Hogy hívják a zsarut Franciaországban? A rend éber õre. Tel-Avivban? A rend héber õre. Budapesten? A héber rend éber õre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogy hívják a zsarut Franciaországban? A rend éber õre. Tel-Avivban? A rend héber õre. Budapesten? A héber rend éber õre"

Átírás

1 A TARTALOMBÓL: Amerikai tulajdonú magyar cég perli a magyar államot KORMORÁN koncert Magyarország Részvénytársaság A magányos Gárda Elvarázsolt kastély 93 ezer km²-en Gyurcsányék lopják a színesfémet is? Fordítsuk vissza a folyókat! Már figyelik a Magyar Gárdát Merre tovább demokrácia? Nem létezõ hivatal adta ki a tubesi engedélyt? Szép, új világ Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a weboldalról. Észrevételeiket, kritikáikat és véleményeiket is ide küldjék. Amennyiben a lap megnyeri tetszését, kérjük jó szívvel ajánlja azt másoknak is elolvasásra! Köszönjük, és jó szórakozást!

2 Az amerikai tulajdonú cég szerint az új szabályok idén mintegy 5 milliárdos kiesést okoznak számára a korábbi, a hosszú távú áramvásárlási megállapodásban szereplõ tarifához képest. Pert indított a washingtoni választott bíróságon a magyar állam ellen a hatósági erõmûár múlt év végi bevezetése miatt a Tiszai Erõmû tulajdonosa, az amerikai AES - tudta meg a Népszabadság. A cég számításai alapján az új szabályok idén mintegy 5 milliárdos kiesést okoznak a számára a korábbi, a hosszú távú áramvásárlási megállapodásban szereplõ tarifához képest. A választott bíróságon az elmaradt haszon összegét szeretnék visszaperelni, kamatokkal együtt. Az értesülést a vállalat nem kommentálta. Az AES immár a második befektetõ az os nagy energiaprivatizátorok közül, amely a hatósági erõmûár miatt bírósághoz fordul. Júniusban a Dunamenti Erõmû francia-belga gazdája, az Electrabel- Suez nyújtott be hasonló bírósági keresetet, évi mintegy hétmilliárd forintos veszteségének megtérítését követelve. Kuhl Tibor, a Dunamenti Erõmû vezérigazgatója megerõsítette, hogy bírósági eljárást kezdeményeztek, de beadványukban nemcsak a hatósági árakat vitatják, hanem számos vitás pontra is kitérnek, például felvetették az MVM-mel kötött hosszú távú megállapodások újratárgyalásának kérdését is. A Népszabadság megemlíti, hogy bár állításuk szerint az erõmûvek nem egyeztetnek az ügyben, a két beadvány között kísérteties a tartalmi, illetve idõbeli egybeesés. A többi privatizált erõmû ugyanakkor valóban nem él a per lehetõségével. Valaska József, a német RWE érdekeltségébe tartozó Mátrai Erõmû vezetõje például úgy nyilatkozott, hogy valóban hátrányosan érinti õket a hatósági erõmûtarifa bevezetése, de jogi ellenlépés egyelõre nincs napirenden. Ezt a hosszú távú szerzõdések folyamatban lévõ újratárgyalásával indokolta, amelynek eleme a hatósági erõmûár kérdése is. Szakértõk úgy látják, a most indított pereknek nincs sok közük a hosszú távú megállapodásokhoz, amelyekkel kapcsolatban továbbra sem dõlt el, hogy az állam - fõként uniós nyomásra - felbontsa-e õket. Egyesek szerint egy egyoldalú lépés esetén az erõmûvek akár 300 milliárd forintra is perelhetnék a magyar államot, ám a mostani egyeztetések kimenetelét még egyik külföldi befektetõ sem láthatja, így mostani beadványaikat sem alapozhatták erre. (MR) Kommentár: Tetszik érteni? Egy magyar céget bitorló amerikai vállalat pert indít a magyar állam ellen a washingtoni bíróságon. Van még egyáltalán valami beleszólása az egyszerû magyar adófizetõnek az ország ügyeibe? Vagy lassan ezt is meg kell szoknunk, ezt is le kell nyelnünk, hogy miután fillérekért eladták politikusaink a magyar vállalatokat a külföldieknek egy buksisimogatásért cserébe, mostantól már az államot is perelhetik külföldi bíróságokon és a megítélt kártérítéseket majd megintcsak mi - adófizetõ - magyar állampolgárok álljuk. Meddig fizetjük még politikusaink ostoba manõvereibõl eredõ károk miatt a csekket? (Florian Geyer) A Vasasi Szent Borbála Egyesület szeptember 15-én KORMORÁN koncertet rendez. Helyszín: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája Sportcsarnoka, Engel János u. 15. Érdeklõdni a es számon lehet! Elõzenekar a Szkítia együttes lesz. Õk a Kormoránéhoz hasonló autentikus alapokon nyugvó folkrock zenét játszanak. A mûsort Alex Horsch (Szkítia) õsi, magyar hangszereket bemutató mûsora, valamint versek színesítik. Mivel a szóban forgó civil szervezet non-profit alapon mûködik, a rendezvény estleges nyereségét a pécs-vasasi templomkertben terveink szerint 2008-ban állítandó Wass Albert szoborra kívánjuk fordítani. Egyesületünknek köszönhetõ e szép helyen három éve felállított Trianon-emlékmû (mely megyénkben egyedülálló), illetve az 56-os kopjafa is. Hosszabb távú tervünk, hogy a kertet történelmi emlékparkká emeljük. Útban céljaink felé, külön megtiszteltetés, hogy Koltay Gergely csapata és hozzájuk mérhetõ nagyszerû hazafiak segítik munkánkat. Hogy hívják a zsarut Franciaországban? A rend éber õre. Tel-Avivban? A rend héber õre. Budapesten? A héber rend éber õre 2

3 avagy Szabad-e pénzzé tenni a közjót? Magyarország egy részvénytársaság, s én annak egyik ügyvezetõje vagyok. Valami ilyen szöveggel kezdte miniszteri pályafutását az azóta Tony Blairhez hasonlóan idõ elõtt gyáván megfutamodó, 1ügyû ígérgetõvé avanzsált Kóka Johnny, a Pannon Puma névadója. Meghallván ezt az ostobaságnak, némelyek számára pökhendiségnek tûnõ bejelentést sokan úgy voltunk vele, nem kell komolyan venni ezt a piperkõc ficsúrt, mígnem darab idõ elteltével rá kellet döbbennünk, mégiscsak a tuttit hallhattuk a manapság már csak Gyurcsány-klónként emlegetett, s azóta már a törpeminoritás pártelnöki székéig jutott fõ hallja kendtõl. Rögtön felmerül a kérdés, vajon jó-e nekünk az, ha egy ország, egy közösség által a társadalom gördülékenyebb mûködése érdekében létrehozott jogi absztrakció, vagyis az állam szerepét egy profitorientált gazdasági társaság veszi át? Mert ugye a részvénytársaság nem más, mint egy olyan gazdasági társulás, ahol a részvényesek haszna a legelõrébb való, minden mást annak rendelnek alá. Elsõ ránézésre még örülhetnénk is, hiszen mink vónánk a kis részvényesek, nosza rajta, gyûjjenek hát az üzleti világból szalasztott hozzá értõk, oszt rázzák végre gatyába ezt a nemzetgazdaságnak nevezett valamit, épp itt az ideje, hogy végre versenyképesek legyünk! Itt van az elsõ vaskos tévedés! Egyébiránt ezt híják jobb helyeken népi naivitásnak! A dolog ugyanis úgy fest, hogy Magyarország Részvénytársaságban bizony nem mi vagyunk a részvényesek, még csak a sokat emlegetett ún. kisrészvényesek sem. Hiába tûnik úgy a négyévenként megrendezésre kerülõ és választásnak csúfolt kutyakomédia ellenére, a valóság kíméletlenül a pofánkba vágja, hogy a valódi részvényesek azok, akik a társaság mûködéséhez anyagilag is hozzájárulnak, magyarán hiteleznek az országnak, részvényeiket pedig ezúttal központilag, az állam által kibocsátott hitellevelek formájában kapják kézhez. Mink kérem tisztelettel, maximum az igavonó barom státuszában, a mindent megszívó (és végül természetesen megfizetõ) melós címig vihetjük. Ráadásul, a részvénytársaságok esetében külön válik egymástól a tulajdonosi és a vezetõi (vagyis a menedzsment) rész, ebbõl kifolyólag az ilyenfajta mûködési forma mintegy magában hordozza az átláthatatlanságot, s ennek következtében a korrupció lehetõségét is. Ha az utóbbi idõben valaki veszi magának a fáradságot, és figyelemmel kíséri a korrupció alakulásáról szóló különbözõ ország-jelentéseket, megbizonyosodhat arról, hogy Magyarország Részvénytársaság bizony ékes tanúbizonysággal szolgál a fentiek igazolására. KIVEL VAGY MIVEL ÁLLUNK SZEMBEN? Az ún. nemzetállam és a részvénytársaság egymásnak ellenérdekeltjei, mivel egy állam esetében az elsõdleges prioritás a közjóért való tenni akarás, míg a korporáció menedzsmentjének minden áron a részvényesek Magyarország Részvénytársaság esetében a hitelezõk számára elérhetõ legmagasabb profit biztosítása az elsõ számú feladat. Még abban az esetben is, ha ezzel a tevékenységükkel a társadalom érdekei ellen cselekszenek, vagy annak jelentõs károkat okoznak. Nem véletlen, hogy a nagyszerû Woody Allen egyik filmjében úgy emlékezik meg az ügyvédekrõl, hogy külön szintet szentel nekik a pokolban. Ugyanis megalkottak egy jogi csûrcsavart, egy afféle jogi absztrakciót, mely arctalanságot, a felelõsségre vonás és az elszámoltathatóság elõl egyfajta menedéket biztosít a rosszul gazdálkodó, vagy a társadalom számára kárt okozó társaságok vezetõinek. Ez az ún. jogi személy intézménye. E helyt kell segítségül hívnom a kitûnõ Drábik Jánost és hosszabban idéznem tõle, aki A pénz diktatúrája címû briliáns könyvében meglehetõs alapossággal és részletességgel világít rá arra, hogyan biztosít arctalanságot, védelmet, s bizonyos szempontból törvény felett állóságot a korporációk menedzsmentjének a mesterségesen kreált jogi absztrakció, az ún. jogi személy. A Mi a különbség a demokrácia és a köztársaság között? címû részben így ír errõl a szerzõ: A korporációnak az egyik legkártékonyabb tulajdonsága, hogy kiharcolták maguknak a jogi személy státust. Egy jogi személy természetesen nem személy, hanem jogi absztrakció. De olyan absztrakció, amely igényt tart arra, hogy ugyanolyan elõjogok és védettségek illessék meg, mint az élõ, természetes személyt. Itt rá kell mutatni, hogy alapvetõ a különbség a jogok és az úgynevezett privilégiumok között. A természetes személyiségû embert azért illetnek meg elidegeníthetetlen jogok, mert embernek született. Ezeket a jogokat, ha valaki vallásos, akkor isteni eredetûnek ha nem vallásos, akkor természeti törvényekbõl levezethetõ jogoknak tekinti. Ezzel szemben az elõjogok, kedvezmények olyan ember által nyújtott privilégiumok, amelyeket az egyik ember nyújt a másiknak, és amelyek ezért vissza is vonhatók. Tehát az alapvetõ emberi jogok és politikai szabadságjogok elidegeníthetetlenek. Ezzel szemben a kedvezmények, privilégiumok, védettségek visszavonhatóak. Ebbõl következik, hogy egy jogi személyt nem illethetnek meg kizárólag a természetes személyhez kapcsolható emberi jogok és politikai szabadságok. Amikor az Egyesült Államok alapító atyái, akik a felvilágosodás eszméit és a puritánok erkölcsi értékrendszerét követték, létrehozták az Egyesült Államok kormányzati rendszerét, gondosan ügyeltek arra, hogy ez az államszervezet alá legyen vetve a természetes személyekbõl álló polgároknak. A leghatározottabban kiderül az alkotmányból, hogy az állam az isteni vagy természetjogi eredetû elidegeníthetetlen jogokkal rendelkezõ természetes személyek közös akaratából létezik. Amikor azonban az amerikai alkotmány szövegébe beépítették az úgynevezett 14. alkotmány-kiegészítést, akkor az amerikai kormányzati rendszernek egy a korábbitól lényegesen különbözõ változata jött létre. E szerint az 1868-ban elfogadott alkotmány-kiegészítés szerint az emberek vannak alárendelve az államnak és a kormányzatnak, és nem fordítva. Ez az alkotmány-kiegészítés bevezette, hogy a természetes személyiségû embereknek járó emberi jogokat és politikai szabadságjogokat az állam nyújtja és nem fordítva. Ezt a fordulatot úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az alapító atyák olyan alkotmányt fogalmaztak meg, amely egy, a természetes személyiségû emberekbõl álló köztársaságot hozott létre. Ezzel szemben a 14. alkotmány-kiegészítéssel módosított alkotmány demokráciává torzította ezt a köztársaságot, amely azonban alapvetõen különbözik az alapító atyák eredeti elképzeléseitõl. ( ) A demokráciában az állam a szuverén és kegyet gyakorolva biztosít jogokat polgárainak. A köztársaságban a természetes személyiségû polgárok együttesen szuverének. A hús-vér polgárok közös szükségleteik és érdekeik hatékonyabb intézése érdekében bizonyos jogokat átruháznak az államra, amelyet azonban az államtól szükség esetén vissza is vehetnek. A köztársaságban tehát természetes személyiségû polgárok rendelkeznek egy közügyeket ellátó intézménnyel, amely alá van vetve a szuverén polgárok közösségének. Ezért a polgárok ezt az államot és kormányzatot módosíthatják is. A demokráciában viszont nem a polgárok, hanem az állam a szuverén. Övé a végsõ szó, és õ dönti el, hogy mennyi jogot biztosít a polgárainak és milyen feltételekkel. ( ) A korporációs képzõdmények, ezek az objektiválódott jogi absztrakciók így teljesen egyenlõ jogállásúakká váltak a hús-vér emberekkel, a természetes személyiségû állampolgárokkal. Ez a mesterséges változtatás ellentmond a természet rendjének, de társadalmilag és gazdaságilag sem kívánatos. A korporációnak nevezett, objektiválódott jogi absztrakció nem tarthat igényt annyi jogra, mint ami a hús-vér ember természetes velejárója másik embertársához való viszonylatában. jó ha figyelünk 3

4 Ha mélyebben átgondoljuk, akkor megállapíthatjuk: valójában nem a korporációk jutottak a köztársaság szuverén polgárának a jogi státusához, hanem a köztársaságot váltották fel egy sokkal igazságtalanabb rendszerrel, a demokráciával. Ennek eredményeként a természetes személyiségû emberek Isten teremtményei vagy a természet törvényei következtében létrejött különleges élõlények jogai csökkentek, és egy szintre kerültek az objektiválódott jogi absztrakciónak a jogaival. Ennek az eredménye, hogy a korporációknak ma már ténylegesen sokkal több hatalmuk és befolyásuk van a társadalomban, mint amennyi elfogadható lenne egy természetes emberi közösségben. És itt érkezünk el aztán egy újabb veszélyes mérföldkõhöz, amikor magát az államot is be akarják helyettesíteni egy profitorientált képzõdménnyel. Innentõl kezdve most már nem a demokratikus intézményrendszer, nem a természetes személyû polgárok akarata lesz a döntõ, hanem csak és kizárólag a profittermelõ képesség, vagyis, csak az számít, hogy az adott struktúra mûködése mennyi hasznot hajt a részvényeseknek. Miután az elõbbiekben már láthattuk, hogy a tulajdonosi réteg, azaz a részvényesek és a vállalatot ténylegesen irányító menedzsment elkülönül egymástól, kell valaki, akire rá testálhatók a gazdálkodáshoz szükséges jogok és kötelezettségek. És ez a dologban a zseniális, ugyanis ez a személy nem más, mint maga a cég! Persze tökéletesen megértem, ha valaki most így elsõ nekifutásra azt mondja, hogy dejszen ez közönséges csalás!, de mint ahogyan azt már Woody Allen kapcsán megemlítettem, nem véletlen, hogy az ügyvédek külön szintet kaptak a pokolban. Ugyanis a részvénytársaságot felfoghatjuk úgy is, mint egy adott név alatt közös szervezetbe tömörült egyének csoportja, mely jogfolytonosságot alkot a maga mûvi formájában, és a törvény adta lehetõségei szerint önálló személynek tekinthetõ (vásárló, eladó, mint szerzõdõ fél, mint peres ügyek részese), tehát általános jogok és kiváltságok birtokosaként. És hogy mennyire nem új keletû dologról van szó, ez az érvelés már 1793-ban is dívott. (folytatjuk) A szocialista nagyváros öntudatos polgára RÉSZVÉNYTÁRSASÁG: A részvénytársaság, röviden rt. egy tõkebefektetõ társaság, alapítható és mûködtethetõ zártkörben és nyilvánosan. A hitelezõkkel szemben a részvénytársaság részvényeseinek felelõssége csupán a saját részvényeik értékéig terjed, ellentétben pl. a betéti társasággal, ezért csak jelentõs alaptõkével alapítható. A cégnek rendelkeznie kell egy bizonyos alaptõkével, amely valójában az összes részvény névértékének összege. Az alaptõke összege (2005. január 1-je óta) nem lehet kevesebb 20 millió forintnál. A gazdasági társaságokról szóló törvény (1997. évi CXLIV. tv.) értelmében az alapításnál kötelezõ minden tulajdonos/részvényes vagyoni hozzájárulása, amely január 1-jétõl lehet pénzbeli, illetve nem pénzbeli (ún. apport) hozzájárulás. Az utóbbi lehet bármilyen vagyoni értékkel rendelkezõ dolog, szellemi termék, valamint vagyoni értékû jog, és apportálható az adós által elismert, vagy jogerõs bírósági határozaton alapuló követelés is. ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG: A zártkörûen mûködõ részvénytársaság, röviden zrt., a cégek azon formája, amely részvénytársaság ugyan, de a tulajdonosok köre zárt, a részvények nem kerülhetnek nyilvános forgalomba. Magyarul, sem tõzsdén, sem másutt nem lehet részvényeket venni csak a tulajdonosi körtõl magától. Õk meghatározhatják például azt, hogy azok kiknek adhatók el, vagy hogy a részvényeseknek elõvásárlási joguk van kívülállókkal szemben. A zártkörûen mûködõ részvénytársaságok meghatározhatják, korlátozhatják a részvények elidegenítését. Ez a forma fõleg a kisebb cégekre jellemzõ, illetve a nagy multinacionális cégek országos leányvállalataira, ahol nem szeretnék még azt sem, ha a tulajdonosi kör egy kis része cserélõdne bizonyos idõközönként. A részvénytársaság elnevezésének tükröznie kell mûködési formáját. NYILVÁNOSAN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG: A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság, röviden nyrt., olyan céget jelöl, amelynek részvényei (egészben vagy részben) az értékpapírokra vonatkozó szabályok betartásával nyilvánosan kerülnek forgalomba. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a részvényeket a piacnak kínálják, a nyomtatott sajtóban megjelentetett csatlakozási felhívás formájában. Az ott megjelölt idõben és helyen bárki jegyezheti, megvásárolhatja õket. Az egész nyilvánosan történik, amint a részvénytársaság elnevezése is tükrözi ezt a mûködési formát. Cégek részvényei általában jegyezhetõk a különbözõ tõzsdéken. Tulajdonoskörük a tõzsde alakulása folytán kis mértékben folyamatosan változik. Forrás: Wikipédia, a szabad lexikon A Magyar Gárda megalakulása miatt ismét a nemzetközi sajtó látóterébe kerültünk. A közép-európai országokban is vezetõ hír volt a szombati avatás. Cikkünkben áttekintjük, hogy északi és keleti szomszédunknál hogyan mûködnek a hasonló szervezetek. Szlovákiában a Magyar Gárda megfelelõje a Slovenská pospolitost (Szlovák testvériség) volt. Õk voltak, akik 2005-ben, Trianon évfordulóján Rozsnyón leköpdösték a Kossuth-szobrot, és velük került konfrontációba néhány magyar nacionalista fiatal Komáromban tól egészen 2006-os betiltásukig a Hlinka-gárda egyenruhájában masíroztak végig Szlovákia városain. Ezt az egyenruhát a második világháború alatt hitleri bábállamnak tekinthetõ Szlovákia félkatonai militarista szervezete használta. Egyértelmû ideológiai közelség A nemzeti évfordulókon, katonás rendben megjelenõ csoport ellen sokáig csak a szlovákiai fõrabbi tiltakozott. Betiltásukat a szlovák fõügyész végül alkotmányellenességgel indokolta, céljaik között szerepelt ugyanis a választójog korlátozása. A folyamatot vélhetõleg felgyorsította az egyetemista Daniel Tupý halála, akit azóta sem azonosított szélsõségesek vertek agyon 2005 végén Pozsonyban. A Slovenská pospolitost 2006-ban választási szövetséget kötött egy szélsõséges törpepárttal, a Slovenská udová stranával (Szlovák Néppárt), ám a civil egyesület és a párt közti kapcsolat nem olyan szoros, mint a Jobbik és a Magyar Gárda között. A szervezet egyik sajtóorgánuma a beszédes Prúty (Vesszõk) címet kapta, egyértelmûvé téve a fasiszta ideológia közelségét (lásd fasces). Alapszabályzatukban az áll, hogy a Slovenská Pospolitost tiszteletben tartja az emberi jogokról szóló nemzetközi dokumentumokat. A fõ céljaik Támogatni a tagok fizikai és lelki fejlõdését, elmélyíteni a történelmi hagyományokról, valamint a szlovákok és a szlávok küldetésérõl szóló ismereteiket, propagálni az össz-szláv kölcsönösséget, küzdeni a drogok, az alkohol, a prostitúció, a pornográfia és az uzsora ellen. A Magyar Gárda alapító nyilatkozatában hasonló célokat tûzött ki maga elé egy olyan pillanatban, amikor a magyarság fizikai, lelki és szellemi önvédelem híján maradt. 4 jó ha figyelünk

5 Szlovák gárdistalányok 2006-ban Lövöldöznének az emberi jogokért A Slovenská pospolitost lõgyakorlatokkal tartaná tiszteletben az emberi jogokat. Tagfelvételi nyomtatványuk hasonlóan a fentiekhez emlékeztet a Magyar Gárda jelentkezési lapjára. Az iránt érdeklõdnek, hogy van-e fegyverviselési engedélyed, saját fegyvered, jártas vagy-e a harcmûvészetekben vagy legalább ûzöl-e valami sportot, rendelkezel-e autóval? A magyar gárdisták csak a sorkatonai szolgálatról érdeklõdnek, saját fegyver náluk nem jelent elõnyt, a saját autó, a nyelvtudás, a fizikai állapot azonban náluk is fontos kritérium. A Slovenská pospolitost betiltása óta is tart kisebb létszámú akciókat, ám már nem a többször elõállított (és antifasiszták által néhányszor megvert) Marián Kotleba besztercebányai tanár vezetésével, és nem II. világháborús egyenruhában. Magányos gárda Egy valami van, amiben a Magyar Gárda semmilyen más nemzet hasonló szervezetéhez nem hasonlít, mégpedig a társtalanság. A szlovák, román szervezeteknek kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerük van. A különbözõ nemzetek egymás ellen fordulása helyett ideológiai alapon baráti viszonyban állnak egymással és cseh, szerb, lengyel, litván, orosz, spanyol, francia, olasz szervezetekkel. Szomszédaink szélsõségesei számára egyfajta összekötõ kapocsként szolgál - az egyéb ordas eszmék mellett - a magyarellenesség, azaz a magyar veszély elleni védekezés. Persze nem is annyira egy Magyarország elleni akcióra kell gondolni, hanem inkább a magyar szeparatizmus elleni küzdelemre. Ilyen irányú együttmûködésben állapodott meg nemrég Temesváron a Slovenská pospolitos küldöttsége a romániai Noua Dreaptã (Új Jobboldal) nevû szervezet helyi tagozatával. De közös fellépésekre volt már példa azelõtt is június 4-én Szlovákiában, Szerbiában és Romániában összehangoltan emlékeztek meg a trianoni békekötésrõl, mintegy válaszként a soviniszta és revizionista jellegû magyar akciókra. A Romániában 2000 elején alakult Noua Dreaptã az 1920-as évek végén létrehozott legionárius mozgalom (Mihály Arkangyal Légiója, más néven Vasgárda) eszmei utódaként mûködik. A legionáriusok erkölcsi megújulást hirdetettek, elvetették a demokráciát, mozgalmuk ideológiai alapját pedig az antiszemitizmus, az antikommunizmus, valamint a román paraszti életmód kultuszával vegyített ortodox miszticizmus képezte. Mai utódaik nyíltan vállalják a legionárius örökséget, mind a külsõségek, mind pedig az eszmék terén. Román-szlovák összefogás Legalább miniszterelnököket nem ölnek A Noua Dreaptã a legionárius hagyományokhoz híven felvonulásokat, nyári táborokat és munkatáborokat szervez, vezetõségüket év körüli fiatalok alkotják - menedzserek, vállalkozók, alkalmazottak, újságírók. Szimbólumuk a kelta kereszt, tagjaik pedig büszkén viselik pólóikon a legionárius mozgalom alapítójának és mártírjának, Corneliu Zelea Codreanunak a képmását (Codreanut 1938-ban letartóztatták, majd menekülés közben meggyilkolták) ban részt vettek az Európai Nemzeti Front megalapításában, amely a hasonszõrû spanyol, olasz, német és görög szervezeteket tömöríti. A Noua Dreaptã céljai közé tartozik a két román állam (azaz Románia és Moldova) egyesítése, a Székelyföldön szisztematikus elnemzetietlenítésnek kitett románok támogatása, a határon túli románok segítése, a román fiatalság nacionalista és keresztény szellemiségû nevelése, a hagyományos családmodell védelme az azt veszélyeztetõ jelenségekkel (abortusz, homoszexualitás) szembenésarománortodoxegyháztámogatása az új szekták ellenében. A Noua Dreaptã továbbá élesen elutasítja a kapitalizmust és a fogyasztói társadalmat, a nemzeti érdekek és értékek védelmére törekszik, szembeszállva az amerikai imperializmussal, a radikális iszlámmal, valamint a totalitárius és bürokratikus európai szuper-állammal. Napjaink legionáriusai azonban legális úton küzdenek eszméikért, eltérõen vasgárdista elõdeiktõl, akik több politikust - többek közt két hivatalban lévõ miniszterelnököt - is meggyilkoltak. Magyarországi elvbarátaikhoz hasonlóan a Noua Dreaptã is rendszeresen kifejezi tiltakozását a homoszexuálisok felvonulása ellen, ami idén is megtörtént - Románia nem Szodoma jelszóval, és amely kisebb incidensekkel is járt. Magyar ügyekben a szervezet nemrég felszólalt a Székelyföldet jelölõ tábla kihelyezése kapcsán. Székelyföld - román föld címû közleményükben kijelentették, hogy mivel a hatóságok tolerálják az ún. Székelyföld elkülönülését, kampányt terveznek annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a magyar szeparatizmus veszélyére. Moldovában (azaz Besszarábiában) idén nyáron munkatábort szerveztek abból a célból, hogy felépítsék Szent Mihály Arkangyal kápolnáját egy román katonai temetõben. Az akciók mellett rendszeresen megemlékeznek a legionárius panteon nagyjairól is. Forrás: Demel József, Zahorán Csaba Index 5

6 avagy A kiherélt igazságérzet, bûnösök helyett 1 ország nyilvánossága a kalodában? Miközben most már jól látható és hallható módon sokszor szolgalelkületû ölebmédiájuk segítségét kérve a részvénytársasági létezés kényszerpályájára löki az országot a jelenleg regnáló államhatalom, aközben ismét szembesülhetünk azzal az elképesztõ és egyben a lehangoló ténnyel, mely szerint a magyar társadalom teljesen degenerált és értékítélete, mint olyan végképp megszûnni látszik. Ítélõképessége a módszerváltásnak nevezett valami után eltelt bõ másfél évtizeddel nemhogy a végét járja, hanem nyugodtan kimondhatjuk, egyenesen befuccsolt augusztus 1. Reggel. Azurák Csaba, aki mostanság Sváby András helyett szokta mérlegre tenni a valóságot a TV2 Napló címû abszolút objektív, abszolút pártatlan és abszolút elfogulatlan mûsorában, most a Mokka ma reggeli mûsorában vendég-mûsorvezetõként produkált valami egészen rendkívülit. Ismét találkozhattunk a Nap-keltében gyökerezõ, s azóta Havas Henrik nevével fémjelzett, a mûsorvezetõ legalább kétszer (de inkább háromszor) annyit beszéljen, mint a meghívott vendég címû mindenkit a betonba döngölõ, leginkább egy úthengerre hajazó, s kétségkívül a kereskedelmi televízióba való nyomulással. De ne rohanjunk ennyire elõre, haladjunk szép sorjában, ahogy az meg vagyon írva! Az Epeda sezlonyrugóhoz hasonlatos kiakadás apropójaként az szolgált, hogy Ódor Ferenc BAZ (gyengébbek kedvéért Borsod- Abaúj Zemplén) megye megyei közgyûlésének fideszes elnöke arra vetemedett, hogy az állampolgárok teljes körû és abszolút korrekt tájékoztatása érdekében Gyurcsány Ferenc, Horváth Ágnes és Molnár Lajos képével, valamint a vizitdíj-rendelet szövegével dekoráltatta ki Borsod megyében a megyei közgyûlés alárendeltségébe tartozó kórházak vizitdíj-automatáit. A dolog pikantériája, hogy Ódor úr levelében mindössze tiszteletteljesen kérte az egészségügyi intézmények vezetõit, hogy falragasz gyanánt ugyan tegyék mán ki ezeknek a derék embereknek a fényképeit. Õk meg ki is tették. No hát ez vezetett oda, hogy ez a derék Csaba gyerek kiakadt, mint az Epeda sezlonyrugó. Nem különben otthon a képernyõ elõtt a szocialista nagyváros öntudatos polgára is, mégpedig azon, hogy akadhatott ki ezen a valóságra oly érzékeny gyárilag állítólag oknyomozó mûsorvezetõ. Komolyan mondom, nem értem! Végre-valahára egyszer a rohadt életben meg merik nevezni, hogy ki a felelõs! Végre-valahára egyszer a büdös életben hozzá tudjuk társítani konkrétan a nevet, az arcot, az embert a népnyúzó intézkedéshez, ráadásul ki is teszik közszemlére, és akkor tessék, még neki áll feljebb. És akkor ez a derék Csaba gyerek jön ezzel a hülye Francisco-féle mér nem a vizet tesszük ingyenessé szöveggel. Mer hogy miért nem tesszük akkor oda az összes áremelés mellé a rendeletet alkotók fényképeit? kérdezi álságosan ez a derék Csaba gyerek. No kérem szépen, itten álljunk meg egy polgári szóra, Istenben szeretett felebarátim! (Csak úgy mellékesen, zárójelesen, ahogy szoktam, a miniszterelnök eftársnak is üzenném, hogy az energiahordozókat meg a vizet meg a villanyáramot és hasonlókat ne keverjük mán ide, mer azé, mióta világ a világ, mindig fizetni köllött! Feri, meg Csabi ti nagyon hülyék!) Ennek a mi derék Csabi gyerekünknek meg csak annyit mondanék, hogy a vizitdíj az nem egy olyan kiadás, amit most megemeltek, ez kérem szépen egy a társadalomra újonnan kirótt sarc, ami eleddig nem vót! Tetszik érteni?! És itt kell megint felhívnom mindenki figyelmét arra az apró, ám mégsem elhanyagolható momentumra, hogy a társadalom teherviselõ része, az igavonó barom státuszában leledzõ álmodozó állampolgár joggal teheti fel a kérdést, hogy akkó most tessék mondani, mi a rossebér is vonják éntõlem a TB-t, ha még vizitdíjat is köll fizetnem? Tessék mondani, milyen plusz szolgáltatás kapok én ezért a TB-járulékomon felül befizetett összegért? Válasz nagyon egyszerû: semmilyent! Mivel mostanság magam is behatóbb ismeretségbe kerültem a magyar egészségüggyel, jó néhány órát eltöltöttem orvosra várva és bizony akárhol jártam, akármilyen társasággal ültem kint a folyósón, a betegeknek bizony, az urbánus frazeológia (városi szóhasználat) egyszerû nyelvén mondva: tele van a tökük a vizitdíjjal. Nemcsak amiatt, hogy fizetni kell, hanem azért is, mert megnõtt a várakozási idõ. Meg az is sokaknál kiverte a biztosítékot, hogy az elsõ mozdulat a 300 forint befizetésének lerendezése és csak eztán jön az orvos. És akkor jön valaki, akinek végre eszébe jut, hogy hát nincs itten baj, kiteszi a falra a rendelet alkotók fényképét hûen az objektív tájékoztatáshoz, panaszkodjanak azoknak az emberek. A televízió tudósításban még azt is benne hagyták, hogy az egyik páciens nagy bölcsen aszonta: mán csak a köpõcsésze hiányzik! (Mégse a képeket köpködjék össze meg vissza, nem igaz?) De milyen igaz! Hát barátaim, a nép hangja bizony Isten hangja! És õtet meg ugye nem lehet leváltani! Régen a fõtéren kalodába ültetve közszemlére kitéve mindenki láthatta azokat, akik rossz fát tettek a tûzre. Asszem ideje lenne visszatérni a gyökerekhez! (Bár ha jobban belegondolok, ezek valószínûleg végigülnék a teljes négy éves ciklust.) Drábik János egyszer arra a kérdésre, hogy miért nem lesz itt forradalom, azt válaszolta, hogy arctalan pénzviszonyok között rejtõzködõ hatalmasságok ellen nem lehet harcolni. Ahogy nézem, sajnos egész társadalmunkra rátelepedett ez a sajátos arctalanság. Kicsit olyan ez, mintha egy újfajta szocializmusban élnénk. Emlékeznek még, a régiben, az államszocializmusban minden a népé volt. Legalábbis elméletileg. Vagyis semminek nem volt konkrét gazdája. Szét is rohadt minden. Most, ebben az újban, a magánszocializmusban a felelõsségnek nincs gazdája. Szétterül, elkenik a szart, rátelepszik mindenre és mindenkire. Látják, már a riporternek is az elsõ szava, hogy az összes áremelést elrendelõnek tegyük ki a képét. A riportalany helyébe megkérdeztem volna: hány évre visszamenõleg, tessék mondani? Mer hogy mán vagy öt éve nem Orbánék vannak hatalmon! Feltéve, de meg nem engedve, ha mondjuk, teszem azt 2010-ben, a legközelebbi választásokon megint a jelenlegi államhatalom gyõzedelmeskedne, na akkor vajon mit csinálnának? Vajon tíz év távlatából is visszamutogatnának Orbánékra? Én egészen biztos vagyok benn, hogy igen. Nem véletlen tehát, hogy olyan találó Fricz Tamás Következmények nélküli ország meghatározása, hiszen a felelõsségnek nincs gazdája ebben a teljes jogú európai uniós tagállamban, amely magáról azt mondja, hogy demokratikus jogállam. Legalábbis papíron. Az élet néha, mostanság egyre gyakrabban, rácáfol erre. Fordított országban, egyfajta Tükörországban élünk, ahol azonnal heves ellentámadások kereszttüzében találja magát az, aki ki meri mondani az igazságot, vagy meg meri nevezni a bûnösöket. Pedig ez még csak a jéghegy csúcsa. Az a bizonyos kilenctized, ami a víz alatt van, talán jobb is, ha ott marad, mert ha az egészet látnánk, elszörnyülködnénk, milyen országban is élünk, milyenné tette hazánkat a kapzsiság, a mohóság és a Mammon által diktált kíméletlen tempójú hajsza a pénz után. 6

Szabó László Mediterrán Moszkva 2008.

Szabó László Mediterrán Moszkva 2008. Szabó László Mediterrán Moszkva 2008. TARTALOMJEGYZÉK Magyarország Rt. 3 7 avagy A globális szenvedés lokális kivetülései Belterjes jövõtervezés posztkommunista módra 13 avagy Amikor a nemzetben van a

Részletesebben

Szabó László Mediterrán Moszkva 2006.

Szabó László Mediterrán Moszkva 2006. Figyelemreméltó, hogy minden normális országban lapátra tették a posztkommunistákat, nálunk pedig építik tovább a szocializmust. A nép hangja, melyet hazánk egyik polgára RTK Rövid Tényszerû Közlés formájában

Részletesebben

avagy Schneider úr 2010-ben veszi a kalapját?

avagy Schneider úr 2010-ben veszi a kalapját? A TARTALOMBÓL: Milliókért vizsgálják az õszödi beszéd... 2 média visszhangját Hallgass az eszedre! Szavazz a zsebedre!. 3 Egy meghívott vendég gondolatai a..... 4 Munkáspárt 2006 kongresszusáról A polgári

Részletesebben

Polyák Endre jó ha figyelünk

Polyák Endre jó ha figyelünk A TARTALOMBÓL: A hatalom fenntartásáért............. 2 Akkó most mi van?................. 3 Még több majmot a banán-........... 6 köztársaságnak! Történelem........................ 9 A Bilderberg csoport

Részletesebben

Szabó László Mediterrán Moszkva 2008.

Szabó László Mediterrán Moszkva 2008. A megértés akadályai Történelmileg bizonyítható, hogy a zárt társadalmaknak nem érdekük önmaguk jellemzése, s efelõl nincs kétség, mert bármiféle jellemzés részben kritikai elemzés is, éppen ezért a kritikus

Részletesebben

Mert: Gondunk ételre sincs, Ha gazdánk jóllakék, Marad még asztalán S miénk a maradék.

Mert: Gondunk ételre sincs, Ha gazdánk jóllakék, Marad még asztalán S miénk a maradék. A TARTALOMBÓL: Egy állampolgár nyílt levele:.......... 2 kormányozzon az ellenzék! Ezt látni kell....................... 2 Jézus helyett Barabás................ 3 Második kör New Yorkban:........... 6

Részletesebben

Mint ahogyan a faji etnikai hovatartozáson és a

Mint ahogyan a faji etnikai hovatartozáson és a A TARTALOMBÓL: Magyarország: tökéletes.............. 2 Isten nem bottal ver................. 3 Fából vaskarika.................... 5 A tervezett program 2006-2008-ra..... 7 Rosszabbul fogunk élni, mint

Részletesebben

Bábu vagy, nem te lépsz, valaki irányít

Bábu vagy, nem te lépsz, valaki irányít A TARTALOMBÓL: Degesz uram, a biztos pont............ 2 De az õskövület, az marad............ 3 A Combino csak a jéghegy csúcsa...... 5 Jó éjt, Magyarország?................ 6 Olvasói levél a népszavás

Részletesebben

mit tudott Gyurcsány a botrányos pénzosztásról?

mit tudott Gyurcsány a botrányos pénzosztásról? A TARTALOMBÓL: Gyárfásnak illett adni.............. 2 A szamárlétra grádicsain............. 2 Hazugság volt a NOSZF?............. 4 A hálapénz fenntartása a hatalom érdeke. 6 Hogyan látják a jövõt a fiatalok?.......

Részletesebben

A Kuruc.info birtokába került az az exluzív felvétel, amelyrõl egyértelmûen kiderül,

A Kuruc.info birtokába került az az exluzív felvétel, amelyrõl egyértelmûen kiderül, A Kuruc.info birtokába került az az exluzív felvétel, amelyrõl egyértelmûen kiderül, miért is vesztett a magyar EB-pályázat. Michel Platini az UEFA ítéletét egy a hivatalos eredményhirdetés elõtti szûk

Részletesebben

jár. Ezért nem érez semmi bûntudatot 2 jó ha figyelünk

jár. Ezért nem érez semmi bûntudatot 2 jó ha figyelünk A TARTALOMBÓL: Bush: egy betegség tünete...............................2 A konstruktív ellenzéki.................................3 A komcsik a pécsi Jobbik barátságát keresik................ 5 Rákos áttétként

Részletesebben

Ha már az oldalaknál tartunk: mit szól a választási eredményekhez?

Ha már az oldalaknál tartunk: mit szól a választási eredményekhez? A TARTALOMBÓL: Kézcsók Gyurcsánynak.............. 2 Isten küldötte és a horogkeresztény..... 3 Még négy nehéz év.................. 8 Az igazi gyõzelem................... 8 Lemondott a MIÉP szóvivõje, lázad....

Részletesebben

JÁROSI MÁRTON: A LIBERALIZÁCIÓ KÖVETKEZMÉNYEI. Az árampiaci liberalizáció következménye. villanytörvény tett kötelezõvé számunkra.

JÁROSI MÁRTON: A LIBERALIZÁCIÓ KÖVETKEZMÉNYEI. Az árampiaci liberalizáció következménye. villanytörvény tett kötelezõvé számunkra. A TARTALOMBÓL: Be sem mutatták Oláh Ibolya filmjét, de már nagysikerû...... 2 Reformküldetés zsákutcában............................2 Aprópénzre váltott jövõ Mammon világában?............... 3 Közvetett

Részletesebben

Szabó László Mediterrán Moszkva 2008.

Szabó László Mediterrán Moszkva 2008. Szabó László Mediterrán Moszkva 2008. TARTALOMJEGYZÉK Szedelõzködnek? 7 avagy Állatfarm 2008 Magyarországon Tanuljuk a demokráciát! még mindig. Még meddig? 12 avagy Talán a diktatúrát? Ki a jó szociáldemokrata?

Részletesebben

Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában

Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a www.johafigyelunk.hu weboldalról.

Részletesebben

avagy Arany Málna-díj* Lári Fárinak, a végóráit élõ mûminiszterelnöknek!

avagy Arany Málna-díj* Lári Fárinak, a végóráit élõ mûminiszterelnöknek! A TARTALOMBÓL: Az általános emberi felelõsség kifejezéseként...................... 2 Önkéntes mérvadók hintik az igét. Vagy inkább a port a szemünkbe?...... 3 A cél a bankok megmentése.......... 4 Dr.

Részletesebben

Horn Gyula aktívabb munkát vár a szocialistáktól. Ki lehet lépni az euróövezetbõl

Horn Gyula aktívabb munkát vár a szocialistáktól. Ki lehet lépni az euróövezetbõl Gyengült az MSZP esélye........... 2 Magyarország azonnal mondja......... 2 fel EU tagságát! A vitáról..........................3 A vita és ami mögötte van............ 6 Köszönet Horn Gyulának............

Részletesebben

Bátran kijelenthetõ: A Világot egy Világkormány

Bátran kijelenthetõ: A Világot egy Világkormány A TARTALOMBÓL: 1%...............................2 Tényleg rohamosan csökken az autók... 2 élettartama? Amikor ötezer évente eljön a Gonosz... 3 Ankara az iszlám trójai falova?........ 4 Ripacs a köztévében.................

Részletesebben

Forrás: ITcafé Index MAGYAR GLOBALIZÁCIÓ jó ha figyelünk

Forrás: ITcafé Index MAGYAR GLOBALIZÁCIÓ jó ha figyelünk A TARTALOMBÓL: Fõkapcsolót adnának Obamának a nethez.................... 2 A tagi kölcsön dilemma................................2 Magyar Globalizáció...................................2 Trianon lesz az

Részletesebben

1. Magyarországot szabad, önálló és független államnak nyilvánítjuk. Kijelentjük, hogy Magyarország területi egysége feloszthatatlan

1. Magyarországot szabad, önálló és független államnak nyilvánítjuk. Kijelentjük, hogy Magyarország területi egysége feloszthatatlan A TARTALOMBÓL: A magyar nemzet függetlenségi........ 2 nyilatkozata Ki mondja ki a kimondhatatlant?...... 3 Fasizmussal bélyegeznek.............. 5 Miért áll 2 százalékon az SZDSZ?...... 6 Fundamentális

Részletesebben

Németh Péter Népszava-fõszerkesztõ részére

Németh Péter Népszava-fõszerkesztõ részére Az igazi üzenet. Tõlünk nekik....... 2 Nyílt levél Németh Péternek (Népszava) 2 NYASGEM Ékesszóló írástudó..... 3 Mediterrán Moszkvából A koalíciós viszony új iránya.......... 5 Blaskó Péter nyílt levele..............

Részletesebben

Küzdelem a nemzeti drogproblémával

Küzdelem a nemzeti drogproblémával A szélsõségesség botrányai Az igazság egy szélsõséges Francia bizottságról. 7. oldal A MAGYARORSZÁGI SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ LAPJA 2.SZÁM Üzenet az olvasónak dvözlöm az Ember és Szabadság Üújabb példányának

Részletesebben

A KANADAI FENYÕSZÚ MIATT BORUL A FÖLD ÉGHAJLATA?

A KANADAI FENYÕSZÚ MIATT BORUL A FÖLD ÉGHAJLATA? A TARTALOMBÓL: Meddig fogunk még a Stockholm-..... 2 szindróma rémálmában fetrengeni? A nép nevében a nép ellenében...... 3 A lengyel püspökök nekiestek Európának. 4 Ahogy én látom....................

Részletesebben

LEGSZEBB ÉVEINKET VESZIK EL. Csesszék ezek, meg, szevasztok, máskülönben...

LEGSZEBB ÉVEINKET VESZIK EL. Csesszék ezek, meg, szevasztok, máskülönben... A TARTALOMBÓL: Ha kiveszed a pénzed, kurcsánynak vége lesz..........................2 Világméretû globális libikóka?......... 3 Álság és válság..................... 6 Ferenc testvér biztat minket: tartsunk

Részletesebben

Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában

Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a www.johafigyelunk.hu weboldalról.

Részletesebben

Forrás: janka gondola K. Á. jó ha figyelünk

Forrás: janka gondola K. Á. jó ha figyelünk A TARTALOMBÓL: Csak egy ANYA?................... 2 Fábry nem hagyta szóhoz jutni Verebest. 2 A Nagy Testvér utánad nyúl,......... 3 a Nagy Testvér utánad rúg Demokráciában ilyen nincs........... 5 Drogosokat

Részletesebben

olyan tartással abszolvált mintha dolgát végezné.)

olyan tartással abszolvált mintha dolgát végezné.) A TARTALOMBÓL: Legjobb védekezés a támadás.......... 3 Folytassa, Hiller!................... 5 Kicsi cicik kontra nagy mellek......... 6 Polgárpukkasztó lufi-pukkasztók....... 8 Levél Orbán Viktornak.............

Részletesebben

Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában

Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában Ön a szocialista nagyváros öntudatos polgárának lapját, a Jó Ha Figyelünk címû alkalmi megjelenésû újságot olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a www.johafigyelunk.hu weboldalról.

Részletesebben

AZ MDF BARÁTKOZIK A HIT GYÜLEKEZETÉVEL

AZ MDF BARÁTKOZIK A HIT GYÜLEKEZETÉVEL A TARTALOMBÓL: 13 + 1 vagyonos tipp................ 2 Az aljasság Csimborasszója............ 3 A logika csõdje..................... 4 A MAZSIHISZ rejtélye.............. 5 A pénzügyi válság megértése..........

Részletesebben

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 45. SZÁM 2009. DECEMBER 3. 200 FORINT KÖLCSÖNÁLOM

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 45. SZÁM 2009. DECEMBER 3. 200 FORINT KÖLCSÖNÁLOM 200 FORINT KÖLCSÖNÁLOM AZ MSZP KORMÁNY ELHITETTE, HOGY ÉRDEMES ELADÓSODNI, KÖLCSÖNBŐL MINDEN MEGKAPHATÓ. MÁRA KIDERÜLT: MINDEZ CSAK ÁTVERÉS. A VÉGÉN AZ BANK MÉG AZ OTTHONRA IS RÁTESZI A KEZÉT! 2 BALSZEMMEL

Részletesebben