A Lengyel Vöröskereszt magyarországi szervezete a második világháború alatt ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Lengyel Vöröskereszt magyarországi szervezete a második világháború alatt (1939 1945)"

Átírás

1 Forrás: A Lengyel Vöröskereszt magyarországi szervezete a második világháború alatt ( ) Kapronczay Károly A Nemzetközi Vöröskereszt 1929-ben a Népszövetség tagállamai elé a hadifoglyokkal kapcsolatos új nemzetközi szerződést terjesztett elő, amely a bánásmóddal és a személyi védelemmel foglalkozott. Ezt a szerződést már 1929-ben több állam aláírta, és Magyarország csak 1936-ban csatlakozott hozzá. Az elfogadott nemzetközi szerződés ismételten tisztázta a hadifoglyokkal kapcsolatos kötelezettségeket (a bánásmód, gondozás, ellátás, ápolás, a külvilággal és családjukkal való kapcsolattartás kérdését, az érdekképviseleti szerveik felállításának ügyét stb.), valamint a VII. paragrafus 81. szakasza intézkedik a polgári személyekről is: a hadifoglyoknak tekinthető személyekkel együtt érkező polgáriakat az előbbiekkel azonos bánásmód illeti meg, de a nőkről és gyermekekről fokozottabb mértékben kell gondoskodni. Az egyezmény mindenkori ellenőrzését a Nemzetközi Vöröskereszt vállalta magára, amely szervezet képviselőit szabad mozgás illette meg háborúban és békében egyaránt. Igaz, a Nemzetközi Vöröskereszt 1934-ben külön a menekült polgári személyekkel és jogaikkal foglalkozó újabb nemzetközi szerződés előkészítését kezdeményezte, de ennek kidolgozására és elfogadására már a második világháború után került sor. Az évi nemzetközi szerződés szerint az aláíró államok kötelesek a területükön fogva tartott hadifoglyokat póttartalékos egységeik szintjén ellátni, a Nemzetközi Segélynyújtó Egyesülettől érkezett küldeményeket szétosztani, a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőit beengedni, szabad mozgást adni nekik, valamint a fogva tartottak részére érdekképviseleti szervezeteket engedélyezni. E tevékenység részesei lettek a nemzeti vöröskereszt egyesületek, így hazánkban a Magyar Vöröskereszt Egyesület, amely a menekültügyet szociális kérdéssé nyilvánított állami szervek mellett fontos szerepet játszott a lengyel katonai és polgári személyek gondozásában, szervezetén belül külön lengyel tagozatok működését is engedélyezte. (A Magyar Vöröskereszt a lengyel menekültekért) A lengyel menekültek első csoportja szeptember 10-én lépte át a magyar lengyel határt, és a következő hónapokban közel százezer lengyelről kellett hosszabb-rövidebb ideig gondoskodnia a magyar államnak. Már a menekültek fogadásánál is komoly feladat hárult a Magyar Vöröskereszt szervezetére, de a lengyel menekültügyben illetékes két minisztérium a Belügy- és a Honvédelmi Minisztérium is fokozott mértékben számított a Magyar és a Nemzetközi Vöröskereszt segítségére, valamint számos, emberbaráti és szociális gondozást célul kitűzött hazai és külföldi társadalmi szervezet támogatására. A lengyel menekültek hatalmas létszáma sok esetben áttekinthetetlen helyzetet teremtett, így a vöröskeresztes szervezetek, elsősorban a Magyar Vöröskereszt szeptember végétől olyan feladatokat is ellátott, amelyek eredetileg a Belügy- és a Honvédelmi Minisztérium illetékes osztályainak hatáskörébe tartoztak. A Magyar Vöröskereszt ideiglenes jelleggel 1939 őszén önállóan is gondozásba vehetett katonai és polgári menekülteket. A magyar hatóságok számítottak is a Magyar Vöröskereszt segítségére, hiszen annak gyorsan mozgósítható szervezete rugalmasan

2 alkalmazkodott az adott helyzethez, külkapcsolatai révén képes volt a külföldi segítség azonnali fogadására és szétosztására. Így a Magyar Vöröskereszt ideiglenes jelleggel a magyarországi lengyel menekültügy egyik központja lett. A helyzet valós felmérését bizonyítja, hogy a Magyar Vöröskereszt egyik kezdeményezője lett a hazai és a külföldi összefogást biztosító Magyar Lengyel Menekültügyi Bizottság felállításának, valamint saját szervezetén belül engedélyezte a Lengyel Vöröskereszt egységeinek tevékenységét, szervezeti formáinak kialakítását és a lengyel emigráció anyagi támogatásának beáramlását. A Magyar Vöröskereszt tevékenységét a Nemzetközi Vöröskereszttel összhangban fejtette ki, valamint a Magyar Lengyel Menekültügyi Bizottságon keresztül koordinálta a külföldi (angol amerikai, dán, svéd, francia stb.) vöröskeresztes egyesületek anyagi segítségét. Az anyagi és az emberi erők összpontosítását bizonyítja, hogy a Magyar Vöröskereszt 1939 októberétől 1940 májusáig mintegy ötvenezer lengyel katonai és polgári menekültet gondozott, s tevékenységéről folyamatosan tájékoztatta az illetékes magyar minisztériumokat. Az adott időszakban állandó táborokat is fenntartott, vagy a Belügy-, illetve a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alatt álló táborokat segélyezett. A nagyarányú szökések és a lengyel menekültek többségértek távozása után 1940 tavaszán már szükségtelenné vált az önálló vöröskeresztes táborok és gyűjtőhelyek fenntartása, így június 1-jéig gondozottjait átadta a lengyel polgári táboroknak. Ezután csak segélyezési és emberbaráti tevékenységgel foglalkozott, és ennek érdekében kiszélesítette lengyel tagozatait. Az előbb vázolt korszakról számolt be Bors-Takács Edith a Bulletin de la Ligue de Societás de la Croix-Rouge márciusi számában. Adatai szerint 1939 szeptember végétől 1940 márciusáig más szervezetektől függetlenül és a hazai és külföldi anyagi segítség igénybevételével a Magyar Vöröskereszt lengyel katonát és tizenegyezer polgári személyt vett gondozásába, biztosította ellátásukat, elhelyezésüket. Az előbbi létszámból a Nemzetközi Vöröskereszt katona és 1870 polgári személy ellátását fedezte, a rájuk fordított összeg meghaladta a pengőt. Itt kell megjegyeznünk, hogy a Belügyminisztérium IX. osztálya a lengyel polgári menekültek utolsó csoportjának átvétele után 1940 júliusában a Magyar Vöröskeresztnek megtérítette a fenti összeg felét, majd 1941-ben a hátralékot is. A pénzátutalással kapcsolatos levelezésében a Magyar Vöröskereszt úgy tájékoztatta a Belügyminisztériumot, hogy az adott időszakban megközelítőleg harmincötezer katonai és tizenötezer polgári személyről gondoskodott. E levélben említést tesznek arról, hogy lehetséges egyes személyeknek többszöri nyilvántartásba vétele is, mivel a menekültek állandó mozgásban voltak, és más néven is bejelentkeztek. A fenti adatokat bizonyítják Eustachy Serafinowicz, a Lengyel Vöröskereszt Magyarországi Kirendeltsége vezetőjének a Lengyel Vöröskereszt angier-i központjához írott jelentései is. Az 1940 júliusában kelt iratok szerint a Magyar és a Nemzetközi Vöröskereszt az adott időszakban nyolcvankét polgári és katonai tábort segélyezett, illetve részesített rendszeres támogatásban. Ezzel egy időben széles társadalmi gyűjtést is szerveztek, amely nemcsak pénzt, hanem egyéb adományokat (élelmiszert, ruhaneműt, gyógyszert stb.) is tartalmazott. A Magyar Vöröskereszt segítsége felbecsülhetetlennek bizonyult, hiszen sokszor a magyar földre lépett lengyel menekültek először a vöröskeresztesekkel találkoztak, segítségükkel érték el az ország déli határát. A Magyar Vöröskereszt segítségének fontos területe volt, hogy szervezetén belül kialakította a lengyel tagozatokat, s ez inkább a magyarországi lengyel menekültügy második szakaszát jellemezte. A lengyel tagozatok közül elsőnek a Lengyel Vöröskereszt Magyarországi Kirendeltsége alakult meg. Az első lengyel vöröskeresztes egységek 1939 szeptember végén érkeztek hazánk területére és kerestek kapcsolatot a Lengyel Vöröskereszt Angier-ben újjáalakult központjával. A magyarországi lengyel szervezet későbbi vezetője, Eustachy Serafinowicz alezredes, a lódzi szervezet vezetője szeptember 19-én lépte át a magyar

3 lengyel határt, s már október 2-án hivatalosan is mint a Magyar Vöröskereszt tanácsadója szerepelt. Ezen a napon kelt az a kérelem, hogy a kirendeltség megszervezését engedélyezze a Magyar Vöröskereszt elnöksége. A kirendeltség működését október 9-én hivatalosan is elismerték. Jelentőségét növeli, hogy az első ilyen lengyel vöröskeresztes szervezet lett Európában, és szervezeti felépítése mintául szolgált a Lengyel Vöröskereszt emigrációs Képviseletének létrehozásában. A Lengyel Vöröskereszt Angier-ben újjáalakult elnöksége október 12-én körlevelet adott ki Európa különböző államaiban szétszóródott lengyel vöröskereszteseknek, amelyben meghatározta az emigráció vöröskeresztes feladatait, és területi alapon ideiglenes szervezeti formák kialakítására szólította fel tagjait. E törekvést támogatta a Nemzetközi Vöröskereszt is, amely jogi védelmét kiterjesztette a lengyel állam határain kívül megalakult Lengyel Vöröskereszt szervezetére. A lengyel menekülteket befogadó államok területén 1939 őszén sorra megalakultak a Lengyel Vöröskereszt helyi kirendeltségei (London, Belgrád, Budapest, Bukarest, Genf központtal), míg a Finnországba, Bulgáriába és Törökországba menekültek érdekeit a belgrádi, a bukaresti és a genfi kirendeltségek képviselték. Legkésőbb 1940 tavaszán a tel-avivi kirendeltség alakult meg, de ezt az emigrációs lengyel kormány kívánságára megszervezésétől kezdve a budapesti kirendeltség felügyelete alá helyezték. A Lengyel Vöröskereszt budapesti kirendeltsége a Magyar Vöröskereszt szervezetén belül alakult meg, szoros kapcsolatot tartott az angier-i Lengyel Vöröskereszt elnökségével, annak utasításait hajtotta végre, közvetítő szerepet töltött be a Magyar és a Lengyel Vöröskereszt elnökségei között, míg a menekültekkel kapcsolatban segélyezési, üzenetközvetítési, keresőszolgálati és vöröskeresztes kérdésekben teljes önállósággal járt el. Feladatköre 1941 májusában és 1942 őszén nagymértékben kibővült, hiszen a német megszállás miatt megszüntetett belgrádi kirendeltsége feladatkörét is átvette, felügyelete kiterjedt Bulgáriára és Törökországra is. A Lengyel Vöröskereszt londoni elnökségének kérésére a Magyar Vöröskereszt varsói és lembergi irodájában 1940 nyarától a Lengyel Vöröskereszt magyarországi Képviseletének ügyeit is intézte, a magyar munkatársakon keresztül fontos emberbaráti és segélyezési ügyeket láttak el. Itt kell megemlítenünk, hogy a magyarországi lengyel emigrációs szervezetek, így a Lengyel Vöröskereszt magyarországi Képviseletének információi alapján a Magyar Vöröskereszt munkatársai számos lengyel üldözöttet mentettek ki a megszállt területekről, és rendszeres segélyezésben részesítették a koncentrációs táborok foglyait. Számos adat maradt fenn arról is, hogy hamis mentesítő papírokat osztottak szét Varsó és Lemberg körzetében, vöröskeresztes sebesültszállító vonatokon pedig rendszeresen szöktették Magyarországra a lengyel üldözötteket. Ugyancsak a Magyar Vöröskereszt közvetítésével sikerült a Lengyel Vöröskereszt Magyarországi Kirendeltségének kapcsolatot teremtenie a francia és spanyol koncentrációs táborok lengyel foglyaival, akiket szintén rendszeres segélyezésben részesítettek, üzeneteiket továbbították otthon maradt hozzátartozóiknak. A Lengyel Vöröskereszt Magyarországi Kirendeltsége működési területén teljesítette az összes vöröskeresztes feladatot, alárendeltségben állt a Lengyel Vöröskereszt angier-i és később a londoni elnökségével, elvi és pénzügyi (segélyezési) kérdésekben annak utasításait hajtotta végre, képviselte magát a Lengyel Polgári Bizottságban, szoros kapcsolatban állt a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium illetékes osztályaival, a Magyar Lengyel Menekültügyi Bizottsággal és természetesen a Magyar Vöröskereszt elnökségéve októberében még olyan tervek születtek, hogy a Magyar Vöröskereszt szervezetén belül megalakult Lengyel Vöröskereszt-kirendeltség szervezi meg a lengyel polgári és katonai táborok magyar hatóságokat segítő egészségügyét és orvosi szolgálatát. Tekintettel a menekültek hatalmas létszámára és a feladat különös jelentőségére, maga a kirendeltség

4 javasolta a Lengyel Orvosok Csoportjának önálló megszervezését, amely szintén a Magyar Vöröskereszten belül alakult meg, de ennek munkáját a kirendeltség a gyógyszerek és kórházi felszerelések beszerzésével és a gyógyító munkát támogató vöröskeresztes nővértanfolyamok szervezésével segítette. Az elkülönülés ellenére a Lengyel Orvosok Csoportja és a kirendeltség igen szoros kapcsolatban állt: az előbbi lengyel tagozat csak a kirendeltségen keresztül léphetett kapcsolatba a Lengyel Vöröskereszt elnökségével, de a gyógyító munka érdekében bármikor igénybe vehette a kirendeltség gyógyszer- és felszerelési készleteit. A Lengyel Vöröskereszt Magyarországi Kirendeltsége a segélyezési, emberbaráti és üzenetközvetítő, családegyesítő és -kereső tevékenysége mellett egészségügyi felvilágosító munkát is végzett. E feladatkört külön szervezett Orvosi Szolgálatára bízta, amely felügyelete alá tartozott a lengyel emigráció politikai ellentétei miatt az egri tiszti tábor harmincöt ágyas kórháza. Az előbb vázolt feladatoknak megfelelően alakult a kirendeltség szervezeti felépítése is. A kirendeltség élén Eustachy Serafinowicz alezredes mint kirendeltség-vezető és a Lengyel Vöröskereszt elnökségi tagja állt. Általános helyettese Adam Meysnert ezredes volt, de a központi apparátust négy osztályra tagolták: segélyezési (vezetője Józef Skolski), külügyi (vezetője Bronislaw Zmudski), adatgyűjtési és felvilágosítási (vezetője Maxilmilian Wojtas) osztályokra, valamint az osztályjellegű Orvosi Szolgálatra, amelynek élén Kazimierz Ruppert orvosdoktor, egyetemi magántanár állt. Ez utóbbi szolgálat szervezte meg 1939 novemberétől az önkéntes vöröskeresztes nővértanfolyamot, amely 3-6 hónap alatt általában fős csoportokban okleveles nővérekkel látta el a magyarországi tábori lengyel egészségügyet, és jelentős számban küldött képzett ápolónőket a lengyel hadsereg európai és afrikai egységeihez. A kirendeltség általában ötven alkalmazottal rendelkező budapesti központi apparátusa alá tartozott a Lengyel Vöröskereszt nyolc magyarországi kerülete (Budapest, Esztergom, Sárvár, Balaton környéke, Szeged, Dráva mente, Eger, Felső-Tisza-vidék). A kerületek élén főmegbízottak álltak, alájuk pedig a tábori megbízottak tartoztak. A kirendeltséghez tartozó kerületekben közel száz tisztségviselő és vöröskeresztes nővér működött, munkájukat számos létszámban erősen változó társadalmi aktivista segítette. Az imént vázolt szervezet nemcsak a központi utasításokat hajtotta végre, hanem adatgyűjtési és segélyezési szempontból is fontos szerepet játszott. Az osztályok közül központi szerepet a segélyezési osztály töltött be, de munkája nem csak a szállítmányok szétosztására vagy e faladattal kapcsolatban a Magyar Vöröskereszttel való együttműködésre terjedt ki. Munkáját koordinálni kellett a magyar hivatalos szervekkel, a nemzetközi és a különböző nemzeti vöröskeresztes szervezetekkel, de elsősorban a lengyel emigráció legális magyar szervezetével, a Lengyel Polgári Bizottsággal. A lengyel kormány és a Lengyel Vöröskereszt is szervezett önálló magyarországi akciókat, s csak e program végrehajtásában jártak el teljes önállósággal. A segélyezési osztály tartott szoros kapcsolatot az Amerikai Lengyelek Szövetségével, amely 1939 novemberében irodát nyitott Budapesten, és külön pénzalapból az amerikai lengyelek hozzájárulásából segélyezte a magyarországi és más európai államokban élő lengyel menekülteket. Az előbbi szervezet Budapestről élelmiszer- és ruhacsomagokkal támogatta a német munka- és koncentrációs táborokban raboskodó lengyeleket, valamint a franciaországi, jugoszláviai és spanyolországi lengyel foglyokat. Közvetítő szervezetként a Lengyel Vöröskereszt hajtotta végre e segélyprogramot, és a fennmaradt iratok szerint rendszeres segélyezésbe részesítettek tizenkétezer hazai lengyel foglyot és tízezer különböző európai országokban menedéket talált lengyel menekültet. Az előbbi osztály munkáját segítette az adatgyűjtési és felvilágosítási részleg, amely a

5 különböző segélyezési akciók lebonyolítását mozdította elő adatszolgáltatásával. Viszont ez az osztály foglalkozott üzenetközvetítéssel, családegyesítéssel, a szétszakadt családokra vonatkozó pontos információk beszerzésével, adatokat kért és közvetített a Nemzetközi Vöröskeresztnek, általában ellátta a működési terület teljes adatszolgáltatását és tájékoztatását. Természetesen munkája szoros összhangban állt a külügyi részleg tevékenységével, hiszen ezen keresztül érintkezhetett a magyar határokon túli lengyel vöröskeresztes szervezetekkel és külföldi segélyező intézményekkel. A Lengyel Vöröskereszt Magyarországi Kirendeltségének egyik jelentős részlege az Orvosi Szolgálat volt, amely magára vállalta az egészségügyi felvilágosítás és a vöröskeresztes nővérképzés feladatait. (Az utóbbiról már szóltunk, de jelentősége fontosnak bizonyult a lengyel hadsereg egészségügyi szolgálatának megszervezésénél.) A részleg rendszeres tanfolyamokat féléves időtartamban és heti egy-két foglalkozással szervezett az egészségügyi felvilágosítás és az egészségnevelés tárgykörében a Lengyel Katolikus Szabadegyetemen. Az előadások felölelték a közegészségtan, a járványtan és az egészségi nevelés tárgyköreit. Az előadásokat sokszorosított formában kiadták, a nagyobb táborokban ezek segítségével hasonló tanfolyamokat szerveztek, vagy rövidített formában a lengyel lapok, elsősorban a Wiesci Polski leközölték. E tanfolyamokon gyakran szerepelt előadóként Ruppert professzor, Gustaw Speckt és Krystyna Piechownicza orvosok, valamint a Lengyel. Orvosok Csoportjának több tagja. A Lengyel Vöröskereszt magyarországi Képviselete lényeges szerepet játszott az ún. Koordinációs Bizottságban, amelyet 1940 márciusában hívott életre a Belügy- és Honvédelmi Minisztérium a Magyar és Nemzetközi Vöröskereszt, a magyarországi lengyel emigrációs szervezetek és a külföldi segélyező egyesületek képviselőiből, hogy egységes elveket alakítsanak ki a külföldi segítség felhasználására. E Bizottság határozta el többek között a lengyel menekültek egészségügyi intézményeinek a győri Lengyel Kórház, a budapesti Központi Lengyel Rendelő, több vidéki lengyel szanatórium megszervezését, döntött az anyagi támogatás mértékéről, javaslatokat tett ifjúsági intézmények fellendítésére stb. A kirendeltség gyakran rendezett különböző segélyező gyűjtéseket, húsvéti és karácsonyi akciókat a magyarországi emigráció körében. Ezek közül a legjelentősebb az decemberi, amikor segélyalapot létesítettek a lengyelországi üldözöttek támogatására. E pénzalapból rendszeresen felszerelési tárgyakat vásároltak a magyarországi lengyel iskolák és tábori rendelők részére. (A Nemzetközi Vöröskereszt lengyel tagozata) Az előbb vázolt lengyel vöröskeresztes tevékenység Magyarország német megszállásáig, március 19-éig volt töretlen. A német megszállás a lengyel emigráció számára az üldözés kezdetét jelentette. A megszállást követő napokban a Gestapo a németellenes magyar politikai vezetőkkel együtt letartóztatta a lengyel emigráció számos vezetőjét, így a Lengyel Polgári Bizottság és a Lengyel Vöröskereszt Kirendeltségének majdnem teljes vezérkarát. Igaz, a Sztójay-kormány hivatalosan csak április 29-én tiltotta be a magyarországi lengyel emigráció szervezeteinek működését. A megszállás kezdetének lengyel vöröskeresztes mártírjai is voltak: a Fő utcai Lengyel Rendelőben agyonlőtték Jan Srzednicki-Kollataj orvostábornokot, a Lengyel Orvosok Csoportjának vezetőjét, Kadhaffer vöröskeresztes főorvost és egy vöröskeresztes nővért is. A lengyel emigráció szervezeteinek újbóli életre keltése nehéz feladat volt, hiszen sokan a németek kezére kerültek, a legális körülmények között működő szervezeteket betiltották, a

6 polgári lengyel menekültek ügyeit a Belügyminisztériumon belül is a IX. Szociális és Szegényellátási Osztálytól másik részleghez helyezték át (a XXI. Lakásügyi Osztályhoz), ahol csupán élelmezési és elhelyezési kérdésekkel foglalkozhattak, míg a személyi ügyek intézésében az Államvédelmi Központ lett illetékes. Mindkét részleg közvetlenül a közismerten németbarát és lengyelellenes Endre László államtitkárhoz tartozott, aki a lengyel kérdésekben mindig a megszálló német hatóságok kívánságai szerint járt el. Első intézkedései közé tartozott, hogy megvonták a lengyel menekültek munkavállalási engedélyeit, az addig folyósított napidíjakat felfüggesztették, és központi zárt táborok felállítását határozták el. A katonai táborok már ekkor is nagyobb védelmet nyújtottak, így hamarosan többen kérték átvételüket a Honvédelmi Minisztérium gondozásába. A lengyel emigráció belső ügyeinek intézését 1944 márciusától Zbiegniew Borówko, a Lengyel Követség egykori tanácsosa, a Lengyel Polgári Bizottság letartóztatástól megmenekült és illegalitásba vonult tagja irányította. Borówko ismert egyénisége volt a magyarországi lengyel emigrációnak, jelentős szerepet játszott a katonai evakuációban és később a Nemzetközi Vöröskereszttel való kapcsolat kiépítésében. A londoni lengyel kormány április 29-én rádiótávirati úton megbízta Borówkot a Lengyel Polgári Bizottság újjászervezésével és a Nemzetközi Vöröskereszt budapesti képviselőjével való tárgyalások megkezdésével. Feladata rendkívül nehéz volt, hiszen a Gestapo semmilyen körülmények között nem járult hozzá a lengyel emigrációs szervezetek újjászervezéséhez vagy más formában való megalakításához. A lengyel emigráció új vezetőire elsősorban a menekültek jogi védelmének és megélhetésének garantálása hárult. Jogi védelmet a Magyar Vöröskereszt egyelőre még nyújtott számukra, de a lengyelbarát vezetők sorozatos leváltása, a Lengyel Vöröskereszt Magyarországi Kirendeltségének és a Lengyel Orvosok Csoportjának betiltása után mind kevesebb segítséget kaphattak innen is. Az átmeneti időszakban a segélyek felfüggesztése idején a Magyar és a Nemzetközi Vöröskereszt támogatta élelmiszerrel és pénzadományokkal, valamint a londoni kormány által beküldött szállítmányok szétosztásával a lengyel polgári menekülteket A lengyelbarát vezetők sorozatos leváltása és háttérbe szorítása miatt azonban e formát is veszély fenyegette, de minden körülmények között elsősorban a jogi védelmet kellett biztosítani. Borówko és az emigráció vezetői állandó kapcsolatban álltak Utassy Loránd ezredessel, a Honvédelmi Minisztérium 21. osztályának vezetőjével, és neki nyújtották át az emigráció nyolcpontos kérését. Ez a lengyel menekültek deportálásának megszüntetését, a frontvonalak és a hadiüzemek közeléből való elszállíttatását, a munkavállalási engedélyek visszaadását, a katonai és a polgári menekülttáboroknak a korábbi formában történő fenntartását, a Lengyel Polgári Bizottság működésének újbóli engedélyezését kérte. A lengyel menekültek ügyét a magyar hivatalos szervek is rendezni kívánták, ezért 1944 májusában a Belügy-, a Honvédelmi, az Iparügyi és a Külügyminisztérium, a vezérkar, a Miniszterelnökség és a Magyar Vöröskereszt képviselőinek részvételével tárcaközi értekezletet tartottak. Az értekezlet ugyan eredménytelenül zárult, de Utassy Loránd név nélkül beterjesztette az említett nyolcpontos javaslatot, amit a Magyar Vöröskereszt is támogatott. A következő értekezlet összehívására július 12-én került sor, miután a Belügyminisztérium beszüntette a menekültek segélyezését, így a tartalékokkal nem rendelkező lengyelek rendkívül súlyos megélhetési körülmények közé kerültek. Az értekezlet előtt Borówko kérte Utassy ezredest, hogy a végveszélybe került polgári menekülteket a Honvédelmi Minisztérium vegye pártfogásába. Utassy ezredes pedig arra biztatta Borówkót, hogy a jogi védelem biztosítása érdekében mielőbb forduljanak a

7 Nemzetközi Vöröskereszthez. A tárcaközi értekezleten Utassy Loránd ezredes javaslatot tett a polgári menekülteknek a katonai lengyel táborokban való elhelyezésére, s a Belügyminisztériumtól kérte az elmaradt napidíjak kifizetését, illetve a Honvédelmi Minisztériumnak való átutalását. E javaslatot a tárcaközi értekezlet elfogadta, így augusztus közepén a szóban forgó összeget a Honvédelmi Minisztérium rendelkezésére bocsátották, és a polgári menekülteket szeptember elejétől fokozatosan átvették a katonai táborokba. Ennél bonyolultabb kérdés volt a Magyarországon tartózkodó lengyel menekültek jogi védelmének megszervezése, amellyel kapcsolatban a tárgyalások már július végén megkezdődtek Zbiegniew Borówko és Friedrich Born, a Nemzetközi Vöröskereszt budapesti megbízottja között. Born ebben az ügyben a lengyel londoni kormány és a magyar Külügyminisztérium felkérését, illetve beleegyezését kérte. A londoni kormány felkérése napokon belül megérkezett Genfen keresztül Budapestre, míg a Külügyminisztérium a beleegyezést a németek magyarországi jelenléte miatt nyíltan nem adhatta meg. Áthidaló megoldásként Friedrich Born Horthy Miklós kormányzótól a Nemzetközi Vöröskereszt nevében a Nemzetközi Vöröskereszt illetékességét, illetve illetékességi jogának szóbani elismerését kérte, amit azonnal megkapott. Ennek birtokában a Nemzetközi Vöröskereszt budapesti Képviseletén belül szeptember 10-én Zbiegniew Borówko vezetésével megalakult a Lengyel Alosztály, a P Sectio és a Nemzetközi Vöröskereszt védelme alá helyezték az összes Magyarországon tartózkodó lengyel menekültet és táboraikat. E védelmi jog megadását az évi genfi egyezmény azon rendelkezése indokolta, amely szerint a Nemzetközi Vöröskereszt konzuli és jogvédelmi jogokat gyakorolhat olyan idegen állampolgárok esetében, akiknek országa és elismert kormánya nem áll diplomáciai kapcsolatban a tartózkodási helyüknek megfelelő állammal. Az új helyzetnek megfelelően a Nemzetközi Vöröskereszt megszervezte a lengyel táborok ellátását, amelynek költségeihez nagymértékben hozzájárult a lengyel kormány és a Lengyel Vöröskereszt. A Lengyel Alosztály formailag is átvette a betiltott Lengyel Polgári Bizottság és a Lengyel Vöröskereszt magyarországi képviseletének feladatkörét, tevékenyen részt vett a Nemzetközi Vöröskereszt védelme alá vont lengyel táborok élelmezési, egészségügyi és orvosi ellátásának biztosításában. (A Lengyel Vöröskereszt külön is megbízta Zbiegniew Borówkót képviseletére, utasította az orvosi szolgálat újjászervezésére. Ez Jan Chelmicki orvosezredes és Stanislaw Wawrzyniak irányításával alakult meg, tagjai részben azok voltak, akik addig is feladatot teljesítettek a Lengyel Orvosok Csoportjában. A győri Lengyel Kórház is élvezte a Nemzetközi Vöröskereszt védelmét, ez segítette elő fennmaradását és működését. A lengyel menekültek szabad mozgásának, táborokon kívüli tartózkodásának felfüggesztése viszont nagyban korlátozta a P Sectio munkájának eredményességét. A nyilas uralom idején, október 15-e után újabb nehézségek elé néztek a magyarországi lengyel menekültek. A nyilas fegyveresek sok esetben semmibe vették a Nemzetközi Vöröskereszt védelmét, betörtek a lengyel táborokba, és számos menekültet elhurcoltak. Így már 1944 novemberében többszázas csoportokban gyalog hajtottak ki lengyel menekülteket Németországba, s útközben sokakat legyilkoltak. A Szálasi-kormány külügyminisztere, Kemény Gábor is javasolta, hogy a magyar hatóságok állami érdekekre hivatkozva szolgáltassák ki Németországnak a lengyel menekülteket, ami a Nemzetközi Vöröskereszt védelmi jogának nyílt semmibevevését jelentette volna. Ekkor a lengyel menekültek a magyar lakosság rokonszenvén kívül valóban csak a Nemzetközi Vöröskeresztre számíthattak, hiszen a magyar minisztériumokból 1944 októberében minden lengyelbarát elemet eltávolítottak. Fontosabb információkat a Nemzetközi Vöröskereszt is csak a Honvédelmi Minisztréium 21. osztálya keretében működő lengyel tiszti csoporttól kaphatott,

8 amelynek vezetője az idős Wladzmir Bem de Cosba nyugállományú őrnagy volt (Bem József fivérének leszármazottja). Bem őrnagy a titkos lengyel ellenállási központ, személy szerint Borówko és Born tanácsára fogadta el ezt a tisztséget, és igen értékes információkat szerzett be a nyilasok lengyelellenes akcióiról. Born és a Nemzetközi Vöröskereszt számos esetben Bem információi alapján szerzett tudomást lengyel táborok ellen szervezett akciók tervéről, s érvényesíthette a Nemzetközi Vöröskereszt védelmi jogát. Bem tevékenységét hamarosan felfedték, és csak a körülmények szerencsés alakulásának köszönhette megmenekülését. A lengyel táborok elleni nyilas támadások sora és a menekülteknek a német hatóságoknak való kiszolgáltatása 1944 novemberétől kezdődött meg, amelynek következménye lett többek között a vámosmikolai lengyel zsidók elhurcolása. A magyarországi súlyos harcok és a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek (így Bornnak is) a körülzárt Budapesten való maradása nehéz helyzetet teremtett a lengyel menekültek számára. Sokan elhagyták a védelmet már nem jelentő táborokat, s a magyar lakosság segítségével menekültek meg az elhurcolástól és az éhhaláltól. Ma már nem lehet pontosan tisztázni a német és a nyilas hatóságok által Németországba hurcolt magyarországi lengyel menekültek számát. Csupán nagyságára lehet következtetni abból, hogy szeptember elején a Nemzetközi Vöröskereszt csaknem tízezer lengyel menekültre terjesztette ki védelmét Magyarországon, de az 1945 tavaszán Budapesten működött Lengyel Hazatelepítési Bizottság tagjai között találjuk Borówkót is (magyar területen mindössze 3579 egykori lengyel menekültet vett nyilvántartásba). Igaz, sokan nem várták meg e Bizottság tevékenységének kezdetét, és egyénileg tértek vissza Lengyelországba. A Lengyel Vöröskereszt második világháború alatti magyarországi tevékenysége, a Magyar és a Nemzetközi Vöröskereszt szervezeteinek segítsége szerves része nemcsak a két nép hagyományos történelmi kapcsolatának, hanem a lengyel emigráció történetének is, amelynek egyik lényeges területe éppen a magyarországi menekültügy.

Lengyel menekültek magyar földön a második világháború idején

Lengyel menekültek magyar földön a második világháború idején KAPRONCZAY KÁROLY Lengyel menekültek magyar földön a második világháború idején A magyar határ felé áramló nagyszámú lengyel menekült befogadására a magyar kormány1939 őszén nem készült fel, bár a lengyel-német

Részletesebben

I. Bevezetés. II. A Bizottság megalakulásának előzményei

I. Bevezetés. II. A Bizottság megalakulásának előzményei A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 1999 január 2001 december között végzett tevékenységéről szóló jelentés I. Bevezetés A magyar

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

C.I.S.V. Magyarország Gyermek Alapítvány. 1025 Budapest, Verecke út 120/4.

C.I.S.V. Magyarország Gyermek Alapítvány. 1025 Budapest, Verecke út 120/4. C.I.S.V. Magyarország Gyermek Alapítvány 1025 Budapest, Verecke út 120/4. 2013. évi közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. május 20. Dr. Puskás István elnök Közhasznúsági jelentés CISV 2013 1./6 C.I.S.V.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 Terjedelme: 28 doboz = 3,08 ifm Helyrajzi jelzete: Iktatott

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Külföldi és ezen belül román - állampolgárok a magyar munkaerőpiacon Uniós munkavállalók szabad mozgása magyar és román tapasztalatok Szeminárium Szeged, 2011.04.27-04.28. 04.28. Dr. Horesnyi Julianna

Részletesebben

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2007 Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület 1051 Budapest, Hercegprímás u. 11. Adószám: 1810727-1-41 Bírósági nyilvántartási szám: Pk. 60.695/2001 Közhasznúsági jelentés 2007 Számviteli beszámoló A Magyar

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/154-6/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Alapszabály módosító javaslatok. MESZK Országos Küldöttközgyűlés Budapest, 2013. december 11.

Alapszabály módosító javaslatok. MESZK Országos Küldöttközgyűlés Budapest, 2013. december 11. Alapszabály módosító javaslatok MESZK Országos Küldöttközgyűlés Budapest, 2013. december 11. 10.) A 9.) c. pontjában foglaltakon túlmenően 10.) A 9.) d. pontjában foglaltakon túlmenően 13.) A MESZK a 9.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2011. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2011. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről Pogány, 2012. február 8. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 Email: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselőtestülethez a Segítő Kezek Szociális

Részletesebben

A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban

A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban Dr. Herczeg Rita Jogszabályi háttér Az OBDK létrehozásáról a 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet rendelkezett jogvédelem A központi hivatal feladatai

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY MANS munkacsoportok összesített ütemterve MUNKACSOPORT 2005. NOVEMBER 2005. DECEMBER 2005. JANUÁR Szakmai Feladat: A kiválasztási rendszerre

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

"ÉLETÖRÖM" Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi utca 20. Közhasznúsági jelentés 2011.

ÉLETÖRÖM Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi utca 20. Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22140922-2-19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 19-09-511656 "ÉLETÖRÖM" Idős Otthon Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 8200 Veszprém, Sólyi

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember A beszámoló főbb tartalmi pontjai: I. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

2013. Szeged, 2014.május 13.

2013. Szeged, 2014.május 13. Soroptimist Club Szeged Közhasznúsági beszámoló 2013. Szeged, 2014.május 13. A szervezet alapadatai: eve: Soroptimist Club Szeged Képviselő: Baranyi Irén Székhely/ Levelezési cím: 6721 Szeged, Pusztaszeri

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM (köznevelési, közérdekű iskolai közösségi szolgálat) 2012. Előzmények, célok A ÉTA szövetség, mint fogadó szervezet 2011. második félévében kezdte meg a

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól

Tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól Tájékoztató a hadigondozottak ellátásának szabályairól Hadigondozásra jogosult az a magyar állampolgár, aki a) katonai szolgálat; b) kötelező katonai előképzés; c) légitámadás és hadművelet; d) visszamaradt

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

Amerikai Ház Alapítvány

Amerikai Ház Alapítvány Éves jelentés 2010 Küldetés Az Amerikai Ház Alapítvány segít a magyar civil szervezeteknek a szegénység, hajléktalanság és szociális kirekesztés elleni küzdelemben Magyarországon: (1) rendszeresen élelmiszer,

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Számviteli beszámoló A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Kaszap István Alapítvány Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben Alapítványunk nem részesült költségvetési

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Szociális Szolgáltató Központ Vezetőjétől 8420 Zirc Ady E u. 3 Tel/fax: 88/416-936 e-mail: segitokezek@invitel.hu Ikt.szám: 197-6/2011 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

HOLOKAUSZT BUDAPESTEN SZOLIDARITÁS ÉS EMBERMENTÉS

HOLOKAUSZT BUDAPESTEN SZOLIDARITÁS ÉS EMBERMENTÉS HOLOKAUSZT BUDAPESTEN SZOLIDARITÁS ÉS EMBERMENTÉS TARTALOM Bevezetés... 3 Az elemzés szempontjai... 4 Sorstípusok... 4 Vizsgálati szempontok... 4 Szolidaritás és embermentés... 6 I. szakasz: antiszemitizmus

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR.

EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR. EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR. ~,L~~J 8 S'5.. a b Iktatószám: 17332/201 5/P ARL lliv. szám: K/3899. Schmuck Erzsébet országgy űlési képvisel ő részére LMP Budapest Tisztelt

Részletesebben

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program

Hírlevél 1. Mozgó Tüdőszűrő Program Hírlevél 1 Mozgó Tüdőszűrő Program 1995-ben indult, és máig egyedülálló programként működik a hajléktalan emberek TBC szűrése és az ehhez kapcsolódó gyógyítás, utógondozás, illetve a nyomon követés megszervezése.

Részletesebben