BEVEZETÉS A PROGRAM CÉLTERÜLETÉNEK LEHATÁROLÁSA BELSŐ ERŐFORRÁSOK... 6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVEZETÉS... 3 1 A PROGRAM CÉLTERÜLETÉNEK LEHATÁROLÁSA... 4 2 BELSŐ ERŐFORRÁSOK... 6"

Átírás

1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS A PROGRAM CÉLTERÜLETÉNEK LEHATÁROLÁSA BELSŐ ERŐFORRÁSOK DEMOGRÁFIA GAZDASÁGI STRUKTÚRA ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS Általános gazdasági struktúra Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás Ipar Idegenforgalom Szolgáltatások Kereskedelem MUNKAERŐPIAC Foglalkoztatási minták és trendek Munkanélküliség OKTATÁS, KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS Oktatás Kutatás és fejlesztés Kultúra INFRASTRUKTÚRA Közlekedés Vízügy Telekommunikáció Határátkelők TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM Természetvédelem Környezetvédelem AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOK FEJLESZTÉSI CÉLKITŰZÉSEI HATÁRMENTISÉG (EGYÜTTES ELEMZÉS) AZ INTÉZMÉNYI KERET ÉS A HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉSI STRUKTÚRA A HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS TAPASZTALATAI ÉS A MUNKAKAPCSOLATOK MINŐSÉGE ERŐSSÉGEK ÉS GYENGESÉGEK (SWOT ANALÍZIS) ÁLTALÁNOS PROGRAMCÉLOK BEVEZETÉS A NEMZETI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK IRÁNYELVEI AZ EU IRÁNYELVEINEK VALÓ MEGFELELÉS EGYÉB EU PROGRAMOKNAK ÉS A NEMZETI PROGRAMOKNAK VALÓ MEGFELELTETÉS A PHARE ÉS A TACIS PROGRAMOK ÖSSZEHANGOLÁSA TACIS INTERREG EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI Excellence Rt. 1

2 5.7 AZ EGYES SZEKTOROKRA VONATOZÓ ÁTFOGÓ CÉLOK PRIORITÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK PRIORITÁS: GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS FEJLESZTÉSE Kis- és középvállalkozások közötti együttműködés erősítése Üzleti infrastruktúra fejlesztése A térség turisztikai adottságainak kihasználása A térség befektetési lehetőségeinek bemutatása Az agrárgazdasági tevékenységek kölcsönösen előnyös fejlesztése A Kisvárda-Záhony-Csap-Ungvár logisztikai térség összehangolt fejlesztése PRIORITÁS: KÖZLEKEDÉS- ÉS INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS, HATÁRÁTKELŐK FEJLESZTÉSE A közúthálózat fejlesztése, összhangban az EU V. közlekedési korridorjának fejlesztésével A vasúti közlekedés fejlesztése, összhangban az EU V. közlekedési korridorjának fejlesztésével Határátkelők infrastruktúrájának fejlesztése, új határátkelők létesítése Tiszai hajózás feltételeinek fokozatos javítása, kikötő fejlesztés PRIORITÁS: HUMÁN ERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, KULTURÁLIS, INNOVÁCIÓS ÉS K+F EGYÜTTMŰKÖDÉS, INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS Közös képzési programok Munkaerő-piaci együttműködések Együttműködés a kultúra, a művészet és a sport területén Kutatási és fejlesztési együttműködés PRIORITÁS: KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM Közös környezetvédelmi projektek megvalósítása (árvízvédelem, szennyvíztisztítók, hulladékgazdálkodás) Közös természetvédelmi akciók (nemzeti parkok, természetvédelmi területek, a Tisza és környezete élővilágának megóvása) Excellence Rt. 2

3 BEVEZETÉS októberétől kezdődött meg a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti határszakasz mentén a PHARE CBC programozási módszertanának figyelembe vételével az a területfejlesztési tervezői munka, amelynek első eredménye a jelen dokumentumban olvasható. A helyzetfeltárásfeladata a határ két oldala mentén létező erőforrások számbavétele és értékelése, egyfajta érték-, és problémaleltár létrehozása azzal a céllal, hogy világosan meghatározhatók legyenek azok a közös problémák és feladatok, melyek megoldása csak határ menti együttműködésen keresztül lehetséges. A közös erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek SWOT-analízis formájában kerülnek rendszerezésre, e két rész együttese adja az alapot a programozás munkaszakaszához, melyben a fejlesztendő prioritások hangsúlyai és az ezekhez kapcsolódó intézkedések is meghatározásra kerülnek. Tekintettel arra, hogy a dokumentum stratégiai anyagnak tekintendő, figyelembe lettek véve a vizsgált területre készült, az adottságok feltárására vonatkozó fejlesztési dokumentumok. Ezek közül kiemeljük Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési koncepcióját és területfejlesztési stratégiai programját, valamint a Kitörési lehetőségek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet közlekedésfejlesztési és logisztikai programja és a Gazdasági és szociális fejlődés programja Kárpátalja megyében között című dokumentumokat. A helyzetfeltárási szakasz elkészülte után széles körű egyeztetések zajlottak a program végrehajtásának potenciális szereplőivel: az önkormányzatok és kistérségek képviselőivel, térségmenedzserekkel, a vállalkozókkal, a civil szervezetekkel és egyéb releváns intézmények képviselőivel. Jelen anyag az általuk tett megjegyzések, észrevételek és kiegészítési javaslatok figyelembe vételével készült el. Törölt: metodikájának Törölt: Törölt: Törölt: Törölt:, Törölt: amely az SWOT analízisen keresztül átvezet a programozási munkaszakaszba, így megalapozza a fejlesztendő prioritások hangsúlyait és sorrendiségét. Törölt: a Törölt: kel Törölt: A j Törölt: ek Törölt: állt össze Törölt: javasolt széleskörű egyeztetése mindhárom szektor (profitorientált, non profit, és állami önkormányzati ) szereplőivel. A programozási munkaszakaszban be kell építeni a helyzetfeltárásba az írásos reflexiókat a dinamikus tervezés elve mentén, és figyelembe véve a véleményeket kell kialakítani a program cél-, eredmény-, és hatásrendszerét. Törölt: Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet közlekedésfejlesztési és logisztikai program Törölt: Csak így érhető el a széleskörű társadalmi gazdasági támogatottság a megvalósítás során Kárpátalja és Szabolcs Szatmár - Bereg megyében. Excellence Rt. 3

4 1 A PROGRAM CÉLTERÜLETÉNEK LEHATÁROLÁSA Formázott: Felsorolás és számozás Kárpátalja Kárpátalja, a Kárpátok övezete és a Közép-dunai-alföld között, Kelet-Közép- Európában található. Kárpátalja, mint közigazgatási egység (oblast) 1946 január 22-én jött létre. Kárpátalja km 2 kiterjedésű területen fekszik, lakossága 1,3 millió fő, megyeszékhelye Ungvár (Uzhgorod). A területen 13 járás, 10 nagyváros (megyei alárendeltségű városok: Ungvár, Beregszász, Munkács és Huszt, járási alárendeltségű városok: Szolyva, Ilosva, Técső, Nagyszőlős, Rahó és Csap), 20 un. városi jellegű település és 579 község található. Természet-földrajzi viszonylatban Kárpátalja 2 tájegységre osztható: hegyvidéki (a Kárpátok) és alföldi (Kárpátaljai Alföld). A terület nagyobb részét (86%) hegyek és előhegyek borítják, Kárpátalja legmagasabb pontja a Hoverlán található Csornogorai hegytömb, mely méter magas. A terület legalacsonyabb pontja (101 m mélyen a tenger szintje alatt) megyénk másik végében Oroszgejőcön (Ungvári járás) található. Kárpátalja (mint Ukrajna nyugati része) 460 kilométer hosszan négy országgal határos: északnyugaton Lengyelországgal (a határ hossza 33,4 km - Nagybereznai járás), nyugaton Szlovákiával (98,5 km - Ungvári és Perecsenyi járás), délen Magyarországgal (130 km - Ungvári, Beregszászi, Nagyszőlősi járás), délkeleten Romániával (205,4 km - Rahói, Técsői és Huszti járás). A határ északon és északkeleten (Nagybereznai, Volóci, Ökörmezői, Técsői és Rahói járás) húzódik, a Lvivi (Lembergi) megyével (85 km hosszan) és az Ivano-Frankivszki megyével (180 km hosszan) határosan. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarország északkeleti részén helyezkedik el, km 2 -es területével a Magyar Köztársaság 6,4 %-át alkotja és ezzel az ország megyéi között a 6. helyet foglalja el. Speciális geopolitikai helyzetét a három határmentiség determinálja, Romániával, Ukrajnával és Szlovákiával határos. Az országon belüli szomszédai Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyék. Összesen 229 település található a megyében, melyből egy megyei jogú város (Nyíregyháza) és 19 város. A megye 10 statisztikai-tervezési körzetre oszlik, az önkormányzati (kistérségi) társulások száma 17. Az állandó lakosok száma fő. Törölt: 8 Törölt: 6 A megye az Alföldön belül két középtájra, a Nyírségre és a Felső-Tisza vidékre terjed ki. A Nyírség területének nagyobb része, mintegy 78%-a, a Felső-Tisza vidék kistájai közül a Rétköz teljes egészében, a Szatmári- és Beregi-síkság, valamint az Ecsedi- Excellence Rt. 4

5 láp területének csak a nyugati pereme tartozik a megyéhez, míg a nagyobb keleti rész átnyúlik az országhatáron túl Kárpátaljára és Romániába. A Magyar Köztársaság megyéi közül egyedül Szabolcs-Szatmár-Beregnek van ukrán határszakasza. Excellence Rt. 5

6 2 BELSŐ ERŐFORRÁSOK Formázott: Felsorolás és számozás 2.1 Demográfia Kárpátalja A terület lakosainak száma 2001 január 1-jei adatok alapján 1 millió 282 ezer fő, amely Ukrajna lakosságának 2,6%-át képezi. A lakosság 38,9%-a (499,1) városban, 61,1%-a (782,9) faluban él. Ungváron 126,3 ezer ember él, a további 260 ezer 176 hegyvidéki településen osztozik. A vidék népsűrűsége 100,2 fő/km 2, s ezzel a 6. helyen áll Ukrajnában. Kárpátalja Ukrajna legfejletlenebb vidékei közé tartozik. Az 1989-es népszámlálás adatai alapján a megyében a következő nemzetiségek éltek: - ukránok 78,4%, azaz ember, Kárpátalja legmeghatározóbb nemzetisége. Négy sajátos etnikai csoportot alkotnak: a bojkok - Volóci és Ökörmezői járás, a lemkik - Nagybereznai járás, a huculok - Rahói járás, és a dolinyákok - alföldi és hegyaljai járás. - magyarok 12,5%, ami számszerűsítve főt jelent: Beregszászi, Nagyszőlősi, Ungvári, Huszti járás. - oroszok 4,0%, fő: Ungvár, Munkács, Szolyva, Csap. - románok 2,4%, fő: Aknaszlatinai járás. - cigányok (romák) - 1%, fő: Ungvár, Beregszász, Szolyva, Királyháza, Munkács, Tiszaújlak. - szlovákok - 0,6 %, fő: Ungvári, Szolyvai és Perecsenyi járás. - németek - 0,3 %, fő: Pósaháza (Pávsino), Pálánok, Kékesfüred (Szinyák), Királymező (Uszty-Csorna), Técső, Németmokra. - zsidók - 0,2 %, ember: Ungvár, Munkács, Huszt. - fehéroroszok (beloruszok) - 0,2 %, fő: Ungvár, Munkács. - csehek, lengyelek, olaszok, örmények, azerbajdzsánok és más nemzetiségek - 0,6 %, ami közel embert jelent. Ungvár, Munkács, Huszt, Rahó. Az élveszületések száma 2000 ben , míg a halálozások száma volt. Kárpátalján a halálozások száma Ukrajnában a legkisebb. Kárpátalja Ukrajna egyetlen vidéke, ahol a születettek száma meghaladta a halálozást - +0,4 (Ukrajnában -7,5, Iváno-Frankovszkban -1,8, Lembergiben -3,3, Ternopolban -4,4). Excellence Rt. 6

7 Az elhalálozás okai között Kárpátalján leggyakrabban a szív és érrendszeri (544,5), a daganatos (131,4), valamint a légúti megbetegedések szerepelnek (56,7). A lakosság migrációját 3 fő szegmensben lehet elemezni. 1. belsőregionális migráció (Kárpátalján belül) 2. interregionális migráció (Ukrajnán belül) 3. országközti migráció ben a megyébe fő települt be, hagyta el a megyét (vagyis a migráció szaldója ). Ezen belül a belsőregionális migrációban az érkezők száma: 6.040, a távozóké: 6.040, az interregionális migrációban az érkezők száma: 3.134, a távozóké 4.373, valamint az országközti migrációban az érkezők száma: 409, a távozóké Migrációs intenzitás a megyében (1000 fő lakosra leképezve): 1998-ban a migránsok összáma 16,8 volt, (ebből érkezők: 7,5, távozók 9,3), 1999-ben a migránsok összáma 16,4 volt, (ebből érkezők: 7,1, távozók: 9,3), 2000-ben a migránsok összáma 16,9 volt, (ebből érkezők: 7,5, távozók: 9,4). Az aktív korú lakosság Kárpátalján 2000-ben 782,9 ezer fő volt, amely az évi adatnál mindössze 1,8%-kal több (1999-ben 775,1, 1998-ban 769,1). A térségben foglalkoztatottak aránya az állandó lakosokhoz mérten 2000-ben 42,8% volt (1999- ben 43,2%, 1998-ban 44,0%). Gazdasági tevékenységgel foglalkozók száma 2000-ben 545,8 ezer fő, 1999-ben 552,7, 1998-ban 563,4 ezer fő volt. A lakosság átlag életkora 1998-tól lassú, de fokozatos növekedést mutat, így az átlagéletkor 2001-ben 34,8 év volt, amely az ukrán átlag 90%-a (Ukrajnában ugyanez 38,5 év), 1999-ben 34,4 év (Ukrajnában 38,0), valamint 1998-ban 34,0 év (Ukrajnában 37,8 év) volt. Kárpátalja lakossága 1998-tól számítva fokozatos csökkenést mutat: 2001-ben 1.282,0 ezer fő (ebből 51,8% nő, 48,2% férfi), 2000-ben 1.284,0 ezer fő, 1999-ben 1.287,4 ezer fő, 1998-ban 1.288,2 ezer fő 1990-ben 1.258,1 ezer fő volt. A Kárpátalján regisztrált munkanélküliek száma az egyik legmagasabb Ukrajnában, 6,1% (2001 január 1-én ez főt jelentett), (2000-ben 5,8%-ot, azaz főt) (1999-ben 5,0%-ot, főt) és (1996-ban 0,9% főt). Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében él az ország lakosságának 5,7%-a, január 1-én ez 570 ezer főt jelentett. A megyeszékhelyen, Nyíregyházán 112,5 ezer lakos él. Törölt: XXX Törölt: Szabolcs Szatmár Bereg megye km 2 -es területével Magyarország 6,4 %-át foglalja el. Excellence Rt. 7

8 A megyében 2000-ben a népsűrűség 96 fő/km 2, ez 12 fővel az országos átlag alatt marad (1. számú táblázat). A városi lakosság aránya 45,14%, azaz a lakosság közel fele városokban él. Törölt: 1999 A természetes szaporodás alacsony aránya miatt csökkent a lakosság száma, a megyét tekintve 295 fővel. Az élveszületések száma nem csökkent jelentősen 2000-ben az előző évihez képest, a halálozások száma pedig visszaesett a 80-as évek átlagára, ami számszerűsítve 260 halálesettel kevesebbet jelent. A vándorlási különbözet negatív értéket mutat, az elmúlt három év átlagában mintegy ezer fővel csökkent e miatt a megye lakossága (2. számú táblázat). A foglalkoztatottak aránya a megye lakosságához képest 13,8%, a gazdaságilag aktív korú lakossághoz képest 59,25%, így ez nagyjából megfelel az országos átlagnak (60%). Az öregségi nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők aránya 25% az összlakosság arányához képest. Az országos átlaghoz képest kedvező korösszetétel sem tudja ellensúlyozni az elöregedési folyamatot. A ben elhunytak (7.131 fő) 74,3%-a a hatvan év feletti. A mortalitási mutatókat tekintve az összes haláleset halálokok szerinti csoportosításában első helyen áll a keringési rendszer betegségei következtében elhunytak (49,5%), második a daganatos betegségben elhunytak (24,5%) és harmadik a külső okokra (öngyilkosság, baleset, stb.) visszavezethető halálnem (8.3%). Jelentős az emésztőrendszer betegségei következtében bekövetkezett elhalálozások száma is (7,9%). Ez utóbbin belül 57,5%-ot tesz ki az alkoholos eredetű májbetegség következtében elhunytak száma, ami az összes halálok 4,5%-át (325 fő) adja. 2.2 Gazdasági struktúra és gazdaságfejlesztés Formázott: Felsorolás és számozás Általános gazdasági struktúra Kárpátalja A GDP Kárpátalján 1999-ben 1,64 millió grivnja volt (ami kb. 400 ezer USD-nak felel meg, midez 1,1%-kal volt több 1998-hoz képest). Az egy főre jutó GDP 1999-ben grivnja volt (ez kb. 310 USD-t jelent). Kárpátalja gazdasági szerkezete az utóbbi években, főleg a 90-es évek vége óta, jelentős változásokon ment keresztül. Így az ipari termelés és a szolgáltatások volumene a megyei GDP-ben a mezőgazdaság javára csökkent, amely ma 1/3-át képezi Kárpátalja gazdasági struktúrájának január 1-i adatok alapján Kárpátalján gazdálkodó szervezet működött, ezen belül a legnagyobb aktivitás a következő ágazatokban volt megfigyelhető: közlekedés és távközlés (71%), mezőgazdaság (68%), közellátás és értékesítés (68%). Excellence Rt. 8

9 A mai Kárpátalja gazdasági életében egyre meghatározóbb szerepet játszanak a kisvállalatok (KV), melyek az aktívan működő megyei vállalatok 67%-át adják (a magántulajdonban lévő kisvállalatok száma ebből 93%.) A megyei mutatók 20%-át kisvállalatok termelési volumene teszi ki. A térségben a kis és középvállalatok az informatikai szolgáltatások, a kereskedelem, az élelmiszeripar gazdasági ágazatokban vannak jelen. Ami Kárpátaljai szinten a gazdasági fejlődést illeti, a legmagasabb indexek az Ungvár, Munkács városokra és az Ungvári, Técsői, Beregszászi járásokra jellemzők. Itt az ipari vállalatok 60%-ban, az építőipar 76%-ban, kereskedelem és az élelmiszeripar 73,2%-ban vannak jelen. Kárpátalja nyugati részében a mezőgazdaság dominál (67,9% mezőgazdasági vállalat) január 1-i adatok alapján Kárpátalján a tulajdonviszonyok a gazdaság területén a következők: - magántulajdonban 4.192, - állami tulajdonban 703, - önkormányzati 1.696, - közös tulajdonban 8.716, - nemzetközi szervezetek és külföldi jogi személyek tulajdonában 170 vállalat található. A 2001-es statisztikai adatok alapján Kárpátalján a külföldi tőke rátája a következőképp alakult: 2001-ben 92,2 millió USD, 2000-ben 73,8 millió USD, ben 64,9 millió USD. Vagyis Ukrajnában a külföldi tőke beáramlási listáján Kárpátalja a második helyet foglalta el Lemberg (Lvivska) megye után. A gazdasági ágazatok szerint 2001-ben az iparban 61,5 millió USD, a kereskedelemben és az élelmiszeriparban 10,8 millió USD, a szolgáltatóiparban 8,2 millió USD, az erdőgazdálkodásban 5,1 millió USD, az építőiparban 2,0 millió USD, a mezőgazdaságban 183 ezer USD a külföldi tőke mértéke Kárpátalján ben a magyarországi külföldi tőke 16,5 millió USD volt, melyből Kárpátaljára az iparban 5,7 millió USD, a mezőgazdaságban 99 ezer USD, az erdőgazdálkodásban 144 ezer USD, közlekedésben és távközlésben ezer USD, az építőiparban 605 ezer USD, a kereskedelemben és az élelmiszeriparban 2,7 millió USD, a szolgáltatóiparban 104 ezer USD, az informatikai szolgáltatásban 104 ezer USD, a termelőiparban 7 ezer USD összeg mértékig jutott tőke. Kárpátalja részesedése Ukrajna külkereskedelmében Magyarország vonatkozásában folyamatosan növekszik, hiszen az 1996 évi 7% -hoz képest 2000-ben ez az arány 16,4% volt. Ukrajna külkereskedelmének volumene Magyarországgal 2000-ben 536,3 millió USD, (ezen belül Kárpátalja részesedése 87,7millió USD), 1999-ben 440,9 millió Excellence Rt. 9

10 USD, (ezen belül Kárpátalja részesedése 64,7millió USD), 1998-ban 495,6 millió USD, (ezen belül Kárpátalja részesedése 54,8 millió USD), 1997-ben 567,3 millió USD, (ezen belül Kárpátalja részesedése 53,1 millió USD), 1996-ban 650,5 millió USD volt (ezen belül Kárpátalja részesedése 45,4 millió USD). Vagyis 2000-ben Kárpátalja Magyarországgal bonyolított külkereskedelmi forgalma 87,7 millió USD-t tett ki. Ez 1/3 résszel nagyobb az évivel szemben, tekintve, hogy a 4 év alatti átlagos növekedés 17,9%-ra tehető. 1 A Miniszteri Kabinet július 10-én életbe lépett «Az állampolgárok által Ukrajna vámterületére behozott élelmiszerek»-ről szóló rendelete, melynek értelmében a behozott termékek értéke nem haladhatja meg az 50 ECU-t és a behozható áruk termékenkénti mennyisége is korlátolt. Figyelembe véve a megye határmenti elhelyezkedését, a hazai élelmiszeripari termékek hiányos kínálatát, valamint a régió igen magas szintű munkanélküliségét, tagadhatatlan, hogy a fent említett rendelet negatívan hat Kárpátalja gazdasági helyzetére, korlátozza a külkereskedelmi áruforgalmat, főként az árubehozatalt. A külkereskedelmi tevékenység egyik fontos eleme a szolgáltatói szféra működtetése. A szolgáltatások esetében a külkereskedelmi forgalom 1999-évhez képest 2000-ben 13,1%-kal növekedett, ami 4,9 millió USD-t jelent. Figyelemre méltó az is, hogy a szolgáltatások közül a fuvarozási 87,5%-ot, a turisztikai jellegű 9,0%-ot, a termékfeldolgozás 16,0%-ot képez. A jelen feltételek mellett Kárpátalja gazdaságának fejlődésében fontos szerepet játszik a gazdasági kapcsolatok erősítése, hiszen ez ad lehetőséget az ipari termelés stabilizálódására, a versenyképes hazai termék létrehozására. Magyarország és a nála hatszor nagyobb területű Ukrajna rendkívül fontos kereskedelmi partnerei egymásnak, valamint Magyarország számára az is igen fontos, hogy a keleti piacok elérésében meghatározó szerepet játszanak az ukrán vasútvonalak és autóútvonalak. A két ország gazdasági kapcsolatrendszere tulajdonképpen május 31-én kezdődött, mikor még a Szovjetunió keretébe tartozó Ukrajna és a Magyar Köztársaság kormányai aláírták a kereskedelmi-gazdasági és tudományos-műszaki együttműködésről szóló egyezményt. Az önálló kapcsolatnak azonban megvoltak a maga gyökerei, hiszen az ezt megelőző években a szovjet-magyar áruforgalom százaléka esett Ukrajnára. Az időközben kialakult áruforgalom jól tükrözi az ukrán gazdaság jelenlegi lehetőségeit: a magyar import - ami Budapest számára igencsak kedvező - elsősorban alap- és nyersanyagokat tartalmaz. A mára mintegy 250 céget számláló stabil mag az áruforgalom felét bonyolítja le. Az ukrán import meghatározó termékei az élelmiszerkészítmények, aminek jelentős részét a határmentén tevékenykedő vállalkozások realizálták kistételes értékesítés formájában. A legdinamikusabban fejlődő és a konjunkturális ingadozásnak legkevésbé kitett magyar árucsoport a gyógyszerek. Fejlődik a gépipari behozatal is, ugyanakkor az életbe lépett ukrán törvények miatt töredékére esett vissza a 1 Az 1996-os adatok azért meghatározóak, mert még 2001-ben sem sikerült elérni a 1996-os szintet. Excellence Rt. 10

11 korábban meghatározó gépjármű export, más okok miatt pedig gyakorlatilag teljesen megszűnt az autóbusz import. A Magyarországra irányuló ukrán exportban az ásványi termékek, ezen belül az energiahordozók és a villamos energia a meghatározó tétel, jelentős ezen kívül a vegyipari alapanyagok kivitele is. A tradicionálisan Ukrajnából származó magyar importtermékek a kohászati alapanyagok, amelyek átlagosan az összimport 10%-át teszik ki. A megemelt ukrán behozatali vámok miatt csökkenőben van az élelmiszerek és a közvetlen fogyasztásra szánt termékek súlya. Igaz, hogy Ukrajnában nehéz feltételek között kell a külföldi beruházóknak tevékenykedniük, ám Magyarország szemszögéből a földrajzi közelség, az időközben kialakult személyes kapcsolatok segítenek megoldani a felmerülő problémákat. Másrészről pedig a két ország közötti kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok jogi bázisa kialakultnak tekinthető. A vállalkozók biztonságát szolgálják a beruházások közös védelméről szóló államközi megállapodások. Az áruforgalom lebonyolításának jogi kereteit a közúti, légi, vasúti közlekedésről szóló, a tranzit kérdéseit szabályozó kormányközi egyezmények teremtik meg. A szakértők továbbra is kiaknázatlan lehetőséget látnak a határmenti együttműködésben. Az EU-csatlakozás fényében teljesen új megvilágítást kaphat a Csap-Záhony vasúti átkelő, az EU majdani keleti határának egyik legfontosabb közlekedési csomópontja lehet. A 2001 január 1-i adatok alapján külföldi tőke bevonásával Kárpátalján vállalat jött létre, ezen belül 105 kizárólag külföldi tőkéből ben 38%-kal nőtt az Ukrajnába irányuló magyar export, valamint 1999-hez képest a Magyarországra irányuló ukrán kivitel 8%-kal növekedett. A magyar kivitel 1/3 részét a könnyűipari termékek exportja valamint a könnyűipari kooperáció, több mint felét pedig a gépipari, a mezőgazdasági, a fa és erdőipari termékek exportja képezi. Kárpátalján, mint Ukrajnában általában minőségi szabályok, szabályozások élnek árukra, termékekre stb. vonatkozóan, viszont EU konform minőségbiztosítás még nem létezik. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében termelték meg az országos bruttó hazai termék 3,1%-át 1999-ben, 353 milliárd forint értékben, amely egy főre 618 ezer forintot jelent. Mind a megyei, mind az egy főre jutó mutató értéke folyamatosan növekszik, azonban az 1999-es növekedés mértéke az 1998-as évinek alig haladta meg a felét Excellence Rt. 11

12 és így a megye az egy főre jutó GDP tekintetében a megyék rangsorában 2 az addigi 19. (utolsó előtti) helyről 1999-ben az utolsóra esett vissza. Míg 1997-ben az egy lakosra jutó GDP megyei értéke még az országos átlag 58%-át tette ki, addig ben ez az arány már csak 55%, tehát a megye lemaradása tovább nő. A beruházások értéke 2000-ben valamivel több, mint 63 milliárd forint volt, amelynek döntő hányada az ipar, illetve a szállítás, posta, távközlés gazdasági ágakba irányult. A megyében regisztrált társas vállalkozások száma volt, az ehhez társuló egyéni vállalkozásokkal együtt összesen vállalkozás működött év végén. A vállalkozásokból korlátolt felelősségű társaságként, 68 pedig részvénytársaságként üzemelt. A társas vállalkozásoknak kevesebb, mint 10%-a alkalmaz tíz, vagy e fölötti létszámú munkaerőt és a működő társas vállalkozások átlagos tőkenagysága is rendkívül szerény, a vállalkozási szerkezet elaprózódott, emellett az önfoglalkoztatási kényszer miatt létrejött vállalkozások a mikro és kisvállalkozások között viszonylag nagyobb súlyt képvisel. Törölt:. A működő vállalkozások száma alapján vizsgálva az ágazati megoszlást a következő eredményeket kapjuk: A mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat gazdasági ág aránya a megyében 9,1% körül alakul (országos szinten 3,5%). Ugyanez az adat a társas vállalkozások esetén 7,4%, amelyből egyértelműen látszik, hogy a mezőgazdaság nem csak az egyéni, hanem a vállalkozások esetén is nagyobb szerepet játszik az országos átlagnál. Az ipar és az építőipar területét összevontan tekintve a működő vállalkozások esetében az arány 16,8%, amin fele-fele arányban osztozik az építőipar és az egyéb ipari tevékenységek. Ha csak a társas vállalkozásokat tekintjük, akkor ez az arányszám az összes társas vállalkozáshoz képest 6,3%. Ez szintén jó közelítéssel fele-fele arányban jelenti az építőipart és az építőipari tevékenységbe nem sorolt ipari tevékenységet. A megyében még jelentős arányt képviselnek az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás gazdasági ágba tartozó működő társas vállalkozások (10,8%), és a kereskedelmi, javító tevékenységet folytató társas vállalkozások (17.6%) (3. számú táblázat) ben 653 külföldi érdekeltségű vállalkozás működött a megyében, amelyek összesített jegyzett tőkéje 21,4 milliárd forint. Az előbbi érték az országosnak 2,6, az utóbbi viszont csak 0,6%-a, ami arra utal, hogy az itt működő külföldi vállalkozások 2 19 megye + Budapest Excellence Rt. 12

13 tőkeellátottsága gyengébb, mint az országos átlag. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei KSH tájékoztatása szerint a befektetők sorrendje a megye tekintetében a következőképp alakul: első helyen az USA, másodikon Németország és harmadik helyen Svájc szerepel. Az ukrán befektetések mértékére nincs mért adat, becslésük szerint az egyéb kategóriába tartozó országok (Kína, Ukrajna, stb.) közül az ukrán befektetések aránya a legnagyobb, így jó közelítéssel mondhatjuk, hogy hozzávetőlegesen 150 millió Ft a megyei székhelyű, ukrán érdekeltségű tőkearány. Az Európai Uniós csatlakozást tekintve a minőségbiztosítási tanúsítványok megszerzésének hiánya egyre inkább, sok esetben automatikusan elzárja a céget számos kapcsolódási lehetőségtől, megrendeléstől, pályázati lehetőségtől, hiszen az EU-piacok többségén megkövetelik a tanúsítványok felmutatását elején a megyében nem érte el a 30-at az ISO-minősítést szerzett cégek száma, azonban a közepén végzett felmérések szerint már 57 ilyen cég található, amely még az Észak-Alföld megyéinek teljesítményével összehasonlítva is kedvezőtlen helyzetet mutat. A megye a cégek száma mellett az érintett települési kört tekintve is a lemaradók közé sorolható (Nógráddal, Békéssel, Somoggyal együtt). A terjedés kezdeti fázisára, egyúttal Nyíregyháza viszonylagos dinamikájára utal, hogy a "tanúsított" cégek bő fele a megyeszékhelyen található, s rajta kívül csak néhány városban, illetve községben (összesen 16 településen) jelent meg ez az "innováció". Mátészalka, Kisvárda, Tiszavasvári, Záhony 3-4 vállalkozása rendelkezik ISO 9000, illetve sorozatú tanúsítvánnyal, mely megfelel a dunántúli hasonló méretű városok átlagos aktivitásának. Rajtuk kívül a városok közül még Baktalórántháza, Nagykálló, Rakamaz, Máriapócs és Ibrány rendelkezett a vizsgálat időpontjában minősített társasággal, emellett Nyíregyháza környékéről három (Nyírtelek, Nyírbogdány, Apagy), a kisvárdai térségéből két (Tuzsér, Anarcs) falu, illetve Timár község helyi gazdaságában jelent meg ez a típusú újdonság. A megye elmaradott térségei (a megye keleti fele) összefüggő perifériát jelentenek az innováció terjedése szempontjából, illetve arra utal, hogy az itteni cégek kapcsolatrendszere döntő mértékben a helyi-térségi keresletre, vagy a minőségi elemekre érzéketlenebb belföldi és keleti piacokra korlátozódik. A minőségbiztosítás hiányának elsősorban azért önmagán túlmutató a jelentősége, mert egyre inkább a piacbővítés korlátjává válhat, márpedig a megye által olyannyira szükséges dinamika és foglalkoztatás-bővítés, illetve a helyi középvállalkozások megerősödése, terjeszkedése csak bővülő piacok révén következhet be, az EU-csatlakozás után pedig a versenyképesség általánosan nélkülözhetetlen elemévé válik. A minőségbiztosítás terjedésének folyamata mindazonáltal még országosan is a fellendülés fázisában van, a terjedés üteme Excellence Rt. 13

14 gyorsuló, és a megye cégeinek még megvan a lehetőségük az elmaradás behozására Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás Formázott: Felsorolás és számozás Kárpátalja Európa-szerte kevés olyan vidék van, amely vetekedhet a Kárpátalján található zöldövezeti területek mennyiségével és minőségével. Kárpátalján közel 200 magasnövény fajt tartanak számon, melyekből sajnos 44-et a kipusztulás veszélye fenyeget. A vidék erdeinek összterülete ha, ami a megye területének 56,4%- át képezi. Az erdei fajok közül legelterjedtebbek: a bükk (58%), a fenyő (31%), a tölgyfa (7%), de megtalálható itt többek között a nyírfa, vörösfenyő, égerfa, gyertyánfa, tiszafa, gyantás fenyő, kőrisfa és a juhar is. Ezek a fafajták általában a hegyekben honosak, a barna erdei és hegyi tőzeges gyeptalajokat kedvelik, a jobb minőségű síkvidéki podzolos gyeptalajon és a barna podzolos talajon terjedtek el. A Kárpátaljai mezőgazdasági termékek rátája ukrán viszonylatban csekély, mindössze 2,5%. Kárpátaljai mezőgazdasági termelés volumene 2000-ben 592,8 millió grivnja volt, ezen belül a növénytermesztés 298,7 millió grivnját, az állattenyésztés 294,1 millió grivnját tett ki. A növénytermesztésen belül a burgonya és zöldségfélékre 169,5 millió grivnja, bogyós gyümölcsökre és szőlészeti termékekre 77,1 millió grivnja, gabonafélékre 34,8 millió grivnja jutott). Az állattenyésztésen belül a sertés és a szárnyasok nevelésére 147,8 millió grivnja, a tejtermelésre 110,3 millió grivnja, a tojásra 28,3 millió grivnja jutott) ben a mezőgazdasági termelés volumene 548,0 millió grivnja volt, (ezen belül a növénytermesztésre 241,5 millió grivnja, az állattenyésztésre 306,5 millió grivnja jutott) ban a mezőgazdasági termelés volumene 542,1 millió grivnja volt (ezen belül a növénytermesztésre 213,5 millió grivnja, az állattenyésztésre 328,6 millió grivnja jutott). Kárpátalján a mezőgazdaság termelési volumene 2000-ben 0,7%-kal növekedett az 1999-es értékhez képest (1998-hoz képest az 1998-as növekedés 1,1% volt). Kárpátalja földjeinek kihasználtságát - amely összesen 1.275,3 ezer ha jól mutatják a 2001 január 1- i adatok, mely szerint - a mezőgazdaságra alkalmas területek 37,6%-át (479,7 ezer ha.), 3 Kitörési lehetőségek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete Excellence Rt. 14

Békéscsaba. Befektetés ösztönzési stratégiája 2010.június

Békéscsaba. Befektetés ösztönzési stratégiája 2010.június Békéscsaba Befektetés ösztönzési stratégiája 2010.június Készítette: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba Szent István tér 7. www.bekescsaba.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest,

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 2007HU162PO001 TARTALOM 1 BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2 HELYZETELEMZÉS... 6 3 STRATÉGIA... 41 4. PRIORITÁSI

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT 2005 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A helyzetfeltárás fontosabb megállapításai...4

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Készítette: Hozam 2001. Kft. 2013. 0 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

5.9. EGYÉB KÜLTERÜLETI FEJLESZTÉSEK... 128 6. STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA... 130 6.1.INGATLAN GAZDÁLODÁSI TERV... 129

5.9. EGYÉB KÜLTERÜLETI FEJLESZTÉSEK... 128 6. STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA... 130 6.1.INGATLAN GAZDÁLODÁSI TERV... 129 TARTALOM 1. KISTELEK SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...5 1.1. KISTELEK A MAGYAR ÉS A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS VÁROSHÁLÓZATBAN...5 1.2. KISTELEK ÉS VONZÁSKÖRZETE, A KISTELEKI KISTÉRSÉG...5

Részletesebben

KDOP-2007-3.1.1/B pályázat 1. sz. melléklete

KDOP-2007-3.1.1/B pályázat 1. sz. melléklete KDOP-2007-3.1.1/B pályázat 1. sz. melléklete SÁRBOGÁRD VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. június SÁRBOGÁRD VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Benczik Zsófia Ferik

Részletesebben

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008 ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja. - --"---.~:t~~., r"--; polgármester

Részletesebben

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda.

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda. Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004 A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete 2004 3K Consens Iroda Munkatársak Fülöp Edit Dávid János Tajti József Mód Péter 1 Fülöp

Részletesebben

Kárpátalja megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljeskörű turisztikai vonzerő leltára

Kárpátalja megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljeskörű turisztikai vonzerő leltára HU0013/NA/49 Egységes határrégiós turisztikai kínálatfejlesztés A Nyíregyházi Főiskola Egységes határrégiós turisztikai kínálatfejlesztés (HU0013/NA/49) című pályázata keretében készült Kárpátalja megye

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE HELYI FEJLESZTÉSI STARTÉGIÁINAK ELKÉSZÍTÉSÉBEN ÉRDEKELT SZEREPLŐK PARTNERSÉGÉBEN KIALAKÍTOTT, MEGYEI SZINTŰ HELYZETÉRTÉKELÉSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI JAVASLATOKAT TARTALMAZÓ TANULMÁNYA

Részletesebben

MELLÉKLET Tartalomjegyzék

MELLÉKLET Tartalomjegyzék MELLÉKLET MELLÉKLET Tartalomjegyzék I. A GAZDASÁG TERÜLETI FOLYAMATAI...1 1. A FŐBB MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK TÉRSZERKEZETI HATÁSAI...3 1.1 Privatizáció...5 1.2 A külföldi tőke beáramlása...7 1.3 A gazdasági

Részletesebben

Észak-alföldi operatív program

Észak-alföldi operatív program A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Észak-alföldi operatív program 2007-2013 2007HU161PO009 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3786 számú határozatával elfogadva Verzió: ÉAOP_adopted_hu.doc

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata

Kazincbarcika Város Önkormányzata Kazincbarcika Város Önkormányzata INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008. JÚNIUS 10. 1. Vezetői összefoglaló... 6 2. Kazincbarcika szerepe a településhálózatban... 7 2.1. Geográfiai jellemzők... 7 2.2.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával DOROSZLÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó

Részletesebben

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II. HELYZETÉRTÉKELÉS II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II.1. Gazdasági helyzet...49 II.1.1. Vállalkozások helyzete...49 II.1.2. Ágazati szerkezet...52 II.1.3. K+F...54 II.1.4. Idegenforgalom...57 II.1.5. A helyi

Részletesebben

Közös munkaerő-piaci információs rendszer A munkaerőpiac felmérése és elemzése Magyarország szlovák határ menti régióiban TANULMÁNY

Közös munkaerő-piaci információs rendszer A munkaerőpiac felmérése és elemzése Magyarország szlovák határ menti régióiban TANULMÁNY Közös munkaerő-piaci információs rendszer A munkaerőpiac felmérése és elemzése Magyarország szlovák határ menti régióiban TANULMÁNY A munkaerőpiac felmérése és elemzése Magyarország szlovák határ menti

Részletesebben

Térségfejlesztési Előtanulmány NAGYKUNSÁG ÉS TISZA-TÓ VIDÉKE

Térségfejlesztési Előtanulmány NAGYKUNSÁG ÉS TISZA-TÓ VIDÉKE . Térségfejlesztési Előtanulmány NAGYKUNSÁG ÉS TISZA-TÓ VIDÉKE MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2013.03.08. JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI ELŐTANULMÁNY A MEGBÍZÁS

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Tervező: Origó Tervező Iroda Kft. 2013.

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MODELL

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI MODELL Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2012. június 25. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. fejezet: A két kamara hatáskörébe tartozó régiók gazdasági

Részletesebben

Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön

Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön 28/39 Összeállította: KSH Debreceni Igazgatósága www.ksh.hu II. évfolyam 39. szám 28. április 2. Ipari parkok, vállalkozási övezetek az Észak-Alföldön A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Ipari parkok 2 Az észak-alföldi

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete Elemző tanulmány Győr, 2009. TARTALOM 1. FÖLDRAJZI JELLEMZŐK... 2 1.1. Földrajzi elhelyezkedés... 2 1.2. Természetföldrajz... 2 1.3. Településszerkezet...

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO006 2007-2013 1 Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1 HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 A KÖZÖSSÉGI CÉLKITŰZÉSEK ALÁ

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 A Magyar Köztársaság kormánya elfogadta 2006. december 6-án. CCI szám: 2007HU161PO006 1 Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1 HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 A KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO004 2007-2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETÉS...4 A ROP ELKÉSZÍTÉSÉNEK HÁTTERE...4 HELYZETELEMZÉS...5 A RÉGIÓ

Részletesebben

K A P U V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s

K A P U V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s K A P U V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A 2 0 0 8. m á j u s 2 KÉSZÜLT KAPUVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL, A VÁROSREHABILITÁCIÓ 2007-2013-BAN,

Részletesebben