vízellátásról BÁCSVÍZ Zrt. tájékoztatója Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester december 31-ig Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. látta el a lakosság ivóvíz-szolgáltatását. Valójában az ő beszámolójukat kellene most tárgyalnunk, de remélem elfogadjátok az én szóbeli előterjesztésemet. Nem igazán tekintettek bennünket partnernek. Ahol csak tudnak, betartanak nekünk. Fogyasztói törzsadatokat nem adták át, csak Ft ellenében tették volna meg, amely kb. 500 ezer forintba került volna. Fehér János és a BÁCSVÍZ Zrt. alkalmazottja minden fogyasztási helyre ellátogatott és leolvasták az órákat az óraszámmal együtt. Egy teljesen új adatbázis létrehozása történt meg. Ügyvéd úrral folyamatosan tárgyalunk, hiszen pl. az elmúlt 17 évben iparűzési adót sem fizettek, bár 5 évnél mélyebben nem kutakodhatunk. Bérleti díjjal kapcsolat a leveleinket megkapták es adat szolgált alapul, amely m3 volt évben m3 volt a fogyasztás ben egészen október végéig olyan fogyasztói adatokat adtak meg, hogy a település fogyasztása m3 volt. December 1-től december 31-ig több, mint m3-t jelentettek évben m3-ről szólnak már az adatok. Látható, hogy mennyire nem tartottak bennünket partnernek. Trencsényi István képviselő: Mi alapján kellene nekik helyi iparűzési adót fizetniük? Telephelye van itt? Igen, a Szabadság úti telephely a cég telephelye. Tigyi Istvánné képviselő: Volt kivetésük? óta nem a mostani vezetésen kellene ezt számon kérni? Kocsis Józsefné képviselő: Adóhatóság a Polgármesteri Hivatal egyik egysége, mi ennyire nem megyünk bele a munkátokba. Nem a Képviselő-testületről, hanem a vezetésről beszélek. Voltak itt jegyzők is, akiknek felügyelni kellett volna a dolgokat. Tigyi Istvánné képviselő: A TITÁSZ is, E-ON is szolgáltatást végez és nem fizet adót. Fizetnek ők is bizonyos összeget. Hétfőn Molnár István belső ellenőrrel fogok tárgyalni az ügyben. Mindent megteszünk azért, hogy az átállás zökkenőmentes legye és bízom benne, hogy jól döntöttünk. Ha a szóbeli előterjesztésemet elfogadjátok, akkor szavazzuk meg. 5

6 Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 31/2012.(III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / Tájékoztató a lakossági ivóvíz-szolgáltatásról, a évi lakossági vízellátásról / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Sinka Ferenc polgármester szóbeli beszámolóját a évi lakossági ivóvíz-szolgáltatás ellátásáról, a évi szolgáltató változás alakulásáról, fejlesztési elképzelésekről. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Képviselők Irattár - é r t e s ü l n e k. III. napirendi pont Tájékoztató a település köztisztasági helyzetéről évben Remondis Kft. beszámolója Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A Remondis Kft. képviselője, Majoros úr nem jött el. Nem is jelezte, miért nem tud itt lenni Kocsis Józsefné képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy a szelektív szigeten nem lehet elhelyezni egy olyan harangot, ami konzerves dobozról szól? A tájékoztató idei terveiben ha elolvastátok benne van, hogy bővíteni szeretnék a szelektív hulladékgyűjtést. 2 szelektív gyűjtőszigetre igényünk lenne. Kocsis Józsefné képviselő: Aki otthon gyűjt szelektíven, azzal mi van? Központi szelektív gyűjtés van. Lehetséges, hogy 1 meghatározott napon végigjárja az autó az utcákat és külön szelektíven gyűjtik a szemetet. Most ennek kivitelezésén dolgoznak. Kocsis Józsefné képviselő: Szeretném itt elmondani, hogy 1 adag műanyag flakont elvittek és kaptunk érte Ft-ot, amelyet már a gyerekekkel Cserkeszőlőben a fürdőben el is költöttünk. Most hétvégén is taposunk és talán hamarosan elszállítják. Javaslom, fogadjuk el a tájékoztatót. 6

7 Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 32/2012.(III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / Remondis Kft. beszámolójáról / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Remondis Kft. (5440. Kunszentmárton, Külterület) beszámolóját a település évi köztisztasági helyzetéről. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Remondis Kft. Kunszentmárton, Külterület 5440 Képviselők Irattár - é r t e s ü l n e k. IV. napirendi pont Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetének évi alakulásáról Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécskei Rendőrőrs képviselőjének tájékoztatója Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécskei Rendőrőrs képviselőjeként körünkben megjelent Tóth Tibor rendőr őrnagy őrsparancsnok, valamint Rigó János rendőr alezredes a Kecskeméti Rendőrkapitányságtól. Írásos anyaggal kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Rigó János rendőr alezredes: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Szeretném bemutatni Csurka Gyula alezredes urat, aki a bűnügyi osztályt is irányítja. Nekünk valamennyi településen fontos a közbiztonság. A számadatok tekintetében Tiszaug településen 15 ismertté vált bűncselekmény volt, de nem ebből kell kiindulni. Ténylegesen Tiszaug a 44-es számú főút mellett van, mégis félre eső település, nem annyira a fertőzött települések közé tartozik. Feladatunk, hogy ez a csekély számú bűnügy is megszűnjön a településen. Körzeti megbízott nincs, de a Tiszakécskei Rendőrőrs megteszi, hogy a településen rendszeresen megjelenik rendőr, hogy ellenőrizze a lakosságot. Szeretném megköszönni a törekvéseket, hogy a rendőrség működéséhez Ft-os anyagi támogatást nyújtottak, hogy a rendőrség munkája még hatékonyabb legyen. Átadom a szót Tóth Tibor rendőr őrnagynak, aki nem csak a évről, hanem már I. negyedév közbiztonságáról is be tud számolni. Tóth Tibor rendőr őrnagy: Tavaly ahogy a beszámolóból is kitűnt majdnem 100 %-ban utazó, vidéki emberekről tudunk beszámolni, akik Tiszaugon bűnöztek. Ezen személyek felismerése nagyon fontos, sok esetben elkerülhető lenne a vagyon ellen elkövetett sérelmek. Gulyás Lajos alpolgármester megérkezett az ülésre. 7

8 Tóth Tibor rendőr őrnagy: Pl.: Sasi úton van egy telephely, ahol az elmúlt évben 2 alkalommal is bementek és jelentős értéket elvittek. Rendszámrészlet alapján több hónapos keresés után eredményre jutottunk. Ezzel azt szerettem volna mondani, ha nincs az a kis rendszám segítség, nem jutottunk volna eredményre. Nem vagyok optimális. Vagyon ellen elkövetett sérelmek lesznek. Általános az elszegényedés, a munkanélküliség és egyre jobban elterjednek a bűncselekmények. Az állandó vagyon elleni bűncselekménynek helyszínt ad a Körtvélyes sor. Mindig találnak olyan helyet az elkövetők, ahol lehet garázdálkodni. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni. Köszönjük az erkölcsi illetve a jövőbeni anyagi segítséget. Köszönöm. Az eddigi bűncselekményekkel kapcsolatban, akik elkövetik nem lehet, hogy informátorok segítik őket? Nem lehet erre gyanakodni? Tóth Tibor rendőr őrnagy: Nem merült fel az eddig eljárásokban, de véleményem szerint nem is igen szükséges. Megtalálják, hol lehet jószerivel bűnözni. Nem igényli az informátor segítségét. Az idős emberek, évesek sérelmére elkövetett bűncselekményeknél is tudják, hová kell nyúlni. Kocsis Józsefné képviselő: Kérésem lenne, nem tudom, hogyan lehet teljesíteni. 1 évvel ezelőtt indítottam el a gyerekek között műanyagüveg szedést, csapatformáló céllal. Az a meglátásom, hogy a szülők kevesebbet adnak, igények lennének. Arra téved a gyerek, betéved, hiszen gazdátlan a terület, mint ahogy erre volt is példa. Ezekkel a gyerekekkel foglalkozom én, általában hétvégén. Mengyán Ferenc, mint apuka már tartott arra irányuló beszélgetést a gyerekeknek, hogy milyen következményei lesznek a cselekedeteiknek. Hétvégi programként gondolom én, hogy meg lehetne-e oldani valami hasonló előadást? Le szoktam őket vinni a Kárász turistaházba és ott alszunk. Önöknek, ha van valamilyen anyaguk, akár vetélkedő formájában is eltudom képzelni. Táborozás formájában gondolod? Kocsis Józsefné képviselő: 1 napos ott alvás volt eddig és ennek keretében gondolom én továbbra is. Ezen a megdolgozott pénzen Cserkeszőlőben voltunk pl. fürdeni. Tudomásul kell venni, hogy 12 éven felül már a dohányzás is aktuális dolog. Rigó János rendőr alezredes: Kimaradt egy fontos gondolat, amelyet szeretnék elmondani. A polgárőrség tevékenységét szeretném megemlíteni. Tiszaugon nagyszerű polgárőr kollégák dolgoznak, akik munkája nagy segítség Tiszaug közbiztonsági helyzetében. Biztos vannak itt is rendezvények és van arra lehetőség, hogy ezen részt vegyünk. Rendőrségi szóróanyagokkal tudunk szolgálni minden korosztály számára, amelyekkel akár az időseknek is segíteni tudunk, hogy csalók áldozatává ne váljanak. Jelenleg nincs általános iskola Tiszaugon. Kocsis Józsefné képviselő: Ezért is foglalkozom a gyerekekkel szabadidőmben, emiatt gondoltam a tájékoztatásukra. Rigó János rendőr alezredes: Máshol az iskolarendőr programot is segítségül szokták kérni. Bizonyos esetben szülői értekezletekre is el szoktak menni rendőrök. Van egy program, amely Kecskeméten most indul 8

9 Történhetett volna másként elnevezéssel. Ez egy kriminológiai, versenyszerű program, amelynek van egy látványosabb része, ahol megismerkedhetnek a kriminológiai technikákkal, pl: ujjnyomat vétellel. Sok apróságban tudjuk őket segíteni. Baleset megelőzési programunk is van. Mobil KRESZ pályát is ki tudunk hozni, hogy megismerhessék a gyerekek a közlekedés szabályait. Apró ajándékokkal is rendelkezünk. A Balesetmegelőző Bizottság ebben támogat bennünket. Azt kellene tudnunk, hogy mikor, milyen korosztály részére és hány fővel számoljunk. Ha erre igény van, akár felnőtt lakosság részére is van programunk. Kocsis Józsefné képviselő: Május 1-e már jó alkalom lehetne erre. KÖTA-val (Közúti Önkéntes Támogatói Alap) egyeztetni kell, hogy ők mire gondoltak. A Volán szervezésében kb. 300 gyerek szokott a május 1-jén részt venni, de egyben ez a községi gyereknap is. Megfogom tudni pontosan az időpontot. Rigó János rendőr alezredes: Állunk rendelkezésre. Azon leszünk, hogy valamilyen szolgáltatást tudjunk nyújtani. Van többféle lehetőség, amelyet biztosítani tudunk: kutyás bemutató, rendőri intézkedés bemutató, stb. Bűnmegelőzési oktatás, apróbb rejtvény minden további nélkül megoldható. Mennyi idővel előtte kell szólni? Rigó János rendőr alezredes: 1 hónap, de minél hamarabb, annál több időnk marad a felkészülésre. Biztos ki fogjuk használni ezt a lehetőséget, szükségünk is van rá. Öröm számomra, hogy megkezdődtek az ellenőrzések, amiket kértem. Nem mindenkinek ez a véleménye bár szerintem nagyon jó dolog. Üdülési szezonban, délutánonként és hétvégén is kérem, hiszen ezen a jó úton lehet hasítani és mint tudjuk, nem tartják be a sebességkorlátozást. Anyagi támogatásról: most ennyi tellett, jövő évben talán többet tudunk adni. A polgárőrséget Ft-tal tudjuk támogatni. Utolsó, amit el szerettem volna mondani és a legutóbbi beszélgetésünkkor el is mondtam, hogy nagyon szeretnénk körzeti megbízottat. Jó lenne, ha év közötti, 120 kg., és ha lehet családos legyen. Neki is tudnánk lakást biztosítani, akár már ma is be tudna költözni a 6 lakásos önkormányzati lakásba. Anyagi támogatás mellett szeretném elmondani, hogy kb. 56 m2- es lakásokról van kb Ft/hó bérleti díj ellenében, ami igazán jó ár. Emellett még takarékoskodni is lehet. Ha a képviselő társaimnak a napirendi ponttal kapcsolatban nincs kérdése, hozzászólása, akkor javaslom fogadjuk el a település közbiztonsági helyzetének évi beszámolóját. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 33/2012.(III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / A település közbiztonsági helyzetének évi alakulásáról tájékoztató / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9

10 Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécskei Rendőrőrs képviselőjének, Tóth Tibor parancsnok tájékoztatóját a település közbiztonsági helyzetének évi alakulásáról. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécskei Rendőrőrs Tiszakécske, Béke utca 167. Képviselők Irattár - értesül. Tigyi Istvánné képviselő: Minél kevesebb munkát Tiszaugon. Köszönöm a beszámolót. Rigó János rendőr alezredes: A közeljövőben lesz arra lehetőség, hogy a Kecskeméti Rendőrkapitányság készenléti rendőrsége napi rendszerességgel nem minden nap fog megjelenni a településen. Ez azt jelenti, hogy 8-10 rendőr egyszerre megjelenik a községben. Nagy testű haszonállatokat vittek el a környékről, ezért a térséget erősíteni kell. Ha a járőr meg jelenik, a kisebb utcákba is menjenek el, ne csak a Rákóczi úton és a Kossuth úton legyenek, ez a kérésem. Tóth Tibor rendőr őrnagy: Ez természetes. V. napirendi pont Tájékoztató a Tiszaugi Polgárőrség évi tevékenységéről, különös tekintettel a helyi bűnmegelőzésben betöltött szerepéről, fejlesztési céljaikról Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Tiszaugi Polgárőrség évi tevékenységéről szóló beszámolót kell elfogadnunk. El szeretném mondani, hogy a polgárőrség munkájával nagyon-nagyon elégedett vagyok. Trencsényi István képviselő megérkezett az ülésre. Gulyás Lajos alpolgármester: Nagyon köszönöm mint a polgárőrség elnöke -, hogy az Önkormányzat, a Képviselő-testület támogatta a polgárőrség működését. Őrző István minden hónap első szerdáján egy megbeszélést tart a kapitánnyal, amelyen megbeszélik a problémákat. Mi intézkedési joggal nem rendelkezünk, csak a rendőrséget tudjuk értesíteni gond esetén. A puszta jelenlét is visszatartó erő lehet. 10

11 Gulyás Lajos alpolgármester: Köszönöm a támogatást. Tiszaugon egyedül szabályosan működő civil szervezet a polgárőrség. Azért hozom fel ezt, mert tudjuk, hogy ami nem törvényesen működik, nem is támogatható. A focisták nem is tettek érte semmit, hogy törvényesen működjenek. Trencsényi István képviselő: A Horgász Egyesülettel mi van? Most rendezik soraikat. Nagyon elégedett vagyok a polgárőrség munkájával, támogatom a tájékoztatót. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 34/2012.(III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / Tiszaugi Polgárőrség évi tevékenységéről / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tiszaugi Polgárőrség évi tevékenységéről, a helyi bűnmegelőzésben betöltött szerepéről, fejlesztési céljairól szóló tájékoztatóját. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Tiszaugi Polgárőrség Őrző István Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. Képviselők Irattár - értesül. VI. napirendi pont Közművelődési tevékenység évi munkájáról beszámoló Papp Csaba István könyvtáros tájékoztatója Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A közművelődési tevékenység évi munkájáról szóló beszámolót Papp Csaba elkészítette, bár nem ő, hanem Cseh Andrea látta el novemberig a feladatot. Kérdés, kiegészítés van-e? Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 11

12 HATÁROZAT 35/2012.(III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / A közművelődési tevékenység évi munkájáról / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Papp Csaba István könyvtáros írásos tájékoztatóját a közművelődési tevékenység évi munkájáról. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Papp Csaba István könyvtáros Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 42/b. Képviselők Irattár - értesül. VII. napirendi pont Tájékoztató a Tiszamenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás évi munkájáról, tiszaugi tagintézményeinek fejlesztési irányairól Polgármester és Tagintézmény-vezető tájékoztatói Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester, tagintézmény-vezető A Tiszamenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás évi munkájáról, tiszaugi tagintézményeinek fejlesztési irányairól szóló tájékoztató írásos anyagát minden képviselő megkapta. Itt van körünkben Olajos István igazgató úr is, akinek átadom a szót. Olajos István iskola igazgató: Egy-két örömteli dologról szeretnék beszámolni. A TÁMOP és a pályázatokon vettünk részt, amellyel a lakiteleki általános iskola referencia intézménnyé válás volt a cél. Az országban ez egy jól működő dolog. Ebben a pályázatban nyertünk, most jött meg az elbírálás eredménye. A pályázat keretében számítógépes rendszerek üzemeltetése és interaktív táblák beszerzése történik meg. 3 új gyakorlati dolog kerül bevezetésre: nyári foglalkoztatási tábor, könyvtár fejlesztés, adventi forgatag program. Ezekből a programokból bevétele származna az iskolának. A másik: az elmúlt esztendőben a felnőttoktatás és az iskola rendszeren kívüli képzés is van az intézményben. Mentálhigiéniás képzés is működik, amely jelenleg 90 órás. Zalaegerszegtől Balmazújvárosig tartunk ilyen képzést, ahol igény van rá. Lassan lezárulnak a felvételik. Sok esetben a gyerekek 4-5 helyet is bejelöltek, nagyon bizonytalanok voltak. A szülők is tanácstalanok. Több, mint 20 intézmény képviselőjét hívtuk meg iskolánkba. Csak reméljük, hogy megtalálják a céljukat az életben. Próbáljuk őket nyugtatgatni, hogy lehet változtatni az élete folyamán, újra visszaülhetnek az iskolapadba akár többször is. A tanév során nyolcadikosaink számára ingyenes felvételi előkészítő foglalkozásokat tartottunk magyarból, matematikából, idegen nyelvből. Hagyomány, hogy vizsgákat tartunk a 4., 6., és 8 évfolyamokon, ezzel is felmérjük a diákjaink tudását. A 8. év végén van egy vizsga, ezzel próbáljuk leküzdeni, hogy ne adják fel a tanulást a gyerekek akkor sem, ha felvették őket a kiválasztott iskolába. Olyan aranyosak, visszajárnak a gyerekek az általános iskola elvégzése után is. 12

13 Van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban? Az intézmény működésével vagy bármire kiterjedőre. Ha másnak nincs, nekem van kérdésem január 1. után bekövetkező változások hogyan fogják érinteni az iskola életét, az önkormányzattal való kapcsolatát? Olajos István iskola igazgató: A törvény életbe lépése után fogunk tudni pontos adatokat. A lakiteleki ülésen is téma volt ez a kérdés. Ott is megfogalmaztam a félelmeimet. Mindenféle megszorítások ellenére volt egy személyes kapcsolat a fenntartóval. Tartok attól, ha járásokhoz tartozunk, személytelenné válik ez a dolog. A járások nagyságától is függ majd, de egyáltalán nem biztos, hogy a vezetőség tudja, hogy mi folyik nálunk. Megvan az óraszámkeret. A kisgyerekek számára sokkal több lehetőség lesz, ha az állam tudja finanszírozni. 2 hétre 1660 körül van az óraszám 1-8. évfolyamra és ebben benne van az összes szakkör, foglalkozás is. Új: 2 hétre 2000-nél több az órakeret, mely szerint 400 óránál többet kapnánk pluszba. 100 gyerekenként olyan pedagógust tudnánk alkalmazni, aki az órát tartó pedagógus mellett asszisztensként tevékenykedne. Ha az óraszámot és a finanszírozást megkapjuk, örülhetünk. Semmiképpen nem látom értelmét, hogy az iskola elmenjen a község mellett. Szeretném, ha a jelenlegi kapcsolat megmaradna az önkormányzatokkal. Az sem biztos, hogy 1 év múlva én ülök itt, hiszen a vezetői kinevezés is megszűnik. Köszönöm. A legutolsó társulási ülésen az igazgató úr nem volt jelen, amikor vita alakult ki az iskolabusz ügyében. A jelenlegi szolgáltatóval augusztus 31-ig van szerződés. Felföldi úr azt mondta, hogy a továbbiakban oldjuk meg ezt a kérdést Ft-ra esik vissza a normatív állami támogatás összege, ezzel együtt csökken a gyermeklétszám is. Ebből kell fenntartanunk az iskolabuszt. Az elvárásom, ami a szülők elvárása is: reggel 1 járat, délután vissza pedig 2. Hogyan fogjuk tudni ezt megoldani. Elég lesz e rá a pénz, vagy az önkormányzatnak kell finanszírozni? Olajos István iskola igazgató: Több ajánlatot bekértünk az iskolabuszra, amelyet Tiszaug is véleményezett. Tiszaug Képviselőtestülete a Kunság Volán ajánlatát támogatta. Lakitelek Képviselő-testülete Hajdú Istvánnal kötött szerződést a tanév végéig, amely csak technikai dolog volt, mert nem tudtuk, ha szeptembertől vesz át az állam, akkor állami pénzből kellett volna megoldani az iskolabusz kérdését is. Naptári évre vesznek át bennünket, állítólag. Következő tanévtől lehet, hogy Nyárlőrinc kilép a társulásból, mert másik járáshoz fog tartozni. Lehet, hogy szeptembertől újrakötjük a szerződést, még nem lehet tudni mi lesz. Nyertünk egy kerékpárút pályázatot. Előfordulhat, hogy a lakiteleki gyerekek nem fognak iskolabusszal járni. Biztonságosan megoldható lesz kerékpárra az iskolába menetelük a kerékpárút elkészülésével. Nyilván elég hosszú alkudozás lesz. Ez a mi gondunk lesz a szülőkkel megbeszélni, hiszen ha az önkormányzatnak nem lesz pénze a lakiteleki gyerekek szállítását megoldani, az iskolába járást mégis meg kell valahogy oldani. Kocsis Józsefné képviselő: Kutya kötelessége lenne a lakiteleki önkormányzatnak máshol meghúzni a nadrágszíjat. A Tiszaugra lehívható normatívát a lakiteleki gyerekek utaztatására is fordították. Ha Tiszaugra lehívható normatíva nem lesz elég, akkor az önkormányzatunk támogatása nélkül oldják meg az iskolabusz költségeit. 4-5 éven keresztül nem került nekik semmibe, a ránk lehívott normatívából finanszírozták, Lakiteleket kisegítette az összeg. Kölcsönösség megkívánja, hogy 4-5 hóra segítsenek be nekünk. Ez a minimum, amit én elvárok. Ha a lakiteleki gyerekek utaztatása nem iskolabusszal fog történni, akkor szeptember 1-től azzal a szolgáltatóval kell megkötni a szerződést, akit mi elfogadunk és szeretném, ha rajtunk keresztül lenne a normatív állami támogatás igénylése is. Élek azzal a gyanúperrel, hogy az önkormányzat hozzá fog nyúlni ehhez a pénzhez. 13

14 Olajos István iskola igazgató: Pontosítsunk ezen egy kicsit. A tiszaugi gyerekek után járó normatívát a társulás kapja, nem az önkormányzat. Ezt csak a gyermekek szállítására lehet fordítani. Ha volt valamennyi plusz összeg, azt is a gyermekszállításra költöttük el. Minden, amit a szállítással kapcsolatban kaptunk, csak arra lehet fordítani. Tiszaugnak ez semmilyen pluszba nem került, de nem is lehet másra fordítani. Kocsis Józsefné képviselő: Ha esetleg olyan sikeres szerződést tudnánk kötni, hogy a normatíva fedezi a kiadásokat és még marad is, akkor elvinnénk a gyerekeket valahová, akár Kecskemétre is jó lenne. Olajos István iskola igazgató: A normatív állami támogatást elszámolásának szigorú feltételi vannak. Fel kell tüntetni, hogy naponta hány gyerek volt a buszon, így kell elszámolni a támogatással. Ha Lakitelek ki akar szállni az utaztatásból, akkor Tiszaug legyen az, aki ezzel a pénzzel rendelkezik. Nem mi költenénk el, de a mi irányításunkkal, döntésünkkel történne a felhasználása. Olajos István iskola igazgató: Lakiteleki képviselőként is mondom, hogy Lakitelek nem akarja magáról lerázni a terheket. Ha ésszerű keretek között meg lehet oldani, akkor meg is tesszük. Állami fenntartás esetén ez van. Állami átvállalásnál az állam kiegészíti a költségeket és kész. Gulyás Lajos alpolgármester: Hajdú István nem nyújtott be pályázatot? Olajos István iskola igazgató: De, nyújtott. Gulyás Lajos alpolgármester: Akkor ő később adott be új pályázatot? Olajos István iskola igazgató: Mint általában a pályázatok során van olyan lehetőség, hogy új ajánlatot tehet. Volán esetében volt egy olyan tárgyi javaslat, hogy kitelepítenének egy buszt Lakitelekre. Ennyit engedtek a feltételekből. Hajdú István a tárgyalások folyamán engedményt tett és az ajánlatát elfogadtuk. Trencsényi István képviselő: A pályázat során ad egy árajánlatot és ebből enged a végén %-ot? Olajos István iskola igazgató: Közbeszerzésnek is van egy tárgyalási szakasza. Ezen már ne rágódjunk. Kunság Volánnal felvettük a kapcsolatot. Elképzelhető, hogy mi a Kunság Volán ajánlatát fogjuk támogatni. Olajos István iskola igazgató: A gyermekszállítás Tiszaugnak külön gondjába nem kerül. Ugyanúgy járnak reggel, délután kétszer. Mi sérelem érte Tiszaugot? 14

15 Az a bizonyos mondat sért bennünket, amikor Felföldi polgármester úr azt mondta, hogy Nem kívánjuk a tiszaugi gyerekeket utaztatni. Társulás vagyunk. Nem engedhetjük el egymás kezét nehéz helyzetben sem. Elmondtam a képviselőknek is. Ha Hajdú István nem fog kedvezményes ajánlatot adni, akkor a Kunság Volánnal fogjuk megoldani a gyerekek utaztatását. Olajos István iskola igazgató: A kisgyerekek utaztatását meg kell oldani. Mi ezt lépjük felkészülve arra, hogy ebben a dologban egyedül maradunk. Olajos István iskola igazgató: Lakitelek ha teheti, a gyerekeit is szeretné szállítani. Köszönöm szépen igazgató úr. Felkérem a tagintézmény-vezető asszonyt, hogy pár szóban egészítse ki a beszámolóját. Takácsné Zarnócz Éva tagintézmény-vezető: Jeleztem már, hogy év 2 nevelési évet takar, ennek megfelelően készítettem el a beszámolómat. Létszámadat nem változik fő gyerek van, a népesség-nyilvántartás adatai alapján is ennyi mutatható ki. Csökken a létszám, mert nincs elég 3 éves korú gyerek, pedig már bekapcsolódtak a 2,5 éves gyerekek is. Minimális csökkenés tapasztalható. 6 gyereket várok, egyik sem töltötte be a 3 évet. Van hely az intézményben. Kevesebb gyerek született, ez nem jó tendencia. Takácsné Zarnócz Éva tagintézmény-vezető: Programjaink: A kompetencia alapú óvodai programcsomag. Nehezebb dolog, hogy fenn kell tartani 5 évig saját költségből. Nyárlőrinc ki fog lépni a társulásból. Megmarad az óvoda. Véleménye szerint Tiszaug Község Önkormányzat a társulás óvoda szinten történő fenntartásához ragaszkodjon-e vagy pedig mondjuk fel és legyen önálló intézmény? Takácsné Zarnócz Éva tagintézmény-vezető: Plusz normatíva nem jár, szakmai szempont alapján igen, ragaszkodjunk a társuláshoz. Egy csoportos óvoda hogyan tud lépni? Nagyon nehéz volt az elején összecsiszolódni a 3 különböző intézménynek, de ez jelenleg jól működik. Vannak félelmeim szakmai tekintetben. Hogyan tudnánk fejlődni, pályázatokon részt venni, ha egyedül maradunk? Nagyon hasznosnak tekintem a közös szakmai munkát. Szeretném megköszönni a támogatást. Nagyon takarékosan kell működnünk. Nagy segítség, hogy a gázfűtésről átálltunk a fatüzelésre. Az irodám ablaka oda nyílik és láttam, hogy a hordák a sok fát. Nagyon sok ilyen törekvés van. Azt mondta, hogy csökken a létszám. Gyakorlatilag az az előrejelzés, hogy csökken a gyereklétszám. Hány évig tartható ez a létszám? Takácsné Zarnócz Éva tagintézmény-vezető: születés van egy évben. Addig, ameddig van gyerek, addig a 25 fő létszám adott. 15

16 Nincs több kérdésem. Gulyás Lajos alpolgármester: Úgy látja, hogy jobb lenne maradni Lakitelekkel? Takácsné Zarnócz Éva tagintézmény-vezető: Több rendezvényünk van, amelyen részt veszünk. A közös szakmai munkát fontosnak tartom. Kocsis Józsefné képviselő: Nem csak a szakmai munka fontos, hanem személyi feltételeket is ad. Volt rá példa, hogy ottani pedagógus helyettesített az óvodában. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 36/2012.(III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tiszaugi Óvodai Tagintézménye évi munkájáról, fejlesztési irányairól / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tiszaugi Óvodai Tagintézménye évi munkájáról, fejlesztési irányairól szóló Takácsné Zarnócz Éva tagintézmény-vezető és Olajos István igazgató úr tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tiszaugi Óvodai Tagintézmény Tiszaug, Móra Ferenc út 2. Eötvös Iskola Olajos István igazgató úr Lakitelek, Kiss-János u. 1. Képviselők Irattár - értesül. VIII. napirendi pont Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről Dr. Mészáros József háziorvos, Petrezselyemné Szálas Ilona védőnő tájékoztatói Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről. Átadom a szót Dr. Mészáros József háziorvosnak. Dr. Mészáros József háziorvos: A tiszaugi háziorvosi körzetbe 744 biztosított jelentkezett be egészségügyi ellátási igénnyel, ez a közösség lakosságának 76,3 %-a. Az orvos beteg találkozások száma 2011-ben 8789 volt, előző 16

17 évhez viszonyítva 1106-tal több. Páratlan évben megugrik a beteg doktor kapcsolat és az influenza járvány is gyakoribb. Vezető helyen továbbra is a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek állnak, őket a mozgásszervi megbetegedések, a cukor- és zsíranyagcsere zavarok, a hormonrendszer és emésztőszervek betegségei következnek. Követi az átlagos trendet, országos adat is. Emelkedő tendenciát mutatnak a légzőszervi, idegrendszeri- és pszichés kórképek, amelyek a dohányzásra, légszennyezésre é a bizonytalan gazdasági és társadalmi folyamatokra vezethetők vissza. A daganatos betegségek száma mérsékelten emelkedik, az egészségügyi ellátásra bejelentkezettek 1,2 %-át teszik ki. Aggasztó egy kicsit, 3 %-al emelkedett az elmúlt évekhez képest. Ez elgondolkodtató ben 18-an haltak meg. Halál ok minden alkalommal természetes halál volt, rendkívüli halál, baleseti, öngyilkossági eredetű haláleset nem fordult elő. A körzeti nővér 38 főt gondozott, ez 274 beteglátogatást jelent, az előző évihez viszonyítva 53-mal többet. A magas vérnyomás korai felismerése érdekében az orvos-beteg találkozások alkalmával rendszeres volt a vérnyomás ellenőrzés. Figyelemmel kísértük a nyilvántartott, illetve gondozott magas vérnyomásos betegek kockázati tényezőit és az előírt terápia betartását. Tájékoztató megbeszéléseket folytattunk az érbetegségekről, az érelmeszesedés megelőzéséről, az elhízásról, annak veszélyeiről, a helyes táplálkozásról, a mozgásszervi betegségekről, a csontritkulásról és a gyakoribb bőr- és daganatos betegségekről. Folyamatosan ellenőriztük együttműködve a területileg illetékes cukorgondozóval a veszélyeztetettek és a cukorbetegségben szenvedők vércukorszintjét. A rendeléseken figyelemfelhívó beszélgetések történtek a dohányzás káros hatásairól, a leszokás elősegítésére, valamint az allergiás betegségekről. A felvilágosító megbeszéléseken szó volt az alkoholfogyasztás veszélyeiről, annak a májat, idegrendszert, személyiséget károsító hatásairól. Júliusban a Tiszaugi Újságban tájékoztató cikket jelentettünk meg a napozás ártalmairól. Ebben az évben is több alkalommal szeretnénk az újságban tájékoztató cikket megjelentetni. A Kenu-Beachen is tájékoztatókkal készülünk. Az nagyon jó lesz. Dr. Mészáros József háziorvos: A körzeti ápolónő tevékenyen közreműködött a megelőző, felvilágosító munkában. A területileg illetékes egészségügyi intézményekkel: ÁNTSZ-el, MEP-el, OMSZ-al, gyógyszertárakkal, valamint a szomszédos települések orvosaival jó volt a munkakapcsolat. A szakintézetekbe történt beutalások megalapozottak voltak, azokat csaknem minden esetben kórházi felvétel, tartós kezelés követte. A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 30 gondozottjának orvosi ellátása és felügyelete rendszeres volt. Májusban a meglévő belgyógyász valamint háziorvosi licence vizsga mellett megszerzésre került a háziorvostani szakképesítés is, ezáltal a határozott idejű működési engedély határozatlan idejűre módosult. Az előírt továbbképzéseken részt vettünk, a működés ez irányú feltételeit teljesítettük. A gyógyításhoz nélkülözhetetlen eszközöket, gyógyszereket, gyorsteszteket, vegyszereket, kötöző anyagokat szükségleteknek megfelelően beszereztük, az ellátásban fennakadás nem volt. Közös statisztika a védőnővel: A gyermek és ifjúság-egészségügyi munka során az együttműködés a körzeti védőnővel hatékony volt. 45 kisgyermekes családot, 7 várandós nőt gondoztunk, 7 csecsemőt láttunk el. Veleszületett fejlődési rendellenességet nem észleltünk. Folyamatosan ellenőriztük a gyermekek testi-lelki fejlődését. A terhesgondozást, az anya csecsemő, gyermek- és ifjúságvédelmet és az ezekkel kapcsolatos időszakos vizsgálatokat súlyozottan kezeltük. A védőoltásokat időben alkalmaztunk. Kérésre kampányszerűen 97 mindhárom influenzavírus ellen védettséget biztosító oltást adtunk. Részt veszünk a Tiszakécske által működtetett Emergency Service orvosi ügyeletben is. Összességében a kitűzött ellátási-gondozási célokat teljesítettük. A jövőben még nagyobb figyelmet kívánunk fordítani az egészségnevelésre és megőrzésre egészségügyi előadások tartásával, csoportos szűrővizsgálatok szervezésével és lebonyolításával. Nem csak a kampány oltásokat igyekszünk népszerűsíteni, hanem pl.: a méhnyakrák elleni oltást is szorgalmazzuk januártól 17

18 kormányzati anyagi támogatással fejlesztjük a rendelő műszerparkját, informatikai rendszerét, a pontosabb diagnosztika, betegnyilvántartás és kommunikáció érdekében. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ehhez a beszámolóhoz nincs kérdésem, elégedett vagyok az ellátással. Tigyi Istvánné képviselő: Tudomásunk van arról, hogy van a településen 2 aktív TBC-s. Hiányoljuk a rendszeres tüdőszűrést. Nem tudom, hogy kinek kellene ezt szorgalmazni. Dr. Mészáros József háziorvos: Pánczél Gyulával felveszem a kapcsolatot ebben az ügyben. A TBC-s beteggel kapcsolatban a második nem igazolódott be. Tigyi Istvánné képviselő: Ha ilyen beteggel találkozunk, a gondozóinkat hogyan tudjuk védeni? Dr. Mészáros József háziorvos: Jó, intézkedünk. Ha valaki jelentkezik az intézménybe, jó volna, ha neurococus injekciót megkapnák, amely Ft-ba kerül. Feltétele lehetne a felvételnek. Ez 5 évre ad védettséget. Kocsis Józsefné képviselő: A tüdőszűrő is lehetne feltétel. Tüdőszűrő ügyben a doktor úr intézkedik. Gulyás Lajos alpolgármester: Mi nem tudjuk elfogadni, hogy az intézménybe milyen feltételekkel lehet bekerülni? A dolgozók szempontjából is jó lenne. Tigyi Istvánné képviselő: A dolgozók védőoltást kapnak. A működési szabályzat módosítása szükséges? Székelyné Kiss Anikó intézményvezető: Belső szabályozás, úgy gondolom, de utána nézek. Dr. Mészáros József háziorvos: Ebből a szempontból jó, hogy kicsi a körzet, megtudjuk oldani, hogy a megelőzésre fordítsunk nagyobb figyelmet. Személyre szabottan tudunk figyelni a lakosságra. Dr. Mészáros József háziorvos beszámolóját a település egészségügyi helyzetéről elfogadjuk? Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 18

19 37/2012.(III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / Település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dr. Mészáros József háziorvos tájékoztatóját és Petrezselyemné Szálas Ilona védőnő tájékoztatóját a település évi egészségügyi helyzetéről. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Dr. Mészáros József háziorvos Tiszaalpár Petrezselyemné Szálas Ilona Tiszakécske Tagintézmény Tiszaug Képviselők Irattár - értesül. IX. napirendi pont Tájékoztató a település szociális helyzetéről Székelyné Kiss Anikó intézményvezető, Horváth Istvánné igazgatási főelőadó Előterjesztő: Székelyné Kiss Anikó intézményvezető, Horváth Istvánné igazgatási főelőadó Nem tudom, hogy az intézményvezető asszonynak van-e kiegészítése a tájékoztatóhoz? Székelyné Kiss Anikó intézményvezető: 3 mondattal szeretném kiegészíteni. Nagyon szomorúnak tartom, hogy magas az elhalálozások száma. 60 év alattiak 27 elhunytból 20 fő. Munkahelykeresés szempontjából fontos, hogy minél hamarabb munkahelyet találjanak és kikerüljenek a segélyezési körből. Az Idősek Otthonában évben 1 dolgozó ment nyugdíjba, az ő helyére nem vettünk fel senkit. Kocsis Józsefné képviselő: 27 fő a Szőke Tisza Fogyatékosok Otthonával együtt van. Tiszaug létszámába ők is beletartoznak. Kocsis Józsefné képviselő: Az ott élők életkorát nem tudod meghatározni, mert sajátosságuk, hogy a betegségeikből adódóan hamarabb halnak. Nekem lenne kérdésem. A következő szakaszt nem értem: A helyzet enyhítését szolgálja/szolgálná a szociális ellátások, támogatások rendszere. Bármilyen fejlesztési elképzelés amely a község fejlődését célozza nem sokat ér, ha az itt élő embereket nem tudjuk biztonságban, Tiszaug lakosságát nem tudja a községben megtartani és nem biztosít számukra megélhetési lehetőséget. A község (de minden kistelepülés) törekedhet a szinten tartó működésre, azonban ez csak további visszafordíthatatlan folyamat, leépülést, elsorvadást eredményez, 19

20 elöregedést, a fiatalok elvándorlását, a gyermekszám csökkenését. Eleve feltételezik, hogy bármit teszünk, értelmetlen. Tigyi Istvánné képviselő: Ezt én próbálom értelmezni. Úgy gondolom, hogy visszautal az előző dolgokra, hogy mennyi munkanélküli van. A gyermeklétszám csökken, ami ellen nem tudunk tenni semmit. Az volna a lényeg, hogy a fiatalokat meg tudjuk tartani. Az önkormányzatnak sajnos nincs arra lehetősége de nem is feladata -, hogy mindenkinek munkát biztosítson. A feltételek megteremtése a feladat. Az a baj, hogy jelentős számban vannak olyan személyek, akik nem mennek el dolgozni még ha tudnának sem, inkább dolgoznak közmunkásként a Vízügynél. Tigyi Istvánné képviselő: Jelentkezett-e valaki a lakás hirdetésünkre? Nem jönnek vidékre, nem akarnak itt élni, nem akarnak itt letelepedni az emberek. Nem felesleges a mi erőlködésünk. Azt hiszem, még nagyobb lendülettel kell belevetnünk magunkat abba, hogy a fiatalok itt maradjanak. Ez az egy gondom volt a beszámolóval, a többi részével nincs problémám. Ezzel a résszel nem értek egyet, ezt vegyük ki belőle, így elfogadom a beszámolót. Horváth Istvánné igazgatási főelőadó: Véleményem szerint fogalmazzuk át úgy, hogy: A község törekszik a szinten tartó működésre, de minden erőfeszítés ellenére nem tudja megakadályozni azt a folyamatot, amely a település elöregedését, a fiatalok elvándorlását, a gyereklétszám csökkenését eredményezi. Kocsis Józsefné képviselő: Mindkét megfogalmazás a jelenlegi Magyarország helyzetét tükrözi. Arra kell törekedni, hogy ne így legyen. Ez egy sajátosság, de nem csak Tiszaug, hanem minden kistelepülés esetében igaz. Az átfogalmazott szakasszal elfogadom a település szociális helyzetéről szóló beszámolót. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 38/2012.(III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / Beszámoló a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény működéséről, a község szociális helyzetéről, a évben végzett munkájáról/ Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Székelyné Kiss Anikó intézményvezető tájékoztatóját a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény működéséről, a község szociális helyzetéről, a évben végzett munkájáról. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal 20

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére 195-5/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére Tárgy: A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2010. évi szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 4/2011. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testület 2011. március 30-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 508-22/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: A nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának létszámbővítési igénye 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. szeptember 29-én. megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. szeptember 29-én. megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. szeptember 29-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 50/2014.(IX.29.) számú határozata A települési önkormányzatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 56/2011. (X.06.) számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. július 25-én megtartott rendkívüli ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. július 25-én megtartott rendkívüli ülésének Szám: 337-14/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. július 25-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 80/2012.(VII.25.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének a.,) jegyzőkönyve b.,) határozata c.,) előterjesztése d.,) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA 1., /Nyírgelse

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes város, Tiszagyenda és Tiszaroff Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2006. december 14-én megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 9.-én, a Községházán 10 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnökének a távolléte miatt Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnökének a távolléte miatt Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi Bizottság 2012.12.10-i üléséről. Helye: Községháza Jelen vannak: Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Gácsi Jánosné, Vízkeleti Lászlóné bizottsági tag, Tatár László polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 2-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. július 2. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete H egyh á thod ász, H egyh á ts ál és N ád asd Hegyháthodász: 32-9/2011. szám Hegyhátsál: 31-12/2011. szám Nádasd: 28-22/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 2) Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázatának megtárgyalása (zárt ülés)

TÁRGYSOROZAT. 2) Bököny Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázatának megtárgyalása (zárt ülés) Bököny Község Képviselő-testülete 2010. április 16-án tartott rendkívüli üléséről 22-18/2010. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i (53-56/2010.) TÁRGYSOROZAT 1) Méhnyakrák elleni védőoltással kapcsolatos

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 28/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: 29/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: A belterületi

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése Jegyzőkönyv Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Fekete József, Szentiványi András, Tibádné

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2010. december 14-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2010. december 14-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE 2010. december 14-én megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE Tartalom: 18/2010.(XII. 15.) számú képviselő-testületi RENDELET A telekadóról szóló 21/2002.(XII.18.)

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége

Részletesebben