B e s z á m o l ó. A jelen beszámoló az ülésszak alatt megtartott alábbi ülésekrıl szól:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B e s z á m o l ó. A jelen beszámoló az ülésszak alatt megtartott alábbi ülésekrıl szól:"

Átírás

1 B e s z á m o l ó az ENSZ keretében mőködı Gépjármő Elıírásokat Összehangoló (WP. 29) Világfórum III. 912 közt Genfben megtartott 132. ülésszakáról. A jelen beszámoló az ülésszak alatt megtartott alábbi ülésekrıl szól: A fejezet: a WP. 29 Világfórum 132. ülésérıl; B fejezet: az 1958 évi Jóváhagyási Egyezmény AC. 1 Adminisztratív Bizottsága III.11én megtartott 26. ülésérıl; C fejezet: az évi Világegyezmény AC. 3 Végrehajtó Bizottsága III.11én megtartott 10. ülésérıl; A közúti közlekedésbiztonság, energiatakarékosság és környezetvédelem növelését szolgáló ülésszakon a beszámoló elıterjesztıje, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. Közúti Közlekedési Fıosztályának megbízása alapján, Pongrácz Károly vezetı fıtanácsos, és Dr.Matolcsy Mátyás, a GRSG Általános Biztonsági Szakértıi Munkacsoport alelnöke mellett, mint a KTIben létrehozott EU és ENSzEGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ (EKK) vezetıje vett részt. A KTIben a132. ülésszakot elıkészítı elsı hazai Egyeztetı FÓRUM megtartására a február 11én került sor. A 132. ülésszakon a következı 37 ország kormánya képviseltette magát: Anglia, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Csehország, DélAfrika, Észtország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Írország, Japán, Kanada, Kínai Népköztársaság, Koreai Köztársaság, Lengyelország, Lettország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Orosz Föderáció, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, SzaudArábia, Szerbia és Montenegró, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna és az USA. Az ülésszakon részt vettek még a következı nemzetközi szervezetek képviselıi is: Európai Unió (EU), Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO), Gépjármőgyártók Nemzetközi Szervezete (OICA ), Motorkerékpárgyártók Nemzetközi Szervezete (IMMA), Gépjármő Szerelvény és Alkatrészgyártók Együttmőködési Bizottsága (CLEPA ) 1), Európai Gumiabroncs és Kerékpántgyártók Mőszaki Szervezete (ETRTO), Nemzetközi Gépjármő Szövetség (FIA), az évi Brüsszeli Munkabizottság (GTB), Európai Folyékonygáz Társulás (AEGPL), Európai Motorkerékpáregyesületek Szövetsége (FEMA), Tanácsadók és Szakértık Egyesületeinek Szövetsége (CIDADEC), Gépjármő Felülvizsgálók Nemzetközi Bizottsága (CITA), Autómérnökök Társasága (SAE); Európai Földgáz üzemő Jármő Szövetség (ENGVA); Gépjármővek és a közúti Közlekedés számára Mőszaki támogatást nyújtó Egyesülés (UNATAC). 1.) Egyúttal képviseli a MEMA (USA) és a JAPIA (Japán) társaságokat is. 1

2 A. A WP.29 Világfórum 132. ülésszaka 1. A napirend elfogadása A WP.29 a beszámolóban részletezett módosításokkal elfogadta a TRANS/WP.29/991 számú napirendet: 2. A WP.29 tevékenységének koordinálása 2.1 A WP.29 Világfórum AC.2 jelő Adminisztratív Bizottságának jelentése A Munka dokumentumok és a Címeres dokumentumok közé iktatott Végleges dokumentumok, megszüntetésére, és a WP.29 honlapját kiegészítı FAQ ( Frequently Asked Questions tárgyú weboldal készítésére vonatkozó titkársági javaslatokat a következı ülésre napolták el. Egyes WP.29 dokumentumok hossza jóval meghaladja a Közgyőlés által behatárolt terjedelmet. Ezért a WP.29 elnöke írásban kér e korlátozás alól felmentést. Az SC.3 jelő Belvízi Szállítási Munkabizottság megkeresésére WP.29 közölte, hogy a hajómotorok gáznemő és szilárdrészecskék útján történı légszennyezési kérdései kívül esnek az Évi Genfi Egyezmény hatályán, és a közúti gépjármővekre vonatkozó EGB elıírásokban, valamint az EU ilyen direktíváiban foglalt emissziós határértékek nem alkalmazhatók hajómotorokra. 2.2 Munkaterv 2004 évre A titkárság a TRANS/WP.29/2004/1 számú dokumentumban összeállította a WP.29 folyó évi munkatervét. 2.3 A Belsı Szállítási Bizottság (ITC) 66. Ülésébıl fakadó teendık Minthogy az ITC által a WP.29 titkársága számára, évekre kért P4 fokozatú adminisztrátori státus engedélyezését a Közgyőlés elutasította, a WP.29 megismétli ezen kérelmét a évekre vonatkozólag. 2.4 Intelligens Szállítási Rendszerek (ITS), beleértve az e tárgyban, II.18án megrendezett Kerekasztal hatásait. Az ITC 66. Ülésszaka keretében a WP.29 által szervezett kerekasztal sikeres volt. A Március 12én tartott 6. Informális szakértıi ülésen a német fél tartott elıadást. A japán fél elıterjesztette a 6. És 7. Számú informális dokumentumát. Az ISO a WP.29 júniusi ülésén fogja ismertetni a TC 22 és 204 számú Bizottságaiban, az ebben a tárgyban kifejtett tevékenységét. Az ITS témában a WP.1 és a WP.29 keretében folyó tevékenység összehangolása érdekében a WP.29 következı ülésére meghívják a WP.1 elnökét. 2

3 3. A WP.29 alárendelt munkacsoportjai jelentéseinek értékelése: 3.1 A GRE világítás szakértıi munkacsoport szeptember 1519 közti 51. ülésérıl készült TRANS/WP.29/GRE/51 számú jelentését miután errıl elnöke a WP.29 elızı ülésén szóban már beszámolt a WP.29 jóváhagyta. Részletesebben lásd a WP ülésérıl készült magyar Beszámolóban és Bády László jelentésében. A csoport elnöke jelezte, hogy piacra került többféle vészfékezést jelzı lámpa, anélkül, hogy megegyezés született volna a legmegfelelıbb rendszerrıl. 3.2 A GRRF fék és futómő szakértıi munkacsoport 2003.október 68 közti 54.ülésérıl készült TRANS/WP.29/GRRF/54 számú jelentését miután errıl elnöke a WP.29 elızı ülésén szóban már beszámolt a WP.29 jóváhagyta. Részletesebben lásd a WP ülésérıl készített Beszámolóban és Brett Gábor jelentésében. 3.3 A GRB zaj szakértıi munkacsoport október 910 közti 38. ülésérıl készült TRANS/WP.29/GRB/36 számú jelentését miután errıl elnöke a WP.29 elızı ülésén szóban már beszámolt a WP.29 jóváhagyta. Részletesebben lásd a WP ülésérıl készített beszámolóban és Hajdú Sándor jelentésében. 3.4 A GRSG általános biztonság szakértıi munkacsoport október 2124 közti 85. ülésérıl készült TRANS/WP.29/GRSG/64 számú jelentését miután errıl elnöke a WP.29 elızı ülésén szóban már beszámolt a WP.29 jóváhagyta. Részletesebben magyarul lásd a WP ülésérıl készült beszámolóban és Dr. Matolcsy Mátyás jelentésében. A magyar delegáció (Dr. Matolcsy Mátyás) jelezte, hogy a GRSGben résztvevı angol, cseh, lengyel, magyar, német és spanyol szakértık informális módon autóbuszok homlokütközése esetére vonatkozó nemzetközi szabályozás kidolgozását kezdték el. 3.5 Szóbeli tájékoztatás a szakértıi munkacsoportok legutóbbi üléseirıl GRSP passzív biztonság szakértık december 710 közti 34. ülésérıl az elnöklı J. Abraham asszony nyújtott szóbeli tájékoztatást. Lásd még a TRANS/WP.29/GRSP/34 számú jelentést és Bády László magyar jelentését is. az ajtó beerısítıkre és zárakra vonatkozó GTR (Mőszaki Világ Elıírás) szövegét novemberben terjesztik a WP.29 elé. Kérte a szerzıdı feleket, hogy pozitív szavazataikkal támogassák ezen elsı GTR elfogadását és baleseti, valamint sérülési adatokkal támasszák alá a téma jelentıségét a biztonság növelése szempontjából. a WP.29 üdvözölte azt a törekvést, hogy ha elkészülnek a vonatkozó javaslatok a GRSP és GRSG szakértıi munkacsoportok, mőködjenek együtt a magyar fél által kezdeményezett autóbusz homlokütközési témában, az ISO képviselı bejelentette hogy a WP.29 június 22i ülésén bemutatja az új World SID próbabábút. 3

4 3.5.2 GRPE légszennyezés szakértık munkacsoportja január 1316 közti 47. Ülésérıl B.Gauvin elnök úr nyújtott szóbeli tájékoztatást. Lásd még a TRANS/WP.29/GRPE/47 számú jelentést és Pollák Iván magyar beszámolóját is. a hidrogén és tüzelıanyagcella üzemő gépjármőre (HFCV) vonatkozó elıírásokat kidolgozó informális munkacsoport kérdésére, a Japán és USA fél, hidrogén üzemő jármőre vonatkozó GTR kidolgozását, míg az EU, a német fél és az OICA az1958 évi egyezmény keretébe tartozóan, elsı lépésként, hidrogén tartályokra vonatkozó tervezetek kidolgozását preferálta. Az állásfoglalást a WP.29. júniusi ülésére napolták el. a gáznemő tüzelıanyagokra vonatkozó nemzetközi elıírások összehangolását, tárgyaló ENGVA elıadást követıen ISO ismertette ezzel kapcsolatos tevékenységét. WP.29 szerint ez a kérdés nem esik illetékességi körébe, de javasolja, hogy az ENGVA és az ISO rendezzen ebben a tárgyban a következı GRPE keretében kerekasztal megbeszélést GRRF fék és futómő szakértık munkacsoportjának február 36 közti 55. ülésérıl I. Yarnold elnök úr nyújtott szóbeli tájékoztatást. Lásd még a TRANS/WP.29/GRRF/55 számú jelentést és Brett Gábor készülı magyar beszámolóját is. az 1997 évi Bécsi egyezményhez csatolandó 2 számú szabályzat (Rule No.2) szövegével az szakaszban szereplı szögletes zárójel törlése esetén GRRF egyetért. a WP.29 hozzájárult, hogy a magyar fél által kezdeményezett elektronikusan vezérelt menetstabilitást növelı rendszer témájának kidolgozására informális munkacsoport alakuljon. a pótkerekekre vonatkozólag új elıírástervezet készül. A GRRF a szerzıdı felek támogató állásfoglalására vár GRB zaj szakértık munkacsoportja 2004.február 2426 közti 39.ülésérıl D. Meyer elnök úr nyújtott szóbeli tájékoztatást. Részletesen lásd a TRANS/WP.29/GRB/37 számú jelentésben és Hajdú Sándor készülı magyar beszámolójában. 4. Az l958 évi Genfi Jóváhagyási Egyezmény 4.l Az elıírások helyzete A titkárság kidolgozta és szétosztotta az Egyezményhez csatolt Elıírások 2004.II.11i helyzetét tükrözı TRANS/WP.29/343/Rev.12 számú hivatalos és a 10. számú informális dokumentumot. Az utóbbiban a japán fél bejelentette, hogy márciusban elfogadja a következı elıírásokat: EGB12, 48, 94 (de csak centrális ütközésre) és 104 számú, valamint a készülı kanyar lámpa elıírást is. A holland fél jelezte az EGB41 elıírás elfogadását. A WP ülése során az AC.1ben megszavazásra került elıírás változtatások augusztus 12én lépnek hatályba. 4.2 Már érvényben lévı EGB elıírások módosításának tervezetei 4

5 4.2.1 EGB 3 számú fényvisszaverı prizma elıírás TRANS/WP.29/2004/2 számú dokumentumban foglalt 4 oldalas a prizmákat három osztályba soroló módosítástervezetét a WP.29, mint a 02 sorozatszámú módosítások 9. számú kiegészítését, az AC.1 nek megszavazásra ajánlja EGB13 számú fék elıírás TRANS/WP.29/2004/11 számú dokumentumban foglalt 3 oldalas rugóerıtárolós fék feloldására vonatkozó módosítástervezetét a WP.29, mint a 09 sorozatszámú módosítások 6. számú kiegészítését AC.1nek megszavazásra ajánlja EGB13 számú fék elıírás TRANS/WP.29/2004/12 számú dokumentumban foglalt fél oldalas a fékutasítás optikai átvitelének lehetıségére vonatkozó módosítás tervezetét a WP.29, mint a 09 sorozatszámú módosítások 9 számú kiegészítéséhez főzött 3 számú helyesbítést AC.1nek megszavazásra ajánlja EGB13 számú fék elıírás TRANS/WP.29/2004/13 számú dokumentumban foglalt 4 soros sajtóhiba javítást tartalmazó módosítás tervezetét a WP.29,mint 09 sorozatszámú módosítások7 számú kiegészítéséhez főzött 1 számú helyesbítést AC.1 nek megszavazásra ajánlja EGB13H számú harmonizált fék elıírás TRANS/WP.29/2004/14 számú dokumentumban foglalt fél oldalas a fékutasítás optikai átvitelének lehetıségére utalómódosítás tervezetét a WP.29, mint a 00 sorozatszámú módosítások 2. számú kiegészítésének 1 számú helyesbítését AC.1nek megszavazásra ajánlja EGB30 számú szgk. Gumiabroncs elıírás TRANS/WP.29/2004/15 számú dokumentumban foglalt egy soros sajtóhiba javítást tartalmazómódosítás tervezetét a WP.29,mint a 02 sorozatszámú módosítások10 számú kiegészítéséhez főzött 1 számú helyesbítést AC.1nek megszavazásra ajánlja EGB36 számú nagy autóbusz elıírás TRANS/WP.29/2004/20 számú dokumentumban foglalt 2 oldalas az utas lábfej helyére vonatkozó módosítás tervezetét a WP.29, mint a 03 sorozatszámú módosítások 10 számú kiegészítését AC.1 nek megszavazásra ajánlja EGB37 számú izzólámpa elıírás TRANS/WP.29/2004/3 számú dokumentumban foglalt 20 oldalas halogén égık új adatlapjait tartalmazó módosítás tervezetét a WP.29, mint 03 sorozatszámú módosítások 24. számú kiegészítését AC.1nek megszavazásra ajánlja EGB48 számú világítás beépítésre vonatkozó elıírás TRANS/WP.29/2004/4 számú dokumentumban foglalt 1 oldalas az egyedi és a csoportosított lámpák fogalom meghatározását pontosító módosítás tervezetét a WP.29, mint a 02 sorozatszámú módosításokhoz főzött 9. számú kiegészítést AC.1nek megszavazásra ajánlja EGB48 számú világítás beépítésre vonatkozó elıírás TRANS/WP.29/2004/5 számú dokumentumban foglalt 4 soros terjedelmő csak a francia szöveg sajtóhibáját, kijavító módosítástervezetét a WP.29, mint az eredeti elıírás 2.számú kiegészítéséhez főzött 1. számú helyesbítést AC.1nek megszavazásra ajánlja EGB52 számú kis autóbusz elıírás TRANS/WP.29/20004/21 számú dokumentumban foglalt 4 oldal terjedelmő a lábfej helyére vonatkozómódosítástervezetét a WP.29, mint 01 sorozatszámú módosítások 7 számú kiegészítését AC.1nek megszavazásra ajánlja EGB54 számú tgk. gumiabroncs elıírás TRANS/WP.29/2004/16 számú dokumentumban foglalt 3 oldal terjedelmő újrafutózásra vonatkozó új 9.számú Annexet tartalmazó módosítástervezetét a WP.29, mint az eredeti elıíráshoz főzött 16 számú kiegészítést AC.1nek megszavazásra ajánlja. 5

6 EGB65 számú különleges jelzıfény elıírás TRANS/WP.29/2004/6 számú dokumentumban foglalt 13 oldal terjedelmő borostyánságra (A), vagy kék (B),forgó, villanó (T),rúdszerő l, vagy 2 kategóriájú kivitelre vonatkozó módosítástervezetét a WP.29, mint az eredeti elıíráshoz főzött 4 számú kiegészítést AC.1nek megszavazásra ajánlja EGB98 számú fényszóró gázkisüléses fényforrással tárgyú TRANS/WP.29/2004/7 számú dokumentumban foglalt fél oldal terjedelmő egy további izzószálas égıt is lehetıvé tevı módosítástervezetét a WP.29, mint az eredeti elıíráshoz főzött 5 számú kiegészítést AC.1nek megszavazásra ajánlja EGB99 számú gázkisüléses fényforrás elıírás TRANS/WP.29/2004/8 számú dokumentumban foglalt fél oldal terjedelmő az ultraviola sugárzás képletét helyesbítımódosítástervezetét a WP.29, mint az eredeti elıírás 1. kiegészítéséhez főzött 1.számú helyesbítést AC.1nek megszavazásra ajánlja EGB106 számú mezıgazdasági gumiabroncs elıírás TRANS/WP.29/2004/17 számú dokumentumban foglalt fél oldal terjedelmő a 14,920 jelő abroncs D külsı átmérıjét 1165re helyesbítı módosítástervezetét WP.29,mint az eredeti elıírás 3 számú kiegészítését AC.1nek megszavazásra ajánlja EGB106 számú mezıgazdasági gumiabroncs elıírás TRANS/WP.29/2004/18 számú dokumentumban foglalt fél oldal terjedelmő a sebességi kategóriák táblázatát kiegészítı módosítás tervezetét WP.29, mint az eredeti elıírás 2 számú kiegészítésének 1.számú helyesbítését a téves cím ( harmonizált fék ) kijavításával AC.1nek megszavazásra ajánlja EGB109 számú futózott gumiabroncs (tgk hoz) tárgyú elıírás TRANS/WP.29/2004/19 számú dokumentumban foglalt egy sor terjedelmő sajtóhiba javítást tartalmazó módosítás tervezetét WP.29,mint az eredeti elıíráshoz főzött 2 számú kiegészítést AC.1nek megszavazásra ajánlja EGB112 számú fényszóró (aszimmetrikus izzószálas) tárgyú elıírás TRANS/WP.29/2004/9 számú dokumentumban foglalt fél oldal terjedelmő a fı fényforrás mellett még két másik beépítését is megengedı módosítástervezetét WP.29,mint az eredeti elıíráshoz főzött 4 számú kiegészítést AC.1nek megszavazásra ajánlja EGB113 számú fényszóró (szimmetrikus izzószálas) tárgyú elıírás TRANS/WP.29/2004/10 számú dokumentumban foglalt 9 sor terjedelmő B és C osztályban 12 lux, D osztályban 24 luxot megkövetelı módosítástervezetét WP.29,mint az eredeti elıírás 2 számú kiegészítéséhez főzött 1.számú helyesbítést AC.1nek megszavazásra ajánlja. 4.3 Új elıírások tervezetei Újra elnapolták az alábbi hét új elıírás tervezet szavazásra bocsátását, mivel az EU erre még mindig nincs felkészülve Jogtalan használat (M1 és N1 kat.) TRANS/WP.29/2000/3/Rev Gumiabroncs okozta gördülési zaj TRANS/WP.29/2002/7/Rev.1 TRANS/WP.29/2002/7/Rev.1/Corr.1 TRANS/WP.29/2003/ Belsı berendezési anyagok hıállósága TRANS/WP.29/2002/ Kanyarlámpák TRANS/WP.29/2002/62 TRANS/WP.29/2003/Corr.1 6

7 4.3.5 Kézi vezérlık és visszajelzık jele TRANS/WP.29/2002/67 TRANS/WP.29/2002/67/Rev.1 TRANS/WP.29/2002/67/Rev.1/Corr Teljesítménymérés traktor stb. motorokon TRANS/WP.29/2002/ Főtıberendezések gépjármővekhez TRANS/WP.29/2004/22 TRANS/WP.29/2004/22/Corr Érvényben lévı elıírások olyan módosításai, melyek tárgyalását már többször elnapolták EGB18 számú jogtalan használat elıírás kivéve M1 és N1 kategóriákat (lásd a TRANS/WP.29/2000/18+/Add.1 dokumentumban). A fenti elıírás módosítás megtárgyalását a pont szerinti új elıírás EU által kért elnapolása miatt újra elnapolták EGB67 számú folyékonygáz szerelvények elıírás TRANS/WP.29/2003/39 számú dokumentumban foglalt módosítását a WP.29, mint a 01 sorozatszámú módosításokhoz főzött 2. számú kiegészítés 1. helyesbítését az AC1nek megszavazásra ajánlotta EGB67 számú folyékony gáz szerelvények elıírás TRANS/WP.29/2001/61 számú dokumentumban foglalteurópai egységes töltıcsonkra vonatkozómódosítását a WP.29 mint, a 01 sorozatszámú módosításokhoz főzött 3.számú kiegészítést AC.1nek megszavazásra ajánlja. 4.5 Új elıírástervezetek módosításai A 4.3 szakaszra tekintettel újra elnapolták az alábbi három új elıírástervezet módosításának megtárgyalását: Gépjármővek kanyarlámpái TRANS/WP.29/2003/63 TRANS/WP.29/2003/87/Coor Belsı berendezési anyagok hıállósága TRANS/WP.29/2003/ Kézi vezérlık és visszajelzık megjelölése TRANS/WP.29/2004/23 5. Az évi Genfi Világelıírás Egyezmény 5.1 Az Egyezmény helyzete A 1. számú informális dokumentumban a titkárság felsorolta az egyezményhez március 2 ig csatlakozott 23 államot. Ennek melléklete, valamint az ülés jegyzıkönyv tervezetének TRANS/WP.29/2004/CRP.2/Add.2 számú melléklete tartalmazza a mőszaki világelıírássá /GTR/ kidolgozandó 15 db. téma napra kész helyzetét tükrözı táblázatot, ami magyarul a jelen beszámolónak is melléklete. 5.2 A munkaterv megvalósítása a WP.29nek alárendelt szakértıi munkacsoportok által. A részleteket lásd a Világelıírás Egyezmény AC.3 jelő Végrehajtó Bizottságának 10. ülésérıl készült és a jelen Beszámoló C fejezetét képezı részben. 7

8 Az ETRTO szükségesnek tartaná GTR kidolgozását a gumiabroncsokra vonatkozólag is. Javaslata alátámasztására a következı WP.29 ülésen elıadást kíván tartani. E kérdést illetékességbıl WP.29 az AC.3 hatáskörébe utalta. 6. Az 1997 évi Bécsi Idıszakos vizsgálati Egyezmény. 6.1 Az Egyezmény helyzete A titkárság a 2 számú informális dokumentumban a március 2i helyzetnek megfelelıen felsorolta a 7 csatlakozott államot, valamint az észt, finn, holland, magyar, orosz és román, felek által bejelentett, ellenırzésre és igazolvány / Certificate / kiállítására feljogosított hatóságok nevét és címét. Az orosz fél a határon átlépı jármővek légszennyezı és zaj emissziójának vizsgálatával kapcsolatos a 12. számú informális dokumentumában (elektronikus adatbankra utalóan) elıterjesztett javaslatát hivatalos szám alatt szétosztás után, legközelebb tárgyalják meg. 6.2 Az Egyezmény 11 és 12 cikkelyének módosítása A finn fél az Egyezmény 11. és 12. cikkelyének módosítása végett az AC.4 Adminisztratív bizottság 4.ülésén született megegyezés alapján a következı javaslatot terjesztette az ENSZ fıtitkára elé : A 11. cikkely (g) bekezdése a következıképpen módosul: (g) Valamennyi módosítás hatálybalépési idıpontja 10 cikkely 3 szakasza szerint. A 12 cikkely a következıképpen módosul: A szerzıdı felek által kijelölt és általuk közvetlenül felügyelt szervek, vagy szervezetek, a jelen szerzıdés keretében, akkor végezhetnek idıszakos mőszaki ellenırzéseket valamely másik szerzıdı fél nevében, ha azon szerzıdı fél mely a jármővet forgalomba bocsátotta és az a szerzıdı fél ahol a vizsgálatot el kívánnák végezni, ebben megegyeztek. 6.3 Az Egyezményhez csatolandó 2. számú szabályzat véleményezése (Lásd a TRANS/WP.29/2003/16, TRANS/WP.29/2004/24 számú és az informális 5.számú a német fél által teljesen átdolgozott dokumentumokban). Minthogy a szakértıi munkacsoportokban még folyik a 2. számú szabályzat tervezetének véleményezése, ezt a kérdését a WP.29 majd 2004 júniusában tőzi napirendjére. A WP.29 döntése szerint az AC.4 most elmaradt 5.ülésére 2004.juniusában kerül sor. 7. Gépjármő szerkezetekre vonatkozó R.E.3 jelő Közös Határozatok 7.1 Az R.E.3 jelő Közös Határozat új 17. számú mellékletének tervezete: valamely EGB elıírás korábbi változata követelményeinek kielégítését célzó Nyilatkozat / Declaration / (lásd a TRANS/WP.29/2003/44/Rev.1 dokumentumban). A japán fél a hivatalos Jóváhagyás t igazoló bizonyítvány és a fenti célt szolgáló Nyilatkozat közötti különbség egyértelmővé tételét kérte. Az állásfoglalások kialakítása érdekében a kérdést a WP.29 novemberi ülésére napolták el. 8

9 8. Gépjármő kategóriák, tömegek és méretek egységes meghatározására vonatkozó új R.E.5 jelő Közös Határozat tervezete. (Lásd a TRANS/WP.29/2004/25 számú dokumentumban). Hiányzik többek közt a csuklós jármő és az üres jármő tömegének definíciója. Alkalmazandó e ez a tervezet az EGB elıírásokban is, vagy csak a GTR ekben? WP.29 visszautalta a munkabizottságokhoz, késıbbi újratárgyalás végett. 9. Egyéb kérdések 9.1 A típusjóváhagyás és gyártásegyöntetőségellenırzés egységes végrehajtását célzó elıírások.( TRANS/WP.29/2002/28) Szabványok és elıírások kidolgozási módjára vonatkozó szabályzatok és ajánlások. Nem került új javaslat a napirendre A szövegértelmezési kérdések megoldása. (TRANS/WP.29/2003/100 és TRANS/WP.29/2003/101) A kérdést a júniusi ülésre napolták el Az Egyezményhez csatlakozott szerzıdı felek által alkalmazott Visszahívási rendszerek Az ülés során újabb tájékoztatás a témával kapcsolatban nem hangzott el A jóváhagyással kapcsolatos információcserét szolgáló elektronikus adatbázis megvalósításának lehetısége. Az OICA, az ETRTO és az angol fél a WP.29 honlapjához csatlakozó adatbázisra közös javaslatot készít EGB elıírások módosítási folyamatának szabványosítása (TRANS/WP.29/2003/97 és az OICA 4. számú informális dokumentuma) Az OICA dokumentum hivatalos változata alapján WP.29 júniusban visszatér a TRANS/WP.29/343 számú státus dokumentum és a TRANS/WP.29/620ban tárgyalt WP.29 hatáskör dokumentumot érintı kérdésre. 9.2 A jóváhagyójel módosítása (esetleg elhagyása) (Lásd az informális 3. számú GTB dokumentumban). A GTB a világítóberendezésekre egyszerősített jóváhagyójel használatát javasolta. A javaslatot WP.29 véleményezésre a GRE elé utalta. 9.3 Folyékony és gáznemő tüzelıanyagokra vonatkozó elıírások összehangolása. (inf. 8. és 9. számú ENGVA dok.) Az állásfoglalást a Beszámoló pontja tartalmazza EGB14 és 16 számú övbekötési szilárdságra és az övbekötésre vonatkozó elıírás módosítása (lásd az informális 11. számú orosz dokumentumban). Az 5.3.1, illetıleg szakaszokat érintı módosítási javaslatot GRSPnek adták ki véleményezésre Baleseti események adatainak rögzítése( EDR= Events Data Recorder) (lásd az informális.13.számú francia dokumentumban.) A témát felvették a GRSG munkatervébe kidolgozás végett. 10. A jegyzıkönyv elfogadása. Felolvasás után a WP.29 Világfórum elfogadta a TRANS/WP.29/2004/CRP.1 számú jegyzıkönyvet és mellékleteit. 9

10 B. Az évi Jóváhagyási Egyezmény AC.1 Adminisztratív Bizottságának 26. ülése március 11én 1. Az AC.1 Bizottság megalakítása. Az Egyezményhez csatlakozott 40 állam jelenlévı 31 képviselıjébıl B. Gauvin úr elnökletével megalakult az AC1 Adminisztratív Bizottság. 2. Már érvényben lévı EGB elıírások módosításainak megszavazása AC.1 részérıl. Az AC.1 Bizottság a WP.29 javaslatai alapján az elsı hazai egyeztetı FÓRUM szellemében leadott támogató magyar szavazatokkal is megerısítve az ENSZ fıtitkárához jóváhagyás végett felterjesztésre megszavazta az alábbi EGB elıírások módosításait, melyekrıl a jelen Beszámoló közötti, továbbá a és szakaszai nyújtanak tájékoztatást. Ezek a módosított elıírások a következık: EGB3, 13,13H, 30, 36, 37, 48, 52, 54, 65, 67, 98, 99, 106, 109, 112 és 113 számú elıírások. A Beszámoló pontjában tárgyalt elıírás módosítást nem bocsátották szavazásra. 3. Új EGB elıírások tervezeteinek megszavazása. A Beszámoló 4.3 szakaszában tárgyalt 7 db. új EGB elıírás tervezetét az EU állásfoglalására várva nem bocsátották szavazásra. 10

11 C. Az 1998 évi Genfi Világegyezmény AC.3 Végrehajtó Bizottságának 10. ülése 2004.március 11én Az egyezményhez csatlakozott 22 ország közül 19 ország képviselıje jelenlétében folyt az ülés. 1. Tisztségviselık megválasztása Elnökül 2004 évre M.Fendick /angol)urat, alelnökül K.Wani (japán) és K.Simon (USA) urakat választották meg. 1.2 A jármő kategóriák, tömegek és méretek egységes meghatározására vonatkozó új Közös Határozat.( lásd a TRANS/WP.29/2003/17/Rev.1 és TRANS/WP.29/2004/25 számú dokumentumokban) Az OICA elıadásban hasonlította össze az 1958 évi Egyezményhez csatolt R.E.3 közös határozatokban kidolgozott definíciókat az új O jelő GTRel és a japán, az európai és az USA elıírásokkal. A WP.29 álláspontját lásd a jelen Beszámoló 8. szakaszában. 1.3 A mőszaki Világelıírás jelöltek (GTR) kidolgozásának elırehaladása. A jelen Beszámoló mellékletét képezi az a módosított táblázat, mely a GTRek kidolgozására kiválasztott összesen l5 db téma márciusi helyzetét tükrözi Világító berendezések beépítése. (TRANS/WP.29/AC.3/4) A GTR kidolgozására létrehozott informális munkacsoport a GRE szakértıi munkacsoport következı üléséhez kapcsolódva, Kanada és USA közös tervezetét fogja értékelni Motorkerékpár fékek (TRANS/WP.29/AC.3/3 ) A vonatkozó GTRt kidolgozó informális munkacsoport kanadai vélemény szerint márciusára készíti el tervezetét Személygépkocsi fékek Az angol küldött jelezte, hogy a GTR tervezetét novemberében terjesztik az AC.3 ülése elé.. Problémát okoz a költség/ haszon tényezı kidolgozása. A befejezés 2007re várható. Ez utóbbival az USA nem értett egyet és kérte megfelelı ütemterv kidolgozását a határidı lerövidítése érdekében, amihez segítséget ajánlott fel..ezt Japán és az EU is támogatta. A tikárságot felszólították, hogy tegyék közzé a WP.29 honlapján az összes GTRt kidolgozó informális munkacsoport jelentését Biztonsági üvegek ( lásd a TRANS/WP.29/2004/27 számú dokumentumban) A német fél által módosítva elıterjesztett GTR tervezet nem foglalkozik új üveg anyagokkal (pl.mőanyag),és formája a WP.29 által a TRANS/WP.29/883 ban elfogadott GTR formátumát fogja követni Kézivezérlık és visszajelzık Az USA beszámolt a GTR tervezettel kapcsolatos amerikai észrevételekrıl. 11

12 A GRSG feladata a GTR és az EGB elıírás közti különbségek ellentmondásainak felszámolása. A jövıben kerülni kell különbözı nemzetközi mőszaki elıírások párhuzamos kidolgozását Gyalogosok biztonsága ( lásd a TRANS/WP:29/2004/26 dokumentumot) A témát gondozó EU a téma elindításáról, a fenti számú dokumentumban rövid vázlatot készített, melyet az AC.3 munkacsoport jóváhagyott Gyermekvédı ülések alsó beerısítése A GRSP összehasonlítják az USA vonatkozó elıírását az 1958 évi Jóváhagyási Egyezményhez csatolt EGB44 számú elıíráshoz legutóbb csatolt ISOFIX megoldással. Ennek eredményétıl függıen döntenek a további teendıkrıl Ajtó beerısítı elemek ( lásd a TRANS/WP.29/ 2004/28dokumentumot) Az USA képviselı összehasonlította az EGB11 elıírást az FMVSS206 számú USA szabvánnyal. Kérte, hogy a GRSP 2004 novemberére terjessze elı GTR javaslatát az AC.3 elé, Fejtámaszok Ebben a témában nem terjesztettek elı új dokumentumot Tgk. motor emisszió vizsgálati világciklus /WHDC/ A TRANS/WP.29/2004/29 számú dokumentumban foglalt EU által elıterjesztett GTR tervezetet AC.3 elfogadta, mint világviszonylatú tgk. motor emisszió vizsgálati jóváhagyó ciklus alapját Mkp. emissziót vizsgáló világciklus /WMTC/ Ebben a témában nem terjesztettek elı új dokumentumot Tgk. fedélzeti diagnosztikai rendszer WWHOB Ebben a témában nem terjesztettek elı új dokumentumot Vizsgálati ciklustól független emisszió vizsgálat Ebben a témában nem terjesztettek elı új dokumentumot Nem közúton mozgó gépek részecske kibocsátási vizsgálata Ebben a témában nem terjesztettek elı új dokumentumot. 1.4 Olyan témák, melyekre vonatkozólag vélemény és információcsere folyik, vagy kezdıdik A napirend ,4,7 ig terjedı pontjaiban szereplı gumiabroncs, látómezı, próbabábú oldalütközéshez, ütközı jármővek egymáshoz illeszkedése, intelligens szállítási rendszerek, tüzelıanyag cellák, kis teherkocsik emisszió vizsgálati világciklusa (WLTP) témákban nem terjesztettek elı új dokumentumokat. 1.5 Az Egyezménnyel kapcsolatos jogi és adminisztratív eljárási kérdések Ezt a témát nem tárgyalták. 1.6 Függıben maradt kérdések megoldása. Az elnök emlékeztetett arra, hogy megküldte a szerzıdı felekhez az 1958 évi Egyezménnyel kapcsolatos felelısség ENSZEGB és az ENSZ Jogi Osztálya (OLA) közötti megosztása tárgyában az OLA által írt választ. Erre ezideig csak az USA reflektált. Az AC.3 kéri az ENSZEGB titkárságot, hogy legközelebbi ülésén számoljon be arról, hogy miként tud új felelısségének eleget tenni. 1.7 Egyéb kérdések Egyéb kérdések nem merültek fel. 12

13 D. A beszámolóból kiemelésre érdemes 1. A magyar küldöttség a WP.29 többségével és az EU képviselıjével együtt szavazva támogatta már érvényben lévı EGB elıírások 29 db. módosítását. Ezek a következı számú elıírásokat érintik: EGB 3, 13, 13H, 30, 36, 37, 48, 52, 54, 65, 67, 98, 99, 106, 109, 112 és A magyar fél kezdeményezésére autóbuszok homlokütközése esetére vonatkozó nemzetközi szabályozás kidolgozása kezdıdött el (lásd a Beszámoló 3.4 szakasz (1) bekezdésében) és a szakasz (2) bekezdésében). 3. A WP.29 hozzájárult ahhoz, hogy a magyar fél kezdeményezésére a menetstabilitást növelı elektronikus rendszerekre vonatkozó elıírás kidolgozására a GRRF keretében informális munkacsoport alakuljon (lásd a Beszámoló szakasza (2) bekezdésében). 4. Az évi Bécsi Idıszakos mőszaki felülvizsgálati Egyezmény 11. és 12. cikkelyének módosítását az EU csatlakozás megkönnyítése érdekében a finn fél felterjesztette az ENSZ fıtitkára elé jóváhagyásra. (Lásd a Beszámoló 6.2. szakaszában). 5. A korábban is már többször elnapolt 7 db. új EGB elıírást az EU álláspont késedelme miatt ismét törölték a napirendrıl. (Lásd a Beszámoló 4.3 szakaszában) 6. Valamely korábbi EGB elıírásváltozat követelményeinek megfelelését igazoló Nyilatkozat /Déclaration/ kérdésében még mindig nincs döntés (Lásd a Beszámoló 7.1 szakaszában). Budapest Április 5. Szabó Sándor a Közlekedéstudományi Intézet EU és ENSZEGB Közúti Jármő mőszaki Koordinációs Központ vezetıje Mellékletek: GTR témák táblázata 13

14 Az évi Világegyezmény keretében gépjármővekre vonatkozólag kidolgozandó mőszaki Világelıírások /GTR/ elsı csoportja /15 téma / 1.számú Melléklet: a WP29 Világfórum márciusi 132. ülésérıl szóló magyar Beszámolóhoz WP.29 munka csoport GRE GRRF GRSG A téma megnevezése Világító berendezések beépítése Fékek /motorkerékpárhoz/ Fékek személygépkocsihoz Biztonsági üvegek Vezérlık és visszajelzık jelei Jármőkategóriák méretek, tömegek Informális csoport és elnöke Kanada Kanada Anglia+USA nincs Németország nincs Japán Témagondozó ország /szponzor/ Témát indító Dokumentum TRANS/WP29/ GTR elıkészítı Munka dokumentum TRANS/WP29/ Kanada AC.3/4 GRE/2001/6/Rev.1 Kanada Japán+Anglia Németország Kanada Japán AC.3/3 2004/27 AC.3/2 2003/17/Rev.1 GRSG/2000/8/Rev /25 GRSP Gyalogosok biztonsága Gyermekülés alsó beerısítıi Japán+EU nincs EU 2004/26 Ajtó beerısítık Fejtámaszok USA nincs USA USA AC.3/5 GRSP/2004/9 2004/28 Világciklus tgk.ra /WHDC/ nincs EU 2004/29 GRPE Világciklus mkpra /WMTC/ Fedélzeti diagnosztika tgkhoz (WWHOBD) Cikluson kívüli emisszió mérés Nem közúti mozgó gépek, emissziómérés Német Japán USA EU Németország USA USA EU 2003/103 AC.3/6 AC.3/1 14

15 Kapják: en: Dr.Ruppert László vezérigazgató, KTI Dr.Pál Ernı irodavezetı, KTI Dr.Nagy József fıov.h., FVM Dr.Tóth Zoltán vez. fıtanácsos, KFF Pajor Ákos ov., KKF Pollák Iván tud. fımkts., KTI Hajdú Sándor tud.mkts., KTI Egri István üv.ig., TÜVNord KTI Kft. Bády László fımkts.,tüvnord KTI Kft. Brett Gábor ügyv.h.,tüvnord KTI Kft. Dr. Székács György laborvezetı, GE Hungary Rt. Postán: Dr.Molnár Sándor fıov., GKM Kozma László AUDIHungária Motor Kft. Imre Gyula vezérigazgató, AUTÓKUT Kováts László fıszerkesztı, Autós Élet Zsolnay Tamás fıosztályvezetı, GKM Mazán János HM Mihalek Miklós fıosztályvezetı, KKF Török László, fıosztályvezetı KF Dr.Voith András fıov., Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. Víg Lajos, Magyar Szabványügyi Testület Dr.Kiss Gyızı, Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete Solymos Antal, ov. MEEI Krausz Tibor irodavezetı, Rába Jármőipari Alkatrészgyártó Kft. Brasch József igazgató h., Rába Jármő kft. Beck Lajos fıov.h., Magyar Szabványügyi Testület Dr.Tóth Zoltán mőszaki ig., HUNGAROCAMION Reinitz Zoltán üv.igazgató, AVLAUTÓKUT Mérnöki Kft. Dr. Kismartoni Péter egyetemi adjunktus, BMGE Buri István FVM Mőszaki Intézet Barna Péter osztályvezetı, GKM Pongrácz Károly vezetı fıtanácsos, GKM Reisz György irodavezetı, Volán Egyesülés Fluck Dénes fımérnök, GANZTranselektro Közlekedési Rt. Bibók Zsuzsanna fıosztályvezetı, KVM Várkonyi László fıosztályvezetı, KM Bogdanovits László fıtitkár, Magyar Jármőalkatrész Gyártók Orsz. Szöv. Dr. Körmendy Ágoston üv. Titkár, MGSz Dr. Matolcsy Mátyás fımérnök Grit Pál fıtanácsos, Magyar Mőszaki Bizt. Hiv. Kiss Zoltán MICHELIN Hungária Teherabroncsgyár Rt. Habuda Pál igazgató, NABI Autóbuszipari Rt. Dr. Nagy Vince egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem Görgei Péter mérnök, TÜV RheinlandHungária Kft. 15

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

Az érintett ENSZ-EGB elıírás

Az érintett ENSZ-EGB elıírás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes:

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes: 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ. az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007. november 13-16. között Genfben megtartott

B E S Z Á M OLÓ. az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007. november 13-16. között Genfben megtartott 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ E.K.K. B E S Z Á M OLÓ az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007.

Részletesebben

2. Elfogadtuk a 6. számú, biztonsági üvegekre vonatkozó GTR 1. számú helyesbítését (lásd a beszámoló 14.1 szakaszát)

2. Elfogadtuk a 6. számú, biztonsági üvegekre vonatkozó GTR 1. számú helyesbítését (lásd a beszámoló 14.1 szakaszát) 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU- és ENSZ EGB Jámű-műszaki Koordináció B E S Z Á M OLÓ

Részletesebben

az ENSz keretében mőködı Gépjármő Elıírásokat Összehangoló (WP.29) Világfórum 2005.március 8-11 közt Genfben megtartott 135.

az ENSz keretében mőködı Gépjármő Elıírásokat Összehangoló (WP.29) Világfórum 2005.március 8-11 közt Genfben megtartott 135. 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ ( E.K.K ) B e s z á m o l ó az ENSz keretében mőködı Gépjármő Elıírásokat Összehangoló (WP.29) Világfórum 2005.március

Részletesebben

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ. Az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő- Világfórum november közt Genfben megtartott

B E S Z Á M OLÓ. Az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő- Világfórum november közt Genfben megtartott 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ E.K.K. B E S Z Á M OLÓ Az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő- Világfórum 2005.

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2007. június

Részletesebben

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes:

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes: 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2006. október

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ. - D fejezet: a Beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

B E S Z Á M OLÓ. - D fejezet: a Beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ E.K.K. B E S Z Á M OLÓ Az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő- Világfórum 2005.

Részletesebben

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint:

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint: U T I J E L E N T É S az ENSZ EGB GRPE 50. sz. ülésérıl (2005. május 30. június 3.) Az értekezlet Genfben a Nemzetek Palotájában került megrendezésre. A tárgyaláson a következı országok képviselıi vettek

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı. 17. hazai Egyeztetı Fórumról

E m l é k e z t e t ı. 17. hazai Egyeztetı Fórumról 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı a közúti jármővek nemzetközi mőszaki követelményei tárgyában 2009. június

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes:

B E S Z Á M OLÓ I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes: 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ EKK

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ EKK 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ EKK B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ ( E.K.K.) 6. hazai

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2007.február

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

3. ENSz-EGB beszámolók

3. ENSz-EGB beszámolók 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2006. május 31-én

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2009.

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ E m l é k e z t e t ı az EU és ENSZ-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ (EKK) 3. hazai Egyeztetı Fórumán,

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı. 20. hazai Egyeztetı Fórumról

E m l é k e z t e t ı. 20. hazai Egyeztetı Fórumról 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı a közúti jármővek nemzetközi mőszaki követelményei tárgyában 2010.június

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı (1.változat )

E m l é k e z t e t ı (1.változat ) 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı (1.változat ) az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2007. november

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ. Ez a munka az évi szerzıdés gyökeres átalakítását is szükségessé teszi, hiszen ez eredetileg egész más céllal készült.

B E S Z Á M OLÓ. Ez a munka az évi szerzıdés gyökeres átalakítását is szükségessé teszi, hiszen ez eredetileg egész más céllal készült. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.)

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) BESZÁMOLÓ a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

Az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő- Világfórum november között Genfben megtartott. 140.

Az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő- Világfórum november között Genfben megtartott. 140. 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ E.K.K. B E S Z Á M OLÓ Az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő- Világfórum 2006.

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ E m l é k e z t e t ı az EU és ENSZ-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ (EKK) 4. hazai Egyeztetı Fórumán,

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2008.március

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2008.

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 40. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, szept )

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 40. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, szept ) ÚTIJELENTÉS az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 40. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2004. szept. 23.-24.) Az értekezleten az alábbi országok és szervezetek képviseltették magukat: Amerikai Egyesült

Részletesebben

az ENSz keretében mőködı Gépjármő Elıírásokat Összehangoló (WP.29) Világfórum 2004.november közt Genfben megtartott 134.

az ENSz keretében mőködı Gépjármő Elıírásokat Összehangoló (WP.29) Világfórum 2004.november közt Genfben megtartott 134. Közlekedéstudományi Intézet EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ ( E.K.K ) B e s z á m o l ó az ENSz keretében mőködı Gépjármő Elıírásokat Összehangoló (WP.29) Világfórum 2004.november

Részletesebben

Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl. Összeállította: Szeitl Norbert

Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl. Összeállította: Szeitl Norbert Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl Összeállította: Szeitl Norbert Röviden az ülésrıl A filozófiai viták és a különbözı munkacsoportok beszámolói töltötték ki többségében a rendelkezésre álló idıkeretet. Több

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı. 23. hazai Egyeztetı Fórumról

E m l é k e z t e t ı. 23. hazai Egyeztetı Fórumról Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı a közúti jármővek nemzetközi mőszaki követelményei tárgyában 2011. június

Részletesebben

e) Hidrogén/tüzelıanyagcella meghajtású jármővek (Hydrogen) munkacsoport

e) Hidrogén/tüzelıanyagcella meghajtású jármővek (Hydrogen) munkacsoport U T I J E L E N T É S az ENSZ EGB GRPE (gépjármővek levegıtisztasági és energia kérdéseivel foglalkozó munkacsoport) 49. sz. ülésérıl (2005. január 10-15.) Az értekezlet Genfben a Nemzetek Palotájában

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı. 21. hazai Egyeztetı Fórumról

E m l é k e z t e t ı. 21. hazai Egyeztetı Fórumról 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı a közúti jármővek nemzetközi mőszaki követelményei tárgyában 2010. november

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ

B E S Z Á M OLÓ. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl

Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl Genf, 2010. december 7-10. Összeállította: Szeitl Norbert 1/7. oldal 1. A napirend és a kapcsolódó dokumentumok Napirendi pont az elızetes napirend alapján Elıírás sz. Témakör

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. október 21-24.) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. október 21-24.) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Beszámoló a GRRF 69. ülésérıl

Beszámoló a GRRF 69. ülésérıl Beszámoló a GRRF 69. ülésérıl Genf, 2011. január 31. - február 4. Elnök: Ian Yarnold Department for Transport, Anglia Összeállította: Finszter Ferenc TÜV NORD-KTI KFT 1 I. Napirend 1. A napirend elfogadása

Részletesebben

03/12 2007/11 C,G,J régi 38. Hátsó ködlámpa 00/16 2013/10 B,G,J 39. Sebességmérő műszer 00/05 2002/12 C,G,J 40. Motorkerékpár

03/12 2007/11 C,G,J régi 38. Hátsó ködlámpa 00/16 2013/10 B,G,J 39. Sebességmérő műszer 00/05 2002/12 C,G,J 40. Motorkerékpár Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és Környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU és ENSZEGB Közúti Jármű Koordinációs Központ ENSZ gépjármű

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

A témák és munkaanyagok Internet címe:

A témák és munkaanyagok Internet címe: BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT Committee) Gépjármű előírásokat Összehangoló Világfórum (WP29) Keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármű Műszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében működő Gépjármű előírásokat összehangoló -WP. 29 jelű - Világfórum

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2012. október 2-5) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2012. október 2-5) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı a közúti jármővek nemzetközi mőszaki követelményei tárgyában 2011. március

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU- és ENSZ EGB Jámű-műszaki Koordináció B E S Z Á M OLÓ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, okt.12-15) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, okt.12-15) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.)

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.) ÚTIJELENTÉS az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.) Az értekezleten az alábbi országok és szervezetek képviseltették magukat: Amerikai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2015. máj.4.- 8) Dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2015. máj.4.- 8) Dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az ülés kezdetekor egyhangúlag újraválasztottuk a GRRF elnökét, Ian Yarnold urat (UK).

BESZÁMOLÓ. Az ülés kezdetekor egyhangúlag újraválasztottuk a GRRF elnökét, Ian Yarnold urat (UK). BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (TRANS) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP29) keretében mőködı Fék- és Futómő Szakértıi Csoport (GRRF) 56. ülésérıl (Genf,

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármű Műszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében működő Gépjármű előírásokat összehangoló -WP. 29 jelű - Világfórum

Részletesebben

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni?

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni? J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. november 13-án az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nyilvános ülésén Jelen vannak: Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke Hirka Tamás bizottsági tag Hrabovszki György

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. október 8-11) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. október 8-11) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2005. október 11-14) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2005. október 11-14) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU- és ENSZ EGB Jámű-műszaki Koordináció B E S Z Á M OLÓ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2004. ápr. 19-23) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2004. ápr. 19-23) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /../2007. A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2007.(...) GKM- KvVM együttes rendelete a nem

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. május 5-9) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. május 5-9) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 17-20) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 17-20) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármű Műszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében működő Gépjármű előírásokat összehangoló -WP. 29 jelű - Világfórum

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2006. április 23-28) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2006. április 23-28) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

JELENTÉS. Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor dr. Szoboszlay Miklós

JELENTÉS. Egri István Pollák Iván Pongrácz Károly Schuchtár Endre Szabó Sándor dr. Szoboszlay Miklós JELENTÉS A jelentés készítıjének intézménye TÜV NORD-KTI Kft (GKM Közúti Közlekedési Fıosztály) A jelentés készítıjének neve és Brett Gábor elérhetısége brett@tuvnord.hu, tel.:371-5950, 06-30-9522-915,

Részletesebben

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Dr. Szabadkai

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét.

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét. A Nyíregyházi Fıiskola Érdekegyeztetı Tanácsának mőködési rendje I. Az Érdekegyeztetı Tanács megalakulása, célja, hatásköre 1.1. A többszörösen módosított 1993. évi LXXX. felsıoktatási törvény (Ftv.) 112..

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állami vezetőinek hivatalos utazásai június május 20-ig

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állami vezetőinek hivatalos utazásai június május 20-ig Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állami vezetőinek hivatalos utazásai 2014. június 06-2015. május 20-ig A táblázatban szereplő tételek csak az elszámolt és lezárt utakat tartalmazzák. Utazás Napidíj költsége

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről

Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről TÜV NORD-KTI KFT Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről Genf, 2013.február 19-22. Elnök: Mr. Bernard FROST Department for Transport, Anglia Összeállította: Finszter Ferenc 1

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben