ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES JELENTÉS A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES JELENTÉS A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL"

Átírás

1 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES JELENTÉS A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL EGER,

2 Eszterházy Károly Főiskola Szenátusa A Szenátus 77/2010. (XII.15.) sz. határozata a évi minőségértékelési jelentésről 1. A Szenátus az EKF évi Minőségértékelési jelentését elfogadja. 2. A Szenátus határozatát nyílt szavazással, 20 igen szavazattal, egyhangú szavazással hozta. K. m. f. Dr. Hauser Zoltán a Szenátus elnöke 2

3 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási Bizottság Tagjai: Dr. Csutorás Csaba, elnök Dr. Koncsos Ferenc Dr. Tóth Antal Dr. Kicsák Lóránt Dr. Kádek István Ráczné Horváth Ágnes Herzog Csilla Lengyelné Dr. Molnár Tünde Titkár: Király Istvánné 3

4 TARTALOM I. Minőségfejlesztési tevékenységek és eredmények 4 Az Eszterházy Károly Főiskolán a 2009/2010-es tanévben végzett minőségfejlesztési tevékenységek rövid összefoglalása... 5 II. Kurzusértékelések tesztlapjai, Szakjelentések és Kari jelentések készítésének formanyomtatványai 8 III. Karok értékelése 16 Bölcsészettudományi Kar 16 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 32 Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar.. 45 Természettudományi Kar. 59 4

5 I. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK 5

6 BESZÁMOLÓ AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLÁN A 2009/2010 TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI MUNKÁRÓL Lényeges változás történt a főiskola minőségfejlesztési tevékenységében, mivel a minőségtervezés és minőségértékelés rendszerét alapvetően alakítottuk át a változó igényekhez igazodva tavaszán a Szenátus elfogadta a főiskola Minőségbiztosítási Szabályzatát, melyhez igazodva az Intézményi Minőségbiztosítási Bizottság átdolgozta az éves minőségtervezés és minőségértékelés rendszerét. Alapvető változás az eddigi gyakorlathoz képest, hogy a jelentéskészítésben nem naptári éveket követünk, hanem a főiskolai tanévekhez igazodunk. Emiatt fordult elő az a helyzet, hogy a jelen értékelés részben átfed az előző évi jelentéssel is. A továbbiakban tehát a Főiskolai Minőségbiztosítási Szabályzatban rögzített elvárásokhoz kívánunk igazodni, illetve azoknak megfelelni. A főiskolai Minőségbiztosítási Bizottság éves tevékenysége Az Intézményi Minőségbiztosítási Bizottság rendszeres időközönként ülésezett (kb. 1-2 havonta, dokumentált időpontokban), az időszakos feladatok határozzák meg az ülések számát. Minden bizottsági ülésről pontos jegyzőkönyv készül, ami az ülések dokumentáltságát biztosítja. A Bizottság éves elvégzett feladatai: A hallgatói kurzusértékelések koordinációja, lebonyolítása (2009/2010. I-II. félévében). Formanyomtatványok kidolgozása a szakjelentések készítésének kivitelezéséhez. Formanyomtatványok kidolgozása a kari éves jelentések készítésének kivitelezéséhez. A folyamatgazdák tevékenysége és szerepe a rendszer működtetésében A folyamatgazdák a rendszer működtetéséért felelős munkatársak, akik figyelemmel kísérik az eljárásokra vonatkozóan a külső és belső szabályozások betartását, érdemi, tartalmi érvényesülését, értékelik azok alakulását, javaslatokat dolgoznak ki a szükséges módosításokra, fejlesztésekre, frissítésekre. Javaslataikat a Minőségbiztosítási Irodába juttatják el. A rendszer első kiadásának próbaműködtetéséhez folyamatgazdákat neveztünk ki, akik a próbaműködtetés után is nyomon követik az eljárások és a gyakorlat viszonyát. Az újonnan kidolgozott eljárásokhoz 2008-ban rendeltük ki a folyamatgazdákat, akiket képzéssel felkészítettünk a feladatok ellátására. Az elmúlt évben közel száz munkatársunk kapcsolódott be a minőségirányítás rendszer működtetésével összefüggő feladatokba. Ez azért örvendetes, mert a minőségi munka legfontosabb feltétele a feladatokkal való azonosulás, amihez nélkülözhetetlen az elkötelezettség és a tájékozottság. A folyamatgazdák körének bővítése azért fontos feladat, mert a fejlesztése távlati célja, hogy minden munkatársunk legyen a saját folyamatának (folyamatainak) gazdája, kövesse nyomon a folyamat működését, hiba esetén azonnal jelezze azt, és tegyen javaslatot a folyamat módosítására, a hiba elhárítására. Bizakodók vagyunk abban a tekintetben, hogy az átlátható és mindenki számára elérhető szabályozás ismerete és alkalmazása megkönnyíti a feladatok minél kevesebb hibával történő ellátását, ami végeredményben az intézményünk nagyobb elismertségét fogja eredményezni külső és belső partnereinknél egyaránt. A folyamatos fejlesztés célja, hogy a tevékenységekből kiküszöböljük a hibákat. Távlati célként a nulla hiba elérését tűzzük ki még akkor is, ha tudjuk, hogy tökéletesen működő rendszer gyakorlatilag nem valósítható meg. A folyamatok hatékony működtetéséhez nélkülözhetetlen a folyamatokban résztvevők folyamatos továbbképzése, illetve képzése. Az értékelt tanévben Dr. Csutorás Csaba, az Intézményi Minőségbiztosítási Bizottság elnöke a TÁMOP / számú pályázati program keretén belül 30 órás továbbképzési programot végzett el eredményesen Felsőoktatási minőségügyet oktató tanárok képzése címmel. 6

7 A minőségirányítási rendszer fejlesztése A minőségfejlesztési programban meghatároztuk, hogy figyeljük az oktatási folyamatot, gyűjtjük, és napra készen tartjuk a főiskola működését szabályozó törvényi rendelkezéseket és más jogszabályokat, és elérhetővé tesszük a főiskolai belső hálózaton ben a jogszabályok megjelenéséről szóló tájékoztatás céljából már létrehoztuk a Jogszabályfigyelő című szükség szerint megjelenő értesítőt, melyben nemcsak a megjelent jogszabályra hívjuk fel a figyelmet, hanem arra is, hogy milyen új rendelkezéseket tartalmaznak a jogszabályok. A jogszabályok elektronikus formában megtalálhatók a CD jogtárban, de a főiskola minőségirányítási rendszerének honlapján is megjelenítjük az új jogszabályokat. Az egész évben megjelent új jogszabályokat a következő év elején bevezetjük a kézikönyv megfelelő fejezetéhez. A folyamatosan megjelenő jogszabályok jegyzékét és a jogszabályok szövegét is elérhetővé tettük minden dolgozó számára elektronikus formában a minőségirányítási rendszerben. A Minőségirányítási Kézikönyv elektronikus változata elérhető minden dolgozó számára felhasználónév és jelszó megadásával. Kezelését nehézkessé teszi, hogy az egyes részekhez az anyag görgetésével lehet eljutni. A klikkeléssel történő elérést az elmúlt évben nem tudtuk megoldani, lévén hogy a rendszer terjedelme egyszerű megoldást nem tesz lehetővé. Ezért a jövőben pályázati forrásból szeretnénk kifejleszteni a rendszer elektronikus, felhasználóbarát változatát. Ellenőrzési-mérési-értékelési folyamatok eredményeinek bemutatása Hazánk Európa Unióba lépését követően a minőségügy szerepe jelentősen nőtt, az új értelemben vett minőségkultúra kialakítása, elterjesztése számos akadályba ütközött, jelentős ellenállást leküzdve valósul meg. Nem volt nincs ez másképp a felsőoktatásban sem: miközben az európai környezetben természetes elvárás lett a felsőoktatási intézmények minőségügyének egységes rendezése, Magyarországon mintha nem történt volna számottevő előrelépés. Ennek legnyilvánvalóbb okai a feladat nehézsége és kényes volta. A korábbi években rendszeresen vizsgáltuk az államvizsga bizottságok eredményességét, valamint a főiskolai alapszakok működését, a következő 3 kérdéskör vonatkozásában: 1. Teljesülnek-e a képesítési követelmények és a MAB akkreditációs követelményei; az intézményi minőségellenőrzés tárt-e fel, és ha igen, mely képzéseknél és milyen hiányosságokat? 2. Milyen változások következtek be a működésben, az eredményességben a korábbi tanévhez képest? 3. Melyek a negatív hatások belső működésből, külső hatásokból fakadó okai, az elhárításukra tervezett intézkedések? A korábbi tapasztalatok alapján ezen vizsgálatokat sikerült az elmúlt tanévben megújítanunk, illetve újra elindítanunk. Összefoglalás Az év elején alaposan elemeztük a korábban kidolgozott önértékelési eljárásokat, megvizsgáltuk az önértékelési eljárás alkalmazhatóságát a Főiskola szervezeti egységei értékelésében. Először a Természettudományi Főiskolai Karon történt meg az önértékelési eljárás próba jellegű lebonyolítása 2007 elején, majd az ott szerzett tapasztalatok alapján a többi kar esetében is megtörtént az első önértékelési eljárás megvalósítása 2007 végére. Ezen eredmények kiértékelése 2008-ban megtörtént. Látható, hogy mivel négy évente kívánjuk 7

8 előzetes terveink szerint az önértékelési eljárást lebonyolítani, így 2011-ben átfogó önértékelés fog következni. A munka tulajdonképpen 3 fő részből tevődik össze, egyrészt az önértékelési eljárás a vezetés oktatói elégedettségmérésével kezdődik, amely kiegészül a hallgatói elégedettségmérési tesztekkel, valamint a végzett diplomások esetében történő nyomon követéssel. Az eljárás második fázisában következik a szöveges önértékelés elkészítése, amelyben részletes szöveges anyagot kell elkészíteni pontosan vezetett kérdések alapján az adott szervezeti egység (pl. karok) működéséről, a minőségirányítási rendszer alkalmazásáról. Az eljárás harmadik fázisában történik a szöveges önértékelések és tesztalapú értékelések RADAR eljárással történő kiértékelése, amely %-os formában értékeli a szervezeti egység működését a működés teljes vertikumán, sok oldalról. Az önértékelési eljárás zárásaként történik meg a folyamatos fejlesztés biztosítására tett javaslatok megfogalmazása és közzététele minőségfejlesztési akciótervek formájában. Az említett önértékelési eljárásba illeszkedő tesztalapú értékelést valósítottunk meg 2009 tavaszán az intézményben az oktatói elégedettség mérésére, melyet az Intézményi Minőségbiztosítási Bizottság alaposan értékelt. Az önértékelési eljárás a Minőségirányítási Rendszer legfőbb kiértékelési eljárása, illetve ezt kívánjuk elérni a jövőben. Ehhez megfelelő rendszerességgel kell elvégezni a jövőben a szervezeti önértékelési eljárásokat, az így kapott eredmények lesznek aztán összehasonlíthatóak, így lehet mind a Minőségirányítási Rendszer, mind a működés folyamatos fejlesztésére javaslatot tenni. Az intézmény minőségi működéséhez is nélkülözhetetlen az átfogó kurzusértékelések lebonyolítása, ami az oktatói munka hallgatói véleményezését teszi lehetővé. A zökkenőmentes lebonyolításhoz megfelelő informatikai háttérre van szükségünk, mivel a HEFOP projektben használt rendszert korlátozottan alkalmas nagyobb számú kurzus, illetve adatlap kezelésére. A hallgatói kurzusértékeléseket az elmúlt tanévben már félévi rendszerességgel bonyolítottuk le a HEFOP projektben kidolgozott teszt továbbfejlesztett változata alapján, a kari bizottságok és a hallgatói önkormányzat együttműködésével. A szervezeti önértékelési eljárás lebonyolítását 4 éves időközönként tervezzük. A 2009-es évben megvalósítottuk az oktatói munka hallgatói véleményezésére, illetve a kurzusértékelésekre való alkalmas tesztlap, illetve eljárás kidolgozását. A 2009/10 I.-II. félévben a rendszer próbaműködtetése lezajlott. A Minőségirányítási Rendszer fejlesztéséhez szükség lenne a Minőségbiztosítási Iroda állandó működésére, pontosabban egy legalább 4 órás főállású alkalmazott adminisztratív személyzetre. Így válna lehetővé a rendszer hatékony működtetése, az adatlapok, űrlapok állandó felügyelete, elkészítése. Hallgatói kurzusértékelések tesztlapja 2010 Oktatói munka hallgatói véleményezése Oktató neve: Kurzus címe: 1. Az oktató értékelésére vonatkozó kérdések (1-5 skálán/1=gyenge; 5=kiváló) Amennyiben a kérdés nem értelmezhető, vagy nincs válasz= Értékelje az oktató adott kurzusra való felkészültségét! 1.2. Értékelje az oktató által előadottak logikai felépítését! 1.3. Értékelje az oktató által előadottak követhetőségét, jegyzetelhetőségét! 1.4. Értékelje az oktató előadásmódját, annak érdekességét! 8

9 1.5. Értékelje az oktató segítőkészségét! 1.6. Mennyire használja az oktató a modern technikai lehetőségeket? 1.7. Mennyire világos az oktató által megadott követelményrendszer? 1.8. Mennyire következetes az oktató a követelmények számonkérésében? 1.9. Mennyire érezte igazságosnak a félév végi értékelését? Összességében mennyire volt elégedett a tárgy oktatásával? 2. A tárgy értékelésére vonatkozó kérdések 2.1. Szakmai fejlődése szempontjából mennyire találja hasznosnak a tárgyat? 2.2. Mennyire elérhetők az oktató által megadott irodalmak? 2.3. Használta-e a félév során ezen irodalmakat? 2.4. Mennyire érzi a tárgyhoz kapcsolódónak az oktató által megadott irodalmakat? 2.5. Az oktató mennyire egészítette ki elektronikus tananyagokkal a kurzus anyagát? 2.6. Az órán való részvétel megkönnyítette-e a tárgy elsajátítását? 2.7. Ítélje meg, mennyire felelt meg a kurzus az előzetes várakozásainak? 3.)Óraelmaradásokra, késésekre vonatkozó kérdések 3.1. A félév során az értékelt tárgyból hány alkalom maradt el pótlás nélkül? (egy sem; egy; több) 3.2. Milyen gyakran tér el az oktató a foglalkozás időkereteitől? (soha; 1-3; 3-nál többször) 4.) További kérdések 4.1. Ön az előadások/gyakorlatok hány százalékán vett részt? 0-25 % % % % 4.2. Miért vette fel a kurzust? (Több válasz is lehetséges!) a) a tanterv szerint kötelező b) a tanterv szerint választható c) szükségem volt kreditpontokra d) csak ezt hirdették meg e) egyszerűen érdekelt a téma f) az oktató személye miatt g) formális vagy könnyű volt a vizsgája 9

10 Szakjelentés Készíti: szakfelelős Elkészítés határideje: minden év szeptember 30-ig Felelős: a szakfelelős A szak azonosítására szolgáló adatok: a) szak neve: b) képzés helye c) engedélyezési dokumentum/határozat d) képzési követelmények rendelet e) képzési formák / tagozat f) végzettség szintje g) oklevél megnevezése h) szakfelelős (név, beosztás, tudományos fokozat) A szak önértékelése: mellékletek nélkül 2-3 oldal terjedelemben Az önértékelés szempontjai: a) A tanterv (felülvizsgálata, fejlesztése, új tananyagok kidolgozása) b) A tanulmányi munka eredményességének értékelése a hallgatók vizsgaeredményeinek értékelés a hallgatói mobilitás (külföldi tanulmányok) hallgatói lemorzsolódás, létszámváltozás tehetséggondozás, TDK eredmények a gyakorlati képzés, a szakmai életpályára való felkészítés c) A záróvizsga értékelése d) Az oktatók továbbképzési tevékenységének helyzete. e) Kapcsolattartás helyzete a munkáltatókkal, megrendelőkkel (kihelyezett képzési helyszínek, gyakorlati helyek, álláslehetőségek) Az önértékelés mellékletei: a) a tárgyévben végzős hallgatókra érvényes tanterv, táblázatos formában b) évfolyamonként a tárgyévben oktatott tantárgyak felelősei és oktatói Tantárgy Évfolyam Tantárgyfelelős neve A tantárgy oktatója 10

11 c) vezető oktatók jegyzéke (a tárgyévben a szakon oktató, a főiskolával teljes idejű, szerződéses, stb. munkaviszonyban álló vezető oktató, tanár, docens neve, végzettsége, tudományos fokozata és annak tudományága, eddigi oktatásban eltöltött ideje és az intézménnyel való munkaviszonyának kezdete) Vezető oktató neve Végzettség Tudományos fokozat, tudományág Oktatásban eltöltött idő Főiskolai munkaviszony kezdete d) a szak hallgatói létdatai évfolyamonkénti bontásban (TIK adja meg) Évfolyam Nappali Esti Levelező Távoktatás e) tanulmányi átlagok évfolyamonként féléves bontásban (TIK adja meg) Évfolyam I. félév tanulmányi átlaga II. félév tanulmányi átlaga f) a záróvizsga értékelés dokumentuma 11

12 Éves kari önértékelés Készíti: a kari minőségbiztosítási bizottság Elkészítés határideje: minden év október 15. Felelős: a kari minőségbiztosítási bizottság elnöke A kar azonosítására szolgáló adatok: A kar neve: A kar tevékenysége által érintett tudományterületek: A dékán neve: A dékánhelyettes neve: A Dékáni Hivatal vezetője: A kar önértékelése: mellékletek nélkül 2-3 oldal terjedelemben Az önértékelés szempontjai: a) A kar oktatási tevékenységének, szakjainak rövid értékelése a szakjelentések alapján b) A kar marketingtevékenysége c) Az oktatás és kutatás infrastrukturális és tárgyi feltételei d) A kar gazdasági-pénzügyi kondíciói e) A kar humánerőforrás helyzete, összhangja a tevékenységekkel f) A kutatás, művészeti- és sporttevékenység, publikációs tevékenység a karon g) Kapcsolattartás a végzett hallgatókkal h) A kar bel- és külföldi kapcsolatai A kari önértékelés mellékletei: I. Oktatói adatok Főállású minősített oktatók beosztás szerinti létdatai: Beosztás Létszám (fő) Ebből habilitált, ill. MTA doktora Egyetemi tanár Főiskolai tanár Egyetemi docens Főiskolai docens Adjunktus Összesen: 12

13 Részfoglalkozású minősített oktatók beosztása: Beosztás Létszám (fő) Ebből habilitált, ill. MTA doktora Egyetemi tanár Egyetemi docens Tudományos munkatárs Összesen: Dolgozói összetétel tanév A kar főállású dolgozóinak A kar főállású tudományos minősítésű oktatóinak A kar főállású PhD hallgatóinak A kar főállású oktatója tudományos minősítés nélkül (mestertanár, dr.univ) A kar főállású oktatója tudományos minősítés nélkül A kar főállású tanárainak (nyelvtanár, gyakorlatvezető tanár) Főállású oktatók : Oktatást támogató alkalmazottak A kar nem főállású oktatóinak A kar nem főállású, de tudományos minősítésű oktatóinak A kar nem főállású, minősítés nélküli oktatóinak Új akadémiai minősítések az adott tanévben: Az akadémiai minősítés típusa I. félév (fő) II. félév (fő) Minősítések (PhD, CSc) Habilitációk Az MTA doktora Akadémiai levelező és rendes tagok Kitüntetések Megjegyzések: Külföldi tanulmányutak az elmúlt tanévben (3 napot meghaladó tanulmányutak) Külföldi partnerintézményekbe utazó oktatók (fő) Külföldi partnerintézményekből a karra érkező oktatók (fő) 13

14 A Kar oktatóinak publikációs tevékenysége az elmúlt tanévben (Előző év július 1-tárgyév június 30.) Oktató neve Külföldi folyóirat cikkek Hazai folyóirat cikkek Könyv, vagy könyvfejezet Külföldi konferencia előadások Hazai konferencia előadások Kitüntetések Szakdolgozat témavezetés TDK dolgozat témavezetés II. Hallgatói létdatok A karon futó szakok összefoglaló hallgatói létdatai képzési szintenként: (TIK adja meg) Szakok Nappali Esti Levelező Távoktatás Felsőfokú sz. Főiskolai alapképzés Egyetemi alapképzés BA-BSc MA-MSc Szakirányú továbbképzés Összesen: Mindösszesen: Ebből államilag támogatott 14

15 A hallgatói létszámok szakonkénti bontása: (TIK adja meg) BA szakok nappali levelező távoktatás Szak 1 Szak 2 MA szakok nappali levelező távoktatás Szak 1 Szak 2 Kifutó főiskolai szakok nappali levelező Szak 1 Szak 2 Felsőfokú szakképzés nappali levelező Szak 1 Szak 2 Szakirányú továbbképzések nappali levelező Szak 1 Szak 2 Pedagógus szakvizsga nappali levelező Pedagógus szakvizsga Szakátlagok (nappali) (TIK adja meg) 2009/ /2010. Képzés tanév I.félév tanév II.félév Szak Átlag Átlag Szak 1 Szak 2 Hallgatói kitüntetések, díjak A házi TDK konferencián induló hallgatók Az OTDK konferenciára eljutó hallgatók (az előző sor alapján) OTDK-n helyezést elért dolgozatok (ha volt az adott tanévben OTDK) (helyezés, különdíj, kitüntetés) 1.Helyezés 2.Helyezés 3.Helyezés Különdíj Kari, illetve intézményi hallgatói kitüntetés Fő 15

16 Hallgatói mobilitás a 2009/2010. tanévben Külföldi partnerintézményekbe utazó kari hallgatók (kivéve Erasmus) Külföldi partnerintézményekből a karra érkező hallgatók (kivéve Erasmus) ERASMUS cserediák a karról ERASMUS cserediák karon Ösztöndíjjal Ösztöndíj nélkül Összesen III. Minőségpolitika Oktatókkal való hallgatói elégedettség mérése Adott tanévben felmérésre került oktatók : Adott évben felmérésre került oktatókkal való elégedettségek átlaga kari szinten: Adott évben felmérésre került oktatókkal való elégedettségek szórása kari szinten: Eger, december 8. Dr. Habil. Csutorás Csaba Minőségfejlesztési Programigazgató 16

17 Bölcsészettudományi Kar Éves kari önértékelés Készíti: a kari minőségbiztosítási bizottság Elkészítés határideje: minden év október 15. Felelős: a kari minőségbiztosítási bizottság elnöke A kar azonosítására szolgáló adatok: A kar neve: A kar tevékenysége által érintett tudományterületek: A dékán neve: A dékánhelyettes neve: A Dékáni Hivatal vezetője: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar Bölcsészettudomány, művészetközvetítés Dr. Mózes Mihály Dr. Zimányi Árpád Minczér Tímea A kar önértékelése: mellékletek nélkül 2-3 oldal terjedelemben Az önértékelés szempontjai: i) A kar oktatási tevékenységének, szakjainak rövid értékelése a szakjelentések alapján j) A kar marketingtevékenysége k) Az oktatás és kutatás infrastrukturális és tárgyi feltételei l) A kar gazdasági-pénzügyi kondíciói m) A kar humán erőforrás helyzete, összhangja a tevékenységekkel n) A kutatás, művészeti- és sporttevékenység, publikációs tevékenység a karon o) Kapcsolattartás a végzett hallgatókkal p) A kar bel- és külföldi kapcsolatai A karon működő szakok: BA-képzések: magyar, történelem, szabad bölcsészet, anglisztika, amerikanisztika, germanisztika, romanisztika, képi ábrázolás, elektronikus ábrázolás, ének-zene A képzés nappali és levelező tagozaton folyik, a legtöbb szakon mindkét formában. Kivételek: képi és elektronikus ábrázolásból nincs levelező képzés; amerikanisztika szakon csak levelező képzés van, romanisztikából pedig több éve nincs nappalis évfolyam. MA-képzések: magyartanár, történelemtanár, etikatanár, angoltanár, amerikanisztika, franciatanár, hittanár-nevelő, kommunikációtanár, ének-zene tanár, vizuális- és környezetkultúra-tanár. A képzés a legtöbb szakon nappali és levelező tagozaton folyik. Kivéve: amerikanisztika, etika-, francia- és kommunikációtanár szakon nincs nappalis évfolyam. Az új képzéseken a vizsgált időszakban túl voltak még kifutó évfolyamok történelem, magyar, etika, ember- és társadalomismeret, festőművész-rajztanár egyetemi, valamint ének-zene tanár, ének-zene és karvezetés főiskolai szakokon. A karon nem folyik felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés és pedagógusi szakvizsgára való felkészítés. 17

18 A szakokon, szakirányokon a képzés a képzési követelményeknek, illetve az akkreditált tananyagnak megfelelően folyik. A tantárgyfelelősök szakmai kompetenciája az akkreditációs követelményeknek megfelel. A kreditterhelésre vonatkozóan pontos képet nem lehet kapni a beérkezett adatokból. Az önértékelések alapján kijelenthetjük, hogy az első három év tapasztalatai arra ösztönözték a szakfelelősöket, hogy ésszerűsítéseket hajtsanak végre a képzésben. Többen terveznek a jövőben ilyen jellegű változtatást. A tantervi változtatást egyes szakokon az is motiválja, hogy a beérkező hallgatók számára felzárkóztató jellegű kurzusokat kell szervezni. Általánosan elmondható az új képzési formáról, hogy sok szak esetében bizonytalanok mind az alapdiplomával való elhelyezkedés, mind pedig a továbbtanulás lehetőségei. A hallgatói létszámok alakulásából kiolvasható, hogy a kifutó szakok képzésének lezárulásával a bolognai képzési rendszerben jelentős létszámcsökkenés várható: a jelenlegi összlétszám (minden tagozatot beleértve): 1948/1786, ebből mintegy 730 hallgató kifutó képzésben vesz részt. BA-képzésben 921/893 hallgató vett részt, MA-képzésben 286/271 hallgató részesült. Egyelőre még alacsony a nappali tagozatos MA-sok : 38/40. A lemorzsolódás az I.és a II. félév viszonylatában átlagosan 10% körüli. Az oktatói-hallgatói létrányok: Összes hallgatót és összes oktatót tekintve1948/1786: 116 = 16,8/15,3 Nappali tagozatos hallgatókat és minden oktatót tekintve: 993/920: 116 = 8,5/8 BA- és MA-hallgatókat és minden oktatót tekintve: 1207/1164: 116 = 10,4/10 Nappalis BA- és MA-hallgatókat és minden oktatót tekintve: 583/572: 116 = 5/5 A képzések humán feltételei megfelelők. Az oktatók minősítettsége, képzettsége, szakmai tapasztalata a összhangban van a képzési követelményekkel. Oktatók 116, ebből 98 főállású (85%), 18 részfoglalkoztatású, a főállásúakból 74 (75%), a nem főállásúakból 11 minősített. A nem főállásúak jelentős része magasan kvalifikált szakember. A vizsgált időszakban 3 PhD-fokozatszerzés és 3 habilitáció történt, további 8 PhD- és 3 habilitációs eljárás van folyamatban. A karon folyó kutatói és művészeti tevékenység rendszeresnek mondható: Oktató neve Külföldi folyóirat cikkek Hazai folyóirat cikkek Könyv, vagy könyvfejezet Külföldi konferencia előadások Hazai konferencia előadások Kitüntetések Szakdolgozat témavezetés TDK dolgozat témavezetés Összesen A művészetközvetítő szakok oktatói önálló kiállításokon, illetve koncerteken mutatkoznak meg. Megnőtt a művésztelepek és jelentősége is. Az oktatók kutatási eredményeiket könyv és könyvfejezet formájában, magyar és külföldi folyóiratokban, hazai és nemzetközi konferenciakötetekben, helyi kiadványokban jelentetik meg. Ebben kitüntetett helyet foglal el a Pandora könyvek sorozat, melyben a vizsgált időszakban 9 oktatató monográfiája jelent meg mintegy 1 millió forintos kari támogatással. Az infrastukturális feltételeket tekintve egyedül a rajzműtermek kapcsán érkezett panasz. 18

19 A tehetséggondozás területén lényegi előrelépésnek tekinthető a tanszéki TDK-körök szervezettebb működése. Támop-pályázat keretében a karon négy tehetséggondozó műhelyben rendszeres tevékenyég folyik, az oktatók végre szerényebb díjazásban is részesülhetnek. A hallgatók pedig rendszeres ösztöndíj-támogatásra pályázhatnak. A pályázati programban nem szereplő TDK-körökből is kerülnek ki országos versenyre eljutó hallgatók. A tehetséggondozás másik fő színtere a Kepes György Szakkollégium, ahol a BTK-s hallgatók a Művészeti és Kultúratudományi Tagozatban tevékenykednek. A hallgatói és oktatói mobilitás terén komoly elmaradás tapasztalható, nagyon kevés hallgató vállalkozik arra, hogy külföldi tanulmányokat folytasson. Ennek oka főleg a megbízható nyelvismeret hiánya kivéve a nyelvszakokon). Külföldi hallgatók fogadását a humán szakokon kivéve az anglisztikát a magyar nyelvű képzés gátolja. Az oktatók hosszabb-rövidebb idejű tanulmányutakon, kutatói ösztöndíjakon vesznek részt. Kevés számban vendégtanárként is megfordulnak külföldön. A kar önálló marketing tevékenységet nem folytat, az intézményi szervezésű nyílt napokon, intézményi kiadványokban, internetes felületeken jelenik meg. Ezen túl a tanszékek, illetve a szakok egyéni kezdeményezésekkel élnek, ez vagy direkt módon a szak népszerűsítését jelenti, vagy pedig a szakhoz kapcsolódó rendezvények formájában valósul meg. A kar önálló nyomon követést nem végez, az intézményi Alumni-programba kapcsolódik be. Az egyes szakok, illetve tanszékek rendszeresen szerveznek korábban végzett hallgatóik számára évfolyam-találkozókat. A 2009/2010. tanévben a kar a Gazdasági Főigazgatóság által a tanszékeknek juttatott bevételes tevékenység összegéből nem vont el pénzt. Működési költségeit teljes egészében a Bölcsészettudományi Kar számára központilag kiosztott keretből fedezte. A karon a közvetlen működéshez szükséges napi kiadásokon túl a lényegesebb pénzmozgásaink a következők voltak: - a bevételes tevékenységből származó pénzekkel nem rendelkező tanszékek működési költségeihez való hozzájárulás (kb Ft) - oktatók konferencián való részvételének támogatása (kb Ft) - az idegen nyelvi tanszékek által szervezett szépkiejtési verseny költségeihez való hozzájárulás ( Ft) - a kar igen jelentős összeggel, közel egy millió forinttal támogatta a tudományos tevékenységeket: 2009-ben 4, 2010-ben 5 kötetet jelentetett meg a Pandora Könyvek sorozatban. 19

20 A kari önértékelés mellékletei: IV. Oktatói adatok Főállású minősített oktatók beosztás szerinti létdatai: Beosztás Létszám (fő) Ebből habilitált, ill. MTA doktora Egyetemi tanár 8 1 nagydokt és habil. 3 nagydokt. 3 habil., 1 DLA Főiskolai tanár 20 1 kand. és habil, 6 kand., 3 habil., 10 PhD/DLA Egyetemi docens 6 1 nagydokt. és habil., 3 PhD, 1 DLA, 1 Munkácsy-díj Főiskolai docens PhD, 1 DLA, 4 Munkácsy-díj Adjunktus 8 7 PhD, 1 Munkácsy-djj Összesen: 74 5 nagydokt., 10 habil., 7 kand. Részfoglalkozású minősített oktatók beosztása: Beosztás Létszám (fő) Ebből habilitált, ill. MTA doktora Egyetemi tanár 6 Egyetemi docens 2 Professzor emeritus 3 Tudományos munkatárs 2 Összesen: 13 Dolgozói összetétel Tanév A kar főállású dolgozóinak 110 A kar főállású tudományos minősítésű oktatóinak 74 A kar főállású PhD hallgatóinak A kar főállású oktatója tudományos minősítés nélkül (mestertanár, dr.univ) 3 A kar főállású oktatója tudományos minősítés nélkül 16 A kar főállású tanárainak (nyelvtanár, gyakorlatvezető tanár) 5 Főállású oktatók : 98 Oktatást támogató alkalmazottak 12 A kar nem főállású oktatóinak 18 A kar nem főállású, de tudományos minősítésű oktatóinak 11 A kar nem főállású, minősítés nélküli oktatóinak 7 20

21 Új akadémiai minősítések az adott tanévben: Az akadémiai minősítés típusa I. félév (fő) II. félév (fő) Minősítések (PhD, CSc) 3 Habilitációk 3 Az MTA doktora Akadémiai levelező és rendes tagok Kitüntetések Megjegyzések: Folyamatban van 8 PhD/DLA fokozatszerzés, és elindult 3 habilitáció Külföldi tanulmányutak az elmúlt tanévben (3 napot meghaladó tanulmányutak) Külföldi partnerintézményekbe utazó oktatók (fő) Külföldi partnerintézményekből a karra érkező oktatók (fő) 1 A Kar oktatóinak publikációs tevékenysége az elmúlt tanévben (Előző év július 1-tárgyév június 30.) Oktató neve Külföldi folyóirat cikkek Hazai folyóirat cikkek Könyv, vagy könyvfejezet Külföldi konferencia előadások Hazai konferencia előadások Kitüntetések Szakdolgozat témavezetés TDK dolgozat témavezetés Összesen V. Hallgatói létdatok A BTK-n futó szakok összefoglaló hallgatói létdatai képzési szintenként: (TIK adja meg) Szakok Nappali Esti Levelező Távoktatás Államilag támogatott helyek Felsőfokú sz. szak: Főiskolai 284/219 6/5 264/ /78 alapképzés szak: Egyetemi 126/129 61/48 126/81 alapképzés szak: BA 545/ / /604 MA 38/40-248/ /214 Szakirányú továbbképzés 21

22 szak: Összesen: 993/920 6/5 949/861 Mindösszesen: 1948/1786 Mindebből államilag támogatott 1189/977 A hallgatói létszámok szakonkénti bontása: (TIK adja meg) BA szakok Nappali Levelező távoktatás Magyar BA 99/88 70/61 - Történelem BA 85/76 92/85 - Szabad bölcsészet BA 30/26 31/29 - Anglisztika BA 95/85 65/65 - Amerikanisztika BA - 12/7 - Germanisztika BA 23/21 19/18 - Romanisztika BA 2/0 9/7 - Képi ábrázolás BA 88/ Elektronikus ábrázolás 71/ Ének-zene BA 40/41 42/43 - Összesen 533/ /315 MA szakok Nappali Levelező távoktatás Magyartanár MA 9/9 34/26 Történelemtanár MA 21/21 48/38 Etikatanár MA - 3/3 Angoltanár MA 10/11 116/101 Amerikanisztika MA - 12/12 Franciatanár - 10/8 Hittanár-nevelő MA 1/1 1/1 Kommunikációtanár MA - 18/15 Ének-zene tanár MA 5/5 13/10 Vizuális és környezetkultúra 9/0 23/20 tanár Összesen 55/47 278/235 Kifutó egyetemi szakok Nappali levelező Történelem bölcsész Etika, ember- és társadalomismeret Festőművész-rajztanár Kifutó főiskolai szakok Nappali levelező Ének-zene tanár Ének-zene, karvezetés Felsőfokú szakképzés Nappali levelező Szak 1 Szak 2 Szakirányú továbbképzések Nappali levelező Szak 1 Szak 2 Pedagógus szakvizsga Nappali levelező Pedagógus szakvizsga 22

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) EGER, 2009 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES JELENTÉS A 2010/2011. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 64/2011. (XI.09.) sz. határozatával) EGER, 2011 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai 1/2010sz. (2010.02.08.) KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 11 IGEN, 0 NEM szavazattal, 1 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve I. KÉPZÉS-OKTATÁS Ssz. Oktatás, oktatásszervezés 1. A tantárgyfelosztás, az elkészült órarendek, az óraterhelés kari szintű koordinálása

Részletesebben

K. m. f. Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa. Ikt. szám: RK/219-3 /2016.

K. m. f. Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa. Ikt. szám: RK/219-3 /2016. 85/2016. (XII. 14.) sz. határozata az Eszterházy Károly Egyetem Szervezteti és Működési Rend (önálló Tanszékek Intézetté alakítása) módosításának elfogadásáról 1. elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév Kedves Hallgatóink! A 2015/2016. tanév tavaszi szemeszterében az előző félévekhez hasonlóan az oktatói munka hallgatói

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2015. március 2. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2009-2010. Elfogadva a Kari Tanács 51/2010. (XII. 09.) sz. határozatával

KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2009-2010. Elfogadva a Kari Tanács 51/2010. (XII. 09.) sz. határozatával Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2009-2010 Elfogadva a Kari Tanács 51/2010. (XII. 09.) sz. határozatával EGER, 2010 ÉVES KARI ÖNÉRTÉKELÉS Készítette: EKF TTK Minőségbiztosítási

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció V. Minőségügyi Nap Veszprémi Egyetem 2006. február 9. Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció Tardy Pál alelnök Magyar Akkreditációs Bizottság MI A MINŐSÉG? Fitness for purpose

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Dátum Esemény 2016. augusztus 21. (vasárnap) augusztus 25. (csütörtök) Gólyatábor Regisztrációs hét augusztus 29. (hétfő): 8 órától ÁJK 2016. augusztus

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete

Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete DE BTK alapszakjai: Bölcsészettudomány andragógia anglisztika germanisztika (néderlandisztika, német) Társadalomtudomány kommunikáció- és médiatudomány politológia

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében pályázatot

Részletesebben

- Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások

- Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - Gazdasági idegen nyelvű menedzser adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - Gépipari mérnökasszisztens adatlap

Részletesebben

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól 1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS A demonstrátori munkavégzés szabályairól A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az EKF Szervezeti és Működési Szabályzata 178. (6) bekezdése

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2012. március 5. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

2016. évi határozatok kivonata

2016. évi határozatok kivonata 2016. évi határozatok kivonata 1/2016.01.21. sz. határozat: A PPKE Egyetemi Tanácsa döntött a Munkatársak Által Választható Béren Kívüli Juttatások Szabályzatának 2/2016.01.26. sz. határozat: A PPKE Egyetemi

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2016. július 15. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE)

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR I. évfolyam SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE anglisztika nappali 140.000.-Ft ének-zene nappali 295.000.-Ft képi ábrázolás nappali 295.000.-Ft környezetkultúra nappali

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2016. október 5. 1. Előzmények A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2016. május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 9/2016. (V.10.) KT. sz. határozat Dr. Rozsnyai Krisztina Közigazgatási Jogi Tanszékre benyújtott

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2011/2012 Aug. 22-tól Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése Aug. 25. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 29. 14.00

Részletesebben

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A GTK küldetésnyilatkozata A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Főiskola legfiatalabb tudományterületét képviselő kara,

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

- Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások

- Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - Gazdasági idegen nyelvű menedzser adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - Gépipari mérnökasszisztens adatlap

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK NYF-BTMK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK Tagozat Irány-száma követelménye Gazdasági idegen nyelvű menedzser N 1 < 5 100 000 Bármelyik két érettségi Idegennyelvi kommunikátor N 1 < 15 100 000 Bármelyik két

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERV (Érvényes: 2012-2013. tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) Az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolában a szervezett képzésben részt

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes Szakmai gyakorlat a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes gyakorlat-orientáció Üzleti BA szakok képzési struktúrája, szakaszai elméleti alapképzés

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Debreceni Egyetem Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Nemzetköziesítési audit a Debreceni Egyetemen 2016. november 09. Nemzetköziesítés a Debreceni Egyetemen - a Debreceni

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) 600 óra szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2013. március 4. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Napirend: 1. Javaslat Professor Emeritus/Emerita cím és SZIE Babérkoszorú arany fokozat kitüntetés adományozására Előterjesztő:

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2016. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus A.1 Hallgatói létszám növelése A.1.1 Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Fő Féléves ORH Neptun Automatikus Finanszírozási szempontú kimutatás, azaz kétszakos

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának határozatai év

A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának határozatai év A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának határozatai 2007. év TARTALOMJEGYZÉK 2007. január 17... 2 2007. február 14.... 5 1 Kari Tanácsának határozatai 2007. év 2007. január 17. A szavazati joggal rendelkezők

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A március 8-i szenátusi ülésén hozott Határozatok

A március 8-i szenátusi ülésén hozott Határozatok A 2006. március 8-i ülésén hozott SZE 243/1/2006.(III.8.) határozat: Rektori bejelentés megerősítése 1. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 154. (1) bekezdése értelmében az FT szenátusként

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők)

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Tisztelt Hallgatók! A BGF szenátusa 2014. június 12-én az alábbi határozatot hozta: A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer

Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer 2015. Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer... 1 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer alapelvei és céljai... 3 Oktatói, Kutatói Minőségértékelési

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára kar kpz_nev szint terulet követelmény javaslat IKI nyelvvizsgára JGYPK alkalmazott nyelvészet mesterképzés bölcsészettudomány képzési terület JGYPK általános rendszergazda FSZ informatika JGYPK andragógia

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) egy félév összefüggő szakmai gyakorlat kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM, OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE A 2007/2008-AS TANÉVBEN

A KAPOSVÁRI EGYETEM, OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE A 2007/2008-AS TANÉVBEN A KAPOSVÁRI EGYETEM, OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE A 2007/2008-AS TANÉVBEN A Kaposvár Egyetem az elmúlt tanévben az alábbi képzési területeken folytatott oktatási tevékenységet: Állattudományi Kar*: - agrár képzési

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben