E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2008. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről (lejartapr.)* ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Deák Edit csoportvezető Vargáné dr. Kohner Emőke fogalmazó Jogi és Szervezési Főosztály MEGTÁRGYALTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: március 31. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: március 31. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 116/2007.(XII. 5.) Kgy. határozatának 1/c pontjával felkérte a Baranya Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a Baranya Megyei Kórház átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzatát készítse el és terjessze be jóváhagyás céljából az átruházott hatáskörben eljáró Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elé. Dr. Ruzsa Csaba főigazgató kérésére a szabályzat elkészítésének határidejét a testület 1/2008.(I. 31.) Kgy. határozatának 3. pontjával április 15-ére módosította tekintettel arra, hogy a gyermekgyógyászat átadása az egyetem belső ügyvitele miatt elhúzódott és az csak március 1- jével realizálódott. Előreláthatólag az április 15-ei határidőre a Szervezeti és Működési Szabályzat nem készül el, így a határozati javaslat 2. pontjában indítványozom a tisztelt testületnek az 1/2008. (I. 31.) Kgy. határozat 3. pontja határidejének május 31-re való módosítását. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2008. (I. 31.) Kgy. határozata 1. pontjának megfelelően kezdeményeztem az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnál, hogy az Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása keretében kiírandó pályázatok feltételét ne szűkítsék és így - mint területi önkormányzat és mint az Európa Kulturális Fővárosa két kulcsprojektjének kedvezményezettje - a Baranya Megyei Önkormányzat számára is váljon elérhetővé ez a forrás. A projekt megvalósítása során így további 5% támogatás intenzitással számolhatnánk, ami finanszírozási oldalról kedvezően befolyásolná a projekt megvalósulását. A határozat 4. pontjához kapcsolódóan a Csorba Győző Megyei Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár integrációs programjának kidolgozása megkezdődött, ennek részleteivel a április 17-i közgyűlés külön napirendi pontban foglalkozik. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2008. (I. 31.) Kgy. határozatában egyetértett azzal, hogy a megyei önkormányzat konzorciumi tagként csatlakozzon a DDOP /2F jelölésű, az Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése című pályázathoz. A határozat 1. pontjában a közgyűlés felhatalmazta elnökét a Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására. A megállapodást aláírtam és megküldtük Komló Város Önkormányzatának. A határozat 2. pontjában megjelölt, a pályázathoz szükséges 42 millió forint önrészt a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése tartalmazza. A határozat 4. pontjában a közgyűlés módosította a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép-és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló alapító okiratát. A határozat 5. pontja alapján a megyei főjegyző február 8-án a módosított alapító okiratot megküldte a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága részére. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/2008.(I. 31.) Kgy. határozatában módosította a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) intézmény alapító okiratát. A határozat 2. pontja szerint az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Déldunántúli Regionális Igazgatóságának megküldtük.

3 3 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 5/2008.(I. 31.) Kgy. határozatában támogatta a Sellyei Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ létrehozását. A testület döntéséről Sellye Város Polgármesterét a közgyűlési határozat kivonat megküldésével tájékoztattuk. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2008.(II. 21.) Kgy. határozata 1. pontjában 5 intézményben rendelt el létszámcsökkentést. Az intézményvezetők a munkáltatói intézkedéseket megkezdték. A közgyűlés a határozat 2. pontjában a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött megállapodásról döntött, ennek kölcsönös aláírása folyamatban van. A határozat 3. pontjában a testület a kiskincstári rendszer működési szabályait módosította, melyről az intézményeket tájékoztattam. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2008. (III. 6.) Kgy. határozatával Keczeli Jenőt az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tagjává választotta. A megválasztásáról szóló határozat-kivonatot az érintett részére megküldtük. Keczeli Jenő tevékenységét a bizottságban megkezdte. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 27/2008.(III. 6.) Kgy. határozatának 1/a pontjában támogatta a Baranya Megyei Kórház 50 belgyógyászati krónikus ágya szakmai összetételének megváltoztatását, annak tartós kihasználatlansága miatt. A testület a határozat 1/b pontjában kérte a Dél-dunántúli Regionális Tanács hozzájárulását az 50 krónikus belgyógyászati ágy más rehabilitációs ágyakká való átalakításához, valamint annak tudomásul vételét, hogy ezeket a kapacitásokat feladatátadási szerződéssel az önkormányzat a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. működtetésébe kívánja átadni. A közgyűlés a határozat 1/c pontjában felkérte Horváth Zoltánt, a közgyűlés alelnökét kezdeményezze a kapacitás átalakításhoz és átadáshoz az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézeténél, valamint a Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnál a szükséges eljárások lefolytatását. Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács (továbbiakban: RET) március 13-án, Kaposvárott tartott ülésén támogatta a Baranya Megyei Kórház 50 krónikus belgyógyászati ágyának strukturális átalakítását, illetve azok átadását a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. részére. Amennyiben a döntésről a RET jegyzőkönyve rendelkezésre áll, azt további ügyintézés céljából megküldjük az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete tiszti főorvosának, kérve mindkét érintett egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítását. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 28/2008. (III. 6.) Kgy. határozatában a Pécsi Regionális Integrált Egészségügyi Ellátórendszer helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul vette. A közgyűlés támogatta a Pécsi Tudományegyetem TIOP 2.2.2/08/2F sürgősségi ellátás SO1 és SO2 - és ezen belül gyermek sürgősségi ellátás - fejlesztésének támogatására, valamint a TIOP /07/2F (az infrastruktúra-fejlesztés támogatására az egészségpólusokban) kódszámú kiírásának keretei terhére tervezett szakmai fejlesztéseket. A közgyűlés álláspontja szerint a Pécsi Tudományegyetem támogatási pályázatában megjelölt fejlesztési elképzelései a Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Önkormányzat egészségügyi ellátás területén előirányzott közép- és hosszú távú integrációs céljai eléréséhez illeszkednek. A testület határozatáról az Egyetem rektorát, valamint az Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ és Klinikai Központ elnökét és főigazgatóját, a közgyűlési jegyzőkönyv kivonat megküldésével tájékoztattam.

4 4 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 35/2008. (III. 6.) Kgy. határozatában az Integrált kis-és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjainak fejlesztése című pályázat részeként a Kökönyösi Oktatási Központ Intézményfenntartó Társulásának Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését elfogadta, amit a DDOP pályázat kötelező mellékleteként továbbítottam a gesztor pályázó Komló Város Önkormányzatához. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 36/2008. (III. 6.) Kgy. határozata 1. pontjában Lánycsók és Kisnyárád települési önkormányzatok Intézményirányító és Fenntartó Társulása időszakra vonatkozó Intézkedési Tervét a megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervével összhangban lévőnek tartotta. A közgyűlés a határozat 2. pontjában Pécsvárad Város Önkormányzata; 3. pontjában Zengővárkony Községi Önkormányzat; 4. pontjában Nagypall Községi Önkormányzat tervezett közoktatási intézkedését nem tartotta ellentétesnek a megye közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével. A közgyűlés határozatával azonos tartalmú szakvéleményeket az érintett települések önkormányzatai részére postázta a hivatal. 2. Átruházott hatáskörben hozott döntések A ) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései A Baranya Megyei Önkormányzat gesztorságával pályázatot nyújtottam be a Dél- Dunántúli Operatív Program keretében kiírt komplex turisztikai tevékenységek kialakítása (DDOP ) A komponensére, a térségi alapú komplex turisztikai termékcsomag kialakítására Baranyai Élménykörút" megnevezéssel. A pályázat technikai okok miatt különböző alprojekteket tartalmaz annak érdekében, hogy egy komplex desztinációként elősegítse ezen projektek sikeres megvalósítását. A komplex projektben a következő szervezetek a partnereink: Mecseknádasd Önkormányzata, Prémium-Vínó Kft., Nádasdi Borház Borforgalmazó Kft., Indivínum Bortermelő, Forgalmazó és Szolgáltató Kft., Hella 91 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécsi Szabadtéri Játékok és Pécsi Horvát Színház, Orfű- Pécsi-tó Kht. A pályázat az alábbi fejlesztéseket tartalmazza: - Orfűi aquapark, projektgazda a Baranya Megyei Önkormányzat; - Vízi turisztikai központ, projektgazda a Baranya Megyei Önkormányzat; - Bikali reneszánsz élménypark, projektgazda a Hella91 Kereskedelmi és Szolg.Kft.; - Pécs-Orfű-Abaliget kerékpárút, projektgazda Orfű Pécsi-tó Kht.; - Rejtőzködő borfalu (borsétány), projektgazda Mecseknádasdi Önkormányzat, Prémium-Vínó Kft., Nádasdi Borház Borforgalmazó Kft., Indivínum Kft.; - Tettyei amfiteátrum, projektgazda a Pécsi Szabadtéri Játékok és Pécsi Horvát Színház. A pályázat kétfordulós, mely február 1-én benyújtásra került. Az első forduló helyszíni szemléje megtörtént. A beruházások, fejlesztések értéke e Ft, az igényelt támogatás összege e Ft. A pályázat bírálata folyamatban van.

5 5 Az Európai Gazdasági Térség (EGT) és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program június 1-je és szeptember 24-e között nyitva álló harmadik pályázati körére a Baranya Megyei Önkormányzat projekt koncepciót nyújtott be a Pécsi Janus Pannonius Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása címmel. A projekt koncepció a Projekt Döntőbizottság döntése alapján nem jutott tovább a következő fordulóba március 1-jén határozott idejű, augusztus 31-ig szóló időtartamra megállapodást kötöttem a NÉZŐPONT Intézet Elemző és Kutató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal. A megállapodás tárgya az Országfigyelő című összefoglaló, valamint napi sajtófigyelő elkészítése és megküldése a megállapodásban meghatározott címzettek részére. A szolgáltatásért a NÉZŐPONT Intézet Zrt. havi Ft + ÁFA összegű díjazásban részesül, a kifizetés a Hivatal költségvetésében tervezett előirányzat terhére történik március 31-én együttműködési megállapodást kötöttem a Pécsi Filmünnep Közhasznú Társasággal. A kht. az Európa Kulturális Fővárosa Pécs, 2010 program egyik meghatározó elemének szánt Zsolnay Vilmos életéről szóló játékfilmet kíván elkészíteni. A megállapodás értelmében a Baranya Megyei Önkormányzat lehetőséget biztosít arra, hogy a forgatócsoport az önkormányzat tulajdonában lévő épületekben forgathasson, biztosítja a stáb számára a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságával való együttműködést, szükség esetén múzeológus szakemberek bevonását, illetve segítséget nyújt a megye települési önkormányzataival való együttműködés kialakításához a szükséges forgatási helyszínek igénybevétele érdekében. A Baranya Megyei Önkormányzat által nyújtott fenti szolgáltatások ellenértékét 25 millió forintban határoztuk meg és a megállapodásban foglalt feltételek részletes kimunkálása a későbbiekben külön megállapodásban történik. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 105/2007. (XI. 22.) Kgy. határozata alapján kibocsátott kötvény ellenértékéből előtörlesztésre került a és évi keltezésű fejlesztési hitelekből fennálló tartozás összege, összesen forint, az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet alapján forint a legjobb egyedi kamatkondíciót ajánló Raiffeisen Bank Zrt. pénzintézetnél került lekötésre további 1 hónapra, április 25-ig. A rövidtávú lekötést az indokolja, hogy a pénzpiaci viszonyok alakulása alapján kamatnövekedés valószínűsíthető, így a betét lejártakor várhatóan még kedvezőbb kamatkondíció mellett lesz lehetőség az ismételt lekötésre. a) Céltartalékból az: Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükséglete keret terhére: - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnak a Baranya ortfotó-térképe lovas-ökoturisztikai információk, a Világörökség, a Dél- Dunántúl áttekintő ortfotó-térképe c. projektre ezer forintot; Intézményi pályázati keret terhére pályázati önrészként: - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának Régészeti feltárás a Szemely-Hegyes (Baranya megye) határrészen elhelyezkedő neolit körárkok területén c. pályázatra ezer forintot;

6 létszámleépítések egyszeri terheire: - Baranya Megyei Kórháznak ezer forintot; 6 Önkormányzati pályázati keret terhére: - Technikai- műszaki felszereltség javítását biztosító pályázatra: a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnak ezer forintot, a Művészetek és Irodalom Háza részére ezer forintot biztosítottam. b) Az általános tartalék terhére: a Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatására: - a Baranya Megyei Cigány Önkormányzatnak 372 ezer forintot, - a Baranya Megyei Horvát Önkormányzatnak 372 ezer forintot, - a Baranya Megyei Német Önkormányzatnak 372 ezer forintot; az Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére a strand-medence támfalának megerősítésére ezer forintot biztosítottam. B) Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 72/2007. (VI. 27.) Kgy. határozatában elrendelt, a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció árubeszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság szeptember 20-i ülésén az intézményben címzett támogatásból megvalósuló tornaterem és tanműhely beruházáshoz kapcsolódó második pótárubeszerzés téma 1-es részajánlatában (sporteszköz és áru) - a Bíráló Bizottság javaslata alapján - a DuoLine Bt. (6000 Kecskemét, Deák F. tér 5.) ajánlattevő bruttó ,- Ft-os ajánlatát hirdette ki nyertes ajánlatként. A 2-es részajánlatban (emelőgép) - a Bíráló Bizottság javaslata alapján - szintén a DuoLine Bt. (6000 Kecskemét, Deák F. tér 5.) ajánlattevő bruttó ,- Ft-os ajánlatát hirdette ki nyertes ajánlatként. A nyertes vállalkozó a szerződés szerinti kötelezettségeit teljesítette. 3. Tájékoztató A Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból támogatott projektjei közül az alábbiakról tájékoztatom a testületet. A Baranya Paktum Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért című projekt lezárult. A záródokumentum szerint a Baranya Megyei Önkormányzat három éven át kötelezően működteti a paktum szervezeteit. az Információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje című projekt befejeződött, az utánkövetési jelentés elfogadása folyamatban van. A Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig című projekt beruházásai elkészültek, az elszámolási eljárás folyamatban van. A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" (Dráva I. II. III.) című projekt március 27-én lezárult. A projekt beruházásai elkészültek, a pénzügyi elszámolás folyamatban van.

7 7 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének kitüntető díját adományoztam Zsáli János úrnak, Pécsvárad város volt polgármesterének Pécsvárad fejlődése érdekében végzett áldozatos munkájáért A kitüntető díj átadására március 15-én Pécsváradon került sor. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetével október 31-én Együttműködési Megállapodást kötött azzal a céllal, hogy az együttműködés révén Baranya megyében a fogyasztói érdekérvényesítés és érdekvédelem hatékonyságát emelje. Az Önkormányzat az együttműködés keretében - többek között - vállalta, hogy a fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda és tanácsadó szolgálat működését, az ehhez szükséges irodatechnikai háttér biztosítását a mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott összeggel az Önkormányzat költségvetési lehetőségei függvényében támogatja. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete ugyanakkor az adott évben végzett tevékenységéről beszámol. A évi tevékenységükről szóló beszámolót a 3. számú mellékelt tartalmazza. Mellékletek: 1. számú melléklet: Beszámoló Steiermark tartomány Baranya megye művészeti és kulturális együttműködéséről 2. számú melléklet: Feljegyzés az Anti-diszkriminációs tréningek az oktatás minden szintjén projektet előkészítő találkozóról 3. számú melléklet: Beszámoló az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének évi tevékenységéről Határozati javaslat: III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót a mellékletekkel elfogadja; 2. az 1/2008. (I. 31.) Kgy határozat 3. pontjának a Baranya Megyei Kórház Szervezeti és Működési Szabályzata benyújtására vonatkozó határidejét május 31-re módosítja. Határidő: azonnal Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke Dr. Ruzsa Csaba, a Baranya Megyei Kórház főigazgatója Pécs, március 31. Dr. Hargitai János

8 1 Beszámoló február 28. Graz 1. számú melléklet Tárgy: Steiermark tartomány - Baranya megye művészeti és kulturális együttműködése Résztvevők: dr. Fabényi Júlia, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága dr. Ódor Imre, Baranya Megyei Levéltár Bozóky Anita, Művészetek és Irodalom Háza Pókó Nikolett, nemzetközi referens Előzmények: A steiermarki kulturális intézményeknél, valamint a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál is több személyi csere történt az elmúlt két évben így szükséges volt egy megyei tartományi intézményi vezetői szintű találkozó. A találkozó legfőbb célja a két partner kulturális és művészeti kapcsolatainak szakmai szintre emelése volt. Beszámoló az együttműködési tevékenységekről, lehetőségekről: A Steiermarki Tartományi Levéltár és a Baranya Megyei Levéltár közös kiemelt prioritású programjai: októberében (múzeumi hónap) Pécsett, a Várostörténeti Múzeumban kerül bemutatásra a Stájer Tartományi Levéltár Iratvédelem és restaurálás című vándorkiállítása.(az installációt a graziak, a tablók fordítását - pályázati úton - a Baranya Megyei Levéltár biztosítaná). 2. A Török alóli felszabadító háborúk kutatása, különös tekintettel a Harsány-hegy melletti csata (1687. augusztus 12.) eseményeire (kutató csere 1-1 hét intervallumban, - paritásos alapon). 3. A győri csata 200. évfordulós rendezvénysorozatán (2009. június ) konferencia, kiállítás, tanulmánykötet (kutatás + részvétel paritásos alapon). Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Landesmuseum Johanneum valamint a Tartományi Kulturális Igazgatóság közös kiemelt prioritású programjai: 1.Neue Galerie am Landesmuseum Joanneummal közös kiállítás megszervezése, amely az EKF évében 2010-ben kerülne bemutatásra. Nemzetközi tárlat, mely a művészetet és határterületeit mutatja be, feldolgozva a 20.századi osztrák- magyar tudomány történet területén létrejött eredményeket, mint a pszichoanalizis, alkalmazott matematika és a természettudományok valamint ennek egyetemes kihatásai a művészetre. 2. Baranya megyét olyan köztéri alkotással ajándékozza meg a Steier tartomány, amely egy közös mű lesz, steier és baranyai alkotók alkotása. 3. A Régészeti Múzeummal közös kiállítások cseréje, baranyai kiállítás bemutatása a néprajzi múzeum tárgyaiból. Különösen várják az osztrák partnerek az autópálya ásatás leleteinek bemutatását. 4. Szívesen fogadnak egy Vasarely tárlatot, valamint a Schloss Eggenbergben (Graz) Zsolnay kerámia kiállítást. Ennek reklámereje Pécsre és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságára nézve igen nagy.

9 májusában a Landesmuseum igazgatója Pécsre jön, hogy a további részletek kollégáival egyeztetésre kerüljenek. Egyeztetendő témakörök: a régészeti, az iparművészeti és a néprajzi szakmai együttműködés konkrét kidolgozása. 6.Finanszírozás: ismervén anyagi lehetőségeinket a kollégák mindent megtesznek annak érdekében, hogy európai és steier tartományi kulturális keretből lehessen a projekteket megvalósítani. A kimenő kiállítások ügyében dr. Fabényi Júlia személyesen fordul az EKF-hez, hiszen két olyan emblematikus kulturális projekt került szóba, aminek értéke az EKF hírét segíti. Pécs, február 29. Dr. Ódor Imre igazgató Baranya Megyei Levéltár

10 3 2. számú melléklet Feljegyzés Anti-diszkriminációs tréningek az oktatás minden szintjén projekt előkészítő találkozóról Pécs, március 6. Az Alpok-Adria Munkaközösség általam vezetett Kisebbségi Projektcsoportja magyar, szlovén, horvát, olasz és osztrák szakemberek közreműködésével 2007 folyamán dolgozta ki az Anti-diszkriminációs tréningek az oktatás minden szintjén elnevezésű projektet. A projekt célja fiatal felnőttek kisebbségi csoportokkal szembeni toleranciájának erősítése, előítélet és diszkrimináció mentes személetének fejlesztése antidiszkriminációs képzések útján. A konkrét célcsoport elsősorban az ifjúsági munkával foglalkozók, illetve az ifjúsági szervezetek tagjai, akik a képzések után saját munkájuk során is fel tudják használni a megszerzett ismereteket, illetve át tudják azt adni szervezetük tagjainak. A tréningek tananyagát, az oktatási metódusokat kézikönyv formájában kívánjuk összefoglalni, amely a projekt fenntarthatóságát hivatott biztosítani. A projekt elsődlegesen a roma kisebbséggel foglalkozó anti-diszkriminációs tréningekre helyezi a hangsúlyt, de nyitva hagyja a lehetőséget a tagoknak, hogy más nemzeti vagy etnikai kisebbségi csoportokra (pl. afrikai bevándorlók, muszlinok stb.) is alkalmazza a kidolgozott tantervet. A projekt megvalósításához pénzügyi támogatást kaptunk az Alpok-Adria Munkaközösségtől, illetve a projektet előkészítő találkozó megszervezéséhez pénzügyi támogatást nyertünk a Fiatalok Lendületben Programból. Az előkészítő találkozó célja az volt, hogy elősegítse egy, a közös elképzeléseket összefoglaló tréning-kézikönyv elkészítését, melynek felhasználásával az érintett országokban, régiókban sor kerülhet az anti-diszkriminációs tréningek megszervezésére és lebonyolítására. Emellett a találkozó lehetőséget biztosított arra is, hogy az érintett projektpartnerek közreműködésével előkészítsük a tréningek megvalósításának pénzügyi támogatására, a Fiatalok Lendületben Program keretében benyújtandó újabb pályázatot is. Az ülésen magyar, osztrák, olasz és horvát partnerek vettek részt. A szlovén partner képviselője betegség miatt nem tudott jelen lenni. Az Alpok-Adria Munkaközösség Kisebbségi Projektcsoportja által kezdeményezett projekt előzményeinek (kiinduló ötletek, pályázati lehetőségek felkutatása, pályázat benyújtása) rövid bemutatása után a résztvevők megismerkedhettek a Fiatalok Lendületben Programmal, mely lehetőséget biztosít a projekt megvalósítására. Ezt követően a találkozó keretében az alábbi kérdések tisztázására került sor: Baranya, mint vezető partner irányítása alatt április 1-jével egy több programelemet (4 tréning és egy értékelő találkozó) összefogó pályázat benyújtása a Fiatalok lendületben Program keretében. Országonként (Magyarország, Olaszország, Ausztria, Szlovénia) egy-egy tréning megszervezése.

11 4 Horvátország, mint nem uniós tagállam részvételi lehetőségeinek és a projektben betöltött szerepének tisztázása. Ennek értelmében a horvát partner nem szervez tréninget, viszont biztosítja horvát fiatalok részvételét a többi projektpartner által szervezett rendezvényeken. A tréning kézikönyv és a tréningek részletes napi programjának kidolgozásában egy magyar és egy osztrák tréner vesz részt, akik később lebonyolítják magukat a tréningeket is. A projektpartnerekre vonatkozó pénzügyi kérdések, illetve a projektben betöltött szerepük tisztázása. A projektpartnerek meghatározták a tréningen résztvevők kiválasztásának szempontjait. A projekthez kapcsolódó határidők tisztázása. Pécs, március 11. Horváth Zoltán

12 5 3. számú melléklet BESZÁMOLÓ Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei Szervezet évi tevékenységéről. Rövid áttekintést szeretnénk adni az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület és megyei szervezeteinek részvételéről a hazai és nemzetközi fogyasztóvédelmi mozgalomban. Az OFE egyik alapvető szerepet játszik a hazai fogyasztóvédelmi jogrendszer kialakításában, és feladatának tekinti a fogyasztók tájékoztatását a közösségi fogyasztóvédelmi helyzet alakulásáról, annak érdekében, hogy naprakész információk alapján tudják a fogyasztók az érdekeiket érvényesíteni. Az Európai Uniós csatlakozás eredményeként kiemelt szerepe van a nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel történő együttműködésnek, ennek érdekében az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület aktív szerepet vállal, mind a Consumers International (CI), mind a Bureau Européen des Unions de Consommateurs (The European Consumers Organisation; BEUC) munkájában. Részese az ICRT nemzetközi fogyasztóvédelmi tesztelő szervezet tevékenységének is, amelynek tesztjeit egymás után közli a Kosár magazin. Egyesületünk számos szakmai (élelmiszer-biztonsági és címkézési, szabványosítási, jótállási és szavatossági jogi, fogyasztói tájékoztatási, oktatási, a fogyasztói hitelezés problémáival, az elektronikus kereskedelemmel, hirdetésekkel, reklámokkal stb. foglalkozó) tanácskozáson képviselte a magyar fogyasztókat. A 2007-es évben egyesületünkből öt fő vett részt a BEUC által szervezett Európai Uniós ismereteket fejlesztő tanfolyamokon lobby és managment, jogi, valamint kommunikációs szakterületeken. Az OFE tagjai közül többen is, különböző uniós intézményekben képviselik a magyar fogyasztók érdekeit. A civilek számára is nyitott intézmények közül fogyasztóvédelmi szempontból a két legjelentősebb az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) valamint az Európai Fogyasztói Konzultatív Csoport, melyekben az OFE képviselői jelen vannak. Előbbiekben az uniós fogyasztókat érintő jogalkotás tervezetéről mondunk véleményt a szabályozást megelőzően, vagy értékeljük az uniós jogszabályok megvalósulását olyan területeken, mint a pénzügyi hitelek, a lejárat előtt visszafizetett kölcsönök kérdései, a versenypolitika hatásai a fogyasztókra, a gyártók közvetlen felelőssége a termékek minőségére, a tömegközlekedés fejlesztésének, vagy a tudatos energiahasználat kérdései. A határon átnyúló kereskedelem mértékének növekedése révén hangsúlyos szerepe van az Európai Fogyasztói Központok hálózatának (ECC-Net). Az OFE-t évek óta működő tanácsadó irodahálózatában nyert tapasztalatok tették alkalmassá a már harmadik éve funkcionáló Európai Fogyasztói Központok magyar láncszemének működtetésére. Továbbra is szoros kapcsolatokat tartottunk fenn a környező országok fogyasztóvédelmi szervezeteivel. Számos közös kutatásban vettünk és veszünk részt velük, ) pénzügyi szolgáltatások, élelmiszer biztonság, elhízás elleni küzdelem, GMO elter-

13 6 jedése elleni fellépés, alternatív vitarendezés stb.), továbbá igyekszünk összehangolni a régió fogyasztóvédelmi politikáját ben megindult két jelentős EU-s projekt 1. a fogyasztói lapban megjelenő tesztek készítésének, publikálásának tudnivalóit tökéletesítjük, valamint marketing ismereteket sajátítottunk el az egyik projektben, 2. uniós fogyasztói ismeretekről informálhatjuk a hazai fogyasztókat sajtóreklámok útján, valamint megjelentettünk 11 tematikus kiadványt, amit tanácsadóhelyeinken, lakossági fórumokon és egyéb rendezvényeken, (valamint üzleti partnereink segítségével terjesztünk) végrehajtása, számos más uniós projektben (pénzügyi szolgáltatások, vállalatok társadalmi felelősségvállalás, stb.) is részt veszünk. Itt együttműködési lehetőségünk nyílik a sajtó, és az üzleti élet képviselőivel, növelve azok fogyasztói tudatszintjét. A világszervezet 2007-ben megtartott kongresszusán a fogyasztói szervezetek és az üzleti élet együttműködésének kérdései álltak a középpontban, míg az európai szervezet elsősorban az uniós fogyasztók védettségi szintjének növeléséért lobbizik aktív részvételünkkel. Nemzetközi munkánkhoz a több mint negyedszázada itthon végzett fogyasztóvédelmi, képviseleti és tájékoztatási munka, a rendszeresen továbbképzett szakembergárdánk adja meg a szükséges ismereti és tudáshátteret. Az előbbi fejezetben említett nemzetközi feladataink mellett igen fontosnak tekintjük a megye fogyasztói részére a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok minél szélesebb körben történő ismertetését. E célkitűzés tette indokolttá, hogy keressük meg írásban a megyében lévő 9 többcélú kistérségi társulás vezetőit. Úgy ítéljük meg, hogy az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk óta egyre fontosabb szerep jut a kistérségeknek a helyi feladatok megoldásában. Egyesületünk is alkalmazkodni kíván az Uniós elváráshoz. Ezzel párhuzamosan nyitni szeretnénk a kistérségek felé is, amivel kettős célt kívánunk elérni. Egy részt azt, hogy az esély egyenlőség keretében a legkisebb falu lakosait is bevonjuk a védelemben részesített fogyasztók körébe. Ugyanakkor bízunk abban, hogy a kistérség képviselőivel együttműködve a kölcsönös előnyök alapján közösen benyújtott pályázatok eredményeként juthassunk olyan forrásokhoz, melyez ezt a törekvést elősegítik. Tisztában vagyunk azzal, hogy a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény nem tartalmazza külön a fogyasztóvédelmi tevékenységet, azonban úgy gondoljuk, hogy a közigazgatási feladatok körébe tartozik és az m) esélyegyenlőségi program megvalósítása fogalomkörébe beletartozik. A megküldött levelünkre Mohács, Komló, Sellye, polgármesterei reagáltak. Ennek kapcsán a társuláshoz tartozó polgármesterekkel személyes találkozásra került sor, ahol bemutathattuk egyesületünket, tájékoztatást adtunk az írásban megküldött együttműködési megállapodásban foglaltakról, illetve annak a gyakorlatban történő alkalmazásának feltételeiről. Az együttműködésben többek között vállaltuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvény hatálya alá eső, a fogyasztók széles rétegét érintő ható-

14 7 sági ármegállapítás kérdéseiben véleményt nyilvánítunk és képviseljük a fogyasztók gazdasági és szolgáltatási érdekeit. A hatósági eljárást, vagy egyéb további beavatkozást igénylő panaszok esetén az ügyeket előkészítjük és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, illetve a Pécs Baranyai Békéltető Testület felé továbbítjuk. Olyan panaszok esetében, melyek tanácsadással is rendezhetők, minden esetben tájékoztatást adunk a nálunk jelentkező fogyasztók részére. Ugyancsak szerepel az együttműködési megállapodásban, hogy igény esetén kihelyezett Fórumot tartunk, melynek témája a fogyasztókat érintő aktuális kérdések és így lehetőség nyílik egyéni panaszok felvetésére is. Szívesen vennénk, ha helyi sajtó, televízión keresztül a fogyasztói jogokról nyilatkozat közzé tételére kerülhetne sor. Szívesen tettünk eleget olyan a megkeresésnek, amikor lakossági fórumon találkozhattunk a település fogyasztóival és tájékoztatást adhattunk olyan kérdésekről, mely a napi életvitel során problémaként leggyakrabban fordul elő. Ilyen például: a jótállás, szavatosság, üzleten kívüli vásárlás, utazással kapcsolatos jogszabályok ismertetése. Ezeken a találkozásokon a fogyasztók részéről sok hozzászólás is elhangzott, melyre azonnal válasszal szolgáltunk és ezzel is hozzájárulhattunk a tudatos fogyasztói magatartáshoz. Fontosnak ítélnénk az előbbiekben megfogalmazottak alapján, hogy több település is élne az általunk elkínált lehetőséggel. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület elnöksége kísérletképpen szervezetünket jelölte meg a Dél-Dunántúli Regionális fogyasztóvédelmi iroda létrehozására. A regionális szervezet alapvető célja a megyék közötti szoros kapcsolattartás, egymás munkájának segítése, szakmai tapasztalatok átadása. A fogyasztói tanácsadás során, a hozzánk forduló panaszosok ügyeinek intézéséhez, úgy tudunk segítséget nyújtani, hogy közvetlenül keressük meg az ügyben érintett gazdálkodó cégeket, vállalkozókat. Ez különösen igaz a pécsi telephelyű energia szolgáltatókra, valamint a helyi víz- távfűtés, temetői szolgáltatás, helyi közlekedés cégeire. A hozzánk fordulókat soha nem küldjük el úgy, hogy ügyében konkrét tanácsadásra, vagy jogorvoslatra se tennénk kísérletet. Ez utóbbi esetben gyakran a fogyasztó nevében és jelenlétében a panaszos levél megírásában nyújtunk segítséget, ezzel is elősegítve a jogos panasz gyors és hathatós intézését október 1-től a helyi Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal közösen működtetjük a fogyasztó kapcsolati irodát, a mi annyit jelent, hogy úgy a hatósághoz, mint a szervezetünkhöz forduló fogyasztókat az egyesület tagjai fogadják, megfelelő szakmai tanácsadással látják el, illetve a már említett konkrét segítségnyújtást biztosítjuk. Ez a feladat részben megtiszteltetés, mely abból adódhat, hogy a hatóság is elismeri tagjai szakmai hozzáértését. Ezt a feladatot jelen időpontig úgynevezett társadalmi munkában végezzük. A hatóság iroda helyiségében hétfő, szerda 8-15 óra között, míg az egyesület irodahelyiségében kedd, és csütörtök 8-15, szerda, 8-12 óra között várjuk a fogyasztókat. Az előbbiekben említett időponttól kezdődően nagyon megnövekedett az egyesület által kezelt ügyek száma, amit jelen esetben 8 fővel tudunk ellátni.

15 8 A fogyasztói megkeresések zömében még mindig telefon keresztül történik, de növekedés állapítható meg a személyes megkeresések tekintetében is. Az írásban megküldött panaszokra jellemző az interneten keresztüli megkeresések száma, mely egyre nagyobb tért hódit. A szakmai megoszlást illetően még mindig jellemző a kereskedelemre vonatkozó megkeresések nagy száma, de arányában növekedett a fogyasztói szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói megkeresés is. Ez utóbbi növekedést annak tulajdonítjuk, hogy a 2004 évben megjelent kormány rendeletben az egyes javító karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról foglaltakat fórumokon, televízión, rádión keresztül minden esetben tájékoztató jelleggel tudatosítjuk a fogyasztókkal. E jogszabályban került rögzítésre azon tevékenységek köre, mely a rendelet hatálya alá tartozik, és 6 havi jótállási kötelezettséget kell vállalni a javítás, karbantartást végző vállalkozóknak, erről jótállási jegy kiállítása is kötelező a jogszabályban rögzítettek tartalmi részével. Így a tájékoztatás alapján a szolgáltatást igénybevevők egyesületünket a jelentkező problémáikkal gyakrabban keresik meg. Csökkent a közüzemi szolgáltatókra vonatkozó bejelentés, de ezek között jelentkező problémák túlsúlya arra vonatkozik, hogy úgy a hírközlő, mint az energia szolgáltatók által működtetett pécsi ügyfélszolgálati irodán kívül a megye nagyobb városaiban sem üzemel. A fogyasztók kifogásolják, hogy probléma esetén a megadott telefonszámon szinte elérhetetlen a cég és ügyeik rendezése céljából Pécsre kell utazni. Továbbá megemlítik, hogy a közüzemek által kibocsátott számlák számukra érthetetlenek, nem egyértelműek, melyek sok esetben problémát okoznak. A megkeresések fajtái közül kiemelkedő szerepet játszik a jótállással és szavatossággal kapcsolatos jogszabály ismeretének hiánya. Feltételezzük, hogy a fogyasztói problémák hátterében az is szerepet játszhat, hogy a vállalkozók sincsenek tisztában a jogszabály által részükre előírt kötelezettségekkel. Több esetben tapasztaljuk, hogy komoly gondot jelent a fogyasztó számára, hogy a minőségi kifogás esetén a kereskedő a jogszabályban kötelezően előírt jegyzőkönyvet nem veszik fel és így utólag nem dokumentálható, hogy egy-egy terméket hány alkalommal kellett javításra visszavinni a forgalmazóhoz. Kiemelkedő mértékben növekedett azon panaszok száma, mely az üzleten kívüli értékesítéssel függ össze. Ez alatt azt kell érteni, hogy pl. utazással, étkezéssel egybekötött árú bemutatókon a fogyasztók úgy írnak alá szerződést, hogy azt figyelmesen nem olvassák el és több esetben a bemutatón elhangzottak nem egyeznek meg a szerződésben rögzítettekkel. Ugyancsak panasz tárgyát képezi, hogy a megrendelt és a megkapott termék nem azonos a bemutatottal. Annak minősége eltérő, tehát nem azt kapott, mint amit megrendelt. A fogyasztóknak nincs információjuk arról, hogy a jelenleg hatályos Kormány rendelet szerint a fogyasztó 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől a fogyasztó az elállási jogát a szerződéskötés, vagy ha ez későbbi az áru kézhezvételnapjától gyakorolhatja. Ha a fent említett időn belül jelentkezik a fogyasztó, akkor a szerződés lemondásához megfelelő segítségnyújtással szolgálunk. Több esetben arra is hivatkoznak, a vásárlók, hogy telefonon keresztül 8 napon belül lemondták a szerződés hatályát, azonban nem történt semmi olyan intézkedés, mely semmisnek tekintette volna az aláírt dokumentációt. Ez esetben felhívjuk a fogyasztó figyelmét, hogy ajánlott térti-vevényes levélben kell a szerződés megszűnését jelezni, mely-

16 9 nek másolata birtokában maradjon. Ugyan ez vonatkozik a távközlők által telefonon meghirdetett akciókra is. A fogyasztóvédelemről szóló törvény kötelezővé teszi az önkormányzatok számára, hogy a hatósági ár megállapítása előtt kérjék ki civil szervezet véleményét. Tekintettel arra, hogy egyesületünknek együttműködési megállapítása van a megyei önkormányzattal, a városok önkormányzatainak többségével és több kistérségi társulással, ezek keretében vállaljuk fenti feladat ellátását is. Ugyanakkor a közigazgatási hivatal ellenőrzései következtében egyre több községi ill. körjegyző keresi meg irodánkat, rendelettervezet véleményezését kérve. Ezt a feladatot már évek óta végezzük. A fent leírtak miatt egyre nő a megkeresések száma. Az elmúlt évben 146 db véleményt adtunk, 81 települést érintően. A vélemények többségét írásban adjuk ki, de az is gyakran előfordul, hogy véleményünket szóban fejtjük ki a bizottságok, ritkábban a képviselő testületek előtt. Ami a vélemények témaköreit illeti, leggyakrabban vízdíjak ill. temetői díjak ügyében kell nyilatkoznunk, hiszen ezek a szolgáltatások a községek többségében léteznek. Ugyancsak gyakori a szilárd és folyékony hulladék szállításával kapcsolatos rendeletek véleményezése is. Csatorna-szolgáltatás még viszonylag kevés helyen található, bár ezek száma is növekszik. A városokra jellemző a távhőszolgáltatás és a helyi tömegközlekedés megléte. A vélemények szakszerűségének biztosítását segíti elő, hogy egyesületünk az elmúlt években több témában (víz- és csatornadíjak, helyei közlekedési tarifák, távhőszolgáltatás díjai) országos adatbázissal rendelkezik. Az előző évekhez hasonlóan törekszünk arra, hogy a megye székhelyen lévő közüzemi szolgáltatókkal a kapcsolat továbbra is megmaradjon. Az energia szolgáltatókra (gáz, áram) vonatkozó fogyasztói panaszok az egész megyét magába foglalja, így nem csak a pécsi, hanem bármely településen élőknek közvetlen segítségnyújtással tudjuk jogos panaszaik orvoslását elősegíteni. Szeretnénk a megye több városában lévő szolgáltatókkal is közvetlen kapcsolatot kialakítani, hogy ezt a segítségnyújtást más településen élő fogyasztókra is ki tudjuk terjeszteni. Jelenleg csak a hatósági ár megállapítás előtti vélemény kérésekkel találkozunk az adott szolgáltatókkal, ami viszont nem hatalmaz fel egy konkrét ügy megbeszélésére, illetve intézésére. Tapasztalatunk szerint a fogyasztók által jelzett jogos panaszok, egyben felhívják a szolgáltatók figyelmét a munkájuk jobbítására, tehát ez a kapcsolat kölcsönös segítségnyújtást is szolgál. Az egyesület egyik legfontosabb célja a tudatos vásárlói magatartáshoz való hozzájárulás. Azok a fogyasztók, akik tisztában vannak jogaikkal kevésbé kiszolgáltatottak a szolgáltatókkal, vállalkozókkal szemben. Ennek egyik eszköze a lakossági fórumokon általunk megtartott tájékoztató előadás. Ez esetben a megjelenteknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy az őket ért sérelem orvoslására azonnal tanácscsal szolgáljunk, vagy a vélt sérelem jogszabályi hátterét ismertessük. Az elmúlt évben több nyugdíjas klub élt az általunk felajánlott előadás lehetőségével, de szívesen tettünk eleget a megye székhelyen kívüli települések meghívásának is. A 2008 évben várunk minél több településről megkeresést, mert ezen keresztül tájékoztatást tudunk adni a helyi lakosoknak arról, hogy az önkormányzat is fontosnak tartja a fogyasztó védelmet, a választó polgárok jogainak érvényesítésének elősegítése érdekében. Megítélésünk szerint a fogyasztóvédelem közhangulatot befolyásoló tényező, mert ha az emberek tisztában vannak azzal, hogy a témá-

17 10 ban jelentkező gondjaikkal hova fordulhatnak, akkor az már megnyugtató számukra. Szeretnénk javasolni, hogy az önkormányzat frekventált helyre helyezzen ki egy felhívó táblát, hogy fogyasztó védelmi kérdésekben egyesületünkhöz lehet fordulni, segítségnyújtás céljából. A táblán szerepeljen elérhetőségünk, telefonszámunk és címünk (Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete Pécs, Apáca u. 15. Tel. 72/ címünk: A telefon üzenetrögzítővel működik, a fogyasztó által megadott telefonszámon visszahívjuk, tehát a kapcsolat nem csak a heti 3 nap (kedd 8-15 óra, szerda 8-12 óra, csütörtök 8-15 óra) lehetséges, hanem a hét minden napján. Megítélésünk szerint a tájékoztatás egyik fontos eszköze a médiákban való szereplés. A beszámolási időszakban igen gyakran adtunk interjút a fogyasztókat leginkább érintett kérdésekben. Itt elsősorban a Pécs TV-ben való szereplést kell kiemelni, ahol többek között a jótállásról, szavatosságról, az üzleten kívüli fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeiről az egyes javító karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló jogszabályokban rögzítettekre helyeztük a fő hangsúlyt, mivel a nálunk jelentkező panaszok sokasága tette indokolttá. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület által több témában kiadott tájékoztató füzetet átadjuk a nálunk megjelent fogyasztóknak, melyek témái többek között fogyasztói viták rendezése, határon innen és túl, jó tudni a hitelkártyáról, hulladékszállításról, miből van a ruhánk? hitel és adósság kezelés, stb. E tájékoztatók a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismeretek bővítését célozza meg. Még mindig nem vagyunk elégedettek, de már elindult az iskolai oktatásban való részvétel. Aktuálisnak és fontosnak tartjuk, hogy már az általános iskolák osztályos tanulók is legyenek tisztába a fogyasztói jogokkal, kötelezettségekkel. Két pécsi általános iskolai felső tagozatában osztályfőnöki órán tartottunk tájékoztató előadást és meglepetten vettük észre, hogy a diákok nagy érdeklődést tanúsítottak és nemcsak a saját vásárlásaik kapcsán tapasztaltakról adtak hírt, hanem tettek fel olyan kérdéseket ami otthon szülői körben is gondot jelentett. A két iskola tanulói közül négy diákkal vettünk részt Budapesten országos vetélkedőn és csapatunk 1. pont híján majdnem dobogós helyezést ért el. A diákok a rendelkezésre bocsátott anyagból jól felkészülve, örömmel vettek részt a vetélkedőn és úgy összegezték, hogy nagyon hasznos információhoz jutottak, melyet a családtagjaik felé is továbbítanak. Külön fejezetet szentelünk a Békéltető Testület ismertetésére. Elöljáróban arról számolunk be, hogy Baranya megyében a testület munkájában 22 fő vesz részt és a 11 fogyasztói oldalból 10 főt delegál egyesületünk és a testület elnöke is az egyesület tagja. A békéltető testület alternatív eszköz, amelynek működését az évi CLV. Fogyasztóvédelmi Törvény szabályozza. A békéltető eljárás célja a fogyasztó, valamint a kereskedő vagy szolgáltató közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésnek megkísérlése. Amennyiben ez nem sikerül, feladata az ügy eldöntése a fogyasztói jogok gyors, hatékony érvényesítésének biztosítása érdekében. A fogyasztói jogviták körében három csoport esetében lehet alternatív, vagyis bíróságon kívüli vitarendezési eszköz a békéltető testületi eljárás. Az első csoportba

18 11 tartoznak azok a jogsérelmek, amelyek a kereskedő, szolgáltató által nyújtott árú, szolgáltatás minőségével, biztonságával kapcsolatban merültek fel. Ezek tipikusan szavatossági, jótállási viták. A második csoportba tartoznak az úgynevezett termékfelelősségi szabályokkal kapcsolatos jogviták. A termékfelelősség speciális felelősségi forma, amelynek különlegessége, hogy a termék gyártója vagy forgalmazója objektív felelősséggel tartozik, ha a hibás termék kárt okoz. A gyártó köteles a hibás termék által okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha a törvényben meghatározott mentesítő okok valamelyikét bizonyítani tudja. Csak azt a kárt kell a szolgáltatónak megtérítenie, amelyet a hibás termék más termékben, esetleg ember egészségében, testi épségében, életében okozott. A harmadik csoportba tartoznak a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogviták. Utóbbi a legtágabb kör, ahova szinte minden fogyasztói jogvita besorolható, és a békéltető testület elé vihető. Békéltető testület minden megyében és a fővárosban is van. Az eljárást kezdeményező fogyasztónak, a lakóhelye, illetve a tartózkodási helye alapján illetékes békéltető testülethez kell fordulnia. Ha ez külföldön van, az illetékességet a panasszal érintett kereskedő, szolgáltató, vagy az annak képviseletére hivatott szerv székhelye állapítja meg. A békéltető testület általában háromtagú eljáró tanácsból áll, egyik tagját az eljárást megindító fogyasztó, illetve a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet, egy másik tagját pedig az eljárással érintett kereskedő vagy szolgáltató jelöli ki a testületi tagok, az évi CLV. Fogyasztóvédelmi törvény 21.. (2) bekezdésében meghatározott listájáról, majd az így kijelölt két tag jelöli ki az eljáró tanács elnökét. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett kereskedővel, szolgáltatóval közvetlenül kísérelje meg panasza rendezését. Ha kereskedő, vagy szolgáltató a fogyasztó panaszával nem ért egyet, köteles erről haladéktalanul, rövid indoklással ellátott írásbeli nyilatkozatot adni. A kérelmet a fogyasztó, vagy a több fogyasztót érintő vitás ügyben az érintettek felhatalmazása alapján a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet terjesztheti elő. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez írásban kell benyújtani. Az eljárás ingyenes. A kérelemnek tartalmaznia kell: 1. A fogyasztó nevét, lakóhelyét, vagy tartózkodási helyét. 2. A panasszal érintett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét. 3. Amennyiben a fogyasztó a kérelmet nem a lakóhelye szerint illetékes testülethez nyújtja be, hanem a szerződés teljesítésének helye szerinti testületnél, a fogyasztónak a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát. 4. A panasz rövid leírását. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát) amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik (számla, szerződés, vásárlók könyvébe tett bejegyzés). 5. A gazdálkodó szervezet írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, illetőleg közüzemi, valamint pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytató szervezet esetében az ügyfélszolgálati iroda elutasító nyilatkozatát. 6. A fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a panasz rendezését az érintett kereskedővel, szolgáltatóval megkísérelte. 7. A panasz rendezése érdekében a kereskedőtől, szolgáltatótól elvártakat (ilyen például a termék kicserélése, árengedmény, kártérítés). A jogvita rendezésének ideje az eljárást a hiánytalan kérelem beérkezését követő 60 napon belül kell befejezni, de indokolt esetben a testület elnöke 30 nappal meghosszabbíthatja. A testület elnöke az eljárás megindulásától számított 30 napon

19 12 belül meghallgatási időpontot tűz ki. Célszerű a fogyasztónak, illetve a kereskedőnek, szolgáltatónak az egyeztetésen megjelenni, mert így meg lehet kísérelni az egyezséget. A felek távolmaradása nem akadálya az eljárásnak, ilyenkor az eljáró tanács a rendelkezésre álló adatok alapján határoz. Az eljárás során létrejött egyezséget a tanács határozattal hagyja jóvá. A tanács kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a panasszal érintett kereskedő, szolgáltató a tanács döntését magára nézve kötelezőnek ismeri el, de nincs egyezség a felek között. A tanács határozata ajánlás, ha a kereskedő, szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a tanács döntését kötelezésként nem fogadja el, és a felek között egyezség sem jött létre. A döntés lehet a fogyasztónak igazat adó, vagy elutasító határozat is. A tanács kötelező határozatát, illetve a határozattal jóváhagyott egyezség végrehajtását a fogyasztó a bíróságtól kérheti. Ajánlás jellegű határozat esetében, ha a kereskedő, szolgáltató nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a bírósági végrehajtás helyett a szankció a határozat nyilvánosságra hozatala. A tanács határozata ellen nem lehet fellebbezni, viszont bármelyik fél a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a határozat érvénytelenítését kérheti a bíróságtól, ha a tanács összetétele vagy eljárása nem felelt meg a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezéseinek, vagy a békéltető testületnek nem volt hatásköre az eljárásra. A fogyasztó igényét polgári peres úton is érvényesítheti. A hozzánk forduló fogyasztókat a fent leírtakról tájékoztatjuk, segítséget nyújtunk a beadvány megfogalmazásához, legépeléséhez. Ezzel kívánunk hozzájárulni az ügy szakszerű megfogalmazásához, és intézésének lehetőségéhez. Összegezve a évi munkánkról elmondhatjuk, hogy a kitűzött célunkat elértük, úgy a hazai mint a nemzetközi, fogyasztóvédelmi feladatok megvalósításában. A jövőbeni munkánkban továbbra is szeretnénk megfelelni a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos elvárásnak, és segítséget nyújtani az önkormányzat munkájához. E cél elérése érdekében kérjük az önkormányzat további támogatását. Pécs, március 6. Horváth Lászlóné megyei elnök

20 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám:145-11/2008 Kiegészítő előterjesztés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8/2008. (II. 21.) Kgy. határozatában döntött az önkormányzat évi költségvetésével összefüggő intézkedésekről. A határozat 4. a) pontjában felkérte a Területi Kisebbségi Önkormányzatokat, hogy az önkormányzat által a központi támogatáson felül 2007-ben nyújtott önkormányzati támogatások felhasználásáról március 31-ig számoljanak el, amely határidőre megtörtént számszaki és szöveges értékelés formájában. A közgyűlés a határozat 4. b) pontjában felkért, hogy az elszámolást a zárszámadás keretében terjesszem a testület elé. Az elszámolás beépült a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének teljesítéséről és a évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet-tervezetébe. A közgyűlés a határozat 5. a) pontjában döntött arról, hogy a Siklós 1103/3 hrsz-ú épület, a 1103/6 hrsz-ú művésztelep, valamint a 1090 hrsz-ú gazdasági épület és udvar megnevezésű ingatlanokat március 1-jétől a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala használatába adja. Az ingatlanok jegyzőkönyvi átadás-átvétele megtörtént. A közgyűlés a határozat 5. b) pontjában felkért, hogy a fent megjelölt ingatlanok használatára kössek bérleti szerződést a Baranyai Alkotótelepek Kht-vel. A bérleti szerződés megkötése - mivel az a Kht és tagja között jön létre - taggyűlési jóváhagyást kívánt, melynek megtörténte után a szerződést megkötöttük. A testület a határozat 5. c) pontjában felkérte a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetőjét, hogy ugyanezen ingatlanok üzemeltetésére megállapodást kössön a Baranyai Alkotótelepek Kht.-vel. A megállapodást a felek megkötötték. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 33/2008. (III. 6.) Kgy. határozatában döntött a évi építészeti pályázatok meghirdetéséről. A határozat 3. pontja értelmében hogy minél szélesebb körben megismerhetők legyenek - a pályázatokat a Diskurzus című folyóiratban és a megyei önkormányzat honlapján közzétettük. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 34/2008. (III. 6.) Kgy. határozatában döntött a Virágos Baranyáért évi megyei környezet-egészségügyi, környezetszépítő verseny meghirdetéséről. A határozat 1. pontja értelmében hogy minél

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2006. december 21. 19. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 20/2006. (XII. 21.) Kgy. a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: Az 57/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 168/2004. (XII. 16.) Kgy. Bizottsági tagok választása 3 169/2004. (XII. 16.) Kgy. Külső bizottsági tag választása 3

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 979-2/2007. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat./2007.(.) Kgy. rendelete, a Baranya

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: A 67/2015. (XII. 10.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának 010. május 13. 7. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 53/010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának átadás-átvétele 54/010. (V. 13.) Kgy. Szigetvár

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. március 29-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék 2008. február 25. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2008. (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 14/2008.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

19/2013. (III. 28.) Kgy. határozat. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése

19/2013. (III. 28.) Kgy. határozat. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése 16/2013. (III. 28.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző A polgármesteri beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabályzata az Pécs Európa Kulturális Fővárosa támogatások rendjéről. I. A szabályzat célja

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabályzata az Pécs Európa Kulturális Fővárosa támogatások rendjéről. I. A szabályzat célja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabályzata az Pécs2010 - Európa Kulturális Fővárosa támogatások rendjéről I. A szabályzat célja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban önkormányzat)

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30) Kgy. rendelet módosításáról 1.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2004. november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 419-2/2009. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: A települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről. Szentes Város Alpolgármestere 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-12027/2008. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A helyi önkormányzatok

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések Szám:07-7/588-6/2016. Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések Szervezet neve: Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanács (a továbbiakban: Idősügyi

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat FŐJEGYZŐJE Szám: 658-12/2005 Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 117-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról,

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi Munkaterve

15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi Munkaterve 15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi Munkaterve 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja

Részletesebben

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van Pénzügyeink terén nem ismerhetünk kompromisszumokat. Bármilyen pénzügyi szolgáltatóval, piaci szereplővel állunk

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása Iktatószám:

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással.

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással. Határozat sorszáma 1/2003. (03.03..) 2/2003. 3/2003. 4/2003. 5/2003. Határozat szövege 1/2003. számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag Nagykanizsa és a Környező Települések Településfejlesztési Társulása

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2006. június 19. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2006. (VI. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 2

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság Pk.T.60./2005/4. számú végzésével

A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság Pk.T.60./2005/4. számú végzésével Kisalföld Fogyasztóvédelmi Egyesület Győr Arany János u 28-32 Adószám: 18984035-1-8 A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság Pk.T.60./2005/4. számú végzésével 2006.jan.16.-án vette nyilvántartásba, mint közhasznú

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Szám: /2013. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Szám: /2013. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Jegyzői Iroda Szám: 28.405-2/2013. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 1 db határozat-tervezet

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben