TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT március 28-án megtartott, közmeghallgatással egybekötött ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. március 28-án megtartott, közmeghallgatással egybekötött ülésének"

Átírás

1 Szám: 337-6/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E március 28-án megtartott, közmeghallgatással egybekötött ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 30/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Tiszakécskei Kirendeltségének tájékoztatójáról / 31/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Tájékoztató a lakossági ivóvíz-szolgáltatásról, a évi lakossági vízellátásról / 32/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Remondis Kft. beszámolójáról / 33/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / A település közbiztonsági helyzetének évi alakulásáról tájékoztató / 34/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Tiszaugi Polgárőrség évi tevékenységéről / 35/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / A közművelődési tevékenység évi munkájáról / 36/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tiszaugi Óvodai Tagintézménye évi munkájáról, fejlesztési irányairól / 37/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató / 38/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Beszámoló a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény működéséről, a község szociális helyzetéről, a évben végzett munkájáról / 39/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / A gyermekjóléti szolgálat évben végzett munkájáról / 1

2 40/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása / 41/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Jegyzői álláshely betöltésére pályázati felhívás jóváhagyása / 42/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Tiszaug Község Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása / 43/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / A évi önkormányzati beruházásokról és a évi fejlesztési tervekről / 44/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Polgármesteri Hivatal évi munkájáról / 45/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Tiszaug, Rákóczi u. 43. sz. I/4. sz. alatti önkormányzati szociális bérlakás bérbe adása / 46/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Tiszakécskei Tűzoltóság fenntartásához hozzájárulás / 47/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Külterületi utak tavaszi felújítása / 48/2012. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / Könyvtár, Információs és Közösségi Hely nyitva tartása módosításának jóváhagyása / 49/2012. (III.28.) számú képviselő-testületi határozat / Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégium altéma kódszámú Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatása elnevezésű pályázat benyújtása / 50/2012. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / Könyvtár padozatának burkolása / 2

3 JEGYZŐKÖNYV Készült: március 28-án megtartott, közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem Jelen vannak: 3 fő képviselő Dr. Méhész László megbízott jegyző jelenléti ív szerint Gulyás Lajos alpolgármester és Trencsényi István képviselő az ülésről távolmaradtak. Jegyzőkönyvvezető: Vargáné Szántó Krisztina Jegyzőkönyv hitelesítők: Tigyi Istvánné képviselő Kocsis Józsefné képviselő Sinka Ferenc polgármester megállapítja, hogy az ülésen 3 fő képviselő jelen van, tehát az ülés határozatképes, azt megnyitja. Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. A napirendi pontok kissé kibővültek a következőképpen: - Tiszakécskei Tűzoltóság fenntartásához hozzájárulás, - Külterületi utak tavaszi felújítása, - Könyvtár, Információs és Közösségi Hely nyitva tartása módosításának jóváhagyása, - Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményének Kollégiuma altéma kódszámú Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatása elnevezésű pályázat benyújtása. Ezekkel a kiegészítésekkel a napirendi pontok listája 21. napirendi pontra bővült. Elfogadjátok a módosításokat? A képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta. Interpelláció nem volt. I. napirendi pont Tájékoztató a település évi foglalkoztatás-politikai feladatok teljesítéséről és az aktuális foglalkoztatás-politikai célkitűzésekről, lehetőségekről Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Tiszakécskei Kirendeltségének tájékoztatója Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A település évi foglalkoztatás-politikai feladatok teljesítéséről és az aktuális foglalkoztatáspolitikai célkitűzésekről, lehetőségekről szóló írásos beszámolót minden képviselő megkapta. Személyesen megjelent Terjéki Zsuzsanna a Munkaügyi Központ Tiszakécskei Kirendeltségének vezetője. Van-e kiegészítése a tájékoztatóhoz? 3

4 Terjéki Zsuzsanna kirendeltség vezető: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal együttműködését. Kapcsolatunk napi szintű, nagyon jól kiépített, rugalmasan együttműködő. Nagyon nehéz a jelenlegi helyzet. Minden egyes ember bevonása megtörténik a közfoglalkoztatásba. Ezt szerettem volna kiemelni, hogy nem csak azokkal az emberekkel foglalkozunk, aki szimpatikus nekünk. Meg szeretném említeni a családsegítővel való kapcsolatunkat, aki nagy segítséget nyújt abban, hogy lehetőséget biztosít rá, hogy akinek nehézséget okoz a buszjegy megvásárolása még úgy is, hogy utólag megkapja annak térítését, azok a jelentkezési kötelezettségüket nála teljesíthetik. Jelezném, hogy a képzéseinkben Tiszaug 1, 2, 3 fővel mindig részt vesz. Ebben az évben először fordult elő, hogy az önkormányzat lehetősége kisebb, mint más nagyobb szervezetnek. Míg mi csak 6 órában tudunk közfoglalkoztatottat alkalmazni, addig pl. a Vízügy 8 órában. Ennek az lesz a következménye, hogy minden férfi a 8 órás foglalkoztatást fogja választani és nem marad nekünk ember. A feladatok belterületen végezetlenül maradnak, pedig van munka bőven. Miért van ez? Lesz-e ebben változás? Terjéki Zsuzsanna kirendeltség vezető: A Belügyminisztériumhoz tartozik a dolog igazából. A helyi közfoglalkoztatás valamilyen szinten változott. Meghívásos pályázat útján 8 órás foglalkoztatásra van lehetőség. Önkormányzatok esetében az a cél, hogy kevesebb óraszámban több ember forduljon meg a foglalkoztatás keretében. A 4 órás foglalkoztatáshoz képest már ez is javulás, amire az elmúlt évben volt lehetőség. A megyei vezetés határozta meg a 6 órát, de legalább már ezt is elértük. Ezek a jelzések az a baj süket fülekre találnak. Szívfájdalmam pl.:, hogy azt mondjuk, menjen motorfűrészkezelő tanfolyamra, mert többet fog érni az elvégzett munka és így már szakképzettnek minősül és a minimálbére: Ft lesz. Ehelyett most azt kell mondanunk, ha nincs mellette iskola rendszerben szerzett végzettség, akkor még mindig nem számít szakképzettnek és a kevesebb bért kaphatja. Közalkalmazottak esetén úgy szól a szabályozás, hogy amilyen munkakört betölt, meg kell adni a magasabb bért. Ez a közfoglalkoztatásban miért nem valósul meg, nem tudom. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 30/2012.(III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Tiszakécskei Kirendeltségének tájékoztatójáról / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Tiszakécskei Kirendeltség tájékoztatóját a település évi foglalkozás-politikai feladatok teljesítéséről és az aktuális foglalkozás-politikai célkitűzésekről, lehetőségekről. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Tiszakécskei Kirendeltsége Tiszakécske, Béke út 116. Képviselők 4

5 Irattár - é r t e s ü l n e k. II. napirendi pont Tájékoztató a lakossági ivóvíz-szolgáltatásról, a évi lakossági vízellátásról BÁCSVÍZ Zrt. tájékoztatója Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester december 31-ig Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. látta el a lakosság ivóvíz-szolgáltatását. Valójában az ő beszámolójukat kellene most tárgyalnunk, de remélem elfogadjátok az én szóbeli előterjesztésemet. Nem igazán tekintettek bennünket partnernek. Ahol csak tudnak, betartanak nekünk. Fogyasztói törzsadatokat nem adták át, csak Ft ellenében tették volna meg, amely kb. 500 ezer forintba került volna. Fehér János és a BÁCSVÍZ Zrt. alkalmazottja minden fogyasztási helyre ellátogatott és leolvasták az órákat az óraszámmal együtt. Egy teljesen új adatbázis létrehozása történt meg. Ügyvéd úrral folyamatosan tárgyalunk, hiszen pl. az elmúlt 17 évben iparűzési adót sem fizettek, bár 5 évnél mélyebben nem kutakodhatunk. Bérleti díjjal kapcsolat a leveleinket megkapták es adat szolgált alapul, amely m3 volt évben m3 volt a fogyasztás ben egészen október végéig olyan fogyasztói adatokat adtak meg, hogy a település fogyasztása m3 volt. December 1-től december 31-ig több, mint m3-t jelentettek évben m3-ről szólnak már az adatok. Látható, hogy mennyire nem tartottak bennünket partnernek. Trencsényi István képviselő: Mi alapján kellene nekik helyi iparűzési adót fizetniük? Telephelye van itt? Igen, a Szabadság úti telephely a cég telephelye. Tigyi Istvánné képviselő: Volt kivetésük? óta nem a mostani vezetésen kellene ezt számon kérni? Kocsis Józsefné képviselő: Adóhatóság a Polgármesteri Hivatal egyik egysége, mi ennyire nem megyünk bele a munkátokba. Nem a Képviselő-testületről, hanem a vezetésről beszélek. Voltak itt jegyzők is, akiknek felügyelni kellett volna a dolgokat. Tigyi Istvánné képviselő: A TITÁSZ is, E-ON is szolgáltatást végez és nem fizet adót. Fizetnek ők is bizonyos összeget. Hétfőn Molnár István belső ellenőrrel fogok tárgyalni az ügyben. Mindent megteszünk azért, hogy az átállás zökkenőmentes legye és bízom benne, hogy jól döntöttünk. Ha a szóbeli előterjesztésemet elfogadjátok, akkor szavazzuk meg. 5

6 Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 31/2012.(III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / Tájékoztató a lakossági ivóvíz-szolgáltatásról, a évi lakossági vízellátásról / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Sinka Ferenc polgármester szóbeli beszámolóját a évi lakossági ivóvíz-szolgáltatás ellátásáról, a évi szolgáltató változás alakulásáról, fejlesztési elképzelésekről. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Képviselők Irattár - é r t e s ü l n e k. III. napirendi pont Tájékoztató a település köztisztasági helyzetéről évben Remondis Kft. beszámolója Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A Remondis Kft. képviselője, Majoros úr nem jött el. Nem is jelezte, miért nem tud itt lenni Kocsis Józsefné képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy a szelektív szigeten nem lehet elhelyezni egy olyan harangot, ami konzerves dobozról szól? A tájékoztató idei terveiben ha elolvastátok benne van, hogy bővíteni szeretnék a szelektív hulladékgyűjtést. 2 szelektív gyűjtőszigetre igényünk lenne. Kocsis Józsefné képviselő: Aki otthon gyűjt szelektíven, azzal mi van? Központi szelektív gyűjtés van. Lehetséges, hogy 1 meghatározott napon végigjárja az autó az utcákat és külön szelektíven gyűjtik a szemetet. Most ennek kivitelezésén dolgoznak. Kocsis Józsefné képviselő: Szeretném itt elmondani, hogy 1 adag műanyag flakont elvittek és kaptunk érte Ft-ot, amelyet már a gyerekekkel Cserkeszőlőben a fürdőben el is költöttünk. Most hétvégén is taposunk és talán hamarosan elszállítják. Javaslom, fogadjuk el a tájékoztatót. 6

7 Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 32/2012.(III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / Remondis Kft. beszámolójáról / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Remondis Kft. (5440. Kunszentmárton, Külterület) beszámolóját a település évi köztisztasági helyzetéről. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Remondis Kft. Kunszentmárton, Külterület 5440 Képviselők Irattár - é r t e s ü l n e k. IV. napirendi pont Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetének évi alakulásáról Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécskei Rendőrőrs képviselőjének tájékoztatója Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécskei Rendőrőrs képviselőjeként körünkben megjelent Tóth Tibor rendőr őrnagy őrsparancsnok, valamint Rigó János rendőr alezredes a Kecskeméti Rendőrkapitányságtól. Írásos anyaggal kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Rigó János rendőr alezredes: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Szeretném bemutatni Csurka Gyula alezredes urat, aki a bűnügyi osztályt is irányítja. Nekünk valamennyi településen fontos a közbiztonság. A számadatok tekintetében Tiszaug településen 15 ismertté vált bűncselekmény volt, de nem ebből kell kiindulni. Ténylegesen Tiszaug a 44-es számú főút mellett van, mégis félre eső település, nem annyira a fertőzött települések közé tartozik. Feladatunk, hogy ez a csekély számú bűnügy is megszűnjön a településen. Körzeti megbízott nincs, de a Tiszakécskei Rendőrőrs megteszi, hogy a településen rendszeresen megjelenik rendőr, hogy ellenőrizze a lakosságot. Szeretném megköszönni a törekvéseket, hogy a rendőrség működéséhez Ft-os anyagi támogatást nyújtottak, hogy a rendőrség munkája még hatékonyabb legyen. Átadom a szót Tóth Tibor rendőr őrnagynak, aki nem csak a évről, hanem már I. negyedév közbiztonságáról is be tud számolni. Tóth Tibor rendőr őrnagy: Tavaly ahogy a beszámolóból is kitűnt majdnem 100 %-ban utazó, vidéki emberekről tudunk beszámolni, akik Tiszaugon bűnöztek. Ezen személyek felismerése nagyon fontos, sok esetben elkerülhető lenne a vagyon ellen elkövetett sérelmek. Gulyás Lajos alpolgármester megérkezett az ülésre. 7

8 Tóth Tibor rendőr őrnagy: Pl.: Sasi úton van egy telephely, ahol az elmúlt évben 2 alkalommal is bementek és jelentős értéket elvittek. Rendszámrészlet alapján több hónapos keresés után eredményre jutottunk. Ezzel azt szerettem volna mondani, ha nincs az a kis rendszám segítség, nem jutottunk volna eredményre. Nem vagyok optimális. Vagyon ellen elkövetett sérelmek lesznek. Általános az elszegényedés, a munkanélküliség és egyre jobban elterjednek a bűncselekmények. Az állandó vagyon elleni bűncselekménynek helyszínt ad a Körtvélyes sor. Mindig találnak olyan helyet az elkövetők, ahol lehet garázdálkodni. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni. Köszönjük az erkölcsi illetve a jövőbeni anyagi segítséget. Köszönöm. Az eddigi bűncselekményekkel kapcsolatban, akik elkövetik nem lehet, hogy informátorok segítik őket? Nem lehet erre gyanakodni? Tóth Tibor rendőr őrnagy: Nem merült fel az eddig eljárásokban, de véleményem szerint nem is igen szükséges. Megtalálják, hol lehet jószerivel bűnözni. Nem igényli az informátor segítségét. Az idős emberek, évesek sérelmére elkövetett bűncselekményeknél is tudják, hová kell nyúlni. Kocsis Józsefné képviselő: Kérésem lenne, nem tudom, hogyan lehet teljesíteni. 1 évvel ezelőtt indítottam el a gyerekek között műanyagüveg szedést, csapatformáló céllal. Az a meglátásom, hogy a szülők kevesebbet adnak, igények lennének. Arra téved a gyerek, betéved, hiszen gazdátlan a terület, mint ahogy erre volt is példa. Ezekkel a gyerekekkel foglalkozom én, általában hétvégén. Mengyán Ferenc, mint apuka már tartott arra irányuló beszélgetést a gyerekeknek, hogy milyen következményei lesznek a cselekedeteiknek. Hétvégi programként gondolom én, hogy meg lehetne-e oldani valami hasonló előadást? Le szoktam őket vinni a Kárász turistaházba és ott alszunk. Önöknek, ha van valamilyen anyaguk, akár vetélkedő formájában is eltudom képzelni. Táborozás formájában gondolod? Kocsis Józsefné képviselő: 1 napos ott alvás volt eddig és ennek keretében gondolom én továbbra is. Ezen a megdolgozott pénzen Cserkeszőlőben voltunk pl. fürdeni. Tudomásul kell venni, hogy 12 éven felül már a dohányzás is aktuális dolog. Rigó János rendőr alezredes: Kimaradt egy fontos gondolat, amelyet szeretnék elmondani. A polgárőrség tevékenységét szeretném megemlíteni. Tiszaugon nagyszerű polgárőr kollégák dolgoznak, akik munkája nagy segítség Tiszaug közbiztonsági helyzetében. Biztos vannak itt is rendezvények és van arra lehetőség, hogy ezen részt vegyünk. Rendőrségi szóróanyagokkal tudunk szolgálni minden korosztály számára, amelyekkel akár az időseknek is segíteni tudunk, hogy csalók áldozatává ne váljanak. Jelenleg nincs általános iskola Tiszaugon. Kocsis Józsefné képviselő: Ezért is foglalkozom a gyerekekkel szabadidőmben, emiatt gondoltam a tájékoztatásukra. Rigó János rendőr alezredes: Máshol az iskolarendőr programot is segítségül szokták kérni. Bizonyos esetben szülői értekezletekre is el szoktak menni rendőrök. Van egy program, amely Kecskeméten most indul 8

9 Történhetett volna másként elnevezéssel. Ez egy kriminológiai, versenyszerű program, amelynek van egy látványosabb része, ahol megismerkedhetnek a kriminológiai technikákkal, pl: ujjnyomat vétellel. Sok apróságban tudjuk őket segíteni. Baleset megelőzési programunk is van. Mobil KRESZ pályát is ki tudunk hozni, hogy megismerhessék a gyerekek a közlekedés szabályait. Apró ajándékokkal is rendelkezünk. A Balesetmegelőző Bizottság ebben támogat bennünket. Azt kellene tudnunk, hogy mikor, milyen korosztály részére és hány fővel számoljunk. Ha erre igény van, akár felnőtt lakosság részére is van programunk. Kocsis Józsefné képviselő: Május 1-e már jó alkalom lehetne erre. KÖTA-val (Közúti Önkéntes Támogatói Alap) egyeztetni kell, hogy ők mire gondoltak. A Volán szervezésében kb. 300 gyerek szokott a május 1-jén részt venni, de egyben ez a községi gyereknap is. Megfogom tudni pontosan az időpontot. Rigó János rendőr alezredes: Állunk rendelkezésre. Azon leszünk, hogy valamilyen szolgáltatást tudjunk nyújtani. Van többféle lehetőség, amelyet biztosítani tudunk: kutyás bemutató, rendőri intézkedés bemutató, stb. Bűnmegelőzési oktatás, apróbb rejtvény minden további nélkül megoldható. Mennyi idővel előtte kell szólni? Rigó János rendőr alezredes: 1 hónap, de minél hamarabb, annál több időnk marad a felkészülésre. Biztos ki fogjuk használni ezt a lehetőséget, szükségünk is van rá. Öröm számomra, hogy megkezdődtek az ellenőrzések, amiket kértem. Nem mindenkinek ez a véleménye bár szerintem nagyon jó dolog. Üdülési szezonban, délutánonként és hétvégén is kérem, hiszen ezen a jó úton lehet hasítani és mint tudjuk, nem tartják be a sebességkorlátozást. Anyagi támogatásról: most ennyi tellett, jövő évben talán többet tudunk adni. A polgárőrséget Ft-tal tudjuk támogatni. Utolsó, amit el szerettem volna mondani és a legutóbbi beszélgetésünkkor el is mondtam, hogy nagyon szeretnénk körzeti megbízottat. Jó lenne, ha év közötti, 120 kg., és ha lehet családos legyen. Neki is tudnánk lakást biztosítani, akár már ma is be tudna költözni a 6 lakásos önkormányzati lakásba. Anyagi támogatás mellett szeretném elmondani, hogy kb. 56 m2- es lakásokról van kb Ft/hó bérleti díj ellenében, ami igazán jó ár. Emellett még takarékoskodni is lehet. Ha a képviselő társaimnak a napirendi ponttal kapcsolatban nincs kérdése, hozzászólása, akkor javaslom fogadjuk el a település közbiztonsági helyzetének évi beszámolóját. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 33/2012.(III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / A település közbiztonsági helyzetének évi alakulásáról tájékoztató / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9

10 Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécskei Rendőrőrs képviselőjének, Tóth Tibor parancsnok tájékoztatóját a település közbiztonsági helyzetének évi alakulásáról. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécskei Rendőrőrs Tiszakécske, Béke utca 167. Képviselők Irattár - értesül. Tigyi Istvánné képviselő: Minél kevesebb munkát Tiszaugon. Köszönöm a beszámolót. Rigó János rendőr alezredes: A közeljövőben lesz arra lehetőség, hogy a Kecskeméti Rendőrkapitányság készenléti rendőrsége napi rendszerességgel nem minden nap fog megjelenni a településen. Ez azt jelenti, hogy 8-10 rendőr egyszerre megjelenik a községben. Nagy testű haszonállatokat vittek el a környékről, ezért a térséget erősíteni kell. Ha a járőr meg jelenik, a kisebb utcákba is menjenek el, ne csak a Rákóczi úton és a Kossuth úton legyenek, ez a kérésem. Tóth Tibor rendőr őrnagy: Ez természetes. V. napirendi pont Tájékoztató a Tiszaugi Polgárőrség évi tevékenységéről, különös tekintettel a helyi bűnmegelőzésben betöltött szerepéről, fejlesztési céljaikról Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Tiszaugi Polgárőrség évi tevékenységéről szóló beszámolót kell elfogadnunk. El szeretném mondani, hogy a polgárőrség munkájával nagyon-nagyon elégedett vagyok. Trencsényi István képviselő megérkezett az ülésre. Gulyás Lajos alpolgármester: Nagyon köszönöm mint a polgárőrség elnöke -, hogy az Önkormányzat, a Képviselő-testület támogatta a polgárőrség működését. Őrző István minden hónap első szerdáján egy megbeszélést tart a kapitánnyal, amelyen megbeszélik a problémákat. Mi intézkedési joggal nem rendelkezünk, csak a rendőrséget tudjuk értesíteni gond esetén. A puszta jelenlét is visszatartó erő lehet. 10

11 Gulyás Lajos alpolgármester: Köszönöm a támogatást. Tiszaugon egyedül szabályosan működő civil szervezet a polgárőrség. Azért hozom fel ezt, mert tudjuk, hogy ami nem törvényesen működik, nem is támogatható. A focisták nem is tettek érte semmit, hogy törvényesen működjenek. Trencsényi István képviselő: A Horgász Egyesülettel mi van? Most rendezik soraikat. Nagyon elégedett vagyok a polgárőrség munkájával, támogatom a tájékoztatót. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 34/2012.(III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / Tiszaugi Polgárőrség évi tevékenységéről / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tiszaugi Polgárőrség évi tevékenységéről, a helyi bűnmegelőzésben betöltött szerepéről, fejlesztési céljairól szóló tájékoztatóját. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Tiszaugi Polgárőrség Őrző István Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. Képviselők Irattár - értesül. VI. napirendi pont Közművelődési tevékenység évi munkájáról beszámoló Papp Csaba István könyvtáros tájékoztatója Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A közművelődési tevékenység évi munkájáról szóló beszámolót Papp Csaba elkészítette, bár nem ő, hanem Cseh Andrea látta el novemberig a feladatot. Kérdés, kiegészítés van-e? Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 11

12 HATÁROZAT 35/2012.(III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / A közművelődési tevékenység évi munkájáról / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Papp Csaba István könyvtáros írásos tájékoztatóját a közművelődési tevékenység évi munkájáról. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Papp Csaba István könyvtáros Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 42/b. Képviselők Irattár - értesül. VII. napirendi pont Tájékoztató a Tiszamenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás évi munkájáról, tiszaugi tagintézményeinek fejlesztési irányairól Polgármester és Tagintézmény-vezető tájékoztatói Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester, tagintézmény-vezető A Tiszamenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás évi munkájáról, tiszaugi tagintézményeinek fejlesztési irányairól szóló tájékoztató írásos anyagát minden képviselő megkapta. Itt van körünkben Olajos István igazgató úr is, akinek átadom a szót. Olajos István iskola igazgató: Egy-két örömteli dologról szeretnék beszámolni. A TÁMOP és a pályázatokon vettünk részt, amellyel a lakiteleki általános iskola referencia intézménnyé válás volt a cél. Az országban ez egy jól működő dolog. Ebben a pályázatban nyertünk, most jött meg az elbírálás eredménye. A pályázat keretében számítógépes rendszerek üzemeltetése és interaktív táblák beszerzése történik meg. 3 új gyakorlati dolog kerül bevezetésre: nyári foglalkoztatási tábor, könyvtár fejlesztés, adventi forgatag program. Ezekből a programokból bevétele származna az iskolának. A másik: az elmúlt esztendőben a felnőttoktatás és az iskola rendszeren kívüli képzés is van az intézményben. Mentálhigiéniás képzés is működik, amely jelenleg 90 órás. Zalaegerszegtől Balmazújvárosig tartunk ilyen képzést, ahol igény van rá. Lassan lezárulnak a felvételik. Sok esetben a gyerekek 4-5 helyet is bejelöltek, nagyon bizonytalanok voltak. A szülők is tanácstalanok. Több, mint 20 intézmény képviselőjét hívtuk meg iskolánkba. Csak reméljük, hogy megtalálják a céljukat az életben. Próbáljuk őket nyugtatgatni, hogy lehet változtatni az élete folyamán, újra visszaülhetnek az iskolapadba akár többször is. A tanév során nyolcadikosaink számára ingyenes felvételi előkészítő foglalkozásokat tartottunk magyarból, matematikából, idegen nyelvből. Hagyomány, hogy vizsgákat tartunk a 4., 6., és 8 évfolyamokon, ezzel is felmérjük a diákjaink tudását. A 8. év végén van egy vizsga, ezzel próbáljuk leküzdeni, hogy ne adják fel a tanulást a gyerekek akkor sem, ha felvették őket a kiválasztott iskolába. Olyan aranyosak, visszajárnak a gyerekek az általános iskola elvégzése után is. 12

13 Van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban? Az intézmény működésével vagy bármire kiterjedőre. Ha másnak nincs, nekem van kérdésem január 1. után bekövetkező változások hogyan fogják érinteni az iskola életét, az önkormányzattal való kapcsolatát? Olajos István iskola igazgató: A törvény életbe lépése után fogunk tudni pontos adatokat. A lakiteleki ülésen is téma volt ez a kérdés. Ott is megfogalmaztam a félelmeimet. Mindenféle megszorítások ellenére volt egy személyes kapcsolat a fenntartóval. Tartok attól, ha járásokhoz tartozunk, személytelenné válik ez a dolog. A járások nagyságától is függ majd, de egyáltalán nem biztos, hogy a vezetőség tudja, hogy mi folyik nálunk. Megvan az óraszámkeret. A kisgyerekek számára sokkal több lehetőség lesz, ha az állam tudja finanszírozni. 2 hétre 1660 körül van az óraszám 1-8. évfolyamra és ebben benne van az összes szakkör, foglalkozás is. Új: 2 hétre 2000-nél több az órakeret, mely szerint 400 óránál többet kapnánk pluszba. 100 gyerekenként olyan pedagógust tudnánk alkalmazni, aki az órát tartó pedagógus mellett asszisztensként tevékenykedne. Ha az óraszámot és a finanszírozást megkapjuk, örülhetünk. Semmiképpen nem látom értelmét, hogy az iskola elmenjen a község mellett. Szeretném, ha a jelenlegi kapcsolat megmaradna az önkormányzatokkal. Az sem biztos, hogy 1 év múlva én ülök itt, hiszen a vezetői kinevezés is megszűnik. Köszönöm. A legutolsó társulási ülésen az igazgató úr nem volt jelen, amikor vita alakult ki az iskolabusz ügyében. A jelenlegi szolgáltatóval augusztus 31-ig van szerződés. Felföldi úr azt mondta, hogy a továbbiakban oldjuk meg ezt a kérdést Ft-ra esik vissza a normatív állami támogatás összege, ezzel együtt csökken a gyermeklétszám is. Ebből kell fenntartanunk az iskolabuszt. Az elvárásom, ami a szülők elvárása is: reggel 1 járat, délután vissza pedig 2. Hogyan fogjuk tudni ezt megoldani. Elég lesz e rá a pénz, vagy az önkormányzatnak kell finanszírozni? Olajos István iskola igazgató: Több ajánlatot bekértünk az iskolabuszra, amelyet Tiszaug is véleményezett. Tiszaug Képviselőtestülete a Kunság Volán ajánlatát támogatta. Lakitelek Képviselő-testülete Hajdú Istvánnal kötött szerződést a tanév végéig, amely csak technikai dolog volt, mert nem tudtuk, ha szeptembertől vesz át az állam, akkor állami pénzből kellett volna megoldani az iskolabusz kérdését is. Naptári évre vesznek át bennünket, állítólag. Következő tanévtől lehet, hogy Nyárlőrinc kilép a társulásból, mert másik járáshoz fog tartozni. Lehet, hogy szeptembertől újrakötjük a szerződést, még nem lehet tudni mi lesz. Nyertünk egy kerékpárút pályázatot. Előfordulhat, hogy a lakiteleki gyerekek nem fognak iskolabusszal járni. Biztonságosan megoldható lesz kerékpárra az iskolába menetelük a kerékpárút elkészülésével. Nyilván elég hosszú alkudozás lesz. Ez a mi gondunk lesz a szülőkkel megbeszélni, hiszen ha az önkormányzatnak nem lesz pénze a lakiteleki gyerekek szállítását megoldani, az iskolába járást mégis meg kell valahogy oldani. Kocsis Józsefné képviselő: Kutya kötelessége lenne a lakiteleki önkormányzatnak máshol meghúzni a nadrágszíjat. A Tiszaugra lehívható normatívát a lakiteleki gyerekek utaztatására is fordították. Ha Tiszaugra lehívható normatíva nem lesz elég, akkor az önkormányzatunk támogatása nélkül oldják meg az iskolabusz költségeit. 4-5 éven keresztül nem került nekik semmibe, a ránk lehívott normatívából finanszírozták, Lakiteleket kisegítette az összeg. Kölcsönösség megkívánja, hogy 4-5 hóra segítsenek be nekünk. Ez a minimum, amit én elvárok. Ha a lakiteleki gyerekek utaztatása nem iskolabusszal fog történni, akkor szeptember 1-től azzal a szolgáltatóval kell megkötni a szerződést, akit mi elfogadunk és szeretném, ha rajtunk keresztül lenne a normatív állami támogatás igénylése is. Élek azzal a gyanúperrel, hogy az önkormányzat hozzá fog nyúlni ehhez a pénzhez. 13

14 Olajos István iskola igazgató: Pontosítsunk ezen egy kicsit. A tiszaugi gyerekek után járó normatívát a társulás kapja, nem az önkormányzat. Ezt csak a gyermekek szállítására lehet fordítani. Ha volt valamennyi plusz összeg, azt is a gyermekszállításra költöttük el. Minden, amit a szállítással kapcsolatban kaptunk, csak arra lehet fordítani. Tiszaugnak ez semmilyen pluszba nem került, de nem is lehet másra fordítani. Kocsis Józsefné képviselő: Ha esetleg olyan sikeres szerződést tudnánk kötni, hogy a normatíva fedezi a kiadásokat és még marad is, akkor elvinnénk a gyerekeket valahová, akár Kecskemétre is jó lenne. Olajos István iskola igazgató: A normatív állami támogatást elszámolásának szigorú feltételi vannak. Fel kell tüntetni, hogy naponta hány gyerek volt a buszon, így kell elszámolni a támogatással. Ha Lakitelek ki akar szállni az utaztatásból, akkor Tiszaug legyen az, aki ezzel a pénzzel rendelkezik. Nem mi költenénk el, de a mi irányításunkkal, döntésünkkel történne a felhasználása. Olajos István iskola igazgató: Lakiteleki képviselőként is mondom, hogy Lakitelek nem akarja magáról lerázni a terheket. Ha ésszerű keretek között meg lehet oldani, akkor meg is tesszük. Állami fenntartás esetén ez van. Állami átvállalásnál az állam kiegészíti a költségeket és kész. Gulyás Lajos alpolgármester: Hajdú István nem nyújtott be pályázatot? Olajos István iskola igazgató: De, nyújtott. Gulyás Lajos alpolgármester: Akkor ő később adott be új pályázatot? Olajos István iskola igazgató: Mint általában a pályázatok során van olyan lehetőség, hogy új ajánlatot tehet. Volán esetében volt egy olyan tárgyi javaslat, hogy kitelepítenének egy buszt Lakitelekre. Ennyit engedtek a feltételekből. Hajdú István a tárgyalások folyamán engedményt tett és az ajánlatát elfogadtuk. Trencsényi István képviselő: A pályázat során ad egy árajánlatot és ebből enged a végén %-ot? Olajos István iskola igazgató: Közbeszerzésnek is van egy tárgyalási szakasza. Ezen már ne rágódjunk. Kunság Volánnal felvettük a kapcsolatot. Elképzelhető, hogy mi a Kunság Volán ajánlatát fogjuk támogatni. Olajos István iskola igazgató: A gyermekszállítás Tiszaugnak külön gondjába nem kerül. Ugyanúgy járnak reggel, délután kétszer. Mi sérelem érte Tiszaugot? 14

15 Az a bizonyos mondat sért bennünket, amikor Felföldi polgármester úr azt mondta, hogy Nem kívánjuk a tiszaugi gyerekeket utaztatni. Társulás vagyunk. Nem engedhetjük el egymás kezét nehéz helyzetben sem. Elmondtam a képviselőknek is. Ha Hajdú István nem fog kedvezményes ajánlatot adni, akkor a Kunság Volánnal fogjuk megoldani a gyerekek utaztatását. Olajos István iskola igazgató: A kisgyerekek utaztatását meg kell oldani. Mi ezt lépjük felkészülve arra, hogy ebben a dologban egyedül maradunk. Olajos István iskola igazgató: Lakitelek ha teheti, a gyerekeit is szeretné szállítani. Köszönöm szépen igazgató úr. Felkérem a tagintézmény-vezető asszonyt, hogy pár szóban egészítse ki a beszámolóját. Takácsné Zarnócz Éva tagintézmény-vezető: Jeleztem már, hogy év 2 nevelési évet takar, ennek megfelelően készítettem el a beszámolómat. Létszámadat nem változik fő gyerek van, a népesség-nyilvántartás adatai alapján is ennyi mutatható ki. Csökken a létszám, mert nincs elég 3 éves korú gyerek, pedig már bekapcsolódtak a 2,5 éves gyerekek is. Minimális csökkenés tapasztalható. 6 gyereket várok, egyik sem töltötte be a 3 évet. Van hely az intézményben. Kevesebb gyerek született, ez nem jó tendencia. Takácsné Zarnócz Éva tagintézmény-vezető: Programjaink: A kompetencia alapú óvodai programcsomag. Nehezebb dolog, hogy fenn kell tartani 5 évig saját költségből. Nyárlőrinc ki fog lépni a társulásból. Megmarad az óvoda. Véleménye szerint Tiszaug Község Önkormányzat a társulás óvoda szinten történő fenntartásához ragaszkodjon-e vagy pedig mondjuk fel és legyen önálló intézmény? Takácsné Zarnócz Éva tagintézmény-vezető: Plusz normatíva nem jár, szakmai szempont alapján igen, ragaszkodjunk a társuláshoz. Egy csoportos óvoda hogyan tud lépni? Nagyon nehéz volt az elején összecsiszolódni a 3 különböző intézménynek, de ez jelenleg jól működik. Vannak félelmeim szakmai tekintetben. Hogyan tudnánk fejlődni, pályázatokon részt venni, ha egyedül maradunk? Nagyon hasznosnak tekintem a közös szakmai munkát. Szeretném megköszönni a támogatást. Nagyon takarékosan kell működnünk. Nagy segítség, hogy a gázfűtésről átálltunk a fatüzelésre. Az irodám ablaka oda nyílik és láttam, hogy a hordák a sok fát. Nagyon sok ilyen törekvés van. Azt mondta, hogy csökken a létszám. Gyakorlatilag az az előrejelzés, hogy csökken a gyereklétszám. Hány évig tartható ez a létszám? Takácsné Zarnócz Éva tagintézmény-vezető: születés van egy évben. Addig, ameddig van gyerek, addig a 25 fő létszám adott. 15

16 Nincs több kérdésem. Gulyás Lajos alpolgármester: Úgy látja, hogy jobb lenne maradni Lakitelekkel? Takácsné Zarnócz Éva tagintézmény-vezető: Több rendezvényünk van, amelyen részt veszünk. A közös szakmai munkát fontosnak tartom. Kocsis Józsefné képviselő: Nem csak a szakmai munka fontos, hanem személyi feltételeket is ad. Volt rá példa, hogy ottani pedagógus helyettesített az óvodában. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 36/2012.(III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tiszaugi Óvodai Tagintézménye évi munkájáról, fejlesztési irányairól / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tiszaugi Óvodai Tagintézménye évi munkájáról, fejlesztési irányairól szóló Takácsné Zarnócz Éva tagintézmény-vezető és Olajos István igazgató úr tájékoztatóját megtárgyalta, azt elfogadja. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tiszaugi Óvodai Tagintézmény Tiszaug, Móra Ferenc út 2. Eötvös Iskola Olajos István igazgató úr Lakitelek, Kiss-János u. 1. Képviselők Irattár - értesül. VIII. napirendi pont Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről Dr. Mészáros József háziorvos, Petrezselyemné Szálas Ilona védőnő tájékoztatói Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről. Átadom a szót Dr. Mészáros József háziorvosnak. Dr. Mészáros József háziorvos: A tiszaugi háziorvosi körzetbe 744 biztosított jelentkezett be egészségügyi ellátási igénnyel, ez a közösség lakosságának 76,3 %-a. Az orvos beteg találkozások száma 2011-ben 8789 volt, előző 16

17 évhez viszonyítva 1106-tal több. Páratlan évben megugrik a beteg doktor kapcsolat és az influenza járvány is gyakoribb. Vezető helyen továbbra is a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek állnak, őket a mozgásszervi megbetegedések, a cukor- és zsíranyagcsere zavarok, a hormonrendszer és emésztőszervek betegségei következnek. Követi az átlagos trendet, országos adat is. Emelkedő tendenciát mutatnak a légzőszervi, idegrendszeri- és pszichés kórképek, amelyek a dohányzásra, légszennyezésre é a bizonytalan gazdasági és társadalmi folyamatokra vezethetők vissza. A daganatos betegségek száma mérsékelten emelkedik, az egészségügyi ellátásra bejelentkezettek 1,2 %-át teszik ki. Aggasztó egy kicsit, 3 %-al emelkedett az elmúlt évekhez képest. Ez elgondolkodtató ben 18-an haltak meg. Halál ok minden alkalommal természetes halál volt, rendkívüli halál, baleseti, öngyilkossági eredetű haláleset nem fordult elő. A körzeti nővér 38 főt gondozott, ez 274 beteglátogatást jelent, az előző évihez viszonyítva 53-mal többet. A magas vérnyomás korai felismerése érdekében az orvos-beteg találkozások alkalmával rendszeres volt a vérnyomás ellenőrzés. Figyelemmel kísértük a nyilvántartott, illetve gondozott magas vérnyomásos betegek kockázati tényezőit és az előírt terápia betartását. Tájékoztató megbeszéléseket folytattunk az érbetegségekről, az érelmeszesedés megelőzéséről, az elhízásról, annak veszélyeiről, a helyes táplálkozásról, a mozgásszervi betegségekről, a csontritkulásról és a gyakoribb bőr- és daganatos betegségekről. Folyamatosan ellenőriztük együttműködve a területileg illetékes cukorgondozóval a veszélyeztetettek és a cukorbetegségben szenvedők vércukorszintjét. A rendeléseken figyelemfelhívó beszélgetések történtek a dohányzás káros hatásairól, a leszokás elősegítésére, valamint az allergiás betegségekről. A felvilágosító megbeszéléseken szó volt az alkoholfogyasztás veszélyeiről, annak a májat, idegrendszert, személyiséget károsító hatásairól. Júliusban a Tiszaugi Újságban tájékoztató cikket jelentettünk meg a napozás ártalmairól. Ebben az évben is több alkalommal szeretnénk az újságban tájékoztató cikket megjelentetni. A Kenu-Beachen is tájékoztatókkal készülünk. Az nagyon jó lesz. Dr. Mészáros József háziorvos: A körzeti ápolónő tevékenyen közreműködött a megelőző, felvilágosító munkában. A területileg illetékes egészségügyi intézményekkel: ÁNTSZ-el, MEP-el, OMSZ-al, gyógyszertárakkal, valamint a szomszédos települések orvosaival jó volt a munkakapcsolat. A szakintézetekbe történt beutalások megalapozottak voltak, azokat csaknem minden esetben kórházi felvétel, tartós kezelés követte. A Berecz Skolasztika Szociális Intézmény 30 gondozottjának orvosi ellátása és felügyelete rendszeres volt. Májusban a meglévő belgyógyász valamint háziorvosi licence vizsga mellett megszerzésre került a háziorvostani szakképesítés is, ezáltal a határozott idejű működési engedély határozatlan idejűre módosult. Az előírt továbbképzéseken részt vettünk, a működés ez irányú feltételeit teljesítettük. A gyógyításhoz nélkülözhetetlen eszközöket, gyógyszereket, gyorsteszteket, vegyszereket, kötöző anyagokat szükségleteknek megfelelően beszereztük, az ellátásban fennakadás nem volt. Közös statisztika a védőnővel: A gyermek és ifjúság-egészségügyi munka során az együttműködés a körzeti védőnővel hatékony volt. 45 kisgyermekes családot, 7 várandós nőt gondoztunk, 7 csecsemőt láttunk el. Veleszületett fejlődési rendellenességet nem észleltünk. Folyamatosan ellenőriztük a gyermekek testi-lelki fejlődését. A terhesgondozást, az anya csecsemő, gyermek- és ifjúságvédelmet és az ezekkel kapcsolatos időszakos vizsgálatokat súlyozottan kezeltük. A védőoltásokat időben alkalmaztunk. Kérésre kampányszerűen 97 mindhárom influenzavírus ellen védettséget biztosító oltást adtunk. Részt veszünk a Tiszakécske által működtetett Emergency Service orvosi ügyeletben is. Összességében a kitűzött ellátási-gondozási célokat teljesítettük. A jövőben még nagyobb figyelmet kívánunk fordítani az egészségnevelésre és megőrzésre egészségügyi előadások tartásával, csoportos szűrővizsgálatok szervezésével és lebonyolításával. Nem csak a kampány oltásokat igyekszünk népszerűsíteni, hanem pl.: a méhnyakrák elleni oltást is szorgalmazzuk januártól 17

18 kormányzati anyagi támogatással fejlesztjük a rendelő műszerparkját, informatikai rendszerét, a pontosabb diagnosztika, betegnyilvántartás és kommunikáció érdekében. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ehhez a beszámolóhoz nincs kérdésem, elégedett vagyok az ellátással. Tigyi Istvánné képviselő: Tudomásunk van arról, hogy van a településen 2 aktív TBC-s. Hiányoljuk a rendszeres tüdőszűrést. Nem tudom, hogy kinek kellene ezt szorgalmazni. Dr. Mészáros József háziorvos: Pánczél Gyulával felveszem a kapcsolatot ebben az ügyben. A TBC-s beteggel kapcsolatban a második nem igazolódott be. Tigyi Istvánné képviselő: Ha ilyen beteggel találkozunk, a gondozóinkat hogyan tudjuk védeni? Dr. Mészáros József háziorvos: Jó, intézkedünk. Ha valaki jelentkezik az intézménybe, jó volna, ha neurococus injekciót megkapnák, amely Ft-ba kerül. Feltétele lehetne a felvételnek. Ez 5 évre ad védettséget. Kocsis Józsefné képviselő: A tüdőszűrő is lehetne feltétel. Tüdőszűrő ügyben a doktor úr intézkedik. Gulyás Lajos alpolgármester: Mi nem tudjuk elfogadni, hogy az intézménybe milyen feltételekkel lehet bekerülni? A dolgozók szempontjából is jó lenne. Tigyi Istvánné képviselő: A dolgozók védőoltást kapnak. A működési szabályzat módosítása szükséges? Székelyné Kiss Anikó intézményvezető: Belső szabályozás, úgy gondolom, de utána nézek. Dr. Mészáros József háziorvos: Ebből a szempontból jó, hogy kicsi a körzet, megtudjuk oldani, hogy a megelőzésre fordítsunk nagyobb figyelmet. Személyre szabottan tudunk figyelni a lakosságra. Dr. Mészáros József háziorvos beszámolóját a település egészségügyi helyzetéről elfogadjuk? Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 18

19 37/2012.(III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / Település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dr. Mészáros József háziorvos tájékoztatóját és Petrezselyemné Szálas Ilona védőnő tájékoztatóját a település évi egészségügyi helyzetéről. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Dr. Mészáros József háziorvos Tiszaalpár Petrezselyemné Szálas Ilona Tiszakécske Tagintézmény Tiszaug Képviselők Irattár - értesül. IX. napirendi pont Tájékoztató a település szociális helyzetéről Székelyné Kiss Anikó intézményvezető, Horváth Istvánné igazgatási főelőadó Előterjesztő: Székelyné Kiss Anikó intézményvezető, Horváth Istvánné igazgatási főelőadó Nem tudom, hogy az intézményvezető asszonynak van-e kiegészítése a tájékoztatóhoz? Székelyné Kiss Anikó intézményvezető: 3 mondattal szeretném kiegészíteni. Nagyon szomorúnak tartom, hogy magas az elhalálozások száma. 60 év alattiak 27 elhunytból 20 fő. Munkahelykeresés szempontjából fontos, hogy minél hamarabb munkahelyet találjanak és kikerüljenek a segélyezési körből. Az Idősek Otthonában évben 1 dolgozó ment nyugdíjba, az ő helyére nem vettünk fel senkit. Kocsis Józsefné képviselő: 27 fő a Szőke Tisza Fogyatékosok Otthonával együtt van. Tiszaug létszámába ők is beletartoznak. Kocsis Józsefné képviselő: Az ott élők életkorát nem tudod meghatározni, mert sajátosságuk, hogy a betegségeikből adódóan hamarabb halnak. Nekem lenne kérdésem. A következő szakaszt nem értem: A helyzet enyhítését szolgálja/szolgálná a szociális ellátások, támogatások rendszere. Bármilyen fejlesztési elképzelés amely a község fejlődését célozza nem sokat ér, ha az itt élő embereket nem tudjuk biztonságban, Tiszaug lakosságát nem tudja a községben megtartani és nem biztosít számukra megélhetési lehetőséget. A község (de minden kistelepülés) törekedhet a szinten tartó működésre, azonban ez csak további visszafordíthatatlan folyamat, leépülést, elsorvadást eredményez, 19

20 elöregedést, a fiatalok elvándorlását, a gyermekszám csökkenését. Eleve feltételezik, hogy bármit teszünk, értelmetlen. Tigyi Istvánné képviselő: Ezt én próbálom értelmezni. Úgy gondolom, hogy visszautal az előző dolgokra, hogy mennyi munkanélküli van. A gyermeklétszám csökken, ami ellen nem tudunk tenni semmit. Az volna a lényeg, hogy a fiatalokat meg tudjuk tartani. Az önkormányzatnak sajnos nincs arra lehetősége de nem is feladata -, hogy mindenkinek munkát biztosítson. A feltételek megteremtése a feladat. Az a baj, hogy jelentős számban vannak olyan személyek, akik nem mennek el dolgozni még ha tudnának sem, inkább dolgoznak közmunkásként a Vízügynél. Tigyi Istvánné képviselő: Jelentkezett-e valaki a lakás hirdetésünkre? Nem jönnek vidékre, nem akarnak itt élni, nem akarnak itt letelepedni az emberek. Nem felesleges a mi erőlködésünk. Azt hiszem, még nagyobb lendülettel kell belevetnünk magunkat abba, hogy a fiatalok itt maradjanak. Ez az egy gondom volt a beszámolóval, a többi részével nincs problémám. Ezzel a résszel nem értek egyet, ezt vegyük ki belőle, így elfogadom a beszámolót. Horváth Istvánné igazgatási főelőadó: Véleményem szerint fogalmazzuk át úgy, hogy: A község törekszik a szinten tartó működésre, de minden erőfeszítés ellenére nem tudja megakadályozni azt a folyamatot, amely a település elöregedését, a fiatalok elvándorlását, a gyereklétszám csökkenését eredményezi. Kocsis Józsefné képviselő: Mindkét megfogalmazás a jelenlegi Magyarország helyzetét tükrözi. Arra kell törekedni, hogy ne így legyen. Ez egy sajátosság, de nem csak Tiszaug, hanem minden kistelepülés esetében igaz. Az átfogalmazott szakasszal elfogadom a település szociális helyzetéről szóló beszámolót. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 38/2012.(III. 28.) számú képviselő-testületi határozat / Beszámoló a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény működéséről, a község szociális helyzetéről, a évben végzett munkájáról/ Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Székelyné Kiss Anikó intézményvezető tájékoztatóját a Berecz Skolasztika Szociális Intézmény működéséről, a község szociális helyzetéről, a évben végzett munkájáról. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal 20

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 9. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 7/2014. (VI.30.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. május 27.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. május 27. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. május 27. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 27. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-29/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014.

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez. készült beszámoló elfogadásáról

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez. készült beszámoló elfogadásáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 87/2014.(V.29.) sz. önk.hat. 88/2014.(V.29.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról Fegyverneki Rendőrőrs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Zsidai Ferenc: Hivatal létszámával kapcsolatban szeretnék vitát nyitni.

Jegyzőkönyv. Zsidai Ferenc: Hivatal létszámával kapcsolatban szeretnék vitát nyitni. Jegyzőkönyv Készült: 2011. május 25-én Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testületének testületi ülésén. Jelen vannak: - 6 fő helyi képviselő - Pál Gyula polgármester - dr. Behan Anett Éva jegyző

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 1/2012. (I. 19.) 2/2012. (I. 19.) 3/2012. (I. 19.) 4/2012. (I. 19.) 5/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. november 14-én 16,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes üléséről. Jelen

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. március 13-án 16,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes nyílt üléséről.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 25-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 218/2008. (XI.25.) képviselő-testület határozata Dr. Kun Éva

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 24-én 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 24-én 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 24-én 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 71/2008. (VI. 24.) Háziorvos beszámolója

Részletesebben

17. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

17. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-17/2015. iktatószám 17. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 1/2015.(II.05.) számú önkormányzati határozat 2/2015.(II.05.)

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 23-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 23-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 2013. május 23-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 6 Határozata: 100-121 T á r g y s o r o z a t a 1.) Tsp. Előterjesztés 2012. évi zárszámadási

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2013. február 6-án megtartott együttes ülésének

TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2013. február 6-án megtartott együttes ülésének Szám: 230-2/2013. TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E és S Z E N T K I R Á L Y K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. február 6-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 30-án du: 14 órakor a Művelődési Ház és Városi Könyvtár tárgyalójában a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth L. u. 128.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 4. napján 16:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 4. napján 16:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 4. napján 16:00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. 10/2011. (II.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2013. Jegyzőkönyv a 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben