249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól"

Átírás

1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet hatálya 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1 Értelmező rendelkezések és fogalmak Beszámolási kötelezettség Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika Számviteli alapelvek Az elemi költségvetési beszámolóra vonatkozó általános szabályok Az államháztartás szervezete beszámolási kötelezettsége átszervezés esetén A könyvviteli mérleg tételeinek tartalma A könyvviteli mérlegben szereplő eszközök és források értékelése A pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradvány-kimutatás, az előirányzat-maradvány kimutatás, az vállalkozási maradványkimutatás tagolása és tartalma Kiegészítő melléklet Önkormányzat vagyonkimutatása II. FEJEZET AZ ELKÜLÖNÍTETT EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ KÖNYVVEZETÉS ÉS BESZÁMOLÁS 38 A fejezet hatálya Beszámolási kötelezettség Az eredményszemlélet első alkalmazása A mérleg tételeinek tartalma A mérlegtételek értékelésének általános szabályai Az eszközök értékcsökkenése Az eszközök értékvesztése A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése A mérlegtételek alátámasztása leltárral Az eredménykimutatás tartalma, tagolása Kiegészítő melléklet III. Fejezet A KÖNYVEK VEZETÉSÉRE, A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALRA ÉS A KÖZZÉTÉTELRE VONATKO- ZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 40 Számviteli szolgáltatás NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL ÉS KÖZZÉTÉTEL Letétbe helyezés Közzététel Közérdekű adatok közzététele Könyvvizsgálat Könyvvizsgálói jelentés és a könyvvizsgálói záradék A költségvetési szervek számlakerete

2 Opten Törvénytár Opten Kft. II. 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet Számlarend Könyvviteli zárlat Bizonylati elv, bizonylati fegyelem ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez A vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások A/1) Segédtábla a normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához A/2) A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása E/1) Segédtábla a normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához E/2) A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása INTERREG közösségi kezdeményezés kiadásai EQUAL közösségi kezdeményezés kiadásai számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez A számlaosztályok tartalmára vonatkozó előírások számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolása számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Az egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása Ezer forintban számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Főkönyvi kivonat számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Követelések és kötelezettségek állományának alakulása számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Az eszközök értékvesztésének alakulása számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez számú melléklet a 249/2000. (XII 24.) Korm. rendelethez Az adósságállomány évenkénti alakulása számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Kötelezettségvállalások állományának évi alakulása számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

3 Opten Törvénytár Opten Kft /2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) a (2) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) ának 1. bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed: 2 A rendelet hatálya a) a központi költségvetési szervekre, b) a helyi önkormányzatokra, a települési és a területi kisebbségi önkormányzatokra, valamint azok költségvetési szerveire (ideértve a többcélú kistérségi társulást, illetve annak költségvetési szervét is), 4 5 c) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira (a továbbiakban: társadalombiztosítási alapok), d) a társadalombiztosítási költségvetési szervekre, e) az országos kisebbségi önkormányzatokra, az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervekre, 6 f) a köztestületi költségvetési szervekre, g) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 16. -a szerinti jogi személyiséggel rendelkező társulásokra, h) az elkülönített állami pénzalapokra, i) a Magyar Tudományos Akadémia, mint köztestület törzsvagyonába adott eszközök kezelésére létrehozott vagyonkezelő szervezetre, j) az országmozgósítási és állami céltartalékokat vagyonkezelőként kezelő költségvetési szervek ezen feladataira vonatkozóan, k) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény hatálya alá tartozó területfejlesztési tanácsokra, fejlesztési tanácsokra, valamint munkaszervezeteikre (a továbbiakban együtt: államháztartás szervezetei). (2) Az államháztartás szervezetei értelmezésekor államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) vonatkozó előírásait kell figyelembe venni. 10 I. fejezet 1092 Általános rendelkezések 2. Az államháztartás szervezeteinek beszámoló készítésére, könyvvezetésére a Tv. következő rendelkezéseit kell alkalmazni: ; 3. (1), (4) 1-4. pontok, 7-9. pontok, (6) pontok, (8) , 20. pontok, (11)-(12); 5. ; 7. ; 12. (1); 14. (8), (11); 15. (3)-(4), (6); 16. (3); 23. (2)-(5); 24. (1); 25. (2), (4)-(7), (9)-(10); 26. (2)-(3), (6)-(9); 27. (8); A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet preambuluma a 7/2001. helyesbítésnek megfelelően javított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése a 400/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet bekezdés b) pontja a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés b) pontja a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. (1) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. 6 A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet bekezdés e) pontja a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet jelölt fejezetcímét a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. -a iktatta be. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. -a a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. -a a 400/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

4 Opten Törvénytár Opten Kft /2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (2)-(3); 29. (2); 30. (1); 42. (2)-(3); 46. (1)-(3); 47. (1)-(8); 48. (1)-(6), (7) a) és c) pontja; 49. (4)-(7); 50. (1)-(2), (4)-(5); 51. ; 53. (1) b)-d) pont, (3); 54. (1)-(6), (8)-(9); 56. ; 58. (6), (9); 60. (1), (4)-(5), (10); 61. ; 62. ; 64. (1)-(3); 65. (1), (4); 66. (1)-(2); 68. (2), (4); 69. (1); 88. (8)-(9); 93. (4); 94. (1)-(2); 150. ; 151. (3)-(14); 151/A. ; 152. ; 152/A. ;152/B. ; 155/A-155/B. ; 157. (1), (3); 159. ; 160. (1); 161. (2)-(3), (5); 161/A. (2); 164. (1); 165. (1)-(2), (4); 166. (1)-(4), (6); 167. ; ; 170. (1)-(2); ; 177. (2); 178. (1) a), (2) Az államháztartás szervezetei a Tv. következő rendelkezéseit e rendeletben szabályozott eltérésekkel alkalmazzák: (3), (4) 10. pont, (6) 5. pont, (8) pontok; 14. (3)-(5), (9), (12); 15. (1)-(2), (5), (7)-(9); 16. (1), (4)-(5); 23. (1); 24. (2); 25. (1), (3); 26. (1); 27. (1), (4), (6)-(7); 28. (1); 29. (1), (6), (8); 30. (3), (5); 31. ; 39. (1) a); 42. (1), (5); 46. (4); 47. (9); 48. (7) b) pont; 49. (3); 50. (3); 52. (5)-(7); 53. (1) a) pont, (2), (6); 54. (7); 55. ; 57. ; 58. (1)-(5), (7)-(8); 59. ; 60. (2)-(3), (9); 63. ; 65. (2), (5)-(7); 66. (3); 67. (1); 68. (5)-(6); 75. (6); 88. (1)-(5); 89. (5); 90. (3); 92. ; 93. (3); 94. (3); 151. (1); 155. (1), (7); 156. ; 157. (2); 158. ; 161. (1), (4); 161/A. (1); 164. (2); 165. (3). 4. Az államháztartás szervezetei a Tv. következő rendelkezéseit a gazdálkodásuk sajátosságaira tekintettel nem alkalmazzák: /A.. ; 3. (2), (4) 5-6. pontok, (5), (7), (8) pontok, 19. pont, (9)-(10); 4. ; 6. ; (2)-(4); 13. ; 14. (1)-(2), (6)-(7), (10); 16. (2), (6); ; 25. (8); 26. (4)-(5); 27. (2)-(3), (5); 28. (4); 29. (3)-(5), (7), (9); 30. (2), (4), (6); ; 39. (1) b), (2)-(5); ; 42. (4), (6)-(8); ; 49. (1)-(2); 50. (6)-(8); 52. (1)-(4); 53. (1) e) pont, (4)-(5); 59/A-59/F. ; 60. (6)-(8); 64. (4)-(5); 65. (3), (8)-(9); 67. (2); 68. (1), (3); 69. (2)-(3); ; 75. (1)-(5), (7); ; 88. (6)-(7); 89. (1)-(4), (6); 89/A. ; 90. (1)-(2), (4)-(9); 91. ; 93. (1)-(2), (5)-(6); 94/A-149. ; 151. (2); ; 154/A. ; 154/B. ; 155. (2)-(6), (8)-(10); 157. (4); 160. (2)-(5); ; 163/A ; 164. (3); 166. (5); 170. (3); ; 177. (1), (3)-(17); 178. (1) b)-g), (3)-(5). 5. E rendelet alkalmazásában: Értelmező rendelkezések és fogalmak 1. ellenőrzés: a beszámolási és könyvvezetési kötelezettség teljesítésének, valamint az abban foglalt adatoknak az ellenőrzése a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően; kis összeg: az adott költségvetési évre vonatkozóan a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott követelés értékhatára; behajthatatlan követelés: az a követelés, 1494 A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. -a a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. (1) bekezdés 1-3. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. -a a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. -a a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. (1) bekezdés 4. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. -a a 328/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. -a a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 4. -a a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 4. -a a 400/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 4. -a a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. (1) bekezdés 5. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 4. -a a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 4. -a a 328/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 4. -a a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet pontja a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet pontja a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet pontja a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg.

5 Opten Törvénytár Opten Kft /2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy amennyiben a talált fedezet a követelést csak részben fedezi, a nem fedezett rész tekintetében, 1093 b) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, c) a költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelések tekintetében, amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, vagy amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, vagy a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), illetve amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel, 1420 d) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, e) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell. A behajthatatlan követelés leírása nem minősül az Áht (2) bekezdés szerinti követelés elengedésnek. 4. költségvetési év: az az időtartam, amelyre az elemi költségvetési beszámoló készül, amely megegyezik a naptári évvel. Ettől eltérni csak e rendelet 7. -ának (12) és (16) bekezdésében meghatározott esetben lehet; kapott osztalék és részesedés: a tulajdoni részesedést jelentő befektetés után, az adózott eredményből kapott összeg; árfolyamnyereség, árfolyamveszteség: a befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök között lévő, tulajdoni részesedést jelentő befektetések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésekor, a befektetés, értékpapír eladási ára és könyv szerinti értéke közötti nyereségjellegű, illetve veszteségjellegű különbözet. 7. Jelentős összegű eltérés: ha az eszközök, illetve kötelezettségek év végi értékelése során a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti különbözet összege meghaladja az államháztartás szervezete számviteli politikájában rögzített mértéket. 37 a) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha az immateriális javak, a tárgyi eszközök, üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök Tv. 53. (1) bekezdés a) pontja szerinti terven felüli értékcsökkenése meghaladja a 30. (2)-(6) bekezdése alapján meghatározott éves terv szerinti értékcsökkenést vagy a forintot, b) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha a tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, valamint a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál függetlenül attól, hogy azok a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepelnek -, továbbá a készleteknél az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20%-át vagy a forintot. c) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha a követeléseknél (ideértve a vevőkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket) az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20%-át vagy a 2. pont szerinti értéket. d) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni, ha a valutapénztárban lévő valuta, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, aktív pénzügyi elszámolás, illetve kötelezettség (ideértve a passzív pénzügyi elszámolást is) mérlegfordulónapi értékelésekor a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó a Tv a szerinti devizaárfolyamon átszámított forintértéke és az értékelés előtti könyv szerinti értéke közötti különbözet összege meghaladja az értékelés előtti könyv szerinti érték 20%-át vagy a forintot e) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni, ha a 28. (5) bekezdése szerint az üzembe helyezéskor, a raktárba történő beszállításkor az adott eszköz értéke a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, piaci információ, jogszabályi 1093 A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet pontjának a) alpontja a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet pont c) alpontja a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet pontja a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. (3)-(4) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. 35 A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet pontja a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet pontja a 328/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet pont a) alpontja a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet pont a) alpontja a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet pontjának d) alpontja a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

6 Opten Törvénytár Opten Kft /2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírás) alapján megállapított bekerülési érték és a későbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbözet összege meghaladja a bekerülési érték 1 %-át vagy a forintot Jelentős összegű hiba: ha a hiba megállapításának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott költségvetési évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások a saját tőkét és a tartalékokat növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege eléri, vagy meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba megállapításának évében az ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások saját tőkét és tartalékokat növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege eléri, vagy meghaladja az ellenőrzött költségvetési év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja a 100 millió forintot, akkor a 100 millió forint Nem jelentős összegű hiba: ha a hiba megállapításának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott költségvetési évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások saját tőkét és a tartalékokat növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba 8. pont szerinti értékhatárát. 10. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke és a tartalékok együttes értékét lényegesen a számviteli politikában meghatározott módon és mértékben megváltoztatja, és emiatt a már közzétett a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok megtévesztőek. Minden esetben a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba megállapításának évét megelőző költségvetési év könyvviteli mérlegében kimutatott saját tőke és tartalékok együttes értéke legalább 10 százalékkal változik (nő vagy csökken) Idegen pénzeszköz: mindazon pénzkövetelés, amelynek változása nem kapcsolódik közvetlenül az államháztartás szervezete alap-, illetve vállalkozási tevékenységének ellátásához és az adott szervezetnél a költségvetési előirányzatok teljesítéseként változásuk nem számolható el Kötelezettségvállalás: az Ámr a szerinti fogalom. 13. Támogatásértékű bevétel/kiadás, továbbadási célú bevétel: Ámr. 3/A. (1) bekezdés b) pont bab) alpontja, illetve Ámr (2) bekezdése szerinti fogalom; 14. Vásárolt készletek: az anyagok (élelmiszerek, gyógyszerek, vegyszerek, irodaszerek, nyomtatványok, tüzelőanyagok, hajtó- és kenőanyagok, szakmai anyagok, munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha, egyéb a Tv. 28. (3) bekezdés a) pontja szerinti készletek), az áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök, készletekés értékesítési céllal átsorolt eszközök Beszámolási kötelezettség 6. (1) Az államháztartás szervezeteinek beszámolási kötelezettsége a költségvetési előirányzatok alakulásának és azok teljesítésének, a vagyoni, a pénzügyi és létszámhelyzetének, a költségvetési feladatmutatóknak és normatívák alakulásának bemutatására, továbbá a költségvetési támogatások elszámolására terjed ki A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet pontjának e) alpontját a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. (3) bekezdése iktatta be. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet pontja a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. 40 A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet pontja a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. (5) bekezdésének megfelelően módosított szöveg A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet pontja a 328/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet pontja a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. (1) bekezdés 6. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 5. -ának 12. pontja a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet pontja a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. 43 A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet pontja a 328/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet pontja a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. 45 A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet pontja a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. (1) bekezdés 7. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet pontját a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: A 328/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos:

7 Opten Törvénytár Opten Kft /2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (2) A beszámolóban a pénzügyi helyzetet a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzat teljesítése tükrözi. A beszámolóban a maradvány az alaptevékenységgel kapcsolatban előirányzat-maradványt, illetve pénzmaradványt, a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban a vállalkozási maradványt tartalmazza. 7. (1) Az államháztartás szervezeteinek (ideértve az elemi költségvetés készítésére kötelezett önálló működő költségvetési szerveket is) a (2) bekezdésben foglaltak kivételével gazdálkodásukról éves és féléves elemi költségvetési beszámolót az 1. (1) bekezdésének c)-d) pontjában foglaltak éves beszámolójáról konszolidált éves költségvetési beszámolót is kell készíteniük (2) Az 1. (1) bekezdésének h)-k) pontjában foglaltaknak féléves beszámolót nem kell készíteniük. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves és féléves elemi költségvetési beszámolója a saját és a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerv éves és féléves elemi költségvetési beszámolóját összevontan tartalmazza. Az elemi költségvetés készítésére kötelezett önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv külön-külön is köteles elkészíteni saját és a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerv éves és féléves elemi költségvetési beszámolóját. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves és féléves összevont elemi költségvetési beszámolója nem tartalmazhatja a hozzárendelt, gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves és féléves elemi költségvetési beszámolóját. 57 (4) A zárszámadáshoz a központi költségvetési fejezet költségvetési beszámolója magában foglalja a saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit. 58 (5) A fejezet saját gazdálkodásáról szóló éves és féléves elemi költségvetési beszámolója külön-külön tartalmazza az igazgatásának intézményi éves és féléves elemi költségvetési beszámolóját, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatai gazdálkodásáról készített összesített éves és féléves elemi költségvetési beszámolót. A fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodásáról készített összesített éves és féléves elemi költségvetési beszámoló az adott évi költségvetési törvény szerint a fejezet kezelésében lévő valamennyi fejezeti kezelésű előirányzat adatait tartalmazza. (6) A helyi önkormányzat összevont költségvetési beszámolója a (fő) polgármesteri hivatal (megyei önkormányzati hivatal, körjegyzőség, társult képviselő-testület hivatala), a települési és a területi kisebbségi önkormányzat(ok), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beleértve a társulásokat is beszámolóit tartalmazza. (7) A többcélú kistérségi társulás összevont költségvetési beszámolója a társulási tanács költségvetési szervként létrehozott elkülönült munkaszervezete (a továbbiakban: munkaszervezet) és a többcélú kistérségi társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza. 64 (8) A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 92/A. -a szerinti helyi önkormányzatok a zárszámadásukhoz az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó 11. (4) bekezdése szerinti egyszerűsített éves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 42. (1) és 43. (6) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. 50 A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdése a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. (1) bekezdés 8. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. -a a 6. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. (4) és (7) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. 52 A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. (2) bekezdése a 400/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. (1) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. (2) bekezdése a 328/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. (3) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. (4) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. (8) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. 59 A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. (5) bekezdése a 328/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. -ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. (5) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. (4) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. 62 A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet bekezdése a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. (6) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. (8) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. 64 A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. (7) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. (8) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. 65 A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet bekezdése a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2010. évtől Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMVITELI POLITIKA. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMVITELI POLITIKA. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/38 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/38 TARTALOM I. A CÉLJA, TARTALMA-----------------------------------------

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től

SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2013. 01. 01-től A Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1.

ELSZÁMOLÓH. Számviteli politika. Hatályos: 2014. április 1. ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számviteli politika Hatályos: 2014. április 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Számviteli politika célja A számviteli politika kialakításának

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. Polgármesteri Hivatal MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Hatályos: 2010. január 1.

SZÁMVITELI POLITIKA. Polgármesteri Hivatal MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Hatályos: 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2010. január 1. napjától Módosítva: 2011. 01.01-től 2 SZÁMVITELI POLITIKA I. A SZÁMVITELI

Részletesebben

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása SZÁMVITELI POLITIKA A 2006. július 01.-i számviteli politika módosítása Érvényes: 2006. december 20. Jóváhagyta: Mihaleczné Kovács Mária Kistérségi irodavezető

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZÁMVI- TELI POLITIKÁJA. Érvényes: 2011. június 30-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZÁMVI- TELI POLITIKÁJA. Érvényes: 2011. június 30-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZÁMVI- TELI POLITIKÁJA Érvényes: 2011. június 30-tól 1 I. A SZÁMVITELI POLITIKA CÉLJA, TARTALMA A számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat a számvitelről

Részletesebben

Pécs MJ Város Önkormányzatának Számviteli politikája 2015. Iktatószám: 05-5/238/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMVITELI POLITIKA

Pécs MJ Város Önkormányzatának Számviteli politikája 2015. Iktatószám: 05-5/238/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMVITELI POLITIKA Pécs MJ Város Önkormányzatának Számviteli politikája 2015. Iktatószám: 05-5/238/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMVITELI POLITIKA Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 31/2011. (III. 31.) számú hat. SZÁMVITELI POLITIKA ÉS AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁS 2011. I. SZÁMVITELI POLITIKA 4. oldal Bevezetés A módosításokat kék színnel jelöltük. Az államháztartás

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA SOPRON 2014 1. Bevezető A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig Tartalomjegyzék I. Általános rész... 3

Részletesebben

Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602

Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602 Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602 410 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA Elfogadva: 2015. március 31., hatályba lép: visszamenőlegesen, 2015. január 1-jén TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. A számviteli politika

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest Arany János utca 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest Arany János utca 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest Arany János utca 1.. SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor Főigazgató 1 SZÁMVITELI POLITIKA I. A SZÁMVITELI

Részletesebben

Számviteli politika. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMVITELI POLITIKA. Hatályos: 2011. augusztus 31-től. igazgató P.H.

Számviteli politika. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMVITELI POLITIKA. Hatályos: 2011. augusztus 31-től. igazgató P.H. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMVITELI POLITIKA. igazgató P.H. A számviteli politika az írásba foglalás napjától és a fenti hatálybaléptetés nappal hatályos, alkalmazásáért az intézményvezető

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 64/2010.(04.29.)Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Számviteli politika Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 I. BEVEZETÉS 1. Az Kutatóközpont bemutatása 1.1.A kutatóközpont jogállása:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal S Z Á M V I T E L I P O L I T I K Á J A Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

1s-S~. szárnú előterjesztés

1s-S~. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1s-S~. szárnú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az államháztartási számviteit érintő 2014. évi változásokról I. Tartalmi

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMVITELI POLITIKÁJA. Hatályos: 2013. március 1-jétől.

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMVITELI POLITIKÁJA. Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMVITELI POLITIKÁJA Hatályos: 2013. március 1-jétől. I. A SZÁMVITELI POLITIKA CÉLJA, TARTALMA A számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat a számvitelről szóló

Részletesebben

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA

EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R I H I VATA LA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15344681-2-04 EGYSÉGES SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2014. január 1-től. Jóváhagyta:

Részletesebben