Hírlevél február. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben I. negyedév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírlevél. 2010. február. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. I. negyedév"

Átírás

1 Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben I. negyedév február

2 Tartalom Számviteli és Pénzügy modul EU-n belüli szolgáltatás ÁFA szétbontása... 3 Számviteli modul Új lehetőségek a folyószámla analitikában Pénzügy modul CIB banki átutalások feladása... 7 Egyenlegközlő levelek... 9 Számlázás modul Kontírozási adatok közkívánatra! Devizás számlák kiegészítő adatai Tárgyi eszköz modul Kibővített üzembe helyezési (aktiválási) jegyzőkönyv Költséghely intervallum és bővített mozgásnem lista Új leltárív

3 Számvitel, Pénzügy modul EU-n belüli szolgáltatás ÁFA szétbontása Miután az APEH közzétette tájékoztatóját a évre érvényes áfa bevallások változásaival kapcsolatban (az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény módosítása), több érdeklődő telefont is kaptunk ügyfeleinktől. Az ügyfélszolgálati munkák értékelését követően úgy határoztunk, hogy a áfa bevallás bizonyos bevallásaira hírlevelünkben külön foglalkozunk. Az új előírás szerint a korábbi ÁFA bevallásban szereplő részletező adatok több új adatsorral (például a 88. és 89.) bővültek. Részletező adatok között kell bevallani azon szolgáltatásnyújtás adókötelezettségét, amelyet az adóalany közösségi adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére teljesített az áfatörvény területi hatályán kívül. A 88. sorban kell szerepeltetni a határon átnyúló, közösségen belüli szolgáltatásnyújtást, ahol az igénybevevő helye a teljesítési hely (37. paragrafus (1) bekezdés). Ez az összeg meg kell, hogy egyezzen a 10A60. összesítő nyilatkozat 03. lapján közölt értékkel. A 89. sorba kerülnek azon szolgáltatásnyújtás adó nélküli ellenértéke, amelynek teljesítési helye belföldön kívülre esik, de ezt nem a 37. paragrafus (1) bekezdése, hanem valamely különös szabály ( paragrafus) állapította meg. Ez a tétel a 10A60. összesítő nyilatkozatban nem szerepel. Akik a PRECÍZ integrált ügyviteli rendszerben korábban is használták már az ÁFA bevallásuk elkészítéséhez a beépített ÁFA sorokat, továbbra is bátran alkalmazhatják azokat, mert annak sorai lefedik a standard ÁFA bevallás sorait, viszont a bevallás részletező adatainak 88. és 89. sorai tükrében javasoljuk a közösségen belüli szolgáltatás ÁFA számláinak a megbontását. 3

4 Külön ÁFA kontírozási automatizmust - amilyet az EU-s termék-, az EU-s szolgáltatás és a fordított ÁFA miatt korábban már bevezettünk - nem tervezünk alkalmazni. Az EU-s ÁFA könyvelésekor manuálisan kell kiválasztani a szolgáltatás esetén a megfelelő ÁFA számlát. Az ÁFA könyvelése képernyőn a Napló karbantartása (F1151) ablak megfelelő ÁFA fülén beállított ÁFA főkönyvi számokat ajánlja föl alapesetben a program (ha ezek nincsenek kitöltve, üresek a mezők). Ha mégis módosítanunk kell, például egy másik ÁFA főkönyvi számlaszámra kívánunk könyvelni, akkor fennáll a lehetősége az esetleges elgépeléseknek, mellékattintásoknak. Ezért beépítettünk a programba egy ellenőrzést, mely az ÁFA számla manuális kiválasztása esetén ellenőrzi, hogy az ÁFA könyvelése képernyőn lévő fülek címeinek (Termék, Szolgáltatás, Fordított Áfa) megfelelő típusú főkönyvi ÁFA számla kerül a Visszaig. áfaszla és a Fizetendő áfaszla mezőkbe. Az ellenőrzés megfelelő működéséhez be kell állítanunk az ÁFA számláink esetében az Áfa típus mezőt a Főkönyvi számla karbantartása (F1111) képernyőn. Ez alapján tudja beazonosítani a program, hogy milyen típusú az ÁFA számla. Amelyik főkönyvi számlánál üresen marad a mező, annál nem végez a program ellenőrzést (akkor sem, ha ÁFA számla). 4

5 Számviteli modul Új lehetőségek a folyószámla analitikában. Értékvizsgálat Kétféle módszerrel vizsgálhatunk: Bizonylatra Összegzett egyenlegre Ha a bizonylatot választjuk, akkor meg kell adnunk egy x és y összeg között intervallumot. Ezt követően azokat a bizonylatokat gyűjti ki a program, melyek egyenlege ezen tartományon belül van. Ha az összegzett egyenleget választjuk, akkor a kimutatás típusától függően fog keresni a megadott értékhatáron belül a program. Például ha a kimutatás típusa Folyószámla összesen, akkor azokat a partnereket gyűjti ki, akiknek az egyenlege a megadott határokon belül van. Azaz abban az esetben, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mely partnerek tartozása nagyobb forintnál, akkor az összegzett egyenleg kiválasztása után a minimum értékhatárnak írjuk be ezt az összeget, a maximum értékhatárnak a et, a kimutatás típusának pedig a Folyószámla összesen listát. Ugyanígy vizsgálhatjuk az egyenleget a főkönyvi számra vagy minden más típusú kimutatás vonatkozásában is. Új lehetőség még a tétel rendezettség. Eldönthetjük, hogy a lekért listát számlaszámra, teljesítésre vagy határidőre rendezze-e a program, illetve meghatározhatjuk, hogy növekvő vagy csökkenő sorrendben jelenítse-e meg azt. 5

6 Alapbizonylat-szám módosítás Az F24 folyószámla analitika képernyőn, már nem csak a számlaszámot, hanem az alapbizonylat számát is módosítani lehet. Ehhez rá kell állnunk a tételsorra, majd az F6 billentyű lenyomására megjelenő ablakban mindkét számot megváltoztathatjuk! 6

7 Pénzügy modul CIB banki átutalások feladása Az elektronikus banki modulban a CIB banki kivonatok fogadása mellett most már kezdeményezhetünk átutalást is. A PRECÍZ integrált ügyviteli rendszerben a banki átutalások készítésének és karbantartásának folyamata megegyezik más banki terminálok használata során alkalmazott folyamattal (ennek részletezésére most nem térünk ki, megtalálható Az elektronikus bankról szóló anyagunkban, ami a weboldalunkról letölthető vagy Ügyfélszolgálatunkon kérhető), eltérés csupán a banki átutalás feladásánál található. A CIB banki terminál szolgáltatás PRECÍZ integrált ügyviteli rendszerben történő használatának feltétele, hogy a Pénzügy modulban a rendszerváltozók között megadjunk egy BANKTIPUS nevű változót. Értéke, ha csak CIB banki átutalást kívánunk használni, 10, ha több banki terminállal is kapcsolatban állunk, akkor 0 (azaz nulla - ebben az esetben a banki átutalások feladásánál kell majd kiválasztanunk a 10-est, a CIB E-terminált). 7

8 A banki átadás során a banki naplónak és a megbízás dátumának (Atutalás nap) megadása után a program automatikusan létrehozza az állomány nevét (a megbízás dátumából). Ha a BEXPPATH rendszerváltozót korábban beállítottuk, akkor a program felajánlja a rendszerváltozónál meghatározott adatútvonalat (lásd Elektronikus bank leírás!). Ez manuálisan (a szótár gomb segítségével) módosítható. Az Ismételt átadást akkor kell beállítanunk, ha adott napon többször indítjuk el az átadást. 8

9 Pénzügy modul Egyenlegközlő levelek A pénzügy modulban az Egyenlegközlő levelek listázása (X35) képernyőn mostantól meg lehet adni az időszak kezdő intervallumát is, szemben az eddigi Időszakig mezővel. Ebben az esetben csak az adott intervallumba eső folyószámla tételekkel dolgozik a program. Ha nem konkrét időszakra szeretnénk lekérdezni, akkor az Időszaktól mezőt üresen kell hagyni. 9

10 Számlázás modul Kontírozási adatok közkívánatra! A CLEAN Precíz integrált ügyviteli rendszer minden tekintetben kielégíti az érvényes törvényeket és előírásokat, így a évi C. törvény a számvitelről is. Programcsomagunkban a számlák nyomtatásakor zártrendszerben, gépi úton, külső beavatkozás nélkül kerülnek könyvelésre, a számlákhoz a könyvelési adatok egyértelmű hozzárendeléssel kapcsolódnak, ennek következtében utólagos módosításra nincs lehetőség. Álláspontunk szerint emiatt nem szükséges feltüntetni kiállításukkor a papír alapú gépi számlákon a kontírozási adatokat. A kimenő számlákhoz kapcsolódó könyvelési adatok és a számlamásolatok minden esetben kinyerhetőek a rendszerünkből. Egyes ügyfeleink azonban más álláspontot képviselnek és kérték, hogy a számlákon mégiscsak tartalmazzák a kontírozási adatokat, ezért úgy döntöttünk, hogy engedünk a nyomásnak és a számlázó programunkat felkészítettük a - véleményünk szerint plusz - feladat elvégzésére. Mindazon ügyfeleinknek, akik az új, bővített számlanyomtatást szeretnék használni, első feladata, hogy a PRECÍZ integrált ügyviteli programcsomag rendszerkönyvtárában ez általában a \CLEANSYS\ - található REPORTS alkönyvtár tartalmát számunkra beküldje! Ugyanis a plusz információk megjelenítése végett a számlaformátumokat módosítni kell. A módosítás után a visszajuttatott számlaformátum-állományokat ugyanebbe a mappába kell visszamásolni, a régiek felülírásának engedélyezésével! Ezt követően a főmenü Rendszerparaméterek karbantartása pontjában, a Globális változók között definiálni kell két rendszerváltozót. Az első, a SZLAKONTIR, aminek az értékét Igen-re kell állítani, vagyis az érték mezőbe egy I betűt kell bírni. Ennek hatására a cikktörzsben szereplő cikkek kontírozás rovatában megjelenő főkönyvi számlaszámok kiíródnak a számlára. 10

11 A másik globális változó a FELELOS_KONYVELO, ennek az érték mezőjébe a könyvelésért, kontírozásért felelős munkatárs nevét kell beírni. Ez is meg fog jelenni a számlán. Értelemszerűen ez nem azt a személyt jelenti, aki konkrétan beírja a főkönyvi számot, hanem azt, aki a könyvelésért és a kontírozásért felelősséget vállal! Ennek természetesen meg kell egyeznie a számviteli szabályzatban szereplő bizonylati renddel. Javasoljuk, hogy az ügyintézők karbantartásánál a jogosultságok beállítását eszerint állítsák be. Lehetőség van a már kiállított számlákat is ellátni a megfelelő kontírozással. A Szerviz menü, Külső program futtatása pontjában be kell tölteni és le kell futtatni a számla_kontírozási_adatfeltöltése.fxp nevű programot. Ezt követően az összes eddig kiállított számlán is meg fognak jelenni a kontírozási információk. 11

12 Számlázás modul Devizás számlák kiegészítő adatai Devizás számláinkra további kiegészítő adatokat vihetünk fel. Ehhez egy rendszerváltozót kell beállítani, amit a Törzsadatok / Törzsadatok karbantartása / Rendszerparaméterek karbantartása menüpontnál található Rendszerváltozók gombra kattintva a Változók képernyőn a Rendszerváltozókat kiválasztva vihetünk föl. A változó neve DEVKIEGADAT, értéke I (nagy i) betű. Ahhoz azonban, hogy bármelyik adat magán a számlán is megjelenjen, számlaformátum módosításra van szükség, amit ügyfélszolgálatunkon (a (+361) telefonszámon, a (+361) faxszámon vagy az címen) tudnak megrendelni. 12

13 Tárgyi eszköz modul Kibővített üzembe helyezési (aktiválási) jegyzőkönyv Az aktiválás bizonylata az az üzembe helyezési okmány, amely alapján az üzembe helyezés elszámolása történik. A PRECÍZ integrált ügyviteli rendszer Tárgyi eszköz moduljában eddig is lehetőség volt üzembe helyezési jegyzőkönyv nyomtatására, most azonban kibővítettük ennek adattartalmát. A listázási képernyőre (T314) rákerült néhány új mező. Meghatározhatjuk a jegyzőkönyv keltezésének a típusát: az aktiválás dátuma jelenjen meg rajta, vagy az aktuális napi dátum. Kiírathatjuk a tartozékokat is, valamint a felelős személy aláírása és beosztása is megjelenik a jegyzőkönyvön. Ezeken kívül még további adatok - az érintett főkönyvi (eszköz-, ÉCS) számlaszámoktól kezdve a különböző dátumokon (beszerzés, aktiválás, ÉCS kezdete) át, az eszköznek a különböző (számviteli, adó) törvényi előírásoknak megfelelő élettartamáig - is fölkerültek az okmányra. 13

14 Tárgyi eszköz modul Költséghely intervallum és bővített mozgásnem lista A tárgyi eszköz kartonokon történő mozgásokat mostantól egy új paraméter alapján is le tudjuk kérni. A Lekérdezések menüpont alatt található Mozgásnemek forgalmának listázása (T410) képernyő kiegészült a költséghely intervallummal. A mozgások ez alapján költséghelyenként is lekérhetőek. A Kiírás módja kiegészült egy új listatípussal, a bővített listával. A lista főkönyvi szám, leltárhely, költséghely alapján rendezi a mozgásnemeket. 14

15 Tárgyi eszköz modul Új leltárív A tárgyi eszköz modul Kartonok menüpontja alatt található Leltárív nyomtatása menüpontban új kiíratási típus került a rendszerbe, amely eszköz típus/leltári hely/leltári szám alapján rendezi az eszközeinket, ezáltal megkönnyítendő a leltározási teendőinket. 15

Hírlevél. 2014. március. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2014. I. negyedév

Hírlevél. 2014. március. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2014. I. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2014. I. negyedév 2014. március Tartalom Számvitel modul Segítség az 1 milliós KATÁ-s bevalláshoz... 3 Számlázás

Részletesebben

Hírlevél. 2013. november. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2013. IV. negyedév

Hírlevél. 2013. november. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2013. IV. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2013. IV. negyedév 2013. november Tartalom Számvitel modul Pénzforgalmi áfás tételek gépi generálása... 3 Beállítások

Részletesebben

Hírlevél. 2012. február. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2012. I. negyedév

Hírlevél. 2012. február. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2012. I. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2012. I. negyedév 2012. február Tartalom Tárgyi eszköz modul Teljesítményalapú ÉCS... 3 Számvitel modul ÁFA bevallás

Részletesebben

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés)

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés) CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés) Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.31. CompuTREND 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A 06 (1) 353-96-50

Részletesebben

Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált ügyviteli információs rendszerben. 2006. IV. negyedév

Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált ügyviteli információs rendszerben. 2006. IV. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált ügyviteli információs rendszerben 2006. Tartalomjegyzék Számvitel/Pénzügy modul Új funkció a folyószámla analitikában... 3 Tárgyi eszköz modul Tárgyi

Részletesebben

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció 2014 v4.1 Integrált Felhasználói dokumentáció Fekete Prog-RAM Kft. 1992-2014 Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 Cégadatok... 3 Elérhetőségek... 3 Névjegy... 3 Rendszer követelmények... 5 Javascript engedélyezése...

Részletesebben

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció 2014 v4.1 Integrált Felhasználói dokumentáció Fekete Prog-RAM Kft. 1992-2014 Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 Cégadatok... 3 Elérhetőségek... 3 Névjegy... 3 Rendszer követelmények... 5 Javascript engedélyezése...

Részletesebben

e-iroda Számla modul Felhasználói kézikönyv

e-iroda Számla modul Felhasználói kézikönyv e-iroda Számla modul Felhasználói kézikönyv IntraFox Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. ügyviteli rendszere az elektronikus iroda megvalósítására Tartalomjegyzék A modul általános ismertetése... 4 Számla

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Kettős könyvvitel 1.

Tartalomjegyzék. Kettős könyvvitel 1. Kettős könyvvitel 1. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. A program futtatásának feltételei... 3 1.1. Számítógép típusa... 3 1.2. Operációs rendszer... 3 1.3. Nyomtató típusa... 3 1.4. A program telepítése...

Részletesebben

PARA EL. Armada Főkönyvi rendszer

PARA EL. Armada Főkönyvi rendszer PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft ( 273-3310 5 273-3311 Mobil 06 (20) 9-340-661 Bemutatóterem: 1165 Budapest, Jószef u. 18. INTERNET: http:/ /www.parallel.hu E-MAIL:

Részletesebben

(2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie,

(2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, A CLEAN-PRECÍZ Integrált Ügyviteli Információs rendszer számlázási moduljának 47/2007. (XII.29) PM. rendeletben előírt nyilatkozata és. 2010. Fodor Albert Ügyvezető Clean-Soft Kft. Számlázási rendszer

Részletesebben

Tartalomjegyzék KETTŐS KÖNYVVITEL 1

Tartalomjegyzék KETTŐS KÖNYVVITEL 1 KETTŐS KÖNYVVITEL 1 Tartalomjegyzék 1. A PROGRAM FUTTATÁSÁNAK FELTÉTELEI... 4 1.1. SZÁMÍTÓGÉP TÍPUSA... 4 1.2. OPERÁCIÓS RENDSZER... 4 1.3. NYOMTATÓ TÍPUSA... 4 1.4. A PROGRAM TELEPÍTÉSE... 4 1.5. HÁLÓZATOS

Részletesebben

Regram Számítástechnikai Kft. Kecskemét, Boldog u. 10. Tel.: 76 / 480-178 30 / 9-440-759

Regram Számítástechnikai Kft. Kecskemét, Boldog u. 10. Tel.: 76 / 480-178 30 / 9-440-759 K E T T ŐS K Ö N Y V E L É S I P R O G R A M L E Í R Á S Készítette : Regram Számítástechnikai Kft. Kecskemét, Boldog u. 10. Tel.: 76 / 480-178 30 / 9-440-759 Regram Számítástechnikai Kft. -2- Kettős könyvelési

Részletesebben

infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve

infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve I Pénzügyi Modul Tartalomjegyzék Fejezet I Kezdő lépések Fejezet II Nézet menü 2 17 1 Felhasználók... és jogok 17 Fejezet III Paraméterek 1 Évnyitás 22... 22 2 Általános

Részletesebben

infotéka Kontír FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft.

infotéka Kontír FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft. infotéka Kontír FB (SQL verzió) I Infotéka Kontír FB Tartalomjegyzék Fejezet I Bevezetés 2 Fejezet II Telepítés 4 Fejezet III Cégek létrehozása, kiválasztása 17 Fejezet IV A szoftver regisztrálása 23 Fejezet

Részletesebben

Infotéka Kontír kézikönyv. 2010... Infotéka Kft.

Infotéka Kontír kézikönyv. 2010... Infotéka Kft. Infotéka Kontír kézikönyv I Infotéka Kontir Tartalomjegyzék 2 Fejezet I Kezdő lépések 1 Billentyűkombinációk... és programkezelés 2 2 A program megjelenése... a képernyőn 3 3 Új cég felvitele... a programba

Részletesebben

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os.

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os. MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu Kezelői leírás a Windows-os Főkönyv Kettős könyvelést, automatikus kontírozást, számlanyilvántartást

Részletesebben

e-iroda Könyvelés modul Könyvelés modul főbb funkciói...4 Rendszer menü...5 Beállítások menü 5 - Általános beállítások... 5 - Cégfüggő beállítások... 6 - Szín (személyes) beállítások... 6 - Nyelvek menü...

Részletesebben

ACTUAL Ügyviteli Rendszer KARBANTARTÁS. Felhasználói kézikönyv

ACTUAL Ügyviteli Rendszer KARBANTARTÁS. Felhasználói kézikönyv ACTUAL Ügyviteli Rendszer KARBANTARTÁS Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Karbantartás (Rendszer adminisztráció) modul 2 BEVEZETŐ 2 A PROGRAM ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA 2 TÖRZSADATOK 3 Cégek kezelése 3 Új

Részletesebben

1. A PROGRAM FUTTATÁSÁNAK FELTÉTELEI...

1. A PROGRAM FUTTATÁSÁNAK FELTÉTELEI... TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 1. A PROGRAM FUTTATÁSÁNAK FELTÉTELEI...3 1.1. SZÁMÍTÓGÉP TÍPUSA...3 1.2. OPERÁCIÓS RENDSZER...3 1.3. NYOMTATÓ TÍPUSA...3 1.4. A PROGRAM TELEPÍTÉSE...3 1.5. HÁLÓZATOS TELEPÍTÉS...4

Részletesebben

Infotéka Cash kézikönyv. 2008... Infotéka Kft.

Infotéka Cash kézikönyv. 2008... Infotéka Kft. Infotéka Cash kézikönyv I Cash 2000 Tartalomjegyzék 2 Fejezet I Kezdő lépések 1 A program telepítése... 2 2 Cég létrehozás,... nyitás, cég törlése 7 3 regisztrálás... 10 4 Évnyitás... 12 15 Fejezet II

Részletesebben

Forgalmazó: www.tensoft.hu

Forgalmazó: www.tensoft.hu Kettős könyvviteli rendszer felhasználói leírása 2010. Forgalmazó: TEN-SOFT Kft. 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. Telefon: (74) / 417-005 (74) / 529-430 (74) / 511-657 (30) / 9464-437 Fax: (74)

Részletesebben

ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER

ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER ACTUAL ÜGYVITELI RENDSZER Verzió: 2.1.56 Felhasználói kézikönyv Kronos Trade Kft. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 12 KERESKEDELEM (SZÁMLÁZÁS)... 13 KÉSZLETNYILVÁNTARTÁS... 14 GYÁRTÁS... 14 HÁZIPÉNZTÁR...

Részletesebben

infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft.

infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft. infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) I infotéka Házipénztár FB Tartalomjegyzék Fejezet I Bevezetés 2 Fejezet II Telepítés 4 Fejezet III Cégek létrehozása, kiválasztása 17 Fejezet IV A szoftver regisztrálása

Részletesebben

Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu

Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu Készült: 2014.08.30., Utolsó frissítés: 2014.09.10., E-Szoftverfejlesztő Kft., www.eszoft.hu Tartalom 1. Bevezetés...2 2. Változások...2 3. Rendszer beállítások...3 3.1. Előfizető létrehozása...3 3.2.

Részletesebben

Armada - Pénztárkönyv Egyéni vállalkozók könyvelése. Kézikönyv. Pénztárkönyv

Armada - Pénztárkönyv Egyéni vállalkozók könyvelése. Kézikönyv. Pénztárkönyv Armada - Pénztárkönyv Egyéni vállalkozók könyvelése Pénztárkönyv Kézikönyv PA R A L L E L Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ( 273-3310 5 273-3311 Mobil 06 (20) 9-340-661 B e

Részletesebben

Szolgáltatói számlázó. Kézikönyv. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Szolgáltatói számlázó. Kézikönyv. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Szolgáltatói számlázó Kézikönyv PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 273-3310 5 273-3311 Mobil (20) 934-0661 Bemutatóterem: 1143 Budapest, Szobránc u. 5. INTERNET: http:/

Részletesebben

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. KÉSZLET modul

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. KÉSZLET modul CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer KÉSZLET modul Dokumentáció Frissítés dátuma: 2011.10.15. CompuTREND 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A. 06 (1) 353-9650 Törzsadatok kezelésének menüje

Részletesebben

Tárgyi Eszköz Nyilvántartó rendszer Windows verzió

Tárgyi Eszköz Nyilvántartó rendszer Windows verzió Tárgyi Eszköz Nyilvántartó rendszer Windows verzió FIREBIRD, INTERBASE, ORACLE VERZIÓKHOZ 2/85.oldal Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 A TÁRGYI ESZKÖZ NYILVÁNTARTÓ RENDSZER FŐBB FUNKCIÓI...5 A TÁRGYI

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000

Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000 Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Skultéti Ilona IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Bank... 7 1. Bank napló... 7 a.

Részletesebben