B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG"

Átírás

1 B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Btk.), valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló évi 5. törvényerejű rendelet (Btké.) III. Fejezetének teljes ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges ezen túl a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.), a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény (Sztv.), az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (Sz.r.) megjelölt rendelkezéseinek ismerete. A büntetőjogi kerettényállást kitöltő jogszabály az egyes tételeknél nem szerepel, annak ismerete azonban a tényállás elemzéséhez elengedhetetlen. A tételsor külön nem tér ki rá, de a megadott bírói gyakorlat alapján az egyes törvényi tényállások elhatárolásának, illetve halmazati megítélésének ismerete a vizsga részét képezi. Ahol a tételsor ezt külön nem jelöli, a törvényi tényállások alap- és minősített esetének ismerete is a vizsga anyagát képezi. Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie. BTK. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A büntető törvény hatálya, a büntető törvény visszamenőleges hatályának szabályai. Btk. 2-4., 1/1999. Büntető jogegységi határozat 2. A bűncselekmény törvényi fogalma, a bűntett és a vétség. Btk A jogállami büntetőjog követelményei: az Alkotmánybíróság jogbiztonsági és szükségesség arányosság végső eszköz tesztje. 11/1992. (III. 5.) AB határozat, 2/1994. (I. 14.) AB határozat, 58/1997. (XI. 5.) AB határozat, 18/2000. (VI. 6.) AB határozat, 47/2000. (XII. 14.) AB határozat 4. Egység, többség, halmazat. A törvényi egység fajtái. A bűnhalmazat elméleti kategóriái, a látszólagos halmazat feloldásának szabályai. Az üzletszerűség. Btk. 12., Btk pont, BKv 37., BKv. 39. BKv. 87.

2 5. A szándékosság és a gondatlanság. Felelősség az eredményért mint minősítő körülményért. Btk A kísérlet és az előkészület, az önkéntes elállás, az önkéntes eredményelhárítás, felelősség a maradékbűncselekmény miatt. Btk , 5/1999. Büntető jogegységi határozat 7. A tettesség és a részesség, csoportos elkövetés, bűnszövetség. Btk , , és 13. pontja, IV. BED, 2/2000. Büntető jogegységi határozat 8. A büntethetőség akadályainak rendszere (büntethetőséget kizáró és megszüntető okok felsorolása), a gyermekkor, a gyermekkorú érdekében tehető intézkedések. Btk. 22., 32., 23., Gyvt , 72., , 81/A-81/D. 9. A kóros elmeállapot, az ittas vagy bódult állapotban elkövetett bűncselekmény. A kényszergyógykezelés alkalmazásának feltételei. Btk , 74., III. BED, BKv A kényszer és a fenyegetés. Az erőszak, illetve a fenyegetés fogalma, fajtái. Btk. 26., 138., illetve a különös részi tényállások 11. A tévedés. Btk A jogos védelmi helyzet. A szükségesség és az arányosság vizsgálata. Btk. 29., 29/A., 15. számú Irányelv 13. A végszükség. Btk A magánindítvány jogi természete. A magánindítványra büntethető bűncselekmények a Btk.-ban. Btk. 31., illetve a különös részi tényállások 15. A büntethetőség elévülésének szabályai. Btk , BKv 31., 1/2005. Büntető jogegységi határozat 16. Tevékeny megbánás. Btk. 36., Btk. 107/A. 17. A Btk. büntetési rendszere. A büntetés célja, büntetések és mellékbüntetések, valamint az intézkedések a Btk.-ban. Btk , 70.

3 18. A szabadságvesztés (az életfogytig és a határozott ideig tartó szabadságvesztés, a szabadságvesztés fokozatai, ennek jelentősége). A feltételes szabadságra bocsátás szabályai a határozott ideig és az életfogytig tartó szabadságvesztésből. Btk /A., BKv A közérdekű munka és a pénzbüntetés. E büntetések átváltoztatása szabadságvesztésre. Btk , , A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a kiutasítás szabályai. Btk , BKv 18., BKv A közügyektől eltiltás és a kitiltás Btk , , BKv A büntetés végrehajtását kizáró okok. Btk , 4/2006. Büntető jogegységi határozat, 4/2008. Büntető jogegységi határozat, 5/2008. Büntető jogegységi határozat. 23. A megrovás. A pártfogó felügyelet Btk.71., Btk A vagyoni jellegű intézkedések (elkobzás, vagyonelkobzás). Btk /C., 1/2008. Büntető jogegységi határozat, BKv 69. BKv A büntetéskiszabás elvei, a büntetéskiszabási körülmények és értékelésük. Az előzetes fogvatartás és a házi őrizet beszámítása. Btk. 83., 99., BKv 56., BKv A halmazati és az összbüntetés, a büntetés enyhítésének szabályai , , 3/2002. Büntető jogegységi határozat, 2/2006. Büntető jogegységi határozat 27. A visszaesőkre, a különös, a többszörös és az erőszakos többszörös visszaesőkre, valamint a bűnszervezetben bűncselekményt elkövetőkre vonatkozó szigorúbb rendelkezések. Btk. 36., , 47., 57.,, 77/A., 91., , , pont, BKv A feltételes elítélés különböző fajtái: a próbára bocsátás, a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése, részbeni felfüggesztése Btk , 89-91/B, 117., BKv 54., BKv 55., BKv A mentesítés formái, módjai. A kegyelem formái és anyagi jogi hatásai. Btk. 32., 66., , Btké. 19., 3/2003. Büntető jogegységi határozat

4 30. A fiatalkorú fogalma, a fiatalkorúval szemben alkalmazható jogkövetkezmények célja, a büntetés kiszabásának elvei. Btk , , A fiatalkorúval szemben kiszabható szabadságvesztés. A javítóintézeti nevelés. Btk , 118.., 120/A., BKv A katona büntetőjogi fogalma, büntethetőséget kizáró és megszüntető ok a katonai büntetőjogban. A szabadságvesztés végrehajtása katonai fogdában, a katonai büntetések és mellékbüntetések. Mentesítés katonával szemben. Btk , 127., A fegyveresen és felfegyverkezve történő elkövetés Btk pont, illetve a különös részi tényállások, BKv. 26. BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ 34. Az emberölés, illetve annak elhatárolása a testi sértés megfelelő alakzataitól. Btk. 166., 15. számú Irányelv. 35. Az emberölés minősített esetei és privilegizált esete. Btk (2) bekezdés, Az öngyilkosságban közreműködés, a magzatelhajtás és a gondozás elmulasztása. Btk , A testi sértés. A maradandó fogyatékosság, illetve a súlyos egészségromlás megítélése. Btk. 170., BKv 10., 38. A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. A segítségnyújtás elmulasztása és a cserbenhagyás. A limitált veszélyeztetési szándék. Btk , Btk /1999. Büntető jogegységi határozat. BKv A kényszerítés. A személyi szabadság megsértése. Az emberrablás. Btk. 174., /A. 40. Az emberkereskedelem és a minősített esetek rendszere. Btk. 175/B. 41. A magánlaksértés és a szabálysértési alakzata. A zaklatás. A magánindítvány. Btk. 176., 176/A., 183., Sztv. 139.,

5 42. A magántitok megsértése, a levéltitok megsértése és a magántitok jogosulatlan megismerése. A magánindítvány. Btk. 177., /A., A személyes és a közérdekű adattal visszaélés. Btk. 177/A-177/B., 3/2007. Büntető jogegységi határozat 44. A rágalmazás, a becsületsértés és a kegyeletsértés. A valóság bizonyítása és a magánindítvány. A becsületsértés szabálysértési alakzata. A hatóságok, hivatalos személyek, a közszereplők sérelmére elkövetett rágalmazás és becsületsértés. Btk , Sztv. 138., 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, BKv A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény. Btk A vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése és a közúti veszélyeztetés. A limitált veszélyeztetési szándék. Btk , BKv A közúti baleset okozása. A nem gépi meghajtású járművel okozott baleset megítélése. A közúti közlekedés szabályainak alapelvei. Btk. 187., 6/1998. Büntető jogegységi határozat. 48. Járművezetés ittas vagy bódult állapotban, annak szabálysértési alakzata, a szeszesital-fogyasztás idejének és ismétlődésének jelentősége. A járművezetés tiltott átengedésének bűncselekményi, illetve szabálysértési alakzata. Btk , Sz. r. 42. és 47., BKv A családi állás megváltoztatása és a kiskorú elhelyezésének megváltoztatása. Btk A kiskorú veszélyeztetése. A tiltott pornográf felvétellel visszaélés. Btk. 195., Btk. 204., BKv A tartás elmulasztása. Az önhiba megítélése, illetve az elmaradt tartásdíj érvényesíthetőségének időbeli korlátai. Btk.196., BKv. 15., BKv Az erőszakos közösülés és a szemérem elleni erőszak. A magánindítvány. Btk , Btk , BKv 27.

6 53. Az életkor jelentősége a nemi erkölcs elleni bűncselekményeknél. A megrontás és a vérfertőzés. A magánindítvány. Btk , /1999. (VI. 25.) AB határozat, 37/2002. (IX. 4.) AB határozat 54. Az üzletszerű kéjelgés elősegítése, a kitartottság és a kerítés. Btk , 210/A., 3/1999. Büntető jogegységi határozat. 55. A választás, a népszavazás és a népi kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény, az egyesülési joggal visszaélés. Btk. 211., 212/A. 56. A beutazási és tartózkodási tilalom megsértése, és az embercsempészés. Btk. 214., 218., 4/2005. Büntető jogegységi határozat 57. A minősített adattal visszaélés alakzatai, valamint az egyéb titokfajták megsértése. Btk , A hivatalos személy fogalma. A hivatali visszaélés és a jogosulatlan titkos információgyűjtés. Btk pont, 225., 227/A., 3/2007. Büntető jogegységi határozat 59. A bántalmazás hivatalos eljárásban, a kényszervallatás és a jogellenes fogvatartás. Btk A hivatalos személy elleni bűncselekmények A közfeladatot ellátó személyek köre. Btk , Btk pont, BKv 8, BKv 19, BKv A hamis vád, a hatóság félrevezetése és a mentő körülmény elhallgatása. Btk , 243., 2/2004. Büntető jogegységi határozat 62. A hamis tanúzás és a hamis tanúzásra felhívás. Btk A bűnpártolás és az orgazdaság. Btk. 244., 326., 4/2004. Büntető jogegységi határozat 64. A zugírászat, a zártörés és a bírósági végrehajtás akadályozása. Btk /A. 65. A hivatali aktív és passzív vesztegetés. A büntethetőséget megszüntető ok. Btk. 250., 253., 255/A., BKv A gazdasági aktív és passzív vesztegetés. A büntethetőséget megszüntető ok. Btk , 254., 255/A. 67. A közveszélyokozás és a közérdekű üzem működésének megzavarása. Btk

7 68. A terrorcselekmény. Btk Légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése. Btk Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel és visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel. Btk /A., Btké. 22/A. 71. A bűnszervezet fogalma. A bűnszervezetben részvétel. Btk pont, 263/C., 4/2005. Büntető jogegységi határozat 72. A törvény vagy hatósági rendelkezés elleni izgatás, közösség elleni izgatás, a nemzeti jelkép megsértése, az önkényuralmi jelképek használata. a nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása, a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés. Btk. 268., 270/A. 73. A garázdaság, a rendbontás és az önbíráskodás. A rendzavarás és a garázdaság szabálysértése. A szubszidiaritás a garázdaság kapcsán. Btk /B.., 273., Sztv /A., BKv 34, 4/2007. Büntető jogegységi határozat 74. A közokirat-hamisítás, a magánokirat-hamisítás, az okirattal visszaélés, az egyedi azonosító jel meghamisítása. Btk /A. Btké. 25/A., BKv 36. 1/2000. Büntető jogegységi határozat, 5/2000. Büntető jogegységi határozat. 1/2004. Büntető jogegységi határozat, 2/2004. Büntető jogegységi határozat, 1/2009. Büntető jogegységi határozat 75. A környezetkárosítás, a természetkárosítás és a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése Btk /A.,, 286/A. 76. A visszaélés kábítószerrel. A büntethetőséget megszüntető okok. A kábítószer fogalma, csekély és jelentős mennyiségének meghatározása. Btk , 286/A., Btké. 23., 5/1998. Büntető jogegységi határozat, 1/2007. Büntető jogegységi határozat, BKv A csődbűncselekmény. Btk A rossz minőségű termék forgalomba hozatala, az áru hamis megjelölése és a fogyasztó megtévesztése Btk , /A.

8 79. A pénzmosás és a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása. Btk /C. 80. A pénzhamisítással kapcsolatos bűncselekmények. A pénz büntetőjogi fogalma. Btk Btké. 24., 1/2003. Büntető jogegységi határozat 81. Az adócsalás. Az adó fogalma. Btk. 310., Btké. 26., 1/2006. Büntető jogegységi határozat 82. A készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kapcsolatos bűncselekmények. Btk. 313/B-313/E. 83. A vagyon elleni bűncselekmények értékhatár szerinti minősülése. A kár és a vagyoni hátrány fogalma. A magánindítvány a vagyon elleni bűncselekményeknél. A tulajdon elleni szabálysértések. Btk pont, 138/A.,,331., Btké. 27., Sztv A lopás, a lopás minősített esetei, a jogtalan elsajátítás. Btk. 316., 325., 333., BKv 11., BKv 40., BKv 42., BKv 43. 4/1998 Büntető jogegységi határozat, 2/2005. Büntető jogegységi határozat. 85. A sikkasztás, a hűtlen kezelés és a hanyag kezelés. Btk. 317., , BKv 29., BKv 35., 1/2005. Büntető-polgári jogegységi határozat, 4/2003. Büntető jogegységi határozat 86. A csalás. A csalás és más olyan bűncselekmények viszonya, amelyek tényállása magába foglalja a vagyoni érdekű megtévesztést. Btk. 288., 292., 296/A., 297/A., 299/B., 299/C., 310., 310/A., 312., 318., BKv 29., 1/2006. Büntető jogegységi határozat, 3/2009. Büntető jogegységi határozat. 87. A rablás, a kifosztás és a zsarolás. Btk , BKv 26., 2/1998 Büntető jogegységi határozat, 4/2002. Büntető jogegységi határozat. 88. A rongálás. A jármű önkényes elvétele Btk. 324., 327.

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/1. BÜNTETŐJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Büntető Törvénykönyvről szóló 2013. évi C. törvény (Btk.) Egyes tételeknél ezen túl az ott feltüntetett jogszabályok megjelölt rendelkezéseinek ismerete

Részletesebben

ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ ÁLTALÁNOS RÉSZ I.

ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ ÁLTALÁNOS RÉSZ I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ...3 ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 I. fejezet A büntető törvény hatálya...5 Időbeli hatály... 5 Területi és személyi hatály... 7 Diplomáciai és nemzetközi jogon alapuló egyéb

Részletesebben

Büntetőjogi Döntvénytár 1979-2007

Büntetőjogi Döntvénytár 1979-2007 Dr. Belegi József, Dr. Berkes György, r Dr. Czine Ágnes, Dr. Kónya István, Dr. Márki Zoltán Büntetőjogi Döntvénytár 1979-2007 I. kötet Lap- és Könyvkiadó Kft. Dr. Belegi József, Dr. Berkes György, Dr.

Részletesebben

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra

BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra BÜNTETİJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK a 2015. évi záróvizsgákra Valamennyi tételnél elvárt a Kúria (korábban Legfelsõbb Bíróság), valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó jogértelmezésének (irányelv, AB határozat,

Részletesebben

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Dr. Diós Erzsébet Dr. Vaskuti András BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Jogi szakvizsga kézikönyvek Novissima Kiadó Budapest, 2011. Büntetőjog I. - Általános rész mintatétel 12/1 Dr. Diós Erzsébet

Részletesebben

1. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések

1. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 181. szám 37409 II. Törvények 2012. évi CCXXIII. törvény abüntetõtörvénykönyvrõlszóló2012.évic.törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekrõl és egyes

Részletesebben

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2.

25/2013. (VI. 24.) BM rendelet. a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről. 1. A Rendőrség nyomozó hatóságai. 2. 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 58B2007. évi XXVII. törvény 59Ba Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 0B9. (1) A Btk. 261. -ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Összehasonlítása a Btk. korábbi, valamint a Be. korábbi és a 2010. évi CLXI. törvény által módosított rendelkezéseinek

Összehasonlítása a Btk. korábbi, valamint a Be. korábbi és a 2010. évi CLXI. törvény által módosított rendelkezéseinek Vaskuti András Összehasonlítása a Btk. korábbi, valamint a Be. korábbi és a 2010. évi CLXI. törvény által módosított rendelkezéseinek Forrás: Magyar Közlöny 2010. évi 196. szám Kihirdetve: 2010. december

Részletesebben

1. oldal, összesen: 86. 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet

1. oldal, összesen: 86. 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet 1. oldal, összesen: 86 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. június 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 6. SZÁM TARTALOM JOGSZABÁLYOK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. június 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 6. SZÁM TARTALOM JOGSZABÁLYOK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. június 30. TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 1978. évi IV. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl (egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.XI.27. ) 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.XI.27. ) 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről 1 / 85 2010.11.23. 20:08 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.XI.27. ) 1. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető

Részletesebben

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya.

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja 1. I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály 2. A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény

Részletesebben

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvényesség elve II. FEJEZET

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvényesség elve II. FEJEZET 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről Az Országgyűlés az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogainak, továbbá az ország függetlenségének, területi épségének, gazdaságának, valamint

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 4. SZÁM TARTALOM JOGSZABÁLYOK UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 4. SZÁM TARTALOM JOGSZABÁLYOK UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. április 30. TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 1978. évi IV. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl... 186 1979. évi 5. törvényerejû

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek 92. szám Tartalomjegyzék 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 13450 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 92. szám II. Törvények

Részletesebben

Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja. Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011.

Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja. Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011. "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011. Jogi tájékoztató (A BTK és az SZTV közérthető nyelven) JOGI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Indokolás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi törvényhez. Általános indokolás

Indokolás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi törvényhez. Általános indokolás Indokolás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi törvényhez Általános indokolás I. Az új törvény megalkotásának alapvető indokai, annak tartalmi iránya A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.

Részletesebben

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03.

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03. BÜNTETŐJOG MINT JOG ÁG BÜNTETŐJOG Büntető jog pillérei 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról Hatályos 2015.I.1-től

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak Szerző: Dr. Bednay Dezső Budapest, 2011 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 I. Témakör: Btk. Különös rész... 6 1) A Btk. Különös részének szerkezete...

Részletesebben

SAJTÓANYAG. 2013. július 1-jén hatályba lép Magyarország új Büntető Törvénykönyve. Igazságos, tettarányos és következetes - az áldozatok védelmében

SAJTÓANYAG. 2013. július 1-jén hatályba lép Magyarország új Büntető Törvénykönyve. Igazságos, tettarányos és következetes - az áldozatok védelmében SAJTÓANYAG 2013. július 1-jén hatályba lép Magyarország új Büntető Törvénykönyve Igazságos, tettarányos és következetes - az áldozatok védelmében Több hónapos, széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést,

Részletesebben

KÜLÖNÖS RÉSZ. X. fejezet. Az állam elleni bűncselekmények. Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása. Az alkotmányos rend elleni szervezkedés

KÜLÖNÖS RÉSZ. X. fejezet. Az állam elleni bűncselekmények. Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása. Az alkotmányos rend elleni szervezkedés KÜLÖNÖS RÉSZ X. fejezet Az állam elleni bűncselekmények Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása 139. (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország alkotmányos

Részletesebben

Az új Btk. - 2012. évi C. törvény - módosulásai

Az új Btk. - 2012. évi C. törvény - módosulásai Az új Btk. - 2012. évi C. törvény - módosulásai (hatályba lépésekor, és azt követően) a 2012. VII. 13. és 2014. január 1. között kihirdetett jogszabályok alapján összeállította: dr. Vaskuti András kúriai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek 66. szám Tartalomjegyzék 2011. évi LXIII. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi

Részletesebben

Halászati őri ismeretek Felkészülést elősegítő tananyag a halászati őri vizsgára

Halászati őri ismeretek Felkészülést elősegítő tananyag a halászati őri vizsgára Halászati őri ismeretek Felkészülést elősegítő tananyag a halászati őri vizsgára Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK NÉBIH 1. JOGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK... 5 1.1. JOGI ALAPFOGALMAK... 5 1.2. A MAGYAR

Részletesebben

1978. évi IV. törvény a Büntet Törvénykönyvrl 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntet törvény célja. I. Fejezet A büntet törvény hatálya Idbeli hatály

1978. évi IV. törvény a Büntet Törvénykönyvrl 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntet törvény célja. I. Fejezet A büntet törvény hatálya Idbeli hatály 1978. évi IV. törvény a Büntet Törvénykönyvrl 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntet törvény célja 1. 2 I. Fejezet A büntet törvény hatálya Idbeli hatály 2. A bncselekményt az elkövetése idején hatályban lev törvény

Részletesebben

A tételek. Jogi Jegyzetek Gyűjteménye - http://www.athina.hu/jogjegyzet/ JOG

A tételek. Jogi Jegyzetek Gyűjteménye - http://www.athina.hu/jogjegyzet/ JOG A tételek 1. A büntetőjog fogalma, felosztása, helye a jogrendszerben. A büntetőjog tudományának főbb irányai és az egyéb bűnügyi tudományok Fogalma: - tág értelemben: jogi normák összessége (anyagi, eljárási,

Részletesebben