2011. december december 25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. december 19 2011. december 25."

Átírás

1 2011. december december 25. Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) közleményei december 20. Az országgyűlés elfogadta a Nemzeti köznevelésről szóló törvényt....3.oldal december 21. Közlemény a különélő szülőt megillető tájékoztatási jogról...3.oldal december 22. Jó tanuló, jó sportoló pályázat oldal december 23. Elfogadták az új felsőoktatási törvényt oldal december 23. Elfogadták a családok védelméről szóló törvényt...6.oldal NEFMI kapcsolódó sajtóhírek Magyar Nemzet december 19. 1,5.oldal Minden gyereknek lesz helye az óvodában - interjú...7.oldal Hír24.hu Csengős tiltakozás a köznevelési törvény ellen letölthető videóval oldal Magyar Narancs dec. 19. Megszűnőben az iskolai agresszió elleni program oldal Magyar Nemzet december 20. Legyen érték a rendszerezett tudás...12.oldal Népszabadság december 20. Brutális káosz várható?...13.oldal Magyar Nemzet december 20. Pokorni nemet mondott oldal Magyar Nemzet Lánchíd rádió december 20. Ez csak az első fontos állomás volt - letölthető hang...15.oldal Népszabadság december 20. Pokorni elárulta, miért nem lett 'bólogató János' oldal Edupress PSZ: 400 milliárd hiányzik az oktatás államosításához oldal KATEDRA ONLINE HÍRFIGYELŐ Szerkesztő: o2 Média Kft december 27. 1

2 Világgazdaság.hu Tiltakozik a fizetőssé váló bölcsődék ellen a szakszervezet oldal Edupress Ingyen szerezhető meg az első szakképesítés...17.oldal Népszabadság december 21. A nép nevelésének törvénye...19.oldal Magyar Hírlap Elfogadták a köznevelési törvényt...20.oldal MTV híradó december 21. LMP:tekintélyelvű és esélymegvonó a közoktatási törvényjavaslat.22.oldal ATV Alattvalógyerekek, gettóóvodák: szakemberek a közoktatási törvényről 2 videóval 23.oldal Magyar Narancs.hu dec. 21 A nádpálcától a gumibotig oldal MTV híradó december 21. Sztrájkbizottságot alakítana a PDSZ...26.oldal Népszabadság december 21. Csak az elv tűnik szépnek...27.oldal Index december 21. Jön a feketeleves az egyetemeknek oldal Metropol.hu Állami iskolák, ingyenes szakképzés oldal MTV Híradó december 23. Új felsőoktatási törvény: lesznek kiemelt intézmények...31.oldal Népszabadság december 25. Pokorni szerint a kormányfőbe vetett hit legyűrte a szakmai érveket - interjú 32.oldal Országos hírek Bács-Kiskun Online dec. 19. Sok gyerek kevés helyre oldal Hr24.hu Karácsony a másik Magyarországon oldal Szaksajtó Edupress TV You Tube Pokorni Zoltán interjú letölthető videóval oldal Blogok...39.oldal KATEDRA ONLINE HÍRFIGYELŐ Szerkesztő: o2 Média Kft december 27. 2

3 Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) közleményei december 20. Az országgyűlés elfogadta a Nemzeti köznevelésről szóló törvényt A törvény megalkotásával a legfontosabb célunk Magyarország megújításának elősegítése volt, hiszen amilyen az iskolánk, olyan a holnapunk fogalmazott Hoffmann Rózsa a köznevelésről szóló törvény új elemeit bemutató sajtótájékoztatóan. 252 igen szavazattal a Parlament elfogadta a Nemzeti köznevelésről szóló törvényt, amely szeptember 1-jén lép hatályba. A törvény további fontos rendelkezéseit az iskolarendszer sajátosságaihoz igazodva több év alatt vezetik be, január 1-től kerülnek állami fenntartásba a köznevelési intézmények, a pedagógus életpályamodell szeptember 1-től él, míg hároméves kortól szeptember 1-től lesz kötelező az óvoda. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter elmondta: a törvény együtt kezeli a nevelés és oktatás kérdését, valamint megteremti a rendezett tudás értékét és a tudás kultúráját. Az iskolát a rendszerezett tudás házává kell tenni fogalmazott a miniszter. A törvény kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulókat, valamint a kiemelkedően teljesítő diákokat egyaránt. Ezen célok megvalósítása érdekében a pedagógusok képzését, kiválasztását újra kell gondolni és meg kell teremteni az anyagi biztonságukat, továbbá a siker érdekében a családokat és a szülőket segítő partnerként kell kezelni fűzte hozzá. A miniszter a törvény legnagyobb eredményének az állam intézményi fenntartó szerepének megteremtését nevezte. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár elmondta: az iskolarendszer célja az emberré válás elősegítése, a nevelés. A törvény által megvalósítani kívánt cél a társadalom kettészakadásának megállítása. Ennek garanciája lesz a Nemzeti Alaptanterv megalkotása, amelyre egy olyan monitoring rendszer fog épülni, amely ellenőrzi azt, hogy a gyermekek el tudják-e sajátítani az elvárt tudást fűzte hozza. További célunk a műveltségi és tudásszint emelése volt mondta az államtitkár. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár rámutatott: a most elfogadott jogszabály egy kerettörvény, ezért fontos lesz a törvény végrehajtási szabályainak megalkotása is. Kiemelte a törvény közösség szerepét hangsúlyozó részét, elmondva: fontos, hogy ne az egyént, hanem az egyén közösségbe való tartozását helyezzük a középpontba. A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény szabályozásairól, legfontosabb újításairól a csatolt dokumentumok között találhatóak részletes információk. (kormnay.hu) december 21. Közlemény a különélő szülőt megillető tájékoztatási jogról A házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) 70. -a szerint a kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll. A Csjt. 71. (2) KATEDRA ONLINE HÍRFIGYELŐ Szerkesztő: o2 Média Kft december 27. 3

4 bekezdés alapján a szülői felügyelet a kiskorú gyermek gondozásának, nevelésének, vagyona kezelésének, valamint törvényes képviseletének jogát és kötelességét, továbbá a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak jogát foglalja magában. A Csjt. 72/B. (1) bekezdése szerint a különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően - közös szülői felügyelet hiányában is - együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette. A (2) bekezdés alapján a gyermek sorsát érintő lényeges kérdés: a kiskorú gyermek nevének meghatározása, illetve nevének megváltoztatása, tartózkodási helyének kijelölése, továbbá iskolájának, valamint életpályájának megválasztása. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) - összhangban a Csjt. hivatkozott rendelkezéseivel - a szülő fogalmán a kiskorú gyermek felett jogszerűen szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőt, szülőket érti. Amíg az életközösség fennáll, addig ez mindkét szülőt jelenti, az életközösség megszűnése után pedig a szülői felügyeletet jogerősen gyakorló szülőt, közös joggyakorlás esetén szülőket. Ezzel összhangban a Kt. 14. (2) bekezdésének c) pontja a szülő külön nevesített kötelességeként határozza meg a gyermek fejlődésének, tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérését, a gyermek kötelességteljesítéséről való gondoskodást, és az ehhez való elvárható segítségnyújtás megadását. Mindez a Csjt. idézett előírásainak figyelembe vételével - a szülői felügyeletet gyakorló szülő kötelezettsége. A Kt. 14. (1) bekezdése a szülői jogokat tartalmazza, ennek részeként a gyermek fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről történő rendszeres, részletes és érdemi tájékoztatáshoz való jogot. Miután a szülői jogok csak a kötelességekkel együtt értelmezhetők és értelmezendők, a Kt. 14. (1) bekezdésében felsorolt szülői jogosultságok a szülői felügyeletet gyakorló szülőt, szülőket illetik meg. Mindebből következik, hogy a különélő, a szülői felügyeleti jog szünetelése alatt álló szülőt csak a Csjt. 72/B. (2) bekezdésében meghatározott, a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések tekintetében illeti meg a gyermek tanulmányi előmenetelével kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog. Ennek részeként az adott iskola kiválasztásához, az esetleges iskolaváltáshoz kapcsolódóan jogosult a nevelési-oktatási intézménytől tájékoztatás kérésére, például a tankötelezettség teljesítésével, az iskolaváltás okaival, indokoltságával, ennek részeként az ott folytatott tanulmányokkal összefüggésben. A fenti kérdésekben a különélő, szülői felügyeleti jog szünetelése alatt álló szülő tekintetében a döntéshozatalhoz szükséges tájékoztatás azonban nem jelenti a Kt. 2. számú mellékletében szereplő adatok teljes körét, valamint a tanulmányi előmenetellel kapcsolatos adatok rendszeres, folyamatos közlésének iskolai kötelezettségét. A Kt. 70. (1) bekezdése alapján a pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. Tekintettel arra, hogy a félévi és az év végi osztályzat a nevelőtestület összegző értékelése a tanuló félévi és egész évi előmenetelére vonatkozóan, az iskola megválasztásáról szóló megalapozott szülői döntéshez a félévi és az év végi osztályzat megismerése az a lényeges információ, amelyet az iskola a különélő szülőnek is - a döntés megalapozása érdekében - köteles megadni. Kiemeljük, hogy a hatályos Csjt. jelenleg is biztosítja annak lehetőségét, hogy a szülők különélésük esetén is külön - külön hozzájussanak a Kt. által a szülőknek biztosított adatokhoz, teljes körű tájékoztatáshoz. Abban az esetben, ha a szülők a kiskorú közös felügyeletében állapodnak meg és egyezségüket a bíróság jóváhagyja, nemcsak a Csjt. 72/B. (2) bekezdése szerinti lényeges kérdésekben jogosult a különélő szülő a tájékoztatásra, hanem valamennyi, a kiskorú gyermeket érintő kérdésben. Amint arra a Legfelsőbb Bíróság gyermekelhelyezésről szóló 17. számú Irányelve a Csjt. alapján rámutat, a közös szülői felügyeletet a bíróság csak a szülők közös kérelmére rendelheti el, illetve KATEDRA ONLINE HÍRFIGYELŐ Szerkesztő: o2 Média Kft december 27. 4

5 hagyhatja jóvá a közös szülői felügyeletre vonatkozó egyezségüket. A szülőknek a közös szülői felügyelet iránti kérelemben nyilatkozniuk kell arról, hogy milyen módon kívánnak együttműködni a közös szülői felügyelet során, különös tekintettel a gondozási, nevelési tevékenység ellátására. A közös szülői felügyelet csak addig tartható fenn, amíg rendeltetésének betöltésére képes. Megszüntetése esetén a szülői felügyeletet a továbbiakban az a szülő gyakorolja, akinél a gyermeket - a közös felügyelet elrendelésével egyidejűleg - elhelyezték. Az Irányelv rögzíti, hogy a szülők általában maguk tudják rendezni a gyermek elhelyezésének és további nevelésének kérdését. A szülőknek azonban olyan megoldást kell választaniuk, amely a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődését legjobban biztosítja. Felhívjuk a figyelmet, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű, csupán a fenntartói, intézményvezetői, munkáltatói döntéshozatalt segíti, segítheti. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI.17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes. (NEFMI Oktatásért Felelős Államtitkárság) december 22. Jó tanuló, jó sportoló pályázat A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága a Sportért Felelős Államtitkárság közreműködésével, a korábbi évekhez hasonlóan, ebben az évben is pályázatot ír ki a Magyar Köztársaság jó tanulója jó sportolója cím elnyerésére. (Oktatásért Felelős Államtitkárság) A pályázati kiírás az alábbi linken elérhető december 23. Elfogadták az új felsőoktatási törvényt Az Országgyűlés pénteken elfogadta az új felsőoktatási törvényt, eszerint magyar állami ösztöndíjjal, részösztöndíjjal, és önköltséges formában folytathatják a jövőben tanulmányaikat a felsőoktatási hallgatók. A jogszabályt a képviselők 243 igen szavazattal, 37 nem ellenében hagyták jóvá. Az előterjesztésre a Jobbik-frakció mellett nemet mondott Pokorni Zoltán, a parlament oktatási bizottságának fideszes elnöke, illetve frakciótársa, Lasztovicza Jenő is. A nemzetstratégiai célok megvalósítása érdekében a kormány kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősíthet egyes intézményeket. KATEDRA ONLINE HÍRFIGYELŐ Szerkesztő: o2 Média Kft december 27. 5

6 Az állami felsőoktatási intézményekben az eddigi gyakorlatnak megfelelően gazdasági tanácsokat kell működtetni, amire ugyanakkor a nem állami intézményeknek is lehetőségük van. MTI december 23. Elfogadták a családok védelméről szóló törvényt Az Országgyűlés pénteken elfogadta a családok védelméről szóló törvényt, amely szerint Magyarország mindenkori költségvetésének tervezésekor elsőbbséget élvez a családok támogatása, és a felelősségteljes párkapcsolatról, családi életről szóló ismeretek az alap és középfokú oktatásban egyaránt megjelennek. A sarkalatos jogszabály minősített többséget igénylő passzusait a képviselők 299 igen szavazattal egyhangúlag, az egyszerű többséget igénylő pontjait 298 igen és 1 nem szavazattal hagyták jóvá. A törvény rögzíti, hogy a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem és tisztelet, valamint külön törvényben foglaltak szerint támogatás illeti meg. A családról kimondja a jogszabály, hogy az a természetes személyek érzelmi és gazdasági közösségét megvalósító olyan kapcsolatrendszer, amelynek alapja egy férfi és egy nő házassága vagy egyenesági rokoni kapcsolat, vagy a családbafogadó gyámság. Az állam a nemzet fennmaradását biztosító népesedési folyamatok érdekében külön törvényekben foglaltak szerint támogatja a gyermekvállalást, és segíti a szülők gyermekvállalási szándékainak megvalósulását. Az állam annak érdekében, hogy minden gyermek családban nevelkedhessen fel támogatja az örökbefogadást, és gyors, a gyermek érdekeit szem előtt tartó örökbefogadási eljárás kialakítására törekszik. Az állam külön törvényben foglaltak szerint a gyermekek után járó családi kedvezménnyel támogatja a családokat. A jogszabály rögzíti azt is, hogy az állam gondoskodik a családi élettel összefüggő hatósági eljárások egyszerűsítéséről, valamint törekszik arra, hogy a családok az őket megillető támogatásokat, szolgáltatásokat a lehető legkisebb ügyintézési teher mellett vehessék igénybe. Végintézkedés hiányában történő öröklésre elsősorban törvényben meghatározott rokonsági fokig az egymással egyenesági vagy oldalági rokonságban, illetve az örökbefogadási kapcsolatban állók és a házastárs jogosult. A törvény rögzíti a szülők és gyermekek jogait és kötelezettségeit is. A kiskorú gyermek szülője köteles gyermeke felügyeletéről külön jogszabályban foglaltak szerint gondoskodni, amikor a gyermek éjszaka közterületen, szórakozóhelyen tartózkodik, köteles továbbá különösen gyermeke emberi méltóságát tiszteletben tartani, vele együttműködni, a gyermekét az őt érintő kérdésekről korának és fejlettségének megfelelően tájékoztatni, véleményét figyelembe venni. A kötelessége a gyermekének jogai gyakorlásához iránymutatást, tanácsot és segítséget adni, gyermeke jogainak érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, ellátásában közreműködő személyekkel és szervekkel, továbbá a hatóságokkal együttműködni. A tanköteles korú gyermek kötelessége, hogy képességeinek megfelelően eleget tegyen KATEDRA ONLINE HÍRFIGYELŐ Szerkesztő: o2 Média Kft december 27. 6

7 tanulmányi kötelezettségének, a kiskorú gyermek kötelessége, hogy korának és fejlettségének megfelelően tartózkodjék az egészségét károsító életmódtól, valamint gondozása és nevelése érdekében szülőjével együttműködjön. A törvény alapján várandós, illetve egy évesnél fiatalabb gyermeket nevelő nőt csak az egészségi állapotának megfelelő olyan munkakörben lehet foglalkoztatni, amelyhez hozzájárult, és amelyben alapbére nem kevesebb, mint a megelőző munkakörében. A megfelelő munkakör felajánlása vagy kialakítása a foglalkoztató feladata. Az állam ösztönzi a család és a gyermeknevelés értékét közvetítő műsorok, médiatartalmak bemutatását, a médiaszolgáltatók által elkövetett jogsértések esetén alkalmazható jogkövetkezményekről külön törvény rendelkezik. (MTI) NEFMI kapcsolódó sajtóhírek Magyar Nemzet december 19. 1,5.oldal Minden gyereknek lesz helye az óvodában Hoffmann Rózsa: Eszem ágában sincs önként lemondani arról, hogy tehessek valamit a hazámért - A parlament ma minden bizonnyal igent mond a nemzeti köznevelésről szóló javaslatra, így új oktatási alaptörvénye lesz Magyarországnak. Most boldognak és elégedettnek kellene lennie, ám úgy tűnik, mintha az utóbbi idő heves támadásai megkeményítették, sőt meg is keserítették volna. Képes felhőtlenül örülni? - Lehet, hogy keményebbnek látszom, ám a keserűség jó messzire elkerül, Istennek hála. Valójában nem változtam, csak az utóbbi hónapok határozottabbá érleltek. A törvény kapcsán maradéktalanul elégedett lehetek, hiszen valamennyi fontos kérdésben az általunk képviselt álláspont kapott többséget a parlamentben. Csupán kisebb kompromisszumok születtek, amelyek természetesek egy új törvény megalkotásánál. - A parlament elé kerülő köznevelési törvényjavaslatot valósággal megrohamozták a képviselők, csak a fideszes politikusok több mint százhetven módosító indítványt nyújtottak be. Pósán László még általános vitára se akarta bocsátani a tervezetet. Számított ekkora fideszes ellenállásra? - Mivel az utolsó hetek két törvényjavaslattal kapcsolatos feladatai megfeszített munkát igényeltek, amit csak úgy tudtam elvégezni, hogy minden idegszálammal arra koncentráltam, a Gondviselés megkímélt attól, hogy minden egyes nagy kürtszóval kísért rohamról azonnal értesüljek. Így az említett akció is csak jóval később jutott a tudomásomra. Ami történt, furcsa és szokatlan, de úgy gondolom, nem nekem kell magyarázkodnom miatta. Egyébként csak tíz-egynéhány fideszes képviselőjegyezte a százhetven módosító javaslatot, több mint kétszázan egyetértésükkel támogatták a tervezetet. - Mi a véleménye arról, hogy több mint háromszáz módosító indítvány érkezett a törvényhez? - Az oktatási törvényekhez mindig rengetegen hozzászólnak. Így volt ez a Magyar Bálint által KATEDRA ONLINE HÍRFIGYELŐ Szerkesztő: o2 Média Kft december 27. 7

8 kezdeményezett 2003-as törvényalkotás során is (pedig akkor nem új törvényről, hanem csak az 1993-as megváltoztatásáról volt szó), amikor félezer módosító indítvánnyal éltek az akkori képviselők. Most azon javaslatok közül, amelyek alapjaiban változtatták volna meg a jogszabály koncepcionális elemeit, egy sem kapott többséget. Ilyen volt például az iskolafenntartás és - működtetés kérdése, amely komoly politikai vitákat gerjesztett. Az állami fenntartásba vétel fontos strukturális, elem, de a szülőket, a pedagógusokat vagy a diákokat kevésbé hozta lázba. A törvény szakmai tartalmával a közvélemény - eltekintve a letűnt időszak holdudvarától azonosult. - A módosító indítványoknak ugyan csak a töredékét fogadta el a kormánypárti többség, ám akadnak közöttük olyanok, amelyek lényegi változtatásoknak látszanak. Ilyen például az egész napos iskola kérdése. Az eredeti törvényjavaslat ennek bevezetését kötelezővé tette volna, a fideszes módosító indítvány értelmében azonban az egész napos modell csak választható lesz. - Csak árnyalatnyi a különbség a két elképzelés között. A szándék ugyanaz: legyen minél több tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozás, és az ilyen speciális fejlesztő programokkal a nap mind nagyobb részében tartsuk bent a gyerekeket az iskolában. - Fontos változás, hogy mégsem indulnak kis létszámú fejlesztő osztályok, a hétévesnél idősebb, iskolaéretlen gyerekek további egy évig az óvodában maradnak. - Komoly változás lenne, ha sokakat érintene, de nem az. Ma ugyanis az egész országban alig néhány gyermek jár még nyolcéves korában is óvodába. A szakmai álláspontom egyébként nem változott: nyolcévesen már nem az óvodában fejlődik a legjobban a gyerek. De kompromisszumra törekedtem, és fejet hajtottam a kérdést túldimenzionáló akarat előtt. A kis létszámú osztály inkább csak elméleti lehetőség lett volna, hiszen igen kevés tanulót érintett volna. Reményeim szerint a probléma úgyszólván magától megoldódik majd, hiszen 2014-től hároméves kortól kezdve minden kisgyerek óvodába fog járni. Így az óvodai fejlesztés által a hátránnyal induló gyerek az iskoláskor kezdetére valóban felzárkózhat társaihoz. - Az óvodáztatás kapcsán a parlament elfogadott egy olyan módosítást, amelynek értelmében az óvodát nem helyettesítheti sehol a családi napközi. Honnan lesz elegendő óvodai férőhely? - Ma az óvodáskorú gyerekek 10 százaléka nem jár óvodába, ami azt jelenti, hogy 2014-ig ezer új férőhelyet kell létrehozni. Ez nem látszik lehetetlen feladatnak. Az Új Széchenyi-tervben már januárban kiírjuk azt a 9,39 milliárd forint keretösszegű pályázatot, amelynek köszönhetően ezer új férőhelyet lehet majd létesíteni a következő egy-másfél évben. A továbbiak létrehozását önkormányzati, uniós, illetve központi költségvetési forrásból igyekszünk majd megoldani, és módosítjuk az óvodai férőhelyek létesítésére vonatkozó előírásokat. A mostani túlszabályozottság ugyanis irracionális módon megdrágítja a férőhelybővítést. - Egy módosító indítványnak köszönhetően a jövőben kötelező tanóra lesz az erkölcstan, illetve az egyházi iskolákban a hittan. - Pontosabban minden gyermek fog nem csak az egyházi iskolákban - választás szerint vagy erkölcs- és hittant, vagy erkölcstant tanulni. Ezt a döntést hosszú egyeztetés előzte meg, és végül a teljes egyetértésemmel találkozott. Pedagógiai meggyőződésem szerint a gyerekeknek fel kell mutatni az alapvető értékeket, azt, hogy mi a jó és mi a rossz, és terelni kell őket az erkölcsileg helyes irányba.. Aki egyházi iskolába jár, vagy hittant tanul, annak az isteni parancsok mutatják az utat, aki nem, annak az Európát megalapozó erkölcsi normák jelenthetnek támpontot. A kérdést, akárcsak a tanítás más vonatkozásait, a Nemzeti alaptanterv fogja értelmezni. KATEDRA ONLINE HÍRFIGYELŐ Szerkesztő: o2 Média Kft december 27. 8

9 - Karácsony előtt egy nappal, pénteken szavaznak a másik oktatási alaptörvényről, a nemzeti felsőoktatási törvényjavaslatról. Ehhez is több mint háromszáz módosító indítvány érkezett, közülük több mint száz' kormánypárti politikusoktól. Van olyan lényegi módosító javaslat, amit támogat? - Csaknem száz szövegpontosító, stilisztikai javításokat tartalmazó, értelmező módosítást támogatunk, de azok közül egyet sem, amelyek a törvény valamely koncepcionális elemét változtatnák meg. - A parlament Pokorni Zoltán vezette oktatási bizottsága több olyan módosítást is kezdeméi1yezett, amely fontos pontokon változtatna. Ilyen például a tanárképzés: a testület indítványa az eredeti javaslattal ellentétben nem engedné meg az általános. iskolai és a középiskolai tanárképzés szétválasztását. Ezt a módosítást sem támogatja? - Az, hogy 2005 óta egységes a tanárképzés, és ugyanúgy öt és fél évig kell tanulnia egy leendő általános iskolai, mint egy középiskolai tanárnak, még nem elég indok arra, hogy így is maradjon, hiszen a rendszernek számtalan hibája van. A felsőoktatási terület elfogadta, hogy vissza akarunk térni egy ahhoz hasonló gyakorlathoz, mint ami korábban működött. Számomra alapvetés, hogy a gyökereket táplálni, erősíteni kell, nem pedig kivágni. Több érv is szól a képzés szétválasztása mellett: jobban megfelel a tradicionálisan kialakult iskolaszerkezetünknek, a köznevelési intézmények speciális elvárásainak, gazdaságosabb, racionálisabb, ugyanakkor nyitott lesz, és kihasználja a vidéki főiskolák erősségeit. Az a tézis azonban sem itt, sem más témánál nem fogadható el, hogy azért kell ilyen vagy olyan döntést meghozni, mert valamilyen sikeres külföldi modellt kellene követnünk. Az oktatás világszerte olyan sokszínű, hogy mindenre és mindennek az ellenkezőjére is lehet példát hozni. A finn modellt például én is kiválónak találom, de itthoni sikeréhez át kellene vennünk a finn életszínvonalat, mentalitást, hagyományokat. Ami lehetetlen. Így csak módjával érdemes követni a külföldi példákat, ám a hazai talajba ültetésüket jó ke11ész módjára elő kell segítenünk. - Jól értem, hogy ebben a kérdésben még nincs egységes álláspont? - A kormánya mi elképzelésünket támogatja, és nem jellemző, hogy a kabinet akaratával szembemenne a frakció. - Minek tulajdonítja, hogy a Medián friss felmérése szerint mám önlett Magyarország legnépszerűtlenebb politikusa? - Több mint érdekesnek tartom, hogy éppen most, a két oktatási alaptörvény zárószavazásának küszöbén verekedtem fel magam először a listára. Az országjárásom során nem tapasztalom az elutasítottság jeleit, ellenkezőleg: mindenhol szeretettel fogadnak, és ismeretlen emberek sokasága a támogatásáról biztosít. Azt persze érzékelem, hogy az utóbbi időben az előző oktatásirányítás híveinek körében fokozódtak az ellenérzések irántam. Gyakran vesznek igénybe olyan eszközöket - csúsztatás, hamis állítás, személyes hitelesség megkérdőjelezése - is, amelyeket nemtelennek tartok, s magam sohasem élnék velük. A liberális elveket valló oktatáspolitikusok mellesleg korábban sem voltak a híveim, és erre nem is számíthatok, ismerve a "másképpen gondolkodók" iránti, pusztán szavakban hirdetett szimpátiájukat. Visszatérve a kérdésre: kételkedem az eredmény igazságtartalmában, lévén a lista személyi összetétele inhomogén. Ráadásul fogalmam sincs, mihez képest romlott volna a népszerűségem, tekintve, hogy korábban soha nem mérték még, én legalábbis nem tudok róla. - Többféle teória is kering arról, hogy mi lesz az államtitkárság jövője a két oktatási KATEDRA ONLINE HÍRFIGYELŐ Szerkesztő: o2 Média Kft december 27. 9

10 alaptörvény elfogadása után. Az egyik verzió szerint önként adja át a helyét másnak, mert belefáradt a küzdelembe. - Ez teljesen légből kapott elmélet, eszem ágában sincs felállni. Igaz, hogy tavasszal volt bennem némi kétely annak kapcsán, hogy helyesen döntöttem-e, amikor elvállaltam a pozíciót, ám miután külső és belső megerősítést kaptam, azóta fel sem merült fel bennem a távozás gondolata. Amíg a kormányfő bízik bennem, és ezzel ellentétes döntést nem hoz, addig a helyemen maradok. - Olyan verzió is terjed, amely szerint a kormányfő a törvények elfogadása után új arcot látna szívesen oktatási államtitkárként. - Amennyiben a miniszterelnök így döntene, úgy alázattal tudomásul venném. Ám nincs olyan információm, amely szerint ez felmerült volna. Ameddig a kormányfő igényt tart a munkámra, addig szent kötelességem élni a lehetőséggel, hogy tudásom és lelkiismeretem szerint megtegyek minden tőlem telhetőt a hazámért. Ez a cikk nem került ki az internetre, ezért nincsen hozzá link. Hír24.hu Csengős tiltakozás a köznevelési törvény ellen letölthető videóval A köznevelési törvény visszavonása érdekében szervezett demonstrációt a Kossuth térre a Hálózat a Tanszabadságért. A pedagógusok jelenleg nem vállalható körülmények között élnek és dolgoznak. A dráma akkor teljesedik majd be, amikor a pedagógusok tömegét bocsátják el, "hogy kitermeljük magunkból a drámai béremeléshez szükséges fedezetet" - mondta el Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke a Csöngettek című rendezvényen. Molnár Lajos, a Hálózat a Tanszabadságért (HAT) egyik alapítója azt mondta: a kormányzat "a hatalom birtokosaként tekint a köznevelési törvény tartalmára", és nem egyeztetett a törvényjavaslatról az érdekvédelmi és a szakmai szervezetekkel. Szerinte az ország vezetése szelektálja a gyermekeket azon az alapon, hogy kik azok, akik "szegény, iskolázatlan sorból származnak." Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének elnöke felvetette a kérdést: "minek alapján döntik el, hogy hazafias-e a nevelés, objektíven mérhető a hazafiság? (...) Mi lesz azzal a történelemtanárral (...) akiről úgy állapítják meg, hogy nem eléggé hazafias a nevelése? (...) Vajon diákjaink valóban egyféle tankönyvből fognak tanulni?" "Semmilyen politikai nyomás vagy légkör nem kényszerítheti a tanárt arra, hogy lelkiismeretével, meggyőződésével ellentétes nyilatkozatokat tegyen" - szögezte le az elnök. A demonstráció résztvevői a szervezők felszólítására időnként csengőket ráztak, jelezve, hogy elégedetlenek a törvényjavaslattal. A szervezők azt mondták, addig maradnak, amíg a végszavazásnak meglesz az eredménye. KATEDRA ONLINE HÍRFIGYELŐ Szerkesztő: o2 Média Kft december

11 Magyar Narancs dec. 19. Megszűnőben az iskolai agresszió elleni program Jól működő programot számol fel az oktatáspolitika: az iskolai agresszió megelőzésében sikeres és képzett szakembereknek mondanak most búcsút. Kérdéses, hogy folytatódhat-e nélkülük a krízisrégiókban megkezdett munka. Nem hosszabbít szerződést az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) az iskolai agresszió megelőzéséért dolgozó szakemberei többségének, akiket az akkor még az Oktatási és Kulturális Minisztérium, jelenleg a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) háttérintézményeként működő OFI szerződtetett a 2008-ban indult projektre. A szakemberek három régió (Dél-Dunántúl, Dél-Alföld, Észak-Magyarország) összesen kilenc megyéjében konfliktuskezelési, mediációs technikákat tanítottak a képzésben résztvevő pedagógusoknak és diákoknak. A projekt keretében először az együttműködő iskolák pedagógusai sajátíthatták el a mediációs technikákat, utána kezdődött az egyes esetek kezelése a regionális irodák munkatársainak segítségével. Az intőket és a tanári prédikációkat hivatott kiváltani e módszer a kisebb rongálási, lopási, verekedési ügyekben, illetve elsősorban a konfliktusok kirobbanását megelőzni az aktuális összeütközés mögötti mélyebb feszültségek feltárásával, a mediátor segítségével elinduló beszélgetéssel a támadó és a sértett között. A részleteikben csak az érintettekre tartozó beszélgetések mindig valamilyen megállapodással zárultak. Ha a támadó kárt okozott, akkor azt annak megfelelően kellett megtéríteni, ahogy abban a sértettel a mediátor révén egyenlő félként tárgyalva megállapodott. A program részeként a szakiskolások egy-egy elképzelt konfliktus eljátszásával, elképzelt feloldásával is gyarapíthatták problémamegoldó repertoárjukat; volt olyan régió, ahol a program következő szakaszában már a diákmediátorok képzésére került volna sor. Az országos zöld számon keresztül szükség esetén a diákok, a tanárok vagy a szülők egyaránt elérhették a régiós moderátorokat, de ha kellett, más települések iskoláiba is kimentek. A projekt a helyi sajtó szerint is várakozáson felüli sikereket ért el. A megszólaló pedagógusok, iskolaigazgatók az erőszakos konfliktusok jóformán teljes eltűnéséről számoltak be; a partneriskolák némelyikének a házirendjébe is beépült, hogy a fegyelmi eljárást meg kell előzze a mediáció, de van olyan iskola is, ahol a módszer bevezetése óta lényegében nem volt szükség fegyelmire. A kormányváltást követően új vezetőség került az OFI élére, és átmenetileg leállította a futó projektet. A több hónapos kényszerszünetnek köszönhetően hosszabbították meg a program kifutási idejét ez év végéig, és mivel idén ismét sokat állt a program pénzügyi zavarok, zárolások miatt, ezért kinézett az újabb hosszabbítás annál is inkább, mert az egykor megítélt bő félmilliárd forint hozzávetőleg felét még nem költötték el. A program igazgatóját, Szerdahelyi Emőkét még a nyáron felmentették a munkavégzés alól. A többiektől november végén szándéknyilatkozatot kértek, folytatnák-e a munkát, ha meghosszabbíthatnák a szerződésüket. Miután vállalták, postafordultával arról tájékoztatták őket, hogy további munkájukra mégsem tartanak igényt, két kivétellel mindenkinek távoznia kell. Mivel az utóbbiak egyike adminisztrátor, a szakértői állomány lényegében eltűnik, és a hírek szerint az is bizonytalan, hogy a maradók a projekt keretein belül dolgoznak-e a jövőben. A szerződéssel foglalkoztatott munkatársak teljesítményével szemben senki, az OFI sem támasztott semmiféle kifogást. Sőt, a munkatársak prezentációjáról az intézet vezetése elismerően nyilatkozott december 2-án azaz egy héttel azelőtt, hogy közölte, a továbbiakban nem tart igényt a munkájukra. KATEDRA ONLINE HÍRFIGYELŐ Szerkesztő: o2 Média Kft december

III. évfolyam 16. szám. 2012.április 16 2012. április 22.

III. évfolyam 16. szám. 2012.április 16 2012. április 22. III. évfolyam 16. szám. 2012.április 16 2012. április 22. Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) közleményei 2012. április 16. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási

Részletesebben

III. évfolyam 14. szám. 2012. március 26 2012. április 1.

III. évfolyam 14. szám. 2012. március 26 2012. április 1. III. évfolyam 14. szám. 2012. március 26 2012. április 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) közleményei 2012. április 3 Az Erzsébet-program keretében szociális táboroztatást indít a kormány.... 3.oldal

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 11. 2011. december 8. Igazi karácsonyi cselekedet, amely áldást hoz ajándékozóra és megajándékozottra"...3.

2011. december 5 2011. december 11. 2011. december 8. Igazi karácsonyi cselekedet, amely áldást hoz ajándékozóra és megajándékozottra...3. 2011. december 5 2011. december 11. Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) közleményei 2011. december 8. Igazi karácsonyi cselekedet, amely áldást hoz ajándékozóra és megajándékozottra"...3. oldal 2011.

Részletesebben

A KÖZNEVELÉS KONCEPCIÓJA ÉS TÖRVÉNYJAVASLATA

A KÖZNEVELÉS KONCEPCIÓJA ÉS TÖRVÉNYJAVASLATA A KÖZNEVELÉS KONCEPCIÓJA ÉS TÖRVÉNYJAVASLATA A második Orbán-kormány több területen tervez reformokat. Ezek közül az oktatás-nevelés vagy ahogyan Hoffmann Rózsa által beterjesztett törvényjavaslat nevezi:

Részletesebben

J e g y zőkönyv OTB-3/2011. (OTB-29/2010-2014.)

J e g y zőkönyv OTB-3/2011. (OTB-29/2010-2014.) OTB-3/2011. (OTB-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2011. március 17-én, csütörtökön, 13 óra 15 perckor a Képviselői Irodaház 532. számú tanácstermében

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök telefon/fax:

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. LXVII. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2011. MÁJUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN NEM CSAK MAGUNKÉRT Ha nem is mindenhol vezető hírként, de a magyar írott és elektronikus

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2 2 Püspökladány Város Polgármesterétől 45

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET)

ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET) 1 ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET) BUDAPEST, 2011. FEBRUÁR 9. KÉSZÍTETTE: A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM OKTATÁSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG KÖZOKTATÁSI MUNKACSOPORTJA 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

TÉMÁINK ESÕISTEN SIRATJA A KÖZOKTATÁST PDSZ ÉVÉRTÉKELÕ KESERÛ ÉRTÉKELTÜK IRODAI NYITVA TARTÁS ÉS A JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT FOGADÓNAPJAI AKIK MÁR NEM

TÉMÁINK ESÕISTEN SIRATJA A KÖZOKTATÁST PDSZ ÉVÉRTÉKELÕ KESERÛ ÉRTÉKELTÜK IRODAI NYITVA TARTÁS ÉS A JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT FOGADÓNAPJAI AKIK MÁR NEM Online kiadás! www.pdsz.hu 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 20. PDSZ ÉVÉRTÉKELÕ ÉRDEKVÉDELEM JOGVÉDELEM FÜGGETLENSÉG SZOLIDARÍTÁS SZOLGÁLTATÁS TÉMÁINK KESERÛ KÉRDÉSEK 3. OLDAL ÉRTÉKELTÜK 4-5. oldal A KÖZOKTATÁST

Részletesebben

PEDAGÓGUSTÜNTETÉS TÉMÁINK TELE A PUTTONYUK EPILÓGUS. Kedves Kolléga! Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, új esztendõt kívánunk!

PEDAGÓGUSTÜNTETÉS TÉMÁINK TELE A PUTTONYUK EPILÓGUS. Kedves Kolléga! Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, új esztendõt kívánunk! www.pdsz.hu 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 20. EDAGÓGUSTÜNTETÉS ÉRDEÉDELEM JOGÉDELEM FÜGGETLENSÉG SZOLIDARÍTÁS SZOLGÁLTATÁS TÉMÁIN EILÓGUS 3. OLDAL CSA INYÍRJÁ A GIMNÁZIUMOAT TELE A UTTONYU 18-19. oldal

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Kisebbségi Hírlevél. 2 0 0 8. 6. s z á m JOGI INFORMÁCIÓK 2 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI 10 HAZAI HÍREK 12 KÜLFÖLDI HÍREK 26

Kisebbségi Hírlevél. 2 0 0 8. 6. s z á m JOGI INFORMÁCIÓK 2 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI 10 HAZAI HÍREK 12 KÜLFÖLDI HÍREK 26 JOGI INFORMÁCIÓK 2 Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... 7 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI 10 Kisebbségi Hírlevél 2 0 0 8. 6. s z á m Miniszterelnöki

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 1.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 1. PEDAGÓGUSOK LAPJA 1. LXVII. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2011. JANUÁR 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN AZ IDŐ PARANCSA Bármennyire is folyamatosan halad előre életünk az időben, bármennyire

Részletesebben

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a magyar oktatási rendszerben, az Integrációs Program (IPR) megvalósulása Zala megye általános iskoláiban

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a magyar oktatási rendszerben, az Integrációs Program (IPR) megvalósulása Zala megye általános iskoláiban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési Szak Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók

Részletesebben

WorldSkills Lipcse 2013. Fiatalok foglalkoztatása. A kerettantervekről. A vizsgáztatás megújítása. Dunaújvárosi tanévnyitó

WorldSkills Lipcse 2013. Fiatalok foglalkoztatása. A kerettantervekről. A vizsgáztatás megújítása. Dunaújvárosi tanévnyitó WorldSkills Lipcse 2013 Fiatalok foglalkoztatása A kerettantervekről A vizsgáztatás megújítása Dunaújvárosi tanévnyitó Iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák Interjú Zsuffa Ákossal Önértékelés a szakképzésben

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. LXVIII. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2012. MÁJUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN A KÖZOKTATÁS VALAMENNYI DOLGOZÓJÁHOZ! Kedves Kollégáim! Eljutottunk odáig, hogy

Részletesebben

Kérdések a 2012. 03.14. nagykanizsai szakképzési fórumra

Kérdések a 2012. 03.14. nagykanizsai szakképzési fórumra Kérdések a 2012. 03.14. nagykanizsai szakképzési fórumra 1. Megtörténik-e 2012.09.01-től a TISZK keretében működő szakképző iskola létrehozása? A kérdés nem pontos, ugyanakkor a TISZK-ekkel kapcsolatban

Részletesebben

III. évfolyam 16. szám. 2012.április 23 2012. április 29.

III. évfolyam 16. szám. 2012.április 23 2012. április 29. III. évfolyam 16. szám. 2012.április 23 2012. április 29. Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) közleményei 2012. április 24. Hoffman Rózsa rendhagyó osztályfőnöki órát tartott.....3.oldal 2012. április

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

ZÜMMÖGŐ KÓRUS A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. MÁJUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

ZÜMMÖGŐ KÓRUS A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. MÁJUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 5. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. MÁJUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN ZÜMMÖGŐ KÓRUS A magyar oktatás minden területén alapszabállyá lett, hogy aki fizet,

Részletesebben

III. évfolyam 15. szám. 2012.április 9 2012. április 15.

III. évfolyam 15. szám. 2012.április 9 2012. április 15. III. évfolyam 15. szám. 2012.április 9 2012. április 15. Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) közleményei 2012. április 10. A 20 éves Fulbright Bizottság ösztöndíjakat hirdet az Egyesült Államokba a

Részletesebben

Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben

Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben Tóth Károly Esélyegyenlõségi és deszegregációs programok a szakképzésben Tóth Károly ESÉLYEGYENLÕSÉGI ÉS DESZEGREGÁCIÓS PROGRAMOK A SZAKKÉPZÉSBEN Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési

Részletesebben

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Iktatószám: 100546-33/2011. Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Magyarország Kormánya 2011. augusztus 31-i ülésén jóváhagyta a Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepcióját.

Részletesebben

MÉG NEM ELÉG A TARTALOMBÓL. Váci Mihály LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

MÉG NEM ELÉG A TARTALOMBÓL. Váci Mihály LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 4. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN Váci Mihály MÉG NEM ELÉG Nem elég megborzongni, De lelkesedni kell! Nem elég fellobogni,

Részletesebben

ISKOLASZERVEZETI VÁZLATOK

ISKOLASZERVEZETI VÁZLATOK ISKOLASZERVEZETI VÁZLATOK Írta: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület, Budapest, 2011. Lektorálták: Torgyik Judit Velkey Gábor A munka az Eszterházy Károly Főiskolával együttműködésben a TÁMOP

Részletesebben

8 Átvilágítás után a Klik A 60 oldalas jelentésben Szabó a Klik gazdálkodását,

8 Átvilágítás után a Klik A 60 oldalas jelentésben Szabó a Klik gazdálkodását, PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 2. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. FEBRUÁR 10. ALAPÍTVA: 1945BEN A Pedagógusok Szakszervezete f e l h í v á s a a parlamenti választásokon induló

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1356/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1356/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1356/2013. számú ügyben Előadó: dr. Lux Ágnes A vizsgálat megindítása Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbt.) a biztos

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 3.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 3. PEDAGÓGUSOK LAPJA 3. LXIX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2013. MÁRCIUS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN EZ A KÉRDÉS, VÁLASSZATOK! Felemelő témákat kínál a március, nemzetközi ünnepként

Részletesebben