ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES JELENTÉS A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES JELENTÉS A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL"

Átírás

1 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES JELENTÉS A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL EGER,

2 Eszterházy Károly Főiskola Szenátusa A Szenátus 77/2010. (XII.15.) sz. határozata a évi minőségértékelési jelentésről 1. A Szenátus az EKF évi Minőségértékelési jelentését elfogadja. 2. A Szenátus határozatát nyílt szavazással, 20 igen szavazattal, egyhangú szavazással hozta. K. m. f. Dr. Hauser Zoltán a Szenátus elnöke 2

3 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási Bizottság Tagjai: Dr. Csutorás Csaba, elnök Dr. Koncsos Ferenc Dr. Tóth Antal Dr. Kicsák Lóránt Dr. Kádek István Ráczné Horváth Ágnes Herzog Csilla Lengyelné Dr. Molnár Tünde Titkár: Király Istvánné 3

4 TARTALOM I. Minőségfejlesztési tevékenységek és eredmények 4 Az Eszterházy Károly Főiskolán a 2009/2010-es tanévben végzett minőségfejlesztési tevékenységek rövid összefoglalása... 5 II. Kurzusértékelések tesztlapjai, Szakjelentések és Kari jelentések készítésének formanyomtatványai 8 III. Karok értékelése 16 Bölcsészettudományi Kar 16 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 32 Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar.. 45 Természettudományi Kar. 59 4

5 I. MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK 5

6 BESZÁMOLÓ AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLÁN A 2009/2010 TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI MUNKÁRÓL Lényeges változás történt a főiskola minőségfejlesztési tevékenységében, mivel a minőségtervezés és minőségértékelés rendszerét alapvetően alakítottuk át a változó igényekhez igazodva tavaszán a Szenátus elfogadta a főiskola Minőségbiztosítási Szabályzatát, melyhez igazodva az Intézményi Minőségbiztosítási Bizottság átdolgozta az éves minőségtervezés és minőségértékelés rendszerét. Alapvető változás az eddigi gyakorlathoz képest, hogy a jelentéskészítésben nem naptári éveket követünk, hanem a főiskolai tanévekhez igazodunk. Emiatt fordult elő az a helyzet, hogy a jelen értékelés részben átfed az előző évi jelentéssel is. A továbbiakban tehát a Főiskolai Minőségbiztosítási Szabályzatban rögzített elvárásokhoz kívánunk igazodni, illetve azoknak megfelelni. A főiskolai Minőségbiztosítási Bizottság éves tevékenysége Az Intézményi Minőségbiztosítási Bizottság rendszeres időközönként ülésezett (kb. 1-2 havonta, dokumentált időpontokban), az időszakos feladatok határozzák meg az ülések számát. Minden bizottsági ülésről pontos jegyzőkönyv készül, ami az ülések dokumentáltságát biztosítja. A Bizottság éves elvégzett feladatai: A hallgatói kurzusértékelések koordinációja, lebonyolítása (2009/2010. I-II. félévében). Formanyomtatványok kidolgozása a szakjelentések készítésének kivitelezéséhez. Formanyomtatványok kidolgozása a kari éves jelentések készítésének kivitelezéséhez. A folyamatgazdák tevékenysége és szerepe a rendszer működtetésében A folyamatgazdák a rendszer működtetéséért felelős munkatársak, akik figyelemmel kísérik az eljárásokra vonatkozóan a külső és belső szabályozások betartását, érdemi, tartalmi érvényesülését, értékelik azok alakulását, javaslatokat dolgoznak ki a szükséges módosításokra, fejlesztésekre, frissítésekre. Javaslataikat a Minőségbiztosítási Irodába juttatják el. A rendszer első kiadásának próbaműködtetéséhez folyamatgazdákat neveztünk ki, akik a próbaműködtetés után is nyomon követik az eljárások és a gyakorlat viszonyát. Az újonnan kidolgozott eljárásokhoz 2008-ban rendeltük ki a folyamatgazdákat, akiket képzéssel felkészítettünk a feladatok ellátására. Az elmúlt évben közel száz munkatársunk kapcsolódott be a minőségirányítás rendszer működtetésével összefüggő feladatokba. Ez azért örvendetes, mert a minőségi munka legfontosabb feltétele a feladatokkal való azonosulás, amihez nélkülözhetetlen az elkötelezettség és a tájékozottság. A folyamatgazdák körének bővítése azért fontos feladat, mert a fejlesztése távlati célja, hogy minden munkatársunk legyen a saját folyamatának (folyamatainak) gazdája, kövesse nyomon a folyamat működését, hiba esetén azonnal jelezze azt, és tegyen javaslatot a folyamat módosítására, a hiba elhárítására. Bizakodók vagyunk abban a tekintetben, hogy az átlátható és mindenki számára elérhető szabályozás ismerete és alkalmazása megkönnyíti a feladatok minél kevesebb hibával történő ellátását, ami végeredményben az intézményünk nagyobb elismertségét fogja eredményezni külső és belső partnereinknél egyaránt. A folyamatos fejlesztés célja, hogy a tevékenységekből kiküszöböljük a hibákat. Távlati célként a nulla hiba elérését tűzzük ki még akkor is, ha tudjuk, hogy tökéletesen működő rendszer gyakorlatilag nem valósítható meg. A folyamatok hatékony működtetéséhez nélkülözhetetlen a folyamatokban résztvevők folyamatos továbbképzése, illetve képzése. Az értékelt tanévben Dr. Csutorás Csaba, az Intézményi Minőségbiztosítási Bizottság elnöke a TÁMOP / számú pályázati program keretén belül 30 órás továbbképzési programot végzett el eredményesen Felsőoktatási minőségügyet oktató tanárok képzése címmel. 6

7 A minőségirányítási rendszer fejlesztése A minőségfejlesztési programban meghatároztuk, hogy figyeljük az oktatási folyamatot, gyűjtjük, és napra készen tartjuk a főiskola működését szabályozó törvényi rendelkezéseket és más jogszabályokat, és elérhetővé tesszük a főiskolai belső hálózaton ben a jogszabályok megjelenéséről szóló tájékoztatás céljából már létrehoztuk a Jogszabályfigyelő című szükség szerint megjelenő értesítőt, melyben nemcsak a megjelent jogszabályra hívjuk fel a figyelmet, hanem arra is, hogy milyen új rendelkezéseket tartalmaznak a jogszabályok. A jogszabályok elektronikus formában megtalálhatók a CD jogtárban, de a főiskola minőségirányítási rendszerének honlapján is megjelenítjük az új jogszabályokat. Az egész évben megjelent új jogszabályokat a következő év elején bevezetjük a kézikönyv megfelelő fejezetéhez. A folyamatosan megjelenő jogszabályok jegyzékét és a jogszabályok szövegét is elérhetővé tettük minden dolgozó számára elektronikus formában a minőségirányítási rendszerben. A Minőségirányítási Kézikönyv elektronikus változata elérhető minden dolgozó számára felhasználónév és jelszó megadásával. Kezelését nehézkessé teszi, hogy az egyes részekhez az anyag görgetésével lehet eljutni. A klikkeléssel történő elérést az elmúlt évben nem tudtuk megoldani, lévén hogy a rendszer terjedelme egyszerű megoldást nem tesz lehetővé. Ezért a jövőben pályázati forrásból szeretnénk kifejleszteni a rendszer elektronikus, felhasználóbarát változatát. Ellenőrzési-mérési-értékelési folyamatok eredményeinek bemutatása Hazánk Európa Unióba lépését követően a minőségügy szerepe jelentősen nőtt, az új értelemben vett minőségkultúra kialakítása, elterjesztése számos akadályba ütközött, jelentős ellenállást leküzdve valósul meg. Nem volt nincs ez másképp a felsőoktatásban sem: miközben az európai környezetben természetes elvárás lett a felsőoktatási intézmények minőségügyének egységes rendezése, Magyarországon mintha nem történt volna számottevő előrelépés. Ennek legnyilvánvalóbb okai a feladat nehézsége és kényes volta. A korábbi években rendszeresen vizsgáltuk az államvizsga bizottságok eredményességét, valamint a főiskolai alapszakok működését, a következő 3 kérdéskör vonatkozásában: 1. Teljesülnek-e a képesítési követelmények és a MAB akkreditációs követelményei; az intézményi minőségellenőrzés tárt-e fel, és ha igen, mely képzéseknél és milyen hiányosságokat? 2. Milyen változások következtek be a működésben, az eredményességben a korábbi tanévhez képest? 3. Melyek a negatív hatások belső működésből, külső hatásokból fakadó okai, az elhárításukra tervezett intézkedések? A korábbi tapasztalatok alapján ezen vizsgálatokat sikerült az elmúlt tanévben megújítanunk, illetve újra elindítanunk. Összefoglalás Az év elején alaposan elemeztük a korábban kidolgozott önértékelési eljárásokat, megvizsgáltuk az önértékelési eljárás alkalmazhatóságát a Főiskola szervezeti egységei értékelésében. Először a Természettudományi Főiskolai Karon történt meg az önértékelési eljárás próba jellegű lebonyolítása 2007 elején, majd az ott szerzett tapasztalatok alapján a többi kar esetében is megtörtént az első önértékelési eljárás megvalósítása 2007 végére. Ezen eredmények kiértékelése 2008-ban megtörtént. Látható, hogy mivel négy évente kívánjuk 7

8 előzetes terveink szerint az önértékelési eljárást lebonyolítani, így 2011-ben átfogó önértékelés fog következni. A munka tulajdonképpen 3 fő részből tevődik össze, egyrészt az önértékelési eljárás a vezetés oktatói elégedettségmérésével kezdődik, amely kiegészül a hallgatói elégedettségmérési tesztekkel, valamint a végzett diplomások esetében történő nyomon követéssel. Az eljárás második fázisában következik a szöveges önértékelés elkészítése, amelyben részletes szöveges anyagot kell elkészíteni pontosan vezetett kérdések alapján az adott szervezeti egység (pl. karok) működéséről, a minőségirányítási rendszer alkalmazásáról. Az eljárás harmadik fázisában történik a szöveges önértékelések és tesztalapú értékelések RADAR eljárással történő kiértékelése, amely %-os formában értékeli a szervezeti egység működését a működés teljes vertikumán, sok oldalról. Az önértékelési eljárás zárásaként történik meg a folyamatos fejlesztés biztosítására tett javaslatok megfogalmazása és közzététele minőségfejlesztési akciótervek formájában. Az említett önértékelési eljárásba illeszkedő tesztalapú értékelést valósítottunk meg 2009 tavaszán az intézményben az oktatói elégedettség mérésére, melyet az Intézményi Minőségbiztosítási Bizottság alaposan értékelt. Az önértékelési eljárás a Minőségirányítási Rendszer legfőbb kiértékelési eljárása, illetve ezt kívánjuk elérni a jövőben. Ehhez megfelelő rendszerességgel kell elvégezni a jövőben a szervezeti önértékelési eljárásokat, az így kapott eredmények lesznek aztán összehasonlíthatóak, így lehet mind a Minőségirányítási Rendszer, mind a működés folyamatos fejlesztésére javaslatot tenni. Az intézmény minőségi működéséhez is nélkülözhetetlen az átfogó kurzusértékelések lebonyolítása, ami az oktatói munka hallgatói véleményezését teszi lehetővé. A zökkenőmentes lebonyolításhoz megfelelő informatikai háttérre van szükségünk, mivel a HEFOP projektben használt rendszert korlátozottan alkalmas nagyobb számú kurzus, illetve adatlap kezelésére. A hallgatói kurzusértékeléseket az elmúlt tanévben már félévi rendszerességgel bonyolítottuk le a HEFOP projektben kidolgozott teszt továbbfejlesztett változata alapján, a kari bizottságok és a hallgatói önkormányzat együttműködésével. A szervezeti önértékelési eljárás lebonyolítását 4 éves időközönként tervezzük. A 2009-es évben megvalósítottuk az oktatói munka hallgatói véleményezésére, illetve a kurzusértékelésekre való alkalmas tesztlap, illetve eljárás kidolgozását. A 2009/10 I.-II. félévben a rendszer próbaműködtetése lezajlott. A Minőségirányítási Rendszer fejlesztéséhez szükség lenne a Minőségbiztosítási Iroda állandó működésére, pontosabban egy legalább 4 órás főállású alkalmazott adminisztratív személyzetre. Így válna lehetővé a rendszer hatékony működtetése, az adatlapok, űrlapok állandó felügyelete, elkészítése. Hallgatói kurzusértékelések tesztlapja 2010 Oktatói munka hallgatói véleményezése Oktató neve: Kurzus címe: 1. Az oktató értékelésére vonatkozó kérdések (1-5 skálán/1=gyenge; 5=kiváló) Amennyiben a kérdés nem értelmezhető, vagy nincs válasz= Értékelje az oktató adott kurzusra való felkészültségét! 1.2. Értékelje az oktató által előadottak logikai felépítését! 1.3. Értékelje az oktató által előadottak követhetőségét, jegyzetelhetőségét! 1.4. Értékelje az oktató előadásmódját, annak érdekességét! 8

9 1.5. Értékelje az oktató segítőkészségét! 1.6. Mennyire használja az oktató a modern technikai lehetőségeket? 1.7. Mennyire világos az oktató által megadott követelményrendszer? 1.8. Mennyire következetes az oktató a követelmények számonkérésében? 1.9. Mennyire érezte igazságosnak a félév végi értékelését? Összességében mennyire volt elégedett a tárgy oktatásával? 2. A tárgy értékelésére vonatkozó kérdések 2.1. Szakmai fejlődése szempontjából mennyire találja hasznosnak a tárgyat? 2.2. Mennyire elérhetők az oktató által megadott irodalmak? 2.3. Használta-e a félév során ezen irodalmakat? 2.4. Mennyire érzi a tárgyhoz kapcsolódónak az oktató által megadott irodalmakat? 2.5. Az oktató mennyire egészítette ki elektronikus tananyagokkal a kurzus anyagát? 2.6. Az órán való részvétel megkönnyítette-e a tárgy elsajátítását? 2.7. Ítélje meg, mennyire felelt meg a kurzus az előzetes várakozásainak? 3.)Óraelmaradásokra, késésekre vonatkozó kérdések 3.1. A félév során az értékelt tárgyból hány alkalom maradt el pótlás nélkül? (egy sem; egy; több) 3.2. Milyen gyakran tér el az oktató a foglalkozás időkereteitől? (soha; 1-3; 3-nál többször) 4.) További kérdések 4.1. Ön az előadások/gyakorlatok hány százalékán vett részt? 0-25 % % % % 4.2. Miért vette fel a kurzust? (Több válasz is lehetséges!) a) a tanterv szerint kötelező b) a tanterv szerint választható c) szükségem volt kreditpontokra d) csak ezt hirdették meg e) egyszerűen érdekelt a téma f) az oktató személye miatt g) formális vagy könnyű volt a vizsgája 9

10 Szakjelentés Készíti: szakfelelős Elkészítés határideje: minden év szeptember 30-ig Felelős: a szakfelelős A szak azonosítására szolgáló adatok: a) szak neve: b) képzés helye c) engedélyezési dokumentum/határozat d) képzési követelmények rendelet e) képzési formák / tagozat f) végzettség szintje g) oklevél megnevezése h) szakfelelős (név, beosztás, tudományos fokozat) A szak önértékelése: mellékletek nélkül 2-3 oldal terjedelemben Az önértékelés szempontjai: a) A tanterv (felülvizsgálata, fejlesztése, új tananyagok kidolgozása) b) A tanulmányi munka eredményességének értékelése a hallgatók vizsgaeredményeinek értékelés a hallgatói mobilitás (külföldi tanulmányok) hallgatói lemorzsolódás, létszámváltozás tehetséggondozás, TDK eredmények a gyakorlati képzés, a szakmai életpályára való felkészítés c) A záróvizsga értékelése d) Az oktatók továbbképzési tevékenységének helyzete. e) Kapcsolattartás helyzete a munkáltatókkal, megrendelőkkel (kihelyezett képzési helyszínek, gyakorlati helyek, álláslehetőségek) Az önértékelés mellékletei: a) a tárgyévben végzős hallgatókra érvényes tanterv, táblázatos formában b) évfolyamonként a tárgyévben oktatott tantárgyak felelősei és oktatói Tantárgy Évfolyam Tantárgyfelelős neve A tantárgy oktatója 10

11 c) vezető oktatók jegyzéke (a tárgyévben a szakon oktató, a főiskolával teljes idejű, szerződéses, stb. munkaviszonyban álló vezető oktató, tanár, docens neve, végzettsége, tudományos fokozata és annak tudományága, eddigi oktatásban eltöltött ideje és az intézménnyel való munkaviszonyának kezdete) Vezető oktató neve Végzettség Tudományos fokozat, tudományág Oktatásban eltöltött idő Főiskolai munkaviszony kezdete d) a szak hallgatói létdatai évfolyamonkénti bontásban (TIK adja meg) Évfolyam Nappali Esti Levelező Távoktatás e) tanulmányi átlagok évfolyamonként féléves bontásban (TIK adja meg) Évfolyam I. félév tanulmányi átlaga II. félév tanulmányi átlaga f) a záróvizsga értékelés dokumentuma 11

12 Éves kari önértékelés Készíti: a kari minőségbiztosítási bizottság Elkészítés határideje: minden év október 15. Felelős: a kari minőségbiztosítási bizottság elnöke A kar azonosítására szolgáló adatok: A kar neve: A kar tevékenysége által érintett tudományterületek: A dékán neve: A dékánhelyettes neve: A Dékáni Hivatal vezetője: A kar önértékelése: mellékletek nélkül 2-3 oldal terjedelemben Az önértékelés szempontjai: a) A kar oktatási tevékenységének, szakjainak rövid értékelése a szakjelentések alapján b) A kar marketingtevékenysége c) Az oktatás és kutatás infrastrukturális és tárgyi feltételei d) A kar gazdasági-pénzügyi kondíciói e) A kar humánerőforrás helyzete, összhangja a tevékenységekkel f) A kutatás, művészeti- és sporttevékenység, publikációs tevékenység a karon g) Kapcsolattartás a végzett hallgatókkal h) A kar bel- és külföldi kapcsolatai A kari önértékelés mellékletei: I. Oktatói adatok Főállású minősített oktatók beosztás szerinti létdatai: Beosztás Létszám (fő) Ebből habilitált, ill. MTA doktora Egyetemi tanár Főiskolai tanár Egyetemi docens Főiskolai docens Adjunktus Összesen: 12

13 Részfoglalkozású minősített oktatók beosztása: Beosztás Létszám (fő) Ebből habilitált, ill. MTA doktora Egyetemi tanár Egyetemi docens Tudományos munkatárs Összesen: Dolgozói összetétel tanév A kar főállású dolgozóinak A kar főállású tudományos minősítésű oktatóinak A kar főállású PhD hallgatóinak A kar főállású oktatója tudományos minősítés nélkül (mestertanár, dr.univ) A kar főállású oktatója tudományos minősítés nélkül A kar főállású tanárainak (nyelvtanár, gyakorlatvezető tanár) Főállású oktatók : Oktatást támogató alkalmazottak A kar nem főállású oktatóinak A kar nem főállású, de tudományos minősítésű oktatóinak A kar nem főállású, minősítés nélküli oktatóinak Új akadémiai minősítések az adott tanévben: Az akadémiai minősítés típusa I. félév (fő) II. félév (fő) Minősítések (PhD, CSc) Habilitációk Az MTA doktora Akadémiai levelező és rendes tagok Kitüntetések Megjegyzések: Külföldi tanulmányutak az elmúlt tanévben (3 napot meghaladó tanulmányutak) Külföldi partnerintézményekbe utazó oktatók (fő) Külföldi partnerintézményekből a karra érkező oktatók (fő) 13

14 A Kar oktatóinak publikációs tevékenysége az elmúlt tanévben (Előző év július 1-tárgyév június 30.) Oktató neve Külföldi folyóirat cikkek Hazai folyóirat cikkek Könyv, vagy könyvfejezet Külföldi konferencia előadások Hazai konferencia előadások Kitüntetések Szakdolgozat témavezetés TDK dolgozat témavezetés II. Hallgatói létdatok A karon futó szakok összefoglaló hallgatói létdatai képzési szintenként: (TIK adja meg) Szakok Nappali Esti Levelező Távoktatás Felsőfokú sz. Főiskolai alapképzés Egyetemi alapképzés BA-BSc MA-MSc Szakirányú továbbképzés Összesen: Mindösszesen: Ebből államilag támogatott 14

15 A hallgatói létszámok szakonkénti bontása: (TIK adja meg) BA szakok nappali levelező távoktatás Szak 1 Szak 2 MA szakok nappali levelező távoktatás Szak 1 Szak 2 Kifutó főiskolai szakok nappali levelező Szak 1 Szak 2 Felsőfokú szakképzés nappali levelező Szak 1 Szak 2 Szakirányú továbbképzések nappali levelező Szak 1 Szak 2 Pedagógus szakvizsga nappali levelező Pedagógus szakvizsga Szakátlagok (nappali) (TIK adja meg) 2009/ /2010. Képzés tanév I.félév tanév II.félév Szak Átlag Átlag Szak 1 Szak 2 Hallgatói kitüntetések, díjak A házi TDK konferencián induló hallgatók Az OTDK konferenciára eljutó hallgatók (az előző sor alapján) OTDK-n helyezést elért dolgozatok (ha volt az adott tanévben OTDK) (helyezés, különdíj, kitüntetés) 1.Helyezés 2.Helyezés 3.Helyezés Különdíj Kari, illetve intézményi hallgatói kitüntetés Fő 15

16 Hallgatói mobilitás a 2009/2010. tanévben Külföldi partnerintézményekbe utazó kari hallgatók (kivéve Erasmus) Külföldi partnerintézményekből a karra érkező hallgatók (kivéve Erasmus) ERASMUS cserediák a karról ERASMUS cserediák karon Ösztöndíjjal Ösztöndíj nélkül Összesen III. Minőségpolitika Oktatókkal való hallgatói elégedettség mérése Adott tanévben felmérésre került oktatók : Adott évben felmérésre került oktatókkal való elégedettségek átlaga kari szinten: Adott évben felmérésre került oktatókkal való elégedettségek szórása kari szinten: Eger, december 8. Dr. Habil. Csutorás Csaba Minőségfejlesztési Programigazgató 16

17 Bölcsészettudományi Kar Éves kari önértékelés Készíti: a kari minőségbiztosítási bizottság Elkészítés határideje: minden év október 15. Felelős: a kari minőségbiztosítási bizottság elnöke A kar azonosítására szolgáló adatok: A kar neve: A kar tevékenysége által érintett tudományterületek: A dékán neve: A dékánhelyettes neve: A Dékáni Hivatal vezetője: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar Bölcsészettudomány, művészetközvetítés Dr. Mózes Mihály Dr. Zimányi Árpád Minczér Tímea A kar önértékelése: mellékletek nélkül 2-3 oldal terjedelemben Az önértékelés szempontjai: i) A kar oktatási tevékenységének, szakjainak rövid értékelése a szakjelentések alapján j) A kar marketingtevékenysége k) Az oktatás és kutatás infrastrukturális és tárgyi feltételei l) A kar gazdasági-pénzügyi kondíciói m) A kar humán erőforrás helyzete, összhangja a tevékenységekkel n) A kutatás, művészeti- és sporttevékenység, publikációs tevékenység a karon o) Kapcsolattartás a végzett hallgatókkal p) A kar bel- és külföldi kapcsolatai A karon működő szakok: BA-képzések: magyar, történelem, szabad bölcsészet, anglisztika, amerikanisztika, germanisztika, romanisztika, képi ábrázolás, elektronikus ábrázolás, ének-zene A képzés nappali és levelező tagozaton folyik, a legtöbb szakon mindkét formában. Kivételek: képi és elektronikus ábrázolásból nincs levelező képzés; amerikanisztika szakon csak levelező képzés van, romanisztikából pedig több éve nincs nappalis évfolyam. MA-képzések: magyartanár, történelemtanár, etikatanár, angoltanár, amerikanisztika, franciatanár, hittanár-nevelő, kommunikációtanár, ének-zene tanár, vizuális- és környezetkultúra-tanár. A képzés a legtöbb szakon nappali és levelező tagozaton folyik. Kivéve: amerikanisztika, etika-, francia- és kommunikációtanár szakon nincs nappalis évfolyam. Az új képzéseken a vizsgált időszakban túl voltak még kifutó évfolyamok történelem, magyar, etika, ember- és társadalomismeret, festőművész-rajztanár egyetemi, valamint ének-zene tanár, ének-zene és karvezetés főiskolai szakokon. A karon nem folyik felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés és pedagógusi szakvizsgára való felkészítés. 17

18 A szakokon, szakirányokon a képzés a képzési követelményeknek, illetve az akkreditált tananyagnak megfelelően folyik. A tantárgyfelelősök szakmai kompetenciája az akkreditációs követelményeknek megfelel. A kreditterhelésre vonatkozóan pontos képet nem lehet kapni a beérkezett adatokból. Az önértékelések alapján kijelenthetjük, hogy az első három év tapasztalatai arra ösztönözték a szakfelelősöket, hogy ésszerűsítéseket hajtsanak végre a képzésben. Többen terveznek a jövőben ilyen jellegű változtatást. A tantervi változtatást egyes szakokon az is motiválja, hogy a beérkező hallgatók számára felzárkóztató jellegű kurzusokat kell szervezni. Általánosan elmondható az új képzési formáról, hogy sok szak esetében bizonytalanok mind az alapdiplomával való elhelyezkedés, mind pedig a továbbtanulás lehetőségei. A hallgatói létszámok alakulásából kiolvasható, hogy a kifutó szakok képzésének lezárulásával a bolognai képzési rendszerben jelentős létszámcsökkenés várható: a jelenlegi összlétszám (minden tagozatot beleértve): 1948/1786, ebből mintegy 730 hallgató kifutó képzésben vesz részt. BA-képzésben 921/893 hallgató vett részt, MA-képzésben 286/271 hallgató részesült. Egyelőre még alacsony a nappali tagozatos MA-sok : 38/40. A lemorzsolódás az I.és a II. félév viszonylatában átlagosan 10% körüli. Az oktatói-hallgatói létrányok: Összes hallgatót és összes oktatót tekintve1948/1786: 116 = 16,8/15,3 Nappali tagozatos hallgatókat és minden oktatót tekintve: 993/920: 116 = 8,5/8 BA- és MA-hallgatókat és minden oktatót tekintve: 1207/1164: 116 = 10,4/10 Nappalis BA- és MA-hallgatókat és minden oktatót tekintve: 583/572: 116 = 5/5 A képzések humán feltételei megfelelők. Az oktatók minősítettsége, képzettsége, szakmai tapasztalata a összhangban van a képzési követelményekkel. Oktatók 116, ebből 98 főállású (85%), 18 részfoglalkoztatású, a főállásúakból 74 (75%), a nem főállásúakból 11 minősített. A nem főállásúak jelentős része magasan kvalifikált szakember. A vizsgált időszakban 3 PhD-fokozatszerzés és 3 habilitáció történt, további 8 PhD- és 3 habilitációs eljárás van folyamatban. A karon folyó kutatói és művészeti tevékenység rendszeresnek mondható: Oktató neve Külföldi folyóirat cikkek Hazai folyóirat cikkek Könyv, vagy könyvfejezet Külföldi konferencia előadások Hazai konferencia előadások Kitüntetések Szakdolgozat témavezetés TDK dolgozat témavezetés Összesen A művészetközvetítő szakok oktatói önálló kiállításokon, illetve koncerteken mutatkoznak meg. Megnőtt a művésztelepek és jelentősége is. Az oktatók kutatási eredményeiket könyv és könyvfejezet formájában, magyar és külföldi folyóiratokban, hazai és nemzetközi konferenciakötetekben, helyi kiadványokban jelentetik meg. Ebben kitüntetett helyet foglal el a Pandora könyvek sorozat, melyben a vizsgált időszakban 9 oktatató monográfiája jelent meg mintegy 1 millió forintos kari támogatással. Az infrastukturális feltételeket tekintve egyedül a rajzműtermek kapcsán érkezett panasz. 18

19 A tehetséggondozás területén lényegi előrelépésnek tekinthető a tanszéki TDK-körök szervezettebb működése. Támop-pályázat keretében a karon négy tehetséggondozó műhelyben rendszeres tevékenyég folyik, az oktatók végre szerényebb díjazásban is részesülhetnek. A hallgatók pedig rendszeres ösztöndíj-támogatásra pályázhatnak. A pályázati programban nem szereplő TDK-körökből is kerülnek ki országos versenyre eljutó hallgatók. A tehetséggondozás másik fő színtere a Kepes György Szakkollégium, ahol a BTK-s hallgatók a Művészeti és Kultúratudományi Tagozatban tevékenykednek. A hallgatói és oktatói mobilitás terén komoly elmaradás tapasztalható, nagyon kevés hallgató vállalkozik arra, hogy külföldi tanulmányokat folytasson. Ennek oka főleg a megbízható nyelvismeret hiánya kivéve a nyelvszakokon). Külföldi hallgatók fogadását a humán szakokon kivéve az anglisztikát a magyar nyelvű képzés gátolja. Az oktatók hosszabb-rövidebb idejű tanulmányutakon, kutatói ösztöndíjakon vesznek részt. Kevés számban vendégtanárként is megfordulnak külföldön. A kar önálló marketing tevékenységet nem folytat, az intézményi szervezésű nyílt napokon, intézményi kiadványokban, internetes felületeken jelenik meg. Ezen túl a tanszékek, illetve a szakok egyéni kezdeményezésekkel élnek, ez vagy direkt módon a szak népszerűsítését jelenti, vagy pedig a szakhoz kapcsolódó rendezvények formájában valósul meg. A kar önálló nyomon követést nem végez, az intézményi Alumni-programba kapcsolódik be. Az egyes szakok, illetve tanszékek rendszeresen szerveznek korábban végzett hallgatóik számára évfolyam-találkozókat. A 2009/2010. tanévben a kar a Gazdasági Főigazgatóság által a tanszékeknek juttatott bevételes tevékenység összegéből nem vont el pénzt. Működési költségeit teljes egészében a Bölcsészettudományi Kar számára központilag kiosztott keretből fedezte. A karon a közvetlen működéshez szükséges napi kiadásokon túl a lényegesebb pénzmozgásaink a következők voltak: - a bevételes tevékenységből származó pénzekkel nem rendelkező tanszékek működési költségeihez való hozzájárulás (kb Ft) - oktatók konferencián való részvételének támogatása (kb Ft) - az idegen nyelvi tanszékek által szervezett szépkiejtési verseny költségeihez való hozzájárulás ( Ft) - a kar igen jelentős összeggel, közel egy millió forinttal támogatta a tudományos tevékenységeket: 2009-ben 4, 2010-ben 5 kötetet jelentetett meg a Pandora Könyvek sorozatban. 19

20 A kari önértékelés mellékletei: IV. Oktatói adatok Főállású minősített oktatók beosztás szerinti létdatai: Beosztás Létszám (fő) Ebből habilitált, ill. MTA doktora Egyetemi tanár 8 1 nagydokt és habil. 3 nagydokt. 3 habil., 1 DLA Főiskolai tanár 20 1 kand. és habil, 6 kand., 3 habil., 10 PhD/DLA Egyetemi docens 6 1 nagydokt. és habil., 3 PhD, 1 DLA, 1 Munkácsy-díj Főiskolai docens PhD, 1 DLA, 4 Munkácsy-díj Adjunktus 8 7 PhD, 1 Munkácsy-djj Összesen: 74 5 nagydokt., 10 habil., 7 kand. Részfoglalkozású minősített oktatók beosztása: Beosztás Létszám (fő) Ebből habilitált, ill. MTA doktora Egyetemi tanár 6 Egyetemi docens 2 Professzor emeritus 3 Tudományos munkatárs 2 Összesen: 13 Dolgozói összetétel Tanév A kar főállású dolgozóinak 110 A kar főállású tudományos minősítésű oktatóinak 74 A kar főállású PhD hallgatóinak A kar főállású oktatója tudományos minősítés nélkül (mestertanár, dr.univ) 3 A kar főállású oktatója tudományos minősítés nélkül 16 A kar főállású tanárainak (nyelvtanár, gyakorlatvezető tanár) 5 Főállású oktatók : 98 Oktatást támogató alkalmazottak 12 A kar nem főállású oktatóinak 18 A kar nem főállású, de tudományos minősítésű oktatóinak 11 A kar nem főállású, minősítés nélküli oktatóinak 7 20

21 Új akadémiai minősítések az adott tanévben: Az akadémiai minősítés típusa I. félév (fő) II. félév (fő) Minősítések (PhD, CSc) 3 Habilitációk 3 Az MTA doktora Akadémiai levelező és rendes tagok Kitüntetések Megjegyzések: Folyamatban van 8 PhD/DLA fokozatszerzés, és elindult 3 habilitáció Külföldi tanulmányutak az elmúlt tanévben (3 napot meghaladó tanulmányutak) Külföldi partnerintézményekbe utazó oktatók (fő) Külföldi partnerintézményekből a karra érkező oktatók (fő) 1 A Kar oktatóinak publikációs tevékenysége az elmúlt tanévben (Előző év július 1-tárgyév június 30.) Oktató neve Külföldi folyóirat cikkek Hazai folyóirat cikkek Könyv, vagy könyvfejezet Külföldi konferencia előadások Hazai konferencia előadások Kitüntetések Szakdolgozat témavezetés TDK dolgozat témavezetés Összesen V. Hallgatói létdatok A BTK-n futó szakok összefoglaló hallgatói létdatai képzési szintenként: (TIK adja meg) Szakok Nappali Esti Levelező Távoktatás Államilag támogatott helyek Felsőfokú sz. szak: Főiskolai 284/219 6/5 264/ /78 alapképzés szak: Egyetemi 126/129 61/48 126/81 alapképzés szak: BA 545/ / /604 MA 38/40-248/ /214 Szakirányú továbbképzés 21

22 szak: Összesen: 993/920 6/5 949/861 Mindösszesen: 1948/1786 Mindebből államilag támogatott 1189/977 A hallgatói létszámok szakonkénti bontása: (TIK adja meg) BA szakok Nappali Levelező távoktatás Magyar BA 99/88 70/61 - Történelem BA 85/76 92/85 - Szabad bölcsészet BA 30/26 31/29 - Anglisztika BA 95/85 65/65 - Amerikanisztika BA - 12/7 - Germanisztika BA 23/21 19/18 - Romanisztika BA 2/0 9/7 - Képi ábrázolás BA 88/ Elektronikus ábrázolás 71/ Ének-zene BA 40/41 42/43 - Összesen 533/ /315 MA szakok Nappali Levelező távoktatás Magyartanár MA 9/9 34/26 Történelemtanár MA 21/21 48/38 Etikatanár MA - 3/3 Angoltanár MA 10/11 116/101 Amerikanisztika MA - 12/12 Franciatanár - 10/8 Hittanár-nevelő MA 1/1 1/1 Kommunikációtanár MA - 18/15 Ének-zene tanár MA 5/5 13/10 Vizuális és környezetkultúra 9/0 23/20 tanár Összesen 55/47 278/235 Kifutó egyetemi szakok Nappali levelező Történelem bölcsész Etika, ember- és társadalomismeret Festőművész-rajztanár Kifutó főiskolai szakok Nappali levelező Ének-zene tanár Ének-zene, karvezetés Felsőfokú szakképzés Nappali levelező Szak 1 Szak 2 Szakirányú továbbképzések Nappali levelező Szak 1 Szak 2 Pedagógus szakvizsga Nappali levelező Pedagógus szakvizsga 22

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolója a kétéves tevékenységéről 2010. október Szombathely TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2012. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A 2014/8/IX/6. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar. KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2012-2013-as tanév. Elfogadva a Kari Tanács 38/2013. (XII. 05.) sz.

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar. KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2012-2013-as tanév. Elfogadva a Kari Tanács 38/2013. (XII. 05.) sz. Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2012-2013-as tanév Elfogadva a Kari Tanács 38/2013. (XII. 05.) sz. határozatával EGER, 2013 ÉVES KARI ÖNÉRTÉKELÉS Készítette: Eszterházy

Részletesebben

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/7/X. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. július 4. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar. KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2010-2011-es tanév. Elfogadva a Kari Tanács 40/2011. (X. 20.) sz.

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar. KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2010-2011-es tanév. Elfogadva a Kari Tanács 40/2011. (X. 20.) sz. Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2010-2011-es tanév Elfogadva a Kari Tanács 40/2011. (X. 20.) sz. határozatával EGER, 2011 ÉVES KARI ÖNÉRTÉKELÉS Készítette: EKF TTK Minőségbiztosítási

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA 2007/9/XII. sz. MAB határozat 2007. október 26. A JELENTÉS RÉSZEI: I. AZ AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI JELENTÉS

ÖNÉRTÉKELÉSI JELENTÉS SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 ÖNÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2013. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar [2014. JANUÁR 20.] MAB [EKF TTK] Tartalom Bevezetés... 3 1. A kar általános helyzetképe... 3 1.1. A kar küldetése, célkitűzései...

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009. október 30. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS I. A Széchenyi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) . INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TÁTK TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR Szociológia-Pszichológia

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI TISZTSÉGÉRE

PÁLYÁZAT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI TISZTSÉGÉRE EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA FELSŐOKTATÁSÉRT ÉS TUDOMÁNYPOLITIKÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGA RÉSZÉRE PÁLYÁZAT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI TISZTSÉGÉRE PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 47829-5/2012/FOFEJL

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2014/8/IX/1. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

Kari Tanács határozatai 2006. február 28. A Kari Tanács a kiküldött napirendet vita nélkül egyhangúlag elfogadta.

Kari Tanács határozatai 2006. február 28. A Kari Tanács a kiküldött napirendet vita nélkül egyhangúlag elfogadta. Kari Tanács határozatai 2006. február 28. A Kari Tanács a kiküldött napirendet vita nélkül egyhangúlag elfogadta. Határozatok 2/2006.(II.28) KT. sz. határozatával a Kari Tanács 28 igen szavazatával egyhangúlag

Részletesebben

(Második akkreditációs értékelés) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉS ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE

(Második akkreditációs értékelés) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉS ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉS ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR 2007/10/XI/4. sz. MAB határozat 2007. december 7. PÉCSI

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÁSODIK INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ÉRTÉKELÉS PLÉNUMHATÁROZAT INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS LB JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) Az intézményi látogatások időpontja: 2005.

Részletesebben