Hírlevél május. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben II. negyedév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírlevél. 2011. május. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. II. negyedév"

Átírás

1 Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben II. negyedév május

2 Tartalom Számvitel modul Kompenzáció... 3 Számvitel modul Devizát az állományba! Tárgyi eszköz modul Változások a leltárívnél Tárgyi eszköz modul Analitika beállítása használatban lévő eszköz típusnál Tárgyi eszköz modul Jelző az Exceles eszközérték kimutatásban Tárgyi eszköz modul Kivezetés a kartonon és a korábbi időszakokra lekérhető kartonok GO-PRESS modul Ki nem nyomtatott számlák listája

3 Számvitel modul Kompenzáció A vevő és szállító egymással folytatott kölcsönös üzleti kapcsolatából eredően lehetőség adódhat a követeléseket és a tartozásokat egymással kompenzálni. A PRECÍZ rendszer Számviteli moduljába F28 Kompenzációs tételek összevezetése névvel bekerült egy új menüpont, amellyel lehetséges a vevő és szállító számlák közötti tételek összevezetése. A Partner mezőbe írjuk be a partner kódját. Ha a partner létezik, illetve vannak kompenzálható számlái, a kód mellé a program kiírja a partner nevét. Ha nincs ilyen partner vagy a partnernek nincs kompenzálható számlája, akkor egy erre figyelmeztető programüzenet után megjelenik egy legördülő lista a partner mező mellett, ahol ki lehet választani a partnert. Szintén partnert tudunk választani a legördülő listából, ha a partner melletti nyomógombra kattintunk. A főkönyvi számlák kiválasztásánál ugyanúgy kell eljárnunk, mint a partner esetében. Amennyiben a főkönyvi számla mező inaktív, csak a felkínált számlán vannak nyitott tételek, ellenkező esetben a legördülő listán több számlaszám közül lehet választani. 3

4 Az F28 Kompenzációs tételek összevezetése képernyő jobb felső sarkában található L gombra kattintva ki tudjuk listázni a kompenzálásba bevonható partnerek listáját C partnerre összevontan, C tételesen. 4

5 A tetszőleges partner kiválasztása után a képernyőn a hozzá tartozó összes rendezetlen vevő és szállító számla megjelenik (forintos vevő számlához csak forintos szállító számla tartozhat; devizás számlák esetében is hasonlóképpen történik a párosítás ; amennyiben egy devizanemhez csak rendezetlen vevő, vagy csak rendezetlen szállító számla tartozik, akkor a program fel sem ajánlja a kompenzáció lehetőségét). A kompenzálandó tételeket kiválasztva (a K oszlopban lévő négyzetbe kattintva) az Érték oszlop Egyenlegek sorába megjelenik a kijelölt bizonylatok egyenlege. A kiválasztott számla összege a Komp oszlopban is látható, ehhez azonban az szükséges, hogy mindkét oldalról történjen kijelölés. Az eltérő vevő-szállító összegeket tetszőlegesen bevonhatjuk, ezek egyenlege az említett mezőkben folyamatosan látható. Mivel ritkán van lehetőség 0 egyenleggel kompenzálni, ezért az utolsó lépésként bevont tétel Komp oszlopában nem a bizonylat teljes összege, hanem a kompenzálásból megmaradt maradék összeg kerül. Természetesen az eredeti számlaösszeg nem módosul, a fennmaradó rész egy későbbi kompenzálásba beszámítható. 5

6 A kiválasztás után a Bizonylat generálása gomb megnyomásával az összevezetés lekönyvelésre kerül a vevő és szállító számlára a megadott technikai számlával szemben. (A Komp oszlop Egyenlegek sorában megjelenő érték a kompenzálásba bevont összeg, amely a technikai számlánk T és K oldalán megjelenik. Alapesetben a számla egyenlege 0, ettől azonban speciális esetben eltérhetünk/például: kompenzáció visszatartása/ ) Azok a tételek, amelyek negatív előjellel szerepelnek, a másik oldalon is csak mínusz előjelű tételek kompenzálására fordíthatóak. Ha egy főkönyvi számlán belül egy negatív és egy pozitív előjelű bizonylat összege megegyezik, a két tétel az F24 Folyószámla analitika menüpontban vonható össze a folyószámla rendezésre vonatkozó szabályok szerint. Ehhez nem szükséges a menüpontból kilépnünk, a képernyő jobb felső sarkában lévő F gombra kattintva innét is elérhetjük. A művelet elvégzése után a képernyő bal alsó sarkában található Frissítés gombra rá kell kattintanunk az aktualizálás érdekében. Erre a lépésre már az F24 képernyőbe történő átlépéskor figyelmeztet a program. Lehetőség van a kompenzáció összegének visszatartására is. Ebben az esetben az adott bizonylat sorára kattintva, kézzel kell beírni (a K oszlopban lévő négyzet kijelölésével a teljes összeget figyelembe veszi a program) a kívánt összeget. A Fix oszlopban automatikusan megjelenik egy pipa, amellyel a program az összeget lefixálja. 6

7 Példánkból kitűnik, hogy a vevő követelésből csak ,- Ft-ot kívánunk fordítani kompenzációra, amiből azonban csak ,- Ft-ot kell felhasználnunk a szállítói tartozásunk (a maradék ,- Ft-ot pl: utalni fogjuk) kiegyenlítésére. A fixálás után az Egyenlegek sor Komp oszlopában megjelenik az összevetésbe bevont, de fel nem használt összeg ( =20.000), amely a meghatározott technikai számlán egyenlegként jelentkezik és egy későbbi kompenzációnál felhasználható. Az összevezetésről az F211 Könyvelési tételek menüpontban (2. Forgalom / 1. Könyvelés / 1. Könyvelési tételek karbantartása) az F6 gombra kattintva ki tudunk nyomtatni egy kompenzációs naplót. Kompenzáció visszatartása esetén célszerű ezt mindenképpen kinyomtatni, mivel a technikai számlánkon a különbözet (példánkban Ft) egyenlegként jelentkezik. A későbbiekben ezt az összeget kézzel kell elvezetnünk egy másik kompenzáció könyvelése során, hogy a technikai számlánk egyenlege kifusson. 7

8 Ha forintos számlákon kívül a devizás vevő, illetve szállító számláinkat is be szeretnénk vonni az összevezetésbe, akkor a deviza mezőre kattintva a deviza nem, a banki azonosító, az árfolyamnap és az árfolyamtípus kiválasztásával a devizás kiegyenlítetlen vevő és szállító számlák jelennek meg a képernyőn(a napi árfolyamokat a P116 Devizaárfolyamok karbantartása menüpontban kell rögzíteni). Az összevezetés elszámolása a forintos számlákkal megegyező módon történik a forint összegek mellett a deviza összegek bevonásával. A kompenzáció után a HUF gombra kattintva a képernyőn a forintos számlák jelennek meg ismét. Amennyiben egy partneren belül egy vevő és egy szállító számla egyenlege megegyezik, a program lehetőséget ad ennek automatikus kiszűrésére. A képernyő jobb felső sarkában lévő A gombra kattintva a program kijelöli az összetartozó vevő, illetve szállító számlákat, 8

9 majd a Kompenzált tételek mező kipipálásával a többi felesleges bizonylat lekerül a képernyőről. A Bizonylat generálása gomb segítségével kerül lekönyvelésre a tétel. Kompenzáció könyvelése A könyveléshez szükséges egy globális változó beállítása a 1. Törzsadatok / 1. Törzsadatok karbantartása / 9. Rendszerparaméterek karbantartása menüpontnál, ahol a szürke Rendszerváltozó gombra kattintva megjelenik a Változók képernyő: a négyzetrácsos részre duplán kattintva vigyük föl a következő változót. A Változó neve: KOMPENZÁCIÓ 9

10 Az Érték mezőbe azt a technikai számlát (kompenzációs átvezetési főkönyvi számla) kell felvinni (Típusa: könyvelési számla), amellyel szemben a vevő és a szállító számlát össze szeretnénk vezetni. A Formátum mezőbe annak a naplónak (Jellege: kompenzációs, Típusa: kétoldalas) a számát kell beírni, amelybe a kompenzálást rögzíteni szeretnénk. A könyvelés két részből áll. C a kompenzációs tétel könyvelése: minden kompenzációs sorból két könyvelési tételt képezünk, így a kompenzációs bizonylat kifut nullára (kivéve, ha a kompenzációs összeg egy részét visszatartjuk, a fennmaradó rész ami a kompenzációs átvezetési számlán egyenlegként jelentkezik - egy későbbi kompenzálásba beszámítható) C az árfolyamkülönbözet könyvelése (ezt csak devizás tételeknél számol a program) PÉLDA Vevő számla 317 számla Devizaérték Beszerzési árfolyam Beszerzési érték Bizonylatszám Kompenzálási árfolyam Kompenzálási érték Eltérés Szállító számla 4551 számla Devizaérték Beszerzési árfolyam Beszerzési érték Bizonylatszám Kompenzálási árfolyam Kompenzálási érték Eltérés 3/ Könyvelés Vevő számla kompenzációs könyvelése: T 3899 K Ft számla Vevőhöz kapcsolódó árfolyam különbözet elszámolása: T 8761 K ,66 Ft számla 10

11 Szállító számla kompenzációs könyvelése: T 4551 K Ft 3/2009 számla Szállítóhoz kapcsolódó árfolyam különbözet elszámolása: T 4551 K Ft 3/2009 számla 11

12 Kompenzációs levél A 2. Forgalom / 1. Könyvelés / 1. Könyvelési tételek karbantartása menüpontra kattintva megjelenő F211 Könyvelési tételek képernyőn az F6 gombra kattintva a lekönyvelt kompenzációról egy értesítő levelet tudunk nyomtatni, amit - mint az összevezetést igazoló bizonylatot - a partnerünk részére kell elküldenünk. 12

13 Számvitel modul Devizát az állományba! Egy ügyfelünknél fordult elő az az eset, hogy korábban csak forintban könyvelte le a devizás tételeket - a devizát másik rendszerben tartotta nyilván. Azonban elérkezett az idő, amikor annyira megnőtt nála a devizás tételek száma, hogy döntött: a továbbiakban a deviza nyilvántartást is a CLEAN-PRECIZ rendszerben szeretné folytatni. A folyamat megváltoztatására évváltáskor adódik a legjobb lehetőség. A törzsadatok átnyitása után (F69 Éves nyitás képernyő első menüpontja!) a főkönyvi számlákat devizásra (F1111 Főkönyvi számla karbantartása képernyő, Deviza mező!) kell átállítani, illetve megfelelően kialakítani a főkönyvi számlatükröt. 13

14 Ezután nyissunk évet kivonat alapján (F69 Éves nyitás képernyő második menüpontja!). A kézi nyitó naplóba vigyük föl a megfelelő főkönyvi számlákra csak a devizaértéket, forint érték nélkül. A folyószámlák közül a még nyitottak devizáját kell felrögzíteni. Az érintett, a gépi nyitó naplóban található forintos nyitótételekhez pedig a devizanemet kell fölvinni. 14

15 Ezt úgy tudjuk megtenni - mivel a gépi nyitó napló bizonylataihoz alapból nem lehet hozzányúlni -, ha a naplók karbantartásában a gépi nyitó napló jelleget ideiglenesen nyitó naplóra állítjuk. A szükséges módosítások elvégzése után ne felejtsük a gépi nyitó napló jelleget visszaállítani! Ha ezekkel a beállításokkal készen vannak, hívják ügyfélszolgálatunkat - (+361) , ahol szakembereink segítenek a továbbiakkal kapcsolatban (szervizprogramot fognak Önöknek küldeni, amely az adatbázisokban összekapcsolja a devizát a forintos megfelelőikkel). 15

16 Tárgyi eszköz modul Változások a leltárívnél Ügyfeleink kérésének eleget téve felkészítettük a programot, hogy adott időszakra visszamenőleg is képes legyen leltárívet készíteni. Korábban a leltárív az elkészítésének időpontjában összegezte az adatokat, az új programverzióval azonban korábbi leltáríveket is lekérdezhetünk a rendszerből. A 3. Kartonok menüpontnál található a 5. Leltárív nyomtatása. A T35 Leltárív nyomtatása képernyőre rákerült egy Mozgás dátum paraméter, mely révén megadható egy olyan idő intervallum, ami alapján a program figyelembe veszi a kartonokon lévő mozgásokat. Például ha a mozgás dátumhoz megadjuk a paramétert, akkor a program csak e két dátum közti mozgásokat veszi figyelembe, és készíti el a 2010-es évre vonatkozó leltárívet, és nem veszi figyelembe a 2011-es karton mozgásokat. 16

17 Tárgyi eszköz modul Analitika beállítása használatban lévő eszköz típusnál Az eszköz típusoknál tudjuk beállítani a programban, hogy milyen analitikát szeretnénk az adott esetben használni. A tárgyi eszköz karton rögzítése során külön képernyőn - a Tárgyi eszköz kiemelt analitikáin - rendeljük a kartonhoz az analitikus tételt, és a továbbiakban minden mozgás esetében ezzel a tétellel számol a program. Ha egy eszköz típusnak a használata során új analitikát állítunk be, akkor az eszköz típust használó kartonok még nem fognak avval dolgozni, hanem előbb ki kell választani az analitikához az analitikus tételt. Ehhez szükségünk lesz egy olyan mozgásra, amelynek típusa 4. Áthelyezés. Vigyük föl a kartonra ezt a mozgást, és a T311 Eszközök értékváltozásának karbantartása képernyőn aktívvá válik az eszköztípusnál beállított kiemelt analitika megfelelő mezője, ahol megadhatjuk a kívánt analitikus tételt. A mozgás rögzítése után a jövőben a program minden mozgásnál még az automatikus értékcsökkenés esetében is ezzel az analitikus tétellel fog számolni. 17

18 Tárgyi eszköz modul Jelző az Exceles eszközérték kimutatásban Ügyfelünk kérésének engedve az eszközérték kimutatás Excelbe lekérésekor az eszköz kartonon megadható jelző is belekerül az Excel állományba, és a táblázatkezelő sokoldalú függvényei révén a jelző felhasználásával tetszőlegesen lekérhetőek, csoportosíthatóak és megjeleníthetőek az adataink. A T31 Tárgyi eszköz kartonok képernyőn található a Jelző mező, amely az eszközök csoportosítására szolgál. A jelző a felhasználó által szabadon megadható. A T43 Eszközérték kimutatás képernyőn lehet az eszközeinket a jelző alapján szűrni. Ez már korábban is a rendszerben szerepelt, a módosítás csak az Excel állományt érinti. Tehát aki korábban is használta már a jelzőt a kimutatás során, az továbbra is ugyanúgy használhatja. Ha az adatainkat Excelbe mentjük le (Listázás iránya: Excel állományba!), a program által létrehozott Excel fájlban egy új oszlop válik láthatóvá, ez pedig a jelzo. 18

19 Tárgyi eszköz modul Kivezetés dátuma a kartonon és a korábbi időszakokra lekérhető kartonok Az új programverzióban a kinyomtatott kartonra rákerül a kivezetés dátuma és lekérhetjük a korábbi karton formát is, ahol a mozgás alapján a program a mennyiséget csak a megadott napig figyeli. Tehát lekérhető évi karton, az akkori mennyiséggel, még akkor is, ha esetleg 2011-ben ráaktiválás vagy valamilyen kivezetés miatt változott a kartonon szereplő mennyiség. Ha a paraméterek között a mozgás dátumnál megadunk egy kezdő értéket is, akkor a program addig az időpontig összesítve jeleníti meg a kartonon szereplő mozgások előzményeit. A T310 Eszközkartonok listázása képernyőn a Mozgás dátum kezdő- és végparaméterei szabályozzák az előzményeket és a mennyiséget. Ha a képernyőt simán végigenterezzük, akkor a hagyományos kartonformát kapjuk, mely az összes mozgást és az aktuális mennyiséget mutatja meg nekünk. 19

20 GO-PRESS modul Ki nem nyomtatott számlák listája A programfrissítés után az új verzióval lehetőségünk van lekérni a nyomtatásra nem került számláink listáját. A 2. Előfizetések / 2. Számlák (Megrendelések) karbantartása / 3. Számlák (Megrendelések) lekérdezése menüpontot keressük meg. A G223 Megrendelések (előfizetői számlák) lekérdezése képernyőn kattintsunk a képernyő bal felső sarkában található Listázás gombra. A gombra kattintás után megjelenő G2230 Megrendelések listázása képernyőre egy új mező került fel, a Szla. nyomtatás. Ebben a mező intervallumban adhatjuk meg, hogy hányszor került nyomtatásra a számla: 0 esetén a program értelemszerűen a nyomtatásra nem került számlákról fog listát nyomtatni. Felhívjuk figyelmüket a Számla típus mezőre is, ami nem új fejlesztés, már korábban is a program része volt. Ezzel a mezővel szűkíthetjük a lekérdezésünk eredményét azáltal, hogy Normál, Sztornó vagy Sztornírozott számlalistát szeretnénk megjeleníteni. 20

Hírlevél. 2013. november. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2013. IV. negyedév

Hírlevél. 2013. november. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2013. IV. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2013. IV. negyedév 2013. november Tartalom Számvitel modul Pénzforgalmi áfás tételek gépi generálása... 3 Beállítások

Részletesebben

Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált ügyviteli információs rendszerben. 2006. IV. negyedév

Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált ügyviteli információs rendszerben. 2006. IV. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált ügyviteli információs rendszerben 2006. Tartalomjegyzék Számvitel/Pénzügy modul Új funkció a folyószámla analitikában... 3 Tárgyi eszköz modul Tárgyi

Részletesebben

PARA EL. Armada Főkönyvi rendszer

PARA EL. Armada Főkönyvi rendszer PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft ( 273-3310 5 273-3311 Mobil 06 (20) 9-340-661 Bemutatóterem: 1165 Budapest, Jószef u. 18. INTERNET: http:/ /www.parallel.hu E-MAIL:

Részletesebben

Hírlevél. 2014. március. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2014. I. negyedév

Hírlevél. 2014. március. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2014. I. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2014. I. negyedév 2014. március Tartalom Számvitel modul Segítség az 1 milliós KATÁ-s bevalláshoz... 3 Számlázás

Részletesebben

Folyószámla kezelés modul

Folyószámla kezelés modul Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési

Részletesebben

Armada - Pénzügy. Kézikönyv. Kimenő és beérkező számlák nyilvántartása. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Armada - Pénzügy. Kézikönyv. Kimenő és beérkező számlák nyilvántartása. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Armada - Pénzügy Kimenő és beérkező számlák nyilvántartása Kézikönyv PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 273-3310, 273-3311 Mobil 06 (20) 9-340-661 Bemutatóterem: 1143

Részletesebben

e-iroda Számla modul Felhasználói kézikönyv

e-iroda Számla modul Felhasználói kézikönyv e-iroda Számla modul Felhasználói kézikönyv IntraFox Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. ügyviteli rendszere az elektronikus iroda megvalósítására Tartalomjegyzék A modul általános ismertetése... 4 Számla

Részletesebben

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés)

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés) CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés) Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.31. CompuTREND 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A 06 (1) 353-96-50

Részletesebben

ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték. Társasház kezelő szoftver. Felhasználói dokumentáció

ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték. Társasház kezelő szoftver. Felhasználói dokumentáció ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték Társasház kezelő szoftver Felhasználói dokumentáció Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Telepítési útmutató... 5 Telepítés Windows 8/Windows 8.1 rendszerre... 6

Részletesebben

Infotéka Kontír kézikönyv. 2010... Infotéka Kft.

Infotéka Kontír kézikönyv. 2010... Infotéka Kft. Infotéka Kontír kézikönyv I Infotéka Kontir Tartalomjegyzék 2 Fejezet I Kezdő lépések 1 Billentyűkombinációk... és programkezelés 2 2 A program megjelenése... a képernyőn 3 3 Új cég felvitele... a programba

Részletesebben

Hírlevél. 2012. február. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2012. I. negyedév

Hírlevél. 2012. február. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2012. I. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2012. I. negyedév 2012. február Tartalom Tárgyi eszköz modul Teljesítményalapú ÉCS... 3 Számvitel modul ÁFA bevallás

Részletesebben

e-iroda Könyvelés modul Könyvelés modul főbb funkciói...4 Rendszer menü...5 Beállítások menü 5 - Általános beállítások... 5 - Cégfüggő beállítások... 6 - Szín (személyes) beállítások... 6 - Nyelvek menü...

Részletesebben

Tartalomjegyzék KETTŐS KÖNYVVITEL 1

Tartalomjegyzék KETTŐS KÖNYVVITEL 1 KETTŐS KÖNYVVITEL 1 Tartalomjegyzék 1. A PROGRAM FUTTATÁSÁNAK FELTÉTELEI... 4 1.1. SZÁMÍTÓGÉP TÍPUSA... 4 1.2. OPERÁCIÓS RENDSZER... 4 1.3. NYOMTATÓ TÍPUSA... 4 1.4. A PROGRAM TELEPÍTÉSE... 4 1.5. HÁLÓZATOS

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Kettős könyvvitel 1.

Tartalomjegyzék. Kettős könyvvitel 1. Kettős könyvvitel 1. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. A program futtatásának feltételei... 3 1.1. Számítógép típusa... 3 1.2. Operációs rendszer... 3 1.3. Nyomtató típusa... 3 1.4. A program telepítése...

Részletesebben

Hírlevél. 2010. február. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. I. negyedév

Hírlevél. 2010. február. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. I. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. I. negyedév 2010. február Tartalom Számviteli és Pénzügy modul EU-n belüli szolgáltatás ÁFA szétbontása...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000

Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000 Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Skultéti Ilona IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Bank... 7 1. Bank napló... 7 a.

Részletesebben

Hírlevél. Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. 2006. Július. 2006. III. negyedév

Hírlevél. Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. 2006. Július. 2006. III. negyedév Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. 2006. Július Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - Bizonylat egyenlegek rendbetétele 5. oldal: Számlázási modul

Részletesebben

Makrodigit programcsomag. Tárgyi eszköz modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22.

Makrodigit programcsomag. Tárgyi eszköz modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22. Makrodigit programcsomag Tárgyi eszköz modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22. Tartalom A menü és a képernyők kezeléséről... 3 Menü... 3 Lista képernyő...

Részletesebben

Kettős könyvelés modul

Kettős könyvelés modul Makrodigit programcsomag Kettős könyvelés modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2012. november 5. Tartalom A menü és a képernyők kezeléséről...4 Menü... 4 Lista képernyő...

Részletesebben

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. KÉSZLET modul

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. KÉSZLET modul CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer KÉSZLET modul Dokumentáció Frissítés dátuma: 2011.10.15. CompuTREND 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A. 06 (1) 353-9650 Törzsadatok kezelésének menüje

Részletesebben

infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve

infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve I Pénzügyi Modul Tartalomjegyzék Fejezet I Kezdő lépések Fejezet II Nézet menü 2 17 1 Felhasználók... és jogok 17 Fejezet III Paraméterek 1 Évnyitás 22... 22 2 Általános

Részletesebben

Készletgazdálkodás modul

Készletgazdálkodás modul e-iroda Készletgazdálkodás modul Felhasználói kézikönyv IntraFox Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. ügyviteli rendszere az elektronikus iroda megvalósítására Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A modul

Részletesebben

Tárgyi Eszköz Nyilvántartó rendszer Windows verzió

Tárgyi Eszköz Nyilvántartó rendszer Windows verzió Tárgyi Eszköz Nyilvántartó rendszer Windows verzió FIREBIRD, INTERBASE, ORACLE VERZIÓKHOZ 2/85.oldal Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 A TÁRGYI ESZKÖZ NYILVÁNTARTÓ RENDSZER FŐBB FUNKCIÓI...5 A TÁRGYI

Részletesebben

Kristály SQL ügyviteli program XII. Kereskedelmi modul (verzió 4.0.8) 1. oldal 2014.11.26.

Kristály SQL ügyviteli program XII. Kereskedelmi modul (verzió 4.0.8) 1. oldal 2014.11.26. XII. Kereskedelmi modul (verzió 4.0.8) 1. oldal 2014.11.26. p1. Számla készítése... 3 1.1. Számla fejléc kitöltése... 3 1.2. Számla tételek felvitele... 4 1.3. Kedvezmények, megjegyzések... 5 1.4. Számla

Részletesebben

ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER

ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER Verzió: 2.1.56 Felhasználói kézikönyv Kronos Trade Kft. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 12 KERESKEDELEM (SZÁMLÁZÁS)... 13 KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS... 14 GYÁRTÁS... 14 HÁZIPÉNZTÁR...

Részletesebben

WebKönyvelő Felhasználói Kézikönyv

WebKönyvelő Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék A.Első lépések, azaz hogy kezdjek el dolgozni a WebKönyvelővel? B.A napi munka menete C.Funkciók leírása menüpontonként sorban haladva WebKönyvelő Feladatok Egyéni elszámolás Felhasználói

Részletesebben

MetalSys Integrált Információs rendszer. Felhasználói kézikönyv

MetalSys Integrált Információs rendszer. Felhasználói kézikönyv MetalSys Integrált Információs rendszer Felhasználói kézikönyv MetalSoft 2001-2014 - 2 Felhasználói kézikönyv 1 A programról általában A MetalSys Integrált Információs Rendszer (továbbiakban: MetalSys)

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Könyvelés és Kulcs-Könyvelés PLUSZ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Könyvelés és Kulcs-Könyvelés PLUSZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Könyvelés és Kulcs-Könyvelés PLUSZ - Első kiadás 2009 Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések copyright 1989-2008. Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt. Minden jog fenntartva!

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Adatátadó rendszer

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Adatátadó rendszer FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Adatátadó rendszer Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések Ezen szoftvertermék az őt alkotó részelemek együttesét tekintve képviseli a jogvédelem alá eső termék fogalmát.

Részletesebben

infotéka Napló kézikönyv

infotéka Napló kézikönyv kézikönyv I Tartalomjegyzék 3 Fejezet I Kezdő lépések 1 Kezdő lépések... 3 Fejezet II Nézet 8 1 Ikonsor... 8 8 Fejezet III Paraméterezések 1 Felhasználók... és jogok 8 2 Évnyitás... 12 3 Vezérlő rekord...

Részletesebben