Tisztelt Ajánlattevők!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Ajánlattevők!"

Átírás

1 A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati, járőrözési, vagyonvédelmi, őrzési és recepciós feladatainak ellátására tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattevői részére Tisztelt Ajánlattevők! Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata mint ajánlatkérő - által kezdeményezett Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati, járőrözési, vagyonvédelmi, őrzési és recepciós feladatainak ellátására tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás (ajánlattételi felhívás: Közbeszerzési Értesítő 2011/62. szám, 2010/5/30; 12841/2011.) lehetséges ajánlattevőitől az eljárással kapcsolatban, a Kbt-ben biztosított időpontig az alábbi kérdések érkeztek. A kérdésekre ajánlatkérő nevében, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 56. (2) bekezdésének és 250. (3) bekezdés b) pontjának megfelelően válaszolunk (kiegészítő tájékoztatás): 1. kérdés: Kell-e most a pályázati kiíráshoz erkölcsi bizonyítvány, vagy elég a pályázat megnyerése után beadni azokat. 1. válasz: Tekintettel arra, hogy a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. tv. lényegesen szigorúbb követelményeket állapít meg a vagyonőrökre az erkölcsi bizonyítványhoz képest, ezért Ajánlatkérő a vagyonőri igazolvány másolatát is elfogadja. 2. kérdés: Referencia listánkban még nem szerepel (sajnos) Önkormányzat őrzése, ez kizáró ok-e? Viszont Kormányhivatalokban vagyunk, elfogadják-e ezt referenciaként? 2. válasz: Az ajánlattételi felhívásban Ajánlatkérő költségvetési szervnél végzett szolgáltatást írt elő, a Kormányhivatalok pedig költségvetési szervek, tehát elfogadja referenciaként. 3. kérdés: Ajánlattevő alkalmazhat-e alvállalkozót a vagyonőrök vonatkozásában? 3. válasz: Természetesen, ha megfelelnek az ajánlattételi felhívásban, illetve a Kbt-ben előírt feltételeknek. 1

2 4. kérdés: Női őrt kiválthatunk-e férfivel? 4. válasz: Nem, az alkalmasság minimumkövetelményeként Ajánlatkérő legalább 1 fő női vagyonőrt írt elő szolgálatonként. 5. kérdés: Felsőfokú végzettségű (rendőr, katona) diplomával rendelkező elfogadható-e vezető/irányító személynek? 5. válasz: Amennyiben a többi feltételnek megfelel, úgy minden további nélkül elfogadható. 6. kérdés: A Dokumentáció többek között az alábbi előírásokat tartalmazza: M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek, személyeknek és vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, valamint erkölcsi bizonyítványuk, rendőrhatósági, vagyonőri, végzettségüket igazoló dokumentumok másolati csatolása; A évi CXXXIII. tv. (SzVMt.) 6. (3)-(4) bekezdései - összhangban a bűnügyi nyilvántartási rendszerről szóló évi XLVII. törvénnyel - a vagyonőrökre az erkölcsi bizonyítványhoz képest lényegesen szigorúbb követelményeket állapít meg: 6. (3) Személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet nem végezhet: a) aki büntetett előéletű, b) akit a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti állam elleni bűncselekmény (Btk. X. fejezet), emberiség elleni bűncselekmény (Btk. XI. fejezet), személy elleni bűncselekmény [Btk , 170. (2)-(6) bek., 171., 174., 174/A., 174/B., 174/C., 175., 175/A., 175/B., 176. (2) bek. b) pont és (3)-(4) bek.], nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [Btk és 198., 207. (3) bek. b) pont], hivatali bűncselekmény (Btk. XV. fejezet, IV. cím), hivatalos személy elleni bűncselekmények (Btk. XV. fejezet V. cím), embercsempészés (Btk ), közveszélyokozás [Btk (1)-(3) bek.], közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk ), terrorcselekmény (Btk ), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 261/A. ), légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk ), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (Btk ), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. ), visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel (Btk. 263/B. ), bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. ), a visszaélés radioaktív anyaggal (Btk ), visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (Btk. 264/C. ), tiltott állatviadal szervezése (Btk. 266/A. ), állatkínzás (Btk. 266/B. ), garázdaság (Btk ), önbíráskodás (Btk ), visszaélés kábítószerrel (Btk /C. ), visszaélés kábítószer-prekurzorral (Btk. 283/A. ), vagyon elleni szándékos bűncselekmény (Btk , 326., 327. ) vagy szökés és elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak fegyveresen elkövetett esetei [Btk (2) 2

3 bek. a) pont és (4)-(5) bek., valamint Btk (2) bek. a) pont] alapján, vagy olyan bűntett miatt, amelyet bűnszervezet keretében követett el elítéltek, és a (4) bekezdésben meghatározott időtartam még nem telt el; c) aki ellen kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás folyik, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig. (4) Személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet nem végezhet, akivel szemben a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott a) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki, aa) öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tíz évig, ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkettő évig; b) szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított öt évig; c) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett ca) szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított nyolc évig, cb) pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított három évig. Mindez azt jelenti, hogy kaphat valaki nemleges erkölcsi bizonyítványt, de csak a meghatározott idő elteltével rendelkezhet vagyonőri igazolvánnyal. Az SzVMt. 8. (3) bekezdése szerint, ha a rendőrség - a bűnügyi nyilvántartás adatai, illetve ellenőrzésének megállapításai alapján a tevékenység gyakorlását kizáró okot tár fel, akkor az igazolvány visszavonásra kerül. Kérdésünk: Az erkölcsi bizonyítványok másolatait már az ajánlati dokumentációnak kell-e tartalmaznia, vagy kellően igazolja-e a követelmény meglétét a vagyonőri igazolvány másolata, figyelemmel a fentiekre és az ügyintézési határidőre, amely ismereteink szerint nap. 6. válasz: Lásd az 1. kérdéshez adott választ. 7. kérdés: Egy vagy kettő 24 órás őr van a Bocskaiban? 7. válasz: A dokumentációban szerepel, 1 fő! 8. kérdés: Okmányirodán ügyfélfogadási időben van szolgálat? 8. válasz: Az ajánlattételi felhívásban, illetőleg a dokumentációban megadott idő szerint kell szolgálatot teljesíteni. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Hivatal Okmányirodájának időközben megváltozott ügyfélfogadási ideje miatt a Műszaki leírásban, illetve a Szerződés tervezet II/4. pontja módosul /a módosítás vastagítva/, az alábbiak szerint: 3

4 Szolgáltató a Bocskai utcai épületben hétfőtől - vasárnapig 1 fő 24 órás, hétfőtől - péntekig 1 fő 14 órás /07:00 h - 21:00 h/, hétfő, szerda, csütörtök 1 fő 12 órás /hétfő 07:00 h 20:00 h, szerda csütörtök 07:00 h - 19:00 h/, pénteken 1 fő 6 órás /07:00 h - 13:00 h/ szolgálattal, a Bácska utcai épületben hétfőtől - péntekig 1 fő 14 órás (07:00 h - 21:00 h), valamint hétfő, szerda, péntek 1 fő 12 órás /07:00 h - 19:00 h/ szolgálattal teljesít, azzal, hogy esetleges személyek pótlásáról haladéktalanul köteles gondoskodni, amennyiben az őrzés-védelem, az ügyfél-irányítás, illetőleg a Megrendelő kívánsága ezt szükségessé teszi. 9. kérdés: Utcai kamerák hová vannak bekötve? 9. válasz: A Bocskai utcai portára. 10. kérdés: Bácska utcai épületben meddig van szolgálat? 10. válasz: Hétfőtől péntek este óráig. 11. kérdés: Bácskában hétvégén nincs szolgálat? 11. válasz: Nincs 12. kérdés: A Bácskában a takarítók kapcsolják be a riasztót vagy a biztonsági őr zárja az épületet? 12. válasz: A biztonsági őr az utolsó személy, aki elhagyja az épületet, ő kapcsolja be a riasztót és ő zár. 13. kérdés: Távfelügyeleti szolgálatot külön cég látja el? 13. válasz: A nyertes cégnek kell ellátnia ezt is. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő nem távfelügyeleti szolgálatot kér, hanem kivonuló szolgálatot, ami értelmezésünkben azt jelenti, hogy amennyiben riasztás történik a biztonsági rendszerben, akkor jönnek ki! 4

5 14. kérdés: Az Okmányirodán szolgálatot teljesítő őrnek mennyi infót lehet vagy kell kiadni? 14. válasz: Csak a tájékozódásban segít, ügyintézésre vonatkozó információt nem ad ki. Az Okmányügyi és Ügyfélszolgálati Iroda vezetőjével kell egyeztetnie. 15. kérdés: Nyelvtudás kötelező vagy csak jó, ha van? 15. válasz: Kötelező, lásd ajánlattételi felhívás III.2.3)/M.2. pont. 16. kérdés: Szolgálatonként egy-egy nő kolléga kell? 16. válasz: Szolgálatonként egy nő kolléga kell, lásd ajánlattételi felhívás III.2.3)/M.2. pont, Ajánlatkérő elképzelése szerint az Okmányügyi és Ügyfélszolgálati Irodára. 17. kérdés: Rendezvényeknél kell plusz ember? 17. válasz: Minden plusz igényről és eseményről előre, írásban ad tájékoztatást Ajánlatkérő. 18. kérdés: Hány órakor van a hajnali ellenőrzés a Bácskában? 18. válasz: A biztonsági szolgálatra van bízva, a lényeg az, hogy a csőtörésről, vagy egyéb problémákról hamarabb értesüljünk, mint a munkaidő kezdete. Ajánlatkérő szerint lehetőleg 03:00 h és 05:00 h között lenne célszerű. 19. kérdés: Lift van az épületekben? 19. válasz: Csak a Bocskai utcai épületben van lift. 5

6 20. kérdés: Parkoló őrzés mit takar? 20. válasz: A biztonsági kamera figyelését. 21. kérdés: Milyen öltözék kell? Formaruha? 21. válasz: Igen, formaruha kell. Budapest, június 8... dr. Trinn Miklós ajánlatkérő képviselője 6

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól OptiJUS Opten Kft. 1 2005. évi CXXXIII. törvény 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 2015.1.22. óta hatályos szöveg E törvény célja,

Részletesebben

2012. évi CXX. törvény

2012. évi CXX. törvény - 1 - az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 1 Az Országgyűlés kiindulva abból, hogy a közrend

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. július 24. 2013. 16. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 19/2013. (VII. 19.) AB határozat az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenõrzés új szabályainak

Részletesebben

T/12614. számú. törvényjavaslat

T/12614. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12614. számú törvényjavaslat a nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról Előadó:

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet

2005. évi CXXXIII. törvény. személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre terjed ki. szabályairól. I. Fejezet 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól E törvény célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem,

Részletesebben

T113634. számú. törvényjavaslat. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

T113634. számú. törvényjavaslat. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T113634. számú törvényjavaslat a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól Előadó: Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter Budapest, 2004. december

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása

Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/71 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Az egyszerűsített eljárás ajánlati felhívása KÉ Eljárás

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS

234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 234/2008 Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

+36/1/282-95-88 E-mail:

+36/1/282-95-88 E-mail: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET BELÜGYMINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER 1992. évi LVIII. Tv. 19. -ának (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS 2004. szeptember tól számított 20 évig! ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a vállalkozás keretében

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Hitelfelvétel Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/133 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2010.11.10.

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás 29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályokból a rendőrségre háruló feladatok végrehajtására Szám: 5-1/29/2007. TÜK A személy-

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/18. szám Budapest, 2009. augusztus 27. Szám: 27710/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 33/2009. (OT 18.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben