JÓVÁTÉTELI MUNKA. Szabóné Dr. Szentmiklóssy Eleonóra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÓVÁTÉTELI MUNKA. Szabóné Dr. Szentmiklóssy Eleonóra"

Átírás

1 JÓVÁTÉTELI MUNKA A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében ÁROP Debrecen, április 9. Szabóné Dr. Szentmiklóssy Eleonóra

2 JÓVÁTÉTEL Rossz hatás helyrehozatala. Régebben elkövetett hiba, tévedés, ártó cselekedet, mulasztás negatív hatásának, következményeinek enyhítése vagy megszüntetése.

3 BÜNTETŐPOLITIKAI VEZÉRELVEK (ENSZ, Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlásai) Normastabilizáció Prevenció Jóvátétel

4 BÜNTETŐPOLITIKAI VEZÉRELVEK (ENSZ, Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlásai) - A szabadságvesztés büntetés végső eszköz - Rövid tartamú szabadságvesztés büntetés kerülése - Közösségi szankciók közösségi szintű alkalmazása - Büntetési rendszer differenciálása - Új, szabadságvesztés elvonással nem járó szankciófajták bevezetése - A mediációhoz és az áldozat kártalanításához való jog biztosítása

5 Az ENSZ X. Kongresszusára (1999) való felkészüléskor már meghatározták a resztoratív igazságszolgáltatás célkitűzéseit: Az elkövető társadalomba történő újbóli integrálása Az ismételt bűnelkövetés megelőzése Az elkövető képessége arra, hogy elismerje felelősségét Olyan közösségek létrehozása, amelyek támogatják az elkövetők és áldozatok rehabilitációját

6 XI. Kongresszus (2005) Bangkoki Deklaráció Hangsúlyozta, hogy milyen fontos szerepe van az áldozatok érdekeinek és az elkövetők rehabilitációjának biztosításában a resztoratív programoknak, eljárásoknak. Ezáltal elkerülhetők a szabadságvesztés káros hatásai és a büntetőbíróságok ügyterheit is csökkentik.

7 Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlásai R (92) 16. számú ajánlása a közösségi büntetésekre és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szólt, így a közösségi szankció elemeiről R (2000) 22. számú ajánlás a közösségi szankciókról és intézkedésekről szóló szabályzat végrehajtását segíti elő. Felsorolja a közösségi szankciók egyes alkalmazási lehetőségeit. Pl. - ingyenes munkavégzés, az áldozatelkövető közötti mediáció

8 2012. ÉVI C. TÖRVÉNY (új BTK.) VIII. FEJEZET AZ INTÉZKEDÉSEK 63. (1) Intézkedések a) a megrovás, b) a próbára bocsátás, c) a jóvátételi munka, (önállóan büntetés helyett) d) a pártfogó felügyelet, e) az elkobzás, f) a vagyonelkobzás, g) az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele, h) a kényszergyógykezelés, i) a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény szerinti intézkedések.

9 2012. ÉVI C. TÖRVÉNY (új BTK.) VIII. FEJEZET AZ INTÉZKEDÉSEK 63. (2) A megrovás, a próbára bocsátás és a jóvátételi munka önállóan, büntetés helyett alkalmazható. (3) A pártfogó felügyelet büntetés vagy intézkedés mellett alkalmazható. Kiutasítás mellett nem rendelhető el pártfogó felügyelet. (4) Az elkobzás, a vagyonelkobzás és az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele önállóan, és büntetés vagy intézkedés mellett is alkalmazható.

10 JÓVÁTÉTELI MUNKA (Btk. 67. (1) bekezdés) MIKOR ALKALMAZHATÓ? - ha alaposan feltehető, hogy a büntetés célja így is elérhető - vétség - 3 évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett - fiatalkorúak esetén, 16. életév betöltése /az ítélet meghozatalakor/ (Btk ) (ez összefüggésben áll az új munkajogi szabályokkal, munkaviszonyt munkavállalóként az létesíthet, aki a 16. életévét betöltötte.)

11 JÓVÁTÉTELI MUNKA (Btk. 67. (1) bekezdés) Könnyű testi sértés vétsége 164. (2) bekezdés Súlyos testi sértés bűntette 164. (3) bekezdés Könnyű testi sértés minősített esetei 164. (4) bekezdés Foglakozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége 165. (1), (2) bekezdés a) Segítségnyújtás elmulasztása 166. (1), (2) bekezdés Személyi szabadság megsértése bűntette 194. (1) bekezdés Kényszerítés bűntette 195. Zaklatás 222. Rágalmazás vétsége 226. Becsületsértés vétsége 227. Kegyeletsértés vétsége 228. Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 232. (1), (3) bekezdés Közúti veszélyeztetés bűntette 234. (1) bekezdés Közúti baleset okozásának vétsége 235. (1), (2) bekezdés a) Cserbenhagyás vétsége 239. Garázdaság 339. Lopás 370. Rongálás 371. Csalás 373.

12 JÓVÁTÉTELI MUNKA Nem írható elő (Btk. 67. (2) bekezdés) azzal szemben, aki - visszaeső - a bűncselekményt bűnszervezetben követte el - a szándékos bűncselekményt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után, a végrehajtás befejezése előtt követte el - a szándékos bűncselekményt a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje alatt követte el

13 JÓVÁTÉTELI MUNKA A végrehajtás helye (Btk. 67. (3) bekezdés) Az elkövető választása szerint - állami vagy önkormányzati fenntartású intézménynél - közhasznú jogállású civil szervezetnél (2011. évi CLXXV. törvény) (Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett, közhasznú tevékenységet végző szervezet, mely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő támogatottsága kimutatható és amely civil szervezet ide nem értve a civil társulást vagy olyan egyéb szervezet, amelyekre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését a törvény lehetővé teszi.) - egyháznál (2011. évi CCVI. törvény) vagy fentiek részére.

14 JÓVÁTÉTELI MUNKA Tartama óra

15 JÓVÁTÉTELI MUNKA Teljesíthetősége 1 éven belül

16 A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET KAPCSOLATA A JÓVÁTÉTELI MUNKÁVAL Btk. 69. (1) bekezdés Pártfogó felügyelet rendelhető el d) a jóvátételi munka előírása mellett, ha annak eredményes elteltéhez az elkövető rendszeres figyelemmel kísérése szükséges. (bírói mérlegeléstől függ) Btk (2) bekezdés Fiatalkorúval szemben a jóvátételi munka végzés előírása mellett pártfogó felügyeletet is el kell rendelni.

17 A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET KAPCSOLATA A JÓVÁTÉTELI MUNKÁVAL Btk. 70. (1) bekezdés A pártfogó felügyelet tartama azonos a) a feltételes szabadság tartamával, b) a próbára bocsátás próbaidejével, c) a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaidejével, d) a vádemelés elhalasztásának tartamával, de legfeljebb öt év, életfogytig tartó szabadságvesztésből engedélyezett feltételes szabadság esetén legfeljebb tizenöt év. Btk. 70. (2) bekezdés A jóvátételi munka előírása mellett elrendelt pártfogó felügyelet addig tart, amíg a jóvátételi munka végzésére kötelezett a jóvátételi munka elvégzését nem igazolja, de legfeljebb egy évig.

18 A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET KAPCSOLATA A JÓVÁTÉTELI MUNKÁVAL Btk. 71. (1) bekezdés A pártfogolt általános magatartási szabályként köteles a) a jogszabályban és a határozatban előírt magatartási szabályokat megtartani, b) a pártfogó felügyelővel rendszeres kapcsolatot tartani, és c) a pártfogó felügyelő részére az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást megadni. Bv. tvr. 96. A pártfogolt köteles: a)a pártfogó felügyeletet elrendelő határozat jogerőre emelkedése, illetve a szabadságvesztésből szabadulása után a jogszabályban meghatározott időben az állandó lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon és a hivatásos pártfogónál jelentkezni; b)ha munkaképes - a jogszabályban meghatározott kivétellel, a lehetőségekhez képest - munkaviszonyba állni, vagy egyéb kereső foglalkozást folytatni; c)a munkahelyének és a lakóhelyének megváltoztatására irányuló szándékát a hivatásos pártfogónak előzetesen bejelenteni; d)a hivatásos pártfogónak a magatartási szabályok megtartására és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseit teljesíteni; e)a jogszabályban vagy a bíróság határozatában előírt egyéb kötelezettséget megtartani. f)a pártfogó felügyelet tartama alatt a pártfogó felügyeletet elrendelő határozatot magánál tartani, és ha a rendőrség igazoltatja, a határozatot a személyazonosító igazolvánnyal együtt bemutatni.

19 FIATALKORÚAKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK Bv. tvr (1) A rendelkezéseit a fiatalkorúak pártfogó felügyeletét illetően a (2)-(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (4) A pártfogolt jelentkezni köteles a) a vádemelés elhalasztása, próbára bocsátás, illetőleg felfüggesztett szabadságvesztés esetén a pártfogó felügyelőnél;/kimaradt a jóvátételi munka/ b) a javítóintézetből való ideiglenes elbocsátása, illetőleg a szabadságvesztésből feltételes szabadságra bocsátása után negyvennyolc órán belül az állandó lakóhelye, illetőleg a tartózkodási helye szerint illetékes pártfogó felügyelőnél. (6) A rendőrség a pártfogó felügyelet végrehajtásában való közreműködése során javasolhatja az előírt magatartási szabályok megváltoztatását; erről a pártfogó felügyelői szolgálatot értesíti. (8) Ha a fiatalkorú pártfogó felügyeletét az ügyész állapította meg, a külön magatartási szabályok előírására, és a magatartási szabályok módosítására az ügyész jogosult.

20 Határozatszerkesztés (ítélet) X.Y. vádlott bűnös: 2 rb. lopás vétségében (Btk (1), (2) bekezdés a., pontja) Ezért a bíróság 40 (negyven) óra jóvátételi munkát ír elő, melyet az ítélet jogerőre emelkedését követő 1 (egy) éven belül választása szerint állami vagy önkormányzati fenntartású intézménynél, közhasznú jogállású civil szervezetnél, egyháznál kell teljesíteni. Ha a vádlott a jóvátételi munka elvégzését nem igazolja, vagy a pártfogó felügyelet szabályait súlyosan megszegi, a bíróság büntetést szab ki.

21 JÓVÁTÉTELI MUNKA A teljesítés következménye MEGFELELŐ igazolás (közokirat) esetén (1 éven belül) Büntethetőség megszűnik (Btk. 68. (1) bekezdés) HA a jóvátételi munka elvégzését nem igazolja VAGY a pártfogó felügyelet szabályait súlyosan megszegi Büntetés kiszabása (Btk. 68. (2) bekezdés első tétel)

22 JÓVÁTÉTELI MUNKA BÜNTETÉS KISZABÁSA alóli (ideiglenes) KIVÉTEL /Btk. 68. (2) bekezdés második tétel/ Ha a jóvátételi munka elvégzését egészségügyi okból nem tudja igazolni, ekkor az elvégzés igazolásának határideje egy alkalommal legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. (2012. évi CCXXIII. törvény 318. (6) bekezdéssel megállapított szöveg utóbb módosított)

23 Eljárás jóvátételi munka végzésének előírása esetén Be. 568/A. (1) Az alapügyben eljárt bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára tárgyaláson, ítélettel határoz a jóvátételi munka végzését előíró rendelkezés hatályon kívül helyezéséről [Btk. 67. (1) bekezdés], ha az elítélt a jóvátételi munka elvégzését nem igazolta vagy a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegte. A bíróság ezekben az esetekben büntetést szab ki, fiatalkorúval szemben javítóintézeti nevelést is elrendelhet. (2) Az alapügyben eljárt bíróság az elítélt kérelmére ítélettel határoz a jóvátételi munka igazolása határidejének meghosszabbításáról, ha az elítélt igazolja, hogy az előírt jóvátételi munkát egészségügyi okból nem tudta teljesíteni. (3) A bíróság határozata elleni fellebbezésre az ügydöntő határozat elleni jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

24 Felmerülő kérdések (büntetés kiszabása esetén) Mikor hivatalból, mikor ügyészi indítványra? Hivatalból: Ha egy éven belül nem igazolja vagy egészségügyi okból nem kér hosszabbítást. Ügyész indítványára: Ha a pártfogó felügyelet szabályait súlyosan megszegi.

25 Határozatszerkesztés (Be. 568/A. ) ÍTÉLET: X.Y. vádlottal szemben a Járásbíróság (év) (hó) napján jogerőre emelkedett számú ítéletével kiszabott óra jóvátételi munka végzését előíró rendelkezést hatályon kívül helyezi és a vádlottat. ítéli.

26 Kapcsolódó jogszabályok 9/2002. (IV.9.) IM sz. rendelet A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról 17/2003. számú (VI.24.) IM sz. rendelet A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről?

27 Hatáskör módosulások a Pártfogó Felügyelői Szolgálatnál Ami tudni lehet (Kóta Tünde osztályvezető, KIMISZ): Jóvátételi munka melletti pártfogó felügyelet végrehajtása és szükség szerinti tanácsadás Nyilvántartás vezetése a jóvátételi munkára elítélteket fogadó munkahelyekről

28 ÖSSZEVETÉS KÖZÉRDEKŰ MUNKA Büntetés óra A munkahelyet kijelölik Önhiba esetén szabadságvesztésre változtatható 16.életév betöltése az ítélethirdetéskor Díjazás nélkül Munkaviszony nem létesül A kijelölés, végrehajtás ellenőrzése a pártfogónál JÓVÁTÉTELI MUNKA Intézkedés óra Az elkövető választhat Önhiba esetén büntetés kiszabása 16. életév betöltése az ítélethirdetéskor Díjazás nélkül Munkaviszony nem létesül Pártfogó felügyelet elrendelhető, fiatalkorúnál kötelező Pártfogó felügyelő büntetés kiszabását indítványozhatja

29 ÖSSZEVETÉS PRÓBÁRA BOCSÁTÁS JÓVÁTÉTELI MUNKA Intézkedések Alkalmazásuk törvényi feltétele azonos Kizáró okok azonosak Években, hónapokban (1-3 év) Órákban ( óra) Köz javára munkavégzés

30 Köszönöm a figyelmet!

Büntető tárgyalás mellőzéses eljárás az új Btk. tükrében

Büntető tárgyalás mellőzéses eljárás az új Btk. tükrében Büntető tárgyalás mellőzéses eljárás az új Btk. tükrében Szerző: dr. Maletics Balázs 2014. január 20. A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2013. július 1. napjával lépett hatályba és ekként

Részletesebben

1. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések

1. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 181. szám 37409 II. Törvények 2012. évi CCXXIII. törvény abüntetõtörvénykönyvrõlszóló2012.évic.törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekrõl és egyes

Részletesebben

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvényesség elve II. FEJEZET

2012. évi C. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvényesség elve II. FEJEZET 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről Az Országgyűlés az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogainak, továbbá az ország függetlenségének, területi épségének, gazdaságának, valamint

Részletesebben

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek 92. szám Tartalomjegyzék 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 13450 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 92. szám II. Törvények

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

17/2003. (VI. 24.) IM rendelet

17/2003. (VI. 24.) IM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.XI.27. ) 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről

A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.XI.27. ) 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről 1 / 85 2010.11.23. 20:08 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2010.XI.27. ) 1. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető

Részletesebben

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya.

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja 1. I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály 2. A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 110. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 110. szám MAGYAR KÖZLÖNY 110. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 29., szombat Tartalomjegyzék 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről 62848 9/2013. (VI. 29.) KIM

Részletesebben

1. oldal, összesen: 86. 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet

1. oldal, összesen: 86. 1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet 1. oldal, összesen: 86 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály

Részletesebben

1979. évi 11. törvényerejű rendelet. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések

1979. évi 11. törvényerejű rendelet. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések 1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 E törvényerejű rendelet célja az, hogy szabályozza a büntetések és intézkedések (Btk IV. fejezet) végrehajtását, meghatározza

Részletesebben

Összehasonlítása a Btk. korábbi, valamint a Be. korábbi és a 2010. évi CLXI. törvény által módosított rendelkezéseinek

Összehasonlítása a Btk. korábbi, valamint a Be. korábbi és a 2010. évi CLXI. törvény által módosított rendelkezéseinek Vaskuti András Összehasonlítása a Btk. korábbi, valamint a Be. korábbi és a 2010. évi CLXI. törvény által módosított rendelkezéseinek Forrás: Magyar Közlöny 2010. évi 196. szám Kihirdetve: 2010. december

Részletesebben

Büntetés végrehajtási jog Vizsgakérdések 1979.évi 11.törvényerejű rendelet

Büntetés végrehajtási jog Vizsgakérdések 1979.évi 11.törvényerejű rendelet 1 Büntetés végrehajtási jog Vizsgakérdések 1979.évi 11.törvényerejű rendelet 1. A büntetés-végrehajtási jog szerepe, jelentősége, helye a jogrendszerben. - a bűnözés elleni küzdelem egy része, szankciók

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 4. SZÁM TARTALOM JOGSZABÁLYOK UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 4. SZÁM TARTALOM JOGSZABÁLYOK UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. április 30. TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 1978. évi IV. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl... 186 1979. évi 5. törvényerejû

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

Az új Btk. - 2012. évi C. törvény - módosulásai

Az új Btk. - 2012. évi C. törvény - módosulásai Az új Btk. - 2012. évi C. törvény - módosulásai (hatályba lépésekor, és azt követően) a 2012. VII. 13. és 2014. január 1. között kihirdetett jogszabályok alapján összeállította: dr. Vaskuti András kúriai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 190. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 190. szám MAGYAR KÖZLÖNY 190 szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013 november 18, hétfő Tartalomjegyzék 2013 évi CLXXXVI törvény Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról 82285 432/2013

Részletesebben

A PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI SZOLGÁLAT MAGYARORSZÁGON

A PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI SZOLGÁLAT MAGYARORSZÁGON Az alábbi mű hivatkozása: Kerezsi, K. - Hatvani, E. - Kóta, T. - Bogschütz, Z. (2008): Hungary, Chapter 14. In: Van Kalmthout, A. M., Durnescu, I., (eds): Probation in Europe, Wolf Legal Publishers. Nijmegan

Részletesebben

3. Milyen irányban köti a vád bíróságot?

3. Milyen irányban köti a vád bíróságot? 1.Milyen fő szakaszokra osztható a büntető eljárás? Három fő szakasza van: - Nyomozati szakasz bűncselekmény felderítés, és a bizonyítékok beszerzése.- terhelt nyomozási bíró - Vádemelés e rövid szakaszban

Részletesebben

Indokolás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi törvényhez. Általános indokolás

Indokolás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi törvényhez. Általános indokolás Indokolás a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi törvényhez Általános indokolás I. Az új törvény megalkotásának alapvető indokai, annak tartalmi iránya A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 6. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 6. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 6. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. június 30. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CXII. törvény a büntetőeljárások időszerűségének

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal. Igazságügyi Szolgálatának. tájékoztatója a pártfogó felügyelői tevékenységről

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal. Igazságügyi Szolgálatának. tájékoztatója a pártfogó felügyelői tevékenységről A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának bemutatkozása: A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának tájékoztatója a pártfogó felügyelői tevékenységről

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről* * A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 23-ai ülésnapján fogadta el. A társadalmi

Részletesebben

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03.

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03. BÜNTETŐJOG MINT JOG ÁG BÜNTETŐJOG Büntető jog pillérei 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról Hatályos 2015.I.1-től

Részletesebben

Az összbüntetés múltja és jövője

Az összbüntetés múltja és jövője Az összbüntetés múltja és jövője dr. Ficsór Gabriella a DIT büntető kollégiumvezetője 2013. március 18. 2 Történeti és nemzetközi jogi kitekintés Az összbüntetésre vonatkozó szabályok értelmezésére utoljára

Részletesebben

A büntetőjog általános szabályai 1

A büntetőjog általános szabályai 1 1. cím A büntetőjog általános szabályai 1 1. fejezet A törvény hatálya 3 A Btk. I. fejezetébe (1 6. -ig), a büntetőtörvény hatályát érintő azon rendelkezések tartoznak, amelyek szabályozzák, hogy a büntetőtörvény

Részletesebben

Büntetőjogi Döntvénytár 1979-2007

Büntetőjogi Döntvénytár 1979-2007 Dr. Belegi József, Dr. Berkes György, r Dr. Czine Ágnes, Dr. Kónya István, Dr. Márki Zoltán Büntetőjogi Döntvénytár 1979-2007 I. kötet Lap- és Könyvkiadó Kft. Dr. Belegi József, Dr. Berkes György, Dr.

Részletesebben