ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA"

Átírás

1 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES JELENTÉS A 2010/2011. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 64/2011. (XI.09.) sz. határozatával) EGER, 2011

2 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási Bizottság Tagjai: Dr. Csutorás Csaba, elnök Dr. Koncsos Ferenc Dr. Tóth Antal Minczér Tímea Dr. Horváth Ágnes Lengyelné Dr. Molnár Tünde Titkár: Király Istvánné 2

3 TARTALOM I. Minőségfejlesztési tevékenységek és eredmények 4 Az Eszterházy Károly Főiskolán a 2010/2011-es tanévben végzett minőségfejlesztési tevékenységek rövid összefoglalása... 4 II. Kurzusértékelések tesztlapjai, Szakjelentések és Kari jelentések készítésének formanyomtatványai 10 III. Karok értékelése 18 Bölcsészettudományi Kar 18 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 39 Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar.. 50 Természettudományi Kar. 65 3

4 I. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK BESZÁMOLÓ AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLÁN A 2010/2011 TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI MUNKÁRÓL Az elmúlt évben az Intézményi Minőségbiztosítási Bizottság átdolgozta az éves minőségtervezés és minőségértékelés rendszerét. Alapvető változás volt az addigi gyakorlathoz képest, hogy a jelentéskészítésben nem naptári éveket követünk, hanem a főiskolai tanévekhez igazodunk. Az elmúlt éves értékelések tapasztalatai alapján ez évben tovább fejlesztettük értékelési rendszerünket, átdolgoztuk az éves szakjelentés és kari jelentés készítések dokumentumait. Lényegi változtatásként épültek be a dokumentumokba a folyamatos rendszerfejlesztés elemeként a tervkészítés pontjai, ahol a szakfelelősök, illetve folyamatgazdák közvetlenül avatkozhatnak be a folyamatok fejlesztésébe. A továbbiakban is a Főiskolai Minőségbiztosítási Szabályzatban rögzített elvárásokhoz kívánunk igazodni, illetve azoknak megfelelni. A főiskolai Minőségbiztosítási Bizottság éves tevékenysége Az Intézményi Minőségbiztosítási Bizottság rendszeres időközönként ülésezett (kb. 2-3 havonta, dokumentált időpontokban), az időszakos feladatok határozzák meg az ülések számát. Minden bizottsági ülésről pontos jegyzőkönyv készül, ami az ülések dokumentáltságát biztosítja. A Bizottság éves elvégzett feladatai: A hallgatói kurzusértékelések koordinációja (2010/2011. I-II. félévében). Minőségfejlesztési tevékenységek koordinációja. Az intézmény minőségpolitikájának és minőségcéljainak folyamatos követése, kidolgozása. Formanyomtatványok átdolgozása a szakjelentések készítésének kivitelezéséhez. Formanyomtatványok átdolgozása a kari éves jelentések készítésének kivitelezéséhez. A folyamatok fejlesztése a 2010/2011 tanévben A minőségirányítási rendszer szabályozási fejezetének folyamatos fejlesztése, frissítése a 2010/11-es tanévben is megtörtént. A Szenátus 18 alkalommal tűzte napirendjére valamelyik intézményi szabályzatunk módosítását. A módosítások összesen 10 szabályzatot érintettek, az időközben fölmerült új tevékenységek szabályozására a rektor a tanévben 5 rektori utasítást adott ki. A tanév végére pályázati forrásból elkészült a minőségirányítási rendszer felhasználóbarát működtetésére kidolgozott szoftver. Ennek eredményeképpen minden munkatársunk gyorsan, könnyen elérheti a szabályzatokat, a szabályzatokhoz kapacsolódó űrlapokat, amelyek elektronikusan ki is tölthetők. A következő tanév végére fölülvizsgáljuk a rendszerben minőségirányítási eljárásokkal szabályozott folyamatokat a folyamatgazdák közreműködésével. Megtesszük a szükséges frissítéseket. A 2011/12-es tanévben a minőségfejlesztésben részt vevő munkatársaink részére két alkalommal (2x6 óra) továbbképzést tervezünk, amit az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai tartanak. 4

5 A folyamatgazdák a rendszer működtetéséért felelős munkatársak, akik figyelemmel kísérik az eljárásokra vonatkozóan a külső és belső szabályozások betartását, érdemi, tartalmi érvényesülését, értékelik azok alakulását, javaslatokat dolgoznak ki a szükséges módosításokra, fejlesztésekre, frissítésekre. Javaslataikat a Minőségbiztosítási Irodába juttatják el. A rendszer első kiadásának próbaműködtetéséhez folyamatgazdákat neveztünk ki, akik a próbaműködtetés után is nyomon követik az eljárások és a gyakorlat viszonyát. Az újonnan kidolgozott eljárásokhoz 2008-ban rendeltük ki a folyamatgazdákat, akiket képzéssel felkészítettünk a feladatok ellátására. Az elmúlt évben közel száz munkatársunk kapcsolódott be a minőségirányítás rendszer működtetésével összefüggő feladatokba. Ez azért örvendetes, mert a minőségi munka legfontosabb feltétele a feladatokkal való azonosulás, amihez nélkülözhetetlen az elkötelezettség és a tájékozottság. A folyamatgazdák körének bővítése azért fontos feladat, mert a fejlesztése távlati célja, hogy minden munkatársunk legyen a saját folyamatának (folyamatainak) gazdája, kövesse nyomon a folyamat működését, hiba esetén azonnal jelezze azt, és tegyen javaslatot a folyamat módosítására, a hiba elhárítására. Bizakodók vagyunk abban a tekintetben, hogy az átlátható és mindenki számára elérhető szabályozás ismerete és alkalmazása megkönnyíti a feladatok minél kevesebb hibával történő ellátását, ami végeredményben az intézményünk nagyobb elismertségét fogja eredményezni külső és belső partnereinknél egyaránt. A folyamatos fejlesztés célja, hogy a tevékenységekből kiküszöböljük a hibákat. Távlati célként a nulla hiba elérését tűzzük ki még akkor is, ha tudjuk, hogy tökéletesen működő rendszer gyakorlatilag nem valósítható meg. A minőségirányítási rendszer fejlesztése A minőségfejlesztési programban meghatároztuk, hogy figyeljük az oktatási folyamatot, gyűjtjük, és napra készen tartjuk a főiskola működését szabályozó törvényi rendelkezéseket és más jogszabályokat, és elérhetővé tesszük a főiskolai belső hálózaton ben a jogszabályok megjelenéséről szóló tájékoztatás céljából már létrehoztuk a Jogszabályfigyelő című szükség szerint megjelenő értesítőt, melyben nemcsak a megjelent jogszabályra hívjuk fel a figyelmet, hanem arra is, hogy milyen új rendelkezéseket tartalmaznak a jogszabályok. A jogszabályok elektronikus formában megtalálhatók a CD jogtárban, de a főiskola minőségirányítási rendszerének honlapján is megjelenítjük az új jogszabályokat. Az egész évben megjelent új jogszabályokat a következő év elején bevezetjük a kézikönyv megfelelő fejezetéhez. A folyamatosan megjelenő jogszabályok jegyzékét és a jogszabályok szövegét is elérhetővé tettük minden dolgozó számára elektronikus formában a minőségirányítási rendszerben. A Minőségirányítási Kézikönyv elektronikus változata elérhető minden dolgozó számára felhasználónév és jelszó megadásával. Kezelését eddig nehézkessé tette, hogy az egyes részekhez az anyag görgetésével lehetett eljutni. A klikkeléssel történő elérést az elmúlt évben pályázati forrásból sikerült megvalósítanunk, mely lehetővé teszi a kézikönyvben való könnyebb és gyorsabb eligazodást. Ellenőrzési, mérési, értékelési folyamatok eredményeinek bemutatása Hazánk Európa Unióba lépését követően a minőségügy szerepe jelentősen nőtt, az új értelemben vett minőségkultúra kialakítása, elterjesztése számos akadályba ütközött, jelentős 5

6 ellenállást leküzdve valósul meg. Nem volt nincs ez másképp a felsőoktatásban sem: miközben az európai környezetben természetes elvárás lett a felsőoktatási intézmények minőségügyének egységes rendezése, Magyarországon mintha nem történt volna számottevő előrelépés. Ennek legnyilvánvalóbb okai a feladat nehézsége és kényes volta. A korábbi években rendszeresen vizsgáltuk az államvizsga bizottságok eredményességét, valamint a főiskolai alapszakok működését, a következő 3 kérdéskör vonatkozásában: 1. Teljesülnek-e a képesítési követelmények és a MAB akkreditációs követelményei; az intézményi minőségellenőrzés tárt-e fel, és ha igen, mely képzéseknél és milyen hiányosságokat? 2. Milyen változások következtek be a működésben, az eredményességben a korábbi tanévhez képest? 3. Melyek a negatív hatások belső működésből, külső hatásokból fakadó okai, az elhárításukra tervezett intézkedések? A korábbi tapasztalatok alapján ezen vizsgálatokat sikerült az elmúlt tanévben megújítanunk, illetve újra elindítanunk. A kutatási eredmények hasznosulása, illetve beépítése a tananyagokba A felsőoktatás működésének mozgatórugója az oktatók aktív részvétele a tudományos kutatásokban. Az utóbbi években a kutatások támogatása átalakulóban van, így az alapkutatások mellett mindenképpen alkalmazott kutatásokban való részvétel is kívánatos. Ezt jó iránynak tartjuk, mert így a kutatási eredmények jobb hasznosulása felé változik a rendszer, azaz a kutatási eredmények az iparban, mezőgazdaságban közvetlenül hasznosulhatnak. A pályázati szisztéma átalakulásával a kutatásban résztvevő oktatók rá vannak kényszerülve az ipari, mezőgazdasági kutatási partnerekkel való közvetlen együttműködésre, ami az eredmények hasznosulásának további záloga. Az oktatók kutatómunkája természetesen alapvetően meghatározza oktatói teljesítményüket is, megfigyelhető, hogy a kutatásokban aktívan résztvevő oktatóink jobb teljesítménnyel tűnnek ki az oktatómunkájukban is. A kutatómunkákban való sikeres részvételük nagyobb szakmai biztonságot kölcsönöz nekik, így folyamatosan jobban tudnak összpontosítani aktuális oktatási feladataikra. A tudományos kutatásokban való részvételükkel nagyobb rálátásuk lesz a nemzetközi kutatási-oktatási trendekre, így biztosítva hazai oktatómunkájuk igen magas színvonalát. A tananyagokban is megjelennek a legújabb kutatási eredmények akár közvetlenül is, vagy közvetve a tudásátadás legfelső szintjein. Tudományos diákkörökben való részvételükkel a hallgatók is aktívan bekapcsolódhatnak a tudományos kutatómunkába ezzel mélyítve el elméleti és gyakorlati tudásukat. Folyamatos fejlesztés és fenntarthatóság A folyamatos fejlesztés a minőségirányítási rendszer működtetésének alappillére, ez a minőségirányítási rendszer működésének záloga. A minőségirányítási rendszer fenntarthatósága elképzelhetetlen folyamatos fejlesztés, folyamatos fejlődés, a változó vevői igényekhez való hozzáigazítás nélkül. 6

7 A főiskolánkon az éves rendszerességgel készülő szakjelentések és kari jelentések, valamint intézményi jelentések részét képezi az irányítás megfelelő szintjein a fejlesztési javaslatok megfogalmazása, melyre a felső vezetőség hatékony akciótervek kidolgozásával válaszolhat a fejlesztések megvalósításához. Ezen folyamatok egymásra hatása nélkül nem működtethető hatékonyan a minőségirányítási rendszer. A 2007-ben zárult Hefop pilot programban való részvételünk hatása a jelenlegi minőségirányítási rendszerünkre A os esztendő a HEFOP projektben való részvételünkkel új utat nyitott meg a minőségirányítási rendszerünk fejlesztésében. Elkezdtük a minőségirányítási kézikönyvünk átdolgozását a FOI modellben szereplő folyamatok adaptációjával. A folyamatok szerteágazósága miatt a lépcsőzetes elven történő bevezetés mellett döntöttünk, nem kívántunk a dolgozóinkra nagyszámú új folyamatot ráerőltetni, a működéskorszerűsítés maximális szem előtt tartásával. A korábbi 4 minőségi kör helyett a folyamataink rendszerezését a modell 3 fő folyamata köré csoportosítottuk. Ennek megfelelően megalakult az új, három minőségi kör: Intézményi stratégiai és irányítási folyamatok, Alapfolyamatok, Támogató folyamatok. Új folyamatok adaptációjával fejlesztettük a főiskolai működésünk teljesebb leírását. Első körben a FOI modell Stratégiaalkotás és működésfejlesztés, valamint Hallgatói kapcsolatok gondozása köré csoportosított folyamatait adaptáltuk. A teljeskörű folyamatleírásokat folyamatirányítási rendszer keretein belül működtetjük, távlati célunk teljes körű PQM (Process Quality Management) megvalósítása. A projektben kidolgozott fejlesztéseink egyik részét képezik a folyamat-fejlesztések, másik igen fontos fejlesztési területünk a mérési módszerek fejlesztése a folyamatok jobb kontrolljának megvalósítása érdekében. A HEFOP projekt UNI alprogramja keretében kidolgozott teszt alapú értékelési módszerek kitűnő alapot szolgáltatnak a főiskola oktatási és kutatási folyamatainak (alapfolyamatok) kézben tartására. Ezen mérési módszerek alkalmasnak bizonyultak az intézményi önértékelés kidolgozására, így az intézményi MAB akkreditációkhoz is alkalmazni tudjuk. Az új folyamataink adaptációja során megerősödött az az elképzelésünk, hogy a folyamatok szerteágazósága miatt is az adaptációt több lépésben célszerű megvalósítani. A folyamatok kontrollálására folyamatgazdák felelősségi körének pontos tisztázását valósítottuk meg, a folyamatműködtetés számottevően hatékonyabbá vált a folyamatgazdák munkájának nyomonkövetésével. A folyamatgazdák segítségével az adaptált és korábban bevezetett folyamataink esetében is sikerült eredményes folyamat-irányítást (PQM) bevezetnünk. A főiskola minőségirányítási rendszerében további fejlesztési irányokat határoztunk meg. Legfontosabb alapelvként mindennemű fejlesztés megvalósításakor minél teljesebb mértékű folyamat-irányítást kell megvalósítani, ez a hatékony működés alappillére. Az intézményi működés teljeskörű leírása további folyamatok adaptációjával lehetséges. Új mérési módszereket vezettünk be a HEFOP projekt futamideje során, ezen módszerek további fejlesztése, tökéletesítése is szükséges lehet. A HEFOP projekt sikeres zárása után alaposan elemeztük a projekt keretében kidolgozott önértékelési eljárásokat, megvizsgáltuk az önértékelési eljárás alkalmazhatóságát 7

8 a Főiskola szervezeti egységei értékelésében. Először a Természettudományi Főiskolai Karon történt meg az önértékelési eljárás próba jellegű lebonyolítása 2007 elején, majd az ott szerzett tapasztalatok alapján a többi kar esetében is megtörtént az első önértékelési eljárás megvalósítása 2007 végére. Az eredmények kiértékelése 2008-ban megtörtént. A munka tulajdonképpen 3 fő részből tevődik össze, egyrészt az önértékelési eljárás a vezetés oktatói elégedettségmérésével kezdődik, amely kiegészül a hallgatói elégedettségmérési tesztekkel, valamint a végzett diplomások esetében történő nyomonkövetéssel. Az eljárás második fázisában következik a szöveges önértékelés elkészítése, amelyben részletes szöveges anyagot kell elkészíteni pontosan vezetett kérdések alapján az adott szervezeti egység (pl. karok) működéséről, a minőségirányítási rendszer alkalmazásáról. Az eljárás harmadik fázisában történik a szöveges önértékelések és tesztalapú értékelések RADAR eljárással történő kiértékelése, amely %-os formában értékeli a szervezeti egység működését a működés teljes vertikumán, sok oldalról. Az önértékelési eljárás zárásaként történik meg a folyamatos fejlesztés biztosítására tett javaslatok megfogalmazása és közzététele minőségfejlesztési akciótervek formájában. Az önértékelési eljárás a Minőségirányítási Rendszerünk legfőbb kiértékelési eljárása lesz a jövőben, illetve ezt kívánjuk elérni. Ehhez megfelelő rendszerességgel kell elvégezni a jövőben a szervezeti önértékelési eljárásokat, az így kapott eredmények lesznek aztán összehasonlíthatóak, így lehet mind a Minőségirányítási Rendszer, mind a működés folyamatos fejlesztésére javaslatot tenni. A következő önértékelés lebonyolítására terveink szerint 2012 tavaszán kerülhet sor az intézményben. A Hefop projekt keretében kidolgozott folyamatok, folyamatmodellek alkalmazhatósága kétségtelen a Minőségirányítási Rendszerünk fejlesztésére. Ennek eredményeként 2009-ben felülvizsgáltuk és átdolgoztuk a Főiskola Minőségbiztosítási Kézikönyvét a 2007-ben zárult HEFOP A felsőoktatás minőségkultúra váltásának pilot modellje című projekt eredményeinek felhasználásával. A kézikönyv átdolgozása rendszeres időközönként elkerülhetetlen, mivel a jogszabályok, szabályzatok változását a Minőségirányítási Kézikönyvben is követnünk kell. A folyamatokat, folyamatleírásokat a HEFOP tapasztalatok alapján újragondoltuk és átalakítottuk új csoportosítási elvek szerint, az új minőségi köröknek megfelelően. Új folyamatok bevezetésével bővítettük a meglévő folyamatainkat, a korábbi 24 helyett az új kézikönyvben 47-re emelkedett az irányítás alá vont folyamataink száma. Véleményünk szerint a hatékony Minőségirányítási Rendszer működéséhez átláthatóbb, a projektben alkalmazottnál sokkal egyszerűbb folyamatokra, folyamatmodellekre van szükség. Ennek megvalósításához újabb pályázati forrásra van szükségünk, így a Főiskola Minőségirányítási Rendszeréhez lehet a jövőben igazítani a HEFOP projekt eredményeit, ami feltétlenül kívánatos lenne. Az intézményi akkreditációhoz is nélkülözhetetlen az átfogó kurzusértékelések lebonyolítása, ami az oktatói munka hallgatói véleményezését teszi lehetővé. A zökkenőmentes lebonyolításhoz megfelelő informatikai háttérre van szükségünk, mivel a HEFOP projektben használt rendszert alkalmassá kell tennünk nagyobb számú kurzus, illetve adatlap kezelésére. A hallgatói kurzusértékelések félévi rendszerességgel kerülnek lebonyolításra, a HEFOP projektben kidolgozott teszt továbbfejlesztett változata alapján, a kari bizottságok és a hallgatói önkormányzat együttműködésével. A szervezeti önértékelési eljárás lebonyolításának 4-5 éves időközönként van funkcionálisan hasznosítható értelme, azaz a 2012-es esztendőben tervezzük a következő átfogó önértékelés lebonyolítását. Minőségtervezés 8

9 2012 tavaszán átfogó kari és intézményi önértékelési eljárások lebonyolítását tervezzük megvalósítani, melyre a felkészülést már ez év végén elkezdjük. Korábban egyszer került sor ilyen átfogó önértékelés lebonyolítására, először a Természettudományi Főiskolai Karon próba jelleggel 2007 elején. Az ott szerzett tapasztalatok alapján a többi kar esetében is megtörtént az első önértékelési eljárás megvalósítása 2007 végére. Ezen eredmények kiértékelése 2008-ban megtörtént. A munka tulajdonképpen 3 fő részből tevődik össze, egyrészt az önértékelési eljárás a vezetés oktatói elégedettségmérésével kezdődik, amely kiegészül a hallgatói elégedettségmérési tesztekkel, valamint a végzett diplomások esetében történő nyomon követéssel. Az eljárás második fázisában következik a szöveges önértékelés elkészítése, amelyben részletes szöveges anyagot kell elkészíteni pontosan vezetett kérdések alapján az adott szervezeti egység (pl. karok) működéséről, a minőségirányítási rendszer alkalmazásáról. Az eljárás harmadik fázisában történik a szöveges önértékelések és tesztalapú értékelések RADAR eljárással történő kiértékelése, amely %-os formában értékeli a szervezeti egység működését a működés teljes vertikumán, sok oldalról. Az önértékelési eljárás zárásaként történik meg a folyamatos fejlesztés biztosítására tett javaslatok megfogalmazása és közzététele minőségfejlesztési akciótervek formájában. Az önértékelési eljárás a Minőségirányítási Rendszer legfőbb kiértékelési eljárása, illetve ezt kívánjuk elérni a jövőben. Ehhez megfelelő rendszerességgel kell elvégezni a jövőben a szervezeti önértékelési eljárásokat, az így kapott eredmények lesznek aztán összehasonlíthatóak, így lehet mind a Minőségirányítási Rendszer, mind a működés folyamatos fejlesztésére javaslatot tenni. Az intézmény minőségi működéséhez is nélkülözhetetlen az átfogó kurzusértékelések lebonyolítása, ami az oktatói munka hallgatói véleményezését teszi lehetővé. A kurzusértékelések szemeszterenkénti bontásban kerülnek lebonyolításra, azonban továbbra is problémát jelent az elektronikus űrlapok esetében, hogy a hallgatók igen kis arányban töltik ki a kérdőíveket, így azok sokszor értékelhetetlenek. A Minőségirányítási Rendszer fejlesztéséhez szükség lenne a Minőségbiztosítási Iroda állandó működésére, pontosabban egy legalább 4 órás főállású alkalmazott adminisztratív személyzetre. Így válna lehetővé a rendszer hatékony működtetése, az adatlapok, űrlapok állandó felügyelete, elkészítése. 9

10 II. KURZUSÉRTÉKELÉSEK TESZTLAPJAI, SZAKJELENTÉSEK ÉS KARI JELENTÉSEK KÉSZÍTÉSÉNEK FORMANYOMTATVÁNYAI Oktatói munka hallgatói véleményezése Munkánk értékeléséhez szükségünk van az Ön véleményére is, kérjük, töltse ki az értékelőlapot! Kérjük, értékelje a következő állításokat a kurzus egészével kapcsolatban az alábbi skála szerint! 1= nagyon rossz volt 2= elégségesnek tartom 3= közepesnek értékelem 4= jó volt 5= kiváló volt 1. A kurzus logikai felépítése A kurzus tartalmának követhetősége, jegyzetelhetősége Az órák színvonala Az órákon felhasznált oktatási segédeszközök illeszkedése a kurzushoz Modern technikai lehetőségek használata a kurzuson Az oktató segítőkészsége Az oktató által megadott követelményrendszer érthetősége Az oktató következetessége a követelmények számonkérésében Az órán való részvétel megkönnyítette a tárgy elsajátítását A félév végi értékelés igazságossága A tárgy oktatásával való elégedettség A tárgy hasznossága a szakmai fejlődése szempontjából A kurzushoz tartozó szakirodalmak elérhetősége Az oktató által megadott irodalmak kapcsolódása a tárgyhoz A kurzus megfelelt az előzetes elvárásaimnak További kérdések 16. A félév során az értékelt tárgyból hány alkalom maradt el pótlás nélkül? egy sem egy több 17. Milyen gyakran tér el az oktató a foglalkozás időkereteitől a hallgatókkal történő megbeszélés nélkül? soha; 1-3; 3-nál többször 18. Ön az előadások/gyakorlatok hány százalékán vett részt? 0-25 % % % % 19. Miért vette fel a kurzust? a tanterv szerint kötelező 20. Miért vette fel a kurzust? (Több válasz is lehetséges!) csak ezt hirdették meg egyszerűen érdekelt a téma szükségem volt kreditpontokra az oktató személye miatt formális vagy könnyű volt a vizsgája a tanterv szerint választható (Kérjük, válaszoljon a következő kérdésre is) 10

11 Köszönjük a véleményét! Szakjelentés Készíti: szakfelelős Elkészítés határideje: minden év szeptember 30-ig Felelős: a szakfelelős A szak azonosítására szolgáló adatok: a) szak neve: b) képzés helye c) engedélyezési dokumentum/határozat száma d) képzési követelmények rendeletszáma e) képzési formák / tagozat f) végzettség szintje g) oklevél megnevezése h) szakfelelős (név, beosztás, tudományos fokozat) A szak önértékelése: mellékletek nélkül 2-3 oldal terjedelemben, következő évre vonatkozó tervek fél oldal terjedelemben. Az önértékelés szempontjai: a) A tanterv (felülvizsgálata, fejlesztése, új tananyagok kidolgozása) b) A tanulmányi munka eredményességének értékelése a hallgatók vizsgaeredményeinek értékelés a hallgatói mobilitás (külföldi tanulmányok) hallgatói lemorzsolódás, létszámváltozás tehetséggondozás, TDK eredmények a gyakorlati képzés, a szakmai életpályára való felkészítés c) A záróvizsga értékelése d) Az oktatók továbbképzési tevékenységének helyzete. e) Kapcsolattartás helyzete a munkáltatókkal, megrendelőkkel (kihelyezett képzési helyszínek, gyakorlati helyek, álláslehetőségek) A tervkészítés szempontja (fél oldal): a) A következő tanévben a szakra vonatkozó fejlesztési javaslata (lehetőleg számszerűsíthető indikátorokkal) b) Szükséges-e a minősítettség javítása a szakon az akkreditációs követelmények teljesítéséhez (indoklással) c) Szükséges-e az infrastrukturális fejlesztés a szakon az akkreditációs követelmények teljesítéséhez (indoklással) 11

12 d) Egyéb a szakra vonatkozó fejlesztési javaslat Az önértékelés mellékletei: a) a tárgyévben végzős hallgatókra érvényes tanterv, táblázatos formában b) évfolyamonként a tárgyévben oktatott tantárgyak felelősei és oktatói Tantárgy Évfolyam Tantárgyfelelős neve A tantárgy oktatója c) vezető oktatók jegyzéke (a tárgyévben a szakon oktató, a főiskolával teljes idejű, szerződéses, stb. munkaviszonyban álló vezető oktató, tanár, docens neve, végzettsége, tudományos fokozata és annak tudományága, eddigi oktatásban eltöltött ideje és az intézménnyel való munkaviszonyának kezdete) Vezető oktató neve Végzettség Tudományos fokozat, tudományág Oktatásban eltöltött idő Főiskolai munkaviszony kezdete d) a szak hallgatói létszámadatai évfolyamonkénti bontásban (TIK adja meg) Évfolyam Nappali Esti Levelező Távoktatás e) tanulmányi átlagok évfolyamonként féléves bontásban (TIK adja meg) Évfolyam I. félév tanulmányi átlaga II. félév tanulmányi átlaga f) a záróvizsga értékelés dokumentuma 12

13 Éves kari önértékelés Készíti: a kari minőségbiztosítási bizottság Elkészítés határideje: minden év október 30. Felelős: a kari minőségbiztosítási bizottság elnöke A kar azonosítására szolgáló adatok: A kar neve: A kar tevékenysége által érintett tudományterületek: A dékán neve: A dékánhelyettes neve: A Dékáni Hivatal vezetője: A kar önértékelése: mellékletek nélkül 2-3 oldal terjedelemben, következő évre vonatkozó tervek 1 oldal terjedelemben. Az önértékelés szempontjai (2-3 oldal): a) A kar oktatási tevékenységének, szakjainak rövid értékelése a szakjelentések alapján b) A kar marketingtevékenysége c) Az oktatás és kutatás infrastrukturális és tárgyi feltételei d) A kar gazdasági-pénzügyi kondíciói e) A kar humánerőforrás helyzete, összhangja a tevékenységekkel f) A kutatás, művészeti- és sporttevékenység, publikációs tevékenység a karon g) Kapcsolattartás a végzett hallgatókkal h) A kar bel- és külföldi kapcsolatai A tervkészítés szempontja (1 oldal): e) A következő tanévben a karra vonatkozó fejlesztési javaslatok (lehetőleg számszerűsíthető indikátorokkal) f) Szükséges-e a minősítettség javítása a karon az akkreditációs követelmények teljesítéséhez (indoklással) g) Szükséges-e az infrastrukturális fejlesztés a karon az akkreditációs követelmények teljesítéséhez (indoklással) h) Egyéb, a karra vonatkozó fejlesztési javaslat 13

14 A kari önértékelés mellékletei: I. Oktatói adatok Főállású minősített oktatók beosztás szerinti létszámadatai: Beosztás Létszám (fő) Ebből habilitált, ill. MTA doktora Egyetemi tanár Főiskolai tanár Egyetemi docens Főiskolai docens Adjunktus Összesen: Részfoglalkozású minősített oktatók beosztása: Beosztás Létszám (fő) Ebből habilitált, ill. MTA doktora Egyetemi tanár Egyetemi docens Tudományos munkatárs Összesen: Dolgozói összetétel tanév A kar főállású dolgozóinak száma A kar főállású tudományos minősítésű oktatóinak száma A kar főállású PhD hallgatóinak száma A kar főállású oktatója tudományos minősítés nélkül (mestertanár, dr.univ) A kar főállású oktatója tudományos minősítés nélkül A kar főállású tanárainak (nyelvtanár, gyakorlatvezető tanár) száma Főállású oktatók száma: Oktatást támogató alkalmazottak száma A kar nem főállású oktatóinak száma A kar nem főállású, de tudományos minősítésű oktatóinak száma A kar nem főállású, minősítés nélküli oktatóinak száma Új akadémiai minősítések száma az adott tanévben: Az akadémiai minősítés típusa I. félév (fő) II. félév (fő) Minősítések (PhD, CSc) Habilitációk Az MTA doktora Akadémiai levelező és rendes tagok 14

15 Kitüntetések Megjegyzések: Külföldi tanulmányutak az elmúlt tanévben (3 napot meghaladó tanulmányutak) Külföldi partnerintézményekbe utazó oktatók száma (fő) Külföldi partnerintézményekből a karra érkező oktatók száma (fő) A Kar oktatóinak publikációs tevékenysége az elmúlt tanévben (Előző év július 1- tárgyév június 30.) Oktató neve Külföldi folyóirat cikkek száma Hazai folyóirat cikkek száma Könyv, vagy könyvfejezet száma Külföldi konferencia előadások száma Hazai konferencia előadások száma Kitüntetések száma Szakdolgozat témavezetés TDK dolgozat témavezetés II. Hallgatói létszámadatok A karon futó szakok összefoglaló hallgatói létszámadatai képzési szintenként: (TIK adja meg) Szakok Nappali Esti Levelező Távoktatás Felsőfokú sz. Főiskolai alapképzés Egyetemi alapképzés BA-BSc MA-MSc Szakirányú továbbképzés Összesen: Mindösszesen: Ebből államilag támogatott 15

16 A hallgatói létszámok szakonkénti bontása: (TIK adja meg) BA szakok nappali levelező távoktatás Szak 1 Szak 2 MA szakok nappali levelező távoktatás Szak 1 Szak 2 Kifutó főiskolai szakok nappali levelező Szak 1 Szak 2 Felsőfokú szakképzés nappali levelező Szak 1 Szak 2 Szakirányú továbbképzések nappali levelező Szak 1 Szak 2 Pedagógus szakvizsga nappali levelező Pedagógus szakvizsga Szakátlagok (nappali) (TIK adja meg) 2009/ /2010. Képzés tanév I.félév tanév II.félév Szak Átlag Átlag Szak 1 Szak 2 Hallgatói kitüntetések, díjak A házi TDK konferencián induló hallgatók száma Az OTDK konferenciára eljutó hallgatók száma (az előző sor alapján) OTDK-n helyezést elért dolgozatok száma (ha volt az adott tanévben OTDK) (helyezés, különdíj, kitüntetés) 1.Helyezés 2.Helyezés 3.Helyezés Különdíj Kari, illetve intézményi hallgatói kitüntetés Fő 16

17 Hallgatói mobilitás a 2009/2010. tanévben Külföldi partnerintézményekbe utazó kari hallgatók (kivéve Erasmus) Külföldi partnerintézményekből a karra érkező hallgatók (kivéve Erasmus) ERASMUS cserediák a karról ERASMUS cserediák karon Ösztöndíjjal Ösztöndíj nélkül Összesen III. Minőségpolitika Oktatókkal való hallgatói elégedettség mérése Adott tanévben felmérésre került oktatók száma: Adott évben felmérésre került oktatókkal való elégedettségek átlaga kari szinten: Adott évben felmérésre került oktatókkal való elégedettségek szórása kari szinten: 17

18 III. Karok értékelése 2010/2011 A kar azonosítására szolgáló adatok: Bölcsészettudományi Kar Készítette: Minczér Tímea A kar neve: A kar tevékenysége által érintett tudományterületek: A dékán neve: A dékánhelyettes neve: A Dékáni Hivatal vezetője: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar bölcsészettudományok, művészetközvetítés Dr. Mózes Mihály Dr. Zimányi Árpád Minczér Tímea A karon működő szakok: BA-képzések: magyar, történelem, szabad bölcsészet, anglisztika, germanisztika, romanisztika, képi ábrázolás, elektronikus ábrázolás, ének-zene A képzés nappali és levelező tagozaton folyik, a legtöbb szakon mindkét formában. Kivételek: képi és elektronikus ábrázolásból nincs levelező képzés; romanisztikából pedig több éve nincs nappalis évfolyam. MA-képzések: magyartanár, történelemtanár, történelem (diszc.), etikatanár, angoltanár, amerikanisztika (diszc.), franciatanár, némettanár, kommunikációtanár, ének-zene tanár, vizuális és környezetkultúra tanár A képzés a legtöbb szakon nappali és levelező tagozaton folyik. Kivéve: etika-, franciatanár szakon nincs nappalis évfolyam. Az új képzések mellett a vizsgált időszakban voltak még kifutó évfolyamok történelem, magyar, etika, ember- és társadalomismeret, valamint ének-zene tanár, ének-zene és karvezetés főiskolai szakokon. A karon nem folyik felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés és pedagógusi szakvizsgára való felkészítés. A szakokon, szakirányokon a képzés a képzési követelményeknek, illetve az akkreditált tananyagnak megfelelően folyik. A tantárgyfelelősök szakmai kompetenciája az akkreditációs elvárásoknak megfelelő. A kreditterhelésre vonatkozóan pontos képet lehet kapni a beérkezett adatokból. Az önértékelések alapján kijelenthetjük, hogy az első négy év tapasztalatai arra ösztönözték a szakfelelősöket, hogy ésszerűsítéseket hajtsanak végre a képzésben. Ebben a tanévben a Kari Tanács elé kerültek a változtatási javaslatok, amelyek döntő többsége csupán kisebb mértékű: a szabadon választható tárgyak kínálatának bővítése, előfeltételek módosítása, 18

19 tantárgyfelelősök változtatása. A tantervi változtatást egyes szakokon az is motiválta, hogy a beérkező hallgatók számára felzárkóztató jellegű kurzusokat kell szervezni. A Vizuális Művészeti Tanszéken több változás is volt, mert a hallgatói igényekhez igazították a képzési kínálatot. Ezek a változtatások is megfelelnek a képzési és kimeneti követelményekben foglaltaknak. A bolognai rendszerű képzési formáról továbbra is elmondható az, hogy sok szak esetében bizonytalanok mind az alapdiplomával való elhelyezkedés, mind pedig a továbbtanulás lehetőségei. A hallgatói létszámok alakulásából kiolvasható, hogy a bolognai képzési rendszerben továbbra is fennmarad a korábbi időszakkal szemben a jelentős létszámcsökkenés: a jelenlegi összlétszám (minden tagozatot beleértve): 1182/1068. Alapképzésben 743/686 hallgató vett részt, MA-képzésben 464/406 hallgató részesült. A képzési kapacitáshoz képest alacsony, a főiskola többi karához képest azonban az átlagnál magasabb a nappali tagozatos MA-sok száma: 97/98. A lemorzsolódás az I. és a II. félév viszonylatában átlagosan 10% körül van. Az oktatói-hallgatói létszámarányok: Összes hallgatót és összes oktatót tekintve 1182/1068: 96 = 12,3/11,13 Nappali tagozatos hallgatókat és minden oktatót tekintve: 562/544: 96= 5,85/5,66 A képzések humán feltételei megfelelők. Az oktatók minősítettsége, képzettsége, szakmai tapasztalata összhangban van a képzési követelményekkel. Oktatók száma 115, ebből 98 főállású (85%), 17 részfoglalkoztatású (15%), a főállásúakból 69 (72%), a nem főállásúakból 14 (78%) minősített. A nem főállásúak jelentős része magasan kvalifikált szakember. A vizsgált időszakban 4 PhD-fokozatszerzés és 2 habilitáció történt. A karon folyó kutatói és művészeti tevékenység rendszeresnek mondható: Oktató neve Külföldi folyóirat cikkek száma Hazai folyóirat cikkek száma Könyv, vagy könyvfejezet száma Külföldi konferencia előadások száma Hazai konferencia előadások száma Kitüntetések száma Szakdolgozat témavezetés TDK dolgozat témavezetés Összesen A művészetközvetítő szakok oktatói önálló kiállításokon, illetve koncerteken mutatkoznak meg. Megnőtt a művésztelepek száma és jelentősége is. Az oktatók kutatási eredményeiket könyv és könyvfejezet formájában, magyar és külföldi folyóiratokban, hazai és nemzetközi konferencia-kötetekben, helyi kiadványokban jelentetik meg. Ebben kitüntetett helyet foglal el a Pandora könyvek sorozat, melyben a vizsgált időszakban 1 oktatató monográfiája jelent meg mintegy forintos kari támogatással. 19

20 Az infrastrukturális feltételeket tekintve a korábbi években egyedül a rajzműtermek kapcsán érkezett panasz. Mostanra ez megoldódott egy újabb épület (műhely) műtermi célokra való átalakításával. A tehetséggondozás területén lényegi előrelépésnek tekinthető a tanszéki TDK-körök szervezettebb működése. Támop-pályázat keretében a karon négy tehetséggondozó műhelyben rendszeres tevékenység folyik, az oktatók végre szerényebb díjazásban is részesülhetnek. A hallgatók pedig rendszeres ösztöndíj-támogatásra pályázhatnak. A pályázati programban nem szereplő TDK-körökből is kerülnek ki országos versenyre eljutó hallgatók. A tehetséggondozás egyik szintén kiemelkedő színtere a Kepes György Szakkollégium, ahol a hallgatók szervezett keretek között végezhetik munkájukat. A művészetközvetítő szakok hallgatóknak lehetőségük van belföldi és külföldi művésztelepeken való részvételre. Ilyenek a mezőszemerei, jászdózsai, noszvaji, szárhegyi művésztelepek. A hallgatói és oktatói mobilitás terén jelentős előrelépés tapasztalható a korábbi évekhez képest, egyre több hallgató vállalkozik arra, hogy külföldi tanulmányokat folytasson kiemelkedők a művészetközvetítő szakokon történő diákcserék. A hallgatók legkedveltebb úti célja Törökország, Románia, Spanyolország stb. A nem idegen nyelvi szakokon tanulmányokat folytató hallgatókat azonban többnyire megbízható nyelvismeret hiánya akadályozza. Külföldi hallgatók nagyobb létszámban történő fogadását a bölcsész karon gátolja a magyar nyelvű képzés kivéve az anglisztikát. Több hallgató is érkezett a határon túli területekről. Az együttműködést a későbbiekben is növelni szeretnénk. Az idegen nyelvi tanszékek oktatói rendszeresen részt vesznek külföldi tanulmányutakon, konferenciákon és teljes mértékben kihasználják a karunknak biztosított külügyi keretet. A keret a vizsgált időszakban kevésnek bizonyult, de sikerült pótlólagos forrásokkal további oktatók számára is biztosítanunk külföldi útjuk anyagi fedezetét. Vendégtanári megbízatások csak kisebb számban fordulnak elő. A kar önálló marketing tevékenységet nem folytat, az intézményi szervezésű nyílt napokon, intézményi kiadványokban, internetes felületeken jelenik meg. Ezen túl a tanszékek, illetve a szakok egyéni kezdeményezésekkel élnek, ez vagy direkt módon a szak népszerűsítését jelenti, vagy pedig a szakhoz kapcsolódó rendezvények formájában valósul meg. A kar önálló nyomon követést nem végez, az intézményi Alumni - programba kapcsolódik be. Az egyes szakok, illetve tanszékek rendszeresen szerveznek korábban végzett hallgatóik számára évfolyam-találkozókat. A 2010/11-es tanévben a karunk működéséhez szükséges anyagi források a korábbi évek gyakorlatának megfelelően rendelkezésre álltak. A kar a Gazdasági Főigazgatóság által a tanszékeknek juttatott bevételes tevékenység összegéből nem vont el pénzt. Működési költségeit teljes egészében a Bölcsészettudományi Kar számára központilag kiosztott keretből fedezte februárjában a felettes hatóság 15%-os azonnali zárolást rendelt el, ami érintette a személyi és dologi kiadásokat, valamint a kar működtetéséhez szükséges összegeket is. Ennek megfelelően arányosan csökkent az egyes tanszékeknek a 2010/11-es tanév második 20

21 félévében kiutalt, bevételes tevékenységből származó dologi keret. Intézményünk vezetősége összevonta a nappali és a levelező képzés óraszámait és finanszírozását, ezzel sikerült megfelelő módon kezelni a kialakult pénzügyi helyzetet és eleget tenni a zárolás előírásainak. Összességében mind a túlmunkadíjazás, mind a tanszéki és kari dologi keret jelentős mértékben csökkent, de nem akadályozza meg a hatékony munkavégzést. Ésszerűsítéssel, átcsoportosítással sikerült megoldani minden pénzügyi problémát. A karon a közvetlen működéshez szükséges napi kiadásokon túl a lényegesebb pénzmozgásaink a következők voltak: - a bevételes tevékenységből származó pénzekkel nem rendelkező tanszékek működési költségeihez való hozzájárulás (kb Ft) - oktatóink konferencián való részvételének támogatása (kb Ft) - utazási hozzájárulás oktatóinknak (kb Ft) - a tudományos tevékenységek támogatása a Pandora Könyvek sorozatban: 2010-ben egy kötet kiadására volt példa (kb Ft) Tervek, fejlesztési javaslatok Célunk rövid, illetve hosszú távon a hallgatói létszám stabilitásának elérése, bár ennek hátterében nem intézményi, hanem kormányzati döntés áll. Az idegen nyelvi szakok jelenleg komoly nehézségekkel küzdenek a hallgatói létszám folyamatos apadása miatt, erre a helyzetre megoldást jelentene a készülő közoktatási törvény javaslata, miszerint a középiskolák többségében két idegen nyelvet kell tanulniuk a diákoknak. Kiemelt figyelmet érdemel a karon működő Történelemtudományi Doktori Iskola, melynek doktorandusz hallgatóit részben az intézmény mesterszakán végzett hallgatók biztosítják. Karunk minősítettség szempontjából megfelel az akkreditációs követelményeknek, oktatóink mintegy kétharmada rendelkezik fokozattal, egyharmaduk pedig doktorandusz, illetve már fokozatszerzési eljárásban lévő oktatók. Az akkreditációs követelmények teljesítéséhez a bölcsészettudományi kar infrastrukturális feltételeit tekintve kielégítő helyzetben van. A líceumi rekonstrukció következtében további infrastrukturális fejlesztések várhatók, melyek karunk szervezeti egységeit is érintik. A digitális tanulásban történő előrelépéshez egyre sürgetőbbé válik az elektronikus tananyagok biztosítása, melyre törekednie kell a kar egységeinek is. 21

22 A kari önértékelés mellékletei: Oktatói adatok Főállású minősített oktatók beosztás szerinti létszámadatai: Beosztás Létszám (fő) Ebből habilitált, ill. MTA doktora Egyetemi tanár 9 5 MTA doktor Főiskolai tanár 19 4 habilitált, 1 Munkácsy-díjas Egyetemi docens 5 1 habilitált és Munkácsy-díjas, 1 Munkácsy-díjas Főiskolai docens 27 2 habilitált Adjunktus 9 Összesen: 69 Részfoglalkozású minősített oktatók beosztása: Beosztás Létszám (fő) Ebből habilitált, ill. MTA doktora Egyetemi tanár 7 6 MTA doktor Egyetemi docens 2 Tudományos munkatárs Professor Emeritus 3 Összesen: 12 Dolgozói összetétel tanév A kar főállású dolgozóinak száma 112 A kar főállású tudományos minősítésű oktatóinak száma 69 A kar főállású PhD hallgatóinak száma 2 A kar főállású oktatója tudományos minősítés nélkül (mestertanár, dr. univ) 4 A kar főállású oktatója tudományos minősítés nélkül 18 A kar főállású tanárainak (nyelvtanár, gyakorlatvezető tanár) száma 9 Főállású oktatók száma: 96 Oktatást támogató alkalmazottak száma 16 A kar nem főállású oktatóinak száma 18 A kar nem főállású, de tudományos minősítésű oktatóinak száma 14 A kar nem főállású, minősítés nélküli oktatóinak száma 4 22

23 Új akadémiai minősítések száma az adott tanévben: Az akadémiai minősítés típusa I. félév (fő) II. félév (fő) Minősítések (PhD, CSc) 2 2 Habilitációk 2 Az MTA doktora 1 Akadémiai levelező és rendes tagok Kitüntetések 3 Megjegyzések: Külföldi tanulmányutak az elmúlt tanévben (3 napot meghaladó tanulmányutak) Külföldi partnerintézményekbe utazó oktatók száma (fő) Külföldi partnerintézményekből a karra érkező oktatók száma (fő) 32 fő 11 fő Hallgatói létszámadatok A karon futó szakok összefoglaló hallgatói létszámadatai képzési szintenként: Szakok Nappali Esti Levelező Távoktatás BA-BSc 482/ /221 MA-MSc 97/98 367/308 PhD képzés 0 6 Összesen: 562/ /524 Mindösszesen: (I/II. félév) Ebből államilag támogatott 1182/ /780 23

24 A hallgatói létszámok szakonkénti bontása: (TIK adja meg) BA szakok nappali (I./II. félév) levelező (I./II. félév) távoktatás Anglisztika BA 78/76 56/49 Elektronikus ábrázolás 86/88 0 Ének-zene BA 42/41 30/28 Germanisztika BA 16/18 22/18 Képi ábrázolás BA 85/80 0 Magyar BA 69/65 56/48 Romanisztika BA 0 0 Szabad bölcsészet BA 27/26 14/10 Történelem BA 79/71 83/68 Összesen 482/ /221 MA szakok nappali levelező távoktatás Amerikanisztika MA (disc.) 3/3 8/5 Angoltanár MA 10/10 119/103 Ének-zene tanár MA 10/9 21/18 Etikatanár MA 1/1 4/3 Franciatanár 0 10/11 Kommunikációtanár MA 7/7 18/13 Magyartanár MA 16/15 52/44 Némettanár 5/6 44/40 Történelem MA (disc.) 8/8 6/6 Történelemtanár MA 23/23 61/41 Vizuális és környezetkultúra tanár 14/16 24/24 Összesen 97/98 367/308 PhD képzés nappali levelező Történelemtudomány

25 Szakátlagok (nappali) 2009/ /2010. Képzés tanév I. félév tanév II. félév BA szakok Átlag Átlag Anglisztika BA 3,39 3,27 Elektronikus ábrázolás 3,79 3,57 Ének-zene BA 4,27 3,98 Germanisztika BA 3,41 3,44 Képi ábrázolás BA 3,8 3,86 Magyar BA 3,54 3,53 Romanisztika BA 0 0 Szabad bölcsészet BA 3,5 3,23 Történelem BA 3,33 3,32 MA szakok Átlag Átlag Amerikanisztika MA (disc.) 4,40 4,72 Angoltanár MA 3,62 4,02 Ének-zene tanár MA 4,24 4,63 Etikatanár MA 4,81 4,81 Franciatanár 0 0 Kommunikációtanár MA 4,7 4,56 Magyartanár MA 4,62 4,54 Némettanár 4,5 4,86 Történelem MA (disc.) 4,72 4,69 Történelemtanár MA 4,54 4,5 Vizuális és környezetkultúra tanár 0 0 Hallgatói kitüntetések, díjak Fő A házi TDK konferencián induló hallgatók száma Az OTDK konferenciára eljutó hallgatók száma (az előző sor alapján) OTDK-n helyezést elért dolgozatok száma (ha volt az adott tanévben OTDK) (helyezés, különdíj, kitüntetés) 1.Helyezés 2.Helyezés 3.Helyezés Különdíj Kari, illetve intézményi hallgatói kitüntetés 81 fő 93 pályaművel 46 fő 42 pályaművel

26 Hallgatói mobilitás a 2009/2010. tanévben Külföldi partnerintézményekbe utazó kari hallgatók (kivéve Erasmus) Külföldi partnerintézményekből a karra érkező hallgatók (kivéve Erasmus) Ösztöndíjjal Ösztöndíj nélkül Összesen ERASMUS cserediák a karról ERASMUS cserediák karon Minőségpolitika Oktatókkal való hallgatói elégedettség mérése Adott tanévben felmérésre került oktatók száma: 29 Adott évben felmérésre került oktatókkal való elégedettségek átlaga kari szinten: 4,58 Adott évben felmérésre került oktatókkal való elégedettségek szórása kari szinten: Azt az intézményi elvet követtük, hogy egy oktató miden kurzusát legalább 3 évente értékeljék a hallgatók. Ennek megfelelően a vizsgált évben az oktatók mintegy harmadát értékelték a hallgatók. A felmérést a Hallgatói Önkormányzat munkatársai végezték, az értékelés számítógépes program segítségével készült, amely egyszerűbb eljárást jelentett a korábbi évek gyakorlatához képest. Összegzésképpen megállapítható az, hogy a hallgatóink elégedettek az oktatás színvonalával, oktatóink munkájával. A publikációs és művészeti tevékenység részletes adatai (2010. július június 30.) Oktató neve Külföldi folyóirat cikkek száma Hazai folyóirat cikkek száma Magyar Nyelvészeti Tanszék Könyv, vagy könyvfejezet száma Külföldi konferencia előadások száma Hazai konferencia előadások száma Kitüntetések száma Szakdolgozat témavezetés TDK dolgozat témavezetés Dr. Zimányi Árpád Balásné dr. Szalai Edit Dr. Budai László 4 Dr. Bíró Ferenc Dr. Kalcsó

27 Gyula Dr. habil Lőrincz Julianna Okosné dr. Bozsik Gabriella Pintér Miklósné dr. Eőry Vilma Magyar Irodalomtudományi Tanszék Dr. Szentesi Zsolt Dr. Bednanics Gábor Dr. Ködöböcz Gábor Dr. Kusper Judit Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport Dr. Aczél Petra Dr. Hulyák - Tomesz Tímea Dr. Varga Gyula Anglisztika Tanszék Dr. Antal Éva Balajtiné Fischer Andrea Dr. Czeglédi Csaba Dr. Dalmi Gréte Dr. Dolmányos Péter Dr. Győri Zsolt 0 3 Dr. Herczeg- Deli Ágnes (szerk.) 3 fejezet Károly Adrienn Dr. Kovács Éva Majorosné Kovács Györgyi Ponyiné Hatvani Ilona Dr. Reichmann Angelika Dr. Tóth Tibor Dr. Vermes Albert

28 Amerikanisztika Tanszék Dr. Abádi Nagy Zoltán Dr. Thomas Cooper Dr. Kádár Judit 1 2 Dr. Peterecz Zoltán Dr. Szathmári Judit Dr. Tarnóc András Dr. Vadon Lehel Dr. Virágos Zsolt Német nyelv és irodalom Tanszék Dr. Fáy Tamás 1 Dr. Harsányi Mihály Dr. Kalocsai Varga Éva Dr. Murányiné dr. Zagyvai Márta Dr. Szabó Csaba Varga Éva Filozófia Tanszék Dr. Loboczky János Dr. Thiel Katalin Dr. Kicsák Lóránt Dr. Pólik József Komlósi Csaba 1 1 Történelemtudományi Intézet Dr. Makai János Dr. Kertész István Dr. Miskei Antal Dr. Kriston Pál

29 Dr. Kiss László Dr. Vadász Sándor Dr. Németh István Dr. Kaló Ferenc Dr. Kozári József Dr. Gebei Sándor Dr. Bessenyei József Dr. Kalmár János Csesznokné dr. Kukucska Katalin Dr. Kristóf Ilona Nagy Márta Dr. Pap József Dr. Mózes Mihály Dr. Petercsák Tivadar Dr. Rainer M. János Dr. Romsics Ignác Francia Nyelv és Irodalom Tanszék dr. Kaló Krisztina dr. Körömi Gabriella dr. habil Őrsi Tibor Novotnyné dr. Vágási Margit dr. Gutbrod Gizella Ének-zene Tanszék Dr.Csüllög Judit Dudás Anna Dr. Gábos Judit 29

30 Hegyesi Hudik Margit Dr. Kis Katalin Marík Erzsébet Molnár Szabolcs Nagy Zoltán Réz Lóránt Udvarhelyi Boglárka Dr. Várady Krisztina Dr. Zombola Péter Vizuális Művészeti Tanszék Dr. Erdős Júlia Dr. Erőss István Ványai Magdolna Dr. György I. Csaba Dr. Balázs Péter 3 1 TDK megbízott Nagy T. Katalin 1 Szurcsik József 1 Kopasz Tamás 4 F. Balogh Erzsébet Kótai Tamás 1 Molnár László József Dr. György István Csaba Habil. Bukta Imre Dr. Balázs Péter TDK megbízott Nagy T. Katalin Ványai Magdolna Dr. Balázs Péter 3 1 TDK megbízott Csontó Lajos Összesen:

31 MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG ÉNEK-ZENE TANSZÉK júliustól júniusig Dr. Csüllög Judit október 25. Bartók s Mikrokozmos ea. angolul Arteveldehogeschool Gent, Music Department okt Bartók Course for students of Arteveldehogeschoole október 28. Bartók Concert - Arteveldehogeschool Gent, Music Department november EKF Konferencia megnyitó szereplés Bolya-Pap Nikolettával Városháza, Eger december 13. Karácsonyi koncert (ciszterek) zongorakíséret december 16. Karácsonyi koncert (gyakorlóiskola) Kálvin Ház négykezes szereplés február 10. március 7. március 16. április április 10. április április május 10. május 25. június 1. Koncert a Szihalmi Zeneiskolában, szóló szereplés, növendékek Tavaszi hangverseny a Farkas Ferenc Zeneiskolában - közreműködés Mezőkövesdi Zeneiskola Koncert növendékekkel közösen Amsterdam - Aktív résztvevő: Schubert-Mahler Masterclass for professional singer and pianist duos Masterclass zárókoncert, Amsterdam, Beurs van Berlage Dutch Radio 4 koncertfelvétel, jún. 11-én adás Mátyás Mesék Gárdonyi Géza Színház, korrepetíció OTDK Sopron, konzulens tanár Kamaraének koncert, Kálvin Ház zongorakíséret Eszterházy K. Gyakorlóiskola hangversenye a Bartakovics Béla Művelődési Központban zongorakíséret Pedagógus napi ünnepi műsor zongorakíséret 31

32 Dudás Anna Szakcikk a Parlando zenepedagógiai folyóirat 2010/5. számban: Elektronikus portfolió az ének-zene tanárok képzésében Október Kiskunfélegyházi Kórustalálkozóra az Agria Vegyeskar műsorát betanította és vezényelte Éneklő Magyarország Kórustalálkozó keretében a műveket betanította és vezényelte az Agria Vegyeskar önálló koncertje a Ciszterci templomban a Fertálymesteri Testület Férfikara a fesztivál koncerten December adventi kórustalálkozó a Bazilikában 3 kórus részvételével szervező, az Agria Vegyeskar karnagyaként a műveket betanította és vezényelt. Tiszafüred Adventi koncerten az Agria Vegyeskart vezényelte. Fertálymesterek karácsonya a Kálvin Házban, a műveket betanította, vezényelte. Berva völgyi Szociális Otthonban karácsonyi koncertet szervezett és vezényelt Március Április Május Június Farkas Ferenc Zeneiskola dísztermében kamara- és szólóénekkel fellépés Eger városi Liszt versenyen a zsűri tagja Mestertanár Videoportál bemutató konferenciáján szekciót vezetett Szentes: Egyházzenei Kórustalálkozó Agria Vegyeskar a művek betanítója, a kórus programját és közös műveket vezényelt Eger: a Református templomban kórus koncertet vezényelt és szóló énekkel közreműködött Recsk: Fúj Süvölt a Mátra Szele Közép-európai Kórustalálkozón a Fertálymesteri testület Férfikarát vezényelte Eger városi Liszt versenyen a zsűri tagja Zene Ünnepe Egerben a Dobó téren az Agria Vegyeskart és közös műveket vezényelt Dr. Gábos Judit július 3. október 22. Budapest: Régi Zeneakadémia, Liszt Múzeum: koncert. Liszt és Chopin művek Eger: Erkel ünnepi hangverseny. Erkel zongoraművek. Közreműködés a Cantus Agriensis kórus hangversenyén. Karnagy. Gergely Péter Pál december 16. Marosvásárhely: koncert a Marosvásárhelyi Filharmonikusokkal. Liszt A-dúr zongoraverseny szólista. Karmester: Robert Houlihan (Írország)

33 Fulbright oktatói ösztöndíj az Egyesült Államokban, University of South Carolina School of Music, január-június január 29. Columbia (Dél-Karolina) Senate 300, Fundraising Concert a School of Music javára: szóló és kamaraművek Cliff Leaman szaxofonossal február 6. Valdosta, Whitehead Auditorium: Szólókoncert: Chopin, Liszt és Bartók művek február 21. Columbia, School of Music Recital Hall, szólókoncert. Haydn, Chopin, Liszt. április 12. Columbia, Koger Center, Liszt A-dúr zongoraverseny szólistája a USC zenekarával és Donald Portnoy vezényletével május 1. Brevard, Észak Karolina, Liszt A-dúr zongoraverseny, a Brevard Symphony Orchestra élén és Donald Portnoy vezényletével Kaliforniai turné: május 17-május 30, szólókoncertek május 19. május 20. május 22. május 24. május 25. június 14. Los Angeles: California State University Los Angeles, Liszt és Bartók művek Los Angeles, Egyesült Magyar Ház, Bicentennáriumi Liszt ünnepség. Koncert Liszt műveiből San Diego, Scripps Ranch Library, Liszt és Bartók művek Bay Area, Piedmont Piano Company, Liszt művek Berkeley, Házikoncert. Chopin, Liszt és Bartók művek San Francisco, Woodside Priory. Chopin és Liszt művek Columbia (Dél-Karolina), Fireworks Gala concert. Liszt művek a South-Eastern Piano Festival megnyitóján Hegyesi Hudik Margit július 31. augusztus 1. augusztus 19. augusztus 20. augusztus 21. szeptember 23. szeptember 25. október 2. november 14. november 23. november 28. december 3. december 11. december 13. december 18. Mezőtárkány - irodalmi est - közreműködés Ivád - szórakoztató műsor - operett, önálló Komlóska - templomi koncert - önálló Eger - Dobó tér - ünnepi műsor - közreműködés Egerszalók - templomi ünnepi műsor - önálló Tenk - szórakoztató műsor önálló Recsk - Mikszáth ünnepség - közreműködés Mezőtárkány - Falunap - közreműködés Tenk - irodalmi est - közreműködés Gyöngyöshalász - Szent Márton napi rendezvény - templomi koncert - önálló Eger Kálvin ház - Schumann est - közreműködés Eger - Műv ház - szórakoztató koncert - közreműködés Szihalom - Műv-ház Operett műsor - önálló Eger - Műv ház - szórakoztató műsor - közrem. Noszvaj - Műv ház - karácsonyi műsor - közrem. Eger - Gárdonyi G. Színház - EKF képvislete műsorban Eger - Ciszterek temploma - tanszéki karácsonyi műsor közrem. Gulács - Falunap - Operett - önálló Hatvan - Hotel - szórakoztató műsor - közrem. 33

34 december 19. december 22. december 23. Eger - Dobótér - Egri advent sorozatban önálló koncert Eger _ Plaza - karácsonyi műsor - közrem. Eger - Zsinagóga Galéria - Karácsonyi műsor - közrem. Eger - Zsinagóga Galéria - Karácsonyi műsor - közrem január 8. március 4. március 5. március 7. március 19. március április május 21. június 4. Eger - Műv ház - Újévi koncert - közrem. Eger - Műv ház - " Egyéniségek éjszakája" - közrem. Szabadka - Lányi értekezleten részvétel Eger - Zeneiskola - tanszéki tavaszi koncert - közrem. Eger - Műv ház - tavaszi koncert - közrem. Beregszász - kamarakórussal részvétel - "Rákóczi napok" Liszt verseny zeneiskolások számára,több fordulós - zsűritag az egri versenyen Eger - Műv ház - Határon túli Nótaverseny - zsűri elnökként Gyöngyös - Trianon ünnepség - önálló Nyékládháza - Trianon ünnepség - önálló Dr. Kis Katalin március 5. április május 10. Lányi Ernő egri éveinek dokumentumai. Szabadka, Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület OTDK Bankett kísérőzene biztosítása (Kővári Á.-Erdész M. (duett), Fejes Á. (gitár) Kamaraének koncert (Kálvin Ház) felkészítés (MA Énekegyüttes) Stanford: Blue Bird Lennon_McCartney: Michelle Marík Erzsébet július Neuchatel-i Nemzetközi Kórusverseny (Svájc), zongorakísérő, három fellépés augusztus Várkonyi:Egri csillagok (musical) felújítása, Eger - korrepetitor október 4. Eger, Bazilika, Mendelssohn: Paulus - org.szólam október 5. Debrecen, Mendelssohn: Paulus org.szólam október 26. Eger, Kálvin Ház: Tisztelgő Koncert a Reformáció Hetében - négykezes, szóló, kíséretek november 23. Schumanniáda főisk. koncert a Kálvin Házban - kíséretek december 5. Adventi hangverseny, Kálvin Ház kíséret(ek?) december 9. Kassa, 41.Fábry Napok: Chopin zongoradarabok a szerző születésének 200.évfordulójára rendezett tudományos előadáson december 13. Főiskolai Karácsonyi koncert az egri Ciszterci templomban kíséretek december 16. Gyakorlóiskolai Karácsonyi koncert, Eger, Kálvin Ház négykezes (Mozart), és zongorakíséret 34

35 2011. január 27. február 21. március 7. április 19. április.29. május 5. június 6. Huszka: Gül baba daljáték, Eger, G.G.Szính. korrepetítor és előadások vezetése Filharmónia koncert, Tánc zene, Egri Szimf.Zkar, - zenekari szólam Tavaszköszöntő főiskolai koncert az egri Farkas F. Zeneiskolában négykezes (Dvorák) és kíséretek Budapesti Nemzetközi Kórusverseny, az EKF Vegyeskara zongorakísérő Zerkovitz: Csókos asszony operett, Kassa, Thália Színház, korrepetítor és zenei vezető Éneklő Ifjúság Regionális Zenei Fesztivál, Eger kóruskíséret Filharmónia koncert, Hangszercsemege Egri Szimf.Zkar - zenekari szólam Molnár Szabolcs Hosszabb recenziók, publikációk elsősorban a kortárs zene területéről Műhely a stúdióban, Muzsika, 2010/július Élni a jelenben, Muzsika, 2010/október Zenévé vált épületek, Muzsika, 2010/november Mondjam vagy daloljam?, Muzsika, 2011/január A szerencsés tizenharmadik, Muzsika, 2011/február Triók a FUGÁ-ban, Muzsika, 2011/március Színtévesztők hátrányban, Muzsika, 2011/április Esti lapozgató, Muzsika, 2011/május Kétszer a Trafóban, Muzsika, 2011/június Hullámhegyen, Muzsika, 2011/július Művészeti tevékenység, filmzene írása Papp Gábor Zsigmond: Az ellenség köztünk van bemutató: Magyar Filmszemle, 2011 Nagy Zoltán Agria Voces: szeptember 12. október 27. december 11. Magyar dal napja Eger Önálló koncert Bartakovics Béla Megyei Műv. Központ, Eger Gárdonyi Géza Színház, Eger február 19. május 11. Eger Hotel Önálló koncert - Bartakovics Béla Megyei Műv. Központ, Eger Gárdonyi Géza Színház:

36 szept febr. K. Weill: Koldusopera keresztmetszet korrepetítor, zongorista október 8. Paul Claudel: Selyemcipő - korrepetítor október 13. La Fontaine: Állatmesék korrepetítor november 5. Csiky Gergely: Prolik zenei munkatárs, korrepetítor december 2. Kertész Lili: Látogatók - zenei munkatárs, zenefelvétel december 3. M. Bulgakov: A Mester és Margarita zenei munkatárs január 28. március 11. Thália Színház Bp: október Huszka Jenő: Gül baba zenei vezető, karmester - 22 ea. Molnár Ferenc: Olympia zenei munkatárs Kästner: Május 35 3 ea. korrepetítor, karmester Thália Színház Kassa: április 29. Csókos Asszony hangszerelés, zenefelvétel Nemzeti Színház Bp: március Örökös tagság gála Chicago zenei vezető, karmester Egyéb: szeptember A magyar szlovák zene kamaraestje Egerben recenzió: In: Parlando, 2010/ októbertől júniusig: 25 alk. Komolyzenei, interaktív koncertsorozat kisiskolásoknak, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szervezésében. (Fény és pompa a barokk zene; Rossini: Hamupipőke; Saint-Saëns: Az állatok farsangja; Mozart: Varázsfuvola keresztmetszetek) október 21. Október 23-i ünnepség: Sancta Maria Gimnázium felkészítő tanár, zongorista október 23. Városi díszünnepség zongorista november 28. Jótékonysági koncert BBMK zongorakísérő decenber 5. Adventi koncert Kálvin ház négykezes április 13. Országos Tudományos és Diákköri Konferencia Sopron: felkészítő tanár Lukács István: Genius Suite for Orchestra III. helyezés Püskiné Udvarhelyi Boglárka

37 július 3. Strauss-est Eger/Dobó-tér augusztus 8. Mozart: Requiem Hévizgyörk/ Református templom december 13. Karácsonyi koncert Eger/Ciszterci templom Számtalan operett gála. Réz Lóránt augusztus 6. Caorle bazilika Olaszország Palotássy János vegyes kar kísérete (Mozart, Faureé, Kodály), szóló orgonaművek: Bach: d-moll toccata és fúga, Liszt: A- dúr legenda, Farkas: Magyar táncok október 12. Gyöngyöstarján a Szt. Efrém férfikar, Bubnó Tamás vezetésével Liszt férfikarok orgonakísérete november 12. Jászberény Déryné Művelődési Központ gálakoncert Kóródi Anikó és Tálas Ernő programjának zongorakísérete (Tarnay Alajos) április 9. április 29. Eger Farkas Ferenc Zeneiskola Eszterházy Napok szóló Orgonahangverseny és előadás a Liszt év tiszteletére (Arresti, Marcello, Liszt, Wagner, Verdi) Eger Farkas Ferenc Zeneiskola tanári hangversenye orgona szóló: Cimarosa, Porpora június Balatonboglár Bach Maraton orgonafesztivál Balász Márk EKF hallgató, Román Vivien FFZ. tanulója, orgona szóló : Bach: C-dúr concerto, C-dúr concerto, Kis harmóniai labirintus Dr. Tóthné dr. Várady Krisztina július október 1. október november 24. december 16. Neuchateli Nemzetközi Kórusverseny (kórustag) Jótékonysági est Eger, Farkas Ferenc Zeneiskola (négykezes) Gent Arteveldehogeschole - Erasmus ösztöndíj (előadás, oktatás, koncert) okt. 25. Előadás: Bartók: For Children okt. 28. Hungarian Music koncert (szóló, négykezes) Schumanniáda Eger, Kálvin-ház (kíséretek) Gyakorlóiskolai Karácsonyi koncert Eger, Kálvin-ház (négykezes) március 7. Évadnyitó tavaszi koncert Eger, Farkas Ferenc Zeneiskola (négykezes) Dr. Zombola Péter 37

38 Pedagógiai munkák: Ritmusgyakorlatok - AKKORD Kiadó, A-1183 Zenekari művek: Kamaraszimfónia (2010) 17' Nyitány - fúvószenekarra (2011) 8' Kamara és szólóművek: Institutio No cselló, kürt, zongora (2010) 10' Etüd - cselló, zongora (2011) 6' Suite - furulya (2011) 5' Choral - vibrafon (2011) 3' Kórusművek: Psalm 3 (a 8 voci) - férfikar (2010) 5' Lux aeterna (a 4 voci) - vegyeskar 5' Vivat, crescat, floreat (a 4 voci) (2011) 2' Iubilemus, exultemus (a 4 voci) (2011) 4' Ave Maria (a 4 voci) (2011) 3' Omnia tempus habent (a 4 voci) (2011) 5' Psalm 23 (a 7 voci) (2011) 8' Filmzenék: Frankeinstein-terv (dir.: Kornél Mundruczó) (2010) Tiszta kézzel (rend.: Bagota Béla) (2010) 20' Külalak (rend.: Reisz Gábor, special thanks) (2011) 20' Isteni műszak - Pilot (rend.: Bodzsár Márk) (2011) 12' Varg Veum (dir.: Alexander Eik) (2011) 90' Színpadi művek: Kék Hermelin - operett 3 felvonásban ( ) Színházi kísérőzenék: Júlia és a hadnagya (dir.: Kornél Laboda) (2010) E.T. (zeneszerző, rend.: Dömötör András) 2010 Szirénének (rend.: Dömötör András, bem.: Katona József Színház) (2011) Egy fő az egy fő (rend.: Laboda Kornél) (2011) 38

39 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Készítette: a kari minőségbiztosítási bizottság Felelős: Dr. Horváth Ágnes, a kari minőségbiztosítási bizottság elnöke A kar azonosítására szolgáló adatok: A kar neve: A kar tevékenysége által érintett tudományterületek: A dékán neve: A dékán helyettes neve: A Dékáni Hivatal vezetője: Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás- és szervezéstudományok Turizmus Közgazdaságtudományok Média- és kommunikációs tudományok Politikatudományok Társadalomtudományok Dr. Szlávik János Dr. Kádek István Farkas Attila A kar önértékelése i) A kar oktatási tevékenységének, szakjainak rövid értékelése a szakjelentések alapján Képzések (a kar szakjai, létszámadatok, szakátlagok) A Gazdaság és Társadalomtudományi Karon, a 2010/11-es tanévben a kifutó főiskolai szakok nélkül - összesen 15 szakon volt képzés. 5 BA, 3 MA, és 7 felsőfokú szakképzésen folytathatták a hallgatók tanulmányaikat. 3 alapszak a GTI, egy a Kommunikáció tanszék, egy a Politológia Tanszék gondozásában működik. A három MA szakból két tanári, egy diszciplináris szak működik a karon, egy tanári és a diszciplináris a Politológia tanszéken, egy tanári MA a GTI-n. Népszerűek a karon indított FSZ képzések, melyből 5 a GTI-n, kettő a Kommunikáció tanszéken indul. A kar szakjai közül a Gazdálkodási és menedzsment képzést választották a legtöbben (163 nappali, 107 levelező). Összesen 1331 hallgató tanult idén a karon, 843-an nappali képzésen, 488-an levelezőn. Ebből 774 hallgató államilag támogatott státusszal rendelkezett. A statisztika alapján kimutatható, hogy a legtöbb hallgató BA/BSc képzésben vett részt (564 nappali, 391 levelező). A szakátlagok általánosságban 3,1 és 3,7 között ingadoznak, de öt szaknál 3,1 alatti átlag is megfigyelhető. Összesen 2 szak átlagai haladják meg a 3,9-es értéket. Legjobb mutatókkal az Ember és társadalom műveltségterületi tanár szak rendelkezik, e szak hallgatói között nincs leszakadó hallgató a TÁMOP-os pályázatuk rászorítja őket a normál tanmenet szerint történő végzésre. A GTK oktatói a hallgatók képzésén kívül minden más kar oktatási programjában is részt vesznek. Ez nem tükröződik a hallgatói létszámokban, az oktató-hallgató arány sokkal kedvezőbb a kar megítélése szempontjából. A kar oktatói közül többen vesznek részt doktori iskolák munkájában. A GTI oktatói (dr. Szlávik János, dr. Kádek István, Katonáné dr. Erdélyi Edit) 8 PhD védésen voltak opponensek. A Politológia Tanszék (dr. Szarka László, dr.majtényi György, dr. Virág Tünde) 39

40 és a Kommunikáció Tanszék (dr. Buzinkay Géza, dr. Pólya Tamás, dr. Széchenyi Ágnes) 3-3 oktatója rendszeresen közreműködik doktori cselekményekben. A Vállalkozás gazdaságtan Tanszék figyelemre méltóan gondoz 5 kutatási területet, amelyhez értékelendő szakmai anyagokat is publikáltak. Mindezek alapján a kutatási tevékenység jelentős a tanszéken, a fiatalabb, PhD cselekményt folytató kollégák mindannyian részt vesznek egy-egy kutatási cselekményben, ami nagyban segíti fejlődésüket. A tanszék aktív kapcsolatot tart fenn z oktatási területünkhöz kapcsolódó doktori iskolával. Ez segíti egyrészt a tanszék munkájának fejlődését, másrészt a kapcsolattartást neves, szakmailag elismert oktatókkal. Tudományos Diákköri Munka A kar természetesen idén is nagy hangsúlyt fektetett a tehetséges hallgatók munkáinak bemutatására. Idén összesen 26 fő (11 fő GTI, 14 fő Pol 1 fő Komm hallgató) indult a házi TDK versenyen, legtöbben a Politológia és a Vállalkozás gazdaságtan tanszék képviseletében. Munkájukat 9 hallgató mutathatta meg az OTDK versenyen is, ahol 2 fő 2. helyezést, 1 fő 3. helyezést ért el, valamint 1 hallgató részesült különdíjban. A kar összlétszámához viszonyítva alacsony szintű a diákköri tevékenység. A hallgatók motiválása, ösztönzése a TDK versenyen való részvételre továbbra is a kar egyik fontos, célkitűzése a jövőben. Az EKF által elnyert TÁMOP pályázat, a különböző ösztönző rendszerek sokat segítettek a TDK munka értékének elismertetésében úgy a diákság, mint a felkészítő tanárok körében. j) A kar marketingtevékenysége A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar fontosnak tartja ismertségének és elismertségének növelését a régióban és az országos szakmai közéletben, s törekszik nemzetközi kapcsolatai fejlesztésére, hogy tudományterületein bekapcsolódhasson elsősorban az európai, de a világ más térségei hasonló szervezeteinek láncolatába. A kar céljának tekinti a folyamatosan javuló minőség biztosítását a képzés, valamint a K+F+I területén, s e fejlesztések megfelelő kommunikálását. A felhasználói igények elemzésével és arra való megfelelő reagálással arra törekszik, hogy végzett hallgatói szakmai készségeinek, munkavállalói kompetenciáinak munkaerő-piac általi elismerése minél szélesebb körben biztosított legyen. A kar tanszékei fejlesztik honlapjaikat, angol nyelven akkreditál képzéseiket direkt marketinggel is népszerűsítik k) Az oktatás és kutatás infrastrukturális és tárgyi feltételei A GTK valamennyi tanszéke a B épületben helyezkedik el, mely központi fekvése miatt kedvelt a hallgatóság körében. Az épületben történt átalakításoknak és bővítéseknek köszönhetően az új környezet korszerű feltételeket teremt mind a hallgatók, mind az oktatók számára. (A B - épület oktatási tereiről és a karhoz tartozó helyiségekről, irodákról részletes kimutatás található a 2008-ban készült akkreditációs jelentés mellékletében.) A kari épület nyilvános terein, továbbá az oktatási célú terek 60%-án vezeték nélküli internethozzáférés biztosított. A B épület 5-6. emeletén szálloda üzemel, mely a Turizmus- vendéglátás BA, illetve az idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzést támogatja. A Kar infrastrukturális ellátottsága az oktatási, kutatási igényeket kielégíti, a kapacitások kihasználása a tanszékek által koordinált. A technikai felszereltség az intézmény egyik erősségének tekinthető. 40

41 es tanév a Lyceum épülete zsúfolt volt: teremszervezéssel, oktatók mindennapi munkájának szervezésével voltak nehézségek, de minden kolléga akceptálta az átmeneti állapotokat. Az oktatás és kutatás feltételei, ha korlátozottabban is, mint korábban, de rendelkezésre álltak. A tanszékek pályázatokból és egyéb bevételes tevékenységükből a 2010/2011-es tanévben is jelentős, több milliós nagyságrendű összegeket fordítottak eszközállományuk (monitorok, projektorok, teljes kiépítésű asztali számítógépek) bővítésére, valamint szakkönyvek beszerzésére l) A kar gazdasági-pénzügyi kondíciói A kar több célkerettel rendelkezik: Főállású oktatók túlóráira a kötelezően előírt beosztás szerinti óraszámok kari egyenlegét figyelembe véve központi keretből biztosított a forrás. A kari keret egységekre történő elosztása ugyanezen elvek szerint történt. (A külső óraadók óradíjait a karon belüli egységek nem kari közvetítéssel közvetlenül kapják.) A fentieken kívül a költségtérítéses levelező hallgatók után szabályzatban (Bevételes tevékenység szabályzata) meghatározott keretek illetik meg a kart. Ennek 5%-a a kar dologi kiadásainak fedezésére levonásra került, a fennmaradó összeg szétosztása a bevételek termelésének függvényében került elosztásra a kar intézete és önálló tanszékei között. A kar félévente működési kereteket kap dologi kiadásai fedezésére, ami hallgatói létszámarányosan került elosztásra. További felhasználható keret az NKO-tól, valamint a Líceum Pro Scientiis alapítványtól származó forrás, amit külföldi tanulmányutakra, konferenciákon való részvételre lehet fordítani. A szervezeti egységek igényeinek felmérése után főként a főállású oktatói létszámok arányainak megfelelően történt a megosztás. m) A kar humánerőforrás helyzete, összhangja a tevékenységekkel A kar helyzete humán erőforrás szempontból stabil, de az oktatói gárdát rövid időn belül tovább kell növelni. Az elmúlt években stabilizálódott az oktatói gárda, és erősödött a kar tudományos tevékenysége. Ennek elsődleges letéteményese az a humán erőforrás, amelyet a karon jelenleg alkalmazott 47 főállású, ebből 31 tudományos minősítéssel rendelkező oktató és kutató jelent, valamint a karhoz kötődő, de nem főállásban foglalkoztatott 8 minősített oktató. A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók között a tudományosan minősítettek aránya 54%. Kiemelendő, hogy a karnak (a teljes és részfoglalkozású állományában együttesen) hat habilitált oktatója van; egy fő az MTA Doktora (DSC) fokozattal is rendelkezik. [Itt jegyezzük meg, hogy az MTA Doktora fokozattal rendelkezik továbbá a karon tevékenykedő Professor Emeritus is.]mindenképpen biztató a jövőre nézve, hogy a kar minősítéssel még nem rendelkező oktatói közül 17-en PhD képzésben vesznek részt. A tevékenységek tükrében (alapképzések, mesterképzések és felsőfokú szakképzések megoszlása) megfelelőek az egyes tanszékek között kialakult arányok is. Az alábbiakban az egyes tanszékek humánerőforrás helyzetét jellemezzük. Gazdaságtudományi Intézet: - közösen egyeztettük A tanévben, a Gazdaságtudományi Intézetben a Vállalkozás-gazdaságtan Tanszéken főállású oktatóként két főiskolai tanár, három főiskolai docens, egy adjunktus és három tanársegéd 41

42 dolgozott. Részállású munkatársként egy főiskolai docens, egy főiskolai tanár és egy Professor Emeritus címmel rendelkező kolléga oktatott még. A tanársegédként foglalkoztatott munkatársak valamennyien PhD-hallgatók, tehát a fokozatszerzésük folyamatban van. A tanévben, a Gazdaságtudományi Intézetben a Közgazdaságtan és Jog Tanszéken főállású oktatóként 9 fő (egy egyetemi tanár, egy főiskolai tanár, két főiskolai docens, négy adjunktus, egy tanársegéd) dolgozott még itt. A tanársegédként, illetve adjunktusként foglalkoztatott munkatársak PhD hallgatók (hárman doktorjelöltek) tehát a fokozatszerzésük folyamatban van. A tanévben, a Gazdaságtudományi Intézetben a Turizmus Tanszéken főállású oktatóként öt fő (három főiskolai docens, egy tanársegéd, egy gyakorlatvezető tanár) dolgozott; részállású munkatársként két fő, egy egyetemi docens és egy főiskolai docens oktatott még. A tanársegédként foglalkoztatott munkatárs PhD hallgató, tehát a fokozatszerzése folyamatban van. A tanévben, a Gazdaságtudományi Intézetben a Szakmai Idegen Nyelvi Csoportban főállású oktatóként öt fő (egy főiskolai docens, egy adjunktus, két tanársegéd, egy nyelvtanár) dolgozott. Az adjunktusként foglalkoztatott munkatárs, valamint a tanársegédek valamennyien PhD hallgatók (ketten doktorjelöltek), tehát a fokozatszerzésük folyamatban van. Önálló tanszékek: A ben. tanévben, a Politológia Tanszéken tizenhárom munkatársból főállású oktatóként 10 fő (egy főiskolai tanár, két egyetemi docens, 4 főiskolai docens egy adjunktus, és két tanársegéd,) dolgozott; részállású munkatársként összesen egy egyetemi docens, három főiskolai docens oktatott. A tanársegédként foglalkoztatott munkatársak PhD hallgatók, doktorjelöltek, tehát a fokozatszerzésük folyamatban van. Politológia: 11 főállású, 4 AE; főállású: 1 főiskolai tanár, 2 egyetemi docens, 5 főiskolai docens, 3 tanársegéd AE: 1 egyetemi docens, 3 főiskolai docens A tanévben, a Kommunikáció és Médiatudományi Tanszéken kilenc munkatársból főállású oktatóként hét fő (két főiskolai tanár, egy egyetemi docens, négy tanársegéd) dolgozott; részállású munkatársként egy főiskolai tanár és egy tanársegéd kollégát foglalkoztattak. A főállású tanársegédek közül hárman PhD-hallgatók. n) A kutatás, művészeti- és sporttevékenység, publikációs tevékenység a karon A kar oktatói [itt a főállású oktatók tudományos munkáját elemezzük] a 2010/2011-es tanévben is kiterjedt és aktív kutatói és publikációs tevékenységet végeztek. Egy év alatt 33 db külföldi folyóiratban, valamint 85 db hazai folyóiratban jelent meg cikk. 58 könyv vagy könyvfejezet is jelzi az írásos munkák eredményét. Oktatóink összesen 58 előadást tartottak külföldi nemzetközi konferenciákon, a hazai előadások száma 84. A es tanév során az oktatói kar tagjai közül 8 kollégánk részesült kitüntetésben. A szakdolgozati témavezetések száma a hallgatói létszámoknak megfelelően magas, bár az előző tanévhez képest 39-el kevesebb hallgató írt szakdolgozatot. A kar oktatói összesen 252 szakdolgozat témavezetését vállalták el. A TDK témavezetések száma a karon továbbra is alacsony a hallgatói létszámokhoz képest, noha az előző tanévhez képest javulás mutatkozik. Összesen 30 témavezetés számolható össze. A kutatói aktivitásról szóló adatok (publikálás hazai és külföldi folyóiratokban, valamint konferencia előadások) összesítése alapján elmondható, hogy a legnagyobb aktivitást ismét a Politológia Tanszék mutatta. Átlagosan oktatónként 4 publikációjuk jelent meg hazai és nemzetközi folyóiratokban. A konferencia előadások tekintetében is a Politológia Tanszék (83 előadás) végzett első helyen, második helyen pedig a Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék (17 előadás) emelendő ki. 42

43 A szakdolgozati konzultálás értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a szakdolgozati témavezetések száma szoros összefüggésben van a karra járó hallgatók létszámával. Ezzel összhangban a legmagasabb értékekkel a Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék (81 szakdolgozati témavezetés), valamint a Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék (72 szakdolgozat témavezetés) rendelkezik. A diákok tudományos aktivitását jelző tudományos diákköri dolgozatokhoz kapcsolódó témavezető tevékenység továbbra sem tükrözi a hallgatók szakok közötti létszám-megoszlását. Általánosságban elmondható, hogy a karon a diákok tudományos aktivitása továbbra is igen alacsony. A 2010/2011. tanévben ismét a Politológia tanszéken volt legaktívabb a TDK tevékenység. Összesen 10 témavezetés számolható össze, más tanszékeken ez a szám átlag 2 és 3 között mozgott. Nincs összhangban a TDK-s fejezettel, ott 14 témavezetés szerepel a POL-nál! o) Kapcsolattartás a végzett hallgatókkal A Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakon a tanszékük web-lapján megtalálható a Dicsőségtabló, mely azoknak a korábban végzett hallgatóknak a neveit és elérhetőségeit tartalmazza, akik a szakmában máris megalapozták ismertségüket. Ide kapcsolódik a Hallgatóink blogjai c. menüpont, ahová mai és közelmúltbeli hallgatók tehetik fel írásaikat, megnyilatkozásaikat. E lehetőségek alapján a jelenlegi hallgatók informálisan felvehetik a kapcsolatot a korábban végzettekkel, az elhelyezkedésről, pályakezdésről tanácsokat kérhetnek-kaphatnak tőlük. Az Emberi erőforrások szakon a szakmai tárgyakat oktató kollégáknak informális visszajelzéseik vannak minden eddigi évfolyamról végzettekről. Az információk szerint a munkába lépők zömmel szakterületükön, HR asszisztensként helyezkedtek el. A szakon oktató kollégák elhatározták, hogy a szakest alkalmát kihasználják a korábban végzettek meghívására. A Politológia Tanszéken a volt hallgatók Facebook közösséget hoztak létre. A tanszék figyelemmel kíséri és adatbázisban rögzíti a volt hallgatók életútját: lényegében minden végzett hallgatóról információval rendelkeznek. Fontosnak tartják az informális kapcsolattartást is: az oktatók személyesen is kapcsolatban állnak a szakon végzett hallgatókkal. Jelenleg már működik a DPR (Diplomás Pályakövetési Rendszer), mely az intézményeknek is szolgáltat információkat a végzettek elhelyezkedéséről és a beválásról. Fentiekben a szakgazdák közvetlen törekvéseit említettük, végzettjeik további sorsának nyomon-követésére. p) A kar bel- és külföldi kapcsolatai Az alábbiakban a beszámolási időszakban történt, azon fontosabb látogatásokat, oktatói cseréket (főként külföldieket) emeljük ki, amelyek a kar szervezeti egységeinek a kapcsolatépítése szempontjából perspektivikusan- fontosak lehetnek. Karunk valamennyi tanszéke kiemelt figyelmet fordít a hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesztésére és annak megtartására. Belföldi kapcsolataink az akadémiai intézetektől kezdve az általunk menedzselt szakok szakfelelőseivel való kapcsolattartáson át, vállalatokkal és civil szervezetekkel is aktív, élő kapcsolati hálóval rendelkezünk: a gyakorlati helyek kiválasztásában, és a szakok továbbfejlesztésében nagy szerepe van ennek a körnek. GTI: Közgazdaságtan és Jog Tanszék Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék Turizmus Tanszék 43

44 A tanszékek oktatóinak aktív nemzetközi megjelenése volt a es tanévben. Számos tanulmányúton vettek részt, és a világ különböző helyeiről fogadtak szakértői csoportokat. A kar dékánja, az intézet vezetője több nemzetközi konferencián vett részt. Dr. Kovács Tibor a tanév tavaszi félévében egy hónapos Erasmus ösztöndíjjal a portugáliai Tomar-ban tartózkodott, ahol előadásokat tartott angol nyelven, illetve szakmai utakon vett részt turisztikai témában. Politológia Tanszék A Politológia Tanszék kölcsönös előadások és közös kutatások keretében külföldi kapcsolatokat tart fenn több egyetemmel és kutatóintézettel (pl.: American University USA Wasington DC., Selye János Egyetem Komárom, Szlovákia; Free International University of Moldova; Moldovai Állami Egyetem) A tanszék főállásban foglalkoztatott kollégái közül : Wagner Péter rendszeresen tartott előadásokat, konzultációkat Afganisztán különböző intézményeiben. Ráczné dr Horváth Ágnes az USA-beli partnerintézményekkel tartotta a kapcsolatot, április-májusban tanulmányút keretében tartott 2 előadást Washingtonban és Elon-ban Dr. Szarka László Komárom és Eger között állandó kapcsolatot jelent, Németországban, Ausztriában évente több alkalommal találkozik a kisebbségkutatás nemzetközi szakembereivel. Guszmann Gergely Thesszalonikiben az Aktív állampolgárság Magyarországi tapasztalatairól tartott előadást, a TEMPUS- program éves konferenciáján. Az előző évekhez hasonlóan TEMPUS- pályázat eredményeként a Politológia tanszék vendége volt egy 9 főből álló nemzetközi csoport. Selye János Egyetem Komárom: folyamatos oktatói és hallgatói (10-10 fő) együttműködés oktatásfejlesztés és kutatás területén. Kihelyezett képzési helyei nincsenek a főiskolai képzésnek. Gyakorlati helyek részben a Hotel Estella főiskolai tanszállodában, részben más egyéb egri szállodákban és helyi utazási irodákban vannak. A tanszék ugyanakkor igyekszik kapcsolatot tartani a helyi szállodákkal, a TDM- szervezettel. a tanszállodán keresztül a Tourinform-irodával, illetve borászokkal, éttermekkel. A kari önértékelés mellékletei: Oktatói adatok Főállású minősített oktatók beosztás szerinti létszámadatai: (összesített) Beosztás Létszám (fő) Ebből habilitált, ill. MTA doktora Egyetemi tanár 1 1 Főiskolai tanár 6 0 Egyetemi docens 3 2 Főiskolai docens 14 1 Adjunktus 7 0 Összesen: 31 4 Részfoglalkozású minősített oktatók beosztása: (összesített) 44

45 Beosztás Létszám (fő) Ebből habilitált, ill. MTA doktora Egyetemi tanár 0 0 Főiskolai tanár 2 2 Egyetemi docens 2 0 Főiskolai docens 4 0 Adjunktus 0 0 Összesen: 8 2 Dolgozói összetétel (összesített) 2010/11. tanév A kar főállású dolgozóinak száma 57 A kar főállású tudományos minősítésű oktatóinak száma 31 A kar főállású PhD hallgatóinak száma 17 A kar főállású oktatója tudományos minősítés nélkül (mestertanár, dr.univ) 1 A kar főállású oktatója tudományos minősítés nélkül 4 A kar főállású tanárainak (nyelvtanár, gyakorlatvezető tanár) száma 2 Főállású oktatók száma: 47 Oktatást támogató alkalmazottak száma 10 A kar nem főállású oktatóinak száma 0 A kar nem főállású, de tudományos minősítésű oktatóinak száma 8 A kar nem főállású, minősítés nélküli oktatóinak száma 1 Új akadémiai minősítések száma az adott tanévben: Az akadémiai minősítés típusa I. félév (fő) II. félév (fő) Minősítések (PhD, CSc) 1 2 Habilitációk 1 Az MTA doktora Akadémiai levelező és rendes tagok Kitüntetések 6 2 Megjegyzések: Külföldi tanulmányutak az elmúlt tanévben (3 napot meghaladó tanulmányutak) Külföldi partnerintézményekbe utazó oktatók száma (fő) 5 Külföldi partnerintézményekből a karra érkező oktatók száma (fő) 3 45

46 A Kar oktatóinak publikációs tevékenysége az elmúlt tanévben (Előző év július 1 - tárgyév június 30.) Oktató neve Külföldi folyóirat cikkek száma Hazai folyóirat cikkek száma Könyv, vagy könyvfejezet száma Kádek István 0 0 (1 elektr. okt. anyag +1 tanterv) Külföldi konferencia előadások száma Hazai konferencia előadások száma Kitüntetések száma Szakdolgozat témavezetés Juhász István Pusztai Csaba Román Róbert továbbá 4 különböző CD-n megjelent anyag fejezete Tánczos Tamás Matiscsákné Dr. Lizák Marianna Dr. Novotny Ádám Dr. Szlávik János Dr. Kovács Tibor Dr. Mező Ferenc Dr. Gál Lajos Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Szabó Róbert 20 Dr. Varga György dr. Stumpf István Dr Rada Péter Dr Virág Tünde Dr. Vidra Zsuzsa Dr. Ódor László Zsebéné Dobó Marianna Dr. Majtényi György Ráczné dr. Horváth Ágnes Guszmann Gergely Dr Simon Zoltán Wagner Péter Hacsi Lajos dr. Szarka László Barna Béla Dr. habil. Buzinkay Géza Phd opponens 0 TDK dolgozat témavezetés 46

47 Csépányi Zsolt Demeter Márton Herzog Csilla Martin József dr. Pólya Tamás dr. habil. Széchenyi Ágnes Bereczné Szép Beáta Hernádi Györgyi Dr. Halmosné Vári Judit Dr. Tóth Éva Dr. Vas István Hollóné Kacsó Erzsébet Katonáné dr Erdélyi Edit Dr. Papanek Gábor Demeter László Námor Anna Csorba László Dr. Csáfor Hajnalka Dr. Borsi Balázs Dr. Gaál Béla Tóth László dr. Kovács Tamás Hallgatói létszámadatok A karon futó szakok összefoglaló hallgatói létszámadatai képzési szintenként: (TIK adja meg) Szakok Nappali Esti Levelező Távoktatás Felsőfokú sz Főiskolai alapképzés Egyetemi alapképzés BA-BSc MA-MSc 4 56 Szakirányú továbbképzés 47

48 Összesen: Mindösszesen: 1331 Ebből államilag támogatott 774 A hallgatói létszámok szakonkénti bontása: (TIK adja meg) BA szakok nappali levelező távoktatás Emberi erőforrások Gazdálkodási és menedzsment Kommunikáció és médiatudomány Nemzetközi tanulmányok Turizmus, vendéglátás MA szakok nappali levelező távoktatás Nemzetközi tanulmányok Közgazdász tanár MA Ember és társ. műv. ter. tanár MA Felsőfokú szakképzés nappali levelező Idegenforgalmi szakmenedzser Intézményi kommunikátor 46 5 Sportkommunikátor 22 - Üzleti szakügyintéző a) gazdálkodási men. assz b) pénzügyi szakügyintéző 45 - c) projektmenedzs. assz. 9 - d) számviteli szakügy Szakirányú továbbképzések nappali levelező Pedagógus szakvizsga nappali levelező Pedagógus szakvizsga Szakátlagok (nappali, levelező) (TIK adja meg) 2009/ /2010. Képzés tanév I.félév tanév II.félév Átlag Átlag Ember és társ. műv. ter. tanár MA 4,64 4,64 Emberi erőforrásokba 3,07 3,05 Gazdálkodási és menedzsmentba 2,70 2,70 Idegenforgalmi szakmenedzser 3,24 3,45 Intézményi kommunikátor 3,08 3,95 Kommunikáció és médiatudományba 3,75 3,070 Közgazdász tanár MA 3,68 4,18 48

49 Nemzetközi tanulmányok BA 3,36 3,36 Nemzetközi tanulmányok MA 3,34 3,34 Sportkommunikátor 3,52 3,87 Turizmus, vendéglátásba 3,14 3,46 Üzleti szakügyintéző a) gazdálkodási men. assz. 2,57 2,84 b) pénzügyi szakügyintéző 2, c) projektmenedzs. assz. 3, d) számviteli szakügy. 2,64 2,64 Hallgatói kitüntetések, díjak (közgazd tanszék) Fő A házi TDK konferencián induló hallgatók száma Az OTDK konferenciára eljutó hallgatók száma (az előző sor alapján) OTDK-n helyezést elért dolgozatok száma (ha volt az adott tanévben OTDK) (helyezés, különdíj, kitüntetés) 1.Helyezés 2.Helyezés 3.Helyezés Különdíj Kari, illetve intézményi hallgatói kitüntetés Hallgatói mobilitás a 2010/2011. tanévben Ösztöndíjjal Ösztöndíj nélkül Összesen Külföldi partnerintézményekbe utazó kari hallgatók (kivéve Erasmus) Külföldi partnerintézményekből a karra érkező hallgatók (kivéve Erasmus) ERASMUS cserediák a karról ERASMUS cserediák karon

50 Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar A kar azonosítására szolgáló adatok: Készítette: Lengyelné Dr. Molnár Tünde A kar neve: A kar tevékenysége által érintett tudományterületek: A dékán neve: A dékánhelyettes neve: A Dékáni Hivatal vezetője: Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Pedagógia Pszichológia Szociológia Informatika Oktatástechnológia Andragógia Mozóképkultúra Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna Dr. Ludányi Ágnes Dienes Nikoletta Az önértékelés szempontjai: q) A kar oktatási tevékenységének, szakjainak rövid értékelése a szakjelentések alapján r) A kar marketingtevékenysége s) Az oktatás és kutatás infrastrukturális és tárgyi feltételei t) A kar gazdasági-pénzügyi kondíciói u) A kar humánerőforrás helyzete, összhangja a tevékenységekkel v) A kutatás, művészeti- és sporttevékenység, publikációs tevékenység a karon w) Kapcsolattartás a végzett hallgatókkal x) A kar bel- és külföldi kapcsolatai A TKTK minőségbiztosítási terve a 2011/2012-es tanévre a) A következő tanévben a karra vonatkozó fejlesztési javaslatok A tudományos és külügyi kapcsolatok további fejlesztését a Kar kiemelt prioritással kezeli, ezért ennek érdekében szeptemberében induló tanévtől két dékán-helyettes dolgozik a kar eredményes működése érdekében az alábbi két területen oktatásszervezési feladatok ellátása a tudományos munka szervezése és a külügyi kapcsolatok erősítése. A Kar működése szempontjából fontos feladat új pályázati források elnyerése, mely cél érdekében a I. félévben megjelenő pályázatokat figyelemmel kísérjük, és a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar profiljához illeszkedő területeken pályázatok beadására ösztönözzük a Kar tanszékeit. A Kar aktív pályázati tevékenységének új eredménye a őszén elnyert Korszerű információtechnológiai szakok magyarországi adaptációja TÁMOP A/1-11/1 pályázat, mely a Médiainformatika Intézet koordinálásával a Kar több oktatójának munkájával indulhat el a 2011-es év végén. 50

51 A Kar 2011/2012-es terveinek fontos eleme az ÉRPEK önálló szervezeti működésének biztosítása. A tervek közt szerepel a Neveléstudományi Doktori iskola alapításának ismételt beadása. b) Szükséges-e a minősítettség javítása a karon az akkreditációs követelmények teljesítéséhez A Kar minősítettségi mutatói nagyon jónak tekinthető. A minősítettség folyamatos növelése érdekéa Kar tervei közt szerepel 1 egyetemi tanári állással, valamint 1 kutató professzori állással növelni oktatói karunkat, továbbá a PhD képzésen résztvevő hallgatók ösztönzése a fokozat megszerzésére. c) Szükséges-e az infrastrukturális fejlesztés a karon az akkreditációs követelmények teljesítéséhez A Kar infrastruktúrája megfelelő, de a Líceum rekonstrukciójának köszönhetően az A épületben 2012-ben új laboratóriumok kerülnek kialakításra, mely tovább emeli az oktatás színvonalát. A Lyceum -1. szintjén 5 új számítógépes laboratórium kerül kiépítésre, melyek közül kettő a legmodernebb elvárásoknak megfelelően Macintosh gépekkel kerül felszerelésre, két gépterem új IBM számítógépekkel kerül kiépítésre, és a ötödik gépterem laboratóriumi körülményeket szem előtt tartva vegyesen tartalmazza majd mind két irányvonalnak megfelelő gépparkot. d) Egyéb, a karra vonatkozó fejlesztési javaslat A Kari képzési rendszert az új felsőoktatási törvényhez kapcsolódva folyamatosan felülvizsgáljuk, és ha szükséges módosítjuk. További tervek közt szerepel a szakirányú továbbképzési szakok igazítása az új felsőoktatási törvényhez. 51

52 A kar önértékelése a) A kar oktatási tevékenységének, szakjainak rövid értékelése a szakjelentések alapján A 2010/11-es tanévben a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar szakok tekintetében kiterjedt lehetőségeket kínált az intézménybe jelentkezett, illetve a további tanulmányait helyben folytatni kívánó hallgatók számára. Felsőfokú szakképzésből 3, alapszakból 6, mesterképzésből pedig 12 indult a vizsgált időszakban. A hallgatók száma az adott tanévben is jelentősnek mondható, sőt a szakvizsgát tett pedagógusokkal még tovább bővül a létszám. Az elkészített szakjelentésekből jól tükröződik, hogy az előző évi tanegységlista frissítéseknek köszönhetően a 2010/2011-es tanévben kevésbé, vagy csak minimális mértékben érezték szükségesnek több BA szak esetében a változtatásokat. Előbbiek köszönhetőek a korszerű, széles ismeretkört adó, a modern kor elvárásainak és kihívásainak megfelelő tantervek összeállításának is. A lemorzsolódás mértéke a módosítások eredményeként csökkenő tendenciát mutat, de ezen a téren mindenképp fontos a további változtatás. Az MA képzések esetében az elmúlt tanévben egy kivételtől eltekintve - csupán kismértékű tanterv felülvizsgálatokra került sor. Különösen azon képzések esetében, ahol még csak rövidebb idő állt rendelkezésre a tapasztalatok összegyűjtésére, nem látták indokoltnak a nagyobb mértékű változtatásokat. A korábbi évhez képest némi javulás tapasztalható a BA képzésben résztvevő hallgatók lemorzsolódásának tekintetében, az MA szakokon pedig továbbra is csak ritkább esetben találkozunk a problémával. Kiemelésre méltóak az MA jelentésekben gyakorta olvasható megjegyzések, miszerint, a hallgatók lelkiismeretesek, érdeklődőek, motiváltak a képzés iránt. A záróvizsgák eredményeinek vizsgálatából megállapítható, hogy mind az MA, mind a BA képzések tekintetében magas színvonalú munka folyt az elmúlt tanévben is. A vizsgák létesítményi és technikai feltételei teljes körűen megfeleltek az elvárható és szükséges követelménynek. A sikeres vizsga érdekében a hallgatók számára minden lehetőség biztosított volt. Több jelentésből kiemelkedtek azok a megjegyzések, amelyek a szakterületen szerzett elméleti, gyakorlati és módszertani tájékozottságukat kellő biztonsággal, jártassággal alkalmazó hallgatói produktumokra, valamint a témakörök legfontosabb hazai, és - igen gyakran - külföldi szakirodalmak ismeretére vonatkoztak. Visszatérő, egyre sürgetőbb megoldást igénylő problémaként tűnik fel ismételten a BA képzések esetében a szóbeli kifejezőképesség javítására vonatkozó változtatások szükségessége. A megoldási lehetőségek közül döntően a szóbeli vizsgák arányának növelését tartják járható útnak a kollégák. b) A kar marketingtevékenysége A főiskola honlapja meghatározó szerepet tölt be a kar marketingtevékenységének megjelenítésében. A Hír rovatban minden fontos eseményről rendszeres, pontos tájékoztatás jelenik meg. A saját honlapok tekintetében a tanszékek is jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, igaz ezen a téren még tovább lehet, és kell folytatni a megkezdett utat. A TKTK a 2010/2011-es tanévben ismét jelentős számú továbbképzési lehetőséget kínált az érdeklődő pedagógusok, valamint a főiskola munkatársai számára. Az adott évben is sikeresen működő Képzők Képzése Program mellett, az informatikai tárgyú képzések széles 52

53 repertoárjának igénybevételére volt lehetősége az intézmény dolgozóinak, amelyek a TAMOP B, valamint TAMOP C projektek keretében valósultak meg. Jelentős eredményeket hozott - a TKTK hallgatóinak segítségével is kivitelezett az ország egész területén, sőt számos határon túli középfokú intézményben megtartott Roadshow, valamint a Nyíltnapon folytatott marketingtevékenység, amelyeken az Intézményt, ezen belül a Kar által folytatott képzéseket népszerűsítettük. Az előbbiekhez kapcsolhatóak a Hallgatói Centrum által koordinált, de a Szociálpedagógia Tanszék munkatársai és hallgatói által megvalósított KOMETI programok is, amelyek a TÁMOP A projekt keretei között kerültek kivitelezésre. c) Az oktatás és kutatás infrastrukturális és tárgyi feltételei A Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar infrastruktúrájának fejlesztése lehetővé tette, hogy a kar novemberétől egy teljesen felújított, korszerű infrastruktúrával oktatási terekkel és tanári szobákkal rendelkező, önálló épületben folytassa működését ben egy új közösségi tér került kialakításra a kar udvarán. A számítás- és oktatástechnikai ellátottság intézményünkben igen kiváló. Az EKF- en minden első éves hallgatója számára (alap- és mesterszakon, nappali tagozatos hallgatóknak) egy darab laptopot biztosít a képzés időtartamára (és meg is tarthatják). Az épületek könyvtáraiban, egyes folyosókon, illetve számítógépes termekben a nyitva tartás idején hozzáférhetnek a hallgatók a gépekhez. A nagyszámú gépparkot több, mint 30 db szerver szolgálja ki. A tanszékek oktatói munkájuk megkönnyítése érdekében saját használatú laptopokat vehetnek igénybe. A kar épületében több tanterem is digitális táblákkal és projektorokkal van ellátva. Minden tanszéken rendelkezésre állnak a legkorszerűbb alkalmazói szoftverek, melyek a kedvezményes vásárlási lehetőségek jóvoltából teljesen jogtiszták. A képzés infrastruktúrájának szempontjából a főiskolának kiváló helyzete van. A szakmai modul megvalósításához 12 nagy teljesítményű, korszerűen felszerelt szaktanterem áll rendelkezésre, interneteléréssel, projektoros vetítési lehetőséggel és kihangosítással. A Médiainformatika Intézet kezelésében működő Multimédia Kutatólaboratórium 10 speciálisan felszerelt (video, dia, kép és egyéb médium) digitalizáló és feldolgozó munkaállomásból áll, melyek kiváló gyakorlati lehetőséget biztosítanak a képzés hallgatói számára. Az intézet 3 hagyományos és digitális editálásra alkalmas videostúdióval rendelkezik, amely regionális feladatokat is ellát. Az intézmény informatikai kiszolgálását a Médiainformatika Intézet keretein belül működő Regionális Informatikai Központ látja el. A számítógépek az EKF egységes hálózatába, az EKFNET-be vannak bekötve. A főiskola teljes internet-hozzáféréssel rendelkezik. A korszerű vezeték nélküli technológiák alkalmazásával az aulákban, udvarokon 70%-os lefedettségű, publikus internetelérés valósul meg. Az EKFNET több adatbázis szerverrel is rendelkezik. Ezeknek egy részét egy adott szolgáltatás használja, mint pl. a Neptun tanulmányi rendszer vagy az SAP rendszer, melyen a főiskola a Coospace nevű távoktatási rendszert használja az ügyviteli alkalmazásokon túl. Ezek MS SQL és Oracle adatbázisok. A hallgatói levelezés és az új hallgatói beléptető rendszer viszont OpenLDAP alapú, míg a webes alkalmazások a szintén nyílt MySQL és PostgreSQL adatbázisokat használják. A főiskola tanári mesterképzésben résztvevő hallgatói számára kialakításra került az e- portfólió alatt létrehozott dokumentumainak szelektált vagy szelektálatlan gyűjteménye. A dokumentumok többsége a tanulási folyamatához szorosan köthető, ugyanakkor tartalmazhat objektív és szubjektív elemeket egyaránt. 53

54 Az elektronikus portfólió előnyei között meg kell említenünk a médiaintegráció lehetőségét, azaz a szöveges és állóképi tartalom mellett lehetőség van mozgókép, hang és animációk megjelenítésére is. A megfelelő metaadadatokkal ellátott portfólió kereshetővé válik, jelentősen leegyszerűsítve az információ megtalálását. Az elektronikus portfólió széles körben publikálható az internet segítségével. A TÁMOP B pályázat keretében kialakításra került az Elektronikus Tanári Teljesítménytámogató Rendszer keretében működtetett, iskolai videofelvételeket tartalmazó ISKOLA-KÉP munkacímű komplex adatbázis létrehozása, működtetése, a rendszeres fejlesztést biztosító szerkesztőség megalakulása, a működtetés tapasztalatainak elemzése. Szintén TÁMOP pályázat keretein belül működik az Internetes tanácsadás tanulási, mentális és pályaválasztási területeken. A kar önálló kutató intézettel rendelkezik. Az Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ (ÉRPEK) a regionális és interregionális pedagógusképző intézmények, valamint a pedagógusképző és közoktatási intézmények közötti hálózati együttműködés feltételeinek megteremtése, a hálózaton keresztül a folyamatos partneri kapcsolat fenntartása. Kiemelt cél az országban működő regionális központokkal megvalósítandó hálózati együttműködés kialakítása és fenntartása. A központ vezetője Dr. Falus Iván DsC, a Neveléstudományok Doktora. Biztosítani kívánja a pedagógusképzés, a mestertanárképzés, és a pedagógus továbbképzés számára a nemzetközi és hazai jó gyakorlatok megismerését és terjesztését, az iskolák és a pedagógusképző intézmények közös szakmai fejlődésének, tanulóközösséggé válásának előmozdítását. d) A kar gazdasági-pénzügyi kondíciói A kar önálló, vagy részben önálló gazdálkodást végez. Az épületek működtetése (villany, fűtés, stb.) központi költségvetésből történik. A kar önálló gazdálkodást végez a működtetés, valamint a levelező képzési költségek esetében. Ennek alapja a túlóra keret, valamint a külső óraadók óradíja. A Kar további bevételi forrása a szakirányú továbbképzésekből származó bevétel. További bevételi forrás a nyertes pályázatokból adódik. e) A kar humánerőforrás helyzete, összhangja a tevékenységekkel A Kar humánerőforrás helyzete stabil, és folyamatosan javuló, megfelelő alapot biztosít a karon folyó oktatási- kutatási tevékenységhez. A javulás első sorban az oktatóink fokozatszerzése terén mutatkozik: a 2010/11 -es tanévben 1 habilitáció és 4 PhD fokozat megszerzésével javult oktatóink minősítése. Az oktatói állomány lehetővé tette a következő tanévben újabb MA képzések indításának lehetőségét is. A Kar 74 főállású oktatóval dolgozik. Magas színvonalú oktatói- kutatói, valamint széleskörű közéleti tevékenységüket jól mutatják a tanévben elnyert kitüntetések, elismerések. Az oktatói összetételt és az elnyert kitüntetéseket a mellékletben található táblázat tartalmazza. f) A kutatói-, művészeti-, sport-, és publikációs tevékenység a karon Az Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ (ÉRPEK) munkáján kívül a kar intézete és tanszékei rendszeresen végeznek kutatómunkát önállóan és együttműködve. A kutatási témák kapcsolódnak pályázatokhoz, az oktatók szakmai érdeklődéséhez, a képzések szaktárgyaihoz. 54

55 A kutatások tartalma: A tanárképzés gyakorlatát vizsgáló kutatások, melyek a tanári mesterségre való felkészítés korszerűsítését valósítják meg és hozzájárulva a pedagógiai alapelvek továbbfejlesztéséhez, a szemléletformáláshoz. A közoktatásban zajló változások, problémák feltárásával foglalkozó kutatások, amelyek közvetve szolgálják a tanárképzési gyakorlat fejlesztését. Az iskolai tanulás és nevelés kérdésköre: az iskolai alulteljesítés és a hátterében meghúzódó kognitív folyamatok; egyéni bánásmód, differenciált készségfejlesztés; tanuláslélektan, a tanulásfejlesztés és a tanulási tanácsadás hatékonysága; tehetséggondozás; pályaorientáció, inkluzív nevelés. Az egészségnevelés kérdései: megküzdési stratégiák vizsgálata és fejlesztése pszichológiai módszerekkel, prevenciós tevékenységek és hatásvizsgálatuk. Művészetpszichológia: a zenei bevonódás vizsgálata, a szépirodalmi művekben fellelhető pszichológiai tartalmak elemzése. Új típusú tanulási környezetek, tanulási formák és tanulási kapcsolatok gyakorlatközeli kutatásai. A kutatások főbb területei: az országos és regionális információs társadalom stratégiai és fejlesztési kérdései; a kommunikációs és információtechnikai eszközök implementációjával kapcsolatos eredmények; elektronikus távoktatási módszerek (elearning), technikák és programok hatékony alkalmazásának feltételei, lehetőségei és perspektívái felsőoktatási környezetben. Az e-learning és blended-learning oktatásmenedzselési rendszereinek, az elektronikus tananyag elkészítését segítő tartalomfejlesztő eszközöknek elméleti és gyakorlati vizsgálata, az e-learning és a hagyományos felsőoktatási képzés blended támogatásának kutatása. A multimédiás anyagok hatékonyságának, pedagógiai-pszichológiai hátterének kutatása, oktatási és ismeretterjesztő on-line és off-line multimédia anyagok tervezése és kivitelezése; a főiskola weboldalának folyamatos fejlesztése és karbantartása. A felnőttoktatás intézményrendszerének felmérése; a felnőttoktatás és a kultúra kapcsolatának feltárása hazánkban és Európában. A kistérségi kulturális együttműködés idegenforgalmi vonatkozásai. A testkultúra és családi nevelés az élethosszig tartó tanulás tükrében. Szociális és gyermekvédelmi vizsgálatok: érték- és attitűdvizsgálatok a szociális szakmai identitás kialakításában; pályaszocializációs kutatások; különböző munkaformák szerepe a szociális képzésben; magyar és külföldi pályaorientáció összehasonlító vizsgálata; gyermekbántalmazás. A Líceum Televízió biztosítja azokat a technikai feltételeket, melyek segítségével megismerhetők, gyakorolhatók a televíziós alkotás szakmái. Lehetőséget teremtenek arra, hogy a társtanszékek tudományos eredményei képileg is megjelenjenek. A Líceum Televízió helyet ad honi és nemzetközi filmes programoknak, hallgatói együttműködéseknek A televízió munkatársai saját alkotásaikkal szerepelnek nemzeti és nemzetközi filmfesztiválokon. Nemzetközi / külföldi folyóiratban megjelent cikkek száma magyarul idegen nyelven a) Publikációs tevékenység a Karon Hazai folyóiratban megjelent cikkek száma magyarul idegen nyelven Könyv, vagy könyvfejezet száma Külföldi konferencia előadások száma magyarul idegen nyelven Hazai konferencia előadások száma magyarul idegen nyelven Kitüntetések száma Szakdolgozat témavezetés TDK dolgozat témavezetés

56 A kar oktatóinak publikációs tevékenységét a vizsgált időszakban a 110 folyóirat cikk, 88 könyvfejezet és 176 konferencia előadás igazolja. Örvendetes, hogy növekedett a külföldi folyóiratokban megjelent idegen nyelvű publikációk száma, az elvárásoknak megfelelően alakult a hazai folyóiratok mennyiségi mutatója. A lehetőségek figyelembevételével sikerült a kar oktatóit motiválni arra, hogy éljenek a kutatási eredményeik közzétételével. A szakmai fórumokon való aktív részvétel az érdeklődést, a hazai és a nemzetközi elméletek és gyakorlatok megismerésének, az elért eredmények prezentálásának igényét jelzik. A magas hallgatói létszámnak köszönhetően a szakdolgozati témavezetés (402) kiemelt feladatként jelent meg az oktatók ez irányú tevékenységében. A TDK dolgozatok témavezetésének száma emelkedett az elmúlt időszakhoz viszonyítva, ezután is kiemelten kell kezelni a hallgatói kutatások támogatását, a tehetséggondozást. g) Kapcsolattartás a végzett hallgatókkal A végzett hallgatókkal történő kapcsolattartást már az államvizsgákon előkészítjük, ahol hallgatóink kitöltenek egy kérdőívet, hogy mennyire voltak elégedettek intézményünkkel, és kérjük őket, adják meg -címüket a későbbi kapcsolattartás céljából. A 2010/2011-es tanévben az 1 éve és a 3 éve végzett hallgatóink teljes körű megkeresésére került sor, mely során minden hallgatónkat megkerestük, akinek címe a rendelkezésünkre állt. A két célcsoportban a válaszadók 27%-a a Tanárképzési és Tudástechnológiai Karon végezte tanulmányait. A hallgatók munkaerő-piaci státusza, az intézményben tanultak használhatósági lehetőségei, a továbbtanulási aktivitásuk, valamint az Eszterházy Károly Főiskola megítélése a munkaerőpiacról visszatekintve került felmérésre a demográfiai adatokon túl. Az eredmények intézményi szinten összesítve, de sok kérdés esetén kari elemzésben is megtörténik. Az eredmények a következő weboldalon tekinthetők meg: Összességében elmondhatóm, hogy hallgatóink örömmel fogadják a kérdőíves megkeresést intézményünk részéről, és az országosnál átlagnál nagyobb visszaküldési aránnyal töltik ki kérdőívünket. 56

57 h) A kar bel- és külföldi kapcsolatai Hazai kapcsolatok: A Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar tanszékei több intézménnyel, szervezettel működnek együtt, és ezt a továbbiakban is tervezzük fenntartani. Az együttműködés megjelenik: - A kutatás területén - Az oktatás területén - A publikációs munka terén - A képzési programok kidolgozásában - A közös rendezvények szervezésénél - A külföldi tanulmányutaknál - A bizottsági munkákban Több hazai felsőoktatási intézmény partnerünk ebben, mint például a Miskolci Egyetem, a Miskolci Egyetem Sárospataki Főiskolai Kara, a Debreceni Egyetem, a Nyugat- Magyarországi Egyetem, a Szent István Egyetem stb. A különböző bizottságok, egyesületek, pedagógiai intézetek szintén jelentős táborral gazdagítják karunk hazai kapcsolatait. - MAB Akkreditációs Bizottság (pedagógiai-pszichológiai) - Közművelődési Akkreditációs Bizottság - Felnőttképzés Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület - Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete - Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete - Veszprémi Pedagógiai Intézet - Sárospataki Pedagógiai Intézet - Salgótarjáni Pedagógiai Intézet - Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ - Bartakovics Béla Művelődési Központ - Hétszínvirág Gyermekotthon - Esélyek Háza - Hunyadi János Általános Iskola - Hallgatói Centrum - Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola - ÉRÁK - Heves Megyei Gyógypedagógiai Szakszolgálat - Nevelési Tanácsadó - Heves Megyei Munkaügyi Központ - Heves Megyei Gyámhivatal - RÉV - Tanárképzők Szövetsége; - Neumann János Számítógép-tudományi Társaság; - MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Művelődéstudományi Munkacsoport; - MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testület; - Magyar Könyvtárosok Egyesülete - Heves Megyei Munkaügyi Tanács; - Heves Megyei Szakképzési Bizottság; - MTA Pedagógiai Bizottságának Informatika az oktatásban albizottsága; - Regionális Képzési Tanács (OKÉV); - Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság; Felnőttképzési Akkreditáló Testület; - MTA Miskolci Kommunikációs Bizottság; 57

58 - HunDidac Szövetség - stb. Nemzetközi kapcsolatok: A Tanárképzési és Tudástechnikai Kar jelentős számú külföldi partnerintézmény kapcsolattal is rendelkezik, mint például: University of Klagenfurt (A), Artevelde Hogeschool (BE), Katholieke Hogeschool Zuid West Vlaanderen (BE), Katholieke Hogeschool (Limburg (BE), University of Regensburg (D), University of Tartu (EE), University of Helsinki (FI), University of Groningen (NL), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL), Babes Bolyai Tudományegyetem (Ro), Selye János Egyetem (SK), Constantine the Philosopher University (SK), Anadolu University (TR) stb. A teljes Erasmus partnerlista a következő linken érhető el: A hallgatói kiutazások számának a növelésére különböző fórumokat tartottunk, ahol a hallgatók lehetőséget kaptak arra, hogy minél pontosabb képet kapjanak a külföldön való tanulásnak és a külföldi ösztöndíj lehetőségeinek az előnyeiről. A be- és kiutazó hallgatók számának növelése érdekében partnerkapcsolataink számát folyamatosan bővítjük, Írországgal, Csehországgal és Szlovéniával kívánjuk a jövőben a kapcsolatot felvenni. További kapcsolatok, együttműködések: az Open University Malaysia-val, az egyiptomi Delta University for Science and Technology-val. Jó példája az Agria Media Nemzetközi Konferencia. Az első Agria Media konferencia 1992-ben került megrendezésre hazai és külföldi részvevőkkel. A pozitív tapasztalatok és visszhang alapján merült fel a kétévenkénti megrendezés gondolata, amelyből napjainkra hagyomány született. 58

59 A kari önértékelés mellékletei: Oktatói adatok b) Főállású minősített oktatók beosztás szerinti létszámadatai: Beosztás Létszám (fő) Ebből habilitált, ill. MTA doktora Egyetemi tanár 5 3 habilitált 2 MTA doktor Főiskolai tanár 13 3 habilitált Egyetemi docens 8 1 habilitált Főiskolai docens 15 1 habilitált Adjunktus 15 Összesen: 56 c) Részfoglalkozású minősített oktatók beosztása: Beosztás Létszám (fő) Ebből habilitált, ill. MTA doktora Egyetemi tanár Egyetemi docens Tudományos munkatárs 1 Összesen: 1 Dolgozói összetétel tanév A kar főállású dolgozóinak száma A kar főállású tudományos minősítésű oktatóinak száma 43 A kar főállású PhD hallgatóinak száma 15 A kar főállású oktatója tudományos minősítés nélkül (mestertanár, dr.univ) A kar főállású oktatója tudományos minősítés nélkül 16 A kar főállású tanárainak (nyelvtanár, gyakorlatvezető tanár) száma 2 Főállású oktatók száma: 74 Oktatást támogató alkalmazottak száma 29 A kar nem főállású oktatóinak száma A kar nem főállású, de tudományos minősítésű oktatóinak száma 1 A kar nem főállású, minősítés nélküli oktatóinak száma 3 Új akadémiai minősítések száma az adott tanévben: Az akadémiai minősítés típusa I. félév (fő) II. félév (fő) 59

60 Minősítések (PhD, CSc) 1 3 Habilitációk 1 Az MTA doktora Akadémiai levelező és rendes tagok Kitüntetések Megjegyzések: Széchenyi-díj, Kiss Árpád-díj Prima Primissima-díj, Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett, MAB Szakbizottságdíj, Eszterházy Emlékplakett, Dr. Somos Lajos-díj Külföldi tanulmányutak az elmúlt tanévben (3 napot meghaladó tanulmányutak) Külföldi partnerintézményekbe utazó oktatók száma (fő) 2 Külföldi partnerintézményekből a karra érkező oktatók száma (fő) 2 A Kar oktatóinak publikációs tevékenysége az elmúlt tanévben (Előző év július 1-tárgyév június 30.) PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK TANSZÉKI ÖSSZESÍTÉS Publikációs jegyzék (2010. július 1. és június 30.) Tanszék Nemzetközi / Hazai Könyv, külföldi folyóiratban vagy folyóiratban megjelent könyvfejeze megjelent cikkek száma t cikkek száma száma magyar idegen magyarul idegen ul nyelve nyelven n Külföldi konferencia előadások száma magyar ul idegen nyelve n Hazai konferencia előadások száma magyar ul Idegen nyelve n Kitün- Szakdolgoz tetése at k témavezeté száma s TDK dolgozat témavezet és 60

61 Andragógia Pszichológia Kisebbségtudományi Szociálpedagógia Neveléstudományi Oktatás és Kommunikációtechnol ógia Mozgóképkultúra Kulturális Örökség és Művelődéstörténeti 9 Informatika Összesen Hallgatói létszámadatok d) A karon futó szakok összefoglaló hallgatói létszámadatai képzési szintenként: Szakok Nappali Esti Levelező Távoktatás Felsőfokú sz Főiskolai alapképzés 7 18 Egyetemi alapképzés 0 0 BA-BSc MA-MSc Szakirányú továbbképzés 187 Összesen: Mindösszesen: 1793 Ebből államilag támogatott A hallgatói létszámok szakonkénti bontása: BA szakok nappali levelező távoktatás Andragógia BA Csecsemő- és kisgyermeknevelő Informatikus könyvtáros BA Mozgóképkultúra és médiaismeret BA Pedagógia BA Szociálpedagógia BA MA szakok nappali levelező távoktatás Gyermek és családvédő tanár - 22 MA Informatikus könyvtáros MA Inkluzív nevelés tanára MA

62 Játék- és szabadidő-szervező tanár Mozgóképkultúra és 1 12 médiaismeret-tanár MA Okleveles tehetségfejlesztő tanár MA Pedagógiatanár MA 7 92 Pedagógiai értékelés és mérés tanári MA 2 31 Kifutó főiskolai szakok nappali levelező Informatikus könyvtáros 7 11 Pedagógia 7 Felsőfokú szakképzés nappali levelező Csecsemő- és kisgyermeknevelő Ifjúságsegítő Pedagógus szakvizsga nappali levelező Pedagógus szakvizsga 187 Szakátlagok (nappali) 2009/ /2010. Képzés tanév I.félév tanév II.félév Átlag Átlag Andragógia BA 3,96 4,13 Informatikus könyvtáros BA 3,21 3,44 Informatikus könyvtáros MA 4,35 4,64 Inkluzív nevelés tanára MA 4,58 4,74 Gyermek és családvédő tanár MA 4,32 4,53 Játék- és szabadidő-szervező tanár 2,99 4,54 Mozgóképkultúra és médiaismeret BA 3,88 3,98 Mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár 4,57 MA 4,68 Okleveles tehetségfejlesztő tanár MA 4,60 4,54 Pedagógia BA 3,95 4,03 Pedagógiatanár MA 4,59 4,79 Pedagógiai értékelés és mérés tanári MA 4,59 4,84 Szociálpedagógia BA 3,21 3,56 e) Hallgatói kitüntetések, díjak TKTK 2010/2011-es tanévben Fő 62

63 A házi TDK konferencián induló hallgatók száma Az OTDK konferenciára eljutó hallgatók száma (az előző sor alapján) OTDK-n helyezést elért dolgozatok száma (ha volt az adott tanévben OTDK) (helyezés, különdíj, kitüntetés) 1.Helyezés 2.Helyezés 3.Helyezés Különdíj Kari, illetve intézményi hallgatói kitüntetés f) Hallgatói mobilitás a 2010/2011-es tanévben Külföldi partnerintézményekbe utazó kari hallgatók (kivéve Erasmus) Külföldi partnerintézményekből a karra érkező hallgatók (kivéve Erasmus) Ösztöndíjjal Ösztöndíj nélkül Összesen - ERASMUS cserediák a karról 5-5 ERASMUS cserediák karon Minőségpolitika Az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kara vezetésének célja a küldetésnyilatkozatának megfelelően, hogy regionális tudásközpontként az Északmagyarországi régió olyan szellemi központjává váljon, amelyet a minőségtudat, a társadalmi felelősség értékrendje és az azt megtestesítő tevékenység és aktivitás jellemez. Mindezen cél elérése érdekében a kar és a kar vezetése: minőségpolitikáját aktualizálja és harmonizálja a felsőoktatás ágazati minőségpolitikája szerint, képzési és kutatási tevékenysége fejlesztése érdekében minőségbiztosítási, irányítási rendszert épít ki, minőségbiztosítási rendszerét fejleszti a Felsőoktatási Törvény, a MAB elvárásai, valamint a nemzetközi elvárások és trendek szerint, a minőségfejlesztést és a munkatársi követelményrendszerét szorosan összehangolja, hogy munkatársai az oktatási, kutatási, tanácsadási feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények közötti versenyben kiemelkedő kompetenciahordozóvá váljanak; a minőségfejlesztést és az intézményfejlesztést, az intézményi stratégiai elemeket hatékony és hatásos módon integrálja. 63

64 Az intézmény vezetése arra ösztönzi munkatársait hogy a minőségpolitikát megismerjék, életvitelükben és munkájukban fokozott igényességet tanúsítsanak, ismereteiket, tudásukat folyamatosan bővítsék a lifelong learning jegyében, környezeti társadalmi, szociális érzékenységükkel a közösség érdekeinek érvényesülését elősegítsék. Az intézmény vezetése elkötelezi magát, és aktív szerepet vállal a minőségbiztosítási rendszer működtetésében, fejlesztésében, és ezt az elkötelezettséget minden munkatársától elvárja. Oktatókkal való hallgatói elégedettség mérése Adott tanévben felmérésre került oktatók száma: 13 Adott évben felmérésre került oktatókkal való elégedettségek átlaga kari 4,45 szinten: Adott évben felmérésre került oktatókkal való elégedettségek szórása kari 0,26 szinten: A 2010/2011-es évben papír alapon történt az utolsó kurzusokon az oktatókkal való hallgatói elégedettség mérés lebonyolítása, mely a HÖK Kari vezetőinek segítségségével került elektronikus rögzítésre. 64

65 Természettudományi Kar Készítette: EKF TTK Minőségbiztosítási Bizottság Felelős: Dr. Tóth Antal (EKF TTK Minőségbiztosítási Bizottság elnöke) A kar azonosítására szolgáló adatok: A kar neve: A kar tevékenysége által érintett tudományterületek: A dékán neve: A dékánhelyettes neve: A Dékáni Hivatal vezetője: Természettudományi Kar Biológia, Élelmiszertudomány, Fizika, Földtudomány, Informatika, Kémia, Környezettudomány, Matematika, Testnevelés és Sporttudomány Dr. Liptai Kálmán Dr. Kovács Emőd Busák Istvánné Az önértékelés szempontjai: y) A kar oktatási tevékenységének, szakjainak rövid értékelése a szakjelentések alapján Az új típusú képzési struktúrában biológia, földrajz, kémia, környezettan, matematika, programtervező informatikus, sportszervező, valamint testnevelő edző alapképzésekkel rendelkezünk, s természettudományos küldetésünknek megfelelően hosszú távon fizikából is meg kívánjuk teremteni a BSc szinten való képzés lehetőségét. Mesterképzéseink a következők: földrajztanár, informatikatanár, kémiatanár, matematikatanár, testnevelő tanár. Céljaink között szerepel további mesterszakok indítása. A MAB plénuma 2011-es döntéseivel támogatta a geográfus és a biológiatanári mesterképzési szakok indítási kérelmeit, a 2011/12-es tanévben már ezeken a szakokon is elindíthattuk az oktatást. Fontosnak tartottuk az elmúlt években a felsőfokú szakképzésekben való megjelenésünket is. Jelenleg bortechnológus, élelmiszeripari menedzser, gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó, hulladékgazdálkodási technológus, logisztikai műszaki menedzserasszisztens és Webprogramozó képzésekkel rendelkezünk ezen a területen. Szakirányú továbbképzéseink az élelmiszerellenőrzés és fogyasztóvédelem, valamint a fogyasztóvédelem képzések. A szakjelentések alapján megállapítható, hogy a képzési követelmények teljesülnek, az oktatás személyi és tárgyi feltételei megfelelő módon állnak rendelkezésre. Az alapképzésben ben, a három éves moratórium letelte után minden szakon felülvizsgálták, a tapasztalatok alapján modernizálták, a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelően gyakorlatorientáltabbá tették a tanterveket, s az oktatók azóta is folyamatosan fejlesztik a tananyagokat, szükség esetén új tantárgyakat dolgoznak ki. Három mesterképzésünk (földrajz-, informatika- és matematikatanár) vonatkozásában például egy sikeres TÁMOP-pályázattal 2011-ben elektronikus tananyagok elkészítésére került sor. Továbbra is fennálló negatívum, hogy a hallgatói mobilitás mérsékelt, kis létszámban élnek a hallgatók a rendelkezésre álló külföldi tanulmányutak lehetőségével, amely mögött leggyakrabban a megfelelő nyelvtudás hiánya áll. z) A kar marketingtevékenysége A Kar marketingtevékenységéhez kapcsolódó feladatokat - benne kiemelten a nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatását és az iskolákkal való szoros kapcsolattartást - a Kari Tanács által 65

66 választott PR- és Pályaorientációs Bizottság látja el. A Bizottságban minden intézet, a dékáni hivatal és a hallgatói önkormányzat képviselteti magát. A Bizottság aktívan részt vesz a Kar népszerűsítésében, rendezvényeinek szervezésében, a sajtó képviselőivel való kapcsolattartásban; feladatának tartja a TTK szakok keresettségének és elismertségének növelését, pozitív kép kialakítását a karról a jelenlegi és a potenciális hallgatókban, partnerekben, a város és a régió lakóiban. A Természettudományi Karon zajló eseményekről, rendezvényekről, és aktuális hírekről rendszeresen informáljuk a média képviselőit. A kiemelkedő jelentőségű kari rendezvényeken (a TermészetTudás Főiskolájának programjai, Kutatók Éjszakája, TTK Tudományos Szieszta), vagy különösen fontos vendég érkezése esetén a média kiemelt tájékoztatását biztosítjuk. A TTK Kari PR-tevékenységhez szorosan kapcsolódik a kari honlap, amely bemutatja a Kar struktúráját, az intézeteket, tanszékeket, munkabizottságokat. Aktuális kari hírekről, eseményekről, rendezvényekről tájékoztat. Kiemelten kezeli a kari pályázatokat, az Erasmus programot, és bemutatja a Karon lévő sportolási lehetőségeket. A honlap arculatát állandóan fejlesztjük és gondoskodunk arról, hogy az információk frissítése folyamatos legyen. Az elektronikus megjelenés mellett nyomtatott kiadványokban (RET Hírlevél, brosúrák, szórólapok, plakátok, stb.) is bemutatjuk és népszerűsítjük a Kart, az ott folyó oktató és kutatómunkát. aa) Az oktatás és kutatás infrastrukturális és tárgyi feltételei A Kar önálló, többségében felújított épületekkel rendelkezik a Leányka úti Almagyardombi Campuson, amely lehetővé teszi az oktató és kutatómunka komfortos befogadását. Az irodák, előadótermek, szemináriumi és számítógépes termek, laborok kihasználtsága igen magas, 80% feletti, ezért újabb helyiségekre volna szükség. Az infrastrukturális feltételeket jelentősen javítja a D épület 2011 őszén befejeződő rekonstrukciója, valamint az Egerfood Regionális Tudásközpont (RET) új épületének 2012 tavaszán várható átadása. A Kar speciális infrastruktúrájából a következőket tartjuk leginkább kiemelésre méltónak: A Matematikai és Informatikai Intézetben a következő laborok működnek: Szoftverteszt labor, Microsoft labor, Java labor, Robotika labor, Tehetséggondozó labor, RFID labor. A laborokban projektmunka folyik, melynek célja az elméleti ismeretek gyakorlatban történő elmélyítése, csapatmunka, tapasztalatok szerzése, a Főiskola és a Kar hírnevének öregbítése. A RET-ben működő jól felszerelt speciális laboratóriumok: mikrobiológiai laboratórium, molekuláris biológia laboratórium, bioszenzorfejlesztő laboratórium és az analitikai laboratóriumok. A Biológiai Intézethez kapcsolódik a botanikus kert, a Földrajz és Környezettudományi Intézethez pedig a meteorológiai állomás. Sportlétesítmények: sportcsarnok, tornacsarnok, fitneszcentrum, a városi sportuszodában 4 bérelt pálya, teniszcsarnok, teniszstadion, labdarúgó stadion rekortános atlétika pályával, kézilabda és futsal pálya. A Kari stratégiában (http://ttk.ektf.hu/hu/kari-strategia) megfogalmazott hosszú távú céljaink eléréséhez a jövőben az infrastruktúra további fejlesztése szükséges (férőhelybővítés, felszereltség javítása, laborterület növelése). 66

67 bb) A kar gazdasági-pénzügyi kondíciói A Kar önálló teljes körű gazdálkodást nem folytat. A költségvetés bevételi oldala elsősorban az ún. bevételes tevékenységek után kapott pénzügyi forrásokból és az állami költségvetési támogatásból kapott (kisebb) részből áll től a bevételi tevékenységek pénzösszege intézményi szinten központosítva lett, s onnan kerül újraelosztásra. A megkapott keretek intézeti elosztásáról a Kari Gazdasági Bizottság készít javaslatot, ami alapján a dékán dönt. A Gazdasági Bizottságban minden intézet képviselteti magát egy fővel, elnöke a dékánhelyettes. Feladata a Kar intézeteit és a Dékáni Hivatalt érintő gazdasági ügyekben történő állásfoglalás. A diagram a Kar bevételeinek alakulását mutatja az elmúlt nyolc évre vonatkozóan. Megállapítható, hogy a pénzügyi források összege csökkenő tendenciát mutat. Kiemelendő a bevételes tevékenység igen magas aránya (a TTK keretének mintegy 90%-a), amely a Kar stabilitásának is egyik bizonyítéka. A jövőben is folyamatosan törekszünk a saját bevételek (költségtérítéses képzések, kutatásból származó bevételek, pályázati tevékenység, stb.) növelésére. A bevételes tevékenységekből származó források elsősorban az óradíjak finanszírozására fordítódnak, míg a költségvetési támogatás elsősorban az intézetek dologi kiadásait fedezi ,6 7,5 8 8,5 8,7 8,2 8,8 8, Bevételes tevékenység Költségvetési támogatás A TTK bevételi forrásai ( ) (millió Ft) cc) A kar humánerőforrás helyzete, összhangja a tevékenységekkel A feladatok elvégzéséhez szükséges személyi állomány rendelkezésre áll, de a leterheltség csökkentése, a magas színvonalú oktatás és kutatás fenntartása, valamint a széleskörű természettudományos ismeretterjesztés céljának megvalósítása érdekében indokolt volna a létszám bővítése. Oktatóink rendelkeznek a megfelelő szakmai, pedagógiai felkészültséggel és tapasztalattal, feladataikat a munkaköri leírások rögzítik. Munkatársaink képzéseit, konferenciákon való részvételét, publikálási tevékenységét, a mobilitási programokba történő bekapcsolódását támogatjuk. A Kar jelentős eredménye, hogy az elmúlt évek során tovább emelkedett a minősített oktatók száma, aránya. A külső óraadók általában kimagasló szaktekintélyek magyarországi egyetemekről, kutatóintézetekből, akik egy-egy szűkebb szakterület elismert művelői. A különböző akkreditációs folyamatokban szakértelmükkel segítették Karunkat céljai elérésében. 67

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) EGER, 2009 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES JELENTÉS A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES JELENTÉS A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES JELENTÉS A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL EGER, 2010 1 Eszterházy Károly Főiskola Szenátusa A Szenátus 77/2010. (XII.15.) sz. határozata a

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév Kedves Hallgatóink! A 2015/2016. tanév tavaszi szemeszterében az előző félévekhez hasonlóan az oktatói munka hallgatói

Részletesebben

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve I. KÉPZÉS-OKTATÁS Ssz. Oktatás, oktatásszervezés 1. A tantárgyfelosztás, az elkészült órarendek, az óraterhelés kari szintű koordinálása

Részletesebben

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól 1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS A demonstrátori munkavégzés szabályairól A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az EKF Szervezeti és Működési Szabályzata 178. (6) bekezdése

Részletesebben

KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2009-2010. Elfogadva a Kari Tanács 51/2010. (XII. 09.) sz. határozatával

KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2009-2010. Elfogadva a Kari Tanács 51/2010. (XII. 09.) sz. határozatával Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2009-2010 Elfogadva a Kari Tanács 51/2010. (XII. 09.) sz. határozatával EGER, 2010 ÉVES KARI ÖNÉRTÉKELÉS Készítette: EKF TTK Minőségbiztosítási

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2015. március 2. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2012. március 5. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

2016. évi határozatok kivonata

2016. évi határozatok kivonata 2016. évi határozatok kivonata 1/2016.01.21. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Munkatársak Által Választható Béren Kívüli Juttatások Szabályzatának 2/2016.01.26. sz. határozat: A PPKE Egyetemi

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció V. Minőségügyi Nap Veszprémi Egyetem 2006. február 9. Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció Tardy Pál alelnök Magyar Akkreditációs Bizottság MI A MINŐSÉG? Fitness for purpose

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Készítette: Dr. Zagyi Bertalan Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2013. március 4. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

K. m. f. Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa. Ikt. szám: RK/219-3 /2016.

K. m. f. Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa. Ikt. szám: RK/219-3 /2016. 85/2016. (XII. 14.) sz. határozata az Eszterházy Károly Egyetem Szervezteti és Működési Rend (önálló Tanszékek Intézetté alakítása) módosításának elfogadásáról 1. elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA A SZENÁTUS MELLETT MŰKÖDŐ BIZOTTSÁGOK ÖSSZETÉTELE (Elfogadva a Szenátus 21/2010. (IV.21.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2014. április 16.) MS5502 2014. Általános rendelkezések

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának határozatai év

A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának határozatai év A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának határozatai 2007. év TARTALOMJEGYZÉK 2007. január 17... 2 2007. február 14.... 5 1 Kari Tanácsának határozatai 2007. év 2007. január 17. A szavazati joggal rendelkezők

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE Az Eszterházy Károly Főiskola minőségirányítási rendszerébe épül be a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosítási

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Óbudai Egyetem. Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve

Óbudai Egyetem. Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve 2011 A Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve I. Eljárás célja: Az Egyetem Doktori Szabályzata (EDSZ) rögzíti

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Dátum Esemény 2016. augusztus 21. (vasárnap) augusztus 25. (csütörtök) Gólyatábor Regisztrációs hét augusztus 29. (hétfő): 8 órától ÁJK 2016. augusztus

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év 12. sz. melléklet A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év Felelős: rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, intézet- és

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, ú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA Budapest 2007 1. A Hallgatói Véleményezés Szabályzatának hatálya (1) A Hallgatói Véleményezés Szabályzata

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer 2015. Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer... 1 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer alapelvei és céljai... 3 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2016. október 5. 1. Előzmények A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai 1/2010sz. (2010.02.08.) KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 11 IGEN, 0 NEM szavazattal, 1 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA Miskolc, 2014 3.6. sz. Egyetemi szabályzat ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEK SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 282/2014. sz. határozata Készült 8 példányban.

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Szeged. 2015. június 23 KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT Homoki-Nagy Mária Varga Zsuzsanna PROJEKT ELEMEK 1. Oktatási együttműködés a mérnökiinformatika, a pedagógusképzés és

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Prof. Dr. Rudas Imre rektor

Prof. Dr. Rudas Imre rektor ÓBUDAI EGYETEM AZ ALKALMAZOTT INFORMATIKAI ÉS ALKALMAZOTT MATEMATIKAI DOKTORI ISKOLA A Szenátus előzetesen elfogadta: 2013. július 1-én. FOLYAMATGAZDA: Prof. Dr. Galántai Aurél a doktori iskola vezetője

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Audit Trail

Szolnoki Főiskola Audit Trail Oktatási szervezeti egységek / Tanszékek feladatellátása / Szakok, szakirányok indítása 1.1.1.1. - Szakindítást megelőző tevékenységek Akkreditációs és képzésfejlesztési Szenátus Rektor [K] Intézményfejlesztési

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES JELENTÉS A 2011/2012. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES JELENTÉS A 2011/2012. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES JELENTÉS A 2011/2012. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL EGER, 2012 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási Bizottság Tagjai: Dr. Csutorás Csaba,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16., hatályos: 2010. december 1. Módosítva:

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben

A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben Dr. Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkár Szeged, 2005. február 25. 2 Történeti áttekintés I.! 1993. évi LXXX. Törvény! Akadémiai autonómia!

Részletesebben

Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében BORSOS ESZTER-KISS ÁDÁM GERGŐ SZIE EGYRTDI 2014.11.28.

Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében BORSOS ESZTER-KISS ÁDÁM GERGŐ SZIE EGYRTDI 2014.11.28. Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében BORSOS ESZTER-KISS ÁDÁM GERGŐ SZIE EGYRTDI 2014.11.28. Felsőoktatási körkép Rendszerváltozás utáni expanzió (hallgatói, intézményi oldalról

Részletesebben

ÁTALAKULÁS ÉS KONSZOLIDÁCIÓ A MAGYAR GAZDASÁGBAN ÉS GAZDASÁGIRÁNYÍTÁSBAN

ÁTALAKULÁS ÉS KONSZOLIDÁCIÓ A MAGYAR GAZDASÁGBAN ÉS GAZDASÁGIRÁNYÍTÁSBAN 50. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS ÁTALAKULÁS ÉS KONSZOLIDÁCIÓ A MAGYAR GAZDASÁGBAN ÉS GAZDASÁGIRÁNYÍTÁSBAN A felsőoktatás átalakulása és gazdasági kérdései Sándorné Kriszt Éva rektor BGF Államháztartás szekció

Részletesebben

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2011/2012 Aug. 22-tól Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése Aug. 25. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 29. 14.00

Részletesebben

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debrecen, 2000. június 29. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata I. Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása

A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása A pedagógus-továbbképzési rendszermodell kialakítása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER SZEKCIÓ AZ OKTATÁSI HIVATAL PROJEKTIGAZGATÓSÁG SZEKCIÓJA 2015.

Részletesebben

Az Élelmiszertudományi Doktori Iskola doktori képzésének minőségirányítási rendszere. I. A doktori képzés minőségirányításának alapelvei

Az Élelmiszertudományi Doktori Iskola doktori képzésének minőségirányítási rendszere. I. A doktori képzés minőségirányításának alapelvei Az Élelmiszertudományi Doktori Iskola doktori képzésének minőségirányítási rendszere I. A doktori képzés minőségirányításának alapelvei Az Egyetem legmagasabb végzettségként doktori (PhD) tudományos fokozatot

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2016. május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 9/2016. (V.10.) KT. sz. határozat Dr. Rozsnyai Krisztina Közigazgatási Jogi Tanszékre benyújtott

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

MINŐSÉG- ÉS TELJESÍTMÉNY MUTATÓK WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA

MINŐSÉG- ÉS TELJESÍTMÉNY MUTATÓK WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA MINŐSÉG- ÉS TELJESÍTMÉNY MUTATÓK WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA 29/21 Minőség- és teljesítménymutatók 1. Oktatói minőségjelzők 1.1. Tudományos besorolású oktatók aránya Oktatók száma Ebből tudományos minősítésű

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában Bodorkós László minőségügyi szakértő OFI, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 Budapest 2015. június

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Könyvvezetési ismeretek tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat Gazdálkodás-menedzsment szak. 2014/2015. év II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Könyvvezetési ismeretek tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat Gazdálkodás-menedzsment szak. 2014/2015. év II. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Könyvvezetési ismeretek tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat Gazdálkodás-menedzsment szak 2014/2015. év II. félév

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. TDK szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. TDK szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember Tartalomjegyzék A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 A TDK célja... 3 Részvételi feltételek

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar. KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2010-2011-es tanév. Elfogadva a Kari Tanács 40/2011. (X. 20.) sz.

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar. KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2010-2011-es tanév. Elfogadva a Kari Tanács 40/2011. (X. 20.) sz. Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2010-2011-es tanév Elfogadva a Kari Tanács 40/2011. (X. 20.) sz. határozatával EGER, 2011 ÉVES KARI ÖNÉRTÉKELÉS Készítette: EKF TTK Minőségbiztosítási

Részletesebben