E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2008. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről (lejartapr.)* ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Deák Edit csoportvezető Vargáné dr. Kohner Emőke fogalmazó Jogi és Szervezési Főosztály MEGTÁRGYALTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: március 31. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: március 31. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 116/2007.(XII. 5.) Kgy. határozatának 1/c pontjával felkérte a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a Baranya Megyei Kórház átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzatát készítse el és terjessze be jóváhagyás céljából az átruházott hatáskörben eljáró Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elé. Dr. Ruzsa Csaba főigazgató kérésére a szabályzat elkészítésének határidejét a testület 1/2008.(I. 31.) Kgy. határozatának 3. pontjával április 15-ére módosította tekintettel arra, hogy a gyermekgyógyászat átadása az egyetem belső ügyvitele miatt elhúzódott és az csak március 1- jével realizálódott. Előreláthatólag az április 15-ei határidőre a Szervezeti és Működési Szabályzat nem készül el, így a határozati javaslat 2. pontjában indítványozom a tisztelt testületnek az 1/2008. (I. 31.) Kgy. határozat 3. pontja határidejének május 31-re való módosítását. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2008. (I. 31.) Kgy. határozata 1. pontjának megfelelően kezdeményeztem az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnál, hogy az Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása keretében kiírandó pályázatok feltételét ne szűkítsék és így - mint területi önkormányzat és mint az Európa Kulturális Fővárosa két kulcsprojektjének kedvezményezettje - a Baranya Megyei Önkormányzat számára is váljon elérhetővé ez a forrás. A projekt megvalósítása során így további 5% támogatás intenzitással számolhatnánk, ami finanszírozási oldalról kedvezően befolyásolná a projekt megvalósulását. A határozat 4. pontjához kapcsolódóan a Csorba Győző Megyei Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár integrációs programjának kidolgozása megkezdődött, ennek részleteivel a április 17-i közgyűlés külön napirendi pontban foglalkozik. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2008. (I. 31.) Kgy. határozatában egyetértett azzal, hogy a megyei önkormányzat konzorciumi tagként csatlakozzon a DDOP /2F jelölésű, az Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése című pályázathoz. A határozat 1. pontjában a közgyűlés felhatalmazta elnökét a Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására. A megállapodást aláírtam és megküldtük Komló Város Önkormányzatának. A határozat 2. pontjában megjelölt, a pályázathoz szükséges 42 millió forint önrészt a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése tartalmazza. A határozat 4. pontjában a közgyűlés módosította a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép-és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló alapító okiratát. A határozat 5. pontja alapján a megyei főjegyző február 8-án a módosított alapító okiratot megküldte a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága részére. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/2008.(I. 31.) Kgy. határozatában módosította a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) intézmény alapító okiratát. A határozat 2. pontja szerint az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Déldunántúli Regionális Igazgatóságának megküldtük.

3 3 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 5/2008.(I. 31.) Kgy. határozatában támogatta a Sellyei Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ létrehozását. A testület döntéséről Sellye Város Polgármesterét a közgyűlési határozat kivonat megküldésével tájékoztattuk. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2008.(II. 21.) Kgy. határozata 1. pontjában 5 intézményben rendelt el létszámcsökkentést. Az intézményvezetők a munkáltatói intézkedéseket megkezdték. A közgyűlés a határozat 2. pontjában a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött megállapodásról döntött, ennek kölcsönös aláírása folyamatban van. A határozat 3. pontjában a testület a kiskincstári rendszer működési szabályait módosította, melyről az intézményeket tájékoztattam. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2008. (III. 6.) Kgy. határozatával Keczeli Jenőt az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tagjává választotta. A megválasztásáról szóló határozat-kivonatot az érintett részére megküldtük. Keczeli Jenő tevékenységét a bizottságban megkezdte. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 27/2008.(III. 6.) Kgy. határozatának 1/a pontjában támogatta a Baranya Megyei Kórház 50 belgyógyászati krónikus ágya szakmai összetételének megváltoztatását, annak tartós kihasználatlansága miatt. A testület a határozat 1/b pontjában kérte a Dél-dunántúli Regionális Tanács hozzájárulását az 50 krónikus belgyógyászati ágy más rehabilitációs ágyakká való átalakításához, valamint annak tudomásul vételét, hogy ezeket a kapacitásokat feladatátadási szerződéssel az önkormányzat a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. működtetésébe kívánja átadni. A közgyűlés a határozat 1/c pontjában felkérte Horváth Zoltánt, a közgyűlés alelnökét kezdeményezze a kapacitás átalakításhoz és átadáshoz az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézeténél, valamint a Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnál a szükséges eljárások lefolytatását. Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács (továbbiakban: RET) március 13-án, Kaposvárott tartott ülésén támogatta a Baranya Megyei Kórház 50 krónikus belgyógyászati ágyának strukturális átalakítását, illetve azok átadását a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére. Amennyiben a döntésről a RET jegyzőkönyve rendelkezésre áll, azt további ügyintézés céljából megküldjük az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete tiszti főorvosának, kérve mindkét érintett egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítását. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 28/2008. (III. 6.) Kgy. határozatában a Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Ellátórendszer helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul vette. A közgyűlés támogatta a Pécsi Tudományegyetem TIOP 2.2.2/08/2F sürgősségi ellátás SO1 és SO2 - és ezen belül gyermek sürgősségi ellátás - fejlesztésének támogatására, valamint a TIOP /07/2F (az infrastruktúra-fejlesztés támogatására az egészségpólusokban) kódszámú kiírásának keretei terhére tervezett szakmai fejlesztéseket. A közgyűlés álláspontja szerint a Pécsi Tudományegyetem támogatási pályázatában megjelölt fejlesztési elképzelései a Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Önkormányzat egészségügyi ellátás területén előirányzott közép- és hosszú távú integrációs céljai eléréséhez illeszkednek. A testület határozatáról az Egyetem rektorát, valamint az Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ és Klinikai Központ elnökét és főigazgatóját, a közgyűlési jegyzőkönyv kivonat megküldésével tájékoztattam.

4 4 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 35/2008. (III. 6.) Kgy. határozatában az Integrált kis-és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjainak fejlesztése című pályázat részeként a Kökönyösi Oktatási Központ Intézményfenntartó Társulásának Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését elfogadta, amit a DDOP pályázat kötelező mellékleteként továbbítottam a gesztor pályázó Komló Város Önkormányzatához. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 36/2008. (III. 6.) Kgy. határozata 1. pontjában Lánycsók és Kisnyárád települési önkormányzatok Intézményirányító és Fenntartó Társulása időszakra vonatkozó Intézkedési Tervét a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek tartotta. A közgyűlés a határozat 2. pontjában Pécsvárad Város Önkormányzata; 3. pontjában Zengővárkony Községi Önkormányzat; 4. pontjában Nagypall Községi Önkormányzat tervezett közoktatási intézkedését nem tartotta ellentétesnek a megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével. A közgyűlés határozatával azonos tartalmú szakvéleményeket az érintett települések önkormányzatai részére postázta a hivatal. 2. Átruházott hatáskörben hozott döntések A ) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései A Baranya Megyei Önkormányzat gesztorságával pályázatot nyújtottam be a Dél- Dunántúli Operatív Program keretében kiírt komplex turisztikai tevékenységek kialakítása (DDOP ) A komponensére, a térségi alapú komplex turisztikai termékcsomag kialakítására Baranyai Élménykörút" megnevezéssel. A pályázat technikai okok miatt különböző alprojekteket tartalmaz annak érdekében, hogy egy komplex desztinációként elősegítse ezen projektek sikeres megvalósítását. A komplex projektben a következő szervezetek a partnereink: Mecseknádasd Önkormányzata, Prémium-Vínó Kft., Nádasdi Borház Borforgalmazó Kft., Indivínum Bortermelő, Forgalmazó és Szolgáltató Kft., Hella 91 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécsi Szabadtéri Játékok és Pécsi Horvát Színház, Orfű- Pécsi-tó Kht. A pályázat az alábbi fejlesztéseket tartalmazza: - Orfűi aquapark, projektgazda a Baranya Megyei Önkormányzat; - Vízi turisztikai központ, projektgazda a Baranya Megyei Önkormányzat; - Bikali reneszánsz élménypark, projektgazda a Hella91 Kereskedelmi és Szolg.Kft.; - Pécs-Orfű-Abaliget kerékpárút, projektgazda Orfű Pécsi-tó Kht.; - Rejtőzködő borfalu (borsétány), projektgazda Mecseknádasdi Önkormányzat, Prémium-Vínó Kft., Nádasdi Borház Borforgalmazó Kft., Indivínum Kft.; - Tettyei amfiteátrum, projektgazda a Pécsi Szabadtéri Játékok és Pécsi Horvát Színház. A pályázat kétfordulós, mely február 1-én benyújtásra került. Az első forduló helyszíni szemléje megtörtént. A beruházások, fejlesztések értéke e Ft, az igényelt támogatás összege e Ft. A pályázat bírálata folyamatban van.

5 5 Az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program június 1-je és szeptember 24-e között nyitva álló harmadik pályázati körére a Baranya Megyei Önkormányzat projekt koncepciót nyújtott be a Pécsi Janus Pannonius Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása címmel. A projekt koncepció a Projekt Döntőbizottság döntése alapján nem jutott tovább a következő fordulóba március 1-jén határozott idejű, augusztus 31-ig szóló időtartamra megállapodást kötöttem a NÉZŐPONT Intézet Elemző és Kutató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal. A megállapodás tárgya az Országfigyelő című összefoglaló, valamint napi sajtófigyelő elkészítése és megküldése a megállapodásban meghatározott címzettek részére. A szolgáltatásért a NÉZŐPONT Intézet Zrt. havi Ft + ÁFA összegű díjazásban részesül, a kifizetés a Hivatal költségvetésében tervezett előirányzat terhére történik március 31-én együttműködési megállapodást kötöttem a Pécsi Filmünnep Közhasznú Társasággal. A kht. az Európa Kulturális Fővárosa Pécs, 2010 program egyik meghatározó elemének szánt Zsolnay Vilmos életéről szóló játékfilmet kíván elkészíteni. A megállapodás értelmében a Baranya Megyei Önkormányzat lehetőséget biztosít arra, hogy a forgatócsoport az önkormányzat tulajdonában lévő épületekben forgathasson, biztosítja a stáb számára a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságával való együttműködést, szükség esetén múzeológus szakemberek bevonását, illetve segítséget nyújt a megye települési önkormányzataival való együttműködés kialakításához a szükséges forgatási helyszínek igénybevétele érdekében. A Baranya Megyei Önkormányzat által nyújtott fenti szolgáltatások ellenértékét 25 millió forintban határoztuk meg és a megállapodásban foglalt feltételek részletes kimunkálása a későbbiekben külön megállapodásban történik. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 105/2007. (XI. 22.) Kgy. határozata alapján kibocsátott kötvény ellenértékéből előtörlesztésre került a és évi keltezésű fejlesztési hitelekből fennálló tartozás összege, összesen forint, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet alapján forint a legjobb egyedi kamatkondíciót ajánló Raiffeisen Bank Zrt. pénzintézetnél került lekötésre további 1 hónapra, április 25-ig. A rövidtávú lekötést az indokolja, hogy a pénzpiaci viszonyok alakulása alapján kamatnövekedés valószínűsíthető, így a betét lejártakor várhatóan még kedvezőbb kamatkondíció mellett lesz lehetőség az ismételt lekötésre. a) Céltartalékból az: Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete keret terhére: - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnak a Baranya ortfotó-térképe lovas-ökoturisztikai információk, a Világörökség, a Dél- Dunántúl áttekintő ortfotó-térképe c. projektre ezer forintot; Intézményi pályázati keret terhére pályázati önrészként: - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának Régészeti feltárás a Szemely-Hegyes (Baranya megye) határrészen elhelyezkedő neolit körárkok területén c. pályázatra ezer forintot;

6 létszámleépítések egyszeri terheire: - Baranya Megyei Kórháznak ezer forintot; 6 Önkormányzati pályázati keret terhére: - Technikai- műszaki felszereltség javítását biztosító pályázatra: a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnak ezer forintot, a Művészetek és Irodalom Háza részére ezer forintot biztosítottam. b) Az általános tartalék terhére: a Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatására: - a Baranya Megyei Cigány Önkormányzatnak 372 ezer forintot, - a Baranya Megyei Horvát Önkormányzatnak 372 ezer forintot, - a Baranya Megyei Német Önkormányzatnak 372 ezer forintot; az Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére a strand-medence támfalának megerősítésére ezer forintot biztosítottam. B) Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 72/2007. (VI. 27.) Kgy. határozatában elrendelt, a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció árubeszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság szeptember 20-i ülésén az intézményben címzett támogatásból megvalósuló tornaterem és tanműhely beruházáshoz kapcsolódó második pótárubeszerzés téma 1-es részajánlatában (sporteszköz és áru) - a Bíráló Bizottság javaslata alapján - a DuoLine Bt. (6000 Kecskemét, Deák F. tér 5.) ajánlattevő bruttó ,- Ft-os ajánlatát hirdette ki nyertes ajánlatként. A 2-es részajánlatban (emelőgép) - a Bíráló Bizottság javaslata alapján - szintén a DuoLine Bt. (6000 Kecskemét, Deák F. tér 5.) ajánlattevő bruttó ,- Ft-os ajánlatát hirdette ki nyertes ajánlatként. A nyertes vállalkozó a szerződés szerinti kötelezettségeit teljesítette. 3. Tájékoztató A Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból támogatott projektjei közül az alábbiakról tájékoztatom a testületet. A Baranya Paktum Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért című projekt lezárult. A záródokumentum szerint a Baranya Megyei Önkormányzat három éven át kötelezően működteti a paktum szervezeteit. az Információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje című projekt befejeződött, az utánkövetési jelentés elfogadása folyamatban van. A Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig című projekt beruházásai elkészültek, az elszámolási eljárás folyamatban van. A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" (Dráva I. II. III.) című projekt március 27-én lezárult. A projekt beruházásai elkészültek, a pénzügyi elszámolás folyamatban van.

7 7 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének kitüntető díját adományoztam Zsáli János úrnak, Pécsvárad város volt polgármesterének Pécsvárad fejlődése érdekében végzett áldozatos munkájáért A kitüntető díj átadására március 15-én Pécsváradon került sor. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetével október 31-én Együttműködési Megállapodást kötött azzal a céllal, hogy az együttműködés révén Baranya megyében a fogyasztói érdekérvényesítés és érdekvédelem hatékonyságát emelje. Az Önkormányzat az együttműködés keretében - többek között - vállalta, hogy a fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda és tanácsadó szolgálat működését, az ehhez szükséges irodatechnikai háttér biztosítását a mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott összeggel az Önkormányzat költségvetési lehetőségei függvényében támogatja. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete ugyanakkor az adott évben végzett tevékenységéről beszámol. A évi tevékenységükről szóló beszámolót a 3. számú mellékelt tartalmazza. Mellékletek: 1. számú melléklet: Beszámoló Steiermark tartomány Baranya megye művészeti és kulturális együttműködéséről 2. számú melléklet: Feljegyzés az Anti-diszkriminációs tréningek az oktatás minden szintjén projektet előkészítő találkozóról 3. számú melléklet: Beszámoló az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének évi tevékenységéről Határozati javaslat: III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót a mellékletekkel elfogadja; 2. az 1/2008. (I. 31.) Kgy határozat 3. pontjának a Baranya Megyei Kórház Szervezeti és Működési Szabályzata benyújtására vonatkozó határidejét május 31-re módosítja. Határidő: azonnal Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke Dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója Pécs, március 31. Dr. Hargitai János

8 1 Beszámoló február 28. Graz 1. számú melléklet Tárgy: Steiermark tartomány - Baranya megye művészeti és kulturális együttműködése Résztvevők: dr. Fabényi Júlia, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága dr. Ódor Imre, Baranya Megyei Levéltár Bozóky Anita, Művészetek és Irodalom Háza Pókó Nikolett, nemzetközi referens Előzmények: A steiermarki kulturális intézményeknél, valamint a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál is több személyi csere történt az elmúlt két évben így szükséges volt egy megyei tartományi intézményi vezetői szintű találkozó. A találkozó legfőbb célja a két partner kulturális és művészeti kapcsolatainak szakmai szintre emelése volt. Beszámoló az együttműködési tevékenységekről, lehetőségekről: A Steiermarki Tartományi Levéltár és a Baranya Megyei Levéltár közös kiemelt prioritású programjai: októberében (múzeumi hónap) Pécsett, a Várostörténeti Múzeumban kerül bemutatásra a Stájer Tartományi Levéltár Iratvédelem és restaurálás című vándorkiállítása.(az installációt a graziak, a tablók fordítását - pályázati úton - a Baranya Megyei Levéltár biztosítaná). 2. A Török alóli felszabadító háborúk kutatása, különös tekintettel a Harsány-hegy melletti csata (1687. augusztus 12.) eseményeire (kutató csere 1-1 hét intervallumban, - paritásos alapon). 3. A győri csata 200. évfordulós rendezvénysorozatán (2009. június ) konferencia, kiállítás, tanulmánykötet (kutatás + részvétel paritásos alapon). Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Landesmuseum Johanneum valamint a Tartományi Kulturális Igazgatóság közös kiemelt prioritású programjai: 1.Neue Galerie am Landesmuseum Joanneummal közös kiállítás megszervezése, amely az EKF évében 2010-ben kerülne bemutatásra. Nemzetközi tárlat, mely a művészetet és határterületeit mutatja be, feldolgozva a 20.századi osztrák- magyar tudomány történet területén létrejött eredményeket, mint a pszichoanalizis, alkalmazott matematika és a természettudományok valamint ennek egyetemes kihatásai a művészetre. 2. Baranya megyét olyan köztéri alkotással ajándékozza meg a Steier tartomány, amely egy közös mű lesz, steier és baranyai alkotók alkotása. 3. A Régészeti Múzeummal közös kiállítások cseréje, baranyai kiállítás bemutatása a néprajzi múzeum tárgyaiból. Különösen várják az osztrák partnerek az autópálya ásatás leleteinek bemutatását. 4. Szívesen fogadnak egy Vasarely tárlatot, valamint a Schloss Eggenbergben (Graz) Zsolnay kerámia kiállítást. Ennek reklámereje Pécsre és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságára nézve igen nagy.

9 májusában a Landesmuseum igazgatója Pécsre jön, hogy a további részletek kollégáival egyeztetésre kerüljenek. Egyeztetendő témakörök: a régészeti, az iparművészeti és a néprajzi szakmai együttműködés konkrét kidolgozása. 6.Finanszírozás: ismervén anyagi lehetőségeinket a kollégák mindent megtesznek annak érdekében, hogy európai és steier tartományi kulturális keretből lehessen a projekteket megvalósítani. A kimenő kiállítások ügyében dr. Fabényi Júlia személyesen fordul az EKF-hez, hiszen két olyan emblematikus kulturális projekt került szóba, aminek értéke az EKF hírét segíti. Pécs, február 29. Dr. Ódor Imre igazgató Baranya Megyei Levéltár

10 3 2. számú melléklet Feljegyzés Anti-diszkriminációs tréningek az oktatás minden szintjén projekt előkészítő találkozóról Pécs, március 6. Az Alpok-Adria Munkaközösség általam vezetett Kisebbségi Projektcsoportja magyar, szlovén, horvát, olasz és osztrák szakemberek közreműködésével 2007 folyamán dolgozta ki az Anti-diszkriminációs tréningek az oktatás minden szintjén elnevezésű projektet. A projekt célja fiatal felnőttek kisebbségi csoportokkal szembeni toleranciájának erősítése, előítélet és diszkrimináció mentes személetének fejlesztése antidiszkriminációs képzések útján. A konkrét célcsoport elsősorban az ifjúsági munkával foglalkozók, illetve az ifjúsági szervezetek tagjai, akik a képzések után saját munkájuk során is fel tudják használni a megszerzett ismereteket, illetve át tudják azt adni szervezetük tagjainak. A tréningek tananyagát, az oktatási metódusokat kézikönyv formájában kívánjuk összefoglalni, amely a projekt fenntarthatóságát hivatott biztosítani. A projekt elsődlegesen a roma kisebbséggel foglalkozó anti-diszkriminációs tréningekre helyezi a hangsúlyt, de nyitva hagyja a lehetőséget a tagoknak, hogy más nemzeti vagy etnikai kisebbségi csoportokra (pl. afrikai bevándorlók, muszlinok stb.) is alkalmazza a kidolgozott tantervet. A projekt megvalósításához pénzügyi támogatást kaptunk az Alpok-Adria Munkaközösségtől, illetve a projektet előkészítő találkozó megszervezéséhez pénzügyi támogatást nyertünk a Fiatalok Lendületben Programból. Az előkészítő találkozó célja az volt, hogy elősegítse egy, a közös elképzeléseket összefoglaló tréning-kézikönyv elkészítését, melynek felhasználásával az érintett országokban, régiókban sor kerülhet az anti-diszkriminációs tréningek megszervezésére és lebonyolítására. Emellett a találkozó lehetőséget biztosított arra is, hogy az érintett projektpartnerek közreműködésével előkészítsük a tréningek megvalósításának pénzügyi támogatására, a Fiatalok Lendületben Program keretében benyújtandó újabb pályázatot is. Az ülésen magyar, osztrák, olasz és horvát partnerek vettek részt. A szlovén partner képviselője betegség miatt nem tudott jelen lenni. Az Alpok-Adria Munkaközösség Kisebbségi Projektcsoportja által kezdeményezett projekt előzményeinek (kiinduló ötletek, pályázati lehetőségek felkutatása, pályázat benyújtása) rövid bemutatása után a résztvevők megismerkedhettek a Fiatalok Lendületben Programmal, mely lehetőséget biztosít a projekt megvalósítására. Ezt követően a találkozó keretében az alábbi kérdések tisztázására került sor: Baranya, mint vezető partner irányítása alatt április 1-jével egy több programelemet (4 tréning és egy értékelő találkozó) összefogó pályázat benyújtása a Fiatalok lendületben Program keretében. Országonként (Magyarország, Olaszország, Ausztria, Szlovénia) egy-egy tréning megszervezése.

11 4 Horvátország, mint nem uniós tagállam részvételi lehetőségeinek és a projektben betöltött szerepének tisztázása. Ennek értelmében a horvát partner nem szervez tréninget, viszont biztosítja horvát fiatalok részvételét a többi projektpartner által szervezett rendezvényeken. A tréning kézikönyv és a tréningek részletes napi programjának kidolgozásában egy magyar és egy osztrák tréner vesz részt, akik később lebonyolítják magukat a tréningeket is. A projektpartnerekre vonatkozó pénzügyi kérdések, illetve a projektben betöltött szerepük tisztázása. A projektpartnerek meghatározták a tréningen résztvevők kiválasztásának szempontjait. A projekthez kapcsolódó határidők tisztázása. Pécs, március 11. Horváth Zoltán

12 5 3. számú melléklet BESZÁMOLÓ Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei Szervezet évi tevékenységéről. Rövid áttekintést szeretnénk adni az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület és megyei szervezeteinek részvételéről a hazai és nemzetközi fogyasztóvédelmi mozgalomban. Az OFE egyik alapvető szerepet játszik a hazai fogyasztóvédelmi jogrendszer kialakításában, és feladatának tekinti a fogyasztók tájékoztatását a közösségi fogyasztóvédelmi helyzet alakulásáról, annak érdekében, hogy naprakész információk alapján tudják a fogyasztók az érdekeiket érvényesíteni. Az Európai Uniós csatlakozás eredményeként kiemelt szerepe van a nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel történő együttműködésnek, ennek érdekében az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület aktív szerepet vállal, mind a Consumers International (CI), mind a Bureau Européen des Unions de Consommateurs (The European Consumers Organisation; BEUC) munkájában. Részese az ICRT nemzetközi fogyasztóvédelmi tesztelő szervezet tevékenységének is, amelynek tesztjeit egymás után közli a Kosár magazin. Egyesületünk számos szakmai (élelmiszer-biztonsági és címkézési, szabványosítási, jótállási és szavatossági jogi, fogyasztói tájékoztatási, oktatási, a fogyasztói hitelezés problémáival, az elektronikus kereskedelemmel, hirdetésekkel, reklámokkal stb. foglalkozó) tanácskozáson képviselte a magyar fogyasztókat. A 2007-es évben egyesületünkből öt fő vett részt a BEUC által szervezett Európai Uniós ismereteket fejlesztő tanfolyamokon lobby és managment, jogi, valamint kommunikációs szakterületeken. Az OFE tagjai közül többen is, különböző uniós intézményekben képviselik a magyar fogyasztók érdekeit. A civilek számára is nyitott intézmények közül fogyasztóvédelmi szempontból a két legjelentősebb az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) valamint az Európai Fogyasztói Konzultatív Csoport, melyekben az OFE képviselői jelen vannak. Előbbiekben az uniós fogyasztókat érintő jogalkotás tervezetéről mondunk véleményt a szabályozást megelőzően, vagy értékeljük az uniós jogszabályok megvalósulását olyan területeken, mint a pénzügyi hitelek, a lejárat előtt visszafizetett kölcsönök kérdései, a versenypolitika hatásai a fogyasztókra, a gyártók közvetlen felelőssége a termékek minőségére, a tömegközlekedés fejlesztésének, vagy a tudatos energiahasználat kérdései. A határon átnyúló kereskedelem mértékének növekedése révén hangsúlyos szerepe van az Európai Fogyasztói Központok hálózatának (ECC-Net). Az OFE-t évek óta működő tanácsadó irodahálózatában nyert tapasztalatok tették alkalmassá a már harmadik éve funkcionáló Európai Fogyasztói Központok magyar láncszemének működtetésére. Továbbra is szoros kapcsolatokat tartottunk fenn a környező országok fogyasztóvédelmi szervezeteivel. Számos közös kutatásban vettünk és veszünk részt velük, ) pénzügyi szolgáltatások, élelmiszer biztonság, elhízás elleni küzdelem, GMO elter-

13 6 jedése elleni fellépés, alternatív vitarendezés stb.), továbbá igyekszünk összehangolni a régió fogyasztóvédelmi politikáját ben megindult két jelentős EU-s projekt 1. a fogyasztói lapban megjelenő tesztek készítésének, publikálásának tudnivalóit tökéletesítjük, valamint marketing ismereteket sajátítottunk el az egyik projektben, 2. uniós fogyasztói ismeretekről informálhatjuk a hazai fogyasztókat sajtóreklámok útján, valamint megjelentettünk 11 tematikus kiadványt, amit tanácsadóhelyeinken, lakossági fórumokon és egyéb rendezvényeken, (valamint üzleti partnereink segítségével terjesztünk) végrehajtása, számos más uniós projektben (pénzügyi szolgáltatások, vállalatok társadalmi felelősségvállalás, stb.) is részt veszünk. Itt együttműködési lehetőségünk nyílik a sajtó, és az üzleti élet képviselőivel, növelve azok fogyasztói tudatszintjét. A világszervezet 2007-ben megtartott kongresszusán a fogyasztói szervezetek és az üzleti élet együttműködésének kérdései álltak a középpontban, míg az európai szervezet elsősorban az uniós fogyasztók védettségi szintjének növeléséért lobbizik aktív részvételünkkel. Nemzetközi munkánkhoz a több mint negyedszázada itthon végzett fogyasztóvédelmi, képviseleti és tájékoztatási munka, a rendszeresen továbbképzett szakembergárdánk adja meg a szükséges ismereti és tudáshátteret. Az előbbi fejezetben említett nemzetközi feladataink mellett igen fontosnak tekintjük a megye fogyasztói részére a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok minél szélesebb körben történő ismertetését. E célkitűzés tette indokolttá, hogy keressük meg írásban a megyében lévő 9 többcélú kistérségi társulás vezetőit. Úgy ítéljük meg, hogy az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk óta egyre fontosabb szerep jut a kistérségeknek a helyi feladatok megoldásában. Egyesületünk is alkalmazkodni kíván az Uniós elváráshoz. Ezzel párhuzamosan nyitni szeretnénk a kistérségek felé is, amivel kettős célt kívánunk elérni. Egy részt azt, hogy az esély egyenlőség keretében a legkisebb falu lakosait is bevonjuk a védelemben részesített fogyasztók körébe. Ugyanakkor bízunk abban, hogy a kistérség képviselőivel együttműködve a kölcsönös előnyök alapján közösen benyújtott pályázatok eredményeként juthassunk olyan forrásokhoz, melyez ezt a törekvést elősegítik. Tisztában vagyunk azzal, hogy a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény nem tartalmazza külön a fogyasztóvédelmi tevékenységet, azonban úgy gondoljuk, hogy a közigazgatási feladatok körébe tartozik és az m) esélyegyenlőségi program megvalósítása fogalomkörébe beletartozik. A megküldött levelünkre Mohács, Komló, Sellye, polgármesterei reagáltak. Ennek kapcsán a társuláshoz tartozó polgármesterekkel személyes találkozásra került sor, ahol bemutathattuk egyesületünket, tájékoztatást adtunk az írásban megküldött együttműködési megállapodásban foglaltakról, illetve annak a gyakorlatban történő alkalmazásának feltételeiről. Az együttműködésben többek között vállaltuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvény hatálya alá eső, a fogyasztók széles rétegét érintő ható-

14 7 sági ármegállapítás kérdéseiben véleményt nyilvánítunk és képviseljük a fogyasztók gazdasági és szolgáltatási érdekeit. A hatósági eljárást, vagy egyéb további beavatkozást igénylő panaszok esetén az ügyeket előkészítjük és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, illetve a Pécs Baranyai Békéltető Testület felé továbbítjuk. Olyan panaszok esetében, melyek tanácsadással is rendezhetők, minden esetben tájékoztatást adunk a nálunk jelentkező fogyasztók részére. Ugyancsak szerepel az együttműködési megállapodásban, hogy igény esetén kihelyezett Fórumot tartunk, melynek témája a fogyasztókat érintő aktuális kérdések és így lehetőség nyílik egyéni panaszok felvetésére is. Szívesen vennénk, ha helyi sajtó, televízión keresztül a fogyasztói jogokról nyilatkozat közzé tételére kerülhetne sor. Szívesen tettünk eleget olyan a megkeresésnek, amikor lakossági fórumon találkozhattunk a település fogyasztóival és tájékoztatást adhattunk olyan kérdésekről, mely a napi életvitel során problémaként leggyakrabban fordul elő. Ilyen például: a jótállás, szavatosság, üzleten kívüli vásárlás, utazással kapcsolatos jogszabályok ismertetése. Ezeken a találkozásokon a fogyasztók részéről sok hozzászólás is elhangzott, melyre azonnal válasszal szolgáltunk és ezzel is hozzájárulhattunk a tudatos fogyasztói magatartáshoz. Fontosnak ítélnénk az előbbiekben megfogalmazottak alapján, hogy több település is élne az általunk elkínált lehetőséggel. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület elnöksége kísérletképpen szervezetünket jelölte meg a Dél-Dunántúli Regionális fogyasztóvédelmi iroda létrehozására. A regionális szervezet alapvető célja a megyék közötti szoros kapcsolattartás, egymás munkájának segítése, szakmai tapasztalatok átadása. A fogyasztói tanácsadás során, a hozzánk forduló panaszosok ügyeinek intézéséhez, úgy tudunk segítséget nyújtani, hogy közvetlenül keressük meg az ügyben érintett gazdálkodó cégeket, vállalkozókat. Ez különösen igaz a pécsi telephelyű energia szolgáltatókra, valamint a helyi víz- távfűtés, temetői szolgáltatás, helyi közlekedés cégeire. A hozzánk fordulókat soha nem küldjük el úgy, hogy ügyében konkrét tanácsadásra, vagy jogorvoslatra se tennénk kísérletet. Ez utóbbi esetben gyakran a fogyasztó nevében és jelenlétében a panaszos levél megírásában nyújtunk segítséget, ezzel is elősegítve a jogos panasz gyors és hathatós intézését október 1-től a helyi Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal közösen működtetjük a fogyasztó kapcsolati irodát, a mi annyit jelent, hogy úgy a hatósághoz, mint a szervezetünkhöz forduló fogyasztókat az egyesület tagjai fogadják, megfelelő szakmai tanácsadással látják el, illetve a már említett konkrét segítségnyújtást biztosítjuk. Ez a feladat részben megtiszteltetés, mely abból adódhat, hogy a hatóság is elismeri tagjai szakmai hozzáértését. Ezt a feladatot jelen időpontig úgynevezett társadalmi munkában végezzük. A hatóság iroda helyiségében hétfő, szerda 8-15 óra között, míg az egyesület irodahelyiségében kedd, és csütörtök 8-15, szerda, 8-12 óra között várjuk a fogyasztókat. Az előbbiekben említett időponttól kezdődően nagyon megnövekedett az egyesület által kezelt ügyek száma, amit jelen esetben 8 fővel tudunk ellátni.

15 8 A fogyasztói megkeresések zömében még mindig telefon keresztül történik, de növekedés állapítható meg a személyes megkeresések tekintetében is. Az írásban megküldött panaszokra jellemző az interneten keresztüli megkeresések száma, mely egyre nagyobb tért hódit. A szakmai megoszlást illetően még mindig jellemző a kereskedelemre vonatkozó megkeresések nagy száma, de arányában növekedett a fogyasztói szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói megkeresés is. Ez utóbbi növekedést annak tulajdonítjuk, hogy a 2004 évben megjelent kormány rendeletben az egyes javító karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról foglaltakat fórumokon, televízión, rádión keresztül minden esetben tájékoztató jelleggel tudatosítjuk a fogyasztókkal. E jogszabályban került rögzítésre azon tevékenységek köre, mely a rendelet hatálya alá tartozik, és 6 havi jótállási kötelezettséget kell vállalni a javítás, karbantartást végző vállalkozóknak, erről jótállási jegy kiállítása is kötelező a jogszabályban rögzítettek tartalmi részével. Így a tájékoztatás alapján a szolgáltatást igénybevevők egyesületünket a jelentkező problémáikkal gyakrabban keresik meg. Csökkent a közüzemi szolgáltatókra vonatkozó bejelentés, de ezek között jelentkező problémák túlsúlya arra vonatkozik, hogy úgy a hírközlő, mint az energia szolgáltatók által működtetett pécsi ügyfélszolgálati irodán kívül a megye nagyobb városaiban sem üzemel. A fogyasztók kifogásolják, hogy probléma esetén a megadott telefonszámon szinte elérhetetlen a cég és ügyeik rendezése céljából Pécsre kell utazni. Továbbá megemlítik, hogy a közüzemek által kibocsátott számlák számukra érthetetlenek, nem egyértelműek, melyek sok esetben problémát okoznak. A megkeresések fajtái közül kiemelkedő szerepet játszik a jótállással és szavatossággal kapcsolatos jogszabály ismeretének hiánya. Feltételezzük, hogy a fogyasztói problémák hátterében az is szerepet játszhat, hogy a vállalkozók sincsenek tisztában a jogszabály által részükre előírt kötelezettségekkel. Több esetben tapasztaljuk, hogy komoly gondot jelent a fogyasztó számára, hogy a minőségi kifogás esetén a kereskedő a jogszabályban kötelezően előírt jegyzőkönyvet nem veszik fel és így utólag nem dokumentálható, hogy egy-egy terméket hány alkalommal kellett javításra visszavinni a forgalmazóhoz. Kiemelkedő mértékben növekedett azon panaszok száma, mely az üzleten kívüli értékesítéssel függ össze. Ez alatt azt kell érteni, hogy pl. utazással, étkezéssel egybekötött árú bemutatókon a fogyasztók úgy írnak alá szerződést, hogy azt figyelmesen nem olvassák el és több esetben a bemutatón elhangzottak nem egyeznek meg a szerződésben rögzítettekkel. Ugyancsak panasz tárgyát képezi, hogy a megrendelt és a megkapott termék nem azonos a bemutatottal. Annak minősége eltérő, tehát nem azt kapott, mint amit megrendelt. A fogyasztóknak nincs információjuk arról, hogy a jelenleg hatályos Kormány rendelet szerint a fogyasztó 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől a fogyasztó az elállási jogát a szerződéskötés, vagy ha ez későbbi az áru kézhezvételnapjától gyakorolhatja. Ha a fent említett időn belül jelentkezik a fogyasztó, akkor a szerződés lemondásához megfelelő segítségnyújtással szolgálunk. Több esetben arra is hivatkoznak, a vásárlók, hogy telefonon keresztül 8 napon belül lemondták a szerződés hatályát, azonban nem történt semmi olyan intézkedés, mely semmisnek tekintette volna az aláírt dokumentációt. Ez esetben felhívjuk a fogyasztó figyelmét, hogy ajánlott térti-vevényes levélben kell a szerződés megszűnését jelezni, mely-

16 9 nek másolata birtokában maradjon. Ugyan ez vonatkozik a távközlők által telefonon meghirdetett akciókra is. A fogyasztóvédelemről szóló törvény kötelezővé teszi az önkormányzatok számára, hogy a hatósági ár megállapítása előtt kérjék ki civil szervezet véleményét. Tekintettel arra, hogy egyesületünknek együttműködési megállapítása van a megyei önkormányzattal, a városok önkormányzatainak többségével és több kistérségi társulással, ezek keretében vállaljuk fenti feladat ellátását is. Ugyanakkor a közigazgatási hivatal ellenőrzései következtében egyre több községi ill. körjegyző keresi meg irodánkat, rendelettervezet véleményezését kérve. Ezt a feladatot már évek óta végezzük. A fent leírtak miatt egyre nő a megkeresések száma. Az elmúlt évben 146 db véleményt adtunk, 81 települést érintően. A vélemények többségét írásban adjuk ki, de az is gyakran előfordul, hogy véleményünket szóban fejtjük ki a bizottságok, ritkábban a képviselő testületek előtt. Ami a vélemények témaköreit illeti, leggyakrabban vízdíjak ill. temetői díjak ügyében kell nyilatkoznunk, hiszen ezek a szolgáltatások a községek többségében léteznek. Ugyancsak gyakori a szilárd és folyékony hulladék szállításával kapcsolatos rendeletek véleményezése is. Csatorna-szolgáltatás még viszonylag kevés helyen található, bár ezek száma is növekszik. A városokra jellemző a távhőszolgáltatás és a helyi tömegközlekedés megléte. A vélemények szakszerűségének biztosítását segíti elő, hogy egyesületünk az elmúlt években több témában (víz- és csatornadíjak, helyei közlekedési tarifák, távhőszolgáltatás díjai) országos adatbázissal rendelkezik. Az előző évekhez hasonlóan törekszünk arra, hogy a megye székhelyen lévő közüzemi szolgáltatókkal a kapcsolat továbbra is megmaradjon. Az energia szolgáltatókra (gáz, áram) vonatkozó fogyasztói panaszok az egész megyét magába foglalja, így nem csak a pécsi, hanem bármely településen élőknek közvetlen segítségnyújtással tudjuk jogos panaszaik orvoslását elősegíteni. Szeretnénk a megye több városában lévő szolgáltatókkal is közvetlen kapcsolatot kialakítani, hogy ezt a segítségnyújtást más településen élő fogyasztókra is ki tudjuk terjeszteni. Jelenleg csak a hatósági ár megállapítás előtti vélemény kérésekkel találkozunk az adott szolgáltatókkal, ami viszont nem hatalmaz fel egy konkrét ügy megbeszélésére, illetve intézésére. Tapasztalatunk szerint a fogyasztók által jelzett jogos panaszok, egyben felhívják a szolgáltatók figyelmét a munkájuk jobbítására, tehát ez a kapcsolat kölcsönös segítségnyújtást is szolgál. Az egyesület egyik legfontosabb célja a tudatos vásárlói magatartáshoz való hozzájárulás. Azok a fogyasztók, akik tisztában vannak jogaikkal kevésbé kiszolgáltatottak a szolgáltatókkal, vállalkozókkal szemben. Ennek egyik eszköze a lakossági fórumokon általunk megtartott tájékoztató előadás. Ez esetben a megjelenteknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy az őket ért sérelem orvoslására azonnal tanácscsal szolgáljunk, vagy a vélt sérelem jogszabályi hátterét ismertessük. Az elmúlt évben több nyugdíjas klub élt az általunk felajánlott előadás lehetőségével, de szívesen tettünk eleget a megye székhelyen kívüli települések meghívásának is. A 2008 évben várunk minél több településről megkeresést, mert ezen keresztül tájékoztatást tudunk adni a helyi lakosoknak arról, hogy az önkormányzat is fontosnak tartja a fogyasztó védelmet, a választó polgárok jogainak érvényesítésének elősegítése érdekében. Megítélésünk szerint a fogyasztóvédelem közhangulatot befolyásoló tényező, mert ha az emberek tisztában vannak azzal, hogy a témá-

17 10 ban jelentkező gondjaikkal hova fordulhatnak, akkor az már megnyugtató számukra. Szeretnénk javasolni, hogy az önkormányzat frekventált helyre helyezzen ki egy felhívó táblát, hogy fogyasztó védelmi kérdésekben egyesületünkhöz lehet fordulni, segítségnyújtás céljából. A táblán szerepeljen elérhetőségünk, telefonszámunk és címünk (Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete Pécs, Apáca u. 15. Tel. 72/ címünk: A telefon üzenetrögzítővel működik, a fogyasztó által megadott telefonszámon visszahívjuk, tehát a kapcsolat nem csak a heti 3 nap (kedd 8-15 óra, szerda 8-12 óra, csütörtök 8-15 óra) lehetséges, hanem a hét minden napján. Megítélésünk szerint a tájékoztatás egyik fontos eszköze a médiákban való szereplés. A beszámolási időszakban igen gyakran adtunk interjút a fogyasztókat leginkább érintett kérdésekben. Itt elsősorban a Pécs TV-ben való szereplést kell kiemelni, ahol többek között a jótállásról, szavatosságról, az üzleten kívüli fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeiről az egyes javító karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló jogszabályokban rögzítettekre helyeztük a fő hangsúlyt, mivel a nálunk jelentkező panaszok sokasága tette indokolttá. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület által több témában kiadott tájékoztató füzetet átadjuk a nálunk megjelent fogyasztóknak, melyek témái többek között fogyasztói viták rendezése, határon innen és túl, jó tudni a hitelkártyáról, hulladékszállításról, miből van a ruhánk? hitel és adósság kezelés, stb. E tájékoztatók a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismeretek bővítését célozza meg. Még mindig nem vagyunk elégedettek, de már elindult az iskolai oktatásban való részvétel. Aktuálisnak és fontosnak tartjuk, hogy már az általános iskolák osztályos tanulók is legyenek tisztába a fogyasztói jogokkal, kötelezettségekkel. Két pécsi általános iskolai felső tagozatában osztályfőnöki órán tartottunk tájékoztató előadást és meglepetten vettük észre, hogy a diákok nagy érdeklődést tanúsítottak és nemcsak a saját vásárlásaik kapcsán tapasztaltakról adtak hírt, hanem tettek fel olyan kérdéseket ami otthon szülői körben is gondot jelentett. A két iskola tanulói közül négy diákkal vettünk részt Budapesten országos vetélkedőn és csapatunk 1. pont híján majdnem dobogós helyezést ért el. A diákok a rendelkezésre bocsátott anyagból jól felkészülve, örömmel vettek részt a vetélkedőn és úgy összegezték, hogy nagyon hasznos információhoz jutottak, melyet a családtagjaik felé is továbbítanak. Külön fejezetet szentelünk a Békéltető Testület ismertetésére. Elöljáróban arról számolunk be, hogy Baranya megyében a testület munkájában 22 fő vesz részt és a 11 fogyasztói oldalból 10 főt delegál egyesületünk és a testület elnöke is az egyesület tagja. A békéltető testület alternatív eszköz, amelynek működését az évi CLV. Fogyasztóvédelmi Törvény szabályozza. A békéltető eljárás célja a fogyasztó, valamint a kereskedő vagy szolgáltató közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésnek megkísérlése. Amennyiben ez nem sikerül, feladata az ügy eldöntése a fogyasztói jogok gyors, hatékony érvényesítésének biztosítása érdekében. A fogyasztói jogviták körében három csoport esetében lehet alternatív, vagyis bíróságon kívüli vitarendezési eszköz a békéltető testületi eljárás. Az első csoportba

18 11 tartoznak azok a jogsérelmek, amelyek a kereskedő, szolgáltató által nyújtott árú, szolgáltatás minőségével, biztonságával kapcsolatban merültek fel. Ezek tipikusan szavatossági, jótállási viták. A második csoportba tartoznak az úgynevezett termékfelelősségi szabályokkal kapcsolatos jogviták. A termékfelelősség speciális felelősségi forma, amelynek különlegessége, hogy a termék gyártója vagy forgalmazója objektív felelősséggel tartozik, ha a hibás termék kárt okoz. A gyártó köteles a hibás termék által okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha a törvényben meghatározott mentesítő okok valamelyikét bizonyítani tudja. Csak azt a kárt kell a szolgáltatónak megtérítenie, amelyet a hibás termék más termékben, esetleg ember egészségében, testi épségében, életében okozott. A harmadik csoportba tartoznak a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogviták. Utóbbi a legtágabb kör, ahova szinte minden fogyasztói jogvita besorolható, és a békéltető testület elé vihető. Békéltető testület minden megyében és a fővárosban is van. Az eljárást kezdeményező fogyasztónak, a lakóhelye, illetve a tartózkodási helye alapján illetékes békéltető testülethez kell fordulnia. Ha ez külföldön van, az illetékességet a panasszal érintett kereskedő, szolgáltató, vagy az annak képviseletére hivatott szerv székhelye állapítja meg. A békéltető testület általában háromtagú eljáró tanácsból áll, egyik tagját az eljárást megindító fogyasztó, illetve a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet, egy másik tagját pedig az eljárással érintett kereskedő vagy szolgáltató jelöli ki a testületi tagok, az évi CLV. Fogyasztóvédelmi törvény 21.. (2) bekezdésében meghatározott listájáról, majd az így kijelölt két tag jelöli ki az eljáró tanács elnökét. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett kereskedővel, szolgáltatóval közvetlenül kísérelje meg panasza rendezését. Ha kereskedő, vagy szolgáltató a fogyasztó panaszával nem ért egyet, köteles erről haladéktalanul, rövid indoklással ellátott írásbeli nyilatkozatot adni. A kérelmet a fogyasztó, vagy a több fogyasztót érintő vitás ügyben az érintettek felhatalmazása alapján a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet terjesztheti elő. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez írásban kell benyújtani. Az eljárás ingyenes. A kérelemnek tartalmaznia kell: 1. A fogyasztó nevét, lakóhelyét, vagy tartózkodási helyét. 2. A panasszal érintett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét. 3. Amennyiben a fogyasztó a kérelmet nem a lakóhelye szerint illetékes testülethez nyújtja be, hanem a szerződés teljesítésének helye szerinti testületnél, a fogyasztónak a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát. 4. A panasz rövid leírását. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát) amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik (számla, szerződés, vásárlók könyvébe tett bejegyzés). 5. A gazdálkodó szervezet írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, illetőleg közüzemi, valamint pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytató szervezet esetében az ügyfélszolgálati iroda elutasító nyilatkozatát. 6. A fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a panasz rendezését az érintett kereskedővel, szolgáltatóval megkísérelte. 7. A panasz rendezése érdekében a kereskedőtől, szolgáltatótól elvártakat (ilyen például a termék kicserélése, árengedmény, kártérítés). A jogvita rendezésének ideje az eljárást a hiánytalan kérelem beérkezését követő 60 napon belül kell befejezni, de indokolt esetben a testület elnöke 30 nappal meghosszabbíthatja. A testület elnöke az eljárás megindulásától számított 30 napon

19 12 belül meghallgatási időpontot tűz ki. Célszerű a fogyasztónak, illetve a kereskedőnek, szolgáltatónak az egyeztetésen megjelenni, mert így meg lehet kísérelni az egyezséget. A felek távolmaradása nem akadálya az eljárásnak, ilyenkor az eljáró tanács a rendelkezésre álló adatok alapján határoz. Az eljárás során létrejött egyezséget a tanács határozattal hagyja jóvá. A tanács kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a panasszal érintett kereskedő, szolgáltató a tanács döntését magára nézve kötelezőnek ismeri el, de nincs egyezség a felek között. A tanács határozata ajánlás, ha a kereskedő, szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a tanács döntését kötelezésként nem fogadja el, és a felek között egyezség sem jött létre. A döntés lehet a fogyasztónak igazat adó, vagy elutasító határozat is. A tanács kötelező határozatát, illetve a határozattal jóváhagyott egyezség végrehajtását a fogyasztó a bíróságtól kérheti. Ajánlás jellegű határozat esetében, ha a kereskedő, szolgáltató nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a bírósági végrehajtás helyett a szankció a határozat nyilvánosságra hozatala. A tanács határozata ellen nem lehet fellebbezni, viszont bármelyik fél a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a határozat érvénytelenítését kérheti a bíróságtól, ha a tanács összetétele vagy eljárása nem felelt meg a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezéseinek, vagy a békéltető testületnek nem volt hatásköre az eljárásra. A fogyasztó igényét polgári peres úton is érvényesítheti. A hozzánk forduló fogyasztókat a fent leírtakról tájékoztatjuk, segítséget nyújtunk a beadvány megfogalmazásához, legépeléséhez. Ezzel kívánunk hozzájárulni az ügy szakszerű megfogalmazásához, és intézésének lehetőségéhez. Összegezve a évi munkánkról elmondhatjuk, hogy a kitűzött célunkat elértük, úgy a hazai mint a nemzetközi, fogyasztóvédelmi feladatok megvalósításában. A jövőbeni munkánkban továbbra is szeretnénk megfelelni a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos elvárásnak, és segítséget nyújtani az önkormányzat munkájához. E cél elérése érdekében kérjük az önkormányzat további támogatását. Pécs, március 6. Horváth Lászlóné megyei elnök

20 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám:145-11/2008 Kiegészítő előterjesztés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8/2008. (II. 21.) Kgy. határozatában döntött az önkormányzat évi költségvetésével összefüggő intézkedésekről. A határozat 4. a) pontjában felkérte a Területi Kisebbségi Önkormányzatokat, hogy az önkormányzat által a központi támogatáson felül 2007-ben nyújtott önkormányzati támogatások felhasználásáról március 31-ig számoljanak el, amely határidőre megtörtént számszaki és szöveges értékelés formájában. A közgyűlés a határozat 4. b) pontjában felkért, hogy az elszámolást a zárszámadás keretében terjesszem a testület elé. Az elszámolás beépült a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet-tervezetébe. A közgyűlés a határozat 5. a) pontjában döntött arról, hogy a Siklós 1103/3 hrsz-ú épület, a 1103/6 hrsz-ú művésztelep, valamint a 1090 hrsz-ú gazdasági épület és udvar megnevezésű ingatlanokat március 1-jétől a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala használatába adja. Az ingatlanok jegyzőkönyvi átadás-átvétele megtörtént. A közgyűlés a határozat 5. b) pontjában felkért, hogy a fent megjelölt ingatlanok használatára kössek bérleti szerződést a Baranyai Alkotótelepek Kht-vel. A bérleti szerződés megkötése - mivel az a Kht és tagja között jön létre - taggyűlési jóváhagyást kívánt, melynek megtörténte után a szerződést megkötöttük. A testület a határozat 5. c) pontjában felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetőjét, hogy ugyanezen ingatlanok üzemeltetésére megállapodást kössön a Baranyai Alkotótelepek Kht.-vel. A megállapodást a felek megkötötték. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 33/2008. (III. 6.) Kgy. határozatában döntött a évi építészeti pályázatok meghirdetéséről. A határozat 3. pontja értelmében hogy minél szélesebb körben megismerhetők legyenek - a pályázatokat a Diskurzus című folyóiratban és a megyei önkormányzat honlapján közzétettük. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 34/2008. (III. 6.) Kgy. határozatában döntött a Virágos Baranyáért évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő verseny meghirdetéséről. A határozat 1. pontja értelmében hogy minél

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 168/2004. (XII. 16.) Kgy. Bizottsági tagok választása 3 169/2004. (XII. 16.) Kgy. Külső bizottsági tag választása 3

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: Az 57/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 979-2/2007. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat./2007.(.) Kgy. rendelete, a Baranya

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék 2008. február 25. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2008. (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 14/2008.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 117-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:752-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája,

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat FŐJEGYZŐJE Szám: 658-12/2005 Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére 12. Tárgy: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 jelű Kék-víz Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító programhoz

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Cím: Előterjesztés a Barlangszínház-Kőfejtő területén, magántulajdonban lévő ingatlan kisajátításáról és az

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2006. június 19. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2006. (VI. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére.

Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére. Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! A Hegyhát-Észak Térségi Egyesület 1995. évben alakult meg 10 önkormányzat részvételével.

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. március 17-i r e n d k í v ü l i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Márkus László dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki.

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki. Tisztelt Ügyfeleink! A Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. a szolgáltatásait jelenleg több mint 110 település önkormányzata és több mint 150 ezer fős lakossága, valamint a hozzájuk tartozó intézményhálózat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 31. napirendi pont Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Esztári Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítása

Részletesebben