Fázsi László PhD* Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének vázlatai. Büntetőjogi Szemle 2013/3. szám. I. Bevezető 1. II. Ábrák. 1. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fázsi László PhD* Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének vázlatai. Büntetőjogi Szemle 2013/3. szám. I. Bevezető 1. II. Ábrák. 1. sz."

Átírás

1 I. Bevezető 1 Fázsi László PhD* Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének vázlatai A évi C. törvénnyel elfogadott új Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) mérsékelt újszerűsége folytán aligha fogja megrengetni a magyar büntető ítélkezést, amiből azonban nem következik, hogy nem is kell elmélyülnünk az új szabályok rendszerében, hiszen 2013 júliusától a többnyire változatlan rendelkezéseket is más helyütt kell keresnünk. Annyiban tehát mindenképpen üdvözlendő ez az új jogal- * tanácselnök, Nyíreg yházi Törvényszék kotási termék, hogy legalább annak átgondolására ösztönözhet bennünket, amit eddig is tudtunk, csak éppen mára elszoktunk tudásunk rendszerezésétől. Ehhez kívánok segítséget nyújtani az új Btk. szankciórendszerének 23 ábrát felölelő vázlatszerű feldolgozásával, amelynek során csupán a sajátos belső öszszefüggést nélkülöző szankciók (elzárás, kitiltás, kiutasítás, megrovás, elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele és a kényszergyógykezelés) szabályozásának vizuális ábrázolásától tekintettem el. E más szakterületeken már bevált módszer alkalmazása ugyanis meggyőződésem szerint jelentősen megkönynyítheti a törvényszöveg nyilvánvaló összefüggéseinek gyors felismerését és ezáltal egyszerűbbé teheti a jogalkalmazás során is rendszerszemléletű megközelítést igénylő büntetéskiszabási kérdésekben való eligazodást. Ezért merem ajánlani az általam nem titkoltan didaktikai szemlélettel összeállított vázlatok tanulmányozását a gyakorlott jogalkalmazók számára is, akiknek elsősorban az új és a hatályos Btk. szankciórendszerének összevetéséhez szolgálhat hasznos segédeszközként. II. Ábrák 1. sz. ábra 1. sz. ábra A büntetőjogi A büntet jogi szankciók rendszere [Btk. [Btk (1) és (1) 63. és (1) 63. bekezdései] (1) bekezdései] BÜNTET JOGI SZANKCIÓ BÜNTETÉS MELLÉKBÜNTETÉS INTÉZKEDÉS 13

2 2. sz. ábra A büntetések rendszere 2. [Btk. sz. ábra 33. (1) bekezdés] A büntetések rendszere [Btk. 33. (1) bekezdés] BÜNTETÉSI NEMEK Büntetések Mellékbüntetés szabadságvesztés elzárás közérdek munka pénzbüntetés foglalkozástól eltiltás járm vezetést l eltiltás kitiltás sportrendezvények látogatásától való eltiltás való eltiltás kiutasítás közügyekt l eltiltás új büntetések 14 3

3 3. sz. ábra Vagylagos szankciók 3. [Btk. sz. ábra 33. (4) (5) bekezdései] Vagylagos szankciók [Btk. 33. (4) (5) bekezdései] VAGYLAGOS SZANKCIÓK legfeljebb 3 évi szabadságvesztés helyett elzárás helyett vagy mellett elzárás közérdek munka pénzbüntetés foglalkozástól eltiltás járm vezetést l eltiltás kitiltás sportrendezvények látogatásától való eltiltás kiutasítás 15 4

4 4. sz. ábra A vagylagosság törvényi 4. korlátai sz. ábra [Btk. 33. (6) bekezdés] A vagylagosság törvényi korlátai [Btk. 33. (6) bekezdés] SZANKCIÓ kiszabni kívánt szabadságvesztés mellett kizárt elzárás közérdek munka kiutasítás pénzbüntetés 16 5

5 5. 5. sz. sz. ábra ábra A szabadságvesztés törvényi A szabadságvesztés keretei [Btk. 34. és törvényi 35. (1) bekezdés, keretei 41. (2) bekezdés] [Btk. 34. és 35. (1) bekezdés, 41. (2) bekezdés] SZABADSÁGVESZTÉS életfogytig tartó fegyház börtön fogház határozott ideig 17 6

6 6. sz. ábra A határozott ideig tartó szabadságvesztés 6. sz. ábra tartama [Btk. 36. ] A határozott ideig tartó szabadságvesztés tartama [Btk. 36. ] A BÜNTETÉS TARTAMA 3 hónap 20 év 25 év törvényi minimum törvényi maximum kivételes törvényi maximum b nszervezetben történ elkövetés esetén különös vagy többszörös visszaes esetében halmazati vagy összbüntetés esetén 18 7

7 7. sz. ábra A határozott ideig tartó szabadságvesztés 7. sz. ábravégrehajtási fokozatai A határozott ideig tartó [Btk. szabadságvesztés 37. ] szabadságvesztés végrehajtási fokozatai [Btk. 37. ] V É visszaes általi elkövetés B T fogház szabadságvesztés börtön N S T É G 3 évi, vagy ennél hosszabb szabadságvesztés esetén XIII., XIV. és XV. fejezetben meghatározott b ncselekmény miatt kell kiszabni életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethet katonai b ncselekmény miatt kell kiszabni terrorcselekmény miatt kell kiszabni fegyház HA 2 évi, vagy ennél hosszabb szabadságvesztés esetén az elkövet többszörös visszaes a b ncselekményt b nszervezetben követték el E T T emberölés stb. súlyosabban min sül esetei miatt kell kiszabni 8 19

8 8. sz. ábra 8. sz. ábra A feltételes szabadságra bocsátás szabályai határozott ideig tartó szabadságvesztés esetén A feltételes szabadságra bocsátás [Btk. 38. szabályai ] határozott ideig tartó szabadságvesztés esetén [Btk. 38. ] különös méltánylást érdeml esetben kivételes eset: 1/2 kedvezmény visszaes vel szemben tipikus eset: 2/3 kedvezmény fegyház fokozatú szabadságvesztésre ítélt többszörös visszaes er szakos többszörös visszaes FELTÉTELES SZABADSÁG kizárt a b ncselekményt b nszervezetben elkövet különös eset: 3/4 kedvezmény a szabadságvesztésre ítélése után a végrehajtás befejezése el tt b ncselekményt elkövet esetében 20 9

9 9. sz. ábra A feltételes szabadság megszüntetésének szabályai határozott ideig tartó szabadságvesztés 9. sz. ábra esetén [Btk. 40. ] A feltételes szabadság megszüntetésének szabályai határozott ideig tartó szabadságvesztés esetén [Btk. 40. ] FELTÉTELES SZABADSÁG MEGSZÜNTETÉSE kötelez mérlegelhet a feltételes szabadság tartama alatti elítélés a feltételes szabadság tartama alatti elkövetés esetén újabb szabadságvesztésre ítéléskor más szankció alkalmazása 21 10

10 10. sz. ábra A feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozóan hozható rendelkezések az életfogytig tartó szabadságvesztés 10. sz. ábra esetén [ ] A feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozóan hozható rendelkezések az életfogytig tartó szabadságvesztés esetén [ ] A BÍRÓSÁG AZ ÍTÉLETÉBEN A FELTÉTELES SZABADSÁGRA BOCSÁTÁS lehet ségét kizárhatja népirtás emberiség elleni b ncselekmény apartheid hadikövet elleni er szak min sített esete védett személyek elleni er szak tiltott fegyver alkalmazása egyéb háborús b ntett emberölés min sített esetei e l k ö v e t é legkorábbi id pontját meghatározhatja legalább 25 legfeljebb 40 emberrablás min sített esete s emberkereskedelem min sített esete e alkotmányos rend er szakos megváltoztatása rombolás min sített esete évben fogolyzendülés min sített esete e terrorcselekmény s járm hatalomba kerítésének min sített esete e közveszélyokozás min sített esete t zendülés min sített esete é elöljáró vagy szolg. közeg elleni er szak min sített esete n 22

11 sz. ábra 11. sz. ábra A feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos szabályok az életfogytig A feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos szabályok az életfogytig tartó tartó szabadságvesztésre szabadságvesztésre ítélt határozott ítélt ideig határozott tartó szabadságvesztésre ideig tartó ítélése szabadságvesztésre esetén [Btk. 45. ] ítélése esetén [Btk. 45. ] AZ ÉLETFOGYTIG TARTÓ SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLT ÁLTAL A BÍRÓSÁG az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélése el tt elkövetett b ncselekmény miatt az el bbi büntetés végrehajtása alatt határozott tartamú végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése esetén az életfogytig tartó szabadságvesztés alatt elkövetett b ncselekmény miatt az el bbi büntetés végrehajtása során határozott tartamú szabadságvesztésre ítélése esetén az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélése el tt elkövetett b ncselekmény miatt az el bbi büntetésb l engedélyezett feltételes szabadság tartama alatti határozott tartamú végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése esetén az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása alatt az el bbi büntetésb l engedélyezett feltételes szabadság tartama alatti határozott tartamú szabadságvesztésre ítélése esetén a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi id pontját az utóbbi szabadságvesztés tartamáig elhalasztja a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi id pontját a határozott tartamú szabadságvesztés tartamáig, de legalább 5 és legfeljebb 20 év közötti tartamra elhalasztja a feltételes szabadságot megszünteti és a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi id pontját a határozott tartamú szabadságvesztés id tartamáig elhalasztja a feltételes szabadságot megszünteti és a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi id pontját a határozott tartamú szabadságvesztés tartamáig, de legalább 5 és legfeljebb 20 év közötti id tartamra elhalasztja az életfogytig tartó szabadságvesztésb l engedélyezett feltételes szabadság tartama alatt elkövetett b ncselekmény miatti határozott ideig tartó szabadságvesztésre ítélése esetén 23

12 12. sz. ábra A közérdek munka 12. szabályai sz. ábra[btk ] A közérdekű munka szabályai [Btk ] KÖZÉRDEK MUNKA tartama órákban minimálisan: 48 maximálisan: 312 átváltoztatás esetén: 4 óra/nap 24 13

13 13. sz. ábra A pénzbüntetés mértéke [Btk. 50. ] 13. sz. ábra A pénzbüntetés mértéke [Btk. 50. ] forint 30 minimum 1000 forint napi tételek száma PÉNZBÜNTETÉS egy napi tétel összege 540 maximum forint forint 25 14

14 14. sz. ábra A foglalkozástól eltiltás szabályozása [Btk ] A foglalkozástól eltiltás szabályozása [Btk ] FOGLALKOZÁSTÓL ELTILTÁS alkalmazható foglalkozása szabályainak megszegésével b ncselekményt elkövet vel szemben id tartama lehet foglalkozásának felhasználásával szándékosan határozott határozatlan minimum 1 év maximum 10 év 10 év után mentesíthet 26 15

15 15. sz. ábra A járm vezetést l eltiltás 15. sz. szabályozása ábra [Btk ] A járművezetéstől eltiltás szabályozása [Btk ] JÁRM VEZETÉST L ELTILTÁS alkalmazása lehetséges b ncselekmények elkövetéséhez járm vet használó esetében engedélyhez kötött járm vezetés szabályainak megszegésével b ncselekményt elkövet esetében id tartama lehet ittas vagy bódult állapotban való járm vezetés esetén kötelez kivéve különös méltánylást érdeml esetben határozott végleges hatályú minimum 1 hónap maximum 10 év 10 év után mentesíthet 27 16

16 16. sz. ábra 16. sz. ábra A sportrendezvények látogatásától való eltiltás [Btk. 58. ] A sportrendezvények látogatásától való eltiltás [Btk. 58. ] SPORTRENDEZVÉNY odamenetel részvétel távozás sportrendezvény látogatásától közben elkövetett b ncselekmény esetén eltiltás sportrendezvényen való részvételt l 28

17 17. sz. ábra Az intézkedések rendszere [Btk. 63. (1) bekezdés] 17. sz. ábra Az intézkedések rendszere [Btk. 63. (1) bekezdés] INTÉZKEDÉS E M D D I G I S M E R megrovás próbára bocsátás jóvátételi munka pártfogó felügyelet elkobzás vagyonelkobzás elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele O S T B E V E Z E T T kényszergyógykezelés E jogi személlyel szemben alkalmazható szankciók T T 29 18

18 18. sz. ábra A próbára A próbára bocsátás szabályozása [Btk. [Btk ] ] PRÓBÁRA BOCSÁTÁS vétség a büntetés kiszabásának elhalasztása elkövetése esetén, ha alaposan feltehet a büntetés céljának intézkedés alkalmazásával történ elérése 3 évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetend b ntett kizárt ha a vádlott visszaes a b ncselekményt b nszervezetben követte el a b ncselekményt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után a végrehajtás befejezése el tt követte el a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje alatt követett el szándékos b ncselekményt 30

19 19. sz. ábra A jóvátételi munka 19. szabályozása sz. ábra [Btk. 67. ] A jóvátételi munka szabályozása [Btk. 67. ] JÓVÁTÉTELI MUNKA tartalma: a terhelt által választott kizárt tartama állami intézménynél önkormányzati intézménynél közhasznú jogállású civil szervezetnél egyháznál végzett karitatív tevékenység v a g y r é s z é r e visszaes a b ncselekményt b nszervezetben elkövet szándékos b ncselekményt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után végrehajtás befejezése el tt elkövet szándékos b ncselekményt szabadságvesztés végrehajtásának próbaideje alatt elkövet e s e t é b e n minimum: 24 óra maximum: 150 óra 31 20

20 20. sz. ábra A pártfogó felügyelet 20. sz. szabályai ábra [Btk. 69. ] A pártfogó felügyelet szabályai [Btk. 69. ] PÁRTFOGÓ FELÜGYELET kötelez életfogytig tartó szabadságvesztésb l történ feltételes szabadságra bocsátás esetén felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt visszaes vel szemben elrendelése mérlegelhet vádemelés elhalasztásának tartamára feltételes szabadság tartamára próbára bocsátás idejére jóvátételi munka el írása mellett szabadságvesztés felfüggesztésének próbaidejére 32 21

21 21. sz. ábra A pártfogó A pártfogó felügyelet tartama [Btk. [Btk ] ] PÁRTFOGÓ FELÜGYELET feltételes szabadság tartamával életfogytig tartó szabadságvesztésb l engedélyezett feltételes szabadság esetén, amikor legfeljebb 15 év próbára bocsátás próbaidejével azonos ideig, de legfeljebb 5 évig tart kivéve tarthat szabadságvesztés felfüggesztésének próbaidejével vádemelés elhalasztásnak tartamával jóvátételi munka el írása melletti elrendelés esetén, amikor a jóvátételi munka elvégzésének igazolásáig, de legfeljebb 1 évig 33

22 22. sz. ábra Az Az elkobzás elkobzás szabályai szabályai [Btk. [Btk ] ] AZ ELKOBZÁS kötelez kizárt mérlegelhet b ncselekmény elkövetéséhez eszközül használt vagy arra szánt b ncselekmény elkövetése útján létrejött b ncselekmény tárgyát képez vagy annak elkövetéséb l származó tárgy elszállításához használt közbiztonságot veszélyeztet vagy jogszabályba ütköz en birtokolt sajtótermék formájában b ncselekmény megvalósító nem az elkövet tulajdonában álló és a tulajdonos tudta nélkül felhasznált vagyonelkobzás alá es nem az elkövet tulajdonában álló és a tulajdonos tudta nélkül felhasznált legalább 5 év elteltével elévült büntethet ség b ncselekmény elkövetésével összefüggésben egyébként elkobzás alá es ha 1. ha nemzetközi jogi kötelezettség nem zárja ki; 2. az elkövet a b ncselekményt nem b nszervezetben követte el; 3. a b ncselekmény nincs összefüggésben kábítószerkereskedelemmel stb. és elkobzásával az elkövet re vagy a tulajdonosra a b ncselekmény súlyával arányban nem álló, méltánytalan hátrányt jelent dolog esetében 34 23

23 23. sz. ábra A vagyonelkobzás A vagyonelkobzás szabályai szabályai [Btk. [Btk. 74. ] 74. ] VAGYONELKOBZÁS elrendelése kötelez a b ncselekményb l ered : az elkövet által ennek elkövetése során vagy ezzel összefüggésben szerzett vagyonra az elkövet által a b nszervezetben való részvétel ideje alatt szerzett vagyonra a kábítószer-kereskedelem elkövet je által e b ncselekmény elkövetésének idején szerzett vagyonra a b ncselekmény elkövetése során vagy azzal összefüggésben szerzett vagyon helyébe lépett vagyonra kizárt a polgári jogi igény fedezetéül szolgáló vagyonra a b nszervezetben való részvétel vagy a kábítószer-kereskedelem ideje alatt szerzett, de bizonyítottan törvényes eredet vagyonra jóhiszem en ellenérték fejében szerzett vagyonra a b ncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyít feltételek biztosítása végett szolgáltatott vagy erre szánt vagyonra az adott vagy ígért vagyoni el ny tárgyát képez vagyonra pénzösszegben kifejezve a vagyon fellelhet ségének hiányában nem vagy csak aránytalan nehézséggel elkülöníthet vagyon esetén harmadik személy által jóhiszem en, ellenérték fejében megszerzett vagyonra 35 24

Az összbüntetés múltja és jövője

Az összbüntetés múltja és jövője Az összbüntetés múltja és jövője dr. Ficsór Gabriella a DIT büntető kollégiumvezetője 2013. március 18. 2 Történeti és nemzetközi jogi kitekintés Az összbüntetésre vonatkozó szabályok értelmezésére utoljára

Részletesebben

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Dr. Diós Erzsébet Dr. Vaskuti András BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Jogi szakvizsga kézikönyvek Novissima Kiadó Budapest, 2011. Büntetőjog I. - Általános rész mintatétel 12/1 Dr. Diós Erzsébet

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

Ezt egy életen át kell játszani és még azon is túl

Ezt egy életen át kell játszani és még azon is túl MAJLÁTH GYÖRGY TUDOMÁNYOS PÁLYÁZAT Ezt egy életen át kell játszani és még azon is túl Büntetőjogi Szekció A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés emberi jogi megítélése érvek, ellenérvek Kegyetlen

Részletesebben

Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1

Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1 Dr. Balla Lajos Az ittas járművezetés bűncselekmény miatt a Debreceni Ítélőtábla régiójában 2007. évben jogerősen befejezett ügyek vizsgálata 1 A vizsgálat a bíróság elé állítás és a tárgyalás mellőzésével

Részletesebben

1979. évi 11. törvényerejű rendelet. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések

1979. évi 11. törvényerejű rendelet. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések 1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 E törvényerejű rendelet célja az, hogy szabályozza a büntetések és intézkedések (Btk IV. fejezet) végrehajtását, meghatározza

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak Szerző: Dr. Bednay Dezső Budapest, 2011 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 I. Témakör: Btk. Különös rész... 6 1) A Btk. Különös részének szerkezete...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi LI. törvény Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintõ egyéb törvények módosításáról

Részletesebben

Magyar büntetőjog. Általános rész Balogh, Ágnes Tóth, Mihály

Magyar büntetőjog. Általános rész Balogh, Ágnes Tóth, Mihály Magyar büntetőjog. Általános rész Balogh, Ágnes Tóth, Mihály Magyar büntetőjog. Általános rész írta Balogh, Ágnes és Tóth, Mihály Publication date 2010-03-31 Szerzői jog 2010-03-31 Ágnes, Balogh; Mihály,

Részletesebben

Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai

Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai Vaskuti András Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai A 2011. évi LXXXIX. törvény 1 indokolása Indokolt a törvényben meghatározni a kiemelt jelentőségű ügyek körét és azok eltérő eljárási szabályait,

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV/2350/2012. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában dr. Dienes- Oehm

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

A köteles rész jogintézményének megváltozott szabályai. az új Polgári Törvénykönyvben

A köteles rész jogintézményének megváltozott szabályai. az új Polgári Törvénykönyvben A köteles rész jogintézményének megváltozott szabályai az új Polgári Törvénykönyvben Szerző: dr. Tóth Annamária 2014. június 30. A 2014. március 15. napján hatályba lépett polgári törvénykönyvről szóló

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kulin László. A gyermek és a szülő jogai és kötelességei. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok

MUNKAANYAG. Kulin László. A gyermek és a szülő jogai és kötelességei. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok Kulin László A gyermek és a szülő jogai és kötelességei A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1868-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50

Részletesebben

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata

A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya A perújítási eljárással kapcsolatos ügyészi tevékenység vizsgálata A Legfőbb Ügyészség 2009. évi vizsgálati tervének A/4. pontja előírja a perújítási

Részletesebben

A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője?

A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője? A környezeti ügyek nyilvánossága az információszabadság jövője? Bevezető Nonprofit Szektor Analízis Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról Dr. Kerekes Zsuzsa Ez a tanulmány azt kívánja bemutatni,

Részletesebben

FIATAL BÜNTETŐJOGÁSZOK AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVRŐL

FIATAL BÜNTETŐJOGÁSZOK AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVRŐL AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVRŐL AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZERKESZTŐ DR. MÉSZÁROS ÁDÁM Levelezési cím H-6725 Szeged, Bécsi krt. 2-4/B. II/9. Web www.mjat.hu E-mail mjat@mjat.hu ISBN 978-963-08-9609-2

Részletesebben

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek Nyomtatványszám: NV3001 NV3001 Oldal: 1 / 26

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak Bércesi Zoltán -- Garamvölgyi Róbert Polgári jogi alapfogalmak - Előadásvázlat, témakörjegyzék belső, intézményi használatra a PTE ÁJK jogi asszisztenshallgatói számára - - Jogi asszisztens felsőfokú szakképzés

Részletesebben

A Társaság a Szabadságjogokért észrevételei A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szabályozási elveiről szóló előterjesztéshez

A Társaság a Szabadságjogokért észrevételei A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szabályozási elveiről szóló előterjesztéshez A Társaság a Szabadságjogokért észrevételei A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szabályozási elveiről szóló előterjesztéshez Az alkoholisták kényszergyógyítása (Btk. 75. ) (4.

Részletesebben

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.

2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1 Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes

Részletesebben

5. Szolgáltató: a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina körút 55.).

5. Szolgáltató: a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina körút 55.). KÉSZÜLÉKBIZTOSÍTÁS VÉLETLENSZERŰ KÁROSODÁS, RONGÁLÁS, LOPÁS, HIRTELEN BELSŐ MEGHIBÁSODÁS ÉS PÁRÁSODÁS VAGY NEDVESEDÉS ESETÉRE ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben

Emberi Jogok Európai Egyezménye

Emberi Jogok Európai Egyezménye Emberi Jogok Európai Egyezménye A 11. és 14. Kiegészítő Jegyzőkönyv által módosított Emberi Jogok Európai Egyezménye valamint az 1., 4., 6., 7., 12. és 13. Kiegészítő Jegyzőkönyv Az Egyezményt korábban

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Lányiné Toldi Judit Harc a zsebszerződések ellen közjogi korlátok és közjegyzői közreműködés

Részletesebben