ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel Pécs, január 31.

2 Tartalom: 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALAPJÁT KÉPEZŐ JOGSZABÁLYOK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA Területi és személyi hatály Tárgyi hatály Időbeli hatály AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE, FELÜLVIZSGÁLATA, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS RENDSZERHASZNÁLÓK TÁJÉKOZTATÁSA Az Üzletszabályzat közzététele Az Üzletszabályzat felülvizsgálata Az általános szerződési feltételek hatályba lépése FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK, AZ ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. általános bemutatása Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. földgázelosztási tevékenysége Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. szervezeti felépítése Működési terület A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ KAPCSOLAT FELETTES SZERVEKKEL VALÓ KAPCSOLAT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE ADOTT INFORMÁCIÓK A működési terület kifüggesztése az ügyfélszolgálati irodában A szerelők elérhetősége ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A FELHASZNÁLÓK BIZTONSÁGOS ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁK ÉS AZ ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK Forrásbiztosítás, szállítás, tárolás Elosztás Szolgáltatásbiztonság AZ ADATVÉDELEMRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÉKOK Alapfogalmak Az adatvédelem alapelvei, célja A szerződő fél kezelt adatainak köre Azon személyek megjelölése, akik számára a kezelt adatok, vagy azok meghatározott részei átadhatók Az adatok kezelésének határideje Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések Eljárásrend a személyes adatokhoz fűződő jogok megsértése esetén A KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK ÉS AZ ELŐÍRÁST BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK Levegő védelem: Épített környezet és a lakosság zaj elleni védelme: Természet és talajvédelem: Élővilág védelme: Hulladékkezelés: Felszíni és felszín alatti vizek védelme: SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA A SZOLGÁLTATÁS SZÍNVONALÁNAK MUTATÓI ÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE AZ ENGEDÉLYES TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGI JELLEMZŐI A FORGALMAZOTT GÁZ MINŐSÉGI ELŐÍRÁSAI 36 2

3 3 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt A GÁZMINŐSÉG ELLENŐRZÉSÉNEK RÉSZLETES ELJÁRÁSRENDJE MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A FOLYAMATOS ÉS BIZTONSÁGOS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ, ÜZLETI TITKOK KÖRÉBE NEM TARTOZÓ FŐBB MŰSZAKI PARAMÉTEREK AZ ENGEDÉLYESEK ÁLTAL MŰKÖDTETETT RENDSZER ÜZEMVITELI IRÁNYÍTÁSI RENDJE, BELEÉRTVE ANNAK TÁVFELÜGYELETÉT ÉS ADATFORGALMÁT BIZTOSÍTÓ RENDSZERT ÜZEMVITELI IRÁNYÍTÁSI REND TÁVFELÜGYELET ÉS ADATFORGALMAT BIZTOSÍTÓ RENDSZER FEJLESZTÉSI TERVEK VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE MÁS FÖLDGÁZPIACI RÉSZTVEVŐVEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS MŰSZAKI FELTÉTELEI AZ ÜZEMELTETETT RENDSZER SZABAD KAPACITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELI RENDJE Az elosztási feladat teljesíthetőségének vizsgálata A gázelosztó rendszer szabad kapacitásának meghatározása A szabad kapacitás közzététele A FELHASZNÁLÓI IGÉNY KIELÉGÍTÉSÉNEK MÓDJA ÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI AZ IGÉNY KIELÉGÍTÉS FELTÉTELEI, A FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS AZ IGÉNYBEJELENTŐ RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS RENDJE ÉS SZABÁLYAI AZ IGÉNYLŐTŐL KÉRT ADATOK, DOKUMENTUMOK FELSOROLÁSA ÉS A BENYÚJTÁS MÓDJA AJÁNLATTÉTELI KÖTELEZETTSÉG, ÉS AZ ELMULASZTÁSÁNAK KONZEKVENCIÁJA A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYÉBEN TÖRTÉNT VÁLTOZÁS ESETÉN ALKALMAZOTT ELJÁRÁS A FELHASZNÁLÓ-VÁLTOZÁS MIATTI HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI AZ AJÁNLAT MEGADÁSÁRA ELTÉRŐ MEGSZÖVEGEZÉS HIÁNYÁBAN - AZ ALÁBBI PEREMFELTÉTELEK SZERINT KERÜL SOR: CÉLVEZETÉKEK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE TERVFELÜLVIZSGÁLAT MŰSZAKI-BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS BEKAPCSOLÁS, ÜZEMBE HELYEZÉS GÁZMÉRŐ FELSZERELÉSE FOGYASZTÓI NYOMÁSSZABÁLYOZÓ FELSZERELÉSE OKTATÁS A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS A FÖLDGÁZELOSZTÁSI SZERZŐDÉSEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK, KÜLÖNÖSEN A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI SZERZŐDÉSTÍPUSOK Az elosztói csatlakozási szerződés Földgázelosztási szerződés KERESKEDŐVÁLTÁS EGYEDI FELTÉTELEK KEZELÉSE ÜZEMZAVAR, KORLÁTOZÁS ÉS SZÜNETELTETÉS ESETÉN ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK Kölcsönös tájékoztatási kötelezettség, Az értesítési kötelezettség ideje, módja, értesítés a földgázszállító, vagy földgázelosztó által végzett előre tervezhető karbantartási, felújítási munkák miatti szünetelés időpontjáról, várható időtartamáról A felek együttműködése a helyreállítás érdekében Korlátozás Korlátozás megszegése a felhasználó által Az elosztási szolgáltatás szüneteltetése AZ ENGEDÉLYES RENDSZERÉNEK KARBANTARTÁSA ÉS HIBAELHÁRÍTÁSÁNAK RENDJE A SZERZŐDŐ PARTNERREL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK Szerződéses biztosíték Szerződéses biztosíték rendelkezésre tartási időtartama Felhasználási jogosultság Feltöltés A CSATLAKOZÁSÉRT SZEDHETŐ DÍJ, MÉRTÉKE ÉS SZÁMÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI MENNYISÉGI ELSZÁMOLÁSI ÉS FIZETÉSI ELŐÍRÁSOK A fogyasztásmérő leolvasásának gyakorisága Az elszámolás alapja, időszaka és rendje 78

4 A hatósági árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai A mérés és elszámolás során alkalmazott számítások részletes szabályai A számlázás és a számlakifogások intézésének rendje A kötbérek alkalmazásának és fizetésének rendje A választható fizetési módok Választható fizetési határidők Késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók A SZERZŐDÉSSZEGÉSRE ÉS A SZERZŐDÉS NÉLKÜLI VÉTELEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A SZERZŐDÉSSZEGÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI ESETEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Elosztói csatlakozási szerződés megszegésének esetei és következményei Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részéről történt elosztói csatlakozási szerződésszegés esetei és következményei: A felhasználó részéről történt elosztói csatlakozási szerződésszegés esetei és annak következményei: A földgázelosztási szerződés megszegésének esetei és következményei Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részéről történt földgázelosztási szerződésszegésnek minősül, ha : A rendszerhasználó részéről történő földgázelosztási szerződésszegés esetei és következményei: A JOGKÖVETKEZMÉNYEK ALKALMAZÁSA ELJÁRÁSREND SZABÁLYTALAN VÉTELEZÉS ESETÉN A SZERZŐDÉSSZERŰ ÁLLAPOT HELYREÁLLÍTÁSA Eljárásrend az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. szerződésszegése esetén Eljárásrend a felhasználó, illetve a rendszerhasználó szerződésszegése esetén PÉNZTARTOZÁS SZERZŐDÉS NÉLKÜLI VÉTELEZÉS A szerződés nélküli vételezés tényleges időtartamának meghatározása A szerződés nélküli vételezés jogszerűvé tételének módja PANASZÜGYINTÉZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A BEÉRKEZŐ PANASZOK RÖGZÍTÉSE, ARCHIVÁLÁSA A SZÜKSÉGES EGYEZTETÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA ÉRDEMI VÁLASZADÁSI HATÁRIDŐ A VÁLASZADÁSI HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYE ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK, EGYÉB ELÉRHETŐSÉGEK ÁLLANDÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOKON ELLÁTOTT FELADATOK ÜGYFÉLSZOLGÁLATI FIÓKIRODÁBAN ELLÁTOTT FELADATOK TELEFONSZÁMOK, POSTACÍMEK VITARENDEZÉS, ÉRTESÍTÉSEK IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK MEGJELÖLÉSE BÍRÓSÁGI KIKÖTÉSEK KÖLCSÖNÖS ÉRTESÍTÉSEK RENDJE, HATÁRIDEJE, MÓDJA VÉDENDŐ FOGYASZTÓKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK Szociálisan rászoruló fogyasztók meghatározása A szociálisan rászoruló fogyasztói jogosultság igazolása, nyilvántartásba vétele Jogosultság keretében igénybe vehető kedvezmények FOGYATÉKKAL ÉLŐK Fogyatékkal élő fogyasztók köre: A fogyatékkal élő fogyasztói jogosultság igazolása, nyilvántartásba vétele AZ ALAPTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 108 4

5 13.1. AZ ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT, AZ ALAPTEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK A FELHASZNÁLÓK IGÉNYE ALAPJÁN KÜLÖN DÍJ ELLENÉBEN VÉGEZHETŐ, ALAPSZOLGÁLTATÁSON TÚLI KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS DÍJA EGYÉB RENDELKEZÉSEK 109 5

6 1. Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt Az üzletszabályzat alapját képező jogszabályok és egyéb rendelkezések Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. a földgázellátásról szóló évi XL. törvény (a továbbiakban: GET ), a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) számú Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr. ), a hatályos egyéb jogszabályok, valamint a Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata előírásainak megfelelően készítette el földgázelosztói üzletszabályzatát (a továbbiakban: Üzletszabályzat ) Az Üzletszabályzat hatálya Területi és személyi hatály Az Üzletszabályzat területi hatálya kiterjed az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. földgázelosztói működési engedélyében meghatározott teljes szolgáltatási területére, személyi hatálya kiterjed az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.-re, mint földgázelosztóra, valamint az általa üzemeltetett elosztóvezeték-rendszerből vételező vagy abba betápláló rendszerhasználókra, továbbá minden olyan személyre aki/amely a GET, a Vhr. és a kapcsolódó jogszabályok végrehajtásában érintett Tárgyi hatály Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya kiemelten tartalmazza az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. földgázelosztási engedélyesi tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatások általános biztonsági, minőségi, műszaki, mennyiségi elszámolási és fizetési előírásait, szerződési feltételeit, a szerződésszegésekre, a szerződés nélküli földgázvételezésre vonatkozó szabályokat, az ellátás színvonalának, a felhasználói igény kielégítésének, a panaszkezelésnek, továbbá az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. és a rendszerhasználók közötti jogviszony részletes szabályait Időbeli hatály Az Üzletszabályzat a Magyar Energia Hivatal jóváhagyó határozatával lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.-nek a Hivatal által jóváhagyott korábbi elosztói engedélyesi üzletszabályzata hatályát veszti. Az Üzletszabályzat és az ebben szereplő általános szerződési feltételek a fenti elosztói engedélyesi üzletszabályzat és az abban foglalt általános szerződési feltételek helyébe lépnek. A hatályba lépett Üzletszabályzat a hatálybalépése előtt létrejött, illetve már folyamatban lévő jogviszonyokra is alkalmazandó. Ez a rendelkezés értelemszerűen irányadó az Üzletszabályzat és az ebben szereplő általános szerződési feltételek jövőbeni módosításaira is Jogszabályi-változások hatályosulása Az Üzletszabályzat hatálya alatt bekövetkező olyan jogszabályi változások, amelyek ellentétben vannak az Üzletszabályzat valamely rendelkezésével, a hatályba lépésükkel egyidejűleg a jelen Üzletszabályzat részévé válnak akként, hogy automatikusan felülírják a velük ellentétes Üzletszabályzati rendelkezéseket. 6

7 Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. - legkésőbb az pontban írt felülvizsgálat során - köteles átvezetni az Üzletszabályzatban azon jogszabályi rendelkezéseket, amelyek a jelen pontban írtak szerint, automatikusan felülírták az Üzletszabályzat valamely rendelkezését, és ezzel az Üzletszabályzat részévé váltak Az Üzletszabályzat közzététele, felülvizsgálata, az általános szerződési feltételek hatályba lépése és rendszerhasználók tájékoztatása Az Üzletszabályzat közzététele Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. köteles a Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzatot az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben (ügyfélszolgálatán) jól látható módon elhelyezni, internetes honlapján az érdekeltek részére hozzáférhetővé tenni, kérésre bárkinek rendelkezésre bocsátani, térítés ellenében arról másolatot készíteni Az Üzletszabályzat felülvizsgálata Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. köteles az Üzletszabályzatát évente felülvizsgálni. A felülvizsgálatnak ki kell terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok változására és az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. által alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra és szerződéses rendszerekre. Ha a felülvizsgálat során az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. megállapítja, hogy a változás a jóváhagyott üzletszabályzat tartalmát lényegesen érinti, köteles a módosítást átvezetni, és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alkalmazni kívánt üzletszabályzatát legkésőbb a folyamatban lévő év január 31-ig benyújtani a Hivatalhoz jóváhagyásra. A felülvizsgálat során a társadalmi egyeztetésre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. a jóváhagyást megelőzően is jogosult a megváltozott jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok rendelkezéseit alkalmazni Az általános szerződési feltételek hatályba lépése Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. a felhasználók nagy számára tekintettel a szolgáltatási környezet változása esetén a folyamatos, zökkenőmentes ellátás biztosítása érdekében az Üzletszabályzatát és Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF; a 4. és 6. sz. mellékletben) a vonatkozó eljárásrend megtartása mellett módosíthatja. A módosítások hatálybalépéséhez a Hivatal jóváhagyása szükséges. Az elosztói csatlakozási szerződést érintő, az Üzletszabályzatban foglalt általános szerződési feltételek megváltoztatása esetében, a változás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal a változásról az érintett rendszerhasználókat az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. köteles írásban értesíteni, és az értesítést az ügyfélszolgálati helyiségekben kifüggeszteni. 7

8 1.4. Fogalom meghatározások Allokálás: a földgázelosztó rendszer betáplálási és átadási pontjain forgalmazott (átvett-átadott) földgáz mennyiségek rendszerhasználók és engedélyesek részére történő összegzése, mérés vagy megállapodás szerinti felosztása. Betáplálási pont az elosztórendszeren: a földgázelosztó vezetéknek az a pontja, amelyen keresztül a földgáz a földgáz elosztó rendszerbe kerül, és ahol az elosztói engedélyes a földgázt elosztásra átveszi. Egymáshoz kapcsolódó és két földgázelosztási engedélyes által üzemeltetett elosztóhálózat betáplálási pontja a földgázelosztási engedélyesek által meghatározott átadás-átvételi pont. Az elosztó rendszer betáplálási pontja azonos a szállítóvezeték, vagy a termelő vezeték részét képező átadóállomás kilépő pontjával. (ÜKSZ 2.2.) Betáplálási pont kapacitás: a geometriai és hidraulikai jellemzőkből számított maximális közegáram, amely időegység alatt az adott ponton a szerződött nyomásszinten és hőmérsékleten a rendszerbe betáplálható. Célvezeték: a földgáztermelőhöz, határon túli földgázrendszerhez, a szállító-, elosztóvezetékhez vagy a tárolóhoz közvetlenül csatlakozó olyan földgázvezeték, amely kizárólag egy felhasználó egy felhasználási helyének ellátására szolgál és nem része az együttműködő földgázrendszernek. (GET pont) Csatlakozási szerződés: a földgázszállító vagy a földgázelosztó és a leendő rendszerhasználók között létrejött szerződés, amely biztosítja a rendszerhasználók szállító- vagy elosztó-vezetékre való csatlakozási jogát, valamint rögzíti a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit. (GET 3. 3.) Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték. (GET pont) Egybefüggő telephely: a gázfelhasználó(k) tulajdonában, kezelésében vagy használatában lévő egybefüggő ingatlan, vagy bérlemény, ahol a gázfelhasználók felhasználói berendezése(i), és a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó(k), a gázmérőhely(ek) vagy a fogyasztói főcsap van. Egy telephely több felhasználási helyet is tartalmazhat. (GET pont) Egyetemes szolgáltatás: a jogosult felhasználók földgázellátására vonatkozó, e törvényben és külön jogszabályban meghatározott szolgáltatások értékesítése. (GET pont) Együttműködő földgázrendszer: az egymással összekapcsolt szállítóvezeték, a szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó elosztóvezeték, valamint a földgáztároló (GET pont) Ellátás biztonsági szint: meteorológiai viszonyok jogszabályban meghatározott előfordulási valószínűsége, amely feltételek mellett a felhasználók földgázellátása még biztosítható. (GET pont) Elosztási alapdíj: az a díj, amelyet a 20 m 3 /h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználónak és a m 3 /h névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználónak a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetnie. (31/2009 (VI. 25.) KHEM rendelet 2. (1) bekezdés f) pont) 8

9 Elosztási átalánydíj: az a díj, amelyet a gázmérővel nem rendelkező felhasználónak a szerződési időszakra vonatkozóan az elosztóvezeték használatáért az 1. melléklet szerinti földgáz mennyisége (m 3 ) alapján kell fizetnie. (31/2009 (VI. 25.) KHEM rendelet 2. (1) bekezdés g) pont) Elosztási forgalmi díj: az a díj, amelyet az elosztóvezetékhez csatlakozó felhasználó gázmérőjén mért, átvett vagy - a földgáztermelő és a rendszerirányító esetében - átadott földgáz mennyiségért (m 3 ) kell fizetni. (31/2009 (VI. 25.) KHEM rendelet 2. (1) bekezdés h) pont) Elosztási kapacitásdíj: az a díj, amelyet a 31/2009 (VI. 25.) KHEM rendelet 2. (1) bekezdés i) pontjában megjelölt felhasználónak, az abban előírtak alapján az adott szerződési időszakra vonatkozóan kell megfizetni. Elosztói engedélyes: az a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. hatálya alá tartozó belföldi székhellyel rendelkező korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság, amely a Hivatal engedélye alapján meghatározott településrész(ek)en, település(ek)en, terület(ek)en gázelosztási tevékenységet végez Elosztóvezeték: az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz elosztása történik, és amelynek kezdőpontja a Magyar Köztársaság államhatára, a gázátadó állomások kilépő pontja, a földalatti gáztároló vagy a földgáztermelő üzem betáplálási pontja, végpontja pedig a Magyar Köztársaság államhatára vagy a felhasználási hely telekhatára. (GET pont) Előre fizető mérő: olyan fogyasztásmérő berendezés, amely a földgáz ellenértékének előzetes megfizetését követően biztosítja a földgáz vételezését. (GET pont) Elszámolási időszak: szerződésben megállapított két mérőleolvasás közötti időszak. (Vhr. 1. (1) bekezdés 1. pont) Elszámolási mérés: a földgázforgalomnak az ÜKSZ szerint kialakított, a földgázszállító, a földgázelosztó vagy földgáztároló (a továbbiakban együtt: rendszerüzemeltető) által működtetett, a mérésügyi jogszabályok szerint mérésre alkalmas fogyasztásmérő berendezésekkel történő meghatározása. (GET pont) Éghető gáz: amely a gázfogyasztó készülékekben biztonságosan és gazdaságosan eltüzelhető. Felhasználási hely: a felhasználó tulajdonában, vagy használatában levő ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, továbbá a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, gázmérőhely, vagy fogyasztói főcsap van. (GET pont) Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli társaság, aki (amely) földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol. (GET pont) Felhasználói beadvány: olyan kérelem, megkeresés, amely a felhasználó engedélyessel fennálló, földgáz-értékesítéssel vagy földgázelosztással összefüggő jogviszonyával, annak létrehozásával, megszüntetésével összefüggő egyéni, a felhasználót érintő igény elintézésére irányul, (Vhr. 1. (1) bekezdés 5. pont) 9

10 10 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége. (GET pont) Fizető: adott felhasználási helyen lévő felhasználó földgázfelhasználásának ellenértékét és egyéb díjait számla ellenében kiegyenlít természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. (Vhr. 1. (1) bekezdés 4. pont) Fogyasztói főcsap: a gázmérőnél lévő, ennek hiányában a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték közé beépített elzáró szerelvény, amely a csatlakozóvezeték tartozéka. (GET pont) Fogyasztói főelzáró: a telekhatáron, vagy annak közelében létesített elzáró szerelvény, amely az elosztóvezeték tartozéka. (GET pont) Fogyasztói nyomásszabályozó: az a készülék, amely az elosztóvezetéken érkező gáz nyomását a felhasználóval kötött szerződésben, vagy szabványban meghatározott mértékre csökkenti és közel állandó értéken tartja. Fogyasztói vezeték: az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól a gázfogyasztó készülékig terjed. (GET pont) Fogyatékkal élő fogyasztó: e törvény alkalmazásában a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója a családok támogatásáról szóló törvény szerint magasabb összegű családi pótlékban részesül. (GET pont) Földgáz: olyan természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, valamint bármely, az e törvény szerint alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, biztonságosan felhasználható, ideértve a GET 28. pontja szerinti gázfajtákat is. (GET pont) Földgázellátási üzemzavar: minden olyan, a földgázellátási válsághelyzetet el nem érő mértékű üzemzavar, amely következtében egyes felhasználók földgázzal történő ellátása nem, vagy csak egyes felhasználók földgázvételezésének csökkentésével vagy megszüntetésével biztosítható, vagy az elosztó- és szállító hálózat, valamint a földgáztároló üzembiztonságát, szabályozhatóságát vagy együttműködő képességét súlyosan veszélyezteti. (GET 96. (1) bekezdés) Földgázellátási válsághelyzet: a külön törvényben meghatározott szükséghelyzetet vagy veszélyhelyzetet el nem érő mértékű, a személyeket, vagyontárgyaikat, a természetet, a környezetet vagy a felhasználók jelentős részének ellátását közvetlenül veszélyeztető földgázellátási üzemzavar. Válsághelyzetet különösen a következő események válthatnak ki: a) a földgázellátás és földgázfogyasztás egyensúlya tartósan oly mértékben felbomlik, hogy azt a szokásos egyensúlytartási eszközökkel már nem lehet helyreállítani, b) a földgáz-felhasználási igények meghaladják a beszerzés lehetőségeit, illetve c) ezek közvetlen veszélye fenyeget. A földgázellátási válsághelyzet fennállásáról a Hivatal kezdeményezésére a miniszter előterjesztése alapján a Kormány dönt. (GET 97. (1) bekezdés)

11 11 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Földgázellátási veszélyhelyzet: az elosztó rendszeren bekövetkezett olyan esemény, amely az élet és vagyonbiztonságot, valamint a gázszolgáltatás folyamatosságát veszélyezteti. Ilyen esetben az érintett területen az elosztó a gázszolgáltatást a veszélyhelyzet megszűnéséig szünetelteti. A veszélyhelyzet megszüntetése a vezeték üzemben tartóját, költségei a veszélyhelyzet előidézőjét terhelik Földgázelosztás: a földgáznak elosztóvezetéken történő továbbítása a felhasználóhoz. (GET pont) Földgázelosztási szerződés: a rendszerhasználó, valamint a földgázelosztó közötti olyan szerződés, amely a ténylegesen lekötött kapacitás biztosítására az elosztóhálózat be- és kiadási pontján, a földgáz elosztására, a gázmérők leolvasására és az egyéb elosztási alapszolgáltatások biztosítására jön létre. (GESZ 20. (1) bekezdés) Földgáz-kereskedelem: a földgáz üzletszerű, ellenérték fejében, nem saját felhasználási célra történő vásárlása és értékesítése. (GET pont) Földgáz minőségű biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták: olyan mesterségesen előállított gázok, amelyek külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett, környezetvédelmi és műszaki-biztonsági szempontból megfelelő módon az együttműködő földgázrendszerbe juttathatók (szállíthatók, eloszthatók és tárolhatók), a földgázzal keverhetők, és ez a keverék a földgázrendszerbe juttatáskor megfelel a földgáz szabványban meghatározott minőségi követelményeknek. (GET pont) Fűtőérték: az MSZ 2373 szabvány szerinti gáztechnikai normál állapotú, köbméterben mért száraz földgáz fűtőértéke. Gázátadó állomás: a szállítóvezeték alkotórészét képező létesítmény a szállítóvezeték kilépési pontján, ahol a szállítóvezetékről a gáz átadása, mérése és a földgázelosztáshoz szükséges nyomáscsökkentés történik. (GET pont). Gázellátó rendszer: a gázelosztó vezeték, a csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés együttesen. Gázév: a tárgyév július 1-jei gáznap kezdetétől a következő év június 30-ai gáznap végéig terjedő időszak (GET pont). Gázfogyasztó készülék: földgázzal, valamint propán- vagy butángázzal, illetőleg ezek elegyeivel üzemeltett készülék (GET pont) Gázhét: az adott hét hétfőn reggel 06:00-tól a következő hét hétfőn reggel 06:00-ig tartó időszak. (ÜKSZ 2.9.) Gázhónap: adott naptári hónap adott napján reggel 06:00-tól a következő naptári hónap azon napján reggel 06:00-ig, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel. (Vhr. 1. (1) bekezdés 6. pont) Gázmérő: az a mérőeszköz tartozékaival együtt amely az elfogyasztott gázmennyiség mérésére szolgál. Gáznap: az adott reggel 06:00-tól a következő nap reggel 06:00-ig tartó időszak. (GET pont) Gáztechnikai normál állapot: a földgáz olyan állapota, amikor az abszolút nyomása 101,325 kpa, a termodinamikai hőmérséklete 288,15 K.

12 GESZ: Gázelosztási Szabályzat (a továbbiakban: GESZ). A Vhr. 1. számú melléklete, amely a földgázelosztó és az újonnan bekapcsolandó (a továbbiakban: gázigénylő), a gázszolgáltatásba már bekapcsolt felhasználó (a továbbiakban: felhasználó), az egyetemes szolgáltató és a földgázkereskedő közötti viszony részletes szabályait, valamint az elosztói csatlakozási szerződés és a földgázelosztási szerződés minimális tartalmi elemeit tartalmazza. (GESZ 1. ) GET: a földgázellátásról szóló évi XL. törvény. ESZSZ: Az Egyetemes Szolgáltatási Szabályzat (a továbbiakban: ESZSZ). A Vhr. 2. számú melléklete, amely az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó és a részére a GET 35. -ában meghatározott szolgáltatásokat nyújtó egyetemes szolgáltató közötti jogviszony részletes szabályait, valamint az egyetemes szolgáltató és a felhasználó között létrejövő egyetemes szolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeit és formai követelményeit tartalmazza. (ESZSZ 1. ) Hidraulikai egyensúly: az együttműködő földgázrendszer azon állapota, amikor minden ponton biztosított az előírt nyomásérték. (GET pont) Hivatal: Magyar Energia Hivatal Hosszú távra lekötött kapacitás: egy gázévre vagy azt meghaladó időtartamra szerződéssel lekötött szállító-, elosztó- és tárolókapacitás. (Vhr. 1. (1) bekezdés 7. pont). Informatikai platform: a földgázpiac működését segítő adatbázis-rendszer, amelyet a rendszerhasználók és engedélyesek a hozzáférésre jogosultságuk alapján használnak Kapacitás: adott szállító- és elosztóvezeték, valamint földgáztároló időegységre vonatkoztatott teljesítő képessége. (GET pont) Kapacitáslekötési szerződés: az a földgázszállítási, földgázelosztási, földgáztárolási szerződés, amelyben a rendszerhasználó adott időszakra a szállító- és elosztóvezeték vagy a tároló kapacitását leköti. (GET pont) Kapcsolódó tevékenység: az engedélyes minden olyan, a létesítő okiratban feltüntetett tevékenysége, amelynek végzése az engedélyköteles tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges, de nem kizárólag az engedélyköteles tevékenységet szolgálja. (Vhr. 1. (1) bekezdés 8. pont) Kereskedelmi egyensúly: az az egyensúlyi állapot, amikor adott gáznapon a rendszerhasználó által az együttműködő földgázrendszerbe betáplált és onnan vételezett földgáz mennyisége megegyezik. (GET pont) Kerülővezeték: a csatlakozó és fogyasztói vezetéket összekötő elzáró szerelvénnyel ellátott vezetékdarab, amely a gázmérő üzemzavara esetén a szolgáltatás fenntartására szolgál. Kiadási pont az elosztórendszeren: az a hálózati pont, amelyen a földgázt a földgázelosztási engedélyes fizikailag átadja a felhasználónak, illetve megbízottjának vagy más csatlakozó földgázelosztási engedélyesnek. Az elosztórendszer kiadási pontja azonos a felhasználók felhasználási helyének telekhatárával illetve egymáshoz kapcsolódó elosztóhálózat esetén a kapcsolódó elosztóvezeték betáplálási pontjával. (ÜKSZ 2.17.) 12

13 13 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Kiadási pont kapacitás: a geometriai és hidraulikai jellemzőkből számított maximális közegáram, amely időegység alatt az adott ponton a szerződött nyomásszinten és hőmérsékleten a rendszerből kiadható. Korlátozás: földgázellátási zavar esetén az egyes korlátozási kategóriákba besorolt felhasználók gázfogyasztásának csökkentése vagy megszüntetése annak érdekében, hogy az együttműködő földgázrendszeren vagy annak egy részén a hidraulikai egyensúly helyreálljon és fenntartható legyen. (GET pont) Korlátozási besorolás: a Hivatal által jóváhagyott dokumentum, amely a felhasználók korlátozási besorolását rendszerhasználókénti bontásban tünteti fel. A korlátozási besorolás tartalmazza az elvonható névleges földgáz-teljesítményeket (m3/óra) átadási pontonként, felhasználónkén és korlátozási kategóriánként. (Vhr (1) bekezdés, 112. (1) bekezdés) Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása egy felhasználási helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. (GET pont) Lekötött kapacitás: a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló értékesíthető kapacitásának az a része, amelyet adott időszakra a rendszerhasználók kapacitáslekötési szerződéssel lekötnek (GET pont) Másodlagos kapacitás-kereskedelem: a rendszerhasználók által lekötött, de fel nem használt szállítói, tárolói, elosztói kapacitásoknak az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint történő továbbértékesítése. (Vhr. 1. (1) bekezdés 12. pont) MBFH: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal MKEH: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Napfok szám: a fűtési küszöbérték alatti hőmérsékleteknek, a fűtési időszak hidegmennyiségével arányos, az ÜKSZ szerint meghatározott értéke. (Vhr. 1. (1) bekezdés 13. pont) Napi csúcskihasználási óraszám: a csúcsnapi teljes fogyasztás (MJ/nap) és legnagyobb órai kapacitásigény (MJ/óra) hányadosa (óra/nap). (Vhr. 1. (1) bekezdés 14. pont) Nem lakossági fogyasztó: azok a felhasználók, akik (amelyek) nem minősülnek lakossági fogyasztónak. (ipari, kereskedelmi, szolgáltató, kommunális és mezőgazdasági felhasználó), az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a gázt vállalkozási tevékenységhez használja; Nominálás: a rendszerhasználó által a betáplálási és kiadási pontokra az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint igénybe venni tervezett kapacitás, valamint a szállítási, elosztási, tárolási feladat gáznapra történő megadása. (GET pont) Nyilvántartott kapacitás: a felhasználó által, az éves kapacitáslekötési folyamatban hosszú távú szerződéssel leköthető, a rendszerüzemeltetőknél garantáltan rendelkezésre álló kapacitás. (Vhr. 1. (1) bekezdés 15. pont) Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény

14 14 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Rendszerhasználó: aki a szállító- vagy az elosztóvezetékbe, valamint a földgáztárolóba kapacitáslekötési szerződés alapján földgázt betáplál, valamint abból földgázt vételez. (GET pont); Rendszerhez való hozzáférés: a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló kapacitásának rendelkezésre bocsátása az azt igénybe venni kívánó rendszerhasználók számára. (Vhr. 1. (1) bekezdés 18. pont) Rendszerirányítás: az együttműködő földgázrendszer GET-ben meghatározott irányítási és koordinációs feladatainak ellátása. (GET pont) Részleges szigetüzem: olyan elosztóvezeték, amelybe földgáztermelői vezetékről és szállítóvezetékről együttesen biztosítható a földgáz fizikai betáplálása, (Vhr. 1. (1) bekezdés 19. pont) Szabad kapacitás: a szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a földgáztárolók rendelkezésre álló műszaki kapacitásának kapacitáslekötési szerződéssel le nem kötött, a rendszerhasználók részére rendelkezésre álló része. (GET pont) Szállítóvezeték: az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgázt továbbítják, és amelynek kezdőpontja a Magyar Köztársaság államhatára, a termelés betáplálási pontjai, a földgáz tároló be- és kitáplálási pontja, végpontja pedig a Magyar Köztársaság államhatára, a gázátadó állomások kilépő pontjai illetve az engedélyben foglaltak szerint a felhasználó telekhatára -, vagy a földgáz tároló be- és kitáplálási pontja. (GET pont) Szerződési időszak: a gázév a 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gázmérővel rendelkező felhasználók, illetve éves kapacitás-lekötés (-igénybevétel) esetében, a teljes naptári hónap(ok)ból álló időszak a gázéven belül havi kapacitás-lekötés (-igénybevétel) esetében, a teljes gáznapokból álló időszak a gázéven belül napi kapacitás-lekötés (- igénybevétel) esetében. (31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. (1) bekezdés v) pont) Szigetüzem: olyan földgáz vezetékrendszer, amely csak termelői rendszerhez csatlakozik és a földgáz fizikai betáplálása az együttműködő földgázrendszerről nem biztosítható. (Vhr. 1. (1) bekezdés 22. pont) Telekhatár: a gázelosztással érintett ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerinti határa. Téli fogyasztási időszak: a november 1-jétől március 31-ig terjedő időszak, kivéve azon hozzáférési jogosultak vonatkozásában, amelyeknél a 2. (2) bekezdésének aaa), aab), aad) vagy aae) pontjai szerinti átadási-átvételi pontonkénti teljesítményigénybevétel a december l-jétől március 31-ig terjedő időszakban kisebb mint a szerződéses év többi részében, esetükben a téli fogyasztási időszak a december 1- jétől március 31-ig terjedő időszak;.. Újranominálás: a gáznapra vonatkozó nominálásnak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban rögzített eljárási rend szerint történő módosítása (GET pont) Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ): az együttműködő földgázrendszer technikai működésére, valamint a kereskedelmi folyamatra vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó, a Hivatal által jóváhagyott szabályzat. (GET pont) Üzletszabályzat: az engedélyesek, felhasználóik és más szerződéses partnereik közötti jogviszonyt rendező szabályzat. (GET pont)

15 Vásárolt kapacitás: a földgáz átadás-átvételi ponton a felhasználó rendelkezésére álló kapacitás, amelyet fejlesztési megállapodás alapján, hálózatfejlesztési hozzájárulással vagy csatlakozási díj megfizetésével a felhasználó megvásárolt, vagy egyéb igazolt módon megszerzett. (GET pont) Védendő fogyasztó: a lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a földgázellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt. (GET pont) Vhr: a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1.5. Az engedélyesre vonatkozó adatok, az engedélyes által végzett tevékenység bemutatása Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. általános bemutatása Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt december 1. napjával jött létre a Dél-dunántúli Gázszolgáltató Vállalat általános jogutódjaként. Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. főbb cégjogi jellemzői: A társaság cégneve: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 7626 Pécs, Búza tér 8/a. Cégbejegyzés helye: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. határozatlan időtartamra alakult. Az E.ON Déldunántúli Gázhálózati Zrt. üzleti éve minden év január 1-jén kezdődik és ugyanazon év december 31-én végződik Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. földgázelosztási tevékenysége A földgázelosztási tevékenysége keretében az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. kötelezettsége és kizárólagos joga a földgázelosztási működési engedélyében meghatározott településeken, településrészeken és területeken az üzemeltetésében álló elosztóvezetékeken a jogszabályokban, működési engedélyében, az ÜKSZ-ben és a jelen Üzletszabályzatban rögzítettek alapján - a szabad kapacitás díj ellenében történő rendelkezésre bocsátása a rendszerhasználók részére és a földgáz elosztása a felhasználók számára. Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. a földgázelosztási tevékenysége során a tőle elvárható magas színvonalon folyamatosan gondoskodik elosztói rendszerének üzemeltetéséről, karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról, fejlesztéséről. Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. az egyenlő bánásmód, a versenysemlegesség, az átláthatóság, az üzembiztonság, az ellátás biztonsága, a felhasználók védelme és a legkisebb költség elvének érvényesülését figyelembe véve gyakorolja földgázelosztási tevékenységét, amelynek körében biztosítja, hogy: a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 15

16 16 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részéről megkülönböztetés-mentes bánásmódban részesüljenek, a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasználók hozzáférhessenek a saját adataikhoz, valamint a közérdekű információkhoz, kapcsolt vállalkozása sem közvetlenül, sem közvetve ne részesüljön előnyben, a földgázipari vállalkozások és a felhasználók egyenlő bánásmódban részesüljenek tekintet nélkül arra, hogy azok az integrált vállalkozás részei, az integrált vállalkozás vállalati körébe tartozó termelői engedéllyel, földgáz kereskedelemre vonatkozó vagy egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal jogviszonyban álló felhasználók, vagy más, önálló vállalkozások, illetve felhasználók. Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. rendelkezik a mérő és adatátviteli eszközökkel, a saját vagy a Hivatal jóváhagyásával kiszervezett tevékenységet végző személyek szervezetén belül mindezek folyamatos üzemeltetését és felügyeletét ellátó szervezettel, valamint a saját szervezetén belül karbantartást és az üzemzavar elhárítást irányító szervezetekkel, továbbá a csatlakozó rendszerüzemeltetőkkel, és a saját szervezetén belül a rendszerhasználókkal kapcsolatot tartó, folyamatosan működő műszaki irányító szolgálattal. Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. az elosztóhálózatot igénybevevő rendszerhasználók számára az alábbi alapszolgáltatásokat biztosítja: a) az elosztórendszeri kapacitás-lekötés bonyolítása érdekében: felhasználói igény esetén az elosztórendszer kapacitásának vizsgálata és meghatározása a betáplálási és kiadási pontokon; adatszolgáltatási kötelezettség az elosztórendszer betáplálási pontonkénti szabad kapacitásának közzétételére; földgázelosztási szerződéskötés az elosztóhálózaton történő földgázelosztásra; a ki nem használt elosztórendszeri kapacitások visszaadásának bonyolítása; b) az elosztórendszer fizikai egyensúlyának biztosítása érdekében: az elosztórendszerre vonatkozó nominálások fogadása és feldolgozása napi operatív intézkedések megtétele; a szükséges felhasználói korlátozó intézkedések elrendelése esetén azok végrehajtása és végrehajtatása az elosztórendszeren; c) a gáznap utáni elszámolás érdekében mérlegkészítés; d) az elosztórendszer betáplálási pontjain a szállítótól és a termelőtől átvett földgázmennyiségnek az elosztói hozzáférésre jogosultak részére történő napi szintű és havi felosztása (allokálása), illetve megküldése a rendszerhasználóknak, és a rendszerirányítási engedélyesnek. Az elosztórendszer azon kiadási pontjain, amelyen keresztül órai szintű kapacitáslekötéssel rendelkező hozzáférésre jogosultat is ellátnak, a fogyasztást órai szinten kell megadni. e) az elosztó rendszer kiadási pontjain a gázmérők leolvasása, a végleges mennyiségi elszámolás elkészítése és megküldése az elosztórendszert használó rendszerhasználóknak, a rendszerirányítási engedélyesnek, illetve a kapcsolódó rendszerüzemeltetőknek; f) az ÜKSZ-ben és a vonatkozó rendeletben meghatározott adatszolgáltatás biztosítása a szerződő partnerek felé; g) az elosztóhálózat kiadási pontján a lekötött maximális kapacitás feletti túllépések figyelése, meghatározása és megküldése az érintett rendszerhasználó felé;

17 Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. a jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartja az elosztóvezetékről vételező felhasználási helyeket, valamint azok jellemző és előírt adatait. Ezen adatokat a felhasználási helyen vételező felhasználó vagy az őt ellátó földgázkereskedő kérésére köteles átadni. A földgázelosztási engedélyesi szolgáltatások igénybevétele csak hatályos szerződés esetén lehetséges. Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. által biztosított alapszolgáltatások szabályozott díjait a rendszerhasználati díjakra vonatkozó tarifarendeletben meghatározott elosztási díjtételek tartalmazzák. Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. által a rendszerhasználók számára biztosított választható szolgáltatásokat, az alaptevékenységen kívül végzett tevékenységeket a jelen Üzletszabályzata 13. fejezete mutatja be. Ezen szolgáltatások igénybevétele az Üzletszabályzatban és az egyéb jogszabályokban meghatározott külön díjazás ellenében lehetséges. Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. a működési engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységei egyes elemeit jogosult a Hivatal jóváhagyó határozata alapján, illetőleg előzetes értesítése mellett más személlyel végeztetni (kiszervezés). Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. a kiszervezendő tevékenységet végzők kiválasztására és megbízására vonatkozó, a Hivatal által jóváhagyott Belső Kiválasztási Szabályzattal rendelkezik, amely szabályzat a honlapján megtekinthető. Az Üzletszabályzat 6. számú függeléke mutatja be azt a társasági azonosítót, amelyet az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. munkavállalói, valamint azt az arcképes igazolvány mintát, amit a kiszervezett tevékenységet végzők, illetve ezek munkavállalói kötelesek felmutatni, ha bármely okból a felhasználási helyen megjelennek.. Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. szabad kapacitásának mértékéig megállapodás alapján egyéb szolgáltatásokat is végez. külön A díjazás ellenében nyújtott többlet szolgáltatások díjtételeit a 7. számú függelék tartalmazza. Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. egyéb tevékenységi köreit az Alapszabály tartalmazza Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. szervezeti felépítése Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. szervezeti egységekre lebontott felépítését az 1. számú függelék tartalmazza Működési terület Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. szolgáltatási hatályos földgázelosztási működési engedélye tartalmazza. területét a Társaság mindenkor 17

18 2. A külső környezettel való kapcsolat 2.1. Felettes szervekkel való kapcsolat Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. az elosztói engedélyköteles tevékenysége folytatása során közvetlen kapcsolatot tart fenn alábbiakban felsoroltakkal: Magyar Energia Hivatal A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás biztonságának, a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, valamint az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében: - kiadja, - jogszabályban meghatározott esetekben módosítja, vagy visszavonja az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. földgázelosztási működési engedélyét, - jóváhagyja az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztói üzletszabályzatát, illetve módosításait, valamint a jóváhagyást feltételhez kötheti, vagy megtagadhatja, - jóváhagyja az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. megfelelési programját, annak módosításait, és az éves megfelelési jelentést, - ellenőrzi a Get-ben, a végrehajtására kiadott külön jogszabályokban, a Hivatal által kiadott határozatokban, az ÜKSZ-ben, a jelen Üzletszabályzatban, valamint a megfelelési programban meghatározott kötelezettségek betartását, - megállapítja a földgázelosztási tevékenység folytatásának minimális minőségi követelményeit, elvárt színvonalát, a felhasználókkal való kapcsolattartás módjára vonatkozó minimális követelményeket, a felhasználók tájékoztatásának részletes szabályait, továbbá az együttműködő földgázrendszer biztonságos üzemeltetésére vonatkozó minimális követelményeket, - dönt az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt-vel szemben felmerülő, csatlakozással vagy az együttműködő földgázrendszer megfelelő minőségben való rendelkezésre állásának kérdésével kapcsolatos felhasználói panaszok ügyében, ellenőrzi a felhasználói igények kielégítését és a felhasználók által a hálózathoz való csatlakozás érdekében befizetett csatlakozási díj felhasználását, - eljár a hatáskörébe tartozó felhasználói panaszok ügyében, így elbírálja a nem lakossági felhasználók elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre vonatkozó ügyeit, - ellátja az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban előírt egyéb hatósági feladatait. országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szerve (másod fokon), valamint regionális illetékességgel a felügyelőségek (első fokon) 18

19 - Eljár a lakossági fogyasztók elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a lakossági fogyasztó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó ügyeiben, a MEH GET-ben meghatározott hatáskörének tiszteletben tartása mellett. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Műszaki-biztonsági szempontból a területtől függően illetékes Pécsi, illetve Veszprémi Bányakapitányság, valamint az MBFH jogosult a földgázelosztó és célvezetékek építése, használatba vétele, üzemeltetése és elbontása tevékenysége során a bányafelügyelet műszaki biztonsági munkavédelmi építésfelügyeleti és piacfelügyeleti hatásköröket gyakorolni. A bányafelügyelet hatósági felügyeleti jogkörében felügyeli az E.ON Déldunántúli Gázhálózati Zrt. minőségügyi rendszerét. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben jogszabályban meghatározott esetek kivételével első fokon a területileg illetékes területi Bányakapitányság, másodfokon az MBFH jár el. Az MBFH első fokú eljárásaiban másodfokon a Hivatal elnöke jár el. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal A csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések vonatkozásában első fokon eljáró hatóság a Területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság, másodfokon az MKEH jár el Felhasználók részére adott információk Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. a leendő és a már ellátott felhasználók részére a földgázelosztással kapcsolatos, működéshez szükséges információkat a hatályos jogszabályoknak megfelelően a jelen Üzletszabályzat 2. számú mellékletében meghatározott ügyfélszolgálati elérhetőségeken biztosítja. Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. olyan szolgáltatást nyújt a felhasználóknak, amely a felek kölcsönös megértésén, megelégedésén alapul. Ezért az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. olyan ügyfélszolgálatot működtet, amelynél a felhasználó minden szükséges tájékoztatást megkaphat, észrevételeket, panaszokat tehet és észrevételeire, panaszaira ésszerű időn belül választ, orvoslást kap. Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. minden szükséges tájékoztatást megad a felhasználóknak, annak érdekében, hogy azok megismerjék szolgáltatásait, és azok igénybevételének lehetőségét. Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. az ügyfélszolgálatot telefonos és Internetes eléréssel, valamint a felhasználók számára nyitva álló helyiségekben működteti. 19

20 Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. rendszeres kapcsolatot tart fenn a helyi és országos fogyasztói érdekképviseleti szervezetekkel, önkormányzatokkal, társszervekkel azért, hogy a felhasználót érintő kérdésekben megismerje azok véleményét, tájékoztassa azokat az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. tervezett intézkedéseiről, visszajelzést adjon az érdekképviseletek által közvetített panaszok kivizsgálásának eredményéről. Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. megküld minden olyan kiadványt és tájékoztató anyagot az érdekképviseleti szerveknek azok kérése alapján -, amely a felhasználók és az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. kapcsolatára vonatkozik. Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. a társadalmi képviselővel az illetékessége alá tartozó, a felhasználókat érintő kérdésekben az együttműködést nem tagadhatja meg, a társadalmi képviselő számára köteles a közérdekű adatokat az üzleti, állami vagy szolgálati titkot képezők kivételével hozzáférhetővé tenni, a felhasználókat érintő intézkedésről tájékoztatást adni A működési terület kifüggesztése az ügyfélszolgálati irodában Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. a működési területét tartalmazó listát az ügyfélszolgálati irodáiban kifüggeszti. Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. az ügyfélszolgálati irodáiban a fentieken túl: elhelyezi az Üzletszabályzatát, közzéteszi az általános szerződési feltételek megváltozásának tényét, valamint biztosítja a megváltozott általános szerződési feltételek megtekintésének lehetőségét. Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. ügyfélszolgálatainak működését és elérhetőségét részletesen a 10. fejezet tárgyalja A szerelők elérhetősége Az új felhasználók rendelkezésére álló, nyilvántartásba vett gázszerelők névsora az MKEH honlapján olvasható. 20

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON KÖZÉP-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel A MEH 751/2012. számú határozatának kötelezéseivel egységes

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Mellékletekkel.

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Mellékletekkel. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 6205/2015.

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON KÖZÉP-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Mellékletekkel.

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON KÖZÉP-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Mellékletekkel. E.ON KÖZÉP-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel Nagykanizsa, 2012.. Tartalom: 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 5900/2015.

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel 2009. július 1. Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/102 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/116 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF)

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) 1. Csatlakozási díj fizetésének általános elvei A leendő felhasználó az elosztóvezetékhez történő csatlakozásért, a már csatlakozott felhasználó a kapacitásnöveléséért,

Részletesebben

1/75 TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1/75 TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. 1/75 Tartalomjegyzék RENDELKEZŐ RÉSZ... 4

Részletesebben

I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Kivonat Lezárva 2014. június 28. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 2. (1) E törvény alkalmazási köre kiterjed a) a földgáz vezetéken

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével 1. Tájékoztató információk a kereskedőváltáshoz és az egyetemes szolgáltatásba

Részletesebben

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft.

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Ózd, 2015. április 30. Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGŐ KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ

Részletesebben

MAGÁZ!! MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ! KORLÁTOLT!FELELŐSSÉGŰ!TÁRSASÁG! ELOSZTÓI!ENGEDÉLYES! ÜZLETSZABÁLYZATA!!

MAGÁZ!! MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ! KORLÁTOLT!FELELŐSSÉGŰ!TÁRSASÁG! ELOSZTÓI!ENGEDÉLYES! ÜZLETSZABÁLYZATA!! !!! MAGÁZ!! MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ! KORLÁTOLT!FELELŐSSÉGŰ!TÁRSASÁG! ELOSZTÓI!ENGEDÉLYES! ÜZLETSZABÁLYZATA!!!!!! MAGÁZ!MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ!KFT! 2014! /BENYÚJTVA2014.NOV.15./! 2014. 11. 15. 1 MAGÁZELOSZTÓIÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról módosítva 2011.07.01-én a 2011. évi XXIX. törvény alapján 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakítása,

Részletesebben

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 2015 2015.12.04. 1 I. Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások,

Részletesebben

~igáz-dlso FÖLDGÁZELOSZTÁSIÜZLETSZABÁLYZATA. Imódosításokkal egységes szerkezetbe foglalti. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

~igáz-dlso FÖLDGÁZELOSZTÁSIÜZLETSZABÁLYZATA. Imódosításokkal egységes szerkezetbe foglalti. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság ~igáz-dlso TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Imódosításokkal egységes szerkezetbe foglalti FÖLDGÁZELOSZTÁSIÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 1 Az Országgyűlés a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, és az energiatakarékosság elvének a fenntartható fejlődés érdekében

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, és az energiatakarékosság elvének a fenntartható fejlődés érdekében

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/116 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ KAPCSOLATA... 21 2. a) Felettes szervekkel való kapcsolat... 21 2. b) Felhasználók részére adott információk (a működési terület kifüggesztése

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei 64881 IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelete

Részletesebben

A CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2016. január 1 / 157 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre vonatkozó

Részletesebben

ISD POWER KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

ISD POWER KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT ISD POWER KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel és Függelékekkel Dunaújváros, 2015. november 27. Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. április

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. április Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) fontosabb, a fogyasztókat érintő módosításai

Részletesebben

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban Bakay Zsolt Társasági Támogatás igazgató 2015. április 28. 2009/73/EK irányelv EU szabályozási környezet 715/2009/EK

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 RENDELKEZŐ RÉSZ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.

ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt. 1 2 3 4 5 6 7 ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel 24 Egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. augusztus

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. augusztus PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. augusztus Tartalomjegyzék ELŐSZÓ...5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...5

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2013. augusztus

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2013. augusztus Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2013. augusztus Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

NYKCE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

NYKCE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA NYKCE Kft. Földgáz-Kereskedelmi Üzletszabályzat 2013.[ ]. NYKCE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. [ ]. NYKCE Kft. TARTALOM Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat 2013.[ ]. 1. A KERESKEDELMI

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/103 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

A Z ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A Z ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Stílusdefiníció: TJ 1: Betűtípus: Félkövér Stílusdefiníció: TJ 3: Betűtípus: Dőlt Stílusdefiníció: TJ 4 Formázott: Fenti: 2,5 cm, Lenti: 2,25 cm A Z ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 RENDELKEZŐ RÉSZ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2008. JÚLIUS 15. A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2008. évi XL. tv. a földgázellátásról... 218 2008.

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2012 2 TARTALOMJEGYZÉK 1) Az üzletszabályzat hatálya, fogalommeghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I.... 5 RENDELKEZŐ RÉSZ... 5 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 1./ Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA I. TARTALOMJEGYZÉK II. RENDELKEZŐ RÉSZ 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalommeghatározások,

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/105 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2011 2011. 03. 28. 1

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2011 2011. 03. 28. 1 MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2011 2011. 03. 28. 1 M AGÁZ EL OSZTÓI Ü ZL ETS ZABÁL YZAT 1./ Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi

Részletesebben

TIGÁZ Zrt. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA I. TARTALOMJEGYZÉK RENDELKEZŐ RÉSZ... 4

TIGÁZ Zrt. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA I. TARTALOMJEGYZÉK RENDELKEZŐ RÉSZ... 4 I. TARTALOMJEGYZÉK RENDELKEZŐ RÉSZ... 4 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalommeghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok, az engedélyes által végzett tevékenység bemutatása... 5 2. Az engedélyes

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. május 12.

MAGYAR TELEKOM NYRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. május 12. 2015. május 12. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK... 6 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya és

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2016 2 3 TARTALOMJEGYZÉK 1) Az üzletszabályzat hatálya, fogalommeghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014 2 3 TARTALOMJEGYZÉK 1) Az üzletszabályzat hatálya, fogalommeghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. november 21.

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. november 21. PANNONENERGIA-SERVICE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. november 21. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele, fogalom meghatározások,

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt.

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzatüzletszabályzat 1 Stílusdefiníció: Címsor 1: Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: I, II, III, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Jobb oldalt + Igazítás:

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2009. július 1.-étől

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2009. július 1.-étől Földgáz E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2009. július 1.-étől 1 Tartalomjegyzék 2. oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2010. augusztus 16. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele... 6 1.1

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel Pécs, 2015.. Tartalom: 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE 4 2. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1/68 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, július 11.

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, július 11. A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2016. július 11. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele, fogalom

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv

Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv 2014. november 21. Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv 1. AZ UTASÍTÁS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*:

Részletesebben

Tajti Péter. ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató. Visegrád, 2010. április 7.

Tajti Péter. ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató. Visegrád, 2010. április 7. Új alapokon az Üzemi Kereskedelmi Szabályzat Tajti Péter ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató Visegrád, 2010. április 7. Változás oka 2008

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. február 25.

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. február 25. A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. február 25. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele... 5 1.1

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Szeged, 2010. október 1. Üzletszabályzat 1/84 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5349. számú törvényjavaslat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, 2015. június 1 2015.

Részletesebben

OERG Kft Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT

OERG Kft Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre. 1.2. Fogalmi meghatározások. 1.3 A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások

Részletesebben

Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata

Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Budapest, 2009. május 11. Budapest, 2009.05.11. Készítette: Global NRG Zrt. oldalszám: 2/76 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA, EGYBEN ÁTDOLGOZÁSRA JELOLTE: 123/2016 SZÁMÚ HATÁROZAT Budapest, 2015. december 7. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Földgázelosztási

Részletesebben

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 2012 2012. 02. 15.

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 2012 2012. 02. 15. MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 2012 2012. 02. 15. 1 1./ Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre,

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2003. június 25., szerda 73. szám Ára: 1400, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2003: XLII. tv. A földgázellátásról.......................................

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1) Az üzletszabályzat hatálya, fogalommeghatározások,

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: július 1-jétől

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: július 1-jétől E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1-jétől 1 Tartalomjegyzék 1. 1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. I.

111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. I. 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák,

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. június 29. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Földgázelosztási Üzletszabályzat 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS

Részletesebben

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben

ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS

ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl a MAGÁZ Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9. cégjegyzékszám: 20-09-066055, adószám: 11907925-2-20,képviseli: Posztós Endre),mint Földgázelosztó valamint másrészrıl az alábbiakban

Részletesebben

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése ÜGYVEZETŐ Üzemi Tanács Szakszervezeti Bizottság Hálózatgazdálkodási Igazgatóság Törzs: - Jogtanácsos

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/88 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE 6 1.1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül)

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) PST kód:. ÜP: Nyilv.szám:. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) amely létrejött egyrészről

Részletesebben