ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ ÁLTALÁNOS RÉSZ I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ ÁLTALÁNOS RÉSZ I."

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ...3 ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 I. fejezet A büntető törvény hatálya...5 Időbeli hatály... 5 Területi és személyi hatály... 7 Diplomáciai és nemzetközi jogon alapuló egyéb mentesség... 8 Külföldi ítélet érvénye... 8 Büntetés végrehajtásának átvétele és átengedése... 8 A büntetőeljárás felajánlása... 8 A kiadatás és a menedékjog... 8 II. fejezet A bűncselekmény és az elkövető...8 A bűncselekmény...8 Bűntett és vétség... 9 Halmazat... 9 Szándékosság és gondatlanság I Kísérlet és előkészület...15 III. Cím Az elkövetők...18 III. Fejezet A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai...22 A büntethetőséget kizáró okok...22 A gyermekkor A kóros elmeállapot A kényszer és a fenyegetés A tévedés A cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka A jogos védelem A végszükség A magánindítvány hiánya I A büntethetőséget megszüntető okok...28 A büntethetőség elévülése Tevékeny megbánás IV. fejezet Büntetések és intézkedések...32 A büntetések...32 A büntetés célja A büntetési nemek A halálbüntetés A szabadságvesztés Feltételes szabadságra bocsátás... 34

2 A közérdekű munka A pénzbüntetés A foglalkozástól eltiltás A járművezetéstől eltiltás A kiutasítás A közügyektől eltiltás A kitiltás A büntetés végrehajtását kizáró okok A büntetés elévülése A büntetés végrehajtásának kizárása életfogytig tartó szabadságvesztés esetén...46 I Az intézkedések...46 Az intézkedési nemek A megrovás A próbára bocsátás A kényszergyógykezelés Az elkobzás Vagyonelkobzás A szigorított őrizet A pártfogó felügyelet V. fejezet A büntetés kiszabása...53 A büntetés kiszabásának elvei A halmazati büntetés A büntetés enyhítése A büntetés kiszabása tárgyalásról lemondás esetén A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése A szabadságvesztés végrehajtásának részbeni felfüggesztése A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztésére és részbeni felfüggesztésére vonatkozó közös szabályok Az összbüntetés A különös, a többszörös és az erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó rendelkezések A bűnszervezetben történő elkövetésre vonatkozó rendelkezések Az előzetes fogvatartás és a házi őrizet beszámítása VI. fejezet Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól...62 A mentesítés hatálya A mentesítés módja A törvényi mentesítés A bírósági mentesítés A mentesítés egységessége A kegyelmi mentesítés VII. fejezet A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések...65 A fiatalkorú Tevékeny megbánás Büntetés és intézkedés alkalmazása Büntetések és intézkedések A szabadságvesztés Feltételes szabadságra bocsátás... 66

3 A közérdekű munka A pénzbüntetés A közügyektől eltiltás A kitiltás A próbára bocsátás A javítóintézeti nevelés A pártfogó felügyelet Halmazati és összbüntetés Egységes intézkedés Az előzetes fogvatartás és a házi őrizet beszámítása Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól VIII. Fejezet A katonákra vonatkozó rendelkezések...70 Az elkövetők Más állam katonája ellen elkövetett bűncselekmény A büntethetőséget kizáró okok A büntethetőséget megszüntető ok Bűncselekmény elbírálása fegyelmi jogkörben A halálbüntetés alkalmazása A szabadságvesztés végrehajtása katonai fogdában Összbüntetés A közérdekű munka alkalmazásának kizárása A katonai büntetések A katonai mellékbüntetések A lefokozás A szolgálati viszony megszüntetése A rendfokozatban visszavetés A várakozási idő meghosszabbítása A próbára bocsátás Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól IX. fejezet Értelmező rendelkezések...74 KÜLÖNÖS RÉSZ...85 X. fejezet Az állam elleni bűncselekmények...85 Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása Az alkotmányos rend elleni szervezkedés Lázadás Kártevés Rombolás Merénylet Hazaárulás Hűtlenség Az ellenség támogatása Kémkedés A szövetséges fegyveres erő ellen elkövetett kémkedés Feljelentés elmulasztása Más szocialista állam elleni bűncselekmények Mellékbüntetések XI. fejezet

4 Az emberiség elleni bűncselekmények...87 A béke elleni bűncselekmények...87 Háborús uszítás Tiltott toborzás Népirtás Nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport elleni bűncselekmény Apartheid I A háborús bűncselekmények...89 Polgári lakosság elleni erőszak Háborús fosztogatás Bűnös hadviselés Nemzetközi szerződés által tiltott fegyver alkalmazása Kulturális javak nemzetközi védelmének megsértése Harctéri fosztogatás Fegyverszünet megszegése Hadikövet elleni erőszak Visszaélés a vöröskereszttel Egyéb háborús bűntettek XII. Fejezet A személy elleni bűncselekmények...91 Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények...91 Emberölés Erős felindulásban elkövetett emberölés Öngyilkosságban közreműködés Magzatelhajtás Testi sértés Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés Segítségnyújtás elmulasztása Gondozás elmulasztása II. Cím Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények Beavatkozás az emberi génállományba Emberi ivarsejt tiltott felhasználása Születendő gyermek nemének megválasztása Emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése Embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályainak megszegése106 Egészségügyi önrendelkezési jog megsértése Emberi test tiltott felhasználása II A szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények Kényszerítés A lelkiismereti és vallásszabadság megsértése Közösség tagja elleni erőszak Az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése Személyi szabadság megsértése

5 Emberrablás Emberkereskedelem Magánlaksértés Zaklatás Magántitok megsértése Visszaélés személyes adattal Visszaélés közérdekű adattal Levéltitok megsértése Magántitok jogosulatlan megismerése Rágalmazás Becsületsértés Kiszolgáltatott személy megalázása Kegyeletsértés A valóság bizonyítása Magánindítvány és kívánat Értelmező rendelkezés XIII. fejezet A közlekedési bűncselekmények A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése Közúti veszélyeztetés Közúti baleset okozása Járművezetés ittas vagy bódult állapotban Járművezetés tiltott átengedése Cserbenhagyás Értelmező rendelkezések XIV. fejezet A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények A házasság, a család és az ifjúság elleni bűncselekmények Kettős házasság vagy kettős bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése. 131 Családi állás megváltoztatása Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása Kiskorú veszélyeztetése Tartás elmulasztása I A nemi erkölcs elleni bűncselekmények Erőszakos közösülés Szemérem elleni erőszak Természet elleni fajtalanság Természet elleni erőszakos fajtalanság Megrontás Vérfertőzés Tiltott pornográf felvétellel visszaélés Üzletszerű kéjelgés elősegítése Kitartottság Kerítés Szeméremsértés Magánindítvány Értelmező rendelkezés XV. fejezet

6 Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények 141 A választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény I A rendészeti bűncselekmények Egyesülési joggal visszaélés Sajtórendészeti vétség Beutazási és tartózkodási tilalom megsértése Jogellenes tartózkodás elősegítése Harmadik országbeli állampolgár jogellenes foglalkoztatása Földmérési jel megrongálása Műemlék megrongálása Kulturális javak megrongálása Visszaélés kulturális javakkal Közbiztonsági tevékenység jogellenes szervezése Embercsempészés Feljelentés elmulasztása Határjelrongálás II Visszaélés minősített adattal Visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal Visszaélés bizalmas minősítésű adattal Visszaélés korlátozott terjesztésű minősítésű adattal Értelmező rendelkezések III/A. Cím A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmény 148 III/B. Cím A számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése IV. cím A hivatali bűncselekmények Hivatali visszaélés Bántalmazás hivatalos eljárásban Kényszervallatás Jogosulatlan titkos információgyűjtés Jogellenes fogvatartás V. cím A hivatalos személy elleni bűncselekmények Hivatalos személy elleni erőszak Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak Hivatalos személy támogatója elleni erőszak Nemzetközileg védett személy elleni erőszak V Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények Hamis vád Hatóság félrevezetése Hamis tanúzás Hamis tanúzásra felhívás

7 Hatósági eljárás akadályozása Hatóság eljárásának megzavarása Igazságszolgáltatással összefüggő titoksértés Mentő körülmény elhallgatása Bűnpártolás Fogolyszökés Fogolyzendülés Ügyvédi visszaélés Zugírászat Zártörés A bírósági végrehajtás akadályozása Nemzetközi bíróság előtt elkövetett igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény VI A közélet tisztasága elleni bűncselekmények Vesztegetés Vesztegetés feljelentésének elmulasztása Befolyással üzérkedés Befolyás vásárlása Közérdekű bejelentő üldözése Elévülés Értelmező rendelkezés VIII. Cím A nemzetközi közélet tisztasági elleni bűncselekmények Vesztegetés nemzetközi kapcsolatban Befolyással üzérkedés és befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatban169 Vesztegetés feljelentésének elmulasztása nemzetközi kapcsolatban Értelmező rendelkezés Elévülés XVI. fejezet A közrend elleni bűncselekmények A közbiztonság elleni bűncselekmények Közveszélyokozás Közérdekű üzem működésének megzavarása Terrorcselekmény Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése Légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel Visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel Bűnszervezetben részvétel Visszaélés radioaktív anyaggal Visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével Visszaélés atomenergia alkalmazásával Visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel Visszaélés méreggel Veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése Tiltott állatviadal szervezése Állatkínzás

8 Tiltott szerencsejáték szervezése I A köznyugalom elleni bűncselekmények Törvény vagy hatósági rendelkezés elleni izgatás Közösség elleni izgatás Nemzeti jelkép megsértése Önkényuralmi jelképek használata A nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása Rémhírterjesztés Közveszéllyel fenyegetés Garázdaság Rendbontás Közszemérem megsértése Önbíráskodás Elkobzás II A közbizalom elleni bűncselekmények Közokirat-hamisítás Magánokirat-hamisítás Visszaélés okirattal Egyedi azonosító jel meghamisítása Hamis statisztikai adatszolgáltatás IV. cím A közegészség elleni bűncselekmények Visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel Környezetkárosítás Természetkárosítás A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése Visszaélés kábítószerrel Visszaélés kábítószer-prekurzorral Visszaélés teljesítményfokozó szerrel vagy módszerrel Visszaélés új pszichoaktív anyaggal Járványügyi szabályszegés Kuruzslás Elkobzás Értelmező rendelkezés XVII. fejezet A gazdasági bűncselekmények Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények203 Haditechnikai eszközök és szolgáltatások, illetőleg kettős felhasználású termékek és technológiák forgalmára vonatkozó kötelezettség megszegése A számvitel rendjének megsértése Csődbűncselekmény Értelmező rendelkezés Rossz minőségű termék forgalomba hozatala Minőség hamis tanúsítása Áru hamis megjelölése A fogyasztó megtévesztése Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban...207

9 Tartozás fedezetének elvonása Hitelezési csalás Engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység Gazdálkodó szervezet vezető állású személyének visszaélése Saját tőke csorbítása Valótlan érték megjelölése Jogosulatlan pénzügyi tevékenység Jogosulatlan befektetési szolgáltatási tevékenység Jogosulatlan biztosítási tevékenység Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Bennfentes kereskedelem Tőkebefektetési csalás Piramisjáték szervezése Gazdasági titok megsértése Banktitok megsértése Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény Értékpapírtitok megsértése Számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása Értelmező rendelkezések Árdrágítás Pénzmosás A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása Értelmező rendelkezés I A pénz- és bélyeghamisítás Pénzhamisítás Pénzhamisítás elősegítése Hamis pénz kiadása Bélyeghamisítás II A pénzügyi bűncselekmények Visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással 218 Költségvetési csalás Költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása Társadalombiztosítási, egészségbiztosítási vagy nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség megsértése Jövedékkel visszaélés elősegítése Fedezetlen bankkártya felhasználása Visszaélés csekkel Váltóhamisítás Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítás Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés Készpénz helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése Értelmező rendelkezés IV. cím Vegyes rendelkezések Értelmező rendelkezés XVIII. fejezet A vagyon elleni bűncselekmények Lopás

10 Sikkasztás Csalás Hűtlen kezelés Hanyag kezelés Rablás Kifosztás Zsarolás Rongálás Jogtalan elsajátítás Orgazdaság Jármű önkényes elvétele Vásárlók megkárosítása Bitorlás Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása Jogkezelési adat meghamisítása Iparjogvédelmi jogok megsértése Hitelsértés Uzsorabűncselekmény Magánindítvány Tevékeny megbánás Értelmező rendelkezések XIX. fejezet A honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények Bevonulási kötelezettség megszegése Kibúvás a katonai szolgálat alól Katonai szolgálat megtagadása Kibúvás a polgári szolgálat alól A polgári szolgálat megtagadása Jelentkezési kötelezettség elmulasztása Hadkötelezettség teljesítésének akadályozása Polgári védelmi kötelezettség megszegése Honvédelmi munkakötelezettség megsértése Szolgáltatási kötelezettség megszegése Tevékeny megbánás XX. fejezet A katonai bűncselekmények A szolgálati bűncselekmények Szökés Feljelentés elmulasztása Önkényes eltávozás Kibúvás a szolgálat alól A szolgálat megtagadása Kötelességszegés szolgálatban Szolgálati feladat ellátása alóli kibúvás Jelentési kötelezettség megszegése Szolgálati visszaélés I A függelemsértés...253

11 Zendülés Zendülés megakadályozásának elmulasztása Parancs iránti engedetlenség Elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak Szolgálati tekintély megsértése Bujtogatás II Az elöljárói bűncselekmények Alárendelt megsértése Elöljárói hatalommal visszaélés Elöljárói gondoskodás elmulasztása Elöljárói intézkedés elmulasztása Ellenőrzés elmulasztása IV. cím A harcképességet veszélyeztető bűncselekmények Harckészültség veszélyeztetése Parancsnoki kötelességszegés Kibúvás a harci kötelesség teljesítése alól Harci szellem bomlasztása Értelmező rendelkezés MELLÉKLETEK I. MELLÉKLET BK 169. szám II. MELLÉKLET számú Irányelv az élet és a testi épség büntetőjogi védelméről III. MELLÉKLET /2007. BK vélemény A büntetéskiszabás során értékelhető tényezőkről IV. MELLÉKLET /2007. BK vélemény a hatályon kívül helyezett BK 153. számú állásfoglalás felülvizsgálatáról V. MELLÉKLET /2007. BK vélemény a hatályon kívül helyezett BK 149. számú állásfoglalás felülvizsgálatáról VI. MELLÉKLET /2007. BK vélemény Btk VII. MELLÉKLET /2010. BK vélemény az erőszakos többszörös visszaesésről VIII. MELLÉKLET /2007. BK vélemény A hasonló jellegű bűncselekmények az üzletszerűség megállapításánál VÁLTOZÁSMUTATÓ TÁRGYMUTATÓ...326

12 TARTALOMJEGYZÉK...330

KÜLÖNÖS RÉSZ. X. fejezet. Az állam elleni bűncselekmények. Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása. Az alkotmányos rend elleni szervezkedés

KÜLÖNÖS RÉSZ. X. fejezet. Az állam elleni bűncselekmények. Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása. Az alkotmányos rend elleni szervezkedés KÜLÖNÖS RÉSZ X. fejezet Az állam elleni bűncselekmények Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása 139. (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország alkotmányos

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak Szerző: Dr. Bednay Dezső Budapest, 2011 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 I. Témakör: Btk. Különös rész... 6 1) A Btk. Különös részének szerkezete...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek 92. szám Tartalomjegyzék 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 13450 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 92. szám II. Törvények

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek 66. szám Tartalomjegyzék 2011. évi LXIII. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi

Részletesebben

Az új Btk. - 2012. évi C. törvény - módosulásai

Az új Btk. - 2012. évi C. törvény - módosulásai Az új Btk. - 2012. évi C. törvény - módosulásai (hatályba lépésekor, és azt követően) a 2012. VII. 13. és 2014. január 1. között kihirdetett jogszabályok alapján összeállította: dr. Vaskuti András kúriai

Részletesebben

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03.

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03. BÜNTETŐJOG MINT JOG ÁG BÜNTETŐJOG Büntető jog pillérei 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról Hatályos 2015.I.1-től

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól OptiJUS Opten Kft. 1 2005. évi CXXXIII. törvény 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 2015.1.22. óta hatályos szöveg E törvény célja,

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/18. szám Budapest, 2009. augusztus 27. Szám: 27710/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 33/2009. (OT 18.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. július 24. 2013. 16. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 19/2013. (VII. 19.) AB határozat az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenõrzés új szabályainak

Részletesebben

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Dr. Diós Erzsébet Dr. Vaskuti András BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Jogi szakvizsga kézikönyvek Novissima Kiadó Budapest, 2011. Büntetőjog I. - Általános rész mintatétel 12/1 Dr. Diós Erzsébet

Részletesebben

2012. évi CXX. törvény

2012. évi CXX. törvény - 1 - az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 1 Az Országgyűlés kiindulva abból, hogy a közrend

Részletesebben

Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai

Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai Vaskuti András Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai A 2011. évi LXXXIX. törvény 1 indokolása Indokolt a törvényben meghatározni a kiemelt jelentőségű ügyek körét és azok eltérő eljárási szabályait,

Részletesebben

T/12614. számú. törvényjavaslat

T/12614. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12614. számú törvényjavaslat a nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról Előadó:

Részletesebben

Az információs bűncselekmények és az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének lehetősége az új Btk.-ban

Az információs bűncselekmények és az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének lehetősége az új Btk.-ban Az információs bűncselekmények és az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének lehetősége az új Btk.-ban A Büntető Törvénykönyvről szóló, 2013. július 1-jén hatályba lépő 2012. évi C. törvény

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

A tételek. Jogi Jegyzetek Gyűjteménye - http://www.athina.hu/jogjegyzet/ JOG

A tételek. Jogi Jegyzetek Gyűjteménye - http://www.athina.hu/jogjegyzet/ JOG A tételek 1. A büntetőjog fogalma, felosztása, helye a jogrendszerben. A büntetőjog tudományának főbb irányai és az egyéb bűnügyi tudományok Fogalma: - tág értelemben: jogi normák összessége (anyagi, eljárási,

Részletesebben

A büntetőjog általános szabályai 1

A büntetőjog általános szabályai 1 1. cím A büntetőjog általános szabályai 1 1. fejezet A törvény hatálya 3 A Btk. I. fejezetébe (1 6. -ig), a büntetőtörvény hatályát érintő azon rendelkezések tartoznak, amelyek szabályozzák, hogy a büntetőtörvény

Részletesebben

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás 15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeleti szolgálata és a közreműködésével teljesítendő jelentési és tájékoztatási kötelezettség rendjéről

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Bevezetés a bűnügyi tudományokba

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Bevezetés a bűnügyi tudományokba ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Bevezetés a bűnügyi tudományokba Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2011 Tartalomjegyzék 1. A bűnügyi tudományok... 5 a.) Kriminológia... 5 b.) Kriminalisztika... 5 c) Kriminálpolitika...

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem,

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-1 ORSZÁGJELENTÉS

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-1 ORSZÁGJELENTÉS EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív befektetési vállalkozásban minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek

Részletesebben

KARDOS BARBARA Számviteli munka etikai kérdései és a számvitel rendjének megsértése

KARDOS BARBARA Számviteli munka etikai kérdései és a számvitel rendjének megsértése Bevezetés KARDOS BARBARA Számviteli munka etikai kérdései és a számvitel rendjének megsértése Ethical issues of accounting profession and break of accounting act This paper deals with ethical issues of

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása

A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére. A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden,

Részletesebben

A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása

A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére. A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden,

Részletesebben