B E S Z Á M OLÓ. Az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő- Világfórum november közt Genfben megtartott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M OLÓ. Az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő- Világfórum november közt Genfben megtartott"

Átírás

1 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ E.K.K. B E S Z Á M OLÓ Az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő- Világfórum november közt Genfben megtartott 137. ülésszakáról A jelen beszámoló az ülésszak alatt megtartott alábbi ülésekrıl szól: - A fejezet: a WP.29 Világfórum 137.ülésérıl - B fejezet: az 1958 évi Genfi Jóváhagyási Egyezmény AC.1 jelő Adminisztratív Bizottságának 2005.november 16-i 31.ülésérıl. - C fejezet az 1998 évi Genfi Világegyezmény AC.3 jelő Végrehajtó-bizottságának 2005.novemberi 17-i 15.ülésérıl. - D fejezet: a Beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. A Közlekedésbiztonság, az energiatakarékosság és a környezetvédelem növelését szolgáló ülésszakról szóló jelen beszámolót az E.K.K. Központnak az ülésszakon résztvevı vezetıje terjeszti elı. A Gépjármő elıírásokat összehangoló WP.29 jelő Világfórum 137. ülésszakát elıkészítı hatodik, hazai tájékoztató és álláspont Egyeztetı Fórum megrendezésére, 2005.október 19- én került sor a KTI-ben (lásd a vonatkozó emlékeztetıt). A WP.29 Világfórum 137.ülésszakán a következı 35 ország kormánya képviseltette magát:anglia, Ausztrália,Bulgária, Csehország, Dánia, Délafrika, Észtország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, India, Indonézia, Írország, Japán, Kanada, Kínai Népköztársaság, Koreai Köztársaság, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Macedónia, Németország, Norvégia, Olaszország, Orosz Föderáció, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia-Montenegró, Szlovákia, Törökország, Ukrajna és az USA. Az ülésszakon részvettek még a következı nemzetközi szervezetek képviselıi is: Európai Unió (EU), Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO), Gépjármőgyártók Nemzetközi Szervezete (OICA), Motorkerékpárgyártók Nemzetközi szövetsége (IMMA), A Gépjármőipart Szerelvényekkel és Alkatrészekkel ellátók Európai szövetsége (CLEPA) 1.), Európai Gumiabroncs és Kerékpántgyártók Mőszaki szervezete (ETRTO), 1952 évi Brüsszeli Munkabizottság (GTB), Nemzetközi Fogyasztóvédelem (CI),Európai Folyékonygáz Szövetség (AEGLP), Európai Motorkerékpár Társulatok Szövetsége (FEMA)Szakértık és Tanácsadók Nemzetközi Szövetsége (CIDADEC), Autómérnökök Társasága (SAE), Az Emissziót Katalizátorral szabályozók Szövetsége (AECC/CEFIC), Az Autó és a Társadalom alapítvány (FIA alapítvány). 1.)Egyúttal a MEMA (Motor és Szerelvénygyártók Szövetsége) és a JAPIA (Japán Autó Alkatrészgyártók Szövetsége) képviselıje is

2 2 A. A WP.29 Világfórum 137. ülésszaka Megnyitó José Capel Ferrer úr az ENSz-EGB Közlekedési fıosztályának igazgatója utalt arra,hogy Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyőlése 2005 október 26-án határozatot fogadott el a közúti közlekedésbiztonság világviszonylatú növelése tárgyában. Az EGB-WP.1 közlekedésbiztonsági munkacsoport javaslatára 2007 április közt Közúti Biztonsági Hetet rendeznek a közúti közlekedésben résztvevı fiatalok védelmében. Ehhez, a WP.29-Világfórum közremőködését kérte. f A fıigazgató üdvözölte Indonézia küldötteit, akik elıször vesznek részt a WP.29 ülésén. A WP.1 munkacsoport néhai elnöke B.Perisset úr elhunytáról 1 perces felállással emlékezett meg a WP.29 Világfórum. India küldöttsége jelezte az 1958 évi Jóváhagyási Egyezményhez csatlakozási szándékukat.. 1. A napirend elfogadása A WP.29 Világfórum a jelen beszámolóban részletezett kisebb módosításokkal és kiegészítésekkel (lásd az A fejezet 3.1 pontjában), elfogadta a TRASNS/WP.29/1046 számú napirendet. 2.) 2. Tisztségviselık megválasztása A WP.29 Világfórum 2006 évre elnökül B.Gauvin urat (Franciaország), míg alelnökül B.Kisulenko urat (Orosz Föderáció) választotta meg. 3. A WP.29 Világfórum tevékenységének koordinálása 3.1 Jelentés a WP.29 munkáját irányító AC.2 Bizottság 2005.november 14-i 89.ülésérıl - minthogy a napirend 5.3.1, 5.3.2, és pontjaiban szereplı négy új EGB elıírás megszavazására az EU képviselı még nem kapott felhatalmazást, ezért ezek tárgyalását elnapolták; - azonos okból, ugyancsak elnapolták az és napirendi pontokban szereplı két elıírás-módosítás vitáját is; - a látómezıre vonatkozó, WP jelő EU dokumentumot, a titkárság a következı ülésre hivatalos dokumentummá alakítja; 2.) A jelen beszámolóban idézett munka és informális dokumentumok letölthetık az internetrıl angol,francia és orosz nyelven a következı helyrıl:

3 3 - az elıírások értelmezése kérdésében 2005.november 17-én délutánra informális ülést hívtak össze; március 7-10 közt a WP.29 következı138. ülésen a most elnapolt négy új EGB elıírás és 29 db. elıírás módosítás kerül napirendre. - a mostani ülésen 7 és 9.4 napirendi pontok alatt elnapolt kérdések megvitatására összevontan a következı címen kerül sor: : Véleménycsere a kidolgozott mőszaki világelıírások nemzeti jogrendbe iktatási eljárására vonatkozólag. - japán kezdeményezésre, új 9.5 napirendi pontként tárgyalásra kerül az EGB-94 számú homlokütközésre vonatkozó elıírás; - a jóváhagyásokkal kapcsolatos adatbázis létrehozása tárgyában a titkárság kérdıívet küld a szerzıdı felekhez; - az 1998 évi Világegyezmény 7.4 cikkelye értelmében az Ajtó beerısítık és ajtózárak tárgyú l. számú GTR vonatkozásában 2006.január 18-ig, míg a Motorkerékpár emissziót vizsgáló ciklus tárgyú 2. számú GTR vonatkozásában augusztus 22-ig kell a GTR-ek hazai jogrendbe bevezetésérıl az ENSz Fıtitkárának jelentést tenni; Ezt az EU kezdeményezi a tagállamok nevében. (lásd az ülés jegyzıkönyvtervezetének 14. pontjában és a Beszámoló C fejezete 3.7 szakaszában). - minthogy az EU csatlakozása az 1997 évi idıszakos vizsgálati Egyezményhez rövidesen várható, az AC.2 bizottság úgy döntött, hogy a jelen ülésszak alatt az AC.4 Végrehajtóbizottság ne ülésezzen; számú új napirendi pont keretében az USA képviselıje fog elıadást tartani a gépjármővek fogyasztását korlátozó távlati program tárgyában. 3.2 A WP.29 munkaterve A WP.29 elfogadta a TRANS/WP.29/2005/1/Rev.2 dokumentumban foglalt és a szakértıi munkacsoportok szerint részletezett munkatervet, az pontba beiktatva az adaptív mellsı világításra vonatkozó, tévedésbıl kimaradt új elıírást. 3.3 A közti évekre vonatkozó munkaterv és a 2006 évi naptári ülésrend. A WP.29elfogadta a TRANS/WP.29/2005/96 számú dokumentumban foglalt távlati munkatervet és az 2006 évre vonatkozó naptári ülésrendet. (Az utóbbit lásd a jelen beszámoló 1.számú mellékleteként). Ezeket a Belsı Szállítási bizottság (ITC) elé terjesztik. 3.4 Intelligens szállítási rendszerek (ITS) Az ITS témát mővelı informális munkacsoport 2005.november 18-án tartotta meg 11.ülését a WP számú informális dokumentumban foglalt napirend szerint. Két elıadás hangzott el:az IHRA és a CLEPA részérıl Az elıadások az Interneten a WP.29 honlapján megtalálhatók.

4 4 4. A WP.29 alá rendelt szakértıi munkacsoportok jelentéseinek értékelése. (a magyar jelentéseket lásd a honlapon) 4.1 GRE világítási szakértıi munkacsoport 2005.április 5-8 közt Genfben megtartott 54.ülésérıl készített TRANS/WP.29/GRE/54 számú írásbeli jelentést - miután errıl az ülésrıl a munkacsoport elnöke a WP.29 elızı ülésén szóban már beszámolt - a W.29 jóváhagyta (részletesebben lásd Bády László szakértı magyar nyelvő jelentésében). 4.2 GRSG általános biztonság szakértıi munkacsoport 2005.április közt Genfben megtartott 88.ülésérıl készített TRANS/WP.29/GRSG/ 67 számú írásbeli jelentést miután errıl az ülésrıl a munkacsoport elnöke a WP.29 elızı ülésén szóban már beszámolt a WP.29 jóváhagyta (részletesebben lásd Dr. Matolcsy Mátyás szakértı magyar nyelvő jelentésében). 4.3 GRSP passzív biztonság szakértıi munkacsoport 2005.május közt Genfben megtartott 37. ülésérıl készített TRANS/WP.29/GRSP/37 számú írásbeli jelentést miután errıl az ülésrıl a munkacsoport elnöke a WP.29 elızı ülésén szóban már beszámolt a WP.29 jóváhagyta (részletesebben lásd Bády László szakértı magyar nyelvő jelentésében). 4.4 GRPE légszennyezés szakértıi munkacsoport 2005.május 31-június 3 közt Genfben megtartott 50. ülésérıl készített TRANS/WP.29/GRPE/50 számú írásbeli jelentés miután errıl az ülésrıl a munkacsoport elnöke a WP.29 elızı ülésén szóban már beszámolt a WP.29 jóváhagyta (részletesebben lásd Pollák Iván szakértı magyar nyelvő jelentésében). 4.5 A legutóbbi szakértıi munkacsoport ülések elnökeinek szóbeli beszámolói GRB zaj szakértıi munkacsoport 2005.szeptemben 5-7 közt Genfben megtartott 42.ülésérıl D.Meyer úr, a munkacsoport elnöke szóbeli beszámolót tartott. Ezen az ülésen magyar szakértı nem vett részt. - a GRB elnökének kérésére WP.29 hozzájárult ahhoz, hogy az EGB-51 számú zaj elıírás módosítására informális munkacsoport alakuljon; - a GRB új zajmérési módszert dolgozott ki,amit a 2006 márciusi WP.29 ülés elé terjesztenek. Az EGB-51 elıírás új változata új zaj határértékeket és kiegészítı zaj követelményeket fog tartalmazni. - az USA képviselıje szerint, az új határértékek kötelezıek, tehát nem fakultativok legyenek. Az EU vonatkozó álláspontja a márciusi ülésre várható. - a GRB, az EGB-117 számú Gumiabroncs- zaj elıírás keretében, fakultatív követelményeket dolgozott ki a gumiabroncsok nedves útfelületen tapadására vonatkozólag. Ezt az EU tagállamaira kötelezıvé teheti. Az ilyen jóváhagyást ugyanaz a hatóság adhatja ki, mely a gumiabroncs-zajra vonatkozót kiadta. - A GRB elnöke engedélyt kért arra, hogy a jármőzajra vonatkozó GTR kidolgozására informális munkacsoport alakulhasson. - a évre a GRB elnökéül újra D.Meyer urat (Németország) választották meg.

5 GRRF fék szakértıi munkacsoport 2005 szeptember közt Genfben megtartott 58.ülésérıl I.Yarnold úr (Anglia), a munkacsoport elnöke tartott szóbeli beszámolót. (Részletesebben lásd Brett Gábor szakértı magyar nyelvő jelentésében.) - Az EGB-13 számú elıírásból hatálya alól kikerül az M1 ( személygépkocsi) kategória. Ugyanakkor a bar mértékegység helyett- magyar kezdeményezésre kpa kerül alkalmazásra. - a tehergépkocsik menetstabilizáló rendszereire (ESP) vonatkozó követelmények ellenırzéséhez számítógépes szimulációs módszert dolgoztak ki. - a gumiabroncsok nedves útfelületen tapadásának vizsgálata tekintetében a WP.29, a GRB által az EGB-117 számú gumiabroncs-zaj elıírás keretében javasolt, eljárást támogatja (lásd fentebb); - a motorkerékpárok és a személygépkocsik fékjeire vonatkozó GTR-ek kidolgozása megfelelıen halad, miközben megvitatták az opciók kérdését is. Azonban a gumiabroncs GTR vonatkozásában még nincs elırehaladás; - Az EGB elıírások hatályára vonatkozó tevékenység, az EU észrevételek figyelembe vételével rövidesen lezárul; - a évre a GRRF elnökéül újra választották I.Yarnold urat GRE világítás szakértıi munkacsoport 2005.október 3-7 közt Genfben megtartott 55.ülésérıl M.Gorzkovszky úr (Kanada) a munkacsoport elnöke tartott szóbeli beszámolót.részleteiben lásd Bády László magyar szakértı jelentésében. - a következı WP.29 ülés elé 10 db EGB elıírás módosítását terjesztenek elı, - a GRE állásfoglalást vár a TRANBS/WP,29/2005/94 számú munkadokumentumban felvetett opciók kérdésében; - a világítóberendezések tárgyú GTR készítéséhez szponzoráló állam jelentkezését várja; - a évre a GRE elnökéül újra választották M.Gorzkovszky urat GRSG általános biztonság szakértıi munkacsoport 2005.október közt Genfben megtartott 89.ülésérıl A.Erario úr (Olaszország) a munkacsoport elnöke tartott szóbeli beszámolót. (Részletesen lásd Dr.Matolcsy Mátyás magyar szakértı jelentésében.) - a GRSG elfogadta az autóbusz felépítmények szilárdságára vonatkozó EGB-66 számú elıírás hatályának kiterjesztésére létrehozott informális munkacsoport mandátumát; - a munkacsoport elfogadta az EGB-107 számú összevont autóbusz elıírás 02 sorozatszámú módosításait; - az EGB-97 riasztók és EGB-116 jogtalan használat elıírásokban az indításgátló késedelmi idejének csökkentése és külön akkumlátor használatának engedélyezése tárgyában döntés született; - pontosították az EGB-35,60,61 és 62 számú elıírások hatályát. - a kézi-vezérlık és visszajelzık elhelyezése és megjelölése tárgyú elıírás tervezet hatálybaléptetése vonatkozásában is állásfoglalás született,

6 6 - a biztonsági üvegekre vonatkozó GTR ben alkalmazandó megjelölések vonatkozásában az AC.3 Bizottság eligazítását várják, - a évre a GRSG elnökéül A.Erario urat, alelnökéül Dr M..Matolcsy urat újra választották. 5. Az 1958 évi Genfi Jóváhagyási Egyezmény 5.1 Az Egyezmény és a hozzá csatolt elıírások helyzete A titkárság elkészítette az egyezményhez csatlakozott 44 állam jóváhagyó hatóságaira, vizsgáló állomásaira és az elıírásokhoz csatlakozásuk idıpontjára, valamint az egyezményhez csatolt elıírások 2005.november 11-i helyzetére vonatkozó TRANS/WP.29/343/Rev.13/Amend.2 számú dokumentumot. Eszerint az AC.1 által 2005 márciusában elfogadott EGB elıírás-módosítások 2005.november 9- én lépnek hatályba. A dokumentumban 7/C magyar vizsgáló szervezetként az AUTÓKUT Mérnöki Kft (AUTÓKUT Engineering Ltd) Csóka u 7-13 H-1115 Budapest került megjelölésre. (A címzés késıbb JÁFI-AUTÓKUT-ra fog módosulni. A házszám megjelölés helyesen: 7-9 ). 5.2 Érvényben lévı EGB elıírások módosításának tervezetei EGB- 4 számú hátsó rendszámtábla elıírás TRANS/WP.29/2005/59 számú dokumentumban foglalt 3 soros, a névleges feszültségre és teljesítményre vonatkozó módosítását, a WP.29 mint az elıírás 11 számú kiegészítését, az AC.1-nek EGB- 5 számú sajtolt burás fényszóró elıírás, TRANSTWP.29/2005/60 számú dokumentumban foglalt fél oldalas, a színre, tápfeszültségre és teljesítményre vonatkozó, módosítását, a WP.29 mint a 02 sorozatszámú módosításokhoz főzött 5 számú kiegészítést, az ASC.1-nek EGB- 6 számú irányjelzı elıírás, TRANS/WP.29/2005/61 számú dokumentumban foglalt 3 soros,a névleges feszültségre és teljesítményre vonatkozó módosítását, a WP.29,mint a 011 sorozatú módosításokhoz főzött 13 kiegészítést,az AC.1-nek EGB- 7 számú féklámpa elıírás,trans/wp.29/2005/62 számú dokumentumban foglalt fél oldalas, a névleges feszültségre és teljesítményre, valamint a színre vonatkozó módosítását,a WP.29,mint a 02 sorozatszámú módosításokhoz főzött 10 számú kiegészítést, az AC.1-nek EGB-14 számú övbekötés elıírás,trans/wp.29/2005/83 számú dokumentumban foglalt egy soros,a pont törlésére vonatkozó módosítását, a WP.29, mint az elıírás 3. felülvizsgált változatának helyesbítését, az AC.1-nek EGB-14 számú övbekötés elıírás, TRANS/WP.29/2005/84 számú dokumentumban foglalt másfél oldalas,a felsı bekötési mezıre vonatkozó módosítását, a WP.29,mint a 06 sorozatszámú módosításokhoz főzött 3 számú helyesbítést, az AC.1-nek EGB-16 számú biztonságiöv elıírás, TRANS/WP.29/2005/85 számú dokumentumban foglalt három soros, az Isofix (gyermekvédı beerısítés) tömegére vonatkozó módosítását a WP.29, mint a 04 sorozatú módosításokhoz főzött 15 számú kiegészítés 4 számú helyesbítését, az AC.1-nek

7 EGB-19 számú mellsı ködfényszóró elıírás TRANS/WP.29/2005/63 számú dokumentumban foglalt fél oldalas, a fény színére vonatkozó módosítását a WP.29,mint a 02 sorozatszámú módosításokhoz főzött 10 számú kiegészítést, az AC.1-nek EGB-23 számú tolatólámpára elıírás TRANS/WP.29/2005/64 számú dokumentumban foglalt két soros, a tápfeszültségre és teljesítményre vonatkozó módosítását a WP.29, mint az elıírás 12 számú kiegészítését,,az AC.1-nek EGB-31 számú halogén fényszóró elıírás TRANS/WP.29/2005/65 számú dokumentumban foglalt fél oldalas,a fehér színre vonatkozó módosítását a WP.29, mint a 02 sorozatszámú módosításokhoz főzött 5 számú kiegészítést az AC.1-nek GB-37 számú izzószálas égık elıírás TRANS/WP.29/2005/66 számú dokumentumban foglalt másfél oldalas, a fehér és borostyánsárga színre vonatkozó módosítását a WP.29, mint a 03 sorozatszámú módosítások 26 számú kiegészítését az AC.1-nek EGB-38 számú hátsó ködlámpa elıírás TRANS/WP.29/2005/87 számú dokumentumban foglalt három soros, a névleges feszültségre és teljesítményre vonatkozó módosítását a WP.29, mint az elıíráshoz főzött 11 számú kiegészítést, az AC.1-nek EGB- 44 számú gyermekvédı elıírás TRANS/WP.29/2005/86 számú dokumentumban foglalt 8 oldalas, a gyorsításos,vagy lassításos vizsgálati módszer pontosítására vonatkozó módosítását a WP.29, mint az elıírás 04 sorozatszámú módosításához főzött 1 számú kiegészítést, az AC.1-nek EGB-48 számú világítás beépítési elıírás TRANS/WP.29/2005/68 számú dokumentumban foglalt egy oldalas, kisebb szövegmódosításokat a WP.29,mint a 02 sorozatszámú módosításokhoz főzött 13 kiegészítést az AC.1-nek megszavazásra ajánlja EGB-50 számú mkp. fék és irányjelzı elıírás TRANS/WP.29/2005/69 számú dokumentumban foglalt féloldalas, a tápfeszültségre, teljesítményre és színre vonatkozó módosítását a WP.29, mint az elıíráshoz főzött 9 számú kiegészítést az AC.1-nek EGB - 53 számú mkp. világítás beépítés elıírás TRANS/WP.29/2005/70 számú dokumentumban foglalt öt soros,a mellsı ködlámpa fehér és a hátsó ködlámpa vörös színére vonatkozó módosítását a WP.29,mint a 01 sorozatszám,ú módosításokhoz főzött 6 számú kiegészítést az AC.1-nek EGB -77 számú parkolólámpa elıírás TRANS/WP.29/2005/71 számú dokumentumban foglalt 3 soros, a tápfeszültségre és teljesítményre vonatkozó módosítását a WP.29,mint az elıíráshoz főzött 9 számú kiegészítést az AC.1-nek EGB - 87 számú nappalilámpa elıírás TRANS/WP.29/2005/72 számú dokumentumban foglalt 3 soros, a tápfeszültségre és teljesítményre vonatkozó módosítását a WP.29,mint az elıíráshoz főzött 7 számú kiegészítést az AC.1-nek

8 EGB- 87 számú nappalilámpa elıírás TRANS/WP.29/2005/73 számú dokumentumban foglalt fél oldalas, a vizsgálati módszerre vonatkozó módosítását a WP.29,mint az elıírás 1 számú felülvizsgált változatának helyesbítését az AC.1-nek EGB- 91 számú oldalsó helyzetjelzı elıírás TRANS/WP.29/2005/74 számú dokumentumban foglalt 3 soros, a tápfeszültségre és teljesítményre vonatkozó módosítását a WP.29, mint az elıírás 8 számú kiegészítését az AC.1-nek EGB- 95 számú oldalról ütközés védelem elıírás TRANS/WP.29/2005/87 számú dokumentumban foglalt, egy soros sajtóhibára vonatkozó módosítását a WP.29, mint a 02 sorozatszámú módosításokhoz főzött 1 számú helyesbítést az AC.1-nek EGB- 98 számú gázkisüléses fényszóró elıírás TRANS/WP.29/2005/75 számú dokumentumban foglalt hat soros, több darab beépíthetıségére vonatkozó módosítását a WP.29, mint az elıíráshoz főzött 6.számú kiegészítést, az AC.1-nek megszavazásra ajánlja EGB- 99 számú gázkisüléses fényforrás elıírás TRANS/WP.29/2005/76 számú dokumentumban foglalt fél oldalas, méret tőrésekre vonatkozó módosítását a WP.29, mint az elıírás 2 számú kiegészítésének helyesbítését az AC1-nek megszavazásra ajánlja EGB -99 számú gázkisüléses fényforrás elıírás TRANS/WP.29/2005/77 számú dokumentumban foglalt egy oldalas, a megjelölésre,a megvilágításra és a fény színére vonatkozó módosításait a WP.29, mint az elıíráshoz főzött 3 számú kiegészítést az AC.1-nek EGB-110 számú földgáz szerelvények elıírás TRANS/WP.29/2005/89 számú dokumentumban foglalt hat soros, a palack négy évenkénti ellenırzésére vonatkozó módosítását a WP.29, mint az elıíráshoz főzött 4 számú kiegészítést az AC.1-nek EGB-112 számú aszimmetrikus fényszóró elıírás TRANS/WP.29/ 2005/78 számú dokumentumban foglalt hat soros, több fényforrást engedélyezı módosítását a WP.29, mint az elıíráshoz főzött 5 számú kiegészítést az AC.1-nek EGB-113 számú szimmetrikus fényszóró elıírás TRANS/WP.29/2005/79 számú dokumentumban foglalt 7 soros, a megvilágítást lux-ban meghatározó módosítását a WP.29, mint az elıírás 2 számú kiegészítéséhez főzött 2 számú helyesbítést az AC.1- nek EGB-115 számú utólagos folyékony és földgázüzemi szerelvények elıírás TRANS/WP.29/2005/90 számú dokumentumban foglalt három oldalas, az emisszióra vonatkozó módosítását a WP.29,mint az elıíráshoz főzött 1 számú kiegészítés 1 számú helyesbítését az AC.1-nek EGB-116 számú jogtalan használat elıírás TRANS/WP.29/2005/80 számú dokumentumban foglalt két soros, sajtóhibára vonatkozó módosítását a WP.29,mint az elıírás 1 számú helyesbítését az AC.1-nek EGB-122 számú főtıberendezés elıírás TRANS/WP.29/2005/19 és /81 számú dokumentumban foglalt, az Annexe 8-ra vonatkozó módosítását a WP.29, mint az elıírás 1.számú helyesbítését az AC.1-nek

9 EGB- 67 számú folyékonygáz szerelvények elıírás TRANS/WP.29/2005/91 számú dokumentumban foglalt 7 soros, csak az orosz nyelvő szöveget érintı módosítását a WP.29, mint a 01 sorozatszámú módosításokhoz főzött 2 szám,ú kiegészítés 2 számú helyesbítését az AC.1-nek EGB-121 számú megjelölı szimbólumok elıírás TRANS/WP.29/2005/23 számú dokumentumban foglalt 9 soros, három szakaszt érintı módosítását a WP.29,mint az elıírás 1 számú helyesbítését az AC.1-nek EGB- 92 számú helyettesítı hangtompító elıírás TRANS/WP.29/2005/104 számú dokumentumban foglalt 6 soros módosítást WP.29 nem javasolta az AC.1-nek megszavazásra, hanem kiadta véleményezésre az GRB és GRPE szakértıi munkacsoportoknak. 5.3 Új elıírások tervezetei Adaptív mellsı világítórendszer A TRANS/WP.29/2005/102 számú dokumentumban foglalt, 76 oldalas új elıírás vitáját EU felhatalmazás hiányában elnapolták Személygépkocsi keréktárcsák A TRANS/WP.29/2005/46 számú dokumentumban foglalt, 35 oldalas új elıírás vitáját EU felhatalmazás hiányában elnapolták Vezetı látómezeje A TRANS/WP.29/2005/82 számú dokumentumban foglalt, 34 oldalas új elıírás vitáját EU felhatalmazás hiányában elnapolták Csomagok okozta sérülés elleni védelem A TRANS/WP.29/2006/88 számú dokumentumban foglalt,17 oldalas új elıírás vitáját EU felhatalmazás hiányában elnapolták. 5.4 Az új adaptív világítórendszerre vonatkozó elıírással kapcsolatos elıírásmódosítások EGB-45 számú fényszórótörlı elıírás TRANS/WP.29/2005/29 és Corr.1 számú dokumentumban foglalt módosításának vitáját az pontra tekintettel szintén elnapolták EGB-48 számú világítás beépítésre vonatkozó elıírás TRANS/WP.29/2005/103 számú dokumentumban foglalt módosításának vitáját az pontra tekintettel szintén elnapolták. 6. Az 1998 évi Genfi Világelıírás Egyezmény 6.1 Az Egyezmény helyzete A WP /Rev.1 számú dokumentum tartalmazza az Egyezményhez csatlakozott 25 ország felsorolását. Legutóbb 2005.XI.15-én Luxemburg is csatlakozott az Egyezményhez. A jelenleg kidolgozás alatt álló 15 világelıírás helyzetét tükrözı táblázat a Beszámoló 2.számú mellékletét képezi.

10 10 A titkárság által összeállított WP számú informális dokumentum tükrözi a GTR-ek (jelenleg 2 db) nyilvántartását,a nemzeti jogrendbe bevezetésükre vonatkozó notifikációkat, továbbá a GTR jelöltek győjteményét. 6.2 Új mőszaki világelıírás (GTR) tervezetek jóváhagyása GTR tervezetet jelenleg nem bocsátottak megszavazásra. 6.3 A mőszaki világelıírás jelöltek győjteményébe ( Compendium ) szánt mőszaki elıírások. A Compendiumba szánt 5 db USA elıírás kérdését az AC.3 Végrehajtóbizottság értékeli. Lásd a jelen Beszámoló C fejezetének 2. szakaszában. 6.4 Az 1998 évi Világelıírás Egyezmény munkatervének megvalósítása a WP.29-nek alárendelt szakértıi munkacsoportok által. GTR-ek szakértıi csoportok általi kidolgozásának helyzetét az AC.3 Végrehajtóbizottság értékeli a jelen Beszámoló C fejezetének 3 szakasza szerint. 7. Az elfogadott Mőszaki Világelıírások (GTR) beiktatása a szerzıdı felek nemzeti jogrendjébe.( TRANS/WP.29/2005/53 és WP ) WP.29 ezen kérdés mai megvitatását elnapolta. Legközelebb a 7 és 9.4 napirendi pontokat összevonva a következı címen fogják megvitatni: Véleménycsere a kidolgozott mőszaki világelıírások nemzeti jogrendbe iktatási eljárására vonatkozólag. (Lásd még a Beszámoló A fejezete 3.1 szakasz /5/ bekezdését és a C fejezet 3.7 szakaszát is). A WP.29 az EU,az USA és Japán tájékoztatást várja 2006-ban, a GTR-ek tervezett beiktatási eljárásra vonatkozólag. Ilyen tájékoztatást ajánlott fel az Orosz Föderáció is. 8. Az 1997 évi Bécsi Idıszakos vizsgálati Egyezmény 8.1 Az Egyezmény helyzete A WP /Rev.1 tartalmazza a csatlakozott országok felsorolását. A legutóbb csatlakozott Belorussziával és Albániával most 9 tagja ennek az Egyezménynek. Az EU képviselı bejelentette hogy az EU csatlakozás elıkészítése végsı stádiumába érkezett. 8.2 Az Egyezmény pontosítása a nemzetközi ellenırzésrıl szóló bizonyítvány (Certificate) tekintetében.(trans/wp.29/2005/51) A magyar delegátus megismételte az egy év alatti jármővek bizonyítványával kapcsolatos értelmezési véleményeltérések tisztázására vonatkozó kérését. A WP.29 úgy döntött,hogy a 2006 márciusi ülésszak alatt ülésezı AC.4 Adminisztratív Bizottság fogja ezt a kérdést megvizsgálni.

11 11 Megjegyzem,hogy a holland fél ( és az általa megkérdezett finn, észt, orosz, román és bulgár felek ) szerint az olyan országban regisztrált egy év alatti kocsihoz, mely ország az EGB elıírásokat alkalmazza nem kell Certificat. Ezt a véleményt tükrözte az ülésszak alatt tartott nem hivatalos beszélgetés is. A 2006 márciusi AC.4 ülésén az orosz fél TRANS/WP.29/2004/46 számú dokumentuma is megvitatásra kerül. A dán fél jelezte,hogy egy szóló pótkocsi fékjeinek idıszakos minısítése problematikus. Ezt a kérdést a WP.29 a GRRF elé utalta. 9. Egyéb kérdések 9.1 A típusjóváhagyás és a gyártás egyöntetőség ellenırzésére vonatkozó elıírások érvényre juttatása. (TRANS/WP.29/2002/28) Szabványok és elıírások kidolgozására vonatkozó szabályzatok és ajánlások Ezen témára vonatkozólag újabb információ nem érkezett Szövegértelmezési kérdések (TRANS/WP.29/2005/92, WP ; -9; -11; és -15.) A kérdés hivatalos vitáját elnapolták, azonban egy informális, tolmácsolás nélküli ülésen mégis megbeszélték Visszahívási rendszerek,melyeket az egyes szerzıdı felek alkalmaznak. Ezen témára vonatkozó újabb információ nem érkezett Típusjóváhagyással kapcsolatos információcserét szolgáló elektronikus adatbázis (DETA) létrehozásának lehetısége. A tárgyra vonatkozó adatgyőjtı kérdıívet küld a titkárság a feleknek. 9.2 Gépjármő zajkibocsátás új mérési módszere. A kérdés vitáját a következı ülésre napolták el. 9.3 Környezetbarát jármővek (EFV) témájában rendezett konferencia november közt sikeresen megtartották ezt a konferenciát. A 2007 évi ilyen konferenciát Németország rendezi meg. 9.4 Véleménycsere az egyes régiókban alkalmazott és a gépjármő alkalmasságát igazoló hatósági eljárás vonatkozásában. A kérdés megvitatását elnapolták.

12 Az EGB-94 számú homlokütközés elleni védelemre vonatkozó elıírás A japán fél centrális,tehát nem eltolt ütközéses próbával tudná az elıírást elfogadni Elvileg a kéréshez WP.29 hozzájárult. A változtatás pontos szövegére vonatkozó javaslatát a japán fél a márciusi ülés elé terjeszti. 9.6 A könnyő teher- gépjármővek fogyasztásának csökkentésére vonatkozó USA követelmények.(cafe). Az USA képviselıje elıadást tartott a tárgyra vonatkozóan. 10. A jegyzıkönyv elfogadása. Felolvasás után kisebb módosításokkal a WP.29 elfogadta a TRANS/WP.29/CRP.5 számú jegyzıkönyvet és mellékleteit.

13 13 B. Az 1958 évi Jóváhagyási Egyezmény Az AC.1 Adminisztratív Bizottság 31.ülése november 16-án. 1. Az AC.1 Adminisztratív Bizottság megalakítása Az 1958 évi Genfi Egyezmény 44 tagja közül 37 jelenlévıbıl határozatképesen megalakult az AC.1 Adminisztratív Bizottság. 2. Tisztségviselık megválasztása Az AC.1 elnökéül B. Gauvin urat WP.29 elnökét választották meg. 3. Érvényben lévı elıírások módosításinak megszavazása A WP.29 javaslatai alapján a jelen beszámoló tıl ig terjedı szakaszainak megfelelıen az AC.1 Adminisztratív Bizottság az EGB-4, 5, 6, 7, 14, 16, 19, 23, 31, 37, 38, 44, 48, 50, 53, 67, 77, 87, 91, 95, 98, 99,110, 112, 113, 115, 116, 121, és 122 számú elıírások módosításainak elfogadását megszavazva, ajánlja az ENSz fıtitkárának a módosítások jóváhagyását és kihirdetését. Az Európai Bizottság képviselıje, az Európai Unió 25 tagállama nevében (így Magyarország nevében is) szavazott. 4. Új elıírások tervezetei Az elızetes napirendben szereplı új EGB elıírások szavazásra bocsátását elnapolták, minthogy az EU képviselıje még nem kapott felhatalmazást az új elıírások megszavazására.

14 14 C. Az 1998 évi Genfi Világegyezmény AC.3 Végrehajtóbizottságának 15. ülése 2005.november 17-én 1. Az AC.3 Végrehajtóbizottság megalakítása Az Egyezményhez csatlakozott 24 állam közül, 20 állam képviselıinek jelenlétében, határozatképesen megalakult az AC.3 Végrehajtóbizottság. 2. A Mőszaki világelıírás jelöltek győjteményébe felvétel megszavazása AC.3 részérıl Az alábbi öt USA szabványnak a győjteménybe felvételét az AC.3 Végrehajtóbizottság egyhangúan megszavazta. A magyar fél nevében az EU képviselıje szavazott. 2.1 USA szövetségi (FMVSS) No. 108 gépjármő-biztonsági szabvány lámpák, fényvisszaverık stb. TRANS/WP.29/2005/ USA szövetségi gépjármő-biztonsági szabvány, No.135 személygépkocsi fékek TRANS/WP.29/2005/ USA szövetségi gépjármő-biztonsági szabvány, No.139 gumiabroncs vizsgálatok (szgk) TRANS/%WP.29/2005/ USA szövetségi gépjármő biztonsági szabvány, No.205 üveg anyagok TRANS/WP.29/2005/ USA szövetségi gépjármő-biztonsági szabvány,no.213 és 225 gyermekvédı- ülés és beerısítése TRANS/WP.29/2005/ Mőszaki világelıírás jelöltek (GTR) kidolgozásának elırehaladása. 3.1 Világítóberendezések beépítése A TRANS/WP.29/2005/94 számú dokumentum megvitatása után AC.3 megbízta a GRE-t hogy a lámpák színére és kötelezı meglétére vonatkozó részeket hagyja ki a GTR szövegébıl. Ezeket a kérdéseket az egyes szerzıdı felek szabályozhatják. 3.2 Motorkerékpár fékek TRANS/WP.29/2005/25 és WP Az ABS vizsgálathoz szükséges tapadás kihasználás és egyéb függı kérdésekben - GRRF véleményét is figyelembe véve (sponzorálás stb) - a márciusi ülés dönt. 3.3 Személygépkocsi fékek TRANS/WP.29/2005/95 A helyzet azonos az elızı pontban foglaltakkal. 3.4 Biztonsági üvegek TRANS/WP.29/2005/49 A GTR az üvegek beépítésére vonatkozó részeket nem fog tartalmazni. A megjelölés az USA szerint a gyártómővet is jelezze. 3.5 Kézivezérlık és visszajelzık megjelölése Nehézséget okoz,hogy az amerikai piacon alkalmazott megjelölı szimbólumok nem azonosak az európaiakkal. 3.6 Gyalogosok biztonsága TRANS/WP.29/2005/99 A GTR kidolgozása végsı stádiumában. TRANS/WP.29/2005/71

15 Ajtó beerısítı elemek(1.számú GTR) ECE/TRANS/180/Add.1 és EC E/TRANS/180/Add.1/App.1 A titkárság emlékeztetett arra,hogy az Egyezmény szerinti elsı helyzetjelentés ( status report ) idıpontja 2006.január 18. Az EU képviselı jelezte,hogy a GTR-nek az EU jogrendbe iktatása érdekében kezdeményezte az EGB-11 ajtózár és csuklópánt elıírás módosítását. Az EU fogja elıterjeszteni a Status report -ot az 1.számú GTR-t megszavazó tagállamok nevében (tehát a magyar fél nevében is!). Japán és Kanada jelezte,hogy folyamatban az 1.számú GTR beépítése nemzeti jogrendjükbe.az USA még egyes részleteket tisztázni kíván. 3.8 Fejtámaszok TRANS/WP.29/2005/93 Még szükség további informális ülésekre. 3.9 Tgk. légszennyezés vizsgáló világciklus (WHDC) A határértékek nélküli tervezet a GRPE elé kerül 2006.januárban, majd AC.3 /elé júniusban Mkp.légszenny. vizsg. világciklus(wmtc) ECE/TRANS/180/Add.2 (2.számú GTR) ECE/TRANS/1800/Add.2 A számszerő követelmények megfogalmazása elkezdıdött 3.11 Tgk. fedélzeti diagnosztika (WWH-OBD) A tervezet az AC júniusi ülése elé kerül. A tiszta Levegı Akta honlapján értékes adatok találhatók a 15.évforduló alkalmából Cikluson kívüli emisszió vizsgálat (OCE) A GTR kidolgozása folyamatban Nem közúti mobil gépek részecske vizsg.(nrmm) A munkacsoport a nemzeti elıírások eltéréseit is vizsgálja Hidrogén és tüzelıanyag-cellás jármővek WP /Rev.1 A GTR kidolgozása folyamatban Gumiabroncsok A nagysebességő és a lapos gumival végzett vizsgálat okoz problémát. 4. Olyan témák, melyekre vonatkozólag információ és véleménycsere folyik, vagy kezdıdik. - a könnyő teherkocsik légszennyezés vizsgáló ciklusa (WLTP) a GRPE elnöke megjegyezte,hogy ha szponzor és kész menetrend, úgy jövı évi tervükbe beiktatják egy GTR kidolgozását. 5. A világítási GTR-be, változatok beiktatási lehetıségének megvitatása TRANS/WP.29/2005/94 EU felhívta a figyelmet arra,hogy tisztázni kell,ki dönt az opciók vonatkozásában:a szerzıdı fél,a mőszaki szolgálat, vagy a gyártómő? 2.6 Az Egyezménnyel kapcsolatos jogi és adminisztratív eljárások kérdései. TRANS/WP.29/2005/ Egyéb kérdések Egyéb kérdések nem merültek fel. A kérdés vitáját a következı ülésre napolták el.

16 16 D. A beszámolóból kiemelésre érdemes 1. Az Európai Bizottság képviselıje a magyar fél nevében is megszavazta a következı EGB elıírások módosításait: EGB-4, 5, 6, 7, 14, 16, 19, 23, 31,37, 38, 44, 48, 50, 53, 67, 77, 87, 91, 95, 98, 99, 110, 112, 113, 115, 116,121 és 122 elıírások.(lásd a Beszámoló A fejezete 5.2 és B fejezet 3 szakaszában) 2. Ugyanígy az EU megszavazta a az USA 108,135,139,205,213 és 225 számú biztonsági szabványainak felvételét a Mőszaki világelıírás jelöltek győjteményébe.(lásd a Beszámoló C fejezete 2 szakaszában). 3. Az 1998 évi Genfi Világegyezmény 7.4 cikkelye értelmében a GTR.No1 esetében 2006.jabuár 18-i,míg a GTR No.2 esetében 2006.augusztus 22-ig kell a hazai jogrendbe illesztésrıl jelentést tenni. Ezt azonban a nevünkben szavazó EU kezdeményezi. (lásd a Beszámoló A fejezet,3.1 szakasz /9/ bekezdésben és a C fejezet 3.7 szakaszában). 4. Az EGB-13 fék elıírás hatálya alól kikerül az M1 személygépkocsi kategória. 5. Idıszakos ellenırzésrıl szóló nemzetközi bizonyítvány az AC.4 Adminisztratív Bizottság 2006.márciusi ülése elé kerül. Többségi vélemény szerint egy évnél fiatalabb kocsira nem kell Bizonyítványt kiállítani.( lásd a Beszámoló A fejezete 8.2 szakaszában). 6. A GRSG általános biztonság szakértıi munkacsoport alelnökéül és az EGB-66 autóbusz tetıszilárdság informális munkacsoport elnökéül 2006 évre Dr. Matolcsy Mátyást, míg az elektronikus menetstabilizálás tárgyában alakult informális munkacsoport elnökéül Dr. Palkovics László urakat választották meg. 7. A 7/C jelő magyar vizsgáló szervezet megjelölése pontosításra szorul. (lásd a Beszámoló A fejezete 5.1 szakaszában). Budapest 2005.december 1-én Mellékelve: Szabó Sándor a KTI-EKK vezetıje 2006 évi ülések naptári rendje készülı GTR-ek helyzete

17 17 1. számú Melléklet AZ EGYEZMÉNY HELYZETE: PRIORITÁSOK ÉS JAVASLATOK WP.29 Munka Csoport GRE GRRF GRSG A téma megnevezése Világító berendezések beépítése Fékek /motorkerékpárhoz/ Fékek személygépkocsihoz Gumiabroncsok Biztonsági üvegek Informális csoport és elnöke Kanada Kanada Anglia+USA Van Anglia Németország Témagondozó ország /szponzor/ Témát indító Dokumentum TRANS/WP29/ GTR elıkészítı Munka dokumentum TRANS/WP29/ Kanada AC.3/4 GRE/2001/6/Rev.5 o/ Kanada Japán+Anglia Franciaország Németország AC.3/3 AC.3/10 - AC.3/9 2005/25 (elsı besz.) 2005/95 (elsı besz.) GRSG/2005/9/ / 2005/49 (elsı besz.) - Vezérlık és visszajelzık jelei nincs Kanada AC.3/2 GRSG/2004/16 +/ 2005/58 (elsı besz.) GRSP Gyalogosok biztonsága Fejtámaszok Világciklus tgk.-ra /WHDC/ Japán+EU USA nincs EU USA EU AC.3/7 AC.3/13 AC.3/8 GRSP/2005/3 / 2003/99 (elsı besz.) 2005/93 (elsı besz.) GRPE/2006/9 / GRPE Világciklus mkp-ra /WMTC/ Fedélzeti diagnosztika tgk-hoz (WWH-OBD) Cikluson kívüli emisszió mérés (OCE) Nem közúti mozgó gépek, emissziómérés Németorsz. Japán USA EU Németország USA USA EU AC.3/6 AC.3/1 AC.3/12 AC.3/14 / GRPE/2006/8 / 2005/23 WP.29/AC.3 Hidrogén és tüzelıanyag- Cellás jármővek (HFCV) Németország Németország, Japán+USA o / / a GRE a áprilisi ülésén foglalkozni fog egy felülvizsgált javaslattal a GRSG a áprilisi ülésén foglalkozni fog egy felülvizsgált javaslattal +/ a GRSG a áprilisi ülésén foglalkozni fog egy felülvizsgált javaslattal / a GRSP a decemberi ülésén foglalkozni fog egy felülvizsgált javaslattal / a 2006-ban illetve azt követıen megtárgyalásra kerülı dokumentumok az ECE/TRANS/WP.29 jelzést fogják viselni. / az informális munkacsoport foglalkozik határértékek kidolgozásával a GTR No.2-re

18 18 2. számú Melléklet A WP. 29 ALÁRENDELT SZAKÉRTİI MUNKACSOPORTJAI ÉVI NAPTÁRI ÜLÉSRENDJE Ülések Ülésszak Dátum Félnapok Légszennyezés és energia (GRPE) 51. Január (du/de) 6 Fék és futómő (GRRF) 59. Január 30 Febr. 3. (du/de) 8 Zaj (GRB) 43. Február (du/du) 5 Adminisztratív Bizottság (WP.29/AC.2) 90. Március 6 2 Világfórum (WP.29); Egyezm. Admin. Biz.; Egyezm Végrehajtó Biz.; Egyez. Adm. Biz. 138.; 32.; 16. Március 7-10 Március 7-10 Március 7-10 Világítás és fényjelzés (GRE) 56. Április 4-7 (du/de) 6 Általános biztonság (GRSG) 90. Április (du/de) 8 Passzív biztonság (GRSP) 39. Május (du/de) 8 Légszennyezés és energia (GRPE) 52. Június 6-9 (du/de) 6 Adminisztrativ Biz. (WP.29/AC.2) 91. Június 19 2 Világfórum (WP.29) és Admin./Végrehajtó Bizottságok (AC.1; AC.3; AC.4) 139.; 33.; 17. Június Június Zaj (GRB) 44. Szeptember 4-6 (du/du) 5 Fék és futómő (GRRF) 60. Szeptember (du/de) 6 Világítás és fényjelzés (GRE) 57. Október 2-6 (du/de) 8 Általános biztonság (GRSG) 91. Október (du/de) 6 Admin. Bizottság (WP.29/AC.2) Világfórum (WP.29) és Admin./Végrehajtó Bizottságok (AC.1; AC.3; AC.4) ; 34.; 18. November 13 November November Passzív biztonság (GRSP) 48. December (du/de) 6 */ Az összes ülésszak nyilvános, kivéve a WP.29/AC.2 (tolmácsolás nélküli) három ülésszakát. száma Összesen 108 félnap Ahol a "du/de" jelölés fel tüntetve, az adott napon az ülésszakok délután 14h30-kor kezdıdnek, míg délelıtt várhatóan 12h30-ig tartanak a megjelölt napon. A "du/du"-ra beütemezett ülésszakok (GRB) a jelzett napon 14h30-kor kezdıdnek és várhatóan az adott napon 17h30-ig tartanak. Ahol a napszak nincs feltüntetve, az ülés az adott napon 9h30-kor kezdıdik és várhatóan a jelzett napon 17h30-ig tart. A jelzett napon az Adminisztratív Bizottság (WP.29/AC.2) és a Világfórum (WP.29) ülések 10h00-kor kezdıdnek. A WP.29 ülésszakok alkalmával, várhatóan, amennyiben be nak ütemezve, az 1958 Egyezménnyel foglalkozó Adminisztratív bizottsági (AC.1) ülésekre általában szerdánként késı délután, az 1998 Egyezmény végrehajtó bizottsági (AC.3) ülésekre csütörtök reggelenként és az 1997 Egyezmény Adminisztratív bizottsági (AC.4) ülésekre csütörtök délutánonként kerül sor. Megjegyzés: Belsı Szállítási Bizottság (ITC), 67. ülésszak: Február 7-9; (ITC Iroda: Február 6.) (korlátozott részvétel); Genfi Motor-szalon, Palexpo: Február 28 Március 12 (Sajtó-napok: Február 28 és Március 1.); Európai Gazdasági Bizottság, 61. ülés: [2006. Február ] (54 nap)

19 . 19

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes:

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes: 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

Az érintett ENSZ-EGB elıírás

Az érintett ENSZ-EGB elıírás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

2. Elfogadtuk a 6. számú, biztonsági üvegekre vonatkozó GTR 1. számú helyesbítését (lásd a beszámoló 14.1 szakaszát)

2. Elfogadtuk a 6. számú, biztonsági üvegekre vonatkozó GTR 1. számú helyesbítését (lásd a beszámoló 14.1 szakaszát) 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ. az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007. november 13-16. között Genfben megtartott

B E S Z Á M OLÓ. az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007. november 13-16. között Genfben megtartott 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ E.K.K. B E S Z Á M OLÓ az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum 2007.

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ EKK

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ EKK 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ EKK B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ. - D fejezet: a Beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

B E S Z Á M OLÓ. - D fejezet: a Beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ E.K.K. B E S Z Á M OLÓ Az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő- Világfórum 2005.

Részletesebben

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes:

I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes: 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

B e s z á m o l ó. A jelen beszámoló az ülésszak alatt megtartott alábbi ülésekrıl szól:

B e s z á m o l ó. A jelen beszámoló az ülésszak alatt megtartott alábbi ülésekrıl szól: B e s z á m o l ó az ENSZ keretében mőködı Gépjármő Elıírásokat Összehangoló (WP. 29) Világfórum 2004. III. 912 közt Genfben megtartott 132. ülésszakáról. A jelen beszámoló az ülésszak alatt megtartott

Részletesebben

Az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő- Világfórum november között Genfben megtartott. 140.

Az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő- Világfórum november között Genfben megtartott. 140. 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ E.K.K. B E S Z Á M OLÓ Az ENSz keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő- Világfórum 2006.

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes:

B E S Z Á M OLÓ I. ÖSSZEFOGLALÓ. A részletes beszámolóból külön kiemelésre érdemes: 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

az ENSz keretében mőködı Gépjármő Elıírásokat Összehangoló (WP.29) Világfórum 2005.március 8-11 közt Genfben megtartott 135.

az ENSz keretében mőködı Gépjármő Elıírásokat Összehangoló (WP.29) Világfórum 2005.március 8-11 közt Genfben megtartott 135. 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ ( E.K.K ) B e s z á m o l ó az ENSz keretében mőködı Gépjármő Elıírásokat Összehangoló (WP.29) Világfórum 2005.március

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU- és ENSZ EGB Jámű-műszaki Koordináció B E S Z Á M OLÓ

Részletesebben

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint:

A hivatalos értekezletet megelızıen, ad.hoc munkacsoportokban, öt téma elızetes megvitatására került sor az alábbiak szerint: U T I J E L E N T É S az ENSZ EGB GRPE 50. sz. ülésérıl (2005. május 30. június 3.) Az értekezlet Genfben a Nemzetek Palotájában került megrendezésre. A tárgyaláson a következı országok képviselıi vettek

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2007. június

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ ( E.K.K.) 6. hazai

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ. Ez a munka az évi szerzıdés gyökeres átalakítását is szükségessé teszi, hiszen ez eredetileg egész más céllal készült.

B E S Z Á M OLÓ. Ez a munka az évi szerzıdés gyökeres átalakítását is szükségessé teszi, hiszen ez eredetileg egész más céllal készült. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2010. október 19-22) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.)

BESZÁMOLÓ. a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) BESZÁMOLÓ a 153. WP.29 ülésrıl (Genf 2011. március 8-11.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı. 17. hazai Egyeztetı Fórumról

E m l é k e z t e t ı. 17. hazai Egyeztetı Fórumról 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı a közúti jármővek nemzetközi mőszaki követelményei tárgyában 2009. június

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ

B E S Z Á M OLÓ. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

az ENSz keretében mőködı Gépjármő Elıírásokat Összehangoló (WP.29) Világfórum 2004.november közt Genfben megtartott 134.

az ENSz keretében mőködı Gépjármő Elıírásokat Összehangoló (WP.29) Világfórum 2004.november közt Genfben megtartott 134. Közlekedéstudományi Intézet EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ ( E.K.K ) B e s z á m o l ó az ENSz keretében mőködı Gépjármő Elıírásokat Összehangoló (WP.29) Világfórum 2004.november

Részletesebben

3. ENSz-EGB beszámolók

3. ENSz-EGB beszámolók 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2006. május 31-én

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2006. október

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2007.február

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

e) Hidrogén/tüzelıanyagcella meghajtású jármővek (Hydrogen) munkacsoport

e) Hidrogén/tüzelıanyagcella meghajtású jármővek (Hydrogen) munkacsoport U T I J E L E N T É S az ENSZ EGB GRPE (gépjármővek levegıtisztasági és energia kérdéseivel foglalkozó munkacsoport) 49. sz. ülésérıl (2005. január 10-15.) Az értekezlet Genfben a Nemzetek Palotájában

Részletesebben

Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl. Összeállította: Szeitl Norbert

Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl. Összeállította: Szeitl Norbert Beszámoló a 46. GRSP ülésrıl Összeállította: Szeitl Norbert Röviden az ülésrıl A filozófiai viták és a különbözı munkacsoportok beszámolói töltötték ki többségében a rendelkezésre álló idıkeretet. Több

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2008.

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2007. november

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2009.

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ által 2008.március

Részletesebben

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza.

Az E fejezet a beszámolóból kiemelésre érdemes kérdések, felsorolását tartalmazza. 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármő Mőszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében mőködı Gépjármő elıírásokat összehangoló -WP. 29 jelő - Világfórum

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı. 20. hazai Egyeztetı Fórumról

E m l é k e z t e t ı. 20. hazai Egyeztetı Fórumról 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı a közúti jármővek nemzetközi mőszaki követelményei tárgyában 2010.június

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármű Műszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében működő Gépjármű előírásokat összehangoló -WP. 29 jelű - Világfórum

Részletesebben

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 40. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, szept )

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 40. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, szept ) ÚTIJELENTÉS az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 40. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2004. szept. 23.-24.) Az értekezleten az alábbi országok és szervezetek képviseltették magukat: Amerikai Egyesült

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı (1.változat )

E m l é k e z t e t ı (1.változat ) 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı (1.változat ) az EU és ENSz-EGB Közúti jármő Mőszaki Koordinációs Központ

Részletesebben

Beszámoló a GRRF 69. ülésérıl

Beszámoló a GRRF 69. ülésérıl Beszámoló a GRRF 69. ülésérıl Genf, 2011. január 31. - február 4. Elnök: Ian Yarnold Department for Transport, Anglia Összeállította: Finszter Ferenc TÜV NORD-KTI KFT 1 I. Napirend 1. A napirend elfogadása

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU- és ENSZ EGB Jámű-műszaki Koordináció B E S Z Á M OLÓ

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı 1 Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ E m l é k e z t e t ı az EU és ENSZ-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ (EKK) 4. hazai Egyeztetı Fórumán,

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı. 21. hazai Egyeztetı Fórumról

E m l é k e z t e t ı. 21. hazai Egyeztetı Fórumról 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı a közúti jármővek nemzetközi mőszaki követelményei tárgyában 2010. november

Részletesebben

Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl

Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl Beszámoló a GRSP 48. ülésérıl Genf, 2010. december 7-10. Összeállította: Szeitl Norbert 1/7. oldal 1. A napirend és a kapcsolódó dokumentumok Napirendi pont az elızetes napirend alapján Elıírás sz. Témakör

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármű Műszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében működő Gépjármű előírásokat összehangoló -WP. 29 jelű - Világfórum

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı. 23. hazai Egyeztetı Fórumról

E m l é k e z t e t ı. 23. hazai Egyeztetı Fórumról Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı a közúti jármővek nemzetközi mőszaki követelményei tárgyában 2011. június

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU- és ENSZ EGB Jámű-műszaki Koordináció B E S Z Á M OLÓ

Részletesebben

E m l é k e z t e t ı

E m l é k e z t e t ı Közlekedéstudományi Intézet Kht. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ E m l é k e z t e t ı az EU és ENSZ-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ (EKK) 3. hazai Egyeztetı Fórumán,

Részletesebben

A témák és munkaanyagok Internet címe:

A témák és munkaanyagok Internet címe: BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT Committee) Gépjármű előírásokat Összehangoló Világfórum (WP29) Keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. október 21-24.) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2008. október 21-24.) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

03/12 2007/11 C,G,J régi 38. Hátsó ködlámpa 00/16 2013/10 B,G,J 39. Sebességmérő műszer 00/05 2002/12 C,G,J 40. Motorkerékpár

03/12 2007/11 C,G,J régi 38. Hátsó ködlámpa 00/16 2013/10 B,G,J 39. Sebességmérő műszer 00/05 2002/12 C,G,J 40. Motorkerékpár Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és Környezeti Igazgatóság Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ EU és ENSZEGB Közúti Jármű Koordinációs Központ ENSZ gépjármű

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. október 8-11) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2013. október 8-11) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az ülés kezdetekor egyhangúlag újraválasztottuk a GRRF elnökét, Ian Yarnold urat (UK).

BESZÁMOLÓ. Az ülés kezdetekor egyhangúlag újraválasztottuk a GRRF elnökét, Ian Yarnold urat (UK). BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (TRANS) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP29) keretében mőködı Fék- és Futómő Szakértıi Csoport (GRRF) 56. ülésérıl (Genf,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2005. október 11-14) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2005. október 11-14) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.)

ÚTIJELENTÉS. az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.) ÚTIJELENTÉS az ENSz-EGB/WP.29/GRB gépjármő zajszakértık 48. ülésérıl (Genf, Nemzetek Palotája, 2008. szeptember 1-3.) Az értekezleten az alábbi országok és szervezetek képviseltették magukat: Amerikai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2012. október 2-5) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2012. október 2-5) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről

Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről TÜV NORD-KTI KFT Beszámoló a GRRF fék-, futómű szakértői munkacsoport 74. üléséről Genf, 2013.február 19-22. Elnök: Mr. Bernard FROST Department for Transport, Anglia Összeállította: Finszter Ferenc 1

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP 29) keretén belül mőködı Passzív Biztonság Szakértıi Csoport

Részletesebben

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK 1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSz-EGB Közúti-jármő Mőszaki Koordinációs Központ KTI-EKK E m l é k e z t e t ı a közúti jármővek nemzetközi mőszaki követelményei tárgyában 2011. március

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül működő Világítási Szakértői

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.15. COM(2010)310 végleges 2010/0169 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA ( ) az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága 1., 3., 4., 6., 7., 8.,

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE)

(INLAND TRANSPORT COMMITTEE) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP 29) keretén belül mőködı Világítási Szakértıi

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármű Műszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében működő Gépjármű előírásokat összehangoló -WP. 29 jelű - Világfórum

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 17-20) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, október 17-20) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2004. ápr. 19-23) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2004. ápr. 19-23) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2015. máj.4.- 8) Dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2015. máj.4.- 8) Dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK

B E S Z Á M OLÓ I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ LÉNYEGES KÉRDÉSEK Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. EU és ENSZ-EGB Közúti Jármű Műszaki Koordinációs Központ B E S Z Á M OLÓ az ENSz EGB keretében működő Gépjármű előírásokat összehangoló -WP. 29 jelű - Világfórum

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2007. április 16-20.) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2007. április 16-20.) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, április 18-22) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, április 18-22) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A hivatkozott munkaanyagok

BESZÁMOLÓ. A hivatkozott munkaanyagok BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (UN ECE) Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) Gépjármű Szerkezeti Munkacsoport (WP.29) keretén belül működő Zaj Munkacsoport (Working Party

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. május 5-9) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2014. május 5-9) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belső Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármű Előírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében működő ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, okt.12-15) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, okt.12-15) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

Beszámoló a GRRF szakértői munkacsoport 71. üléséről

Beszámoló a GRRF szakértői munkacsoport 71. üléséről Beszámoló a GRRF szakértői munkacsoport 71. üléséről Genf, 2011.szeptember 12-15. Elnök: Mr Stephen Sopp Department for Transport, Anglia Összeállította: Finszter Ferenc I. Napirend 1. A napirend elfogadása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2009. május 4-8) dr. Matolcsy Mátyás

BESZÁMOLÓ. (Genf, 2009. május 4-8) dr. Matolcsy Mátyás BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (ITC) Gépjármő Elıírásokat Összehangoló Világfórum (WP.29) keretében mőködı ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZAKÉRTİI CSOPORT (GRSG)

Részletesebben

TÜV Rheinland-KTI Kft. H-1119 Budapest, Thán Károly u H-1519 Budapest, Pf.: 327.

TÜV Rheinland-KTI Kft. H-1119 Budapest, Thán Károly u H-1519 Budapest, Pf.: 327. EU előírások: Irányelv 70/157 Zajszint és kipufogó berendezések Pótalkatrész kipufogó berendezés 70/220 Károsanyag kibocsátás, légszennyezés Műszaki terület 715/2007 692/2008 Károsanyag-kibocsátás 70/221

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. 1. A 13. és 13H Elıírás (fékezés) 1.1. Az elıírások továbbfejlesztése (különféle témák)

BESZÁMOLÓ. 1. A 13. és 13H Elıírás (fékezés) 1.1. Az elıírások továbbfejlesztése (különféle témák) BESZÁMOLÓ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (ECE) Belsı Szállítási Bizottság (TRANS) Gépjármő Szerkezeti Munkacsoport (WP29) keretében mőködı Fék- és Futómő Szakértıi Csoport (GRRF) 57. ülésérıl (Genf,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 154. WP.29 ülésrıl (Genf, 2011. június 21-24.)

BESZÁMOLÓ. a 154. WP.29 ülésrıl (Genf, 2011. június 21-24.) BESZÁMOLÓ a 154. WP.29 ülésrıl (Genf, 2011. június 21-24.) A korábbi gyakorlatot követve az ülés adminisztratív-szakmai részérıl (EGB és GTR elıírások módosításai, új elıírások kezdeményezése, stb.) Deák

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

Demonstrációs preparált gépjármő LD-carB -

Demonstrációs preparált gépjármő LD-carB - Demonstrációs preparált gépjármő LD-carB - Pl. Volkswagen Polo 1,4 16V/85LE Comfortline 1.) Mőszaki jellemzık: Gyártmány: Volkswagen Típus: Polo 1.4i 16V/85LE Comfortline+ Használati jelleg: limuzin személygépkocsi

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnökök: Gál Rezsı

Részletesebben

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni?

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni? J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. november 13-án az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nyilvános ülésén Jelen vannak: Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke Hirka Tamás bizottsági tag Hrabovszki György

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben