E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2008. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről (lejartapr.)* ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Deák Edit csoportvezető Vargáné dr. Kohner Emőke fogalmazó Jogi és Szervezési Főosztály MEGTÁRGYALTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: március 31. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: március 31. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 116/2007.(XII. 5.) Kgy. határozatának 1/c pontjával felkérte a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a Baranya Megyei Kórház átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzatát készítse el és terjessze be jóváhagyás céljából az átruházott hatáskörben eljáró Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elé. Dr. Ruzsa Csaba főigazgató kérésére a szabályzat elkészítésének határidejét a testület 1/2008.(I. 31.) Kgy. határozatának 3. pontjával április 15-ére módosította tekintettel arra, hogy a gyermekgyógyászat átadása az egyetem belső ügyvitele miatt elhúzódott és az csak március 1- jével realizálódott. Előreláthatólag az április 15-ei határidőre a Szervezeti és Működési Szabályzat nem készül el, így a határozati javaslat 2. pontjában indítványozom a tisztelt testületnek az 1/2008. (I. 31.) Kgy. határozat 3. pontja határidejének május 31-re való módosítását. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2008. (I. 31.) Kgy. határozata 1. pontjának megfelelően kezdeményeztem az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnál, hogy az Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása keretében kiírandó pályázatok feltételét ne szűkítsék és így - mint területi önkormányzat és mint az Európa Kulturális Fővárosa két kulcsprojektjének kedvezményezettje - a Baranya Megyei Önkormányzat számára is váljon elérhetővé ez a forrás. A projekt megvalósítása során így további 5% támogatás intenzitással számolhatnánk, ami finanszírozási oldalról kedvezően befolyásolná a projekt megvalósulását. A határozat 4. pontjához kapcsolódóan a Csorba Győző Megyei Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár integrációs programjának kidolgozása megkezdődött, ennek részleteivel a április 17-i közgyűlés külön napirendi pontban foglalkozik. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2008. (I. 31.) Kgy. határozatában egyetértett azzal, hogy a megyei önkormányzat konzorciumi tagként csatlakozzon a DDOP /2F jelölésű, az Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése című pályázathoz. A határozat 1. pontjában a közgyűlés felhatalmazta elnökét a Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására. A megállapodást aláírtam és megküldtük Komló Város Önkormányzatának. A határozat 2. pontjában megjelölt, a pályázathoz szükséges 42 millió forint önrészt a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése tartalmazza. A határozat 4. pontjában a közgyűlés módosította a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép-és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló alapító okiratát. A határozat 5. pontja alapján a megyei főjegyző február 8-án a módosított alapító okiratot megküldte a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága részére. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/2008.(I. 31.) Kgy. határozatában módosította a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) intézmény alapító okiratát. A határozat 2. pontja szerint az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Déldunántúli Regionális Igazgatóságának megküldtük.

3 3 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 5/2008.(I. 31.) Kgy. határozatában támogatta a Sellyei Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ létrehozását. A testület döntéséről Sellye Város Polgármesterét a közgyűlési határozat kivonat megküldésével tájékoztattuk. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2008.(II. 21.) Kgy. határozata 1. pontjában 5 intézményben rendelt el létszámcsökkentést. Az intézményvezetők a munkáltatói intézkedéseket megkezdték. A közgyűlés a határozat 2. pontjában a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött megállapodásról döntött, ennek kölcsönös aláírása folyamatban van. A határozat 3. pontjában a testület a kiskincstári rendszer működési szabályait módosította, melyről az intézményeket tájékoztattam. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2008. (III. 6.) Kgy. határozatával Keczeli Jenőt az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tagjává választotta. A megválasztásáról szóló határozat-kivonatot az érintett részére megküldtük. Keczeli Jenő tevékenységét a bizottságban megkezdte. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 27/2008.(III. 6.) Kgy. határozatának 1/a pontjában támogatta a Baranya Megyei Kórház 50 belgyógyászati krónikus ágya szakmai összetételének megváltoztatását, annak tartós kihasználatlansága miatt. A testület a határozat 1/b pontjában kérte a Dél-dunántúli Regionális Tanács hozzájárulását az 50 krónikus belgyógyászati ágy más rehabilitációs ágyakká való átalakításához, valamint annak tudomásul vételét, hogy ezeket a kapacitásokat feladatátadási szerződéssel az önkormányzat a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. működtetésébe kívánja átadni. A közgyűlés a határozat 1/c pontjában felkérte Horváth Zoltánt, a közgyűlés alelnökét kezdeményezze a kapacitás átalakításhoz és átadáshoz az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézeténél, valamint a Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnál a szükséges eljárások lefolytatását. Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács (továbbiakban: RET) március 13-án, Kaposvárott tartott ülésén támogatta a Baranya Megyei Kórház 50 krónikus belgyógyászati ágyának strukturális átalakítását, illetve azok átadását a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére. Amennyiben a döntésről a RET jegyzőkönyve rendelkezésre áll, azt további ügyintézés céljából megküldjük az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete tiszti főorvosának, kérve mindkét érintett egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítását. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 28/2008. (III. 6.) Kgy. határozatában a Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Ellátórendszer helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul vette. A közgyűlés támogatta a Pécsi Tudományegyetem TIOP 2.2.2/08/2F sürgősségi ellátás SO1 és SO2 - és ezen belül gyermek sürgősségi ellátás - fejlesztésének támogatására, valamint a TIOP /07/2F (az infrastruktúra-fejlesztés támogatására az egészségpólusokban) kódszámú kiírásának keretei terhére tervezett szakmai fejlesztéseket. A közgyűlés álláspontja szerint a Pécsi Tudományegyetem támogatási pályázatában megjelölt fejlesztési elképzelései a Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Önkormányzat egészségügyi ellátás területén előirányzott közép- és hosszú távú integrációs céljai eléréséhez illeszkednek. A testület határozatáról az Egyetem rektorát, valamint az Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ és Klinikai Központ elnökét és főigazgatóját, a közgyűlési jegyzőkönyv kivonat megküldésével tájékoztattam.

4 4 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 35/2008. (III. 6.) Kgy. határozatában az Integrált kis-és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjainak fejlesztése című pályázat részeként a Kökönyösi Oktatási Központ Intézményfenntartó Társulásának Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését elfogadta, amit a DDOP pályázat kötelező mellékleteként továbbítottam a gesztor pályázó Komló Város Önkormányzatához. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 36/2008. (III. 6.) Kgy. határozata 1. pontjában Lánycsók és Kisnyárád települési önkormányzatok Intézményirányító és Fenntartó Társulása időszakra vonatkozó Intézkedési Tervét a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek tartotta. A közgyűlés a határozat 2. pontjában Pécsvárad Város Önkormányzata; 3. pontjában Zengővárkony Községi Önkormányzat; 4. pontjában Nagypall Községi Önkormányzat tervezett közoktatási intézkedését nem tartotta ellentétesnek a megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével. A közgyűlés határozatával azonos tartalmú szakvéleményeket az érintett települések önkormányzatai részére postázta a hivatal. 2. Átruházott hatáskörben hozott döntések A ) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései A Baranya Megyei Önkormányzat gesztorságával pályázatot nyújtottam be a Dél- Dunántúli Operatív Program keretében kiírt komplex turisztikai tevékenységek kialakítása (DDOP ) A komponensére, a térségi alapú komplex turisztikai termékcsomag kialakítására Baranyai Élménykörút" megnevezéssel. A pályázat technikai okok miatt különböző alprojekteket tartalmaz annak érdekében, hogy egy komplex desztinációként elősegítse ezen projektek sikeres megvalósítását. A komplex projektben a következő szervezetek a partnereink: Mecseknádasd Önkormányzata, Prémium-Vínó Kft., Nádasdi Borház Borforgalmazó Kft., Indivínum Bortermelő, Forgalmazó és Szolgáltató Kft., Hella 91 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécsi Szabadtéri Játékok és Pécsi Horvát Színház, Orfű- Pécsi-tó Kht. A pályázat az alábbi fejlesztéseket tartalmazza: - Orfűi aquapark, projektgazda a Baranya Megyei Önkormányzat; - Vízi turisztikai központ, projektgazda a Baranya Megyei Önkormányzat; - Bikali reneszánsz élménypark, projektgazda a Hella91 Kereskedelmi és Szolg.Kft.; - Pécs-Orfű-Abaliget kerékpárút, projektgazda Orfű Pécsi-tó Kht.; - Rejtőzködő borfalu (borsétány), projektgazda Mecseknádasdi Önkormányzat, Prémium-Vínó Kft., Nádasdi Borház Borforgalmazó Kft., Indivínum Kft.; - Tettyei amfiteátrum, projektgazda a Pécsi Szabadtéri Játékok és Pécsi Horvát Színház. A pályázat kétfordulós, mely február 1-én benyújtásra került. Az első forduló helyszíni szemléje megtörtént. A beruházások, fejlesztések értéke e Ft, az igényelt támogatás összege e Ft. A pályázat bírálata folyamatban van.

5 5 Az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program június 1-je és szeptember 24-e között nyitva álló harmadik pályázati körére a Baranya Megyei Önkormányzat projekt koncepciót nyújtott be a Pécsi Janus Pannonius Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása címmel. A projekt koncepció a Projekt Döntőbizottság döntése alapján nem jutott tovább a következő fordulóba március 1-jén határozott idejű, augusztus 31-ig szóló időtartamra megállapodást kötöttem a NÉZŐPONT Intézet Elemző és Kutató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal. A megállapodás tárgya az Országfigyelő című összefoglaló, valamint napi sajtófigyelő elkészítése és megküldése a megállapodásban meghatározott címzettek részére. A szolgáltatásért a NÉZŐPONT Intézet Zrt. havi Ft + ÁFA összegű díjazásban részesül, a kifizetés a Hivatal költségvetésében tervezett előirányzat terhére történik március 31-én együttműködési megállapodást kötöttem a Pécsi Filmünnep Közhasznú Társasággal. A kht. az Európa Kulturális Fővárosa Pécs, 2010 program egyik meghatározó elemének szánt Zsolnay Vilmos életéről szóló játékfilmet kíván elkészíteni. A megállapodás értelmében a Baranya Megyei Önkormányzat lehetőséget biztosít arra, hogy a forgatócsoport az önkormányzat tulajdonában lévő épületekben forgathasson, biztosítja a stáb számára a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságával való együttműködést, szükség esetén múzeológus szakemberek bevonását, illetve segítséget nyújt a megye települési önkormányzataival való együttműködés kialakításához a szükséges forgatási helyszínek igénybevétele érdekében. A Baranya Megyei Önkormányzat által nyújtott fenti szolgáltatások ellenértékét 25 millió forintban határoztuk meg és a megállapodásban foglalt feltételek részletes kimunkálása a későbbiekben külön megállapodásban történik. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 105/2007. (XI. 22.) Kgy. határozata alapján kibocsátott kötvény ellenértékéből előtörlesztésre került a és évi keltezésű fejlesztési hitelekből fennálló tartozás összege, összesen forint, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet alapján forint a legjobb egyedi kamatkondíciót ajánló Raiffeisen Bank Zrt. pénzintézetnél került lekötésre további 1 hónapra, április 25-ig. A rövidtávú lekötést az indokolja, hogy a pénzpiaci viszonyok alakulása alapján kamatnövekedés valószínűsíthető, így a betét lejártakor várhatóan még kedvezőbb kamatkondíció mellett lesz lehetőség az ismételt lekötésre. a) Céltartalékból az: Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete keret terhére: - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnak a Baranya ortfotó-térképe lovas-ökoturisztikai információk, a Világörökség, a Dél- Dunántúl áttekintő ortfotó-térképe c. projektre ezer forintot; Intézményi pályázati keret terhére pályázati önrészként: - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának Régészeti feltárás a Szemely-Hegyes (Baranya megye) határrészen elhelyezkedő neolit körárkok területén c. pályázatra ezer forintot;

6 létszámleépítések egyszeri terheire: - Baranya Megyei Kórháznak ezer forintot; 6 Önkormányzati pályázati keret terhére: - Technikai- műszaki felszereltség javítását biztosító pályázatra: a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnak ezer forintot, a Művészetek és Irodalom Háza részére ezer forintot biztosítottam. b) Az általános tartalék terhére: a Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatására: - a Baranya Megyei Cigány Önkormányzatnak 372 ezer forintot, - a Baranya Megyei Horvát Önkormányzatnak 372 ezer forintot, - a Baranya Megyei Német Önkormányzatnak 372 ezer forintot; az Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére a strand-medence támfalának megerősítésére ezer forintot biztosítottam. B) Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 72/2007. (VI. 27.) Kgy. határozatában elrendelt, a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció árubeszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság szeptember 20-i ülésén az intézményben címzett támogatásból megvalósuló tornaterem és tanműhely beruházáshoz kapcsolódó második pótárubeszerzés téma 1-es részajánlatában (sporteszköz és áru) - a Bíráló Bizottság javaslata alapján - a DuoLine Bt. (6000 Kecskemét, Deák F. tér 5.) ajánlattevő bruttó ,- Ft-os ajánlatát hirdette ki nyertes ajánlatként. A 2-es részajánlatban (emelőgép) - a Bíráló Bizottság javaslata alapján - szintén a DuoLine Bt. (6000 Kecskemét, Deák F. tér 5.) ajánlattevő bruttó ,- Ft-os ajánlatát hirdette ki nyertes ajánlatként. A nyertes vállalkozó a szerződés szerinti kötelezettségeit teljesítette. 3. Tájékoztató A Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból támogatott projektjei közül az alábbiakról tájékoztatom a testületet. A Baranya Paktum Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért című projekt lezárult. A záródokumentum szerint a Baranya Megyei Önkormányzat három éven át kötelezően működteti a paktum szervezeteit. az Információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje című projekt befejeződött, az utánkövetési jelentés elfogadása folyamatban van. A Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig című projekt beruházásai elkészültek, az elszámolási eljárás folyamatban van. A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" (Dráva I. II. III.) című projekt március 27-én lezárult. A projekt beruházásai elkészültek, a pénzügyi elszámolás folyamatban van.

7 7 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének kitüntető díját adományoztam Zsáli János úrnak, Pécsvárad város volt polgármesterének Pécsvárad fejlődése érdekében végzett áldozatos munkájáért A kitüntető díj átadására március 15-én Pécsváradon került sor. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetével október 31-én Együttműködési Megállapodást kötött azzal a céllal, hogy az együttműködés révén Baranya megyében a fogyasztói érdekérvényesítés és érdekvédelem hatékonyságát emelje. Az Önkormányzat az együttműködés keretében - többek között - vállalta, hogy a fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda és tanácsadó szolgálat működését, az ehhez szükséges irodatechnikai háttér biztosítását a mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott összeggel az Önkormányzat költségvetési lehetőségei függvényében támogatja. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete ugyanakkor az adott évben végzett tevékenységéről beszámol. A évi tevékenységükről szóló beszámolót a 3. számú mellékelt tartalmazza. Mellékletek: 1. számú melléklet: Beszámoló Steiermark tartomány Baranya megye művészeti és kulturális együttműködéséről 2. számú melléklet: Feljegyzés az Anti-diszkriminációs tréningek az oktatás minden szintjén projektet előkészítő találkozóról 3. számú melléklet: Beszámoló az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének évi tevékenységéről Határozati javaslat: III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót a mellékletekkel elfogadja; 2. az 1/2008. (I. 31.) Kgy határozat 3. pontjának a Baranya Megyei Kórház Szervezeti és Működési Szabályzata benyújtására vonatkozó határidejét május 31-re módosítja. Határidő: azonnal Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke Dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója Pécs, március 31. Dr. Hargitai János

8 1 Beszámoló február 28. Graz 1. számú melléklet Tárgy: Steiermark tartomány - Baranya megye művészeti és kulturális együttműködése Résztvevők: dr. Fabényi Júlia, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága dr. Ódor Imre, Baranya Megyei Levéltár Bozóky Anita, Művészetek és Irodalom Háza Pókó Nikolett, nemzetközi referens Előzmények: A steiermarki kulturális intézményeknél, valamint a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál is több személyi csere történt az elmúlt két évben így szükséges volt egy megyei tartományi intézményi vezetői szintű találkozó. A találkozó legfőbb célja a két partner kulturális és művészeti kapcsolatainak szakmai szintre emelése volt. Beszámoló az együttműködési tevékenységekről, lehetőségekről: A Steiermarki Tartományi Levéltár és a Baranya Megyei Levéltár közös kiemelt prioritású programjai: októberében (múzeumi hónap) Pécsett, a Várostörténeti Múzeumban kerül bemutatásra a Stájer Tartományi Levéltár Iratvédelem és restaurálás című vándorkiállítása.(az installációt a graziak, a tablók fordítását - pályázati úton - a Baranya Megyei Levéltár biztosítaná). 2. A Török alóli felszabadító háborúk kutatása, különös tekintettel a Harsány-hegy melletti csata (1687. augusztus 12.) eseményeire (kutató csere 1-1 hét intervallumban, - paritásos alapon). 3. A győri csata 200. évfordulós rendezvénysorozatán (2009. június ) konferencia, kiállítás, tanulmánykötet (kutatás + részvétel paritásos alapon). Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Landesmuseum Johanneum valamint a Tartományi Kulturális Igazgatóság közös kiemelt prioritású programjai: 1.Neue Galerie am Landesmuseum Joanneummal közös kiállítás megszervezése, amely az EKF évében 2010-ben kerülne bemutatásra. Nemzetközi tárlat, mely a művészetet és határterületeit mutatja be, feldolgozva a 20.századi osztrák- magyar tudomány történet területén létrejött eredményeket, mint a pszichoanalizis, alkalmazott matematika és a természettudományok valamint ennek egyetemes kihatásai a művészetre. 2. Baranya megyét olyan köztéri alkotással ajándékozza meg a Steier tartomány, amely egy közös mű lesz, steier és baranyai alkotók alkotása. 3. A Régészeti Múzeummal közös kiállítások cseréje, baranyai kiállítás bemutatása a néprajzi múzeum tárgyaiból. Különösen várják az osztrák partnerek az autópálya ásatás leleteinek bemutatását. 4. Szívesen fogadnak egy Vasarely tárlatot, valamint a Schloss Eggenbergben (Graz) Zsolnay kerámia kiállítást. Ennek reklámereje Pécsre és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságára nézve igen nagy.

9 májusában a Landesmuseum igazgatója Pécsre jön, hogy a további részletek kollégáival egyeztetésre kerüljenek. Egyeztetendő témakörök: a régészeti, az iparművészeti és a néprajzi szakmai együttműködés konkrét kidolgozása. 6.Finanszírozás: ismervén anyagi lehetőségeinket a kollégák mindent megtesznek annak érdekében, hogy európai és steier tartományi kulturális keretből lehessen a projekteket megvalósítani. A kimenő kiállítások ügyében dr. Fabényi Júlia személyesen fordul az EKF-hez, hiszen két olyan emblematikus kulturális projekt került szóba, aminek értéke az EKF hírét segíti. Pécs, február 29. Dr. Ódor Imre igazgató Baranya Megyei Levéltár

10 3 2. számú melléklet Feljegyzés Anti-diszkriminációs tréningek az oktatás minden szintjén projekt előkészítő találkozóról Pécs, március 6. Az Alpok-Adria Munkaközösség általam vezetett Kisebbségi Projektcsoportja magyar, szlovén, horvát, olasz és osztrák szakemberek közreműködésével 2007 folyamán dolgozta ki az Anti-diszkriminációs tréningek az oktatás minden szintjén elnevezésű projektet. A projekt célja fiatal felnőttek kisebbségi csoportokkal szembeni toleranciájának erősítése, előítélet és diszkrimináció mentes személetének fejlesztése antidiszkriminációs képzések útján. A konkrét célcsoport elsősorban az ifjúsági munkával foglalkozók, illetve az ifjúsági szervezetek tagjai, akik a képzések után saját munkájuk során is fel tudják használni a megszerzett ismereteket, illetve át tudják azt adni szervezetük tagjainak. A tréningek tananyagát, az oktatási metódusokat kézikönyv formájában kívánjuk összefoglalni, amely a projekt fenntarthatóságát hivatott biztosítani. A projekt elsődlegesen a roma kisebbséggel foglalkozó anti-diszkriminációs tréningekre helyezi a hangsúlyt, de nyitva hagyja a lehetőséget a tagoknak, hogy más nemzeti vagy etnikai kisebbségi csoportokra (pl. afrikai bevándorlók, muszlinok stb.) is alkalmazza a kidolgozott tantervet. A projekt megvalósításához pénzügyi támogatást kaptunk az Alpok-Adria Munkaközösségtől, illetve a projektet előkészítő találkozó megszervezéséhez pénzügyi támogatást nyertünk a Fiatalok Lendületben Programból. Az előkészítő találkozó célja az volt, hogy elősegítse egy, a közös elképzeléseket összefoglaló tréning-kézikönyv elkészítését, melynek felhasználásával az érintett országokban, régiókban sor kerülhet az anti-diszkriminációs tréningek megszervezésére és lebonyolítására. Emellett a találkozó lehetőséget biztosított arra is, hogy az érintett projektpartnerek közreműködésével előkészítsük a tréningek megvalósításának pénzügyi támogatására, a Fiatalok Lendületben Program keretében benyújtandó újabb pályázatot is. Az ülésen magyar, osztrák, olasz és horvát partnerek vettek részt. A szlovén partner képviselője betegség miatt nem tudott jelen lenni. Az Alpok-Adria Munkaközösség Kisebbségi Projektcsoportja által kezdeményezett projekt előzményeinek (kiinduló ötletek, pályázati lehetőségek felkutatása, pályázat benyújtása) rövid bemutatása után a résztvevők megismerkedhettek a Fiatalok Lendületben Programmal, mely lehetőséget biztosít a projekt megvalósítására. Ezt követően a találkozó keretében az alábbi kérdések tisztázására került sor: Baranya, mint vezető partner irányítása alatt április 1-jével egy több programelemet (4 tréning és egy értékelő találkozó) összefogó pályázat benyújtása a Fiatalok lendületben Program keretében. Országonként (Magyarország, Olaszország, Ausztria, Szlovénia) egy-egy tréning megszervezése.

11 4 Horvátország, mint nem uniós tagállam részvételi lehetőségeinek és a projektben betöltött szerepének tisztázása. Ennek értelmében a horvát partner nem szervez tréninget, viszont biztosítja horvát fiatalok részvételét a többi projektpartner által szervezett rendezvényeken. A tréning kézikönyv és a tréningek részletes napi programjának kidolgozásában egy magyar és egy osztrák tréner vesz részt, akik később lebonyolítják magukat a tréningeket is. A projektpartnerekre vonatkozó pénzügyi kérdések, illetve a projektben betöltött szerepük tisztázása. A projektpartnerek meghatározták a tréningen résztvevők kiválasztásának szempontjait. A projekthez kapcsolódó határidők tisztázása. Pécs, március 11. Horváth Zoltán

12 5 3. számú melléklet BESZÁMOLÓ Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei Szervezet évi tevékenységéről. Rövid áttekintést szeretnénk adni az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület és megyei szervezeteinek részvételéről a hazai és nemzetközi fogyasztóvédelmi mozgalomban. Az OFE egyik alapvető szerepet játszik a hazai fogyasztóvédelmi jogrendszer kialakításában, és feladatának tekinti a fogyasztók tájékoztatását a közösségi fogyasztóvédelmi helyzet alakulásáról, annak érdekében, hogy naprakész információk alapján tudják a fogyasztók az érdekeiket érvényesíteni. Az Európai Uniós csatlakozás eredményeként kiemelt szerepe van a nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel történő együttműködésnek, ennek érdekében az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület aktív szerepet vállal, mind a Consumers International (CI), mind a Bureau Européen des Unions de Consommateurs (The European Consumers Organisation; BEUC) munkájában. Részese az ICRT nemzetközi fogyasztóvédelmi tesztelő szervezet tevékenységének is, amelynek tesztjeit egymás után közli a Kosár magazin. Egyesületünk számos szakmai (élelmiszer-biztonsági és címkézési, szabványosítási, jótállási és szavatossági jogi, fogyasztói tájékoztatási, oktatási, a fogyasztói hitelezés problémáival, az elektronikus kereskedelemmel, hirdetésekkel, reklámokkal stb. foglalkozó) tanácskozáson képviselte a magyar fogyasztókat. A 2007-es évben egyesületünkből öt fő vett részt a BEUC által szervezett Európai Uniós ismereteket fejlesztő tanfolyamokon lobby és managment, jogi, valamint kommunikációs szakterületeken. Az OFE tagjai közül többen is, különböző uniós intézményekben képviselik a magyar fogyasztók érdekeit. A civilek számára is nyitott intézmények közül fogyasztóvédelmi szempontból a két legjelentősebb az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) valamint az Európai Fogyasztói Konzultatív Csoport, melyekben az OFE képviselői jelen vannak. Előbbiekben az uniós fogyasztókat érintő jogalkotás tervezetéről mondunk véleményt a szabályozást megelőzően, vagy értékeljük az uniós jogszabályok megvalósulását olyan területeken, mint a pénzügyi hitelek, a lejárat előtt visszafizetett kölcsönök kérdései, a versenypolitika hatásai a fogyasztókra, a gyártók közvetlen felelőssége a termékek minőségére, a tömegközlekedés fejlesztésének, vagy a tudatos energiahasználat kérdései. A határon átnyúló kereskedelem mértékének növekedése révén hangsúlyos szerepe van az Európai Fogyasztói Központok hálózatának (ECC-Net). Az OFE-t évek óta működő tanácsadó irodahálózatában nyert tapasztalatok tették alkalmassá a már harmadik éve funkcionáló Európai Fogyasztói Központok magyar láncszemének működtetésére. Továbbra is szoros kapcsolatokat tartottunk fenn a környező országok fogyasztóvédelmi szervezeteivel. Számos közös kutatásban vettünk és veszünk részt velük, ) pénzügyi szolgáltatások, élelmiszer biztonság, elhízás elleni küzdelem, GMO elter-

13 6 jedése elleni fellépés, alternatív vitarendezés stb.), továbbá igyekszünk összehangolni a régió fogyasztóvédelmi politikáját ben megindult két jelentős EU-s projekt 1. a fogyasztói lapban megjelenő tesztek készítésének, publikálásának tudnivalóit tökéletesítjük, valamint marketing ismereteket sajátítottunk el az egyik projektben, 2. uniós fogyasztói ismeretekről informálhatjuk a hazai fogyasztókat sajtóreklámok útján, valamint megjelentettünk 11 tematikus kiadványt, amit tanácsadóhelyeinken, lakossági fórumokon és egyéb rendezvényeken, (valamint üzleti partnereink segítségével terjesztünk) végrehajtása, számos más uniós projektben (pénzügyi szolgáltatások, vállalatok társadalmi felelősségvállalás, stb.) is részt veszünk. Itt együttműködési lehetőségünk nyílik a sajtó, és az üzleti élet képviselőivel, növelve azok fogyasztói tudatszintjét. A világszervezet 2007-ben megtartott kongresszusán a fogyasztói szervezetek és az üzleti élet együttműködésének kérdései álltak a középpontban, míg az európai szervezet elsősorban az uniós fogyasztók védettségi szintjének növeléséért lobbizik aktív részvételünkkel. Nemzetközi munkánkhoz a több mint negyedszázada itthon végzett fogyasztóvédelmi, képviseleti és tájékoztatási munka, a rendszeresen továbbképzett szakembergárdánk adja meg a szükséges ismereti és tudáshátteret. Az előbbi fejezetben említett nemzetközi feladataink mellett igen fontosnak tekintjük a megye fogyasztói részére a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok minél szélesebb körben történő ismertetését. E célkitűzés tette indokolttá, hogy keressük meg írásban a megyében lévő 9 többcélú kistérségi társulás vezetőit. Úgy ítéljük meg, hogy az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk óta egyre fontosabb szerep jut a kistérségeknek a helyi feladatok megoldásában. Egyesületünk is alkalmazkodni kíván az Uniós elváráshoz. Ezzel párhuzamosan nyitni szeretnénk a kistérségek felé is, amivel kettős célt kívánunk elérni. Egy részt azt, hogy az esély egyenlőség keretében a legkisebb falu lakosait is bevonjuk a védelemben részesített fogyasztók körébe. Ugyanakkor bízunk abban, hogy a kistérség képviselőivel együttműködve a kölcsönös előnyök alapján közösen benyújtott pályázatok eredményeként juthassunk olyan forrásokhoz, melyez ezt a törekvést elősegítik. Tisztában vagyunk azzal, hogy a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény nem tartalmazza külön a fogyasztóvédelmi tevékenységet, azonban úgy gondoljuk, hogy a közigazgatási feladatok körébe tartozik és az m) esélyegyenlőségi program megvalósítása fogalomkörébe beletartozik. A megküldött levelünkre Mohács, Komló, Sellye, polgármesterei reagáltak. Ennek kapcsán a társuláshoz tartozó polgármesterekkel személyes találkozásra került sor, ahol bemutathattuk egyesületünket, tájékoztatást adtunk az írásban megküldött együttműködési megállapodásban foglaltakról, illetve annak a gyakorlatban történő alkalmazásának feltételeiről. Az együttműködésben többek között vállaltuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvény hatálya alá eső, a fogyasztók széles rétegét érintő ható-

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 105-8/2010. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 395-11/2005. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési Szám: 400-10/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2009. július 3. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2009. (VI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1106/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból

Részletesebben

HÍRLEVÉL Sorra nyílnak a pénzügyi tanácsadó irodák 2011. május Egerben nyílt meg az ország második pénzügyi fogyasztóvédelmi irodája A tartalomból: Közösen a fogyasztókért fórum Nyílt nap Szekszárdon 3

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1189/2007. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: A megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok közötti

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1368-16/2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tartalom

2013. évi 4. szám Tartalom 2013. évi 4. szám Tartalom Közbeszerzési Hatóság Elnöki tájékoztató a közzétételi kötelezettségről... 2 Helyzetfelmérés az európai uniós kötelezettségvállalások teljesítéséről... 4 Határon Átnyúló Területi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. január 26-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. szeptember 15-i ülésére

KIEGÉSZÍTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. szeptember 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 392-17/2005. KIEGÉSZÍTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. A 2015. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása. 2. Településfejlesztési koncepció elfogadása. 3. Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság létrehozása, működési szabályai.

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Szerkesztette: Baranovszky György Írta: Baran Alexandra, Baranovszky György, Baranyi Dóra, Dietz Gusztávné, Krajcsik Szilvia, Morvay György, Pirok György, Vasas Éva (Kézirat

Részletesebben

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2005. VII. évf. 2. szám bemutatkozunk

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)*

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)* BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 2285-5/2005. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti Dísztermében 2005. december 15-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben

Évértékelés Pintér István főigazgatótól

Évértékelés Pintér István főigazgatótól HÍRLEVÉL A fogyasztóvédelmi hatóság is jobban teljesít Évértékelés Pintér István főigazgatótól A tartalomból: Korszakváltás volt a fogyasztóvédelemben- NGM sajtótájékoztató Rezsicsökkentés Jó úton járunk

Részletesebben

Testületi határozatok

Testületi határozatok III. évfolyam 3. szám Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Testületi határozatok 2008. június AZ IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2008. május 29-ei XX.

Részletesebben