A képviselő-testület március 11-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A képviselő-testület 2014. március 11-i rendkívüli ülésén hozott döntések:"

Átírás

1 A képviselő-testület március 11-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 82/2014. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXVI. törvény 13. -ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2 bekezdésének c pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Kiskunhalas, belterület 630/5 helyrajzi számon felvett, kivett iroda, fedett lovarda, legénységi szálló és WC-vizesblokk megnevezésű ingatlanból a Kiskunhalas Járási Földhivatal /2/2014 számú jogerős határozatával kialakított 630/9 helyrajzi szám alatti, 6142 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának, ezen felül a Kiskunhalas Járási Földhivatal /2/2014 számú jogerős határozatával megosztás során leválasztásra kerülő 2020 m2 nagyságú területrész 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását, mely utóbbi területrész a telekalakítás során az Önkormányzat tulajdonában levő 630/7 helyrajzi szám alatti ingatlanba olvad be. 2. Az 1. pontban körülírt ingatlant és ingatlanrészt az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. (1 bekezdés 15. pontjában meghatározott sporttevékenység támogatási feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a lovassport tevékenység lehetőségeinek bővítése, lovas-oktatási tevékenység végzése, az oktatás szezonális jellegének kiküszöbölése, nemzetközi lovasversenyek megrendezése célra kívánja felhasználni. 3. Kiskunhalas Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét megtérítését. 4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000 védettség alatt. 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kiskunhalas belterület 630/5 alatti ingatlanból a Kiskunhalas Járási Földhivatal /2/2014 számú jogerős határozatával leválasztott 630/9 helyrajzi számú ingatlan és a 630/7 helyrajzi szám alatti ingatlanba beolvadó 2020 m2 nagyságú területrész ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen és az ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 83/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja, hogy a Városért Közalapítvány a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma i pályázati felhívására pályázatot adjon be a Halasi Szüreti Napok program megvalósítására. A pályázathoz szükséges önrész rendelkezésre áll. 84/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja, hogy a Halasi Média és Kultúra Kft. a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma i pályázati felhívására pályázatot adjon be a Szent Iván éjszakája program megvalósítására. költségvetésének ismeretében dönt az előfinanszírozásról és az önrészről.

2 85/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete támogatja, hogy a Halasi Média és Kultúra Kft. a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma i pályázati felhívására pályázatot adjon be a Strandfesztivál program megvalósítására. 86/2014. Kth. Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma i pályázati felhívására pályázatot adjon be a Thorma János Múzeum kincsei időszaki kiállításra és a Halasi Albumok sorozatban megjelenő azonos című album megjelentetésére 87/2014. Kth. Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma i pályázati felhívására pályázatot adjon be a múzeumi műtárgyak restaurálásra 88/2014. Kth. Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma i pályázati felhívására pályázatot adjon be Lakatos Vince fotógyűjtemény vásárlására. 89/2014. Kth. Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma i pályázati felhívására pályázatot adjon be Halas Múzeum 4. című emlékkönyv kiadására, a Múzeum 140 éves fennállásának alkalmából. 90/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete pályázatot kíván beadni, a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma i pályázati felhívására Szilády Áron és akadémikustársai dombormű megvalósítására és elhelyezésére. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a pályázat beadására. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a pályázati cél megvalósítására együttműködési megállapodást kössön a Kiskunhalasi Református Egyházközséggel olyan módon, hogy az önerőt teljes egészében a Kiskunhalasi Református Egyházközség vállalja, valamint a pályázati cél megvalósítása során - függetlenül az elnyert összegtől - az Önkormányzatnak az elnyert összegen felül többletkiadása nem keletkezhet.

3 91/2014. Kth. Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma i pályázati felhívására pályázatot adjon be Kiskunhalasi fotóalbum és időszaki kiállítás megvalósítására. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III.12. önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2011. (VI.01. önkormányzati rendelet módosításáról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1 bekezdés b pontjában és a 92. (2 bekezdés f pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1 bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2011. (VI. 01. önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 2. E rendelet április 1-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Kiskunhalas, március 11. Gyovai István polgármester Dr. Ferenczi Mária jegyző

4 1. melléklet a 6/2014.(III.12. önkormányzati rendelethez Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja által nyújtott ellátások térítési díjtételei Harkakötöny Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ell. ( ( ( 0 Ft/óra 103 Ft/óra 197 Ft/óra Kiskunhalas Szociális étkezés ( Ebédszállítás Időskorúa k nappali Étkezéssel int. ell. ( Tartózkodá s esetén Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása ( Időskorúak átm. ápoló gondozó otthoni ell. ( Fogyatékosok otthona ( ( 610 Ft/adag (na p intézmén yi térítési díj ( 724 Ft/adag 260 Ft/óra 260 Ft/óra 120 Ft/adag Ft/fő/adag (na p Önköltsé g 944 Ft/adag 353 Ft/óra 944 Ft/fő/ada g

5 Támogató szolgálat ( Szoc. rászorult Szoc. nem rászorult Fogyatékossággal élők nappali ellátása Férfi átmeneti hajléktalan szálló ( Családok átmeneti otthona I. ( Családok átmeneti otthona II ( Sz.segítés:25 0 Ft/óra szállítás: 40 Ft/km 731 Ft/óra 145 Ft/km Felnőtt: 230 Gyermek: 120 Felnőtt: 230 Gyermek: Ft/óra 145 Ft/km Kisszállás Idősk. ápológond. otthoni ell. ( ( ( 0 Ft/óra 38 Ft/óra 132 Ft/óra

6 Kunfehértó Időskorúa Tartózkodá k nappali s esetén int. ell. ( intézmény i térítési díj ( (nap intézmény i térítési díj ( (nap Önköltsé g 0 Ft/óra 71 Ft/óra 165 Ft/óra Tompa Időskorúak nappali int. ell. ( Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ell. ( Pirtó ( ( 0 Ft/óra 155 Ft/óra Ft/fő/óra ( ( 0 Ft/óra 62 Ft/óra 156 Ft/óra

7 Zsana ( ( 0 Ft/óra 128 Ft/óra 222 Ft/óra Balotaszállás ( ( 0 Ft/óra 88 Ft/óra 182 Ft/óra

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön.

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön. Tisztelt Képviselőtestület! A TJ ESZI által nyújtott ellátások térítési díj meghatározására vonatkozó rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, vagy ennek hiányában a társulás székhelye

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette.

A rendelet 1. -ának (2) bekezdését hatályát vesztette. 3. A rendelet 1. -ának (3) bekezdését hatályát vesztette. Tokodaltáró Község Önkormányzatának 13/2008. (VII.03.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2008. (II.14.)rendelet módosításáról (rövid megjelölés 13/2008.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

-1'!3. számú előterjesztés

-1'!3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je -1'!3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére aszociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Czombos Ferenc alpolgármester Gyöngyösi Péter képviselő Rádi Györgyi Magdolna képviselő Sinkó József képviselő (4 fő képviselő-testületi tag)

Czombos Ferenc alpolgármester Gyöngyösi Péter képviselő Rádi Györgyi Magdolna képviselő Sinkó József képviselő (4 fő képviselő-testületi tag) ,. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 06-án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz. 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XII. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 4/2014. (IV. 01.), 12/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 230/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 265/2013. (XII. 12.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete

Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VII.19) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. (XII.19.) r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályairól

Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. (XII.19.) r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályairól Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. (XII.19.) r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályairól Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

23/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete Tata Város Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2014. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 20/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők és a bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról 21/2014.(XI.28.)

Részletesebben

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 4-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. április 28-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. április 28-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. április 28-i ülésén hozott határozatai: 166/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben