IV. évfolyam 1-2. szám január / február A Vajdasági Magyar Szövetség lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. évfolyam 1-2. szám 2010. január / február A Vajdasági Magyar Szövetség lapja"

Átírás

1 IV. évfolyam 1-2. szám január / február A Vajdasági Magyar Szövetség lapja ELLENZÉKBEN Következetes politizálással a balkáni szószegés ellen Aktuális kihívás A aláírás arra kötelez, hogy tiszteletben tartva közösségünk elvárását, összefogáson alapuló listát indítsunk a VMSZ nem kíván önálló listát állítani NIP (Nemzeti Beruházási Terv) A szerb kormány döntése értelmében 26 milliárd dinárból 1,83 százalék jut Vajdaságnak

2 VEZÉRCIKK VEZÉRCIKK Hittel a szívünkben! PÁL KÁROLY Volt egyszer egy ember, aki az ő háza udvarán oszlopot épített az ő Istenének. De az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer, meg ezer apró csillámló homok szemcséből, és a homok szemcséket köddel kötötte össze (Wass Albert: Előhang) Akik nem ismerik a homokból felépített oszlop történetét, azoknak röviden elmondom, hogy a szelektől megkímélt, hittel létrehozott oszlopcsodát nem tűrték, és lerombolták a feldühödött, hitnélküli emberek. Az építőmester, akit az oszloprombolók először kinevettek, bolondnak, majd pedig varázslónak neveztek, művének lerombolása után háza udvarában, szívében töretlen hittel, új oszlopot kezdett építeni homok-szemcsékből az ő Istenének. Úgy hiszem, hogy a homokból felépített oszlop története ideillik írásom elejére, amelyben szeretném megfogalmazni gondolataimat a körülöttünk zajló, sokak számára félelmet, kishitűséget, a megalkuvás igényét keltő eseményekről. Nem arról fogok írni, hogy mi történt velünk Szabadkán, Zentán és talán másutt is, hiszen azt már tudjuk, hanem elsősorban arról, hogy miért történhetett meg az, hogy a VMSZ, látszólag máról-holnapra, ellenzékbe kényszerült mindannyiunk számára nagyon fontos önkormányzatokban. Ugye mi jóbarátok vagyunk? Az LGT örökzöld slágerének ismétlődő kérdőjelei szerintem szintén ideillenek az írásomba, amelyben arról is szeretnék szólni, hogy miért van az, hogy egyszeriben a VMSZ lett az ellenség, akire tolvajt kiáltanak a más zsebében kotorászó hatalmasak és janicsárjaik. Látszólag a múlt év végén kezdődtek a gondok, amikor a VMSZ parlamenti képviselői nem szavazták meg az idei költségvetést, mivel azzal, alkotmányellenesen, elvontak Vajdaságtól 15 milliárd dinárt, amit munkahelyteremtésre és más, népességmegtartó fejlesztésre fordíthattunk volna. Kígyót-békát kiáltottak ránk azok, akik nem akarták elfogadni a VMSZ testületileg kinyilvánított véleményét, hanem ehelyett inkább megvásárolták a hiányzó voksokat, miközben arról hazudoztak és hazudoznak ma is, hogy meg akartuk dönteni a kormányt. Valójában két, számára igen komoly ok miatt szeretné stratégiai partnerünk, a Demokrata Párt ellehetetleníteni, vakvágányra terelni a VMSZ-t. Az egyik ok az, hogy a VMSZ szervezettségének, mozgósító erejének köszönhetően, rövid idő alatt, közel 130 ezer választópolgár iratkozott fel a magyar választói névjegyzékre. A másik komoly ok pedig az, hogy a VMSZ elvszerű magatartásával megőrizte önállóságát, nem követte sok más kisebbségi- és regionális párt példáját, akik most meghunyászkodva lesik kenyéradó gazdájuk parancsát, mivel elveszítették jogukat az önálló gondolkodásra és cselekvésre. Valahogy úgy, mint a múlt századbeli diktátorok korában volt szokás ezen a tájon, amikor a megalkuvók, jelenlétükkel és tetteikkel, akár saját nemzetük kárára, próbálták hitelessé tenni az egyeduralkodók céljait, és megalapozni saját karrierjüket. Ha idegen hozza a szabadságot, el is viszi azt! Zrínyi Miklós a törökverő hadvezér, költő és politikus mondta ki ezt az örök igazságot. Véleményem szerint napjainkban hatványozottan vonatkozik ez a megállapítás azokra a pártokra, például a Ligára, a G17 Pluszra, vagy a horvát, bosnyák és más kisebbségi pártok szinte mindegyikére, akik, meghazudtolva eddigi céljaikat, feladták önállóságukat. Ezek a pártok elfeledték a választóiknak adott korábbi ígéreteiket, és alaposan megalázták tisztséget vállaló tagjaikat is, hiszen azok megbízatása csak addig lesz érvényes, ameddig hűségesen kiszolgálják az Európába igyekvő demokratákat. Ugyanez a megállapítás vonatkozik, az én megítélésem szerint, a Demokrata pártban, a Ligában, a G17 Pluszban, és más szerb pártban szerepet vállaló magyarokra is, hiszen akármit gondolnak bármiről, még a magyarokat életbevágóan érintő ügyekről is, ha szavazni kell, akkor csak úgy szavazhatnak, ahogy azt a Demokrata Párt, vagy a másik, főleg szerbeket tömörítő párt politikája megparancsolja nekik. Szerintem oly mindegy, hogy anyagi érdekből, vagy génjeikből fakadó janicsár mivoltukból teszik azt, amit tesznek, hiszen mindenkinek szíve joga úgy élni az életét, ahogyan azt jónak látja. Az ízlések, és a pofonok pedig, jól tudjuk, különböznek, na meg azt az örök igazságot is kitalálta már jóval előttünk a népünk, hogy akinek nem inge, az ne vegye magára. Egy szó, mint száz, büntetőhadjárat indult a bibliai keskeny utat választó VMSZ ellen. Felemelték a fejüket és a hangjukat azok, akik a biztosnak vélt munkahely, a remélt anyagi haszon, és a beléjük szorult gyűlölet, vagy pedig ki tudja milyen más ok miatt, elkezdték gyalázni a VMSZ politikáját, és vezetőit. Nehéz döntéseket hoztunk, hiszen tűrhetetlenné vált, hogy a VMSZ néhány volt kimagasló vezetője, aki annak idején önszántából jött, majd távolodtak el tőlünk, nekiálltak belülről gyújtogatni, és rombolni közösen épített házunkat. Ezzel párhuzamosan azt is megéltük, hogy egyik-másik törpe magyar pártunk is elindult szerencsét próbálni. Átgondolatlan tette miatt az egyik gyorsan visszakozót fújt, míg a többiek most próbálgatják, vagy még csak mérlegelik, hogy mennyire lehet halálos a Nagy testvér ölelése. Szabadkáról zeng a dal, jaj lesz-e még elég magyar, Orbán Viktor december 16-án, Zentán. sorakoznak a kérdőjelek a rekedt hangú, világjáró zongorista, és zeneszerző, Mártonffy Miklós örök optimizmust sugalló gyönyörű dalában. Drága árat kell most fizetnünk egyes volt polgármesterünk megalomániás építkezéseiért, vagy tehetetlenségéért, az elmúlt húsz év hibáiért Szabadkán, és másutt mindenütt, ahol választóink jelentős része ma is sáros utcában lakik. A VMSZ számára az is rossz volt, hogy a legutóbbi önkormányzati választáson Zentán, Adán, Csókán, Óbecsén, és másutt is, az elvártnál gyengébben szerepeltünk. Mindez persze elsősorban a mi hibánk, mivel sok településen nem tudtunk olyan eredményt, összefogást és hitelességet felmutatni, ami mögé szavazatukkal felsorakozhattak volna közösségünk tagjai. Lépéshátrányba kerültünk önmagunkkal mindazon községekben, és településeken, ahol nem értettük meg, hogy közel három évvel ezelőtt, az elnökváltó magyarkanizsai közgyűlésen, a VMSZ gyökeresen megváltozott, elfogadottabbá vált, nyitott a fiatalok, a civilek, az egyházak, és az értelmiség de még a másként gondolkodók irányába is. Azt teszi, amit közösségünk elvár tőle. Támadnak is bennünket nagy hévvel mindazok, akiknek az ilyen VMSZ nem felel meg. Jól tudjuk persze azt is, hogy az ország sorsát nem mi irányítjuk, de abban is biztosak vagyunk, hogy magyar közösségünk jobb élet iránti vágyát, magyarként való megmaradását, ebben a balkáni zűrzavarban csak nekünk van lehetőségünk hitelesen tolmácsolni. Ehhez a helyzethez fognak felnőni, reményeink és terveink szerint, helyi szervezeteink Vajdaság mindegyik településén, hiszen csak a tagságában gyarapodó, tagságával élő kapcsolatban levő helyi VMSZ vezetőség tud váltani, igazodni a közösség elvárásaihoz, tenni az emberhez méltó életkörülmények kiépítéséért, a választóink bizalmának visszaszerzéséért. Új tavasz jön, és új remény, visszatér még a fény, énekli a művész, mi pedig tudjuk, hogy elsősorban rajtunk múlik milyen lesz, milyenné alakul az életünk. Országunk, amelyben élünk, csak akkor tud polgárainak emberhez méltóbb életet biztosítani, ha mielőbb az euroatlanti integráció útjára lép, ami számunkra az elkerülhetetlenül összefonódott NATO és EU tagság megszerzését jelenti. Ehhez a célhoz fog felnőni, reményeink szerint mihamarabb, stratégiai partnerünk, a Demokrata Párt és holdudvara is, akik jól tudják, hogy a VMSZ, mint szavahihető nemzeti és regionális párt, egyre gyarapodó szavazótáborának köszönhetően, hathatósan elősegítheti közös harcunkat amit Szerbia nemzetközi elismertségéért folytatunk. SZÁMUNKRA A VMSZ-BEN MOST, A NEMZETI TANÁCSUNK MEGVÁLASZTÁSA ELŐTT PÁR HÓNAPPAL, NINCS FONTOSABB FELADAT, MINT ÖSSZEFOGNI KÖZÖSSÉGÜNKKEL, FIATALJAINKKAL ÉS ÖREGJEINKKEL, MINDEN OLYAN VAJDASÁGI MAGYARRAL, AKI A VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG TAGSÁGÁVAL, SZAVAZÓIVAL, ÉS TÁMOGATÓIVAL KÖZÖSEN SZERETNÉ MEGÜZENNI TOMPA MIHÁLYNAK, NÉHAI NAGY KÖLTŐNKNEK, HOGY NE AGGÓDJON, ÉS MONDJA EL MINDANNYIUNK TEREMTŐJÉNEK AZT, HOGY MINT OLDOTT KÉVE, EZÚTTAL NEM HULL SZÉT A NEMZETÜNK január / február 3 Pál Károly,,A VMSZ, és akiket a VMSZ ezen ügy kapcsán megmozgatott, bebizonyították, hogy a vajdasági magyarok nem közömbösek a hazájuk iránt. Amikor feliratkoztak a névjegyzékre, bejelentették igényüket a jövőre. Szeretném Önöket biztosítani arról, hogy minden név, mely felkerült a névjegyzékre, egy-egy kapcsot jelent a szétszakított magyar nemzet összefogásának nagy műveletében. A névjegyzék aláírása remek üzenet Magyarország számára. Üzenet, hogy a Délvidéken a magyarok tíz körömmel ragaszkodnak magyarságukhoz, kiállnak érte, vállalják, és várják a korszakot, amikor egyesíthetjük a magyar nemzet szétszakított erőit.

3 KÖZÖS ÜGYEINK KÖZÖS ÜGYEINK Mi hozta működésbe a büntető hadosztályt? 15 milliárd PÁSZTOR BÁLINT Nem mintha lenne miért a VMSZ-t büntetni. Nem volt célunk a kormánybuktatás. Csupán azt tettük, amit hetekkel korábban bejelentettünk. Az alkotmány és vajdaságellenes költségvetési javaslat ellen szavaztunk. Megpróbáltunk megegyezni. Kétszer folytattunk jó hangulatú, de eredménytelen megbeszéléseket a pénzügyminiszter asszonnyal. Egyik decemberi délután hazafele jövet, félútról fordultunk vissza Belgrádba az egészséges kompromisszum reményében. Konkrét javaslatunk is volt.csak hát a megegyezéshez 2 fél kell. Meg némi jószándék. Ezek hiányában a csoda, amelyben december derekán még reménykedtünk, nem következett be. Nem tették lehetővé számunkra a költségvetés megszavazását. Viszont összetákoltak egy 127 emberből álló ad hoc többséget, amely a magasabb, országos érdeket szem előtt tartva elfogadta az alkotmány és vajdaságellenes költségvetést. Ez után következett az össztűz ellenünk. Először Oliver Dulić környezetvédelmi miniszter, majd Nada Kolundžija frakcióvezető és így sorban a Demokrata Párt magasrangú tisztségviselői. A G17 és a Szerbiai Szocialista Párt képviselői sokkal megfontoltabban kommentálták a történteket. Tudják, hogy az ellenünk indított támadásokkal nekik is üzenni szándékozott a legerősebb koalíciós partner. Azóta teljes gőzzel működik a sárga-kék büntető hadosztály. Persze demokratikus alapokon. Szabadkán, Zentán, meg ki tudja majd még hol... A mai napig tart a hangulatkeltés ellenünk. De ki fogunk tartani. Néhány kérdés viszont fölmerül. Miért gondolja azt bárki, hogy a VMSZ-nek tilos elvszerűnek lennie? Jó pofa dolog azzal vádolni bennünket, hogy a radikális jobboldali ellenzékkel szövetkezve szavaztunk a javaslat ellen, de miért ne lehetne nekünk önálló politikai álláspontunk? Miért nem próbálták a Szocialista Pártot sajtón keresztül leckéztetni, amikor a médiatörvény ellen szavaztak tavaly augusztusban, amivel sokkal nagyobb mértékben veszélyeztették a kormány fennmaradását, mint állítólag mi decemberben? Vagy: miért nem bontotta föl a Demokrata Párt a Szerb Haladó Párttal és a Liberális Demokrata Párttal az önkormányzati koalíciókat Belgrádban és más önkormányzatokban, amikor ezek a pártok se szavazták meg a költségvetést? Lehet-e az ország EU integrációját alkotmányellenes költségvetésre alapozni? Vajon azok-e az európaellenesek, akik megpróbálták a javaslatot korrigálni mindannyiunk érdekében vagy azok akik elzárkóztak a megállapodás lehetősége elől és csak az érdekelte őket, hogy összegereblyézzék (kevésbé diplomatikusan: összevásárolják) a hiányzó 2 szavazatot? El kellene már ennek az országnak döntenie, hogy őszinte híve a decentralizációnak vagy félmegoldásokat ácsolgatunk. Persze most ügyesebb volt a Kormány, mint pl ban. Most először FORMÁLISAN megvolt a 7%. De ez csak a látszat. A szerbiai Alkotmány nemcsak azt mondja, hogy Vajdaságot a szerbiai költségvetés 7%-a illeti meg, hanem azt is, hogy a 7% 3/7- ét nagyberuházásokra kell fordítani. Utakra, iskolák, egészségházak felújítására, vízvezeték építésére... Ez lehetetlenné válik az elfogadott alkotmány és vajdaságellenes költségvetéssel. A tartományi költségvetésen ugyanis átfolyik a vajdasági önkormányzatoknak szánt 6,3 milliárd és az oktatásban dolgozók bérére elkülönített mintegy 25 milliárd dinár transzfereszköz. Egyik nap megérkezik a vajdasági költségvetésbe, másnap pedig tovább kell utalni a végfelhasználóknak. Nemlétező, üres pénz ez. Megvan a rendeltetése. Szerbia más részein is kapnak fizetést a tanárok és az önkormányzatokat is pénzelik a köztársasági költségvetésből. Ha ezt a több mint 31 milliárdot nem számoljuk (mert nem számolhatjuk), amelyek felhasználásáról nem a vajdasági szervek döntenek, akkor már világos, hogy képteneség betartani azt az alkotmányos kötelezettséget, hogy a 7% 3/7-edét nagyberuházásokra kell fordítani. Nincs miből pályázatokat kiírni a gazdáknak, vállalkozóknak. Nincs miből utakat építeni, egészségházakat, iskolákat felújítani. A fenti számokat Jovica Đukić, demokrata párti tartományi pénzügyminiszter is így látja. Ez derül ki a Dnevnik december 12-i számának adott interjújából. Pont aznap beszéltem a Parlamentben a költségvetésről. Jó, hogy reggel úton Belgrádba az autóban elolvastam a cikket. Volt mire hivatkozni. Világossá tettük, hogy alkotmányellenes költségvetést az idén se vagyunk hajlandóak megszavazni, beszélgetni viszont örömmel próbáltunk a kormány képviselőivel. Főleg arról, hogy fogadják el a módosítási indítványunkat. Azt, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (ismertebb nevén: a NIS) privatizációjából Vajdaságnak járó mintegy 15 milliárd dinárt (150 millió eurót) megkapja a tartomány. Egyedül maradtunk. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga a hátunkba döfte a kést. 3 nappal azután, hogy nyilvánosan felszólítottam őket a Képviselőházban, nyilatkozzanak: támogatják-e a Vajdaság és alkotmányellenes költségvetési javaslatot, kimondták: nem számíthatunk rájuk. Ha kiálltak volna a módosítási indítványunk és ezáltal Vajdaság érdekei mellett, akkor a kormány kénytelen lett volna módosítani a tartománynak szánt pénz szerkezetén. És akkor lett volna okunk a költségvetésre szavazni. Így viszont nem maradt más választásunk (elvszerűen a javaslat ellen szavaztunk). A Demokrata Párt szerint meg ezért meg kell bennünket büntetni. Mert az Európába tartó Szerbiában elfogadhatatlan az, hogy egy pártnak (főleg ha kisebbségi) legyen önálló véleménye. És kiálljon mellette a végsőkig. Szokatlan dolog az az Európába tartó demokratikus Szerbiában, hogy egy pártot nem lehet megvásárolni vagy megzsarolni. Az Európába tartó demokratikus Szerbiában az ilyen pártot meg kell büntetni. Sőt, az lenne az igazi, ha a VMSZ-t meg lehetne szüntetni. Nem fog sikerülni. Pásztor Bálint December közepéig úgy tűnt, hogy a 2009-es esztendő az egyik legsikeresebb lesz a Vajdaságban élő magyar nemzeti közösség számára. A szerb nemzetgyűlés megalkotta a nemzeti tanácsokról szóló törvényt, több mint egyéves huzavona után jóváhagyta Vajdaság Autonóm Tartomány statútumát és elfogadta a hatásköri törvényt. A két köztársasági elnök októberben felkérte a tudományos akadémiákat, hozzanak létre közös történész vegyesbizottságot a történeti tények objektív feltárására. A kinevezett bírák és ügyészek nemzetiségi összetétele kedvezőbben alakult a számbelileg kisebbségben élő nemzeti közösségek számára. Megszűnt a vízumkényszer. Jól haladt az aláírásgyűjtés. December 10-én vendégünk volt Sólyom László köztársasági elnökúr. A jelenlétében iratkozott fel a százezredik nemzettársunk a magyar választói névjegyzékre. December 16-án jött Orbán Viktor, és láss csodát: teljesítettük a törvényben előírt minimumot. Az este már több mint an voltunk. Aztán ránk szakadt az ég. A tartományi költségvetés elfogadhatatlan volt a számunkra. Nem is nagyon értettük, hogy miért kell a köztársasági költségvetés elfogadása előtt napirendre tűzni. Várhatott volna még egy-két napot. Hogy lássuk, mi lesz a köztársasági költségvetés módosítására beadott indítványaink sorsa. Hogy tiszteletben tartják-e a belgrádi honatyák az alkotmányt? Hogy meglesz-e a hét százalék? Hogy a nagyberuházásokra jute vajon háromheted? Hát nem jutott! Belgrád 15 milliárd dinárral rövidítette meg a Vajdaságot. És az alkotmányt sem tartotta tiszteletben. A hét százalék megvan ugyan, nagyberuházásokra azonban ne fordítható a háromhetede. Legfeljebb 0,8 hetede. Pedig a 2009-es költségvetés elfogadása előtt megígérték, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat magánosításából származó bevétel 90 százalékát két részletben visszaadják a Vajdaságnak. 50 százalékát azonnal, 40 százalékét pedig a statútum és a hatásköri törvény elfogadásakor. Ami, ha jól emlékszem, november utolsó napjaiban meg is történt. A pénzt meg elköltötték másra. A mi 15 milliárdunkat. Mit kellett volna tennünk? Jópofát vágva, behúzni fülünket-farkunkat? Szó nélkül hagyni, nem észrevenni? Beállni a sorba? Nem, barátaim, azt nem tehettük. Az alkotmány az alkotmány. A legmagasabb rangú jogszabály. Azt mindenkinek tisztelnie kell. Ha hét százalék, akkor hét százalék. Nem mi akartuk. Ránk tukmálták. Ha háromheted, akkor 3/7. Nem 0,8/7. 15 milliárd dinár. 150 millió euró. Kimondhatatlanul sok pénz. Nem is tudjuk, hogy mennyi. Hat Népszínházat lehetne felépíteni belőle Szabadkán. 375 kilométer, négy méter széles aszfaltutat. 500 kilométer vízvezetéket, 300 kilométer szennyvízelvezető csatornát. 187 ezer négyzetméter művelődési házat, tornatermet, óvodát, iskolát. Be lehetne fejezni az Európa Kollégiumot Újvidéken, kibővíteni a szabadkai diákotthont, felújítani a magyarcsernyei, tordai, ürményházi, oroszlámosi, csókai templomot. Ipari parkokat lehetne létrehozni Kishegyesen, Bácskertesen, Horgoson, Topolyán. Termál kutat fúrni Pacséron, sportcsarnokot építeni Zentán... És ez még nem minden! A Tartományi Nagyberuházási Alap számára megközelítőleg 10 milliárdot láttak elő az idei költségvetésben. Beruházásokra 9,029 milliárd jut. A 9 milliárdból 4 milliárd a 10-es közúti folyosó Újvidéktől Horgosig terjedő szakaszára lesz fordítva. 600 milliót pedig (csak az idei évben, további 1,2 milliárd dinárt a következő két évben) az új újvidéki közúti-vasúti híd (Žeželj-híd) építésére szánnak. Az alap a es időszakban 60 milliárd négyszázötvenhat millió dinár felett rendelkezet projektum támogatásáról hozott határozatot, 51 és fél milliárd dinár összértékben. Az elvégzett munkáért a kivitelezőknek 29 és fél milliárd lett kifizetve. Öt milliárd még nem lett kifizetve, holott a kivitelezők becsületesen elvégezték a munkát. És ez így nincs rendben. Nagyon nincsen rendben. Ki látott már olyat, hogy valaki megrendel valamit, szerződést ír alá, a kivitelező elvégzi a munkát, és a megrendelő nem fizet. Nincs mese, az elvégzett munkát ki kell fizetni! És ha kifizetik, mennyi jut majd az idén új projektumokra? Hát semennyi! Nem kell hozzá lángelme, hogy rájöjjön az ember: 5 milliárd az adósság, 4 milliárd az autóút, 600 ezer a híd, és már nem is marad egy fitying sem. A nagyberuházásokról nagyjából ennyit. Ja, és még valami. A jóváhagyott projektumok összértéke és a kivitelezőknek kifizetett összeg különbsége, hogy-hogy, hogy nem, olyan 15 milliárdnyi. Hát ezért szavaztunk a tartományi költségvetés elfogadásakor nemmel. Nem mérlegeltünk, nem kalkuláltunk. Tettük a dolgunk. Amiért 2008-ban a választópolgárok megtiszteltek bennünket a bizalmukkal. Képviseltük a Vajdaság és a vajdaságiak érdekeit. Az a dolgunk, azért vagyunk ott. Nyilván többünknek átvillant az agyán, hogy megregulálhatnak bennünket érte. Hogy a nagytestvér rossznéven veszi, és kiszorít bennünket a hatalmi koalícióból. Mert megteheti. Ha akarja, ha meri. Ellenzékben is van élet. Igaz, néhányan akár munka nélkül is maradhatunk, de hát az sem a világ vége. Ilyenkor mindig Böjte Csaba dévai ferencesrendi szerzetes jut az eszembe. Aki azt mondta egyszer, hogy sok mindent el lehet vitatni, sok mindent el lehet az embertől venni. Tisztséget, munkahelyet, bársonyszéket. De a jókedvét, a hitét, az önbecsülését senki emberfia el nem veheti tőle. Azt csak ő adhatja oda. És milyen igaza volt! Az önbecsülésünket, a tartásunkat a nagy testvér sem vehette el tőlünk. Legfeljebb mi adhattuk volna oda. De mi nem adtuk! Nem adhattuk és ezután sem adhatjuk, soha, semmi áron. A következetességnek ára van. Néha nagyon nagy árat fizetünk érte. De nincs más út. Csak előre. Még ha magára marad is az ember. Nincs más út. Nincs más lehetőség. Menni kell. Tenni a dolgunk. Ahogyan azt 2008-ban, a választási programunkban ígértük. BÚS Ottó BÚS OTTÓ január / február 5

4 KÖZÖS ÜGYEINK KÖZÖS ÜGYEINK Szabadkán ellenzékben a VMSZ Miután a VMSZ képviselői, a tavalyi évben nem szavazták meg az alkotmányellenes állami költségvetést, amely 150 milliárd dinártól fosztotta meg Vajdaság Autonóm tartományt, Saša Vučinić, Szabadka polgármestere vélhetőleg felsőbb utasításra december 28-án a sajtó képviselői számára tartott újévi fogadásán bejelentette: a DP vezette Európai Szabadkáért Koalíció 34 tanácsnokának a kezdeményezésére kezdeményezték a képviselőtestület rendkívüli ülésének az összehívását, hogy változásokat eszközöljenek a városi végrehajtó-hatalomban. Teszik ezt amiatt, mivel elégedetlenek a VMSZ-nek a DP-hez való viszonyulásával és a racionalizáció érdekében. Kiszorítás A bejelentés előtt és a január 18-ára összhehívott képviselőtestületi ülést megelőzően a DP nem kezdeményezett tárgyalásokat a VMSZ-el, s kizárólag a sajtó útján üzengetett koalíciós partnerének. Az üzenetek egyértelműek voltak: a Belgárdban tanúsított engedetlenség miatt a magyar pártot büntetésként ki akarják szorítani Szabadkán a hatalomból Ennek első lépésként azt tűzék ki célul, hogy a fele-fele arányban képviselt Városi Tanácsban a demokraták úgy szereznek többséget, hogy a Koštunica vezette Szerb Demokratákkal és a Szocialistákkal a képviselőtestületi ülésen a városi tanács eddigi tíz tagját nyolcra csökkentik le. Az Európai Szabadkáért Koalíció (melynek a DP-n kivül a G17 és a Vajdasági Horvátok Demokratikus Közössége a tagja) kiegészülve az ultranacionalista DSS-el, a szocialistákkal és a bunyevác párt képviselőjével január 18-ára tehát új többséget kovácsolt össze a 67 fős szabadkai képviselőtestületben. Ezek után nem meglepő, hogy Petar Balažević, a DP frakcióvezetője a beterjesztő nevében cinikusan egyenesen úgy fogalmazott, hogy csupán egy kis átkomponálásról van szól, hiszen a városi tanácsnak az eddigi 10 helyett 8 tagja lesz. Balažević szerint erre azért van szükség, mert egyrészt ésszerűsíteni kell, másrészt pedig itt az ideje, hogy az Európai Szabadkáért Koalíció átvegye a teljes felelősséget a város jövőjéért. Arról azért a frakcióvezető mélyen hallgatott, hogy miközben a VMSZ-es képviselők fejét hivatalosan a racionalizáció miatt akarják venni, addig újabb és újabb demokrata kádereket vesznek fel munkaerőként a már így is jelentős létszámfölösleggel bíró városházára. És persze, arról is hallgatott, hogy a polgármesteri kabinetben már 15-en végzik azt a munkát, amit régebben, a VMSZ-es polgármesterek alatt 3-4 ember tett. Pásztor István, a VMSZ elnöke és egyben a képviselőtestület VMSZ-es frakcióvezetője felszólalásában érthetetlenségének adott hangot, amiért a polgármester nincs jelen az ülésen. Pásztor meggyőző érveivel rámutatott arra, hogy amit itt a racionalizáció nevében készülnek keresztülvinni, az nem más, mint politikai leszámolás, illetve a még ma is érvényes koalíciós megállapodás felülírása. Pásztor szerint a demokraták ilyen hozzáállása azt üzeni, hogy a VMSZ-nek nincs joga a saját álláspontjára. Ez a lépés megtorlás,,,a módszer pedig elfogadhatatlan, mert ez Szabadka balkanizálása, és ez az Önök felelőssége tette hozzá. Ezzel az érveléssel egyetértett Maglai Jenő, a városi képviselő-testület elnöke is, aki azt hangsúlyozta, hogy a megleckéztetés arról szól, hogy a kisebbik testvért megbüntetik, ha nem azt és nem úgy teszi, ahogy a nagyobbik testvér mondja. A VMSZ képviselői a vita során számos érvet felhoztak, a helyzet fonákságának alátámasztására, rámutattak a fentebb már említett visszáságokra a városházán, azonban az új parlamenti többség az erőpolitizálás eszközével élve, egyetlen egy konkrétumra sem adott választ. Végül, jó nagy késéssel az ülésteremben megjelent Saša Vučinić polgármester is, aki elismerte, hogy megszegték a koalíciós megállapodást, amiért vállalja is a felelősséget. A leszámolás vádját azzal próbálta elutasítani, hogy,,ha megtorlásról lenne szó, akkor ma a képviselő-testület elnökének a sorsáról tárgyalnánk, majd cinikusan hozzátette de ezt ő, a nagy testvér, nem teszi meg... Végül, mintegy két és fél órányi vita után a DP vezette Európai Szabadkáért Koalíció kiegészülve az ultranacionalista Szerb Demokratákkal, a Szocialistákkal és a Bunyevác Párt képviselőjével megszavazta a Városi Tanácsról szóló határozat elfogadását. Palics elherdálása Több óráig tartott a következő napirendi pont, amely a a Palics Park Kft létrehozásával kapcsolatban bontakozott ki. A vita előtt a DP vezette koalíció újból erőfölényből leszavazta a VMSZ azon indítványát, hogy vegyék le a napirendről a vitatott vállalatot. Ugyanígy jártak el a módosítási indítványokkal is. A demokraták az így megnyitott vitában továbbra sem voltak hajlandóak érdemi választ adni a felvetődött kérdésekre, pedig azok az idő múlásával egyre inkább szaporodtak, s az arcokról leolvashatóvá vált azok kínossága és a tanácstalanság is, mivel a VMSZ képviselői immáron ellenzéki szerepből kitartóan érveltek, kérdeztek, kommentálak, cáfolhatatlanul rámutatva a visszáságokra. A VMSZ célja a több, mint három órás vitában az volt, hogy megakadályozza Palics elherdálását, illetéktelen kézre juttatását. Szót ejtettek a Bagolyvárért, a Női strandért, a Nagyteraszért, a Palics jelképévé vált víztoronyért, az évszázados erdő kivágása ellen. Arra is választ szerettek volna kapni, hogy a Palics Park KFT a tavalyi év novemberében és decemberében mire költött el 36 millió dinárt? Megcáfolhatatlan érvekkel bizonyították be, hogy a 99 évre történő bérbeadás, mint lehetőség a javaslat értelmében fenn áll, ezáltal gyakorlatilag a fürdő egész területét, épületeit, ingatlanjait, földjeit ilyenolyan szerződésekkel különböző érdekcsoportok kezére lehet játszani, a régi erdőt kivágni és a területén épületeket emelni, ráadásul úgy, hogy a városnak mivel gazdasági alapon működő társaságot hoz létre, mindebbe és a további felügyeletbe semi beleszólása nem lesz. Tovább tetézi a bajt, hogy az új cég, átveszi a már létező közvállalatok hatáskörének egy részét, kezdve a szemételtakarítástól, egészen a városrendezésig. Hasztalan. A szavazógép újra dolgozott, ahogyan az Ipari Park Közvállalat és Szabadka Turisztikai Szövetségének megalapítását jóváhagyó napirendi pontoknál is. Amire a polgármester nem számított A délutáni órákban, a polgármester bejelentette, hogy a már megszavazott napirendi pont és a racionalizáció szellemében kezdeményezi Lovas Ildikó művelődési és Szénási Oszkár szociális védelemmel megbízott tanácstagok leváltását, mivel a művelődési tárcát az oktatásival, a szociális védelmet az egészségüggyel kívánja összevonni. Pásztor István felszólalásában kijelentette, hogya VMSZ továbbra is érvényesnek tartja a koalíciós megállapodást, és nem hajlandó egyetlen VT-helyről sem lemondani. Viszont a megalázást, a lábhoz! mentalitást sem tűri, ezért megkönnyíti a polgármester dolgát: átadja Lovas Ildikó, Szénási Oszkár, Kun Szabó Éva és Ladóczki Gyula lemondását, Karai Lászlót pedig visszahívják. A polgármester ezután visszavonta a javaslatát, s elfogadta a lemondásokat. Csakhogy, mint kiderült, ebben az esetben a tanács lemondott tagjai mindaddig tisztségükben maradnak, amíg nem választanak új polgármestert. Megdöbbenés és teljes tanácstalanság ütött ki Saša Vučinić arcára, aki teljes felkészületlenségében és zavarában kénytelen volt szünetet kérni, miközben mellette néhány méterre a VMSZ képviselői, Maglai Jenő házelnökkel az élen kivonultak a teremből. A kéynszerszünet után a majdnem félig üres teremben, a polgármester végül visszavonta az előbbi elfogadó döntését, s egyenkénti titkos szavazással megszavaztatta Lovas és Szénási felmentését. Maglai lemondása Két héttel később, képviselőtestület soron következő ülésén hivatalossá vált Maglai Jenőnek, a VKT elnökének a lemondása is. A képviselőtestületi ülés első napirendi pontjaként elfogadta Maglai időközben tett lemondását. A házelnök a szavazás előtti beszédében rámutatott arra, hogy egy olyan pillanatban, amikor a koalíciót immáron teljesen felülírták, nem látja értelmét annak, hogy a testület élén legyen. Maglai ezt követően hivatalosan is bejelentette, hogy a VMSZ konstruktív ellenzékiként politizál a városban, majd a vkt elnöki székét elhagyva, átült a VMSZ frakció soraiba. Jurca leváltása A pénzügyek totális DP-s ellenőrzése A következő napirendi pont, ismételten bebizonyította, hogy a DP célja, a város feletti totális ellenőrzés megszerzése. Azzal az indokkal, hogy Jurca József (akit a VMSZ delegált tisztségére), a Városépítészeti Igazgatóság igazgatója nem megfelelően végezte a munkáját, a polgármester kérte a felmondását. Az elhúzódó vitában a VMSZ képviselői pontról pontra cáfolták meg a polgármester tézisét, s meggyőző érvekkel támasztották alá azt, hogy itt gyakorlatilag politikai leszámolásról van szó. A VMSZ képviselői többek között azt is felvetették, hogy a DP mellőzve a szakmaiságot, kizárólag a politikai megbízhatóságot helyezve előtérbe egy olyan, a harmincas évek elején járó fiatalembert nevez ki a legjelentősebb közvállalat élére, akinek semmilyen gyakorlati tapasztalata nincs. A vitától függetlenül, a képviselőtestület Koštunica szerb demokratáival és a Szocialista Párt szavzataival végül megszavazta Jurca leváltását. Itt tesszük hozzá, hogy a polgármester maga is ellentmondásokba keveredett, hiszen míg a DP képviselői a vitában hevesen támadták a VMSZ-t, addig a Ssaša Vučinić a sajtónak adott nyilatkozatában maga ismerte el, hogy politikai okokból kell Jurcának távoznia, hogy a DP ellenőrizhessen minden pénzügyi folyamatot a városban. A VMSZ első ellenzéki sikere: a levegőadó visszavonva A képviselőtestületi ülés egyébként meghozta a VMSZ első sikerét is. A polgármester a vita során ugyanis visszavonta a több, mint 110 százalékkal megemelni kívánt ún. levegőadót. A VMSZ képviselői ugyanis a vita során konkrét adatokkal támasztották alá az emelés abszurditását, illetve arra is rámutattak, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben ezáltal mennyi pénzt vesz ki az önkormányzat az adófizetők zsebéből, ráadásul úgy, hogy a tulajdonában lévő vállalatokat gyakorlatilag mentesítia annak megfizetése alól. A városháza bár átmenetileg kiürült, s vélhetőleg a VMSZ ellenzékből kénytelen a városért, annak minden polgáráért az elkövetkezőkben helyt állni, a helyzet koránt sem reménytelen. A VMSZ frakció rátermettségével, bátorságával bizonyította, hogy képes ennek a feladatnak eleget tenni. (-) január / február 7

Karácsonyi beszélgetés Pénzes János szabadkai megyéspüspökkel. Névnapos falinaptár. Ünnepi készülődés Év végi összegzés

Karácsonyi beszélgetés Pénzes János szabadkai megyéspüspökkel. Névnapos falinaptár. Ünnepi készülődés Év végi összegzés IV. évfolyam 7. szám 2010. december 10. A Vajdasági Magyar Szövetség lapja Karácsonyi beszélgetés Pénzes János szabadkai megyéspüspökkel Névnapos falinaptár Ünnepi készülődés Év végi összegzés ÜNNEPI KUCKÓ

Részletesebben

ÚJ ESÉLY A Vajdasági Magyar Szövetség lapja I. évfolyam 8. szám 2007. december 10.

ÚJ ESÉLY A Vajdasági Magyar Szövetség lapja I. évfolyam 8. szám 2007. december 10. A Vajdasági Magyar Szövetség lapja I. évfolyam 8. szám 2007. december 10. A VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG AZ EURÓPAI NÉPPÁRT TAGJA A VÍZUMKÖNNYÍTÉS ÉS A TOLONCEGYEZMÉNY Kosztolányi Dezső Karácsony Ezüst esőben

Részletesebben

IV. évfolyam 3. szám 2010. április 10. A Vajdasági Magyar Szövetség lapja

IV. évfolyam 3. szám 2010. április 10. A Vajdasági Magyar Szövetség lapja IV. évfolyam 3. szám 2010. április 10. A Vajdasági Magyar Szövetség lapja,,a vajdasági magyarok számára itt most olyan lehetőség kínálkozik, amely a többi környező országban még elképzelhetetlen, kiépíthetik

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\110530\2011 május 30 001.rep Ülés ideje: 2011. május 30. 16:18 Ülés helye: Városháza tanácskozóterme Testületi névsor: J E G

Részletesebben

November 22.: Orbán Viktor. Kérjük, szavazzon jelöltjeinkre!

November 22.: Orbán Viktor. Kérjük, szavazzon jelöltjeinkre! III. évfolyam 8. szám 2009. október 25. A Vajdasági Magyar Szövetség lapja 1956 A szembenézés bátorsága November 8.: Helyi közösségi választások Zentán November 22.: Helyi közösségi választások Topolyán,

Részletesebben

www.lsv.rs A nemzeti tanácsok nem politikai testületek, politikailag nem angazsálhatják magukat!

www.lsv.rs A nemzeti tanácsok nem politikai testületek, politikailag nem angazsálhatják magukat! XIV. ÉVFOLYAM 77-80. SZÁM 2012. ÁPRILIS 4. INGYENES PÉLDÁNY www.lsv.rs A nemzeti tanácsok nem politikai testületek, politikailag nem angazsálhatják magukat! 05. oldal Három év elmúltával az oktatásügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-i rendkívüli ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. február 15-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. február 15-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

Tisztújító közgyűlés Óbecsén

Tisztújító közgyűlés Óbecsén V. évfolyam 4. szám 2011. június 10. A Vajdasági Magyar Szövetség lapja Tisztújító közgyűlés Óbecsén Külcsín és belbecs Csantavér, Királyhalma, Magyarcsernye Közösségi hírek, események közös jövőnk Felújították

Részletesebben

Ez az út. nem járható. Mellár Tamás közgazdász H E T I H Í R M A G A Z I N X I I I. É V F. 9. ( 5 1 3. ) S Z Á M 2 0 1 4. M Á R C I U S 7.

Ez az út. nem járható. Mellár Tamás közgazdász H E T I H Í R M A G A Z I N X I I I. É V F. 9. ( 5 1 3. ) S Z Á M 2 0 1 4. M Á R C I U S 7. ÁrA: 5 LeJ H E T I H Í R M A G A Z I N X I I I. É V F. 9. ( 5 1 3. ) S Z Á M 2 0 1 4. M Á R C I U S 7. Törvényre várnak a hazai agrárkamarák INTERJÚ Idősnek való vidék ötvenen túl a munkaerőpiacon TÁRSADALOM

Részletesebben

tapasztalatok A tapasztalatok vegyesek.

tapasztalatok A tapasztalatok vegyesek. www.onkormanyzas.sk Tartalom Lesz reform! De mikor és milyen? Kassa megyében újra jó pozícióink vannak Ki kell kényszeríteni az együttműködést A megye déli járásainak felzárkóztatása a célunk Folytatjuk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 16- ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 16- ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 16- ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán

Részletesebben

A Képviselő-testületről felvételt készített a Zemplén Televízió és tudósított az Újhelyi Körkép.

A Képviselő-testületről felvételt készített a Zemplén Televízió és tudósított az Újhelyi Körkép. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-4/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje: 2014. február

Részletesebben

Kanizsa. Kattintson rá! 2009. október 6. ÜNNEPI PROGRAM. 1848/49. évi forradalom és szabadságharc hõsi halottainak tiszteletére

Kanizsa. Kattintson rá! 2009. október 6. ÜNNEPI PROGRAM. 1848/49. évi forradalom és szabadságharc hõsi halottainak tiszteletére 32.qxd 2009.10.29. 15:10 Page 1 Kanizsa (93) LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXI. évfolyam 32. szám 2009. október 1. 1848/49. évi forradalom és szabadságharc hõsi halottainak tiszteletére 2009. október 6. ÜNNEPI

Részletesebben

Mesterházy Attila és Martin Schulz a Pilvax közben tartott ünnepi rendezvényen

Mesterházy Attila és Martin Schulz a Pilvax közben tartott ünnepi rendezvényen I. évfolyam 2. szám, 2011. március Diktátumokat kényszerítenek az országra Alkotmányos puccs zajlik hazánkban Mesterházy Attila szerint alkotmányos puccs zajlik Magyarországon, amelyet csak közös erővel,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. december 3-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. december 3-i rendkívüli üléséről 3-1-19/2001. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2001. december 3-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Baumgartner Sándor, dr. Benkovicsné dr. Benkő K. Klára, Bókay Endre,

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

balközép Boldog Új Évet Kívánunk! 2009 végére lesz főpolgármester-jelöltünk! Munka és válság Határmenti feszültségek 2008/november december

balközép Boldog Új Évet Kívánunk! 2009 végére lesz főpolgármester-jelöltünk! Munka és válság Határmenti feszültségek 2008/november december XV. évfolyam 10. szám Magyar Szocialista Párt és Országgyűlési Képviselőcsoportja www.mszp.hu balközép Boldog Új Évet Kívánunk! 2009 végére lesz főpolgármester-jelöltünk! Beszélgetés Molnár Zsolttal, a

Részletesebben

2005. december 5., hétfő

2005. december 5., hétfő SAJTÓ ÉS DOKUMENTÁCIÓS FŐOSZTÁLY 1518 BUDAPEST 112, PF. 43 I. BÉRC U. 13-15. 372-9546, 9544, 9541 372-9556 HTMH@HTMH.GOV.HU HATÁRON TÚLI MAGYAROK HIVATALA REGGELI SAJTÓFIGYELŐ i1 2005. december 5., hétfő

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 2013. február 18-án, hétfőn, 10 óra 05 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

Budapest trónfosztása

Budapest trónfosztása VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Budapest trónfosztása Magyarország lakosságának a nyolcvan százaléka vidéken él. Vagyis nem Budapesten, ebben a kiemelt és minden település fölé helyezett, túlfejlett városban.

Részletesebben

évfolyam 6. szám 2006. március 23.

évfolyam 6. szám 2006. március 23. ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban IV. LAP évfolyam 6. szám 2006. március 23. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA A Cselekvõ Nemzet programja H ajrá, Magyarország! A Cselekvõ Nemzet programja ez a Fidesz választási

Részletesebben

A pénz álbal kerekasztala

A pénz álbal kerekasztala VII. (XXIII.) ÉVFOLYAM, 09. SZÁM MUNKÁSPÁRT $ A pénz álbal kerekasztala 200 forint 1 2 MUNKÁSPÁRT balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent észreveszünk, amit csak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. október hó 1. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 15. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek

Az utolsó csepp ÖN K O R K É P PORONDPARÁDÉ. Esélyek és lehetőségek Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2 0 0 9 3. szám ÖN K O R K É P tizenkilencedik évfolyam, 179. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Miért fontos Európa? 10 Szimbolikus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: VFB/30-2/2015. VFB-15/2015. sz. ülés (VFB-25/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: VFB/30-2/2015. VFB-15/2015. sz. ülés (VFB-25/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: VFB/30-2/2015. VFB-15/2015. sz. ülés (VFB-25/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2015. június 24-én, szerdán, 10 órakor az Országgyűlés Irodaháza

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Testületi ülés ideje: 2015. január 22. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet

Részletesebben

Holnap talán eljön. Godot-ra várva a váradi színpadon H Í R M A G A Z I N XIII. ÉVF. 8. (512.) SZÁM 2014. FEBRUÁR 28.

Holnap talán eljön. Godot-ra várva a váradi színpadon H Í R M A G A Z I N XIII. ÉVF. 8. (512.) SZÁM 2014. FEBRUÁR 28. ÁrA: 5 LeJ H E T I H Í R M A G A Z I N XIII. ÉVF. 8. (512.) SZÁM 2014. FEBRUÁR 28. Kiszorítósdi szociálliberális módra POLITIKA Berlináré: a trend az, hogy nincs trend INTERJÚ Ukrajna: van remény a győzelem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

balközép Szembenézés Gyurcsány Ferenc elemzése hibákról és tennivalókról Lendvai Ildikó: 2006 a kihívások éve volt

balközép Szembenézés Gyurcsány Ferenc elemzése hibákról és tennivalókról Lendvai Ildikó: 2006 a kihívások éve volt balközép Magyar Szocialista Párt Országgyűlési Képviselőcsoport 2007. január XIV. évolyam 1. szám www.mszp.hu Szembenézés Gyurcsány Ferenc elemzése hibákról és tennivalókról Kongresszus: átalakulás előtt

Részletesebben