Büntetőjogi Döntvénytár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Büntetőjogi Döntvénytár 1979-2007"

Átírás

1 Dr. Belegi József, Dr. Berkes György, r Dr. Czine Ágnes, Dr. Kónya István, Dr. Márki Zoltán Büntetőjogi Döntvénytár I. kötet Lap- és Könyvkiadó Kft.

2 Dr. Belegi József, Dr. Berkes György, Dr. Czine Ágnes, Dr. Kónya István, Dr. Márki Zoltán Büntetőjogi Döntvénytár II. kötet Lap- és Könyvkiadó Kft.

3 TARTALOM I. kötet Rövidítések 31 Bevezetés 33 A Legfelsőbb Bíróság büntetőjogi és büntető eljárásjogi tárgyú testületi állásfoglalásai, jogegységi határozatai és büntető kollégiumi véleményei I. Irányelv, elvi döntések számú Irányelv az élet és a testi épség büntetőjogi védelméről 35 III. számú büntető elvi döntés az ittas vagy bódult állapotban elkövetett bűncselekményekért való felelősségről 47 IV. számú büntető elvi döntés a bűnszövetségről 51 II. Jogegységi határozatok 54 A) A héttagú jogegységi tanács határozatai 54 B) Az öttagú jogegységi tanács határozatai 68 III. A Büntető Kollégium véleményei évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről 379 ÁLTALÁNOS RÉSZ I. fejezet A büntetőtörvény hatálya 379 Időbeli hatály 379 Területi és személyi hatály 383 Külföldi ítélet érvénye 383 A kiadatás és a menedékjog 384 II. fejezet A bűncselekmény és az elkövető 384

4 TARTALOM I. CÍM A bűncselekmény 384 Bűntett és vétség 387 Halmazat 387 Szándékosság és gondatlanság 409 Kísérlet és előkészület 425 I Az elkövetők 448 III. fejezet A büntetőjogi felelősség akadályai 463 I. CÍM A büntethetőséget kizáró okok 463 A kóros elmeállapot 463 A kényszer és a fenyegetés 467 A tévedés 467 A cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka 471 A jogos védelem 471 A végszükség 484 A magánindítvány hiánya 485 A büntethetőséget megszüntető okok 487 A büntethetőség elévülése 488 IV. fejezet Büntetések és intézkedések 490 I. CÍM A büntetések 490 A büntetés célja 490 A szabadságvesztés 491 Feltételes szabadságra bocsátás 495 A közérdekű munka 500 A pénzbüntetés 501 A közügyektől eltiltás 504 A foglalkozástól eltiltás 505 A járművezetéstől eltiltás 507 A kitiltás 516 Kiutasítás 516 A pénzmellékbüntetés 518

5 TARTALOM A büntetés végrehajtását kizáró okok 519 A büntetés elévülése 519 Az intézkedések 520 Az intézkedési nemek 520 A megrovás 520 A próbára bocsátás 521 A kényszergyógykezelés 528 Az alkoholisták kényszergyógyítása 529 Az elkobzás 531 A pártfogó felügyelet 535 V. fejezet A büntetés kiszabása 538 A büntetés kiszabásának elvei 538 A halmazati büntetés 551 A büntetés enyhítése 553 A büntetés kiszabása tárgyalásról lemondás esetében 556 Főbüntetés helyett alkalmazott mellékbüntetés 557 A büntetés végrehajtásának felfüggesztése 558 Az összbüntetés 567 A különös és a többszörös visszaesőkre vonatkozó rendelkezések 573 A bűnszervezetben történő elkövetésre vonatkozó rendelkezések 574 Az előzetes fogvatartás beszámítása 574 VI. fejezet Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 575 A mentesítés hatálya 575 A törvényi mentesítés 576 A bírósági mentesítés 577 A mentesítés egységessége 582 VII. fejezet A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések 582 A fiatalkorú 582 Büntetés és intézkedés alkalmazása 582 A szabadságvesztés 583 A próbára bocsátás 584 A javítóintézeti nevelés 585 A pártfogó felügyelet 586 Halmazati és összbüntetés 586 Egységes intézkedés 587 Az előzetes fogvatartás beszámítása 587

6 8 TARTALOM VIII. fejezet A katonákra vonatkozó rendelkezések 587 Azelkövetők 587 A büntethetőséget kizáró okok 589 A büntethetőséget megszüntető ok 589 A szabadságvesztés végrehajtása katonai fogdában 590 A katonai mellékbüntetések 590 A lefokozás 590 A szolgálati viszony megszüntetése 591 A rendfokozatban visszavetés 591 Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 591 Értelmező rendelkezések 592 KÜLÖNÖS RÉSZ II. kötet X. fejezet Állam elleni bűncselekmények 635 XI. fejezet Az emberiség elleni bűncselekmények 635 XII. fejezet A személy elleni bűncselekmények 635 I. CÍM Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 635 Emberölés 635 Újszülött megölése 679 Erős felindulásban elkövetett emberölés 679 Öngyilkosságban közreműködés 686 Magzatelhajtás 686 Testi sértés 686 Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 725 Segítségnyújtás elmulasztása 735 Gondozás elmulasztása 744 Beavatkozás az emberi génállományba 744 Emberi ivarsejt tiltott felhasználása 744 Születendő gyermek nemének megválasztása 744 Emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése 744 Embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályainak megszegése 744 Egészségügyi önrendelkezési jog megsértése 744 Emberi test tiltott felhasználása 744

7 TARTALOM ll.cim Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények CÍM A szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények, 745 Kényszerítés 745 Lelkiismereti és vallásszabadság megsértése 747 Személyi szabadság megsértése 747 Emberrablás 751 Emberkereskedelem 755 Magánlaksértés 756 Magántitok megsértése 758 Visszaélés személyes adattal 759 Visszaélés közérdekű adattal 760 Levéltitok megsértése 760 Magántitkok jogosulatlan megismerése 760 Rágalmazás 760 Becsületsértés 771 Kegyeletsértés 774 A valóság bizonyítása 775 Magánindítvány és kívánat 777 XIII. fejezet A közlekedési bűncselekmények 778 A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 778 Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése 782 Közúti veszélyeztetés 783 Közúti baleset okozása 787 Ittas járművezetés 804 Járművezetés tiltott átengedése 815 Cserbenhagyás 817 Értelmező rendelkezések 819 XIV. fejezet A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények.. 82) I. CÍM A házasság, a család és az ifjúság elleni bűncselekmények 821 Kettős házasság 821 Családi állás megváltoztatása 821 Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása 821 Kiskorú veszélyeztetése 821 Tiltott pornográf felvétellel visszaélés 829 Tartás elmulasztása 829

8 10 TARTALOM A nemi erkölcs elleni bűncselekmények 833 Erőszakos közösülés 833 Szemérem elleni erőszak 837 Természet elleni fajtalanság 840 Természet elleni erőszakos fajtalanság 840 Megrontás 840 Vérfertőzés 841 Üzletszerű kéjelgés elősegítése 841 Kitartottság 843 Kerítés 843 Szeméremsértés 844 Magánindítvány 845 XV. fejezet Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények 846 I.CÍM A választás, a népszavazás, és a népi kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény 846 A rendészeti bűncselekmények 846 Sajtórendészeti vétség 846 Beutazási és tartózkodási tilalom megsértése 847 Embercsempészés 847 I Az államtitok és a szolgálati titok megsértése 849 Államtitoksértés 849 Szolgálati titoksértés 849 IV. CÍM A hivatali bűncselekmények 850 Hivatali visszaélés 850 Bántalmazás hivatalos eljárásban 856 Kényszervallatás 857 Jogellenes fogvatartás 858 V. CÍM A hivatalos személy elleni bűncselekmények 858 Hivatalos személy elleni erőszak 858 Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 861 Hivatalos személy támogatója elleni erőszak 862

9 TARTALOM II VI. CÍM Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények 862 Hamis vád 862 Hatóság félrevezetése 867 Hamis tanúzás 867 Hamis tanúzásra felhívás 869 Bűnpártolás 871 Fogolyszökés 874 Fogolyzendülés 876 Zugírászat 876 Zártörés 877 V A közélet tisztasága elleni bűncselekmények 878 Vesztegetés 878 Befolyással üzérkedés 883 VI A nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmények 885 Vesztegetés nemzetközi kapcsolatban 885 Befolyással üzérkedés nemzetközi kapcsolatban 885 XVI. fejezet A közrend elleni bűncselekmények 885 I.CÍM A közbiztonság elleni bűncselekmények 885 Közveszélyokozás 885 Közérdekű üzem működésének megzavarása 888 Terrorcselekmény 889 Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése 890 Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel 890 Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel 892 Visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel 894 Bűnszervezetben részvétel 894 Visszaélés méreggel 894 Állatkínzás 895 Tiltott szerencsejáték szervezése 895 Közösség elleni izgatás 895 Nemzeti jelkép megsértése 896 Önkényuralmi jelképek használata 896 Közveszéllyel fenyegetés 897 Garázdaság 897 Rendbontás 903 Önbíráskodás 904

10 12 TARTALOM III. CIM A közbizalom elleni bűncselekmények 908 Közokirat-hamisítás 908 Magánokirat-hamisítás 915 Visszaélés okirattal 919 Egyedi azonosító jel meghamisítása 921 IV. CÍM A közegészség elleni bűncselekmények 922 Visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel 922 Környezetkárosítás 922 Természetkárosítás 923 A hulladékgazdálkodás rendjének megtérítése 923 Visszaélés kábítószerrel 924 Kuruzslás 926 Értelmező rendelkezés 926 XVII. fejezet A gazdasági bűncselekmények 927 I.CÍM A gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények Jogosulatlan gazdasági előny megszerzése 927 A számvitel rendjének megsértése 927 Csődbűncselekmény 928 Értelmező rendelkezés 930 Rossz minőségű termék forgalomba hozatala 930 Áru hamis megjelölése 931 Tartozás fedezetének elvonása 932 Engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység 932 Saját tőke csorbítása 932 Jogosulatlan pénzügyi tevékenység 933 Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 933 Gazdasági titok megsértése 934 Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény 934 Árdrágítás 934 Pénzmosás 935 A pénz- és bélyeghamisítás 935 Pénzhamisítás 935 Hamis pénz kiadása 937 Bélyeghamisítás 937

11 TARTALOM 13 III. CIM A pénzügyi bűncselekmények 938 Adócsalás 938 Az adó fogalma 941 Munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás 941 Visszaélés jövedékkel 941 Jövedéki orgazdaság 942 Jövedékkel visszaélés elősegítése 942 Csempészet 943 Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés 944 IV. CÍM Vegyes rendelkezések 944 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése 944 XVIII. fejezet A vagyon elleni bűncselekmények 944 Lopás 944 Sikkasztás 963 Csalás 971 Hűtlen kezelés 979 Hanyag kezelés 983 Rablás 984 Kifosztás 996 Zsarolás 999 Rongálás 1003 Jogtalan elsajátítás 1006 Orgazdaság 1008 Jármű önkényes elvétele 1010 Vásárlók megkárosítása 1013 Bitorlás 1013 Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése 1013 Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása 1015 Iparjogvédelmi jogok megsértése 1015 Hitelsértés 1015 Magánindítvány 1015 Értelmező rendelkezések 1016 XIX. fejezet A honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények 1016 Bevonulási kötelezettség megszegése 1016 Kibúvás a katonai szolgálat alól 1016 XX. fejezet A katonai bűncselekmények 1017

12 14 TARTALOM I. CIM A szolgálati bűncselekmények 1017 Szökés 1017 Önkényes eltávozás 1018 Kibúvás a szolgálat alól 1019 A szolgálat megtagadása 1021 Kötelességszegés szolgálatban 1021 Szolgálati feladat ellátása alóli kibúvás 1028 Jelentési kötelezettség megszegése 1030 Szolgálati visszaélés 1031 A függelemsértés 1032 Zendülés 1032 Parancs iránti engedetlenség 1032 Elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak 1034 Szolgálati tekintély megsértése 1036 Bujtogatás 1037 I Az elöljárói bűncselekmények 1038 Alárendelt megsértése 1038 Elöljárói hatalommal visszaélés 1039 Elöljárói intézkedés elmulasztása évi 5. törvényerejű rendelet a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról 1042 II. fejezet Átmeneti rendelkezések 1042 I.CÍM A Btk. hatálybalépése előtt kiszabott büntetések és elrendelt intézkedések 1042 III. fejezet Értelmező rendelkezések 1043 A kegyelem 1043 Egyes bűncselekmények szabálysértési alakjai évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1044

13 TARTALOM 15 I. RÉSZ II. fejezet A bíróság büntetés-végrehajtási feladatai 1044 A szabadságvesztés fokozatának megváltoztatása 1045 F.nyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása 1045 A fenyítés elleni fellebbezés elbírálása 1047 A feltételes szabadságra bocsátás 1047 A feltételes szabadság megszüntetése 1047 A közérdekű munka átváltoztatása szabadságvesztésre 1048 A szabadságvesztés fokozatának utólagos meghatározása 1048 Elbocsátás a javítóintézetből és az ideiglenes elbocsátás megszüntetése 1048 IV. fejezet A szabadságvesztés végrehajtása 1048 í. CÍM Alapelvek és általános rendelkezések CÍM A szabadságvesztés végrehajtásának rendje 1049 IV. CÍM Az elítéltek nevelése 1051 V. fejezet A közérdekű munka végrehajtása 1051 VII. fejezet A mellékbüntetések végrehajtása 1051 A közügyektől eltiltás, a foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a kitiltás végrehajtása 1051 Vili. fejezet Az intézkedések végrehajtása 1052 A próbára bocsátás végrehajtása 1052 V A pártfogó felügyelet végrehajtása 1052 X. fejezet Az előzetes letartóztatás végrehajtása évi LXIX. törvény a szabálysértésekről 1054

14 16 TARTALOM A szabálysértés elévülése 1054 A pénzbírság 1054 A katonákra vonatkozó rendelkezések 1054 Bíróság 1054 A kizárás 1055 Az eljárás megszüntetése 1055 XI. fejezet A perújítás 1055 A perújítás okai 1055 A perújítási kérelem 1056 Az elzárással is sújtható szabálysértésekre vonatkozó általános eljárási szabályok A helyszíni bírság 1056 Becsületsértés 1056 Magánlaksértés 1057 Rendzavarás (Garázdaság) 1057 A tulajdon elleni szabálysértések /1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 1059 Csendháborítás 1059 Jogosulatlan címhasználat 1059 Közúti közlekedés rendjének megzavarása 1059 Engedély nélküli vezetés évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 1061 ELSŐ RÉSZ I. fejezet Alapvető rendelkezések 1061 Az eljárási feladatok megoszlása 1061 A bíróság eljárásának alapja 1061 Jog a bíróság eljárásához és a jogorvoslati jog 1066 A bizonyítási teher 1066 A védelem joga 1067 A hivatalból való eljárás, a büntetőeljárás megindítása és a büntetőeljárás akadályai 1067 Az ártatlanság vélelme 1069 Az önvádra kötelezés tilalma 1069 Az anyanyelv használata 1069 A büntetőjogi felelősség önálló elbírálása 1070 A törvény hatálya 1070 II. fejezet A bíróság 1071 A bíróság feladata 1071

15 TARTALOM 17 Az eljáró bíróságok 1071 A bíróság összetétele 1071 Az elsőfokú bíróság hatásköre 1071 Az elsőfokú bíróság illetékessége 1073 A hatáskör és az illetékesség vizsgálata 1074 Az eljáró bíróság kijelölése 1075 A bíró kizárása 1076 III. fejezet Az ügyész 1081 Az ügyész feladata 1081 Az ügyészség hatásköre és illetékessége 1082 Az ügyész kizárása 1082 IV. fejezet A nyomozó hatóság 1082 A nyomozó hatóság feladata 1082 A nyomozó hatóságok 1082 A nyomozó hatóság hatásköre és illetékessége 1082 A nyomozó hatóság tagjának kizárása 1082 V. fejezet A büntetőeljárásban részt vevő személyek 1083 A terhelt 1083 A védő 1083 A sértett 1087 A magánvádló 1088 A pótmagánvádló 1089 A magánfél 1089 Az egyéb érdekeltek.^-4092 A képviselők ^ ^ p A segítők VI. fejezet Az eljárási cselekményekre vonatkozó rendelkezések 1094 I.CÍM A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság eljárási cselekményeinek általános szabályai 1094 Általános eljárási szabályok 1096 A határidők 1096 Az igazolás 1097 Az idézés és az értesítés 1100 Az idézéssel szembeni mulasztás következményei 1101

16 18 TARTALOM A kézbesítés 1103 Másolat készítése az eljárás során keletkezett iratról 1103 Az államtitok és a szolgálati titok megismerése 1104 Megkeresések 1104 Az iratok kezelése 1104 Az ügyek egyesítése és elkülönítése 1104 Intézkedés ismeretlen személy, ismeretlen helyen tartózkodó személy és ismeretlen helyen lévő tárgy felkutatására 1106 A bűnügyi költség 1106 I Felvilágosítás-adás és a nyilvánosság tájékoztatása a büntetőeljárás során 1107 VII. fejezet A bizonyítás 1107 I.CÍM A bizonyítás általános szabályai 1107 A bizonyítás tárgya 1107 A bizonyítás eszközei 1109 A bizonyítás törvényessége 1110 A bizonyítékok értékelése 1112 A tanúvallomás 1114 A tanú vallomástételének akadályai 1115 A tanú kihallgatása 1118 Kényszerintézkedés a tanúval szemben 1119 I A tanú védelme 1119 A tanú személyi adatainak zárt kezelése 1119 Különösen védett tanú 1119 A büntetőeljárásban részt vevők személyi védelme 1119 A tanúvédelmi programban részt vevő személyekre vonatkozó rendelkezések IV. CÍM A szakvélemény 1119 A szakértő alkalmazása 1119 A szakértő 1122 A szakértő kizárása 1122 Szakértői vizsgálat 1122 Közreműködési kötelezettség a szakértő eljárása során 1123 Az elmeállapot megfigyelése 1123 A szakvélemény előterjesztése 1123

17 TARTALOM 19 A szakértő meghallgatása 1124 Más szakértő alkalmazása 1125 A szakértői kötelezettség megszegésének következményei 1125 A tolmács 1125 Pártfogó felügyelői vélemény 1127 V. CÍM A tárgyi bizonyítási eszköz és az okirat 1127 A tárgyi bizonyítási eszköz 1127 Az okirat 1127 VI. CÍM A terhelt vallomása 1127 V A bizonyítási eljárások 1129 A szemle 1129 A helyszíni kihallgatás 1129 A bizonyítási kísérlet 1129 A felismerésre bemutatás 1130 A szembesítés 1130 A szakértők párhuzamos meghallgatása 1130 VIII. fejezet A kényszerintézkedések 1130 I.CÍM Az őrizetbe vétel 1130 Az előzetes letartóztatás 1131 Az előzetes letartóztatás feltétele 1131 Az előzetes letartóztatás elrendelése 1135 Az előzetes letartóztatás tartama 1135 Az előzetes letartóztatás megszüntetése iránti indítvány elbírálása 1137 Intézkedés az előzetes letartóztatás elrendelése után 1137 Az előzetes letartóztatás végrehajtása 1137 Soron kívüli eljárás, az előzetes letartóztatás megszüntetése 1137 I A lakhelyelhagyási tilalom, a házi őrizet és atávoltartás 1137 A lakhelyelhagyási tilalom 1137 A házi őrizet 1138 Távoltartás 1138

18 20 TARTALOM IV. CIM Az ideiglenes kényszergyógykezelés 1138 V.CÍM Intézkedés a külföldre utazási tilalom biztosítására 1139 VI. CÍM Az óvadék 1139 V A házkutatás, a motozás és a lefoglalás 1140 A házkutatás 1140 A motozás 1140 A lefoglalás 1140 A lefoglalt dolog előzetes értékesítése és elkobzása 1141 A lefoglalt dolog visszatartása 1141 Közös szabályok 1141 VI Számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés 1142 IX. CÍM A zár alá vétel és a biztosítási intézkedés 1142 A zár alá vétel 1142 Biztosítási intézkedés 1143 X. CÍM Az eljárás rendjének biztosítása 1143 A rendbírság 1143 Az elővezetés 1145 Testi kényszer alkalmazása 1145 MÁSODIK RÉSZ IX. fejezet A nyomozás 1145 I. CÍM Általános rendelkezések 1145 Alapvető rendelkezés 1145 Az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata 1145 A jegyzőkönyv 1145 A jelentés 1145 A határozat 1145

19 TARTALOM 21 II. CIM A büntetőeljárás megindítása nyomozással 1146 A nyomozás megindításának alapja 1146 A feljelentés 1146 A feljelentés kiegészítése 1146 A magánindítvány 1146 A feljelentés elutasítása 1149 I A nyomozás lefolytatása 1149 A nyomozás határideje 1149 Nyomozási cselekmény elvégzése határozat nélkül 1150 A nyomozó hatóság egyéb adatszerző tevékenysége 1150 A gyanúsított kihallgatása 1150 A tanú kihallgatása 1151 Szaktanácsadó közreműködése 1151 A hatósági tanú 1151 Jelenlét a nyomozási cselekményeknél 1151 A nyomozás részbeni mellőzése 1152 A nyomozás felfüggesztése 1152 A nyomozás megszüntetése 1153 A nyomozás megszüntetése az együttműködő gyanúsítottal és a fedett nyomozóval szemben 1153 A nyomozás iratainak megismerése 1154 IV. CÍM Jogorvoslat a nyomozás során 1154 V.CÍM Bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés 1154 Általános szabályok 1154 Bírói engedély 1154 A titkos adatszerzés végrehajtása 1154 A titkos adatszerzés eredményének megismerése 1154 A titkos adatszerzés eredményének felhasználása 1154 A titkos információgyűjtés eredményének felhasználása 1154 VI. CÍM A nyomozási bíró eljárása 1155 A nyomozási bíró feladata 1155 Illetékesség 1155 Általános eljárási szabályok 1155 Az ülés 1155 Bizonyítási cselekmény elvégzése ülésen 1155 A határozat 1156 Jogorvoslat 1156

20 22 TARTALOM X. fejezet A vádemelés ' Intézkedés az iratok ismertetése után 1156 A vádirat II 56 A vádemelés részbeni mellőzése 1157 A közvetítői eljárás 1157 A vádemelés elhalasztása 1157 Meghallgatás a közvetítői eljárásra utalás és a vádemelés elhalasztása előtt 1157 Magatartási szabályok megállapítása a vádemelés elhalasztása esetén 1158 Eljárás a vádemelés elhalasztása után 1158 A bűnügyi költség viselése 1158 Jogorvoslat 1158 A pótmagánvádló fellépése 1158 HARMADIK RÉSZ XI. fejezet A bírósági eljárás általános szabályai 1159 A bíróság eljárásának formái 1159 Az egyesbíró 1159 A pótmagánvádló 1159 A tárgyalás nyilvánossága 1159 A tárgyaláson részt vevő személyek 1160 A tárgyalás vezetése és méltóságának megőrzése 1160 Tárgyalás tartása zártcélú távközlő hálózat útján 1160 A tárgyalás rendjének fenntartása 1161 Bűncselekmény vagy fegyelmi vétség elkövetése a tárgyaláson 1161 A jegyzőkönyv 1161 A tanácskozás és a szavazás 1161 A határozatok 1162 XII. fejezet A tárgyalás előkészítése 1167 A vádirat közlése 1167 Áttétel 1167 Egyesítés és elkülönítés 1168 Az eljárás felfüggesztése 1171 Az eljárás megszüntetése 1173 Intézkedés eljárási cselekmény elvégzése iránt 1174 Határozat kényszerintézkedésekről 1175 A vádtól eltérő minősítés lehetősége 1175 A bíróság tanácsa elé utalás 1175 Öttagú tanács elé utalás 1175 Az előkészítő ülés 1175 A bíróság jogköre 1175 A tanács elnökének jogköre 1175

21 TARTALOM 23 Határozat a tárgyalás előkészítése után 1176 Jogorvoslat kizárása a tárgyalás előkészítése során 1176 Az egyesbíró jogköre 1176 A tárgyalás kitűzése 1176 Az idézés és az értesítés 1176 XIII. fejezet Az elsőfokú bírósági tárgyalás 1177 I.CÍM A tárgyalás menete 1177 A tárgyalás megnyitása 1177 A tárgyalás megkezdése 1178 A bizonyítás felvételének sorrendje 1178 A tárgyalás folytonossága 1178 A vádlott kihallgatása 1179 A vádlott korábbi vallomásának felolvasása és ismertetése 1180 A tanú kihallgatása 1180 A tanú kihallgatása az ügyész, a vádlott vagy a védő által 1180 A tanú korábbi vallomásának felolvasása és ismertetése 1180 A szakértő meghallgatása 1181 A szakvélemény felolvasása 1181 Szakértő kirendelése a tárgyaláson 1181 Az okiratok és más iratok felolvasása 1181 Az eljárási cselekményről készített felvétel felhasználása 1182 Bírói szemle 1182 Bizonyítás felvétele kiküldött vagy megkeresett bíró útján 1182 A bizonyítás kiegészítése 1182 A bizonyítás mellőzése 1183 Az eljárás felfüggesztése 1183 Az ügy áttétele, egyesítés, elkülönítés 1183 Határozatok tárgyaláson kívül 1183 A vád módosítása 1183 A vád elejtése 1184 A pótmagánvádló fellépése 1184 A bizonyítási eljárás befejezése 1184 A perbeszédek és felszólalások 1184 Az utolsó szó joga 1184 A bizonyítási eljárás újra megnyitása 1184 A határozathozatal és a határozat kihirdetése 1184 A jogorvoslati nyilatkozatok 1185 A fellebbezésre jogosultak 1186 A fellebbezés bejelentése 1187 Határozat a kényszerintézkedésről és az összbüntetésbe foglalásról 1188 A tárgyalás berekesztése 1189

22 24 TARTALOM II. CIM Az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatai 1189 Az ítélet n 8 9 A bűnösséget megállapító ítélet 1192 A felmentő ítélet H93 Az eljárást megszüntető végzés 1194 A polgári jogi igény elbírálása 1195 A szülői felügyeleti jog megszüntetése 1196 A szabálysértés elbírálása 1196 A bűnügyi költség viselése 1197 I Az elsőfokú bíróság és az ügyész teendői a fellebbezést követően 1199 IV. CÍM Tárgyalás az ügyész, a védő távollétében 1200 V.CÍM A pótmagánvádlóra vonatkozó eltérő rendelkezések 1200 XIV. fejezet A másodfokú bírósági eljárás 1200 I.CÍM Általános szabályok 1200 A másodfokú eljárásban alkalmazandó rendelkezések 1200 A fellebbezési jog és a fellebbezés hatálya 1201 A végzés elleni fellebbezés 1201 A felülbírálat terjedelme 1202 Kötöttség az elsőfokú bíróság ítéletének tényállásához 1203 Bizonyítás a másodfokú bírósági eljárásban 1208 Súlyosítási tilalom, A fellebbezés elintézése 1210 Észrevétel a fellebbezésre 1210 A fellebbezés visszavonása 1211 A fellebbezés elintézésének előkészítése 1211 A fellebbezés elutasítása, áttétel, az eljárás felfüggesztése 1212 A tanácsülés 1213 A nyilvános ülés 1214 A tárgyalás 1215 A másodfokú határozat kézbesítése 1216 A másodfokú bíróság határozata elleni fellebbezés bejelentése 1216 Határozat kényszerintézkedésről 1216 Intézkedések a másodfokú bírósági eljárás befejezése után 1217

23 TARTALOM 25 I A másodfokú bíróság határozatai 1217 Az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyása 1217 Az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatása 1217 Az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése 1218 Az elsőfokú bíróság ítéletének korlátozott felülbírálata 1229 A polgári jogi igényre és a szülői felügyeleti jog megszüntetésére vonatkozó külön rendelkezések 1229 A bűnügyi költség 1230 IV. CÍM A másodfokú eljárás során hozott nem ügydöntő végzés elleni fellebbezés 1230 XV. fejezet A harmadfokú bírósági eljárás 1231 I.CÍM A harmadfokú bírósági eljárás általános szabályai 1231 A harmadfokú eljárásban alkalmazandó rendelkezések 1231 A fellebbezési jog és a fellebbezés hatálya 1231 A felülbírálat terjedelme 1231 Kötöttség a felülbírált ítélet tényállásához 1231 A fellebbezés elintézése 1232 Általános rendelkezések 1232 A fellebbezés elintézésének előkészítése, a fellebbezés elutasítása, áttétel, az eljárás felfüggesztése 1232 A tanácsülés vagy a nyilvános ülés kitűzése 1232 A tanácsülés 1232 A nyilvános ülés 1232 A határozat közlése, határozat kényszerintézkedésről, intézkedések a fellebbezés elintézése után 1232 I A harmadfokú bíróság határozatai 1233 A másodfokú bíróság ítéletének helybenhagyása 1233 A másodfokú bíróság ítéletének megváltoztatása 1233 A másodfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése 1233 IV. CÍM A másodfokú, illetőleg a harmadfokú eljárás során hozott nem ügydöntő végzés elleni fellebbezés elbírálása 1235

24 26 TARTALOM XVI. fejezet A megismételt eljárás 1235 Általános rendelkezések 1235 I.CÍM Az elsőfokú bírósági eljárás megismétlése 1235 A másodfokú bírósági eljárás megismétlése 1236 I Tárgyalás az ügyek utólagos egyesítésekor 1236 NEGYEDIK RÉSZ XVII. fejezet A perújítás 1236 A perújítás okai 1236 A perújítási indítvány 1239 A perújítási eljárás 1240 XVIII. fejezet A felülvizsgálat 1244 A felülvizsgálat okai 1244 A felülvizsgálati indítvány 1252 A felülvizsgálati eljárás 1252 A felülvizsgálati eljárás során hozott határozat 1254 XIX. fejezet Jogorvoslat a törvényesség érdekében 1257 A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat 1257 Jogorvoslati eljárás a törvényesség érdekében 1257 A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat alapján hozott határozat 1257 XX. fejezet Jogegységi eljárás 1258 ÖTÖDIK RÉSZ XXI. fejezet A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás 1258 Általános rendelkezések 1259 A fiatalkorúak bírósága 1259 Az ügyész 1261

25 TARTALOM 27 A védő 1261 A törvényes képviselő 1262 A bizonyítási eszközök 1262 Az előzetes letartóztatás 1262 Kényszerintézkedés elrendelése a vádirat benyújtása előtt 1262 A határozat közlése 1263 A vádemelés elhalasztása és a közvetítői eljárás 1263 A tárgyalás 1263 Lemondás a tárgyalásról 1263 A tárgyalás mellőzése 1263 Javítóintézeti nevelés elrendelése 1263 A pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre 1264 A javítóintézetből való ideiglenes elbocsátás megszüntetése 1264 Egységes intézkedések elrendelése 1264 XXII. fejezet A katonai büntetőeljárás 1264 A katonai büntetőeljárás hatálya 1264 A bíróság 1266 A bíróság összetétele 1266 Az elsőfokú bíróság illetékessége 1267 A katonai ügyész 1267 A katonai ügyészségek 1267 Az eljáró ügyészség kijelölése 1267 A katonai nyomozó hatóság 1267 A tanú védelme 1267 Az őrizetbe vétel 1267 Az előzetes letartóztatás 1267 Az előzetes letartóztatás végrehajtása 1268 A védekezés jogának biztosítása 1268 Szoros felügyelet alá helyezés 1268 Az óvadék megállapításának kizárása 1268 A feljelentés elutasítása 1268 A bűncselekmény elbírálása fegyelmi eljárásban 1268 A vádemelés elhalasztása és a közvetítői eljárás kizárása 1268 A nyomozási bíró 1269 Az eljárás megszüntetése 1269 A tárgyaláson részt vevő személyek 1269 A katonai tanács szavazásának rendje 1269 A bűnügyi költség 1269 A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések alkalmazásának kizárása 1269 XXIII. fejezet A magánvádas eljárás 1269 A magánvádló 1270 Az ügyész 1270 Az eljárás megindításának alapja 1272

26 28 TARTALOM Nyomozás a magánvádas eljárásban 1272 Határozat személyes meghallgatás nélkül 1273 A személyes meghallgatás 1274 Határozat a személyes meghallgatás alapján 1276 Fellebbezés a tárgyalás előkészítése során hozott határozatok és intézkedések ellen 1277 A tárgyalás kitűzése 1277 A tárgyaláson részt vevő személyek 1277 A tárgyalás vezetése és rendjének fenntartása 1278 A tárgyalás 1278 A vád elejtése és elállás a vád képviseletétől 1278 Az eljárást megszüntető végzés 1279 A másodfokú bírósági eljárás 1280 A harmadfokú bírósági eljárás 1280 A bűnügyi költség viselése 1280 A perújítási indítvány 1281 XXIV. fejezet A bíróság elé állítás 1281 A bíróság elé állítás feltételei 1281 Nyomozás és vádemelés 1282 Tárgyalás előkészítése 1282 Az elsőfokú bírósági tárgyalás 1282 XXV. fejezet Eljárás a távollévő terhelttel szemben 1283 A bíróság eljárása az ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szemben 1283 Eljárás a külföldön tartózkodó terhelt távollétében 1284 XXVI. fejezet Lemondás a tárgyalásról 1284 Tárgyalásról lemondás együttműködő terhelt esetében 1284 Az ügyész eljárása 1284 A bíróság eljárása 1284 A másodfokú bírósági eljárás 1284 XXVII. fejezet A tárgyalás mellőzése 1285 XXVIII. fejezet Eljárás a mentességet élvező személyek ügyében 1290 Közjogi tisztség betöltésén alapuló mentesség 1290 Nemzetközi jogon alapuló mentesség 1291

27 TARTALOM 29 HATODIK RÉSZ XXIX. fejezet Különleges eljárások 1291 I. CÍM Általános szabályok 1291 Az egyes különleges eljárások 1293 A szabadságvesztés végrehajtási fokozatának utólagos megállapítása 1293 A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés utólagos módosítása 1294 A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának elhalasztása életfogytig tartó szabadságvesztés esetén 1295 A feltételes szabadság megszüntetése 1295 A feltételes szabadság megszüntetésére vonatkozó rendelkezés utólagos módosítása 1295 Közérdekű munka utólagos meghatározása 1295 A pénzmellékbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés utólagos meghatározása 1295 A pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre 1295 A járművezetéstől eltiltás utólagos beszámítása 1295 Mentesítés a végleges hatályú foglalkozástól és járművezetéstől eltiltás, valamint a végleges hatályú kiutasítás alól 1295 A kényszergyógykezelés felülvizsgálata 1296 Pártfogó felügyelet utólagos elrendelése 1296 Eljárás próbára bocsátás esetén 1297 Az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, illetőleg a lefoglalt dologról történő rendelkezésre irányuló eljárás 1300 Utólagos elkobzás 1302 Utólagos rendelkezés a lefoglalt dologról 1303 Próbaidőre felfüggesztett büntetés végrehajtásának utólagos elrendelése és utólagos rendelkezés a próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésről 1303 Utólagos rendelkezés közkegyelemről 1304 Az összbüntetésbe foglalás 1304 Utólagos összbüntetésbe foglalás 1311 Előzetes fogva tartás és házi őrizet utólagos beszámítása 1312 Bírósági mentesítés 1313 A bűnügyi költségre vonatkozó utólagos rendelkezés 1315 Külföldi ítélet érvényének elismerése 1316 I A kártalanítás és a visszatérítés 1316 A kártalanítás 1316 A visszatérítés 1317 IV. CÍM Biztosíték 1318

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/2. BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A büntetőeljárásról szóló, többször módosított 1998. évi XIX. törvény (Be.) ismerete minden tétel esetében szükséges. Egyes tételeknél szükséges

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 13., péntek 92. szám Tartalomjegyzék 2012. évi C. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl 13450 13450 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 92. szám II. Törvények

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 190. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 190. szám MAGYAR KÖZLÖNY 190 szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013 november 18, hétfő Tartalomjegyzék 2013 évi CLXXXVI törvény Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról 82285 432/2013

Részletesebben

3. Milyen irányban köti a vád bíróságot?

3. Milyen irányban köti a vád bíróságot? 1.Milyen fő szakaszokra osztható a büntető eljárás? Három fő szakasza van: - Nyomozati szakasz bűncselekmény felderítés, és a bizonyítékok beszerzése.- terhelt nyomozási bíró - Vádemelés e rövid szakaszban

Részletesebben

Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai

Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai Vaskuti András Kiemelt jelentőségű ügyek speciális szabályai A 2011. évi LXXXIX. törvény 1 indokolása Indokolt a törvényben meghatározni a kiemelt jelentőségű ügyek körét és azok eltérő eljárási szabályait,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 79. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. július 12., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi LI. törvény Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintõ egyéb törvények módosításáról

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak Szerző: Dr. Bednay Dezső Budapest, 2011 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 I. Témakör: Btk. Különös rész... 6 1) A Btk. Különös részének szerkezete...

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről* * A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 23-ai ülésnapján fogadta el. A társadalmi

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-1 ORSZÁGJELENTÉS

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-1 ORSZÁGJELENTÉS EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

KÜLÖNÖS RÉSZ. X. fejezet. Az állam elleni bűncselekmények. Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása. Az alkotmányos rend elleni szervezkedés

KÜLÖNÖS RÉSZ. X. fejezet. Az állam elleni bűncselekmények. Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása. Az alkotmányos rend elleni szervezkedés KÜLÖNÖS RÉSZ X. fejezet Az állam elleni bűncselekmények Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása 139. (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország alkotmányos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek 66. szám Tartalomjegyzék 2011. évi LXIII. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. július 31. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CXXXI. törvény egyes törvényeknek az Alaptörvény

Részletesebben

A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása

A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére. A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden,

Részletesebben

A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása

A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére. A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden,

Részletesebben

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel

BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Dr. Diós Erzsébet Dr. Vaskuti András BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel Jogi szakvizsga kézikönyvek Novissima Kiadó Budapest, 2011. Büntetőjog I. - Általános rész mintatétel 12/1 Dr. Diós Erzsébet

Részletesebben

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03.

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03. BÜNTETŐJOG MINT JOG ÁG BÜNTETŐJOG Büntető jog pillérei 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról Hatályos 2015.I.1-től

Részletesebben

Az új Btk. - 2012. évi C. törvény - módosulásai

Az új Btk. - 2012. évi C. törvény - módosulásai Az új Btk. - 2012. évi C. törvény - módosulásai (hatályba lépésekor, és azt követően) a 2012. VII. 13. és 2014. január 1. között kihirdetett jogszabályok alapján összeállította: dr. Vaskuti András kúriai

Részletesebben

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI 2012. év Kiadja: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ISSN 1217-0003 BEVEZETŐ 4 A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység 2012. évi adatai alapján: jogerős bírósági

Részletesebben

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól OptiJUS Opten Kft. 1 2005. évi CXXXIII. törvény 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 2015.1.22. óta hatályos szöveg E törvény célja,

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. július 24. 2013. 16. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 19/2013. (VII. 19.) AB határozat az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenõrzés új szabályainak

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. október 31. Tartalom Utasítások oldal 21/2013. (X. 31.) LÜ utasítás a gyermek- és fiatalkorúak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 7

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 7 2014/12. SZÁM 2014/12. SZÁM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 7 15/2014. (XII. 18.) OBH utasítás az Országos Igazságszolgáltatási Tanács szabályzatainak, ajánlásainak, határozatainak felülvizsgálatáról

Részletesebben

AZ ELSİ FOKÚ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS

AZ ELSİ FOKÚ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS AZ ELSİ FOKÚ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS A bíróság eljárásának formái Tárgyalás kötelezı, ha a vádlott büntetıjogi felelısségének megállapítására bizonyítást vesznek fel. Nyilvános ülés, hasonló a tárgyaláshoz

Részletesebben

2012. évi CXX. törvény

2012. évi CXX. törvény - 1 - az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 1 Az Országgyűlés kiindulva abból, hogy a közrend

Részletesebben

1979. évi 11. törvényerejű rendelet. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések

1979. évi 11. törvényerejű rendelet. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések 1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 1 E törvényerejű rendelet célja az, hogy szabályozza a büntetések és intézkedések (Btk IV. fejezet) végrehajtását, meghatározza

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/18. szám Budapest, 2009. augusztus 27. Szám: 27710/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 33/2009. (OT 18.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

A büntetőjog általános szabályai 1

A büntetőjog általános szabályai 1 1. cím A büntetőjog általános szabályai 1 1. fejezet A törvény hatálya 3 A Btk. I. fejezetébe (1 6. -ig), a büntetőtörvény hatályát érintő azon rendelkezések tartoznak, amelyek szabályozzák, hogy a büntetőtörvény

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. december 31. Tartalom Utasítások oldal 19/2014. (XII. 12.) LÜ utasítás az ügyészség Informatikai

Részletesebben